You are on page 1of 9

Bahagian A (30 markah

)

Bulatkan jawapan paling sesuai.

SK DATU PENGIRAN MOHAMAD @Pendidikan Moral Tahun 2 (NMD) Page 1

SK DATU PENGIRAN MOHAMAD @Pendidikan Moral Tahun 2 (NMD) Page 2 .

7 10 11 8 12 9 SK DATU PENGIRAN MOHAMAD @Pendidikan Moral Tahun 2 (NMD) Page 3 .

13 16 14 17 15 18 SK DATU PENGIRAN MOHAMAD @Pendidikan Moral Tahun 2 (NMD) Page 4 .

19 22 23 20 24 21 SK DATU PENGIRAN MOHAMAD @Pendidikan Moral Tahun 2 (NMD) Page 5 .

25 28 29 26 30 27 SK DATU PENGIRAN MOHAMAD @Pendidikan Moral Tahun 2 (NMD) Page 6 .

Bahagian B (20 markah) Bahagian B (i): Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. (8 markah) SK DATU PENGIRAN MOHAMAD @Pendidikan Moral Tahun 2 (NMD) Page 7 .

Bahagian B (ii): Gariskan jawapan yang betul bagi melengkapkan pernyataan di bawah. (6 markah) SK DATU PENGIRAN MOHAMAD @Pendidikan Moral Tahun 2 (NMD) Page 8 .

(6 markah) SK DATU PENGIRAN MOHAMAD @Pendidikan Moral Tahun 2 (NMD) Page 9 . Bahagian B (iii) Padankan gambar dengan jawapan yang betul.