You are on page 1of 7

Bahagian A (30 markah

)

Bulatkan jawapan paling sesuai.

SK DATU PENGIRAN MOHAMAD @Pendidikan Moral Tahun 2 (NMD) Page 1

10 7 11 8 12 9 SK DATU PENGIRAN MOHAMAD @Pendidikan Moral Tahun 2 (NMD) Page 2 .

13 16 14 17 15 18 SK DATU PENGIRAN MOHAMAD @Pendidikan Moral Tahun 2 (NMD) Page 3 .

19 22 20 23 24 21 SK DATU PENGIRAN MOHAMAD @Pendidikan Moral Tahun 2 (NMD) Page 4 .

25 28 29 26 30 27 SK DATU PENGIRAN MOHAMAD @Pendidikan Moral Tahun 2 (NMD) Page 5 .

Bahagian B (20 markah) A B SK DATU PENGIRAN MOHAMAD @Pendidikan Moral Tahun 2 (NMD) Page 6 .

Soalan C: 10 markah SK DATU PENGIRAN MOHAMAD @Pendidikan Moral Tahun 2 (NMD) Page 7 .