You are on page 1of 13

Trigono xi soal

Jika sudut A lancip dan (2√7 - 4) / 6 ; atau disederhanakan menjadi : (√7
- 2) / 3
memenuhi 2 cos 2A = 1 + 2
sin2A, tentukan nilai tan A!? tan A = (√7 - 2) / 3

2 cos 2A = 1 + 2 sin 2A

2(cos² A - sin² A) = sin² A + cos² A + 4 sin A cos A jika alfa dan beta sudut lancip
cos² A = 3 sin²A + 4 sin A cos A
dari suatu segitiga siku siku
dan tan alafa =√2 sin beta
--------------------------------------... : cos² A maka sin2 alafa adalah

1 = 3 tan² A + 4 tan A Dengan segitiga siku-siku:
α = 90-β
3 tan² A + 4 tan A - 1 = 0 Sehingga,
tan α = √2 sin β
umpamakan tan A = x sin α/cos α = √2 sin(90-β)
sin α/cos α = √2 cos α
3x² + 4x - 1 = 0 sin α = √2 cos² α
sin α = √2 (1-sin² α)
gunakan rumus abc, didapat sin α = √2 - √2 sin²α
√2 sin²α + sin α - √2 = 0
x = (-4 ± 2√7) / 6 (√2 sin α + 1)(sin α - √2) = 0
Didapat dua nilai:
karena sudut lancip, diambil nilai tangen yang sin α = -½ √2
positif, maka diambil nilai tan yang sin α = √2 (Tidak mungkin)

sin²α = (-½ √2)² sin²α = ½ .Sehingga.

.

.

.

8) .

.

1 = 0 4 cos²x .4 cos x ..4 cos x = 1 2 cos 2x .4 cos x = 1.2 .4 cos x .1 = 0 2(2 cos² x .3) = 0 2 cos x + 1 = 0 2 cos x = -1 cos x = .Nilai x yang persamaannya 2 cos 2x . untuk 0° ≤ x ≤ 360° adalah. 2 cos 2x .1) .3 = 0 (2 cos x + 1)(2 cos x .4 cos x .1 = 0 4 cos²x .4 cos x .

360 untuk k = 0 ===> x = 120 atau x = -120 + k.. 0 ≤ x ≤ 2π adalah. 360 untuk k = 1. cos 2x .. Himpunan penyelesaian persamaan sin² 2x .3 cos x + 2 = 0 untuk 0 ≤ x ≤ 2π adalah..3 cos x + 2 = 0 (cos²x .. 3.maka x = 300° = 5/3 π ..sin²x) . 1.3 cos x + 1 = 0 (2 cos x .(1 .3 cos x + 2 = 0 (cos²x . 4.1) = 0 cos x = 1/2 atau cos x = 1 cos x = 1/2 cos x = cos 60 x = 60 + k . untuk 0° ≤ x ≤ 360° adalah..3 cos x + 2 = 0 2 cos²x .3 cos x . 360 untuk k = 0.cos x = cos 120 x = 120 + k.cos²x)) . Himpunan penyelesaian cos 2x .. himpunan penyelesaian persamaan 2sin² x ...3 cos x + 2 = 0 (cos²x . Himpunan penyelesaian persamaan cos 2x ..1 + 2 = 0 2 cos²x .. 2..2 cos x = -1 .240} 1.3 cos x + 2 = 0 (2 cos²x .1) .2 = 0.1 + cos²x) .5 sin x .2 sin x cos x ..1) (cos x .360 k = 0 ===> x = -120 (tdk memenuhi) k = 1 ===> x = 240 Hp = {120.3 = 0 untuk 0° ≤ x ≤ 360° adalah.maka x = 60° = 1/3 π x = -60 + k ..

1) = 0 cos x = 1 atau cos x = 0 cos x = 1 cos x = cos 0° x = 0° + k .2 cos x = 0 2 cos x(cos x .maka x = 1/2 π x = -90 + k .3/2 π.1) = 0 sin x cos x = -1/2 atau sin x cos x = 1 1/2 (sin(2x)) = -1/2 atau 1/2(sin(2x)) = 1 sin 2x = -1 atau sin 2x = 2 sin 2x = -1 memenuhi sin 2x = 2 tidak memenuhi karena interval sin 2x hanya dari -1 ≤ x ≤ 1 .2 cos x + 1 = 0 2 cos²x .maka x = 0° untuk k = 1.1/3 π.1) .2 = 0 2(2 sin²x cos²x .2 sin x cos x .2π} 2. 360 untuk k = 0.sin x cos x . 360 untuk k = 0. 360 untuk k = 0. 360 untuk k = 1.1 + 1 = 0 2 cos²x . cos 2x .maka x = 0° untuk k = 1.2 cos x .1/2 π.2π} 3.maka x = 2π cos x = 0 cos x = cos 90° x = 90 + k .5/3 π.cos x = 1 cos x = cos 0 x = 0 + k .maka x = 2π maka HP = {0.maka x = 3/2 π maka HP = {0.2 cos x = -1 (2 cos²x .1) = 0 2(2 sin x cos x + 1) (sin x cos x .2 = 0 (2 sin x cos x)² .2 = 0 4 sin²x cos²x .2 sin x cos x . sin²2x .2 sin x cos x .

270°) + k . 2 sin²x .3 = 0 (2 sin x + 1) (sin x .210) + k .maka x = 135° untuk k = 1.5 sin x . 360 x = -30 + k .330°} . 180 untuk k = 0. 360 x = 135° + k .maka x = 135° untuk k = 1.sin 2x = sin 270° 2x = 270° + k . 360 x = -45° + k .maka x = 315° HP = {135°. 180 untuk k = 0.maka x = 315° 2x = (180° .maka x = 210° x = (180 .3) = 0 sin x = -1/2 atau sin x = 3 sin x = 3 tidak memenuhi sin x = -1/2 sin x = sin 210 x = 210 + k . 360 2x = -90° + k .315°} 4.maka x = 330° maka HP = {210°. 360 untuk k = 1. 360 untuk k = 0.