You are on page 1of 1

Bài 1: Tiếp tuyến hàm phân thức – Khóa LT Đảm bảo – Thầy Phan Huy Khải.

BTVN TIẾP TUYẾN HÀM PHÂN THỨC

-x +1
Câu I: Cho hàm số y = (C)
2x +1

I.1. Viết phương trình tiếp tuyến đi qua điểm M(2 ; 3) đến (C)

I.2. Viết phương trình tiếp tuyến với (C), biết rằng tiếp tuyến đó đi qua giao điểm của 2 đường tiệm cận.

I.3. Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm M �( C ) , biết tiếp tuyến cắt 2 trục tọa độ tạo thành 1 tam giác
có diện tích bằng 1.

I.4. Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm M �( C ) , biết tiếp tuyến cắt 2 trục tọa độ tạo thành 1 tam giác
cân.

( m - 1) x + m C
Câu II: Cho hàm số y =
x-m
( m)
II.1. CMR đồ thị hàm số luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định tại 1 điểm cố định.

II.2. Tiếp tuyến tại M �( Cm ) cắt 2 tiệm cận tại A, B. CMR M là trung điểm của AB

II.3. Cho điểm M ( x 0 , y 0 ) �( C3 ) . Tiếp tuyến của ( C3 ) tại M cắt các tiệm cận của (C) tại các điểm A và
B. Chứng minh diện tích tam giác AIB không đổi, I là giao của 2 tiệm cận.

Tìm M để chu vi tam giác AIB nhỏ nhất.

………………….Hết…………………

Nguồn: hocmai.vn

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt 1