You are on page 1of 1

ANGGARAN BELANJA MENGURUS AKTIVITI 2018 (KOKURIKULUM

)

NAMA PERSATUAN/ KELAB / UNIT: CATUR

BIL SASARAN JUMLAH
BIL NAMA AKTIVITI / PROGRAM TARIKH JENIS PERBELANJAAN RM
(Guru + Murid) (a+b+c+d)

1 KEJOHANAN CATUR (MSSD) MAC 2018 16 MURID + 2 GURU a. Yuran 100
b. Makan & Minum (RM10 seorang) 160
c. Pengangkutan 100
d. Lain: (Nyatakan)
- 0
360
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
2 a. Yuran 0
b. Makan & Minum (RM10 seorang) 0 0
c. Pengangkutan 0
JUMLAH 360