Natal Dihatiku

Nikita & Wawan YAP
Tata Suara: Imanuel Yogi N

° bb b 4 Œ
q = 65 852009006

& b4 œ œ œ™ Œ œ œ œ™ ˙ ˙ œœœœœ œ
Soprano J J
du du du du du du du du du du du du du du

b 4
Alto & b bb 4 Œ œ ˙
Œ œ b˙˙ ˙ ˙ œ œ ˙
du du du du du du du du du

b 4 œ™ œœœ œœ œœ œ
& b bb 4 ‰ ˙ ‰ œ™ ˙ œ ˙

Tenor

du du du du du du du du du du du du du

? bb b 4 ˙ ˙ ˙
¢ b4
˙ ˙ œ œ ˙
Bass ˙
du du du du du du du du du

° bb b Œ œ œ œ™ Œ œ œ
5
2 4
J œ™ Œ œ œ ˙ 4œŒ 4
& b ˙™ ∑
S. J
du du du du du du du du du du

b 2 4
A. & b bb Œ œ ˙ Œ œ b˙
˙
Œ
œœœ œ ˙ ˙ 4œŒ 4œ œ ˙
du du du du du du du du du du Se per ti

b
& b bb ‰
œ™ ˙ ‰ œ™ ˙ ‰ œj ˙™ ˙
˙ 2œŒ 4
4 4 ∑

T.

du du du du du du du

? bb b ˙ ˙ ˙ ˙ 42 œ Œ 44
¢ b ˙ ˙ ∑
B. ˙ ˙
du du du du du du du du

¢ b bb ∑ ∑ Ó œ œ˙ Uu se per ti ° bb b œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ™ ˙ ™ 15 S. ° bb b 2 11 S. œ œ nœ œ œœ œœ œœ œœ œœ ™™ œœ Œ ∑ ke me nyan dan mur hi dup ku ber ke nan pa da mu & b bb œ œ œ œ œ ™ ˙ œ œ œ œ œ™ œ Œ b œ ∑ œ œ œ ‹ T. Uu se per ti ?b œ œœ œ B. & b ∑ ∑ Ó œ œœ œ œ œ ˙ Uu se per ti b & b bb œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ ™ ˙ ‰ œœ ˙ œ œœ A. & b Œ ∑ ke me nyan dan mur bi ar hi dup ku ber ke na pa da mu & b bb œ œ œ œ œ ™ ˙ b A. ke me nyan dan mur hi dup ku ber ke nan pa da mu œ œ œ œ œ™ œ Œ œ œ ˙ ? bb b œ œ œ œ œ™ n˙ œ ¢ b B. œ œ nœ ke me nyan dan mur hi dup ku ber ke nan pa da mu se per ti . œœ pa lu ngan la yak kan lah ha ti ku menyam but mu tu han Se per ti e mas b & b bb ∑ ∑ Ó œ œœ œ œ œ ˙ ‹ T.

° bb b 3 19 S. & b ∑ ∑ ∑ œ œ ˙ se per ti b A. ¢ b œ œ œ œ ‰œœ pa lu ngan la yak kan lah ha ti ku menyam but mu tu han se per ti e mas ° bb b œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ™ ˙ ™ 23 S. ¢ b Œ ke me nya dan mur bi ar hi dup ku ber ke nan pa da mu . & b bb œ œ œ œ œ ™ nœ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ™ ˙™ Œ ke me nyan dan mur bi ar hi dup ku ber ke nan pa da mu ™ & b bb œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ™ ˙ b Œ ‹ T. se per ti ? bb b œ ˙ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ™ ˙ B. ™ ? bb b œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ ˙™ ke me nyan dan mur bi ar hi dup ku ber ke nan pa da mu B. & b œ œ ke me nyan dan mur bi ar hi dup ku ber ke nan pa da mu se bab b A. & b bb ∑ ∑ ∑ œ œ ˙ se per ti b & b bb ∑ ∑ ∑ ‹ œ œ ˙ T.

œ œ œ se bab na tal tak be rar ti tan pa ka sih Mu ° bb b 29 & b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ S. na tal tak a kan be rar ti tan pa ka sih Mu la hir b A. ¢ b la hir di ha ti ku ber sa ma mu ku ra sa kan ra . se bab na tal tak kan be rar ti tan pa ka sih Mu ? bb b œ œ œ œ œ œ™ ˙ œ œ œ œ œ œ ¢ b B. ° bb b œ œ œ œ 4 26 & b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ œ œ S. la hir di ha ti ku ber sa ma mu ku me ra sa kan ra œ œ œ œ œ™ bbb œ œ œ ‰ œ œ ˙ j & b œ œ œ œ œ œ nœ ‹ T. di ha ti ku ha nya ber sa ma mu ye sus ku ra sa kan se la lu b œ œ œ œ œ™ & b bb œ œ œ ‰ œ œ ˙˙ j œ œ œ œ œ œ œ A. la hir di ha ti ku ber sa ma mu ku me ra sa kan ra ? bb b œ œ œ ‰ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B. & b bb œ œ œ œ œ ™ j œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ™ ˙ se bab na tal tak kan be rar ti tan pa ka si Mu & b bb œ œ œ œ œ ™ b j œ œ œ œ œ™ ˙˙ œ œ œ œ œ ˙ ‹ T.

¢ b ˙ Œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ Uu oh se per ti pa lu ngan . ° bb b 5 œ œ œ œ œ™ ≈ œr œ œ œ œ œ ™ 32 œ S. ¢ b œ œ œ œ œœœ œ œ œ w sa kan se la lu in dah nya na tal di ha ti ku ° bb b ## 35 ˙™ œ œ œ ˙ S. Uu oh se per ti pa lu ngan ? bb b Ó ## ˙ ™ B. sa kan se la lu in dah nya na tal di ha ti ku ? bb b œ œ œ œ œ™ œ B. & b bb ‰ œj œ n˙ ˙™ Œ œ œ œ ˙ œ œœ n œœ ˙˙ Uu oh se per ti pa lu ngan b ## & b bb Œ œ ˙ ˙™ Œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ‹ T. & b w Œ œ œ œ ˙ ku oh se per ti pa lu ngan b ## A. & b ˙™ œ œ œ œ œ in dah nya na tal di ha ti ku na tal di ha ti b A. & b bb œ œ œ œ œ ™ œœ bœ œ œ œ œœœ œ œ œ w sa kan se la lu in dah nya na tal di ha ti ku & b bb œ œ œ œ œ ™ œœ b œ œ œ œ œœœ œ œ œ w ‹ T.

œœ se per ti e mas ? ## œ œ œ™ ≈ œr œ œ œ œ ˙ œ ™ œ œ nœ œ œ B. & œ #˙ œ œ mas dan mur hi dup ku ber ke nan pa da pa da mu se bab # ### &# œ œ ˙˙ œ œ œ™ œ œ œ œ™ ˙ œ œ w œ œ A. ° ## 6 39 œ™ S. ¢ la yak kan me nyam but tu han se per ti e ° ## œ œ œ œ ™ œ œ #œ œ œ œ™ ˙˙ ˙˙™™ ### 42 œ œœ œœ S. & œ œ ≈ œr œ œ œ œ ˙˙ œ™ œ œ nœ œ œœ la yak kan me nyam but tu han se per ti e # &# œ œ™ ≈ r œ ™ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ ˙˙ A. ˙ œ œ w mas dan mur hi dup ku ber ke nan pa da mu pa da mu . mu œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ™ ˙ ? ## œ œ ### ¢ B. la yak kan me nyam but tu han se per ti e & œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ™ ˙ ## œ™ œ œ œ œ™ ‹ la yak kan lah ha ti ku me nyam but mu tu han T. œ ## œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ ™ ˙ œ œ mas dan mur hi dup ku ber ke nan pa da mu pa da mu w ### & œ œ œ ‹ ke me nya dan mur bi ar hi dup ku ber ke nan pa da mu pa da T.

se bab na tal tak kan be rar ti tan pa ka sih Mu ? ### œ œ œ œ œ œ œ™ ˙ ¢ œ œ œ œ B. œ œ œ œ se bab na tal tak be rar ti tan pa ka sih Mu ° ### 49 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ S. la hir di ha ti ku ber sa ma mu ku me ra sa kan ra ? ### œ œ œ ‰ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B. na tal tak a kan be rar ti tan pa ka sih Mu la hir ### œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ™ ˙ & j œ œ œ œ œ ˙ A. ¢ la hir di ha ti ku ber sa ma mu ku ra sa kan ra . ° ### œ œ œ œ 7 46 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ œ œ œ S. di ha ti ku ha nya ber sa ma mu ye sus ku ra sa kan se la lu ### œ œ œ œ œ™ & ‰ j A. se bab na tal tak kan be rar ti tan pa ka si Mu ### œ œ œ œ ™ j œ œ œ œ œ™ ˙˙ & œ œ œ œ œ œ ˙ ‹ T. œ œ œ œ œ ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ la hir di ha ti ku ber sa ma mu ku me ra sa kan ra œ œ œ œ œ™ ### œ œ ‰ œ œ ˙ j & œ œ œ œ œ œ œ œ ‹ T.

œ œ ˙˙ ˙ ˙ du du du ber nya nyi hu ### œ œ ‰ ‰ ™ œ ˙ œ œ ˙ & R ˙ ˙ ‹ T. sa kan se la lu in dah nya na tal di ha ti ku ? ### œ œ œ œ œ™ œ ¢ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ B. & Œ sa kan se la lu in dah nya na tal di ha ti ku ### & œ œ œ œ œ ™ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ Œ ‹ T. œ Œ sa kan se la lu in dah nya na tal di ha ti ku ° ### & œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ ™ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ ™ 55 S. R du du du ber nya nyi hu . du du du ber nya nyi hu ? ### œ œ ‰ ‰ ™ œ ˙ nœ #˙ ¢ œ ˙ ˙ B. & ˙™ œ œ œ œ ˙™ ‰ œœ in dah nya na tal di ha ti ku ber sa ### œ œ œ œ œ ™ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ A. ° ### 8 52 œ œ œ œ œ œ S. ma pa du an su a ra sur ga ku ber nya nyi ke mu lia an di tem pat ma ha ting & œ œ ‰ ‰™ œ ˙ ### r A.

Œ ∑ ∑ ting gi ° ### #### œ œ œ œ œ œ 61 S. se bab na tal B. yang hi ? ### œ ™ œ ˙ ¢ B. & œ™ œ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ™ œ Œ ting gi dan da mai se jah te ra di an ta ra ma nu si a Ó™ ### & œ™ œ ˙ Œ ∑ ‰ œ œ ‹ ting gi T. & œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ™™ ˙˙ ™™ œ œ # œ œ œ™ ‰ Uu ke pa da Mu se bab na tal ### œ œ œ™ ˙ ™ #### Œ œ œ œ™ ‰ & œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ # ‹ dup nya ber ke nan ke pa da Mu T. ¢ ? ### œ œ œ œ œ œ œ œ ™ ˙™ œ œ #### Œ # œ œ œ™ ‰ Uu ke pa da Mu se bab na tal . ° ### ™ 9 œ 58 ‰ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ Œ S. & œ œ œ œ œ œ œ œ™ ˙™ œ œ # œ œ Uu ke pa da Mu se bab na tal tak a kan be rar ### #### Œ A. & ˙™ gi dan da mai se jah te ra di an ta ra ma nu si a ### A.

& # œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ™ ˙ œ œ œ ‰ œ œ ˙˙ tak be rar ti tan pa ka si Mu la hir di ha ti ku #### œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ™ ˙˙ œ œœœ ‰ œ ˙ & # ‹ T. tak be rar ti tan pa ka sih Mu la hir di ha ti ku ? #### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ ˙ œœ œ ‰ œœ˙ B. ¢ # ber sa ma mu ku ra sa kan ra sa kan se la lu in . ¢ # tak be rar ti tan pa ka sih Mu la hir di ha ti ku ° #### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ 67 S. œ œ œ œ œ œ œ œ œ ti tan pa ka sih Mu la hir di ha ti ku ha nya #### A. J ber sa ma mu ku me ra sa kan ra sa kan se la lu in ? #### œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B. œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œœ œ ber sa ma mu ku me ra sa kan ra sa kan se la lu in #### œ œ œ œ œ™ & # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œœ œ ‹ T. ° #### 10 & # œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ 64 S. & # œ œ ber sa ma mu ye sus ku ra sa kan se la lu in dah #### & # j A.

° #### œ œ œ œ 11 U ˙™ 70 S. hu hu ha ti ku ? #### ˙ ¢ ˙ ˙ œ w B. dah nya na tal di ha ti ku hu hu U ? #### œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ ˙™ # ˙ Œ B. nya na tal di ha ti ku #### ˙ & # ˙ ˙ œ œ w ‹ T. # œ hu hu ha ti ku . & # œ œ œ œ ˙ ˙ Œ nya na tal di ha ti ku hu hu #### U rit A. & #˙ n˙ œ œ œ hu na tal di ha ti ku #### & # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w ˙ w A. & #œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙™ œ œ dah nya na tal di ha ti ku hu hu in dah n˙ ™ #### œ œ œ œ œ œ œ œ œ U ˙ ˙ Œ & # ‹ T. ˙ dah nya na tal di ha ti ku hu ° #### 73 j œ j œ w S.