You are on page 1of 2

TESTAREA NAŢIONALĂ – 2007

Proba scrisă la limba şi literatura română
Varianta 3

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore
Partea I (48 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre cerinţele de mai jos.

la numărul 16. Precizează felul rimei din textul dat.pădure mică. loc mic.  evidenţierea rolului mijloacelor artistice în sugerarea tabloului dimineţii. iuţeală *fuior . stilul şi vocabularul adecvate conţinutului compunerii -2p. locuieşti în Botoşani. 8 puncte  să respecţi normele de exprimare.  relevarea modului de expunere dominant şi a două trăsături ale acestuia. scoţând fumuri cenuşii”. 4 puncte Atenţie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinţă! Data redactării cererii este 18. din ultima strofă. mieii” 4 puncte 2. Înţelegerea textului 10. torcând lâna din fuior* Ce răzbat prin frunzi uscate şi s-arată drăgălaşi. din text. Păsărelele-şi dreg glasul prin huceagul* de sub luncă.2007. Ard movili buruienoase. întrucât eşti pasionat(ă) de arta filmului. o cerere de înscriere. Desparte în silabe următoarele cuvinte din text: „revarsă”. având ca regent verbul a fugi. Şi cu raze vii sărută june flori de primăvară. adresată directorului acestui club. În cerere. lizibilitatea . brebenei şi toporaşi Şi o blândă copiliţă. 2 puncte 12.mănunchi de cânepă. Dediţei şi viorele. de in. lipsit de arbori. luminiş *răpigiune . tânără şi deasă. drum îngust.) În vederea acordării punctajului pentru redactare. vei avea în vedere:  încadrarea textului în genul şi în specia literară corespunzătoare. trebuie:  să respecţi convenţiile specifice acestui tip de compunere. aşa cum apare el în fragmentul de mai sus. Dimineaţa) *huceag . două derivate cu sufixe diminutivale. registrul de comunicare. „Ziori de ziuă se revarsă peste vesela natură. ceairuri) . din a treia strofă. Menţionează figura de stil prezentă în versul „Dediţei şi viorele. punctuaţia .repezciune. în pădure. câmpie nelucrată în apropierea unei ape *colnic . 2 puncte 14. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: „Ard movili buruienoase. prin poiene şi prin vii Sorbind roua dimineţii de pe cârnpul înverzit. Limba română 1. .” (Vasile Alecsandri. Precizează cazul cuvintelor subliniate: „El se-nalţă de trei suliţi pe cereasca mândră scară” 4 puncte 5.06. Alcătuieşte o frază în care să existe şi o subordonată circumstanţială de cauză. turma zbeară la păşune. Dimineaţa). Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură. eşti elev/ elevă la Şcoala cu clasele I- VIII „Nicolae Iorga şi doreşti să te înscrii la cercul de cinematografie de la „Clubul Copiilor” din localitate.2p. În grădini. Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de muncă. gata de tors A. compunerea trebuie să aibă minimum 25 de rânduri scrise. scoţând fumuri cenuşii. Mieii sprinteni pe colnice* fug grămadă-n răpigiune*.colină (deluşor). din ultima strofă. „cenuşii”. Partea a III-a (24 de puncte) Scrie o compunere în care să evidenţiezi caracteristicile fundamentale şi semnificaţiile textului (citat integral) de la Partea I (Vasile Alecsandri. Notă! Respectarea. pe dealuri. aşezarea corectă a textului în pagină. pe Aleea Florilor. Stabileşte valoarea morfologică din text a cuvintelor subliniate: „Paşte bobocei de aur lâng-un limpede izvor” 4 puncte 6. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul „glas” să aibă funcţia sintactică de complement de agent.. Menţionează câte un antonim pentru cuvintele subliniate: „Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură” 4 puncte 4.loc de păşune (împrejmuit). Paşte bobocei de aur lâng-un limpede izvor. o structură care să conţină o imagine auditivă. În curând şi el apare pe-orizoul aurit. prima propoziţie principală 4 puncte 9. de ortografie şi de punctuaţie. 4 puncte 7. pe o pagină distinctă a foii de examen.3 p. Explică semnificaţia versului: „Şi cu raze vii sărută june flori de primăvară” 4 puncte Partea a II-a (18 puncte) Te numeşti Cezar/ Cezara Ivănescu. Transcrie. crâng *ceair (pl.3 p. doi termeni referitori la cadrul spaţial al tabloului.. 6 puncte  să expui clar şi concis conţinutul solicitării. Transcrie. tufiş. Redactează. 4 puncte 8. 2 puncte 11. brebenei şi toporaşi” 2 puncte 13.. identificabile în textul dat. „cereasca”. 4 puncte B. Vei primi 12 puncte pentru conţinut (câte 3 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată) şi 12 puncte pentru redactare (coerenţa textului -2 p. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. 4 puncte 3. Selectează.  exprimarea unei opinii referitoare la semnificaţiile textului sau la mesajul transmis (formularea clară/ logică a opiniei. care trece peste un deal sau prin pădure. El se-nalţă de trei suliţi pe cereasca mândră scară Caii zburdă prin ceairuri*. ortografia . Transcrie. în lucrare. în câmpi. În redactarea compunerii. prezenţa unui argument/ a motivării care să justifice opinia exprimată).