You are on page 1of 32

980612-10-5767

CAMPURAN
PEMASARAN
SYARIKAT VIDA BEAUTY
SDN BHD

980612-10-5767

ABSTRAK

Kajian ini berkaitan sebuah syarikat iaitu syarikat Vida Beauty Sdn. Bhd. yang
berpusat di Ipoh,Perak.Pengkaji menjalankan kajian ini berdasarkan objektif kajian iaitu
menganalisis strategi produk,mengkaji strategi pengedaran,mengkaji strategi promosi dan
menganalisis strategi penetapan harga yang dijalankan di syarikat Vida Beauty Sdn.
Bhd.Dalam kajian ini,pengkaji hanya menggunakan data sekunder untuk mendapatkan
maklumat iaitu daripada internet,surat khabar,majalah dan jurnal.Pengkaji menjalankan
kajian ini setelah melakukan penelitian laman sesawang,akhbar dan majalah yang boleh
didapati dalam ruangan laman sesawang yang berkaitan.Dengan adanya kaedah campuran
pemasaran,syarikat Vida Beauty Sdn. Bhd. Dapat meningkatkan keuntungan mereka dan
dapat mengekalkan syarikat mereka sebagai pengeluar barangan kosmetik terunggul di
Malaysia.Dengan adanya produk baharu yang yang sentiasa memenuhi pasaran,syarikat Vida
Beauty Sdn. Bhd. yakin bahawa produk yang dikeluarkan sentiasa mendapat sambutan
ramai.Mereka percaya bahawa adanya campuran pemasaran,syarikat Vida Beauty Sdn. Bhd.
yang ditubuhkan akan sentiasa berkembang maju pada masa hadapan.

980612-10-5767

PENGHARGAAN

Pengkaji ingin mengucapkan syukur kepada Allah kerana atas limpah kurnia-
Nya,pengkaji dapat menyelesaikan tugasan ini dengan sempurna.Tidak dapat dinafikan
bahawa pelbagai rintangan terpaksa dialami oleh pengkaji semasa menjalankan kajian
ini,namun atas pertolongan dan rahmat-Nya kajian ini telah disiapkan dengan sempurna dan
sedia dihantar pada tarikh yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan ini juga pengkaji ingin merakamkan jutaan penghargaan kepada
Tuan Nordin Bin Mukri selaku pengetua cemerlang SMK Sultan Abdul Jalil atas sokongan
moral yang diberikan sepanjang pengkaji menjalankan kajian ini.Begitu juga dengan guru
matapelajaran Pengajian Perniagaan iaitu Puan Hashimah Binti NC Mohamad yang banyak
memberikan tunjuk ajar dan bimbingan dalam menjalankan kajian ini.Hanya Allah sahaja
yang mampu membalas jasa baik mereka.

Tidak lupa juga pengkaji ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibubapa
pengkaji yang telah memberikan sokongan moral dan kewangan kepada pengkaji bagi
menyelesaikan kajian ini.Tanpa mereka,kajian ini tidak dapat disempurnakan dengan baik.

Buat rakan-rakan seperjuangan,pengkaji ingin mengucapkan terima kasih kerana
sudi berkongsi maklumat serta pertolongan yang diberikan semasa pengkaji menjalankan
kajian ini.Semoga usaha keras kita akan membuahkan hasil dan sentiasa dirahmati Allah.

Akhir sekali,pengkaji ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada
para guru dan semua pihak yang terlibat sepanjang proses penyiapan projek ini sama ada
secara langsung ataupun tidak langsung.Semoga kalian semua dirahmati dan beroleh
kehidupan yang aman,bahagia dan sejahtera.

eksekutif pemasaran. Menurut Kurtz (2008. perencanaan.harga. Strategi campuran pemasaran ini berkeupayaan berbentuk membantu sesebuah perniagaan dalam menentukan kesesuaian sesuatu produk atau perkhidmatan disasarkan kepada sasaran pasaran yang tepat.harga.koordinasi dan pengendalian program yang meliputi kebijakan produk. Pemasaran adalah suatu proses analisis.0 PENGENALAN Menurut Kotler dan Armstrong (1997) yang menyatakan bahawa campuran pemasaran merupakan kombinasi pemboleh ubah yang digabungkan untuk menghasilkan tanggapan yang diharapkan dari pasaran. .koordinasi dan pengendalian program pemasaran yang meliputi kebijakan produk. yang menjadi teras kepada strategi pemasaran adalah pemilihan strategi campuran pemasaran yang bersesuaian dan menepati sasaran pasaran melalui perlaksanaan yang cekap.pemasaran adalah proses perusahaan menciptakan nilai untuk pengguna dan membangun hubungan kuat dengan pengguna dengan tujuan untuk menciptakan keuntungan dari pengguna. Aspek pengetahuan tentang strategi campuran pemasaran penting bagi membolehkan syarikat menyusun strateginya untuk mencapai kejayaan dalam pemasaran produk dan perkhidmatan yang diusahakan selain daripada pengetahuan asas perniagaan semata-mata. Menurut teori Kotler dan Armstrong (2008.P7).pemasaran ialah fungsi organisasi dan sebuah proses untuk menciptakan. Campuran pemasaran adalah satu konsep yang diguna oleh pemilik perniagaan. harga.promosi dan distribusi dari produk.implementasi.Pemasaran adalah proses analisis. Perlaksanaan strategi pemasaran yang berkesan dan berjaya bergantung kepada operasi syarikat mengaplikasi pengetahuan tentang pemasaran dan strategi campuran pemasaran dalam bidang perniagaan menjadi satu program tindakan yang padu dan dapat menyokong strategi yang bakal dilaksanakan.mengkomunikasikan dan mengirimkan nilai untuk pelanggan dan mengatur hubungan dengan pelanggan sebagai cara untuk menguntungkan perusahaan dan juga pihak berkepentingan. promosi. dan pengedaran dari produk dan idea yang ditawarkan untuk menciptakan dan meningkatkan pertukaran manfaat dengan pasar sasaran dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Keupayaan untuk memahami strategi campuran pemasaran iaitu produk. promosi dan saluran pengagihan. Justeru itu.Pengetahuan strategi campuran pemasaran memainkan peranan yang penting dalam menentukan kejayaan ataupun kegagalan sesebuah perniagaan.perencanaan. pengurus operasi dan juga usahawan dalam mengaplikasikan strategi campuran pemasaran tradisional empat Ps (4Ps) iaitu produk.perkhidmatan atau idea yang ditawarkan untuk menciptakan dan meningkatkan pertukaran manfaat dengan pasar sasaran dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.promosi dan saluran pengagihan adalah asas kejayaan kepada usahawan untuk berjaya di dalam perniagaan. harga.implementasi. 980612-10-5767 1.P5).

3 Tempat ( Place ) Tempat dalam campuran pemasaran disebut dengan saluran pengedaran. membeli.Organisasi ini terlibat dalam aktiviti pemasaran produk kecantikan dan kesihatan di seluruh Malaysia. mempengaruhi. Pengkaji telah ditugaskan membuat kajian ke atas pendekatan strategik sebuah syarikat berdasarkan aspek aktiviti perniagaan yang dijalankan. “Produk adalah setiap apa saja yang ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian. sebagai skop kajian. pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. 1996). Bhd.kelemahan.Oleh itu. saluran dimana produk tersebut sampai kepada pengguna. Selain itu harga salah satu faktor penting dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak (Engel. atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima. kerana tergantung dari perspeksi individu yang dilatar belakangi oleh lingkungan kehidupan dan tahap individu (Schifman and Kanuk. murah atau biasa-biasa saja dari setiap individu tidaklah harus sama. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktiviti pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi. 980612-10-5767 1. permintaan. yang meliputi aspek analisis kekuatan. 1. “Saluran yang digunakan oleh produksi untuk menyalurkan produk tersebut dari produksi sampai ke konsumer atau industri pemakai”.aspek konsep perniagaan antarabangsa yang diaplikasikan oleh syarikat dan mencadangkan strategi yang amat sesuai berdasarkan hasil analisis.4 Promosi ( Promotion ) Menurut Tjiptono (2008:219). . Produk tidak seharusnya hanya berupa barang tetapi boleh juga sebagai perkhidmatan ataupun gabungan dari keduanya.peluang dan ancaman (SWOT).2 Harga ( Price ) Menurut Monroe (2005) menyatakan bahawa harga merupakan perbelanjaan ekonomi yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau perkhidmatan. 1.Pengkaji akan mengkaji beberapa aspek dalam aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh syarikat Vida Beauty Sdn.pengkaji telah memilih syarikat Vida Beauty Sdn. 2001). Bhd. Blackwell dan Miniard. Harga dikatakan mahal. 1. Definisi dari Sumarni dan Soeprihanto (2010:288) tentang saluran pengedaran adalah. penggunaan yang dapat memenuhi keinginan atau penggunaan”.1 Produk ( Product ) Menurut Sumarni dan Soeprihanto (2010:274). dan setia pada produk yang ditawarkan perusahaan yang tersebut.

2. Bhd. 980612-10-5767 2.pernyataan objektif penyelidikan merupakan tujuan khusus yang perlu dicapai bagi menyelesaikan sesuatu masalah kajian.0 OBJEKTIF KAJIAN Menurut Mohd. Bhd.4 Menganalisis strategi penetapan harga yang dijalankan di syarikat Vida Beauty Sdn. Majid Konting (2004). Bhd.2 Mengkaji strategi pengedaran yang dijalankan di syarikat Vida Beauty Sdn.Objektif kajian ini ialah: 2.3 Mengkaji strategi promosi yang dijalankan di syarikat Vida Beauty Sdn. . 2. Bhd. 2.1 Menganalisis strategi produk yang dijalankan di syarikat Vida Beauty Sdn.

Brunei dan Korea.Pulau Pinang. juga menjalankan aktiviti pengedaran dengan memasarkan produk mereka ke seluruh Malaysia.Syarikat Vida Beauty Sdn. Bhd.Antara tempat produk ini dipasarkan ialah di Perak. .syarikat Vida Beauty Sdn.VAsia dan banyak lagi. 980612-10-5767 3. Bukan itu sahaja.Sebahagian besar pengguna produk terdiri daripada kelas menengah dan atasan yang mementingkan kebersihan. merupakan salah satu rangkaian perniagaan kecantikan dan kesihatan yang paling terkenal di Malaysia.0 LATAR BELAKANG Vida Beauty Sdn.Syarikat ini menghasilkan produk fizikal iaitu produk kecantikan dan kesihatan yang dihasilkan dengan formula tersendiri oleh pengusaha syarikat.Syarikat perusahaan ini bermula pada tahun 2006 yang diasaskan oleh Dato Dr. Bhd.Dato Seri Vida telah menjadi personality terkenal melalui penubuhan.Terengganu. juga menjalankan promosi seperti pengiklanan.syarikat ini telah mempunyai seramai 120 orang pekerja yang berkelulusan dan berdaya kental dalam membantu meningkatkan sasaran yang diaturkan oleh pihak organisasi syarikat.promosi jualan dan perhubungan awam.Syarikat ini mengiklankan produk mereka melalui televisyen supaya dapat menarik minat pengguna terhadap produk mereka. Syarikat Vida Beauty Sdn. Pada tahun 2017.Kelantan dan banyak lagi.pembukaan dan promosi yang dilakukan terhadap cawangan dan produk syarikat di Malaysia.Kedah. Sebagai peneraju industri kecantikan dan kesihatan. Bhd.Bhd. yang akan dihasilkan dalam kajian. Bhd.produk Vida Beauty boleh didapati di stokis di Malaysia dan juga di luar negara. Syarikat ini berjaya membahagikan pasaran mengikut segmen tertentu.Perak sebagai operasi kecil.Kuala Lumpur. Pengkaji akan menerangkan tiga campuran pemasaran mengenai syarikat Vida Beauty Sdn.Syarikat Vida Beauty Sdn.Dengan ini.Iklan mengenai produk syarikat di media massa berkonsepkan ceria dan menyeronokkan.AuraWhite. menjalankan promosi dengan giat supaya produk mereka dikenali ramai.keselesaan dan kualiti produk.Singapura.Mereka mempunyai 180 jualan trak dan treler jarak jauh bagi memastikan produk dihantar tepat pada masa dan dipenuhi di setiap cawangan.syarikat ini sememangnya menghadapi saingan sengit seperti DHerbs. Hasmiza Binti Othman atau lebih dikenali sebagai Dato Seri Vida di Ipoh. Bhd.Setakat ini. menghasilkan dan mengeluarkan pelbagai produk kecantikan dan kesihatan.sebanyak 38 cawangan Vida Beauty telah dibuka di seluruh Malaysia.Jenama produk Vida Beauty yang terkenal ialah Qu Puteh dan Pamoga. Banyak testimoni dari pengguna produk syarikat ini yang menunjukkan kepuashatian mereka terhadap keberkesanan produk yang telah mereka gunakan.

pengedaran.terdapat maklumat berkaitan iaitu produk yang dikeluarkan.promosi dan penetapan harga.2 BUKU RUJUKAN Dalam kajian ini.1 SUMBER DATA Menurut Creswell (2009).jurnal.1. Kaedah kajian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif.Sumber ini terdiri daripada sumber internet.Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.sumber sekunder ialah maklumat yang diperoleh daripada catatan pihak kedua tentang orang atau situasi kajian yang berasal dari sumber lain. 4. Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan cara pengumpulan data.Manakala kaedah campuran ialah pendekatan kombinasi kajian dengan kuantitatif dalam satu kajian.majalah.1 PENDEKATAN KUALITATIF Menurut Creswell (2009). BIL. Bahagian ini menerangkan tentang kaedah kajian yang telah digunakan oleh pengkaji dalam melakasanakan kajian ini dengan sempurna.buletin dan sebagainya.jurnal dan bahan ilmiah serta internet yang menjadi sumber utama untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. 4.surat khabar.Pengkaji menggunakan data sekunder untuk mendapatkan maklumat untuk menyelesaikan kajian yang akan dijalankan.Data sekunder ialah maklumat yang dikumpul dan diperoleh dengan merujuk maklumat tambahan seperti buku. OBJEKTIF KAEDAH SUMBER .pengkaji telah menggunakan beberapa buah buku rujukan iaitu Marketing:An Introduction yang ditulis oleh Armstrong. 4.artikel.produk.1.kajian kualitatif ialah merupakan kaedah kajian menguji teori tertentu dengan mengkaji hubungan antara pembolehubah.1.Kajian kualitatif ialah kaedah kajian mengembangkan dan memahami makna data yang diperoleh daripada sekumpulan orang dan individu.3 SUMBER INTERNET Sumber internet juga digunakan untuk mencari maklumat yang berkenaan dengan syarikat Vida Beauty Sdn Bhd .Gary & Kotler. 4.Pengkaji boleh menggunakan dua sumber data.Maklumat yang diperoleh oleh pengkaji daripada sumber penting seperti internet dan bahan-bahan bertulis akan diaplikasikan dalam kajian.majalah.promosi yang dilakukan dan campuran pemasaran yang dilakukan oleh syarikat Vida Beauty Sdn. 980612-10-5767 4.Antara maklumat yang diambil dalam buku rujukan ini ialah definisi umum campuran pemasaran. Bhd.0 KAEDAH KAJIAN Kaedah kajian adalah satu teknik yang digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat yang tepat dalam kajian yang dilakukan.Dengan menggunakan sumber internet.

html dijalankan di Vida  Buku Beauty Sdn. Bhd.vidabeauty. Bhd.0 DAPATAN KAJIAN .com/# pengedaran yang  Sumber dijalankan di internet Keusahawanan & Pengurusan syarikat Vida  Buku Perniagaan:Sintok:Penerbit Beauty Sdn.com/ms syarikat Vida  Buku / Beauty Sdn. Who Moved My Cheese ? :Dr Spencer Johnson (1998):Putnam Adult.my/ strategi penetapan  Sumber harga yang internet quputeh-10. Universiti Utara Malaysia.html dijalankan di internet syarikat Vida http://www.utusan. Jadual 1 : Kaedah Kajian 5.vidabeauty-dsuria. Bhd.com strategi produk  Sumber yang dijalankan di internet hhtp://malaysiagazette. Who Moved My Cheese ? :Dr Spencer Johnson (1998):Putnam Adult.com.blogspot. 2 Mengkaji strategi Analisis kualitatif http://www. 3 Mengkaji strategi Analisis kualitatif Vidabeauty-latar-belakang- promosi yang  Sumber syarikat. Bhd. 4 Menganalisis Analisis kualitatif http://quputeh.my Beauty Sdn. 980612-10-5767 1 Menganalisis Analisis kualitatif www.

Produk pengguna terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu barangan mudah beli. 5. tetapi ia melambangkan sesuatu kepada pelanggan (kelas sosial. Bhd. minuman kesihatan. sukar untuk menetapkan harga dan tidak mempunyai had penggunaannya. 5.2 KLASIFIKASI PRODUK Klasifikasi produk merupakan pembahagian mengikut jenis produk mengikut jadual. 5. promosi. dilihat dan mempunyai ciri fizikal tertentu serta menggambarkan pemilikan sesuatu. Terdapat tiga kumpulan produk perindustrian adalah seperti badan dan komponen. . perkhidmatan selepas jualan. Produk fizikal pula bermaksud produk yang ditawarkan semasa jualan dalam bentuk yang boleh disentuh. Terdapat dua jenis produk dalam pasaran iaitu produk pengguna dan produk industri.1. Produk syarikat Vida Beauty Sdn. adalah berbentuk fizikal dan perkhidmatan iaitu set kosmetik. barangan istimewa dan barangan tidak dicari. mewujudkan persoalan dan mengemukakan cadangan untuk perubahan.item modal dan bekalan dan perkhidmatan. pengedaran dan penetapan harga yang direka bentuk umtuk memahami dan memenuhi perubahan dalam pemasaran sasaran. Firma menggabungkan kaedah kajian ini untuk bertindak balas dengan permintaan pengguna di pasaran. produk merangkumi buakn sahaja unit fizikal tetapi termasuk pembungkusan. Produk pengguna ialah barang yang dibeli oleh pengguna untuk kegunaan peribadi atau keluarga. waranti. Campuran pemasaran merujuk kepada campuran strategi produk. kualiti dan reputasi). barangan beli-belah. wangian dan lain-lain manakala bagi produk perkhidmatan pula ialah rawatan kecantikan wajah dan spa. produk perkhidmatan tidak boleh disimpan. kelebihan atau kepuasan yang ditawarkan semasa atau selepas jualan dalam bentuk intangible. Pelanggan membeli produk bukan sahaja disebabkan kegunaan produk. Produk perkhidmatan ialah satu bentuk produk yang mengandungi aktiviti. Contohnya ialah pendidikan. BHD.1. barangan asas. Produk industri pula ialah barangan yang dibeli oleh individu dan organisasi tertentuuntuk diproses semula dan seterusnya digunakan untuk menjalankan perniagaan. 980612-10-5767 Menurut Creswell (2009). antaranya ialah aktiviti campuran pemasaran yang dijalankan oleh syarikat Vida Beauty Sdn. membandingkan hasil kajian dengan tinjauan perpustakaan dan teori tertentu. (2012) menyatakan campuran pemasaran merupakan satu taktik yang boleh dikawal dengan menggunakan alat pemasaran iaitu produk. Selain itu. Produk boleh terdiri daripada barang seperti kerusi atau perkhidmatan seperti doktor.1 MENGANALISIS AKTIVITI STRATEGI PRODUK YANG DIJALANKAN DI SYARIKAT VIDA BEAUTY SDN. barangan kecemasan. Menurut Philip Kotler (2004. Bhd. barangan gerak hati. perubatan dan perguaman. pentafsiran data kajian ialah menyampaikan pengetahuan kajian yang telah diperolehi. pengedaran.1 PRODUK FIZIKAL Produk terdiri daripada dua jenis produk iaitu produk fizikal dan produk perkhidmatan. Terdapat pelbagai perkara diperolehi dalam kajian ini.81). Menurut Kotler el al. harga. jenama dan banyak faktor lagi. penetapan harga dan promosi.

Barangan yang dikeluarkan oleh Syarikat Vida Beauty Sdn. Bhd. 980612-10-5767 Selain itu. cara penggunaan dan cara penyimpanan. kandungan produk. Pengguna lazimnya akan melakukan tinjauan dan membuat perbandingan dari segi harga dan kualiti supaya tidak tersilap membuat pilihan.1. ialah atribut produk yang dapat menarik minat pelanggan antaranya penjenamaan. Kualiti produk merujuk ciri-ciri barangan atau perkhidmatan yang boleh memberi kepuasan kepada keperluan pengguna. pelabelan merupakan ringkasan berkaitan produk yang diletakkan pada bungkusan bagi menerangkan identity produk tersebut. Bhd. Keputusan yang dibuat terhadap produk adalah berasaskan mutu. Bhd. Setiap produk yang dikeluarkan oleh Syarikat Vida Beauty Sdn. Pelabelan ini bertujuan supaya pelanggan mengetahui kandungan dalam produk dan mengetahui tarikh tamat tempoh penggunaan produk tersebut. adalah bertujuan untuk memudahkan pelancaran produk tambahan kerana sudah diketahui oleh pengguna dan dapat membantu pengguna mengenali produk keluaran Syarikat Vida Beauty Sdn. Barangan gerak hati ialah barangan yang dibeli tanpa perancangan rapi tetapi disebabkan pengguna tertarik dengan faktor tertentu seperti tawaran hebat dan hadiah percuma. Hampir semua produk keluaran Syarikat Vida Beauty Sdn. Manakala ciri produk yang unik mampu menonjolkan keistimewaan produk pengeluaran daripada produk pesaing dan reka bentuk yang menggambarkan gaya dan fungsi produk.3 ATRIBUT PRODUK Antara elemen penting dalam keputusan produk bagi Syarikat Vida Beauty Sdn. mudah dan selamat digunakan. ciri dan reka bentuk produk. tarikh luput. Barangan keluaran Syarikat Vida Beauty Sdn. Terdapat tiga cara pembungkusan produk syarikat iaitu pembungkusan ke dalam botol atau pengetinan. Barangan ini mempunyai ciri-ciri gaya. Bhd. 5. adalah menarik. produk yang dikeluarkan oleh Syarikat Vida Beauty Sdn. mempunyai ciri-ciri tersendiri yang dapat mempengaruhi permintaan dalam pasaran. Elemen penjenamaan yang dilakukan oleh Syarikat Vida Beauty Sdn. Selain itu. gaya. Menurut Kotler et al (2012). Barangan beli-belah pula merujuk barangan yang dibeli oleh pengguna melibatkan proses pemilihan berasaskan kesesuaian. Sebagai contoh. mempunyai label yang memuatkan maklumat penting seperti tarikh pengeluaran. elemen pembungkusan yang merupakan aktiviti mereka bentuk dan mengeluarkan bungkusan atau bekas untuk produk yang dikeluarkan ke pasaran. perlabelan dan khidmat sokongan. Barangan ini dibeli tanpa pertimbangan sama ada barangan berkenaan benar-benar diperlukan atau sebaliknya. kualiti dan harga. simbol atau reka bentuk atau gabungan yang boleh dikenalpasti oleh penjual yang boleh memberi nilai tambah kepada produk. Bhd. . produk yang dikeluarkan oleh Syarikat Vida Beauty Sdn. alamat pengeluar. tanda. Imej dan jenama barangan akan mempengaruhi pilihan pengguna. pembungkusan. menepati citarasa dan keperluan pengguna. Akhir sekali. diklasifikasikan sebagai barangan gerak hati dan barangan beli-belah. tema. fesyen dan jaminan produk selepas jualan. Elemen seterusnya ialah penjenamaan. Bhd. adalah produk fizikal. Bhd. Bhd. Bhd. mempunyai nilai komersial tersendiri dan bertahan sehingga kini kerana berkualiti. penjenamaan ialah nama.

Lini produk yang panjang mempunyai bilangan produk yang lebh banyak. Syarikat Vida Beauty Sdn. Kepanjangan lini produk ditentukan oleh objektif organisasi. Organisasi yang mementingkan syer pasaran dan pertumbuhan pasaran yang tinggi akan memilih lini produk yang panjang manakala organisasi yang mengutamakan keuntungan yang tinggi akan memilih lini produk yang pendek. telah mengeluarkan pelbagai jenis produk kecantikan dan kesihatan. merupakan seorang yang bijak dalam memilih perniagaan yang dijalankan kerana telah berjaya mengeluarkan pelbagai jenis produk kecantikan dan kesihatan. Keputusan lini produk ke atas Syarikat Vida Beauty Sdn. Bilangan produk yang banyak dikeluarkan oleh Syarikat Vida Beauty Sdn. Syarikat Vida Beauty Sdn. ditawarkan kepada kumpulan pengguna yang sama. Bhd. memudahkan syarikat itu untuk mendapatkan permintaan produk dengan lebih tinggi daripada pengguna. Pengguna akan menikmati potongan harga 30% hingga 50% dan faedah lain daripada produk yang ditawarkan oleh syarikat itu sendiri. Bhd. pengiklanan produk Qu Puteh kepunyaan syarikat di Anugerah Juara Lagu 29 ( AJL29 ) telah berjaya mencuri perhatian jutaan yang menonton program itu. Semenjak itu. Bhd. Tindakan ini bertujuan untuk menarik perhatian terhadap produk tersebut dan seterusnya meningkatkan jualan pengeluar.4 LINI PRODUK Lini produk merujuk kepada sekumpulan produk yang berhubung rapat kerana mempunyai fungsi dan lingkungan harga yang sama. Produk kecantikan itu telah menaikkan perniagaan Syarikat Vida Beauty Sdn. Namun. Bhd. telah menawarkan pelbagai tawaran keistimewaan kepada pengguna. serta menggunakan agihan yang sama. mampu memberikan kepelbagaian pilihan kepada pengguna dan syarikat tersebut mampu mendapatkan keuntungan yang maksimum. Bukan itu sahaja. Bhd. Bhd. Qu Puteh barulah puteh’ telah meniti disetiap bibir masyarakat tidak kira peringkat umur sekaligus menyebabkan produk ini terkenal di setiap lapisan mayarakat. Bhd. Keutamaan lini produk merujuk kepada aktiviti memilih satu atau beberapa produk dalam lini produk dan memberikan keutamaan kepada produk berkenaan. Syarikat Vida Beauty Sdn. merupakan organisasi yang mementingkan pasaran dan pertumbuhan pasaran yang tinggi sekaligus telah memilih lini produk yang panjang. Pengasas Syarikat Vida Beauty Sdn. Keutamaan produk yang diutamakan oleh Syarikat Vida Beauty Sdn. tagline ‘Qu Puteh. Dengan itu. Kepanjangan lini produk ialah bilangan produk yang terdapat dalam lini produk. Dato’ Seri Vida telah mengembangkan lagi perniagaannya dengan mengeluarakan Al-Quran digitalnya sendiri. kerana permintaan yang ramai oleh pengguna. Bhd.1. boleh diambil kira dalam aspek kepanjangan lini produk dan keutamaan lini produk. KELEBARAN . 980612-10-5767 5.

pakaian. Syarikat ini menggunakan keputusan campuran produk kelebaran yang pelbagai seperti produk kosmetik. minyak wangi dan kitab.2 MENGKAJI STRATEGI PENGEDARAN YANG DIJALANKAN DI SYARIKAT VIDA BEAUTY SDN. 980612-10-5767 Kosmetik Minuman Pakaian Minyak Kitab Kesihatan Wangi  Mineral Lipstick  Qu Puteh  Tudung  Hero  Al-  Treatment Soap Serum DSV  Diva Quran  Glow soap  Qu Puteh  Jubah DSV DSV  Beauty Supra Sunblock  Qu Puteh  Whitening UV Stemcell Block  Pamoga Jus  Mineral Glow  Pamoga Can Foundation  Qu Puteh  Mineral Loose Can Powder  Stemcell  Hervaganza Gel Coffee  Millenia Lips  Pamoga Matte Coffee  Millenia Mascara  Millenia Foundation  Intimate Wash Jadual 2 : Lini produk Syarikat Vida Beauty Sdn. BHD. Bhd. . KED ALA MA N 5. Bhd. miniman kesihatan. Kedalaman bagi setiap barisan produk Syarikat Vida Beauty Sdn. Qu Puteh Stemcell. ialah Millenia Foundation. minyak wangi Hero dan Al-Qur’an DSV. Bhd Jadual diatas menunjukkan bilangan barisan produk dan item bagi setiap barisan produk yang dikeluarkan oleh Syarikat Vida Beauty Sdn. tudung DSV.

ejen. ejen. Terdapat dua keputusan yang penting dalam saluran pengedaran iaitu keputusan tentang reka bentuk saluran dan pengurusan saluran. Peringkat Empat . Penggunaan orang tengah adalah saluran agihan yang paling digemari kerana orang tengah dapat mengetahui apakah keperluan pengguna. Kesemua ini sangat bergantung kepada keberkesanan saluran pengedaran yang ditetapkan. pengendalian serta pengangkutan bahan mentah dan produk akhir daripada peringkat pengeluaran hingga peringkat pengguan pada kos yang minimum dan dalam masa yang ditetapkan. mereka adalah sebahagian daripada setiap saluran. Orang tengah atau perantara pemasaran inilah yang banyak membantu dalam menggerakkan produk tersebut. Syarikat Vida Sdn. pengurusan saluran agihan haris menitikberatkan pemilihan orang tengah sama ada menggunakan khidmat pemborong. Memandangkan kedua-dua pengeluar dan pengguna akhir juga menjalankan beberapa tugas. Setiap daripada pengantara akan menerima barangan pada harga tertentu dan harga itu akan terus meningkat apabila berpindah daripada pengantara kepada pengantara yang seterusnya hinggalah sampai kepada pembeli. Saluran agihan bermaksud saluran perkhidmatan dan barangan daripada pengeluaran kepada pengguna atau merupakan perpindahan proses bayaran oleh pengguna kepada pengeluar bagi perkhidmatan yang diberi. Rushthon ( 1995 ) mentakrifkan agihan sebagai satu kumpulan orang tengah yang menggerakkan barang dari pengeluar kepada pengguna. menggunakan bilangan tahap orang tengah untuk menunjukkan kepanjangan saluran. peruncit atau menjual terus kepada pengguna akhir supaya dapat menggerakkan dan menyalurkan barang keluaran dengan cara yang cekap. Tahap saluran pengagihan ini biasanya merujuk kepada jumlah orang tengah atau ahli saluran agihan yang terlibat menjalankan sebahagian kerja untuk membawa keluaran dan pemiliknya lebih hamper kepada pengguna akhir. di tempat atau lokasi yang betul dan pada masa yang betul. pergudangan. Bagaimana produk ditempatkan dalam kalangan pengguna. begitu jugalah penerimaan mereka. Saluran agihan terbahagi dua iaitu saluran terus seperti daripada pengeluar terus kepada pengguna dan yang menggunakan perantaraan seperti pengedar. pengeluar menyerahkan sebahagian tugas jualan kepada orang tengah. adalah tujuan kepada strategi ini. 980612-10-5767 Produk yang telah siap dan dipadankan dengan tingkat harga perlu disalurkan ke pasaran menerusi sistem yang dikenali sebagai saluran pengedaran untuk memudahkan produk diperolehi oleh pengguna. Menawarkan produk yang betul. Dalam memasarkan produk ke dalam pasaran. peruncit dan pemborong. Pengurusan logistik pula merujuk kepada aktiviti pengurusan. Untuk membentuk strategi pemasaran yang berkesan bagi elemen ini. Strategi pengedaran mempunyai dua komponen utama iaitu saluran agihan dan pengurusan logistik. Bhd.

ejen dan peruncit. Seterusnya. Menurut Sabri (2002). produk ini akan diagihkan kepada pemborong di setiap cawangan masing-masing. Bhd. jumlah perantara dan tanggungjawab perantara. reka bentuk saluran agihan bermula dengan menilai keperluan perkhidmatan kepada pelanggan dalam aspek saluran agihan. Peranan pemborong adalah sebagai pengedar barangan keluaran . 980612-10-5767 Syarikat Vida Beauty Sdn. Saluran agihan menegak mempunyai satu atau lebih pengantara pemasaran seperti pemborong. telah menggunakan saluran agihan menegak peringkat empat untuk mengagihkan produknya agar sampai kepada pengguna. Menurut Abu Bakar Abdul Hamid et al (2002). pemborong merupakan individu yang menjalankan segala aktiviti yang melibatkan penjualan semula produk atau perkhidmatan yang dibeli bagi tujuan mendapatkan keuntungan. Selepas itu. objektif firma dan batasan. firma menetapkan alternatif saluran agihan dalam aspek jenis perantara. peruncit dan ejen untuk mengagihkan produk kepada pengguna. Saluran peringkat ini mengandungi tiga pengantara pemasaran iaitu pemborong. Ejen berperanan untuk membeli produk daripada pemborong besar dan dijual kepada peruncit kecil.

Pembeli akan membayar kepada ejen tersebut secara atas talian. mampu menyediakan perkhidmatan penyimpanan. turut menggunakan khidmat ejen bagi mengagihkan produk kecantikan dan kesihatannya kepada pengguna. menjimatkan kos pengagihan dan menawarkan pakej pengagihan pada harga ynag lebih rendah kepada pengguna. Bhd. menggunakan perkhidmatan ejen agar dapat berjimat dengan tidak perlu membayar pekerja untuk menjual produk kecantikan dan kesihatan syarikat dan ejen sendiri yang akan bekerja bagi menjana pendapatan. untuk menghantar produk mereka ke setiap cawangan ialah trak dan lori. ialah dapat menyediakan perkhidmatanyang cekap kepada pengguna untuk mendapatkan produk pada kos yang minimum. nama dan nombor telefon. barang separuh siap dan barang siap dari pusat pengeluaran hinggalah ke tangan pengguna. seperti Pamoga Jus Delima dan Qu Puteh di laman social seperti Facebook. Bagi ejen. Kepentingan pengurusan logistik dalam Syarikat Vida Beauty Sdn. Bhd. bank- in atau secara terus dan memberikan maklumat yang diperlukan seperti alamat. Ejen merupakan peruncit yang menjual barang kepada pembeli tanpa memiliki barang atau melihat barang tersebut secara fizikal. Bhd. Bhd. Ia juga memudahkan syarikat dalam proses pengawalan inventori dan memastikan tahap inventori adalah mencukupi serta berpatutan. Bhd. ejen tersebut akan menerima bayaran daripada pembeli dan membuat bayaran bagi barang tersebut kepada pengeluar. Bhd. yang berada di seluruh Malaysia telah menunjukkan bahawa produk kecantikan dan kesihatan milik Syarikat Vida Beauty Sdn. Dengan ini. Hal ini mampu mengurangkan kos upah buruh dalam mengagihkan produk syarikat kepada pengguna. Oleh itu. hal ini dapat membantu ejen untuk menghantar di setiap kedai dengan segera dan cepat. mereka akan mengiklankan produk kecantikan dan kesihatan Syarikat Vida Beauty Sdn. Cawangan Syarikat Vida Beauty Sdn. Syarikat Vida Beauty Sdn. Pengurusan logistik yang baik boleh membantu Syarikat Vida Beauty Sdn. di kawasan masing-masing. Keuntungan yang diperolehi oleh ejen telah ditetapkan oleh syarikat atau berdasarkan persetujuan bersama. Syarikat Vida Beauty Sdn. iaitu menyimpan barangan akhir selepas proses pengeluaran di gudang sebelum dijual serta membolehkan penghantaran produk dari kilang ke gudang. pengantara pemasaran dan pengguna. Seterusnya. 980612-10-5767 produk kecantikan dan kesihatan kepada ejen dan mereka akan memastikan terlebih dahulu bahawa produk yang sampai kepada mereka adlah mencukupi dan selamat untuk diedarkan dan digunakan. Instagram dan Twitter. Bhd. Bhd. Pengangkutan merujuk kepada aktiviti pemindahan bahan mentah. Pengurusan logistik amat penting dalam mengagihkan kelangsungan produk kepada pengguna. pengeluar akan mengeposkan dan menghantar barang yang dibeli kepada pembeli. Antara pengangkutan yang digunakan oleh Syarikat Vida Beauty Sdn. Syarikat Vida Beauty Sdn. Bhd. sudah terkenal dan mudah untuk didapati serta dibeli oleh pengguna dan setiap cawangan ada ejen pengurus yang akan menguruskan kelangsungan pengagihan produk kecantikan dan kesihatan Syarikat Vida Beauty Sdn. Hal ini akan menjimatkan masa pengeluar untuk menghantar produk tersebut ke kawasan lain. Kemudian. Hal ini secara tidak langsung tidak akan menimbulkan sebarang masalah berkaitan dengan peruncit tentang kehabisan stok . Bhd. setiap cawangan akan memperolehi produk tersebut dalam jangka masa yang telah ditetapkan.

prestasi yang merosot dan sebagainya. Hal ini bagi mengelakkan sebarang masalah diantara satu saluran agihan kepada satu saluran agihan yang lain. Syarikat Vida Beauty Sdn. pengeluar akan memberikan beberapa latihan yang selanjutnya bagi membantu meningkatkan jumlah penjualan produk kepada pengguna. Ahli yang menunjukkan prestasi yang baik akan diberikan ganjaran yang istimewa bagi menjamin taat setia ahli kepada pengeluar dan ahli yang menunjukkan prestasi yang lemah. masa pengeluaran dan tahap kerjasama yang ditunjukkan ahli sepanjang aktiviti pemasaran dijalankan. Bhd. . 980612-10-5767 kerana kaedah yang digunakan oleh pengeluar membolehkan produk syarikat sampai kepada pengguna dengan betul dan tepat pada masanya. akan menilai setiap ahli saluran pengagihan dengan berdarkan standard penilaian yang ditetapkan seperti jualan.

1 PENGIKLANAN Satu definisi pengiklanan menurut Bovee. Oleh sebab itu.3 MENGKAJI STRATEGI PROMOSI YANG DIJALANKAN DI SYARIKAT VIDA BEAUTY SDN. Hajah Hasmizah Othman atau lebih dikenali sebagai Dato’Seri Vida sanggup melabur berjuta-juta untuk mempromosikan produk kecantikan dan kesihatannya milik syarikatnya iaitu Vida Beauty. jualan langsung dan demonstrasi produk. Keadah-kaedah promosi ini terdiri daripada pengiklanan. Bagi mempromosikan produk syarikat. Di samping itu. Dalam usaha tersebut berbagai kaedah promosi perlu dilaksanakan agar pengguna mengetahui. 980612-10-5767 5. publisiti dan jualan persendirian. maklumat biasanya dibayar dan bersifat pemujukan tentang produk. Promosi merujuk pada aktiviti penyebaran maklumat berkenaan produk kepada pengguna bagi tujuan membuat keputusan pembelian. pemasar melaksanakan aktiviti memperkenalkan produk yang hendak ditawarkan kepada pengguna. 1992 ialah iklan komunikasi non personal. tanpa disedari kaedah iklan telah menjadi perhatian dalam bidang-bidang tertentu terutama sekali dalam bidang perniagaan. Tanpa aktiviti promosi. Jika sebuah perniagaan tersebut mengeluarkan satu produk dan tidak memperkenalkan serta memberitahu kepada orang ramai maka organisasi tersebut akan menghadapi kerugian dan segi kos. pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pasaran. mempengaruhi. Terdapat juga anggapan bahawa produk yang berkualiti akan terjual dengan sendirinya. masa dan tenaga. 5. promosi jualan dan perhubungan awam untuk memasarkan produknya kepada orang ramai. Vida Beauty telah mengatur strategi untuk memperkenalkan produknya melalui saluran pengiklanan. Menurut Tjiptono (2008:219).3. BHD. mengingatkan dan juga memujuk pengguna mengenai sesuatu produk yang dikeluarkan ataupun yang dijual oleh sesebuah syarikat. Komunikasi pasaran adalah aktiviti pemasaran yang berusaha menyebarkan maklumat. Dato’Seri Dr. promosi jualan. perkhidmatan atau idea oleh penaja yang dikenal pasti melalui pelbagai media. pemasaran produk yang berkualiti sekalipun tidak menjadi aktif dan industri sukar memperoleh tahap kompetitif yang dikehendaki di pasaran. memujuk atau mengingatkan pengguna atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima dan membeli produk yang ditawarkan. publisiti jualan. dalam strategi mempromosi. Promosi merupakan bentuk-bentuk (kaedah-kaedah) komunikasi yang digunakan untuk memberitahu. publisiti. memahami dan seterusnya membuat keputusan untuk menggunakan produk. Aktiviti promosi yang boleh dijalankan adalah seperti pengiklanan. Takrifan iklan sentiasa berubah dari zaman ke zaman kesan daripada corak budaya dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan pembangunan dalam negara tersebut. Hal ini demikian kerana keberkesanannya terbukti apabila pengiklanan mampu menarik hati pengguna tidak kira umur untuk membeli dan menggunakan produk dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh mana-mana syarikat . Tetapi.

televisyen dan internet. terdapat pelbagai bentuk radio. komedi. siaran radio televisyen bukan sahaja merangkumi berita dan muzik. Serik untuk mengiklan lagi. Namun. Kini. Dato’Seri Vida sanggup melabur berjuta-juta untuk pengiklanan. termasuk beraneka jenis rangkaian wayarles dan komunikasi mudah alih. Radio merupakan sejenis komunikasi yang menggunakan gelombang elektomagnet atau isyarat-isyarat radio untuk menghantar maklumat elektronik dari satu tempat ke tempat lain tanpa menggunakan wayar. Pada peringkat permulaan pengiklanan produk dilakukan. sebagai cubaan kali terakhir beliau mencabar diri untuk melakukan sendiri iklan produk penjualannya di radio RTM Kelantan FM. di samping untuk memujuk pengguna membeli produk. produk Pamoga semakin mendapat sambutan dalam kalangan pengguna hingga melonjakkan jualan mencapai 100. disamping penyiaran radio. Hajah Hasmizah Binti Othman akhirnya memutuskan untuk menutup perniagaan. Sebelum kebangkitan televisyen. Akhirnya Vida Beauty menemui kejayaan dalam memasarkan produk selepas muncul di siaran radio Kelantan dan ketika itu juga ramai pengguna beratur untuk mendapatkan produk Pamoga Qu Puteh. dengan iklan gaya testimoni pengguna yang berkesan. aneka ragam. Menerusi radio juga hasil jualan kesemua produk kecantikan dan kesihatan Vida Beauty mula mencapai lapan angka dalam sebulan hampir 10 tahun syarikat itu beroperasi. radio adalah unik diantara kaedah-kaedah persembahan drama kerana hanya mengeluarkan bunyi. Produk Pamoga mula mendapat tempat dalam golongan orang tua sejurus selepas pengenalan produk tersebut menerusi penyiaran radio Kelantan FM.000 botol sebulan. pengiklanan menerusi televisyen juga telah digunakan oleh Vida Beauty bagi mempromosikan produk kecantikan dan kesihatan keluaran syarikat tersebut sekali gus . Selain pamoga yang mendapat sambutan yang banyak dalam kalangan pengguna. Dengan menggunakan saluran radio sebagai cara untuk mempromosikan produk Vida Beauty jualan semakin meningkat. Radio menjadi medium pengiklanan terawal yang digunakan oleh Syarikat Vida Beauty dan ternyata pengiklanan menerusi radio membuahkan hasil yang positif. Ketika itu. Dato’ Seri Vida selaku pengasas Syarikat Vida Beauty telah mempromosikan produk syarikatnya melalui media massa seperti radio. Pada hari ketiga Vida Beauty telah nekad untuk ditutup pengorganisasiannya namun melihat ramai pengunjung yang beratur untuk mendapatkan produk Pamoga telah membuatkan Vida Beauty meneruskan pengeluaran dan penjualan produk kesihatan dan kecantikan. 980612-10-5767 besar. Selain itu. namun syarikat itu mengalami kerugian ketika mempromosikan produk melalui saluran ini. ada lebih 100 produk kecantikan dan kesihatan Vida Beauty turut memperolehi penjualan yang tinggi dalam tempoh masa sebulan dengan hanya mempromosikannya melalui saluran radio. Tujuan asas pengiklanan adalah untuk mengenal pasti dan membezakan satu produk dari produk yang lain. dan lain-lain lagi bentuk hiburan. hanya lebih kurang 500 unit sahaja yang terjual sungguhpun Dato’Seri Vida telah melabur banyak dalam pengiklanan. Dato’Seri Dr. bahkan juga dramas. Semangat dan kekuatan yang dimiliki oleh pengasas Vida Beauty itu tidak mematahkan semangat beliau untuk meneruskan penjualan produk tersebut. Selama dua hari berturut-turut beliau bercakap sendiri di radio bagi mempromosikan produk Vida Beauty terutamanya Pamoga dengan durasi 15 minit untuk satu sesi.

banyak iklan yang disiarkan berbentuk iklan pendek selama beberapa saat sehingga beberapa minit ini termasuklah yang panjangnya sama dengan rancangan televisyen biasa yang biasanya berbentuk informersial. beliau masih bertenaga hanya dengan menggunakan produk Qu Puteh Million Cell. 980612-10-5767 meningkatkan jumlah penjualan produk. Produk kosmetik dan kesihatan barangan dijaja. Daripada situ terciptanya slogan kreatif Qu Puteh iaitu Qu Puteh Qu Puteh Barulah Putih serta penampilan yang ‘bling- bling’ daripada Dato’Seri Vida selaku model produknya. Vida Beauty turut menggunakan saluran internet untuk . perkhidmatan dan idea. Kini. wajah karisma pula terserlah sebagai penaja. Iklan yang berdurasi satu minit telah menampilkan Dato’Seri Vida sendiri sebagai model untuk mempromosikan produk yang dibawanya kepada masyarakat setempat menerusi televisyen. Kini. Produknya disebut-sebut. Iklan televisyen ialah sebuah rancangan televisyen yang dibuat dan dibayar oleh sesebuah organisasi untuk menyampaikan mesej. Dato’Seri Vida bukan setakat menjadi duta produk Qu Puteh dalam iklan-iklan televisyen malah turut menjadi model bagi produk lainnya seperti Pamoga dan Perfume Qu Puteh DSV Signature dan Qu Puteh Diva. Dengan penampilan istimewa dan lain dari yang lain oleh pengasas Vida Beauty ini telah menunjukkan walaupun telah berusia 40-an. Dato’Seri Vida lebih selesa menggunakan diri sendiri untuk mempromosikan produknya di televisyen kerana berpeluang untuk berinteraksi terus kepada penonton dan memberitahu kelebihan dan kebaikkan produk di bawah syarikatnya sendiri. Dunia yang kian moden kini telah dipenuhi dengan kemudahan teknologi. masyarakat telah sedia maklum dan menerima kemunculan produk kecantikan dan kesihatan dari Syarikat Vida Beauty menerusi iklan-iklan yang terpampang di televisyen. biasanya untuk memasarkan produk atau perkhidmatan. malah pelaburan besar yang dibuat sebagai penaja ternyata memberikan pulangan yang memberansangkan terhadap jualan dan penjenamaan produk-produk di bawah syarikatnya. Promosi iklan di televisyen yang aktif dan kreatif telah menarik ramai pelanggan untuk mencuba sendiri produk Vida Beauty dan jualan setiap unit produk dalam sebulan kini meningkat dengan jayanya. Seiring dengan kemajuan teknologi negara. Hal ini membuatkan orang ingat dan kenal siapa Vida dan produk Syarikat Vida Beauty Sdn. Bersandarkan slogan Qu Puteh Qu Puteh Barulah Putih . Disebabakan telah mengalami jutaan Ringgit daripada pengiklanan yang tidak berkesan. Dato’Seri Vida Sendiri telah membuat iklan sendiri dan bertindak menjadi model bagi produk sendiri. Dato’Seri Dr. Bhd. pengasas Vida Beauty Kaedah promosi yang digunakan oleh Vida Beauty telah meyakinkan masyarakat untuk memiliki produk tersebut kerana testimoni selepas menggunakan produk tersebut menunjukkan tindak balas yang positif. Hajah Vida telah mencipta kemegahan dalam lanskap keusahawanan tanah air. Dato’Seri Vida merupakan seorang yang terkenal kerana sana sini wajahnya terpampang dalam televisyen. Vida Beauty sudah menang besar apabila gelombang Qu Puteh benar-benar melanda negara. Persepsi bahawa individu berusia tidak aktif seperti orang muda telah pon dikikis kerana tidak benar. Pengiklanan cara ini digunakan untuk mempromosikan pelbagai produk. Daripada situ. Kekerapan menaja program-program hiburan tempatan berskala besar telah melonjakkan wanita berusia 44 tahun ini seperti seorang selebriti sekali gus telah meningkatkan imej syarikat dan kelarisan penjualan produk kecantikan dan kesihatan terutamanya Pamoga dan Qu Puteh.

Vida Beauty sering mengemaskini laman sosialnya dengan memuat naik segala produk kecantikan dan kesihatan beserta tajuk yang menarik. Menurut Kenneth E.com/sayangsayangdsvofficial) dan akaun Instagram (www.Bhd juga telah mengadakan promosi jualan bagi meningkatkan jualan produk dalam pasaran. Promosi melalui internet adalah usaha para pengusaha untuk melakukan pemasaran suatu produk dengan menggunakan media elektronik. Melalui laman web rasmi Syarikat Vida Beauty iaitu (http://www.com/datoserivida ) telah berjaya menarik pelanggan dari seluruh dunia. Syarikat Vida Beauty Sdn.facebook. 980612-10-5767 mempromosikan produk kecantikan dan kesihatan kerana fenomena ‘dunia di hujung jari’ telah diguna pakai oleh masyarakat zaman moden dan telah memudahkan segala urusan harian dan menjimatkan kos. Promosi jualan menyediakan alat promosi yang banyak seperti kupon. promosi pengiklanan turut diperluaskan dengan menggunakan Facebook dan Instagram seiirng dengan kemajuan teknologi dunia. Peruntukan untuk perbelanjaan promosi akan dibuat setelah semua perbelanjaan dan pelaburan syarikat ditolak daripada pendapat. Kaedah menggunakan pengiklanan akaun Facebook iaitu (www.my) telah memudahkan pelanggan untuk masuk ke potral rasmi syarikat bagi mengetahui produk Vida Beauty serta memudahkan urusan penempahan produk. syarikat tersebut telah . Melalui laman web rasmi tersebut. diskaun. Tujuan promosi jualan yang dilaksanakan oleh Syarikat Vida Beauty ialah untuk menarik perhatian pengguna tentang kewujudan produk kecantikan dan kesihatan yang sedia ada di pasaran.com.vidabeauty. premium. Dengan sambutan produk Vida Beauty terutamanya produk Qu Puteh dan Pamoga yang menggalakkan.3. Promosi ini menarik perhatian pengguna. Untuk meyakinkan lagi masyarakt yang masih ragu-ragu untuk mencuba produk Vida Beauty. peraduan. syarikat ini turut memuat naik testimoni daripada pelanggan yang telah mencubanya bagi menunjukkan keberhasilan produk tersebut di laman social rasmi milik syarikat tersebut. Penggunakan promosi iklan menerusi internet yang optimum membolehkan pengguna mengetahui setiap perkembangan produk keluaran Vida Beauty.instagram. pihak tenaga kerja telah memasukkan maklumat-maklumat penting berkaitan produk serta pengenalan dan pendedahan bahan yang digunakan dalam produk agar tiada keraguan daripada pembeli selepas membaca isi kandungan yang tertera di lawan web tersebut. menawarkan insentif untuk membeli dan dapat menaikkan semangat untuk membeli seterusnya meningkatkan jualan. Selain itu.2 PROMOSI JUALAN Seterusnya. Saluran pengiklanan dengan menggunakan internet memudahkan untuk memberitahu dan memperkenalkan produk Vida Beauty kepada masyarakat di seluruh dunia. pameran dagangan dan sebagainya. Pempromosian iklan di media sosial secara kreatif dan optimum dapat meningkat permintaan daripada pengguna sekali gus menaikkan jumlah penjualan produk syarikat. Promosi jualan yang dilakukan oleh syarikat ini adalah mengikut kemampuan kewangan.Clow (2010) promosi jualan adalah merupakan insentif jangka masa pendek yang digunakan untuk menggalakkan pembelian produk atau perkhidmatan. masa dan tenaga. sedikit maklumat berkaitan produk dan turut menyelitkan nombor telepon untuk pelanggan bertanyakan apa-apa kemusykilan berkaitan cara pembelian dan pengunaan produk. 5.

Pengguna dapat menikmati kebaikan dan kelebihan produk Vida Beauty dengan potongan harga yang menarik. Sebagai contoh Pamoga. Tambahan pula. Potongan harga sebanyak 30% hingga 50% telah menarik ramai pelanggan untuk membelinya.00 telah memberikan potongan harga kepada pengguna sebanyak RM 120. Selain itu. Vida Beauty membuat cabutan bertuah di Terangganu di Ekuestrian Resort. Pamoga boleh merawat pelbagai penyakit dalaman dan harga asal produk Pamoga iaitu Jus Delima Pamoga ialah RM 168. Untuk memenangi hadiah utama cabutan bertuah berupa motosikal dan lebih 10 hadiah barangan elektrik. Selain itu. Penjualan barangan kosmetik merupakan antara unit produk yang laris terjual ketika promosi harga dilakukan. 980612-10-5767 menawarkan pelbagai promosi jualan sebagai ganjaran kepada pelanggan yang setia. membuat.00. komen ‘saya nak puteh gebu terserlah dengan Stemcell Coffe Qu Puteh’ di ruangan komen dan kongsi gambar tersebut ke akaun facebook sendiri. Bhd menggunakan insentif yang bersesuaian bagi menjalankan promosi jualan seperti memberikan harga promosi dalam produk Qu Puteh kepada pelanggan. Vida beauty telah membuat harga promosi ke atas produk Qu Puteh. Penawaran hadiah yang lumayan kepada orang ramai telah menaikkan jualan setiap unit . ‘Like + Comment + Share’ menerusi laman sosial iaitu Facebook. Pamoga dan Perfume Qu Puteh DSV Signature dan Qu Puteh Diva. Harga promosi yang ditawarkan oleh Vida Beauty telah mendapat sambutan ramai daripada pelbagai pihak sekali gus produk kecantikan dan kesihatan telah laris dijual dan syarikat ini telah mendapat keuntungan yang tinggi menerusi promosi jualan tersebut. Bagi memenangi peraduan tersebut.00. ini dapat menjamin dan mengikat kesetian pelanggan yang setia menggunakan produk Vida Beauty dan sekali gus dapat menarik pelanggan yang baru menggunakan dan membeli produk itu sekali sekala. Para pengikut setia Vida Beauty perlu like gambar peraduan. Lantaran itu. Syarikat Vida Beauty telah menawarkan harga yang lumayan dan berpatutan kepada pelanggan.00 telah memberi potongan harga istimewa sebanyak RM 125. promosi jualan yang dilakukan oleh Vida Beauty adalah untuk meningkatkan kadar pembelian semula dalam kalangan pembeli yang membeli sekali-sekala. Vida Beauty telah menjelah seluruh negeri di Malaysia dengan melakukan cabutan pertuah bagi melancarkan promosi produk syarikat tersebut. mengadakan peraduan dan cabutan bertuah di setiap negeri untuk menarik perhatian lebih ramai pengguna. Qu Puteh Beauty merupakan antara produk yang terkenal dan produk ini merupakan produk pencerahan kulit yang diformulasikan menggunakan sel stem Argan. Tambahan pula. orang ramai perlulah membeli produk Vida Beauty serendah RM 10 ke atas. Dalam peraduan ini. Syarikat Vida Beauty Sdn. Antaranya. Harga asal produk ini sebanyak RM 268. dan boleh ‘Like + Comment + Share’ seberapa banyak kali yang diingini. Harga promosi merupakan potongan harga istimewa dari produk yang dipilih kepada pengguna bagi mempengaruhi pengguna untuk membeli produk tersebut. Antaranya. tiada syarat dikenakan ke atas peserta yang menyertai peraduan ini. Vida Beauty telah menawarkan hadiah berupa tiga kotak Stemcell Coffee Qu Puteh dan hadiah misteri akan diberikan secara percuma. Vida Beauty turut mengadakan beberapa peraduan dan permainan bagi mempromosikan produknya kepada orang ramai.

Clow (2010)perhubunganawam adalah satu usaha untuk membina hubungan yang baik di antara pihak syarikat dengan orang awam bertujuan untuk memperolehi persepsi yang positif dalam kalangan orang awam tersebut. Hasmizah Othman dalam memastikan agar produknya sentiasa mendapat perhatian pelanggan sasaran. Itulah yang menjadi antara intipati pengasas produk kecantikan dan kesihatan. penajaan program hiburan tempatan lebih banyak memonopoli produk kosmetik antarabangsa sebelum usahawan melayu mula mengorak langkah mengadaptasikan cara itu sebagai salah satu daripada promosi mereka. Qu Puteh turut mendapat slot khas di AJL29 serta slogan Qu Puteh. Jenama Qu Puteh mula dikenali orang ramai semenjak pelakon jelita. Qu Puteh mengorak langkah dengan menjadi salah satu penaja utama Konsert Gegar Vaganza. 980612-10-5767 produk kecantikan dan kesihatan Vida Beauty. Selepas itu. Orang ramai yang menyertai peraduan dan cabutan bertuah berpeluang untuk memiliki hadiah utama dan hadiah sampingan lain yang turut ditawarkan oleh Vida Beauty. ciri-ciri perniagaan dan produk. Alat promosi ini lebih terarah kepada menyampaikan cerita dan ianya berlawanan dengan sifat pengiklanan dan promosi jualan yang lebih kepada mempromosi produk. membina imej korporat dan menangani isu atau cerita yang kurang baik dalam kalangan orang awam. permintaan terhadap produk tersebut telah meningkat dari semasa ke semasa dalam pasaran dan secara tidak langsung melonjakkan jenama Vida Beauty ke peringkat yang lebih tinggi bagi menyaingi pasaran di peringkat global 5. Qu Puteh . Vida Beauty telah menaja Anugerah Juara Lagu Ke-29 (AJL29) selepas menaja Konsert Gegar Vaganza dan telah mendapat sambutan hangat daripada pelbagai pihak. menaja acara. Yang lebih membanggakan ialah Vida Beauty mampu menaja dua program hiburan berlainan saluran televisyen yang ditayangkan serentak pada satu masa yang sama. Ekspedisi penjelajahan ke setiap negeri bagi menghabiskan stok yang sedia ada telah melariskan penjualan produk di pasaran. Keberkesanan promosi ini dapat menarik pengguna yang belum pernah mencuba produk keluaran Vida Beauty. Ini kerana lazimnya. Namun pada masa itu. Boleh menggunakan perhubungan awam menerusi melaporkan cerita. muncul pula Anugerah Juara Lagu Ke-29 (AJL29) dan kali ini. Perlu diingatkan bahawa usahawan perlu kreatif dan inovatif dalam memasarkan produk. jenama Qu Puteh dipromosikan dengan begitu agresif sepanjang acara berlangsung. Syarikat Vida Beauty sudah berjuta-juta rugi akibat menaja dan membuat iklan yang tidak menjadi. Oleh yang demikian.3 PERHUBUNGAN AWAM Syarikat Vida Beauty turut menggunakan saluran promosi dengan menjalinkan hubungan yang baik antara peniaga dengan orang awam. Tidak cukup denga iklan. MenurutKennethE. Sesuai dengan pelaburan besarnya. Tambahan pula. Pengasas Vida Beauty telah melaburkan sejumlah RM 3 juta untuk menaja acara tersebut.3. Dato’Seri Dr. Oleh sebab itu. Sememangnya penajaan sesebuah program televisyen merupakan antara salah satu daripada strategi pemasaran yang berkesan bagi sesebuah perniagaan. Anzalna Nasir dilantik menjadi duta produk tersebut. bukan setakat berpeluang memiliki hadiah yang lumayan malah orang ramai dapat menggunakan produk kecantikan dan kesihatan Vida Beauty itu sendiri. Qu Puteh menjadi penaja utam. Kemudian. orang ramai belum mula bercakap mengnai Qu Puteh.

Pengasas Vida Beauty percaya bahawa impak popularity ABPBH mampu memberikan kesan positif kepada perkembangan perniagaannya.0 selari dengan kredibiliti acara hiburan pilihan peminat paling lama bertahan di Malaysia itu yang sudah tiga dekad dianjurkan. 5. Semenjak melakukan penajaan ke atas program tersebut.000 daripada hasil jualan produknya akan disalurkan kepada pusat pengajian agama yang memerlukan. 980612-10-5767 Barulah Putih turut diulang berkali-kali oleh pengacar majlis. AG dan Scha Al Yahyah Pengasas Vida Beauty telah nekad dan stesen televisyen kena ikut cara syarikat itu dalam kelangsungan sesi promosi. kesudian Vida Beauty menaja KAFA hadir dengan dua syarat.0). Disebabkan pengalaman kegagalan sebelum ini. Dato’ Seri Vida mengumumkan RM 150. Persatuan Bola Sepak Kelantan (KAFA) yang bergelut dengan krisis kewangan kini mempunyai peluang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasmizah Othman bersedia untuk menaja KAFA. Stadium Sultan Muhammad IV perlu dicat semula dengan warna merah jambu dan pasukan Kelantan perlu dinamakan semula sebagai Pamoga Qu Puteh The Red Warriors (TRW) seperti Negeri Sembilan yang telah dijenamakan sebagai NS Matrix.0 dan yakin anugerah berprestij itu mampu menjadi platform terbaik dalam meluaskan promosi produk keluarannya. iklan produk Vida Beauty jadi sebutan ramai. Selain aktif melakukan penajaan di mana-mana. kini pengasas produk kecantikan dan kesihatan Vida Beauty semakin aktif mempromosikan produknya kepada orang ramai menerusi promosi dalam arena sukan. Syarat tersebut ialah. Namun. . Dato’Seri Dr. Vida Beauty telah mengenal pasti tiga pusat pengajian iaitu dua premis di Kelantan dan sebuah premis lagi di Sarawak yang bakal menerima sumbangan syarikat. Permintaan dan jualan melonjak hari-hari sampaikan syarikat tersebut kehabisan stok dan terpaksa mengagihkan produk kepada stokes secara kuota. Namun. pengasas Syarikat Vida Beauty sangat berhati-hati dalam bab pengiklanan. pasukan bola sepak Kelantan melalui KAFA ingin mendapatkan tajaan daripada pengasas Vida Beauty tersebut. Itu merupakan sumbangan dan tanggungjawab syarikat kepada masyarakat dalam membantu mereka yang memerlukan. Vida Beauty menjadi penaja utama Anugerah Bintang Popular BH (ABPBH) 3. Syarikat Vida Beauty yang mengeluarkan produk kecantikan dan kesihatan kini menjadi sebuah perniagaan yang berjaya ekoran daripada kebijaksanaan dalam melakukan pemilihan saluran promosi yang berkesan dan betul kepada orang ramai sekali gus jualan produk setiap unit di pasaran semakin meningkat dengan jayanya.4 MENGANALISIS STRATEGI PENETAPAN HARGA YANG DIJALANKAN DI SYARIKAT VIDA BEAUTY SDN. selepas mendominasi segmen pemasaran hiburan. Kini. Vida Beauty turut menjalankan aktiviti social seperti bersedekah. Ketua Pegawai Eksekutif Vida Beauty Sdn. Pembabitan Vida Beauty dalam ABPBH 3. Syarikat Vida Beauty terus mempromosikan produk kecantikan dan kesihatan keluaran syarikatnya dengan menaja beberapa lagi program hiburan seperti Anugerah Bintang Popular BH (ABPBH 3. Bhd. Akhir sekali. Selain kemampuan ABPBH menarik penonton dan peminat. sekali gus menyedari kewujudan produk kecantikan dan kesihatan Vida Beauty. BHD.

Pengkaji mendapati bahawa Syarikat Vida Beauty telah melakukan penetapan harga bagi setiap produk kecantikan dan kesihatan yang dikeluarkannya berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga bagi sebuah produk tersebut. harga barang sejenis. . persaingan dan lain-lain faktor persekitaran. Menurut Sumarni dan Soeprihanto (2010:281) harga adalah merupakan jumlah ruang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Hal ini berkaitan dengan penetapan harga atau penawaran harga yang selaras dengan matlamat sesebuah organisasi. dalam menentukan harga jual suatu produk perlu dipertimbangkan beberapa perkara. Penentuan harga mesti berhubungkait dengan keputusan keluaran. Setelah produk yang diproduksi siap untuk dipasarkan. perbezaan dengan produk pesaing dan kitaran hidup produk. jangka waktu putaran modal. Pendekatan tersebut terdiri daripada tiga iaitu kos. harga produk saingan. Menurut Sudarsono . 980612-10-5767 5. syarikat perlu menganalsis faktor- faktor yang mempengaruhi penetapan harga agar seimbang dan harga tersebut mampu milik bagi semua lapisan masyarakat yang ingin menggunakan produk atau perkhidmatan syarikat. Penetapan harga menurut Kurtz dan Boobe (2012) ialah berkaitan dengan prosedur menetapkan harga menguntungkan dan wajar. peraturan-peraturan dan sebagainya. pengguna dan pesaing. Manakala faktor luaran pula ialah terdiri daripada keadaan pasaran dan permintaan.1 DEFINISI HARGA Harga adalah yang paling penting untuk mencapai matlamat dalam organisasi. Penentuan harga juga memiliki beberapa tujuan dan pendekatan dalam penentuan harga. strategi campuran pemasaran. 5. politik dan keamaan negara serta faktor lain. pengagihan dan promosi. ekonomi. sesebuah syarikat mestilah menganalisis faktor-faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi keputusan.4. Sebelum meletakkan dan menentukan harga bagi satu-satu unit keluaran produk. Faktor dalaman terdiri daripada objektif pemasaran. jumlah permintaan barang. Berdasarkan pendapat Kotler Philip (1996) dalam menentukan harga.4. Antaranya ialah harga pokok jual barang. Apabila nilai harga barang itu terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh oleh penjual. kos dan pertimbangan organisasi. Ini kerana harga meletakkan nilai ke atas keseluruhan aktiviti pemasaran yang ditawarkan kepada pengguna. Strategi penentuan harga adalah seperti memberikan diskaun dan memberikan ganjaran atau hadiah berdasarkan harga yang ditawarkan. daya beli masyarakat. syarikat perlu menitikberatkan keadaan pasaran. maka perusahaan akan menentukan harga dari produk tersebut. Sebelum strategi penentuan harga ditetapkan.2 FAKTOR MEMPENGARUHI PENETAPAN HARGA Sebuah organisasi perlu melakukan penetapan harga ke atas produk fizikal atau produk perkhidmatan yang ditawarkan syarikat kepada orang ramai.

harga yang ditawarkan merupakan nilai yang harus dibayar oleh pengguna untuk mendapatkan produk kecantikan dan kesihatan Vida Beauty. Faktor dalaman yang mempengaruhi Vida Beauty dalam melakukan penetapan harga bagi produk kecantikan dan kesihatannya ialah dari segi objektif atau matlamat penubuhan syarikat. Syarikat Vida Beauty ingin membentuk sebuah produk yang berkualiti tinggi dan dengan itu perlu meletakkan harga yang tinggi untuk meliputi kos yang tinggi bagi menjaga mutu penjenamaan Vida Beauty. Dengan matlamat pemasaran yang telah ditetapkan oleh syarikat Vida Beauty maka penetapan sesuatu harga hendaklah disesuaikan dengan matlamat yang telah ditetapkan didalam memperoleh keuntungan yang maksimum dan meletakkan Syarikat Vida Beauty setaraf dengan syarikat kosmetik yang ada di dalam mahu pun di luar negara. Dalam merealisasikan impian kaum wanita untuk tampil hebat dan berjaya. pengagihan dan promosi untuk menghasilkan program pemasaran yang konsisten dan berkesan. Vida Beuaty telah mengeluarkan pelbagai jenis produk kecantikan dan kesihatan mengikut semua lapisan umur masyarakat tidak kira yang masih muda atau pun yang telah berusia. Hasmizah Othman perlu ambil kira semasa meletakkan harga pada produk iaitu harga yang tertinggi yang boleh mereka tentukan dan harga yang sesuai. 980612-10-5767 Terdapat dua perkara pengasas Vida Beauty iaitu Dato Seri Dr. Harga yang ditawarkan oleh Vida Beauty amatlah berpatutan mengikut standard yang telah ditetapkan dan secara tidak langsung matlamat syarikat iaitu ingin melihat kaum wanita tampil hebat dan bergaya tercapai kerana harga yang mampu milik membolehkan kaum wanita memiliki dan menggunakan produk kecantikan dan kesihatan keluaran Vida Beauty.00 telah mendapat potongan harga kepada RM 135. Misi Syarikat Vida Beauty Sdn. Kesilapan dalam menentukan harga mungkin akan menyebabkan pengguna tidak berminat untuk membeli produk disebabkan terlalu mahal ataupun berisiko tinggi apabila harga terlalu rendah.Bhd ialah menjadi ikon kecantikan dan sumber inspirasi kepada semua lapisan umur terutamanya wanita yang menginginkan kejayaan di dalam dunia perniagaan. Selain daripada bahan berkualiti yang digunakan seperti Solar . Oleh sebab itu. Oleh itu. Harga kos setiap produk mengikut kemampuan pelanggan. Harga merupakan salah satu elemen di dalam campuran pemasaran. Misalnya produk Qu Puteh dan Pamoga Jus Delima yang masing-masing harganya bernilai RM 168. Keputusan yang dibuat ke atas campuran pemasaran yang lain akan mempengaruhi keputusan penentuan harga.00 dan RM 150. Faktor dalaman seterusnya yang mempengaruhi penetapan harga produk Syarikat Vida Beauty ialah strategi campuran pemasaran. Vida Beauty meletakkan harga Qu Puteh dan Pamoga Jus Delima di atas paras RM 100.00 keatas adalah disebabkan bahan yang telah digunakan oleh syarikat itu berkualiti tinggi demi menjaga mutu dan prestasi syarikat. Syarikat Vida Beauty Sdn.Bhd adalah syarikat yang menawarkan produk yang berkualiti dan harga yang berpatutan. Vida Beauty telah meletakkan harga yang sangat berpatutan dan mampu milik oleh kaum wanita diluar sana agar mampu menikmati kecantikan dan kesihatan yang lebih sewaktu dalam usia mereka.00. Syarikat Vida Beauty telah menetapkan beberapa strategi dalam melakukan menetapan dan penawaran harga iaitu dengan menggunakan faktor dalaman dan luaran. Keputusan berkenaan harga perlu dikoordinasikan dengan keputusan mereka bentuk produk. Sebelum penetapan harga dilakukan. Vida Beauty telah menentukannya.

Kos tetap ialah kos yang tidak akan berubah walaupun berapa banyak jumlah pengeluaran atau jualan yang dibuat seperti gaji pekerja. pengguna akan menikmati potongan harga 30% hingga 50% dan faedah lain daripada produk yang ditawarkan oleh syarikat itu sendiri. Sebelum melakukan penetapan harga. Vida Beauty Pamoga 6 (RM 200. 980612-10-5767 Vitis.00) dan Vida Beauty Pamoga Cream (RM 30. penjualan dan pada masa yang sama menghasilkan pulangan yang setimpal dengan usaha dan risiko yang ditanggung. promosi jualan dan perhubungan awam untuk memasarkan produknya kepada orang ramai. Epal Swiss dan Argan (pati minyak argan) dalam produk Qu Puteh mampu mempengaruhi penetapan harga produk kecantikan dan kesihatan. faktor luaran turut mempengaruhi Syarikat Vida Beauty dalam melakukan penetapan harga bagi produknya. Pengagihan produk dalam pengurusan turut mempengaruhi penetapan harga produk Vida Beauty. Walaupun kos bahan mentah dan cara pengagihan produk Vida Beauty Pamoga (RM 164. sekiranya syarikat menaikkan harga. kos berubah ialah kos yang akan berbeza pada peringkat pengeluaran yang berbeza. Di dalam keadaan biasa.00). Namun.00) adalah berbeza-beza namun kualiti produk itu tetap dijaga. Tetapi bagi produk yang berprestij macam produk kecantikan dan kesihatan Vida Beauty. Vida Beauty telah memahami hubungan antara harga dengan pasaran dan permintaan ke atas produknya. apabila syarikat ini menaikkan harga permintaan akan terus ada dan . Vida Beauty sentiasa berusaha di dalam merendahkan kos sama ada kos tetap atau kos berubah dan ianya dibuat tanpa menjejaskan kualiti sesuatu produk kerana kos yang rendah dapat menetapkan harga yang rendah dan akan menghasilkan jualan dan keuntungan yang lebih. Harga yang ditetapkan perlu juga dilihat daripada cara promosi yang dibuat oleh Vida Beauty untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Kos bahan mentah dan peringkat pengeluaran yang berbeza mempengaruhi penetapan harga produk. Selain daripada faktor dalaman. Oleh itu. harga dan permintaan mempunyai hubungan yang songsang. Bagi mempromosikan produk syarikat. Lebih tinggi harga lebih rendah permintaan dan begitu juga sebaliknya. Jelaslah bahawa campuran pemasaran yang dilakukan oleh Vida Beauty mempengaruhi penetapan harga bagi produk keluaran milik Vida Beauty. Syarikat Vida Beauty memastikan perletakkan harga sesuatu produk akan meliputi kos pengeluaran. pengagihan dan promosi turut menjadi antara faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum produk tersebut diletakkan harga dan dijual ke dalam pasaran. Antara faktor luarannya ialah pasaran dan permintaan. Faktor dalaman terakhir yang mempengaruhi Vida Beauty dalam menetapkan harga bagi produk kecantikan dan kesihatannya ialah faktor kos pengeluaran. Contoh kos bahan mentah yang diperlukan untuk mengeluarkan produk kesihatan seperti Pamoga adalah berbeza mengikut peringkat pengeluaran yang diguna pakaikan. Syarikat Vida Beauty mengakui bahawa kos sesebuah syarikat merupakan elemen yang sangat penting dalam strategi penentuan harga. Mawar Alp (Alp Rose). pengguna yang mempunyai belanjawan yang terhad akan kurang membeli kerana harganya yang terlalu tinggi. Vida Beauty telah mengatur strategi untuk memperkenalkan produknya melalui saluran pengiklanan. Manakala. Dato’Seri Vida telah mengeluarkan berjuta-juta ringgit untuk membuat promosi pengiklanan bagi produk kecantikan dan kesihatan milik syarikatnya.

980612-10-5767 meningkat. Penetapan harga berdasarkan persaingan adalah harga jual produk sering dipengaruhi oleh keadaan persaingan yang ada. Di dalam meletakkan harga produk kecantikan dan lesihatan harga dan kualiti produk pesaing adalah elemen yang amat penting. Apabila pengguna ingin membeli sesuatu produk.Bhd. Jika kualiti produk pesaing adalah lebih tinggi. Kebanyakkan pelanggan lebih tertarik menggunakan produk kecantikan dan kesihatan keluaran Vida Beauty kerana kemampuan mereka dalam memproduksi dengan skala yang besar dan mengekalkan kos pengeluaran yang rendah untuk mengeluarkan sesuatu produk. 5. Vida Beauty sentiasa berusaha didalam mengetahui tentang harga dan kualiti yang ditawarkan oleh pesaing. Selain itu. Perbezaan yang besar antara kedua-dua syarikat ini berlaku berkemungkinan kerana harga bahan mentah yang dibeli untuk menghasilkan barang produk kecantikan dan kesihatan adalah berbeza. Penetapan harga produk yang tinggi sekalipun pasti akan mendapat permintaan daripada pelanggan. Harga dan tawaran pesaing dapat mempengaruhi keputusan penentuan harga syarikat.3 PENENTUAN HARGA BERASASKAN NILAI . Hal ini kerana. Vida Beauty mempunyai strategi harga yang tinggi akan menggalakkan ramai pesaing memasuki pasaran. Oleh sebab itu. Vida Beauty sebagai pengeluar produk kosmetik yang terbesar dan terkenal berusaha mempertahankan harga pasaran produk keluaran miliknya. Vida Beauty perlu membandingkan harga dengan kualiti produk pesaing.4. kos membeli barang mentah adalah rendah kerana Vida Beauty membeli dalam skala yang besar. Penggunaan alam semula jadi sebagai sumber membuat produk kecantikan dan kesihatan menambahkan lagi kebaikkan dalam produk tersebut. maka harga yang ditetapan harus lebih rendah daripada harga pesaing. Salah satu syarikat kosmetik yang memberikan persaingan dalam dunia pemasaran Vida Beauty ialah Syarikat DHerbs Holding (M) Sdn. Harga produk ini amat berpatutan dan boleh menyaingi harga pasaran pesaing. Selain itu. permintaan akan menurun kerana tidak ramai pengguna yang mampu untuk membayar pada harga tersebut. Sekiranya harga dinaikkan terlalu tinggi. pelanggan memandang kualiti daripadaa harga produk tersebut. Vida Beauty. mereka akan mempertimbangkan produk tersebut dengan produk-produk pesaing. Keutamaan produk yang diutamakan oleh Vida Beauty memudahkan syarikat itu untuk mendapatkan permintaan produk dengan lebih tinggi lagi daripada pengguna. Vida Beauty tidak akan membiarkan para pesaing menawarkan harga yang lebih rendah daripada harga produk kecantikan dan kesihatan Vida Beauty. Namun begitu produk kecantikan dan kesihatan keluaran Vida Beauty merupakan produk yang berkualiti tinggi kerana penggunaan bahan yang bermutu. DHerbs merupakan syarikat yang mengeluarkan pelbagai jenis produk kecantikan dan kesihatan yang pelbagai kepada pengguna. Vida Beauty dapat memperolehi harga bahan mentah yang lebih murah dengan pembelian yang berskala besar berbanding dengan DHerbs. penetapan harga bagi sesuatu produk turut dipengaruhi oleh persaingan yang mengeluarkan jenis produk sama seperti produk kecantikan dan produk yang berada di dalam pasaran perniagaan.

00. reka bentuk dan nilai terhadap produk keluaran syarikat. pengguna akan membeli. Dengan itu. Sebelum penetapan harga dilakukan. Vida Beauty amat mementingkan kemampuan pembeli dan juga penilaian terhadap kecantikan dan kesihatan pengguna tanpa mengira peringkat masyarakat yang berbeza. Vida Beauty menyediakan produk kecantikan dan kesihatan yang pelbagai kepada pengguna dan harga yang ditetapkan oleh Vida Beauty adalah mampu milik. Dengan ini. Sekiranya penentuan harga lebih tinggi daripada persepsi pengguna. Keinginan tentang kecantikan yang berkekalan dan kesihatan yang baik yang seiring sentiasa didambakan oleh semua orang. Vida Beauty telah menetapkan sasaran untuk menjadi ikon kecantikan dan sumber inspirasi kepada semua lapisan umur terutamanya wanita yang menginginkan kejayaan di dalam dunia perniagaan. Vida Beauty menggunakan faktor bukan harga untuk membina persepsi nilai ke atas produk yang bersesuaian dengan minda pengguna. Oleh sebab itu.00 dan RM 150. Vida Beauty mengeluarkan produk kecantikan dan kesihatan yang pelbagai dan mengurangkan semaksimum yang boleh harga pengeluaran namun kualiti bahan yang digunakan masih boleh menjaga mutu produk. kos bukan merupakan panduan asas dalam penentuan harga. Vida Beauty amat mementingkan mutu keluaran produknya agar dapat menjamin kesihatan dan keselamatan produknya ketika digunakan oleh pengguna. harga ditentukan berdasarkan persepsi pengguna terhadap nilai produk dan bukan kos pengeluaran sahaja. Hal ini bermaksud penentu harga ini perlu dimulakan dengan analisis tentang keperluan pengguna dan persepsi nilai terhadap sesuatu produk dan seterusnya harga yang ditetapkan akan disesuaikan kepada persepsi nilai yang telah dikenalpasti. Oleh itu. mengguna dan berminat ke atas produk kecantikan dan kesihatan kerana nilai produk tersebut yang tinggi dan bukannya kos pengeluaran yang ditanggung oleh syarikat. Dengan itu. Vida Beauty sentiasa mengeluarkan dan menghasilkan produk kecantikan dan kesihatan yang berharga murah contohnya produk Qu Puteh dan Pamoga Jus Delima yang masing-masing harganya bernilai RM 168. jualan produk tidak akan menghadapi masalah tetapi syarikat akan memperoleh hasil yang kurang daripada jualan produk tersebut. Bagi produk yang dijual di bawah tingkat persepsi pengguna. Vida Beauty sentiasa mengamalkan konsep penggunaan bahan yang mesra alam dalam menghasilkan produk kecantikan dan kesihatan yang bermutu tinggi dengan menggunakan secara optimum atribut produk pengguna iaitu menggabungkan fungsi. Bagi mencapai moto syarikat iaitu sentiasa mengutamakan keperluan dan kehendak pelanggan mengikut keadaan semasa. kualiti. Vida Beauty telah membuat pertimbangan . 980612-10-5767 Mengikut pendekatan ini.00 telah mendapat potongan harga kepada RM 135. Harga yang ditawarkan oleh Vida Beauty amatlah berpatutan mengikut standard yang telah ditetapkan dan secara tidak langsung matlamat syarikat iaitu ingin melihat kaum wanita tampil hebat dan bergaya tercapai serta golongan orang tua yang mengalami sakit-sakit dalaman dan luaran kerana harga yang mampu milik membolehkan kaum wanita dan golongan orang tua memiliki dan menggunakan produk kecantikan dan kesihatan keluaran Vida Beauty. Vida Beauty amat mengharapkan agar pelanggan mereka mempunyai " Kecantikan dari hujung rambut hingga ke hujung kaki" dan " Vida beauty melengkapi dunia kecantikanmu". hal ini akan menjejaskan jualan produk kecantikan dan kesihatan Vida Beauty.

Pengeluaran produk dalam kuantiti yang banyak dan penjimatan kos pengeluaran membolehkan pengeluar memperoleh syer pasaran yang besar.00 dan Milenia Jus V Dara berharga RM 39. Harga yang murah ditambah lagi dengan kualiti produk tersebut secara tidak langsung akan menjamin kesetiaan pelanggan untuk terus membeli dan menggunakan produk kecantikan dan kesihatan milik Vida Beauty.90 sahaja supaya dapat menembusi pasaran yang lebih luas. Harga yang ditetapkan keatas suatu produk harus dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan pasaran. Nilai produk yang tinggi mampu memberi jaminan kesetiaan pelanggan dalam membeli dan menggunakan produk syarikat.4. ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh organisasi dalam penetapan harga produk baru. Contoh harga produk kosmetik Vida Beauty yang murah ialah Qu Puteh Mineral Lipstick Stemcell yang berharga RM 25. Jenis produk yang dihasilkan mempunyai permintaan yang tidak anjal di mana pengguna lebih mementingkan kualiti produk berbanding dengan harga. 980612-10-5767 dari sudut pelanggan dahulu termasuklah kemampuan dan kuasa beli masyarakat. Jualan produk adalah sedikit tetapi keuntungan yang diperoleh adalah banyak. Strategi penentuan harga melalui penembusan pasaran merujuk pada kaedah penetapan harga permulaan yang rendah bagi mnembusi sesuatu pasaran dan menarik seberapa ramai pengguna untuk membeli produk baharu tersebut. Bahan utama yang digunakan dalam menghasilkan produk kecantikan dan kesihatan Vida Beauty adalah bahan yang semula jadi serta pemprosesan sepanjang tempoh menghasilkan produk tersebut adalah mesra alam. hal ini menyebabkan Vida Beauty menetapkan harga yang standard dan berpatutan tapi masih menjaga kualiti produk agar pengguna boleh menggunakannya dalam harga yang murah. Selain itu. Pengguna akan tertarik dengan harga yang rendah dan seterusnya membentuk kesetiaan terhadap produk baharu tersebut. Dengan ini. Vida Beauty akan menetapkan harga yang tinggi standing dengan kualiti produk yang dijual bagi mendapatkan keuntungan maksimum. Walaupun harganya dibawah paras yang murah namun Vida Beauty sentiasa menjaga mutu bahan yang digunakan agar memberi kepuasan kepada pengguna. Antaranya ialah. masyarakat akan menikmati faedah daripada produk kecantikan dan kesihatan yang dibeli kerana penetapan harga produk itu dinuat berasaskan nilai berbanding kos pengeluaran produk. Nilai sebuah produk itu amat penting. pengguna sanggup membayar harga bagi sesuatu produk itu tidak kira berapa harganya kerana pengguna ingin mendapatkan kecantikan dan kesihatan dalaman dan luaran badan. Kesemua produk .4 PENENTUAN HARGA PRODUK BAHARU Penentuan harga produk baharu merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan jualan. 5. Vida Beauty juga turut menggunakan strategi penentuan harga melalui penarahan pasaran. kaedah penarahan pasaran dan kaedah penembusan pasaran. Vida Beauty menggunakan bahan mentah semula jadi yang bermutu tinggi dan diproses secara cekap hinggakan produk kecantikan dan kesihatan Vida Beauty menjadi produk yang berkualiti tinggi dan mampu menjamin keselamatan pengguna ketika menggunakannya. untuk mencagah timbulnya persaingan yang sengit. Oleh itu. Pengguna akan lebih tertarik untuk membelinya kerana harga yang dikenakan adalah standard dan murah tanpa mengabaikan kualiti dan mutu produk.

Penetapan harga yang dibuat oleh Vida Beauty adalah selaras dan standing dengan kualiti serta mutu bahan yang digunakan dalam menghasilkan produk ini.00. Hal ini banyak membantu pelanggan untuk terus mempunyai keupayaan untuk membelikan produk yang berharga rendah dan berkualiti tinggi bagi mencapai objektif Vida Beauty iaitu menjadi ikon kecantikan dan sumber inspirasi kepada semua lapisan umur terutamanya wanita yang menginginkan kejayaan di dalam dunia perniagaan. Dengan memegangkan konsep yang ditetapkan. Vida Beauty telah pun mengambil kira kemampuan memiliki pihak umum bagi menetapkan harga produknya pada harga yang lebih rendah berbanding dengan jenama lain serta masih menjamin kualiti keluaran produk milik syarikatnya. Perfume Qu Puteh DSV Signature dan Qu Puteh Diva berilhamkan gabungan bunga Lily dan Lotus hanya berharga RM 68. Cara penetapan harga yang dilaksanakan oleh Vida Beauty amat berkesan dan efektif. 980612-10-5767 kecantikan dan kesihatan Vida Beauty adalah berkualiti tinggi hingga ramai masyarakat yang menggunakannya. iaitu menyediakan rangkaian yang mampu dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini membuatkan pengguna lebih tertarik untuk menggunakan minyak wangi DSV sebagai haruman harian mereka. pengguna tidak kisah akan harganya yang sedikit mahal kerana kualiti produk yang dipersembahkan oleh Vida Beauty cukup membuatkan mereka yakin dan tidak ragu-ragu dalam berbelanja produk kecantikan dan kesihatan Vida Beauty. Walhal pengguna amat berpuas hati dengan kualiti produk yang dipersembahkan dalam produk kosmetik minyak wangi keluaran Syarikat Vida Beauty. Oleh itu. Selain itu. . Antara contoh produk kecantikan dan kesihatan Vida Beauty ialah produk Qu Puteh dan Pamoga Jus Delima yang masing-masing harganya bernilai RM 168.00. Haruman perfume DSV Signature tahan lama wangiannya hebat dan berkualiti tinggi. Wangian yang harum tentunya berpunca dari bahan yang berkualiti tinggi hingga harumannya kekal lama berpanjangan.

980612-10-5767 .