You are on page 1of 24

Poslijediplomski doktorski studij

PRORAČUN STRUJNOG POLJA
PRIMJENOM METODE MOMENATA

Jednadžbe statičkog strujnog polja

• Vektor gustoće struje J
– Jednadžba kontinuiteta:
    
 J    0   J  ndS   dV 0
t S
t V
– Uvodimo koncept linija strujnog toka

( J je tangencijalna u svakoj točki linije) 
  J2
S  ndS   J1dS1  J 2dS 2  0
J 
n

– Prvi Kirchhoffov zakon  ndS 2
 n dS1
J1

Metoda momenata - Proračun 2
strujnog polja

1

• Jednadžbe statičkog strujnog polja
    
  J  0   J  n dS  0 J  E
S
  
  E  0   E  dl  0  E  
c

• Diferencijalna jednadžba potencijala

 J  0 
  
J   E   Δ  0

E   

Metoda momenata - Proračun 3
strujnog polja

Analogija statičkog strujnog
i statičkog električnog polja
 
  E  0   E  0
   
  D  0  staticko
t ti k elek. lj   J  0  staticko
l k polje t ti k strujno
t j polje
lj
     
D  E  J  E 
   
• Analogne veličine: E  E    D  J Q  I
1
  C G 
R
• Rješenja se preslikavaju iz statičkih električnih
u statička strujna polja 1 
G  C
R 
Metoda momenata - Proračun 4
strujnog polja

2

Proračun 5 strujnog polja Točkasti strujni izvor ispred ravne granice vodič . Uvjeti na granici dva vodiča (statičko strujno polje)  n  2 (2) 1 (1)       n  D2  D1   0  n  J 2  J 1   0        J 2 J1  n  E2  E1   0  n      0   2 1  Metoda momenata .izolator • U vodiču   1  se nalazi točkasti strujni izvor i1 • Na udaljenosti a nalazi se ravna granica s izolatorom  2  0  2  0 n   1 a i1       2  0  J 2  0  n  J1  n  J 2  0  J1n  0 Metoda momenata .Proračun 6 strujnog polja 3 .

Proračun 7 strujnog polja • Odslikavanje u statičkom strujnom polju na ravnoj granici vodič – izolator: i1 a 2  0   1    1   1 a a i1 i1 Metoda momenata .Proračun 8 strujnog polja 4 .• Taj problem je analogan problemu dva jednaka točkasta naboja u statičkom električnom polju +Q     nD  nE  0 +Q Metoda momenata .

Proračun 10 strujnog polja 5 .Proračun 9 strujnog polja • Ukupni polarizacijski naboj p = p1 -p2 nadomješta se: – za određivanje polja u (1) točkastim nabojem Q2 (odslikani naboj) na udaljenosti d s druge strane granice – za određivanje polja u (2) točkastim nabojem Q1 (odslikani naboj) na mjestu naboja Q 1 1 2 2 Q+Q1 Q Q2   n n d d d Metoda momenata . Odslikavanje na granici dvaju sredstava u statičkom električnom polju • Točkasti naboj +Q u poluprostoru dielektričnosti 1 na udaljenosti d od granice s poluprostorom dielektričnosti 2 (1) 1  2 (2) +Q  n d • Polarizacija dielektrika: – polarizacijski naboj +p1 u (1) – polarizacijski naboj -p2 u (2) Metoda momenata .

Proračun 12 strujnog polja 6 .• Odslikani naboji Q1 i Q2 određuju se iz zadovoljavanja uvjeta na granici:       n  E 2  E1   0 .Proračun 11 strujnog polja Odslikavanje na granici dvaju sredstava u statičkom strujnom polju • Točkasti strujni izvor i u poluprostoru provodnosti 1 na udaljenosti d od granice s poluprostorom provodnosti 2 (1) 1  2 (2) i  n d • Primjenjujemo analogiju sa statičkim električnim poljem Metoda momenata . n  D2  D1    s  0 • Slijedi: 1   2 Q2  Q1  Q 1   2 Metoda momenata .

Proračun 14 strujnog polja 7 .   . – za određivanje strujnog polja u (1) strujni izvor i odslikava se u strujni izvor i2 na udaljenosti d s druge strane granice – za određivanje strujnog polja u (2) strujni izvor i odslikava se u strujni izvor i1 na mjestu strujnog izvora i 1 1 2 2 i+i1 i i2   n n d d d • Odslikani izvori su: 1   2   1 1 i2  i1  i 2 i .Proračun 13 strujnog polja • Faktor refleksije k je:  1   2  2  1 k   1   2 1   2 • Ako je sredstvo (2) izolator 2 =0 (npr. (npr zrak): i2  i • Strujno polje u vodljivom sredstvu određuju strujni točkasti izvori i i i2=i na istoj udaljenosti s druge strane granice. i2  i1  k  i 1   2 1   2  Metoda momenata . Metoda momenata .

Proračun 15 strujnog polja • Višestruko odslikavanje rezultira beskonačnim brojem odslikanih izvora s obje strane granica • Odslikavanje ovisi o tome u kojem se sloju nalazi j izvor a u kojem strujni j sloju j se nalazi točka u kojoj j j se izračunava strujno polje Metoda momenata . Odslikavanje na granici dvoslojno tlo-zrak • Najčešće se složena struktura zemlje nadomješta dvoslojnim modelom tla s dva homogena sloja otpornosti p ρ1 i ρ2.Proračun 16 strujnog polja 8 . s g granicom između slojeva j paralelnom s površinom tla na dubini h ρ=∞ ρ1 h ρ2 • Zadovoljavanje uvjeta na granici zemlja-zrak i na granici slojeva zemlje postiže se višestrukim odslikavanjem na obje granice Metoda momenata .

r dS  S – J: gustoća struje – S: površina strujnog izvora iz kojeg istječe struja u prostor – G: Green-ova funkcija   1 1 G r . y .Proračun 17 strujnog polja • Potencijal statičkog strujnog polja u homogenom poluprostoru ispunjenom materijalom otpornosti  ispred granice sa zrakom je       r     J r   G r . z  : pozicija točkastog strujnog izvora  – r1 x . r           4  r  r0 r  r1   – r0 x . r      4 r  r   – r  x . z  : pozicija odslikanog izvora Metoda momenata . y . y . z  u homogenom prostoru ispunjenom materijalom t ti  je: otpornosti j       r     J r   G r . r dS  S – Green-ova funkcija je proširena s doprinosom odslikanog izvora   1  1 1  G r . y .Proračun 18 strujnog polja 9 . Teorijska podloga za proračun strujnog polja  • Potencijal statičkog strujnog polja u točki r  x. z  : pozicija točkastog strujnog izvora Metoda momenata .

r            k   4  r  r0 r  r1  4 n 1 kk 4 r  rkk – U potencijalnu jednadžbu uvrštava se otpornost gornjeg sloja 1 C) Ako je izvor u donjem sloju a točka izračuna potencijala u gornjem sloju Green-ova funkcija je:   1 k  1 1  1 k  n 1 1  G21 r .• Potencijal statičkog strujnog polja u dvoslojnom tlu otpornosti slojeva 1 i 2 ispred granice sa zrakom A) Ako su izvor i točka izračuna potencijala u gornjem sloju otpornosti 1 Green-ova funkcija je:   1  1 1  1  5 1 G11 r .Proračun 20 strujnog polja 10 . r           4  r  r0 r  r1  4  n 1 k n     kk  2 r  rkk – U potencijalnu t ij l jednadžbu j d džb uvrštava št se otpornost t t gornjeg j sloja 1  – rkk su pozicije izvora dobivenih višestrukim odslikavanjem Metoda momenata .Proračun 19 strujnog polja B) Ako je izvor u gornjem sloju a točka izračuna potencijala u donjem sloju Green-ova funkcija je:   1 k  1 1  1 k  n 5 1 G12 r . r            k        4  r  r0 r  r1  4 n 1  r  r2 r  r5  – U potencijalnu jednadžbu uvrštava se otpornost donjeg sloja 2 Metoda momenata .

Proračun 21 strujnog polja • Potencijal površine vodiča uzemljivača iz kojeg istječe struja u zemlju za slučaj statičkog strujnog polja te ako dimenzije vodiča nisu velike može se uzeti konstantnim. Metoda momenata . kk  1. r           4  r  r0 r  r3( n  1) r  r1  k   4 n 1 r  r5 – U potencijalnu jednadžbu uvrštava se otpornost donjeg sloja 2  • Ako je točkasti strujni izvor u točki r0 x .. tj. D) Ako su izvor i točka izračuna potencijala u donjem sloju Green-ova funkcija je:   1  1 k 1 k2  1 k2  n 1 G22 r . z3  2nh  z  . z 4  2nh  z  .. z5  2nh  z  . y kk  y  .. z 2  2nh  z  .Proračun 22 strujnog polja 11 . z  koordinate odslikanih izvora su: x kk  x  .. vodič je ekvipotencijalan • Iz I potencijalne t ij l jjednadžbe d džb za zadanid i potencijal t ij l uzemljivača φ’uz=100 % odredi se nepoznata   razdioba gustoće struje po uzemljivaču J r  • Ukupna struja koja istječe iz uzemljivača je    I    J r   n dS  S • Otpor rasprostiranja uzemljivača je:  uz 100 R  I I Metoda momenata .5 1 5 z1   z  . y .

te cijevi ili štapovi (sonde) vertikalno postavljeni u zemlju • Parametri uzemljivača: – otpor rasprostiranja – napon uzemljivača (potencijal prema referentnoj zemlji) – razdioba potencijala na površini zemlje • Osim dimenzija uzemljivača ključna utjecajna veličina liči jje otpornost t tl : t tla − vrijednosti za  se nalaze između 50 m i 3000 m (vlažno obradivo zemljište do kamenitog tla) − treba izmjeriti  u duljem sušnom periodu Metoda momenata .5 m do 1 m).Proračun 23 strujnog polja Uzemljivači u EEN sustavima • Uzemljivači: trake horizontalno položene u zemlju (na dubinu 0.• Stvarni potencijal uzemljivača određuje stvarna struja zemljospoja koja istječe kroz uzemljivač Iz  uz  R  I z   • S izračunatom gustoćom struje J r  primjenom potencijalne jednadžbe odredi se raspodjela potencijala na površini zemlje u (%) od φuz Metoda momenata .Proračun 24 strujnog polja 12 .

prstenasti uzemljivači) spojeni s uzemljivačem E UE Potencijal j uzemljivača j USS Napon koraka UST Napon dodira UTST Preneseni napon dodira ako plašt nije uzemljen na udaljenom kraju UTSTE Preneseni napon dodira ako je plašt uzemljen i na udaljenom kraju φ Potencijal površine zemlje Metoda momenata .E Uzemljivač S1. S2. S3 Uzemljivači za oblikovanje potencijala (npr.Proračun 25 strujnog polja Metoda momenata .Proračun 26 strujnog polja 13 .

Proračun 28 strujnog polja 14 . pretpostaviti da je struja koja istječe s površine vodiča linijska struja postavljena u osi vodiča – 1D aproksimacija izvora • Strujno polje trodimenzionalno • Zadaća s otvorenim granicama • Pogodna primjena metode momenata Metoda momenata .1 0 1 Metoda momenata .Proračun 27 strujnog polja • Uvođenje lokalnog (u. Numerički proračun primjenom metode momenata • Duljina uzemljivačkih vodiča je znatno veća od dimenzija j p poprečnog p gppresjeka j – za modeliranje se može primjeniti tankožičana aproksimacija.v.w) koordinatnog sustava – u-koordinata postavljena uzduž promatranog vodiča • Normiranje s dužinom vodiča – transformacija u referentni element s0. tj.

a3( j )  I C( j ) A B C s=s1=0 s=s2=0...5 s=s3=1 Metoda momenata .3 m 1 • s koeficijentima: 1  3 2  b  0 4  4   0  1 2  Metoda momenata ... a 2( j )  I B( j ) .Aproksimacija struje polinomom II stupnja • Nepoznata strujna razdioba (linijska gustoća) po elementu aproksimira se polinomom II stupnja 3 I j s    a k( j ) t k ( s ) k 1 • 3 aproksimacijska koeficijenta: nepoznate linijske gustoće struja u dvije krajnje i središnjoj točki elementa a1( j )  I A( j ) . k  1.Proračun 29 strujnog polja • Funkcije oblika su polinomi II stupnja 3 t k s    bkm s m 1 .Proračun 30 strujnog polja 15 .

I    I j 6 j 1 Metoda momenata . 1 0.7 0.Proračun 32 strujnog polja 16 .2 0.9 t2 0.1 s -0.6 0.4 0.5 0.8 0. 0 0 0.3 0.5 0.7 0.Proračun 31 strujnog polja Jednadžba potencijala • Uz aproksimaciju funkcije izvora polinomima II  stupnja.2 Metoda momenata .8 t1 t3 0.9 1 -0. r   s m1ds j 1 k 1 m 1 s 0 – N: ukupni broj elemenata – upj: dužina j-tog elementa –  : otpornost sloja u kojem se nalazi strujni izvor • Ukupna struja na j-tom elementu i ukupna struja uzemljivača su: u pj N Ij  a ( j) 1  4a 2( j )  a3( j )  .4 0.6 0.1 . potencijal u točki ri je: N 3 3 1     ri     u pj  a k( j )  bkm  G ri .3 0.1 0.2 0.

N .Proračun 33 strujnog polja • Time se dobije sustav od N3 linearnih algebarskih jednadžbi K a    uz   100 • Izbor težinskih funkcija određuje numerički postupak t k rješavanja j š j iintegralnih t l ih jjednadžbi d džbi • A) Težinske funkcije su Dirac-ove  .  i rj    uz  100   daje nesimetričnu matricu K • Uobičajeno se za kolokacijske točke odabiru točke s1=1/6.. postavljaju se jednadžbe usklađivanja zadanog potencijala oblika:      i rj  p dli  0 .3  uz li – li : dužina i-tog elementa – p : težinske funkcije Metoda momenata ....5 i s3=1-s1=5/6 Metoda momenata . j  1.Numeričko rješavanje integralnih jednadžbi • Ako je ukupan broj elemenata uzemljivača N.. s2=0.funkcije – usklađivanje potencijala u točkama uzorkovanja (kolokacija u točki)  p  r ij  . i  1. treba odrediti N3 nepoznatih koeficijenata za aproksimaciju p j linijskih j gustoća ak( j ) g • Ako je zadan potencijal na svim elementima uzemljivača φ’uz=100 %.Proračun 34 strujnog polja 17 ....

Proračun 36 strujnog polja 18 .945 Metoda momenata .Proračun 35 strujnog polja • B) Težinske funkcije su jednake funkcijama oblika kojima se aproksimira nepoznata strujna gustoća tp Galerkinova metoda – jednadžbe usklađivanja zadanog potencijala su: 3 3    l   t l  dl p 1 li i p i i   uz   t p li  dli p 1 li – rezultiraju u simetričnoj matrici K • Radi postizanja što veće točnosti pri izračunima koeficijenata K svi integrali su računati analitički Metoda momenata . za različite iznose faktora refleksije k i za različite dubine ukopavanja uzemljivača: s1=0. δ  up –  r l  : izračunati potencijal na elementu • Najmanje odstupanje potencijala za uzemljivačke elemente dužine 10 i 100 m m.055.5 i s3=1-s1=0.• Za zadaću rješavanja statičkog strujnog polja uzemljivača u dvoslojnom tlu istražen je optimalan položaj kolokacijskih točaka iz srednjeg kvadratnog odstupanja potencijala: up M M    l 0 uz   r l  dl . s2=0.

• Promjena potencijala po uzemljivačkom elementu Kolokacija Galerkin Metoda momenata .Proračun 37 strujnog polja Primjer uzemljivača Metoda momenata .Proračun 38 strujnog polja 19 .

Proračun 40 strujnog polja 20 .Proračun 39 strujnog polja Povezani uzemljivači vjetroelektrana: 8+8 stupova + trafostanica u sredini Metoda momenata . Metoda momenata .

Model uzemljivača trafostanice Metoda momenata .Proračun 41 strujnog polja Uzemljivač trafostanice .Proračun 42 strujnog polja 21 .raspodjela potencijala Metoda momenata .

Raspodjela potencijala na 4 pravca Potencijal V 10500 Određivanje maksimalnog napona koraka 10000 9500 9000 8500 8000 7500 d m 0 5 10 15 20 25 30 Metoda momenata .Proračun 43 strujnog polja Tlocrt uzemljivača vjetroagregata i spoj od TS Metoda momenata .Proračun 44 strujnog polja 22 .

3D model uzemljivača vjetroagregata Metoda momenata .Proračun 46 strujnog polja 23 .Proračun 45 strujnog polja Uzemljivač vjetroagregata .raspodjela potencijala Metoda momenata .

Proračun 48 strujnog polja 24 . Uzemljivač vjetroagregata – 3D raspodjela potencijala Metoda momenata .Proračun 47 strujnog polja Raspodjela potencijala na 3 pravca Određivanje maksimalnog napona koraka Potencijal V 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 d m 5 10 15 20 Metoda momenata .