You are on page 1of 1

LỘ TRÌNH VÀ TÀI LIỆU CHO NGƯỜI TỰ HỌC TOEIC TỪ 0 - 900

+
GIAI ĐOẠN 1: Luyện tập phát âm – đây là giai đoạn nên học nếu chưa vội phải thi toeic, giai đoạn này sẽ hỗ
trợ rất nhiều trong quá trình luyện nghe.
► Hệ thống ngữ âm, phát âm
• Ngữ âm căn bản cho người mới bắt đầu: https://goo.gl/ULj2nX (youtube)
• Học phát âm tiếng Anh - Pronunciation Guide:
○ https://goo.gl/Z8MDmG (youtube)
○ https://goo.gl/aBcTPJ (youtube)
GIAI ĐOẠN 2: 0-350+
► Hệ thống ngữ pháp cơ bản, đọc để hiểu, chứ ko cần nghiên cứu quá sâu, đối vs các b chỉ cần thi toeic
• Ngữ pháp cơ bản TOEIC: https://goo.gl/XP3wSD (youtube)
• Cách làm mọi loại câu trong TOEIC: https://goo.gl/v64qpy (youtube)
• Ngữ pháp ôn thi TOEIC – NXB giáo dục: https://goo.gl/G5thMF (pdf)
► Từ vựng TOEIC
• Từ vựng TOEIC bằng Memrise (do thầy Đỗ An Duy chọn lọc và tổng hợp)
○ Cấp độ 1 – Những từ vựng TOEIC bắt buộc phải biết để đạt trình độ 500 (453 từ)
https://goo.gl/a0zPRM (web)
► Sách hướng dẫn học TOEIC cho người mới bắt đầu sau khi hệ thống lại ngữ pháp + từ mới xong
• Starter TOEIC: https://goo.gl/3xcyKC (ebook + audio)
• Starter TOEIC - giải chi tiết : https://goo.gl/Poerdq (pdf)
GIAI ĐOẠN 3: 350-500+
► Luyện nghe và ngữ pháp theo chủ đề:
○ Big Step 2: https://goo.gl/D3Q0nG (ebook + audio)
GIAI ĐOẠN 4: LUYỆN ĐỀ 500-700+
► Bộ sách đề thi ECONOMY và EST– Bộ đề luyện TOEIC hay nhất
• Economy Vol 1 RC + LC: https://goo.gl/VnpFxI (ebook + audio)
• Economy Vol 2 RC + LC: https://goo.gl/G1Bej6 (ebook + audio)
ETS 1000 (10 TEST) gồm 2 quyển RC & LC: https://goo.gl/JNf4ew (ebook + audio)
GIAI ĐOẠN 5: LUYỆN ĐỀ 700-900+
• JIM’s TOEIC: https://goo.gl/5tP9dq (ebook + audio)
2 bình luận