You are on page 1of 56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.

HCM
KHOA KÊ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
KHÓA 2011 ĐH - NGÀNH TÀI CHÍNH - NĂM HỌC 2014 - 2015
SV Lưu ý:
- Lúc 08g00 - 11g00 - Thứ 6 - ngày 20/03/2015 các nhóm trưởng theo danh sách được phân công, liên hệ VPK để nhận hồ sơ của nhóm gửi GVHD.
- Nhóm trưởng đại diện cho nhóm liên hệ GVHD để biết lịch làm việc.
- Các sinh viên không đăng ký hướng đề tài sẽ không được phân GVHD.
- Ngày 13/4/2015 Sinh viên bắt đầu thực tập.

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ

1 1154020361 Nguyễn Thị Diễm Hương 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

2 1154020409 Phan Thị Trúc Khanh 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

3 1154020463 Lê Mỹ Linh 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

4 1154020486 Trương Vũ Tố Linh 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

5 1154020497 Trần Thị Hữu Loan 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

6 1154020504 Hồ Hải Long 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

7 1154020567 Lê Thị Mỹ Nga 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

8 1154020573 Phạm Thị Thanh Nga 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

9 1154020648 Võ Lê Hạnh Nguyên 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

10 1154020651 Lê Thị ánh Nguyệt 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

11 1154020706 Đào Tấn Nhuần 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

12 1154020723 Trần Thị Hồng Nhung 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

13 1154020743 Từ Thị Ngọc Phú 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

14 1154020802 Trần Quang 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

15 1154020803 Lê Thị Đan Quế 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

16 1154020806 Nguyễn Minh Quý 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ

17 1154020819 Huỳnh Thị Thúy Quỳnh 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

18 1154020942 Đặng Văn Thiện 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

19 1154020969 Nguyễn Thị Minh Thư 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

20 1154020985 Nguyễn Thị Thanh Thúy 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

21 1154021015 Phạm Thị Ngọc Tiên 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

22 1154021024 Trần Quang Nam Tiến 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

23 1154021033 Hồ Minh Toàn 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

24 1154021044 Nguyễn Hoàng PhươngTrâm 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

25 1154021125 Huỳnh Thị Thùy Trinh 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

26 1154021133 Nguyễn Thị Việt Trinh 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com
Nhóm trưởng
27 1154021257 Đinh Thảo Vy 11DTNH10 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com
0907.492.237

28 1154020072 Phùng Thị Lan Anh 11DTNH11 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

29 1154020117 Phạm Thị Bảo Châu 11DTNH11 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

30 1154020152 Nguyễn Vũ Thành Danh 11DTNH11 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

31 1154020192 Phạm Thị Dung 11DTNH11 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

32 1154020196 Trần Thị Mỹ Dung 11DTNH11 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

33 1154020202 Võ Văn Dũng 11DTNH11 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

34 1154020246 Trần Vũ Trường Giang 11DTNH11 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

35 1154020273 Phùng Thị Ngọc Hân 11DTNH11 PGS TS. Phan Đình Nguyên 0925.555.669 nguyenpdinh@yahoo.com

36 1154021231 Đặng Ngọc Tường Vi 11DTNH11 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com
Nhóm trưởng
37 1154021303 Nguyễn Thị Cẩm Giang 11DTNH11 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com
0977.303.494

38 1154020070 Phạm Việt Anh 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ

39 1154020149 Huỳnh Nguyễn Khoa Đăng 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

40 1154020170 Trần Ngọc Đô 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

41 1154020270 Phan Thị Trúc Hải 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

42 1154020336 Nguyễn Trần Kim Hoàng 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

43 1154020407 Nguyễn Thị Kiều Khanh 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

44 1154020426 Trần Quốc Khương 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

45 1154020485 Trương Nguyễn Tuấn Linh 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

46 1154020670 Đỗ Tuyết Nhi 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

47 1154020708 Nguyễn Văn Nhuận 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

48 1154020846 Trương Minh Tài 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

49 1154021261 Lê Thảo Vy 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

50 1154021304 Nguyễn Thế Hải 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

51 1154021305 Nguyễn Bùi Dạ Hằng 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

52 1154021307 Vũ Thị Mỹ Hạnh 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

53 1154021308 Lê Hữu Hên 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

54 1154021309 Lê Xuân Hiền 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

55 1154021311 Lê Nguyễn Đình Lân 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

56 1154021312 Võ Thị Hồng Lê 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

57 1154021321 Nguyễn Kim Nhật 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

58 1154021322 Đỗ Thị Huỳnh Như 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

59 1154021323 Võ Thị Quỳnh Như 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

60 1154021325 Nguyễn Thị Thu Phương 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ

61 1154021326 Nguyễn Nhật Quang 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

62 1154021327 Liên Ngọc Quý 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

63 1154021328 Châu Minh Sơn 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

64 1154021329 Trần Phan Bích Thảo 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

65 1154021335 Vũ Thị Nguyệt Trang 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

66 1154021338 Đặng Thị Thục Vy 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

67 1154021374 Nguyễn Thị Thùy Dương 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

68 1154021375 Nguyễn Thị Thùy Dương 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

69 1154021385 Lê Ngọc Trường Giang 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

70 1154021404 Phùng Thị Ngọc Hoa 11DTNH12 ThS. Châu Văn Thưởng 0939.442.686 thuong0827@yahoo.com

71 1154020947 Trần Ngọc Thịnh 11DTNH15 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

72 1154021185 Tô Minh Tuấn 11DTNH15 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

73 1154021213 Bùi Nguyễn Phương Uyên 11DTNH15 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

74 1154021265 Nguyễn Lê Khánh Vy 11DTNH15 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

75 1154020371 Huỳnh Hoàng Hữu 11DTNH16 ThS. Ngô Đình Tâm 0985.051.628 tamspkt2002@yahoo.com

76 1154020624 Nguyễn Như Ngọc 11DTNH16 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

77 1154021518 Đinh Nguyễn Kim Thanh 11DTNH16 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

78 1154021521 Nguyễn Ngọc Hương Thanh 11DTNH16 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

79 1154020715 Lê Thị Hồng Nhung 11DTNH17 ThS. Lê Hồng Nam 0989.051.759 namhle2003@yahoo.com

80 1154021550 Trần Thị Bảo Trâm 11DTNH17 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

81 1154021614 Lê Minh Tài 11DTNH17 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

82 1154020029 Ngụy Thanh An 11DTNH2 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ

83 1154021144 Nguyễn Hoài Phương Trúc 11DTNH3 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

84 1154020716 Lê Thị Tuyết Nhung 11DTNH4 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

85 1154020977 Từ Thị Minh Thư 11DTNH4 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

86 1154020282 Trương Thị Thanh Hằng 11DTNH5 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

87 1154020898 Bùi Thị Thu Thảo 11DTNH5 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

88 1154020228 Đặng Thị Cẩm Duyên 11DTNH6 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com
Nhóm trưởng
89 1154020585 Mao Hữu Thiên Ngân 11DTNH6 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com
0909.012.174

90 1154020700 Trần Hà Quỳnh Như 11DTNH6 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

91 1154020300 Nguyễn Ngọc Thái Hiền 11DTNH8 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

92 1154020527 Trần Thị Tuyết Mai 11DTNH8 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

93 1154020528 Võ Thị Trúc Mai 11DTNH8 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

94 1154020726 Lương Minh Nhựt 11DTNH8 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

95 1154020903 Hà Thị Thu Thảo 11DTNH8 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

96 1154020953 Đặng Thị Quỳnh Thoa 11DTNH8 ThS. Ngô Đình Tâm 0985.051.628 tamspkt2002@yahoo.com

97 1154021220 Cao Thị Vân 11DTNH9 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988.896.606 dothihongha_72@yahoo.com

98 1154021503 Ngô Minh Quân 11DTDN3 ThS. Hà Minh Phước 0938.989.263 haminh71@gmail.com

99 1154021524 Trần Văn Thành 11DTDN3 ThS. Hà Minh Phước 0938.989.263 haminh71@gmail.com

100 1154021534 Hồ Thị Thu 11DTDN3 ThS. Hà Minh Phước 0938.989.263 haminh71@gmail.com

101 1154021549 Phan Thị Ngọc Trâm 11DTDN3 ThS. Hà Minh Phước 0938.989.263 haminh71@gmail.com

102 1154021556 Đặng Thị Thanh Trang 11DTDN3 ThS. Hà Minh Phước 0938.989.263 haminh71@gmail.com

103 1154021562 Đinh Ngọc Hoa Trinh 11DTDN3 ThS. Hà Minh Phước 0938.989.263 haminh71@gmail.com

104 1154021570 Phan Thành Trung 11DTDN3 ThS. Hà Minh Phước 0938.989.263 haminh71@gmail.com

263 haminh71@gmail.com 111 1154020102 Thân Đức Bình 11DTDN4 ThS. Hà Minh Phước 0938.com 121 1154020496 Trần Thị Hồng Loan 11DTDN4 ThS.989.com Nhóm trưởng 114 1154020186 Hoàng Thị Thanh Dung 11DTDN4 ThS.263 haminh71@gmail. Hà Minh Phước 0938. Hà Minh Phước 0938.com 119 1154020427 Phạm Thị Mỹ Khuyên 11DTDN4 ThS. Hà Minh Phước 0938.com .989. Hà Minh Phước 0938. Hà Minh Phước 0938.com 107 1154021587 Trương Thị Trúc Vân 11DTDN3 ThS.263 haminh71@gmail.com 122 1154020509 Trịnh Tiến Luân 11DTDN4 ThS.263 haminh71@gmail.263 haminh71@gmail.263 haminh71@gmail.com 125 1154020564 Võ Nhật Nam 11DTDN4 ThS.989. Hà Minh Phước 0938.263 haminh71@gmail.263 haminh71@gmail. Hà Minh Phước 0938.989.com 123 1154020532 Nguyễn Hùng Mạnh 11DTDN4 ThS.989.263 haminh71@gmail.com 108 1154021593 Liêu Quốc Vũ 11DTDN3 ThS.989.989. Hà Minh Phước 0938.com 016.com 117 1154020318 Nguyễn Thị Hồng Hoa 11DTDN4 ThS. Hà Minh Phước 0938. Hà Minh Phước 0938. Hà Minh Phước 0938. Hà Minh Phước 0938.989.989.com 118 1154020368 Đào Thị Bích Hường 11DTDN4 ThS.3423.989.com 126 1154020642 Nguyễn Phạm Thảo Nguyên 11DTDN4 ThS.263 haminh71@gmail.989.989.263 haminh71@gmail.263 haminh71@gmail.7579 115 1154020239 Lê Hà Giang 11DTDN4 ThS.263 haminh71@gmail.989. Hà Minh Phước 0938. Hà Minh Phước 0938.263 haminh71@gmail.com 106 1154021575 Nguyễn Thanh Tùng 11DTDN3 ThS.989.989.989.263 haminh71@gmail.com 113 1154020172 Lê Đông 11DTDN4 ThS. Hà Minh Phước 0938.989. Hà Minh Phước 0938.263 haminh71@gmail.263 haminh71@gmail.com 120 1154020469 Nguyễn Mỹ Linh 11DTDN4 ThS. Hà Minh Phước 0938. Hà Minh Phước 0938.com 110 1154020099 Trần Lê Ngọc Bích 11DTDN4 ThS.263 haminh71@gmail.989.989.989.263 haminh71@gmail.com 116 1154020317 Mai Lê Thanh Hoa 11DTDN4 ThS.989.263 haminh71@gmail. Hà Minh Phước 0938.263 haminh71@gmail. Hà Minh Phước 0938. Hà Minh Phước 0938.com 112 1154020121 Bùi Phạm Quyên Chi 11DTDN4 ThS.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 105 1154021572 Bùi Ngọc Tú 11DTDN3 ThS.989.263 haminh71@gmail.com 109 1154021608 Phạm Yến Anh 11DTDN3 ThS.com 124 1154020541 Lại Thị Kiều My 11DTDN4 ThS.

254 fomis.com 129 1154020678 Nguyễn Thị Cẩm Nhi 11DTDN4 ThS.nguyen@gmail. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.254 fomis.nguyen@gmail.989.com 137 1154020547 Nguyễn Thị Trà My 11DTNH7 ThS.254 fomis.com 138 1154020550 Phan Thị Huyền My 11DTNH7 ThS. Hà Minh Phước 0938.989.425.263 haminh71@gmail.nguyen@gmail.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 127 1154020650 Đặng Thị Minh Nguyệt 11DTDN4 ThS.425.263 haminh71@gmail.com 131 1154020704 Trịnh Vũ ánh Như 11DTDN4 ThS.989.425.nguyen@gmail.nguyen@gmail.425.254 fomis. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.nguyen@gmail.254 fomis.263 haminh71@gmail. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.989.com 140 1154020568 Nguyễn Minh Thúy Nga 11DTNH7 ThS. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.254 fomis.com 141 1154020625 Nguyễn Thị Bích Ngọc 11DTNH7 ThS. Hà Minh Phước 0938.425.254 fomis. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.com 128 1154020672 Ngô Thị Quỳnh Nhi 11DTDN4 ThS. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.254 fomis.254 fomis.com 142 1154020689 Châu Thị Huỳnh Như 11DTNH7 ThS.com 132 1154020712 Lê Hồng Nhung 11DTDN4 ThS.989.254 fomis.com 145 1154020814 Nguyễn Thị Tố Quyên 11DTNH7 ThS.425.nguyen@gmail.254 fomis.263 haminh71@gmail.com 134 1154020474 Nguyễn Thị Thùy Linh 11DTNH7 ThS.com 148 1154020867 Nguyễn Thị Hồng Thắm 11DTNH7 ThS.425.com 147 1154020822 Võ Thảo Quỳnh 11DTNH7 ThS.nguyen@gmail. Hà Minh Phước 0938.nguyen@gmail. Huỳnh Thế Nguyễn 0979. Hà Minh Phước 0938. Hà Minh Phước 0938.nguyen@gmail.com .com 133 1154020461 Huỳnh Thị Mỹ Linh 11DTNH7 ThS.nguyen@gmail. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.com 136 1154020530 Lê Đức Mạnh 11DTNH7 ThS.425.254 fomis.425.254 fomis.425.254 fomis. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.com 135 1154020484 Trần Thị Thùy Linh 11DTNH7 ThS.nguyen@gmail.nguyen@gmail. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.nguyen@gmail.263 haminh71@gmail. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.425. Huỳnh Thế Nguyễn 0979. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.425.425.com 143 1154020799 Nguyễn Minh Quang 11DTNH7 ThS.com 146 1154020818 Huỳnh Thị Cẩm Quỳnh 11DTNH7 ThS.com 130 1154020695 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 11DTDN4 ThS.254 fomis.254 fomis. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.263 haminh71@gmail.425.989. Huỳnh Thế Nguyễn 0979. Huỳnh Thế Nguyễn 0979. Hà Minh Phước 0938.com 139 1154020559 Nguyễn Văn Nam 11DTNH7 ThS.425.nguyen@gmail.nguyen@gmail.425.com 144 1154020809 Nguyễn Châu Tố Quyên 11DTNH7 ThS.

425. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.425.nguyen@gmail.807 lehadc@yahoo. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.807 lehadc@yahoo.com 168 1154021147 Nguyễn Phương Trúc 11DTNH2 ThS.254 fomis.807 lehadc@yahoo. Lê Hà Diễm Chi 0913.nguyen@gmail.807 lehadc@yahoo.com 158 1154020794 Phạm Thị Đan Phượng 11DTNH2 ThS.220.8499 154 1154020961 Trần Thị Hoài Thu 11DTNH7 ThS.254 fomis. Lê Hà Diễm Chi 0913.com 155 1154020987 Nguyễn Trần Thanh Thúy 11DTNH7 ThS.425.425.com 012.com 163 1154021057 Lê Đặng Bảo Trân 11DTNH2 ThS.807 lehadc@yahoo.220.220. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.com 167 1154021130 Nguyễn Ngọc PhươngTrinh 11DTNH2 ThS. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.com 169 1154021170 Nguyễn Thị Cẩm Tú 11DTNH2 ThS.425. Lê Hà Diễm Chi 0913.254 fomis.220. Lê Hà Diễm Chi 0913.nguyen@gmail.254 fomis.nguyen@gmail.425.807 lehadc@yahoo.807 lehadc@yahoo. Lê Hà Diễm Chi 0913.807 lehadc@yahoo.220.807 lehadc@yahoo.220.com 152 1154020933 Trần Ngọc Hương Thảo 11DTNH7 ThS.254 fomis.220.254 fomis.com 151 1154020926 Nguyễn Võ Thanh Thảo 11DTNH7 ThS.com 159 1154020892 Mã Trường Thành 11DTNH2 ThS. Lê Hà Diễm Chi 0913.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 149 1154020876 Hồ Thị Trang Thanh 11DTNH7 ThS.220.com Nhóm trưởng 153 1154020952 Trần Quang Thọ 11DTNH7 ThS. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.220. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.220.nguyen@gmail.com 156 1154021035 Lại Ngọc Bảo Toàn 11DTNH7 ThS. Lê Hà Diễm Chi 0913.807 lehadc@yahoo.com 170 1154021204 Hoa Bích Tuyền 11DTNH2 ThS.807 lehadc@yahoo. Lê Hà Diễm Chi 0913.nguyen@gmail. Lê Hà Diễm Chi 0913.com 164 1154021060 Nguyễn Bảo Trân 11DTNH2 ThS. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.nguyen@gmail.com 166 1154021083 Nguyễn Thị Huyền Trang 11DTNH2 ThS.nguyen@gmail.com 162 1154020934 Trần Thanh Thảo 11DTNH2 ThS.254 fomis.com 165 1154021061 Quang Tố Trân 11DTNH2 ThS. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.220.425.807 lehadc@yahoo.com 150 1154020879 Nguyễn Lâm Kim Thanh 11DTNH7 ThS.254 fomis.425.807 lehadc@yahoo.220. Lê Hà Diễm Chi 0913. Huỳnh Thế Nguyễn 0979.220.nguyen@gmail.com . Lê Hà Diễm Chi 0913.com 160 1154020905 Hoàng Thị Phương Thảo 11DTNH2 ThS.3441.com 161 1154020923 Nguyễn Thị Thu Thảo 11DTNH2 ThS.com 157 1154021040 Phan Đức Toản 11DTNH7 ThS.254 fomis.425. Lê Hà Diễm Chi 0913. Lê Hà Diễm Chi 0913.

com 175 1154020046 Lê Nguyễn Phương Anh 11DTNH3 ThS.220. Lê Hà Diễm Chi 0913.759 namhle2003@yahoo.220. Lê Hồng Nam 0989. Lê Hà Diễm Chi 0913. Lê Hồng Nam 0989.163 181 1154020168 Nguyễn Thị Thanh Diệu 11DTNH3 ThS.759 namhle2003@yahoo.com 190 1154020434 Huỳnh Thúy Kiều 11DTNH7 ThS. Hà Minh Phước 0938.807 lehadc@yahoo.807 lehadc@yahoo.807 lehadc@yahoo.051.807 lehadc@yahoo.220.com 188 1154020369 Đinh Thị Lan Hường 11DTNH7 ThS.051.220.com 0989.220.com 179 1154020130 Nguyễn Trọng Chí 11DTNH3 ThS.807 lehadc@yahoo.759 namhle2003@yahoo.807 lehadc@yahoo.807 lehadc@yahoo.com Nhóm trưởng 180 1154020142 Võ Xuân Cường 11DTNH3 ThS.051.989.com 187 1154020301 Nguyễn Thị Hiền 11DTNH7 ThS.998.759 namhle2003@yahoo. Lê Hồng Nam 0989.051.759 namhle2003@yahoo.com 176 1154020047 Lê Thị Trâm Anh 11DTNH3 ThS.com 191 1154020448 Nguyễn Thị Hồng Liên 11DTNH7 ThS.051. Lê Hà Diễm Chi 0913.302 184 1154020138 Trần Văn Cung 11DTNH7 ThS. Lê Hà Diễm Chi 0913.807 lehadc@yahoo. Lê Hồng Nam 0989.com 0968.220.807 lehadc@yahoo.051.com 177 1154020054 Nguyễn Lê Tú Anh 11DTNH3 ThS. Lê Hà Diễm Chi 0913.717.com 182 1154020190 Nguyễn Thị Ngọc Dung 11DTNH3 ThS.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 171 1154021251 Võ Vũ Vương 11DTNH2 ThS.051. Lê Hà Diễm Chi 0913.807 lehadc@yahoo.220.759 namhle2003@yahoo.220.807 lehadc@yahoo.com 174 1154020028 Lý Chí An 11DTNH3 ThS.220.051.759 namhle2003@yahoo.220.com 185 1154020258 Trần Thu Hà 11DTNH7 ThS. Lê Hà Diễm Chi 0913.051. Lê Hà Diễm Chi 0913.com 172 1154021294 Trịnh Hồng Yến 11DTNH2 ThS.com Nhóm trưởng 183 1154020044 Huỳnh Tuấn Anh 11DTNH7 ThS.com 186 1154020291 Nguyễn Thị Hạnh 11DTNH7 ThS. Lê Hồng Nam 0989. Lê Hồng Nam 0989.759 namhle2003@yahoo. Lê Hà Diễm Chi 0913.com 173 1154021599 Nguyễn Thị Thùy Duyên 11DTNH2 ThS.759 namhle2003@yahoo.759 namhle2003@yahoo. Lê Hà Diễm Chi 0913.com 192 1154020453 Đào Gia Linh 11DTNH7 ThS. Lê Hồng Nam 0989. Lê Hồng Nam 0989.263 haminh71@gmail. Lê Hà Diễm Chi 0913.com 189 1154020402 Nguyễn Hà Linh Kha 11DTNH7 ThS.220. Lê Hồng Nam 0989. Lê Hồng Nam 0989.com .051.com 178 1154020108 Huỳnh Bảo Châu 11DTNH3 ThS.

com 196 1154020732 Phạm Trần Kiều Oanh 11DTNH4 ThS. Lê Thị Mai Hương 0989.219.com 195 1154020656 Nguyễn Thanh Nhàn 11DTNH4 ThS.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 193 1154020544 Nguyễn Thị ái My 11DTNH4 ThS.edu.com 200 1154020785 Phạm Thị Diễm Phương 11DTNH4 ThS.com 212 1154021275 Đào Thanh Xuân 11DTNH4 ThS.182 maihuongbd@gmail.182 maihuongbd@gmail. Lê Thị Mai Hương 0989.219. Lê Thị Mai Hương 0989. Lê Thị Mai Hương 0989.182 maihuongbd@gmail.vn 214 1154020882 Nguyễn Thị Ngọc ĐanThanh 11DTNH8 ThS.com 208 1154021086 Nguyễn Thị Lệ Trang 11DTNH4 ThS. Lê Thị Mai Hương 0989. Lê Thị Mai Hương 0989.182 maihuongbd@gmail.182 maihuongbd@gmail.219.219. Lê Thị Mai Hương 0989. Lê Thị Mai Hương 0989. Lê Thị Mai Hương 0989.219. Lê Thị Tú Anh 0909.182 maihuongbd@gmail.597 letuanh@tdc.vn .com 201 1154020792 Nguyễn Ngọc Phượng 11DTNH4 ThS.219.com 203 1154020881 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 11DTNH4 ThS.182 maihuongbd@gmail. Lê Thị Mai Hương 0989.182 maihuongbd@gmail.com 194 1154020622 Ngô Hồng Ngọc 11DTNH4 ThS.com 209 1154021154 Trần Chí Trung 11DTNH4 ThS.182 maihuongbd@gmail.182 maihuongbd@gmail.219. Lê Thị Mai Hương 0989.219.com 213 1154020864 Phạm Anh Thái 11DTNH8 ThS.679.182 maihuongbd@gmail.com 204 1154020896 Phạm Thị Ngọc Thành 11DTNH4 ThS.com 199 1154020778 Ngô Nguyễn Khánh Phương 11DTNH4 ThS.182 maihuongbd@gmail.455 206 1154021065 Bùi Thị Thùy Trang 11DTNH4 ThS.727.com 202 1154020848 Diệp Thị Thanh Tâm 11DTNH4 ThS. Lê Thị Mai Hương 0989. Lê Thị Mai Hương 0989. Lê Thị Tú Anh 0909. Lê Thị Mai Hương 0989.219.219.com 207 1154021067 Đinh Thị Diễm Trang 11DTNH4 ThS.219. Lê Thị Mai Hương 0989.219.com 197 1154020733 Phan Thị Kiều Oanh 11DTNH4 ThS. Lê Thị Mai Hương 0989. Lê Thị Mai Hương 0989.com 210 1154021240 Nguyễn Quốc Việt 11DTNH4 ThS.com 0918.182 maihuongbd@gmail.edu. Lê Thị Mai Hương 0989.219.com 211 1154021247 Trần Thanh Vũ 11DTNH4 ThS.182 maihuongbd@gmail.com Nhóm trưởng 205 1154020931 Tống Thị Thu Thảo 11DTNH4 ThS. Lê Thị Mai Hương 0989.219.219.182 maihuongbd@gmail.219.219.182 maihuongbd@gmail.219.679.182 maihuongbd@gmail.182 maihuongbd@gmail.182 maihuongbd@gmail.219.com 198 1154020767 Đặng Thị Ngọc Phương 11DTNH4 ThS.182 maihuongbd@gmail.597 letuanh@tdc.219. Lê Thị Mai Hương 0989.

edu.220.597 letuanh@tdc.vn 016.edu.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 215 1154020920 Nguyễn Thị Thanh Thảo 11DTNH8 ThS.390.390.edu.com 235 1154021286 Dương Ngọc Hải Yến 11DTDN5 ThS.vn 217 1154020988 Trần Vũ Thúy 11DTNH8 ThS. Lê Thị Tú Anh 0909. Lê Thị Tú Anh 0909.com . Lê Thị Tú Anh 0909.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.679.679. Lê Thị Tú Anh 0909. Hồ Thiện Thông Minh 0909.390.edu. Lê Trung Thư 0918.vn 216 1154020957 Nguyễn Thị Hồng Thơm 11DTNH8 ThS.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.vn 220 1154021119 Phan Minh Triết 11DTNH8 ThS.com 236 1154021456 Phạm Thị Thảo Ngân 11DTDN5 ThS.vn 222 1154021253 Bùi Thảo Vy 11DTNH8 ThS.597 letuanh@tdc. Lê Thị Tú Anh 0909. Lê Hà Diễm Chi 0913. Lê Trung Thư 0918.vn 228 1154021063 Trần Hồng Bảo Trân 11DTDN5 ThS.679.com 233 1154021182 Phạm Sơn Tuấn 11DTDN5 ThS.edu.4877 219 1154021107 Vũ Thị Trang 11DTNH8 ThS.807 lehadc@yahoo.vn 224 1154020027 Hoàng Mỹ An 11DTNH9 ThS.597 letuanh@tdc.215 thanhlam114@gmail.edu.edu. Lê Thị Tú Anh 0909. Lê Thị Tú Anh 0909. Lê Thị Tú Anh 0909.597 letuanh@tdc. Lê Thị Tú Anh 0909.597 letuanh@tdc.edu.edu.390.679. Lê Thị Tú Anh 0909.597 letuanh@tdc.679.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo. Lê Thị Tú Anh 0909.com 230 1154021098 Trần Thị Thảo Trang 11DTDN5 ThS.edu. Lê Thị Tú Anh 0909.679.220.679.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.597 letuanh@tdc.679. Lê Hà Diễm Chi 0913.597 letuanh@tdc. Lê Trung Thư 0918.vn Nhóm trưởng 218 1154021095 Phạm Thị Thùy Trang 11DTNH8 ThS.vn 227 1154020177 Nguyễn Thanh Đức 11DTNH9 ThS. Lê Trung Thư 0918.com 231 1154021110 Dương Nguyễn Minh Trí 11DTDN5 ThS.com 232 1154021168 Nguyễn Thanh Tú 11DTDN5 ThS.597 letuanh@tdc.163.597 letuanh@tdc.edu.vn 225 1154020055 Nguyễn Ngọc Vân Anh 11DTNH9 ThS.679. Phan Thị Minh Lâm 0905.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.597 letuanh@tdc.com 234 1154021256 Đinh Nguyễn Thảo Vy 11DTDN5 ThS.edu.390.597 letuanh@tdc.vn 221 1154021225 Nguyễn Thị Bích Vân 11DTNH8 ThS.807 lehadc@yahoo.114.272 httminh@gmail.597 letuanh@tdc. Lê Trung Thư 0918.com 229 1154021097 Trần Ngọc Thu Trang 11DTDN5 TS.679.2684.679.679.vn 223 1154021488 Đặng Thị Minh Phương 11DTNH8 ThS.edu. Lê Thị Tú Anh 0909.vn 226 1154020071 Phan Thùy Ngọc Anh 11DTNH9 ThS.679.

Lê Trung Thư 0918.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.com 243 1154020416 Nguyễn Đức Khiêm 11DTDN6 ThS. Lê Trung Thư 0918. Lê Trung Thư 0918.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo. Lê Trung Thư 0918. Lê Trung Thư 0918.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo. Lê Trung Thư 0918.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.390.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.390.390.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.com 253 1154020772 Đỗ Trúc Phương 11DTDN6 ThS. Lê Trung Thư 0918.com 240 1154020314 Trần Trung Hiếu 11DTDN6 ThS.com 256 1154020907 Huỳnh Thị Phương Thảo 11DTDN6 ThS.390. Lê Trung Thư 0918.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo. Lê Trung Thư 0918.com 246 1154020452 Đào Duy Linh 11DTDN6 ThS. Lê Trung Thư 0918.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.com 249 1154020566 Dương Thị Tuyết Nga 11DTDN6 ThS.390.003.com 252 1154020762 Võ Thị Kim Phước 11DTDN6 ThS. Lê Trung Thư 0918.390.390.com 245 1154020433 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 11DTDN6 ThS.799 ptb1401@yahoo. Lê Trung Thư 0918. Lê Trung Thư 0918.390.com 016.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.com 257 1154020919 Nguyễn Thị Thanh Thảo 11DTDN6 ThS.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 237 1154020144 Khang Nguyễn Bảo Đại 11DTDN6 ThS.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.com 258 1154021583 Nguyễn Thị Tuyết 11DTDN7 ThS.390.com 255 1154020824 Hồng Tấn Sang 11DTDN6 ThS. Lê Trung Thư 0918.com 242 1154020362 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 11DTDN6 ThS.390.390.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.com 250 1154020590 Nguyễn Thị Thanh Ngân 11DTDN6 ThS.390.com 239 1154020195 Thái Thị Kim Dung 11DTDN6 ThS.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo. Lê Trung Thư 0918.390.390.com Nhóm trưởng 247 1154020537 Nguyễn Hồng Nhật Minh 11DTDN6 ThS.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.com 254 1154020776 Lê Châu Bích Phương 11DTDN6 ThS.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo. Lê Tuấn Bách 01683.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.com 241 1154020329 Hà Chí Hoàng 11DTDN6 ThS.390.390.390.com .com 244 1154020425 Trần Thị Mai Khuê 11DTDN6 ThS.390. Lê Trung Thư 0918.390.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.390. Lê Trung Thư 0918.com 251 1154020619 Lê Thị Hồng Ngọc 11DTDN6 ThS. Lê Trung Thư 0918.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo.3203 248 1154020545 Nguyễn Thị Hà My 11DTDN6 ThS.827 letrungthu_tinhtuy@yahoo. Lê Trung Thư 0918.com 238 1154020189 Nguyễn Thị Hoài Dung 11DTDN6 ThS.2715.390. Lê Trung Thư 0918. Lê Trung Thư 0918.

003. Lê Tuấn Bách 01683.com Nhóm trưởng 273 1154021132 Nguyễn Thị Tú Trinh 11DTNH13 ThS.003.com 265 1154020296 Đặng Thị Hảo 11DTNH10 ThS. Lê Tuấn Bách 01683.003.003.799 ptb1401@yahoo.597 letuanh@tdc.799 ptb1401@yahoo. Lê Tuấn Bách 01683.com 270 1154020015 Đặng Thị Phương Thanh 11DTNH13 ThS. Lê Tuấn Bách 01683.799 ptb1401@yahoo.799 ptb1401@yahoo. Nguyễn Thị Thu Hường 0908.799 ptb1401@yahoo.799 ptb1401@yahoo. Lê Tuấn Bách 01683.vn 261 1154021403 Đặng Nhất Hoa 11DTNH1 ThS.799 ptb1401@yahoo.503 nhat_huytcb@yahoo. Lê Tuấn Bách 01683.799 ptb1401@yahoo.com 264 1154021561 Võ Thị Huyền Trang 11DTNH1 ThS. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918. Lê Tuấn Bách 01683.003.003.679.799 ptb1401@yahoo.com 279 1154020077 Trần Trung Anh 11DTNH15 ThS.739 pthangnga@yahoo.com 275 1154020339 Thái Lê Minh Hoàng 11DTNH14 ThS. Lê Tuấn Bách 01683.003.com 260 1154021617 Võ Thị Vi Trúc 11DTDN7 ThS. Lê Tuấn Bách 01683.com 276 1154020473 Nguyễn Thị Thúy Linh 11DTNH14 ThS. Lê Tuấn Bách 01683.com 268 1154021127 Lê Thị Ngọc Trinh 11DTNH11 ThS.5940.com 278 1154021217 Trần Phương Uyên 11DTNH14 ThS.103. Lê Tuấn Bách 01683. Lê Tuấn Bách 01683.799 ptb1401@yahoo.799 ptb1401@yahoo.com . Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.com 272 1154020431 Huỳnh Quốc Kiệt 11DTNH13 ThS.edu.com 280 1154020697 Nguyễn Thị Huỳnh Như 11DTNH15 TS.003. Lê Thị Tú Anh 0909.799 ptb1401@yahoo. Lê Tuấn Bách 01683. Lê Tuấn Bách 01683.003.com 016.003.103.503 nhat_huytcb@yahoo.799 ptb1401@yahoo.003.799 ptb1401@yahoo.com 266 1154020560 Phan Tôn Nam 11DTNH10 ThS.com 277 1154020873 Trịnh Minh Thắng 11DTNH14 ThS.799 ptb1401@yahoo.com 267 1154020696 Nguyễn Song Quỳnh Như 11DTNH11 ThS.474 thuhuongkh1010@gmail.003.003. Lê Tuấn Bách 01683.com 269 1154020581 Lê Ngọc Ngân 11DTNH12 ThS.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 259 1154021586 Lý Thanh Vân 11DTDN7 ThS.0124 274 1154020114 Nguyễn Thị Kim Châu 11DTNH14 ThS.799 ptb1401@yahoo. Phan Thị Hằng Nga 0946.003. Lê Tuấn Bách 01683.808.003. Lê Tuấn Bách 01683.com 271 1154020025 Ngô Thị Ngọc Tuyền 11DTNH13 ThS.com 263 1154021424 Lâm Mai Khanh 11DTNH1 ThS.com 262 1154021406 Nguyễn Thị Thanh Hoài 11DTNH1 ThS.003.799 ptb1401@yahoo.003.755.

628 tamspkt2002@yahoo.051.051. Lê Tuấn Bách 01683.003. Ngô Đình Tâm 0985.628 tamspkt2002@yahoo.051.615 297 1154020404 Huỳnh Đăng Khải 11DTNH2 ThS.628 tamspkt2002@yahoo.com 301 1154020520 Nguyễn Thị Mai 11DTNH2 ThS.628 tamspkt2002@yahoo.051.628 tamspkt2002@yahoo.003.799 ptb1401@yahoo.628 tamspkt2002@yahoo.com 295 1154020322 Võ Thị Huỳnh Hoa 11DTNH2 ThS.051. Ngô Đình Tâm 0985.051. Ngô Đình Tâm 0985. Ngô Đình Tâm 0985.051.628 tamspkt2002@yahoo.628 tamspkt2002@yahoo. Ngô Đình Tâm 0985.051. Ngô Đình Tâm 0985. Ngô Đình Tâm 0985.com 284 1154021603 Lê Thị Duy Quỳnh 11DTNH17 ThS. Ngô Đình Tâm 0985.com 293 1154020271 Trần Văn Hải 11DTNH2 ThS.051.628 tamspkt2002@yahoo.051.com 287 1154020075 Thiêm Quế Anh 11DTNH2 ThS.com 289 1154020128 Trần Thị Chi 11DTNH2 ThS.051. Ngô Đình Tâm 0985. Lê Tuấn Bách 01683.com 299 1154020483 Trần Thị Nhật Linh 11DTNH2 ThS.628 tamspkt2002@yahoo. Ngô Đình Tâm 0985.com 298 1154020467 Nguyễn Hoàng Diệu Linh 11DTNH2 ThS.628 tamspkt2002@yahoo.com 282 1154020796 Nguyễn Trần Anh Quân 11DTNH15 ThS. Ngô Đình Tâm 0985.051. Ngô Đình Tâm 0985.com 290 1154020204 Dương Thùy Dương 11DTNH2 ThS.com 300 1154020511 Ngô Trường Luật 11DTNH2 ThS.051.com 0908.051.628 tamspkt2002@yahoo. Ngô Đình Tâm 0985. Ngô Đình Tâm 0985.com 292 1154020244 Nguyễn Ngọc Hương Giang 11DTNH2 ThS.628 tamspkt2002@yahoo.051.628 tamspkt2002@yahoo.com Nhóm trưởng 296 1154020353 Phạm Phi Hùng 11DTNH2 ThS.com 283 1154021592 Phạm Vinh 11DTNH17 ThS.051.628 tamspkt2002@yahoo.com 285 1154021606 Trần Anh Khoa 11DTNH17 ThS.com 288 1154020096 Trần Thanh Bảo 11DTNH2 ThS.799 ptb1401@yahoo. Ngô Đình Tâm 0985.628 tamspkt2002@yahoo.051. Ngô Đình Tâm 0985.051.628 tamspkt2002@yahoo.051.051. Ngô Đình Tâm 0985.628 tamspkt2002@yahoo. Ngô Đình Tâm 0985.com 294 1154020316 Vương Trung Hiếu 11DTNH2 ThS. Ngô Đình Tâm 0985.628 tamspkt2002@yahoo.com 286 1154020040 Đặng Thị Lan Anh 11DTNH2 ThS.com .com 291 1154020237 Hồ Thị Mỹ Giang 11DTNH2 ThS.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 281 1154020757 Phan Thị Ngọc Phụng 11DTNH15 ThS.835.com 302 1154020523 Nguyễn Trần Thanh Mai 11DTNH2 ThS. Ngô Đình Tâm 0985.628 tamspkt2002@yahoo.

178.178.628 tamspkt2002@yahoo.com 304 1154020534 Nguyễn Đức Minh 11DTNH2 ThS.178.466 duyminh.com 323 1154021514 Bùi Minh Tâm 11DTNH5 ThS.178.466 duyminh.cfc@gmail.178.178.466 duyminh.526.466 duyminh. Nguyễn Duy Minh 0909. Nguyễn Duy Minh 0909.cfc@gmail.466 duyminh.178. Nguyễn Duy Minh 0909.628 tamspkt2002@yahoo.857 312 1154020976 Trần Thị Anh Thư 11DTNH5 ThS. Nguyễn Duy Minh 0909. Nguyễn Duy Minh 0909.cfc@gmail.cfc@gmail.com 306 1154020583 Lê Thị Cẩm Ngân 11DTNH2 ThS.051.178.cfc@gmail.com 320 1154021190 Bùi Thanh Tùng 11DTNH5 ThS.com 315 1154021039 Nhiêu Kim Toàn 11DTNH5 ThS.com 305 1154020579 Đỗ Đạt Ngân 11DTNH2 ThS.628 tamspkt2002@yahoo.051.178.178.cfc@gmail. Nguyễn Duy Minh 0909.com 324 1154021566 Phan Thị Việt Trinh 11DTNH5 ThS.178.cfc@gmail. Nguyễn Duy Minh 0909. Ngô Đình Tâm 0985.cfc@gmail.cfc@gmail.cfc@gmail.cfc@gmail.com 308 1154020831 Triệu Việt Sang 11DTNH5 ThS.178.cfc@gmail.178.051.com 0968.178. Nguyễn Duy Minh 0909.178.466 duyminh.com 318 1154021117 Vũ Khắc Trí 11DTNH5 ThS. Nguyễn Duy Minh 0909. Nguyễn Duy Minh 0909. Nguyễn Duy Minh 0909.466 duyminh. Nguyễn Duy Minh 0909.466 duyminh.466 duyminh.cfc@gmail.com 316 1154021090 Phạm Ngọc Đoan Trang 11DTNH5 ThS.com 307 1154020589 Nguyễn Thị Kim Ngân 11DTNH2 ThS.628 tamspkt2002@yahoo. Nguyễn Duy Minh 0909. Nguyễn Duy Minh 0909.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 303 1154020525 Nguyễn Xuân Mai 11DTNH2 ThS. Ngô Đình Tâm 0985.051.466 duyminh.cfc@gmail.com Nhóm trưởng 311 1154020894 Nguyễn Tấn Thành 11DTNH5 ThS.466 duyminh.com 309 1154020883 Nguyễn Yến Thanh 11DTNH5 ThS.051. Ngô Đình Tâm 0985.com 314 1154021036 Lê Võ Phước Toàn 11DTNH5 ThS.com 313 1154021004 Võ Minh Thuyết 11DTNH5 ThS.178.466 duyminh.com 322 1154021232 Dương Thị Tường Vi 11DTNH5 ThS. Nguyễn Duy Minh 0909. Ngô Đình Tâm 0985.466 duyminh.cfc@gmail. Ngô Đình Tâm 0985.cfc@gmail.com 319 1154021178 Nguyễn Lâm Tuấn 11DTNH5 ThS.466 duyminh. Nguyễn Duy Minh 0909.com 321 1154021218 Vương Huệ Uyên 11DTNH5 ThS.com .628 tamspkt2002@yahoo.178.cfc@gmail.466 duyminh.com 317 1154021092 Phạm Nguyễn Thu Trang 11DTNH5 ThS.com 310 1154020886 Phạm Thị Trúc Thanh 11DTNH5 ThS. Nguyễn Duy Minh 0909.466 duyminh.466 duyminh.

Nguyễn Duy Minh 0909.cfc@gmail.com 339 1154020460 Hoàng Thị Thùy Linh 11DTNH6 ThS.466 duyminh.178. Nguyễn Duy Minh 0909.178.cfc@gmail.178.com 330 1154020245 Phạm Nguyễn Xuân Giang 11DTNH6 ThS.cfc@gmail.com 340 1154020479 Phạm Ngọc Thùy Linh 11DTNH6 ThS.com 343 1154020039 Bùi Thị Hoàng Anh 11DTDN1 ThS.466 duyminh.466 duyminh.178. Nguyễn Lan Hương 0907.006 lanhuong2912@gmail. Nguyễn Duy Minh 0909. Nguyễn Lan Hương 0907.cfc@gmail.com 335 1154020370 Lê Thị Kim Hường 11DTNH6 ThS. Nguyễn Duy Minh 0909.com 326 1154020110 Liêu Ngọc Trân Châu 11DTNH6 ThS.com 342 1154020488 Đặng Hồng Loan 11DTNH6 ThS. Nguyễn Duy Minh 0909.178. Nguyễn Duy Minh 0909.178.006 lanhuong2912@gmail.com 331 1154020255 Nguyễn Thị Thu Hà 11DTNH6 ThS. Nguyễn Duy Minh 0909.178.178. Nguyễn Duy Minh 0909.466 duyminh. Nguyễn Duy Minh 0909. Nguyễn Duy Minh 0909.604.cfc@gmail.com 337 1154020437 Đặng Vĩnh Kỳ 11DTNH6 ThS.466 duyminh.466 duyminh. Nguyễn Duy Minh 0909.com .cfc@gmail.com 329 1154020218 Lương Thúy Duy 11DTNH6 ThS.178.006 lanhuong2912@gmail.com 334 1154020359 Huỳnh Thị Mỹ Hương 11DTNH6 ThS.cfc@gmail.604.cfc@gmail.cfc@gmail.178.com 333 1154020335 Nguyễn Thị Thúy Hoàng 11DTNH6 ThS. Nguyễn Duy Minh 0909.178.cfc@gmail.466 duyminh. Nguyễn Lan Hương 0907.com 341 1154020487 Võ Thị Trúc Linh 11DTNH6 ThS. Nguyễn Duy Minh 0909.006 lanhuong2912@gmail.178.466 duyminh.178.cfc@gmail.com 345 1154020154 Trương Công Danh 11DTDN1 ThS.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 325 1154020085 Nguyễn Thị Hồng ánh 11DTNH6 ThS.178.466 duyminh.178.cfc@gmail.466 duyminh. Nguyễn Duy Minh 0909.466 duyminh. Nguyễn Duy Minh 0909.com 338 1154020444 Quản Thị Lê 11DTNH6 ThS.178.466 duyminh. Nguyễn Duy Minh 0909.604.cfc@gmail. Nguyễn Duy Minh 0909.466 duyminh.cfc@gmail.com 327 1154020139 Hà Huy Cường 11DTNH6 ThS.cfc@gmail.178.com 344 1154020059 Nguyễn Thị Trâm Anh 11DTDN1 ThS.466 duyminh. Nguyễn Duy Minh 0909.cfc@gmail.466 duyminh.cfc@gmail.com 346 1154020188 Nguyễn Bích Công Dung 11DTDN1 ThS.466 duyminh.com 328 1154020216 Hồ Quang Duy 11DTNH6 ThS.466 duyminh.178. Nguyễn Lan Hương 0907.604.com 336 1154020412 Nguyễn Ngọc Như Khánh 11DTNH6 ThS.com 332 1154020269 Phạm Thanh Hải 11DTNH6 ThS.466 duyminh.cfc@gmail.

006 lanhuong2912@gmail.006 lanhuong2912@gmail.604.006 lanhuong2912@gmail.com 356 1154020768 Đinh Thị Lan Phương 11DTDN1 ThS.006 lanhuong2912@gmail.com 353 1154020531 Nguyễn Đình Mạnh 11DTDN1 ThS.com 360 1154020868 Trịnh Thị Diệu Thắm 11DTDN1 ThS.604.com 368 1154021068 Đỗ Thị Huyền Trang 11DTDN1 ThS. Nguyễn Lan Hương 0907.662 348 1154020262 Bùi Hà Hải 11DTDN1 ThS. Nguyễn Lan Hương 0907.604.com 359 1154020865 Ngô Thị Thắm 11DTDN1 ThS.604.006 lanhuong2912@gmail. Nguyễn Lan Hương 0907.604.604.006 lanhuong2912@gmail.com 355 1154020674 Nguyễn Ngọc PhươngNhi 11DTDN1 ThS.604.006 lanhuong2912@gmail.006 lanhuong2912@gmail. Nguyễn Lan Hương 0907. Nguyễn Lan Hương 0907. Nguyễn Lan Hương 0907.006 lanhuong2912@gmail.604.604. Nguyễn Lan Hương 0907.com 363 1154020913 Mai Hồ Lan Thảo 11DTDN1 ThS.com 352 1154020498 Trần Thị Kim Loan 11DTDN1 ThS.604.604. Nguyễn Lan Hương 0907.com 366 1154020991 Phan Thị Hồng Thùy 11DTDN1 ThS.com 362 1154020899 Cao Thị Phương Thảo 11DTDN1 ThS.006 lanhuong2912@gmail.604.006 lanhuong2912@gmail.com 354 1154020598 Trần Ngọc Phương Ngân 11DTDN1 ThS.com 349 1154020280 Trần Thị Mỹ Hằng 11DTDN1 ThS.604. Nguyễn Lan Hương 0907. Nguyễn Lan Hương 0907.006 lanhuong2912@gmail.604.com 365 1154020929 Phan Phương Thảo 11DTDN1 ThS.006 lanhuong2912@gmail.com 350 1154020355 Đường Thị Hòa Hưng 11DTDN1 ThS.com 361 1154020878 Lê Kim Thanh 11DTDN1 ThS.604. Nguyễn Lan Hương 0907.006 lanhuong2912@gmail. Nguyễn Lan Hương 0907. Nguyễn Lan Hương 0907.006 lanhuong2912@gmail.604.793.006 lanhuong2912@gmail.006 lanhuong2912@gmail.006 lanhuong2912@gmail.604. Nguyễn Lan Hương 0907.604. Nguyễn Lan Hương 0907. Nguyễn Lan Hương 0907.006 lanhuong2912@gmail.com 0909.604. Nguyễn Lan Hương 0907. Nguyễn Lan Hương 0907.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ Nhóm trưởng 347 1154020260 Võ Thị Hà 11DTDN1 ThS.com 351 1154020470 Nguyễn Thị Hoài Linh 11DTDN1 ThS.604. Nguyễn Lan Hương 0907.com 358 1154020835 Lâm Giáng Sinh 11DTDN1 ThS. Nguyễn Lan Hương 0907.006 lanhuong2912@gmail.006 lanhuong2912@gmail.006 lanhuong2912@gmail.604.com 357 1154020833 Phạm Dũng Sĩ 11DTDN1 ThS.com 364 1154020917 Nguyễn Như ý Thảo 11DTDN1 ThS.com 367 1154021028 Trần Trung Tín 11DTDN1 ThS.604. Nguyễn Lan Hương 0907.com . Nguyễn Lan Hương 0907.

Nguyễn Lan Hương 0907. Nguyễn Linh Nhâm 0983.604.com 378 1154020749 Lê Hồng Phúc 11DTDN4 ThS.com . Nguyễn Linh Nhâm 0983. Hồ Thiện Thông Minh 0909.631 nhamnl@gmail. Nguyễn Linh Nhâm 0983.com 384 1154020943 Nguyễn Trọng Thiện 11DTDN4 ThS. Nguyễn Linh Nhâm 0983. Nguyễn Linh Nhâm 0983.115.631 nhamnl@gmail.com 390 1154021081 Nguyễn Thị Anh Trang 11DTDN4 TS.com 388 1154020992 Thái Thị Kim Thùy 11DTDN4 ThS.com 385 1154020970 Nguyễn Thị Thanh Thư 11DTDN4 ThS.com 376 1154021313 Nguyễn Thị Thùy Linh 11DTDN1 ThS.631 nhamnl@gmail.com 373 1154021181 Nguyễn Thanh Tuấn 11DTDN1 ThS.115.604.006 lanhuong2912@gmail.com 387 1154020974 Trần Anh Thư 11DTDN4 ThS.com 389 1154021001 Nguyễn Thị Thu Thủy 11DTDN4 ThS.115.141 383 1154020840 Nguyễn Ngọc Sơn 11DTDN4 ThS.115. Nguyễn Lan Hương 0907.com Nhóm trưởng 382 1154020839 Nguyễn Hữu Hoàng Sơn 11DTDN4 ThS.115.com 375 1154021310 Nguyễn Hoàng Khang 11DTDN1 ThS. Nguyễn Lan Hương 0907.115.631 nhamnl@gmail.631 nhamnl@gmail. Nguyễn Lan Hương 0907.631 nhamnl@gmail. Nguyễn Lan Hương 0907.115.com 372 1154021160 Lưu Văn Trường 11DTDN1 ThS.006 lanhuong2912@gmail.115.604.006 lanhuong2912@gmail.com 371 1154021111 Huỳnh Minh Trí 11DTDN1 ThS.631 nhamnl@gmail.115. Nguyễn Linh Nhâm 0983.006 lanhuong2912@gmail.631 nhamnl@gmail.115.631 nhamnl@gmail.006 lanhuong2912@gmail. Nguyễn Lan Hương 0907.604.com 370 1154021108 Vũ Thị Minh Trang 11DTDN1 ThS.370.com 379 1154020782 Nguyễn Thị Minh Phương 11DTDN4 ThS.com 374 1154021233 Hồ Thị Nhã Vi 11DTDN1 ThS. Nguyễn Linh Nhâm 0983.604.com 377 1154021314 Phùng Thị Linh 11DTDN1 ThS.006 lanhuong2912@gmail.com 386 1154020972 Phạm Thị ánh Thư 11DTDN4 ThS.604.604. Nguyễn Linh Nhâm 0983. Nguyễn Linh Nhâm 0983.631 nhamnl@gmail. Nguyễn Linh Nhâm 0983.631 nhamnl@gmail.com 381 1154020826 Nguyễn Anh Sang 11DTDN4 ThS.006 lanhuong2912@gmail.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 369 1154021073 Huỳnh Minh Đoan Trang 11DTDN1 ThS.115.115.272 httminh@gmail.006 lanhuong2912@gmail.631 nhamnl@gmail.com 380 1154020820 Phạm Hồng Phương Quỳnh 11DTDN4 ThS.com 0907. Nguyễn Linh Nhâm 0983.006 lanhuong2912@gmail.604.604.163. Nguyễn Linh Nhâm 0983. Nguyễn Lan Hương 0907. Nguyễn Lan Hương 0907. Nguyễn Lan Hương 0907.

com 396 1154021246 Lê Anh Vũ 11DTDN4 ThS.com 393 1154021136 Trần Thị Mỹ Trinh 11DTDN4 ThS. Nguyễn Linh Nhâm 0983. Nguyễn Linh Nhâm 0983.com 408 1154020058 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 11DTNH16 ThS.631 nhamnl@gmail.631 nhamnl@gmail.115.631 nhamnl@gmail. Nguyễn Linh Nhâm 0983.com 400 1154020020 Nguyễn Hồng Toàn 11DTDN5 ThS.com 405 1154020116 Phạm Minh Châu 11DTDN5 ThS.com 410 1154020157 Nguyễn Thành Đạt 11DTNH16 ThS.115. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.115.272 httminh@gmail.115.631 nhamnl@gmail. Nguyễn Linh Nhâm 0983.com 407 1154020268 Phạm Thanh Hải 11DTDN5 ThS.115.115.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 391 1154021124 Hoàng Tú Trinh 11DTDN4 TS.com 392 1154021135 Trần Hoàng Việt Trinh 11DTDN4 ThS. Nguyễn Linh Nhâm 0983.631 nhamnl@gmail.com 404 1154020082 Vũ Phương Anh 11DTDN5 ThS.631 nhamnl@gmail.115.115. Nguyễn Linh Nhâm 0983. Nguyễn Linh Nhâm 0983.com 406 1154020212 Phạm Ngọc Hải Dương 11DTDN5 ThS. Nguyễn Linh Nhâm 0983.631 nhamnl@gmail.631 nhamnl@gmail. Nguyễn Linh Nhâm 0983.631 nhamnl@gmail. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.com .115.com 399 1154020009 Huỳnh ái Kiên 11DTDN5 ThS. Nguyễn Linh Nhâm 0983.com 412 1154020229 Đỗ Thị Mỹ Duyên 11DTNH16 ThS. Nguyễn Linh Nhâm 0983. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.com 402 1154020064 Nguyễn Tuấn Anh 11DTDN5 ThS.631 nhamnl@gmail.com 394 1154021211 Trương Thanh Tuyền 11DTDN4 ThS. Nguyễn Linh Nhâm 0983. Nguyễn Linh Nhâm 0983.631 nhamnl@gmail.115.com 401 1154020062 Nguyễn Thị Vân Anh 11DTDN5 ThS. Nguyễn Linh Nhâm 0983.631 nhamnl@gmail.115.631 nhamnl@gmail. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.com 398 1154021594 Nguyễn Trường Vũ 11DTDN4 ThS. Hồ Thiện Thông Minh 0909. Nguyễn Linh Nhâm 0983.com 395 1154021228 Trịnh Ngọc Vân 11DTDN4 ThS.631 nhamnl@gmail.com 409 1154020073 Phùng Thị Ngọc Anh 11DTNH16 ThS.115.631 nhamnl@gmail.115.com 411 1154020176 Nguyễn Hồng Đức 11DTNH16 ThS.com 397 1154021285 Bùi Thị Ngọc Yến 11DTDN4 ThS.115.115.163.com 403 1154020079 Trương Thị Kim Anh 11DTDN5 ThS.631 nhamnl@gmail. Nguyễn Linh Nhâm 0983.115.

Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.658 nguyenphuongnamtchq@gmail. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.com 432 1154020979 Lê Hoài Thương 11DTNH16 ThS.com 421 1154020600 Trần Thị Thanh Ngân 11DTNH16 ThS.com 434 1154020120 Văn Ngọc Bảo Châu 11DTNH8 ThS. Nguyễn Phương Nam 0908.8914. Nguyễn Phương Nam 0908.com 433 1154020112 Nguyễn Quỳnh Châu 11DTNH8 ThS. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.com 418 1154020439 Nguyễn Anh Lạc 11DTNH16 ThS.com 422 1154020603 Nguyễn Thị Nghị 11DTNH16 ThS.com Nhóm trưởng 427 1154020754 Hồ Thị Hoàng Phụng 11DTNH16 ThS.799 ptb1401@yahoo. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.com 425 1154020681 Nguyễn Thị Yến Nhi 11DTNH16 ThS. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.com 419 1154020516 Bùi Mỹ Lý 11DTNH16 ThS.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 413 1154020234 Nguyễn Thị Ngọc Gấm 11DTNH16 ThS. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.com 431 1154020884 Phạm Thị Minh Thanh 11DTNH16 ThS.658 nguyenphuongnamtchq@gmail.com 016.com 423 1154020606 Nguyễn Trần Trọng Nghĩa 11DTNH16 ThS. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.com 430 1154020880 Nguyễn Ngọc Thanh 11DTNH16 ThS. Lê Tuấn Bách 01683. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.003. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.com .com 424 1154020627 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 11DTNH16 ThS.com 417 1154020379 Trần Hữu Huy 11DTNH16 ThS.com 429 1154020858 Thái Thị Thanh Tâm 11DTNH16 ThS. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.com 416 1154020298 Bùi Thị Thu Hiền 11DTNH16 ThS.com 420 1154020517 Bùi Thị Hải Lý 11DTNH16 ThS. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.0990 428 1154020800 Nguyễn Nhật Quang 11DTNH16 ThS.com 414 1154020242 Nguyễn Lê Hương Giang 11DTNH16 ThS. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.com 415 1154020279 Ngô Thị Thanh Hằng 11DTNH16 ThS.848. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.com 426 1154020750 Nguyễn Minh Phúc 11DTNH16 ThS. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.848. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.

Nguyễn Quốc Tuấn 0982.848. Nguyễn Quốc Tuấn 0982.989 tuan_acca@yahoo. Nguyễn Quốc Tuấn 0982.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 435 1154020134 Trần Công Chính 11DTNH8 ThS.com 450 1154020584 Lê Thị Kim Ngân 11DTNH5 ThS.com 440 1154020256 Nguyễn Thị Thu Hà 11DTNH8 ThS.com 447 1154020363 Nguyễn Thị Thanh Hương 11DTNH8 ThS. Nguyễn Quốc Tuấn 0982.658 nguyenphuongnamtchq@gmail. Nguyễn Phương Nam 0908.com 437 1154020182 Bùi Hạnh Dung 11DTNH8 ThS.658 nguyenphuongnamtchq@gmail. Nguyễn Quốc Tuấn 0905. Nguyễn Quốc Tuấn 0982.com 446 1154020323 Nguyễn Duy Hoài 11DTNH8 ThS. Nguyễn Phương Nam 0908.com 441 1154020281 Trần Thị Thu Hằng 11DTNH8 ThS.986.919.848.658 nguyenphuongnamtchq@gmail.658 nguyenphuongnamtchq@gmail.com 445 1154020320 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 11DTNH8 ThS.com 453 1154020654 Vương Thị Minh Nguyệt 11DTNH5 ThS.com 451 1154020611 Chung Thị Bích Ngọc 11DTNH5 ThS. Đỗ Thị Hồng Hà 0988. Nguyễn Phương Nam 0908.848. Nguyễn Quốc Tuấn 0982.com 436 1154020156 Cao Thị Hồng Đào 11DTNH8 ThS. Nguyễn Phương Nam 0908.919.848. Nguyễn Phương Nam 0908.905 tuan_acca@yahoo.658 nguyenphuongnamtchq@gmail.658 nguyenphuongnamtchq@gmail. Nguyễn Linh Nhâm 0983.115.606 dothihongha_72@yahoo.919.631 nhamnl@gmail.919.989 tuan_acca@yahoo. Nguyễn Phương Nam 0908.919.989 tuan_acca@yahoo. Nguyễn Phương Nam 0908.919.com 452 1154020638 Đỗ Việt Thảo Nguyên 11DTNH5 ThS. Nguyễn Phương Nam 0908.848.com 449 1154020569 Nguyễn Ngọc Nga 11DTNH5 ThS.com 439 1154020241 Lê Thị Trà Giang 11DTNH8 ThS.com 455 1154020673 Nguyễn Hoàng Kiều Nhi 11DTNH5 ThS.989 tuan_acca@yahoo.658 nguyenphuongnamtchq@gmail.989 tuan_acca@yahoo.658 nguyenphuongnamtchq@gmail.848. Nguyễn Phương Nam 0908.658 nguyenphuongnamtchq@gmail.658 nguyenphuongnamtchq@gmail. Nguyễn Phương Nam 0908. Nguyễn Quốc Tuấn 0982.com 443 1154020293 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 11DTNH8 ThS.com .com 444 1154020308 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp 11DTNH8 ThS.848.com 438 1154020220 Nghiêm Thái Duy 11DTNH8 ThS.658 nguyenphuongnamtchq@gmail. Nguyễn Quốc Tuấn 0982. Nguyễn Phương Nam 0908.com 454 1154020661 Huỳnh Thanh Mỹ Nhân 11DTNH5 ThS.848.848.com 456 1154020686 Võ Yến Nhi 11DTNH5 ThS.896.com 442 1154020289 Lê Trần Bích Hạnh 11DTNH8 ThS.848.919.848.989 tuan_acca@yahoo.com 448 1154020549 Phan ánh Trà My 11DTNH5 ThS.919.989 tuan_acca@yahoo.989 tuan_acca@yahoo.

919.com 464 1154020392 Nguyễn Phan Ngọc Huyền 11DTNH9 ThS. Nguyễn Thái Đăng Khoa 0905. Nguyễn Thái Đăng Khoa 0905.vn .989 tuan_acca@yahoo.347 khoakhoaqtkd@gmail.7779 459 1154020761 Đoàn Lê Hữu Phước 11DTNH5 ThS.347 khoakhoaqtkd@gmail.989 tuan_acca@yahoo.com 476 1154020751 Trương Quang Phúc 11DTNH9 ThS.com 472 1154020644 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên 11DTNH9 ThS.832.com 469 1154020543 Lương Thị Kiều My 11DTNH9 ThS.989 tuan_acca@yahoo. Nguyễn Thái Đăng Khoa 0905. Nguyễn Thái Đăng Khoa 0905.919. Nguyễn Thái Đăng Khoa 0905. Nguyễn Thái Đăng Khoa 0905.832.com 016.347 khoakhoaqtkd@gmail.com 466 1154020430 Cô Phú Kiệt 11DTNH9 ThS.com 470 1154020604 Bùi Trọng Nghĩa 11DTNH9 ThS.347 khoakhoaqtkd@gmail.com 463 1154020305 Trần Thị Thu Hiền 11DTNH9 ThS.com. Nguyễn Thái Đăng Khoa 0905.832.398.347 khoakhoaqtkd@gmail. Nguyễn Thái Đăng Khoa 0905.8238.989 tuan_acca@yahoo.com 461 1154020813 Nguyễn Thị Phương Quyên 11DTNH5 ThS.347 khoakhoaqtkd@gmail. Nguyễn Quốc Tuấn 0982.989 tuan_acca@yahoo.com Nhóm trưởng 474 1154020717 Ngô Thị Ngọc Nhung 11DTNH9 ThS.com 465 1154020395 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 11DTNH9 ThS.com 477 1154020759 Trần Thị Kim Phụng 11DTNH9 ThS.919.com 467 1154020449 Trần Nhật Liên 11DTNH9 ThS.832.com 462 1154020821 Phạm Ngọc Trúc Quỳnh 11DTNH5 ThS. Nguyễn Quốc Tuấn 0982.989 tuan_acca@yahoo.832.9429.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.com 012.919.832.832.832.832.347 khoakhoaqtkd@gmail. Nguyễn Quốc Tuấn 0982.347 khoakhoaqtkd@gmail.832.919.919.347 khoakhoaqtkd@gmail.832.com Nhóm trưởng 458 1154020734 Võ Ngọc Kiều Oanh 11DTNH5 ThS. Nguyễn Thái Đăng Khoa 0905.7773 475 1154020740 Nguyễn Trần Thanh Phong 11DTNH9 ThS.com 468 1154020512 Nguyễn Lê Khánh Ly 11DTNH9 ThS. Nguyễn Thái Đăng Khoa 0905.347 khoakhoaqtkd@gmail.832. Nguyễn Thành Huyên 0907. Nguyễn Quốc Tuấn 0982.com 478 1154020465 Ngô Thị Mỹ Linh 11DTNH17 ThS. Nguyễn Thái Đăng Khoa 0905.347 khoakhoaqtkd@gmail. Nguyễn Thái Đăng Khoa 0905. Nguyễn Quốc Tuấn 0982. Nguyễn Thái Đăng Khoa 0905.347 khoakhoaqtkd@gmail. Nguyễn Quốc Tuấn 0982.347 khoakhoaqtkd@gmail. Nguyễn Thái Đăng Khoa 0905.347 khoakhoaqtkd@gmail.832.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 457 1154020710 Hà Hoàng Yến Nhung 11DTNH5 ThS.347 khoakhoaqtkd@gmail.832. Nguyễn Thái Đăng Khoa 0905.com 471 1154020620 Lưu Bão Ngọc 11DTNH9 ThS.com 473 1154020657 Nguyễn Thị Phương Nhàn 11DTNH9 ThS.832.com 460 1154020807 Trần Thị Thanh Quý 11DTNH5 ThS.

Nguyễn Thành Huyên 0907. Nguyễn Thành Huyên 0907.com.398.vn 484 1154020641 Lê Thị Thảo Nguyên 11DTNH17 ThS. Nguyễn Thành Huyên 0907.com.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.398.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.398.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 479 1154020551 Phong Hiệp Tài My 11DTNH17 ThS.vn 490 1154020915 Nguyễn Lê Phượng Thảo 11DTNH17 ThS.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.398.com.398.vn 488 1154020755 Lâm Kim Phụng 11DTNH17 ThS. Nguyễn Thành Huyên 0907.vn 491 1154020956 Nguyễn Thị Ngọc Thoại 11DTNH17 ThS.vn 481 1154020588 Nguyễn Thị Kim Ngân 11DTNH17 ThS.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.398.398.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.398. Nguyễn Thành Huyên 0907.vn 498 1154021191 Đỗ Đức Tùng 11DTNH17 ThS. Nguyễn Thành Huyên 0907. Nguyễn Thành Huyên 0907.com.com.398.398.vn 486 1154020701 Trần Ngọc Như 11DTNH17 ThS.vn 500 1154021302 Tống Thị Dung 11DTNH17 ThS.398.vn 493 1154021037 Nguyễn Công Toàn 11DTNH17 ThS.vn 497 1154021104 Trương Thị Thùy Trang 11DTNH17 ThS. Nguyễn Thành Huyên 0907.com.vn 495 1154021066 Cao Thị Thùy Trang 11DTNH17 ThS.vn 489 1154020765 Châu Thị Ngọc Phương 11DTNH17 ThS.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.com.398.com.398. Nguyễn Thành Huyên 0907.839 nguyenthanhhuyen@hotmail. Nguyễn Thành Huyên 0907.398. Nguyễn Thành Huyên 0907.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.com.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.vn .com.vn 499 1154021235 Huỳnh Thị Hà Vi 11DTNH17 ThS.vn 483 1154020637 Đặng Thị Thảo Nguyên 11DTNH17 ThS.vn 485 1154020668 Châu Phương Nhi 11DTNH17 ThS.398.839 nguyenthanhhuyen@hotmail. Nguyễn Thành Huyên 0907. Nguyễn Thành Huyên 0907.com.839 nguyenthanhhuyen@hotmail. Nguyễn Thành Huyên 0907. Nguyễn Thành Huyên 0907.com.398.398.398.com.com.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.vn 492 1154020965 Huỳnh Thị Minh Thư 11DTNH17 ThS.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.vn 480 1154020572 Ôn Mỹ Nga 11DTNH17 ThS.398.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.com. Nguyễn Thành Huyên 0907. Nguyễn Thành Huyên 0907. Nguyễn Thành Huyên 0907.com.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.398.com.vn 494 1154021047 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 11DTNH17 ThS. Nguyễn Thành Huyên 0907. Nguyễn Thành Huyên 0907.com.398. Nguyễn Thành Huyên 0907.vn 487 1154020725 Võ Thị Hồng Nhung 11DTNH17 ThS.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.com.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.vn 496 1154021075 Lê Thị Hiền Trang 11DTNH17 ThS.com.com. Nguyễn Thành Huyên 0907.vn 482 1154020591 Nguyễn Yến Ngân 11DTNH17 ThS.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.com.398.

Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.835.675 ngdiemhien@gmail.com 514 1154021145 Nguyễn Hữu Thanh Trúc 11DTNH16 ThS.com 515 1154021155 Trần Quốc Trung 11DTNH16 ThS.979. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.vn 508 1154020994 Đào Thị Thu Thủy 11DTNH16 ThS.398.com.398.675 ngdiemhien@gmail.835. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.398.com.835.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.com 516 1154021177 Lưu Mạnh Tuấn 11DTNH16 ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.835.675 ngdiemhien@gmail. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913. Nguyễn Thành Huyên 0907.675 ngdiemhien@gmail.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.398.vn 502 1154021541 Lục Thanh Thủy 11DTNH17 ThS.839 nguyenthanhhuyen@hotmail. Nguyễn Thành Huyên 0907.835.835.com 513 1154021093 Phạm Thị Huyền Trang 11DTNH16 ThS.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.com .839 nguyenthanhhuyen@hotmail.85 504 1154021554 Cao Thị Diễm Trang 11DTNH17 ThS.com 509 1154021020 Huỳnh Văn Tiến 11DTNH16 ThS.com 518 1154021205 Lê Ngọc Tuyền 11DTNH16 ThS.398. Nguyễn Thành Huyên 0907.835.398.675 ngdiemhien@gmail.675 ngdiemhien@gmail.com 517 1154021195 Nguyễn Xuân Tùng 11DTNH16 ThS.com 521 1154021478 Trần Thị Hoàng Oanh 11DTNH16 ThS.vn Nhóm trưởng 503 1154021542 Nguyễn Thanh Thủy 11DTNH17 ThS.com.675 ngdiemhien@gmail. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.835.vn 507 1154021585 Lê Thị Kim Uyên 11DTNH17 ThS.com 522 1154021479 Lê Tấn Phát 11DTNH16 ThS.675 ngdiemhien@gmail.com 512 1154021088 Nguyễn Thùy Trang 11DTNH16 ThS.com.835.839 nguyenthanhhuyen@hotmail.398. Nguyễn Thành Huyên 0907. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.675 ngdiemhien@gmail. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.835.675 ngdiemhien@gmail.675 ngdiemhien@gmail. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.com. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 501 1154021529 Nguyễn Minh PhươngThảo 11DTNH17 ThS.675 ngdiemhien@gmail.com 510 1154021049 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 11DTNH16 ThS.vn 506 1154021579 Lương Kim Tuyến 11DTNH17 ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.com 511 1154021059 Lôi Trân Trân 11DTNH16 ThS. Nguyễn Thành Huyên 0907. Nguyễn Thành Huyên 0907.vn 505 1154021577 Võ Thị Hồng Tươi 11DTNH17 ThS. Nguyễn Thành Huyên 0907.835.com 519 1154021244 Đoàn Thế Vĩnh 11DTNH16 ThS.675 ngdiemhien@gmail.com.com. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.835.835.vn 0906.835.675 ngdiemhien@gmail.com 520 1154021476 Ngô Thị Kiều Oanh 11DTNH16 ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.675 ngdiemhien@gmail.835.

675 ngdiemhien@gmail.233 hoalinhnguyen@yahoo.com 534 1154020319 Nguyễn Thị Thúy Hoa 11DTNH17 ThS.233 hoalinhnguyen@yahoo. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.835.835. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.835.7609 540 1154021106 Võ Thị Phương Trang 11DTNH7 ThS.675 ngdiemhien@gmail.324.233 hoalinhnguyen@yahoo.com 527 1154020036 Lê Thành Ân 11DTNH17 ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913. Nguyễn Thị Mỹ Linh 0933.com 531 1154020137 Phan Thị Hồng Cúc 11DTNH17 ThS.com 544 1154021180 Nguyễn Quốc Tuấn 11DTNH7 ThS.233 hoalinhnguyen@yahoo.com 532 1154020146 Nguyễn Hồ Linh Đan 11DTNH17 ThS.com .835.com 537 1154020438 Nguyễn Văn Kỳ 11DTNH17 ThS.200 524 1154021498 Trần Thị Mai Phương 11DTNH16 ThS.com 542 1154021138 Võ Thị Tuyết Trinh 11DTNH7 ThS.835.com 016. Nguyễn Thị Mỹ Linh 0933.675 ngdiemhien@gmail.324. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.com 525 1154021519 Huỳnh Thanh Thanh 11DTNH16 ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.675 ngdiemhien@gmail.835.324.835.324.com 0982.835.com 543 1154021141 Châu Nguyễn PhươngTrúc 11DTNH7 ThS.675 ngdiemhien@gmail.324. Nguyễn Thị Mỹ Linh 0933.com 533 1154020217 Huỳnh Quang Duy 11DTNH17 ThS.675 ngdiemhien@gmail.675 ngdiemhien@gmail.835.com 528 1154020093 Lê Mạnh Bảo 11DTNH17 ThS.com 529 1154020107 Dương Thái Bảo Châu 11DTNH17 ThS.835.835.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ Nhóm trưởng 523 1154021485 Phạm Hồng Phúc 11DTNH16 ThS.414.233 hoalinhnguyen@yahoo.675 ngdiemhien@gmail. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.675 ngdiemhien@gmail.com 541 1154021112 Phạm Minh Trí 11DTNH7 ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913. Nguyễn Thị Mỹ Linh 0933.675 ngdiemhien@gmail.835.com 538 1154021045 Nguyễn Thị Bích Trâm 11DTNH7 ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.com 535 1154020324 Trần Thị Hoài 11DTNH17 ThS.675 ngdiemhien@gmail.233 hoalinhnguyen@yahoo.com 530 1154020118 Trần Quốc Bảo Châu 11DTNH17 ThS.835.com 536 1154020352 Nguyễn Minh Hùng 11DTNH17 ThS.835.835.675 ngdiemhien@gmail.com 526 1154020030 Nguyễn Thành An 11DTNH17 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh 0933. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913. Nguyễn Thị Mỹ Linh 0933.8220.233 hoalinhnguyen@yahoo.675 ngdiemhien@gmail.675 ngdiemhien@gmail. Nguyễn Thị Mỹ Linh 0933.675 ngdiemhien@gmail.324.324. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913.com Nhóm trưởng 539 1154021052 Phạm Thị Quỳnh Trâm 11DTNH7 ThS.

233 hoalinhnguyen@yahoo.com 565 1154020989 Vũ Thị Thúy 11DTNH15 ThS.503 nhat_huytcb@yahoo.103.103.324. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.103.233 hoalinhnguyen@yahoo. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.503 nhat_huytcb@yahoo. Nguyễn Thị Mỹ Linh 0933.com 555 1154020664 Huỳnh Minh Nhật 11DTNH15 ThS.503 nhat_huytcb@yahoo.103.103.233 hoalinhnguyen@yahoo.324.324.503 nhat_huytcb@yahoo.103.com .103.com 557 1154020811 Nguyễn Phượng Quyên 11DTNH15 ThS.324.503 nhat_huytcb@yahoo.503 nhat_huytcb@yahoo.com 564 1154020983 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 11DTNH15 ThS. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.com 549 1154021495 Nguyễn Thị Trúc Phương 11DTNH7 ThS.com 566 1154021016 Trần Thủy Tiên 11DTNH15 ThS. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.com 563 1154020959 Nguyễn Thị Cẩm Thu 11DTNH15 ThS.233 hoalinhnguyen@yahoo.com 553 1154020526 Phạm Thị Ngọc Mai 11DTNH15 ThS.com 551 1154020038 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 11DTNH8 ThS.com 562 1154020946 Tăng Nguyên Thịnh 11DTNH15 ThS.com 548 1154021280 Trịnh Hoàng Xuân 11DTNH7 ThS.233 hoalinhnguyen@yahoo.503 nhat_huytcb@yahoo. Nguyễn Thị Mỹ Linh 0933. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.324.503 nhat_huytcb@yahoo.com 546 1154021224 Nguyễn Hoàng Vân 11DTNH7 ThS.103.103.com 559 1154020918 Nguyễn Phương Thảo 11DTNH15 ThS.com 550 1154021616 Nguyễn Thị Diễm My 11DTNH7 ThS.233 hoalinhnguyen@yahoo.com 552 1154020042 Hà Bảo Anh 11DTNH8 ThS.103.com 561 1154020937 Trần Thị Thu Thảo 11DTNH15 ThS. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.503 nhat_huytcb@yahoo.233 hoalinhnguyen@yahoo. Nguyễn Thị Mỹ Linh 0933.103.233 hoalinhnguyen@yahoo. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.103. Nguyễn Thị Mỹ Linh 0933.103.324.503 nhat_huytcb@yahoo. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.503 nhat_huytcb@yahoo. Nguyễn Thị Mỹ Linh 0933.com 556 1154020685 Trần Thị Bảo Nhi 11DTNH15 ThS. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.503 nhat_huytcb@yahoo.com 560 1154020932 Trần Kim Thảo 11DTNH15 ThS.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 545 1154021197 Lê Minh Tường 11DTNH7 ThS.com 558 1154020832 Nguyễn Thị Sao 11DTNH15 ThS.324.com 554 1154020578 Đào Thị Thúy Ngân 11DTNH15 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh 0933. Nguyễn Thị Mỹ Linh 0933. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.503 nhat_huytcb@yahoo.324.com 547 1154021258 Dương Thúy Vy 11DTNH7 ThS. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918. Nguyễn Thị Mỹ Linh 0933.103.503 nhat_huytcb@yahoo.

Nguyễn Trọng Nghĩa 0918. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.018.com 570 1154021091 Phạm Ngọc Thiên Trang 11DTNH15 ThS.004. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.103.103.com 587 1154021564 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 11DTNH1 ThS.103.com 574 1154021150 Nguyễn Trung Trực 11DTNH15 ThS.716 nghiataichinh@gmail.503 nhat_huytcb@yahoo.103.com 585 1154021555 Cáp Thị Thanh Trang 11DTNH1 ThS. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.vn 576 1154021278 Quách Thị Xuân 11DTNH15 ThS.com 573 1154021146 Nguyễn Huỳnh ThanhTrúc 11DTNH15 ThS.018.503 nhat_huytcb@yahoo. Nguyễn Thanh Nam 0983.com .503 nhat_huytcb@yahoo. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.com 581 1154021407 Vũ Hữu Hoài 11DTNH15 ThS.503 nhat_huytcb@yahoo.com Nhóm trưởng 571 1154021094 Phạm Thị Minh Trang 11DTNH15 ThS.018.503 nhat_huytcb@yahoo.018. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.503 nhat_huytcb@yahoo.com 568 1154021070 Đoàn Thị Thùy Trang 11DTNH15 ThS.503 nhat_huytcb@yahoo.103. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.com 578 1154021395 Nguyễn Mỹ Hạnh 11DTNH15 ThS.com 575 1154021179 Nguyễn Minh Tuấn 11DTNH15 Ths.716 nghiataichinh@gmail.631 nhamnl@gmail. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.com 577 1154021394 Đặng Thị Mỹ Hạnh 11DTNH15 ThS. Nguyễn Linh Nhâm 0983.503 nhat_huytcb@yahoo.com 588 1154021565 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 11DTNH1 ThS.716 nghiataichinh@gmail. Lê Minh Diệu Trân 0989.103.926 namnguyenthanh@hoasen.com 583 1154021543 Trịnh Hoài Thủy 11DTNH1 ThS.093 572 1154021143 Ngô Hoàng Anh Trúc 11DTNH15 ThS. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.103.com 0932. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.103.639.com 584 1154021552 Võ Huỳnh Huyền Trân 11DTNH1 ThS. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.com 579 1154021398 Huỳnh Minh Hiền 11DTNH15 ThS. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.716 nghiataichinh@gmail.503 nhat_huytcb@yahoo.639 leminhdieutran@yahoo. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.115.edu.716 nghiataichinh@gmail.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 567 1154021029 Trần Trung Tín 11DTNH15 ThS.018.103.com 586 1154021557 Nguyễn Thị Mỹ Trang 11DTNH1 ThS.103.503 nhat_huytcb@yahoo. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.503 nhat_huytcb@yahoo. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.com 582 1154021415 Huỳnh Thị Mỹ Hương 11DTNH15 ThS.388.com 580 1154021401 Võ Thị Thúy Hiệp 11DTNH15 ThS.503 nhat_huytcb@yahoo.503 nhat_huytcb@yahoo.103.018.com 569 1154021074 Lê Ngọc Tuyết Trang 11DTNH15 ThS. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.103.103.716 nghiataichinh@gmail.

018.com 610 1154020250 Bùi Thị Thu Hà 11DTNH10 ThS.716 nghiataichinh@gmail. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.018.716 nghiataichinh@gmail. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.018.018.716 nghiataichinh@gmail. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.716 nghiataichinh@gmail.018.com 599 1154020056 Nguyễn Thị Lan Anh 11DTNH10 ThS.com 591 1154021580 Trần Thị Tuyến 11DTNH1 ThS.716 nghiataichinh@gmail.716 nghiataichinh@gmail.716 nghiataichinh@gmail.716 nghiataichinh@gmail.716 nghiataichinh@gmail. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.com 604 1154020173 Huỳnh Đồng 11DTNH10 ThS.com 597 1154020050 Miêu Trâm Anh 11DTNH10 ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.018.com 608 1154020236 Dương Thị Bích Giang 11DTNH10 ThS.716 nghiataichinh@gmail. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.716 nghiataichinh@gmail.018.com 600 1154020094 Nguyễn Thập Nhất Bảo 11DTNH10 ThS.018. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.018.018.716 nghiataichinh@gmail.716 nghiataichinh@gmail.018.018.018.com 598 1154020051 Ngô Thành Anh 11DTNH10 ThS.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 589 1154021573 Phùng Nhựt Tú 11DTNH1 ThS.018.com 593 1154021584 Đặng Tiểu Uyên 11DTNH1 ThS.716 nghiataichinh@gmail. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.com 607 1154020222 Nguyễn Anh Duy 11DTNH10 ThS.018.com .com 602 1154020115 Nguyễn Thị Minh Châu 11DTNH10 ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.com 603 1154020164 Nguyễn Thái Hoàng Diễm 11DTNH10 ThS.com 595 1154021595 Lê Tường Vy 11DTNH1 ThS.716 nghiataichinh@gmail.018.com 601 1154020104 Nguyễn Hữu Cảnh 11DTNH10 ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.018.com 596 1154020049 Lương Hoàng Anh 11DTNH10 ThS.com 592 1154021581 Nguyễn Thị Phương Tuyền 11DTNH1 ThS.716 nghiataichinh@gmail.716 nghiataichinh@gmail.716 nghiataichinh@gmail. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.018. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.com 594 1154021588 Đinh Thúy Vi 11DTNH1 ThS.018.com 605 1154020185 Hoàng Ngọc Dung 11DTNH10 ThS.716 nghiataichinh@gmail.com 606 1154020198 Trần Thị Phương Dung 11DTNH10 ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.018.716 nghiataichinh@gmail. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.018.com 590 1154021576 Phạm Xuân Tươi 11DTNH1 ThS.com 609 1154020243 Nguyễn Lê Ngân Giang 11DTNH10 ThS.716 nghiataichinh@gmail. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.716 nghiataichinh@gmail.018.

716 nghiataichinh@gmail.com 016.913 phong865@yahoo.com 630 1154020781 Nguyễn Thị Bích Phương 11DTNH6 ThS.018.018. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.5395.817. Nguyễn Văn Phong 0938.com 612 1154020259 Trần Thu Hà 11DTNH10 ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.913 phong865@yahoo. Nguyễn Văn Phong 0938. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.com . Nguyễn Văn Phong 0938.716 nghiataichinh@gmail.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 611 1154020252 Đinh Thị Mỹ Hà 11DTNH10 ThS.913 phong865@yahoo.716 nghiataichinh@gmail. Nguyễn Văn Phong 0938.716 nghiataichinh@gmail. Nguyễn Văn Phong 0938.com 624 1154020662 Lê Hoàng Nhân 11DTNH6 ThS.com 619 1154020582 Lê Nguyễn Kim Ngân 11DTNH6 ThS.com 0909. Nguyễn Văn Phong 0938.141 617 1154020285 Vương Thị Thu Hằng 11DTNH10 ThS.com 620 1154020592 Phạm Đồng Ngân 11DTNH6 ThS.com 629 1154020764 Bùi Thị Thanh Phương 11DTNH6 ThS.018.817.com Nhóm trưởng 626 1154020745 Đặng Thị Diễm Phúc 11DTNH6 ThS.913 phong865@yahoo. Nguyễn Văn Phong 0938.com 632 1154020862 Dương Văn Teng 11DTNH6 ThS.913 phong865@yahoo.913 phong865@yahoo.913 phong865@yahoo.com 625 1154020677 Nguyễn Thị Nhi 11DTNH6 ThS.716 nghiataichinh@gmail. Nguyễn Văn Phong 0938.913 phong865@yahoo.913 phong865@yahoo.com 631 1154020859 Nguyễn Xuân Tân 11DTNH6 ThS.913 phong865@yahoo. Nguyễn Văn Phong 0938.com 615 1154020272 Huỳnh Khởi Hân 11DTNH10 ThS. Nguyễn Văn Phong 0938.817.com Nhóm trưởng 616 1154020283 Võ Bích Hằng 11DTNH10 ThS.018.817. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.817.817.com 622 1154020612 Đào Thị Bích Ngọc 11DTNH6 ThS.com 614 1154020266 Nguyễn Thanh Hải 11DTNH10 ThS.817.817. Nguyễn Văn Phong 0938. Nguyễn Văn Phong 0938.913 phong865@yahoo.817.716 nghiataichinh@gmail.913 phong865@yahoo.4247 627 1154020752 Võ Thị Hồng Phúc 11DTNH6 ThS. Nguyễn Văn Phong 0938.817. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.817.913 phong865@yahoo.018.018.913 phong865@yahoo.018. Nguyễn Trọng Nghĩa 0918.913 phong865@yahoo.com 621 1154020596 Thanh Thị Thủy Ngân 11DTNH6 ThS.com 613 1154020261 Võ Thiên Hà 11DTNH10 ThS.817.com 623 1154020659 Cao Thành Nhân 11DTNH6 ThS. Nguyễn Văn Phong 0938.com 628 1154020760 Bùi Thị Hồng Phước 11DTNH6 ThS.817.199.817. Nguyễn Văn Phong 0938.716 nghiataichinh@gmail.817.com 618 1154020577 Đặng Thị Thủy Ngân 11DTNH6 ThS.

898 hufa01@yahoo.479.com 638 1154021069 Đỗ Thị Thùy Trang 11DTNH6 ThS.913 phong865@yahoo. Nguyễn Văn Phong 0938. Phạm Duy Linh 0909.com 654 1154020090 Võ Thị Hồng ánh 11DTNH4 ThS.817.com 651 1154020045 Lê Hoàng Quỳnh Anh 11DTNH4 ThS.com 639 1154021222 Lê Thị Mỹ Vân 11DTNH6 ThS.898 hufa01@yahoo.913 phong865@yahoo. Phạm Duy Linh 0909.898 hufa01@yahoo.898 hufa01@yahoo. Phạm Duy Linh 0909.898 hufa01@yahoo. Nguyễn Văn Phong 0938.479. Nguyễn Văn Phong 0938.913 phong865@yahoo.479.479.479. Phạm Duy Linh 0909.com 637 1154021032 Nguyễn Thị Tỉnh 11DTNH6 ThS.479. Nguyễn Văn Phong 0938. Phạm Duy Linh 0909. Phạm Duy Linh 0909. Phạm Duy Linh 0909. Nguyễn Văn Phong 0938.com 650 1154020037 Nguyễn Lê Hồng Ân 11DTNH4 ThS.817.479.com 648 1154021281 Trần Thị Hà Xuyên 11DTNH3 ThS.913 phong865@yahoo. Nguyễn Văn Phong 0938.898 hufa01@yahoo.913 phong865@yahoo.817. Nguyễn Văn Phong 0938.com 646 1154021267 Nguyễn Mai Yến Vy 11DTNH3 ThS. Nguyễn Văn Phong 0938.com 645 1154021254 Bùi Tường Vy 11DTNH3 ThS.com 644 1154021221 Hà Thị Hồng Vân 11DTNH3 ThS. Phạm Duy Linh 0909.913 phong865@yahoo.898 hufa01@yahoo.817.898 hufa01@yahoo.479.com 642 1154021600 Võ Văn Hòa 11DTNH6 ThS.479.com 653 1154020083 Vũ Thùy Anh 11DTNH4 ThS.com 635 1154020936 Trần Thị Thanh Thảo 11DTNH6 ThS.com 652 1154020074 Tạ Thị Vân Anh 11DTNH4 ThS. Nguyễn Văn Phong 0938.817. Phạm Duy Linh 0909.com . Phạm Duy Linh 0909.com 636 1154021011 Nguyễn Phước Thảo Tiên 11DTNH6 ThS.479.913 phong865@yahoo.479.com 640 1154021299 Phan Huy Chương 11DTNH6 ThS. Phạm Duy Linh 0909.817.898 hufa01@yahoo.com 641 1154021300 Trương Thị Diễm 11DTNH6 ThS. Nguyễn Văn Phong 0938.com 647 1154021272 Nhữ Nguyễn Trúc Vy 11DTNH3 ThS.898 hufa01@yahoo.817.479.913 phong865@yahoo.913 phong865@yahoo.com 649 1154021598 Lý Diệu Mỹ Duyên 11DTNH3 ThS.com 643 1154021212 Lê Kim Tuyết 11DTNH3 ThS.898 hufa01@yahoo.817.817.913 phong865@yahoo.817.898 hufa01@yahoo. Phạm Duy Linh 0909.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 633 1154020877 Lê Đăng Thanh 11DTNH6 ThS.com 634 1154020930 Phan Thanh Thảo 11DTNH6 ThS.

Phạm Duy Linh 0909.com 672 1154020410 Hà Quang Khánh 11DTNH4 ThS.898 hufa01@yahoo.898 hufa01@yahoo.898 hufa01@yahoo. Phạm Duy Linh 0909.479.479.898 hufa01@yahoo. Phạm Duy Linh 0909. Phạm Duy Linh 0909.479.898 hufa01@yahoo.479.479. Phạm Duy Linh 0909.479.com 667 1154020367 Cao Thị Bích Hường 11DTNH4 ThS.515 669 1154020389 Lương Thị Thanh Huyền 11DTNH4 ThS. Phạm Duy Linh 0909.com 673 1154020440 Hà Sơn Lâm 11DTNH4 ThS.com 660 1154020206 Nguyễn Tấn Dương 11DTNH4 ThS.898 hufa01@yahoo. Phạm Duy Linh 0909.828.479.898 hufa01@yahoo.898 hufa01@yahoo. Phạm Duy Linh 0909.898 hufa01@yahoo.com 662 1154020240 Lê Thị Phượng Giang 11DTNH4 ThS. Phạm Duy Linh 0909.479.898 hufa01@yahoo. Phạm Duy Linh 0909. Phạm Duy Linh 0909.898 hufa01@yahoo.com 0937.com 657 1154020161 Triệu Tiến Đạt 11DTNH4 ThS. Phạm Duy Linh 0909.479.com 661 1154020235 Đặng Thùy Giang 11DTNH4 ThS.com 670 1154020396 Nguyễn Thị Thúy Huyền 11DTNH4 ThS.com 676 1154020478 Phạm Hoài Mỹ Linh 11DTNH4 ThS.479.898 hufa01@yahoo.com 658 1154020174 Lê Văn Đồng 11DTNH4 ThS.898 hufa01@yahoo. Phạm Duy Linh 0909. Phạm Duy Linh 0909.898 hufa01@yahoo.com 663 1154020312 Phạm Tài Hiếu 11DTNH4 ThS.479. Phạm Duy Linh 0909.898 hufa01@yahoo.479.com 674 1154020441 Lê Thị Thanh Lan 11DTNH4 ThS.898 hufa01@yahoo.479.com .479.479.com 656 1154020133 Lê Thị Trung Chinh 11DTNH4 ThS.898 hufa01@yahoo.com 659 1154020187 Huỳnh Kim Dung 11DTNH4 ThS.479.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 655 1154020105 Nguyễn Ngọc Cao 11DTNH4 ThS.479. Phạm Duy Linh 0909.479.479.898 hufa01@yahoo.898 hufa01@yahoo.com 671 1154020398 Trần Thanh Huyền 11DTNH4 ThS.com 664 1154020332 Nguyễn Khắc Hoàng 11DTNH4 ThS.898 hufa01@yahoo.com 675 1154020462 Lê Huỳnh Trúc Linh 11DTNH4 ThS. Phạm Duy Linh 0909.com 666 1154020366 Vũ Nguyễn Ngọc Hương 11DTNH4 ThS. Phạm Duy Linh 0909. Phạm Duy Linh 0909. Phạm Duy Linh 0909.479.479. Phạm Duy Linh 0909.479.898 hufa01@yahoo.com Nhóm trưởng 668 1154020386 Đặng Thị Thanh Huyền 11DTNH4 ThS.com 665 1154020338 Phạm Thị Xuân Hoàng 11DTNH4 ThS.898 hufa01@yahoo. Phạm Duy Linh 0909.

203 nam51403@yahoo. Phạm Hải Nam 0909.com 695 1154021412 Trần Mỹ Hồng 11DTNH1 ThS.com .321. Phạm Hải Nam 0909.com 682 1154021346 Nguyễn Thị ánh 11DTNH1 ThS.com 688 1154021363 Phạm Thị Mỹ Diệu 11DTNH1 ThS.com 683 1154021348 Nguyễn Trọng Bình 11DTNH1 ThS.com 694 1154021400 Nguyễn Thị Ngọc Hiển 11DTNH1 ThS.com 681 1154021344 Phan Vân Anh 11DTNH1 ThS. Phạm Hải Nam 0909. Phạm Hải Nam 0909.com 687 1154021360 Huỳnh Thúy Diễm 11DTNH1 ThS.203 nam51403@yahoo.com 684 1154021349 Bùi Thị Thúy Cầm 11DTNH1 ThS.321. Phạm Hải Nam 0909.203 nam51403@yahoo.203 nam51403@yahoo.com 690 1154021379 Võ Đình Duy 11DTNH1 ThS.321.321.203 nam51403@yahoo.com 686 1154021359 Đào Thị Bích Diễm 11DTNH1 ThS.321. Phạm Hải Nam 0909.203 nam51403@yahoo. Phạm Hải Nam 0909.com 679 1154020343 Nguyễn Chính Hội 11DTNH1 ThS.587 tothinhatminh@gmail. Phạm Hải Nam 0909.321.203 nam51403@yahoo.203 nam51403@yahoo.203 nam51403@yahoo.321.com 693 1154021397 Lâm Mỹ Hảo 11DTNH1 ThS. Phạm Hải Nam 0909. Phạm Hải Nam 0909. Phạm Duy Linh 0909.com 692 1154021396 Phan Thị Hồng Hạnh 11DTNH1 ThS.3671.321. Phạm Hải Nam 0909.203 nam51403@yahoo.321.321. Phạm Hải Nam 0909.321.898 hufa01@yahoo.203 nam51403@yahoo. Phạm Hải Nam 0909.203 nam51403@yahoo.321. Phạm Hải Nam 0909.com 689 1154021377 Trần Nguyễn Thùy Dương 11DTNH1 ThS.321.321. Phạm Hải Nam 0909. Phạm Hải Nam 0909.203 nam51403@yahoo.com 685 1154021352 Võ Thị Bích Chi 11DTNH1 ThS.com 698 1154021432 Đỗ Thị Thùy Linh 11DTNH1 ThS.203 nam51403@yahoo.com 680 1154021339 Phạm Thùy An 11DTNH1 ThS.321. Phạm Hải Nam 0909.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 677 1154020503 Trần Hà Phước Lợi 11DTNH4 ThS. Tô Thị Nhật Minh 0932.321. Phạm Hải Nam 0909.com 016.203 nam51403@yahoo.203 nam51403@yahoo. Phạm Hải Nam 0909.203 nam51403@yahoo.com Nhóm trưởng 696 1154021414 Trần Ngọc Huệ 11DTNH1 ThS.321.479.185.com 691 1154021383 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 11DTNH1 ThS.203 nam51403@yahoo. Phạm Hải Nam 0909.com 678 1154021582 Phạm Thị Ngọc Tuyền 11DTDN7 ThS.203 nam51403@yahoo.1328 697 1154021427 Huỳnh Trọng Khương 11DTNH1 ThS.321.203 nam51403@yahoo.321.321.

Phạm Hải Nam 0909.203 nam51403@yahoo. Phạm Hải Nam 0909.665 thaihapham@yahoo. Phạm Hải Nam 0909.665 thaihapham@yahoo. Phạm Hải Nam 0909. Phạm Thái Hà 0907.203 nam51403@yahoo. Phạm Thái Hà 0907.066.665 thaihapham@yahoo.321. Phạm Thái Hà 0907.321.com 703 1154021466 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như 11DTNH1 ThS.066.321.066.066.321.066.203 nam51403@yahoo. Phạm Thái Hà 0907.com 719 1154020910 Lê Võ Thị Hồng Thảo 11DTNH9 ThS.com 710 1154021504 Vũ Xuân Quân 11DTNH1 ThS.com 720 1154020945 Dương Phát Thịnh 11DTNH9 ThS. Phạm Hải Nam 0909.321.203 nam51403@yahoo. Phạm Hải Nam 0909.203 nam51403@yahoo.com 702 1154021445 Phạm Nhật Minh 11DTNH1 ThS.203 nam51403@yahoo. Phạm Hải Nam 0909.321.com 718 1154020871 Lê Đức Thắng 11DTNH9 ThS. Phạm Hải Nam 0909.066.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 699 1154021434 Vũ Thị Linh 11DTNH1 ThS.com 707 1154021490 Nguyễn Hoàng Mai Phương 11DTNH1 ThS. Phạm Hải Nam 0909. Phạm Hải Nam 0909.203 nam51403@yahoo. Phạm Thái Hà 0907. Phạm Thái Hà 0907.321.203 nam51403@yahoo.com 708 1154021494 Nguyễn Thị Thanh Phương 11DTNH1 ThS. Phạm Hải Nam 0909.203 nam51403@yahoo.203 nam51403@yahoo.321.com 713 1154020847 Đặng Thành Tâm 11DTNH9 ThS.com 706 1154021474 Phan Thị Nương 11DTNH1 ThS.203 nam51403@yahoo.com 700 1154021436 Võ Kế Long 11DTNH1 ThS.665 thaihapham@yahoo.321.665 thaihapham@yahoo. Phạm Hải Nam 0909.321.203 nam51403@yahoo. Phạm Thái Hà 0907.com 711 1154021505 Trần Thị Ngọc Quế 11DTNH1 ThS.321. Phạm Hải Nam 0909.com 716 1154020836 Đặng Thế Sơn 11DTNH9 ThS.321.com 714 1154020770 Đinh Thị Thanh Phương 11DTNH9 ThS.com 704 1154021467 Trần Phương Như 11DTNH1 ThS.665 thaihapham@yahoo.com 705 1154021470 Phan Thị Tuyết Nhung 11DTNH1 ThS.com 701 1154021441 Phạm Nguyễn Hoàng Mai 11DTNH1 ThS.321.com 715 1154020791 Dương Thị Minh Phượng 11DTNH9 ThS.066.com .com 712 1154021525 Đặng Thị Phương Thảo 11DTNH1 ThS.com 709 1154021496 Phạm Thanh Phương 11DTNH1 ThS.203 nam51403@yahoo.com 717 1154020845 Nguyễn Phước Tài 11DTNH9 ThS.203 nam51403@yahoo.321. Phạm Hải Nam 0909. Phạm Hải Nam 0909.203 nam51403@yahoo.321.665 thaihapham@yahoo.

890 phanminhthuy@yahoo.722 dong.187.edu.066. Phan Thị Ánh Đông 0909.051.pta@vnp.066.066.com 735 1154020456 Hồ Thảo Linh 11DTNH8 ThS.374. Phạm Thái Hà 0907. Phan Minh Thùy 0918.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 721 1154020951 Nguyễn Đức Thọ 11DTNH9 ThS.vn 739 1154020980 Lê Thị Kiều Thương 11DTDN7 ThS.com 738 1154020866 Nguyễn Phi Hồng Thắm 11DTDN7 ThS. Phạm Thái Hà 0907.665 thaihapham@yahoo.066.edu. Phạm Thái Hà 0907.187. Phan Thị Ánh Đông 0909.665 thaihapham@yahoo.665 thaihapham@yahoo.com 723 1154020990 Huỳnh Thị Thùy 11DTNH9 ThS.com 731 1154020747 Đường Thế Phúc 11DTNH10 ThS. Phạm Thái Hà 0907.665 thaihapham@yahoo.vn 742 1154021116 Trần Văn Trí 11DTDN7 ThS.417. Phạm Thái Hà 0907.722 dong. Phạm Thái Hà 0907.4795 730 1154020018 Phạm Nguyễn Thái Thủy 11DTDN5 ThS.com 736 1154020808 Lê Thị Tú Quyên 11DTDN7 ThS.665 thaihapham@yahoo. Phan Thị Ánh Đông 0909.890 phanminhthuy@yahoo. Phan Minh Thùy 0918.pta@vnp.890 phanminhthuy@yahoo.703 725 1154021103 Trương Thị Minh Trang 11DTNH9 ThS.com 722 1154020973 Phan Thị Quỳnh Thư 11DTNH9 ThS. Phạm Thái Hà 0907.edu.pta@vnp.187.com Nhóm trưởng 729 1154021043 Lê Thị Bảo Trâm 11DTDN1 ThS.edu.665 thaihapham@yahoo.vn .com 728 1154021216 Nguyễn Thị Thu Uyên 11DTNH9 ThS.com Nhóm trưởng 724 1154021054 Trần Ngọc Bích Trâm 11DTNH9 ThS.vn 737 1154020852 Lê Thị Hạnh Tâm 11DTDN7 ThS.066. Phan Minh Thùy 0918.890 phanminhthuy@yahoo.665 thaihapham@yahoo.7228. Phan Minh Thùy 0918.com 0909.187.374.722 dong. Phan Thị Ánh Đông 0909.com 727 1154021157 Trương Nghĩa Trung 11DTNH9 ThS. Phan Minh Thùy 0918. Phan Minh Thùy 0918.pta@vnp.722 dong.pta@vnp.com 732 1154020098 Nguyễn Thị Ngọc Bích 11DTNH16 ThS. Phan Thị Ánh Đông 0909.374.187.vn 740 1154021006 Phạm Thùy Nhã Thy 11DTDN7 ThS.722 dong.374.pta@vnp.890 phanminhthuy@yahoo. Ngô Đình Tâm 0985.com 734 1154020210 Nguyễn Thụy Hoài Dương 11DTNH5 ThS.374.628 tamspkt2002@yahoo.890 phanminhthuy@yahoo.edu.187.vn 741 1154021080 Nguyễn Mai Trang 11DTDN7 ThS.edu.com 733 1154020810 Nguyễn Hoàng Trúc Quyên 11DTNH3 ThS.722 dong. Phan Minh Thùy 0918.066.665 thaihapham@yahoo.890 phanminhthuy@yahoo. Phan Thị Ánh Đông 0909.com 726 1154021131 Nguyễn Thị Trinh 11DTNH9 ThS.374. Phạm Thái Hà 0907.com 016.066.066.187.

Phan Thị Ánh Đông 0909.722 dong.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ Nhóm trưởng 743 1154021134 Phạm Thị Tú Trinh 11DTDN7 ThS.pta@vnp.374. Phan Thị Ánh Đông 0909.722 dong.722 dong.pta@vnp.027 doanngocdungpy@yahoo.edu. Phan Thị Ánh Đông 0909. Phan Thị Ánh Đông 0909. Đoàn Ngọc Dũng 0904.vn 753 1154021419 Phạm Thị Hường 11DTDN7 TS.edu.edu. Phan Thị Ánh Đông 0909.vn 758 1154021475 Đỗ Thị Phương Oanh 11DTDN7 TS.edu.pta@vnp.pta@vnp.vn 757 1154021473 Nguyễn Thị Mỹ Nương 11DTDN7 ThS.edu.vn 746 1154021199 Tống Đình Tuyên 11DTDN7 ThS. Phan Thị Ánh Đông 0909. Phan Thị Ánh Đông 0909.669. Phan Thị Ánh Đông 0909.722 dong.vn 745 1154021165 Huỳnh Anh Hoàng Tú 11DTDN7 ThS.vn 748 1154021243 Trịnh Quang Vinh 11DTDN7 ThS.pta@vnp.722 dong.pta@vnp.edu.374.edu. Phan Thị Ánh Đông 0909.pta@vnp.pta@vnp.vn 750 1154021331 Phùng Thị Thu 11DTDN7 ThS.com 759 1154021484 Phạm Hoài Phúc 11DTDN7 ThS.374.vn 761 1154021512 Bùi Hùng Sơn 11DTDN7 ThS.722 dong.vn 756 1154021451 Phạm Thu Nga 11DTDN7 ThS.374. Phan Thị Ánh Đông 0909.722 dong.pta@vnp.pta@vnp.vn 747 1154021230 Ngô Thị Hồng Vẹn 11DTDN7 ThS.edu. Lê Hồng Nam 0989.163. Phan Thị Hằng Nga 0946.374.374.374.edu.edu. Phan Thị Ánh Đông 0909.edu.pta@vnp.pta@vnp.374.pta@vnp. Phan Thị Ánh Đông 0909.374.edu.vn 764 1154020955 Trần Huỳnh Kim Thoa 11DTNH14 ThS.755.pta@vnp.pta@vnp.374.com. Phan Thị Ánh Đông 0909.vn 760 1154021492 Nguyễn Thị Ngọc Phương 11DTDN7 ThS.vn 752 1154021347 Dương Hoài Bảo 11DTDN7 ThS.pta@vnp.722 dong.vn 0989. Trần Điệp Kiều Ngân 0983.049 744 1154021158 Vũ Thành Trung 11DTDN7 ThS.edu. Phan Thị Ánh Đông 0909.vn 763 1154021571 Huỳnh Văn Trường 11DTDN7 ThS.722 dong.722 dong.vn 749 1154021277 Nguyễn Thanh Xuân 11DTDN7 GV.374.374.vn 751 1154021333 Lương Hữu Toàn 11DTDN7 ThS.781.com 762 1154021523 Huỳnh Vĩnh Thành 11DTDN7 ThS.pta@vnp.com .374.739 pthangnga@yahoo.edu. Hồ Thiện Thông Minh 0909.edu.272 httminh@gmail.722 dong.edu. Phan Thị Ánh Đông 0909.051.374.374.204 ngankieu98@yahoo.722 dong.759 namhle2003@yahoo.vn 755 1154021430 Trương Thị Trúc Lan 11DTDN7 ThS. Phan Thị Ánh Đông 0909.722 dong.722 dong.722 dong.com 754 1154021428 Bùi Thị Lan 11DTDN7 ThS.374.edu.722 dong.722 dong.119.374. Phan Thị Ánh Đông 0909.

739 pthangnga@yahoo.755.755.755.739 pthangnga@yahoo. Phan Thị Hằng Nga 0946.739 pthangnga@yahoo.755.739 pthangnga@yahoo.com 777 1154021288 Lê Thị Thùy Yến 11DTNH14 ThS. Phan Thị Hằng Nga 0946.739 pthangnga@yahoo.739 pthangnga@yahoo.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ Nhóm trưởng 765 1154020964 Bùi Thị Anh Thư 11DTNH14 ThS.755.com 016.9930.739 pthangnga@yahoo.com 780 1154021369 Nguyễn Hoàng Dung 11DTNH14 ThS. Phan Thị Hằng Nga 0946. Phan Thị Hằng Nga 0946.739 pthangnga@yahoo. Phan Thị Hằng Nga 0946. Phan Thị Hằng Nga 0946.com 786 1154020147 Nguyễn Hồng Linh Đan 11DTNH15 ThS.8233 766 1154021013 Phạm Ngọc Thủy Tiên 11DTNH14 ThS. Phan Thị Hằng Nga 0946.com 784 1154020087 Nguyễn Thị Ngọc ánh 11DTNH15 ThS.739 pthangnga@yahoo.755.755.739 pthangnga@yahoo. Phan Thị Hằng Nga 0946.739 pthangnga@yahoo. Phan Thị Hằng Nga 0946.755. Phan Thị Hằng Nga 0946. Phan Thị Hằng Nga 0946. Phan Thị Hằng Nga 0946.739 pthangnga@yahoo.755. Phan Thị Hằng Nga 0946.755.com 778 1154021341 Lê Tuấn Anh 11DTNH14 ThS.739 pthangnga@yahoo.739 pthangnga@yahoo. Phan Thị Hằng Nga 0946.com 781 1154021380 Võ Thị Trúc Duy 11DTNH14 ThS.739 pthangnga@yahoo.739 pthangnga@yahoo.com 783 1154020043 Hồ Khắc Bảo Anh 11DTNH15 ThS.755.com 771 1154021140 Ngô Đăng Trọng 11DTNH14 ThS. Phan Thị Hằng Nga 0946.755.755.com 776 1154021259 Hoàng Thị Quý Vy 11DTNH14 ThS.com 773 1154021209 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 11DTNH14 ThS.com 770 1154021129 Lương Thị Trinh 11DTNH14 ThS.com .755.755.739 pthangnga@yahoo.com 785 1154020136 Nguyễn Thị Thu Cúc 11DTNH15 ThS.739 pthangnga@yahoo. Phan Thị Hằng Nga 0946.739 pthangnga@yahoo. Phan Thị Hằng Nga 0946.755.755. Phan Thị Hằng Nga 0946.739 pthangnga@yahoo. Phan Thị Hằng Nga 0946.755.com 769 1154021084 Nguyễn Thị Huyền Trang 11DTNH14 ThS.com 779 1154021351 Bùi Thị Tú Châu 11DTNH14 ThS. Phan Thị Hằng Nga 0946.739 pthangnga@yahoo.755.755.com 774 1154021241 Ngô Hữu Vinh 11DTNH14 ThS.com 775 1154021255 Đào Thị Mai Vy 11DTNH14 ThS.739 pthangnga@yahoo.com 782 1154021393 Trương Thị Thu Hằng 11DTNH14 ThS.755.com 768 1154021082 Nguyễn Thị Huyền Trang 11DTNH14 ThS. Phan Thị Hằng Nga 0946. Phan Thị Hằng Nga 0946.com 767 1154021076 Lý Nữ Thùy Trang 11DTNH14 ThS.com 772 1154021189 Dương Minh Tuệ 11DTNH14 ThS.755.

com 798 1154020163 Lê Thị Kiều Diễm 11DTNH5 ThS.com 792 1154020408 Phan Hồng Vi Khanh 11DTNH15 ThS. Phan Thị Hằng Nga 0946.215 thanhlam114@gmail. Phan Thị Minh Lâm 0905.215 thanhlam114@gmail.com 793 1154020411 Lữ Hoàng Sỹ Khánh 11DTNH15 ThS.739 pthangnga@yahoo.739 pthangnga@yahoo.215 thanhlam114@gmail.114.755.755. Phan Thị Minh Lâm 0905.114.739 pthangnga@yahoo.com 804 1154020390 Lưu Thị Ngọc Huyền 11DTNH5 ThS.com 012.com 802 1154020267 Phạm Hải 11DTNH5 ThS.215 thanhlam114@gmail.215 thanhlam114@gmail. Phan Thị Minh Lâm 0905. Phan Thị Hằng Nga 0946.114. Phan Thị Minh Lâm 0905. Phan Thị Hằng Nga 0946.com .215 thanhlam114@gmail.755. Phan Thị Hằng Nga 0946.com 805 1154020477 Nguyễn Thùy Linh 11DTNH5 ThS.com 796 1154020080 Võ Thị Lan Anh 11DTNH5 ThS.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 787 1154020299 Đặng Thị Hiền 11DTNH15 ThS.739 pthangnga@yahoo. Phan Thị Minh Lâm 0905. Phan Thị Hằng Nga 0946.215 thanhlam114@gmail.739 pthangnga@yahoo. Phan Thị Minh Lâm 0905.114.215 thanhlam114@gmail.0228.com 788 1154020345 Lê Thị Hồng 11DTNH15 ThS.739 pthangnga@yahoo.755.114.215 thanhlam114@gmail.739 pthangnga@yahoo.com Nhóm trưởng 800 1154020224 Nguyễn Phúc Khánh Duy 11DTNH5 ThS. Phan Thị Hằng Nga 0946.215 thanhlam114@gmail.114. Phan Thị Minh Lâm 0905.114.com 797 1154020150 Lê Nguyễn Nhật Đăng 11DTNH5 ThS. Phan Thị Hằng Nga 0946.com 807 1154020514 Nguyễn Thị Trúc Ly 11DTNH5 ThS.215 thanhlam114@gmail.215 thanhlam114@gmail.com 795 1154021604 Nguyễn Thị Thu Trang 11DTNH4 ThS.com 790 1154020364 Phạm Thị Thu Hương 11DTNH15 ThS.114.114.114. Phan Thị Minh Lâm 0905.com 794 1154021287 Lê Thị Ngọc Yến 11DTNH4 ThS. Phan Thị Minh Lâm 0905.215 thanhlam114@gmail.com 806 1154020499 Võ Thị Kim Loan 11DTNH5 ThS.com 799 1154020215 Nguyễn Ngọc Đường 11DTNH5 ThS. Phan Thị Minh Lâm 0905. Phan Thị Minh Lâm 0905.com 791 1154020406 Võ Trí Khang 11DTNH15 ThS.com 789 1154020349 Tạ Thương Huế 11DTNH15 ThS.755.755.com 803 1154020340 Trần Đình Hoàng 11DTNH5 ThS. Phan Thị Minh Lâm 0905.755. Phan Thị Minh Lâm 0905.114.114. Phan Thị Minh Lâm 0905.215 thanhlam114@gmail.114.114. Phan Thị Minh Lâm 0905.114.com 808 1154020546 Nguyễn Thị Kiều My 11DTNH5 ThS.6363 801 1154020247 Trịnh Xuân Giang 11DTNH5 ThS.215 thanhlam114@gmail.

939 thuonghuyen0209@yahoo.559. Phan Thị Thương Huyền 0925. Phan Thị Thương Huyền 0925.939 thuonghuyen0209@yahoo.com 820 1154020231 Lê Đường Tố Duyên 11DTNH14 ThS.939 thuonghuyen0209@yahoo.559.559.com 829 1154020475 Nguyễn Thị Thùy Linh 11DTNH14 ThS.559. Phan Thị Thương Huyền 0925.com 813 1154021249 Nguyễn Hùng Vương 11DTNH13 ThS.939 thuonghuyen0209@yahoo.com Nhóm trưởng 830 1154020542 Lê Thị Diễm My 11DTNH14 ThS.com 016.559.939 thuonghuyen0209@yahoo.939 thuonghuyen0209@yahoo.com 816 1154021279 Trần Thanh Xuân 11DTNH13 ThS.939 thuonghuyen0209@yahoo.939 thuonghuyen0209@yahoo.559.939 thuonghuyen0209@yahoo. Phan Thị Thương Huyền 0925.6482 .559.559.939 thuonghuyen0209@yahoo. Phan Thị Thương Huyền 0925.939 thuonghuyen0209@yahoo.com 818 1154020106 Đỗ Thị Liên Châu 11DTNH14 ThS.com 826 1154020418 Huỳnh Phạm Anh Khoa 11DTNH14 ThS.939 thuonghuyen0209@yahoo.com 819 1154020126 Phạm Thị Khánh Chi 11DTNH14 ThS. Phan Thị Thương Huyền 0925.939 thuonghuyen0209@yahoo.559. Phan Thị Thương Huyền 0925.com 812 1154021027 Thái Đức Tín 11DTNH13 ThS.5428.com 824 1154020303 Nguyễn Thị Diệu Hiền 11DTNH14 ThS.com 821 1154020263 Lê Hoàng Hải 11DTNH14 ThS.559.com 817 1154021597 Nguyễn Vũ Phương Anh 11DTNH13 ThS.939 thuonghuyen0209@yahoo.com 815 1154021266 Nguyễn Lê Thanh Vy 11DTNH13 ThS.939 thuonghuyen0209@yahoo. Phan Thị Thương Huyền 0925.559.com 828 1154020466 Nguyễn Bảo Thùy Linh 11DTNH14 ThS. Phan Thị Thương Huyền 0925. Phan Thị Thương Huyền 0925.com 811 1154021014 Phạm Thị Cẩm Tiên 11DTNH13 ThS.939 thuonghuyen0209@yahoo.com 810 1154020890 Huỳnh Trần Bảo Thành 11DTNH13 ThS.989. Phan Thị Thương Huyền 0925. Phan Thị Thương Huyền 0925.559.559. Phan Thị Thương Huyền 0925.939 thuonghuyen0209@yahoo.559.559. Phan Thị Thương Huyền 0925.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 809 1154020787 Phan Uyên Phương 11DTNH13 ThS. Phan Thị Thương Huyền 0925. Phan Thị Thương Huyền 0925.559.939 thuonghuyen0209@yahoo. Phan Thị Thương Huyền 0925.com 823 1154020290 Nguyễn Kiều Hạnh 11DTNH14 ThS.263 haminh71@gmail. Phan Thị Thương Huyền 0925.939 thuonghuyen0209@yahoo. Phan Thị Thương Huyền 0925.559.559. Hà Minh Phước 0938.939 thuonghuyen0209@yahoo.com 825 1154020415 Trần Phan Nhật Khánh 11DTNH14 ThS.559.939 thuonghuyen0209@yahoo.com 827 1154020435 Lê Thanh Kiều 11DTNH14 ThS. Phan Thị Thương Huyền 0925.559. Phan Thị Thương Huyền 0925.com 822 1154020278 Lê Thị Thúy Hằng 11DTNH14 ThS.559.com 814 1154021263 Lê Thị Tường Vy 11DTNH13 ThS.

Phan Thị Thương Huyền 0925.868. Phan Thị Thương Huyền 0925.com 835 1154020658 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 11DTNH14 ThS.com .559.com 850 1154021234 Hon Cóng Vi 11DTNH9 ThS. Phan Thị Thương Huyền 0925. Phan Trọng Hùng 0986.com 833 1154020594 Phạm Trần Khánh Ngân 11DTNH14 ThS.com 845 1154021433 Lê Hoàng Khánh Linh 11DTNH15 ThS. Phan Thị Thương Huyền 0925. Phan Trọng Hùng 0986.868.868. Phan Thị Thương Huyền 0925.868.558 tronghungphan2010@gmail.com 841 1154020773 Dư Thị Lan Phương 11DTNH14 ThS.939 thuonghuyen0209@yahoo. Phan Thị Thương Huyền 0925.559.939 thuonghuyen0209@yahoo.com 848 1154021605 Nguyễn Kim Hồng Trúc 11DTNH15 ThS. Phan Trọng Hùng 0986.559.com 843 1154020857 Phạm Võ Minh Tâm 11DTNH14 ThS.com 838 1154020676 Nguyễn Phụng Nhi 11DTNH14 ThS. Phan Thị Thương Huyền 0925.868.com 842 1154020837 Nguyễn Đình Bảo Sơn 11DTNH14 ThS. Phan Thị Thương Huyền 0925.559.558 tronghungphan2010@gmail.939 thuonghuyen0209@yahoo.939 thuonghuyen0209@yahoo.558 tronghungphan2010@gmail.559. Phan Trọng Hùng 0986.559.868. Phan Thị Thương Huyền 0925.939 thuonghuyen0209@yahoo. Phan Thị Thương Huyền 0925.com 844 1154021420 Hoàng Cao Huy 11DTNH15 ThS.939 thuonghuyen0209@yahoo.558 tronghungphan2010@gmail.939 thuonghuyen0209@yahoo.com 834 1154020617 Huỳnh T Minh Châu Bảo Ngọc 11DTNH14 ThS.939 thuonghuyen0209@yahoo. Phan Trọng Hùng 0986. Phan Trọng Hùng 0986. Phan Thị Thương Huyền 0925.939 thuonghuyen0209@yahoo. Phan Trọng Hùng 0986. Phan Trọng Hùng 0986. Phan Thị Thương Huyền 0925.558 tronghungphan2010@gmail. Phan Trọng Hùng 0986.558 tronghungphan2010@gmail.com 832 1154020556 Lê Tấn Nam 11DTNH14 ThS.939 thuonghuyen0209@yahoo.559.559.com 847 1154021465 Trần Yến Nhi 11DTNH15 ThS.com 839 1154020698 Nguyễn Thị Quỳnh Như 11DTNH14 ThS.com 851 1154021237 Nguyễn Thị Tường Vi 11DTNH9 ThS.com 849 1154021229 Trương Bích Vân 11DTNH9 ThS.939 thuonghuyen0209@yahoo. Phan Thị Thương Huyền 0925.559.559.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 831 1154020548 Phạm Đăng Huyền My 11DTNH14 ThS.868.558 tronghungphan2010@gmail.com 852 1154021248 Đinh Quốc Vương 11DTNH9 ThS.559.559.com 846 1154021455 Nguyễn Thị Phương Ngân 11DTNH15 ThS.com 840 1154020728 Võ Hoàng Minh Nhựt 11DTNH14 ThS.939 thuonghuyen0209@yahoo.com 837 1154020663 Lê Văn Thiện Nhân 11DTNH14 ThS.558 tronghungphan2010@gmail.com 836 1154020660 Đào Hoàng Nhân 11DTNH14 ThS.939 thuonghuyen0209@yahoo.868.868.558 tronghungphan2010@gmail.559.

Phan Trọng Hùng 0986.008.868.808 phunghuuhanh@gmail.808 phunghuuhanh@gmail. Phùng Hữu Hạnh 0989. Phùng Hữu Hạnh 0989.com 862 1154020381 Trần Minh Huy 11DTDN4 ThS.868.008.868.008. Phùng Hữu Hạnh 0989. Phan Trọng Hùng 0986.808 phunghuuhanh@gmail.008. Phan Trọng Hùng 0986.868.008.808 phunghuuhanh@gmail.008.808 phunghuuhanh@gmail. Phùng Hữu Hạnh 0989.com 854 1154021274 Trần Thị Thùy Vy 11DTNH9 ThS.808 phunghuuhanh@gmail.558 tronghungphan2010@gmail.008.com 864 1154021201 Nguyễn Thị Tuyến 11DTDN4 ThS.558 tronghungphan2010@gmail.008.com 871 1154020756 Nguyễn Thị Kim Phụng 11DTDN5 ThS.com 874 1154021173 Bùi Anh Tuấn 11DTDN5 ThS.008.5948.com 860 1154020304 Nguyễn Thị Thu Hiền 11DTDN4 ThS.808 phunghuuhanh@gmail.com .com Nhóm trưởng 856 1154021284 Trần Thị Như ý 11DTNH9 ThS.com 873 1154020855 Nguyễn Thành Tâm 11DTDN5 ThS.com 868 1154020634 Trần Thảo Ngọc 11DTDN5 ThS.868.008.558 tronghungphan2010@gmail.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 853 1154021273 Phạm Lê Tường Vy 11DTNH9 ThS. Phùng Hữu Hạnh 0989. Phùng Hữu Hạnh 0989.com 866 1154020400 Phan Hữu Huỳnh 11DTDN5 ThS.808 phunghuuhanh@gmail.com 865 1154020131 Trần Bắc Chiến 11DTDN5 ThS.808 phunghuuhanh@gmail.558 tronghungphan2010@gmail. Phùng Hữu Hạnh 0989.808 phunghuuhanh@gmail.com 855 1154021282 Nguyễn Như ý 11DTNH9 ThS.808 phunghuuhanh@gmail. Phan Trọng Hùng 0986.008.com 869 1154020694 Nguyễn Lê Quỳnh Như 11DTDN5 ThS. Phùng Hữu Hạnh 0989.558 tronghungphan2010@gmail.com 870 1154020741 Nguyễn Thanh Phú 11DTDN5 ThS.808 phunghuuhanh@gmail.008.com 858 1154021149 Trần Thị Thanh Trúc 11DTNH2 ThS.558 tronghungphan2010@gmail.008.008. Phùng Hữu Hạnh 0989.com 861 1154020331 Nguyễn Đoàn Thanh Hoàng 11DTDN4 ThS.com 859 1215190012 Phạm Tuấn Huy 12HTC2 ThS.558 tronghungphan2010@gmail.868. Phan Trọng Hùng 0986.com 867 1154020561 Trần ánh Nam 11DTDN5 ThS.com 863 1154020904 Hồ Thị Thanh Thảo 11DTDN4 ThS. Phùng Hữu Hạnh 0989.com 872 1154020849 Huỳnh Phan Minh Tâm 11DTDN5 ThS. Phùng Hữu Hạnh 0989. Phùng Hữu Hạnh 0989.868.com 016. Phùng Hữu Hạnh 0989.2865 857 1154021612 Đặng Hải Anh 11DTNH9 ThS. Phùng Hữu Hạnh 0989.808 phunghuuhanh@gmail. Phan Trọng Hùng 0986.808 phunghuuhanh@gmail. Phan Trọng Hùng 0986.008.808 phunghuuhanh@gmail. Phùng Hữu Hạnh 0989.

com Nhóm trưởng 878 1154021250 Trương Cao Vương 11DTDN5 ThS.com 889 1154021589 Phạm Nguyễn Yến Vi 11DTDN6 ThS. Tô Thị Nhật Minh 0932. Phùng Hữu Hạnh 0989.808 phunghuuhanh@gmail.com 881 1154020145 Vũ Văn Đại 11DTDN6 ThS. Phùng Hữu Hạnh 0989.808 phunghuuhanh@gmail.808 phunghuuhanh@gmail.7257.008.com 885 1154020711 Hà Hồng Nhung 11DTDN6 ThS. Phùng Hữu Hạnh 0989.008.008. Phùng Hữu Hạnh 0989.808 phunghuuhanh@gmail.com 016.com .587 tothinhatminh@gmail.808 phunghuuhanh@gmail.008.com 894 1154021536 Đinh Hoàng Anh Thư 11DTDN7 ThS.com 882 1154020191 Nguyễn Thị Thùy Dung 11DTDN6 ThS. Phùng Hữu Hạnh 0989.008.004.008.808 phunghuuhanh@gmail.008. Phùng Hữu Hạnh 0989.808 phunghuuhanh@gmail.808 phunghuuhanh@gmail.808 phunghuuhanh@gmail.185. Phùng Hữu Hạnh 0989.com 880 1154020100 Đỗ Anh Bình 11DTDN6 ThS.com 896 1154021293 Nguyễn Thị Kim Yến 11DTDN2 ThS. Tô Thị Nhật Minh 0932.com 888 1154021507 Cao Lê Xuân Quỳnh 11DTDN6 ThS. Phùng Hữu Hạnh 0989.com 892 1154021464 Nguyễn Phượng Nhi 11DTDN7 ThS. Phùng Hữu Hạnh 0989.639 trathithao99@yahoo.008. Phùng Hữu Hạnh 0989.008.808 phunghuuhanh@gmail.com 893 1154021511 Châu Thị Ngọc Sang 11DTDN7 ThS.008. Phùng Hữu Hạnh 0989.com 886 1154020997 Lê Ngọc Thủy 11DTDN6 ThS.808 phunghuuhanh@gmail. Trà Thị Thảo 0989.008.008.808 phunghuuhanh@gmail.587 tothinhatminh@gmail.808 phunghuuhanh@gmail.006 lanhuong2912@gmail.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 875 1154021207 Nguyễn Thị Bích Tuyền 11DTDN5 ThS.com 883 1154020233 Phạm Thị Thùy Duyên 11DTDN6 ThS.6382 879 1154020048 Lê Tuấn Anh 11DTDN6 ThS. Phùng Hữu Hạnh 0989. Phùng Hữu Hạnh 0989.808 phunghuuhanh@gmail.008.008.com 877 1154021245 Hà Lê Tuấn Vũ 11DTDN5 ThS. Phùng Hữu Hạnh 0989. Phùng Hữu Hạnh 0989.808 phunghuuhanh@gmail.008.com 887 1154021193 Nguyễn Thanh Tùng 11DTDN6 ThS.185.808 phunghuuhanh@gmail.808 phunghuuhanh@gmail.008.008. Phùng Hữu Hạnh 0989.com 876 1154021236 Nguyễn Ngô Thanh Vi 11DTDN5 ThS.008.com 884 1154020481 Phùng Việt Linh 11DTDN6 ThS. Phùng Hữu Hạnh 0989.com 891 1154021336 Nguyễn Thị Cẩm Tú 11DTDN7 ThS.808 phunghuuhanh@gmail.604. Nguyễn Lan Hương 0907. Phùng Hữu Hạnh 0989.com 890 1154021002 Phạm Thị Thủy 11DTDN7 ThS.com 895 1154021260 Lại Tố Tường Vy 11DTDN2 ThS.

com 911 1154021342 Nguyễn Kiều Anh 11DTDN3 ThS.185. Tô Thị Nhật Minh 0932.185.com 908 1154021262 Lê Thị Thảo Vy 11DTDN3 ThS. Tô Thị Nhật Minh 0932. Tô Thị Nhật Minh 0932.163.com 907 1154021115 Phan Nhật Minh Trí 11DTDN3 TS. Tô Thị Nhật Minh 0932.587 tothinhatminh@gmail.185.587 tothinhatminh@gmail.272 httminh@gmail.185.587 tothinhatminh@gmail.com 915 1154021372 Thạch Thị Mỹ Dung 11DTDN3 ThS.587 tothinhatminh@gmail.587 tothinhatminh@gmail.587 tothinhatminh@gmail.com 903 1154020841 Nguyễn Ngọc Thảo Sương 11DTDN3 ThS.com .185.587 tothinhatminh@gmail.587 tothinhatminh@gmail. Tô Thị Nhật Minh 0932. Tô Thị Nhật Minh 0932.com 899 1154020069 Phạm Vân Anh 11DTDN3 ThS.185.com 906 1154020968 Nguyễn Thị Anh Thư 11DTDN3 ThS.185.185.185.587 tothinhatminh@gmail. Tô Thị Nhật Minh 0932.587 tothinhatminh@gmail.185. Tô Thị Nhật Minh 0932.185.185.587 tothinhatminh@gmail. Tô Thị Nhật Minh 0932.com 914 1154021371 Nguyễn Thị Thùy Dung 11DTDN3 ThS.503 nhat_huytcb@yahoo.com 910 1154021340 Trần Thị Thùy An 11DTDN3 ThS.587 tothinhatminh@gmail. Tô Thị Nhật Minh 0932. Tô Thị Nhật Minh 0932.587 tothinhatminh@gmail. Tô Thị Nhật Minh 0932.com 918 1154021409 Đặng Thị Thu Hồng 11DTDN3 ThS. Tô Thị Nhật Minh 0932.103.com 916 1154021388 Nguyễn Phước Giàu 11DTDN3 ThS.com 902 1154020655 Nguyễn Trang Thanh Nhã 11DTDN3 ThS.587 tothinhatminh@gmail.com 913 1154021370 Nguyễn Thị Dung 11DTDN3 ThS.587 tothinhatminh@gmail.185. Tô Thị Nhật Minh 0932.185. Tô Thị Nhật Minh 0932.com 898 1154021602 Nguyễn Khánh Linh 11DTDN2 ThS.587 tothinhatminh@gmail. Hồ Thiện Thông Minh 0909. Tô Thị Nhật Minh 0932. Tô Thị Nhật Minh 0932.com 912 1154021361 Nguyễn Thị Kiều Diễm 11DTDN3 ThS.185.587 tothinhatminh@gmail.com 909 1154021290 Ngô Thị Hoàng Yến 11DTDN3 ThS.com 901 1154020333 Nguyễn Quốc Hoàng 11DTDN3 ThS.587 tothinhatminh@gmail.com 900 1154020253 Nguyễn Lý Cẩm Hà 11DTDN3 ThS. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.com 917 1154021391 Trần Thu Hà 11DTDN3 ThS.587 tothinhatminh@gmail.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 897 1154021601 Trần Xuân Nhật Hoàng 11DTDN2 ThS.com 904 1154020944 Cao Hồ Văn Thịnh 11DTDN3 ThS.185. Tô Thị Nhật Minh 0932.587 tothinhatminh@gmail.185. Tô Thị Nhật Minh 0932. Tô Thị Nhật Minh 0932.185.com 905 1154020949 Trần Huỳnh ái Thơ 11DTDN3 ThS.185.185.

5474. Tô Thị Nhật Minh 0932.004.639 trathithao99@yahoo.185.004.639 trathithao99@yahoo. Tô Thị Nhật Minh 0932.com 931 1154021316 Nguyễn Phương Loan 11DTDN1 ThS.639 trathithao99@yahoo.com 939 1154020181 Trần Công Đức 11DTDN2 ThS. Tô Thị Nhật Minh 0932.com Nhóm trưởng 922 1154021435 Nguyễn Thị Hồng Loan 11DTDN3 ThS. Trà Thị Thảo 0989. Trà Thị Thảo 0989.com 930 1154021315 Trịnh Khả Linh 11DTDN1 ThS.com . Tô Thị Nhật Minh 0932.004.907 938 1154020175 Nguyễn Khánh Dư 11DTDN2 ThS.587 tothinhatminh@gmail. Tô Thị Nhật Minh 0932. Tô Thị Nhật Minh 0932.587 tothinhatminh@gmail.004.639 trathithao99@yahoo. Tô Thị Nhật Minh 0932.051. Trà Thị Thảo 0989.185.185.587 tothinhatminh@gmail.com 924 1154021448 Huỳnh Thị Thu Nga 11DTDN3 ThS.004. Trà Thị Thảo 0989.639 trathithao99@yahoo.com 932 1154021318 Trần Thị Toàn Mỹ 11DTDN1 ThS.185. Trà Thị Thảo 0989.com 921 1154021426 Nguyễn Anh Khoa 11DTDN3 ThS.185.004. Trà Thị Thảo 0989.004. Trà Thị Thảo 0989.639 trathithao99@yahoo.com 926 1154021460 Phạm Lê Thanh Nguyên 11DTDN3 ThS.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 919 1154021418 Trần Thị Diễm Hương 11DTDN3 ThS.587 tothinhatminh@gmail.com 920 1154021423 Nguyễn Tiến Khang 11DTDN3 ThS. Trà Thị Thảo 0989. Tô Thị Nhật Minh 0932.272 httminh@gmail. Tô Thị Nhật Minh 0932.com 936 1154020060 Nguyễn Thị Trâm Anh 11DTDN2 ThS.185.com 927 1154021482 Nguyễn Thị Hồng Phúc 11DTDN3 ThS.595.185.185.759 namhle2003@yahoo.587 tothinhatminh@gmail.587 tothinhatminh@gmail. Lê Hồng Nam 0989.004.639 trathithao99@yahoo.163.639 trathithao99@yahoo. Trà Thị Thảo 0989.com 935 1154020057 Nguyễn Thị Quế Anh 11DTDN2 ThS.587 tothinhatminh@gmail.com 934 1154021324 Nguyễn Thanh Phước 11DTDN1 ThS.004.185. Tô Thị Nhật Minh 0932.com 0908.004.7730 923 1154021437 Trần Mạnh Luân 11DTDN3 ThS.com 012.639 trathithao99@yahoo.com Nhóm trưởng 937 1154020159 Trần Tấn Đạt 11DTDN2 ThS.587 tothinhatminh@gmail.com 928 1154021499 Võ Ngọc Trúc Phương 11DTDN3 TS.com 940 1154020294 Phạm Thị Thu Hạnh 11DTDN2 ThS. Hồ Thiện Thông Minh 0909.587 tothinhatminh@gmail.185.com 925 1154021452 Hồ Ngọc Bảo Ngân 11DTDN3 ThS.com 929 1154021500 Vũ Hoàng Uyên Phương 11DTDN3 ThS. Trà Thị Thảo 0989.com 933 1154021319 Nguyễn Minh Nguyên 11DTDN1 ThS.639 trathithao99@yahoo.587 tothinhatminh@gmail.

835. Trà Thị Thảo 0989. Trà Thị Thảo 0989.639 trathithao99@yahoo. Võ Tường Oanh 0909.com 961 1154021078 Nguyễn Huỳnh Trang 11DTDN2 ThS.com 953 1154020722 Phùng Thị Tuyết Nhung 11DTDN2 ThS. Trà Thị Thảo 0989.004.004. Trà Thị Thảo 0989.004.004.004.004.639 trathithao99@yahoo. Trà Thị Thảo 0989.639 trathithao99@yahoo. Trà Thị Thảo 0989.639 trathithao99@yahoo. Trà Thị Thảo 0989.com 959 1154020963 Võ Thị Mộng Thu 11DTDN2 ThS.639 trathithao99@yahoo. Trà Thị Thảo 0989.639 trathithao99@yahoo.778. Trà Thị Thảo 0989.com 957 1154020893 Nguyễn Công Thành 11DTDN2 ThS.com 944 1154020357 Phạm Đức Hưng 11DTDN2 ThS.639 trathithao99@yahoo.004.com 954 1154020788 Trần Thị Minh Phương 11DTDN2 ThS. Châu Văn Thưởng 0939. Trà Thị Thảo 0989. Trà Thị Thảo 0989.com 962 1154021139 Nguyễn Thế Trình 11DTDN2 ThS.com 947 1154020423 Chu Nguyễn Khôi 11DTDN2 ThS. Trà Thị Thảo 0989.com .004.639 trathithao99@yahoo.004. Trà Thị Thảo 0989. Trà Thị Thảo 0989. Trà Thị Thảo 0989.com 943 1154020342 Bùi Thị Kim Hoàng 11DTDN2 ThS.639 trathithao99@yahoo. Trà Thị Thảo 0989. Trà Thị Thảo 0989.004.004.vn 948 1154020424 Nguyễn Tiến Khôi 11DTDN2 ThS.com 949 1154020459 Hoàng Diệu Linh 11DTDN2 ThS.004.639 trathithao99@yahoo.639 trathithao99@yahoo.com 956 1154020853 Ngô Thị Hoàng Tâm 11DTDN2 ThS.004.004.639 trathithao99@yahoo.com 951 1154020632 Nguyễn Thị Như Ngọc 11DTDN2 ThS.004.004.com 955 1154020834 Phạm Phương Hồng Sĩ 11DTDN2 ThS.com 958 1154020921 Nguyễn Thị Thu Thảo 11DTDN2 ThS.com.004.686 thuong0827@yahoo. Nguyễn Thị Diễm Hiền 0913. Trà Thị Thảo 0989.com 960 1154020984 Nguyễn Thị Thanh Thúy 11DTDN2 ThS.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 941 1154020311 Nguyễn Trung Hiếu 11DTDN2 ThS.675 ngdiemhien@gmail.com 945 1154020358 Bùi Thị Thu Hương 11DTDN2 ThS.442.com 942 1154020330 Lê Xuân Hoàng 11DTDN2 ThS.639 trathithao99@yahoo.004.639 trathithao99@yahoo.639 trathithao99@yahoo.639 trathithao99@yahoo. Trà Thị Thảo 0989.com 952 1154020719 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11DTDN2 ThS.305 oanhvt09@yahoo.com 950 1154020494 Nguyễn Thị Tuyết Loan 11DTDN2 ThS.639 trathithao99@yahoo.com 946 1154020417 Đặng Vũ Đăng Khoa 11DTDN2 ThS.004.639 trathithao99@yahoo.639 trathithao99@yahoo.

Trần Thị Kim Chi 0903.950.tc@gmail. Trần Thị Kim Chi 0903. Trà Thị Thảo 0989. Trần Thị Kim Chi 0903.8986.1217 982 1154020986 Nguyễn Thị Thanh Thúy 11DTDN6 ThS.555 kimchi1803@yahoo. Trần Thị Kim Chi 0903.6706.950. Trần Thị Kim Chi 0903.9712 970 1154020667 Bùi Thị Thảo Nhi 11DTNH2 ThS.950.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 963 1154021162 Dương Cẩm Tú 11DTDN2 ThS.com .tc@gmail.682 longvm.555 kimchi1803@yahoo.555 kimchi1803@yahoo.555 kimchi1803@yahoo.774. Trà Thị Thảo 0989.004.tc@gmail.com 971 1154020682 Nguyễn Thị Yến Nhi 11DTNH2 ThS. Trần Thị Kim Chi 0903.555 kimchi1803@yahoo.950.774. Trần Thị Kim Chi 0903.950.555 kimchi1803@yahoo.com 978 1154020334 Nguyễn Thị Kim Hoàng 11DTNH3 ThS.774.555 kimchi1803@yahoo.639 trathithao99@yahoo. Võ Minh Long 0913.555 kimchi1803@yahoo.com 964 1154021164 Hà Anh Tú 11DTDN2 ThS.tc@gmail. Trần Thị Kim Chi 0903.950. Võ Minh Long 0913.com 972 1154020690 Đặng Nguyễn Quỳnh Như 11DTNH2 ThS.950.004.com 979 1154020397 Phan Ngọc Huyền 11DTNH3 ThS.950.com 975 1154020213 Phạm Thị Thùy Dương 11DTNH3 ThS.682 longvm. Trần Thị Kim Chi 0903.950.tc@gmail.555 kimchi1803@yahoo.950. Trần Thị Kim Chi 0903. Võ Minh Long 0913.774.950.com 966 1154020605 Đinh Minh Trọng Nghĩa 11DTNH2 ThS. Võ Minh Long 0913.682 longvm. Trần Thị Kim Chi 0903.555 kimchi1803@yahoo.com Nhóm trưởng 969 1154020636 Vũ Thị Hồng Ngọc 11DTNH2 ThS.com 967 1154020609 Bùi Thị Kim Ngọc 11DTNH2 ThS.com 968 1154020618 Lê Nguyệt Minh Ngọc 11DTNH2 ThS.com 974 1154020786 Phan Thùy Diễm Phương 11DTNH2 ThS. Trần Thị Kim Chi 0903.774.com 980 1154020922 Nguyễn Thị Thu Thảo 11DTDN6 ThS.com 965 1154020599 Trần Thị Ngọc Ngân 11DTNH2 ThS.555 kimchi1803@yahoo.950.950.639 trathithao99@yahoo. Võ Minh Long 0913.com 983 1154021005 Lưu Nguyễn ái Thy 11DTDN6 ThS.com Nhóm trưởng 981 1154020954 Nguyễn Thị Ngọc Thoa 11DTDN6 ThS.com 973 1154020766 Chung Diễm Phương 11DTNH2 ThS.555 kimchi1803@yahoo.555 kimchi1803@yahoo.950.950.682 longvm. Trần Thị Kim Chi 0903. Trần Thị Kim Chi 0903.555 kimchi1803@yahoo.682 longvm. Trần Thị Kim Chi 0903.com 016.com 984 1154021055 Trần Thị Ngọc Trâm 11DTDN6 ThS.com 977 1154020287 Huỳnh Thị Tuyết Hạnh 11DTNH3 ThS.com 976 1154020223 Nguyễn Hoàng Thanh Duy 11DTNH3 ThS.555 kimchi1803@yahoo.com 016.

682 longvm.com 990 1154021269 Nguyễn Thị Thảo Vy 11DTDN6 ThS.com 993 1154021399 Phan Thị Diệu Hiền 11DTDN6 ThS.774.tc@gmail.com 1000 1154020257 Phạm Thị Minh Hà 11DTDN7 ThS.tc@gmail.tc@gmail.774.com 986 1154021096 Quản Thị Thu Trang 11DTDN6 ThS. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm.774.774.tc@gmail.682 longvm.774.682 longvm.com 999 1154020041 Dương Thị Phương Anh 11DTDN7 ThS.tc@gmail.774.682 longvm.774.682 longvm.682 longvm. Võ Minh Long 0913.682 longvm. Võ Minh Long 0913.tc@gmail.com 1001 1154020276 Lê Thị Thanh Hằng 11DTDN7 ThS. Võ Minh Long 0913.682 longvm. Võ Minh Long 0913.com 995 1154021416 Lưu Ngọc Mai Hương 11DTDN6 ThS. Võ Minh Long 0913.tc@gmail.tc@gmail.com .682 longvm.tc@gmail.774. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm.com 1002 1154020284 Võ Thị Xuân Hằng 11DTDN7 ThS.tc@gmail. Võ Minh Long 0913.682 longvm.682 longvm. Võ Minh Long 0913.com 994 1154021413 Nguyễn Thị Huế 11DTDN6 ThS.774. Nguyễn Thanh Tú 0907.com 989 1154021268 Nguyễn Thị ái Vy 11DTDN6 ThS.774.774.tc@gmail. Võ Minh Long 0913. Võ Minh Long 0913.tc@gmail. Võ Minh Long 0913.774.com 987 1154021151 Ngô Minh Trung 11DTDN6 ThS.com 1005 1154020472 Nguyễn Thị Ngọc Linh 11DTDN7 GV.774. Võ Minh Long 0913.541.tc@gmail.682 longvm.tc@gmail.774.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 985 1154021058 Lê Hoàng Bảo Trân 11DTDN6 ThS. Võ Minh Long 0913.com 988 1154021206 Nguyễn Thanh Tuyền 11DTDN6 ThS. Võ Minh Long 0913.com 1004 1154020450 Bùi Thị Thùy Linh 11DTDN7 ThS.682 longvm.682 longvm.tc@gmail. Võ Minh Long 0913.774. Võ Minh Long 0913.tc@gmail.com 997 1154021453 Nguyễn Phạm Tuyết Ngân 11DTDN6 ThS.com 991 1154021295 Trương Hải Yến 11DTDN6 ThS.682 longvm.774. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm.tc@gmail.tc@gmail.774.com 996 1154021450 Nguyễn Thị Kiều Nga 11DTDN6 ThS.682 longvm. Võ Minh Long 0913.com 1006 1154020675 Nguyễn Nguyệt Nhi 11DTDN7 ThS.682 longvm.com 998 1154021510 Trần Song Đan Quỳnh 11DTDN6 ThS.682 longvm.com 1003 1154020321 Phạm Thị Hoa 11DTDN7 ThS.tc@gmail.com 992 1154021362 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 11DTDN6 ThS.066 minhtu_py@yahoo.tc@gmail.774. Võ Minh Long 0913.tc@gmail. Võ Minh Long 0913.

698 mrluanvo@gmail.099.099.099. Võ Thành Luân 0908. Võ Thành Luân 0908.099.099.com 1008 1154020297 Phạm Thanh Hậu 11DTDN5 ThS.698 mrluanvo@gmail.099.698 mrluanvo@gmail.698 mrluanvo@gmail.698 mrluanvo@gmail. Võ Tường Oanh 0909.com 1025 1154020982 Trần Thị Hoài Thương 11DTDN5 ThS. Võ Thành Luân 0908.vn .698 mrluanvo@gmail.com Nhóm trưởng 1021 1154020731 Nguyễn Ngọc PhươngOanh 11DTDN5 ThS.com 012.com 1019 1154020687 Vũ Thị Hồng Nhi 11DTDN5 ThS. Võ Thành Luân 0908.com.099.com 1018 1154020684 Tôn Thiện Mai Nhi 11DTDN5 ThS.com 1014 1154020480 Phạm Vủ Linh 11DTDN5 ThS. Võ Thành Luân 0908.com 1012 1154020445 Nguyễn Đình Dương Lễ 11DTDN5 ThS.778.099.698 mrluanvo@gmail. Võ Thành Luân 0908.099. Võ Thành Luân 0908. Võ Thành Luân 0908.698 mrluanvo@gmail. Võ Thành Luân 0908.com 1028 1154020275 Đỗ Thị Thúy Hằng 11DTNH11 ThS.099.698 mrluanvo@gmail.099.698 mrluanvo@gmail.8658. Võ Thành Luân 0908.698 mrluanvo@gmail. Võ Thành Luân 0908.698 mrluanvo@gmail.com 1023 1154020861 Trần Thị Phương Tem 11DTDN5 ThS.com 1024 1154020958 Bùi Thị Thu 11DTDN5 ThS.099.099. Võ Thành Luân 0908.099.com 1027 1154021062 Tôn Nữ Ngọc Trân 11DTDN5 ThS.com 1009 1154020309 Đặng Trung Hiếu 11DTDN5 ThS. Võ Thành Luân 0908.com 1010 1154020325 Trần Thanh Hoàn 11DTDN5 ThS.698 mrluanvo@gmail.099.099. Võ Thành Luân 0908. Võ Minh Long 0913. Võ Thành Luân 0908.099.698 mrluanvo@gmail.099.1421 1022 1154020815 Nguyễn Hữu Minh Quyền 11DTDN5 ThS.099.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 1007 1154020758 Trần Linh Phụng 11DTDN7 ThS.698 mrluanvo@gmail.305 oanhvt09@yahoo.698 mrluanvo@gmail.com 1026 1154021056 Đào Huyền Trân 11DTDN5 ThS.com 1016 1154020491 Lê Thị Loan 11DTDN5 ThS.tc@gmail.com 1017 1154020671 Dương Thị ái Nhi 11DTDN5 ThS.682 longvm.698 mrluanvo@gmail.698 mrluanvo@gmail.com 1015 1154020490 Huỳnh Thanh Loan 11DTDN5 ThS.com 1020 1154020730 Đặng Phương Oanh 11DTDN5 ThS.099.698 mrluanvo@gmail. Võ Thành Luân 0908. Võ Thành Luân 0908.com 1011 1154020326 Chu Thị Thanh Hoàng 11DTDN5 ThS. Võ Thành Luân 0908. Võ Thành Luân 0908.com 1013 1154020454 Dương Thị Khánh Linh 11DTDN5 ThS. Võ Thành Luân 0908.698 mrluanvo@gmail.774.

778.com.778. Võ Tường Oanh 0909.vn 016.com.778.778.com.vn 1034 1154020502 Nguyễn Văn Lợi 11DTNH11 ThS. Võ Tường Oanh 0909. Võ Tường Oanh 0909. Võ Tường Oanh 0909.vn 1040 1154020735 Lê Thành Phát 11DTNH11 ThS. Võ Tường Oanh 0909.778. Võ Tường Oanh 0909.vn 1045 1154020906 Huỳnh Nguyễn PhươngThảo 11DTNH11 ThS.vn 1046 1154020938 Phùng Anh Thế 11DTNH11 ThS.305 oanhvt09@yahoo.vn 1043 1154020863 Nguyễn Xuân Thái 11DTNH11 ThS.778.com.778.vn 1037 1154020574 Võ Thị Thúy Nga 11DTNH11 ThS.778. Võ Tường Oanh 0909. Võ Tường Oanh 0909.305 oanhvt09@yahoo.com.vn 1039 1154020705 Văn Xuân Nhữ 11DTNH11 ThS.305 oanhvt09@yahoo.com.305 oanhvt09@yahoo.305 oanhvt09@yahoo. Võ Tường Oanh 0909.com.305 oanhvt09@yahoo.7137 1036 1154020552 Tạ Quế My 11DTNH11 ThS.com.305 oanhvt09@yahoo.305 oanhvt09@yahoo. Võ Tường Oanh 0909.com.305 oanhvt09@yahoo.com.vn 1038 1154020593 Phạm Thị Kim Ngân 11DTNH11 ThS.778.8919.305 oanhvt09@yahoo.com.vn 1032 1154020405 Nguyễn Hoàng Thái Khang 11DTNH11 ThS.vn 1041 1154020793 Nguyễn Thị Bích Phượng 11DTNH11 ThS. Võ Tường Oanh 0909.778. Võ Tường Oanh 0909.778.com.com.com.305 oanhvt09@yahoo.com.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 1029 1154020310 Lê Thị Minh Hiếu 11DTNH11 ThS.305 oanhvt09@yahoo.778.com.305 oanhvt09@yahoo.vn 1031 1154020374 Dương Đình Huy 11DTNH11 ThS.305 oanhvt09@yahoo.vn 1044 1154020897 Bùi Thị Bích Thảo 11DTNH11 ThS.vn 1042 1154020823 Trần Thị Kim San 11DTNH11 ThS.vn 1047 1154020940 Mai Văn Thiên 11DTNH11 ThS. Võ Tường Oanh 0909.vn . Võ Tường Oanh 0909. Võ Tường Oanh 0909.vn 1030 1154020354 Trần Phi Hùng 11DTNH11 ThS. Võ Tường Oanh 0909.778.305 oanhvt09@yahoo.com.305 oanhvt09@yahoo.778.778. Võ Tường Oanh 0909.305 oanhvt09@yahoo.778.vn 1049 1154020995 Dương Thị Thu Thủy 11DTNH11 ThS.778.778.778.com.vn Nhóm trưởng 1035 1154020522 Nguyễn Thị Thanh Mai 11DTNH11 ThS.305 oanhvt09@yahoo.305 oanhvt09@yahoo.305 oanhvt09@yahoo.778.com. Võ Tường Oanh 0909.305 oanhvt09@yahoo.com.778.305 oanhvt09@yahoo.vn 1048 1154020993 Trần Thị Phương Thùy 11DTNH11 ThS. Võ Tường Oanh 0909.vn 1033 1154020419 Lê Vũ Đăng Khoa 11DTNH11 ThS. Võ Tường Oanh 0909.com.vn 1050 1154020998 Mai Đan Thủy 11DTNH11 ThS. Võ Tường Oanh 0909.778.com. Võ Tường Oanh 0909.

com 1066 1154020003 Nguyễn Hoàng Anh 11DTNH13 ThS. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.778.778.305 oanhvt09@yahoo.305 oanhvt09@yahoo.778. Võ Tường Oanh 0909.284174 tuanoanh46@yahoo.778.com 1067 1154020004 Cao Ngọc Song Hiền 11DTNH13 ThS.778.vn 1057 1154021053 Trần Ngọc Bảo Trâm 11DTNH11 ThS.com.com . Vương Thị Tuấn Oanh 0919.com 1069 1154020006 Nguyễn Tô Thị Diệu Hương 11DTNH13 ThS.305 oanhvt09@yahoo.305 oanhvt09@yahoo. Võ Tường Oanh 0909.com 1068 1154020005 Bùi Trung Hiếu 11DTNH13 ThS. Võ Tường Oanh 0909.com.vn 1052 1154021003 Trần Văn Thuyên 11DTNH11 ThS.com.vn 1053 1154021010 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 11DTNH11 ThS.vn 1060 1154021120 Phạm Ngọc Triều 11DTNH11 ThS.305 oanhvt09@yahoo.778.284174 tuanoanh46@yahoo.com. Vương Thị Tuấn Oanh 0919. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.vn 1058 1154021087 Nguyễn Thị Thùy Trang 11DTNH11 ThS. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.com 1064 1154021590 Trần Thị Tường Vi 11DTNH12 ThS.305 oanhvt09@yahoo. Võ Tường Oanh 0909.284174 tuanoanh46@yahoo.com. Võ Tường Oanh 0909. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.778. Võ Tường Oanh 0909.vn 1062 1154021169 Nguyễn Thanh Tú 11DTNH11 ThS.com.com 1071 1154020008 Nguyễn Thị Khuyển 11DTNH13 ThS.305 oanhvt09@yahoo.com.com.com.778.778.778.vn 1054 1154021021 Lê Trần Trọng Tiến 11DTNH11 ThS.305 oanhvt09@yahoo.vn 1061 1154021137 Trần Thị Việt Trinh 11DTNH11 ThS.284174 tuanoanh46@yahoo.vn 1059 1154021101 Trần Thị Thùy Trang 11DTNH11 ThS. Võ Tường Oanh 0909. Võ Tường Oanh 0909.284174 tuanoanh46@yahoo.com.305 oanhvt09@yahoo.778.284174 tuanoanh46@yahoo. Võ Tường Oanh 0909.vn 1063 1154021578 Bùi Thị Mỹ Tuyên 11DTNH12 ThS.284174 tuanoanh46@yahoo.305 oanhvt09@yahoo.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 1051 1154021000 Nguyễn Thị Bích Thủy 11DTNH11 ThS. Vương Thị Tuấn Oanh 0919. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.com. Vương Thị Tuấn Oanh 0919. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.com 1072 1154020010 Hồ Thị Tuyết Linh 11DTNH13 ThS. Võ Tường Oanh 0909.com 1070 1154020007 Nguyễn Thanh Huyền 11DTNH13 ThS.284174 tuanoanh46@yahoo. Võ Tường Oanh 0909. Võ Tường Oanh 0909.305 oanhvt09@yahoo.284174 tuanoanh46@yahoo.vn 1056 1154021048 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 11DTNH11 ThS.284174 tuanoanh46@yahoo.778.305 oanhvt09@yahoo.com 1065 1154021596 Phạm Văn Hùng 11DTNH12 ThS.vn 1055 1154021041 Đinh Thị Ngọc Trâm 11DTNH11 ThS.com.

com 1083 1154020165 Trần Thị Diễm 11DTNH13 ThS.com 016. Vương Thị Tuấn Oanh 0919. Vương Thị Tuấn Oanh 0919. Vương Thị Tuấn Oanh 0919. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.284174 tuanoanh46@yahoo.284174 tuanoanh46@yahoo. Vương Thị Tuấn Oanh 0919. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.284174 tuanoanh46@yahoo.com 1074 1154020013 Phan Vũ Hoàng Phi 11DTNH13 ThS. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.284174 tuanoanh46@yahoo.284174 tuanoanh46@yahoo.284174 tuanoanh46@yahoo.284174 tuanoanh46@yahoo.com 1088 1154020382 Võ Hoàng Huy 11DTNH13 ThS. Vương Thị Tuấn Oanh 0919. Vương Thị Tuấn Oanh 0919. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.7412.284174 tuanoanh46@yahoo.com . Vương Thị Tuấn Oanh 0919. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.284174 tuanoanh46@yahoo. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.com 1090 1154020539 Nguyễn Vũ Minh 11DTNH13 ThS. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.284174 tuanoanh46@yahoo.284174 tuanoanh46@yahoo.284174 tuanoanh46@yahoo. Vương Thị Tuấn Oanh 0919. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.com 1093 1154020607 Phan Trọng Nghĩa 11DTNH13 ThS. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.com 1094 1154020629 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 11DTNH13 ThS.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 1073 1154020012 Trần Huỳnh Như 11DTNH13 ThS.com 1087 1154020214 Trác Liễu Dương 11DTNH13 ThS.com 1078 1154020021 Nguyễn Bảo Trân 11DTNH13 ThS.284174 tuanoanh46@yahoo.com 1092 1154020565 Vũ Trần Nam 11DTNH13 ThS.284174 tuanoanh46@yahoo.com 1081 1154020113 Nguyễn Thị Kim Châu 11DTNH13 ThS.284174 tuanoanh46@yahoo.com 1077 1154020019 Phan Quốc Tiến 11DTNH13 ThS.com 1084 1154020166 Trần Thị Ngọc Diễm 11DTNH13 ThS.284174 tuanoanh46@yahoo. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.com 1089 1154020443 Nguyễn Văn Lân 11DTNH13 ThS.com 1091 1154020540 Trần Thị Huỳnh Mơ 11DTNH13 ThS.com 1076 1154020016 Trần Thị Ngọc Thuận 11DTNH13 ThS.com 1080 1154020023 Phan Thanh Nhã Trúc 11DTNH13 ThS.284174 tuanoanh46@yahoo.com Nhóm trưởng 1085 1154020169 Phạm Thị Huyền Diệu 11DTNH13 ThS.com 1079 1154020022 Quách Thị Ngọc Trang 11DTNH13 ThS. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.284174 tuanoanh46@yahoo.5131 1086 1154020203 Đoàn Linh Dương 11DTNH13 ThS.284174 tuanoanh46@yahoo. Vương Thị Tuấn Oanh 0919. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.com 1075 1154020014 Lâm Lý Thiên Phụng 11DTNH13 ThS. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.284174 tuanoanh46@yahoo.com 1082 1154020140 Lê Nguyễn Quốc Cường 11DTNH13 ThS.284174 tuanoanh46@yahoo.284174 tuanoanh46@yahoo.

com 1104 1154020702 Trần Nguyễn Tuyết Như 11DTNH3 TS. Hồ Thiện Thông Minh 0909.163.163.272 httminh@gmail.272 httminh@gmail.163.com 1098 1154020446 Hoàng Thị Bích Liên 11DTNH3 TS.272 httminh@gmail.com 1099 1154020482 Trần Bửu Linh 11DTNH3 TS. Hồ Thiện Thông Minh 0909.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 1095 1154020753 Bùi Thị Mỹ Phụng 11DTNH13 ThS.272 httminh@gmail. Hồ Thiện Thông Minh 0909.163. Hồ Thiện Thông Minh 0909.272 httminh@gmail.838.com 1116 1154021109 Vũ Thị Quỳnh Trang 11DTNH3 TS.272 httminh@gmail.163. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.284174 tuanoanh46@yahoo.163. Hồ Thiện Thông Minh 0909.163. Hồ Thiện Thông Minh 0909.272 httminh@gmail. Hồ Thiện Thông Minh 0909.272 httminh@gmail.272 httminh@gmail. Hồ Thiện Thông Minh 0909.272 httminh@gmail.com 1105 1154020709 Đặng Thị Hồng Nhung 11DTNH3 TS.com 1111 1154020967 Nguyễn Phạm Anh Thư 11DTNH3 TS. Hồ Thiện Thông Minh 0909.com 1096 1154020763 Bạch Huyền Nam Phương 11DTNH13 ThS.272 httminh@gmail.com 1106 1154020713 Lê Thị Hồng Nhung 11DTNH3 TS. Hồ Thiện Thông Minh 0909.com 1097 1154020771 Đinh Thị Thanh Phương 11DTNH13 ThS.com 1102 1154020669 Đỗ Thị Lan Nhi 11DTNH3 TS.272 httminh@gmail.com Nhóm trưởng 1108 1154020888 Trần Hoài Thanh 11DTNH3 TS.163. Hồ Thiện Thông Minh 0909.163. Hồ Thiện Thông Minh 0909.com 1112 1154021012 Phạm Hoàng Thủy Tiên 11DTNH3 TS.284174 tuanoanh46@yahoo.com 1114 1154021046 Nguyễn Thị Hồng Trâm 11DTNH3 TS.272 httminh@gmail. Hồ Thiện Thông Minh 0909.272 httminh@gmail. Hồ Thiện Thông Minh 0909.272 httminh@gmail.com 1101 1154020646 Trần Nguyễn Thảo Nguyên 11DTNH3 TS.163. Hồ Thiện Thông Minh 0909.472 1109 1154020891 Lâm Văn Thành 11DTNH3 TS.284174 tuanoanh46@yahoo.com 1100 1154020575 Đỗ Thị Thu Ngà 11DTNH3 TS.272 httminh@gmail. Vương Thị Tuấn Oanh 0919.163.163.163. Hồ Thiện Thông Minh 0909.272 httminh@gmail.com 1107 1154020777 Lê Thị Phương 11DTNH3 TS.com 1110 1154020924 Nguyễn Thị Xuân Thảo 11DTNH3 TS.163.163.163.163.com 1113 1154021042 Lê Nguyễn Huyền Trâm 11DTNH3 TS. Hồ Thiện Thông Minh 0909. Vương Thị Tuấn Oanh 0919. Hồ Thiện Thông Minh 0909. Hồ Thiện Thông Minh 0909.com .163.272 httminh@gmail.com 0963.com 1103 1154020680 Nguyễn Thị Yến Nhi 11DTNH3 TS.163.com 1115 1154021071 Hồ Ngọc Thùy Trang 11DTNH3 TS.272 httminh@gmail.

654 finance_myhanh@yahoo.196.196. Hồ Thiện Thông Minh 0909.766 toanch10@yahoo.163.com 1119 1154021142 Đàm Thị Thanh Trúc 11DTNH3 TS. Hồ Thiện Thông Minh 0909. Phan Mỹ Hạnh 0913.com 1128 1154020422 Võ Đăng Khoa 11DTDN1 TS.196. Phạm Ngọc Toàn 0909.0941 1124 1154021239 Huỳnh Quốc Việt 11DTDN7 TS. Phan Mỹ Hạnh 0913.196.196.163.196.com 1133 1154021166 Ngô Tá Tú 11DTDN1 TS.com 1122 1154021187 Trần Công Tuấn 11DTNH3 TS. Phan Mỹ Hạnh 0913.163.999 1132 1154021163 Giang Minh Tú 11DTDN1 TS.654 finance_myhanh@yahoo.com 1135 1154020209 Nguyễn Thùy Dương 11DTDN2 TS.196.196.com 016.196.654 finance_myhanh@yahoo.196.654 finance_myhanh@yahoo.com 1129 1154020666 Vũ Minh Nhật 11DTDN1 TS. Hồ Thiện Thông Minh 0909.com 1138 1154020529 Trang Thiên Mẫn 11DTDN2 TS.com 1130 1154020707 Lê Trọng Nhuần 11DTDN1 TS.654 finance_myhanh@yahoo.163.com 1136 1154020375 Kiều Anh Huy 11DTDN2 TS.196. Phan Mỹ Hạnh 0913.163.com 1120 1154021159 Dương Kim Trường 11DTNH3 TS. Hồ Thiện Thông Minh 0909.654 finance_myhanh@yahoo.com 1134 1154020153 Phạm Công Danh 11DTDN2 TS. Hồ Thiện Thông Minh 0909.654 finance_myhanh@yahoo. Phan Mỹ Hạnh 0913. Phan Mỹ Hạnh 0913. Phạm Ngọc Toàn 0909.9922.272 httminh@gmail. Phan Mỹ Hạnh 0913.com 0977.807.163.com Nhóm trưởng 1131 1154020966 Lữ Thị Anh Thư 11DTDN1 TS. Phan Mỹ Hạnh 0913.654 finance_myhanh@yahoo. Phan Mỹ Hạnh 0913.654 finance_myhanh@yahoo.654 finance_myhanh@yahoo.272 httminh@gmail.807.766 toanch10@yahoo.com 1137 1154020505 Nguyễn Hoàng Long 11DTDN2 TS.654 finance_myhanh@yahoo.272 httminh@gmail.272 httminh@gmail.654 finance_myhanh@yahoo.com 1125 1154021332 Vũ Nguyễn Thủy Tiên 11DTDN7 TS.272 httminh@gmail. Phan Mỹ Hạnh 0913. Hồ Thiện Thông Minh 0909.com 1126 1154020179 Nguyễn Văn Hải Đức 11DTDN1 TS.com Nhóm trưởng 1123 1154021188 Vũ Anh Tuấn 11DTDN7 TS.com 1121 1154021176 Lê Nguyễn Ngọc Tuấn 11DTNH3 TS.237.com 1127 1154020328 Dương Vũ Hải Hoàng 11DTDN1 TS.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 1117 1154021113 Phạm Minh Trí 11DTNH3 TS.196.196.com 1118 1154021118 Hứa Minh Triết 11DTNH3 TS.766 toanch10@yahoo.654 finance_myhanh@yahoo.272 httminh@gmail.807. Phan Mỹ Hạnh 0913. Phan Mỹ Hạnh 0913. Phạm Ngọc Toàn 0909.com . Phan Mỹ Hạnh 0913.

654 finance_myhanh@yahoo.com 1151 1154020869 Nguyễn Bảo Thân 11DTDN3 TS. Phan Mỹ Hạnh 0913.196. Phan Mỹ Hạnh 0913. Phan Mỹ Hạnh 0913.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 1139 1154020608 Trần Đức Nghĩa 11DTDN2 TS.196. Phan Mỹ Hạnh 0913.com 1147 1154021034 Huỳnh Phi Toàn 11DTDN2 TS. Phan Mỹ Hạnh 0913.196.com 1150 1154020830 Phạm Đại Sang 11DTDN3 TS.196.654 finance_myhanh@yahoo.com 1155 1154021491 Nguyễn Lê Nhật Phương 11DTDN3 TS. Phan Mỹ Hạnh 0913.654 finance_myhanh@yahoo.196.196.com 1159 1154021574 Đặng Trung Tuấn 11DTDN3 TS.com 1142 1154020714 Lê Thị Hồng Nhung 11DTDN2 TS.com 1143 1154020779 Nguyễn Đào Thi Phương 11DTDN2 TS.com 1154 1154021365 Lê Thành Đông 11DTDN3 TS.com 1152 1154020870 Phạm Quốc Thăng 11DTDN3 TS.com 1148 1154021183 Phan Văn Tuấn 11DTDN2 TS. Phan Mỹ Hạnh 0913.654 finance_myhanh@yahoo.com 1140 1154020610 Châu ái Ngọc 11DTDN2 TS.654 finance_myhanh@yahoo.com 1144 1154020825 Lê Ngọc Sang 11DTDN2 TS. Phan Mỹ Hạnh 0913.196.196.196.196.196.654 finance_myhanh@yahoo.654 finance_myhanh@yahoo.com 1145 1154020875 Võ Tất Thắng 11DTDN2 TS.654 finance_myhanh@yahoo.654 finance_myhanh@yahoo.com 1146 1154021026 Nguyễn Trung Tín 11DTDN2 TS.654 finance_myhanh@yahoo.654 finance_myhanh@yahoo. Phan Mỹ Hạnh 0913.654 finance_myhanh@yahoo.654 finance_myhanh@yahoo.196.654 finance_myhanh@yahoo. Phan Mỹ Hạnh 0913.196.com 1153 1154020999 Nguyễn Thị Bích Thủy 11DTDN3 TS.196.196.com .654 finance_myhanh@yahoo.196.com 1157 1154021548 Đoàn Thị Bảo Trâm 11DTDN3 TS. Phan Mỹ Hạnh 0913. Phan Mỹ Hạnh 0913. Phan Mỹ Hạnh 0913.196.654 finance_myhanh@yahoo.com 1141 1154020649 Nguyễn Thị Như Nguyện 11DTDN2 TS.654 finance_myhanh@yahoo.196.654 finance_myhanh@yahoo.654 finance_myhanh@yahoo. Phan Mỹ Hạnh 0913. Phan Mỹ Hạnh 0913. Phan Mỹ Hạnh 0913. Phan Mỹ Hạnh 0913. Phan Mỹ Hạnh 0913.654 finance_myhanh@yahoo. Phan Mỹ Hạnh 0913. Phan Mỹ Hạnh 0913.196.196.com 1156 1154021532 Đặng Thị Minh Thi 11DTDN3 TS.com 1158 1154021567 Trịnh Thị Huyền Trinh 11DTDN3 TS.196.654 finance_myhanh@yahoo.654 finance_myhanh@yahoo. Phan Mỹ Hạnh 0913.com 1160 1154020199 Trần Trang Phương Dung 11DTDN4 TS. Phan Mỹ Hạnh 0913.com 1149 1154020693 Lượng Đình Như 11DTDN3 TS.196.

Trần Điệp Kiều Ngân 0983.com 1177 1154020844 Lê Phát Tài 11DTNH8 TS.com 1178 1154020854 Nguyễn Dương ThanhTâm 11DTNH8 ThS.com 1171 1154020513 Nguyễn Phan Thảo Ly 11DTNH8 TS.5467 1170 1154020510 Đinh Quốc Luật 11DTNH8 TS.775 .145 tqtoan1945@gmail.145 tqtoan1945@gmail. Trần Điệp Kiều Ngân 0983. Trần Quang Toản 0917.781. Trần Điệp Kiều Ngân 0983.115. Trần Điệp Kiều Ngân 0983.204 ngankieu98@yahoo.261.204 ngankieu98@yahoo.781.781.204 ngankieu98@yahoo.781.109.781.com 1173 1154020563 Trần Lê Khoa Nam 11DTNH8 TS.com 1167 1154020391 Nghệ Minh Huyền 11DTNH8 TS.204 ngankieu98@yahoo.781.204 ngankieu98@yahoo.204 ngankieu98@yahoo.com Nhóm trưởng 1169 1154020500 Nguyễn Phước Lộc 11DTNH8 TS.204 ngankieu98@yahoo.204 ngankieu98@yahoo.654 finance_myhanh@yahoo.145 tqtoan1945@gmail.654 finance_myhanh@yahoo. Trần Quang Toản 0917.com Nhóm trưởng 1182 1154021446 Đặng Trịnh Huyền My 11DTNH12 TS.781. Phan Mỹ Hạnh 0913.631 nhamnl@gmail.204 ngankieu98@yahoo.com 1162 1154020135 Nguyễn Chí Công 11DTNH16 TS. Trần Điệp Kiều Ngân 0983.109. Trần Điệp Kiều Ngân 0983.204 ngankieu98@yahoo.781.com 1164 1154020372 Biện Đăng Huy 11DTNH8 TS.com 1175 1154020615 Huỳnh ánh Ngọc 11DTNH8 TS. Phan Mỹ Hạnh 0913.9841.com 0946.204 ngankieu98@yahoo.109.com 016. Trần Điệp Kiều Ngân 0983.com 1181 1154021444 Phạm Ngọc Minh 11DTNH12 TS. Trần Điệp Kiều Ngân 0983. Trần Quang Toản 0917.196.com 1180 1154021439 Phạm Thị Khánh Ly 11DTNH12 TS.com 1163 1154020901 Đinh Thu Thảo 11DTNH8 TS.781. Trần Điệp Kiều Ngân 0983.com 1179 1154021421 Bùi Thị Huyền 11DTNH12 TS.com 1166 1154020388 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 11DTNH8 TS.781.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 1161 1154020739 Nguyễn Cảnh Phi 11DTDN5 TS.com 1165 1154020387 Đoàn Ngọc Huyền 11DTNH8 TS. Trần Điệp Kiều Ngân 0983.781.204 ngankieu98@yahoo.com 1174 1154020576 Bùi Lê Thu Ngân 11DTNH8 TS.com 1176 1154020843 Đỗ Thành Tài 11DTNH8 TS.781.654 finance_myhanh@yahoo.145 tqtoan1945@gmail.com 1168 1154020468 Nguyễn Lê Hải Linh 11DTNH8 TS.781. Nguyễn Linh Nhâm 0983. Trần Điệp Kiều Ngân 0983.781. Trần Điệp Kiều Ngân 0983.204 ngankieu98@yahoo. Trần Điệp Kiều Ngân 0983.196.196. Trần Quang Toản 0917. Phan Mỹ Hạnh 0913.204 ngankieu98@yahoo.com 1172 1154020518 Bùi Thị Mai 11DTNH8 TS.109. Trần Điệp Kiều Ngân 0983.

145 tqtoan1945@gmail.109.109.145 tqtoan1945@gmail.145 tqtoan1945@gmail.109.com 1184 1154021454 Nguyễn Thị Bích Ngân 11DTNH12 TS. Trần Quang Toản 0917. Trần Quang Toản 0917.com 1187 1154021501 Vũ Thị Chúc Phương 11DTNH12 TS. Trần Quang Toản 0917. Trần Quang Toản 0917. Trần Quang Toản 0917.109.145 tqtoan1945@gmail.109.145 tqtoan1945@gmail.com 1190 1154021546 Tạ Quan Tiến 11DTNH12 TS.145 tqtoan1945@gmail. Trần Quang Toản 0917.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 1183 1154021449 Nguyễn Đoàn Thiên Nga 11DTNH12 TS.com 1185 1154021468 Lê Thị Cẩm Nhung 11DTNH12 TS.145 tqtoan1945@gmail.109.com .008.com 1194 1154021100 Trần Thị Thu Trang 11DTDN2 Không đăng ký hướng đề tài 1195 1154021368 Hoa Thị Dung 11DTDN3 Không đăng ký hướng đề tài 1196 1154021330 Mạnh Thế Thịnh 11DTDN7 Không đăng ký hướng đề tài 1197 1154021487 Trần Nguyễn Thiên Phước 11DTNH1 Không đăng ký hướng đề tài 1198 1154020034 Trà Văn An 11DTNH10 Không đăng ký hướng đề tài 1199 1154021306 Bùi Thị Mỹ Hạnh 11DTNH12 Không đăng ký hướng đề tài 1200 1154020097 Trịnh Quốc Bảo 11DTNH14 Không đăng ký hướng đề tài 1201 1154021384 Phan Thị Gái 11DTNH14 Không đăng ký hướng đề tài 1202 1154021223 Mai Hà Thúy Vân 11DTNH16 Không đăng ký hướng đề tài 1203 1154020524 Nguyễn Vũ Xuân Mai 11DTNH3 Không đăng ký hướng đề tài 1204 1154020558 Nguyễn Hoài Nam 11DTNH3 ThS.109.109.109. Trần Quang Toản 0917.109. Trần Quang Toản 0917.com 1188 1154021527 Lê Thu Thảo 11DTNH12 TS.com 1189 1154021535 Mai Lệ Thu 11DTNH12 TS. Trần Quang Toản 0917.145 tqtoan1945@gmail.145 tqtoan1945@gmail.com 1193 1154021563 Hoàng Thị Thúy Trinh 11DTNH12 TS. Trần Quang Toản 0917.109.com 1191 1154021553 Bùi Thị Minh Trang 11DTNH12 TS. Trần Quang Toản 0917. Phùng Hữu Hạnh 0989.808 phunghuuhanh@gmail.145 tqtoan1945@gmail.com 1192 1154021560 Trần Thị Thu Trang 11DTNH12 TS.145 tqtoan1945@gmail.com 1186 1154021469 Nguyễn Thị Trang Nhung 11DTNH12 TS.

Tô Thị Nhật Minh 0932.321. Nguyễn Phước Kinh Kha 0903105398 kinhkha1510@yahoo.950. Nguyễn Quốc Tuấn 0905.com 1209 1154021242 Nguyễn Phước Vinh 11DTNH6 ThS.739 pthangnga@yahoo.com 1215 1154020736 Nguyễn Ngọc Phát 11DTNH9 Không đăng ký hướng đề tài 1216 1154020232 Nguyễn Hồ Mộng Duyên 11DTNH9 ThS.com 1207 1154020495 Phạm Trần Thúy Loan 11DTNH6 Không đăng ký hướng đề tài 1208 1154020653 Võ Thị Như Nguyệt 11DTNH6 ThS.com TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP Nguyễn Thụy Thoại Châu .503 nhat_huytcb@yahoo.051. Phùng Hữu Hạnh 0989.658 nguyenphuongnamtchq@gmail.com 1211 1154020911 Lư Thị Thu Thảo 11DTNH7 ThS. Nguyễn Phương Nam 0908. Nguyễn Trần Nhật Huy 0918.103.808 phunghuuhanh@gmail.008.203 nam51403@yahoo.848.com 1217 1154020476 Nguyễn Thị Thùy Linh 11DTDN2 ThS.com 1212 1154020092 Huỳnh Việt Bảo 11DTNH8 ThS. Trần Thị Kim Chi 0903. Phan Thị Hằng Nga 0946.STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP GVHD ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ 1205 1154020365 Tạ Thị Thu Hương 11DTNH6 Không đăng ký hướng đề tài 1206 1154020401 Lê Hữu Jon 11DTNH6 ThS. Ngô Đình Tâm 0985.com 1214 1154020183 Đặng Thị Mỹ Dung 11DTNH8 ThS.986.185.com 1210 1154021296 Võ Hoàng Yến 11DTNH6 ThS.628 tamspkt2002@yahoo. Phạm Hải Nam 0909.905 tuan_acca@yahoo.com 1213 1154020148 Trần Thị Linh Dâng 11DTNH8 ThS.755.555 kimchi1803@yahoo.587 tothinhatminh@gmail.