You are on page 1of 2

KUIZ ZAKAT FITRAH

1. TAKRIF ZAKAT BAHASA :
_______________________________________________________________________________

2. TAKRIF FITRAH BAHASA :
_______________________________________________________________________________

3. TAKRIF ZAKAT FITRAH ISTILAH SYARAK :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4. HUKUM MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH :
______________________________________________________________________________

5. AKIBAT SEKIRANYA TIDAK MEMBAYAR ZAKAT FITRAH :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6. HIKMAH ZAKAT FITRAH :

i. PEMBERI :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ii. PENERIMA :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
iii. MASYARAKAT :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
iv. NEGARA :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. KADAR ZAKAT FITRAH :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

8. 4 CONTOH MAKANAN ASASI :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

9. WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH :
i) BERMULA TERBENAM MATAHARI PADA AKHIR PUASA . ______________________
ii) BERMULA MASUK WAKTU SUBUH HINGGA SOLAT SUNAT ______________________
HARI RAYA AIDILFITRI

iii) SELEPAS SOLAT SUNAT HARI RAYA AIDILFITRI HINGGA TERBENAM ____________________ MATAHARI 1 SYAWAL. ________________ 11. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ii. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ PILIHAN JAWAPAN BERAS. BERTAMBAH DAN SUBUR MERINGANKAN BEBAN NEGARA WAJIB KEPADA SELURUH UMAT ISLAM SETELAH MENUNAIKAN PUASA SELAMA 1 BULAN DALAM BULAN RAMADHAN (____/35) . BARLI.(NYATAKAN WAJIB/TIDAK WAJIB) i) MUTUSAMY INGIN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH .7 KG MAKANAN RAYA ASASI NEGARA IBADAT PUASA TERGANTUNG ANTARA MENGELUARKAN MAKANAN ASASI LANGIT DAN BUMI TIDAK DIANGKAT KE SESEBUAH NEGARA DENGAN KADAR YANG LANGIT TERNTENTU DIBERIKAN KEPADA GOLONGAN YANG TERTENTU DENGAN SYARAT YANG TERTENTU HARUS IBADAH PUASA TIDAK SEMPUNRA WUJUD MASYARAKAT YANG PRIHATIN HARAM HARUS TABIAT MANUSIA YANG SUCI DAN BERSIH DIRI TERUS DIBELENGGU DENGAN SIFAT MAKRUH BAKHIL DAN TAMAK BERSIH. APAKAH AKIBAT TIDAK MEMBAYAR ZAKAT FITRAH? i.05 MALAM ________________ PADA AKHIR RAMADHAN iv) PAK ABU MENINGGAL DUNIA PADA 15 RAMADHAN. NYATAKAN HUKUM BAGI PERMASALAHAN DI BAWAH YANG BERKAITAN DENGAN SYARAT WAJIB ZAKAT FITRAH. SUCI. iii) ADIBAH MELAHIRKAN BAYI LELAKI PADA JAM 7. JAGUNG SUNAT IBADAH PUASA TIDAK SEMPUNRA BERSIH DARIPADA SIFAT BAKHIL DAN KEDEKUT DAPAT BERGEMBIRA MENYAMBUT HARI 1 GANTANG BAGHDADI 2. iv) SETELAH TERBENAM MATAHARI 1 SYAWAL ____________________ v) SEPANJANG BULAN RAMADHAN ____________________ 10. GANDUM. ________________ ii) BAPA NURUL MEMILIKI HARTA YANG MELEBIHI KEPERLUAN MAKAN ________________ DAN MINUM MEREKA SEKELUARGA SELAMA SEBULAN.