You are on page 1of 1

Ägare/Rorsman Båten

Tävling lördag Tävling söndag Namn Klass Båtens namn: Segelnummer:

Riddarvarvet Svensk Lösen Henrik Sweidqvist Folkbåt La Bagatella 114

Riddarvarvet The Scandal Beauty Trophy Race Gunnar Göthberg R6 1924 Borgila S18

The Scandal Beauty Trophy Race Tor Hedvall TSBTR Ninni 55 SWE 15

Riddarvarvet Svensk Lösen Anders Olsen folkbåt Jo-Jo SWE 2
Riddarvarvet Svensk Lösen janne Gustavsson int5m Rödnäbba S80

Riddarvarvet Mathias larsson Folkbåt Fjollan 685
Riddarvarvet Svensk Lösen Gunnar Lindberg Int 5 m Ingunn III SWE 59
Riddarvarvet The Scandal Beauty Trophy Race Claes Ahlin SK95 Kerma S1
The Scandal Beauty Trophy Race Lars Nordlund Sk30 sport Lyst SWE 09 DY3000
Svensk Lösen
Conny Örnell Skärgårdskryssare 30 Signe S 204
Riddarvarvet The Scandal Beauty Trophy Race Ulf Stockhaus R10 Moana 10 S4
The Scandal Beauty Trophy Race Anders Wästfelt Ö8 S/Y Kajsa SWE 10
The Scandal Beauty Trophy Race Lars Göransson SK75 Oberon 1
Riddarvarvet The Scandal Beauty Trophy Race Anders Brinnen R6m JUNGFRON S 133
The Scandal Beauty Trophy Race Göran Blomberg Scandlines Beauty Hexan 55S41
The Scandal Beauty Trophy Race Bobby Cyrus TSBTR Irmelin S-11
The Scandal Beauty Trophy Race Kjell Levihn Gaff Asagao H1
The Scandal Beauty Trophy Race Fredrik Sahlberg Kryssare Seahawk S-176
The Scandal Beauty Trophy Race
Leif Grönvall
SK 95 Britt-Marie S8
Team Britt-Marie
Svensk Lösen
Mattias Malmros Sk 22 Royne S20
The Scandal Beauty Trophy Race Börje Linus Ek SK 55 LAiglon II S 45