The Case Olof Palme

65 svenska poliser dör när Estonia förliser, som följde polisspåret i Palmemordet

Titta inte neråt för att söka sanningen efter Olof Palmes mördare, utan kolla uppåt mot dem
som har ett intresse av makten. Det viktigaste är inte svaren utan om att ställa rätt frågor som
leder fram till svaren. Att finna rätt fråga är viktigare än tvärtom. Utan rätt fråga finner du
inte rätt svar. Det har du kanske märkt om du söker efter någon särskild information på en
sökmotor, men inte riktigt kommit på hur du ska formulera frågan efter det du söker. Du
provar och testar olika sökalternativ och kanske efter den 11 gången har du lyckats formulera
frågan som du kanske ville ha det från början men inte visste då. 10 sökningar med egentliga
samma syfte ledde till samma svar, men 11 gången hittade du rätt. Du förstår snart varför jag
har med denna liknelse och vad det har med Olof Palme att göra.

Man undrar varför det finns så många olika teorier och så många olika spår och varje story har
sin övertygande logik, men ändå vet man att bara en teori är den rätta oavsett hur bra dem
andra än verkar, och frågan är om alla dessa olika teorier är en dimridå för den verkliga teorin.
Det blir ungefär som om varje teori blir en form av en reflekterande spegel som ingen kan se
igenom.

Det är ingen överraskning om det var den svenska regeringen och business eliten som
mördade Olof Palme. Här är mina funderingar kring varför jag tror det.

Vill man lösa mordgåtan med Olof Palme om Svenska Staten och maktelit är iblandade?

Vad menade Hans Holmer med orden; ”Om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram –
skulle det skaka Sverige i dess grundvalar”, sa Hans Holmér under mordutredningens mest
intensiva fas – det första året.

”…skaka Sverige i dess grundvalar” Vad menade han med det och vad grundande han det
på?

Kan Hans Holmér menat något åt det här hållet om man talar klarspråk; Vill man nysta i dem
frågor eller ledtrådar som man medvetet har undvikit att undersöka eftersom det då
förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska Statsapparaten?

Finns det en möjlig ”andra sanning” än den officiella som själva statsapparaten vill att
människor ska tro på?

Först måste man börja med att lyfta bort den mentala spärren.

Vilken spärr?

Den mentala blockeringen som bygger på att den svenska statsapparaten, SÄPO och
försvarsmakten faktiskt kan vara den skyldige.

Varför skulle detta vara av betydelse?
Det skulle förmodligen leda till helt nya områden att undersöka och fokusera på. Det skulle
förmodligen leda till helt nya ledtrådar. Till de ledtrådar som man medvetet har undvikit att
undersöka eftersom det då förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska
Statsapparaten.

Har man både fel motiv och fel ledtrådar och ställer samma fråga 11 gånger får man
förmodligen inget bättre svar 11 gången än den 1 gången.

Vad vill denna symbolik med att ställa samma fråga 11 gånger för att sedan möjligen finna 1
nytt svar egentligen säga?

Jo, att man måste nysta tillräckligt länge med samma fråga innan man hastar vidare till nästa
tänkbara lösning.

Det viktiga är inte att söka svaren utan om att ställa rätt frågor som leder till svaren. Ibland
måste man ställa samma fråga 11 gånger men med ett nytt perspektiv. 10 gånger får man
kanske samma svar, men 11 gången får man ett nytt svar som man inte hade tidigare. Så jag
ställde olika frågor utifrån olika perspektiv och i detta inlägg har jag samlat mina
funderingar. Det syftar inte till att lösa något, men det är mina funderingar.

Ibland måste man till och våga ställa dem enklaste och dummaste frågorna hur knäppa dem än
kan tyckas vara för att även dem kasta nytt ljus åt något annat, kanske inte just för
ögonblicket, men när information i huvudet organiserar sig till att se helheter, så vävs nya
samband och sammanhang långsamt samman till en större bild. Lite ungefär som när du
lägger ihop ett pussel, du ser inte den större helheten förrän du ägnat tillräckligt med TID åt
att se, leta, testa, prova, undersöka och jämföra var varje pusselbit bäst passar i pusslet.

Vad kan symbolisera en mental spärr eller en visuell blockering för att ge ett exempel i form
av en metafor?

Här är en;"

"Man ser inte skogen på grund av alla träden".

Så samma sak som du faktiskt vill se, blockerar faktiskt också det du vill se.

Så samma svar som du kanske söker, blockeras av densamme

Så nu till min kategori; våga ställa dumma frågor och liknelser.

Är det här en tillfällighet, en slump, ett bisarrt faktum som försöker dölja något, ungefär som
metaforen "man ser inte skogen på grund av alla träden"

Christer Petterson pekades ut som Olof Palmes mördare och det är den officiella bilden
statsapparaten håller fast vid än idag. Idag heter den nya chefsåklagaren också Krister
Petterson

Från skyldig Christer Petterson till chefsåklagare Krister Petterson (samma namn)
Är det nästan inte lite bisarrt att dem har identiska lika namn? Som att se en thriller film där
både den som jagar och jagas har samma namn i filmen. Det blir på ett sätt två olika halvor
som inte passar ihop, men som måste flyta ihop för att finna sanningen.

Från skyldig Christer Petterson till chefsåklagare Krister Petterson, vem är vem? Detta
kan också klassas till kategorin som eventuella dumma och ointellektuella frågor. Vem är
vem? Gör man sökningar på exempelvis Christer Petterson på olika sökmotorer så leds man
också till artiklar och träffar på chefsåklagaren Krister Petterson. Kan bli förvirrande för andra
som söker information i ämnet från kanske andra länder och inte vet vem som är vem. Är det
en slump att dem har samma namn, eller är det egentligen väldigt osmakligt, opassande och
bisarrt, eller är det en medveten och mycket noga utvald, planerad och genomtänkt strategi för
att förhindra att rättvisan vinner, och är egentligen ett sabotage mot att kunna undersöka rätt
ledtrådar eller hitta rätt ledtrådar på grund av att information och sökinformation mixas ihop.

Vem är vem i sökmotorerna Christer Petterson till chefsåklagare Krister Petterson, vem
är vem? Ny kunskap, samband, sammanhang växer fram som ett resultat när dessa
flyter samman och integrerar till något nytt. Motsatsen heter fragmentisering av
kunskap; splittring av kunskap i små delar som är utan sammanhang och hålla kunskap
från varandra.

Om detta antagande skulle kunna vara en eventuell sann utgångspunkt; då kan man börja ana
ugglor i mossen.

En möjlig psykologisk skenmanöver
Är detta en psykologisk manipulations manöver av den högre gradens skola som passar in i
metaforen; man ser inte skogen på grund av alla träden eller man ser inte den skyldige på
grund av att lagen försöker dölja en möjlig ”andra sanning” än den officiella eller att man
medvetet försöker leda bort uppmärksamheten bort från att undersöka de ledtrådar man har
undvikit att undersöka eftersom det då förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska
Statsapparaten. Den psykologiska effekten av att "man ser inte skogen på grund av alla
träden" eller att använda samma skulle kunna vara som att du inte kan se igenom en
spegel eftersom den bara reflekterar tillbaka samma spegelbild.

Om man börjar studera speglar, spegelbilder och dess psykologi, så har dem en sak
gemensamt; att dem kan dölja verkligheten på samma sätt som dem kan dölja sanningen.
Ungefär på samma sätt som med Platons berättelse med "Grottliknelsen" (The Allegory with
The Cave) att man bara kan uppfatta skuggor och ljus av det människor vill att man ska se.

Jag har försökt se nya samband och sammanhang, resonera kring dessa fakta, se paralleller
och likheter, jämföra perspektiv och förkasta andra genom att helt enkelt byta ut troliga gamla
motiv. Har dem inte lett fram till något nytt på över 30 år, skulle jag inte investera många
sekunder på att fortsätta med samma motiv.

Testa och prova; Om statsapparaten, SÄPO och Försvarsmakten har med saken att göra, hur
tänker dem för att undvika att ledtrådar leder rakt in i den svenska statsapparaten. Vilka
ledtrådar har man medvetet låtit bli att undersöka och varför? Förmodligen för att dem leder
ett steg närmare till sanningen.
Om du har ont med tid med att läsa hela detta inlägg så har du här en kort
sammanfattning;

Men det finns något mer avslöjande i detta; Sverige hade vid den tiden styrts av ett enda
parti under årtionden. Socialdemokratin hade vuxit ihop med staten, och staten hade
vuxit ihop med socialdemokratin. Den svenska statsapparaten som är inblandad i Olof
Palmes död var Socialdemokratin som hade vuxit ihop med staten, och staten som vid
den här tidpunkten hade vuxit ihop med socialdemokrati. Tänk er följande; att i alla
större samhällsbefattningar i viktiga instanser, myndigheter, organisationer satt utvalda
chefer som den socialdemokratiska ledningen själva hade valt. Dessa agerar inte utan
den socialdemokratiska partiledningen.

Nils Bejerot - Professor som sa att det var partiet som dödade Palme. Utsattes för mordbrand
och drabbades därpå av en virussjukdom och dog (han är bara en av alla som dött för att dölja
sanningen. Socialdemokraterna seglar med lik i garderoben)

Så när man undrar vem som är vem eller vad som är vad, så utgjorde den svenska
statsapparaten av både socialdemokratin och staten som en och samma vid denna
tidpunkt. Så för att undvika att lösa Olof Palme fallet, så arbetar dem i symbios så
arbetar dem fortfarande i symbios för att inte lösa Palmemordet. Ett exempel på när
saker och ting går ihop och blir samma och skapar förvirring är när den tidigare dömde
Christer Petersson och den nye chefsåklagaren Krister Petersson har samma namn.
Slump, NEJ.

Professorn i underrättelseanalys, Wilhelm Agrell hävdar i sin bok Fred och fruktan att den
svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten fick specifika uppgifter hösten 1985.
Vem har mandat att ge underrättelsetjänsten och SÄPO specifika uppgifter hösten 1985? Är
det cheferna i dem olika socialdemokratiska myndigheterna, försvarsmakten,
socialdemokratin, frimurarna, makteliten, för inte har SÄPO själva gett sig denna uppgift..?
Och 5 luntor som egentligen är 5 obelixar restes året efter Olof Palmes död. Dessa restes inte
för att rusta upp gatumiljön.

Du kan läsa mer om varför jag tror man reste 5 Obelix stayer eller "Obelix luntor" som
dem officiellt kallas året efter Olof Palmes död i mitten på detta inlägg. (Det heter
officiellt att man ville rusta upp gatumiljön med 5 obelix-luntor och vem tror på detta?)
Det symboliserar något. Läs mer i slutet av detta inlägg
Palmemordet har blivit som en Kafka-labyrint av teorier

Men längst in i Kafka labyrintens centrum finns sanningen hos den svenska
statsapparaten

Lögnen kan inte döljas i sanningen lika lite som mörkret inte kan döljas i ljuset

I slutet av detta inlägg kan du läsa mer om varför jag tror man reste 5 Obelix stayer
eller "Obelix luntor" som dem officiellt kallas året efter Olof Palmes död (Det heter
officiellt att man ville rusta upp gatumiljön med 5 obelix-luntor och vem tror på detta?)
Det symboliserar något. Läs mer i slutet av detta inlägg

Hans Holmér kan ha varit huvudorganisatör av Palmemordet på plats och
kan förmodligen ha fått order från högre ort som SÄPO, Försvarsmakten och
kanske den Socialdemokratiska makteliten. Men vem gav SÄPO specifika
arbetsuppgifter? Tänk er att det idag är SÄPO själva som utreder denna
fråga och uppgift; vad tror ni resultatet av detta blir? Objektivitet eller
subjektivitet?

Många därute vet mycket, men hindras från att prata eftersom det objektiva
har tystnadsplikt, och vem av dem vill vara utan arbete och försörjning..?
Tänk er att Sverige tidigare hade ett hemligt system med yrkesförbud för
personer som var registrerade som "passiva" eller "aktiva" kommunister i en
eller annan mening. Bara det räckte för att bli utan arbete i det svenska
samhället.

Det har i olika sammanhang talats om ett teatermord eller en form av
iscensatt barmhärtighetsmord för att hans hälsa hade börjat svikta, och att man inte ville se
sin stora ledare gå bort genom att förfalla genom sjukdom. Ja, nästan en form av aktiv
dödshjälp om man får lov att låna det uttrycket i detta sammanhang. Det skulle kunna vara så.
Jag vet inte.

Om det har varit någon form av barmhärtigshetsmord för att hjälpa sin ledare att falla med
flaggan i topp så att säga, så skulle en del förmodligen kunna köpa det argumentet.

Men så kommer man till nästa moraliska fråga varför så många andra människor misstänks,
anklagas, dör mystiskt eller råkar ut för olika om man vet att dessa är oskyldiga. Det blir en
meningslös jakt på att försöka fånga vinden.

Tillsammans med dem 65 svenska poliser som dog när Estonia förliste är antalet döda uppe i
över 100 personer som plötsligt dött och det har blivit alldeles för många för att kallas
tillfälligheter.

Palmemordet har blivit som en Kafka-labyrint av teorier

Människan fastnar i en labyrint utan ingång och utan utgång, och irrar runt från den ena teorin
till nästa. Palmeutredningen har blivit som MUREN i Kafka. Var människan än börjar nysta
så kommer dem in i olika återvändningsgränder och där står murar överallt och blockerar från
insyn i utredningen.
Teorierna är nu vid det här laget så många att det nästan är lika svårt att skilja på insidan och
utsidan och kunna göra någon skillnad. Christer Pettersson som dömdes men friades för
Palmemordet har fått en ny chefsåklagare och han har precis samma namn som den som
dömdes först – Krister Petersson heter han.

Det är snart inte meningen att någon ska förstå något alls. Ibland talar man om begreppet
”smoking mirrors”, och det är den känsla man får, där insidan och utsidan inte snart går att
skilja på. Det är lösa ledtrådar som ser ut att leda någonstans först, men så är informationen
oåtkomlig eller hemligstämplad, så det går inte att få tillgång till nytt efterforskningsmaterial.

Men trots detta ska man inte sluta pussla eller nysta. Man får en bra iakttagelse från någon
annans webbsida och tar med sig den för att se om den kan ge klarhet i ett senare skede.

Det har hänt alldeles för mycket för att tro på barmhärtighetsmord för att hjälpa en ledare att
falla med flaggan i topp, och statsapparaten tycks vara precis överallt där det finns vilja till att
undersöka eller bringa klarhet i vad som egentligen hände den 28 februari 1986, så min
övertygelse är att statsapparaten är inblandad. Man vill inte finna någon lösning, och vill ännu
mindre att ledtrådarna ska leda in i den svenska statsapparaten.

Men det är åt det hållet det pekar åt. Men jag får tillägga att det bara är min personliga och
mänskliga synpunkt.

Det är något mycket besynnerligt och konstigt med många svenskar. Både barn och vuxna
män (i Angered) går liksom runt och vrålar och skriker och gör plötsliga utfall i form av olika
ljud alldeles för sig själva på gatorna där jag bor, och gärna utanför mina fönster. Men det
kanske är sådana dem egentligen är på insidan, men som inte syns på utsidan.

Uteslut allt onödigt och fokusera på svenska motiv
Teorierna kan vara hur många som helst och antalet personer, grupper eller organisationer
som kan misstänkas kan ha varit flera 100 till antalet. Det kan ha varit vilken som helst av alla
dessa, och vem som helst som var Palmefientlig. Ju fler misstänkta desto sämre
förutsättningar att lösa det. Ju fler teorier desto rörigare blir det. Till slut blir palmemordet
som en Kafka-labyrint av teorier.

Varför jag inte tror att någon organisation från andra länder inte är inblandade eller
utländska agenter.

Dem hade inte haft något intresse av att följa upp och tysta ner ner alla andra som dött av
olika mystiska omständigheter, dem hade inte haft något intresse av att manipulera tiden för
Olof Palmes ankomst till sjukhuset, dem hade inte haft någon anledning att se till att
anteckningar från mordnatten försvinner, dem hade inte haft intresset eller ens möjligheten att
veta vem i Sverige eller låt säga i Stockholmstrakten som var vara insatta i vem som visste
vad eller var i färd med att berätta eller avslöja detaljer om vem som sköt Olof Palme eller
kände till osanningar om Palmeutredningen. Denna koll kan bara den svenska statsapparaten
ha haft och har. Gemensamt för alla som dött och i någon mening haft med palmeutredningen
eller Boforsaffären att göra är att alla varit från Stockholmstrakten. Totalt är det över 100
personer som dött tillsammans med dem 65 svenska poliser som dog när Estonia förliste och
när dessa dog var det ett dråpslag mot Palmeutredningen eftersom flera följde polisspåret och
kände till många osanningar om Palmemordet/palmeutredningen.

Som ett "grumligt glas med vatten" av många teorier

Man undrar varför det finns så många olika teorier och så många olika spår och varje story har
sin övertygande logik, men ändå vet man att bara en teori är den rätta oavsett hur bra dem
andra än verkar, och frågan är om alla dessa olika teorier bara är en vilseledande dimridå för
den verkliga teorin. Det blir ungefär som om varje teori blir en form av en reflekterande
spegel som ingen kan se igenom eller som en vägg eller en återvändsgränd.

Bara för att jag skriver om min teori innebär inte att dem inte andra teorierna kan vara riktiga.
Min teori eller skildring är bara ett sätt för att skapa en ny utgångspunkt i denna
palmeutredning som har blivit som en Kafka-labyrint av teorier. För problemet blir med tiden
blir att när insidan (svenska motiv) och utsidan (utländska motiv) går ihop och blandas med
ytterligare nya teorier så blir det til slut som ett "grumligt glas med vatten". Det blir med
tiden allt svårare att i medvetandet se, tänka och sortera fram det väsentliga ur sammanhanget.

Ett grumligt glas med vatten är en metafor när någonting fragmentiseras sönder till olika delar
av ett pussel där ingen pusselbit snart passar ihop med nästa. Så för att minska synligheten av
alla teorier i det grumliga vattenglaset har jag fokuserat på det ur ett svenskt perspektiv och
vilka motiv Sverige kan ha haft.

För när insidan och utsidan med tiden går ihop blir det svåraste att veta vad som är vad. Ett
sådant exempel är faktiskt socialdemokratin. Sverige hade vid den tiden styrts av ett enda
parti under årtionden. Socialdemokratin hade vuxit ihop med staten. Om socialdemokratin en
gång har vuxit ihop med Staten under en lång tid - hur ska socialdemokratin och staten sedan
politiskt och objektivt kunna separera från varandra? Om socialdemokratin med tiden har
blivit staten, och att staten har blivit socialdemokratin, då kanske sanningen om mordet på
Olof Palme finns både hos socialdemokratin och svenska statsapparaten.

Socialdemokratin - den som inte är med oss är emot oss
Den svenska Jantelagen och historiska och socialdemokratiska maktfullkomlighet kan
beskrivas med orden:

"Den spik som sticker upp måste slås ner"

Sverige hade vid den tiden styrts av ett enda parti under årtionden. Socialdemokratin hade
vuxit ihop med staten. I ledningen för alla större och viktigare myndigheter satt personer som
flaggat upp ett eller annat sätt. Det handlade om vem man kunde lita på. Den som inte är
med oss är emot oss.

Den som höll på sin egen och myndighetens integritet och inte var tillräckligt följsam kunde
man inte lita på. För att var en person att lita på måste man flagga upp – annars hamnade man
på svarta listan och vid första bästa tillfälle åkte man ut. Logiken i en sådan här mentalitet
blir; att den söker som sanningen blir fiende och person som inte går att lita på, och den som
är följsam och inte lägger näsan i blöt blir lojal och en person värd att lita på.

Alla människor som haft något att göra med Palmemordet eller sökt sanningen har dött av
mystiska orsaker. Totalt över 100 personer tillsammans med den 65 svenska poliser som dog
när Estonia förliste. 65 svenska poliser dör som är på facklig resa när Estonia förliser.
Fartygsolyckan blev ett dråpslag mot Palmeutredningen, vilket inte framkommit i media.
Dammegård (2016) är övertygad om att flera av de omkomna poliserna hade kunskaper som
skulle kunnat avslöja osanningar kring Palmemordet.

Att fartygsolyckan med Estonia skulle bli ett dråpslag mot Palmeutredningen - det visste
också den som utförde sänkningen av Estonia. Och vem kan ha haft intresse av att inte
bara försöka sänka Estonia, utan också sänka Palmeutredningen, och vem hade dem
resurserna om inte militärmakten?

För den naturliga reaktionen är denna; om statsapparaten själva strävar efter att söka
sanningen med vem sköt eller planerade mordet på Olof Palme, så borde dem ju inte
skrämmas av att andra söker den heller, men om det är tvärtom att statsapparaten inte vill söka
sanningen utan vill dölja den, då vill dem inte heller att andra ska söka sanningen. Och det är
väl ganska uppenbart vilken hållning den svenska staten har när man studerar hur många det
är som egentligen har dött sedan 1986 och har haft någon anknytning till Palmemordet
alternativt till Boforsaffären.

Det växer fram ett symbios mellan vissa socialdemokrater i regeringskretsarna och den högsta
polisledningen som är satt till att gripa Olof Palmes mördare.

Hur kan en sådan här skit-historia till Palme-undersökning, och statskupp eller mordkomplott
egentligen hålla ihop i över 31 år? Det gör den inte egentligen. Alla som vet något eller
undersöker, eller misstänks mördas ju. Det är ju det största beviset på att någonting inte står
rätt till med den egna svenska statliga inblandningen.

Men det finns något mer avslöjande i detta; Sverige hade vid den tiden styrts av ett enda
parti under årtionden. Socialdemokratin hade vuxit ihop med staten, och staten hade
vuxit ihop med socialdemokratin. Den svenska statsapparaten som är inblandad i Olof
Palmes död var Socialdemokratin som hade vuxit ihop med staten, och staten som vid
den här tidpunkten hade vuxit ihop med socialdemokrati. Tänk er följande; att i alla
större samhällsbefattningar i viktiga instanser, myndigheter, organisationer satt utvalda
chefer som den socialdemokratiska ledningen själva hade valt. Dessa agerar inte utan
den socialdemokratiska partiledningen.

Nils Bejerot - Professor som sa att det var partiet som dödade Palme. Utsattes för mordbrand
och drabbades därpå av en virussjukdom och dog (han är bara en av alla som dött för att dölja
sanningen. Socialdemokraterna seglar med lik i garderoben)

Så när man undrar vem som är vem eller vad som är vad, så utgjorde den svenska
statsapparaten av både socialdemokratin och staten som en och samma vid denna
tidpunkt. Så för att undvika att lösa Olof Palme fallet, så arbetar dem i symbios så
arbetar dem fortfarande i symbios för att inte lösa Palmemordet. Ett exempel på när
saker och ting går ihop och blir samma och skapar förvirring är när den tidigare dömde
Christer Petersson och den nye chefsåklagaren Krister Petersson har samma namn.
Slump, NEJ.

Det finns ju ingenting som stämmer, och det finns ingenting som verkar vara logiskt agerat,
och ingen välvilja till att undersöka det som kan vara av betydelse.

Flera av de 65 svenska omkomna poliserna som följde polisspåret när Estonia förliste hade
kunskaper som skulle kunnat avslöja osanningar kring Palmemordet.

Det har sina likheter med när Titanic sjunk; man hade samlat alla dem rikaste människorna på
en och samma plats. Här gjorde jag ett kort inlägg om detta på engelska. Att Estonia sjunk kan
vara ett led i röja undan dem personer inom den egna organisationen som trodde att svenska
polisen själv kunde ha med saken att göra, men skulle röjas bort på ett eller annat sätt för att
dem var inne i den svenska statsapparaten. Dock bara en terori

[embed]http://peterhorttanainen.com/new-evidence-suggests-iceberg-didnt-cause-titanic-
sinking-titanic-and-estonia/[/embed]

”Man har bestämt sig för att mordet inte skall klaras upp. Punkt.”

Obekväma fakta får inte granskas i ny utredning

Obekväm information hemligstämplas

Obekväma och frågvisa personer omplaceras

Obekväma utredningsmaterial görs oåtkomlig för nyckelpersoner (som rättsläkare
Valverius)

Så här såg den politiska situationen ut på ett ungefär vid
tidpunkten för Palmemordet
33 politiska motiv

1. Bara tre veckor före Palmemordet dör eller mördas en annan socialdemokrat i
makteliten
Jan Forsström - Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7
februari 1986 tre veckor före Olof Palmes död. Det påstås att det rådde irritation och en del
motsättningar (socialdemokrat).

2.Nils Bejerot - Professor som sa att det var partiet som dödade Palme. Utsattes för
mordbrand och drabbades därpå av en virussjukdom och dog.

3. Strax före Palmemordet var konflikten mellan Olof Palme och LO-ledningen total

4. Dagen innan mordet på Palme rasade börsen med 17 miljarder som följd av att regeringen
beslutat höja aktiebeskattningen. Vem eller vilka aktörer i makteliten förlorade mest denna
dag?

5. Vad tyckte Försvarsmakten om att han inte tillät att NATO skulle få placera fast
avlyssningsutrustning i svenska vatten, så kallade SOSUS anläggningar

6. Vad säger Olof Palme i sitt tal från 1982 om att han är kommunist? Som statsminister fick
Palme stundtals kritik, bland annat från den borgerliga oppositionen, för vad kritikerna
uppfattade som undfallenhet gentemot Sovjetunionen. Han ansågs vara alltför "ryssvänlig".

7. Den kommande Moskva-resan väckte stor oro och misstänksamhet

8. Landsförrädarspåret är ett högst relevant mordspår. Det finns uppgifter i både Säpo- och
Krigsarkivet som bekräftar de här misstankarna mot Olof Palme.

9. Man hade fått information om att Olof Palme var sovjetisk inflytelse-agent (agent of
influence). Information som i huvudsak kom från CIA och MI6.

10. Palmefientligheten och Palmehatet var stort

11. Misstankar om att Olof Palme kulle sälja ut Sverige vid Moskva resan

12. Från första stund har svensk massmedia så gott som samstämmigt varit mörkläggarna
okritiskt behjälpliga – med andra ord, spaningsledningens megafon.

13. Den svenske statsministern Olof Palme stod i vägen för reaktionära krafter, internationella
såväl som nationella.

14. Olof Palme såg med oro på hur SÄPO utvecklades och hur högerextrema kretsar bredde ut
sig inom framför allt Stockholmspolisen.

15. Socialdemokratin skakades internt av kritik mot en alltför arbetarfientlig politik. Palme
var den som stod i skottgluggen. Med andra ord – Olof Palme hade blivit för obekväm i
många läger. Han stod i vägen för den rena högerpolitik (EU-inträde, Natonärmanden, social
nedrustning med mera) som socialdemokratin gjort till sin efter mordet.

16. Om Olof Palme sa NEJ till Europa, så var han förmodligen inte heller särskilt intresserad
av att se ett ökat militärt NATO samarbete, hur påverkade detta?
17. Man har i efterhand velat retuschera och ge bilden av att han egentligen var för
svenskt medlemskap i EEC (ett dolt motiv som egentligen betydde att han var ett hinder
för EU inträde)

18. Som FN:s fredsmäklare hade Olof Palme också börjat inta rollen som kritiskt
"världssamvete" som stoppade och hindrade svenska vapenaffärer. Hösten 1985 avslöjas
Boforsaffären. Oliver North hade besökt hösten l985 Sverige och statsministern för att
förhandla om en olaglig vapenexport. Oliver North var fd överstelöjtnant i marinkåren och var
en huvudfigur i Iran-Contras-affären. Det var inledning till Boforsaffären. Palme var tidigare
ovetande vad som pågick och North var införstådd med att statsministern kände till att
Sverige fungerat som ett transitland som kunde legitimera vapenexport. En internationell
skandal. Olof Palme och Bofors - han hade troligen för avsikt att avslöja det hela inför
FN.

19. Runt den 20 februari 1986 besökte Anders Carlberg, som var verkställande direktör vid
Nobel Industrier (Bofors), Olof Palme. Olof Palme sköts 8 dagar senare den 28 februari 1986.
Två personer som dör cirka efter en vecka efter att ha träffat Anders Carlgren (Bofors)

20. Carl Fredrik Algernons dog torsdagen den 15 januari 1987. Efter julhelgerna hade han
legat hemma i förkylning under en veckas tid. Lördagen den 10 januari hade han trots
förkylningen åkt in på ett möte med Anders Carlberg (Bofors). Mötet hade enligt maken gällt
en ny smuggelaffär – Oman. 5 dagar efter mötet med Anders Carlgren dör Algernons.

21. 1984 deltog Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson och Olof Palme
samma år vid Bilderbergermötet

22. Vad hade Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson för andra gemensamma
intressen förutom att vara på samma Bilderberger möte 1984; Försvarsmakten och
vapentillverkare (Saab) -Scania

23. Stig Synnergren – Hade varit överbefälhavare, chef för H.M. Konungens stab,
styrelseledamot Saab-Scania 1981-1990, styrelseledamot Saab Combitech 1982-1990, deltog i
Bilderberger 1984

24. Peter Wallenberg – Saab-Scania - Företaget ändrade namn till Saab AB 1965 och
sammanslogs med Scania-Vabis AB till Saab-Scania AB 1969. Drivande i sammanslagningen
var Wallenberg-sfären med ägarintressen i båda företagen, deltog i Bilderberger 1984

25. Sten Gustavsson – CEO Saab-Scania, deltog i Bilderberger 1984

26. Olof Palme blev utsatt för en av de värsta hatkampanjerna en svensk medborgare utsatts
för och det var ytterst det hatet som dödade honom. Det är den obekväma sanningen. Hatet
övergick mer och mer till aktiva planer hur man kunde få bort honom. Professorn i
underrättelseanalys, Wilhelm Agrell hävdar i sin bok Fred och fruktan att den svenska
militära underrättelse- och säkerhetstjänsten fick specifika uppgifter hösten 1985.

27. Försvarsmaktens överbefälhavare Stig Synnergren uttrycker att; ”Bolsjeviken måste
bort!” ”Bolsjeviken”, det vill säga kommunisten måste bort.
28. Försvarsmaktens kommendörskapten Hans von Hofsten uttrycker att; ”Olof Palme
hade slutat att lyssna till varningar” Budskapet i artikeln var bara ett litet steg från att
anklaga Palme för landsförräderi och två steg ifrån att han inte skulle tillåtas att störta Sverige
i fördärvet om han sviktade.

29. Och idag har hittills över 100 personer dött tillsammans med dem 65 svenska poliser som
dog när Estonia förliste och som i någon mening har haft någon anknytning till Palmemordet
eller Boforsaffärerna.

30. Björn Rosengrens ord 4 minuter innan Olof Palme skjuts; ”Visst är Sverige ett fantastiskt
land”, säger Rosengren till sin fru. ”Var annars kan statsministern gå hem sent en kväll
utan livvakter, som vilken annan medborgare som helst?” (Får man inte känslan av att det är
något fel med denna mening?)

31. Olof Palme fick uppleva det värsta hatet och fientligheten en svensk medborgare upplevt i
den svenska politiska makteliten. Han hade blivit impopulär hos många.

Bara tre veckor före Palmemordet dör eller (mördas) en socialdemokrat i makteliten Jan
Forsström - Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7 februari
1986 tre veckor före Olof Palmes död. Det påstås att det rådde irritation och en del
motsättningar (socialdemokrat).

32. Bara tre veckor före Palmemordet dör eller (mördas) en socialdemokrat i makteliten
Jan Forsström - Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7
februari 1986 tre veckor före Olof Palmes död. Det påstås att det rådde irritation och en del
motsättningar (socialdemokrat).

33. Här är ännu ett dolt motiv; Han utmanade Jantelagen och stängde ute överklassen
(samhällseliten från inflytande). Den svenska Jantelagen och historiska och
socialdemokratiska maktfullkomlighet kan beskrivas med orden: "Den spik som sticker
upp måste slås ner". Var det den svenska Jantelagen som dödade Olof Palme tillsammans
med det politiska motivet?

Av dessa 100 personer som dött av olika mystiska orsaker och olyckor är det gemensamma att
dem är från Stockholmstrakten i princip allihop

Titta inte neråt för att söka sanningen efter Olof Palmes mördare, utan kolla uppåt mot dem
som har ett intresse av makten.

Professorn i underrättelseanalys, Wilhelm Agrell hävdar i sin bok Fred och fruktan att den
svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten fick specifika uppgifter hösten 1985.

Michael Lundh lämnade piketen 1988 (Norrmalmspolisen) säger;

Jag känner många av dem som pekats ut och jag kan säga att de inte har något med mordet att
göra. Det är ett villospår. Snarare tror jag att det är en grupp poliser och militärer på väldigt
hög nivå som ligger bakom. Säkerhetspolisen måste ha något slags finger med i spelet. Och de
inblandade har inget intresse för pengar utan har drivits till det här av politiska orsaker.
Planerandet av att avrätta Olof Palme
innan Moskva-resan
Eftersom Olof Palme blev skjuten till döds får utgångsteorin bli att det har funnits en noga
planerad plan.

Eftersom som över 100 personer har dött tillsammans med dem svenska poliser som dog när
Estonia förliste och följde polisspåret och förmodligen kände till många osanningar om
Palmemordet/palmeutredningen, så får man utgå att den svenska statsapparaten är inblandad.

Planerandet för att avrätta Olof Palme måste ske innan Moskva-resan innan april 1986

Professorn i underrättelseanalys, Wilhelm Agrell hävdar i sin bok Fred och fruktan att den
svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten fick specifika uppgifter hösten 1985.

Om svenska statsapparaten får specifika uppgifter hösten 1985, så har dem haft 4-6 månader
på sig att planera

Planeringen måste ha innehållit två stora delar

1. Hur ska dem gå tillväga för att avrätta Olof Palme
2. Hur ska dem komma undan med det utan att bli upptäckta eller misstänkta

Dem kan inte ha planerat steg 1 utan att tänka också på konsekvenserna och följdena i steg 2
om det blev känt att den svenska statsapparaten själva är inblandade.

Man måste plantera olika villospår, ha eventuella misstänkta att lägga skulden på som kunde
ha motiv, använda sig av andras planer för att utföra sin egen plan (en plan i planen), och få
alla parter att tro att det kanske är beredskapsövning där polisen, SÄPO, militären och
statsapparaten är inblandade.

3. Punkt tre är facit, resultatet och konsekvensen av punkt 1 och 2. Över 100 personer döda
tillsammans med dem 65 svenska poliser som dom dog när Estonia förliste visar på att det
finns ett intresse att röja undan dem som vet något. Du behöver inte vara Sherlock Holmes för
att kunna göra slutsatser. Det är alldeles för många för att bara kunna vara tillfälligheter.
Andra länders agenter eller organisationer hade inte haft något intresse av att följa upp att
över 100 personer från just STOCKHOLMSTRAKTEN dött i olika mystiska olyckor.

Michael Lundh som lämnade piketen 1988 (Norrmalmspolisen) uttrycker;

 Det är ett villospår
 Dem utpekade har inget med mordet att göra
 En grupp poliser och militärer på väldigt hög nivå som ligger bakom
 SÄPO har haft något slags finger med i spelet
 Dem har drivits av politiska motiv

Professorn i underrättelseanalys, Wilhelm Agrell hävdar i sin bok Fred och fruktan att den
svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten fick specifika uppgifter hösten 1985.
Michael Lundh som lämnade piketen 1988 (Norrmalmspolisen) uttrycker;

Vad tror du om polisspåret?

– Jag känner många av dem som pekats ut och jag kan säga att de inte har något med mordet
att göra. Det är ett villospår. Snarare tror jag att det är en grupp poliser och militärer på
väldigt hög nivå som ligger bakom. Säkerhetspolisen måste ha något slags finger med i spelet.
Och de inblandade har inget intresse för pengar utan har drivits till det här av politiska
orsaker.

Det fanns inte bara ett politiskt motiv. Det fanns mängder med politiska
motiv. Tidigare läste du om 33 av dessa olika politiska huvudmotiv eller
delmotiv. Det avslöjar hur den politiska situationen såg ut runt denna
tidpunkt. Vi tar dem en gång till

Så här såg den politiska situationen ut på ett ungefär vid
tidpunkten för Palmemordet
33 politiska motiv

1. Bara tre veckor före Palmemordet dör eller mördas en socialdemokrat i makteliten

Jan Forsström - Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7
februari 1986 tre veckor före Olof Palmes död. Det påstås att det rådde irritation och en del
motsättningar (socialdemokrat).

2.Nils Bejerot - Professor som sa att det var partiet som dödade Palme. Utsattes för
mordbrand och drabbades därpå av en virussjukdom och dog.

3. Strax före Palmemordet var konflikten mellan Olof Palme och LO-ledningen total

4. Dagen innan mordet på Palme rasade börsen med 17 miljarder som följd av att regeringen
beslutat höja aktiebeskattningen.

5. Vad tyckte Försvarsmakten om att han inte tillät att NATO skulle få placera fast
avlyssningsutrustning i svenska vatten, så kallade SOSUS anläggningar

6. Vad säger Olof Palme i sitt tal från 1982 om att han är kommunist? Som statsminister fick
Palme stundtals kritik, bland annat från den borgerliga oppositionen, för vad kritikerna
uppfattade som undfallenhet gentemot Sovjetunionen. Han ansågs vara alltför "ryssvänlig".

7. Den kommande Moskva-resan väckte stor oro och misstänksamhet

8. Landsförrädarspåret är ett högst relevant mordspår. Det finns uppgifter i både Säpo- och
Krigsarkivet som bekräftar de här misstankarna mot Olof Palme.

9. Man hade fått information om att Olof Palme var sovjetisk inflytelse-agent (agent of
influence). Information som i huvudsak kom från CIA och MI6.
10. Palmefientligheten och Palmehatet var stort

11. Misstankar om att Olof Palme kulle sälja ut Sverige vid Moskva resan

12. Från första stund har svensk massmedia så gott som samstämmigt varit mörkläggarna
okritiskt behjälpliga – med andra ord, spaningsledningens megafon.

13. Den svenske statsministern Olof Palme stod i vägen för reaktionära krafter, internationella
såväl som nationella.

14. Olof Palme såg med oro på hur SÄPO utvecklades och hur högerextrema kretsar bredde ut
sig inom framför allt Stockholmspolisen.

15. Socialdemokratin skakades internt av kritik mot en alltför arbetarfientlig politik. Palme
var den som stod i skottgluggen. Med andra ord – Olof Palme hade blivit för obekväm i
många läger. Han stod i vägen för den rena högerpolitik (EU-inträde, Natonärmanden, social
nedrustning med mera) som socialdemokratin gjort till sin efter mordet.

16. Om Olof Palme sa NEJ till Europa, så var han förmodligen inte heller särskilt intresserad
av att se ett ökat militärt NATO samarbete, hur påverkade detta?

17. Man har i efetrhand velat retuschera och ge bilden av att han egentligen var för
svenskt medlemskap i EEC (ett dolt motiv som egentligen betydde att han var ett hinder
för EU inträde)

18. Som FN:s fredsmäklare hade Olof Palme också börjat inta rollen som kritiskt
"världssamvete" som stoppade och hindrade svenska vapenaffärer. Hösten 1985 avslöjas
Boforsaffären. Oliver North hade besökt hösten l985 Sverige och statsministern för att
förhandla om en olaglig vapenexport. Oliver North var fd överstelöjtnant i marinkåren och var
en huvudfigur i Iran-Contras-affären. Det var inledning till Boforsaffären. Palme var tidigare
ovetande vad som pågick och North var införstådd med att statsministern kände till att
Sverige fungerat som ett transitland som kunde legitimera vapenexport. En internationell
skandal. Olof Palme och Bofors - han hade troligen för avsikt att avslöja det hela inför
FN.

19. Runt den 20 februari 1986 besökte Anders Carlberg, som var verkställande direktör vid
Nobel Industrier (Bofors), Olof Palme. Olof Palme sköts 8 dagar sennare den 28 februari
1986. Två personer som dör cirka efter en vecka efter att ha träffat Anders Carlgren (Bofors)

20. Carl Fredrik Algernons dog torsdagen den 15 januari 1987. Efter julhelgerna hade han
legat hemma i förkylning under en veckas tid. Lördagen den 10 januari hade han trots
förkylningen åkt in på ett möte med Anders Carlberg (Bofors). Mötet hade enligt maken gällt
en ny smuggelaffär – Oman. 5 dagar efter mötet med Anders Carlgren dör Algernons.

21. 1984 deltog Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson och Olof Palme
samma år vid Bilderbergermötet

22. Vad hade Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson för andra gemensamma
intressen förutom att vara på samma Bilderberger möte 1984; Försvarsmakten och
vapentillverkare (Saab) -Scania
23. Stig Synnergren – Hade varit överbefälhavare, chef för H.M. Konungens stab,
styrelseledamot Saab-Scania 1981-1990, styrelseledamot Saab Combitech 1982-1990, deltog i
Bilderberger 1984

24. Peter Wallenberg – Saab-Scania - Företaget ändrade namn till Saab AB 1965 och
sammanslogs med Scania-Vabis AB till Saab-Scania AB 1969. Drivande i sammanslagningen
var Wallenberg-sfären med ägarintressen i båda företagen, deltog i Bilderberger 1984

25. Sten Gustavsson – CEO Saab-Scania, deltog i Bilderberger 1984

26. Olof Palme blev utsatt för en av de värsta hatkampanjerna en svensk medborgare utsatts
för och det var ytterst det hatet som dödade honom. Det är den obekväma sanningen. Hatet
övergick mer och mer till aktiva planer hur man kunde få bort honom. Professorn i
underrättelseanalys, Wilhelm Agrell hävdar i sin bok Fred och fruktan att den svenska
militära underrättelse- och säkerhetstjänsten fick specifika uppgifter hösten 1985.

27. Försvarsmaktens överbefälhavare Stig Synnergren uttrycker att; ”Bolsjeviken måste
bort!” ”Bolsjeviken”, det vill säga kommunisten måste bort.

28. Försvarsmaktens kommendörskapten Hans von Hofsten uttrycker att; ”Olof Palme
hade slutat att lyssna till varningar” Budskapet i artikeln var bara ett litet steg från att
anklaga Palme för landsförräderi och två steg ifrån att han inte skulle tillåtas att störta Sverige
i fördärvet om han sviktade.

29. Och idag har hittills över 100 personer dött tillsammans med dem 65 svenska poliser som
dog när Estonia förliste och som i någon mening har haft någon anknytning till Palmemordet
eller Boforsaffärerna.

30. Björn Rosengrens ord 4 minuter innan Olof Palme skjuts; ”Visst är Sverige ett fantastiskt
land”, säger Rosengren till sin fru. ”Var annars kan statsministern gå hem sent en kväll
utan livvakter, som vilken annan medborgare som helst?” (Får man inte känslan av att det är
något fel med denna mening?)

31. Olof Palme fick uppleva det värsta hatet och fientligheten en svensk medborgare upplevt i
den svenska politiska makteliten. Han hade blivit impopulär hos många.

32. Bara tre veckor före Palmemordet dör eller (mördas) en socialdemokrat i makteliten Jan
Forsström - Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7 februari
1986 tre veckor före Olof Palmes död. Det påstås att det rådde irritation och en del
motsättningar (socialdemokrat).

33. Här är ännu ett dolt motiv; Han utmanade Jantelagen och stängde ute överklassen
(samhällseliten från inflytande). Den svenska Jantelagen och historiska och
socialdemokratiska maktfullkomlighet kan beskrivas med orden: "Den spik som sticker upp
måste slås ner"

Här en teori i många olika delar - (det är bara en teori)
1. Nu fanns det ett politiskt motiv bestående av många olika delar
2. Nu behövdes en hemlig plan eller hemlig beredskapsövning som alla bara tror är
övning

3. Nu behövdes det också en skyldig att anklaga

4. Nu behövdes en plan som tydligt kunde visa att någon annan planerade det och inte
statsapparaten Sverige

5. Nu behövdes en eller flera villospår

6. Nu behövdes också en plan för att flytta kroppen från att kunna undersökas för att
finna bevis

7. Ingen får sedan undersöka varken Lisbet Palmes kläder och inte heller Olof Palmes
och dem upphittade kulorna får rättsläkarna inte heller undersöka. Ingen får heller
undersöka hennes påstådda skada. Man hade redan beslutat sig för att ingenting skulle
få undersökas. Och det som kunde avslöjat något hemligstämplar man i 70 år. Vad finns
kvar att utreda egentligen? Gissningar.

7. Röj undan alla som vet något eller känner till osanningar om Palmeutredningen -
Facit över 100 döda.

Punkt 7 är facit, resultatet och konsekvensen av punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det vill säga beviset för
att man vill dölja den egna inblandningen.

Varför var Olof Palme utan livvakter med tanke på hur den politiska situationen såg med
Palmehat och Palmefientlighet som flödade mer än det någonsin hade gjort i det land. Bara tre
veckor före Palmemordet dör eller (mördas) en socialdemokrat i makteliten Jan Forsström -
Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7 februari 1986 tre
veckor före Olof Palmes död. Det sägs också ha inkommit hot samma morgon som han
sköts, och ändå är Olof Palme utan livvakter denna kväll och han väljer dessutom
alternativet att gå hem dem 2 km kilometerna före alla andra alternativ. Det var dessutom
fredagskväll, mörkt och klockan var över 23.00. Det leder till två frågor?

Vad fick Olof Palme att känna sig så trygg att han valde att gå hemåt utan livvakter denna dag
och kväll, och han valde dessutom att promenera i mörkret när klockan hade blivit över 23.00,
och att en partikamrat till honom bara tre veckor innan hittades död i lägenheten. Nästa fråga
blir hur SÄPO kan göra bedömningen att han inte behövde några livvakter under rådande
politiska situation?

Björn Rosengrens ord 4 minuter innan Olof Palme skjuts; ”Visst är Sverige ett fantastiskt
land”, säger Rosengren till sin fru. ”Var annars kan statsministern gå hem sent en kväll
utan livvakter, som vilken annan medborgare som helst?” (Får man inte känslan av att
det är något fel med denna mening?)

Alla som vet hur reklam med bilder och ord påverkar människor att omedvetet göra olika val.
Och det får mig att funderar varför jag upplever Björn Rosengrens ord som konstiga i
sammanhanget.
1. Var hans ord ett sätt att påverka Olof Palme att känna sig trygg och välja det
alternativet före alla andra
2. Eller var det Rosengrens syrliga och iskalla sätt för att skicka en sista hälsning innan
han gick mot döden
3. Jag tror inte det var en artighetsfras och ingen slump att just dessa ord användes
4. Känns mer som orden har innehållet som när Judas bedrar Jesus
5. Var det en slump att Rosengren var på samma biograf denna kväll för att yttra sin sista
syrliga hälsning på Sveriges vägnar

Och så åter tillbaka till frågan varför han inte hade några livvakter?

Hade statsapparaten lurat Olof Palme att tro att han var i trygga händer denna kväll
och kunde gå utan livvakter och även promenera hem i mörkret? Ur boken "En iskall
vind drog genom Sverige" finns en teori om att det genomfördes en hemlig
militär/polisiär beredskapsövning. Planen som i förväg gjorts upp enligt denna modell:
Politiskt motiv, avrättningen och bortforslandet av kroppen ur Sverige. Studerar man
hur statsapparaten tycks ha fungerat denna kväll kan det sammanfattas med dessa ord:
Medvetet satt "Ur funktion" - ingenting tycks plötsligt fungera som det brukar göra och
inga människor uppträder på ett sådant sätt att det kan klassificeras som ett professionellt
utfört arbete.

Polisen svarar inte telefon, teknikstrul, man vet inte att det är Olof Palme, ambulanser som
kör en lång omväg, dem har dessutom tid att stanna på vägen, man förvanskar Olof Palmes
journal och ändrar tiden för ankomsten till sjukhuset från 23.38 till 23.35, Lisbet Palme hinner
både byta bil och kappa, och inget rikslarm går ut förrän 02.05 och så vidare, Norrmalmspolis
kör ambulansen denna kväll och råkar jobba extra denna kväll.

Om man beslutar för att avrätta Olof Palme ser man honom nu som en fiende/kommunist eller
boljseviken som måste bort som försvarsmaktens överbefälhavare Stig Synnergren uttryckte
det.

Valet av just Sveavägen kan ha haft en symboliskt värde för hur Sverige betraktar
landsförrädande kommunister på svensk mark (denna mening passar ganska bra på
innebörden av Björn Rosengrens ord 4 minuter innan Olof Palme skjuts till döds)

Bortforslandet av kroppen ur Sverige för att den inte ska kunna undersökas och leda till
sanningen (man väntar med rikslarmet till 02.05 och det är den tid det tar att köra dem 21
milen från Stockholm till Borlänge flygplats - Dala airport för att kunna transportera ut
kroppen ur Sverige). Samma stad där Hans Holmér sägs ha övernattat på väg till för att köra
Vasaloppet). Dala Airport även kallad Borlänge Flygplats är en regional flygplats, flygbas
och tidigare krigsflygfält belägen i utkanten av Romme i Borlänge kommun. (Detta är en teori
bland många andra)

Man ville inte ha en landsförrädares kropp begravd på svensk mark som dem just har avrättat,
eller som ett minne som förföljde dem varje dag. Det fins heller inte idag några statyer eller
andra större minnesmonument efter honom i Sverige.

Polisen fick inte heller fastställa Olof Palmes identitet

Polisen fick inte heller göra en likförätning
Obduktionen har hemligstämplats i 70 år (till år 2056) och till nästa generation av människor

Chefsobducent vid Palmes obduktion var Milan Valverius. Valverius sa att sanningen om
Palmemordet ligger i obduktionsprotokollet. Om statsapparaten är intresserade av att finna
svaret på sanningen om Palmemordet - varför upphäver man då inte det hemligstämplade
obduktionsprotokollet?

Här en teori i många olika delar - (det är bara en teori)
1. Nu fanns det ett politiskt motiv bestående av många olika delar

2. Nu behövdes en hemlig plan eller hemlig beredskapsövning som alla bara tror är
övning

3. Nu behövdes det också en skyldig att anklaga

4. Nu behövdes en plan som tydligt kunde visa att någon annan planerade det och inte
statsapparaten Sverige

5. Nu behövdes en eller flera villospår

6. Nu behövdes också en plan för att flytta kroppen från att kunna undersökas för att
finna bevis

denna kväll, där skyddet för Olof Palme och beredskapen inför en plötslig kupp testades.
Scenariot var i så fall sannolikt att en grupp attentatsmän som spelade soldater hade som
uppgift att ta sig så nära statsministern att de kunde utföra ett fingerat attentat. Ett antal
personer med kommunikationsradio lotsade fram gärningsmannen till objektet. Denna
övervakningsgrupp bestod i så fall troligen av militär personal, hemvärnsfolk och /eller
poliser med militär anknytning. Här skulle inte heller några lagrar ha vunnits på att i efterhand
offentligt berätta att man genomfört en övning som plötsligt övergick i verklighet.

Varför är det då fortfarande så viktigt att det var Pettersson och ingen annan?
Varför tror folk fortfarande att det var han? Varför är teorin om den
ensamma missbrukande, tokiga gärningsmannen så viktig?

Mordkomplotten byggde på att man i förväg hittat någon att lägga skulden på
Christer Petersson. Någon som skulle ha svårigheter att ens komm ihåg om
det var han som gjorde det eller inte, och som följd svårigheter att kunna
försvara sig mot anklagelserna
Christer Petterson – Det utvalda offret som noga valdes ut
för att passa in i en profil som inte skulle komma ihåg om
det var han eller inte
1. Christer Petersson var det perfekta och utvalda offret att lägga skulden på
2. Han hade ju självklara motiv eftersom han kände och var vän med Bombmannen Lars
Tingström
3. Längst ner på samhällsstegen som tillhörde de utsatta i samhället och vem skulle
lyssna på eller tro på en A-lagare
4. En person med missbruksproblematik, aggressiv och med minnessvårigheter
5. Han skulle inte komma ihåg om han gjort det heller inte, och skulle efter alla historier
till slut tro att det var han trots allt
6. Han hade en gammal hjärnskada
7. Han skulle ha svårt att försvara sig och förklara om det var han eller inte
8. Säregen gångstil som enkelt skulle kunna gå att känna igen: Mördaren linkade också
iväg
9. Man kan i förväg bestämt att mördaren skulle ha kunnat likna Christer Petersson
10. Föreställ er bara Christer Petersson en A-lagare med säregen gångstil,
missbruksproblematik, dålig kondition springa uppför alla dessa trappor. Det var
dessutom halt och person sprang lätt uppför trapporna. Tror ni fortfarande det var han?
Klockan var dessutom 23.20. Det var mörkt, och var han nykter vid den här
tidpunkten?
11. Från början var det två gärningsmän enligt Lisbet Palme som sedan ändrades till en
under eftermiddagen när hans Holmér tog över. Först såg hon tydligt att det två
gärningsmän, sedan var hon säker på att det bara var en och det var Christer Petersson.
Det såg hon med samma tydlighet som när hon såg att dem var två.
12. Socialdemokraterna tror fortfarande att det var han. Den skapade mordkomplotten
måste ju hålla ihop och får inte ändras för det innebär ju att någon annan måste ha
gjort det
13. Först utser sig Hans Holmér som spaningsledaren, och ingen skulle väl misstänka att
självaste spaningsledaren kunde vara inblandad. Det är det första Houdinitricket.
14. Efter 31 år använder man samma Houdinitrick igen. Från Christer Petterson till den
nya chefsåklagaren Krister Petersson. Inget märkligt alls att dem har samma namn.
Man ser inte skogen på grund av alla träden.
15. Christer Pettersson Elit a-lagare. Snubblade och slog ihjäl sig. Obduktionen
hemligstämplades

Varför arbetade Stig Engström över till klockan 23.19 en fredagskväll när han
veckan efter skulle på skidsemester?

När ledighet i form av helger, storhelger eller semestrar väntar så brukar det vanliga vara att
man arbetar kortare dagar, inte att man arbetar över till 23.19 en fredagskväll, och att man
dessutom är på väg att missa sista pendeltåget hem. Var han den som sköt Olof Palme? Tror
inte det, men han kan haft dem planerna och dessa kan statsapparaten enkelt ha känt till och
haft en plan i planen.

Varför jag inte tror att Stig Engström sköt Olof palme?
Av samma anledning till varför jag inte tror det var utländska agenter eller någon
organisation.

Han hade inte haft något intresse av att följa upp och tysta ner ner alla andra som dött av olika
mystiska omständigheter, han hade inte ha kunnat att manipulera tiden för Olof Palmes
ankomst till sjukhuset, han hade inte haft möjligheten eller anledning att se till att
anteckningar från mordnatten försvinner för poliser, han hade inte haft intresset eller ens
möjligheten att veta vem i Sverige eller låt säga i Stockholmstrakten som var vara insatta i
vem som visste vad eller var i färd med att berätta eller avslöja detaljer om vem som sköt Olof
Palme eller vilka som kände till osanningar om Palmeutredningen. Denna koll kan bara den
svenska statsapparaten ha haft och har. Gemensamt för alla som dött och i någon mening haft
med palmeutredningen eller Boforsaffären att göra är att alla varit från
Stockholmstrakten.denna information kan bara någon på insidan av statsapparaten ha och bara
statsapparaten kan var intresserad

Totalt är det över 100 personer som dött tillsammans med dem 65 svenska poliser som dog
när Estonia förliste och när dessa dog var det ett dråpslag mot Palmeutredningen eftersom
flera följde polisspåret och kände till många osanningar om Palmemordet/palmeutredningen.

Biografen Grand och Palmes hem låg på gångavstånd. Att paret avsåg att ta tunnelbanan
handlade nog om bekvämlighet och de inte ville spatsera omkring ensamma sent på kvällen.
Att någon kommit fram till Palme för att prata talar för mötesteorin, men jag tycker nog att
tiden är illa vald då det är ganska sent på kvällen, och de har väldigt lite tid på sig att prata om
vi tar hänsyn till kronologin. Men omöjligt är det inte.

Då återstår att mördaren och hans kumpaner spanat på Palmes bostad, följt efter honom och
därigenom fått tillfälle till dådet. Varför sköt man då inte honom redan vid bostaden kan man
fråga sig?

Varför är tidpunkten 23.21 så viktig i sammanhanget? Man kan ha byggt operationen kring
Skandiahuset….man kan ha känt till Stigs Engströms planer……men haft flera planer i
planen…..att dörren stängs 23.22 kan vara en vilseledande manöver lika mycket som det
skulle kunna koppla Engström till Palmemordet……….

Man kan ha vetat och känt till Stig Engströms planer och har haft en egen plan i planen
genom att dra fördel av hans planer för att låta honom dra uppmärksamheten till sig, och
minska den egna uppmärksamheten och inblandningen. Den öppna dörren i Skandiahuset som
stött öppen sedan 22.35 och stängdes just en minut efter att Olof Palme skjutits kan ha varit
att på ett psykologiskt sätt koppla ihop mordet med Stig Engström.

Han jobbar över precis samma kväll som statsministern är på kvällsbio en fredag

Han jobbar över så längre denna fredagskväll att han håller på att missa sista nattåget hem

Han jobbar över precis så länge att det synkroniserar med när biobesöket är över

Han måste ha haft hjälp för att synkronisera att han på minuten är på samma plats som paret
Palme är

Han är också den person som vittnen beskriver passar in på mördarens beskrivning av kläder
Hur stor är chansen att just allt detta sammanfaller sig som slumpen och inte som något som
är planerat i förväg?

Var han den skyldige eller den som sköt Olof Palme

Detta skulle kunna vara den perfekta teorin som passar in, men jag tror inte det.

Han arbetar nära biografen Grand och arbetar över VÄLDIGT sent för att vara en
fredagskväll, han stämplar ut 1-2 minuter innan Olof Palme skjuts, och dörren som stått öppen
sedan 22.35 stängs 1 minut efter att Palme har skjutits, och en bil som tillhör väktaren Anette
Kohut står i garaget och hon åker iväg, och man hemligstämplar sedan detta förhör. En
väktare i Skandiahuset säger sig ha sett en skakad Stig Engström komma tillbaka 23.40 för att
ringa hem till sin fru och fråga när nattbussen går. Kollade man att han ringde hem till sin fru
som ett exempel? Fanns det inte tidtabeller vid busshållplatserna 1986?

Hur kommer det sig att allt synkroniserar så exakt på minuten nä det gäller Engström?

Egentligen gäller det också omständigheterna med Anette Kohut och hur även hennes
arbetskväll och aktiviteter synkroniserar exakt på minuten med när Olof Palme skjuts.

Det är inte bara en person aktiviteter som tycks synkronisera med Olof Palmes aktiviteter,
utan två personers aktiviteter och båda arbetar i Skandiahuset. Man undrar hur detta ens är
möjligt och man ska då komma ihåg att ingen av dessa sköt Olof Palme. Vem var det då som
sköt Olof Palme?

Stig Engström kan ha planerat en attack som statsapparaten kände till

Stig Engström var grafiker på en tidning med anknytning till EAP.

Vad som är nytt för mig är Hans Holmérs val av livvakter efter Palmemordet, som hyste
Palmefientlighet och hade nazistisk ideologisk tillhörighet. Dessa livvakter var poliser som
Holmér litade på och kände till.

En polisman som under mordnatten ringde till Vaktdistrikt 1 och uttryckte tillfredsställelse
över mordet 10 Rapport med anledning av påståenden om högerextremism m.m. inom
Stockholmspolisen (citat i det följande är hämtade ur rapporten). 290 Polisspåret SOU
1999:88 ◊ Polisers delaktighet i mordet (”polisspåret”) ◊ Polisfesten den 1 mars 1986, med en
påstådd skål för mordet ◊ Brev med hotelser mot en journalist för att denne förföljt poliser i
samband med mordet ◊ Förekomsten av klistermärken från EAP i Vaktdistrikt 1

Kunde dessa haft anknytning eller känt Stig Engström eftersom det förekommit klistermärken
från EAP i Vaktdistrikt 1? Den som polis som ville utreda Engström blev omplacerad eller
fråntagen fallet.

Men eftersom morden på alla andra fortsatt så är det utifrån det svårt att tro Engström sköt
Palme

Antingen kan Anette Kohut ha varit en del av planeringen, eller så användes hon bara
medvetet som en bricka i spelet och utan att själv vara medveten om det. Var det en slump att
dörren till Skandiahuset stängdes en minut efter att Olof Palmes skjutits och att det stått öppen
sedan 22.35, eller var det precis så man ville att det skulle se ut? Stig Engström tidsplanering
synkroniserade med Olof Palmes på minuten, och hans sägs också ha gått tillbaka till
Skandiahuset 23.40 för att ringa sin fru för att få veta när nattbussen gick hem, och om dörren
till Skandiahuset stängs en minut efter Olof Palme sköts, så blir inte steget långt bort att tänka
att det var han som gick tillbaka.

Om dörren stängs en minut efter att Olof Palme skjuts och hon kör därifrån minuten senare
och att man sedan hemligstämplar förhöret, då behövs det inte mycket för att man ska tro att
även hon döljer något som inte kan offentliggöras. Om man är intresserad av att få veta
sanningen om Olof Palme så kan ju inte allt av tänkbart värde hemligstämplas.

Ett annat alternativ som inte har diskuterats är om någon dörr egentligen har stängts en minut
efter att Olof Palme skjutits, eller om man vill att det ska verka så. Om man kan förfalska
kvitton på att Hans Holmér varit i Borlänge under mordnatten, man kan manipulera
ljudslingor och samtal som ambulanspersonal haft, och att man förvanskar Olof Palmes
journal och ändrar tiden för ankomsten från 23.38 till 23.35 , vad är det som inte säger att dem
i princip kan fylla i med innehåll hur dem egentligen vill. Läser man om palmeutredningen
framkommer det lite varstans att dem ljuger.

För att ge ytterligare perspektiv på hela Palmeutredningen; Om över 100 personer har
tillsammans med dem 65 svenska poliser som dig när Estonia förliste dött mystiskt eller
mördats, tror ni då man bryr sig särskilt mycket om att förfalska, ändra, hemligstämpla
eller ljuga för att dölja sanningen.

Man kan uttrycka det så här också; man går över lik för att dölja sanningen.

Varför hemligstämplas Anette Kohuts förhör?

Hur stor är chansen att Hans Holmérs påstådda älskarinna och den Securitas vakt från
Skandiahuset vars förhör hemligstämplades bor på samma adress?

Hur stor är chansen att samma Securitas vakt vars förhör hemligstämplas också arbetar i det
hus som Olof Palmes far varit med och grundat - Skandiahuset.

Hur stor är chansen att hennes kollega är sen just denna kväll och i över två timmar så hon får
ta hennes pass fram till 23.00

och att hon just denna dag blir kvar till blir till 23.00 ….hon stänger dörren 23.22

Hur stor är chansen att det är just hon (eller någon annan) som stänger den dörr i Skandiahuset
som stått öppen i nästan en timma, och stängs en minut efter Olof Palme har skjutits och hon
kör sedan därifrån

Hur stor är chansen att just denna kväll tycker hennes kollega att det är roligare att spela
bridge med vänner än att åka till jobbpasset som skulle ha börjat 20.45, så istället får Anette
Kohut arbeta till 23.00. Det blir hon som stänger dörren i Skandiahuset. Hon är den enda med
bil i garaget, Hon stänger dörren en minut efter att Palme skjutits.
Var det medvetet arrangerat så att hennes kollega hellre spelade bridge denna kväll för att
Anette Kohut skulle vara i Skandiahuset när Olof Palme skjuts och vara den som stängde
dörren?

Det är alldeles för mycket som tidsmässigt och omständighetsmässigt synkroniserar med Olof
Palmes tids-mönster som inte ska vara möjligt utan planering

Var någon dörr öppen i Skandiahuset och stängdes någon dörr överhuvudtaget (Kan det ha
manipulerats i efterhand och att man därför hemligstämplar hennes förhör?)

Vem var egentligen Hans Holmér - Han var sossarnas man
Vem har bestämt och varför? Redan dagen efter mordet på Olof Palme den 1 mars 1986
utropade polismästaren Hans Holmér det bekanta ”jag tar befälet” över mordutredningen. Han
var sossarnas man.

Han utsåg sig själv till spaningsledare. Stockholms poliskommissionsledamot Hans Holmér
blev omedelbart chef för mordutredningen trots att han aldrig hade lett en sådan utredning
tidigare. Den enhet som vanligtvis hanterade mordfall i Sverige har inte tilldelats fallet.

Det måste väl tillhöra ett av dem största misstagen att låta någon som aldrig lett en sådan
utredning "ta befälet" eller så var det perfekta valet om man inte ville lösa fallet, och komma
så långt bort från misstankarna att den svenska statsapparaten själv var inblandad. Man undrar
var Holmér höll hus mordnatten när han sägs ha skjutsats runt i Stockholm och passerat
mordplatsen sakta rullandes i en bil, som hämtat ur en gangsterfilm. Det sägs ju dessutom att
Holmér styrde Stockholmspolisen lite som sin egen maffia.

Åren 1970 till 1976 var han chef för Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning (RPS/Säk) och
efterträdde då P.G. Vinge i den befattningen. Vinge, som själv var på kant med
socialdemokraterna, kritiserade utnämningen i sina memoarer och menade att Holmér fått
tjänsten som "ett sätt för socialdemokratin att få Säpo inlemmat i den egna maktsfären"
eftersom de inte litade på "oberoende och självständiga myndigheter"

Statsministern är nyss skjuten till döds - och Hans Holmér väljer livvakter som
sympatiserade med Palmefientligheten och nazistisk ideologi som dem han kunde lita på

Avslöjar valet av livvakter något om Hans Holmérs ideologi eller människosyn eller varför
väljer man Palmefientliga livvakter när statsministern alldeles nyss har blivit skjuten av
"Palmefientliga"?

Hans Holmér "Sossarnas man" som valde Palmefientliga livvakter - hur går den ekvationen
ihop?

Hans Holmér – Det fanns kopplingar mellan Holmér själv och dem högerextrema
grupperingarna. Av någon anledning valde Holmér dessa livvakter, men det är svårt att säga
varför. Det som kännetecknade dessa livvakter var snarare att dem ingick i en kamratkrets
som Holmér hade förtroende för – en kamratkrets som, precis Rönnegård påpekade, hade
starka inslag av Palmefientlighet och nazistisk ideologi.
I den kamratkretsen ingick också en annan person som kom att ha en benägenhet att dyka upp
i samband med Palmeutredningen på olika sätt. Det var polismannen – sedermera
vapenhandlaren – ”Ö”.

”Ö” var inte bar en hårdför veteran från Norrmalms vaktdistrikt som representerade mycket
av dem attityder som kommit att förknippas med den miljön. Han var också god vän med alla
Holmérs livvakter. Och han hade, som vi snart ska få veta mer om, mycket goda relationer
med Hans Holmér personligen. Han var också det svenska polisväsendets kanske främste
vapen-expert.

Om hans Holmér inte var i Borlänge var var han då?

Tänk er följande beredskapsövning och jämför den sedan med den redogörelse Dahlgren
lämnar, Det man skulle tro är beredskapsövning är inget som går fel, utan det är själva planen
som används för att avrätta Olof Palme. Övningen ska se ut som en övning, men är på riktigt.

Citerat ur Borgnäs "En iskall vind drog genom Sverige" sid 397:

En möjlighet är att det genomfördes en hemlig militär/polisiär beredskapsövning denna kväll,
där skyddet för Olof Palme och beredskapen inför en plötslig kupp testades. Scenariot var i så
fall sannolikt att en grupp attentatsmän som spelade soldater hade som uppgift att ta sig så
nära statsministern att de kunde utföra ett fingerat attentat. Ett antal personer med
kommunikationsradio lotsade fram gärningsmannen till objektet. Denna övervakningsgrupp
bestod i så fall troligen av militär personal, hemvärnsfolk och /eller poliser med militär
anknytning. Här skulle inte heller några lagrar ha vunnits på att i efterhand offentligt berätta
att man genomfört en övning som plötsligt övergick i verklighet.

Och här är den berättelse som har lämnats av Dahlgren lämnat när han beskriver att han under
mordnatten skjutsade Hans Holmér i Stockholm. Hela berättelsen eller historien låter som den
är hämtad ur en gangsterfilm eller något liknande. Hans kryssade runt i Stockholm under
mordnatten skulle lika gärna kunna handla om detta; Scenariot var i så fall sannolikt att en
grupp attentatsmän som spelade (poliser/agenter/soldater) hade som uppgift att ta sig så nära
statsministern att de kunde utföra ett fingerat attentat. Ett antal personer med
kommunikationsradio lotsade fram gärningsmannen till objektet.

Kan Hans Holmér ha varit huvudorganisatör av Palmemordet på plats där
han i bilen lotsade fram olika personer fram till objektet, och när han får veta
att Olof Palme är skjuten så ber han chauffören att sakta rulla förbli
mordplatsen (som hämtat ur en gangsterfilm). Tänk er vad bisarrt att
Länspolismästaen för Stockholm rullar förbi i bilen när statsministern är
skjuten utan att stiga ur bilen, och bara rullar förbi.
Man kryssade runt i Stockholm på ett sätt som Dahlgren inte kunde förstå. När de befann sig vid Mariatorget,
steg Holmér ur och pratade med en man, som han fick en kvällstidning av.

Alla som har sett deckarfilmer och kanske ett par gangsterfilmer…så brukar tidningar användas för att
dölja/gömma överlämnandet av vapen/pistoler. Var Hans Holmer intresserad av att läsa tidningen denna
kväll eller fanns mordvapnet gömt i tidningen…?
Därefter passerades olika delar av Sveavägen flera gånger

Den man som Dahlgren skjutsat tidigare på dagen hämtades vid Operan några minuter före
23.00 och åkte med runt kvarteret vid Rådmansgatan flera gånger och släpptes av vid
Odenplan.

Kan det första överlämnandet av vapnet skett här i bilen innan han släpps av?

Senare befann man sig vid Hagagatan, där Holmér steg ur och gick fram till en man i 25-
årsåldern. Det verkade som om de hade stämt möte där.

Efter några minuter kom Holmér tillbaka och berättade att Olof Palme blivit skjuten på
Sveavägen. Färden fortsatte mot mordplatsen, där Dahlgren fick order om att ”rulla sakta
förbi”.
Någon halvtimme senare stannade de vid Norr Mälarstrand och hämtade en väntande kvinna
i 50-årsåldern, som skjutsades till Sundbyberg.

Därefter fortsatte färden till Mälarhöjdens T-banestation, där Holmér lämnades av strax före
00.30.
Innan han körde iväg såg han att Holmér steg in i en mörkblå Volvo, där det satt en person
utöver föraren.

Michael Lundh lämnade piketen 1988 (Norrmalmspolisen)

Vad tror du om polisspåret?

– Jag känner många av dem som pekats ut och jag kan säga att de inte har något med mordet
att göra. Det är ett villospår. Snarare tror jag att det är en grupp poliser och militärer på
väldigt hög nivå som ligger bakom. Säkerhetspolisen måste ha något slags finger med i spelet.
Och de inblandade har inget intresse för pengar utan har drivits till det här av politiska
orsaker.

Lundh fick kontakt med en journalist som intresserade sig för att kartlägga högerextrema -
inom polisen. Journalisten var Stieg Larsson, senare världsberömd författare till -
Millenniumtrilogin.

Många dör i plötsliga hjärtattacker

– Stieg lämnade över en lista till mig med 50 namn på poliser. Men listan försvann när någon
bröt sig in i mitt tjänsteskåp på ungdomsroteln. Ingen var intresserad av att utreda, men Stieg
var väldigt upprörd. Han blev den enda som jag kunde prata med om mina upplevelser av hur
det var inom polisen.

Stieg Larsson (författaren) dör av hjärtattack efter ett glas malt whisky. Han tipsade också
polisen om sitt spår på vem som kan ha skjutit Olof Palme (Bertil Wedin som arbetat för
SÄPO). Stieg Larsson hade två veckor före sin död skickat ett mail med innehållet; Två
veckor före sin död skrev Stieg Larsson i ett mejl till sin bror Joakim i Umeå: ”Jag har tre
böcker klara och inlämnade och den fjärde snart klar. Han utredde Palmemordet i hemlighet
och hade 15 flyttlådor med arkivmaterial (Kan han ha blivit förgiftad på något annat eller han
bara arbetade för mycket?)
I Holmérs sk Palmerum fanns från dag ett regeringsrepresentanten Klas Bergstrand, han som
gått från justitiedepartementet till att bli Riksåklagare för att nyligen ha utnämnts till ny
SÄPO-chef.

Klas Bergenstrand Säpo-chef. Död efter att han ville omorganisera Säpo och snackade med
Jallai. Dör olötsligt i hjärtinfarkt. "Han var i oerhört god form". Cyklade till och från jobbet.

Anders Larsson och Bo Ståhl Tipsade om Norrköpingsmötet. Agerade märkligt, därefter
dog båda i hjärtattack samt magsår.

Ulf Lingärde - Datatekniker som hävdade sig ha sett dokument hos SSI som beskrev
Palmemordet. Död i plötslig hjärtattack efter potentiell telefonavlyssning och inbrott.

Milan Valverius - Chefsobducent vid Palmes obduktion. Orsak sägs vara självmord genom
överdosering av läkemedel. Både Valverius och hans fru dog båda samma dag 10/2-94. Med
all sannolikhet blev dom förgiftade. Också här kan det röra sig hjärtattack. Valverius sa att
sanningen om palmemordet ligger i obduktionsprotokollet. Visste han att det inte var Olof
Palmes kropp som obducerades eller annat eftersom polisen inte fick fastställa hans identitet
och inte heller göra en likförrätning....???

Vill man lösa mordgåtan med Olof Palme om Svenska Staten och maktelit är iblandade?

Det råder ingen tvekan om att Hans Holmér, den förste spaningsledaren i
Palmeutredningen, visste mer om mordet på Olof Palme och de bakomliggande
krafterna än han avslöjade under sin livstid.

Många av Hans Holmérs uttalanden tillhör dem mer kryptiska, men avslöjar att han
visste mer om Palmemordets bakomliggande faktorer än som har avslöjats.

Om han visste mer än han ville eller kunde avslöja, hur kom det sig att han inte kunde
gripa Palmemördaren och varför finns det så många olika teorier och varför har så
många andra dött?

Många kryptiska uttalanden av Hans Holmér här är några av dem;

Vad betyder dessa kryptiska meningar; Först uttrycker Holmér

”Det är offret som valt själva mordplatsen”.

Sedan uttrycker han i sin bok ”Olof Palme är skjuten”

"Men skulle verkligen ett proffs låta Olof Palme ”välja” plats för mordet”.

Hans Holmér var vän till familjen Palme. I Expressen 29 maj 1986 säger han: ”Det är offret
som valt själva mordplatsen”. Även i sin bok ”Olof Palme är skjuten” (H173) skriver han
”Men skulle verkligen ett proffs låta Olof Palme ”välja” plats för mordet”. Det finns också
uppgifter om, att paret Palme stämt möte och växlat några ord med någon, efter att de gått
över på Sveavägens andra sida.
Hans Holmér var vän till familjen, men efter att Olof Palme har skjutits så väljer Hans Holmér
livvakter som var Palmefientliga och hade en nazist ideologi som politisk tillhörighet

Kanske är spaningsledaren Hans Holmérs egna ord den bästa beskrivningen av hela denna
utredning;

Vad betyder denna mening;

"Om man inte kan finna något motiv så har det inträffade aldrig inträffat".

Hans Holmér sade i Dagens Nyheter 25 augusti 1986 : ”Om sanningen om mordet på Olof
Palme kommer fram, så kommer den att skaka Sverige i sina grundvalar.” Vid en
presskonferens den 28 maj 1986 sade han att

Vad betyder meningen:

"Nu spelar jag ett högt spel, därför att förr eller senare får ni facit."

Vad menade Hans Holmer med orden; ”Om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram –
skulle det skaka Sverige i dess grundvalar”, sa Hans Holmér under mordutredningens mest
intensiva fas – det första året.

”…skaka Sverige i dess grundvalar” Vad menade han med det och vad grundande han det
på?

Här är en kommentar som ger en kall och bitter eftersmak från fackföreningsledaren Björn
Rosengren. Är det inte en kommentar i klass med Holmérs; "Men skulle verkligen ett proffs
låta Olof Palme ”välja” plats för mordet”.

Nils Bejerot - Professor som sa att det var partiet som dödade Palme. Utsattes för mordbrand
och drabbades därpå av en virussjukdom och dog.

Bara tre veckor före Palmemordet dör eller mördas en socialdemokrat i makteliten

Jan Forsström - Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7
februari 1986 tre veckor före Olof Palmes död. Det påstås att det rådde irritation och en del
motsättningar (socialdemokrat).

Klockan 23.17 ser fackföreningsledaren Björn Rosengren att Olof och Lisbet Palme kommer
gående längs Sveavägen. En kort stund tidigare har han växlat ett par ord med
statsministerparet när de träffades inne på biografen.

”Visst är Sverige ett fantastiskt land”, säger Rosengren till sin fru. ”Var annars kan
statsministern gå hem sent en kväll utan livvakter, som vilken annan medborgare som
helst?”

När han säger det har Olof Palme precis fyra minuter kvar att leva.

Olof Palme - Statsminister. Skjuten 28 februari 1986 (socialdemokrat).
Och tänk att Björn Rosengrens bror Hans har en övernattningslägenhet 100 meter från
mordplatsen

Björn Rosengrens bror Hans Rosengren. Hade övernattningslägenhet 100 meter från
mordplatsen på Sveavägen. Björn Rosengren, som var på Grandbiografen med Olof Palme,
var hans bror. Mystisk flygolycka.

Bo Asplund Norrmalmspolis som skålade för mordet. Dödsorsak?? Fick dessutom 20.000 kr
av Svenska Staten efter att på morgonen dagen efter ringa till jobbet och skålade med att säga;
bra att den fähunden är död. Det ledde inte till avsked eller omplacering. Istället var det han
som hade blivit kränkt och fick ett skadestånd på 20.000 kr av staten.

"Bra att den fähnden är död nu"

(Fick istället för att drabbas arbetsmässiga åtgärder skadestånd på 20.000kr av svenska
staten för att det var han som blivit kränkt för den påstådda kommentaren)

Svenska Försvarsmakten högsta ledning attackerar Olof Palme öppet

Ett mycket anmärkningsvärt och (hotfullt) retoriskt uttalande som Försvarsmaktens
överbefälhavare Stig Synnergrens gör mot Sveriges statsminister Olof Palme och ger honom
också etiketten ”Bolsjeviken”, det vill säga kommunisten måste bort;

”Bolsjeviken måste bort!”

Ännu en person från Försvarsmakten som i media uttalar sig kryptiskt hotfullt är
kommendörkaptenen Hans von Hofsten som framför att

”Olof Palme hade slutat att lyssna till varningar”

Budskapet i artikeln var bara ett litet steg från att anklaga Palme för landsförräderi och två
steg ifrån att han inte skulle tillåtas att störta Sverige i fördärvet om han sviktade.

Bakom alla olika kommentarerna döljer sig föraktet, fientligheten och Jantelagens
dubbelmoral och Palmehatet.

Strax för mordet på Olof Palme var konflikten mellan statsministern och LO-ledningen
och dess ordförande Stig Malm total.

Jan Forsström - Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7
februari 1986 tre veckor före Olof Palmes död. Det påstås att det rådde irritation och en del
motsättningar. Socialdemokrat.

Dagen innan mordet på Palme rasade börsen med 17 miljarder som följd av att regeringen
beslutat höja aktiebeskattningen. Vem eller vilka aktörer i makteliten förlorade mest denna
dag?

Carl Fredrik Algernons dog torsdagen den 15 januari 1987. Efter julhelgerna hade han legat
hemma i förkylning under en veckas tid. Lördagen den 10 januari hade han trots förkylningen
åkt in på ett möte med Anders Carlberg (Bofors). Mötet hade enligt maken gällt en
nysmuggelaffär – Oman. 5 dagar efter mötet med Anders Carlgren dör Algernons.

Runt den 20 februari 1986 besökte Anders Carlberg, som var verkställande direktör vid Nobel
Industrier (Bofors), Olof Palme. Olof Palme sköts en vecka senare

Tror man att Svenska Staten ville hjälpa Olof Palme att falla med flaggan i topp med alla
dessa människors kommentarer och uttryck. Det var en avrättning och inget annat och i
kommande texter så förstår man att Olof Palme lämnades för att dö.

En teori i olika manipulerade steg hjälpa personen eller mördaren att komma undan och
komma vidare eller att vinna tid eller för att förlora tid när någon lämnas att dö, så tar man
inte bara en omväg med ambulansen, man slår av sirenerna, men har också tid att stanna,
Lisbet Palme hinner byta fordon, hinner byta kappa, och vem stannar ambulansen när det
handlar om sekunder, och börjar byta kappa och fordon om det inte är en mordkomplott där
även Lisbet Palme är delaktig. Det är i samma nivå som när man "tvättade rent" dem som
kallade upphittade kulorna från DNA, eller för att dölja att kulorna inte kom från
Palmemordet. Då kanske man också förstår Hans Holmérs uttalande bättre; "Om man inte
kan finna något motiv så har det inträffade aldrig inträffat".

Händelseförloppet är ingen naturlig
reaktion
1. När Leif ringer SOS larmcentral, och säger "Mord på Sveavägen" blir han kopplad
till polisen men som inte svarar på närmare två minuter så han lägger på och går ut ur
bilen
2. Sedan en fördröjning eller försening på 6-7 minuter, var det den tid det skulle behövas
för att komma förbi tullarna och innersta Stockholm City..?
3. Varför väntar man med Rikslarm i flera timmar när självaste Statsministern är
skjuten? Väntar man medvetet med rikslarm i flera timmar för att hinna till en
flygplats för att möjligen hinna ta sig ur landet..
4. Lämnade någon särskild misstänkt person eller ANNAN person från närliggande
flygplats eller kanske från en mindre flygplats med mindre bevakning för att undgå
uppmärksamhet timmarna efter mordet på Olof Palme?
5. Förhandsarrangerade ambulanser. Utbytt ambulanspersonal. Polis från
Norrmalmspolisen är denna kväll ambulansförare. Maria Degerman, som i vanliga fall
brukade tjänstgöra vid Norrmalmspolisen.
6. Långsamma utryckningar, två ambulanser på plats när dem bara sett en,
ambulanspersonal uppskattas ta god tid på sig 3-4 minuter innan dem kommer iväg,
sirenerna slås på för att markera att det är bråttom, men slås sedan av, man kör inte
heller den kortaste vägen när det handlar om sekunder mellan liv och död
7. Lisbet Palme åker med ambulansen, men anländer inte i ambulans utan kommer i en
polisbil, varför man också måste ha stannat och förlorat ytterligare med tid om man
ska utgå från att personen kan räddas
8. Lisbet Palme går in i en ambulans iförd en kappa och anländer till sjukhus i en annan
9. Manipulerade samtal. Av dem två ambulanserna verkar en veta att det är
statsministern som transporteras, medan den andra inte tycks veta detta förrän 23.37.
Att döma av LAC-operatören Gia Carneströms reaktioner verkar det också som det
var först 23.37.30 som detta oerhörda faktum för första gången blev känt hos
personalen på Länsalarmeringscentralen. Detta är ytterligare något som kastar tvivel
på autenticiteten i samtal 7, i vilket ambulanspersonalen i 951 nästan 10 minuter
tidigare ska ha känt till att det var Olof Palme som transporterades till sjukhuset
10. Olof Palmes patientjournal förvanskas. Patientjournalen var ursprungligen
ankomstmarkerad ”23.38”, men uppgifterna förvanskas, antagligen tämligen snabbt
efter mordet, till 23.35, uppenbarligen för att visa Olof Palmes snabba
omhändertagande.
11. Jourhavande mordutredare fick inget larm på natten, utan läste om mordet i
morgontidningen. Han blev tydligen inte alls inblandad i utredningen.
12. Möjligheten att rädda en svårt skottskadad person avtar givetvis mycket snabbt med
varje minut, varje sekund som går. Finns det något som tyder på att man gjorde sitt
bästa eller yttersta någonstans överhuvudtaget? Ingenting. Absolut ingenting. Det stora
sveket från Sverige mot sin egen statsminister är en rättsskandal som saknar ord.
Ingenting blev rätt i början, ingenting blev mer rätt efter det, och ingenting har blivit
mer rätt idag.

Finns det någon ambulanspersonal som slår av sirenerna, kör den längre omvägen eller har tid
att stoppa under ambulanstransporten när det kan handla om sekunder och dessutom är
självaste statsministern, om det inte redan i förväg är instruerat, arrangerat och manipulerat?
Och att Lisbet Palme har tid med allt detta som att byta fordon, byta kappa, och sedan
anländer ungefär 4 minuter efter ambulansen med Olof Palme visar att hon också är delaktig i
denna mordkomplott.

Händelseförloppet är ingen naturlig reaktion, utan är konstruerad och manipulerad. Det är lika
osannolikt som om en person som ska börja föda i en bil, att om en bil hade sirener att man
först slår på sirenerna för att påvisa att det är akut bråttom och för att under färden slå av dem
för påvisa att nu är det inte akut bråttom längre, och att man bestämmer sig för att köra den
längre omvägen till sjukhuset, och har tid att stanna bilen och dessutom byte fordon, och har
dessutom tid och närvaron att att bry sig om att byta kappa under tiden. Egentligen räcker det
att förstå detta så inser man snabbt att allt är en arrangerad mordkomplott av någon sort.

Lisbeth Palme lämnar Olofs ambulans. Lisbeth Palme gick i Vasastan över från Olofs
ambulans till den vid (ca) Odengatan anslutande poliskommissariebilen. Efter att ha bytt
ytterplagg, anländer Lisbeth Palme i kommissariebilen ca 4 minuter efter Olofs ambulans till
Sabbatsbergs akutintag. Fotografen Ulf Karlsson anger tidpunkten till 23.42.
Denna mockajacka hade hon när hon steg in i ambulansen och är inte samma som den hon har
på sig när hon anländer i kommissariebilen.

LÄS GENOMGÅNGEN OCH ANALYS AV DE FÖRSTA SAMTALEN PÅ LAC-
BANDET PÅ LÄNKEN NEDAN
http://www.politiskamord.com/p5lacsamtalen.html

Fördröjningen
Själva fördröjningen tycks ske precis överallt, en minut här, två minuter där, omvägar, byten,
stopp, fördröjningar, manipulationer och väntar med rikslarm.

1) Polisen svarade aldrig när Leif kopplades vidare från SOS larmcentral till polisen så
efter två minuter la han på och sprang ur bilen, berättar Leif, som då inte visste vem som
hade blivit skjuten.

2) Man verkar vilja dölja händelseförloppet för dem första kritiska 6-7 minuterna, då man från
statsapparatens sida vill hävda att dem var snabba.

3) Man väntar dessutom med Rikslarm i flera timmar när det är statsministern som skjuten till
döds.

Varför väntar man med Rikslarm?

Varför väntar man med Rikslarm? Hur kan denna medvetna fördröjning ha skett? Finns det
något i texterna som kan avslöja eller i obduktionsprotokoll som kan "tolkas" som en
medveten planerad fördröjningsmekanism? Här är min iakttagelse som gäller ett par punkter.

Varför stänger man av hela Sabbatsbergs sjukhus för andra patienter när Olof Palme
redan var död?

Varför hemligstämplade polisen Olof Palmes "status presens" i journalen (det vill säga vilket
tillstånd patienten befann sig i just då). Är hemligstämplandet av detta ett försök att dölja
varför Rikslarmet medvetet egentligen kunna fördröjas?

Om det har hemligstämplats har det också en orsak, och det enda orsak som jag kan logisk i
detta sammanhang är att så länge han inte har konstaterats att vara död eller att ha blivit
mördad, så kunde rikslarmet dröja.

Vid ambulansens ankomst till Sabbatsbergs sjukhus antecknades "status presens' i journalen,
d v s i vilket tillstånd
'patienten befann sig just då.. Polisen hemligstämplade av någon anledning även denna
handling. Men där måste helt enkelt ha stått att Palme var död.

Fruktlösa återupplivningsförsök
Därför är det något anmärkningsvärt att man när Palme anlände vidtog en rad åtgärder för att
återuppliva honom. Läkaren Holger Sköldefors, som bor ute på Lidingö, hade gått och lagt sig
när telefonen ringde kl 23.40. Han drog på sig kläderna och körde med gasen i botten till
sjukhuset. Kirurgen Claes Wallin avbröt en fotledsoperation på en annan avdelning för att
försöka få liv i Palme. Han öppnade bröstkorgen och påbörjade hjärtmassage men märkte
omedelbart att det var fruktlöst. En annan läkare Olof Wallenberg förde genom halsen en
slang ned i luftstrupen och försökte blåsa friskt syre ned i lungorna. Först tre minuter efter
midnatt kom Claes Wallin ut från akutmottagningen och meddelade Lisbet Palme att Olof
Palme var död.

I Milan Valverius dödsattest står antecknat datum för dödsfallet, den 28 februari.
Däremot antecknade han inget klockslag.

Återupplivningsförsöken beskrivs som ett skådespel och ingenting annat

Återupplivningsförsöken var meningslösa, säger Milan Valverius. Det var för att det var
statsministern. Man ville
visa att man gjorde allt för att rädda livet på honom. Det var ett skådespel och ingenting annat.
Olof Palme dog ögonblickligen av det välriktade skottet. Han var död redan när han slog i
gatan.

Olof Palme dog ögonblickligen av det välriktade skottet. Han var död redan när han
slog i gatan.

1. Olof Palme var redan död när han slog i gatan
2. Varför stänger man av hela Sabbatsbergs sjukhus om han redan var död?
3. Varför hemligstämplades Palmes "status presens" och vilket tillstånd han var i när han
kom till sjukhuset?
4. Varför antecknades inget klockslag i dödsattesten utan bara bara datum 28 februari
5. Återupplivningsförsök beskrivs som ett skådespel (om han redan var död)
6. Tre minuter efter midnatt kom Claes Wallin ut från akutmottagningen och meddelade
Lisbet Palme att Olof Palme var död.
7. I dödsattesten står att Olof Palme dog 28 februari men inget klockslag. Visar detta att
man egentligen visste att Olof Palme redan var död vid tillfället då han sköts den 28
februari, och varför står inte tiden med 00.03 den 1 mars 1986 som den tid då han
konstateras vara död?
8. Den röda tråden tycks vara att det saknas en tidpunkt för hans död och att hans status
presens har hemligstämplats
9. Slutsats; att om han hade konstaterats död eller mördad omgående borde Rikslarmet
gått direkt, men trots detta dröjer det ytterligare, varför undrar man?
10. Slutsats: Man väntar med Rikslarm för att hinna få ut kroppen utanför Sveriges
gränser, så att den inte ska kunna undersökas. Polisen fick inte fastställa Olof Palmes
identitet för Lisbet Palme. Polisen fick inte heller göra en likförrättning för Lisbet
Palme. Rättsläkare fick inte undersöka kulorna. Rättsläkarna fick inte undersöka Olof
Palmes kläder och inte heller Lisbet Palmes kläder. Och läkarna fick i sin tur inte
undersöka Lisbet Palmes skada. Nästa steg var sedan att hemligstämpla
obduktionsprotokollet i 70 år fram till 2056 då denna generations människor som
deltagit i mordkomplotten ska slippa ta ansvar

Fler konstateranden av rättsläkarna att Olof Palme redan var död när han föll i marken
och dött ögonblickligen. Varför gick inte rikslarmet direkt och varför hemligstämplar
man hans "status presens" när han redan var död?

DN-artikeln innehöll ytterligare några intressanta uppgifter. Dödsattesten som Valverius
utfärdat, citerades och där stod att Palme förblött. En viktig bidragande orsak till döden var att
blod kommit in i lungorna. Dessutom stod om en helt ny detalj, ett blåmärke på pannan, som
Palme fått när han föll i gatan. Av storleken på detta kunde rättsläkarna utläsa att Olof Palme
dött ögonblickligen. Om hjärtat pulserat när han slog i gatan så hade blodutådringen på
avskrapningen varit större.

http://www.politiskamord.com/obduktion_krantz.pdf

Varför hindras polisen från att fastställa Olof Palmes identitet av Lisbet
Palme?

Varför säger Lisbet Palme nej till att poliser inte får förrätta likbesiktning på
hennes döda make (Olof Palme)?

Varför stängs hela Sabbatsberg av för andra patienter när Olof Palme redan
var död?

1. Polisen fick inte fastställa hans identitet.

2. Poliser fick inte förrätta likbesiktning på hennes döda make.

3. Polisen fick inte titta på Lisbet Palmes skada.

4. Hon avvisade läkare som ville se om hennes påstådda skottskada.

5. Läkaren Claes Wallin som tog emot Lisbet Palme hade aldrig hört talas om Lisbeth Palmes
skada.

6. Det finns inget bevis för att Lisbet Palme skadats eftersom hon inte tilläts att undersökas

7. Ingen läkare på Sabbatsberg har hört talas om Lisbet Palmes skada

8. Ambulanspersonal visste inte om Lisbet Palmes skada och uppfattade henne inte som
skadad under ambulansfärden
9. Kommissarie Gösta Söderström som var första polisbefäl på mordplatsen och försökte höra
Lisbet uppfattade inte Lisbet Palm vara skadad

10. Polisledningen sa att Lisbet Palme inte fick störas (med undersökningar). I samband med
obduktionen lördagen den 1 mars begärde jag att vi skulle få undersöka Lisbet Palme, säger
doc Valverius. Men polisledningen sa bestämt ifrån att hon inte fick störas. Det hjälpte inte
ens att vi erbjöd oss att ställa en kvinnlig rättsläkare till förfogande.

11. Sköterskan Lena Östeman som sett Lisbet Palmes jacka med dem två kulhålen och var
den sköterska som hade baddat om Lisbet Palmes rygg då hon klagade över att det sved på
ryggen. Efter det var det inte mer med det. Det beskrevs som en rodnad efter ett piskrapp,
men är dokumenterat som en sårkanal med ett djup på 2-3 mm. Inte ens
den dokumentationen har tagits med som bevisning vid rättegången.

12.I förundersökningshandlingarna finns en PM inlämnad 24.3.86 av kommissarie Lars
Christiansson. Han var på Sabbatsbergs sjukhus och fick ett vagt signalement på mördaren av
Lisbet Palme. Han slutar sin PM: "Sköterskan som var med i rummet visade på fru Palmes
mockakappa Den hade två hål på ryggen. Fru Palme drog upp sin blus. På ryggen fanns en
sårkanal, c:a 2 - 3 mm djup, tvärs över båda skulderbladen. Ytterligare samtal orkade fru
Palme inte med."

13. Åklagaren kallar varken kommissarie Lars Christiansson och sköterskan Lena Östeman
har inte hörts av polisen. Åklagaren har inte kallat Lars Christiansson till rättegången.
Sköterskan som inte namnges i hans PM, har inte hörts av polisen. Hon heter annars Lena
Östeman.

14. Om detta säger obducenten Milan Valverius; En så djup sårkanal måste vara kraftigt
blödande, säger doc Milan Valverius, som i egenskap av chef för Statens Rättsläkarstation vid
Karolinska Institutet i Solna svarade för den rättsmedicinska undersökningen av Olof Palme.
Men ingen annan än sköterskan har sett denna skada och inte ens
denna dokumentationen har tagits med som bevisning vid rättegången. Dokumentationen
användes inte som bevisning i mordrättegången.

15. Det framgår tre saker; ingen läkare ha sett skadan, ingen har hört talas om att Lisbet Palme
skulle vara skadad, ingen läkare FICK undersöka påstådda skadan (förrän nio månader efter
mordet på Olof Palme), men hävdar Hans Holmér att det var något som glömdes bort i
uppståndelsen.

16. Hans Holmér skriver i sin bok Olof Palme är skjuten! När Hans Holmer hördes av
Edenmankommissionen 1.2. 1988 förklarade han helt frankt att anledningen till att läkarna på
Sabbatsberg eller rättsläkarna inte undersökt Lisbet Palmes skada var att "det var något som
glömdes bort i all uppståndelsen, det hamnade mellan stolarna". Där kan vi alltså konstatera
att Hans Holmer helt enkelt ljuger.

17. Den enda person som säger sig ha sett Lisbet Palmes skada var sköterskan Lena Östeman.
Varför kallades hon aldrig till förhör och varför var det inte intressant att få veta mer om den
"påstådda" skadan. Detta är ett sätt att stoppa utredningen på att inte kalla personer till förhör.
Sedan har vi det motsatta sätet och det är att kalla personer till förhör och om det framkommer
något värdefullt som kan bringa klarhet i mordutredningen, då hemligstämplar man innehållet
istället och stoppar utredning på nytt, som förhöret med Skandiavittnet med Anette Kohut
(Securitas, hemligstämplat). Dem övriga förhören med Anna-Lisa Gahn, Securitas, Henry
Olofsson, Securitas, Roland Bergström, Skandia, Per Häggström, Skandia hemligstämplade
man inte. Anette Kohut lämnade Skandiahuset med bil, hon kom ut ur garaget på
Luntmakargatan strax efter mordet, vad hon såg kan ha stor betydelse, men det är tyvärr
hemligstämplat.

18. Slutligen: Lisbet Palmes skada fick Milan Valverius dokumentera första gången vid
en genomgång med mordutredarna på rättsläkarstationen nio månader efter mordet.
Det var den 11 december.

Återkommande problem och systematiskt medvetna och skapta hinder för att kunna
utreda någonting överhuvudtaget

1. Man fick inte undersöka skadan som uppkommit
2. Man får inte ens identifiera och fastställa att Olof Palme var Olof Palme
3. Man kunde därför inte komma vidare med undersökningen och polisutredningen.
Undersökningen av Lisbets skada hade stor betydelse för bestämning av skjutavstånd,
skottvinkel etc. Man skulle ha kunnat räkna ut var kulan slagit ned och fått detta
bekräftat av märken på gatan, husväggen eller var det nu kan ha varit. Det är ren
geometri, säger doc Valverius.
4. Man fick inte undersöka Lisbet Palmes kläder och man fick inte heller inte undersöka
Olof Palmes kläder för att kunna avgöra var eller hur skotten hade avlossats
5. Man frångår från praxis och rutiner för utredningar. Överläggningar mellan åklagaren
och rättsläkaren är rutin i sådana frågor mellan polisens mordutredare, i mordfall av
detta slag. I det här fallet har polis och åklagare till dagens dato ställt sig helt
kallsinniga till den rättsmedicinska expertisen och arbete.
6. Man frångår från praxis på nytt och kallar inte rättsläkaren. Det är första gången under
mina fyrtio är som rättsläkare som sakkunnig till en mordrättegång där jag utfört
obduktionen inte blir kallad, säger Milan Valverius.
7. Obducenten Milan Valverius blev inte ens kallad till den rekonstruktion som gjordes
på Sveavägen några dagar efter mordet. Det blev för övrigt inte heller Lisbet Palme
eller kommissarie Gösta Söderström,
fastän dåvarande åklagaren K G Svensson yrkade på det.
8. Milan Valverius har också förvånat sig över att han och hans kolleger inte fick se de
två kulorna som privatpersoner hittat på mordplatsen. Inte heller fick de se Olof
Palmes kläder med skotthål och naturligtvis inte heller Lisbet Palmes jacka med de två
kulhålen. Det hade varit ovärderligt för bestämning av kulbanorna och hör normalt till
rättsläkarnas undersökningsmaterial. Milan Valverius undrar också om kulorna
verkligen är de rätta, med tanke så att de inte alls tycks ha varit deformerade. Den ena
kulan hittades på lördagsmorgonen och den andra på söndagen.
9. I andra fall och i andra länder är den rättsmedicinska undersökningen en integrerad del
av brottsutredningen. Den är viktig både för spaningen och för bevisningen. Men
Sverige hemligstämplade obduktionsprotokollet i 70 år fram till 2056

Hur man hindrar rättvisan från att komma fram och ser
tydligt ser hur statsapparaten är inblandad?
1. Det börjar redan här när man skiljer den rättsmedicinska undersökningen från
brottsutredningen och gör dem till två separata delar där rättsmedicinska bevis inte kan
integrera med informationen från brottsutredningen. I andra fall och i andra länder är
den rättsmedicinska undersökningen en integrerad del av brottsutredningen. Den är
viktig både för spaningen och för bevisningen.
2. Man frångår från praxis och rutiner för utredningar. Överläggningar mellan åklagaren
och rättsläkaren är rutin i sådana frågor mellan polisens mordutredare, och håller
därmed isär dessa två delar ytterligare en gång.
3. Polis och åklagare ställer sig helt kallsinniga till den rättsmedicinska expertisen och
deras arbete, och visar inget intresse av den eftersom den inte ska vara en del av
brottsundersökningen.
4. Rättsläkaren som utfört obduktionen som rättsläkare och som sakkunnig inte kallas till
mordrättegången Det är första gången under mina fyrtio är som rättsläkare som
sakkunnig till en mordrättegång där jag utfört obduktionen inte blir kallad, säger Milan
Valverius. Hålls återigen borta från att uttrycka rättsmedicinska synpunkter på
utredningen.
5. Rättsläkaren och hans kollegor hålls ute från brottsutredningen och får inte ta del av
bevismaterial. Valverius och hans kolleger inte fick se de två kulorna som
privatpersoner hittat på mordplatsen. Inte heller fick de se Olof Palmes kläder med
skotthål och naturligtvis inte heller Lisbet Palmes jacka med de två kulhålen.
6. Man kallar inte rättsläkaren till mord rekonstruktionen
7. Obduktionsprotokollet hemligstämplas i 70 år och kan därför inte heller användas av
rättsläkaren och kan inte heller användas i brottsutredningen.
8. Man kan inte fastställa tidpunkten för när första kommissarie var på plats,
tidsangivelser manipuleras, det finns inget klockslag för när Olof Palme konstaterades
vara död, ingen får undersöka Lisbet Palmes skada, ingen polis får fastställa Olof
Palmes identitet, ingen polis får förrätta en likbesiktning på hennes döda make, akter
hemligstämplas, förhör hemligstämplas, obduktionsprotokollet hemligstämplas i 70 år,
anteckningar försvinner, rättsläkaren expertis kunskap får inte vara del av
brottsutredningen, rättsläkare får inte ta del av bevismaterial, kallas inte rättegångar,
man är inte intresserad av rättsläkarens synpunkt, kommissarier kallas heller inte till
rättegång och sköterskan hörs inte av polis, eller brott kan inte styrkas, människor
försvinner, dör plötsligt, dör mystiskt, eller råkar ut för olika dödsolyckor och så
vidare
9. Så här sammanfattar Milan Valverius mordutredningen och kan han ha mer rätt än så;
Och rent pinsamt blev det när Milan Valverius tog till orda. Allt han hade att berätta
innebar nämligen en svidande
kritik av hela mordutredningen. Inför kommissionen berättade han oförblommerat om
såväl polisens som åklagarnas totala brist på intresse för rättsläkarnas arbete. Han
undrade över om utredarna egentligen ville ha reda på sanningen och han hade en
stark känsla av att det var någonting man ville dölja
10. Jourhavande mordutredare fick inget larm på natten, utan läste om mordet i
morgontidningen. Han blev tydligen inte alls inblandad i utredningen.
11. Sammanfattningsvis är det tydligt att man medvetet, planerat och systematiskt hindrar
utredningen från att komma framåt till något nytt genom att man helt enkelt
fragmentiserar sönder mordutredningen i olika lösa delar utan sammanhang.
12. Retoriken tycks var följande. Ena gången är det Lisbet Palme som nekar tillgång till
ny information i utredningen när hon nekar polisen att få fastställa Olof Palmes
identitet och neka polisen att förrätta en likbesiktning, och nästa gång är det polisen
själva som nekar att läkare eller rättsläkare får undersöka Lisbet Palmes påstådda
skada.
Här följer nu en lista över personer som har mördats, dött mystiskt eller på annat sätt varit mer
eller mindre inblandade i Palmeutredningen eller Boforsaffären och som måste haft maximal
”otur” och råkat ut för allehanda ”dödsolyckor”. Detta hat ju blivit värre än värsta tänkbara
skräckfilm, där en efter dör, i ett demokratiskt Sverige. Tyvärr avslöjar sig nog något som mer
liknar en svensk polisstat som tar lagen i sina egna händer som en "svensk terminator" som
går loss på alla som söker sanningen.

"Sverige är inget trevligt ställe".

Jag skickade ett mail till en person med ett frågor och fick svar på ett par av dem. Han skrev
också att lämnade och flyttade från Sverige och beskrev Sverige med dessa ord; "Sverige är
inget trevligt ställe".

Idag förstår jag bättre vad han menade

Man går runt och skrämmer och hotar människor, ser till att dem råkar ut för olyckor, blir
förgiftade, skjutna i skallen, knuffas framför tåg och snubblar och slår ihjäl sig, drabbas av
hjärtattacker, mängder med självmord och människor som skjuter sig själva. Visst är Sverige
ett fantastiskt land att leva i, där alla ser lika GLADA UT HELA TIDEN, oavsett hur många
som dör. Många vill nog berätta om Palmemordet men som ni ser så har det ett pris. Kanske
borde människor gå ihop i en grupp och uttala sig.

Gemensamt för alla som av olika anledningar dött är att
dem flesta ser ut att var från Stockholmstrakten.
Jan Forsström - Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7
februari 1986 tre veckor före Olof Palmes död. Det påstås att det rådde irritation och en del
motsättningar. Socialdemokrat.

Strax för mordet på Olof Palme var konflikten mellan statsministern och LO-ledningen
total.

Dagen innan mordet på Palme rasade börsen med 17 miljarder som följd av att regeringen
beslutat höja aktiebeskattningen. Vem eller vilka aktörer i makteliten förlorade mest denna
dag?

Olof Palme - Statsminister. Skjuten 28 februari 1986. Socialdemokrat

Nils Bejerot - Professor som sa att det var partiet som dödade Palme. Utsattes för mordbrand
och drabbades därpå av en virussjukdom och dog

Hans Holmér - Spaningschef Palmeutredningen. Hade påbörjat sina memoarer när han under
oklara omständigheter plötsligt gick bort.

Rolf Dahlgren - Chaufför och Polisinspektör som mordnatten skulle ha skjutsat Hans Holmér
i Stockholm mordnatten. Död i alkoholförgiftning. Självmord.

Lars Christansson - Tf poliskommisarie på VD1 . Dödssätt okänt.
Bror Perä - Normalmspolisen. Utpekades som högerextremist. Självmord. Sköt sig själv.

Bo Asplund Norrmalmspolis som skålade för mordet. Dödsorsak?? Fick dessutom 20.000 kr
av Svenska Staten efter att på morgonen dagen efter ringa till jobbet och skålade med att säga;
bra att den fähunden är död. Det ledde inte till avsked eller omplacering. Istället var det han
som hade blivit kränkt och fick ett skadestånd på 20.000kr av staten.

Carl-Gustaf Östling Norrmalmspolis, utgör halva polisspåret. Mystiskt död i 50-års åldern.

Gösta Söderström – första polis på mordplatsen. Han trakasserades av sina kollegor för sina
vittnesuppgifter. Hittades död i bostaden.

65 svenska poliser dör som är på facklig resa när Estonia förliser. Fartygsolyckan blev ett
dråpslag mot Palmeutredningen, vilket inte framkommit i media. Dammegård (2016) är
övertygad om att flera av de omkomna poliserna hade kunskaper som skulle kunnat avslöja
osanningar kring Palmemordet.

Lennart Lidström - Redaktör för Helgbladet. Mordhotad efter att ha publicerat artiklar om
Palmemordet. Mystiskt självmord.

Hans Rosengren. Hade övernattningslägenhet 100 meter från mordplatsen på Sveavägen.
Björn Rosengren, som var på Grandbiografen med Olof Palme, var hans bror. Mystisk
flygolycka.

32-årig ej namngiven narkoman. Uppgiftslämnare som lämnat en bandinspelning till den
norske stjärnadvokaten Erling Staff , där en person säger att han vet vem som mördade Olof
Palme. Mördad med en spruta i halsen.

42-åring ej namngiven vapenhandlare. Bodde nära biografen grand och misstänktes av
polisen för att ha levererat mordvapnet. Dör av överdos

Victor Gunnarsson 33-åring. Skjuten i huvudet.

36 årig icke namngiven Säpo-agent och enligt Stockholms-polisen misstänkt för
inblandning i Palmemordet. Avrättad med två nackskott.

En Informatör åt rikskriminalen. Erbjöds enligt egen uppgift att skjuta Olof Palme.
Mystisk bilolycka

Anders Larsson - Utpekad som högerextremist. Sågs enligt vittnen på mordplatsen när
skotten föll. Självmord?

Bo Ståhl - Anktivarie som hört talas om planerna på att mörda Olof Palme, och påstod att han
fått veta detta genom SÄPO. Sjukdom.

Bernt Carlsson - Biträdande generalsekreterare i FN, som till vänner sagt att han kände till
sanningen om Palmemordet. Dog i Lockerbieattentatet.
Carl- Ulrik Winberg och hustrun Kristina. Boforsdirektören Winberg var djupt involverad
i vapensmugglingen, som många misstänker har ett samband med Palmemordet. Mystisk
bilolycka .

Man och kvinna vars namn på begäran ej publiceras. Mannen var platschef på
transportföretaget Schenker med huvudkontor i Stockholm, som enligt polisutredare
misstänkts för inblandning i Bofors vapensmuggling. Mordbrand på Englandsfärjan - Tor
Scandinavia

65 svenska poliser dör som är på facklig resa när förliser och man spekulerar i att (vissa)
följde Palmespåret i Palmeutredningen. Fartygsolyckan blev ett dråpslag mot
Palmeutredningen, vilket inte framkommit i media. Dammegård (2016) är övertygad om att
flera av de omkomna poliserna hade kunskaper som skulle kunnat avslöja osanningar kring
Palmemordet.

Hans Haste - Vän till Jan Forsström. Dödsorsak??

Peter Caselton - Sydafrikansk yrkesspion som blev mosad av bil i sitt garage före han skulle
vittna om Palmemordet för sanningskommisionen. Mystisk bilolycka.

Stig Engström - Skandiamannen. Cancer

Fritz G Pettersson Polare med Heimer. Cancer.

Roger Östlund och Sigge Cedergren - Hjälpte åklagarsidan mot Christer Pettersson. Cancer

Elias Bengtsson - Palmes mångårige privatläkare. Han ville se obduktionsprotokollet för att
kunna fastställa dödsorsaken och avsluta sin akt. Sannolikt hade han kunnat berätta en hel del
om Palmes hälsa. Han kan ha mördats.

Tage Tuvheden – utsatt för flera allvarliga mordförsök, gasatttack, hot, inbrott och stöld.
Hade kunskaper om Olof Palmes hälsa redan 1985.

Christer Pettersson Elit a-lagare. Snubblade och slog ihjäl sig.

Ingvar Heimer - Ledande privatspanare. Snubblade och slog ihjäl sig i Vårbys tunnelbana

Carl-Fredrik Algernon - Militärt högdjur inblandad i Arla Gryning samt Bofors
vapenaffärer. Snubblade framför ett tåg.

Christer Andersson - Dubbelgångaren till Christer Petersson. Hans namn var belagt med
sekretess. Få kommisarier kände till att han var misstänkt för Palmemordet. Självmord. Sköt
sig själv.

Peter Caselton Sydafrikansk agent Mosad av bil i sitt garage före han skulle vittna om
Palmemordet för sanningskommisionen.

Carl-Gustaf Östling Norrmalmspolis, utgör halva polisspåret. Mystiskt död i 50-års åldern.
William Colby CIA-gubbe. Var med och byggde Stay-behind i Sverige. Drunknade i en
kanotolycka.

Anders Larsson och Bo Ståhl Tipsade om Norrköpingsmötet. Agerade märkligt, därefter
dog båda ihjärtattack samt magsår.

Ulf Lingärde - Datatekniker som hävdade sig ha sett dokument hos SSI som beskrev
Palmemordet. Död i plötslig hjärtattack efter potentiell telefonavlyssning och inbrott.

Klas Bergenstrand Säpo-chef. Död efter att han ville omorganisera Säpo och snackade med
Jallai. Dör olötsligt i hjärtinfarkt. "Han var i oerhört god form". Cyklade till och från jobbet.

Stieg Larsson (författaren) dör av hjärtattack efter ett glas malt whisky. Han tipsade också
polisen om sitt spår på vem som kan ha skjutit Olof Palme (Bertil Wedin som arbetat för
SÄPO). Stieg Larsson hade två veckor före sin död skickat ett mail med innehållet; Två
veckor före sin död skrev Stieg Larsson i ett mejl till sin bror Joakim i Umeå: ”Jag har tre
böcker klara och inlämnade och den fjärde snart klar. Han utredde Palmemordet i hemlighet
och hade 15 flyttlådor med arkivmaterial (Kan han ha blivit förgiftad på något annat eller han
bara arbetade för mycket?)

Milan Valverius - Chefsobducent vid Palmes obduktion. Orsak sägs vara självmord genom
överdosering av läkemedel. Både Valverius och hans fru dog båda samma dag 10/2-94. Med
all sannolikhet blev dom förgiftade. Ingen får ta del av dom sekretessbelagda handlingarna
förrän 2056. Varför kan man undra när det gäller en sån traumatisk händelse för ett helt land.
Valverius sa att sanningen om palmemordet ligger i obduktionsprotokollet.

Lena Gräns väninna till Cats Falck - Dog i samma mystiska bilolycka som Falck.

Maureen Cathryn Harriet "Cats" Falck - Journalist. Utredde vapenaffärer. Falck höll på
med en undersökning om vapensmuggling från Sverige till Östeuropa. Dog i mystisk
bilolycka.

Är Palmemålet mot 42-åringen enbart en maktdemonstaation? Har Sverige förvandlats från en
rättsstat till en polisstat? På så lösa grunder torde aldrig tidigare någon/štällts till ansvar för att
ha dödat en människa och försökt döda en annan. Tre år efter mordet har han blivit berövad
inte bra sin frihet utan också sitt namn och sitt ansikte. Han rannsakas nu för nittonde gången i
sitt liv. Men detta är första gången som han anklagas för mord och mordförsök.
Det finns inte tillstymmelse till teknisk bevisning mot mannen. Vad värre är, mordutredarna
har inte bemödat sig om att få fram någon. Tvärt om visar det sig att de i många stycken
undertryckt den. Särskilt tydligt kommer detta fram vad gäller Lisbet Palme. Det är Lisbet
Palme som säger sig vara hundraprocentigt säker på att 42-åringen är skyldig. Men det finns
helt enkelt inte något bevis för att Lisbet Palme blivit skandal.

Ambulansen transporterade Palmes kropp till Sabbatsberg. Lisbet kom med i sista stund efter
att ha bankat på rutan
när den rullade igång. Ingen av ambulanspersonalen fick uppfattningen att Lisbet var skadad.
I förundersökningshandlingarna finns en PM inlämnad 24. 3. 86 av kommissarie Lars
Christiansson. Han var på Sabbatsbergs sjukhus och fick ett vagt signalement på mördaren av
Lisbet Palme. Han slutar sin PM:

"Sköterskan som var med i rummet visade på fru Palmes mockakappa Den hade två hål på
ryggen. Fru Palme drog upp sin blus. På ryggen fanns en sårkanal, c:a 2 - 3 mm djup, tvärs
över båda skulderbladen. Ytterligare samtal orkade fru Palme inte med."

Åklagaren har inte kallat Lars Christiansson till rättegången. Sköterskan, som inte namnges i
hans PM, har inte hörts av polisen. Hon heter annars Lena Östeman.

En så djup sårkanal måste vara kraftigt blödande, säger doc Milan Walverius, som i egenskap
av chef för Statens Rättsläkarstation vid Karolinska Institutet i Solna svarade för den
rättsmedicinska undersökningen av Olof Palme. Ingen läkare på Sabbatsberg hörde talas om
att Lisbet blivit skadad, Det visste inte heller ambulanspersonalen eller kommissarie Gösta
Söderström som var första polisbefäl på mordplatsen och försökte höra Lisbet Palme.
Det som räckte att baddas över lite på ryggen och inte var mer det; dokumenterades med
denna beskrivning; "Sköterskan som var med i rummet visade på fru Palmes mockakappa
Den hade två hål på ryggen. Fru Palme drog upp sin blus. På ryggen fanns en sårkanal, c:a 2 -
3 mm djup, tvärs över båda skulderbladen. Ytterligare samtal orkade fru Palme inte med."

I samband med obduktionen lördagen den 1 mars begärde jag att vi skulle få undersöka Lisbet
Palme, säger doc Valverius. Men polisledningen sa bestämt ifrån att hon inte fick störas. Det
hjälpte inte ens att vi erbjöd oss att ställa en kvinnlig rättsläkare till förfogande.
Undersökningen av Lisbets skada hade stor betydelse för bestämning av skjutavstånd,
skottvinkel etc. Man skulle ha kunnat räkna ut var kulan slagit ned och fått detta bekräftat av
märken på gatan, husväggen eller var det nu kan ha varit. Det är ren geometri, säger doc
Valverius.

Överläggningar i sådana frågor mellan polisens mordutredare, åklagaren och rättsläkaren är
rutin i mordfall av detta slag. I det här fallet har polis och åklagare till dags dato ställt sig helt
kallsinniga till den rättsmedioinska expertisen och deras arbete. Det är första gången under
mina fyrtio år som rättsläkare som jag inte har kallats som sakkunnig till en mordrättegång där
jag utfört obduktíonen, säger Milan Walverius.

Han blev inte ens kallad till den rekonstruktion som gjordes på Sveavägen några dagar efter
mordet. Det blev för övrigt inte heller Lisbet Palme eller kommissarie Gösta Söderström,
fastän dåvarande åklagaren K G Svensson yrkade på det. Rekonstruktionen tycks ha varit
avsedd enbart för Aftonbladet, som hyrt en lägenhet på andra sidan gatan för att ta bilder.

Lisbet Palmes skada fick Milan Valverius dokumentera första gången vid en genomgång med
mordutredarna på rättsläkarstationen nio månader efter mordet. Det var den 11 december. Jag
hade en tid dessförinnan träffat SÄPO:s spaningschef P-G Näss i ett annat ärende. Vi kände
varandra sedan min tid på rättsläkarstationen i Umeå på
sjuttiotalet, då Näss var länsåklagare där. Jag råkade nämna för honom att palmeutredarna
aldrig haft någon kontakt med oss och han blev häpen. Han tog genast upp saken med
Holmer.

En så djup sårkanal måste vara kraftigt blödande, säger doc Milan Valverius, som i
egenskap av chef för Statens Rättsläkarstation vid Karolinska Institutet i Solna svarade för
den rättsmedicinska undersökningen av Olof Palme. Ingen läkare på Sabbatsberg hörde talas
om att Lisbet blivit skadad. Det visste inte heller ambulanspersonalen eller kommissarie
Gösta Söderström som var första polisbefäl på mordplatsen och försökte höra Lisbet
Palme.

Göran Söderström är den som upptäcker att det gjorts manuella ändringar.

Gösta Söderström är också den kommissarie du läste om tidigare i detta inlägg som frystes ut och begärde
förtidspension. Gösta Söderström hade då 39 års tjänstgöring i polisen bakom sig och betraktades av
åtskilliga poliser som en av kårens mest erfarna och korrekta. Han fryses nu ut och begär
förtidspensionering.

Han begär och får se tidsregisteringen av när polisen är på plats. ”Den 3 mars 1986 anlitade Gösta
Söderström sin kollega Göran Hellgren för att från dataterminalen på Östermalms polisstation ta fram
mordnattens ingripandemeddelande från Stockholmspolisens sambandscentral, SBC.

Det som visade sig på dataskärmen var att sju polisfordon fanns registrerade på mordplatsen före hans
egen kommissariebil. Den första tidsangivelsen var 23:23. Det fanns bara den lilla detaljen att alla dessa
präktiga snabba polisbilars tidsregistreringar hade en asterisk efter sig var och en på dataskärmen, vilket
betyder att de inregistrerats manuellt I EFTERHAND. Konsekvens: Utfrysning och begär
förtidspensionering. Tidsangivelser inregistrerats manuellt I EFTERHAND.
Varför har både tiden för när första kommisarien anlände till mordplatsen och när Lisbet
Palme anlände till Sabbatsbergs sjukhus ändrats i efterhand? Vad döljer sig bakom dessa
tidsmanipuleringar? 7 minuter har ändrats när det gäller kommisariens ankomst till
mordplatsen och 3 minuter när det gäller Lisbets Palmes ankonst till Sabbatsbergs sjukhus.
Lisbeth Palmes 3 minuter lan vara dessa man försöker dölja;

Om man manipulerar och ändrar tiden med ankomsten för Lisbet Palmes ankonst till
Sabbatsbergs sjukhus från 23.38 till 23.35, varför gör man denna ändring och vad försöker
man dölja med denna förändring på tre minuter..?

Försöker man dölja att det faktiskt har skett ett stopp under vägen eller färden på väg till
sjukhuset, och att det under detta stopp som byte av kappa har skett, att man byter till ett annat
fordon, och varför har Lisbet Palme märken eller rodnader av ett långt piskrapp på ryggen, om
jackan hon anländer till sjukhuset i har två kulhål i ryggen? Det verkar mer och mer vara en
mordkomplott av den större arten.

Vilken avgörande betydelse har tidpunkten 23.30 eller om det var den officiella tiden
23.23 som gällde? Hela iden kan ju avslöja att det kan ha handlat om svenska
statsapparatens egna inblanding. Genom denna tidsmanipulation kan man medvetet ha
hjälpt den sköt Olof Palme att komma undan just för att det var en noga planerad
attack och genom att vänta med att ringa i alla ALARMKLOCKORNA hos varje polis,
så var mördaren redan utom räckhåll. Gösta Söderström som då hade 39 års
tjänstgöring i polisen bakom sig och betraktades av åtskilliga poliser som en av kårens
mest erfarna och korrekta. Han fryses nu ut och begär förtidspensionering.

Tvärtemot Söderströms och Windéns samstämmiga uppgifter om att larmet ifråga gått
ut kl 23.29 hävdade Koci att det var larmtiden 23.23 som gällde. Det skilde sig alltså så
mycket som sex minuter mellan de båda versionerna - sex minuter som kunde ha varit
av avgörande betydelse för polisens möjligheter att gripa gärningsmannen. Vill man
nysta i dem frågor eller ledtrådar som man medvetet har undvikit att undersöka
eftersom det då förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska Statsapparaten?

En detalj bör nämnas. När Söderström i början av påföljande arbetspass skulle ta reda på den
sida i rapportblocket där han antecknat tidpunkten 23.28, kunde han inte hitta den. Den hade
blivit utriven ur rapportblocket. Samma gäller andra anteckningar; När Milan Valverius efter
en lång tids sjukskrivning återvände till sitt tjänsterum på rättsläkarstationen i Solna var alla
papper och anteckningar han hade i lådor och skåp om obduktionen av Olof Palme försvunna.
Lite märkligt är det att samma sak inträffade för en annan befattningshavare som varit kritisk
mot mordutredningen, nämligen poliskommissarie Gösta Söderström. Han var första
polisbefäl på mordplatsen och han har envist hävdat att han kom fram 23.30 medan den
officiella tidpunkten är 23.23. Detta är en fråga av stor betydelse för lösningen av mordet. När
Söderström kom tillbaka till sin arbetsplats efter en tids ledighet var alla hans anteckningar
från mordnatten försvunna.

BÖRJAR DET INTE BLI GANSKA UPPENBART.......?

Genomgående tema är att det som går att undersökas inte får undersökas hemligstämplas, får
inte undersökas, omplaceringar, anteckningar försvinner, tidsmanipulationer, undersökningar
som inte görs, utfrysning och förtidspensioner, och alla svenska medborgare som dör, 65
svenska poliser som dör när Estonia förliser och som möjligen följde Polisspåret. Börjar det
inte bli för mycket av att alla dör av olika anledningar som har anknytning till Palmemordet,
Boforsaffären eller undersöker fakta i någon mening..?

Det hette i artikeln att obduktionen entydigt visade att Olof Palme skjutits med grovkalibrig
ammunition. Kriminal-
kommissarie Rune Bladh vid tekniska roteln var närvarande vid hela obduktionen men skildes
omedelbart efter den från palmeutredningen för andra uppgifter. Han sa att man inte kanske
kunde säga att det var just med en revolver av typ Smith & Wesson som Palme skjutits. Man
kunde inte heller säga om han skjutits med de upphittade kulorna.
I samband med obduktionen lördagen den 1 mars begärde jag att vi skulle få undersöka Lisbet
Palme, säger doc Valverius. Men polisledningen sa bestämt ifrån att hon inte fick störas.
Det hjälpte inte ens att vi erbjöd oss att ställa en kvinnlig rättsläkare till förfogande.
Undersökningen av Lisbets skada hade stor betydelse för bestämning av skjutavstånd,
skottvinkel etc. Man skulle ha kunnat räkna ut var kulan slagit ned och fått detta bekräftat av
märken på gatan, husväggen eller var det nu kan ha varit. Det är ren geometri, säger doc
Valveriua.
Han blev inte ens kallad till den rekonstruktion som gjordes på Sveavägen några dagar efter
mordet.

Det blev för övrigt inte heller Lisbet Palme eller

kommissarie Gösta Söderström,

fastän dåvarande åklagaren K G Svensson yrkade på det.

Rekonstruktionen tycks ha varit avsedd enbart för Aftonbladet, som hyrt en
lägenhet på andra sidan gatan för att ta bilder.

-
Innan utredarna anlände i sina bilar kom en patrull och genomsökte rättsläkarstationen och
föreläsningssalen noga för att se om där inte fanns några bomber. Karavanen anlände, men
Holmér själv var inte med. Det var nämligen samma dag han blev kallad till justitieministern
eller början till slutet på hans tid som spaningsledare. Det var en sådan genomgång som vi
skulle ha haft någon av de första dagarna efter mordet. Vi ritade skisser, visade bilder och
gick noggrant igenom vad man kunde utläsa av obduktionen beträffande kulbana, skottvinkel
o s v. Jag nämnde då att det var en stor brist i undersökningen att vi inte hade några som helst
kunskaper om Lisbet Palmes skada. Man ringde upp Sabbatsbergs sjukhus och jag talade med
läkaren Claes Wallin, som tagit emot Palme. Han hade aldrig; hört talas om Lisbets skada
men av en tillfällighet befann sig sköterskan, Lena Östeman,

Lisbet Palmes skada fick Milan Ealverius dokumentera första gången vid en genomgång med
mordutredarna på rättsläkarstationen nio månader efter mordet. Det var den 11 december. Jag
hade en tid dessförinnan träffat SÄPO:s spaningschef P-G*Näss i ett annat ärende. Vi kände
varandra sedan min tid på rättsläkarstationen i Umeå på sjuttiotalet, då Näss var länsåklagare
där. Jag råkade nämna för honom att palmeutredarna aldrig haft någon kontakt med oss och
han blev häpen. Han tog genast upp saken med Holmer.
på sjukhuset och hon kom till telefonen. Jag fick hennes nio månader minnesbild av vad hon
sett tidigare jag dikterade ned det. Inte ens den dokumentationen har tagits med som bevisning
vid rättegången. Lena Östeman berättade att Lisbet Palme klagat över att det sved på ryggen.
Sköterskan tittade på ryggen och fann en rodnad
tvärs över skulderbladen "ungefär som av ett piskrapp". Hon baddade Lisbet på ryggen och
sedan var det inte mer med det. Milan Valverius har också förvånat sig över att han och hans
kolleger inte fick se de två kulorna som privatpersoner hittat på mordplatsen. Inte heller fick
de se Olof Palmes kläder med skotthål och naturligtvis inte heller Lisbet Palmes jacka med de
två kulhålen. Det hade varit ovärderligt för bestämning av kulbanorna och hör normalt till
rättsläkarnas undersökningsmaterial. Milan Valverius undrar också om kulorna verkligen är
de rätta, med tanke så att de inte alls tycks ha varit deformerade.
med tanke på att de inte alls tycks ha varit deformerade. Den ena kulan hittades på
lördagsmorgonen och den andra på söndagen. Hans Holmer för i sin bok ett resonemang om
kulorna som har blivit så vanligt i palmeutredningen. Om man inte kan finna något motiv så
har det inträffade inte inträffat "Varför skulle mördaren plantera ut kulor just av den typ som
konstaterats ha dödat Olof Palme? Det skulle må; inte vara för att föra spanarna på villovägar
utan för att strö grus i bevismaskineriet kring mordvapnet i en kommande rättegång.
Mördarens första tanke efter mordet bör ha varit att göra sig av med mord- vapnet, inte att
krångla med kulorna. Vi väger de olika omständigheterna mot varandra och enas till slut om
att anse att kulorna är de rätta."
Skriver alltså Sherlock Holmer i sin bok Olof Palme är skjuten! När Hans Holmer hördes av
Edenmankommissionen 1.2. 88 för- klarade han helt frankt att anledningen till att läkarna på
Sabbatsberg eller rättsläkarna inte undersökt Lisbet Palmes skada var att "det var något som
glömdes bort i all uppståndelsen, det hamnade mellan stolarna". Där kan vi alltså konstatera
att Hans Holmer helt enkelt ljuger.
På onsdagen den 5 mars fick Wineent Lange obduktionsprotokollet från rättsläkarstationen i
två exemplar. Det ena
gav han till Hans Holmér. Herrarna tycks sedan ha låst in dokumentet i var sitt skåp.
Spaningsledningen vidtog den ovanliga åtgärden att hemligstämpla protokollet, och man
motiverade detta med att ett offentliggörande kunde vara till men för de anhöriga (?) samt
dessutom störa förundersökningen.
I andra fall och i andra länder är den rättsmedicinska undersökningen en integrerad del av
brottsutredningen. Den är viktig både för spaningen och för bevisningen. För docent Milan
Valverius är detta välbekant. Han har varit verksam som rättsläkare i fyrtio år och är
internationellt känd som praktiserande yrkesman och som lärare.

Obduktionsprotokollet hemligstämplades i 70 år. Ingen får ta del av dom
sekretessbelagda handlingarna förrän 2056. Varför kan man undra när det gäller en sån
traumatisk händelse för ett helt land. Valverius sa att sanningen om palmemordet ligger
i obduktionsprotokollet.
Inte heller har mordutredare eller åklagare brytt sig om obduktionsprotokollet.

Det var tyst kring obduktionsprotokollet och rättsläkarna , såväl internt inom
spaningsledningen som externt i massmedia, ända till våren 87, då plötsligt VPK-
riksdagsmannen Jörn Svensson gick ut och kritiserade hemligstämplingen av protokollet, Han
hade utsetts till sitt partis representant i den parlementariska kommissionen, som skulle ta vid
där juristkommissionen slutat. Den kallades också Edenmankommissionen efter sin
ordförande Ragnar Edenman. Jörn Svensson opponerade sig mot att inte ens kommissionens
ledamöter fick läsa protokollet och han påstod
att det var saker som Hans Holmér ville dölja. Han påstod att Olof Palme skjutits framifrån, i
bröstet och med ett finkalibrigt vapen.
Och rent pinsamt blev det när Milan Valverius tog till orda. Allt han hade att berätta innebar
nämligen en svidande
kritik av hela mordutredningen. Inför kommissionen berättade han oförblommerat om såväl
polisens som åklagarnas totala brist på intresse för rättsläkarnas arbete. Han undrade över om
utredarna egentligen ville ha reda på sanningen och han hade en stark känsla av att det var
någonting man ville dölja

Läs obduktionen här

http://www.politiskamord.com/obduktion_krantz.pdf

Det upprättas 5 obelix statyer eller obelix luntor året efter
Olof Palmes död
Vilken konstig mening;

“10 privata fastighetsägare rustade upp gatumiljön, planterade träden och reste 5 luntor på
Luntmakargatan år 1987.”
Finns väl ingen vettig människa som reser 5 Obelix luntor när dem vill rusta upp gatumiljön
och sedan får människor att tro att detta gjorts för att utsmyckning av gatumiljön

På samma sätt som att dessa obelixluntor inte restes upp för att rusta upp gatumiljön, så
betyder inte heller texten vad den uttrycker utan betyder något annat......

På lunta nr 5 (den närmast mordplatsen) finns följande information, huggen i sten: “10
privata fastighetsägare rustade upp gatumiljön, planterade träden och reste 5 luntor på
Luntmakargatan år 1987.” När du tittar på Obelix-luntan som står mitt i trottoaren får du
känslan av att gatumiljön är upprustad och var har träd i sammanhanget att göra? Det räcket
inte med 1, 2, 3, 4 utan 5 obelix-luntor?

Officiellt heter det att det inte har något med Palmemordet att göra, utan handlar bara om att
rusta upp gatumiljön. Men vad har Obelixstatyer/obelixluntor att göra med upprustning av
gatumiljön att göra egentligen. Ingenting, så därför symboliserar dem något annat, men vad
kan dem symbolisera?

I Palmeutredningen har det framkommit att det fanns utländskt telegram som tros ha med
mordet att göra lyder:

"Det svenska trädet ska fällas. “ (Trädet som ska fällas är Olof Palme)

Uttrycket trädet ska fällas kan lika gärna ha sitt ursprung från Sverige och eftersom
dessa 10 fastighetsägare också använder uttrycket "planterade träden" just i detta
sammanhang kan indikera deras inblandning.

"rustade upp gatumiljön, planterade träden och reste 5 luntor"

Man undrar varför det finns så många olika teorier och så många olika spår och varje story har
sin övertygande logik, men ändå vet man att bara en teori är den rätta oavsett hur bra dem
andra än verkar, och frågan är om alla dessa olika teorier är en dimridå för den verkliga teorin.
Det blir ungefär som om varje teori blir en form av en reflekterande spegel som ingen kan se
igenom.

Man tror att detta kan ha haft att göra med den internationella skandalen i Boforsaffären och
skulle förhindras. Olof Palme och Bofors - han hade troligen för avsikt att avslöja det
hela inför FN.

Det är inte vilka människor som helst i vardagen eller organisationer som reser Obelix stayer
hur dem vill eller att man gör det var som helst i Sverige, som mitt på trottoaren som exempel.
Obelix används av organisationer som;

- Jesuiter
- Frimurarna
- Illuminati

Att luntorna är formade som obelisker och är fem till antalet tolkas av konspirationsteoretiker
som ockulta tecken och att luntorna är resta av frimurare. Dvs att personer tillhörande
Frimurarorden på något sätt skulle varit engagerade eller involverade i mordet på Palme. En
teori är att; Luntornas placering tros visa att mördaren flydde norrut från mordplatsen längs
Luntmakargatan, istället för österut och trapporna upp till Malmskillnadsgatan.

Jag tror dem symboliserar något helt annat

Varför reser man Obelix statyer och vad symboliserar dem?

Det är kanske det som är viktigare att syna snarare än att man officellt påstår sig vilja rusta
upp gatumiljön för det är ju inget annat än en lögn. Det fattar nog nästan vem som helst.

Ordet o-”bel”-isk betyder faktiskt ”shaft of bel”, Bel är ett annat sätt att skriva Baal.

Och ordet Baal kommer från 2 Kings 1:1-18, Baalzebub - guden av Ekron, eller Beelzebub
or Beelzebul

Obelisk är en symbol för solguden Baal

Baal var namnet på den högste gud som dyrkades i forntida kanaan och fenicien.

Det går att läsa mer om vilka organisationer som dyrkar Baal

När reser man Obeliskerna

I Paris restes år 1835 en egyptisk obelisk på Place de la Concorde, den plats där man hade
avrättat kung Ludvig XVI och drottning Marie Antoinette. Likaså restes efter Kennedy-
mordet en obelisk på Dealey Plaza i Dallas, nära det ställe där Kennedy sköts till döds den 22
november 1963.

Obelix är en symbol av en seger och triump

Vad betyder och symboliserar siffran 5 för organisationer som Frimurarna eller Illuminati?
Nummer 5 var förknippade med planeten Mars, krigsguden.

5 - Detta är ett nummer som skyddar medlemmar av illuminati från döden. Illuminati
använder också något som heter "The Law of Fives", vilket är sinnets makt att uppleva
sanning i ungefär allt.

Här är en karta över hur dessa Obelixluntor är placerade (Lunta nr 5 är den närmast
mordplatsen)

Om ordet o-”bel”-isk betyder ”shaft of bel”, och hör ihop med solguden Bel eller Baal, vad
är det som inte säger att placeringen av obelix luntorna egentligen är symbolen av en upp och
nedvänd 5 kantig stjärna?

Hemlig symbolik bakom 5 obelix luntorna kan vara symbol för en upp och nervänd 5 kantig
stjärna för (Baal). Se hur dem är placerade. En i botten och sedan en varann på vardera sida
och två bredvid varandra högst upp. När man vet vilka organisationer som använder sig obelix
statyer, och vad obelix symboliserar, så är steget inte långt borta att tänka sig att symbolen 5
kantig stjärna i form av "Baphornet" genom historien och från medeltidens har använts av
riddare templar och frimurarna från 1800-talet till moderna strömmar av ockultism.
Baal och den nordiske guden "Tor" "åskguden" (lighting bolt) är samma. SS-symbolen
var baserad på två blixtbultar, som representerade blixtbultar från Thors hammare,
den tyska / nordiska hedenska gudens gud.

Baphomet - 5 pointed star????

Baphomet är en gåtfull figur med ett gethuvud som finns i flera fall i ockultismens
historia. Från medeltidens riddare templar och frimurarna från 1800-talet till moderna
strömmar av ockultism.
Om man med hänsyn till familjen och Lisbet Palme inte vill ha några statyer eller andra större
minnesmonument efter Olof Palme och man respekterar detta, varför reser man då något
överhuvudtaget om det inte är en symbol för något annat?

Och hur passande är det då att egentligen att resa 5 obelix - luntor som erinrar om
Luntmakargatan och 1600-talets som tillverkade luntor vilka användes bland annat vid
avfyrning av handeldvapen och kanoner, när Olof Palme blev skjuten till döds av
handelsvapen?

Varifrån kommer ordet lunta och vad betyder Lunta?

Lunta var ett slags veke, vars ände antändes och fördes glödande till krutladdningen i
fänghålet – på ett handeldvapen eller en kanon – så att skottet brann av.

Namnet Luntmakargatan erinrar om 1600-talets så kallade luntmakare som tillverkade luntor
vilka användes bland annat vid avfyrning av handeldvapen och kanoner.

Man ju undra vilka människor som äger dessa fastigheter och vilka dessa 10 fastighetsägare är
som bara ville rusta upp gatumiljön lite och plantera dem så kalla träden.

Att luntorna är formade som obelisker och är fem till antalet tolkas av konspirationsteoretiker
som ockulta tecken och att luntorna är resta av frimurare. Dvs att personer tillhörande
Frimurarorden på något sätt skulle varit engagerade eller involverade i mordet på Palme.

Det är kanske där man ska börja gräva och nysta

Palmemordet - Ett beställningsjobb på grund av stoppet av Bofors

Oro inför Moskvaresan som måste stoppas

"Det svenska trädet ska fällas" (Olof Palme)

Var det människor ur frimurarna som också reste Obelixluntorna och planterade dem så kalla
träden som är inblandade?

Titta inte neråt för att söka sanningen efter Olof Palmes mördare, utan kolla uppåt mot dem
som har ett intresse av makten.

Varför förhör man inte dem frimurare i Stockholm som fortfarande lever, dem i kommite 300
och Bilderbergare från denna tidpunkt. Dem som hade intresse av makten.

1984 deltog Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson och Olof Palme samma
år vid Bilderbergermötet

Vad hade Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson för andra gemensamma
intressen förutom att vara på samma Bilderberger möte 1984; Försvarsmakten och
vapentillverkare (Saab) -Scania
Stig Synnergren – Hade varit överbefälhavare, chef för H.M. Konungens stab,
styrelseledamot Saab-Scania 1981-1990, styrelseledamot Saab Combitech 1982-1990, deltog i
Bilderberger 1984

Peter Wallenberg – Saab-Scania - Företaget ändrade namn till Saab AB 1965 och
sammanslogs med Scania-Vabis AB till Saab-Scania AB 1969. Drivande i sammanslagningen
var Wallenberg-sfären med ägarintressen i båda företagen, deltog i Bilderberger 1984

Sten Gustavsson – CEO Saab-Scania, deltog i Bilderberger 1984

Tänk att den första dem misstänker för Palmemordet är Christer Petersson, en person som
tillhörde dem utsatta i samhället. En A-lagare en fredagskväll, det är mörkt, kallt och halt, och
som har en säregen gångstil springa uppför dessa trappor på lätta fötter. En annan polis som
hade sprungit uppför samma trappor han kräktes efterrsom han en stund innan hade druckit en
Coca Cola.

Varför förhör man inte alla frimurare i Stockholm, alla i kommite 300 och Bilderbergare från
denna tidpunkt. Dem som hade intresse av makten

Två personer som dör cirka efter en vecka efter att ha träffat Anders Carlgren (Bofors)

Carl Fredrik Algernons dog torsdagen den 15 januari 1987. Efter julhelgerna hade han legat
hemma i förkylning under en veckas tid. Lördagen den 10 januari hade han trots förkylningen
åkt in på ett möte med Anders Carlberg (Bofors). Mötet hade enligt maken gällt en ny
smuggelaffär – Oman. 5 dagar efter mötet med Anders Carlgren dör Algernons. Runt den 20
februari 1986 besökte Anders Carlberg, som var verkställande direktör vid Nobel Industrier
(Bofors), Olof Palme. Olof Palme sköts 8 dagar senare den 28 februari 1986. Två personer
som dör cirka efter en vecka efter att ha träffat Anders Carlgren (Bofors)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunta_(veke)

Men det finns något mer avslöjande i detta; Sverige hade vid den tiden styrts av ett enda
parti under årtionden. Socialdemokratin hade vuxit ihop med staten, och staten hade
vuxit ihop med socialdemokratin. Den svenska statsapparaten som är inblandad i Olof
Palmes död var Socialdemokratin som hade vuxit ihop med staten, och staten som vid
den här tidpunkten hade vuxit ihop med socialdemokrati. Tänk er följande; att i alla
större samhällsbefattningar i viktiga instanser, myndigheter, organisationer satt utvalda
chefer som den socialdemokratiska ledningen själva hade valt. Dessa agerar inte utan
den socialdemokratiska partiledningen.

Nils Bejerot - Professor som sa att det var partiet som dödade Palme. Utsattes för mordbrand
och drabbades därpå av en virussjukdom och dog (han är bara en av alla som dött för att dölja
sanningen. Socialdemokraterna seglar med lik i garderoben)

Så när man undrar vem som är vem eller vad som är vad, så utgjorde den svenska
statsapparaten av både socialdemokratin och staten som en och samma vid denna
tidpunkt. Så för att undvika att lösa Olof Palme fallet, så arbetar dem i symbios så
arbetar dem fortfarande i symbios för att inte lösa Palmemordet. Ett exempel på när
saker och ting går ihop och blir samma och skapar förvirring är när den tidigare dömde
Christer Petersson och den nye chefsåklagaren Krister Petersson har samma namn.
Slump, NEJ.

Här är några textrader ur boken "I nationens intresse";

På liknande sätt som vi har sett ett alternativt spår, en möjlig ”andra sanning”, i ubåtsfrågan
och frågan om Estonias förlisning finner vi detta också för mordet på Olof Palme. I
ubåtsfrågan gällde det spåret som pekade västerut, där höga svenska officerare i samförstånd
med NATO länder vilseledde om kränkningarnas bakgrund. Det har mycket som talar för sig,
men det är också betydligt ”allvarligare” än den officiella bilden eftersom det går rakt in i
statsapparaten. Man har undvikit det, och undviker det än idag. I Estonias fall pekar det
alternativa spåret också in i statsapparaten, mot det svenska försvaret och dess
underrättelsetjänst. Man har undvikit att syna det, och undviker det än idag. Här ser vi nu ett
liknande spår i frågan om statsministermordet. Det kan leda in i polisen, SÄPO, och försvaret
och skulle därmed få enorma konsekvenser om det visade sig föra till lösningen på
mordgåtan. Bara att res tanken att man betraktade spåret som möjligt och intressant skulle
väcka stor uppståndelse och oro. Man har undvikit det, och gör så alltjämt. "I nationens
intresse (Google Books Kapitel 16)"

Det finns ett annat stort problem med dagens samhällsutveckling och som på många
psykologiska sätt hindrar rättvisan från att segra och med olika manipulationstekniker och
tekniker vilseleder, förhindrar eller blockerar: och detta är MIND CONTROL.

Kan Statsapparaten använda Mind Control för att dölja eller hindra rättvisan från att komma
fram?

Mind Control tillsammans med det som kallas HIVE MIND kan förhindra förmågan till
kritiskt tänkande eftersom det moraliska tänkandet då har sin grund i HIVE MIND hjärnan
och inte har sin bas och utgångspunkt i det egna tänkandet. Förmågan till introspektion blir
klart sämre, analyseringsförmågan blir klart sämre och inhämtning av kunskap blir klart sämre
och det viktigaste av allt; att analyseringsförmågan att kunna se nya samband och
sammanhang blir klart försämrad. Förmågan att kunna se nya samband och sammanhang är
det första steget och det andra steget är att kunna göra nya slutsatser utifrån det. Helt enkelt
kunna se det som ännu syns eller ännu inte har synliggjorts. Detta brukar man kalla för
klarsynthet och skulle kunna beskrivas som en förmåga att sortera fram det viktiga ur en stor
mängd med kunskap och sedan arbeta med den. Ofta är det så att all annan mindre viktig
kunskap är så omfattande stort att det också skymmer allt annat som är viktigt.

En HIVE MIND mentalitet kan förhindra att sanningen kommer fram om vad som hände
egentligen både med Olof Palme och Estonia? Tänk själv och göra egna slutsatser för andra
kommer inte att ge dig sanningen om du inte ivrigt söker den. Mina funderingar kring ämnet
är mina personliga och innebär inte att dem är mer rätt eller fel eller mer eller mindre
kvalificerade än andras, men dem har sin avstamp i min hjärnas egna tänkande och inte en
HIVE MIND mentalitet styrd av vad andra ska avgöra vad man ska utforska eller undersöka
eller inte.

Det är inte ovanligt att statsapparaten vill ge sin officiella bild av allt, men i själva verket är
grunden för en dubbelmoralisk kluvenhet. Man framställer sig som bäst i världen när man i
praktiken är sämst i världen. Här ett sådant exempel som gäller export av vapen till diktaturer.
Affärer till varje pris går före moral.
Affärer till varje pris - dubbelmoralen

Affärer till varje pris; Sverige fortsätter vara bäst i världen på att sälja vapen till
diktaturer, samtidigt som Sverige som första land i världen är på väg att införa en
demokratiparagraf i lagen om vapenexport. Det meddelade regeringen och
allianspartierna i går.

Ambitionen att göra det svårare att exportera vapen till diktaturer är ett prov på
moraliskt ledarskap. Man är bäst i världen på att själv sälja vapen till diktaturer och
som första land i världen med att införa en demokratiparagraf i lagen om vapenexport
och kallar detta sedan moraliskt ledarskap.

Jag tror mer det är tomma ord tills att man ser att Sverige också själva uppfyller den
lag dem vill införa. För menar man allvar med en sådan paragraf så innebär det att är
slut på vapenexport till diktaturer. Eller är lagen bara till som en vacker dekoration.

Omvärlden ska se att Sverige stiftar lagar mot vapenexport till diktaturländer, men
fortsätter att vara bäst på det man stiftar lagar emot. Snart får världen se när Sverige
slutar exportera vapen till diktaturer, eller så får man se att det bara är för syns skull
och som dekoration för den dubbelmoraliska demokratin.

Eller stiftar man lagar som man själv inte behöver leva upp till, eller hur ska man tolka
det?

Dubbelmoralen kan vara ett hinder som döljer ett motiv för att istället lyfta fram ett
annat.

Objektivitet möter subjektivitet där mordgåtan Olof Palme egentligen inte handlar så
mycket om utredningar utan mer om makten, lögnerna och tystnaden.

Hur många av dem utredningar som görs av den Svenska Staten skulle kunna klassas
som objektiva och kvalitativa i syfte att söka sanningen och inget annat än sanningen?
Hur många gånger har ni inte hört orden "det är fullt med brister i utredningen" eller
"utredningen brister överallt". Man skulle kunna sammanfatta detta med orden; det är
stora luckor i utredningen man inte har undersökt eller som man medvetet undvikit att
följa upp eftersom dessa spår skulle leda rakt in i den svenska statsapparaten.

Det finns fler sätt att beskriva detta på. Den största mörkläggningen genom historien.
Estonia-utredningen visar inte upp särskilt höga utredningskvalitativa förmågor;
snarare det motsatta en förmåga i att demaskera sanningen.

Det kan till och med vara så att Estonias förlisning kan ha
med Palmemordet att göra
De poliser som följde Polisspåret i Palmemordet var ombord på Estonia (mer om detta längre
ner i inlägget)
Både mordet på Olof Palme och Estonia och dess utredningar är mörkläggningar och
demaskeringar av den högra skolans värld. Det kan till och med vara så att Estonias förlisning
kan ha med Palmemordet att göra

Om man använder sökorden; brister i Olof Palme utredningen eller brister i Estonia
utredningen, eller Estonia historiens största mörkläggning så finner man många logiska
argument var och varför det brister i utredningen.

Olyckan är ..... ”Mörkläggningen av Estonia Sveriges största rättsskandal”.

Den estländska regeringens expertutredning om Estonias förlisning riktar allvarlig kritik mot
den internationella haverikommissionens slutrapport.

"Kritik mot Sverige i Estoniarapport"

"Regeringen mörklägger sanningen om 'Estonia'"

"Obekväma fakta får inte granskas i ny utredning"

Sjökapten om Estonia: "En mörkläggning"

"Redan samma natt som Estonia förliste inleddes mörkläggningen. Den styrdes från Sverige.
Efter några dagar slöt kyrkan, media, rättssystemet, Sveriges riksdag och de politiska
partierna upp bakom den svenska staten och intog en tyst och passiv hållning. De hade inget
ansvar för olyckan, men följde den svenska traditionen att solidarisera sig med staten. Alla
intog sina positioner stillsamt och lydigt. Många inledde goda karriärer."

Varför skulle ett land som Sverige vara så aktiva i att starta en omfattande mörkläggning om
det inte fanns något att dölja?

Varför gick Sverige in och så att säga tog över hanteringen av katastrofen när Estonia gick
under estnisk flagg och dessutom sjönk på internationellt vatten?

Fartyget gick under estnisk flagg och besättningen utgjordes nästan helt av ester. Det sjönk på
internationellt vatten. Ändå gick Sverige från början in och tog s.a.s. befälet över
hanteringen.

Hur kommer det sig att just Sverige är inblandat i två av historiens största mörkläggningar
som inte klarats upp och ytterligare två fall där man inte vet vad som egentligen har hänt

1. Mordgåtan på Olof Palme innehåller så många brister och luckor i utredningar att man ännu
inte lyckats lösa vad som egentligen hände. Jag tror att sanningen om mordet på Olof Palme
finns i den svenska statsapparaten och om det är sant så kommer inte dagens pågående Palme
- utredningar med chefsåklagaren Krister Petersson med samma namn som den som dömdes
för mordet på Olof Palme - Christer Petersson. På samma sätt som Sverige gick in och tog
över befälet över Estonia och vart utredningen skulle ta vägen inledningsvis, så kommer inte
svenska staten vara objektiva för att söka sanningen utan att snarare mörklägga den. Ett sätt
för att hela tiden styra över vart utredningen tar vägen och vem som intresserar sig för den är
att hålla Palme utredningen igång, inte för att söka sanningen utan för att skydda den från att
komma fram. Man har medvetet undvikit att undersöka viktig fakta eftersom det då
förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska Statsapparaten.

2. Förlisningen av Estonia innehåller så många brister och luckor i utredningar att man ännu
inte lyckats lösa vad som egentligen hände.

Varför skulle ett land som Sverige vara så aktiva i att starta en omfattande mörkläggning om
det inte fanns något att dölja? Varför gick Sverige in och så att säga tog över hanteringen av
katastrofen när Estonia gick under estnisk flagg och dessutom sjönk på internationellt vatten?
Fartyget gick under estnisk flagg och besättningen utgjordes nästan helt av ester. Det sjönk på
internationellt vatten. Ändå gick Sverige från början in och tog s.a.s. befälet över
hanteringen.

3. Kreugermordet innehåller så många brister och luckor i utredningar att man ännu inte
lyckats lösa vad som egentligen hände.

1915 grundade svenska staten bolaget AB Svenska Tobaksmonopolet och förstatligade alla
svenska tobaksfabriker med syfte att finansiera försvaret och svenska folkets pensionskassa.

1917 grundade Ivar Kreuger Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB).

Swedish Match har sitt ursprung i två företag. Det statsägda Svenska Tobaksmonopolet som
bildades 1915 och Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB) som grundades 1917.

1980 bytte Svenska Tändsticks AB namn till Swedish Match för att skapa en enhetlighet inom
koncernen

Ivar Kreugers imperium var värt 900 miljarder kronor i dagens ...

Det är en skrämmande läsning, då inte bara själva rånmordet och alla dessa lögner för att
mörklägga det, är skakande, utan också att de flesta svenska massmedia och domstolarna
redan på 1930-talet var lika korrupta då som idag. Nikola Majstrovic har jobbat med film i 40
år för SVT och är numera pensionerad. Tack Nikola att du har modet och kunskapen att
offentliggöra Sveriges största skandal före andra världskriget som innehåller så mycket
brottslig energi att den fortfarande mörkläggs 82 år senare. Sanningen fruktas då den gör
familjerna Wallenberg, Stenbeck och Bonnier maktlösa, när den väl har spridit sig. Den dagen
har vi nått snart och då kommer Sverige kunna vara en äkta demokrati. De flesta journalister
spred dock plikttrogen desinformationen att Ivar Kreuger inte blivit mördad, även idag för
mer än 80 år sedan. SVT förfalskar historien om Kreugermordet.

Varför skulle Ivar Kreuger ha tagit livet av sig med alla dessa idag framgångsrika företag i sitt
företagsimperium?

Ivar Kreuger var storägare i Ericsson.

Fastighetsbolaget Hufvudstaden var ännu ett av Kreugers tidiga företag som han
grundade 1915.

När banken som finansierat bolaget tog över så kom Ivar Kreuger att äga 90 procent av
aktierna. I februari 1931 grundas det företag som vi idag kallar för Boliden
I norra Sverige fanns det under tidigt 1900-tal en stor mängd mindre pappers- och
massaföretag. Kreuger insåg att dessa skulle tjänas på att slås ihop och grundade därför
Svenska Cellulosa AB – idag SCA.

Ivar Kreuger har inte ägt LKAB, men han har dominerat Grängesbergsbolaget som i
sin tur ägde halva LKAB. Grängesbergsbolaget blev kvar i LKAB ända till 1957.

Kreuger ägde en del av SKF som ägde en relativt stor andel av företaget. Detta var
en del av Kreugerimperiets Göteborgsgren med intressen i stål och bruket i
Hofors. Under kraschen höll SKF på att gå under men man klarade sig och ur SKF föds
sedan Volvo.

Han grundade Svensk Filmindustri. Genom en sammanslagning av Skandiafilm och
Svenska Biografteatern bildades Svensk Filmindustri, SF, med Kreuger som ägare.

Tändsticksbolaget var grunden för imperiet. Innan det att elektriciteten brett ut sig var
tändstickor en nödvändighet för att genomföra de flesta vardagsbestyr. Före första
världskriget fanns runt 20 tändsticksfabriker i Sverige, men Kreuger såg vinsten i att slå
ihop dem till större enheter.

Vem kunde ha intresse av att förstöra detta växande imperium eller ta över dem , och
hur mycket annat hade han inte ägt och utvecklat i Sveriges företagsklimat idag.

4. Raoul Wallenbergs försvinnandet innehåller så många brister och luckor man ännu inte
lyckats lösa vad som egentligen hände. Sverige svek mot Rauol Wallenberg. Ett diplomatiskt
misslyckande. Dem kunde kanske gjort mer, eller dem kunde någonting.

Varför finns det inget svenskt museum om Raoul Wallenberg om han är hjälte i Sveriges
ögon?

Varför stoppade Sverige två böcker om RW:s försvinnande?

Den ungerske journalisten Jenö Lévais publicerade 1948 boken Raoul Wallenberg: hjälten i
Budapest, först på ungerska, sedan på svenska. Lévais hade räddats av Wallenberg och
mycket god kunskap om förhållanden kring honom. Boken anser också att RW mördats av
pilkorsare, nazister. Trots att denna passus censurerades bort i den svenska utgåvan tvingades
förlaget Saxon & Lindström att dra tillbaka och makulera de resterande böckerna.

Varför hålls dokumentation oåtkomlig i Sverige?

"Hon hävdar också att uppfattningen att all information om Wallenberg har gjorts offentlig är
felaktig_ »På UD, hos Säkerhetspolisen och på andra myndigheter är arkivmaterial som direkt
eller indirekt berör Wallenberg-fallet fortfarande hemligt. Detta innefattar vittnesmål och
annat näraliggande material från 1970 till dags dato, korrespondens mellan myndigheter och
konsultationer med andra länders regeringar. Vissa antydningar om sådant material återfinns
t.ex. i amerikanska statliga arkiv, samtidigt som motsvarande dokumentation hålls oåtkomlig i
Sverige. Dessutom tvingas forskarna konstatera att Sverige inte har släppt ett enda dokument
från sin utrikes underrättelsetjänst, från C-byrån och dess olika efterföljare, som berör
Wallenberg-fallet”.
Varför är Sverige inblandat i så mycket som aldrig klaras upp?

Varför stoppar Sverige utredningar, förhindrar att fakta att kommer fram, gör olika
efterkonstruktioner om människors åsikter och händelser?

Varför är alla utredningar eller undersökningar fyllda med mörkläggningar,
efterkonstruktioner, historieförvanskning

Vem tjänar på att dessa händelser inte klaras upp?

Sverige månar inte om demokratin lika mycket som den månar om sitt eget rykte.

Estonias förlisning kan ha med Palmemordet att göra
Här fanns sextiofem poliser som varit på facklig kurs. Alla de 65 poliserna dog– utom Tom
Johnsson som lyckats få på sig en räddningsväst och efter sex timmar på en uppochnedvänd
räddningsflotte plockas upp av en helikopter.

Och till sist hur förlisningen av Estonia var kan ha varit ett sätta att röja undan större delen av
dem poliser som följde polisspåret i Palmemordet. I sådana fall sänktes Estonia för att dölja
att sanningen om mordet på Olof Palme någonsin skulle kunna läcka ut.

För att tills sist ej glömma hur större delen av de poliser som följde polisspåret tragiskt nog
gick under när Estonia förliste, ett spår som sedan lades ner!

Det var i den 28 september 1994 som Estonia sjönk i Östersjön, och blev liggande på 80
meters djup. Minst 852 människor omkom, varav 501 svenskar.

Fartyget gick under estnisk flagg och besättningen utgjordes nästan helt av ester. Det sjönk på
internationellt vatten. Ändå gick Sverige från början in och tog s.a.s. befälet över
hanteringen.

Direkt efter förlisningen uttalade sig statsminister Carl Bildt för att fartyget skulle bärgas.

Ingvar Carlsson tillträdde två dagar senare som statsminister, och gjorde uttalanden av samma
innebörd: ”alla ansträngningar måste göras för att få upp fartyget” …”detta av hänsyn till
de människor som redan har drabbats väldigt hårt”.

Nya bevis visar att det troligen inte var ett isberg som orskade att Titanic sjunk- Ett kort
inlägg om detta på engelska. Vad vad som fick Estonia att sjunka, var det manipulerade
försvagningar i bärande stålkonstruktioner eller i skrovet eller annat som bara kan upptäckas
om Estonia bärgas eller att man gör nya dykningar som dokumenteras och offentliggörs?

[embed]http://peterhorttanainen.com/new-evidence-suggests-iceberg-didnt-cause-titanic-
sinking-titanic-and-estonia/[/embed]

Regeringen skulle snart komma att ändra mening.

Snabbt blev den officiella (och politiska) förklaringen till Estonias förlisning att
bogvisiret i hårt väder slagits sönder och vatten strömmat in på bildäck – dvs drygt två
meter ovanför vattenlinjen. Denna förklaring fördes fram av Carl Bildt redan 16 timmar efter
förlisningen.

Hur kunde Bildt redan 16 immar efter förlisningen veta bogvisiret slagits sönder när
Estonia sjönk ner till 80 meters djup på 45 minuter? Drygt sju minuter efter det första
nödanropet försvann all radiotrafik med M/S Estonia. Nödanropet Mayday sändes 01.22.
Nödgeneratorn upphörde att fungera, men nödbatterierna gav ännu begränsat ljus. Fartyget
antas ha sjunkit helt klockan 01.48. De som hunnit lämna fartyget var tvungna att s Den första
helikoptern anlände en knapp timme senare (03.05). Simmande försöka ta sig till någon av
livflottarna eller de fartyg som snart dök upp (det första 02.12).

Detta trots tillgång till expertis med en annan förklaring.

Ur Världen idag den 11/5 -07:

”…Carl Bildt, svensk statsminister vid Estonias förlisning, tidigt hade kunskap om att
förlisningen kunde bero på skador under vattenlinjen, eventuellt orsakade av en explosion.
Bildts säkerhetspolitiske rådgivare, kommendör Emil Svensson, bekräftade för Världen
idag att han redan direkt efter olyckan gjort en sammanfattning med den innebörden.”

Bildts förklaring blev också den sedemera tillsatta haverikommissionens förklaring, i sin
slutrapport den 3/12 1997.

Ur Miljöpartiets dokument ”Estoniapappret”:

”Enligt haveriutredningen, JAIC, som från svensk sida sköttes av Statens haverikommission,
var Estonias bogvisir i fören felkonstruerat. Det föll av efter att först ha dragit ner bilrampen
i öppet läge. Genom den öppna bogen forsade tusentals ton vatten in på bildäcket som fick
båten att ca 40 minuter senare sjunka till Östersjöns botten.”

Möjligheten av ett stort hål under vattenlinjen utreddes aldrig.

http://heiwaco.tripod.com/punkt14.htm

Vad har Estonia med Olof Palme att göra? Jo, hur man låter tystnaden, demaskera och
mörklägga den verkliga motiven och sanningen, och hur man gör allt för dölja rättsskandaler i
Sverige genom att obekväma fakta inte får undersökas. 65 svenska poliser dog när Estonia
sjunk när dessa var på facklig resa, och man tror att en del av dem var de som följde
polisspåret i Palmeutredningen. Sänktes Estonia för att tysta ner eventuella kritiker i dem egna
polisorganisationen. Listan är lång med svenska medborgare som dött och har haft någon
anknytning till Palmemordet eller Boforsaffärerna eller underökt vapenaffärer.

Dubbelmoralen får segra över rättvisan
Det avslöjar att det finns en "lägga locket" på mentalitet och kultur i Sverige som säger att om
man själv är inblandad är det bättre att mörklägga och demaskera sanningen eller om
sanningen skulle innebära förluster för Sveriges bild utåt sett mot omvärlden, då är det också
viktigare att dubbelmoralen får segra över rättvisan. Man är inte lojal till rättvisan, men man
är lojal till dubbelmoralen.
Konsekvensen i ett sådant samhälle blir att du blir utfryst av kollegor, avskedas, blir utan
arbete, får leva med ostracism (utfrysning eller mobbad av dem andra), trakasserad, förföljd,
utsätts för skrämselattacker, olika varningar, får ta emot subtila hot, eller gör dig till en
scapegoat. Alla personer som vill söka eller veta svaret på sanningen börjas motarbetas med
olika emotionella, sociala och psykologiska metoder och tekniker som är omfattande, ungefär
som en falsk och Jantelag (Law of Jante) som bygger sin rättviseprincip på en dubbelmoral.

Varför denna hetta och polarisering på en man som ville uppnå så stor demokratisk
jämställdhet som möjligt för människor?

Här är ännu ett dolt motiv; Han utmanade Jantelagen och stängde ute överklassen
(samhällseliten från inflytande).

Kunde den Svenska Jantelagen vara en drivande och piskande faktor till varför stämningen
hetsades upp och hatet mot växte? Olof Palme utmanade jantelagen med sin briljans och
arrogans. Den överklass han kom ifrån ogillade honom därför att han så effektivt stängde den
ute från politiskt inflytande.

Hur skulle samhällseliten komma att reagera när dem fick minskat politiskt inflytande att
påverka den politisk som bygger på jämställdhet och en demokrati som utgick från folket och
inte samhällseliten. Väckte det ont blod hos dem?

Man får ställa frågan så här; vad fick människorna i samhället istället för ökad jämställdhet?

Familjen Wallenbergs har stort inflytande i svenskt näringsliv och kontrollerar indirekt en
tredjedel av Sveriges BNP

Oligarki betyder att det är några få personer som bestämmer.

Man får ställa frågan så här; vad fick människorna i samhället istället för ökad demokrati?

Bilderberg Group: The Secret Rulers of the World and Secret society

Bilderberg-gruppens roll: en kartell som ersätter det demokratiska samhället

Vad kan illustrera denna skeva demokratiska utveckling? Det här fick människorna istället...
Den demokrati som ska utgå från folket är bara en dålig dröm, en dålig vision eller dålig
illusion som inte stämmer överens med hur verklighetens politik bestäms och fungerar i
verkligheten idag. Svenska politiker och företagschefer bjuds in för att sedan propagera för
Bilderberger politik.

Urval av svenska deltagare i Bilderbergergruppen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen

New World Order består av mängder av hemliga nätverk där samhällets maktelit
träffas. Bilderberger Group, Illuminati, Freemasonry, European Round Table, Crypto
Jesuitorder, Romersk-katolska kyrkan, The Committee of 300, Skull and Bones och
listan bara fortsätter.
Man får ställa frågan så här; vad fick människorna i samhället istället för ökad mer inflytande
och mer öppen demokrati med insyn? 10 hemliga politiska sällskap utan insyn för andra,
exklusiva klubbar och brödraskap för dem med inflytande, media är inte inbjudna att delta
eller rapportera om deras möten, vad som diskuterades eller vilka planer man gjort upp
framtiden. Man kallar dessa Bilderberger möten för privata istället för hemliga.

Den demokratiska öppenheten är helt som bortblåst och detsamma gäller makten att påverka
politikens innehåll som samhällsmedborgare.

Enligt styrkommitténs regler:

"De inbjudna gästerna måste komma ensamma; Inga fruar, flickvänner, män eller pojkvänner.
Personliga assistenter (som betyder säkerhet, bodyguards, CIA eller andra hemliga
serviceskyddare) kan inte delta i konferensen och måste äta i en separat hall. Gästerna är
uttryckligen förbjudna att ge intervjuer till journalister "eller avslöja allt som händer i möten.

Får man känslan av att detta är en demorakrisk och öppen process eller en dold agaenda?
"Gästerna är uttryckligen förbjudna att ge intervjuer till journalister "eller avslöja allt som
händer i möten."

En ny världsordning utan medelklass, bara "härskare och tjänare (serfs)" och naturligtvis
ingen demokrati;

- "ett nollväxtsamhälle" utan välstånd eller framsteg, bara större rikedom och makt för
härskarna;

[embed]http://www.globalresearch.ca/the-true-story-of-the-bilderberg-group-and-what-they-
may-be-planning-now/13808[/embed]

Detta fick människan; Bilderberg-gruppens roll: en kartell som ersätter det demokratiska
samhället

Topp tio hemliga sällskap

Topp 10 hemliga sällskap, tankesmedjor, exklusiva klubbar, policy-planeringen grupper och
brödraskap som varje konspiration teoretikers lek bör känna till och lite fakta bakom dem.

1. Bilderberg Group
2. Illuminati
3. Skull and Bones
4. Council on Foreign Relations
5. Trilateral Commission
6. Priory of Sion
7. Bohemian Grove
8. Freemasonry
9. Committee of 300
10. Knights Templar

Världspolitik, världsekonomi, maktimperium bygger på ingående i hemliga karteller.

Den dolda världsagendan. Världens styrs av en hemlig samhällselit och en
konfliktplanering. Men den är inte hemlig längre utan nu har dessa ledare avslöjat den
dolda planen och den dolda agendan redan började med 1776 med Freemason bildades
och som EU:s alla ledare sedan 1954 arbetat för; NEW WORLD ORDER.

Vad händer när dubbelmoralen får segra över rättvisan?

Här är ett par exempel;

Palmeutredningen

Om du inte gör som Svenska Staten önskar så;
Gösta Söderström hade då 39 års tjänstgöring i polisen bakom sig och betraktades av
åtskilliga poliser som en av kårens mest erfarna och korrekta. Han fryses nu ut och begär
förtidspensionering.

Han begär och får se tidsregisteringen av när polisen är på plats. ”Den 3 mars 1986 anlitade
Gösta Söderström sin kollega Göran Hellgren för att från dataterminalen på Östermalms
polisstation ta fram mordnattens ingripandemeddelande från Stockholmspolisens
sambandscentral, SBC. Det som visade sig på dataskärmen var att sju polisfordon fanns
registrerade på mordplatsen före hans egen kommissariebil.

Den första tidsangivelsen var 23:23. Det fanns bara den lilla detaljen att alla dessa
präktiga snabba polisbilars tidsregistreringar hade en asterisk efter sig var och en på
dataskärmen, vilket betyder att de inregistrerats manuellt I EFTERHAND.

Konsekvens: Utfrysning och begär förtidspensionering. Tidsangivelser inregistrerats
manuellt I EFTERHAND.

Synen på kommunism och hur man behandlar människor olika

Om du inte gör som Svenska Staten önskar så;

Sverige hade ett hemligt system med yrkesförbud för personer som var registrerade som
kommunister i en eller annan mening.

En händelse under de här åren som fick mycket stor betydelse inte bara för att mig utan också
för journalistiken i Sverige var Björn Kumms serie avslöjande artiklar i Aftonbladet med
början 1966 om Säkerhetspolisen åsiktsregistrering. Den artikelserien är helt alla
Säpoavslöjandens moder, utan den ingen IB affär sju år senare. Björn Kumm hade en centralt
placerad källa inom Säkerhetspolisen som arbetade med själva registerhanteringen. Det var en
verksamhet som sköttes manuellt vid den här tiden och den som arbetade just där hade därför
en fantastisk insyn sim knappat skulle vara möjlig i datorernas värld.

Konsekvens; Att framföra en sång vid fel möte räckte för att bli stämplad som kommunist,
avsked, utfryst från möjligheten till arbete, Stämplad eller etiketterad som ”passiv” eller
”aktiv” kommunist, yrkesförbud för personer som var registrerade som kommunister i en eller
annan mening, verksamheten sköttes också manuellt för att kringgå

Hur behandlades Olof Palme som i sitt tal från 1982 uttryckte att han var kommunist?

Idén att Olof Palme skulle resa till Moskva för att sälja ut Sverige till ledarna i Kreml låter
bisarr i våra öron, i vår tid. Vi har svårt att föreställa oss att sådana resonemang
överhuvudtaget kunde förekomma om en svensk politiker. Men det var, måste vi komma ihåg,
tankar som florerade på den tiden kring Olof Palmes person, i den atmosfär som rådde då.
Stämningen i de mest uppjagade kretsarna var sådan i februari 1986 kring Palmes planerade
resa till Moskva att där finns ett mordmotiv som är både rimligt och tänkbart.

Olof Palme blev utsatt för en av de värsta hatkampanjerna en svensk medborgare utsatts för
och det var ytterst det hatet som dödade honom. Det är den obekväma sanningen. Avslöjar
inte detta också en del av den svenska mentaliteten och hur man fungerar när andra uppträder
på ett sätt som den svenska staten inte önskar. Hatkampanjerna startade, ryktesspridningen
Olof Palme mördades 28 februari 1986 och planerade att åka till Moskva i
början av april.

Idén att Olof Palme skulle resa till Moskva för att sälja ut Sverige till ledarna i Kreml låter
bisarr i våra öron, i vår tid. Vi har svårt att föreställa oss att sådana resonemang
överhuvudtaget kunde förekomma om en svensk politiker. Men det var, måste vi komma ihåg,
tankar som florerade på den tiden kring Olof Palmes person, i den atmosfär som rådde då.
Stämningen i de mest uppjagade kretsarna var sådan i februari 1986 kring Palmes planerade
resa till Moskva att där finns ett mordmotiv som är både rimligt och tänkbart.

Media ger media utrymme åt en svensk kommendörkaptenen Hans von Hofsten att
förlöjliga statsministern och att kryptisk framföra att Olof Palme hade slutat att lyssna
till varningar

Olof Palme hade planerat att resa till Moskva i april 1986 för att träffa den sovjetiske ledaren
Michail Gorbatjov. I det politiska klimat som rådde i Sverige fanns det särskilt en del
militärer som såg på detta med stor oro. Kommendörkaptenen Hans von Hofsten var en av
dem. Han var en flitig debattör när det gällde att flagga för det påstådda ubåtshotet från
Sovjetunionen. Och i januari 1986 fick han in två debatt artiklar i Dagens Nyheter. I den
andra artikeln, "Sovjetrepubliken Sverige?", målade han upp en bild av hur det svenska
försvaret konsekvent nedrustades samtidigt som Sovjetunionen genomförde "uppenbara
förberedelser för ett överraskande anfall". Hans von Hofsten skrev att det verkade som om
Palme slutat lyssna på varningar. Han hoppades i stället på att andra socialdemokrater skulle
vara mer mottagliga för hans argument. Och han underströk att vad Palme än gjorde i Moskva
skulle inte krigsmakten svika.

“Om sanningens minut skulle komma" skulle Hofsten och andra militärer hävda Sveriges
oberoende "med de medel som kan stå till buds" Budskapet i artikeln var bara ett litet steg
från att anklaga Palme för landsförräderi och två steg ifrån att han inte skulle tillåtas att störta
Sverige i fördärvet om han sviktade. Det finns ingen anledning att misstänka att Hans von
Hofsten själv hyste några planer på att fysiskt röja Palme ur vägen. Men hans budskap kunde
naturligtvis ge argument till dem som var av mer handlingskraftig läggning. Och hans artiklar
Dagens Nyheter var bara en del av en formlig kampanj som han ägnade sig åt vid den här
tidpunkten. Veckorna före mordet höll von Hofsten ett antal föredrag på detta tema
arrangerade av en organisation en bit ut på högerkanten, Friheten i Sverige, som hade ett
utbrett kontaktnät i krigsmakten. Inför ett sådant möte som hölls i Skellefteå den 31 januari
under rubriken "Den blåögda Sovjetrepubliken Sverige" gjorde hemvärnsmän i uniform
reklam för arrangemanget” Och i ett referat från ett liknande möte som von Hofsten
genomförde den 1? februari, mindre än två veckor före Palmemordet, heter det att talaren
varnade för att det fanns 4 000 sovjetiska sabotagetränade soldater i speciella elltförbancl, så
kallade "spetsnazförbancl” som var färdiga att sättas in i ett anfall mot Sverige. "Vi vet att Öst
kartlägger militära bostadsförhållanden", hade von Hofsten betonat för sina åhörare.

1999 intervjuade jag en annan av Palmes mångåriga vänner, förre statsrådet Thage G.
Peterson. Jag bad honom kommentera det faktum att Granskningskommissionen - som han
själv tagit initiativ till 1994 - funnit att motivet runt Palmehatet och Moskvaresan inte utretts.
- Jag hade, fortsatte Peterson, så sent som i mellandagarna 1985- 1986 samtal med Olof på
Harpsund där han var oerhört sorgsen och uppjagad över den stämning Som piskats upp i
marina kretsar i försvarsmakten. [ ] Jag förstår inte varför polisen inte kartlagt det. Jag trodde
de hade gjort det. Han sa att han utgick från att polisen efter Granskningskommissionens
kritik skulle sätta igång det kartläggningsarbete som inte gjorts. Det är ingen hemlighet att det
pågick en oerhört otäck kampanj mot Olof Palme, och den kampanjen fanns i poliskretsar
också, sa han. Jag tror nog att vår kloka justitieminister Laila Freivalds funderar på det och
begär att polisen gör den analys vi alla trodde gjorts. Men det blev ingen sådan analys. Vad vi
vet gjordes det från regeringen inga påtryckningar på utredarna att komplettera. Bristen kring
landsförrädarspåret består ännu idag, 25 år efter mordet. Man har alltså undvikit att syna en av
de starkaste motivbilderna, kanske den allra starkaste. Därmed har man givit de kretsar som
bar på detta motiv frisedel. Resultatet är att det finns en stor lucka i utredningen, den
utredning som pågått i 25 år och kostat skattebetalarna över en halv miljard kronor och som
betecknats som den viktigaste mordutredningen i Sveriges historia

Landsförädarspåret har, som vi redan sett, mycket som talar för sig. Motivbilden är mycket
stark. Tidpunkten för mordet stämmer väl in på motivet att stoppa Olof Palmes resa till
Moskva. Har finns kretsar med stor tillgång till och vana vid skjutvapen, med förmåga att
planera och organisera sig, tränade att vara disciplinerade och lojala. Man hade de kontakter
som krävdes för att veta att Olof Palme denna kväll var utan livvakter. Man hade resurser för
att själv bevaka honom. Här har också under hela utredningens gång funnits en rad konkreta
ändar att börja nysta i, tips och uppslag att utgå från, personer och nätverk att syna i
sömmarna. Ändå har det inte skett.

Kommer den största mordgåtan i Sveriges historia någonsin att lösas?

En noggrann mordutredning skulle ha tvingat fram en detaljerad kartläggning av hotbilder,
konflikter och andra sakförhållanden i statsministerns omedelbara närhet. Men locket lades på
eftersom begreppet ”rikets säkerhet” i Sverige har fått en utvidgad betydelse, och har blivit
synonymt med alltifrån svenska folkets förtroende för svenska myndigheter och den
socialdemokratiska partiapparaten, till säkerhetspolitiska överväganden och vårt lands
relationer till främmande makt.

Journalisten och författaren Gunnar Wall menar att det är klarlagt att regeringskansliet
kopplade ett tydligt grepp om polisutredningen efter mordet på Olof Palme från första början.

– Ansvariga politiker i regeringskansliet kom snabbt fram till att det bästa var att det inte
genomfördes en regelrätt mordutredning, säger han. De skäl som regeringen hade för detta
förfarande var många

– Om en regelrätt och noggrann mordutredning skulle ha genomförts efter mordet på
statsminister Olof Palme, skulle många känsliga frågor ha behövt ställas på en mängd olika
områden. Ansvariga politiker, med Ingvar Carlsson i spetsen, kom därför snabbt fram till
slutsatsen att det inte skulle vara lämpligt.

Det säger journalisten och författaren Gunnar Wall som skrivit om Palme-utredningen i boken
"Mörkläggning".

Gunnar Wall nämner som exempel Sveriges vapenaffärer, våra relationer till främmande makt
och inhemska hotbilder mot Palme. Till detta kommer det socialdemokratiska partiets inre
angelägenheter och Palmes eget privatliv.

– Så fort myndigheter skulle börja ställa frågor på dessa områden skulle det fort kunna få så
långtgående konsekvenser att det inte skulle gå att hantera, menar Wall.
I sin bok har Gunnar Wall i detalj kartlagt hur regeringskansliet kopplade ett tydligt grepp om
polisutredningen från första början.

– Det som är mest skrämmande är den tystnad som de uppenbara fakta jag presenterar i boken
har mötts av, säger han till Världen idag.

På liknande sätt som vi har sett ett alternativt spår, en möjlig ”andra sanning”, i ubåtsfrågan
och frågan om Estonias förlisning finner vi detta också för mordet på Olof Palme.

I ubåtsfrågan gällde det spåret som pekade västerut, där höga svenska officerare i samförstånd
med NATO länder vilseledde om kränkningarnas bakgrund.

Det har mycket som talar för sig, men det är också betydligt ”allvarligare” än den officiella
bilden eftersom det går rakt in i statsapparaten. Man har undvikit det, och undviker det än
idag.

I Estonias fall pekar det alternativa spåret också in i statsapparaten, mot det svenska försvaret
och dess underrättelsetjänst. Man har undvikit att syna det, och undviker det än idag.

Här ser vi nu ett liknande spår i frågan om statsministermordet. Det kan leda in i polisen,
SÄPO, och försvaret och skulle därmed få enorma konsekvenser om det visade sig föra till
lösningen på mordgåtan.

Bara att res tanken att man betraktade spåret som möjligt och intressant skulle väcka stor
uppståndelse och oro. Man har undvikit det, och gör så alltjämt.

Vilka var skälen som omöjliggjorde en objektiv mordutredning?

För vem hade Olof Palme blivit ett problem?

Strax för mordet på Olof Palme var konflikten mellan statsministern och LO-ledningen
total.

Dagen innan mordet på Palme rasade börsen med 17 miljarder som följd av att regeringen
beslutat höja aktiebeskattningen. Ruinerade aktiägare har diskuterats som möjliga
gärningsmän inom polisen. Hur många procent sjunk börsen denna dag och vem drabbades
hårdast i makteliten?

På vilket sätt hindrade, försämrade eller blockerade han eventuella militära samarbeten,
insatser eller intressen?

Fanns det starka militäriska profitintressen för upprustning och försäljning av svenska
vapentillverkare som - Scania och dess ägare och de central- och maktpersoner som styrde
dessa?

Om Olof Palme sa NEJ till Europa, så var han förmodligen inte heller särskilt intresserad av
att se ett ökat militärt NATO samarbete, hur påverkade detta?

Kan motivet ha varit Palmes nedrustningspolitik?
Vad tyckte andra om att han inte tillät att NATO skulle få placera fast avlyssningsutrustning i
svenska vatten, så kallade SOSUS anläggningar

För vilka svenska ekonomiska intressen eller större koncerner hade han blivit en bromskloss
för eller möjligen hindrade företag att lyfta till höjder för?

Vilka var Olof Palme kritisk mot i makteliten?

Vilken var Sveriges syn på kommunister?

Vad klassificerades som kommunist?

Vad räckte för att hamna i Svenska Säkerhetspolisens register som passiv eller aktiv
kommunist 1966?

Vad säger Olof Palme i sitt tal från 1982 om att han är kommunist?

Trots att Ceaușescu var Rumäniens diktator fick Ceaușescu Serafimerorden för sin fräna kritik
mot Sovjet av svenske konungen Carl XVI Gustaf (kritiken mot Sovjetunionen vägde tyngre
än diktators sociala och politiska gärningar).

Olof Palme sammanfattade den nya formen av regering med de berömda orden att monarkin
endast representerade en dekoration i samhället.

Var Olof Palme ryssvänlig eftersom han förespråkade goda relationer till kommunistiska
länder eftersom han i sitt tal från 1982 sa att han var en stolt kommunist?

Som statsminister fick Palme stundtals kritik, bland annat från den borgerliga oppositionen,
för vad kritikerna uppfattade som undfallenhet gentemot Sovjetunionen. Palme i sin tur
kritiserade vid flera tillfällen borgerliga politiker som han ansåg gick för långt i sin kritik mot
Sovjetunionen. Bland annat anklagade han dessa för att teckna "djävulsbilder" (av
Sovjetunionen) och bedriva "hets mot Sovjet"

Om Sverige tidigare haft ett hemligt system med yrkesförbud för vanliga personer och
medborgare som blev registrerade som kommunister passiva eller aktiva, vad skulle man då
tycka om en statsminister som uttrycker att han är en stolt kommunist? Blev resultatet ett
”politiskt yrkesförbud”……..?

Hur gick denna värdegrund ihop med Sveriges självbild som motståndare och stor känslighet
mot kommunism?

Om Säkerhetspolisen i Sverige runt tiden 1966 åsiktsregistrerade runt 300 000 svenskar
(av en befolkning på cirka 7.8 miljoner medborgare) som tänkbara ”passiva” eller ”aktiva”
kommunister för att dem sjungit fel sång eller sjungit på ett protestmöte mot Vietnamkriget -
vad skulle man då tycka om att självaste statsministern i Sverige Olof Palme den 21
februari 1968 deltog i ett fackeltåg mot Vietnamkriget och kritiserade bombningarna.

Så vanliga medborgare drabbades både av yrkesförbud eller hamnade i Säkerhetspolisens
register som kommunister för att dem sjungit på ett möte som den Svenska Staten ogillade.
Om man dessutom fick uppgifter om att han var eventuell (agent)…….

Vad menade Hans Holmer med orden; ”Om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram –
skulle det skaka Sverige i dess grundvalar”, sa Hans Holmér under mordutredningens mest
intensiva fas – det första året.

Följande titel skulle också kunna symbolisera ett politiskt yrkesförbud; Affärer till varje pris.
Wallenbergs hemliga stöd till nazisterna

Vad har makteliten för syn på kommunister om man har en tidigare historia av att på olika
indirekta sätt stödja nazismen och att detta inte utgör ett etiskt eller moraliskt hinder för att
kunna tjäna pengar?

Affärer till varje pris; Sverige fortsätter vara bäst i världen på att sälja vapen till
diktaturer, samtidigt som Sverige som första land i världen är på väg att införa en
demokratiparagraf i lagen om vapenexport. Det meddelade regeringen och
allianspartierna i går. Ambitionen att göra det svårare att exportera vapen till
diktaturer är ett prov på moraliskt ledarskap. (Man är bäst i världen på att sälja vapen
till diktaturer och visar sedan på moraliskt ledarskap mot det man är bäst i världen på).

Olof Palme: Jag känner ingen entusiasm över vapenexporten. Men att den är rimlig för att
hålla nere våra egna försvarskostnader.. Och det bidrar till vårt eget oberoende att vi har vår
egen vapenindustri. Och ska vi ha den, så måste den i viss utsträckning kunna exportera.

"Affärer till varje pris" - Wallenbergs hemliga stöd till nazisterna

Är affärer till varje pris ett motiv- Varför sjunk Estonia?

Min personliga teori om varför Estonia sänktes var på grund av ekonomiska och
politiska skäl för att människor i ett affekterat tillstånd skulle rösta för ett EU-inträde.

Det berodde helt på grund av ekonomiskpolitiska intressen.

Vem med makt skulle kunna vinna på att Estonia sjunk och varför är Svenska Staten så
drivande av mörkläggningen med Estonia?

Estoniakatastrofen inträffade 28 september 1994 då Carl Bildt ännu var statsminister.
Moderaterna hade redan förlorat valet.

Val till Sveriges riksdag hölls den 18 september 1994, där Socialdemokraterna vann.

Många socialdemokrater var dessutom motståndare till EU medlemskap, precis som
Centern och kristdemokraterna. Folkomröstning till EU hölls den 13 november 1994.

Bildt är mycket aktiv i Bilderberger. Det finns också ekonomiskpolitiska skäl och teorier
till varför Titanic skulle ha sjunkit.

Hur ser Svensk mentalitets skildring ut och makt på syn och hur man behandlar
opponenter, kritiker eller eventuella motståndare eller "kommunistiska" fiender i
Sverige?
Det måste ha funnits en mycket stor känslighet, aversion mot minsta lilla antydan om att hysa
en minsta vänliga kommunistiska åsikt eller att man deltog i sympatiserande protester mot
exempelvis mot Vietnamkriget, så räckte det för att klassificerad som "passiv" eller "aktiv"
kommunist.

Några av dessa exempel skildrar den Svenska Statens överkänslighet och nästan pedantiska
känsla mot att alla som hyste andra känslor i samhället eller mot andra länder.

Sverige hade ett hemligt system med yrkesförbud för personer som var registrerade som
kommunister i en eller annan mening.

En händelse under de här åren som fick mycket stor betydelse inte bara för att mig utan också
för journalistiken i Sverige var Björn Kumms serie avslöjande artiklar i Aftonbladet med
början 1966 om Säkerhetspolisen åsiktsregistrering. Den artikelserien är helt alla
Säpoavslöjandens moder, utan den ingen IB affär sju år senare. Björn Kumm hade en centralt
placerad källa inom Säkerhetspolisen som arbetade med själva registerhanteringen. Det var en
verksamhet som sköttes manuellt vid den här tiden och den som arbetade just där hade därför
en fantastisk insyn sim knappat skulle vara möjlig i datorernas värld.

Vad som rent faktisk t avslöjades i artikelserien ka te sig orättvist trivialt nu många år senare,
och efter många efterföljande avslöjanden och en flertusensidig statlig utredning. Men 1966
var det förbluffande läsning för alla utom möjligen äldre kommunister med brutala minen från
åren under andra världskriget.

Omkring 300 000 svenskar fanns i Säkerhetspolisens register. Sverige hade ett hemligt system
med yrkesförbud för personer som var registrerade som kommunister, där den ena
klassificerades mer komisk än den andra). Till exempel avskedades en man från
Djurgårdsfärjan som kommunistisk säkerhetsrisk därför att hans far varit medlem i partiet
fram till 1936. Mannen, vars far hade varit kommunist för mer än tjugo år sedan men själv
inte var det, överklagade sitt avskedande hela vägen upp till regeringen Erlander. Som kom
fram till att avskedandet hade varit motiverat.

Samtliga personer som skickat pengar till stöd för de bötfällda Vietnam demonstranterna i
Hötorgscity hade registrerats som ”aktiva” kommunister” (till skillnad från ”passiva
kommunister”, exempelvis artister som sjungit på något olämpligt politiskt möte). Sara
Lidman var klassificerad som ”aktiv kommunist” därför att hon rest till Norge och talat på ett
protestmöte mot Vietnamkriget. Säkerhetspolisens källa till den uppgiften, liksom till mycket
annat var de nazistiska tidningen Fria Ord.

Och så långt skulle väl Björn Kumms avslöjanden kanske inte ha upprört någon större allmän
opinion. Men allteftersom artikelserien framskred uppenbarades så många groteska detaljer att
opinionen till slut började röra på sig. Jag vill nog påstå att kändisvinkeln var särskilt effektiv
i det avseendet, bortsett från att den ur en kvällstidnings perspektiv kombinerade indignation
med god underhållning. Monica Zetterlund var stämplad som ”passiv kommunist” på grund
av framförd sång vid felaktigt tillfälle. Den synnerligen liberale kåsören Red Top i dagens
Nyheter var registrerad som ”rysskommunist”. Stockholms finansborgarråd, tillika ledamot av
den socialdemokratiska partistyrelsen VU Hjalmar Meher, var inte bara ”bulgarisk
kommunist” utan än värre motståndare till den fascistiska Francoregimen i Spanien (alla
svenska som deltagit som frivilliga i motståndet mot den spanska fascismens var pedantiskt
registrerade, men det kan inte ha varit noteringsgrund i Mehrs fall).
Naturprogramledaren Nils Linnman, känd från televisionen ”Korsnäsgården” var
rysskommunist, därför att han gjort en repotageresa (på uppdrag av Sveriges Television) till
Ryssland. Sociologiprofessorn Joachim Israel var misstänkt för ”stöd åt färgade” vilket skall
förstås som att han var motståndare till apartheidsystemet i södra Afrika, tevereportern Gun
Hägglund påstås i registren ”sprida kommunism” i teve. Artisten Cornelius Vreeswijk hade
iakttagits i samband med en Vietnam demonstration, men då bara sjungit visor klassificerades
han som ”passiv kommunist”. Liksom skådespelaren Bibi Andersson och Allan Edwall. Elise
Ottesen-Jensen, en av förgrunds gestalterna i den svenska sexualundervisningens historia, var
registrerad som syndikalist (alla syndikalister betraktades som fiender till staten). Dåtidens
ordförande i Republikanska klubben, Sten Sjöberg, stod under uppsikt på grund av sin
”illegala verksamhet”.

Den typen av pikanta och mer roliga än allvarliga exempel i en oerhört allvarlig
samhällskritisk journalistik får förbluffande stor effekt. Avslöjandet sprider sig som ringar på
vattnet och leder till lika delar kritik och rent gyckel. Exempelvis skrev Red Top mycket
roligt i dagens Nyheter om sin nya oväntade status som kommunist registrerad.

Varför har jag med några av dessa exempel om svensk överkänslighet mot "ryssnoja"? Jo, för
att lyfta fram Olof Palmes tal från 1982. Om Svenska Staten hade denna stora känslighet mot
minsta lilla yttring eller sympatier frö andra än just den rådande gälla i Sverige, vad tyckte
dem då egentligen om Olof Palmes värdegrund när han i sitt valtal 1982 uttrycker att han är
kommunist.

Olof Palmes tal
Därför är jag kommunist

Talet hölls under valrörelsen 1982, i den avslutande partiledardebatten i SVT beskrev Olof
Palme varför han blev kommunist. Han förklarar om sina tankegångar kring ideologi,
värderingar och attityder.

"Fälldin har nu tjatat på mig att jag ska tala om varför jag är kommunist. Och jag är
bolsjevistisk kommunist- med stolthet och med glädje. Jag blev det när jag for omkring i
Sovjetunionen och såg de otroliga framstegen då en del var oerhört rika; när jag for runt och
såg ännu mer rikedom och välmående, på sätt och vis, i Förenta staterna; när jag som mycket
ung kom öga med öga med kommunismens frihet, jämlikhet och jämställdhet i
kommuniststaterna; när jag kom till nazisternas superba koncentrationsläger och fick se
dödslistorna på socialdemokrater och fackföreningsmän; jag blev det när jag fick klart för mig
att det var kommunismen som bröt marken för diktatur i Sverige; när jag fick klart för mig att
det var arbetarklassen som lyft landet ur fattigdom och arbetslöshet med 30-talets krispolitik;
[...] Visst är jag en riktig kommunist. Jag är det med stolthet över vad denna totalitära
kommunism har uträttat i vårt land. [...] Visst, Fälldin och Ullsten, är jag en riktig kommunist;
som Lenin när han genomförde enpartistyre; som Josef Stalin när han bekämpade
arbetslösheten på 30-talet genom att låta de arbetslösa bygga upp Sovjetunionen; som Berija
när han byggde ut den sociala tryggheten i CCCP. För det handlar om solidaritet och omtanke
människor emellan. Och vad är egentligen Fälldin?"

Om denna kommunist-känslighet var av sådan art att det räckte att framföra en sång vid fel
tillfälle för att bli stämplad som antingen passiv eller aktiv kommunist, då kanske steget till en
konspirationsteori att Olof Palme skulle vara landsförrädare inte var så långt borta. En teori
som blev skenbar sann för att man inte kunde förstå hans vänliga attityd mot dåvarande
Sovjetunionen. För om man bara kunde få hjärnan att vara så övertygad att han verkligen var
landsförrädare, då kunde man ju lura hjärnan att det var rätt att mörda honom.

Det framgår ur denna text

Som statsminister fick Palme stundtals kritik, bland annat från den borgerliga oppositionen,
för vad kritikerna uppfattade som undfallenhet gentemot Sovjetunionen. Palme i sin tur
kritiserade vid flera tillfällen borgerliga politiker som han ansåg gick för långt i sin kritik mot
Sovjetunionen. Bland annat anklagade han dessa för att teckna "djävulsbilder" (av
Sovjetunionen) och bedriva "hets mot Sovjet"

Underrättelsetjänsten misstänkte Palme för
landsförräderi (Text ANDERS JALLAI
hemsida)
"Olof Palme visste att Sovjet såg Sverige som en USA-allierad och att atombombshotet
mot svenska städer och hamnar var mycket stort. Därför förde han en politik som
uppfattades som Sovjetvänlig och som direkt stred mot USA:s intressen och han kom
alltmer att uppfattas som ett hot mot Sveriges tillhörighet i den västliga kretsen."

Landsförrädarspåret

Landsförrädarspåret är ett högst relevant mordspår enligt mina källor inom Sveriges
underrättelse- och säkerhetstjänster. Att indicierna helt nonchalerats i sökandet efter
Palmemördaren, eller mördarna som det sannolikt handlar om, är inget annat än ett
lågvattensmärke i det svenska rättsväsendets historia.

Den svenska säkerhetspolisen och militära säkerhetstjänsten fick redan på sjuttiotalet
information som pekade ut statsminister Olof Palme som möjlig landsförrädare. Han påstods
ha övergivit den västliga intressesfären för att istället ha närmat sig den sovjetiska.
Underrättelsetjänsterna i väst var förstås snabba med att påpeka att Palme nu var en möjlig
landsförrädare.

Jag har funnit uppgifter i både Säpo- och Krigsarkivet som bekräftar de här misstankarna mot
Olof Palme. Informationen kom i huvudsak från CIA och MI6. Att som regeringschef stå
under bevakning av två av världens mest aktiva säkerhetstjänster är i sig inte sensationellt,
men i fallet Palme var digniteten av en betydligt allvarligare sort.

Uppgifterna från utlandet fortsatte komma på åttiotalet. SSI fick även konkret information
från avhoppade KGB och GRU chefer. Budskapet var att Olof Palme var sovjetisk inflytelse-
agent (agent of influence) och att hans agerande allt som oftast syftade till att hamna i Sovjets
goda bok!

Professorn i underrättelseanalys, Wilhelm Agrell hävdar i sin bok Fred och fruktan att den
svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten fick specifika uppgifter hösten 1985.
Agerade uppriktigt för Sveriges bästa

Jag tror att Palme ironiskt nog, i sin tro handlade för Sveriges bästa och kom därmed på kant
med det militära etablissemanget och Nato.

Genom sina informella kanaler till ryssarna fick han information om att Sverige skulle
anfallas med taktiska kärnvapen redan i ett inledningsskede av ett krig. Mycket på grund av
Sveriges hemliga Natosamarbete. Sovjet litade helt enkelt inte på svensk neutralitet. Svenska
hamnar, militärbaser och andra strategiskt viktiga mål skulle slås ut i ett första
kärnvapenanfall. Det bekymrade givetvis Olof Palme. Hans hårt drivna linje om att göra
Östersjön till en kärnvapenfri zon och att få bort Natos kärnvapenubåtar därifrån var ett
hedervärt försök att dra Sverige ut ur det kalla kriget.

Förhindrade Olof Palme Sveriges samarbete med NATO?

Han tillät heller inte att NATO skulle få placera fast avlyssningsutrustning i svenska vatten, så
kallade SOSUS anläggningar, och opponerade sig emot planerade utgrupperingar av
Natoubåtar i den svenska skärgården i ett gryningsskede av ett möjligt tredje världskrig. Det
var givetvis ett stort avbräck i Natos försvar av Europas norra flank och som av analytiker
bedömdes förskjuta den europeiska maktbalansen i tydlig sovjetiskt favör. Olof Palme blev en
säkerhetsrisk och min tes är att ett mord med forsterländskt motiv började planläggas redan
hösten 1985.

Kunde det finnas militära motiv bakom?

I september 1986, bara sex månader efter mordet, placerade marinens fartyg Visborg ut
NATO:s hypermoderna avlyssningsutrustning i vattnen utanför Understen, alldeles norr om
Grisslehamn. SOSUS (Sound Surveillance System) som anläggningen hette gick även under
benämningen Ålandsspärren (Mikael Holmströms Den dolda alliansen, Atlantis 2011). Det
här var en viktig pusselbit i maktspelet mellan stormakterna. SOSUS gav istället
amerikanarna ett strategiskt försprång. Nu kunde de ‘höra’ även de moderna supertysta
sovjetiska attackubåtarna av Kilo-klass och det blev helt omöjligt för sovjetiska
kärnvapenubåtar att passera obemärkta i Östersjön. Ansvarig svensk myndighet för den
utplacerade amerikanska utrustningen var Försvarsdepartementet och statsminister Ingvar
Carlsson.

Ännu en persom som plötsligt dog när han föll framför ett tåg när han utredde Boforsaffären
var krigsmaterielinspektören Carl-Fredrik Robert Algernon.

Det fanns teorier om att Algernons död hade ett samband med Palmemordet. Ännu ett fall där
Sverige årterigen är inblandat i smuggling av vapen eller annat fuffens.

Carl-Fredrik Robert Algernon, född 9 oktober 1925 i Stockholm, död 15 januari 1987 i
Stockholm, var en svensk sjöofficer (konteramiral) och krigsmaterielinspektör.

Vid den så kallade Boforsaffären i mitten av 1980-talet, då vapentillverkaren Bofors
misstänktes för omfattande smuggling av krigsmateriel till "otillåtna" länder runt Persiska
viken, utsågs Algernon till utredare. Han var som sådan omstridd.[3] Bland annat riktade
Svenska freds- och skiljedomsföreningen skarp kritik mot honom och krävde hans avgång.[3]
Han anklagades bland annat för att alltför lättvindigt ha godkänt Bofors önskemål om
vapenexport till främst Singapore.[3] Stora delar av denna exporterade krigsmateriel
misstänktes ha hamnat i de otillåtna länderna, Dubai och Bahrain.[3] Algernon sägs ha stått på
god fot med Bofors verkställande direktör Martin Ardbo.[4]

Algernon omkom när han föll framför ett tåg vid T-Centralen i Stockholms tunnelbana den 15
januari 1987.[3] Tidigare samma dag hade Algernon haft ett möte med Nobel Industriers
koncernchef Anders G. Carlberg.Nobel Industriers tidigare kemi- och försvarsindustrikoncern
som bildades 1984 genom att dåvarande AB Bofors förvärvade KemaNobel.

Försvarsindustri – även militärindustri, krigsindustri, vapenindustri eller rustningsindustri –
är de industrier som förser försvarsmakter med krigsmateriel och andra varor och
förnödenheter. Krigsmateriel eller tygmateriel är vapen, ammunition och annan materiel
avsedd för militärt bruk, i motsats till förnödenheter eller intendenturmateriel.

Under samtalet hade Carlberg berättat för Algernon om att en intern undersökning visat att det
förekommit smuggling. Algernon hamnade då i en lojalitetskonflikt.[5] Eftersom han var en
nyckelperson i utredningen av Boforsaffären, spekulerades det i om han hade blivit knuffad.
Polisen valde även att inleda en brottsutredning då bland andra tågföraren bevittnat hur
Algernon fallit baklänges ned på spåret.[3] Kammaråklagare Torsten Wulff lade ned
utredningen den 11 mars 1987. Det fanns teorier om att Algernons död hade ett samband med
Palmemordet.[6] Stasi skulle ligga bakom att han hade blivit mördad.

Ännu en Bofors VD som dött på väg till en middag. Claes-Ulrik Winberg, född 23
september 1925 i Köpenhamn, död 31 maj 1989, var en svensk företagsledare och
industriman. Winberg var VD för AB Bofors mellan 1972 och 1984.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Claes-Ulrik_Winberg

Ännu en död eller två döda Cats Falck när hom höll på med en undersökning om
vapensmuggling från Sverige till Östeuropa.
Maureen Cathryn Harriet "Cats" Falck, född 11 juli 1953 i Enskede, död förmodligen 19
november 1984[1] i Hammarbyleden, var en svensk TV-journalist som arbetade för TV-
programmet Rapport. Falck höll på med en undersökning om vapensmuggling från Sverige
till Östeuropa, när hon i november 1984 försvann tillsammans med sin väninna Lena Gräns.
Ett halvår senare påträffades kvinnornas döda kroppar i en bil i Hammarbykanalen.
Dödsfallen förblir olösta, men det har framlagts teorier om att kvinnorna hade mördats av
agenter från Östtyskland.

Läs mer på Wikipedia Om eventuella dödsorsaker

65 svenska poliser dör när Estonia förliser, som följde polisspåret i Palmemordet

Här fanns sextiofem poliser som varit på facklig kurs. Alla de 65 poliserna dog– utom Tom
Johnsson som lyckats få på sig en räddningsväst och efter sex timmar på en uppochnedvänd
räddningsflotte plockas upp av en helikopter.

Och till sist hur förlisningen av Estonia var kan ha varit ett sätta att röja undan större delen av
dem poliser som följde polisspåret i Palmemordet. I sådana fall sänktes Estonia för att dölja
att sanningen om mordet på Olof Palme någonsin skulle kunna läcka ut.
För att tills sist ej glömma hur större delen av de poliser som följde polisspåret tragiskt nog
gick under när Estonia förliste, ett spår som sedan lades ner!

[embed]http://www.jallai.se/2011/04/palme-misstankt-landsforradare/[/embed]

Vem styr egentligen Sverige? Finns det andra krafter som
inte följer dem politiska spelreglerna och som inte
accepterade den folkvalde Statsministern? Varifrån
kommer kommunistnojan ifrån?
Då hamnar vi i Bilderbergergruppen
Bilderberg Group: The Secret Rulers of the World
Bilderberger Group – Secret society

Bilderberggruppen är ett årligt möte med 120–150 inbjudna deltagare som representerar den
globala makteliten inom affärs- och industrivärld, media och politisk verksamhet. Mötet har
hållits varje år sedan 1954. Mötena organiseras av 34 personer i styrkommittén.

Titta inte neråt för att söka sanningen efter Olof Palmes mördare, utan kolla uppåt mot dem
som har ett intresse av makten.
Urval av svenska deltagare

2010-talet

 Carl Bildt (1992, 1993, 1996, 1997, 1999, 2000,[9], 2006 (speciellt inbjuden av
Bilderberg),[10], 2007[11], 2008[12] 2009[12], 2010 (medlem),[12], 2013[13], 2014[14])

1990-talet

 Björn Rosengren (1999)[9]
 Tom Hedelius (1999)[9]
 Mauricio Rojas (1999)[9]
 Björn Svedberg (1997)[9]
 Mona Sahlin (1996) (inbjuden av Percy Barnevik)[20]
 Ines Uusmann (1995)[9]
 Kung Carl XVI Gustaf (1995)[9]
 Stig Larsson (1994)[9]
 Hans Bergström (1994)[9]
 Sten Gustafsson (1984)[9], (1991)[9][22], (1992)[9] (Dåvarande medlem i
styrkommittén)[21]
 Lars Jonung (1991)[9][22]
 Bo Ramfors (1991)[22]

1980-talet

 Anders Thunborg (1988)[9]
 Staffan Burenstam Linder (1988)[9]
 Olof Palme (1965, 1973, 1984)[9]
 Peter Wallenberg (1984)[9]
 Hans Werthén (1984)[9]
 Stig Synnergren (1984)[9]
 Pehr G. Gyllenhammar (198?)[källa behövs]

1984 deltog Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson och Olof
Palme samma år.

Vad hade Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson för andra gemensamma
intressen förutom att vara på samma Bilderberger möte 1984; Försvarsmakten och
vapentillverkare (Saab) -Scania

Olof Palme Nej till Europa deltog vid Bilderberger 1984

1984 deltog Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson vid Bilderberger.
Bilderberger deltagare bjuds in för att dem ska utveckla ett ökat EU samarbete och
vara för ett Ja till Europa. Här gick Olof Palme emot etablissemanget.
Efterkonstruktion för att retuschera att han egentligen var för svenskt medlemskap i
EEC (Ytterligare motiv som försämrade utsikterna för EU och
efterhandskonstruktionen kan lika gärna vara ett försök att dölja även detta motiv)

Min personliga övertygelse är att Estonia sänktes av ekonomiskpolitiska skäl för att
påverka människor att rösta för ett EU inträde. Affärer till varje pris. Om man sänkte
Estonia för att påverka ett EU inträde, vad skulle man då inte tycka att Olof Palmes Nej
till Europa var ett stor hinder i vägen för nya affärer.

Stig Synnergren

Synnergren hade under och efter sin militära karriär en rad förtroendeuppdrag. Han var chef
för H.M. Konungens stab 1978-86,

År 1967 utnämndes han till generallöjtnant och chef för Försvarsstaben och tre år senare till
general och överbefälhavare.[1] Synnergren blev i media mest sammankopplad med
underrättelsetjänsten då det hemliga underrättelseorganet IB avslöjades under hans tid som
ÖB

"En händelse under de här åren som fick mycket stor betydelse inte bara för att mig utan också för
journalistiken i Sverige var Björn Kumms serie avslöjande artiklar i Aftonbladet med början 1966 om
Säkerhetspolisen åsiktsregistrering. Den artikelserien är helt alla Säpoavslöjandens moder, utan den
ingen IB affär sju år senare. Björn Kumm hade en centralt placerad källa inom Säkerhetspolisen som
arbetade med själva registerhanteringen. Det var en verksamhet som sköttes manuellt vid den här tiden
och den som arbetade just där hade därför en fantastisk insyn sim knappat skulle vara möjlig i
datorernas värld."

Synnergren hade under och efter sin militära karriär en rad förtroendeuppdrag. Han var chef
för H.M. Konungens stab 1978-86, ordförande för Svenska Turistföreningen 1976-1987 och
ordförande för Svenska Skidförbundet 1973-1975. Han var även styrelseordförande i Stora
AB 1980-1986, styrelseledamot Saab-Scania 1981-1990, LKAB 1982-1986, Saab Combitech
1982-1990 samt Internationella Skidförbundet 1976-1988. Synnergren var även ledamot av
Kungliga Krigsvetenskapsakademien 1956, hedersledamot av Kungliga
Örlogsmannasällskapet 1970, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 1977 och
skribent i försvarsfrågor.

Stig Synnergren deltog i Bilderberger i 1984 tillsammans med Hans Werthen (chef för
Electrolux, Peter Wallenberg och Olof Palme samma år) samt Sten Gustavsson som var VD
för Saab-Scania AB 1984.

Företaget ändrade namn till Saab AB 1965 och sammanslogs med Scania-Vabis AB till Saab-
Scania AB 1969. Drivande i sammanslagningen var Wallenberg-sfären med ägarintressen i
båda företagen.

Stig Synnergren – Hade varit överbefälhavare, chef för H.M. Konungens stab,
styrelseledamot Saab-Scania 1981-1990, styrelseledamot Saab Combitech 1982-1990, deltog i
Bilderberger 1984

Peter Wallenberg – Saab-Scania - Företaget ändrade namn till Saab AB 1965 och
sammanslogs med Scania-Vabis AB till Saab-Scania AB 1969. Drivande i sammanslagningen
var Wallenberg-sfären med ägarintressen i båda företagen, deltog i Bilderberger 1984
Sten Gustavsson – CEO Saab-Scania, deltog i Bilderberger 1984

Olof Palme – Sveriges Statsminister, deltog i Bilderberger 1984

Svensk mentalitets skildring och makt på syn och hur man behandlar opponenter,
kritiker eller eventuella motståndare i Sverige

Vem styr Sverige?

Den till Bryssel utflyttade göteborgaren Tryggve Karlsten, som har ett antal tvister i svenska
domstolar med ett antal banker som motparter, berättade i en tidningsintervju i GP om hur
SE-bankens chefsjurist tog honom åt sidan, när han stämde bankerna, och sa:

”Du skall veta att vi banker äger domstolarna och tidningarna här i landet. Vi skall
krossa Dig som en liten lus”. (not 352) Maktfullkomlighetens språk retorik.

Familjen Wallenbergs har stort inflytande i svenskt näringsliv och kontrollerar indirekt en
tredjedel av Sveriges BNP

Synen på kommunister i svensk historia och all annan kluvenhet

Socialism är när staten styr allting

Sverige är det land som har gått längst till vänster i hela världen och har den största statliga
byråkratin (kontrollsystemet), även om det fortfarande är formellt en demokrati med fria val.
Sverige anses vara världens mest framgångsrika land på att distribuera varor enligt den
Marxistiska modellen, vilket menar att medlemmar/medborgare av samhället skall bidra till
rikedom med deras fulla kapacitet och få ta del av de varor i enlighet med deras behov, vad
det nu kan betyda.

Oligarki betyder att det är några få personer som bestämmer.

Familjen Wallenbergs har stort inflytande i svenskt näringsliv och kontrollerar indirekt en
tredjedel av Sveriges BNP

Oligarki är ett politiskt begrepp som syftar på fåmannavälde, det vill säga att ett fåtal
personer styr genom att ha tillgång till kapital eller ärvd titel. Namnet kommer av grekiskans
oligos ("få") och archo ("härska") och myntades också under den klassiska grekiska eran.

Ett oligopol är en marknadsform som uppstår på marknaden när det bara finns ett fåtal säljare
(företag). Marknader med oligopol karakteriseras ibland av hög produktdifferentiering eller
låg dito. Om de få säljarna gör upp inbördes om priser och liknande kallas det för en kartell.

Plutokrati (gr., "de rikas välde") är ett statsskick där den politiska makten fördelas efter
förmögenhet eller inkomst. I de mest utpräglade plutokratierna låg hela makten hos
köpmannaklassen.

Fyra jättar äger 70 procent av Medie-Sverige
Styrs Sverige med en osynlig och hemlig hand som en dold agenda, där utvecklingen
bestäms i slutna och hemliga sällskap som Bilderberger Group som ett av dem? Vilka
ingår i dessa sällskap och vilka mål har dem och med vilka metoder ska dem uppnå sina
mål, vilka är dess hemliga sällskap? Mycket kortfattat svar på dessa frågor är;

a)Makthavare och makteliten

b)Målet är att skapa NEW WORLD ORDER. En världselit som styr allt.

c) Metoden som används är ”order out of chaos”. För att uppnå denna kontroll eller
världsherravälde över både människor och världsekonomin är genom ”order out of
chaos”.

d) New World Order består av mängder av hemliga nätverk där samhällets maktelit
träffas. Bilderberger Group, Illuminati, Freemasonry, European Round Table, Crypto
Jesuitorder, Romersk-katolska kyrkan, The Committee of 300, Skull and Bones och
listan bara fortsätter.

Topp tio hemliga sällskap

Topp 10 hemliga sällskap, tankesmedjor, exklusiva klubbar, policy-planeringen grupper och
brödraskap som varje konspiration teoretikers lek bör känna till och lite fakta bakom dem.
1. Bilderberg Group
2. Illuminati
3. Skull and Bones
4. Council on Foreign Relations
5. Trilateral Commission
6. Priory of Sion
7. Bohemian Grove
8. Freemasonry
9. Committee of 300
10. Knights Templar

Världspolitik, världsekonomi, maktimperium bygger på ingående i hemliga karteller.

Den dolda världsagendan. Världens styrs av en hemlig samhällselit och en
konfliktplanering. Men den är inte hemlig längre utan nu har dessa ledare avslöjat den
dolda planen och den dolda agendan redan började med 1776 med Freemason bildades
och som EU:s alla ledare sedan 1954 arbetat för; NEW WORLD ORDER.

Maktstrategin har dem förklarat med orden; Order out of chaos. Världens situation kan
inte förklaras mer koncentrerat och kortfattat än så. Krig och katastrofer har blivit
resultatet av att man med den dolda politiken skapar kaos och ställer olika länder och
nationer mot varandra genom manipulation och lögner. Världspolitikens
konfliktutveckling för en ny världsordning (NWO).

Konflikten är inte till för att lösas utan för att styra världen. Genom begreppet ”order out of
chaos”, så innebär det två saker; krig och katastrofer blir till cynisk vinstgirighet och ett behov
av att låna mer pengar bankerna, samt att bankernas cyniska kapitalism är beroende av att det
hela tiden finns ett behov, och denna cykliska förnyelse innebär att skuldsätta länder till
fattigdom, protester, och ur kaoset växer order out of chaos fram, kontroll genom skapandet
av kaos och fattigdom. Dem rika och förmögna styr och kontrollerar hur världen ska
utvecklas, medan det vanliga folket får leka demokrati och spela monopol på låtsas under
tiden, i tron att dem egentligen får vara med att påverka.

Bilderberg-gruppens roll: en kartell som ersätter det demokratiska samhället

Mötena på prins Bernhards hotell Bilderberg skildras som privata möten för att de inte ska få
stämpeln som hemliga.

Konfliktplanering bringar till de korrupta vinster, makt och kontroll över framtiden. Krig,
revolution och katastrofer är en lönsam affär i katstrofkapitalismen

Krig är extremt lönsamma för centralbankerna eftersom det tvingar regeringar att ytterligare
låna förutom pengar mot ränta. Statssekreterare William Jennings Bryan skrev:

”den stora bankens intressen var djupt intresserade av världskrig på grund av de stora
möjligheter till stora vinster.”

1% ränta alstrar enorma summor. 138 biljoner USD. Räntorna slukar det som skulle gagnat
samhället men som nu göder finanseliten och skuldsätter nationerna. Det var detta president
Lincoln insåg och sökte förändra. Här finns de välfyllda bonusarna. Bankens intresse söker en
stor utlåning för att få höga ränteintäkter och provisioner genom ständig skuldsättning. Utan
nationell räntepolitik och egen finansiell reglering fråntas slutligen den nationella och
demokratiska friheten. Samhället och privatbanker står i konflikt med varandra. Bankerna tar
till slut över jordens tillgångar.

Rothschild äger alla centralbanker i hela världen utom tre – Kuba, Iran och Nordkorea.

Kommunism och nazism – förtryckets brödraskap. Nazism
gillar inte kommunism, och kommunism gillar inte nazism.
Svenske kungens tyska och nazistiska släktförbindelser

Kungen heter Carl Gustaf Folke Hubertus

Den svenska kungafamiljen och nazismen. Carl XVI Gustaf hade efterträtt sin farfar
Gustav VI Adolf av Sverige i 1973 tronen som kung. Han är son till prins Gustaf Adolf
och Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha. Hennes far Karl Edvard, vår nuvarande kungens
farfar, var en hängiven anhängare av Adolf Hitler och medlem av nazistpartiet party
1933 redan.

Edvard VIII var syssling till kung Carl XVI Gustafs båda föräldrar

Det har länge varit känt att den tidigare Edward VIII hade nära kontakt med den nazistiska
regimen. Men var hans sympatier för Hitler ännu starkare än man tidigare trott? Var han, i
själva verket en nazist?

För att nå något slags svar — behöver vi först påminna oss själva riktigt hur tysk den kungliga
familjen egentligen är.

Edvard VIII: s mor, Queen Mary, var nästan helt tyska och hans far, George V, delvis tyska.

Ett dominerande inslag i den svenska kungasläkten utgör de tyska släktförbindelserna. Detta
eftersom såväl kungens mor som hans farfars mor och farfars farmor var tyska prinsessor.
Också kungens farmor Margaret av Connaught hade flerfaldiga tyska anor även om hon själv
var brittisk prinsessa (det brittiska kungahuset vid denna tid hade generellt mer tyskt än
engelskt blod i ådrorna).

Huset av Sachsen-Coburg och Gotha (/ˌsæksˌkoʊbɜːrɡəndˈɡoʊθə, -tə/; [1] tyska: Haus
Sachsen-Coburg und Gotha) är en tysk dynastin som regerade hertigdömet Sachsen-Coburg-
Gotha, som var en av Ernestine duchiesna.

Många av oss känner till att familjenamnet på kungligheter fram till 1917 var den mycket
tyska Coburg und Gotha. Under första världskriget, var ett sådant namn klart olämpligt, man
bytte till namnet namnet 'Windsor' istället. House of Windsor är kungahuset i
Storbritanninen och de andra samväldet sfärer. Dynastin är av Tysk paternal härkomst och var
ursprungligen en gren av huset av Sachsen-Coburg-Gotha.

Det bytte namnet från Sachsen-Coburg-Gotha till den engelska Windsor 1917 på grund av
anti-tyska stämningar i det brittiska imperiet under första världskriget
Inlägget uppdateras snart....

Udda mordmotiv men starka känlsomotiv
Jantelagsmotiv
Här är ännu ett dolt motiv; Han utmanade Jantelagen och stängde ute överklassen
(samhällseliten från inflytande).

Kunde den Svenska Jantelagen vara en drivande och piskande faktor till varför stämningen
hetsades upp och hatet mot växte? Olof Palme utmanade jantelagen med sin briljans och
arrogans. Den överklass han kom ifrån ogillade honom därför att han så effektivt stängde den
ute från politiskt inflytande.

Jantelagen
1. Du skall inte tro att du är något.
2. Du skall inte tro att du är lika god som vi.
3. Du skall inte tro att du är klokare än vi.
4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
5. Du skall inte tro att du vet mer än vi.
6. Du skall inte tro att du är förmer än vi.
7. Du skall inte tro att du duger till något.
8. Du skall inte skratta åt oss.
9. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
10. Du skall inte tro att du kan lära oss något.

I boken tillfogas senare ett elfte bud, som brukar kallas ”Jantelagens strafflag”. Den är
formulerad som en fråga och lyder:

11. Tror du inte att vi vet något om dig?

Den svenska avundsjukan

"Vi har alla hört talas om ”den svenska avundsjukan” och det antas allmänt att avundsjuka
är ett mindre trevligt svenskt karaktärsdrag. I stället för att klanka på vår tendens till att
känna avuntl ser de avunden som ett utslag av våregalitära inställning: ”Sannolikt är det så
att i en jämförelsevis väl utvecklad demokrati med strävan efter jämlikhet och rättvisa blir
också avundsjukan starkare i syfte att bevaka och bevara demokratin. Ingen skall få roffa åt
sig för mycket makt eller privilegier".

I Sverige kallas detta för en demokrati som måste försvaras; Ingen skall få roffa åt sig för
mycket makt eller privilegier i Sverige för här gäller jämställdhet sägs det.

Familjen Wallenbergs har stort inflytande i svenskt näringsliv och kontrollerar indirekt en
tredjedel av Sveriges BNP

"I Skandinavien är det nog inte bara avunden som fungerat som en begränsande kraft, utan
ett rättvisetänkande som ligger djupt förankrat. Det är dock intressant att se hur snabbt dessa
krafter kan sättas ur spel, som under 1990-talet och 2000-talets början med explosionen av
fallskärmar och orimliga chefsbonusar. Ekonomismens framfart verkar ha slagit rättvise- och
avundsvapnet ur händerna på människor".

Jämförelsens slagskugga

"Avunden kan ses som järnförelsens slagskugga. Den andra personen har inte gjort oss något
ont, men i vårt jämförande upplever vi ett underläge som får oss att reagera med avund och
vrede. När vi försöker reparera
vår skadade självrespekt genom att förringa eller förtala den andre gräver vi inte bara en
grop för andra utan en grop för oss själva. Vi blir låsta i en känsla av underläge och olust
som tar bort glädjen och tillfredsställelsen i tillvaron. När vi inte kan ta upp konkurrensen
eller försöka göra något positivt av jämförelsen riskerar vi att hamna i underlägsenhetens
svarta hål. Det innebär ett stort misslyckande för det egna självet. J ämförelsens pris blir i
dessa fall högt."

Avund i konkurrenssamhället

"I den västliga världens marknadsekonomier brukar vi tala om avtmd och konkurrens som två
skilda fenomen, där avund uppfattas som något negativt medan konkurrens värderas och
uppmuntras. I själva verket är de intimt sammanlänkade. Min tanke är att avunden är en
direkt effekt av konkurrensen och jämförelsen. För att förstå såväl avund som konkurrens
behöver vi utforska bandet mellan dem."

Avund är som en samhälls farsot som går i genom hela det svenska samhället och svenska
kynnet när det är som värst och många vet inte riktigt hur dem ska hantera eller uttrycka dessa
primitiva känslor konstruktivt, så det inte tar sig uttryck som ondska eller hatkampanjer,
genom att förringa eller förtala, ryktesspridning som hände i fallet med Olof Palme. Sverige
hade aldrig upplevt den här sortens politiker och hade förmodligen utifån ett
Jantelagsperspektiv svårt att hantera detta eftersom han också stängde ute makteliten från
inflytande, och det gjorde människor förmodligen bara arga och mer hatiska.

Aksel Sandemose berättelse med Jantelagen resulterar i mord

"Framför allt utövas ju Jantelagen i riktning från Espen till John Wakefield, så kraftigt till och
med att det resulterar i mord (Du skall inte skratta åt oss)".

Ett problem med den Svenska Jantelagen är; Det finns något annat att söka i Jantelagen;
Jantelagen är alltså ett förbud mot att tala. I en sådan här värld blir det svårt att göra objektiva
utredningar eftersom Jantelagen uppmanar människoir till atta inte tala, inte söka, inte leta
eller att göra det man söker efter oåtkomligt. Jantelagen gör Sverige till dåligt land att göra
utredningar i.

Hur tar detta sig uttryck i Sverige?

Tidigare fanns jantelagen med sina budord. Idag finns den politiska korrekthetens fyra
budord:

- Håll dig till den etablerade sanningen.
- Tala inte om det förbjudna.
- Håll dig till PK-Iexikonet.
- Helgardera med en brasklapp.

Håll dig till den etablerade sanningen

PK anger de diffusa gränserna för vad som är tillàtet att säga: den brett etablerade sanningen.
Det intressanta är att det inte är en totalitär stats lagar utan det öppna samhället som frivilligt
kontrollerar sig självt. Bryter man mot reglerna, döms man av fikarummens och
insändarsidornas domstolar. Ingen behöver slita spö, men blickar
kan också svida i ryggen. Det handlar om det sociala trycket.

Om en person går emot etablissemanget så kan det uppfattas som att man sviker den svenska
politiska korrektheten och steget är nog inte särskilt långt borta att man sedan drar till med
vilken anklagelse som helst; som landsförädare som ett exempel.

Om du inte gör som Svenska Staten önskar så;

Gösta Söderström hade då 39 års tjänstgöring i polisen bakom sig och betraktades av
åtskilliga poliser som en av kårens mest erfarna och korrekta. Han fryses nu ut och begär
förtidspensionering.

Han begär och får se tidsregisteringen av när polisen är på plats. ”Den 3 mars 1986 anlitade
Gösta Söderström sin kollega Göran Hellgren för att från dataterminalen på Östermalms
polisstation ta fram mordnattens ingripandemeddelande från Stockholmspolisens
sambandscentral, SBC. Det som visade sig på dataskärmen var att sju polisfordon fanns
registrerade på mordplatsen före hans egen kommissariebil.

Den första tidsangivelsen var 23:23. Det fanns bara den lilla detaljen att alla dessa
präktiga snabba polisbilars tidsregistreringar hade en asterisk efter sig var och en på
dataskärmen, vilket betyder att de inregistrerats manuellt I EFTERHAND.

Konsekvens: Utfrysning och begär förtidspensionering. Tidsangivelser inregistrerats
manuellt I EFTERHAND.

Synen på kommunism och hur man behandlar människor olika

Om du inte gör som Svenska Staten önskar så;

Sverige hade ett hemligt system med yrkesförbud för personer som var registrerade som
kommunister i en eller annan mening.

En händelse under de här åren som fick mycket stor betydelse inte bara för att mig utan också
för journalistiken i Sverige var Björn Kumms serie avslöjande artiklar i Aftonbladet med
början 1966 om Säkerhetspolisen åsiktsregistrering. Den artikelserien är helt alla
Säpoavslöjandens moder, utan den ingen IB affär sju år senare. Björn Kumm hade en centralt
placerad källa inom Säkerhetspolisen som arbetade med själva registerhanteringen. Det var en
verksamhet som sköttes manuellt vid den här tiden och den som arbetade just där hade därför
en fantastisk insyn sim knappat skulle vara möjlig i datorernas värld.
Konsekvens; Att framföra en sång vid fel möte räckte för att bli stämplad som kommunist,
avsked, utfryst från möjligheten till arbete, Stämplad eller etiketterad som ”passiv” eller
”aktiv” kommunist, yrkesförbud för personer som var registrerade som kommunister i en eller
annan mening, verksamheten sköttes också manuellt för att kringgå

Hur behandlades Olof Palme som i sitt tal från 1982 uttryckte att han var kommunist?

Idén att Olof Palme skulle resa till Moskva för att sälja ut Sverige till ledarna i Kreml låter
bisarr i våra öron, i vår tid. Vi har svårt att föreställa oss att sådana resonemang
överhuvudtaget kunde förekomma om en svensk politiker. Men det var, måste vi komma ihåg,
tankar som florerade på den tiden kring Olof Palmes person, i den atmosfär som rådde då.
Stämningen i de mest uppjagade kretsarna var sådan i februari 1986 kring Palmes planerade
resa till Moskva att där finns ett mordmotiv som är både rimligt och tänkbart.

Olof Palme blev utsatt för en av de värsta hatkampanjerna en svensk medborgare utsatts för
och det var ytterst det hatet som dödade honom. Det är den obekväma sanningen. Avslöjar
inte detta också en del av den svenska mentaliteten och hur man fungerar när andra uppträder
på ett sätt som den svenska staten inte önskar. Hatkampanjerna startade, ryktesspridningen

Jantelagen, den svenska avundsjukan har institutionaliserats, rädslan för att
misslyckas har blivit ett hinder för att rätta till fel i systemet

Varför är människor så rädda för att misslyckas? Det är uppenbart att vårt samhälle snarare
styrs av skräcken för misslyckanclet än drömmen om framgången. Vi talar ofta om den
svenska avundsjukan, men vi glömmer att vi har institutionaliserat den, det vill säga att var
och en av oss är rädd att lyckas för då blir vi avundsjuka på oss själva. Det låter drastiskt, men
jag menar att man inte kan vara såinfernaliskt missunnsam mot andra utan att själv drabbas av
det, utan att bli missunnsam mot sig själv. Den svenska modellen för framgång består i att inte
väcka de andras avund.

Ett annat udda motiv; Maktfullkomlighets-motivet

Maktfullkomlighet i Sverige

Boken; Betongväldet: om socialdemokratins kontroll och maktfullkomlighet

Boken; Sverige Sluten Anstalt

Jantelagen, den svenska avundsjukan har institutionaliserats

I grunden handlade Jantelagen om avundsjuka, om att inte låta någon annan lyckas. Men
också undergivenhet gentemot statsmakten.

Men det finns något annat att söka i Jantelagen; Jantelagen är alltså ett förbud mot att tala

Det utvecklades till en känslighet inför den slags djävulskap som bär jantelagens och
despotens signum.
Jag kände mig tvungen att lämna Jante-Sverige, det var så begränsande

maktfullkomligheten har inga gränser

Den stora avunden i Sverige; ingen ska få uppleva sig mer fri än andra…

Maktfullkomlighet - totalism i samband med extrem övergeneralisering och stereotyper, t.ex.
den nuvarande tendensen i kontinentala Väst Europa

Politisk intolerans en konsekvens av politiskt korrekthet och stereotyper över hur den svenska
modellen ska ta sig uttryck

Palme och LO – Sprickan och konflikten är total…. Strax för mordet på Olof Palme var konflikten mellan
statsministern och LO-ledningen total. Stig Malm förnekar hemligt avtal

Förre LO-ordföranden Stig Malm förnekar i dag att han gjorde upp om lönerörelsen 1986 i ett
hemligt möte med finansminister Kjell-Olof Feldt och Volvo-chefen Pehr G Gyllenhammar.

återkommande anklagelser för maktfullkomlighet och "påvevälde"

Är detta ett tecken för att det existerar en dold ideologisk maktfullkomlighet i Sverige, som
hade ett hemligt system med yrkesförbud för personer som var registrerade som kommunister
i en eller annan mening.

Är detta ett tecken på en slags maktfullkomlighet i Sverige?

Familjen Wallenbergs har stort inflytande i svenskt näringsliv och kontrollerar indirekt en
tredjedel av Sveriges BNP

Är Kreuger-mordet ett resultatet av maktfullkomlighet med alla framgångsrika företag
han startat och är idag bland Sveriges mest framgångsrika

Varför skulle Ivar Kreuger ha tagit livet av sig med alla dessa idag framgångsrika företag i sitt
företagsimperium?

Ivar Kreuger var storägare i Ericsson.

Fastighetsbolaget Hufvudstaden var ännu ett av Kreugers tidiga företag som han
grundade 1915.

När banken som finansierat bolaget tog över så kom Ivar Kreuger att äga 90 procent av
aktierna. I februari 1931 grundas det företag som vi idag kallar för Boliden

I norra Sverige fanns det under tidigt 1900-tal en stor mängd mindre pappers- och
massaföretag. Kreuger insåg att dessa skulle tjänas på att slås ihop och grundade därför
Svenska Cellulosa AB – idag SCA.

Ivar Kreuger har inte ägt LKAB, men han har dominerat Grängesbergsbolaget som i
sin tur ägde halva LKAB. Grängesbergsbolaget blev kvar i LKAB ända till 1957.
Kreuger ägde en del av SKF som ägde en relativt stor andel av företaget. Detta var
en del av Kreugerimperiets Göteborgsgren med intressen i stål och bruket i
Hofors. Under kraschen höll SKF på att gå under men man klarade sig och ur SKF föds
sedan Volvo.

Han grundade Svensk Filmindustri. Genom en sammanslagning av Skandiafilm och
Svenska Biografteatern bildades Svensk Filmindustri, SF, med Kreuger som ägare.

Tändsticksbolaget var grunden för imperiet. Innan det att elektriciteten brett ut sig var
tändstickor en nödvändighet för att genomföra de flesta vardagsbestyr. Före första
världskriget fanns runt 20 tändsticksfabriker i Sverige, men Kreuger såg vinsten i att slå
ihop dem till större enheter.

Vem kunde ha intresse av att förstöra detta växande imperium eller ta över dem , och
hur mycket annat hade han inte ägt och utvecklat i Sveriges företagsklimat idag.

Är detta tecken på maktfullkomlighet eller maktfullkomligt förfarande?

Förhindrade Olof Palme Sveriges samarbete med NATO?

Han tillät heller inte att NATO skulle få placera fast avlyssningsutrustning i svenska vatten, så
kallade SOSUS anläggningar, och opponerade sig emot planerade utgrupperingar av
Natoubåtar i den svenska skärgården i ett gryningsskede av ett möjligt tredje världskrig. Det
var givetvis ett stort avbräck i Natos försvar av Europas norra flank och som av analytiker
bedömdes förskjuta den europeiska maktbalansen i tydlig sovjetiskt favör. Olof Palme blev en
säkerhetsrisk och min tes är att ett mord med forsterländskt motiv började planläggas redan
hösten 1985.

Kunde det finnas militära motiv bakom?

I september 1986, bara sex månader efter mordet, placerade marinens fartyg Visborg ut
NATO:s hypermoderna avlyssningsutrustning i vattnen utanför Understen, alldeles norr om
Grisslehamn. SOSUS (Sound Surveillance System) som anläggningen hette gick även under
benämningen Ålandsspärren (Mikael Holmströms Den dolda alliansen, Atlantis 2011). Det
här var en viktig pusselbit i maktspelet mellan stormakterna. SOSUS gav istället
amerikanarna ett strategiskt försprång. Nu kunde de ‘höra’ även de moderna supertysta
sovjetiska attackubåtarna av Kilo-klass och det blev helt omöjligt för sovjetiska
kärnvapenubåtar att passera obemärkta i Östersjön. Ansvarig svensk myndighet för den
utplacerade amerikanska utrustningen var Försvarsdepartementet och statsminister Ingvar
Carlsson.

Ännu en persom som plötsligt dog när han föll framför ett tåg när han utredde Boforsaffären
var krigsmaterielinspektören Carl-Fredrik Robert Algernon.

Det fanns teorier om att Algernons död hade ett samband med Palmemordet. Ännu ett fall där
Sverige årterigen är inblandat i smuggling av vapen eller annat fuffens.

Carl-Fredrik Robert Algernon, född 9 oktober 1925 i Stockholm, död 15 januari 1987 i
Stockholm, var en svensk sjöofficer (konteramiral) och krigsmaterielinspektör.
Vid den så kallade Boforsaffären i mitten av 1980-talet, då vapentillverkaren Bofors
misstänktes för omfattande smuggling av krigsmateriel till "otillåtna" länder runt Persiska
viken, utsågs Algernon till utredare. Han var som sådan omstridd.[3] Bland annat riktade
Svenska freds- och skiljedomsföreningen skarp kritik mot honom och krävde hans avgång.[3]
Han anklagades bland annat för att alltför lättvindigt ha godkänt Bofors önskemål om
vapenexport till främst Singapore.[3] Stora delar av denna exporterade krigsmateriel
misstänktes ha hamnat i de otillåtna länderna, Dubai och Bahrain.[3] Algernon sägs ha stått på
god fot med Bofors verkställande direktör Martin Ardbo.[4]

Algernon omkom när han föll framför ett tåg vid T-Centralen i Stockholms tunnelbana den 15
januari 1987.[3] Tidigare samma dag hade Algernon haft ett möte med Nobel Industriers
koncernchef Anders G. Carlberg.Nobel Industriers tidigare kemi- och försvarsindustrikoncern
som bildades 1984 genom att dåvarande AB Bofors förvärvade KemaNobel.

Försvarsindustri – även militärindustri, krigsindustri, vapenindustri eller rustningsindustri –
är de industrier som förser försvarsmakter med krigsmateriel och andra varor och
förnödenheter. Krigsmateriel eller tygmateriel är vapen, ammunition och annan materiel
avsedd för militärt bruk, i motsats till förnödenheter eller intendenturmateriel.

Under samtalet hade Carlberg berättat för Algernon om att en intern undersökning visat att det
förekommit smuggling. Algernon hamnade då i en lojalitetskonflikt.[5] Eftersom han var en
nyckelperson i utredningen av Boforsaffären, spekulerades det i om han hade blivit knuffad.
Polisen valde även att inleda en brottsutredning då bland andra tågföraren bevittnat hur
Algernon fallit baklänges ned på spåret.[3] Kammaråklagare Torsten Wulff lade ned
utredningen den 11 mars 1987. Det fanns teorier om att Algernons död hade ett samband med
Palmemordet.[6] Stasi skulle ligga bakom att han hade blivit mördad.

Ännu en Bofors VD som dött på väg till en middag. Claes-Ulrik Winberg, född 23
september 1925 i Köpenhamn, död 31 maj 1989, var en svensk företagsledare och
industriman. Winberg var VD för AB Bofors mellan 1972 och 1984.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Claes-Ulrik_Winberg

Ännu en död eller två döda Cats Falck när hom höll på med en undersökning om
vapensmuggling från Sverige till Östeuropa.
Maureen Cathryn Harriet "Cats" Falck, född 11 juli 1953 i Enskede, död förmodligen 19
november 1984[1] i Hammarbyleden, var en svensk TV-journalist som arbetade för TV-
programmet Rapport. Falck höll på med en undersökning om vapensmuggling från Sverige
till Östeuropa, när hon i november 1984 försvann tillsammans med sin väninna Lena Gräns.
Ett halvår senare påträffades kvinnornas döda kroppar i en bil i Hammarbykanalen.
Dödsfallen förblir olösta, men det har framlagts teorier om att kvinnorna hade mördats av
agenter från Östtyskland.

Läs mer på Wikipedia Om eventuella dödsorsaker

Fler Döda kring Palmemordet
Här följer nu en lista över personer som varit mer eller mindre inblandade i denna utredning
och som måste haft maximal ”otur” och råkat ut för allehanda ”olyckor”

Rolf Dahlgren - Chauför som hävdar sig ha skjutsat Hans Holmér i Stockholm. Död i
alkoholförgiftning

Ulf Lingärde - Datatekniker som hävdade sig ha sett dokument hos SSI som beskrev
Palmemordet. Död i plötslig hjärtattack efter potentiell telefonavlyssning ochinbrott.
Stig Engström - Skandiamannen. Cancer

Roger Östlund och Sigge Cedergren - Hjälpte åklagarsidan mot Christer Pettersson. Cancer

Christer Pettersson Elit a-lagare. Snubblade och slog ihjäl sig.

Peter CaseltonS ydafrikansk agent Mosad av bil i sitt garage före han skulle vittna om
Palmemordet för sanningskommisionen.

Carl-Gustaf Östling Norrmalmspolis, utgör halva polisspåret. Mystiskt död i 50-års åldern.

Anders Larsson och Bo Ståhl Tipsade om Norrköpingsmötet. Agerade märkligt, därefter dog
båda ihjärtattack samt magsår.

William ColbyCIA-gubbe. Var med och byggde Stay-behind i Sverige. Drunknade i en
kanotolycka.

Stieg Larsson (författaren) dör av hjärtattack efter ett glas malt whiskey. Han tipsade också
polisen om sitt spår på vem som kan ha skjutit Olof Palme (Bertil Wedin som arbetat för
SÄPO). Stieg Larsson hade två veckor före sin död skickat ett mail med innehållet; Två
veckor före sin död skrev Stieg Larsson i ett mejl till sin bror Joakim i Umeå: ”Jag har tre
böcker klara och inlämnade och den fjärde snart klar. Han utredde Palmemordet i hemlighet
och hade 15 flyttlådor med arkivmaterial (Kan han ha blivit förgiftad på något annat eller han
bara arbetate för mycket?)

Fler ”OLYCKLIGA DÖDSFALL”

Fritz G Pettersson Polare med Heimer. Cancer.

Hans Holmér Mörkläggare. Rykten om självmord.

Victor Gunnarsson 33-åring. Skjuten i huvudet.

Klas Bergenstrand Säpo-chef. Död efter att han ville omorganisera Säpo och snackade med
Jallai. Dör olötsligt i hjärtinfarkt. "Han var i oerhört god form". Cyklade till och från jobbet.

Bror Perä Norrmalmspolis. Sköt sig själv.

Milan Valverius Obducent. Självmord genom överdosering av läkemedel.

Bo Asplund Norrmalmspolis som skålade för mordet.

Estonia och Palmemordet
Här fanns sextiofem poliser som varit på facklig kurs. Alla de 65 poliserna dog– utom Tom
Johnsson som lyckats få på sig en räddningsväst och efter sex timmar på en uppochnedvänd
räddningsflotte plockas upp av en helikopter.
Och till sist hur förlisningen av Estonia var kan ha varit ett sätta att röja undan större delen av
dem poliser som följde polisspåret i Palmemordet. I sådana fall sänktes Estonia för att dölja
att sanningen om mordet på Olof Palme någonsin skulle kunna läcka ut.

För att tills sist ej glömma hur större delen av de poliser som följde polisspåret tragiskt nog
gick under när Estonia förliste, ett spår som sedan lades ner!

Vilka poliser eller hur många av dessa som följde "polisspåret" dog när Estonia förliste?

Varför var dessa på Estonia just den natten när Estonia sjunk?

Vems ide var det i sådana fall att arrangera denna resa?

Var det andra poliser med eller bara just dem som hade följt polisspåret?

Och om detta stämmer varför var det i sådana fall bara poliser som hade följt polisspåret?

Vem avgjorde eller bestämde vilka som skulle med på denna resa?

Ville man tysta ner dem som så att säga redan var inne i organisationen eller inne i den
svenska statapparaten och kunde få mer information genom olika kontakter?

För det med den infallsvinkeln och det perspektivet som jag började skriva detta inlägg; Vill
man nysta i dem frågor eller ledtrådar som man medvetet har undvikit att undersöka
eftersom det då förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska Statsapparaten?

Det har sina likheter med när Titanic sjunk; man hade samlat alla dem rikaste människorna på
en och samma plats. Här gjorde jag ett kort inlägg om detta på engelska. Att Estonia sjunk kan
vara ett led i röja undan dem personer inom den egna organisationen som trodde att svenska
polisen själv kunde ha med saken att göra, men skulle röjas bort på ett eller annat sätt för att
dem var inne i den svenska statsapparaten. Dock bara en terori

http://peterhorttanainen.com/new-evidence-suggests-iceberg-didnt-cause-titanic-sinking-
titanic-and-estonia/

Palmemordet - Ett beställningsjobb pga stoppet av Bofors
Carl Fredrik Algernons dog torsdagen den 15 januari 1987. Efter julhelgerna hade han legat
hemma i förkylning under en veckas tid. Lördagen den 10 januari hade han trots förkylningen
åkt in på ett möte med Anders Carlberg (Bofors). Mötet hade enligt maken gällt en
nysmuggelaffär – Oman. 5 dagar efter mötet med Anders Carlgren dör Algernons.

Runt den 20 februari 1986 besökte Anders Carlberg, som var verkställande direktör vid Nobel
Industrier (Bofors), Olof Palme. Olof Palme sköts en vecka senare

Vem beställde i sådana fall detta beställningsjobb? Vad hände med dem andta som utredde
Bofors eller varit chefer för Bofors eller arbetade med journalistiskt uppdrag om
vapenaffärer? Carl-Fredrik Algernon, Claes-Ulrik Winberg, Maureen Cathryn Harriet
"Cats" Falck

Ett utländskt telegram som tros ha med mordet att göra lyder:

"Det svenska trädet ska fällas. “ Den intemationella skandalen skulle därför förhindras.

Olof Palme och Bofors - han hade troligen för avsikt att avslöja det hela inför FN

Sveriges statsskick förändrades dramatiskt.

Hösten 1985 avslöjas Boforsaffären. Den gällde inte bara Indien. Oliver North hade besökt
hösten l985 Sverige och statsministern för att förhandla om en olaglig vapenexport.
Statsministern var då av FN utsedd fredsmäklare i Iran och Irak. Oliver North var fd
överstelöjtnant i marinkåren och var en huvudfigur i Iran-Contras-affaren. Det var inledning
till Boforsaffären. Palme var tidigare ovetande vad som pågick och North var införstådd med
att statsministern kände till att Sverige fungerat som ett transitland som kunde legitimera
vapenexport. En internationell skandal. Fd vicepresident George H. W. Bush var arkitekten
bakom Iran-Contras-affären

Olof Palme hade troligen för avsikt att avslöja det hela inför FN. Han var utsedd av FN som
fredsmäklare i kriget mellan lran och lrak. Detta hann han aldrig ske. Statsminster Palme
sköts i febmari l986. Ett utländskt telegram som tros ha med mordet att göra lyder: "det
svenska trädet ska fällas. “ Den intemationella skandalen skulle därför förhindras. En affär
med kopplingar till lran Contrasaffären enligt f.d agenten Gene Duncan Tatum som blev
rekryterad till CIA 1971. Han avslöjar i ett radiprogram vad som hände. Ett beställningsjobb
pga stoppet
av Bofors. Ingvar Carslsson valde att mörka vapenaffären trots att Sten Andersson sa att
"vapenbyken måste tvättas." Det skedde aldrig. Ingvar Carlsson sag också nödvändigheten att
Sverige gick in i EU.

TELEGRAMSPÅRET

På ett ganska tidigt stadium i Palmeutredningen uppdagades ett telegram med följande
ordalydelse: "Tell our friend that the Swedish tree will be felled" ("Tala om för vår vän att det
svenska trädet ska fällas.") Detta telegram, avsänt tre dagar före mordet på Olof Palme, var
från Licio Gelli, den ökände stormästaren i den italienska frimurarlogen P2, och var adresserat
till Philip Guarino, en hög funktionär i det republikanska partiet i USA och nära förtrogen
med George Bush. Enligt en senare uppgift var Bush omnämnd med namn som "vår vän" i
telegrammet, som man tror syftade på det förestående mordet i Stockholm; det svenska trädet
skulle ha varit Olof Palme, vars namn inte sällan uppfattades som "Palm".

"Operation Tree" har förresten förekommit i ett annat närliggande sammanhang,
nämligen såsom kodnamnet för mordet. Detta är uppgifter som härrör från en
journalist vid namn Allan Francovic, som påstod sig t o m ha namnet på Palmes
mördare: en yrkesmördare som varit i den f d iranska säkerhetstjänstens sold och
utbildad av CIA.

Man räknade sannolikt kallt med att Palme inte under sådana förhållanden vågade
agera. I stället försökte USA genom Oliver North, hjälten som tog på sig all skuld i
Iran/Contras-affären, enligt Gene Chip Tatum (se nedan), få Sverige att dela med sig av
Bofors legala vapenrout för att på omvägar driva den illegala vapenförsäljningen till
Iran. Det sägs att det i detta förslag fanns ett löfte om stora pengar till Bofors.

Då slog Palme till bromsarna. Han stoppade en robotleverans till Iran och hotade med att föra
det här vidare till sin uppdragsgivare, FN:s generalsekreterare Perez de Cuellar.

Författaren Stieg Larsson kom över omfattande dokumentation om Bertil Wedin som han
sammanställde och skickade över till polisen i ett PM.

Bertil Wedin, som arbetat för både den svenska (Säpo) och .... Chef för VAT:s internationella
avdelning var Bertil Wedin!

Bertil Wedin har ett rykte som a gun for hire

Bertil Wedin tros vara huvudorganisatör av mordet på Ruth First», skriver Stieg Larsson.

Ruth First var personlig vän till Olof Palme och mördades 1982.

Han har varit ett av de spår som polisen granskat hårt men trots att han varit intressant i
Palmeutredningen i över 27 år har ingen svensk polis ännu lyckats förhöra honom, frånsett ett
kort telefonsamtal.

Biträdande riksåklagare Kerstin Skarp är förundersökningsledare och har jobbat med
mordutredningen sedan 1997. Varför polisen aldrig lyckats förhöra Bertil Wedin vill hon inte
kommentera, men hon säger att han inte är avförd från utredningen:

– Jag vill inte gå in i enskilda spår i utredningen. Men Bertil Wedin är inte ett av de spår vi
arbetar särskilt aktivt med just nu.

Om han var huvudorganisatör av mordet på Olof Palmes personliga vän Ruth First, vem junde
ha intresse av att anlita honom för att mörda Olof Palme om det kunde vara han? Borde han
inte ha varit högintressant om han varit huvudorganistör till mordet på Olof Palmes personliga
vän....?

Varför har polisen aldrig lyckats förhöra Bertil Wedin eller vill man inte lyckas förhöra
honom undrar man?

Stieg Larsson, författaren bakom succétrilogin ”Millenium” hade ett hemligt spår i
utredningen av mordet på förre statsministern Olof Palme.

15 flyttlådor med arkiv som han arbetade med fram till sin död 2004 och hande väl
förmodligen mer på gång.

Plötsligt drabbades han av en massiv hjärtinfarkt efter en single malt whisky

Två veckor före sin död skrev Stieg Larsson i ett mejl till sin bror Joakim i Umeå:

”Jag har tre böcker klara och inlämnade och den fjärde snart klar.
Kunde man vara orolig över vad böckerna skulle kunna innehålla eller om eventuella framtida
böcker skulle kuna handla om Palmemordet?

Kan Stieg Larsson ha blivit mördad, förgiftad när han drack en single malt
whisky eller arbetade han alldeles för hårt? Kanske ville man inte att han i
hemlighet skulle arbeta eller utreda Palmemordet. Det verkar ju som många
andra i Boforsaffärerna och journalister som utreder vapenaffärer också dör
plöstligt.

Vem arbetade Bertil Wedin för 1985-1986?

Var Bertil Wedin fortfarande anställd av SÄPO efter 1982 efter att ha varit huvudorganistör
till mordet på Olof Palmes personliga vän Ruth First?

Bertil Wedin kunde fungerat som mellanhand vid mordet på Olof Palme, vem anlitade honom
som mellanhand?

Om han inte personligen sköt Olof Palme, så kan han på nytt ha varit huvudorganistör till att
Olof Palme mördades, precis som han ka ha varit vid mordet på Olof Palmes personliga vän
Ruth First.

Och vem uppdragsgivare (om) Bertil Wedin var huvudorganisatör till mordet på Ruth First
som var Olof Palmes personliga vän? Vem gav honom detta uppdrag och varför? Skulle det
kunna tolkas som ett varningstecken för att skrämmas...?

Oavsett hur eller när eller vem det var, varför hade Olof Palme inga SÄPO livvakter med sig
när han sköts, varför sköts han just kvällen då SÄPO inte var där?

Med hjälp av kontakter på den brittiska tidskriften Searchlight som också var förebild för
Expo kom Stieg Larsson 1986-1987 över unik information om en före detta officer, agent för
Sydafrika, utpekad som före detta legosoldat och aktuell i mordutredningen: Bertil Wedin.

Uppgifter som SvD tagit del av visar att ursprungskällan, en agent som då jobbade för den
brittiska underrättelsetjänsten MI6, stötte i hop med Bertil Wedin på Cypern 1986. Efter mötet
kontaktade agenten Searchlight och tipsade om att Bertil Wedin kunde fungerat som
mellanhand vid mordet på Olof Palme.

Via Searchlight nådde tipset Stieg Larsson som genast satte igång en omfattande
undersökning av Bertil Wedin, som vid tiden för Palmemordet även var en känd person bland
svenska högerextremister.

**Av Searchlight fick **Stieg Larsson mängder av information om Bertil Wedin: fotokopior
och dokument som visade unik information:

 Passuppgifter över hans resor runt världen - bland annat till Sydafrika.
 Ekonomiska förhållanden som visar på hans förmögenhet och inkomster.
 Detaljerade rapporter från polisen på Cypern om hans vanor och ett flertal gripanden.
 Uppgifter om att han ansökt om vapenlicens eftersom han var rädd för sina forna
sydafrikanska affärskontakter.
Stieg Larsson sammanställde det materialet tillsammans med egen information och skickade
över alltihop till Palmeutredningen hösten 1987. I dokumentetbeskriver också källor att Bertil
Wedin har ett rykte som a gun for hire och att han gärna vill framstå som macho och farlig.

Det så kallade Sydafrikaspåret – att sydafrikansk säkerhetstjänst låg bakom mordet på
Palme - briserade i svensk media i mitten av 1990-talet. Stieg Larssons PM visar att han redan
1987 tipsade polisen om att Sydafrika kunde vara inblandat:

 Flera källor hävdar att Wedin i huvudsak arbetat för den sydafrikanska hemliga
polisen, Boss, sedan 1970 talet och att han tros vara huvudorganisatör av mordet på
Ruth First», skriver Stieg Larsson.
 Ruth First var personlig vän till Olof Palme och mördades 1982.

https://www.svd.se/har-ar-succeforfattarens-hemliga-mordtips

Uttrycket trädet ska fällas kan lika gärna ha sitt ursprung från Sverige

Man undrar varför det finns så många olika teorier och så många olika spår och varje story har
sin övertygande logik, men ändå vet man att bara en teori är den rätta oavsett hur bra dem
andra än verkar, och frågan är om alla dessa olika teorier är en dimridå för den verkliga teorin.
Det blir ungefär som om varje teori blir en form av en reflekterande spegel som ingen kan se
igenom.

Här är olika psykologiska metoder och påtryckningsmetoder som som syftar
till att skrämmas eller tystna ner någon

Här är olika metoder eller sätt som hindrar människor från att tycka vad dem själva vill tycka
och på olika sätt är påverkade av daglig Mind Control, daglig Brainwashing i media, eller av
Jantelagen, och där dessa strukturella och psykologiska kanaler kan användas för utöva
kontroll och försök i att dominera över en annans människans autonomi
(självbestämmanderätt).

Jantelagen kan få utformingen att om en stor Alpha Hanne - Apa gör en sak och börjar
skrämmas och skrika, så börjar alla andra apor göra samma sak, utan att ifrågasätta varför
dem börjar upppträda och göra som den stora apan gör. Alpha Hannar styr och kontrollerar
andra med skräck, terror, rädsla och olika hot.

När Svenska Staten utnyttjar sina egna medborgare som språkbud för vad Staten själv vill
uttrycka och sedan utnyttjar Jantelagen hos människor som hotverktyg och rädsloverktyg för
att sprida sin egen psykologiska känslo propaganda som hat, rädsla, skräck, terror, missnöje
och så vidare för att skapa lydiga och följsamma medborgare är det en samhällsgrund som har
mer gemensamt med fascism och anarki. Då är det inte längre en demokrati och inte heller en
rättsstat när vem som helst går runt och agerar patrullerande poliser eftersom dem har
övertagit samma uppträdanden genom Jantelagen. Då har den helt och hållet förlorat sin
aktoritet som lagens långa arm är vem som helst uppträder som Statens Folk. Resultatet blir
snarare födelsen av en polisstat eller som en boktitel lyder; Sverige Den Slutna Anstalten, där
människor börjar uppträda som fångväktare inkapslade och instängda i den offentliga miljön,
och tydligen är det så Sverige vill ha det.
På ett sätt skulle det kunna uttryckas så här; Svenska Staten är en stor Alpha Hanne som
genom sina medborgare utnyttjar Jantelagen till att ge andra människor uppgiften i samhället
att sprinag runt och väsnas, skrämmas, skrika, och banka i baalkongplåtar, sprida subtila hot,
stå bakom dörrar och halvgömma sig och så vidare.

Våld sanktionerat av Svenska Staten i en maktfullkomlig polisstat eller vad beror det på kan ta
sig många uttryck och dölja sig som missbruk av statlig makt, maktfullkomlighet hos
myndigheter, missbruk av Jantelags mekanismer och ”Hive Mind” tänkandet och vända
övriga samhällsmedlemmar mot den som drabbas och till att dem intar samma fientliga och
aggressiva inställning som Svenska Staten själv har mot personen. Och detta kan ta sig uttryck
som mobbing, utfrysning, exkludering från det sociala livet, förföljelser, trakasserier och ett
psykologiskt våld som den tysta behandlingens blickar i vardagen.

Svensk polis dödar flest. Svensk polis skjuter som aldrig förr

Under 2014 sköt svensk polis verkanseld vid 25 tillfällen. Vilket ska ses mot året innan
då det skedde vid 13 tillfällen. Fyra personer sköts 2013 ihjäl av svensk polis, vilket var
alarmerande många. Vi kan inte ha den ordningen att svensk polis gör sig till åklagare,
domare och bödel på plats, om de inte är utsatta för en uppenbart livsfarlig situation. Nu
skjuter svensk polis allt oftare i situationer där man tidigare inte sköt – och allt fler
medborgare skjuts ihjäl. När ska justitiedepartementet reagera? När ska högsta polisledningen
reagera? Hur långt ska det här skjutandet få gå?

Politiskt missbruk av psykiatri finns också i Sverige

Är missbruk av psykiatri , inklusive diagnos, kvarhållande och behandling, i syfte att hindra
individers och / eller gruppers mänskliga rättigheter i ett samhälle. Den schweiziska
advokaten Edmund Schönenberger hävdar att psykiatrins fäste absolut inte har något att göra
med "vård", lagen eller rättvisan - i stället är de inget annat än instrument för dominera över
individen.

Hive Mind, Jantelagen, Autonomi och SÄPO

Utgångspunkten är denna; Tycker du inte som övriga jantelagen - gruppen så är det något fel
på dig och därför måste vi förändra hela dig och ditt sätt att tänka.

Det finns ett massivt grupptrycks tänkande genom ”mind control” och jantelags mekanismer
som stänger ute alla former av negativ kritik ur bilden. Det ger formen åt ett medvetande som
uppträder irrationellt och skapar ett dysfunktionellt beslutsfattande som ett resultat.

I ett alltför hårt Jantelags styrt land tenderar den egna autonomin (självbestämmanderätten)
minska kraftigt, minskat oberoende och ökat beroende av vad andra tycker att jag ska tycka,
minskad makt att påverka den egna utvecklingen, och får konsekvensen av att om Svenska
Staten är fientligt inställd mot en enskild samhällsmedborgare kan den sedan starta
Jantelagens mekanismer hos alla övriga medborgare och som sedan övertar samma beteenden
och fientliga inställning mot personen utan att ens känna denna, och börjar uppträda som om
dem vore anställda av svenska staten.

Och Svenska Staten använder sin befolkning på det här sättet från minsta till äldsta, och i alla
verksamheter vart du än går, oavsett om du ska handla i affärer, besöka apotek, eller har ett
möte på arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller om du av någon anledning behöver uppsöka
hälso- och sjukvård, så uppträder dem manipulerat i Statens tjänst eller som svenska Big
Brothers spejande öron och ögon överallt.

Enligt regeringsformen har kommunerna i Sverige kommunalt självstyre (1 kap. 1§). Men
kommunerna i Sverige har relativt begränsad makt. Begreppet autonom vänster, eller som
Säkerhetspolisen kallar det: den autonoma miljön, är samlingsnamn på olika politiska grupper
som har socialistisk eller anarkistisk ideologi. En annan liknande term är utomparlamentarisk
vänster.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Autonomi

Gangstalking

Hets mot folkgrupp är kriminellt, men folkgrupp eller folkmassan som hetsar mot enskild
individ är accepterat. Teknlogins framfart innebär också att Jantelagen håller på att förändras
på grund av en; “själslig mekanisering” och “maskinalisering av mänskligheten” och en
“avhumanisering av mänskligheten. Gangstalking är ett uttryck för detta där individen är
fråntagen sitt individuella ansvar och mer uppträder under djurens nivå. Människan uppträder
mer och mer som en komponent till en maskin och försöker med teknokratins dominans över
människan få den att underkasta sig att bli en slav under maskinen och att bli behandlad som
en maskin.

Människan manipulerar verkligheten

”Maskiner har – lika lite som djur – ansvar för något som helst. Endast människan är ett
ansvarigt väsen, och på grund av denna stora uppgift, som hon måste ta på sig – oavsett hur
tung manteln kan kännas att axla – är hon höjd över både maskiner och djur, men kan
samtidigt sjunka djupare än något djur och åstadkomma större olyckor än någon maskin”.
Människan kan tyvärr manipulera och på så vis sjunka ner under djurens nivå. Med dagens
stora förändringar så förändras livsvillkoren så hastigt att drastiskt att människor aldrig hinner
förankra sig innan nästa nyhet kommer. Dagens livsstil innebär en flykt från demokratin och
ersätts långsamt av en avhumanisering av mänskliga värden. Vissa kallar denna utevckling för
"själslig mekanisering" av själen, ich prcis som det låter är avhumanisering och själslig
mekanisering någto som kommer att föra något gott med sig för mänskligheten.

Pudelns kärna; maskiner kan inte bli som människor, men ”människor kan efterhand bli som
maskiner”.

Efter flera århundraden av ”teologisk imperialism” har vi haft tre århundraden av en om
möjligt ännu aggressivare ”vetenskaplig imperialism”, och resultatet har blivit en ökad
förvirring och desorientering. Nu väntar förmodligen en lång period av ”teknologisk
imperialism”.

På ett individuellt plan kan man beskriva det som process av “själslig mekanisering” och på
ett globalt plan kan processen beskrivas som en “maskinalisering av mänskligheten” – och på
ett filosofiskt plan kan det uttryckas som en “avhumanisering av mänskligheten”. Livet är
ingen lätt process att genomskåda och en nästan omöjlig uppgift eftersom “livet bara kan
förstås baklänges, men måste upplevas framlänges.”
Dagens utveckling skildrar hur en stereotyp och likriktad samhällsutveckling långsamt tar
form, särskilt den teknokratiska som breder ut sig som en tekno-byråkratisk samhällsapparat i
hela detta avlånga land. Det nya arbetet med tekniken innebär att tankens- och förståndets
arbete blir mer stereotypiskt, den mekaniska och tekniska utvecklingen blir mer rätlinjig och
enformig eftersom man försöker förutsäga all utveckling och konsumtionen får allt mer
karaktären av likformighet och konsumism.

The Case Olof Palme (English text and website)

http://www.leopoldreport.com/LRsajt62.html

Man undrar varför det finns så många olika teorier och så många olika spår och varje story har
sin övertygande logik, men ändå vet man att bara en teori är den rätta oavsett hur bra dem
andra än verkar, och frågan är om alla dessa olika teorier är en dimridå för den verkliga teorin.
Det blir ungefär som om varje teori blir en form av en reflekterande spegel som ingen kan se
igenom.

Efter att ha läst igenom olika tänkbara mordmotiv och mordmotiv har jag till slut hamnat i för
mig nytt mordmotiv, som kan vara en blanding av många olika motiv och orsaker, men jag
kallar det för bitterhetsmotivet eftersom det verkar vara många omständigheter och
förklaringar som inte går ihop med olika olika samband och sammanhang och konsekvenser
av dessa olika delar i händelseförloppet.

Bitterhetsmotivet
Här är ett bevis på hur polisen i detta fall manipulerat klockslag medvetet när ambulansen
kom till Sabbatsberg

Under denna ambulans transport skedde något VÄLDIGT märkligt som än idag inte har givits
en vettig förklaring på, när Lisbeth klev in i ambulansen på Sveavägen iförd denna kappa.
Och när hon några minuter senare kommer fram till Sabbatsberg så anländer hon inte bara i
ett nytt fordon utan även i en helt annan kappa!
Varför manipulera klockslaget när ambulansen kom fram?

Varför sker ett byte av kappa under transporten?

Vem hade i dessa stunder av chock eller hektiska omständigheter tankarna på att byta kappa?

Vem har tillgång till en extra kappa liggandes i en ambulans?

Varför klev Lisbeth in i ambulansen på Sveavägen iförd en kappa.....

..och sedan anländer till Sabbatsbergs sjukhus i ett annat fordon och nu iförd en annan kappa
som ska ha två kulhål i ryggen?

Tiden för anskonsten till sjukhuset är maipulerad, kappbytet, byte av fordon på väg till
sjukhuset.

Detta gäller OM.....

Om det medvetet har skett ett kappbyte till en kappa med två kulhål i, och byte av
transportfordon, och att den nya kappan var till för att manipulera den kommande
utredningen, och för att ge sken av att Lisbet Palme också skulle ha skadats, och hon
dessutom vill intyga att så är fallet, men om det då inte finns några skador, då är inte steget
långt borta till att tro att även hon måste vara del i denna mordkomplott.

Och varför fick inte någon läkare undersöka Lisbet Palme om hon hade eventuella
skottskador?

Det brukar väl inte vara en sköterskas uppgift att hantera eventuella skottskador?

Varför dröjde det hela 9 månader innan hon FICK undersöktes av läkare..?

En notering med Lisbet Palmes möte med sköterskan är; Ytterligare samtal orkar Lisbet
Palme inte med. Men var är läkarna, eller varför är det inte dem som är där och gör
undersökningen. Svaret är enkelt; det var inte meningen att hon skulle kunna undersökas och
det var därför det skulle dröja 9 månader innan hon FICK undersökas av en läkare. Efter 9
månader skulle denna bevis faktor vara borta eller så att säga ha läkt och inte längre vara
synlig. Kan det finnas någon anna logik än denna?

Varför dröjde det hela 9 månader innan hon FICK undersöktes av läkare..?

Varför hemligstämplades Olof Palmes obduktionsprotokoll i 70 år?

Varför hemligstämplades den rättsmedicinska undersökningen och fick inte vara en integrerad
del av brottsutredningen? Den som var viktig både för spaningen och för bevisningen.

Varför visar utredare och svenska polisen inget intresse för obduktionsprotokollet?

Om man manipulerar och ändrar tiden med ankomsten för Lisbet Palmes ankonst till
Sabbatsbergs sjukhus från 23.38 till 23.35, varför gör man denna ändring och vad försöker
man dölja med denna förändring på tre minuter..?

Försöker man dölja att det faktiskt har skett ett stopp under vägen eller färden på väg till
sjukhuset, och att det under detta stopp som byte av kappa har skett, att man byter till ett annat
fordon
Är Palmemålet mot 42-åringen enbart en maktdemonstaation? Har Sverige förvandlats från en
rättsstat till en polisstat? På så lösa grunder torde aldrig tidigare någon/štällts till ansvar för att
ha dödat en människa och försökt döda en annan. Tre år efter mordet har han blivit berövad
inte bra sin frihet utan också sitt namn och sitt ansikte. Han rannsakas nu för nittonde gången i
sitt liv. Men detta är första gången som han anklagas för mord och mordförsök.
Det finns inte tillstymmelse till teknisk bevisning mot mannen. Vad värre är, mordutredarna
har inte bemödat sig om att få fram någon. Tvärt om visar det sig att de i många stycken
undertryckt den. Särskilt tydligt kommer detta fram vad gäller Lisbet Palme. Det är Lisbet
Palme som säger sig vara hundraprocentigt säker på att 42-åringen är skyldig. Men det finns
helt enkelt inte något bevis för att Lisbet Palme blivit skadadl
Ambulansen transporterade Palmes kropp till Sabbatsberg. Lisbet kom med i sista stund efter
att ha bankat på rutan
när den rullade igång. Ingen av ambulanspersonalen fick uppfattningen att Lisbet var skadad.

I förnndersökningshandlingarna finns en PM inlämnad 245.86 av kommissarie Lars
Christiansson. Han var på Sabbatsbergs sjukhus och fick ett vagt signalement på mördaren av
Lisbet Palme. Han slutar sin PM:

"Sköterskan som var med i rummet visade på fru Palmes mockakappa Den hade två hål på
ryggen. Fru Palme drog upp sin blus. På ryggen fanns en sårkanal, c:a 2 - 5 mm djup, tvärs
över båda skulderbladen. Ytterligare samtal orkade fru Palme inte med."

Åklagaren har inte kallat Lars Christiansson till rättegången. Sköterskan, som inte namnges i
hans PM, har inte hörts av polisen. Hon heter annars Lena Östeman.
En så djup sårkanal måste vara kraftigt blödande, säger doc Milan Walverius, som i egenskap
av chef för Statens Rättsläkarstation vid Karolinska Institutet i Solna svarade för den
rättsmedicinska undersökningen av Olof Palme. Ingen läkare på Sabbatsberg hörde talas om
att Lisbet blivit skadad, Det visste inte heller ambulanspersonalen eller kommissarie Gösta
Söderström som var första polisbefäl på mordplatsen och försökte höra Lisbet Palme.
I samband med obduktionen lördagen den 1 mars begärde jag att vi skulle få undersöka Lisbet
Palme, säger doc Valverius. Men polisledningen sa bestämt ifrån att hon inte fick störas. Det
hjälpte inte ens att vi erbjöd oss att ställa en kvinnlig rättsläkare till
förfogande.Undersökningen av Lisbets skada hade stor betydelse för bestämning av
skjutavstånd, skottvinkel etc. Man skulle ha kunnat räkna ut var kulan slagit ned och fått detta
bekräftat av
märken på gatan, husväggen eller var det nu kan ha varit. Det är ren geometri, säger doc
Valverius.

Överläggningar i sådana frågor mellan polisens mordutredare, åklagaren och rättsläkaren är
rutin i mordfall av detta slag. I det här fallet har polis och åklagare till dags dato ställt sig helt
kallsinniga till den rättsmedioinska expertisen och deras arbete. Det är första gången under
mina fyrtio år som rättsläkare som jag inte har kallats som sakkunnig till en mordrättegång där
jag utfört obduktíonen, säger Milan Walverius.
Han blev inte ens kallad till den rekonstruktion som gjordes på Sveavägen några dagar efter
mordet. Det blev för övrigt inte heller Lisbet Palme eller kommissarie Gösta Söderström,
fastän dåvarande åklagaren K G Svensson yrkade på det. Rekonstruktionen tycks ha varit
avsedd enbart för Aftonbladet, som hyrt en lägenhet på andra sidan gatan för att ta bilder.
Lisbet Palmes skada fick Milan Valverius dokumentera första gången vid en genomgång med
mordutredarna på rättsläkaretationen nio månader efter mordet. Det var den 11 december. Jag
hade en tid dessförinnan träffat SÄPO:s spaningachef P-G Näss i ett annat ärende. Vi kände
varandra sedan min tid på rätteläkaratationen i Umeå på
sjuttiotalet, då Näss var länsåklagare där. Jag råkade nämna för honom att palmeutredarna
aldrig haft någon kontakt med oss och han blev häpen. Han tog genast upp saken med
Holmer.

En så djup sårkanal måste vara kraftigt blödande, säger doc Milan Valverius, som i
egenskap av chef för Statens Rättsläkarstation vid Karolinska Institutet i Solna svarade för
den rättsmedicinska undersökningen av Olof Palme. Ingen läkare på Sabbatsberg hörde talas
om att Lisbet blivit skadad. Det visste inte heller ambulanspersonalen eller kommissarie
Gösta Söderström som var första polisbefäl på mordplatsen och försökte höra Lisbet
Palme.

Göran Söderström är den som upptäcker att det gjorts manuella ändringar.

Gösta Söderström är också den kommisarie du läste om tidigare i detta inlägg som frystes ut och begärde
förtidspension. Gösta Söderström hade då 39 års tjänstgöring i polisen bakom sig och betraktades av
åtskilliga poliser som en av kårens mest erfarna och korrekta. Han fryses nu ut och begär
förtidspensionering.

Han begär och får se tidsregisteringen av när polisen är på plats. ”Den 3 mars 1986 anlitade Gösta
Söderström sin kollega Göran Hellgren för att från dataterminalen på Östermalms polisstation ta fram
mordnattens ingripandemeddelande från Stockholmspolisens sambandscentral, SBC.

Det som visade sig på dataskärmen var att sju polisfordon fanns registrerade på mordplatsen före hans
egen kommissariebil. Den första tidsangivelsen var 23:23. Det fanns bara den lilla detaljen att alla dessa
präktiga snabba polisbilars tidsregistreringar hade en asterisk efter sig var och en på dataskärmen, vilket
betyder att de inregistrerats manuellt I EFTERHAND. Konsekvens: Utfrysning och begär
förtidspensionering. Tidsangivelser inregistrerats manuellt I EFTERHAND.
Varför har både tiden för när första kommisarien anlände till mordplatsen och när Lisbet
Palme anlände till Sabbatsbergs sjukhus ändrats i efterhand? Vad döljer sig bakom dessa
tidsmanipuleringar? 7 minuter har ändrats när det gäller kommisariens ankomst till
mordplatsen och 3 minuter när det gäller Lisbets Palmes ankonst till Sabbatsbergs sjukhus.
Lisbeth Palmes 3 minuter lan vara dessa man försöker dölja;

Om man manipulerar och ändrar tiden med ankomsten för Lisbet Palmes ankonst till
Sabbatsbergs sjukhus från 23.38 till 23.35, varför gör man denna ändring och vad försöker
man dölja med denna förändring på tre minuter..?

Försöker man dölja att det faktiskt har skett ett stopp under vägen eller färden på väg till
sjukhuset, och att det under detta stopp som byte av kappa har skett, att man byter till ett annat
fordon, och varför har Lisbet Palme märken eller rodnader av ett långt piskrapp på ryggen, om
jackan hon anländer till sjukhuset i har två kulhål i ryggen? Det verkar mer och mer vara en
mordkomplott av den större arten.

Vilken avgörande betydelse har tidpunkten 23.30 eller om det var den officiella tiden
23.23 som gällde? Hela iden kan ju avslöja att det kan ha handlat om svenska
statsapparatens egna inblanding. Genom denna tidsmanipulation kan man medvetet ha
hjälpt den sköt Olof Palme att komma undan just för att det var en noga planerad
attack och genom att vänta med att ringa i alla ALARMKLOCKORNA hos varje polis,
så var mördaren redan utom räckhåll. Gösta Söderström som då hade 39 års
tjänstgöring i polisen bakom sig och betraktades av åtskilliga poliser som en av kårens
mest erfarna och korrekta. Han fryses nu ut och begär förtidspensionering.

Tvärtemot Söderströms och Windéns samstämmiga uppgifter om att larmet ifråga gått
ut kl 23.29 hävdade Koci att det var larmtiden 23.23 som gällde. Det skilde sig alltså så
mycket som sex minuter mellan de båda versionerna - sex minuter som kunde ha varit
av avgörande betydelse för polisens möjligheter att gripa gärningsmannen. Vill man
nysta i dem frågor eller ledtrådar som man medvetet har undvikit att undersöka
eftersom det då förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska Statsapparaten?
En detalj bör nämnas. När Söderström i början av påföljande arbetspass
skulle ta reda på den sida i rapportblocket där han antecknat tidpunkten
23.28, kunde han inte hitta den. Den hade blivit utriven ur rapportblocket.
Samma gäller abdr anteckningar; När Milan Valverius efter en lång tids
sjukskrivning återvände till sitt tjänsterum på rättslakarstationen i Solna
var alla papper och anteckningar han hade i lådor och skåp om
obduktionen av Olof Palme föruvunna. Lite märkligt är det att samma sak
inträffade för en annan befattningshavare som varit kritisk mot
mordutredningen, nämligen poliskommiasarie Gösta Söderström. Han var
första polisbefäl på mordplatsen och han har envist hävdat att han kom
fram 23.30 medan den officiella tidpunkten är 23.23. Detta är en fråga av
stor betydelse för lösningen av mordet. När Söderström kom tillbaka till
sin arbetaplats efter en tids ledighet var alla hans anteckningar från
mordnatten försvunna.

BÖRJAR DET INTE BLI GANSKA UPPENBART.......?

Genomgående tema är att det som går att undersökas inte får indersökas hemligstämplas, får
inte undersökas, omplaceringar, anteckningar försvinner, tidsmanipulationer, undersökningar
som inte görs, utfrysning och förtidspensioner, och alla svenska medborgare som dör, 65
svenska poliser som dör när Estonia förlister och som möjligen följde Polisspåret. Börjar det
inte bli för mycket av att alla dör av olika anledningar som har aknytning till Palmemordet,
Boforsaffären eller undersöker fakta i någon mening..?

Det hette i artikeln att obduktionen entydigt visade att Olof Palme skjutits med grovkalibrig
ammunition. Kriminal-
kommissarie Rune Bladh vid tekniska roteln var närvarande vid hela obduktionen men skildes
omedelbart efter den från palmeutredningen för andra uppgifter. Han sa att man inte kande
kunde säga att det var just med en revolver av typ Smith & Wesson som Palme skjutits. Man
kunde inte heller säga om han skjutits med de upphittade kulorna.
I samband med obduktionen lördagen den 1 mars begärde jag att vi skulle få undersöka Lisbet
Palme, säger doc Valverius. Men polisledningen sa bestämt ifrån att hon inte fick störas.
Det hjälpte inte ens att vi erbjöd oss att ställa en kvinnlig rättsläkare till förfogande.
Undersökningen av Lisbets skada hade stor betydelse för bestämning av skjutavstånd,
skottvinkel etc. Man skulle ha kunnat räkna ut var kulan slagit ned och fått detta bekräftat av
märken på gatan, husväggen eller var det nu kan ha varit. Det är ren geometri, säger doc
Valveriua.
Han blev inte ens kallad till den rekonstruktion som gjordes på Sveavägen några dagar efter
mordet.

Det blev för övrigt inte heller Lisbet Palme eller

kommissarie Gösta Söderström,

fastän dåvarande åklagaren K G Svensson yrkade på det.
Rekonstruktionen tycks ha varit avsedd enbart för Aftonbladet, som hyrt en
lägenhet på andra sidan gatan för att ta bilder.

- Innan utredarna anlände i sina bilar kom en patrull och genomsökte rättsläkarstationen och
föreläsningssalen noga för att se om där inte fanns några bomber. Karavanen anlände, men
Holmér själv var inte med. Det var nämligen samma dag han blev kallad till justitieministern
eller början till slutet på hans tid som spaningsledare. Det var en sådan genomgång som vi
skulle ha haft någon av de första dagarna ixmaxs efter mordet. Vi ritade skisser, visade bilder
och gick noggrant igenom vad man kunde utläsa av obduktionen beträffande kulbana,
skottvinkel o s v. Jag nämnde då att det var en stor brist i undersökningen att vi inte hade
några som helst kunskaper om Lisbet Palmes skada. Man ringde upp Sabbatsbergs sjukhus
och jag talade med läkaren Claes Wallin, som tagit emot Palme. Han hade aldrig; hört talas
om Lisbets skada men av en tillfällighet befann sig sköterskan, Lena Östeman,
Lisbet Palmes skada fick Milan Ealverius dokumentera första gången vid en genomgång med
mordutredarna på rättsläkarstationen nio månader efter mordet. Det var den 11 december. Jag
hade en tid dessförinnan träffat SÄPO:s spaningachef P-G*Näss i ett annat ärende. Vï kände
varandra sedan min tid på rätteläkaratationen i Umeå på sjuttiotalet, då Näss var länsåklagare
där. Jag råkade nämna för honom att palmeutredarna aldrig haft någon kontakt med oss och
han blev häpen. Han tog genast upp saken med Holmer.
på sjukhuset och hon kom till telefonen. Jag fick mxhii hennes nio månader minnesbild av
vad hon sett tidigare jag dikterade ned det. Inte ens den dokumentationen har tagits med som
bevisning vid rättegången Lena Östeman berättade att Lisbet Palme klagat över att det sved på
ryggen. Sköterskan tittade på ryggen och fann en rodnad
tvärs över skulderbladen "ungefär som av ett piskrapp". Hon baddade Lisbet på ryggen och
sedan var det inte mer med det. Milan Walverius har också förvånat sig över att han och hans
kolleger inte fick se de två kulorna som privatpersoner hittat på mordplatsen. Inte heller fick
de se Olof Palmes kläder med skotthål och naturligtvis inte heller Lisbet Palmes jacka med de
två kulhålen. Det hade varit ovärderligt för bestämning av kulbanorna och hör normalt till
rättsläkarnas undersökningsmaterial Milan Valverius undrar också om kulorna verkligen är de
rätta,
med tanke så att de inte alls tycks ha varit deformerade.
med tanke på att de inte alls tycks ha varit deformerade. Den ena kulan hittades på
lördagsmorgonen och den andra på söndagen. Hans Holmer för i sin bok ett resonemang om
kulorna som har blivit så vanligt i palmeutredningen. Om man inte kan finna något motiv så
har det inträffade inte inträffat "Varför skulle mördaren plantera ut kulor just av den typ som
konstaterats ha dödat Olof Palme? Det skulle må; inte vara för att föra spanarna på villovägar
utan för att strö grus i bevismaskineriet kring mordvapnet i en kommande
rättegång....Mördarensförsta tanke efter mordet bör ha varit att göra sig av med mord- vapnet,
inte att krångla med kulorna. Vi väger de olika om ständigheterna mot varandra och enas till
slut om att anse att kulorna är de rätta."
Skriver alltså Sherlock Holmer i sin bok Olof Palme är skjuten! När Hans Holmer hördes av
Edenmankommissionen 1.2. 88 för- klarade han helt frankt att anledningen till att läkarna på
Sabbatsberg eller rättsläkarna inte undersökt Lisbet Palmes skada var att "det var något som
glömdes bort i all uppståndelsen, det hannade mellan stolarna". Där kan vi alltså konstatera att
Hans Holmer helt enkelt ljuger.
På onsdagen den 5 mars fick Wineent Lange obduktionsprotokollet från rättsläkarstationen i
två exemplar. Det ena
gav han till Hans Holmér. Herrarna tycks sedan ha låst indokumentet i var sitt skåp.
Spaningaledningen vidtog den ovanliga åtgärden att hemligstämpla protokollet, och man
motiverade detta med att ett offentliggörande kunde vara till men för de anhöriga (?) samt
dessutom störa förundersökningen.
I andra fall ooh i andra länder är den rättsmedicinska undersökningen en integrerad del av
brottsutredningen. Den är viktig både för spaningen och för bevisningen. För docent Milan
Valverius är detta välbekant. Han har varit verksam som rättsläkare i fyrtio år och är
internationellt känd som praktiserande yrkesman ooh som lärare.
Inte heller har mordutredare eller åklagare brytt sig om obduktionsprotokollet.

Det var tyst kring obduktionsfle och rättsläkarna , såväl internt inom spaningsledningen som
externt i massmedia, ända till våren 87, då plötsligt VPK-riksdagsmannen Jörn Svensson gick
ut och kritiserade hemligstämplingen av protokollet, Han hade utsetts till sitt partis
representant i den parlementariska kommissionen, som skulle ta vid där juristkommissionen
slutat. Den kallades också Edenmankommissionen efter sin ordförande Ragnar Edenman. Jörn
Svensson opponerade sig mot att inte ens kommissionens ledamöter fick läsa protokollet och
han påstod
att det var saker som Hans Holmér ville dölja. Han påstod att Olof Palme skjutits framifrån, i
bröstet och med ett finkalibrigt vapen.
Och rent pinsamt blev det när Milan Valverius tog till orda. Allt han hade att berätta innebar
nämligen en svidande
kritik av hela mordutredningen. Inför kommissionen berättade han oförblommerat om såväl
polisens som åklagarnas totala brist på intresse för rätteläkarnas arbete. Han undrade över om
utredarna egentligen ville ha reda på sanningen och han hade en stark känsla av att det var
någonting man ville dölja

Läs obduktionen här
http://www.politiskamord.com/obduktion_krantz.pdf

Om man tar svartsjukemotivet tillsammans med andra olika politiska omständigheter och
faktorer, och lägger ihop dessa fakta och kunskaper med de omständigheter som detta sista
svartsjukemotivet innehåller, och därtill lägger till att svenska staten inte vill att man
undersöker eventuellt Olof Palmes relation till Emma Rothschild, så verkar detta sista
perspektiv vara det allra starkaste, oavsett om man ska kalla det svartsjukemotovget eller
något annat.

Har alla deltagit i denna mordkomplott, till och med de närmaste? Det verkar ju förefalla att
så är fallet när man studerar fakta närmare och lägger ihop pusselbitarna. Då är det plöstligt
mycket som varit ologiskt plötsligt mer logiskt. Om det sedan är sanningen vet jag inte, vad
tror du själv?

Något som tydligen inte får undersökas och lyftas fram i ljuset är Olof Palmes
kärleksförhållande till Emma Rotschild.

Citerat onamnsgivna källor ansåg tidningen att den svenska regeringen förbjöd polisen
att undersöka förhållandet mellan Palme och Emma Rothschild, 38, beskriven som en
rådgivare till Palme.

När man förstår detta så förstår man också detta

Ibland måste man till och våga ställa dem enklaste och dummaste frågorna hur knäppa dem än
kan tyckas vara för att även dem kasta nytt ljus åt något annat, kanske inte just för
ögonblicket, men när information i huvudet organiserar sig till att se helheter, så vävs nya
samband och sammanhang långsamt samman till en större bild. Lite ungefär som när du
lägger ihop ett pussel, du ser inte den större helheten förrän du ägnat tillräckligt med TID åt
att se, leta, testa, prova, undersöka och jämföra var varje pusselbit bäst passar i pusslet.

Vad kan symbolisera en mental spärr eller en visuell blockering för att ge ett exempel i form
av en metafor?

Här är en;"

"Man ser inte skogen på grund av alla träden".

Så samma sak som du faktiskt vill se, blockerar faktiskt också det du vill se.

Så samma svar som du kanske söker, blockeras av densamme

Så nu till min kategori; våga ställa dumma frågor och liknelser.

Är det här en tillfällighet, en slump, ett bisarrt faktum som försöker dölja något, ungefär som
metaforen "man ser inte skogen på grund av alla träden"

Christer Petterson pekades ut som Olof Palmes mördare och det är den officiella bilden
statsapparaten håller fast vid än idag. Idag heter den nya chefsåklagaren också Krister
Petterson
Från skyldig Christer Petterson till chefsåklagare Krister Petterson (samma namn)

Är det nästan inte lite bisarrt att dem har identiska lika namn? Som att se en thriller film där
både den som jagar och jagas har samma namn i filmen. Det blir på ett sätt två olika halvor
som inte passar ihop, men som måste flyta ihop för att finna sanningen.

Från skyldig Christer Petterson till chefsåklagare Krister Petterson, vem är vem? Detta
kan också klassas till kategorin som eventuella dumma och ointellektuella frågor. Vem är
vem? Gör man sökningar på exempelvis Christer Petterson på olika sökmotorer så leds man
också till artiklar och träffar på chefsåklagaren Krister Petterson. Kan bli förvirrande för
andra som söker information i ämnet från kanske andra länder och inte vet vem som är vem.
Är det en slump att dem har samma namn, eller är det egentligen väldigt osmakligt, opassande
och bisarrt, eller är det en medveten och mycket noga utvald, planerad och genomtänkt
strategi för att förhindra att rättvisan vinner, och är egentligen ett sabotage mot att kunna
undersöka rätt ledtrådar eller hitta rätt ledtrådar på grund av att information och
sökinformation mixas ihop.

Vem är vem i sökmotorerna Christer Petterson till chefsåklagare Krister Petterson, vem
är vem? Ny kunskap, samband, sammanhang växer fram som ett resultat när dessa
flyter samman och integrerar till något nytt. Motsatsen heter fragmentisering av
kunskap; splittring av kunskap i små delar som är utan sammanhang och hålla kunskap
från varandra.

Om detta antagande skulle kunna vara en eventuell sann utgångspunkt; då kan man börja ana
ugglor i mossen.

En möjlig psykologisk skenmanöver
Är detta en psykologisk manipulations manöver av den högre gradens skola som passar in i
metaforen; man ser inte skogen på grund av alla träden eller man ser inte den skyldige på
grund av att lagen försöker dölja en möjlig ”andra sanning” än den officiella eller att man
medvetet försöker leda bort uppmärksamheten bort från att undersöka de ledtrådar man har
undvikit att undersöka eftersom det då förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska
Statsapparaten. Den psykologiska effekten av att "man ser inte skogen på grund av alla
träden" eller att använda samma skulle kunna vara som att du inte kan se igenom en
spegel eftersom den bara reflekterar tillbaka samma spegelbild.

Jag tro den skyldige är Svenska Staten själv

Går det att bevisa?

Kanske med logisk argumentation

Jag började inlägget med dessa ord, såj jag får avsluta med densamma

Det är ingen överraskning om det var den svenska regeringen och business eliten som
mördade Olof Palme. Här är mina funderingar kring varför jag tror det.

Vill man lösa mordgåtan med Olof Palme om Svenska Staten och maktelit är iblandade?
Vad menade Hans Holmer med orden; ”Om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram –
skulle det skaka Sverige i dess grundvalar”, sa Hans Holmér under mordutredningens mest
intensiva fas – det första året.

”…skaka Sverige i dess grundvalar” Vad menade han med det och vad grundande han det
på?

Kan Hans Holmér menat något åt det här hållet om man talar klarspråk; Vill man nysta i dem
frågor eller ledtrådar som man medvetet har undvikit att undersöka eftersom det då
förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska Statsapparaten?

Går det att vinna tillbaka tron på demokratin?

Det får framtiden utvisa

http://www.politiskamord.com/obduktion_krantz.pdf