You are on page 1of 27

HNG DN S DNG PHN MM

ENDNOTE X7 TRONG TRCH DN


TI LIU THAM KHO
Ti sao phi trch dn ti liu tham kho?

Trnh vi phm bn quyn tc gi. Trnh o vn


Tn trng v ghi nhn cng hin ca tc gi
Tun theo thng l ca mt ti liu khoa hc
Chng minh tnh chnh xc ca thng tin, gip ngi
c d tra cu, kim chng thng tin
Nhng trng hp no cn trch dn?

Ly nguyn vn mt cu vn hay on vn, tm lc v


din t li ca tc gi gc

Trch d liu thng k, biu hnh nh

Thng tin mang tnh tranh ci

Kt qu nghin cu ca tc gi khc
Nhng trng hp no khng cn trch dn?

L lun tng hay thng tin ca chnh tc gi

Thng tin m nhiu ngi bit. nh gi: lng thng


tin v s ph bin

Lu : Nu thng tin ly t chnh cng b trc ca


tc gi th cn phi trch dn
Phn bit DMTL trch dn v DMTL tham kho?

Ti liu trch dn: gm cc ti liu c trch dn trong bi


vit
Danh mc ti liu tham kho: gm cc ti liu c trch
dn v cc ti liu khng c trch dn trong bi vit nhng
c tc gi tham kho trong qu trnh hon thnh bi vit v
nhng ti liu m tc gi cho rng c th hu ch i vi ngi
c.
1. Lm sao trch dn ti liu khoa hc?
2. To danh mc ti liu tham kho theo chun
v tit kim thi gian, cng sc nh th no?
Gii php 1: Tham kho ti liu

1. Neville, Colin. The Complete Guide to Referencing &


Avoiding Plagiarism
2. Richard, Pears. Cite them right
3. V Th Nha. Referencing skills version 4
4. Victoria University. Harvard Style guide (for VU)
5. Nguyn Kp. Cng c kim tra o vn trc tuyn
Gii php 2: S dng phn mm h tr

Hin nay c nhiu cng c phn mm phc v vic trch


dn, qun l ti liu tham kho. Ph bin nht hin ny l:
* EndNote
* Zotero
* Mendeley
Mc d Endnote l phn mm tnh ph, tuy nhin vi s
lch s pht trin di v thi quen ngi dng; Endnote
tip tc l phn mm c s dng ph bin trong vic
trch dn ti liu khoa hc, c bit ti Vit Nam.
Gii thiu v phn mm EndNote

EndNote l mt phn mm thng mi c xy dng v


pht trin bi hng Thomson Reuter ca M. Phin bn mi
nht l EndNote X7
Endnote l dng phn mm qun tr c s d liu gip ngi
dng to, lu tr, qun l danh mc ti liu tham kho.
Endnote gip ngi dng chn trch dn v to danh mc ti
liu tham kho t ng trong file word.
Endnote l cng c tm kim, truy cp v ti biu ghi ti
liu tham kho t cc c s d liu trc tuyn.
a ch Website chnh thc ca Endnote:
http://www.endnote.com
Ti phn mm v thng tin bn quyn

* Cc bn c th ti phn mm Endnote trc tip t nh cung


cp: http://endnote.com/x7/ENX7Inst.exe
Hoc qua website th vin:
http://infolib.vnua.edu.vn/hua/uploadfiles/ENX7Inst.rar

* Ly thng tin bn quyn (Product key) t th vin:


Truy cp a ch: http://infolib.vnua.edu.vn:2045 v ng nhp
theo hng dn ly thng tin bn quyn t th vin
Ci t phn mm

Gii nn sau chy file ENX7Inst.exe va ti v. Nhn Next,


sau nhp product key v lin tc nhn Next cho n khi
phn mm thc hin ci t xong th nhn Finish.

Nhp thng tin bn


quyn (product key)
y
Khi to CSDL Endnote mi
* File\New\Chn ng dn\t tn file\Save
(Tn file khng s dng ting Vit)
* CSDL to ra bao gm 2 phn
- File *.enl lm vic Endnote
- Th mc *.Data lu tr d liu (File nh km, thng tin
d liu nhp vo Endnote

Lu : Khi copy
CSDL sang my CSDL Endnote

tnh khc th phi


c 2 phn
Cc cch nhp d liu vo Endnote
C nhiu cch xy dng CSDL cc ti liu tham kho
trong Endnote:
Cch 1: Nhp th cng
Cch 2: Copy t CSDL Endnote khc
Cch 3: Nhp d liu t cc CSDL trc tuyn
Cch 4: Nhp d liu t cc th vin online bng cng c
Search Online ca Endnote
Nhp th cng
Kch vo nt New reference
(CTRL + N) trn thanh cng c
Ca s mi xut hin gm nhiu
thng tin cn nhp:
-Reference Type l loi ti liu: sch,
bo, tp ch, lun vn
- Mi loi ti liu s c bng thng
tin cn nhp ring
- a s thng phi c nhng thng
tin sau: Tc gi, Nm xut bn, Ni
xut bn, Nh xut bn, Tiu ,
Trang, S, Tp
Nhp th cng mt s trng lu
Author: Khi c 2 tc gi tr
ln s dng phm Enter nhp
cc tc gi tip theo.
-Vi tc gi u M: Tn H
-Vi tc gi Vit Nam: H - Tn
-Vi tc gi l c quan, t chc:
thm du phy , cui tn c
quan, t chc
Nhp th cng mt s trng lu

File Attachments: S dng nh km ti liu v CSDL


Language: Nhp thng tin vo trng ny nu bn mun sp
xp TLTK theo ngn ng
Keywords: nhp cc t kha m t ch ca ti liu, vic
ny gip tm kim cc ti liu c cng ch mt cch d
dng.
Abstract: nhp tm tt ni dung ca ti liu
Notes: ghi ch cc thng tin v ti liu (v d: bn in c th
tm u, Ti liu quan trng,)
URL: nhp a ch ng dn ca ti liu, thng thng
dng cho cc ti liu trc tuyn, tham kho t website
Copy t CSDL Endnote khc

- M CSDL cha ti liu mun copy


- nh du ti liu mun copy
- Nhn chut phi vo ti liu nh du chn Copy
references To Chn New library nu mun copy vo mt
CSDL mi hoc Choose library nu mun copy vo CSDL
c sn
Nhp d liu t cc CSDL trc tuyn

- Truy cp CSDL v tra


cu ti liu cn thit
- Xut d liu
- Nhp d liu vo
Endnote: Kch p vo
file d liu va ti v.
Mc nh endnote s a
d liu v CSDL ang
m.

Xut d liu t CSDL Sciencedirect


Nhp d liu t cc CSDL trc tuyn
Xut d liu t trang Google scholar a ch:
http://scholar.google.com.vn
Nhp d liu qua chc nng tm kim ca Endnote
- Chn ch Online Search Mode La chn CSDL tra
cu Nhp thng tin cn tm kim v nhn Enter hoc nt
Search tm kim.
Nhp d liu qua chc nng tm kim ca Endnote
- La chn s biu ghi mun ti v xem Copy ti liu m
mnh cn v CSDL ca mnh.
Chn TLTK vo word
-M file word cn chn
-t tr chut ti v tr mun
chn TLTK trong file word
-T Tab Endnote x7 chn
Go to Endnote
-Trong Endnote chn TLTK
mun chn ri nhn nt
Insert selected Citation
Chnh sa thng tin trch dn
-T Tab Endnote x7 chn Edit &
Manage Citation(s)
Cc mc thng tin chnh sa:
-Prefix: thm cc thng tin
pha trc tc gi nh: Gs
(Gio s), Ts (Tin s)
-Suffix: thm cc thng tin
pha sau nh: ni, kt
lun rng
-Page: chn s trang. Vi
s TL ting Vit th nh s
trang vo mc suffix v phn
mm mc nh s trang trong
ting Anh l pp. ch khng
phi l tr.
Trnh by kiu danh mc ti liu tham kho

-Trong Endnote c cha hn 6.000 kiu trnh by ca cc t chc, cc


trng i hc ln, cc chun quc t v ca cc nh xut bn.

Mc thay i kiu trnh


by ti liu tham kho

-Mt s kiu trnh by ph bin nh: APA 6th , Harvard, Numbered,


Vancouver. Hoc bn chn Select Anothers Style ly thm cc kiu
trnh by khc.
Ty chnh kiu trch dn v danh mc TLTK

-Trong Endnote ngoi nhng kiu nh dng c sn th cn cho php ngi


dng to mi hoc ty chnh cc kiu nh dng theo mun c nhn.

Ty chnh kiu
trch dn

Ty chnh danh mc
ti liu tham kho

Cc bc vo ty chnh cho mt nh dng


To nhm trong Endnote

to nhm vo menu Groups\Create Group t tn nhm

Gn ti liu vo nhm: nh du ti liu cn thit nhn


chut phi chn Add Reference To chn nhm cho ph hp.