You are on page 1of 2

Tehnicka skola Vlasotince Ucenik:

________________________

Projektni zadatak
Detaljno urbanisticko planiranje individualnog stanovanja

Sadrzaj:

1)urbanisticko resenje(dve varijante blokovski i slobodni sistem R=1:1000)

2)dva preseka u R=1:1000 za obe varijante

3)iscrtati zanimljiv slobodni prostor u R=1:200 ili R=1:100 sa prikazom urbane


opreme u odgovarajucoj razmeri (R=1:5;R=1:10,R=1:20)

Prezentacija projekta

Dimenzije lista 42x29.7 I 21x29.7 tj.A3 I A4

Materijal(hamer,paus,obican list)

Rok predaje: Profesor:

_________________ __________________
Tehnicka skola Vlasotince

URBANIZAM

Ucenik: Profesor:

_________________ __________________