You are on page 1of 43

Aplec de Treballs (Montblanc) 20 (2002): 51-94 Centre d'Estudis de la Conca de Barber

EL PARTIT DE MONTBLANC I
ELS MIQUELETS DE LA GUERRA GRAN

Josep FBREGAS ROIG

1. INTRODUCCI
La Guerra Gran, 1793-1795, s'emmarca dins el conjunt de conflictes
protagonitzats per Frana i les monarquies europees davant el temor que la
naci francesa pogus exportar cap a la resta del continent el procs
revolucionari iniciat el juliol de 1789.
L'execuci de Llus XVI el 21 de gener de 1793, en una de les accions
clau de la Revoluci francesa, va ser el detonant que va portar Espanya a
afegir-se al grup de pasos que ja estaven en guerra amb Frana.
El conflicte es va desenvolupar en tres campanyes que es corresponen
amb els anys 1793, 1794 i 1795. El resultat va ser desigual ja que, si b la
campanya de 1793 va constituir un xit militar, amb l'ocupaci del Rossell
per part de les tropes del general Antoni Ricardos, la de 1794 acabaria amb
la invasi del nord del Principat i l'ocupaci de Figueres.
La rendici del Castell de Sant Ferran, considerat com un baluard
inexpugnable, deixava alsfrancesosel cam obert per marxar cap a Barcelona.
Aix va fer que les autoritats decidissin convocar una reuni dels comissio-
nats de la Junta de Provncia, presidida pel governador de Barcelona i pel
capit general de l'Exrcit Josep d'Urrutia, amb l'objectiu d'establir un pla
de defensa. A la convocatria hi van assistir un total de cinquanta-tres

51
diputats, representants dels corregiments i partits de Catalunya. El Partit de
Montblanc estava representat per un sol comissionat: Francesc Xavier
d'Aguil.
Aquesta reuni, que va iniciar la segona part a Girona 1' 11 de gener de
1795, va significar la recuperaci dels miquelets, un cos de voluntaris civils
procedents de tots els indrets de Catalunya que havia de reforar l'Exrcit
regular i que ja havia participat en conflictes anteriors. La creaci d'aquesta
tropa va significar, en conseqncia, haver d'arbitrar mesures per finanar-
la. A fi d'accelerar el procs, la Corona va concedir un prstec al Principat,
que com a tal s'havia de retornar, cosa que es va fer a partir de les
contribucions que es van imposar als corregiments.

2. EL PARTIT DE MONTBLANC EN EL CONFLICTE


2.1. LOCALITZACI GEOGRFICA
Un aspecte que cal comentar abans d'entrar en el contingut d'aquest
estudi s el dels lmits geogrfics del Partit de Montblanc. La cartografia,
consultada, referida al segle XVIII, ens presenta el Partit de Montblanc unit
al corregiment de Tarragona sense uns lmits que els diferencin; les llistes
de contribucions i, en aquest cas, les d'allistaments, evidencien que no es
corresponen en absolut amb les actuals de la Conca de Barber. El territori
del Partit incloa poblacions que avui en dia pertanyen a comarques adj acents
a la Conca, s el cas de la Segarra, l'Urgell, les Garrigues, el Priorat i fins i
tot alguna de tant allunyada com la Ribera d'Ebre. Veure l'amplitud
d'aquestes relacions ens permetr entendre el potencial econmic i demo-
grfic que teia aquest territori a finals del segle XVIII.
Al nord, des de ponent fins a llevant, el lmit del Partit es trobava en una
lnia que comenava per la serralada del Montsant, amb la inclusi de
localitats de les Garrigues com l'Alb, Cervi i l'Espluga Calba; que
continuava per les comarques de l'Urgell, cap a Belianes, Mald i Ciutadilla,
i de la Segarra cap a Vallfogona de Riucorb. En aquest punt, ens situarem
a la Conca, a les localitats de Savall del Comtat, Llorac, Rauric, per
continuar cap a Bellprat, a l'Anoia. Santa Coloma de Queralt quedava fora
dels lmits ja que pertanyia al corregiment de Cervera.
Els punts ms orientals els indicaven els territoris propers a Santa Maria
de Miralles, just arran del corregiment de Vilafranca.
A la part meridional s'incloen poblacions actualment assignades al
B aix Camp, com l'Aleixar, Vilaplana o Pratdip. Finalment, una part del lmit

52
occidental el marcava elriuEbre, que el separava del corregiment de Tortosa
i abraava, entre altres, les localitats de Tivissa, Vinebre i Torre de l'Espa-
nyol, actualment a la Ribera d'Ebre.
En el mapa que oferim a continuaci, elaborat a partir dels impresos
d'allistament i contribucions, podem veure els lmits aproximats del Partit de
Montblanc.

Corregiment
de Cervera

/ ' ' - ^ ' \ /-V.^,


Corregiment /'
de Lleida ^ . /
1 Partit J ^
] de .^- .^^
' Montblanc --/ ^"^^^

.^ Valls \ ^ ^.^.

\, Reus / y y^ '
)\ - /

r \ ir /"^"^
y Tarragona
RiuEbre
v
i
Corregiment/
Ide Tortosa/

53
2.2. APORTACI ECONMICA I HUMANA
L'aportaci econmica que, en principi, va correspondre al Partit de
Montblanc va ser notable, 116.951 lliures, que equivalia al 6% del total. En
xifres absolutes aquesta quantitat era la cinquena del total del Principat,
desprs de les aportacions dels quatre corregiments de ms pes demogrfic
i econmic: Girona, Tarragona, Barcelona i Lleida, seguint l'ordre d'impor-
tncia. Darrere quedaven territoris de tanta anomenada com Tortosa, Vic,
Vilafranca, Matar, Manresa o Cervera.
Quan el 30 d'abril de 1800, cinc anys desprs d'acabar la Guerra, el
tresorer va tancar el llibre de caixa en qu s'anotaven els comptes dels
miquelets, el Partit de Montblanc havia satisfet gran part de la contribuci
assignada, ja que tenia un dels deutes ms baixos de tot el Principat, 10.930
lliures, el 9,3%.'
Si des del punt de vista econmic l'aportaci del Partit va ser interessant,
no es va quedar enrere pel que fa a participaci humana, a travs dels
miquelets.
Els voluntaris del Partit de Montblanc, amb carcter general, estaven
inclosos en el Ter de Tarragona, ja que la denominaci de la unitat venia
donada pel nom del corregiment. Malgrat aquesta circumstncia, Montblanc
va voler manifestar la seva personalitat i donar constncia de la seva
presncia, i repetidament i insistentment, trobem referncies de la veritable
procedncia dels seus voluntaris, tant en les relacions dels hospitals, en les
quals es pot veure el concepte Ter de Montblanc al costat del nom del
miquelet malalt o encapalant les llistes, com en els impresos oficials de
fiUaci. En les llistes corresponents als miquelets, que es van apuntar les
primeres setmanes, podem apreciar que la capalera, en qu estava impresa
la denominaci Ter de Tarragona, est ratllada i substituda, en forma
manuscrita, pel terme Ter de Montblanc; ms endavant, segurament en una
nova reimpressi, els fulls ja porten estampada la denominaci Ter de
Montblanc?-
Aquests impresos, localitzats a la Casa de l'Ardiaca, seu de l'Arxiu
Histric Municipal de Barcelona, sn els que hem utilitzat per a aprofundir
una mica ms en el coneixement de les caracterstiques d'aquests voluntaris.

' FBREGAS ROIG, J . Catalunya i la Guerra Gran. L'aportaci dels corregiments meridionals.
Diputaci de Tarragona, 2000, pgs.41,46 i 47.
^ AHM. Barcelona. Concellers. Guerres C-XVI. Lligalls 98 i 99. Fulls de filiaci dels miquelets del
Ter de Tarragona.

54
Ens han perms conixer aspectes fsics tan interessants com l'alada, el
color dels ulls i cabells, tonalitat de la pell, i trets del rostre, com la forma del
nas o l'existncia d'algun tipus de cicatriu, o irregularitat, conseqncia
d'haver patit alguna malaltia, com s el cas de la verola. Tamb ens han
perms assabentar-nos del seu nom i cognom i els dels seus pares, l'edat, lloc
de naixement i residncia, cosa que ens permet respondre a aquells interro-
gants tan filosfics: com qui eren?, d'on venien?, on anaven?...
La informaci es completa amb el temps que es comprometien a servir.
Hi havia dues opcions: o b un any (una campanya), que era la ms comuna,
o b per tota la guerra. Aquells que van adoptar aquesta segona possibilitat
van ser una minoria, en total disset (quatre a la quarta companyia, quatre a
la novena, dos a la desena i set a l'onzena), cosa que tenia la seva importncia,
ja que aquells que s'allistaven per un any tenien com a recompensa quedar
exempts, durant deu anys, del pagament de l'impost personal; mentre que
aquells que ho feien per tota la guerra en restaven exempts tota la vida. S'ha
de reconixer que els set de l'onzena companyia van ser fora afortunats ja
que s'havien allistat entre els mesos de juny i juliol,^ i recordem que el Tractat
de Basilea, que posava fi a la Guerra, se sign el 22 de juliol, ra per la qual
gaireb no hi van intervenir.
El Partit de Montblanc va formar les companyies quarta, cinquena,
sisena, novena, la meitat de la desena i l'onzena del Ter de Tarragona"* amb
els segents comandaments:

Companyia Capitans Tinents Sotstinents


Quarta Miquel Macias Francesc Llorach Miquel Pastor
Cinquena Joan Cabau Josep Mestre Josep Batle
Sisena Jaume Ardbol Miquel Ardbol Josep Estivil
Novena Pere Sals Josep Mir BuenaventuraHemndez
Desena A. Valldosera Salvador Bergs Rafael Bofarull
Onzena Francesc Estivill Josep Rossell Jaume Serra

Calcular el nombre de voluntaris que van allistar els Partits s sempre


complicat a causa del moviment dels soldats, ens referim a les altes

' El caporal Francesc Mata s'havia allistat el dia 5 de juliol de 1795; Francesc Toms, el 10; Joan
Miguesso, el 16, i el ms significatiu de tots, Jaume Garriga, que ho va fer el 23, un dia desprs de signar
la pau, encara que no se sabia.
" FBREGAS ROIG, J. Op. cit., pg.102. Els noms s'han tradut al catal.

55
(incorporacions) i baixes (hospitalitzacions i desercions) que es produen en
qualsevol moment i que donen com a resultat un ball de xifres. A Catalunya
i la Guerra Gran... oferia unes dades de voluntaris integrants del Ter de
Tarragona, a partir dels extractes de revista; a continuaci el reprodueixo
indicant en negreta les referides a les companyies de la Conca i afegint el
nombre de voluntaris d'aquestes companyies en el moment d'allistar-se.^

Voluntaris integrants del Ter de Tarragona- Montblanc

Companyies Allistam. Juliol gost Setembre Setembre


Primera 95 94 91 92
Segona 97 95 93 93
Tercera 90 88 88 89
Quarta 101 97 96 96 96
Cinquena 100 96 91 86 85
Sisena 100 99 98 95 95
Setena 99 97 97 97
Vuitena 93 92 92 92
Novena 100 99 99 99 99
Desena 50 + 50 99 99 99 99
Onzena 101 80 87 87

Les dades, d'esquerra a dreta, corresponen al nombre de miquelets per


companyia en el moment d'afiliar-se, a les revistes del 21 de juliol a
Centenys, 12 d'agost i 11 de setembre al camp de Sant Esteve i 25 de
setembre a Tarragona. Si tenim en compte l'ltima revista de tropes,
realitzada en tomar el Ter, veiem que el Ter de Tarragona-Montblanc en
el moment de la llicncia tenia onze companyies amb un total de 1.024
miquelets, dels quals aproximadament la meitat, a manca d'un estudi de
baixes de la desena companyia, pertanyien al Ter de Montblanc. En el
moment de l'allistament el Ter de Montblanc va aplegar 552 voluntaris.^
El 25 de gener de 1795 havia acabat, a Girona, la reuni de comissionats
participants en la Jxmta General d'Armament, que decid la recuperaci dels

' FBREGAS ROIG, J. Op. cit., pg. 103. La identificaci dels voluntaris del Partit de Montblanc ha estat
fcil ja que, a part que a la capalera de l'imprs de filiaci hi figura el nom del partit, al peu delftiU,on
s'expressava la data i la signatura, la poblaci a que es referia era la capital de la Conca.
' AHM. Barcelona. Concellers. Guerres C-XVI. Lligalls 98 i 99. Fulls d'a filiaci dels miquelets del
Ter de Tarragona.

56
TERCIO
DEL PARTIDO DE MONTBLANCH
DE PAYSANOS AUXILIARES ARMADOS PARA LA DEFENSA
DE LA PROVNCIA.

FTI.TACTON D E L VOLUNTARIO

/ .<JLl5 ^TU/TTO ... hjO dc i/lpQ ...m,


y^^C-tK/fjJbro natural de P t ^ t a <J9
yj^thoi-1 domiciliado en "~'vj/yc\^ _ _ _ _ ,
m tdiUd ios, su Religion C. A. R., su estatura
^i!^ P. _ P. _ L , sus seuks pelo, y cejas

sento jlaz Volumariamente'^jtjt/>-rte-c..


_ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ estar s t i ^ o las leyes civles de
esta Provncia, y las pstm que se !e impongaa
lelativas al cumplimiento de sus cbligacioncs, y cum-
pliencio tll:K gozara la cxmpeion de k conMBucion
personal- tooTt. - t c ^ at. SVL <5tS c |grf

siendo testigos

.A^..^

Imprs de filiaci dels miquelets del Ter de Tarragona.

57
miquelets. Al llarg del mes de febrer, ben aviat, Montblanc ja estructurava
la seva primera companyia (la quarta del total del Ter de Tarragona).
A mitjan febrer s'allistava el primer voluntari del Ter de Montblanc.
El caporal segon Maties Angls es va presentar ell5 de febrer; havia nascut
i vivia a Montblanc, tenia 25 anys i una alada de 5 peus i 3 polzades'', segons
les unitats de longitud emprades aleshores, era una alada notable en relaci
amb la dels altres voluntaris, si tenim en compte que els ms alts arribaven
als 5 peus i 8 polzades. No sabia escriure i en el moment de posaria signatura
al peu de l'imprs, per confirmar la seva incorporaci, va haver de dibuixar
una creu, igual que molts dels seus companys. Pel que fa a les caracterstiques
fsiques, podem dir que es pot incloure perfectament dins la tipologia llatina,
amb cabell i ulls foscos, sin negres, barbacls i amb una cicatriu al front.
Durant el ms de mar els allistaments continuaren a bon ritme, i es
formaren la cinquena i sisena companyia; la novena i desena no es van
completar fins a l'abril; faltava,ronzena, que es va organitzar amb mique-
lets, que es van apuntar en diversos moments, procedents de localitats de fora
del Partit. En trobem a l'abril, al maig, i gaireb la meitat ho van fer al juliol
i a l'agost. A partir del 22 de juliol, dia en qu es va signar la pau, es van
allistar fins a dinou voluntaris. Tots aquests, insistim, amb possibilitats
nulles d'intervenir a causa de l'acabament del conflicte.
Els ltims d'incorporar-se ho van fer a mitjan agost. Van ser Lloren
Solsona i Francesc Garriga, 1' 11, iFrancesc Gran, el 15. ElLloren i elFrancesc
Garriga tenien disset anys i eren naturals de Sant Mart de Mald i hi residien,
mentre que el Francesc en tenia divuit i vivia a Barcelona ^probablement se
l'inclouria en aquesta companyia a fi de completar-la. El cas de Francesc
Garriga es fora anecdtic ja que en la mateixa companyia trobem dos
voluntaris molt probablement germans seus: el Jaume, que tenia vint-i-nou
anys i havia estat nomenat caporal, i l'Antoni, de vint-i-un.*

2.3. CARACTERSTIQUES DELS MIQUELETS DE MONTBLANC

2.3.1. Edat
Tradicionalment han estat els caps militars, oficials d'alta graduaci
i generals, els qui han acaparat l'atenci dels historiadors. En aquest

' Ambdues eren unitats de longitud utilitzades, abastament, abans d'implantar-se el sistema mtric
decimal. El seu valor variava segons el territori, encara que l'equivalncia del peu es podria situar
aproximadament en 28 cm i la de la polzada en 2,32 cm.
' AHM. Barcelona. Concellers. Guerres C-XVI. Lligall 99. Fulls de filiaci dels miquelets del Ter
de Tarragona.

58
treball procurarem que el protagonista sigui el poble, d'on sortien els
voluntaris.
Al primer apartat del Reglament d'organitzaci dels miquelets es
podia llegir que es "consideraven aptes totes les persones incloses entre setze
i cinquanta anys; i per controlar-los, a cada poble es van fer uns llistats, els
responsables dels quals eren els justcies".^
L'edat dels nostres allistats es trobava dins d'aquests parmetres,
noms dos voluntaris en van ser l'excepci, ambds pertanyien a l'onzena
companyia, Francesc Vidiella, de cinquanta-dos anys, que s'havia allistat el
8 de juliol i havia nascut a Mars, on vivia; l'altre, el ms veter, de
cinquanta-nou, era Joan Bonet, nascut a Lleida i resident a Preixana.
En general la mitjana d'edat dels miquelets va ser fora baixa, noms
els de l'onzena companyia, en qu hi havia els ms veterans, van apropar-se
als 24 anys. Al quadre segent podem veure desglossades aquestes dades.

Mitjana d'edat dels miquelets de Montblanc segons companyies

companyies anys
4a 22,78

5a 21,61
6a 21,68

9a 21,29

10a 22,12

lla 23,80

De l'observaci de les dades anteriors podem concloure que la manca


d'experincia d'aquests soldats era generalitzada en totes les companyies, ja
que a la instrucci militar nulla s'hi afegia la joventut.
A fi de poder arribar al mxim detall hem buidat les edats de cada un dels
miquelets i per a facilitar-ne la comprensi hem establert grups de cinc anys.

' FBREGAS ROIG, J. Op. cit., pg. 30.

59
o ON o
^

f5
i
o O 11 so
OS ON ri

UI I( o
^ en en
'd- CM

u~> (T, l> en en (N


^ ON

os 11 ^I 11

^ o
(D

i 1
OO
11
CJ <M en - o

5^
^
q^ T1

11 oi
ON

1 in
00
CM o co 11 I1 ei

<3^ 11

^ oo" r<-r ei T 1

CM

1^ CT) <N (N -
1 in

o o. O
^ in' in"
o
in

in ON cs in m o
>n
1 r4

o o
^ oo" en en en
11

I1 00 ^O 0-) en vo en

O
i 1
n in
1
>n
in
>n
vi
OH en
s

60
entre els 16 i 50 anys abans esmentats. Hem fet dos clculs, un de global i un
altre per companyia.
El global manifesta que sobre un total de 537 miquelets, ja que hi havia
fulls de filiaci en els quals no hi constava l'edat, 313, o sigui el 80%, tenia
edats compreses entre 16 i 25 anys, mentre que els altres grups noms podien
oferir valors irrellevants.
Aquesta tendncia es repeteix quan es fa l'anlisi per companyies. El
grup entre 16 i 20 anys, en les quatre primeres companyies, indica percen-
tatges clarament superiors al 50%, noms a les dues ltimes es modifica
lleugerament aquesta situaci. En qualsevol cas aquest descens es veu
compensat a l'altre grup d'edats, entre 21 i 25 anys, cosa que confirma les
conclusions que s'havien fet en la valoraci global. En relaci amb els altres
grups podem apreciar que la davallada s fora significativa. El grup entre
26 i 30 anys, no arriba ni al 10%, en el millor dels casos i a mesura que els
voluntaris sn ms grans, els valors cada cop sn menys significatius; entre
31 i 35 anys no arriben ni al 5%; el bloc entre 36 i 40 mant caracterstiques
similars amb un lleuger increment en les companyies desena i onzena;
mentre que els dos grups finals no sobrepassen el 3%. s una veritable
llstima que la documentaci no ens permeti esbrinar l'estat civil d'aquests
voluntaris, per a poder saber fins a quin punt el fet d'estar casats o ser pares
de famlia podia ser un condicionament en el moment d'allistar-se.
Continuant amb la qesti de l'edat, si analitzem minuciosament les
edats, en xifres absolutes, dels dos grups ms significatius, a travs de
l'observaci del segent grfic de barres es pot comprovar una concentraci
de voluntaris en les edats ms juvenils, 16i 17anys,ambunapuntad'iceberg

NOMBRE DE MIQUELETS SEGONS EDAT (16-25 ANYS)

100-,
88
90-
80-
67
70-
60- 52
50- 4"=
'{ -'. 4n jQ
40- -V _
c; .-- ^ 26
30
71
20- 15

10- ' t "'


\ -
."" *'
-

^^ .^ ^^ ^ .^ .^^V^^
' ^"^
,#'
=,8^1-^ O''*

61
situada en aquesta i una progressiva disminuci en les de ms maduresa,
entre 20 i 25 anys.

2.3.2. Localitat de naixement i de residncia


Els pobles on van nixer o, potser millor, on vivien, s la millor manera
de conixer la veritable aportaci del Partit, atst que aquests voluntaris, tots
en edat de treballar, eren el veritable motor de l'economia de la zona, i
lgicament la seva absncia s'havia d'acusar d'alguna manera.
En el moment d'exposar aquestes dades haurem de tenir en compte,
com ja s'ha dit a l'apartat 2.1, que a finals del segle XVIII el territori que
ocupava el Partit de Montblanc era fora ms ampli que el que ocupa ara la
Conca de Barber; per tant, en el moment de treure conclusions tindrem en
compte aquest doble aspecte.
Els 552 impresos de filiaci, corresponents als voluntaris, indiquen que
aquests residien en 88 pobles diferents. Molts van tenir una aportaci
simblica, ja que el 60% del total va allistar menys de cinc miquelets i llocs
com Conesa, les Piles de Gai, Vallespinosa, Savall del Comtat o Vimbod,
noms en van aportar un. Si el clcul l'establssim amb els pobles que van
presentar menys de deu voluntaris, el percentatge assoliria el 78%, i tots
plegats noms reunirien el 37,5 % del total de voluntaris. Aix significa que
les 19 poblacions restants, el 22%, van presentar un total de 345 soldats, el
62,5%.

LOCALITATS DE RESIDNCIA DELS MIQUELETS DEL PARTIT DE MONTBLftNC

60-

50-1

40

30-
22
20- n 19 18 18 17 17 -
15 15 15 15 15
13 13 13 12
11 10
10

0
6
iK< ^^^'
.o-^^ ^^^^i$f^>^^n^5.^^
?><?-^
>^>^V >^v^^

62
En el grfic anterior podem veure aquestes poblacions i el nombre de
voluntaris.
Van ser poques les localitats que van distribuir de manera equitativa els
seus voluntaris en diverses companyies, en general els van concentrar en una,
i quan no va ser aix, l'aportaci, en una segona o tercera, va ser insignificant.
Si estudiem la distribuci de miquelets segons les poblacions, dedum
que hi va haver una certa tendncia a formar les companyies per zones
geogrfiques. Aix, les localitats que ara integren la Conca de Barber, o
sigui, el nucli de l'antic Partit de Montblanc, formarien, majoritriament, la
quarta companyia: Montblanc, l'Espluga de Francol, Sarral, Rojals i Vilaverd.
La primera, amb 48 voluntaris (8,7%), seria, amb diferencia, la que n'apor-
taria ms de tot el Partit. L'Espluga i Sarral tindrien dades ms modestes per
en canvi intervindrien en ms companyies.
A la cinquena, les poblacions de la Conca continuarien els allistaments,
encara que amb dades menys significatives que completarien amb localitats
del Priorat. Aquestes accentuarien el protagonisme de la sisena, novena i
desena, en les quals trobem soldats procedents tamb de la Ribera d'Ebre, Alt
i Baix Camp. Finalment, l'onzena, l'ltima de ser constituda i de la qual
ignorem el paper que va tenir en el conflicte, va ser una barreja en qu hi
trobem voluntaris procedents gaireb de tots els indrets del corregiment
distributs en quaranta localitats. Devia ser una companyia que va integrar
totes aquelles persones que no havien pogut ser incloses en les anteriors.
Si ens limitem a comptabilitzar els voluntaris pertanyents al territori
que actualment ocupa la Conca, veiem que es confirmen algunes de les
afirmacions anteriors.
El 90% dels miquelets que van integrar la quarta companyia pertanyien
a poblacions que actualment formen la comarca de la Conca, s on es va
manifestar de manera ms evident l'entusiasme inicial del Partit. A la resta,
r allistament de miquelets d'altres zones trauria rellevncia a l'actual Conca.
A la cinquena encara mantenien un percentatge superior al 40%, en canvi, a
la sisena, novena i desena, el pes de les zones del Priorat, Alt i Baix Camp
seria fora important. A l'onzena hi hauria una lleu revifada, amb el 28% de
miquelets de la Conca, per com ja s'ha dit anteriorment, amb la participaci
d'un gran nombre de localitats que van proporcionar un nombre mnim de
voluntaris.

63
2.3.3. Formaci elemental
Una ltima qesti per a analitzar s la de la formaci, o ms concre-
tament l'analfabetisme. Ignorem quin era el nivell de lectura, per per les
dades que ens ofereixen els fulls de filiaci podem afirmar que el d'escriptura
era fora baix; cosa que es podria extrapolar a la resta de la poblaci.

Estat de les signatures en les filiacions dels miquelets del Partit de Montblanc

Signatura 4a eia. 5a eia. 6a eia. 9a eia. 10a eia lla eia. Total

Si 11 11 9 15 7 8. 61

No 35 90 85 43 253

X 90 55 1 92 238

Els fulls de filiaci havien d'anar signats com a mostra del comproms
contret pel voluntari, per no sempre era aix, n'hi havia que s que ho feien,
aquells que en sabien, per d'altres o b no ho feien, i deixaven l'espai en
blanc, o b signaven amb una creu. Que fos aix no ens ha de sorprendre, ats
que l'accs de la poblaci de condici social ms humil a l'educaci no era
una qesti prioritria en la societat de l'Antic Rgim.
Vistes les dades de la taula anterior, noms van signar el document
r i l % dels voluntaris. El fet de posseir aquests coneixements mnims
permetia als voluntaris accedir a crrecs ms destacats dins de la milcia, la
majoria passaven a nomenar-se sergents i caporals.
La resta es repartiria en un 45% que no signava, i un 43% que ho feia
amb una creu "X"; en un i altre cas podem deduir que la majoria no sabia
escriure ni el seu nom. El fet que hi hagi impresos en qu hi posessin una creu
i en altres no res, podria ser simplement una decisi de l'escriv que feia la
filiaci.
Si fem una valoraci per companyies, la que ofereix ms niyell formatiu
s la desena, amb un 14%, en qualsevol cas la diferncia amb relaci als altres
voluntaris no s significativa.

64
3. CONCLUSIONS
Desprs de les dades que s'han presentat, es pot assegurar que el paper
que van desenvolupar els habitants del Partit de Montblanc a la Guerra Gran
va ser fora important en tots els aspectes.
, En primer lloc, van tenir una aportaci econmica apreciable, que els
va situar immediatament darrere de les aportacions dels grans corregiments,
quan Montblanc noms era un Partit. En segon lloc, va aportar un contingent
de voluntaris que representava la meitat del total del Ter de Tarragona.
Finalment, un element que cal tenir molt en compte, la fermesa a l'hora de
donar suport al pas, Catalunya, com es demostra en la rapidesa amb qu van
formar la quarta companya, independentment del fet que el seu territori no
estigus directament amenaat; i sobretot aquest sentiment (per qu no
nacionalista) d'arrelament a la terra, que donava a conixer a tothom el
veritable origen dels seus voluntaris.

BIBLIOGRAFIA
AYMES, J. R.La Guerra de Espana contra la Revolucin Francesa (1793-
7795J. Alacant, 1991.
CAD, M . Guerre et Revolution en Roussillon 1793-1795. Direction des
Servicesd'Archives. Perpiny, 1990.
EMC EJRCITO. Campana en los Pirineos afinales del S. XVIII. Guerra de
Espana con la Revolucin Francesa 1793-1795. SHM Madrid, 1949-
59. Tomo III: Campana de Cataluna 1794-95. Madrid, 1954.
FBREGAS ROIG, J. Catalunya i la Guerra Gran. L'aportaci dels corregi-
ments meridionals. Diputaci de Tarragona, 2000.
. La Guerra Gran 1793-1795. El protagonisme de Girona i la
mobilitzaci dels miquelets. Pags Ed. Lleida, 2000.
OssoRio Y GALLARDO, A . Historia del pensamiento poltico cataln durante
la guerra de Espana con la Repblica Francesa. Madrid, 1913.
RECASENS, J. M .El Corregimiento de Tarragona en el ultimo cuarto delsiglo
XVIII. Tarragona, 1963
ROURA, LI. Guerra Gran a la Ratlla de Frana. Barcelona, 1993.
TASIS, R. La Revoluci Francesa i Catalunya. Barcelona, 1989.

65
'<
oi C/T
cij
pa -5' ca' fi
pa o
< -Cl <i) i C/1
*^ 1
O
1

PQ
pa
i: XI 0 0 fi- 3 { S
Q S% S 'S)
== fc "d
,
co"
< XI o ta
^ 03
u <D (D 0) X fi
-2 !^ 'o ca o
o ca

i
c fi
U 1^ <D
Z 73
ca
^1 c
3
ta
U 3
ca

<c
,
<; v^
CO
\,H
/D
VI
00
H ^
CC
Q
K 55
Z
ca
&<
< > o > o
11 1I
D t j u
H
U
< O ^ O ^
la
Vi
pa c<!
Q
< O
-i
n co U-) <s
H
^ a.
H
<
H On lO IT) lO ^
J
<
'-<^ a.
U
O +-i
J ON oo ON i>
z -S T-H 11 ^M 11

pa

z \
pq o o O o o O
Q .M d t c c c fi fi
C3 S ca ca ca ca ca ca
00 3 'r^ F^ ^ ^ ^ ^ ^H
W e -i -O X) S -S Xi X) X3 X)
J-*
c c
-4-
t t
^-i
c c
-^^ ^l->
fi fi
-4^

o oi
C> o o o o o o o o
z q %%
<
KJ
ss ss s^
m
H c^
Z U ca
o k
i3

t>3

(Zt

=i. o ca ca
& "gj
pq t fi
ca 3
Q
H
1 ^
fc
ca
OH ^ s 1(

<
PH
cfl
P3 es ^ca
Q C5 >> 3
s o a S
00
O
C/J

o o es n E-< V-1 '>


>o fe <r) o
&
S .:^ <^ < c =1^ fi
pq
P so <N O ^ <M OH <N (N Q <N
^ ^
<N <
a
<N
C
i 'i es
O g .
i>
1 P=5 0sa
0
o o ^
-i-j
00
9
00
fi
ca
- ^ CL, o :
^
00
-* (N -^ C/3 ^ D 00

66
G
ca O *C
tZl 11
ce ' O .
o ca O =3
"2 i: ^ ca
ca ca 61 S d 2 <u ca
.
d fel 3
"i'S ce- -o g s s
^ o S a 0-5
oa S ca
Z XI X) ^1 Z > ca

X s 00 X X

i o o o o
--i
o
t3 u

- T 1
- - -

ro en
V~ IN
1
v-i lO in u-i >o

en o

o u O O
C cl d C d d d d
ca ca ca ca ca ca ca
11
ca
^ ^
to oa
S B -3
c c d d d d
o o o o ert c
o o o o
2 S

ca
ce
o o ca
v: en
D 1) .^ ce 13 .2
O O ce /(D
S s = C d
ca ca S g
d

l i P-, 2( 1^

0) ce
S
o >
lo W -^ "^ rS ^ >o J -^
S ^ 13 "2 <^ 5! la =^ ^ " ^ '^ 2 ON ca "3

i 'i S ? U cs H, U
P .sa o ge
^ W U

67
-2 3 co' B

^ Oi _C3
^ ^^ M o
. s a^ l o is
^
M
J'l 1 s ^
(D C
c ca

OI
U S
S
O ffl
1 ^ II
X X X X X

o o o o o o
.(
1( .1

i-H .1
- - - 11

co <n <M <N


,

^ >n ^ ^ ir> U-)

o ON
.1 es 11
fel

t/3 ert
ca ca o o
o o

K .Si 00 60
J 'i ^ V, ^
"
ca ca

C H
"S' M /ca /ca o o
~1 o o Ui W O
3 3
O
ca
d
S "o
<"oo -^S
ca
c (D ca S 3 ja a o -o
> < O 3 e 60
S ca ca
i'S S "
1 cu ^
W H wu

1 OI
C3
ca _ca

s <u ao ' s3
Cl +^
c
'o
a 00 60 go
O t in o '^ w-) c/3
Os H 4 0 \ c/3
=^ C r en
cA 8 g
i 'i o S ^
=^ - "3 o c 31 O 03

C5 ;5; S SI
Sil .-^ 11

<-! < U

68
f-T U4 (ji e/T
ca 0 UI
0 CA"
UI
U3 >> 0 I 13 u /O
-Cl ^ d 3 c/3 X) C
"3 -h ^S3 , , i3 'O
0 c/a /(D
0 ^ 'fi. /dj T J
s 3 2 ^H ca
0 X) ca 2 fe ca
a
1
c/
C3 o" ca
>^ i -S
li O
tA
o
o
tf
X
3'
3
c ca
3
ca X )
cfl 3"
S 0
3 0
s ^
ca X
3 ca

o 0 ca X ) 0 0 ca ca crt--^
u<
Xi U r^ ca
U x> g> 6 0

S? X ^1
X X X X X X
!>3 K

- o 0 0 0 0 0 0
s 11

^
^H '-H T-H T1 11

1( I1
<a
co

_i co ^ ^ ^_ <N ,^
^ a;

^ in lO >o V-1 o >r)


^ D^ ri

\
.Jj u^ T3
03 UI
UI 60 : c ert c/5 ert ert aj ^ ^/^ Vi ert ert
o
>
3
"3 "ca ca ca ca ca "=3 "ca *ca "S "ca
5 1
KJ Q
5 o'o'
PS o i
5' o ' o'"5' i> ' 'o' o''
J w C t Oi t Pi Pi Oi Oi Oi

ca
UI
^ cS 3
'a ca
!-. "u 0 3
es b) (/) <D
c ca CJ & ca OH .2
S o 3 "G 3 3 aj
ert
"71
\
CJ
cfl
S
ca CZl C
\-K
ca oa ca ca
0
s ^S 5S 5S
^3

ca ca
3 _>
S
CJ
2 ca
3
5
1 ert
.X^^ T3 "ca T3
) 0 > 0
3
cu D
ei O IT) >o "n 0 ir> 60 in u
a\I u li? 0 CJ
M 0 1\ en ^ S. 0 0
lO
ON
0
ert
S .i '3 <N "K
ON

CN
OJ
0 CS
(D
0 (N 2 ; r^ "S
1 OJ

O 0 0 3 0 3 0 c 0 u 0 3
1
c 1
ca 1 ca I U 9 >. en ,u
<N (N < en
<N fc CN \Uu
en <N
en PH
u en ca
(N m (N fe

69
3 ' c
-2^ i-^
X>
<D
c'
V l>3 sa C
^s 2 c
H
d C
(D 0 0
0
O S cf 13
-. 03
2 g
ca

'^ o T3 j; "o
0
a
a,^"
d o
ft fl S 2 i S ^ -3 CA"

2
K <u i
^
S^^
^ 1 2; i 0c 3 0
u S

2? X X X X X X X
co s

S-
S o o 0 0 0 0 0
t-H 11 <
^^
T < T 1 T 1

> r1 ^H 11 T 1 r-H ^ ^
ce

11 00 o
^ cC

^ Vt xn ^ >o l O xh ^
^ i;

*-*
es yi 00 0 o\ 0 t^ VO
04 '^ <M yi <N
"

0 0
fc p.;
C3 ca ca c a 3
03 ca
r -^
S .i M CO Cfl 1 I< r{ W) M c ce X> ^ ^ X
CS 03 3 3 i-i 1-' -h^ -t-^
5 S c3 oi ca cs C3 03
c c0 a a0
(HI
CO 0 0
O o
C/5 00

^ ca
ca 03
es
s^ c3 0 0
0 .S^
1
!3 ca ce 0 ca ca
a. J3 ( Q , CC 0
c
0 -0
g CS ca c3 3 C (50 S 0
^S 1^ 0
>> tS H^ PH
ca ca
S 2 u

^3
i
S ^OJ oS ^ 60 C/
03
o n ^^ -)-> ;-(
o O i n "
CTN >
^
lo
a\ ^
O >o
<^ _o
0 >/^
C3\
0
^ ^
ca
c
V-l 1 10 ca
Os U
(D

is
S .^ > 1 (D

"3 S 3 & es IN c3 <N ^0 c4 0 CM (U


O 0 -d 0 s
9 0 _L S 0 ,M
0 ^
1 ^3
< ^ 0
S;s ce

70
c/T
O
C ca tL> o
ca O , 3., S B
ca
c/a u
e ca ca 3
O
.
.23
il >- ca fi ca

>% i3
ca
o
>-. C
UH
^
u-
^cS
o
^

c/3
X)

ca
^
*.
_ca
3
c/"
>-.
ca
" S
^ Cl.
s s s o c C cfl
c}
03
p
<^
a
y 123 1C ^< iS o
3
t .^
03 a
03
..t
co
ca
ca
^
D
oi)
U S ^ -^ (U ca U S U U c

X X X X X X X
^ K

i o
yt
o o
.1
o o o o

I1
- .( - - - .1

C^ <N es co ^
"i

^ IT) lO in wo lO ^

l> o O ON \o ON

fel

O O
C C3 fe fe fe fe
T3 T3
^ UI
ca ca ca ca
3 3
> > _3 ^
_3 5 > >
"El 3 ca ca
M O
O O
3 , 3H
3< 3, o o
KJ Q
w cu fe fe
fe fe
ca
ca
ca a
o c -o
Cl,
o _, c es
11 o ca .S3
S o g a ca
ir!
OH
t^
2
d ca : ca
i. OH 2
2 c
Oi S

3
s )C
C3
0) Ol
_G
ca
's c/ D

<^ C/D o\ _a
S . (N O (N O S B, o c
OI H

is 9 c O (D
9 3 9 ^
Q ^5;
i 4 ^ O i n ca
<s fe

71
ai o
X> 3
- o - o X>
co c^ <lj
6I
t 5 s ca 0 XJ -^
d " ^ !=i

cfl ct o _f 1 grS
1 c^
(D
;H
c a p ! K S 'O
2 3 <u
SO
(Zi a :r3 ca 2 D O 3 3
2; u a d
Z X) M > 5 a 1 ua Iz; 73 :u

X X X X X X

> o o o o
1[
o
1r T 1

- 11 1 1 ^H ^^

l> o l>

* IT) ^ ^ * >n

t> t^ VO
en en
fel

o o o o o o
ca ca ca ca 3
G C
ca ca
c c
^ - < 1 1 ca S
I( ^-l
B -B X) Xi
C Ei
-2 ^ i i o o
o o o o -4-
c
o
-l-J
c
o
KJ Q
C/2 S
2S
Si O o a

csj
S3 a
c/3 ca i'S 'S
OM 2 5S O c
^ ^ 11

co
.S
"ca ca
S c
11
11
(D NU
ca
3
in B V-, o >n cj a
0^ o Os f ^ V-) O
1 0)

i 'i <N <=^


O
1
D
^
o s
C^
O
0^
CL,

o
u o c 9
o
3
ca
^ .5 ^ OH 2S T-H 1j CN Oi

72
c' "
o c
. .3 M g :
=H
3
Xl
C X) = "is
-2 Si, ca p co i o ' 2 B -Cl *j
c g o
ca g 03
c! C
S SS
o
S =a y
U S ^
*S H
V . fc: ^ s -s 1
u a /(D
fcl
O
C
J
^
X) G3
U S x u a .
o es o"
So ~ X X X X X X

i
ti3 G
o
11
o o o
<1
o o

- - r1 ^^ - f1

0-. ^ N ^ n

^ * m >o ^ >n

1 ^ T 1 r<i
oo
ri
o

O o o o o o o o O
C C
3 d
11 I(
c a C3 03
c c c c e
o o o o o o c c
o o
o o 2S O O

o o
'c "S
S S
O
60
C3
1 g^ '2 to
2 -2
2 o
1 3S < <

J3
s "33 ca

a "o ca
fe e
o o >o ca
1 D as c j
OI
o
^
a s 1 si 3 O t O
',
<D
co
Q fe: O o <S1 < CS cu C4 O

<N ,<
73
o 0
is" 3~
-Si ^
C3
^ n o 5 ce 2;
^ ;,- c l^
O -13 ^-< 0 ca
. o CM ^
S ^ 'cS
.2 ~- - 5 C/
"5" a 3 S'S
3 2
5JCI H
S 3 GO - - ca
ca g
1 Z ,S -3 II U S

in X X X X X
'>3 K

o o o
1I
o o 0 0

i>3

m co 11 C<l
C (N \>

>o ^ ^ ^ >o ^ "*

o M3 o 0
<N T (

W WD
^^ -4'

o o 03 ca
C3 C3 c3 cS OH OH
c a 11 I1
ca ca
5 -a
Is
11 ^ ^

CS ^

o o 3 3
9 S
uu uu > >
ca

3 Ci
'S 0 .2 0
OI
fi. O -3 2 ca <i> ca
B c 5 u fi OJ
ca ce
o = ca fi
^ ^ OH
^2 Oi <:

c/3

^(0 ca
s 4-*

o 0
1
U 0 2
P
>0 rt c/2 in 0
CTs O ON c
li? ^
1 0 <^ c/3
1 i9 IN ^

r 4 PL,
2 o .5
X ^
O
-sf-
D
O
9 6
ON 60

9i
<r) 0
9
'-^ r'-<
0
<N
Q Cl 0 fe
23

74
0
0 I
D
C/T P -S
C! s 0 03
0 0 ^ 0 c 0
t 0 03 c3 ^
03
3"
S 0 fi 0 13 XI
VI '
^- <u

B 1 2 a i s 1 ^ ss
C/J
D

sa -P ca 0 ca
es 03 S (D D
U fi U fi JO ca 2
Z fi
u U S

X X X X X X X

i 0 0 0 0
11
0 0 0

1^1
> ^^ - - - - T-H 11

1>3

\D ^ VO ^ <N (N

^ -=t ^ ^ ^ ^ >o
5; 0^

1 VO 0 0
11
00
T-H

c/1

0 0 0
ert" G
-0 13 ca ca 03

> > 13 13 > > 13 "3


0 0
C/D t Z l > > c/D co
2 S > ^

ca
C 03
0 T3
03 C3
0 13 C 03
0 03 0 c^ 73 v:
S =^fi
- 1^
(D u
5< s^ ca c3 03 ca
ca ,i>
> H 5S .5 t Cu E-

3 >
S OJO ca
>
0 0 Crt
ca
0
fi
in 0 lO > . 0 .S v-i
c
ca w
ON S m 0
S .^ cS 0
1 cfl CJv J>
1 ca 0\
1
c/3
0)
0 tj 0 0 cq U es cj
9 6 9 =
i 'i 0
C<1 P^
c
in 0
9
u-i
<N
3
ca
Pi
0
^
n
2
<S1 UH

75
o
-3" g 1 s
d
O 73
S S fa
OJO OD
s ^
6JCl X )
D - 05 15
| | S '^ C
1 G C TO
p > <t> S 05 05 < X
^ S U(
Is" (D S
00 O 00 UI
00
60 i^"

X XI X X X X X X

o o o o o o o o
<1 T (

to

T-H <N

>n <o >n V-) "* <o >o >ri

1 oo
es 1I
00
T 1 1
CM
es
00
1I
1

o o
s i Qj

is l'i
(Z3 CZJ 00 .
O C
rt l i ; o o 03 O o o
oi (S W Pi > pi
m 2 as ss
I1 ca
(D o o ni
M Ml
SP " oi
<a <u O
O C C! S fi
C3 C3 3 00
c a P-l PU 5 Oi! <
es

1)

o
o J3

O
_>;
'cS
1 i n 2S
V-) DL,
ON O
1 D ^ s in >
i 'i SI sa (^ C<1
'=' S

(N O
cs g oa ei
9
q 1^
9
O
rs
=3
"sC ;-*
(N fc
9 S
iS i (N fi
o o
r q CL,
^i ^-1 1-,

00 5

76
cd ca 3 3
^ s
-D XJ
ce"
ca
-Cl ^ cfl

1
rU
is (Z) 3 ca 2 la
SO 60 60
. a <D c
.2 ~- c 0" c ta S 0
t 5 0 en S c/ 60 tn fi
-2 =5, co 0 ca a
60 X) 60 . 60
ca
ca
X)
S'l 2
ca
11
0

S^ ts X X X X X X X
CO K

- 0 0 0 0 0 0 0
s ^2
^
1I 1 1 ^H ^H 1( I T 1

r-H ^-( ^ ^H 1-H 11 1 1

03

Oo 00 T ( <N ,_, c<l m


^=1; a .

O ^ in ^ n ^ ^ ^
^ 0^

^
t^ ,( \D 00 a\ 0 t>
Tt- <>l 1 1
CN (N
^
-V.

.K 0 0 0 0 0
C G fc CU fc fc fc fe
03 ca CS C3 ca ca ca ca ca ca ca ca
rH rH
3 3 3 3 XI XI
60 60
3 3
60
3
60
3
60 60
3 3
s d c s0 fc c c0 UH
0 0 0 ^
0 DH & (X OH OH

s w w w
ss uy 00
ss W W W

^ ca
_c CJ 0
C3 C3 ^ .2
<U c
en
0, ca 0) ca 0 ta
(U !-i 3 3 "S
s '3 ca 0 co 0 ca
1 0 ca ca

ca en
ca
ca C
s ^0
ca
(D
-53
>
0
60 c 60
ca
Q un i5 V-) 0 O '0 m 0 u-i ca U-1 " 0
m c en
K ^ ON ^ o\ "^ Oi 0^ ?3 Ov U ^ t
0 ^
0 (N S co 0 S3 0c co 0 m (Tl Cu
0 0 0 c 0 ci 0 0 c 0 ^60
_ 0 0
1 ca ca 1 ca _', ta <N ca
Q IS: 2 < r1
0 0 fe 0 "!
S ss 0

77
^
3 ca a>
'i t"
c S ert"
c
c X 4s
ca ca
o C/3^
o UH O -2
=3 b c1 ca
1 is
-. rH
o
ca
^
ca
U X) ert"
-S - B crt 3 3 ^ ca
^ is o
^ ^" _ca

00 - g ^g U o vn V
ert ca
B -^ S
<u is ert i-
^ ^ 2 bO-g o so
60 ^- ca

ca 2 2 .g Pi ' & ^ e .a
u e
X X X X X X X
!>3 S

i.
o o o
T(
o o o o
11 T 1

l>3

<N Oi CN m T-M (N

l O ^ ^ ^ >o ^ ^

ON 00
<N 11 1I

4-> .(-> O
UI U c c
tP tP j a _ca ca ca
C3 os OI c/ ert ca ert ert -4' -4
60 bO VI Crt
o o E5 C 3 3 "ca " 3
-2 O O 'o'"o'
ca ca trt ert
SS O O So
to ca
ert ert
o
._, "3 2
s O
S =3
3 ca ^ fi'S
ca c5 te fi
> M
2 '2
a D e c
o rca
s h^
ca
<; <C <
<

s
s _o ca
13 c ;-<
o > o O Vi
3
ON C Os . 0^ -^ c^ ca Oi O
5 I <D
c U
is ro
9 S
O CO
O C
c C
C!:!5 O
oo 5
1 "*^ 9 & O
1
OJ
u
c m
9 a 9
oo S ON D
O Q o fc o < oo D O OH :2<
o 2 O PL,

78
^ . 03 3"
c tzi _,
C 'O .2 5 D XI
C/3
-Cl 5 tll y -^ :"
C 03
-S -H i2
ca
%
e c3 0 -5 CU
fi 03
S ~ - c H> d
>>
-S cx, S^ S ^ 03 03
c"
5 0 03 -^g

. t 03 rt ^ 2 1 s ^ -S 2
r'l S =30
ca
U X3
Z X)

X X X X V-H
C/3

0 0 0 0 0
.1

- - - - .t

m 0 0

* t -* in W-1

yi ON 0 C50
11 11

CD
a c
3 S T3 Ta 03 ca NO ja
c/i cfl i V3 (D U bO 00 S XI
> > (D ca *
o'o' 'Ei'a
cd ca ^ S 0
> > U S S

ca
u< 0
0
Cfl ;/; C
03 . 2
S ^ S
5; 0 S g
0 q
1 00 S 00
a <
| X) fS
ca

^ca X!
S 0
0 ca
53) C
03 03 ca

-S .i! ON 0 >o IS oi 1 =^ s
i 'i "O 0
cn ^
0 <o
1 UI
=^ c
0 i 0 03
0
as
a
0
0 1-,

79
^ ca
C p
lis
2 -4-

S
o
i S
/T S's
3 o a fi
2
3 C3 S oa 2
E^ "s :z; Xi 2 3 2 g ua U 6

S? es tio C/2
o o o o
2 2 Z 2
S-
S o o o
-H
o
^H
o
'1
o
t3 G

'^ T 1
^^

^H ^ ^ ,1

^
<r,

(Jo en \o (N cn (N ^H

^ CL,

>. >o ^ >o >n 1/-) m


' ; CL,

+-*

co ^ ^H
o O oo
^H cn CN <S ,I
-*

CS CS ^ cd *^
e t j
o o
tJ
o ,o ca ca
1 O SO C3
o o
c3 ca
o
fi
o
C
(D (U

C3 cfl > >


-J Q 00 C/D
3
> w
t
C3 C3

PQ PL| CU PQ m c/5 t

=2 C3

13 ca
o ca
S
o i'S 3^
^1 s (2s ^ S C^ hJ

4- c3 o
1 ifi
ca

{
t/1 O,
a i
in > _>
t o . 1 {/I
o en f<l ce <N cn a <N cn !> cn fi
1 i
Q la;
S O O ^3
m ^ 60
.
O W o -t
o S
o S
00 9
O 1^ c/5 (N J CO
1 H CO cn S

80
c
o a c"
3
0
u ca
ca
ca
ca
3
_ca _ca
"
_ca

B B c"
)
>-.
a 2
i
H
i >-,
c
ca
g'S
-i
i2 2
C3
ca
o
=2
ca
U S
3 ^1 ca
U B
2 U X
ca
U S
2 ca
U B
2
ca
U S
2

U 3
o o 0 0 0 0 0 0
2f
2 Z 2

i o o 0 0 0 0 0 0

(N - - <N

O n V-) "O wn in >n o


1i
^ a.

en cn t^
(N (N (N CNI

_C3

,0 ,0 ,0 ,0 "o 1-1 ,0 ,0 T3 - O
U-^ C4-H
03 ca ca ca ca ca ^H -(

"^ "ca 0 0 0 0 a & "ca "ca 0 0 (D 1>


c c
S ca
ca ca
ca ca ca _a ^ s ca ca
ca ca ca ca
c/3 y i S S ca ca S S > >
U U

ca
Si 3 ^ 0
ca
Cl, "S ca 3 "5 ca ca
??
0
co
(D
&.2 C 'C
w ca ca ca ca y ca ca
c 2
<s < H ^2 5S < IX, 52

c
cy3
S
'sb D ca
c ta UI

^1 m 0
^ P3 ON ._ >o <
a >n 0 wn p
ON ^

ii O
^
D
o
rn tt
0
^
D
"5
cn ^ ON
I
cn a
_
(D cn ' ^
0
1
u
^
cn
9 S
0 Pi a
0 lU
0
Q ;5; en i-s cn 0 <N P-i -H [I, ^ 0
<1 1t

81
ca
Si H - o i
J B O
g g 60 3 43 1 s
c fi ca
w ca

I fi
I
C/3
^
to S OJO
ca O
-^ H
P '*d
is
ca a <i> b
I
^j - i
u a ca S
-^
5
ca .H
X5 O
U S
o o o X X X
2;

I-i
>3

<N

<1) i>
-a -o
/ca ta ^ca ta
D (D
> > > > ca ca > > > > ca ca
~I O O O O O O
ca ca a s
C/3 00 "h3 J t>Q Uo 00 Uo
cn i/2

-t-J rrt 3 ca
S ca
11
ti)
c
(l>
u
m
H ri fi ^ 5
OH <

fi
ca fl)
2 o
^ 3
3 o rr
ca CU
in
ON
I
cn
in
rr.
o
r/1
fl)
in . lO
ON sc
rn CJ ON <; r<-)
o
O o1 fi O O 4-;
9 3 rrt n
H
ca
11-) ca IH O aT
(N Cu ^)
<N PU Ct ^ P3
CM K^

82
03 0"
2
"Cl <ij
-B
a
li ^ t :
S S
2 1- = ,
ert
ca
C
Crt 3
t
0 t- >P
0 a
=3

0 0
^ .^
Crt 3 6 ' S
. S cd ca / O ^ 0 *< ^ > ^
ert S "o "u C/3 -^ ,. B 0 >
" i> S
.a Si. c3 P
-*-' H
^i c/

ca - Q
0 p

> *j
s
S S 3 (>^ b 3 <u ca
b ?
U S r^ fe <=* h^ ^H

U J2 0 ca 6i 1 2 ^ XJ

X! X X X X X
|>3 e

i o
11
o 0 0 0 0

11
- ^ H
-- - -
!>2

0-. o \o (N -
'i

>o -* in v-i ^ IT)

00 0 00 0

ert
t: t;
c e+H C_,
' ca TS -d
ca ca
O o o ca . 0 0 0 > >
c c vi ^
<o 0 ca ca
KJ Q

ca
S c
c
ca 0 ca
S t i oc
cu <C
ca

5:s
ca
i| ca ca

W5
^0 ca
'0 X) ?
ca
ca
^ oc 0 c
lo W) in 0
ON C" >o . - , o\ _ >n Oi ON 2
S -l 0^ C 1 0)
co 0
co 0
0 c
i 'i O 60 0
1 ca
c
e n ,1-1
1 ca
^i
(N <

83
0
3 3
-f C3 c
^ ta . 13
0 0 X! c ,^

0
G
0 u cj"
o
.
-is
1 ^ . ca
a
t/1

c2 a
H
^ B
(D
a
>> ^
aB
ca
a ^ c/T X) a ^
cl S ? =3 ? =3 S s =3
-2 Ci. C3
t J3
"! 3 c3 S 0 2 -^ 2 X) ca X3
c H
ca
u a
g
^1 ^1 ca g
0 X3

Sf X c/3 X X X X X
02 ss

& 0 0 0 0 0 0 0
S T 1 11 ' [ ^H r - T : T

^
1 1 T 1 ^H 1[ ' 1

i>2

1 1 <N 0 (N 0 0
'i
^ a.

o in ^ * ^ '^ * *

^ tt.

+<.
0 l> >o l> ^ l> 1^

IN ' ' <N T T 1


CN

X
0
i-i S t i
^
-a -0 ,0 ,0
ca ca
"3 13
0 ( "^
> > c; c Q > > > > > 0 0
ca ca
a 0 0 ca ca 0 0 ca 0
>~J Q Z3 00 > W o 00 ! / ) tZi c/3 c/3 m m
OH
> >

ca
0
ca
a, 0 c 0 'S <U
t ca
S 0 es <u i s ca c
i s q tS a ca

Pi H
< 0 5 t 1(

^>
i| Pi

0
M ^0 yi ca
s 3
0
ce
0
a
0
Cl in ai in U in dl
s " > c <3^ _ < ^ CQ o\

s s
co Q
9 S
:-
co
0 2
"C
9 ^
CO ^
0 (U 0 S
co c
0
JO 0

0 t 2< 0 0 (D ,t
<
0 -^

84
o ca
O
a ca
x> 3
D
<S -
is 3 3 X) o i
. S g ^ B ,> t4H Si
-i. r/; <L KT c X )
O ^
ca p c3 i> J3 5
S
S'S 1 g S
ca "^
o
ao oo s-p c i S
<U co i^ ca S ca S o ca
r'l e = r'^ ca
U g U 6 O i X3
U S XI

SP X X X X X t X
Ce S

i o o o o o o
T (
o
11

1I
- - - - - -

o oo ^ o o
O T 1

11

i" -* ^ ^ * ^ ^ lO
^ oi

vo r- 0\ l>
1 1

cu
i3 iS _ca _ca 73 - a
cs ca ca ca "o 13
o o o o > >
^ i >
o
0)
o
c a
ca ca
"o "o ca c3
S . >
" "o
.S .>
"o "o
^ Q c/2 Cfl SS C/D 00 00 00

ca ca
o
en T3
CD 13 ca
S O 3 ex
O i 60
S fe il> C
r! =
ca C ca
Q < O c/: c ca
0) ^ 11 11

OH fc

0)
C _2
/D
s iCl
ca C/J s _ca
'cfl
'>
Cu "o 3
O o 01 T3
Vi
in t- Q w-i ca
in W '^ U
S .i "^ fe 0\
1
c/3
D
cA en
o S

9 S m o o 2 O u
i 'i o -g
^ !=!
O Oi
00
r-H
S
< >n o
o c
,J, ca
(N <

85
v
^ cfl

c c f t ^
S a o O
3 i :
g
ca
S"
g ca
a a a ^
UI i3 ^
60 ^
^ ^
^1 ^1
^ n
X o o o c/2
'Z

& o o o o o
s 1I ^H T-H

> 11 <1

<a
^
o^
"i
co o \o VO o
11

rt; o ,

c> ^ NI- iri >ri VT)

'; a.

t-i

-S ro VO a\ O ^H
?3 ro ^H
<N (N
fel

^ 03 C3
o o ca
5 5
.2 2 3
s .g 'S 'S
<^ 5. ^ cs ca
5 S fi -fi _; Cy ca rt ca ca
-2 > 3 a
c/3 T3 ^


^ o
bJO

53 w
to /Oi 33 S5 1
el ca ca d C
1 ca
Q <
ao

c/5

es p es ca
s * j
> j 11
^ ^ c
as e - <t> (D
es es U
O Q Ot O h-l A i n 00 <0 X> >o cj
a\ o 0\ M
S B
i 'i o c
1 ca
o
u
e
9 S w
es
^ 2
9 a
4 ^
o c
O o
1
'Cf
9 S
2
0)
Ci

o o <N Pi
O t-1
0 ca
^-i
0 0
ca

' ^ en"
C/D
B tH
"Cl !U ' "Ei ca c/T
t-T P 0 ^c 0
c C3 SH Vi 0 sa
,0 ca ca ca
Cfl c b ca
a _^- V3

g^S
sc/ c
c^
ca
S
bfi _^
en" 0
c/T

-2 a, c c 3
0 ca c ca
4
0 2 fe ca

li^ ^ca J2
3 (D c/^ ca
5 "s U S U 3 :2 U
ca
s U 1^ ^
u ^
2

0 0 0
5> e
Z Z 2;
0
2
0
K 0
>3 C z z
S
- 0 0 0 0 0 0 0
11 '1 " H
^^ ^-< ^ ^^

11 ^ ^ ^ ^ ^ ^
03

vSi 0
_ -* <N
^ a,'

n >n ^ in -sf -* * ^
^ o:
^
c^ ^<N en ON ^ \o 0
<N
" '^ '" ^ "
03
0
ira
0
ca
0
s ca
0
* j

'3
4-j

'ro
\ c c0 c a
0 0 0 3 3
ii ;cs ca ca 0 0 0
60 O /ca <
,3 ^ "ffl 13 "ca
fi -fi ca ca fc fcl
-2 '^ ca ca ca 0 0
^ Q 00 CQ K CQ Oi Pi
m m w w c/3 c/3

S
Q ,_H
2 S 0 0
a. 3 cd
.s 'S "S "S 0
_ca
0 c /O ca
S 3
2 s 3 3 ^ C/3

ca =^
-i-i ca C/l
^ a ca ca ca q
0^ 2 c < 0
< 3
ca
W O, CL, c/5 D i

J5
2 0
S '?! MU
0
0 B <fi
m^
ca 0
0 UI 3
u-i lO 0 m in S "n 0
S Os 0^1 H ON
1 s I
0 4 >S ;:3 < 23 0.
2 S
0
IS
0 .S
oi ^
9 3
0 a
01
00
U 0
c
3
ca
0
1
c
ca
0
9 Si 0
1
u
en
'% CL, i.
10 9 ca
<N OH '1 C4 m co

87
(/i
-3' fi
c/T fi
c o p
is o
g en g o
13
S o c/1 S ^ en
>-, 2
fi S cc3 l o fi
o3
fi ca
S fi
(D t*
2 2
.*
/1 t~<
a
^1 ua ^a to
ca
H
3
U B
o O o o O o
Z
si.
o o o o o o o
[

- - - v-M 1[ ^-^ T H

(N - (N 1[ o

* >o lO m >/-) ^ >n

+-1

en en o 00
11 <N CN

ca 03
13 _CS ca o o o
O O fi fi
la ^ fe o o
s s "3 '3 U O
O O ^ S SP
'a'S. co tzi
. 3 & ca 03 >^
00 C/3 > > ' 'pit c/5 i W OM 2 m

03
03
'U ca
o
=1, ca c 03 'i CL
en
(U
O
S fi <D is fi T fi
(D c/1 ca
-1- H
^ fi l-r, PH

s
Cl
3
b
3 13
13
o
13
1 en
O

>n pq o *d in S
ON J-< <r> 3
s ^ >o U I CL>
o c o g. 4 > O Q^ ^ fi ^ CL ^
O
3
fi
O fi CN '3
^ 2 o oT
Q ^ es 1 en
O o
^i CN vi;
50 ^
c CB ca
^ o C e* ~ o
-Cl S

-. S
c/T
3
CS i^ p
O &
u
>
si
, o ce"
CA c/
cfl . 'O O
11 C
C3
cfl" c
C3
e
o
00
ca
- O

C S o
ca g ca
- /o
(D i
5X) - g
O
'S
CB
c/1
03 ;-<
(D C3 ^ is

u Z ct
u S ^1 > U S ^
7^ S SP
/!H X) ca

o o o c X X
.2? <3 2
2
& o o o
S i-H 1 o
^ H o
1i >
^

^ ^ ^ _ H ^ H
o
'>3

O^ \1 ^^ ^ 11 o
11

^ a^

On ' U-) m ^ in *

^ a^
i^

es \D oo 00 m in
(N <ri 1(
en '^t
''
~\ ca ca ca
a o
a
K ca ca
[L; o o [I^ li
3 "2 c/1
03 ca ca ca
/ca ca
c/o P 12 OX) 00
3 S a ^
fc t ^ ^ =
i^ o^ &< ^ b
-2 5 es C3 ca
CQ CsQ
O 03
H 00
c/l c/5 r-i; ca
^ Q 00 C/D Pi W ww hJ CO

ca
ca
! o o
co 5
Ei, 'S
Cfl c/i
ca a _
o ca
O o ^ ca o ca
o a c< 'fi.
a
?3 ca c3 C3
o S 'S S a
1 < o Oi 2 c
Oi S

>-. c/1
-ca
S a t'
NO 6
o e
c es 13 ca
v-i ^S in
o<
c ^ t
ON CO (3N ca E ON _ "^ 5 0\ en
en 4 w 4 Uc o O ON ^
1i o
1

(N 13
o
CTN
c
O
O
00
ca
o 1-1
i-H
o g^ Cu
ca
U
1 c . 3
<N H 2
o
A.
a
"3
T1
O ,!-i
_ CL,

89
3"
X) ca 3
0
ca c" ' 3 Uf
c 1
0 c! 23
O -is C5 CS ca ca 3 ca J 2 ^ s g
-. Q O X 2
-O ,r0 X) - iJ-i Xi ', w
0 Xs-<
> ^
,,
W r. S c/T
>> c ' O
c c3
S e g 0
s p C3 2 ^ ca 0
4-
ca 0 a ca p ca ca P ca

U S
ca
c
ca
U
S'l 00
ca
U 6 ^ U S x> U S XI

Sf X X X X X -on
^

& o
r-^
0
T 1
0
^H
0
T (
0
T-H
0
T1
S :2
tq G

^ _

<u
1t ri

0 co 0 ^O
>^
t ; a.

G. in >n ^ >o in V-)

' a .

-S '^ 0 o in 00 ON
C4 en 1[ sl- 1I
fel "
\
S
0 S
ca J-.
ca cd
ss V'-
13 T3
V^
c b
M c/3 3 3 0 0 _ <2 -3
(D (D
"ca "ca "ca X) X5 s 0 <u
c c 0 0
ss
o o C/3 c/2
'0' ca 0 3

u u > >
ca
iS "d ca
TJ ca c ca
60 E3 ca
0
3 = n ca
ca 0 c ca
0
Is 0
f Pi E

>.
t
C3
ca ,^J
o tso ca
a 2 ^D 8
"O ^ u-i 10 C/3
K ^ o^ ^ ^ fe a\ s
0
Os a >n f-^
CT\ 0 ^ Oi
t> 4- VO Q, >o >o 0 m cv ^ Cli
a s o o
01 sr 0 0
a 0 sr 0 w

o O
M
0
s
ca
0
0 ca 0 K^
-1. co

90
p" 3"
1^ C O
. 3
2 ^
X3

u ^ "^ E-^ o c 0
o is ca 03 2 o ^ ca / o 2
o S ^ g ca g
ca ca
C S
>. "3 S^^t3 C ca '^
<L> ,S cf3
ca X) -! p i
3ii -< o ca ca g 2
U X: 00

SP X X X X X X

i o o o o
T 1
o 0
T-H

- - - - - -
1>5

^ H
- cn (N (N

VO l O in >o >o
'>
i
O 00 C^
(N

J ca" -;3 a & V "ffl 13 13 13


5 ^ UH
XI
ca
r-
E
ca
Cv3
fc
3
fc i::
(3 C3 C3 ca ca ca ca ca
C/D cn &0 C/D OH , < 00 U U !>D &o c/D c/D C/2

1-1 Q

es 13 c
ca &.2t- 0 ca
S a 'd (D
M cd ca ca ca w2
>3, H Oi S
5S 5S

u
S > "ca C
ca a ca
o H
c/:

u-,
S . ON W <^ Un
o c O D O D
9 ^
i 'i J,
O l'S
o O o O o S o o 5
es H m

91
CO
c co
ta 2 ta
C
O p 2 3' ca
,. ca
cs ca
"o o
b
S d
OI
S
ca

"i S oi
c3 o
o' _^
i -^ 1 g g is ce

3 (u ca
>^
ca
Cf
1 il 1 s S ">
ca f-t
ce"
^ 2
S
1o ca ^
ca g cfl
ca o ca
o co
ca
W
S XI
ca <L>
>
Ml a cfl
ca s
U U ^
C a
PI
Xi
U 6 U
X >
^ X X X X X X
C<1 K

- o
s o
11 o
T1 ^ H o
^ H o
11 o
T<

r^ -2

4 1 [
^ ^ T 1 T4

^
i>D

On o o o cn
^ ^
U~i >o 'sf "* ^ u->
^ Q,

t-A

o ir-1 \o o\ co l O
CN|
-NI- CN T-H 11 (T)

\ !/;
O
id fe li
ca ca ca - S ca ca
^ I1 sa
"2 "3 "ca 'ca _3 0 0
o o ' o
c/2 c/3 c/2 u c/2 w t/1
co

ca
S w
o

D oi
S
O
e
ca
03
en 1"- s
o o O 3
1-5 l-s Pi 2S O ca
^2. Pi >-5

'
o
^ > o ca 'S "ca .1
0 c >o >o V-1 c iri
ON
I
ON 1(
1
c 1 ON >
ON ^
ON c/i
li
en 00 Oj 1>
<u O o O & o oT o
o !i> <= S c
T-H
O O O O o 00 O ca
< yi ^ - 1 1-5 ^

92
"i - /O D
0 o ^ </3 1( C o
C O C 1)
i- b g 2 o re <D cu,
ert
ra e f3 <u
3 S -
fi ^ ". c
re
J3
1 oi S ^ O ^ n
w
S ffl = C EU P "^ ert 3
U ^ s > Z -D XI
fi D
O
G
re
Vi
2P Q X c2 13 3
-4->
^
3 Fi
TS re
li. re
o
1I
o S
s
S
J3 ert

2C
ert re
T1 T1 re >
ert 0)
^ c
re 3
'C
O T-H
Vi o
yi
3
ty re
re ^re
!>,
re ert
-* U-1 O O
3
^re (D
13 3
^ cy
^ oo (D
cu fi
fel re
o
o
c r.

re
IIT re
D
o C
Crt 3
c
ca re O
o
3 re >
3
t*
KJ Q ^1 > S c
(D
;:4
D
3
cr
a re
o o
re -o
C3
l-l
o (U

Cl.
"re
a c3 Cl, I j 00
S W)
02
1 O
^^
M
l-H o
^o
re
fi
o 3
re O
U
0)
Vi fi re
3 Crt 10
< < O
-d s^
o ><
GN ert re
S . o >-l
Si 1
00
D
O
^ u *
i 'i o e .
' re "
w
H
o
Q 15: O fe 00 2;

93