You are on page 1of 4

MGA IDYOMA

1. butas ang bulsa - walang pera

Halimbawa:

Palagi nalang butas ang bulsa mo dahil palagi ka nagsusugal.

2. ilaw ng tahanan ina

Halimbawa:

Magaling ang aming ilaw ng tahanan pagdating sa pagluluto.

3. alog na ng baba - tanda na

Halimbawa:

Alog na ng baba na kayo para magbuhat ng mabigat.

4. alimuom mabaho

Halimbawa:

Alimuom niyo naman po.

5. bahag ang buntot duwag

Halimbawa:

Bakit ba bahag ang buntot ka?

6.ikurus sa noo tandaan

Halimbawa:

Ikurus sa noo mo na akong bahala sa iyo.

7. bukas ang palad matulungin


MGA IDYOMA
Halimbawa:

Napakabukas ang palad mo.

8. kapilas ng buhay asawa

Halimbawa:

Ang aking ina ay may kapilas ng buhay.

9. nagbibilang ng poste - walang trabaho

Halimbawa:

Bakit siya ay nagbibilang ng poste?

10. basag ang pula - luko-luko

Halimbawa:

Napaka basag ang pula mo .

11. ibaon sa hukay kalimutan

Halimbawa:

Huwag mo ako ibaon sa hukay.

12. Ahas - taksil; traidor

Halimbawa:

Sa kabila ng mga kabutihan niya sa kanyang pamangkin, si Gavina ay isa pa lang ahas.

13. anak-dalita - mahirap

Halimbawa:
MGA IDYOMA
Magsikap kang mag-aral kahit ikaw ay anak dalita.

14. alilang-kanin - utusang walang batad, pakain lang, pabahay at pakain ngunit walang suweldo.

Halimbawa:

"Mga anak, huwag kayong masyadong maging masungit sa katulong natin. Alam naman ninyo na siya ay
alilang-kanin lang."

15. balitang-kutsero - balitang hindi totoo o hindi mapanghahawakan.

Halimbawa:

Huwag kayong magalala, hindi basta naniniwala ang Boss namin sa mga balitang-kutsero.

16. balik-harap - mabuti ang pakikitungo sa harap ngunit taksil sa likuran.

Halimbawa:

Mag-ingat sa mga taong balik-harap. Sila'y hindi magiging mabuting kaibigan.

17. Bantay-salakay - taong nagbabait-baitan

Halimbawa:

Sa alinmang uri ng samahan, may mga taong bantay-salakay.

18. basa ang papel - bistado na

Halimbawa:

Huwag ka nang magsinungaling pa.Basa na ang papel mo sa ating prinsipal na si Ginang Matutina.

19. buwaya sa katihan - ususera, nagpapautang na malaki ang tubo

Halimbawa:
MGA IDYOMA
Maging masinop ka sa buhay, mahirap na ang magipit. Alam mo bang maraming buwaya sa katihan na
lalong magpapahirap kaysa makatulong sa iyo?

20. bukal sa loob - taos puso tapat

Halimbawa:

Bukal sa loob ang anumang tulong na inihahandog ko sa mga nangangailangan.