You are on page 1of 2

EDARAN KULIAH BAB 1 : PENGENALAN PERAKAUNAN PENGURUSAN AA025

PENGENALAN

- Pengurus setiap organisasi perlu membuat keputusan yang terbaik untuk mencapai objektif
organisasinya.
- Peranan perakaunan pengurusan untuk menyediakan maklumat perakaunan yang sesuai
dengan objektif dan keputusan yang hendak dicapai.

DEFINISI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.1- PERBANDINGAN PERAKAUNAN PENGURUSAN DENGAN PERAKAUNAN KEWANGAN

CIRI-CIRI PERAKAUNAN KEWANGAN PERAKAUNAN PENGURUSAN


1. Jenis Pengguna

2. Pemasaan Laporan

3. Tujuan Laporan

4. Jenis Maklumat

5. Bentuk laporan

6. Peraturan
Penyediaan Laporan

1.2 FUNGSI PENGURUSAN

i Perancangan

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

1
EDARAN KULIAH BAB 1 : PENGENALAN PERAKAUNAN PENGURUSAN AA025

ii- Kawalan

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

iii- Pembuat Keputusan

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.3 PERANAN MAKLUMAT PENGURUSAN

i-____________________________________________________________________________________

ii-___________________________________________________________________________________

iii-___________________________________________________________________________________

1.4 CIRI-CIRI MAKLUMAT PERAKAUNAN PENGURUSAN

CIRI-CIRI KETERANGAN

i- Ketepatan

ii- Pemasaan

iii- Boleh Difahami

iv- Relevan

v- Kos Efektif

vi-Fleksibel

1.5 PERANAN AKAUNTAN PENGURUSAN

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________