You are on page 1of 4

Termodinamika vebe VI as

T-s dijagram. Osnovne promene stanja

Promena stanja sa dovoenjem toplote Promena stanja sa odvoenjem toplote

1. Izotermska promena stanja T=const

Izotermska promena stanja dovoenje Izotermska promena stanja odvoenje


toplote toplote
2. Izohorska promena stanja V=const

V1V2V3

Izohorska promena Poloaj izohora kojima odgovaraju razliite


zapremine u T-s dijagramu

3. Izobarska promena stanja p=const

Izobarska promena Meusobni poloaj izohore i izobare u T-s


dijagramu
p1p2p3

Poloaj izobara kojima odgovaraju razliiti pritisci u T-s dijagramu

4. Izentropska promena stanja

Izentropska promena stanja


Osnovne promene stanja u T-s dijagramu