You are on page 1of 6

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI ISNIN MINGGU 29 TARIKH 07-Aug-17

KELAS/
REKLEKSI/
MASA / KANDUNGAN
CATATAN
MATA PELAJARAN
BAB: ENJIN KEHADIRAN
3F _____ / _____
SUB TOPIK Bahagian dalam Enjin ______ orang
(23 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF: - Megenali bahagian dalam enjin. menguasai
- Memahami fungsi bahagian dalam enjin.
9.00 - 9.30 aktiviti PDP
AKTIVITI: Murid:dterangkan
9.30 - 10.00 - Bahagian-bahagian dlm enjin pada hari ini.
- Fungsi setiap bahagian dlm enjin.
K. HIDUP BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Kreativiti dan Inovasi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan

BAB: ELEKTRONIK KEHADIRAN


2B _____ / _____
SUB TOPIK KOMPONEN DAN FUNGSI (LED, PERINTANG, SUIS) ______ orang
(21 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF: MENGENALI JENIS KOMPONEN ELEKTRONIK
menguasai
MENGETAHUI fUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK
12.00 - 12.30 aktiviti PDP
AKTIVITI: Murid:
12.30 - 1.00 - Diperkenalkan beberapa jenis komponen elktronik. pada hari ini.
- Diperjelaskan fungsi setiap kompoenn elektronik.
K. HIDUP
BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Kreativiti dan Inovasi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan

BAB: ELEKTRONIK KEHADIRAN


2E / 2F _____ / _____
SUB TOPIK KOMPONEN DAN FUNGSI (LED, PERINTANG, SUIS) ______ orang
(18 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF: MENGENALI JENIS KOMPONEN ELEKTRONIK
menguasai
MENGETAHUI fUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK
1.00 - 1.30 aktiviti PDP
AKTIVITI: Murid:
1.30 - 2.00 - Diperkenalkan beberapa jenis komponen elktronik. pada hari ini.
- Diperjelaskan fungsi setiap kompoenn elektronik.

K. HIDUP BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :


Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Kreativiti dan Inovasi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI SELASA MINGGU 29 TARIKH 08-Aug-17

KELAS/
REKLEKSI/
MASA / KANDUNGAN
CATATAN
MATA PELAJARAN
BAB: PROJEK BRIEF KEHADIRAN
1M _____ / _____
3.14: Menyaring Maklumat Dalam Projek Brief ______ orang
SUB TOPIK
3.15: Aplikasi Projek Brief Dalam Bentuk Jadual Dan Lakaran
(23 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF: Menyaring Maklumat Dalam Projek Brief
menguasai
Aplikasi Projek Brief Dalam Bentuk Jadual Dan Lakaran
9.00 - 9.30 Menghasilkan Lakaran Idea Awal aktiviti PDP
9.30 - 10.00 AKTIVITI: Murid:dterangkan pada hari ini.
- Cara menyaring maklumat dalam projek brief
K. HIDUP - Cara mengaplikasikan projek brief dalam bentuk jadual
- Langkah awal melakar idea awal.
BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Kreativiti dan Inovasi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan

BAB: ENJIN KEHADIRAN


3M _____ / _____
SUB TOPIK 1.2: Bahagian Luar Enjin ______ orang
(18 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF:
- Mengenali dan memahami fungsi bahagian-bahagian luar enjin. menguasai
10.30 - 11.00 aktiviti PDP
AKTIVITI: Pelajar
11.00 - 11.30 - Diperkenalkan dan diterangkan fungsi dan kegunaan bahagian-bahagian luar enjin. pada hari ini.
- Penyenyap bunyi, Palam Buang minyak, Takung Minyak pelincir, Aci Penghantar
kuasa, Bongkah enjin, Sirip penyejuk.
K. HIDUP
BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Kreativiti dan Inovasi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI RABU MINGGU 29 TARIKH 09-Aug-17

KELAS/
REKLEKSI/
MASA / KANDUNGAN
CATATAN
MATA PELAJARAN
KEHADIRAN
BAB: ELEKTRONIK
2A _____ / _____
SUB TOPIK PENGENALAN KOMPONEN ELEKTRONIK ______ orang
(21 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF: Mengenali Komponen & Fungsi Elektronik menguasai
9.00 - 9.30 aktiviti PDP
AKTIVITI: Murid:
9.30 - 10.00 - Diperkenalkan beberapa komponen (LED, Perintang, Transistor) pada hari ini.
- Diterangkan fungsi beberapa komponen (LED, Perintang, Transistor)
K. HIDUP
BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Kreativiti dan Inovasi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan

BAB: PROJEK BRIEF KEHADIRAN


1F _____ / _____
3.14: Menyaring Maklumat Dalam Projek Brief ______ orang
SUB TOPIK
3.15: Aplikasi Projek Brief Dalam Bentuk Jadual Dan Lakaran
(20 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF: Menyaring Maklumat Dalam Projek Brief
menguasai
Aplikasi Projek Brief Dalam Bentuk Jadual Dan Lakaran
10.30 - 11.00 Menghasilkan Lakaran Idea Awal aktiviti PDP
11.00 - 11.30 AKTIVITI: Murid:dterangkan pada hari ini.
- Cara menyaring maklumat dalam projek brief
K. HIDUP - Cara mengaplikasikan projek brief dalam bentuk jadual
- Langkah awal melakar idea awal.
BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Kreativiti dan Inovasi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan

KEHADIRAN
BAB: ELEKTRONIK
2B _____ / _____
SUB TOPIK PENGENALAN KOMPONEN ELEKTRONIK ______ orang
(18 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF: Mengenali Komponen & Fungsi Elektronik menguasai
11.30 - 12.00 aktiviti PDP
AKTIVITI: Murid:
12.00 - 12.30 - Diperkenalkan beberapa komponen (LED, Perintang, Transistor) pada hari ini.
- Diterangkan fungsi beberapa komponen (LED, Perintang, Transistor)
K. HIDUP
BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Sains dan Teknologi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan

BAB: ENJIN KEHADIRAN


3B _____ / _____
SUB TOPIK 1.2: Bahagian Dalam Enjin ______ orang
(18 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF:
- Mengenali dan memahami fungsi bahagian-bahagian Dalam enjin. menguasai
1.00 - 1.30 aktiviti PDP
AKTIVITI: Pelajar
1.30 - 2.00 - Diperkenalkan dan diterangkan fungsi dan kegunaan bahagian-bahagian dalan enjin. pada hari ini.
- Gelang piston, piston, rod penghubung, pengimbang tara berat, roda tenaga, gear aci
K. HIDUP sesoandol, aci penghantar kuasa, injap, spring injap, tapet, rongga masukkan dan
rongga ekzos.
BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Sains dan Teknologi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI KHAMIS MINGGU 29 TARIKH 10-Aug-17

KELAS/
REKLEKSI/
MASA / KANDUNGAN
CATATAN
MATA PELAJARAN
BAB: ENJIN KEHADIRAN
3B _____ / _____
SUB TOPIK 1.2: Bahagian Dalam Enjin ______ orang
(21 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF:
- Mengenali dan memahami fungsi bahagian-bahagian Dalam enjin. menguasai
8.00 - 8.30 aktiviti PDP
AKTIVITI: Pelajar
8.30 - 9.00 - Diperkenalkan dan diterangkan fungsi dan kegunaan bahagian-bahagian dalan enjin. pada hari ini.
- Gelang piston, piston, rod penghubung, pengimbang tara berat, roda tenaga, gear aci
K. HIDUP sesoandol, aci penghantar kuasa, injap, spring injap, tapet, rongga masukkan dan
rongga ekzos.
BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Kreativiti dan Inovasi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan

BAB: ELEKTRONIK
2A KEHADIRAN
SUB TOPIK KOMPONEN DAN FUNGSI (Transisitr, Kapasitor,Buzer) _____ / _____
(20 pelajar) ______ orang
OBJEKTIF: MENGENALI JENIS KOMPONEN ELEKTRONIK
pelajar dapat
MENGETAHUI fUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK
9.00 - 9.30 menguasai
AKTIVITI: Murid:
9.30 - 10.00 - Diperkenalkan beberapa jenis komponen elktronik. aktiviti PDP
- Diperjelaskan fungsi setiap kompoenn elektronik. pada hari ini.
K. HIDUP
BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Kreativiti dan Inovasi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan

BAB: ENJIN KEHADIRAN


3F _____ / _____
SUB TOPIK 1.2: Bahagian Dalam Enjin ______ orang
(18 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF:
- Mengenali dan memahami fungsi bahagian-bahagian Dalam enjin. menguasai
10.30 - 11.00 aktiviti PDP
AKTIVITI: Pelajar
11.00 - 11.30 - Diperkenalkan dan diterangkan fungsi dan kegunaan bahagian-bahagian dalan enjin. pada hari ini.
- Gelang piston, piston, rod penghubung, pengimbang tara berat, roda tenaga, gear aci
K. HIDUP sesoandol, aci penghantar kuasa, injap, spring injap, tapet, rongga masukkan dan
rongga ekzos.
BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Kreativiti dan Inovasi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan

BAB: ENJIN KEHADIRAN


3M _____ / _____
SUB TOPIK 1.2: Bahagian Dalam Enjin ______ orang
(18 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF:
- Mengenali dan memahami fungsi bahagian-bahagian Dalam enjin. menguasai
12.00 - 12.30 aktiviti PDP
AKTIVITI: Pelajar
12.30 - 1.00 pada hari ini.
- Diperkenalkan dan diterangkan fungsi dan kegunaan bahagian-bahagian dalan enjin.
- Gelang piston, piston, rod penghubung, pengimbang tara berat, roda tenaga, gear aci
K. HIDUP sesoandol, aci penghantar kuasa, injap, spring injap, tapet, rongga masukkan dan
rongga ekzos.
BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Kreativiti dan Inovasi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI JUMAAT MINGGU 29 11-Aug-17
ELEKTRONIK ELEKTRONIK
KELAS/
REKLEKSI/
MASA / KANDUNGAN
CATATAN
MATA PELAJARAN
BAB: KOMPONEN DAN FUNGSI (Transisitr, Kapasitor,Buzer) KEHADIRAN
2E / 2F _____ / _____
MENGENALI JENIS KOMPONEN ELEKTRONIK ______ orang
SUB TOPIK MENGETAHUI fUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK
(21 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF: Murid:
menguasai
- Diperkenalkan beberapa jenis komponen elktronik.
8.30 - 9.00 - Diperjelaskan fungsi setiap kompoenn elektronik. aktiviti PDP
9.00 - 9.30 pada hari ini.
AKTIVITI: KOMPONEN DAN FUNGSI (Transisitr, Kapasitor,Buzer)
K. HIDUP
BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Kreativiti dan Inovasi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan

BAB: PROJEK BRIEF KEHADIRAN


1F _____ / _____
3.14: Menyaring Maklumat Dalam Projek Brief ______ orang
SUB TOPIK
3.15: Aplikasi Projek Brief Dalam Bentuk Jadual Dan Lakaran
(20 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF: Menyaring Maklumat Dalam Projek Brief
menguasai
Aplikasi Projek Brief Dalam Bentuk Jadual Dan Lakaran
10.00 - 10.30 Menghasilkan Lakaran Idea Awal aktiviti PDP
10.30 - 11.00 AKTIVITI: Murid:dterangkan pada hari ini.
- Cara menyaring maklumat dalam projek brief
K. HIDUP - Cara mengaplikasikan projek brief dalam bentuk jadual
- Langkah awal melakar idea awal.
BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Kreativiti dan Inovasi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI ISNIN MINGGU 30 TARIKH 14-Aug-17

KELAS/
REKLEKSI/
MASA / KANDUNGAN
CATATAN
MATA PELAJARAN
BAB: ENJIN KEHADIRAN
3F _____ / _____
SUB TOPIK 1.2: Bahagian Dalam Enjin ______ orang
(23 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF:
- Mengenali dan memahami fungsi bahagian-bahagian Dalam enjin. menguasai
9.00 - 9.30 aktiviti PDP
AKTIVITI: Pelajar
9.30 - 10.00 - Diperkenalkan dan diterangkan fungsi dan kegunaan bahagian-bahagian dalan enjin. pada hari ini.
- Gelang piston, piston, rod penghubung, pengimbang tara berat, roda tenaga, gear aci
K. HIDUP sesoandol, aci penghantar kuasa, injap, spring injap, tapet, rongga masukkan dan
rongga ekzos.
BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Kreativiti dan Inovasi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan

BAB: KOMPONEN DAN FUNGSI (Transisitr, Kapasitor,Buzer) KEHADIRAN


2B _____ / _____
MENGENALI JENIS KOMPONEN ELEKTRONIK ______ orang
SUB TOPIK MENGETAHUI fUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK
(21 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF: Murid:
menguasai
- Diperkenalkan beberapa jenis komponen elktronik.
12.00 - 12.30 - Diperjelaskan fungsi setiap kompoenn elektronik. aktiviti PDP
12.30 - 1.00 pada hari ini.
AKTIVITI: KOMPONEN DAN FUNGSI (Transisitr, Kapasitor,Buzer)
K. HIDUP
BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Kreativiti dan Inovasi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan

BAB: KOMPONEN DAN FUNGSI (Transisitr, Kapasitor,Buzer) KEHADIRAN


2E / 2F _____ / _____
MENGENALI JENIS KOMPONEN ELEKTRONIK ______ orang
SUB TOPIK MENGETAHUI fUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK
(18 pelajar) pelajar dapat
OBJEKTIF: Murid:
menguasai
- Diperkenalkan beberapa jenis komponen elktronik.
1.00 - 1.30 - Diperjelaskan fungsi setiap kompoenn elektronik. aktiviti PDP
1.30 - 2.00 pada hari ini.
AKTIVITI: KOMPONEN DAN FUNGSI (Transisitr, Kapasitor,Buzer)
K. HIDUP BBM Slide Power Point Gambar Rajah Lain-lain :
Pengisian Ilmu Mengetahui Mengingat KBAT Kritis Kreatif
Kurikulum Mengkategori Merancang Menaakul Berfikir
Menaakul Penyelesaian masalah
Berimaginasi dan mencipta
EMK Kreativiti dan Inovasi PDP Pembelajaran Melalaui Penerokaan

Tandatangan Guru Tandatangan Pemeriksa

______________________ ____________________________

Nathan Balakhrisnan Pilih Nama Pegawai Pemeriksa