You are on page 1of 1

Ayon sa Section 4 ng REPUBLIC ACT 9994 o ang

EXPANDED SENIOR CITIZEN ACT of 2010, karapatan ng


isang senior citizen na maging EXEMPTED SA 12% VALUE-
ADDED TAX at makakuha ng 20% DISCOUNT sa lahat ng
goods at services sa kahit anong establisyimento sa
Pilipinas. Kasama sa mga ito ang pagkain, gamot, medical
fee, transportation fee, at iba pa para sa isang Senior Citizen.

NGUNIT sa pagbibigay ng 20%-discount sa pagkain,


PAANO MAKA-AVAIL NG
SENIOR CITIZEN DISCOUNT ? binigyang linaw ng B.I.R. sa kanilang REVENUE CIRCULAR No.
38-2012 na ang Senior Citizen Discount ay maibibigay lamang
-Kung kayo po ay isang senior
ng isang establishment tulad ng BETTYS NATIVE CAKES sa mga
citizen, IPAKITA LAMANG ANG
INYONG SENIOR CITIZENS ID at items tulad ng pagkain na personally-consumed o yung
maaari nyo na pong ma-avail sakto lamang sa consumption ng isang Senior Citizen Customer.
ang inyong pribelihiyo ayon sa Hindi po maisasama rito ang mga BULK ORDERS at mga
isinasaad ng batas.
item na PAMPASALUBONG para sa ibang tao.

MARAMI PONG SALAMAT SA INYONG PATULOY NA PAGTANGKILIK MULA SA BETTYS