You are on page 1of 9

Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry

Wizards
&
Warriors
autor: Adam Adamus Bilczewski

Copyright wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeone.


www.gry-online.pl

Prawa do uytych w tej publikacji tytuw, nazw wasnych, zdj, znakw towarowych i handlowych, itp.
nale do ich prawowitych wacicieli.
Wizards & Warriors Poradnik GRY-OnLine

SPIS TRECI

Wstp ............................................................................................................................... 3
Cz I ............................................................................................................................. 3
Cz II ............................................................................................................................ 5
Cz III .......................................................................................................................... 7

Copyright wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeone.


Nieautoryzowane rozpowszechnianie caoci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione
bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine S.A. Ilustracja na okadce - wykorzystana za zgod Shutterstock
Images LLC. Wszelkie prawa zastrzeone. Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-OnLine.
www.gry-online.pl

Strona: 2 www.gry-online.pl
Wizards & Warriors Poradnik GRY-OnLine

Wstp

Gr zaczynamy od wykreowania moliwie jak najlepszej ekipy. Moim skromnym zdaniem warto
mie w druynie przynajmniej dwch wizardw, poniewa jak wykazuj pniejsze statystyki po
osigniciu przez nich wyszych poziomw magii i nauczeniu si mocnych obszarowych czarw
ofensywnych staj si wrcz maszynkami do zabijania. Moi magowie pod koniec gry mieli na swoim
koncie okoo 80% zabitych potworw. I tu jeszcze jedna uwaga - najlepiej na pocztku rozwija u
kadego tylko jeden z kanonw magii dopki nie dojdziemy w nim na najwyszy poziom.
Postaci, bez ktrej naprawd bdzie trudno ukoczy gr jest rogue. Trzeba go jak najprdzej
wyszkoli w umiejtnoci traps & locks, tak do 7-8 poziomu. Wystarczy to praktycznie do
otworzenia wszystkich skrzynek i rozbrojenia wikszoci puapek wystpujcych w grze.
Co do pozostaych trzech postaci to zdania s podzielone. Albo jeden kapan (koniecznie, w kocu
kto musi leczy) i dwch wojownikw (ja jestem jednak za tak opcj), albo odwrotnie. W
przypadku, gdy bdziemy mie dwch wojownikw warto jednego z nich szybko zrobi paladynem.
Moe wtedy uywa czarw z kanonu spirit i wspomaga w leczeniu. Szkoda, e tak pno, bo
dopiero pod koniec gry moemy znale jajka raptora konieczne przy awansie postaci na rangera
(jako jedyny oprcz kapana moe uywa magii vine).
Gra rozgrywa si na trzech ogromnych mapach poczonych miastami. Wchodzc jedn bram
miasta wychodzimy drug na teren nastpnej lokacji. Opis przejcia gry przedstawiony poniej te
podzieliem na trzy czci. W kadej przedstawiam sposb moliwie najszybszego zakoczenia
etapu. Mona oczywicie rozegra to w inny sposb, ale zaley to ju tylko od grajcego.

Cz I

Po wysuchaniu, co ma nam do powiedzenia Gareth i odwiedzeniu wszystkich osb w wiosce


(niestety nie mamy jeszcze dosy pienidzy na czonkostwo w gildiach) moemy wyj przez bram
i rozpocz nasz wdrwk. Najlepiej na razie si rozejrze i zdoby pienidze tak potrzebne na
ekwipunek, czonkostwo w gildiach, czy te pniej na szkolenie i zmiany profesji. Z kad
napotkan osob naley porozmawia i wykorzysta wszystkie dostpne opcje rozmowy bardzo
czsto mona dowiedzie si ciekawych rzeczy.
Wyruszajc w drog przez zachodni bram dojdziemy do jeziora, gdzie spotkamy ropucha
Mekdawa. Obchodzc jezioro w kierunku pnocno-zachodnim natkniemy si na tratw, ktr
moemy wykorzysta do szybszego poruszania si po jeziorze. Pync dalej wzdu brzegu
natrafimy na strumyk toczcy swe wody na pnoc i podajc za jego nurtem dotrzemy do pasma
ska z jaskini. Wejcie do niej przegradza drewniany mostek. Nurkujc pod nim dostaniemy si do
jej wntrza, gdzie znajdziemy Oracle. Z rozmowy z Oracle dowiemy si, e musimy tu wrci ze
witym sygnetem (Holy Signet).
Na wschd od jaskini znajduje si wski przesmyk wiodcy do jeziora, na rodku ktrego
zbudowana jest wioska Toad. W trakcie rozmowy ze stranikiem Ekbu musimy wykorzysta
informacje zdobyte od Mekdawa i bdziemy mogli bez przeszkd uda si do Shinwiki. Zleci on
nam questa - uwolnienie od za witego miejsca Toad. Na rodku komnaty otworzy si klapa,
przez ktr mona bdzie si dosta na polan z Toadem Shrine, pilnowan przez Scabbans Evil.
Po zabiciu potworw wracamy do Shinwiki po nagrod.
Wschodnia brama wychodzi na star drog prowadzc na cmentarz. Zbaczajc z niej troch w
kierunku wschodnim znajdziemy chatk, gdzie spotkamy Bilbumpa. Da on nam pasztet ze szczura
(Rat Pie) i poprosi o dostarczenie go bratu. Po krtkiej podry dochodzimy do cmentarza, gdzie
tylko niewielka zgraja szkieletw przeszkadza nam w dotarciu do zamknitych drzwi krypty.
Otwieramy je cignc za grzyw lwa z prawej strony. Schodzimy do niewielkiego pokoju, gdzie na
cianie po lewej stronie uruchamiamy przecznik. Po dojciu do rozwidlenia korytarza kierujemy
si w d po dziurawych schodach. Musimy dotrze do czciowo zalanej wod komnaty, do ktrej
przylegaj trzy niewielkie cele. W jednej spotykamy brata Bilbumpa Rethpiana. Wrczamy mu
Rat Pie i dowiadujemy si o pewnej tajemnicy. W drugiej celi w skrzyni znajdujemy Bauble Stick.
Nurkujc w pobliu zalanej wod kraty przy pomocy Bauble Sticka przycigamy lecy za krat
kryszta. Wracamy do sporej okrgej sali, gdzie uywajc krysztau opuszczamy wind, ktra
zawozi nas do pomieszczenia z mumi Flokis Ra. Po zabiciu jej podnosimy zoty amulet z

Strona: 3 www.gry-online.pl
Wizards & Warriors Poradnik GRY-OnLine

wygrawerowanym napisem. Nie wchodzc do windy naciskamy przycisk, dziki ktremu winda
zjeda na d a nastpnie wskakujc na jej dach docieramy do ukrytej komnaty. Tutaj (po wziciu
zadania w gildii kapanw) mona znale questowy piercie. Korytarzem dochodzimy do
pomieszczenia ze statu, przy ktrej naley przeczyta napis umieszczony na amulecie. Otwiera si
wtedy krata naprzeciw posgu. Bkajc si po podziemiach spotkamy dwa duchy: warriora i
wizarda. Zostaj po nich krysztay klucze. Niedaleko tego miejsca korytarz rozdziela si na dwie
komnaty z otarzami. Aby dotrze do jednego z nich umieszczamy w cianie odpowiedni kryszta.
Mona wybra tylko jedn drog. Po umieszczeniu krysztau wizarda w pnocnej komnacie
podnosz si schody prowadzce do otarza, z ktrego zabieramy figurk. Naley umieci j w
jednej z Westal Urn w komnacie na wprost i na pnoc od sali ze statu. Podnosi si wtedy krata i
moemy pj dalej w d. Dochodzimy do komnaty, gdzie na posadzce pon ognie. Przeczamy
dwignie w niszach, pamitajc o tym, eby nie przej przez ogie na rodku i moemy rusza
dalej. Idc cay czas na przd, dochodzimy do zalanych wod podziemi. Zwiedzajc rozlege lochy
musimy znale Scabbana (przed tym najlepiej wzi quest z gildii wizardw z nim zwizany). Na
wschodniej cianie komnaty zamieszkaej przez Scabbana jest przecznik otwierajcy krat w dnie
basenu w sali poniej. Nurkujemy tam i dopywamy tunelem niedaleko pomieszczenia, gdzie
spotkalimy Rathpiana. Wyawiamy Gold Key i przecznikami otwieramy blokujce nam drog
kraty. Musimy si troch cofn i Gold Keyem otwieramy czworo drzwi. Za drzwiami z napisem
Tomb of Nivius spotykamy Spirit of Nivius. Po rozmowie z nim moemy zabra Signet of the Mavin.
Udajemy si teraz z powrotem do Oracle. Dowiadujemy si tam wielu ciekawych rzeczy i otwiera
si nam przejcie dalej na zachd.
Wdrujc na poudniowy-zachd od jaskini Oracle docieramy do Serpent Temple. Przy bramie
natykamy si na Kol the Heretic. Mona od niego otrzyma klucz do ukrytej komnaty w wityni.
Niestety wrota okazuj si zamknite. Jednak po krtkim poszukiwaniu ciek biegnc obok
budynku docieramy do kraty zagradzajcej drog. Przepywamy pod ni do tylnych wrt wityni.
Zaraz za wejciem odkrywamy dwie zamknite komnaty. Maszerujemy wic dalej i na pierwszym
pitrze znajdujemy w skrzyni figurk mapy. Na grze spotykamy Kreuga, ktry jest w posiadaniu
Serpent Key. Dziki niewielkiej perswazji stajemy si jego posiadaczami i moemy wrci na d,
eby otworzy zamknite komnaty. W kadej z nich jest studnia. Nurkujemy obojtnie w ktrej i
dopywamy do jaskini, skd moemy zabra figurk wa. Poruszajc si korytarzami jestemy
czsto atakowani przez kapanw wityni. Naley skrztnie zbiera monety wypadajce z ich cia.
Jedn z nich wrzucamy do puszki przy Golden Serpent i otrzymujemy Incense Cones. Po dotarciu
do kuchni zabieramy ze stou puste butelki i uruchamiamy wind wiozc nas do pomieszcze,
gdzie w skrzyni znajdujemy kolejn figurk mapy. W pokrgym korytarzu, z ktrego prowadz
drzwi do piciu komnat, zabijamy map posiadajc trzeci figurk. Na cianie tego korytarza
znajduj si cztery przeczniki i otwr, do ktrego moemy wrzuca monety. Odpowiednia
kombinacja przecznikw potwierdzona wrzuceniem monety otwiera nam zamknite drzwi. W
jednej z komnat w skrzyni jest ukryta ostatnia figurka mapy. Ustawienie przecznikw potrzebne
do jej otwarcia to liczc od lewej strony: d, gra, d, d.
W sali z wielkim posgiem przedstawiajcym paszcz wa i paleniskiem przestawiamy dwa
przeczniki otwierajce drog do sali tortur i biblioteki. Udajemy si w lewo do sali tortur.
Uywajc duego koa podnosimy pras do gry i przechodzc pod ni idziemy do pomieszczenia z
jajami pajkw. Kadziemy jajko na dnie prasy a poniej na stole pust butelk. Koem opuszczamy
pras i wyciskamy sok z jaja do butelki. Nastpnie wdrujemy do biblioteki, gdzie na pkach
umieszczamy znalezione figurki map a figurk wa stawiamy na pce w centrum pomieszczenia.
Zabieramy std Book of the Servant i wind wjedamy do pomieszczenia, gdzie znajduje si
Serpents Wand. Do paleniska wrzucamy najpierw Incense Cones, wylewamy na nie Spider Nectar i
na pojawiajcym si ogniu uywamy Serpents Wand. W ten sposb przywoujemy Spirit of Xydusa.
Odpowiadamy na jej pytania (odpowiedzi s w Book of the Servant) i moemy przej przez drzwi
otwierajce si w paszczy wa. Naciskamy przycisk, podoga si zapada i zjedamy do komnaty,
gdzie spotykamy yw Xydusa. Po jej zabiciu przechodzimy przez labirynt z windami jedcymi w
gr i d, ktry doprowadza nas do Serpent Mastera. Po krtkiej rozmowie otrzymujemy od niego
Skull Key. Wind po lewej stronie wjedamy do komnaty z drzwiami, ktre otwieramy tym
kluczem. Wdrujc cay czas w gr docieramy do duej sali. Spotykamy tu Elyssi ubran w
Masque of Evil. Po bardzo mczcej dyskusji zostajemy jej wacicielami. Teraz z czystym
sumieniem moemy uda si do miasta Ishad NHa, w pnocno-zachodnim rogu mapy.

Strona: 4 www.gry-online.pl
Wizards & Warriors Poradnik GRY-OnLine

Cz II

Wychodzc z miasta udajemy si krt drog w kierunku pnocno-zachodnim i po krtkiej podry


meldujemy si pod wrotami Shurugeon Castle. Okazuje si jednak, e most zwodzony jest
podniesiony do gry i nie moemy dosta si do rodka. Obchodzc rodkiem fosy mury obronne
dostrzegamy we wschodniej czci wyaman krat. Przechodzimy tdy dalej i odkrywamy otwr w
dnie fosy. Nurkujemy do rodka i przepywajc tunelem wynurzamy si przy poudniowo-
wschodnim kracu muru, w ktrym odkrywamy spory wyom, prowadzcy na dziedziniec zamku.
Zwiedzajc teren, w baszcie po prawej stronie zwodzonego mostu, odkrywamy przecznik sucy
do jego opuszczenia. Po wejciu do zamku znajdujemy si w komnacie z basenem. Otwieramy
drzwi z lewej strony i spotykamy ducha DSoto. Po wysuchaniu tego co ma do powiedzenia i
zaatwieniu bandy potworw w komnacie, z ktrej wypady znajdujemy wiszcy na cianie Master
Key. Moemy nim otworzy zamknite drzwi w komnacie z basenem. Drzwi na pnoc prowadz do
wielkiej sali, w ktrej rezyduje demon Maleabus. Niestety jest on cakowicie odporny na nasze
ataki. Zostawiamy go w spokoju i kierujemy si do kuni drzwiami na wschd. Zabijamy szkielet
stojcy w celi a ten rozsypujc si otwiera nam drzwi i umoliwia wyjcie ze skrzyni figurk - Face
of Corruption. Schodzc niej docieramy do komnaty, gdzie z czterech kolumn wystaje osiem
acuchw (Gargoyle Yank). Opuszczenie ich w odpowiedniej kolejnoci powoduje otwarcie kraty,
za ktr w skrzyni po prawej stronie znajdujemy figurk Idol of Darkness. Idc dalej natykamy
si na Ardibrena, ktry umawia si z nami na spotkanie w lesie na pnocny-wschd od zamku. We
wskazanym miejscu otrzymujemy od niego instrukcje jak uwolni ducha DSoto i zniszczy
demona. Wrcza nam rwnie nastpn figurk Paw of Contagion. Wracamy do zamku i udajemy
si jak najniej do lochw, gdzie w korytarzu z celami znajdujemy studni prowadzc do zalanych
wod korytarzy. Przejcie zagradza nam krata. Otwieramy j przecznikiem umieszczonym w
komnacie, do ktrej dojdziemy schodami na pnoc. Przechodzc pod podniesion krat spotykamy
wampirzyc Lysandra of Yur. Jest ona w posiadaniu czwartego poska Tusk of Lust. Odda go
nam dobrowolnie, jeeli pozwolimy jej si uksi, co jednak zaskutkuje tym, e ukszona posta
stanie si wampirem. Posek mona rwnie ukra, ewentualnie zabra po jej zabiciu (osobicie
polecam to ostatnie, ze wzgldu na du ilo PD). Udajemy si dalej w gr do komnaty, skd
prowadzi droga na wie, gdzie jest duch DSoto. Tam w skrzyni znajdujemy ostatni posek
Light of Death. Wracamy do sali, w ktrej spotkalimy Ardibrena i idc w gr po schodach
dochodzimy do korytarza, gdzie na pnocnej cianie jest zamknita krata. Drzwiami na zachd
wchodzimy do pomieszczenia ze Strange Mechanism. Uruchamiamy go Key of the Magus (mona
go znale niedaleko w jednej ze skrzy). Otwieraj si drzwi za biblioteczk i przecznikiem w sali
obok podnosimy krat. Schodami docieramy do komnaty, w ktrej na rodku pentagramu
umieszczamy Masque of Evil a na postumentach pi figurek. Po wykonaniu rytuau zabieramy
mask i wracamy do demona. Zakadamy j Maleabusowi, co umoliwia zabicie go. Uwolniony
duch DSoto udziela nam instrukcji, a w pomieszczeniu na lewo od tronu znajdujemy the Schroud
of Elsera.
Po opuszczeniu zamku udajemy si na pnoc i dochodzimy do sporego jeziora, po przepyniciu
ktrego na polanie znajdujemy wejcie do jaskini Boogre. W pomieszczeniu za krat pojawia si
Pris Kiela i uruchamia zapadni a caa nasza druyna spada w d. Ldujemy w klatce, gdzie
SKeser Da zamienia nas w ogry. Po rozmowie z Boogre Guardem o bardzo maym rozumku
jestemy wolni i ruszamy korytarzem do rozgazienia, skd idziemy w kierunku poudniowym.
Dochodzc do nastpnego rozwidlenia moemy i na poudnie, ale znajdziemy tam tylko dwie
zamknite komnaty, do ktrych na razie nie moemy si dosta. Udajemy si wic na pnoc i
dochodzimy do areny. Na arenie musimy stoczy walk z Pit Cravlerem, po zabiciu ktrego
otwieraj si drzwi. Na zachodzie znajdujemy szkielet z Grunaxes Ring. Idziemy na wschd i
trzymajc si cigle prawej strony dochodzimy do sali z duymi drzwiami. Za nimi znajduje si co
w rodzaju toru przeszkd, po pokonaniu ktrego docieramy do sali z bokiem. Ze skrzyni
wyjmujemy Worm Stick a z ziemi podnosimy Boogre Brew. Posuwajc si dalej wychodzimy
niedaleko areny i wdrujc korytarzami na pnoc docieramy do labiryntu z teleportami. Tutaj w
jednej ze skrzy znajdujemy drugi Worm Stick. Radz na mapie oznacza skd i dokd prowadz
teleporty. Nastpnie spotykamy PrisKiela, ktra w zamian za Grunaxes Ring otwiera nam
przejcie do pokoju picej SKeser Da. Po jej zabiciu znajdujemy kolejny Worm Stick a z otarza
zabieramy Evil Eye. Musimy wrci teraz do zamknitych komnat. T najdalej na zachd otwieramy
przy pomocy Worm Sticka. W jednej z cel spotykamy ducha Grunaxa a ze skrzyni wyjmujemy
czwarty Worm Stick. Udajemy si do sali obok, gdzie na cianie znajduje si Ornate Orbistal, do

Strona: 5 www.gry-online.pl
Wizards & Warriors Poradnik GRY-OnLine

ktrego wkadamy Evil Eye. Przesuwa si cika pyta i po zabiciu niebezpiecznych potworw
schodzimy do pokoju z Idol of Aku. Dotknicie poska przez kadego czonka druyny zdejmuje z
niego przeklestwo. Ju jako ludzie podamy z powrotem drog przez labirynt z teleportami do
komnaty, gdzie w cianach znajduj si otwory na koki Worm Sticki. Odpowiednie ich
umieszczanie powoduje wysuwanie si schodw i platform, co otwiera nam przejcia do dwch
korytarzy. Idc na wschd wydostajemy si na polan, gdzie po pokonaniu dwugowego Doshi-Gin
wchodzimy w posiadanie Gold Lamp of Alababa. Uycie jej przywouje dina, ktry spenia nasze
yczenia (lampa moe by te przydatna do wykonania questu w gildii wojownikw). Wracamy
przez komnat z platformami i korytarzem na zachd opuszczamy jaskinie Boogre.
Wdrujc cay czas na zachd docieramy do niewielkiego cmentarzyka, skd kierujc si na
poudnie na maej polanie odkrywamy ciao krasnoluda. Znajdujemy przy nim Miners Permit. Idc
dalej dochodzimy do kopalni krasnoludw Stout Mines. Krasnoludowi w dyurce przedstawiamy do
wgldu Miners Permit (wkadamy go do depository) i uzyskujemy moliwo przejcia dalej.
Zjedamy dwa poziomy w d i korytarzem w kierunku zachodnim (wschodni prowadzi do skarbca)
a nastpnie poudniowym docieramy do sali tronowej, gdzie spotykamy King Freyedies. Z rozmowy
z nim wynosimy sporo ciekawych wiadomoci i udajemy si na pnoc do korytarza z dwoma
wzkami. Wsiadamy do wzka po lewej stronie i uywajc Trolly Levar wyruszamy w drog. Po
wyjciu z wagonika zjedamy wind w d. Bkajc si chodnikami kopalni odkrywamy na
wschodzie jaskini, z ktrej prowadzi droga do pomieszczenia z przecznikiem zmieniajcym
ustawienie zwrotnicy (na razie zostawiamy go w spokoju). Wind na poudniu mapy zjedamy na
niszy poziom. W sali na zachd od windy znajdujemy na pododze Trolly Lever Handle. Na
wschodzie jest winda, ktr moemy zjecha na najniszy poziom kopalni. Pamitamy o zabraniu
std Pick Axe i wracamy do korytarza, gdzie zaczynaj swj bieg tory kolejek. Osadzamy Lever na
swoim miejscu i drugim wagonikiem udajemy si w dalsz drog. Zawozi on nas do jaski, gdzie
wszdzie rozlewa si gorca lawa (bardzo przydaje si tutaj czar Lavawalk). W jednej z jaski
znajdujemy na pododze Ore Pile, ktre traktujemy Pick Axe i wykopujemy Dragon Ore. Wracamy
teraz do pomieszczenia z przecznikiem zwrotnicy i przestawiamy go w drugie pooenie.
Wagonikiem dojedamy w inny rejon kopalni, gdzie odnajdujemy podobne pomieszczenie z
przecznikiem, ktrym rwnie przestawiamy zwrotnic. Musimy teraz wrci do pierwszej
zwrotnicy i przestawi j w pierwotne pooenie. Po raz trzeci wyruszamy w drog naprawionym
wczeniej wzkiem. Docieramy nim do jaskini, w ktrej spotykamy Raskaliona. Prowadzi std
winda do samego rodka skarbca krasnoludw. Udajemy si do sali tronowej i dajemy krlowi
Dragon Ore. W zamian wykuwa on dla nas Dragon Armor (w trakcie czekania na jej zrobienie
moemy miao zje kolacj albo zaj si spenetrowaniem skarbca). Nastpnie jak najszybciej
zakadamy zbroj na plecy i zasuwamy do wyjcia. Po krtkiej rozmowie z Signuer Pastorilio
wychodzi na jaw, e jest on starym alkoholikiem i za baryk Boogre Brew wypuszcza nas z kopalni.
Wdrujc na pnoc docieramy do jaskini, gdzie zaraz przy wejciowych drzwiach przeczamy
dwigni i mostem nad rozpadlin przechodzimy do nastpnych drzwi. W korytarzu jestemy
atakowani przez brzow ognist besti (ktra okazuje si by mechanizmem). Przemykamy si
obok i przecznikiem wyczamy j. Idc dalej dochodzimy do rozgazienia, skd dwie drogi
doprowadzaj nas do rwcego strumienia. Przepywamy go (z wielkim trudem) tak, aby wyldowa
w korytarzu na drugim brzegu. W jego gbi w skrzyni znajdujemy Dragonshard (Jagged Crystal).
Cofajc si przechodzimy po pce i dochodzimy do miejsca, gdzie spotykamy Kol the Heretic. Od
tego miejsca udajemy si na poudnie, gdzie przechodzc przez skalny mostek dochodzimy do
zawalonego gazami korytarza, za ktrymi zauwaamy skrzyni. Cofamy si do kamiennego mostka
i skaczemy w cian wody w kierunku zachodnim. Ldujemy w korytarzu prowadzcym do duej
jaskini, gdzie spotykamy si z Hephaestusem. W jego domu moemy znale Bridge Crank,
ktrego uywamy do wysunicia mostu. Od jaskini udajemy si na pnoc do windy i wjedamy
ni do gry. Dalej w korytarzu znajdujemy otwr, do ktrego wskakujemy i spadamy w d. Od
tego miejsca idziemy na pnoc do jeziora, gdzie po zanurkowaniu i przepyniciu podwodnym
tunelem wynurzamy si w pomieszczeniu z Temple Guardian. Wracajc wchodzimy do korytarza po
drugiej stronie jeziora, ktrym docieramy do jaskini zalanej law. Skaczc po obamanych
stalagmitach przedostajemy si na drug stron do skalnego labiryntu, gdzie w skrzyni
odnajdujemy drugi Dragonshard. Idziemy z powrotem, a dochodzimy do jaskini z mostkiem nad
przepaci i drzwiami w gbi. Skaczemy z mostku do wody i nurkujc dostajemy si od drugiej
strony do zawalonego gazami korytarza, skd ze skrzyni wycigamy trzeci Dragonshard. Wracamy
na mostek i przechodzc przez drzwi dostajemy si do pomieszczenia, gdzie na cianie wisi

Strona: 6 www.gry-online.pl
Wizards & Warriors Poradnik GRY-OnLine

Dragonshield Embosse. Umieszczamy w niej trzy znalezione Dragonshard. Otwieraj si drzwi i


wchodzimy do jaskini, gdzie spotykamy smoka Erathsmedora. Rozmawiamy z nim i wrczamy mu
Shroud of Elsera, w zamian za co otwiera on nam drzwi, za ktrymi na otarzu znajduje si Mavin
Sword. Zabieramy go i wydostajemy si na zewntrz, skd skaln pk schodzimy w d i udajemy
si na pnocny-zachd do wrt Port of Brimloch Roon.

Cz III

Odwiedzajc stoczni spotykamy Buckleya, ktry zleca nam przyniesienie trzech muszli (pozostaj
po zabiciu krabw), potrzebnych do wykonania Underwater Helma. Bdzie mona u niego naby
pniej Underwater Breather (naley wszystkie osoby wyposay w oba przedmioty). Aby opuci
port musimy wynaj u Buckleya statek.
Pync na pnocny-zachd dobijamy do brzegw duej wyspy, gdzie znajduje si Skull Castle.
Wchodzimy do rodka po schodach wejciem pomidzy ogromnymi szczkami czaszki,
szczerzcymi zby. Zwiedzamy dostpn cz zamku. Nastpnie przecznikiem podnosimy krat
na wprost wejcia i z olbrzymiej sali schodami udajemy si do korytarza, skd prowadz dwie
drogi. Jedna schodami w d do zamknitych drzwi a druga korytarzem w kierunku wschodnim.
Dochodzimy nim do duej zalanej wod komnaty. Przechodzimy przez most, ktry pod naszym
ciarem zapada si i ldujemy w wodzie. W cianie zauwaamy dwie nisze. Wpywamy do tej od
pnocy. Prowadz std dwa zalane wod korytarze. Ten po prawej stronie doprowadza nas do
labiryntu, gdzie bkajc si znajdujemy lecy na pododze Labyrinth Key. Uywamy go w otworze
niedaleko windy (otwiera krat zagradzajc drog do sali przy wyjciu z niej). Udajemy si dalej w
drog korytarzem na poudnie i przecznikiem obok mostu blokujemy go. Wskakujemy do wody i z
tej samej niszy wpywamy do lewego korytarza, gdzie woda zabiera nas do komnaty z lecym na
kamiennym otarzu Key of Bone. (Wpywajc do niszy od poudnia prawym korytarzem dostaniemy
si do sali z potworami i dwugowym Gos-hin, a lewym do komnaty penej wampirzyc.) Posiadajc
Key of Bone otwieramy zamknite drzwi (na kocu schodw prowadzcych w d), za ktrymi
spotykamy licha GEzerred Ra. Zobowizujemy si dostarczy mu Ancient Relic. Wrcza nam
Dungeon Key, ktrym podnosimy krat w dolnej czci zamku, zamykajc drog do lochw.
Schodzc cay czas w d znajdziemy si w pomieszczeniu z przecznikami podnoszcymi
platformy na acuchach, umoliwiajcych przejcie do innych czci lochw (podobnych
pomieszcze moemy znale jeszcze trzy). Wdrujc na pnoc odkrywamy komnat zalan law,
gdzie w niszy w skrzyni znajduje si Holy Relic. Zabieramy go i wrczamy GEzerred Ra. Pojawia si
wtedy Lord Cet i porywa ze sob licha. My natomiast zabieramy pozostawion przez niego Staff of
Death i opuszczamy zamek.
Pync na pnoc od wyspy ze Skull Castle docieramy do skrawka ldu. Po jego przejciu i
pokonaniu niewielkiej laguny dochodzimy do wityni pilnowanej przez Mystical Sphynks (mona
odpowiedzie na jego pytanie, ale zabicie go przynosi niespotykan w grze ilo PD). Drzwi do
wityni otwieramy przy pomocy Staff of Death. Wchodzimy do rodka i skaczemy w d do
gbokiego lochu. Idc std cay czas do gry w niewielkim pokoju w skrzyni znajdujemy Relic of
Isis. Pitro niej docieramy do sali z wychodzcymi z sufitu ostrzami. Przechodzimy pod nimi do
korytarza przez pierwsze drzwi z prawej strony. Korytarzem przez pokj z dziur w pododze
moemy dosta si do dwch pomieszcze jednym z zapadajc si podog i drugim z resztkami
podogi. Skaczemy w d w ktrym z pomieszcze i w skrzyni w pokoju na zachodzie znajdujemy
Bridging Baboons. Wracamy i dochodzimy do komnaty z egipskimi hieroglifami na cianach. Na
zachd std znajduje si Holy Pedestal. My udajemy si schodami w d do duej sali, gdzie na
rodku stoi Holy Altar. Idc dalej w drog korytarzem na poudnie za otarzem dochodzimy do
pomieszczenia ze Small Alcove, w ktrej umieszczamy Bridging Baboons. Przeskakujemy przez
dziur i schodami udajemy si do komnaty z trzema alkowami, gdzie w jednej ze skrzy
znajdujemy Ash of Anephas. Wracamy i umieszczamy go na Holy Altar. Korytarzem na poudnie za
posgiem Temple Guadian (do jego przestawienia uywamy funkcji Carry Object) dochodzimy do
sali z basenem na rodku. Tutaj w jednej ze skrzy znajdujemy Statuette of Kerah i umieszczamy
j obok na Serene Altar. Z basenu podnosi si winda, ktr wjedamy do gry, gdzie
uruchamiamy przecznik na cianie. Moemy teraz wypyn na powierzchni i porozmawia z
Kerah the Angel. Po rozmowie umieszczamy Relic of Isis na Portal of Isis i zabieramy z niego
Obelisk of Light. Udajemy si teraz do komnaty z Holy Pedestal, na ktrym kadziemy Obelisk of
Light. Zmienia on kt padania wiata. Na posadzce w miejscach ze znakiem przypominajcym

Strona: 7 www.gry-online.pl
Wizards & Warriors Poradnik GRY-OnLine

Ankha kolejno ustawiamy Ornamental Obeliski (czworoktne zakoczone stokiem supki stojce
w ktach). Doprowadzaj one promie wiata tak, by pada na urn, co powoduje oywienie Lorda
Anephasa. Wysuchujemy co ma nam do powiedzenia i korytarzem na pnoc za otarzem
wydostajemy si na powierzchni.
Po wyjciu z windy udajemy si na brzeg i pync w kierunku poudniowo-zachodnim odnajdujemy
Underwater City. (Musimy ca nasz ekip wyposay w Underwater Helm i Breather.) Wejcie do
miasta znajdujemy niedaleko poudniowo-wschodniego naronika olbrzymiej budowli. Wpywamy
do rodka i dalej pync korytarzem na zachd spotykamy Sarelie. Po rozmowie z ni otrzymujemy
Glowstone i moemy otworzy krat w pododze. Nurkujemy w gb i dopywamy do sali, skd
zabieramy First Tablet of Cet. Wracamy i pyniemy dalej do duej komnaty z kolumnami, gdzie w
skrzyni za przewrcon kolumn znajdujemy drugi Glowstone. Korytarzem na wschd od wejcia
udajemy si do okrgego obracajcego si pokoju. Przed wejciem do niego umieszczamy w
cianie Glowstone. Otwieraj si drzwi prowadzce na zachd. Docieramy przez nie do duej sali i
przestawiajc cztery przeczniki w cianach otwieramy przejcie w poudniowo-wschodniej czci
komnaty. Pyniemy w d i wynurzamy si w pomieszczeniu, w ktrym ze skrzyni wyjmujemy
Second Tablet of Cet. Wracajc do obracajcego si pokoju wkadamy w otwr w cianie drugi
Glowstone, a zabieramy ten woony wczeniej. Wpywamy do korytarza prowadzcego na pnoc.
Z komnaty z podog przypominajc wielk muszl, gdzie zabijamy matk krabw, udajemy si
do tunelu biegncego na zachd. Odnajdujemy sal z szecioma korytarzami i w jednym w nich
znajdujemy skrzyni zawierajc trzeci Glowstone. Pyniemy dalej na pnoc do okrgej sali, skd
prowadz dwa korytarze z zamknitymi drzwiami. W cianach przed nimi umieszczamy Glowstone i
w otwartych pomieszczeniach przestawiamy przeczniki. Wysuwa si rampa prowadzca do
rodkowego pokoju ze znajdujcym si w skrzyni Third Tablet of Cet. Zabieramy ze sob rwnie
jeden Glowstone i wracamy do obracajcego si pokoju, przed ktrym umieszczamy go w otworze.
Nastpnie korytarzem na poudnie dostajemy si do wyjcia, skd wypywamy na powierzchni.
Od zatopionego miasta pyniemy na zachd, gdzie wychodzimy na brzeg i krt ciek, zabijajc
po drodze trzygow hydr, docieramy do olbrzymiej pustyni. Bkajc si wrd piaskw
znajdujemy piramid. Wchodzimy do jej wntrza i na cianach umieszczamy trzy Tablety of Cet.
Otwieramy drzwi i posuwajc si cay czas do przodu dochodzimy do sali z Pool of Holiness.
Znalezione wczeniej puste butelki napeniamy Holy Water. Schodzc coraz gbiej spotykamy
przykutego do ciany licha GEzerred Ra. W poncym obok niego czarnym ogniu zanurzamy Staff
of Death i Mavin Sword, co powoduje olbrzymi wzrost parametrw broni. Wdrujc dalej
znajdujemy komnat z poncym na rodku paleniskiem i drzwiami prowadzcymi w trzech
kierunkach. Udajemy si najpierw tymi na wschd do bardzo rozbudowanego labiryntu sal i
korytarzy. W pomieszczeniu za korytarzem z ruchomymi cianami zabijamy Sathiusa i podnosimy
Champions Key. Drugi identyczny klucz znajdujemy przy Almanonie (w sali niedaleko wejcia
chodnikiem prowadzcym w gr). Obok zalanej law komnaty wchodzimy na niewielk pk z
maym ognistym basenem. Std moemy doskoczy do miejsca, gdzie windami dojedziemy do
pokoju z nabitym na ostrze sercem licha. Zabieramy je i spalamy w czarnym ogniu. Od komnaty z
paleniskiem udajemy si na zachd i w sali z kolumnami aktywujemy Portal of Isis. Pojawiaj si
Lord Cet i Kerah the Angel. Dostaje si ona pod panowanie Ceta i wykonujc jego rozkazy atakuje
nas. W trakcie walki zauwaamy, e chwilami odzyskuje nad sob panowanie. W takim momencie
wrczamy jej butelk z Holy Water, zdejmujc z niej czar. Z komnaty z paleniskiem wdrujemy na
poudnie i w jaskini z law przy pomocy dwch Champions Key otwieramy drzwi do pokoju, gdzie
spotykamy Lorda Ceta. Nie dajemy si zwie jego gadce, tylko przy pomocy wzmocnionych
czarnym ogniem miecza i laski wysyamy go do pieka. Zostaje nam jeszcze oddanie Mavin Sworda
Anephasowi i moemy spokojnie cieszy si tym, e trafilimy do legend, ktre stare smoki
opowiadaj swym smocztom.

Strona: 8 www.gry-online.pl