You are on page 1of 2

BAB 9 EKOSISTEM TERANCAM

9.1 Aktiviti manusia yang mengancam ekosistem

Bagaimanakah aktiviti manusia boleh mempengaruhi ekosistem?

Aktiviti manusia Kesan


Penyahhutanan Kehilangan kawasan tadahan karbon bumi, tanah
runtuh, banjir kilat, perubahan cuaca, kehilangan
biokepelbagaian bumi, kehilangan kawasan
tadahan air, kehilangan habitat, kepupusan flora
dan fauna, pencemaran udara, kesan rumah hijau,
pemanasan global
-Penggunaan tanah Eutrofikasi meningkatkan BOD air dan
secara berlebihan. menambahkan populasi alga, hidupan akuatik
-Penggunaan baja tak mati dan kehilangan sumber air untuk
organik dlm pertanian. kegunaan domestik.

Pembuangan bahan Pencemaran air, udara dan kesihatan manusia


buangan domestik dan terjejas.
industri

AKY@smkBALING @ 2016 Page 206


Terdapat empat jenis pencemaran iaitu;
Pencemaran udara, bunyi, air dan terma.
UBAT

Jenis Punca Kesan


pencemaran

Pembakaran bahan api fosil melalui Jerebu, asbut, asma,


Udara ekzos kenderaan bermotor seperti sesak nafas, hujan
plumbum, karbon monoksida, oksida asid, kesuburan tanah
nitrogen dan hidrokarbon. terjejas, kanser paru-
Pembebasan gas karbon dioksida oleh paru.
stesen jana kuasa elektrik.
Pembakaran hutan secara terbuka.
Asap Kilang mengeluarkan gas CO,
NO dan SO2 ke atmosfera
Air Baja pertanian yang mengandungi BOD air bertambah,
NO3, pencemaran air,
PO43- mengalir ke sungai. kepupusan hidupan
Aliran logam berat spt Pb, Hg dan Zn akuatik, kanser
ke sungai oleh kilang industri. (leukemia), kadar
fotosintesis berkurang.
Air panas dari stesen jana kuasa Hidupan akuatik
Terma elektrik dialirkan ke sungai. musnah, BOD
meningkat, rantai
makanan musnah.
Kereta, motosikal, kapal terbang, tapak Tekanan darah tinggi,
Bunyi pembinaan, mesin pertanian dan mesin pekak, penyakit
industri. kardiovaskular, ulser,
kemurungan dan sakit
kepala.

AKY@smkBALING @ 2016 Page 207