You are on page 1of 309

Wszelkie prawa zastrzeone.

Nieautoryzowane rozpowszechnianie caoci


lub fragmentw niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione.
Wykonywanie kopii metod elektroniczn, fotograficzn, a take kopiowanie
ksiki na noniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje
naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja zostaa
elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucj
i uyt kowaniem. Usuwanie, omijanie luh zmiana zahezp iecze st anowi narus7enie prawa.

Wszystkie znaki wysti;pujce w tekcie s zastrzeonymi znakami firmowymi


bd towarowymi ich wacicieli.

Autor oraz Wydawnictwo HELION dooyli wszelkich stara, by zawarte


w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej
odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne
naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION
nie ponosz rwnie fadnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike
z wykorzystania informacji zawartych w ksice.

R edaktor prowadzcy: Harhara Gancarz-Wjcicka

Projekt okadki: Urszula Buczkowska

Fotografia na okadce zostaa wykorzystana za zgod iStockPhoto Inc.

Wydawnictwo HELION
ul. Kociuszki le, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: sensus@sensus.pl
WWW: http://sensus.pl (ksigarnia internetowa, katalog ksiek)

Drogi Czytelniku!
Jeeli chcesz oceni t ksik, za jrzyj pod adres
http://sensus.pl/user/opinie?sexmag_p
Moesz tam wpisa swoje uwagi, spostrzeenia, recenzj.

ISBN: 978-83-246-3107-0
Nr katalogowy: 5983

Copyright Helion 2011

Ksigarnia internetowa: OSOBOWO ODNOWA O sensus


http://sensus.pl Sprawd najnowsze promocje:
O http://sensus.pl/promocje Helion SA
Ksiki najchtniej czytane: ul. Kociusi:ki 1c, 44100 GliWice
Drogi Czytelniku! http://sensus.pl/bestsellery tel.: 32 230 98 63
Oce ksik, wpisz recenzj, uwagi. Zamw informacje o nowociach: e-mail: sensus@sensus.pl
e Szczegowe informacje o ksice. O http://sensus.pl/nowoscl http://sensus.pl
Spis treci

Cz I
Mistrzowie mistrzw
Rozdzia 1. Pawi ogon ..................................................................................... 7
Rozdzia 2. Po omacku .................................................................................. 26
Rozdzia 3. Droga bez powrotu .................................................................. 37
Poradnik 1. Jak zainstalowa w sobie postaw Jamesa Bonda
i pozby si lku przed kobietami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1. KOTWICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2. SPIRALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3. SWITCH PATTERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4. SUPERKOTWICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 53

Rozdzia 4. Moc ............................................................................................... 56


Poradnik 2. Jak rozpoczq rozmow, aby od pierwszych chwil
sta si dla niej kim interesujqcym i wyjqtkowym,
czyli podejcie (otwarcie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
W lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Na ulicy (autor Ross]effries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
W sklepie odzieowym (autor David DeAngelo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
W kolejce do dentysty (prawnika, fryzjera, gdziekolwiek)
- Ross Jeffries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
W supermarkecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Rozdzia 5. Magia zaczyna dziaa ............................................................. 75
Poradnik 3. Jak sprawi, eby kobieta, ktrq wanie spotkae,
poczua, e oto stoi przed niq mczyzna z jej marze . . . . . . . 83

1. Dopasowanie postawy ciaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83


2. Mwienie w rytm oddychania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3. Zota kopua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 86
4. Oczy soury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Spis treci

Cz II
Wzloty i upadki
Rozdzia 6. Naszyjnik .............. 89
Poradnik 4. jak skutecznie zainicjowa spotkanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

1. WZICIE NUMERU TELEFONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94


2. ZAINICJOWANIE SPOTKANIA NATYCHMIAST . . . . . . . 99

Rozdzia 7. Smak sukcesu ....................... 100


Poradnik 5. Co robi, gdy kobieta mwi ,,NIE" - cz pierwsza . . . . . 106

1. Gdy zaczepie jq na ulicy (lub gdziekolwiek) i niezbyt


grzecznie Ci odstrzelia" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
2. Gdy kulturalnie Ci odmwia (usiowaa Ci odmwi) . . . . . . 107
3. Kiedy prbuje zerwa umwione spotkanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 O
4. Kiedy odrzucia Ci pikna barmanka
(kelnerka, sprzedawczyni w sklepie itp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Rozdzia 8. Zimny prysznic . 113


Poradnik 6. Jak z humorem wzbudzi w niej stan podniecenia
seksualnego, czyli kaway transowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Rozdzia 9. Rozterki ekologiczne . 132


Poradnik 7. O czym rozmawia, czyli hipnotyczne techniki
zmiany stanw umysu - cz pierwsza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Cz III
Mode wilki
Rozdzia 1 O. May guru .. ... . ..... .. 149
Poradnik 8. O czym rozmawia, czyli hipnotyczne techniki
zmiany stanw umysu - cz druga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

KOTWICA SUWAKOWA (SYNESTEZJA) . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . . . .

ET-PATTERN . . . . . . . 157
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PSEUDOORIENTACJA W CZASIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159


Rozdzia 1 1. Polski Hitch ........................................ ........ ... 160
Poradnik 9. O czym rozmawia, czyli hipnotyczne metody
zmiany stanw umysu - cz trzecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

CZTERY POZIOMY UMYSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Rozdzia 12. Przeom ............... 174


Poradnik 10. Co robi, gdy kobieta mwi NIE", czyli przeamywanie
ostatnich oporw przed seksem - cz druga . . . . 181

4
Spis treci

Cz IV
Na fali
Rozdzia 13. Perfekcja ... ............................................................................... 185
Poradnik 11. jak zamknq sprzeda, czyli co robi, gdy ju znalaze
si z kobietq w intymnym pomieszczeniu . 194

1. BIER!-ESZ, CO CI SI NALEZY .. 195


2. DRAZNIENJE . . ..... .. ......... .. 196
3. FINALIZACJA . .. .. . . . . . . . . . 197

Rozdzia 14. Puapka na romantyczki ... ............. ..... .. 199


Poradnik 12. ]ak skutecznie uwodzi kobiet na parkiecie tanecznym
(wedug grupy Warsaw Lair) . . . . .. 204

1. Przygotowanie do wyjcia . . . . .. . . . . . . . . . 205


2. Psychologia klubu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
3. Mowa ciaa kobiety bawiqcej si w klubie . 208
4. Zawarcie znajomoci z kobietq . . . 212
5. Zabranie kobiety z parkietu 219
6. Caowanie na parkiecie ... ..... 220

Rozdzia 15. Ekler i Sowa . . 224


Poradnik 13. Zasady Hedon Combat 233

Rozdzia 16. Spotkanie z magi ................................................................... 237


Poradnik 14. Zasady skutecznego skrzydowania, czyli jak skorzysta
z pomocy kumpla podczas uwodzenia . 241

Rozdzia 17. Pierwszy ucze ........................................................................ 246


Poradnik 15. Jak sprawdzi jej siy witalne . 253

Cz V
Ukryty cel
Rozdzia 18. Nadmorskie polowania ......................................................... 255
Poradnik 16. Jak ustali i wykorzysta jej system reprezentacji
(dla koneserw i peifekcjonistw) . . . . . . 264

Rozdzia 19. Podniebny owca ... 271


Rozdzia 20. Zlot .... ............... 280
Rozdzia 21. Tycia ............... 290

Dodatek Ten pomys mg si zrodzi tylko w lekko


szalonym umyle ..... ......... 295
Zakoczenie .......... . .......... .......... .................... ......... ........... 305

5
Cz I

Mistrzowie tnistrzw-

Rozdzia 1 .

Pawi ogon

Noc i dzie.
Ciemno i wiato.
Jebane yin i pierdolone yang.
Otwarem o czy i zamiast blu, strachu czy prostackiego pytania:
Gdzie ja jestem? ! " poczuem irracjonalnie spokojn myl - a jed
nak bij!
Odpychalimy od s iebie t wiadomo, unikalimy tego tematu
w stosunku do naszych uczniw. wiczylimy mentalne rozbra
jacze zazdrosnych samcw alfa", ale kady z nas czu i wiedzia,
e wczeniej czy pniej czyj a uraona ambicja, czyja bezsilna,
nasiknita mieszanin alkoholu i testosteronu zo wybuchnie,
a caa misterna technika podprogowej perswazji" umrze w obli
czu bezspornej logiki baseballowych kijw. I kto ucierpi.
Pado na mnie.
I faktycznie bolao.
Ale nie byo le, bo w kocu - j ak wyluzowany Hiob wo bec
fatalnych okolicznoci - otworzyem zapuchnite, po dbite oczy
1 pomys/1 a em: oJ, Je
d nak b
I J "
. . '. " .
Mistrzowie mistrzw

Wtedy znaleli mnie zaniepokoj eni bracia w grzechu. Pochylajce


si nade mn twarze Maks a i Ruchmistrza oraz dwiki muzyki
z pobliskiej dyskoteki Park" byy ostatnim kontaktem z rzeczy
wistoci.
Potem zapada ciemno.
W erce nie byem po dczony do s komplikowanej aparatury jak
w filmach. Brak ekranu z wykresem akcji serca i radosnych okrzy
kw: Wraca! Mamy go ! ". Sanitariusz siedzcy obok powiedzia
beznamitnym gosem: Prosz si nie rusza". Speniem prob
bez s zemrania.
Kiedy leaem, wracay do mnie wspomnienia tego pokrconego
wieczoru.
W Parku" tego dnia zapowiadao si wporzo. Gromadki dziewczt
w rnym wieku, rozbawione i stoczone w dugiej kolej ce do wej
cia. Nie zniylimy si oczywicie do ustawienia w ogonku - Max
poszepta chwil z ochroniarzem i z minami zdobywcw wkro
czylimy na tereny owieckie.
Najlepsze miejsce do rozgrzewki" w haaliwych klubach to oko
lice kibla - jest tam troch ciszej ni w pozostaych zakamarkach
lokalu i laski zupenie nie spodziewaj si zaczepek, przez co tarcza
obronna" przeciwko podrywaczom jest nastawiona na nisze war
toci. Zasada mwi - pierwsze pi jest na rozgrzewk. Oznacza
to, e kilka pierwszych kobiet zaczepia si bez adnych konkret
nych celw, wrcz ze sztywnym postanowieniem niezawierania
znajomoci pod adnym pozorem. To powo duje stopniowy, po
tny wzrost energii i dopiero gdy zaczyna ona emanowa z twa
rzy mczyzny, podcho dzi si do jakiego wybranego obiektu.
Bracia poszli do baru strzeli sobie kol (Max nie pije) , a ja od razu
wziem si do roboty, poniewa za niecae dwie godziny um
wiony byem z urocz Madzi gilgotk w celu rozwizania niezwy
kle inteligentnego zakadu, czy podczas askotania miejsc intym
nych Madzia potrafi powstrzyma si od miechu.

8
Pawi ogon

- Przepraszam, musz zada wam jedno pytanie - wzrok dwch


piersiastych blondynek, ubranych w obcise, prawie lateks owe
bluzki, wycho dzcych wanie z toalety, nie by zach caj cy, ale
zatrzymay si. - Potrzebuj opinii atrakcyjnych kobiet. Spjrz
cie na mnie i powiedzcie, na ile dzisiaj przyp ominam Michaela
Brandona.
- Kto to jest Michael Brandon? Nie syszaymy - stwierdziy po
wymianie lekko zaenowanych spojrze.
- A, to wybaczcie, mylaem, e w tak eleganckim klubie w sercu
Warszawy spotkam wycznie wiatowe kobiety (w codziennych
relacjach nie jestem a tak arogancki, ale c - rozgrzewka) . Baw
cie si dobrze .
- Ale powiedz, kto to j es t ? ! - wysza blondynka miaa min
mwic: wyjtkowo udzielam ci tego przywileju, e taka sztuka
jak ja powici ci chwil uwagi", ale czuem wyranie, e energia
.

rosn1e.
- Skarbie, wybacz, j estem dzisiaj nie do poderwania, ale nastp
nym razem na pewno ci ulegn - balansowanie na granicy artu
i aroganckiej bezczelnoci zawsze daje efekty. Jeli si obrazi, wyj
dzie na prowincjuszk.
- Ojej ! Dlaczego ? Daj mi szans ! - umiech, pomimo e wy
nika z jawnie eksponowanej kpiny, by pontny. Ale rozgrzewka
to rozgrzewka, zasady s sztywne.
- Na pewno jeszcze si spotkamy. Klub jest peen moe nie tak
interesujcych m czyzn jak ja, ale na pewno kto wyjtkowy was
dzi do ceni. Pa!
Nie byy moe rozanielone, ale w sposobie, w jaki odchodziy
w stron parkietu, i w ukradkowych spojrzeniach rzucanych w moj
stron na pewno wicej byo: moe by tak jeszcze z nami p
niej pogada" ni: spadaj dziwaku ! ".
I to byo wspaniae ! ! ! !

9
Mistrzowie mistrzw

Kocham uwodzenie, cho coraz mniej j estem przekonany,


e kocham kobiety, i czuj , e za to wanie musiaem zapaci.

Teraz wany moment. Pierwsze podejcie zawsze wymaga przea


mania - niektrzy mistrzowie twierdz, e maj cakowicie ugrun
towany stan (STAN to w terminologii uwodzenia jedno z kluczo
wych poj; oznacza nastawienie emocjonalne, poziom emanowanej
energii, samcz, dajc si od razu wyczu przez kobiety si.
STAN nie jest constans. Naley go wiczy za pomoc rozma
itych, mniej lub bardziej naukowych technik, ugruntowywa,
kotwiczy itp.) . Mj wci by do kapryny. Pierwsze podej
cie to troch jak skok na spadochronie - zamykasz oczy i ska
czesz, ta krtka chwila, kiedy nogi odrywaj si od bezpiecznego
podoa, moliwa j est tylko wtedy, gdy wyczysz wiadomo
i zablokujesz wyobrani. Jeli nie, projekcja moliwych konse
kwencji wciska z powrotem do kabiny. Potem przez chwil swo
bodne spadanie i - pomim o cakowitego zaufania do wys okiej
klasy sprztu, pomimo znaj omoci s tatys tyki, kt ra mwi, e
spadochron otwiera si ZAWSZE - zwierzcy, irracj onalny,
odbierajcy si i pewno siebie strach. Szarpnicie, ko ntrola,
kolorowa czasza nad gow, adrenalina i powracajca pewno
siebie. Podczas lotu zaczynasz czu si jak pogromca przestwo
rzy, ale po wyldowaniu pomimo ekstazy dr rce i naj chtniej
nawaliby si w przytulnym miejscu, pozwalajc emocjom odpy
n sobie spokojnie w jakim wcale niegodnym bohatera kierunku.
Energia zacza wzrasta prawie fizycznie. Pewno ruchw, wzrok
zdobywcy, ale jednoczenie przemona ch zaszycia si w ciemnej
cz ci baru przy dwch browarach.
Przeamaem to.
- Przepraszam, wygldasz na osob, ktr chciabym pozna -
atrakcyj na, skono oka brunetka, o dcho dzca wanie o d baru,
umie chna si wprawdzie, ale o dpara - Nie j estem zaintere
sowana.

10
Pawi ogon

Da si tak spawi to najpewniejszy sposb na natychmiastowe


zrujnowanie STANU, brutalne po dcicie rda wspinajcych si
wzdu krgosupa wizek energii. Nic z tego !
- Hej ! Ja te nie jestem zainteres owany". Sdzisz, e zamierzam
podrywa ci tylko dlatego, e jeste adna? ! Ani mi w gowie i rw
nie nie yczybym sobie tego w stosunku do mnie. Jeli uwaasz,
e kady kontakt kobiety z interesujcym mczyzn musi polega
na wzaj emnych po dcho dach, to rzeczywicie nie mamy o czym
. /

rozmaw1ac.
Bysk zainteresowania.
- To o co ci chodzi? Nie rozumiem.
- Czasem trudno zdefiniowa, dlaczego mamy ochot zamieni
z kim kilka s w, po prostu czuj emy, e w towarzys twi e TEJ
OS OBY (drobny gest rkami na siebie) moe to by par minut
spdzone w sposb WYJTKOWY. Wikszo ludzi nie zauwaa
tych sygnaw, ale przez chwil sdziem, e j este kim takim.
Wybacz, to bya chwila, teraz ju nie wiem, czy mi si nie wyda
wao. Zwykle nie po dcho dz do obcych kobiet. Szko da, e nie
bdziemy mieli ju okazji tego sprawdzi. Pa!
I znowu ten wzrok mwicy: nikt ze mn tak nie rozmawia, nie
odchod ! ". Uwielbiam to!
- Chwil mo emy pogada. Jeste z Wars zawy?
- Lokalizacja nie ma tu nic do rzeczy, tu si liczy . . . magia - nor-
malnie podtrzymabym przez chwil gadk o niczym, w kocu
moim celem jest zosta zakwalifikowanym jako kto niestandar
dowy i taj emniczy, niekonie cznie jako dziwak, ale podczas roz
grzewki jad na maksa", najwyej przegn - Daj mi rk i, patrzc
prosto w oczy, wyobra sobie jak liczb od jeden do dzies iciu
(to lekko ryzykowna sekwencja zaczerpnita z ksiki Gra Neila
Strausa, prawie zawsze wychodzi siedem) . Teraz powiksz j tak,
eby bya na p tego korytarza . . . OK, troch mnie dekoncentruje
ta gona muzyka . Myl, e to . S IEDEM.

11
Mistrzowie mistrzw

- Nie. Dziewi, ale faktycznie w pierwszym momencie pomy


laam o sidemce, tak mi jako przemkno przez myl. Wyczue
to ? - umiech, akceptacja, przyzwolenie.
- To, e nie zgadem, oznacza, e j este troch spita, twoje myli
s troch niewyrane, odnajd ci potem i naucz, jak byskawicznie
si relaks owa. Dzikuj za po gawdk.
- Ju? Nigdzie si nie spiesz !
Prawie czuem, jak ronie mi kolorowy, pawi ogon.
- Musz spotka si z kolegami. Do zobaczenia.
- Bd w ssiedniej sali ! Tam, gdzie stoy.
Chwyciem j i u ciskaem. Troch po ojcowsku, ale zawsze.
- Jednak jest w tobie co wyjtkowego - powiedziaem i odsze
dem do baru.
Bracia rozkrcali si, romansujc z filigranow barmank. Bya wy
ranie wniebowzita, cho co chwila, gdy jeden czstowa j jakim
komplementem, drugi natychmiast puszcza nega" - zy i dobry
policjant, tyle e z wymian rl. Zamierzaem wypi browarka, w
czajc si na chwil do zabawy, gdy j ujrzaem. Wstawaa wanie
od baru, a z ni para niesamowitych, zachcaj co wypychaj cych
bluzk opalonych piersi. Nawet biorc pod uwag specyficzne,
dyskotekowe owietlenie, bya obiektywnie bardzo atrakcyjna -
ewidentne 9 w skali 1 O-stopniowej ! Kiedy, gdybym mia rozma
wia z tak sztuk, zaczbym od wyobraenia sobie, e robi kup,
i to daoby mi jak szans na opanowanie drcych rk i amicego
si gosu. Teraz wiedziaem, e nie ma adnej zalenoci mi dzy
uro d kobiety a atwoci nawizania z ni kontaktu.
Chrzani rozgrzewk ! Czuem si ju niele nabuzowany po dwch
podejciach. Liczy si szybko. Trzeba skoczy i zawisn w prze
stworzach, zanim wyobrania zacznie podsuwa setki powodw,
dla ktrych nie naley tego robi. Skoczyem.

12
Pawi ogon

- Przepraszam, musz ci o co zapyta. Z pewnych wzgldw


interesuje mnie odpowied na jedno pytanie. Potem wyjani dla
czego, a na razie chciabym usysze odpowied. Gdybym chcia ci
bliej pozna, a ty bardzo chciaaby pozna mnie . . . to co musia
bym powiedzie?
- Hm, no nie wiem, dlaczego o to pytasz?
- Musiabym powiedzie: Hm, no nie wiem" ? ! Nie sdz, e to
najlepszy tekst.
miech.

- Zabawny jeste, c, musiaoby to by co oryginalnego i kre


atywnego.
- Konkrety prosz !
- No powiedz, dlaczego zadajesz takie pytania? - miaa mikki,
zmysowy gos.
- OK, powiem. Pisz poradnik dla mczyzn na temat najlep
szych metod kontaktowania si z kobietami, do zaniedbany temat,
prawda? Jestem aktualnie przy rozdziale Najgupsze metody, za
pomoc ktrych mczyni zaczepiaj kobiety". Ty jeste bardzo
atrakcyjn kobiet i na pewno czsto jeste zaczepiana przez m
czyzn. Opowiedz prosz o jakich najbardziej idiotycznych zaczep
kach, jakich dowiadczya .
- Ha, ha! Jako nic, co nadawaoby si do twojego poradnika, nie
przycho dzi mi do gowy. C zy pracuj emy wanie nad pierwsz
stron? - bya do dowcipna i to dodawao jej uroku.
- OK, to w takim razie ja zaproponuj trzy gupawe teksty, a ty
powiesz, ktry z nich jest najgupszy. Tekst numer jeden: Hej ma
leka! Czsto tu bywasz ? ".
- N o super - rozemiaa si - Jaki jest nastpny?
- Tekst numer dwa: Lalunia! Ale girka ! ".

13
Mistrzowie mistrzw

- Nastpny prosz - zgodnie z planem bya coraz bardziej roz


bawiona.
- Tekst numer trzy: Cze . . . Pisz poradnik dla n1czyzn na
temat najlepszych metod . . . ".
- Ha, ha! - to ju by szczery, rozluniajcy i jak najbardziej
naturalny miech - Dobre !
- Ciesz si, e si roze miaa, bo po czucie humoru to jedna
z trzech cech, ktre najbardziej ceni u kobiety.
Teraz powinna bya zapyta: A jakie s dwie pozostae ?", na co
oczywicie miaem gotowe odpowiedzi w kilku wersjach, ale nie
zrobia tego.
- Jeste z Warszawy? - czy ta rej onizacja musi zaczyna kad
rozmow ! ? Ale teraz mi zale ao, wolaem przesadnie nie ryzy
kowa.
- Nie, przyjechaem umoliwi ci spotkanie z ekscytujcym czo
wiekiem prosto z Krainy Podziemnej Pomaraczy - o dziwo,
wiedziaa, e chodzi o Pozna - Wiesz, tak naprawd to podsze
dem do ciebie z powo du twojego spos obu poruszania si. Prze
mieszczasz si w rzadko spotykany sposb. To mieszanina gracji,
delikatnoci, siy i zdecydowania. Tylko prosz, nie zwariuj od tych
komplementw. Moja intuicja podpowiada mi co na twj temat,
ale pewnie nie bardzo chcesz teraz o tym s ucha ? - wykonaem
gest, jakbym gotowa si do odejcia.
- Czemu nie ? Chwil moemy pogada. Postawisz mi drinka?
Byem od niej mniej wicej dwa razy starszy, musiaem zauroczy
j, zanim zacznie si nad tym zastanawia, i po drodze uwaa,
eby nie da si umieci na pozycji frajerskiego sponsora, wic -
pomimo e mielimy ju cakiem dobry kontakt - musiaem gra
dalej :
- Jeli obiecasz, e nie bdziesz mnie podrywa, to moemy po
siedzie, ale z drinkiem bdzie kop ot.

14
Pawi ogon

- Ha, ha! Dlatego e jeste z Poznania? - bya byskotliwa.


- Wiesz, kobiety szufladkuj sobie mczyzn i dziel ich na ko-
chankw, terapeutw, przyjaci i sponsorw, cho te dwie ostat
nie szufladki niewiele si od siebie rni. Jeli postawi ci drinka,
zanim si lepiej poznamy, to wylduj w niewa ciwej. N o, ale ty
mi ewentualnie moesz.
- Dra ! - zabrzmiao to jako erotycznie.
Wziem j za rk i usiedlimy na barowych ho okerach, ktrych
nikt jeszcze nie zdy zaj . Nikt nikomu nie postawi drinka.
- Jestem Magda - uwiadomiem sobie, e do spotkania z Madzi
gilgotk zostao ju niewiele czasu, ale jako si tym nie przejem.
- Ajgor, przez AJ". Nie pytaj dlaczego wanie tak, sam nie wiem.
Pods zed do niej jaki go w skrze i chwyci z lewej strony za
rami (siedziaem z prawej) , co mwic. Puci, zanim poczuem
si w obowizku zareagowa. Mody, szczupy, krtko ostrzyony
brunet. Nic z karka", ale w ruchach i spojrzeniu co drapienego.
Typ motocyklowo-dyskotekowy. Chcia j wyranie gdzie zapro
wadzi, ale odmwia. Spojrza na mnie, krtkie mierzenie wzro
kiem, atawistyczne, prawdopodobnie niezmienione w swojej wymo
wnej treci od tysicy lat, krtkie spicie dwch samcw. Odszed.
- N o to co z t intuicj?
Wziem jej donie w swoj e i, patrzc do przenikliwie w oczy,
zamilkem. Po jakim czasie zacza si gupkowato umiecha.
- Wiesz . . . podobno patrzc prawym okiem w prawe oko kobiety,
mona zobaczy dusz . . . ale nie sprawdzajmy tego teraz. Jeli
chodzi o t intuicj, myl, e ... zdajesz sobie spraw ze swojej
fizycznej atrakcyj noci i wiesz, j ak cz sto faceci napalaj si na
twoje ciao i jak wielu z nich mo gaby mie . . . Ale ja sdz, e ty
szukasz kogo, kto doceni w tobie to, co sama cenisz najbardziej . . .
kogo, przy kim mo gaby czu si naprawd wolna i niczego
nie udawa (zaczem, w trakcie zwykej gestykulacji, pokazywa

15
Mistrzowie mistrzw

dyskretnie na siebie) . Myl, e jeste ju mo cno zmczona cz


stym nagabywaniem przez nieudolnych podrywaczy (gest od sie
bie) , ktrzy, nie interesujc si twoim wntrzem, usiuj poderwa
ci za pomoc pobrzkiwania kluczykami od dobrych samocho
dw. Marzysz o kim, kto bdzie potrafi dostarczy ci ogromnych
emocji i odblokowa bariery, ktre wstrzymuj ci przed przey
waniem caej przyjemnoci, na jak zasugujesz. Myl, e jak spot
kasz kogo takiego, to poczujesz . . . przemon ochot, eby si
przed nim (gest na siebie) . . . otworzy . . . cakowicie, i nie przega
pisz takiego spotkania.
Cisza i mtny, troch zamglony wzrok.
- Jakbym syszaa wasne myli . . . Jeste psychologiem?
- Bro mnie panie Boe ! (Obiektywna prawda nie ma tu nic do
rzeczy, ale bycie psychologiem wzbudza niepokj) .
- Zwykle nie rozmawiam w ten sposb z kobietami - kontynu
owaem - a szczeglnie w miejs cach, ktre jak to, przeznaczone
s raczej do taniego podrywu ni do obserwacji czyjej interesujcej
os obowoci. OK, pomwmy o czym pospolitym.
- Nie ! Jest OK! - wyranie chciaa wrci do s tanu transu,
w ktrym przed chwil zacza si zanurza. Etap, w ktrym przy
padkowo gra du rol i ktry wymaga ode mnie sporo impro
wizacji, zakoczy si. Teraz TECHNOLOGIA ...
- Waciwie, jakbym zapyta ci, co najbardziej cenisz w mczy
znach, to co by na szybko odpowiedziaa?
- Oryginalno , poczucie humoru . . . msko. No i musi mie to
cos"'.
- Czyli adna niespo dzianka - kontynuowaem. - Myl, e
kada kobieta, gdy spotyka kogo, kto potrafi olni j humorem
(dyskretny gest na siebie) , robi to w sposb oryginalny i niepo
wtarzalny, przy okazji emanujc mskoci i maj c to wyj tkowe,
niepowtarzalne CO ", czuje si w jego towarzystwie przyjemnie

16
Pawi ogon

podekscytowana. Dlatego zastanawiam si, dlaczego tak si dzieje,


e czas em ludzie obiektywnie niedopas owani do siebie czuj do
kadnie to samo. Wiesz, spotykasz kogo w zupenie, zdawaoby si,
niewaciwym dla ciebie wieku, kogo, kto zupenie nie jest zainte
resowany uwo dzeniem ci w j akikolwiek sposb, i zaczynasz . . .
odczuwa znaj ome sygnay . . . w umyle i . . . ciele, ktre ci mwi,
e to C O . . . si pojawia.
- Tak . . . to si zdarza . . .
- Wanie. Nikt nie wie, skd si bierze ta magia. Czy zdarzyo
ci si kie dy , e rozmawias z z kim przez chwil i nagle, z jaki
tajemniczych wzgldw, zaczynasz odczuwa w stosunku do tego
czowieka (gest na siebie oczywicie) niesamowit blisko. Tak
jakby go znaa od lat, czujesz zupenie niestandardowe zaufanie do
tego mczyzny i zauwaasz, j ak z kadym s owem j este nim
coraz bardziej zafas cynowana. Wiesz, jak to jest . . . suchasz tego
gosu, patrzysz na t twarz i nagle te sowa zaczynaj jakby . . . rezo
nowa w twojej gowie, zaczynasz coraz bardziej . . . skupia si na tej
twarzy, a waciwie na jakim drobnym elemencie tej twarzy . . .
Gona muzyka przestaje do ciebie dociera . . . cay wiat schodzi . . .
jakby na . . . dalszy plan. Jeste tylko ty. Ten gos . . . ta twarz . . . a wa
ciwie drobny element tej twarzy... i pogbiajcy si oddech mwi
ci, e czujesz si coraz bardziej . . . podekscytowana . . . podniecona . . .
t niezwyk sytuacj . . .
Chwyciem j zdecydowanie za przegub rki, mwic obnionym
gosem:
- Prawda?
To taka mentalna sztuczka, zwana kotwic. Gdyby z jaki wzgl
dw zdarzyo si tak, e stracimy dobry kontakt i towar" zacznie
si wymyka, wtedy naley chwyci go za przegub, mwic pod
jakim pozorem p ra w d a ? ", a natychmiast poczuje te same emocje
jak ona w tej chwili, nie majc pojcia dlaczego. Na razie kontakt

17
Mistrzowie mistrzw

by jak najbardziej waciwy. Pogbiony oddech, nostalgiczny p


umiech, wzrok lekko nieobecny.
- Wiesz . . . nigdy nie syszaam, eby kto formuowa to w ten
sposb - mwia to delikatnie i powoli, jakby uwaaa, eby nie
zburzy nastroju. Czas na cik artyleri ":
- Wanie, te to czuj , e nie wiadomo skd tworzy si jaki . . .
specyficzny nas trj . . . Nie zawsze tak jest, prawda ? Czas em jest
tak, e ludzie bywaj spici, szczeglnie gdy spotyka si mczyzna
z kobiet. Nawet my teraz, pomimo e wietnie si gaw dzi, czu
jemy troch oporw przed mwieniem tego, co naprawd chciaoby
si powie dzie. S rne metody, eby si rozluni: intensywny
sport, seks . . . A wyjawi ci pewn tajemnic: tak naprawd wcale
nie trzeba tego robi, wystarczy to sobie wyobrazi, a efekt jest
ten sam. Jeli masz odwan wyobrani, zademonstruj ci pewn
te chnik szybkiego likwidowania stresw i napi. Chcesz?
Nie odpowiedziaa, ale zamglone, wpatrzone w okolice mojej brody
oczy i zagadkowy umiech mwiy: rb, co chcesz".
- Zamknij oczy i wyobra sobie lini czasu biegnc od twojej go
wy gdzie w przyszo.
Posusznie zamkna.
- A teraz, na tej linii, gdzie tak za . . . trzy miesice od tej chwili,
zobacz siebie, jak leysz nago . . . w moich ramionach . . . wstrzsana
spazmami po najbardziej intensywnych . . . orgazmach, jakie mo-
esz . . . wyranie zobaczy w swoj ej wyobrani . . . W twoim ciele
zaczyna si proces rozluniania po niedawnych . . . powtarzajcych
si raz za razem . . . fontannach przyjemnoci! W najbardziej kobie
cych miejscach czuj esz jeszcze to napicie, wiesz, e jedyne, co ci
ogranicza, to . . . ilo przyjemno ci, ktr moesz wytrzyma -
jechaem na penym gazie, cay czas kontrolujc jej reakcj .
- I powoli to uczucie ekstatyczne go podnie cenia . . . przecho dzi
w po czucie BEZPIECZE STW A. Przy tobie due, wzbudzajce
zaufanie, mskie ciao, w ktre moesz si wtuli, cakowity . . .

18
Pawi ogon

relaks . . . I teraz, z tamtej perspektywy, popatrz na nas tutaj, kiedy


tak siedzimy i WY DAJE nam si, e niewiele nas czy. . . I powiedz,
czy nie czujesz si ZNACZNIE LEPIEJ? !
W wyrazie jej twarzy nic nie wskazywao, e przegiem, ale strze
onego pan Bg strze e, wic chwyciem j za przegub w iden
tyczny sposb jak ostatnio i odpaliem kotwic, mwic obnio-
nym g osem: prawd a.)" .
"
- Tttak . . . jest rzeczywicie jakby . . . inaczej . . . - miaa wypieki,
zaczerwieniony dekolt i, patrzc na mnie, przemieszczaa wzrok
z prawego oka na lewe i z powrotem. Mistrz nie musi zastanawia
si, kiedy jest ten wa ciwy moment, mistrz to po prostu WIE.
Po caowaem j delikatnie w usta, wa ciwie mus nem wargi.
Natychmiast rozchylia je, ale si o dsunem. Spoj rzaa troch
zaskoczona. To nie by czas na mwienie. To by czas na porozu
"
mienie dusz", cokolwiek miaoby to oznacza. Po, nazwabym to,
spinajcym umysy", do dugim spojrzeniu, trzymajc jej donie
"
w swoich, zrobiem, zdawaoby si, niezauwaalny ruch oczami
w kierunku wyjcia. Raczej przymkna powieki, ni skina gow.
Spokojnym, dostojnym, samczym ruchem skierowaem si do wyj
cia, trzymajc j za rk. Nie zamienilimy ju ani sowa - nie
byy potrzebne. W parku koo Parku" byo ciepo . . . i ciemno. Nie
"
odchodzilimy zbyt daleko. Mogem po prostu zacz j namitnie
caowa, ale pawie pira wyrzynay mi si ze ws zystkich stron.
Patrzc przenikliwie wzrokiem zdobywcy, ws kazaem palcem na
swoj e usta. Przylgna. Teraz ju mo glimy zacz si caowa.
Przyspieszone oddechy i wzrastajce podniecenie, nie musiaem ju
myle o technologii, czas pozwoli dziaa zwyczajnym, nieszko
lonym instynktom, i to byo pikne.
O derwaa si ode mnie w naj mniej spo dziewanym momencie.
W pierwszej chwili pomylaem, e nastpio synne last minute
"
resistance", czyli ostatnie opory przed seksem. Kobiety czsto roz
mylaj si w ostatniej chwili. Zwykle nie jest to obiektywna zmiana
decyzji, tylko uwiadomiona nagle potrzeba otrzymania jakich

19
Mistrzowie mistrzw

bardziej przekonywajcych argumentw, przede wszystkin1 w kwe


stii nie jestem atwa". Rozbrajanie tego jest jedn z podstawowych
umiej tnoci nawet po cztkujcego mistrza.
Ale ona bya PRZERA ONA.
O dwr ciem gow, po daj c za j ej wzrokiem. Tu za mn sta
Motocyklowy ze zwinit flag wyj t z pobliskiego stojaka. Za
nim kilka typowych karkw w skrach, jeden z bas eballem, reszta
z rkami w kieszeniach. Sceneria j ak z typ owo polskiego filmu
gangsterskiego. Wiem, co powinienem by zrobi. Motocyklowy by
ode mnie o wiele mniejs zy i na pewno sabs zy. Naleao sypn
mu z p obrotu, wykorzystujc moment zaskoczenia, i w nogi !
W biegach jestem niezy, a na pewno znacznie lepszy od testoste
ronw". Dziesi lat temu, kiedy miaem znacznie wiksze dowiad
czenie w bjkach, na pewno bym tak zrobi. A moe te troch
pawi ogon przeszkodzi w de cyzji o ucieczce . . .
- Cze, w czym mog pomc?
Moe bym i chwil powalczy po tym pierwszym ciosie zwinit
flag, ale trafi mnie w s zyj . Dostaem w jakie dziwne miejs ce,
w wyniku czego, zachowujc pen wiadomo i wci mwic,
w nadziei, e to co pomoe, zaczem si obsuwa, patrzc ze
zdziwieniem, j ak rozcapierzaj mi si palce u rk, i czuj c jak
wibracj w okolicach karku. Pech. A moe szczcie, bo lec grze
cznie, mniej ich wkurzaem. Moje sowa byy zaskakujco spokojne
.

1 wyrazne:

- S uchajcie - mwiem wci przytomnie - jest was kilku na


jednego. Walczcie honorowo, pozwlcie mi wsta i zaatwmy to
po msku - kopniak w twarz uwiadomi mi, e czasy honoro
wych, podwrkowych pojedynkw bezpowrotnie miny. Jedyne,
co mi pozostao, to zasoni gow rkami i skuli si w kbek.
Dlaczego ona nie krzyczy: Zostawcie go ! Prosz ! " lub co w tym
stylu? Nie mogem zobaczy, co dzieje si z Magd, bo ciosy spa
day ze wszystkich stron i chowaem twarz w ramionach, jak tylko

20
Pawi ogon

si dao. Wszystko w milczeniu. Nie byo adnych: Co se, kurwa,


myla frajerze ! " - tylko ciosy. To nieprawda, e podczas bjki
nie boli, a dopiero potem liczy si straty". Bolao jak cholera, cho
silniejszy by strach, e mnie zabij. Po kolejnym uderzeniu w gow
udaem, e trac przytomno , ale to ich nie powstrzymao. Nie
wiedziaem ju, czym dostaj i od kogo. Bl, strach i wreszcie ten
gos, schrypnity, pikny gos jak uaskawienie, jak ycie - Do.
Ma do". Nie wiedziaam, ktry to powie dzia, na pewno nie
Motocyklowy, w tym momencie uwielbiaem tego gocia. Jeszcze
jeden strza w gow, chyba z kopa, i odeszli.
Szum, coraz mocniejszy szum, nie tylko w gowie, ale w caym ciele.
Mdoci przebijajce si przez bl, potem przez chwil jakie ci
kie zwidy i ciemno .

O dkd pamitam, zaws ze byem nierwny. Ju na po dw rku,


w czasach, ki edy wiat widziany oczami maolata wydawa si
ogromny, zdarzao si, e czuem moliwo ksztatowania tego
wiata we dug swoj ej woli, np . grzecznie informuj c graj cych
w dwa ognie, e czas przenie si na inne po dwrko i komu
dokopa, a oni nie zastanawiajc si nad sensem proponowanej
akcji, po prostu poddawali si mojej woli. Jednak innym razem nie
pomagay adne prby zwrcenia na siebie uwagi - po prostu
gas em, zaszywajc si w jakim najmniej widocznym kcie po
dwrka. Do dzi nie wiem, jakie byy tego powody.
Je dnak na pewno nie wyj tkowa charyzma i niekwestionowane
talenty przywdcze spowodoway, e pewnego sonecznego dnia,
podczas drogi powrotnej ze szkoy, zupenie nie zastanawiaem si,
czy waciwe jest to, e dwie dziewczynki nios mi tornister, zgod
nie trzymajc go kada za swj pas ek.
Pamitam, e jedna bya obiektywnie liczniutka. Czarnowosa, fili
granowa Iza. Pewnie trudno oceni poziom kobiecej urody u dwu
nastoletniej dziewczynki. Po prostu, gdy kilka lat pniej bardziej

21
Mistrzowie mistrzw

dojrzaym okiem popatrzyem na fotk, nasuno mi si to wanie


sowo : liczniutka".
Druga, jasnowosa Jola, bya wizualnie znacznie mniej ciekawa, ale
wyrzynay jej si piersi, takie intrygujce fadki w okolicach klatki
piersiowej, i moe to powodowao, e uwaana bya za najlepsz
lask w szkole, do ktrej wszyscy w ten czy inny sposb si pod
walali". Jola uwaaa si za moj dziewczyn i do zdecydowanie,
a czasem nawet brutalnie bronia tego przywileju" przed zakusami
konkurencji. Jednym z pierwszych wynikajcych z tego kopotw,
ktre sobie przypominam, byo wezwanie do szkoy surowo wy
chowujcej mnie babci, gdy Jola, przyapana na okadaniu po gowie
koleanki pirnikiem, zeznaa, e: ta zodziejka prbowaa um
wi si z moich chopakiem na wrotki".
Wtedy to pierwszy raz us yszaem, podczas przemowy (gdy ju
zela bl pupy po wstpnej akcji wychowawczej) , e to mczy
zna ma zabiega o kobiet, a sytuacja odwrotna jest nienaturalna,
naganna i prowadzi do brzemiennych w skutkach dewiacji.
Iza bya ssiadk i dobr koleank Joli i dlatego zostaa dopusz
czona do przywileju noszenia mi tornistra.
Owego dnia, gdy dziewczynki ranie zmierzay do domu, zgodnie
trzymajc si dwa metry za mn, na skwerku pojawia si znikd
moja babcia. Zimnym wzrokiem ocenia sytuacj i oddalia si. Czu
em, e co j est bardzo nie w porzdku i dopiero w domu dowie
dziaem si, e moja degeneracja osigna ju puap zmuszaj cy
moj odpowiedzialn opiekunk do bardzo zdecydowanych dzia
a. Biorc pod uwag wag problemu, nie mogo to by zwyczajne
bicie dupska - zaczo si od tego, e sam musiaem przynie
skrzany pas ek, zdj spodnie i grzecznie czeka, a otrzymam
zasuon kar. Nie bd tu opisywa wszystkich niezwykle prze
konywajcych argumentw, ktre pady wtedy odnonie poziomu
moj ej dege neracj i, w kadym razie nastpnego dnia, ku uciesze
wszys tkich, poszedem do szkoy z dyndajc na szyi tabliczk
z napisem: Bd szanowa kobiety". Babcia w maym miasteczku,

22
Pawi ogon

w ktrym rzecz si dziaa, miaa tak rozlege koneksje, e samo


wolne zdjcie poniajcego napisu nie wchodzio w rachub.
Trudno powiedzie , jak wiele przekona na temat wa ciwe go"
podejcia do kobiet wpojono we mnie w dziecistwie, ile powstao
w wyniku lektury ksiek typu Cierpienia modego Wertera, pio
senek w rodzaju Aisha, prosz, pokochaj mnie" i przemonego
wpywu innych me diw. W kadym razie, wcho dzc w doroso,
byem jednym z milionw przecitnych, niemiaych i sfrustrowa
nych facetw, dla ktrych podej cie do obcej kobiety i zawarcie
z ni znajomoci jest wyczynem bardziej niemoliwym i przera
aj cym ni samotny atak na band uzbroj onych orkw albo skok
z samolotu bez spadochronu.
C , wikszo z nas panicznie boi si kobiet, to EPIDEMIA
naszego wieku i jedna z najbardziej wstydliwych chorb mskiej
czci populacji. Wikszo z nas prdzej przyzna si do impoten
cji ni do strachu przed kobietami. C, w naturze mamy gboko
zakorzenione udawanie macho, choby rzeczywisto bya od ta
kiego stanu rzeczy bardzo odlega.
Na pierwszym roku jednej z wrocawskich technicznych uczelni
poznaem Zbysia. Nie by typem byszczcym finezj i inteligen
cj , jego gadki do m czyzn, jak i kobiet byway enujce, w za
sadzie robi za buraka. Nie byo nic czaro dziejskiego, magicznego
ani nasyconego tym tajemniczym czym" w fakcie, e Zbysio mia
zawsze mnstwo dziewczyn. On po prostu podchodzi do wszyst
kich. Jego procentowa skuteczno w zawieraniu nowych zna
jomoci za pomoc odzywek typu: Jak si masz, lala? ! " bya, jak
si mona spodziewa, niewielka, ale ilo prb bya tak dua, e
Zby by w penym tego sowa znaczeniu kobie ciarzem.
Przyj aniem si ze Zbys iem pomimo braku wsp lnego j zyka
w wi elu sprawach i dobrze na tym wycho dziem.
A oto je go styl dziaania: jedziemy wind w akademiku, na jed
nym z piter wcho dzi cakiem nieznajoma dziewczyna. Zbysio

23
Mistrzowie mistrzw

natychmiast obejmuje j i, patrzc gboko w oczy, pyta: Z jzycz


kiem czy bez? ". Chryja? Awantura? Nic podobnego. Laska, ku mo
jemu zdziwieniu, lekko roztrzsiona mwi: Bez ! ".
W tramwaju pikna blondynka czyta ksik. Nasz nieskompliko
wany bohater wyrywa jej ksik z rki, mwic: Daj buziaka, to
oddam". Ju nie pamitam, czy dos ta.
Gdy Zbysio czasami dostawa w pysk, to mwi, e to wietny ma
sa dla twarzy. Raz nawet - po siarczystym klapsie, ktry poprze
dzia jaka wyjtkowo nieudana odzywka, i standardowej reakcji
Zbysia na masa twarzy" - agresorka poczua takie wyrzuty su
mienia, e zaprosia go na kaw. Opowieci Zbysia o tym, co byo
potem (nigdy w tych sprawach nie zmyla) , spowodoway powany
ucisk w moich spo dniach.
Gdy nie byo skd wytrzasn dziewczyn na spontaniczn imprez,
wysyalimy Zbys ia w teren - zawsze co przyprowadzi. Jego
dziewczyny miay kole anki, ktre chtnie si z nami (jego kole
gami) zadaway. Podmiewalimy si z niego, ale tylko za plecami.
Generalnie by cool. Zbysio niedugo zagrza miejsce na uczelni,
gdy nauka wchodzia mu niezwykle opornie (podobno przebrni
cie przez egzaminy wstpne zawdzicza bardzo bliskin1 koneksjom
z jedn z dobrze ustosunkowanych pa docent) , i nasz kontakt si
urwa. Potem poznaem nastpnego oryginaa - Eklera. Ekler by
jednym z tych go ci, o ktrych opowiada si his torie przy piwie.
Tu syszano, jak przywiz trabantem 15 lasek naraz, tam, jak wspi
si w rodku nocy na sup telegraficzny w rodku akademickiego
miasteczka i, budzc wszys tkich, wywoywa swoj wybrank itp.
Musielimy si w kocu pozna, choby z racji podobnego podej
cia do studiowania. Ekler, tak jak ja, by trzeci raz na drugim roku,
tyle e na innym wydziale. Poza tym obaj cinalimy drzewa w ra
mach pracy w Spdzielni Studenckiej i nasze cieki si skrzyo
way. Przedstawiono nas na ktrej z imprez. Barczysty i ogorzay
poklepa mnie konfidencj onalnie po ramieniu i powiedzia:

24
Pawi ogon

- A ! Piter! Syszaem, e mas z kopot z dupencj - powiedzia,


wskazujc na Lil, do brzydk koleank z roku, ktra podko
chiwaa si we mnie i dokuczaa kadej dziewczynie, z ktr usio
waem pogada - Laski ci zagusza ! Nie wiesz, co zrobi?
- No, nie bardzo . . . - byem zaskoczony.
- To proste, w pysk, daj w pysk! Ale nie przy ludziach, bo powie-
dz, e cham. Przy ludziach w dup ! Wiesz, tak niby w artach.
Powiedz, e wporzo. Potem dasz w pysk.
Zaprzyjanilimy si, mimo skrajnie r nych po gldw, i przez
nas tpne siedem lat studiw bylimy nierozczni. Gdy na hory
zoncie pojawiao si par dziewczyn, Ekler zawsze startowa do
najbrzydszej . W efekcie szed z ni do ka, gdy my bylimy na
etapie pogawdki z pozostaymi. Zawsze chtnie odstpowa swoj
dziewczyn, gdy spodobaa si ktremu z kolegw, i natychmiast
chwyta si za nastpn. Przyjanimy si do dzi .
Wie dziaem z grubs za, co naley robi, eby mie powo dzenie
u kobiet, ale wiedzie nie znaczy umie.

25
Rozdzia 2.

Po omacku

- Amway, no kurwa, typowy Amway! - potny facet naprze


ciwko mnie by wyranie zirytowany - Nie wydaje ci si, e oni nas
tu bezczelnie dymaj! ? Trzy godziny krzycz mi, jaki jestem zaje
bisty i co mog w yciu osign. Kiedy jakie konkrety? !
Nie miaem zdania, wic eby cokolwiek odpowiedzie, stwierdzi
em - Zobaczymy, myl, e na razie chodzi o to, eby wpompo
wa w nas maksymaln dawk energii, a potem zaczn si konkretne
wskazwki.
Rozejrzaem si do okoa. W holu hotelu Harenda stali stoczeni
w grupki raczej do wys traszeni faceci. Kady mia plakietk
z imieniem lub ps eudonimem. Mj rozmwca, na ktrego klapie
marynarki widniao imi: Greg", by na pierwszy rzut oka najbar
dziej barwn postaci. O koo czterdziestki, sto czterdzieci kilo
gramw ywej wagi, twarz poudniowca, donony, nos owy gos.
Reszta wygldaa do normalnie, jeeli o uczestnikach Kursu Uwo
dzenia Kobiet mona powiedzie, e s normalni. Sam nie do koca
si taki czuem. Jak to si stao, e wzgldnie stateczny, czterdzie
stoletni, yjcy w udanym zwizku mczyzna przyjecha pobiera
nauki w tak niecodziennej i, zdawaoby si, niemo liwej do nau
czenia kwestii jak tajemne i niezwykle skuteczne techniki, ktre
pomogq wszystkim zrobi ekscytujqcy zamt w gowie i kisiel
w majtkach kadej kobiecie, niezalenie od swojego wyglqdu, ma
jqtku, wieku i pozycji spoecznej.

C/.
oz ...
Pewnego dnia przegldaem Hus tlera". Na okadce, tu poniej
eksponujcej swoj e wdziki murzyskiej piknoci, interesujcy
wstpniak: Szybka randka".

26
Po omacku

Oto w Stanach Zj edno czonych yj e facet, ktry specjalizuj e si


w szybkim i skutecznym uwo dzeniu kobiet za pomc hipnozy,
poczonej z NLP (ang. Neuro-Linguistic Programming) - Ross
J effries. Rzut oka na zdjcie wzmg moje zainteresowanie. Go
by brzydszy od mojej najbrzydszej pary butw! Chudy, a waci
wie poduny, zapadnite, cakowicie pozbawione bysku zdobywcy
oczy, ziemista cera, okrge, biednostudenckie okulary. Na zdjciu
chwyta za rami nieznajom, czarnoskr, pikn kobiet na ulicy,
a ona odwraca si zaskoczona - c, wyreys erowa mona wszy
stko, przecie takie rzeczy nie dziej si naprawd.
- Ross - pytanie reportera byo do obces owe - Jak facet
o twojej aparycji moe twierdzi, e jest w stanie uwie kad
kobiet w kadej sytuacji?
R.J. - Aparycja nie ma tu nic do rzeczy. Wane jest, jaki obraz
siebie przemycisz do jej umysu. Kobiety widz i czuj to, co chc
czu i widzie, a tak zwana obiektywna rzeczywisto jest nie
istotna.
- Co mwisz kobiecie, do ktrej po dcho dzisz na ulicy?
R.J. - Mwi: Przepraszam, musz powiedzie pani komple
ment - fantastyczny kapelusik".
- Tak po prostu?
R.J. - To wcale nie jest tak po prostu. Kobiety zazwyczaj wka
daj duo energii w dobr odpowiednich czci garderoby i napra
wd rzadko kto to zauwaa.
- O K. A co mwisz, gdy nawiesz ju pierwszy kontakt ?
R.J. - To zaley od mojej ws tpnej oceny jej os obowoci. Jeli
widz, e ma do wys okie mniemanie o s obie, mwi: Gdyby
spotkaa mczyzn swoich marze (tu delikatnie, w ramach zwy
kej gestykulacji, wskazuj dyskretnie na siebie) , wiesz, wyobrazi
moesz so bie wszys tko, wic wyobra sobie, e ten mczyzna
(gest na siebie) spe nia wszystkie twoje wyobraenia o idealnym

27
Mistrzowie mistrzw

partnerze. Potrafi dostarczy ci tak niesamowitych emocji (tu za


czynam mwi wolniej, obniam ton gosu, zaczynam by suge
stywny i hipnotyczny) , e w kadym momencie, gdy na niego
patrzysz . . . i kiedy go suchasz, czujesz ten wyjtkowy stan . . . rado
snego oczekiwania . . . Wiesz, o czym mwi (wracam do zwykego
stylu mwienia) . A wic jakich trzech swoich najlepszych, niezwi
zanych z uro d cech charakteru uyaby, by go zdoby?
Kobiety bardzo lubi si wykazywa, wic prawdopodobnie zacznie
przekonywa o swoich zaletach, a wtedy zaczynam podawa j e
w wtpliwo - Na pewno twoje poczucie humoru jest szczere
i naturalne ? Odnosz wraenie, e starasz si by bardziej urocza
ni zwykle, eby mnie do siebie zachci - to powoduj e pod
wiadom reakcj w ro dzaju: O ! Ten facet nie leci na mnie tak
bezkrytycznie jak wszys cy". Absolutn podstaw jest zama ste
reotyp - jeli wszyscy zazwyczaj co mwi i robi, rb co ca
kowicie innego.
- Ile czasu potrzebujesz, eby zacign nowo napotkan kobiet
do ka?
R.J. - He, he ! Bardzo niewiele, ale tym si nie sugeruj, po uko
czeniu mojego kursu bdziesz na to potrzebowa dwch do trzech
go dzin i dopiero kilkuletnia praktyka sp owoduj e, e tak jak mi
wystarczy ci na to dwadziecia minut.
- Czy skuteczno w tych sprawach naprawd zaley wycznie
od te chniki ? A osobisty urok, inteligencja, uroda, mski czar i to
trudne do opisania co", o czym mwi kobiety?
R.J. - He, He, chrza ten shit ! Jedyne, czego potrzebujesz, to
par baksw wpisowego na mj kurs. Wujek Ross nauczy ci szyb
ciej , ni m gby marzy, wszystkich tych wrodzonych cech",
o ktrych wspominasz. Wej d j eszcze dzi na www.speedseduc
.._.tion. com.
Uniwersalna metoda na kobiety? Wszystkie i zawsze ? Bez zwizku
z zamonoci, fizyczn sprawnoci, urod, miejscem zajmowa-

28
Po omacku

nym w hierarchii tego wiata? ! To musiao mn wstrzsn. Prze


cie mczyni od zarania dziej w staraj si by lepsi i silniejsi
od innych. W pocie czoa albo podejmuj c potne ryzyko, staraj
si zdoby fortuny i wadz, a nawet tocz wojny tylko po to, eby
podoba si tym zwiewnym, skomplikowanym i zwykle niedostp
nym istotom!
Dzies itki nauczonych na pami romantycznych wierszy, tony
elastwa przerzucone na siowni, wyuczona w pocie czoa, pomi
mo braku suchu muzycznego, umiejtno biesiadnego grania na
gitarze, beznadziejna walka z modzieczym trdzikiem, niepod
pisane wyznania wkadane po kryjomu w szatni do paszcza mojej
szkolnej wybrance i brutalne, przypacone kilkukrotnym zamaniem
nosa bjki z kadym, kto nie podziela mojego zdania o jej wyjt
kowoci. Potne, huczne i kosztowne studenckie imprezy, organi
zowane tylko po to, eby olni jedn kobiet (nie zawsze z za
mierzonym skutkiem) - to wszystko miaoby by strat czasu?
Byo mi tak samo trudno si z tym pogodzi, jak komu, kto na
archaicznym komputerze obsugiwanym systemem DOS nauczy
si mudnie wszystkich komend typu Ctrl+Alt+ Del, i nagle nowy
Windows sprawi, e caa ta wiedza okazuje si niepotrzebna.
Logika podpowiadaa, e to ciema, ale od kiedy to ludzkie marze
nia maj cokolwiek wsplnego z lo gik? ! Zaczem szuka. Moja
wczesna znajomo angielskiego bya niewystarczajca do wzi
cia udziau w kursie Rossa, zreszt wyjazd do Londynu, gdzie Ross
najbliej naszej ojczyzny organizowa seminaria, byby zbyt pro
blematycznym i kosztownym przedsiwziciem. Napisaem maila
na adres znaleziony na stronie z zapytaniem, czy zna kogo z Polski,
kto ukoczy jego kurs . Po kilku dniach odpis a, e owszem, byli
jacy Polacy, ale nie ma danych.
Wpisaem w wyszukiwarce sowo uwodzenie". Pojawiy si rekla
my perfum o uwodzicielskim zapachu. Nie byo atwo - mn
stwo porad, jaki rodzaj owietlenia wybra na romantyczn kolacj
we dwoje i e w kontaktach z kobietami naley mie czyste zby

29
Mistrzowie mistrzw

i paznokcie. Wrd ogromnej iloci tych niezwykle pouczajcych


prawd dotarem wreszcie na stron nls.pl.
Na stronie gwnej ezoterycznie pikna lala wpatrzona we mnie
zamglonym wzrokiem, a pod spodem hipnotycznie byszczce
sowa:

Nowe niezwyke szkolenie, po ktrym Don Juan b dzie


wyglda przy tobie jak jkajcy si i wstydliwy idiota! ! !

No, niezy pocztek. Obok bardzo przecitnie wygldajcy, ysawy


facet, ktrego atrakcyjno ograniczaa si do bezczelnej miny,
napisa:
Cze!
Jestem Yebi, ja tu tylko sprzqtam : ) Niedawno olaem swojq robot
-

i par innych spraw, aby w peni powici si temu, co mnie pasjo


nuje, czyli wyrywaniu lasek! Przygoda mojego ycia zacza si na
warsztacie NLS i trwa na portalu nls.pl.

Dalej sympatyczny Yebi przytacza kilka opowieci, jak za pomoc


magicznych, wieo nabytych umiej tnoci rnie na kadym kroku
pikne i ekscytujce kobiety, do ktrych przed kursem ba si po
dej bliej ni na odlego wzroku. Hm . . .
Totalne bzdury, stwierdziem z penym przekonaniem, zagbiajc
si w lekturze z coraz wikszymi wypiekami.

Za s a d a nr 1 . N ajwral iwsz st ref e ro g e n n ko b i ety j e st j ej u mys.


N a u cz s i, w j a ki s po s b za pom oc ki l ku zda d o p rowadzi wyb ra n
ko biet do wrzenia zmysw oraz jak s p rawi, a by pers pektywa gor
cego i na mitnego se ks u z tob cakowi cie opanowaa jej u mys, po py
chajc j w twoj e ra m i o na !

- Pierdu, pierdu, ale kity! - wyszeptaem, drc rk przesu


wajc myszk i czytajc dalej .

30
Po omacku

Oto tylko niektre taj ne techniki, ktrych si nauczysz na tym


nieprawdopodobnym, owiecajcym, rewolucyjnym i totalnie nie
poprawnym politycznie warsztacie:
1. Jak wytworzy w kobiecie magnetyczny pocig do siebie
w cigu kilku minut, nawet wwczas, gdy nie jeste nawet
w przyblieniu w jej typie.
2. Jak natychmiastowo wytworzy stan nieprawdopodobnej
bliskoci.
3. Jak eliminowa pojawiajce si w ostatniej chwili opory przed
seksem.
4. Jak stosowa cytaty, zaprze czenia i inne superzmikczajce
te chniki lingwistyczne (czysta hipnoza ! ) .
5 . Jak wypenia umys kobiety wyobraeniami przy uyciu
zwrotw, ktre uruchamiaj mechanizmy j ej fantazji
seksualnych.
6. Jak uywa podprogowych sugestii, ktre wytwarzaj
w umyle kobiety obrazy i uczucia, pobudzajce jej najskrytsze
fantazj e seksualne .
7. Jak stosowa hipnotyczne techniki pseudoorientacji w czasie",
tak e kobieta ma wraenie, i jest w tobie zakochana
od miesicy, podczas gdy znacie si zale dwie od paru go dzin !
8. I duo, duo wicej !
Zaczniemy od zamania kilku mitw, ktre blokuj Ci od po
cztku ycia:

MIT nr 1: Musisz mie duo pienidzy!"


To jest niebezpie czny mit, wanie dlatego, e jest w nim troch
prawdy! Jeli masz mnstwo kasy, to kasa moe przycign sporo
pozytywnego zainteresowania ze strony kobiet ! Kobiety czsto
poszukuj poczucia bezpieczestwa i reszty rzeczy, ktre zamony
facet moe jej da !

31
Mistrzowie mistrzw

Ale .... podczas gdy kobiety mog szuka poczucia bezpieczestwa,


to rzadko zakochuj si namitnie i z pasj w po czuciu bezpie
czestwa! I na pewno nie marz o seksie z poczuciem bezpiecze
stwa! Czuj peen pasji pocig i zakochuj si w kim, kto potrafi
otworzy je i poruszy w nich wszystkie pragnienia, ktre drzemi
w upieniu. A to si dzieje w rezultacie tego, co pynie z Twoich ust,
a nie z Twojego portfela!

MIT nr 2 : Musisz super wyglda !"


To jest tak przestarzay pogld, e nawet nie warto si nim zaj
mowa. Niektrzy z najwikszych uwo dzicieli (Casanova i paru
innych) byli mniej wicej tak przystojni jak parkometr. Prawd jest,
e wygld moe otworzy jedn z czterech bram do umysu kobiety
(bdziemy uczy, jak uywa i otwiera kad z tych czterech
bram) , ale nie jest on niezbdny. Co waniejsze, gdy kobieta ju
podejmie podwiadom decyzj, e j pocigasz, to znajdzie swoje
powody, eby lubi Twj wygld, niezalenie od tego, jak wygl
dasz! (Widziae zapewne tych niskich, ysych grubasw z super
laskami ! )

MIT nr 3 : Musisz by sawny lub mie wadz !"


Niewtpliwie s awa i wadza mog by magnesem dla kobiety.
W kocu jak kto j est sawny, to o glda go wicej kobiet, a wic
bdzie te wi cej kobiet, ktre on pociga. Ale znacznie bardziej
podane jest sta si sawnym w umyle kobiety, ktrej podasz,
umieszczaj c si w centrum jej uwagi i uczu za pomoc technik
jzyka hipnozy, sprawi, e bdzie fantazj owa na Twj te mat
dniami i no cami.

MIT nr 4: Trzeba mie szczcie!"


Owszem ... gdy grasz w pokera. Jeli jednak opanowae strategie,
dziki ktrym osigasz przewidywalne rezultaty ... procedury, ktre
daj powtarzajce si rezultaty, to wwczas nie j est to szczcie.
To jest technika!

32
Po omacku

Staromodne podej cia w ro dzaju chodzenia na randki wymagaj


szczcia. To, czego Ci nauczymy, jest TEC HNIK !

MIT nr 5: T o po prostu samo przyj dzie ... Bd sob,


a ktrego dnia spotkasz t osob ! "
Tego ro dzaju bzdury gwarantuj p ozostanie tam, gdzie tkwisz.
A przeduajca si frustracja i desperacja sprawiaj, e gdy ta osoba
przypadkiem si zjawi, to b dziesz tak desperacko napalony, e j
odstraszysz.
Gdy posiadasz waciwe narzdzia, nie jeste skazany na czeka
nie ! I wanie na tym warsztacie poznasz te nieprawdopodobne
narzdzia umo liwiajce - niezale nie od tego, jak wygldasz i ile
mas z lat - wytworzenie w cigu paru minut stanw po dania,
cakowitej fascynacji, wrzcego podniecenia w najatrakcyjniejszych
kobietach, wypeniajc i kierujc ich wyobrani, i to w przewidy
walny, powtarzalny i precyzyjny sposb.
Dalej dowiedziaem si, e za nabycie w trzy dni tak fas cynujcej
wie dzy musz zapaci tylko 1 3 50 z!
- Pomyle, e s fraj erzy, ktrzy nabieraj si na taki baj er! -
mruczaem jeszcze, wykrcajc numer do Instytutu Neurolingwi
styki, organizatora kursu.
Gos w suchawce raczej nie wzbudza sympatii:
- Andrzej Batko, sucham - nie byo w tym nic z: No witaj,
stary! Strasznie si ciesz, e jeste taki niesychanie mdry i do
mnie dzwonisz, bo ja zmieni twoje ycie w mgnieniu oka i zosta
niesz wydymany na 1 3 00 z we wspaniaym stylu !", a raczej : Czego
pe t enc1e .) f. " .
.

- Dzie dobry . . . - czuem si troch tak jak prawiczek, ktremu


dowiadczeni koledzy zafundowali redniej klasy burdel, zostawili
go na progu, a po wciniciu dzwonka wychodzi pos pny ochro
niarz i mwi : Sucham? ! " - Ja w sprawie kursu . . .

33
Mistrzowie mistrzw

- Ktrego kursu? - pomocna do -wyrozumiaego, starszego ko


legi nie zostaa -wycignita, musiaem zatem zrobi z siebie idiot
WASNORCZNIE.
- No, tego o . . . kobietach, chciaem si dowiedzie kilka . . . no . . .
szczegw.
- Prosz pyta.
- C, rzeczywicie naucz si tego wszystkiego, o czym piszecie
na stronie, w TRZY DNI?
- To zaley od paskiego zaangaowania, my oferujemy rzeteln
wiedz - rozmawia ze mn jak o kursie prawa jazdy, a ja wci
czaiem si z tym jednym, wicym pytaniem.
- Czy czterdziestoletni, onaty facet si . . . tego . . . NADAJE?
- Ale oczywicie - jakby pierwszy ludzki aspekt mojego roz-
mwcy - Sam jestem po czterdziestce i radz sobie wietnie, ale nie
bd pana przekonywa teraz. Prosz si po prostu zapisa, szcze
gy na stronie. Do widzenia.
Paradoksalnie, pomimo e zostaem potraktowany per noga", po
czuem ulg i dopiero teraz zdaem sobie spraw, e pot spywa mi
ciurkiem do butw. Wiedziaem, czuem i miaem kosmiczn wia
domo", e oto skok w otcha zosta -wykonany i nie moe nast
pi ju nic, co bdzie wymagao wikszego przeamania si i samo
zaparcia. Jake si myliem !
Oczywi cie w cakowitej tajemnicy wypeniem formularz zgo
szeniowy i oto, po miesicu od tej chwili, znalazem si w hotelu
Harenda" celem zgbienia nieistniejcej oficjalnie nauki z ust ludzi,
do ktrych miaem tyle zaufania co urzd skarbo-wy do przecitnego
przedsibiorcy. N o, z t spontanicznoci podejcia do sprawy to
moe nie do koca prawda. Poszukaem troch informacji o moich
potencjalnych nauczycielach. Referencje w internecie byy, oglnie
/ . . .

mow1c, nienaJ gorsze:

34
Po omacku

Andrzej Batko
Psycholog, doradca i trener NLP - znany jest w wskich kr
gach specjalistw jako ekspert, ktry uczy najnowszych technik
wywierania wpywu na ludzi. Jest wspautorem tajnego" pod
rcznika dla politykw na temat j zyka perswazji. Z j ego usug
korzystaj ci, ktrzy ju uwiadomili sobie, jak wana w biznesie
jest umiejtno niezauwaalnego oddziaywania na myli, emocje
i zachowania innych.
Batko jest jednym z nielicznych psychologw, ktrzy cz i wy
korzystuj najnowsze odkrycia naukowe w psychologii do genero
wania zyskw w biznesie1

Pawe S owa
Czonek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia trenerw NLP w Polsce.
Wsporganizator cyklu szkole NLS oraz autor projektu ycie
na MAXa".
Midzynarodowy trener, konsultant biznes owy, doradca osobisty,
ceniony autor i czowiek, ktry wie, o co w yciu chodzi. Jest jedn
z barwniejszych pos taci na polskim rynku szkole i coachingu,
poniewa ma niespotykany dar przekazywania najwaniejszych
umiej tnoci i gbokiej wiedzy w lekki i peen zdrowego humoru
sposb. Lista jego osigni jest zbyt duga, aby j tu zamieszcza,
ale dla nas wane jest, e od kiedy zaangaowa si w peni w ucze
nie i propagowanie metody flirtu i uwodzenia, znanej jako NLS,
zmieni we wspaniay sposb ycie wielu mczyzn i ... kobiet2
Ci, ktrzy mieli szczcie pozna go osobi cie, wspominaj j ego
imi z byskiem w oku.

1 http: 11onepress.p l!autorzy


2 http: IIkobieta. interia.pl!news Ialchemia-uwodzenia-dla-mezczyzn
35
Mistrzowie mistrzw

Lech Dbski
Lekarz psychiatra, specjalista II stopnia, trener NLP. Jest dosko
naym i uznanym specjalist w zakresie psychoterapii, hipnozy oraz
rozwoju os obistego. Jest zaoycielem i dyrektorem Pomorskiego
Instytutu N euro lingwistyki. 3
Zanim poznaem moich mistrzw osobicie, musiaem jeszcze prze
brn przez skomplikowany system zdobywania informacji, o ktr
. .

nie pyta si wprost.


- Przepraszam - portierka w hotelu Harenda" miaa ujmujcy
umiech. Ciekawe, czy gdyby wiedziaa, z jakim zboczonym zama
sem ma do czynienia, to te by si tak mio umiechaa. A ... moe
ona WIE . . . Ro dzaj umiechu natychmiast zmieni si z ujmuj
cego na kpicy. - Moe mi pani powiedzie, gdzie odbywa si
kurs ? - bagam was, o duchy przodkw, niech nie zapyta jaki.
- Jaki kurs ? Mamy kilka.
- NLP . . . sztuka perswazji . . . takie rze czy . . .
Bya moda i adna, to potgowao moj frustracj. Patrzyem spode
ba, planujc zemst. Za trzy dni uwiod ci bezwzgldnie i porzuc,
rujnujc ci ycie i pozostawiajc rozbit psychicznie i chor z po
dania! Chyba nie bya wiadoma zagro enia, bo z tym samym
umiechem, po przej rzeniu papierw, powiedziaa:
- Myl, e pierwsze pitro, sala numer 1 1 3.
I tak, przemykajc chykiem i kamuflujc swoje poczucie, e jestem
zamanym dupkiem", wszedem w wiat, z ktrego nie ma powrotu,
ale wtedy jeszcze tego nie wiedziaem.

3 http: IIwww.kursuwodzenia.pl

36
Rozdzia 3 .

Droga bez powrotu

Wpisowe zbiera Andy, niepozorny go po trzydziestce, ktry


w niedalekiej przyszoci mia zrewolucj onizowa polski wiatek
uwodzicieli, tworzc Akademi Uwodzenia, alternatywn dla NLS
szko opart na czeniu teorii z dynamiczn praktyk. Na razie
jednak miejsce, do ktrego wcho dziem, byo mekk i rdem,
a niniejszy kurs by trzecim, jaki kiedyko lwiek odby si w tym
kraju w tej dziedzinie. Andy mia szczcie uczestniczy w pierw
szym. Po jego wyluzowanym i lekko bezczelnym sposobie bycia od
razu byo wida, e jest po drugiej stronie magicznej kurtyny" -
posiad ju tajemn wiedz. My, wystraszone imitacje prawdziwych
mczyzn, mielimy j dopiero przyswoi. NLS mona powtarza
za darmo i dlatego kursanci dzielili si na PSF -w (przecitnych,
sfrus trowanych frajerw) i braci w grze chu. Kto jest kim, wida
byo na pierwszy rzut oka - z przodu zawstydzeni kolesie z gu
pawymi minami, z tyu dowcipkujce luzaki.
Wtedy wszed Pawe Sowa i z kpicym umiechem pozdrowi nas
gromkim: Cze cipkofile ! ". Facet wzbudza sympati od pierw
szej chwili. By naadowany energi jak tona uranu. redniego wzro
stu, twarz zdobiona paskim, jak po zderzeniu z czogiem, nosem,
wesoe, obuzerskie oczy. Typowy showman.
Pochodzi z Andrychowa i jego droga ucieczki z maego miasteczka,
nasczona gangstersko-przemytniczymi przygodami, sama z siebie
nadawaaby si na niez ksik. Cudem uszed z yciem po pr
bach dorobienia si na narkobiznesie gdzie w arabsko-hiszpa
skich kracach Europy (oczywicie za pienidze tzw. zych ludzi) .
Z mafijno-przeladowczej matni, ktra zwykle pojawia si w takich
sytuacj ach, wyrwao go NLP, po dobno panaceum na wszys tkie
kopoty. Olewaj c depczcych mu po pi tach, neandertalskich

37
Mistrzowie mistrzw

wierzycieli, zainwestowa w kurs Anthony' ego Robbinsa (guru of


gurus) i w rekordowo krtkim czasie sam zacz by autorytetem
w sprawach mentalnego rozwoju. Wzi udzia w seminariach Rossa
J effriesa i tam zacza si jego przygoda z uwodzeniem. Uczenie
mczyzn, jak zrobi wod z mzgu i kisiel w kroku kadej kobie
cie, byo tylko drobnym wycinkiem jego aktywnoci. Podobno jed
nak, zanim zdecydowa si zacz swoj wiedz przekazywa innym,
wykona okoo piciuset podej do obcych kobiet - perfekcjoni
sta w kadym calu !
Pierwszego dnia przekuwanie nas w maszyny do podrywu odby
wao si w troch mao zrozumiay dla mnie sposb. Pawe, w spo
sb przypominaj cy troch musztr modego wojska, wbija nam
w gowy, e jestemy absolutnie zajebici, e wszystkie stereotypy
dotyczce podejcia do kobiet naley natychmiast wywali na miet
nik (dosownie w pizdu") i e kady z nas jest potencjalnym obie
ktem marze najwspanialszych kobiet tego wiata. Jedyne, co mu
simy zrobi, to im (tym superlaskom) to uwiadomi.
- Dawno temu - krzycza - jaki najsilniejszy w stadzie brutal
zapierdoli mamuta, mia wic najwicej arcia, zern zatem naj
lepsz samic w jaskini (wulgaryzmy miay podkrela nasz
msko) . A gdy to zrobi i miliony plemnikw, wyposaone w naj
lepszy kod DNA, rozpoczy morderczy wycig do jednego, pier
dolonego jaja, to jeden z nich by tym wyjtkowym, ktry wszystkie
inne wys a na drzewo ! I wanie z takiej, trwaj cej tys ice lat,
selekcji powstae TY! Pierdolony zwycizca! Masz sukces w ge
nach, a to, e tu j este, wiadczy o tym, e wanie postanowie
zrobi z tego uytek!
Nie wiem, na ile zaraa nas swoj energi, a na ile bya to przemy
cana do podwiadomoci technologia, ale moja samoocena naprawd
zaczynaa rosn. Irracjonalne poczucie, e jestem wadc kobiet,
cho cakowicie bezpodstawne, byo przyjemne. PSF-y zaczynay
si wanie dowiadywa, e:

38
Droga bez powrotu

A. To nie my mamy zabiega o wzgldy kobiet, tylko pozwoli in1


si askawie uwie (j eli na to zas u) .
B. Nie naley gada o dupie Maryny". Konwersacja z kobiet nie
ma suy umileniu jej czasu, tylko wywoaniu waciwych dla na
szych celw stanw umysu.
C. Najbardziej erogenn cz ci ciaa kobiety jest jej umys . Gdy
potrafisz odpowiednio nim pokierowa, wszystko inne staje si nie
wane. Twoja ysina stanie si dowodem na du ilo testoste
ronu", chamstwo i wulgarno - zdecydowanym, mskim wyra
aniem pogldw", a powiedzmy, ropiejcy wrzd - magicznym
znamieniem" na Twoim wyjtkowym ciele.
D. Wikszo mczyzn wcale nie po dcho dzi do obcych kobiet,
a jeli ju to robi, to nawaleni w trzy dupy albo z gadk typu:
Hej lala! ", wic jeli wiesz, jak podej i co powiedzie, to ju na
wstpie masz atomow przewag, bo one s tego spragnione.
E. Najwaniejszy jest nasz stan. Jeli poznamy metody na szybkie
generowanie w swoich umys ach pos tawy Jan1esa Bonda", caa
reszta bdzie ju tylko formalnoci.
Wtaczanie nam teoretycznej wiedzy przeplatane byo demonstra
cjami i wiczeniami praktycznymi:
- Chod do mnie, Mike - powiedzia do modego, do wystra
szonego kolesia, uywajc ksywy z identyfikatora - Powiedz, ile
lasek chcesz wydyma w cigu p roku od tej chwili.
- N o, tak z pidziesit . . . - wydusi po krtkim zastanowieniu.
- Co ty, stary! Jeste pewien? ! Przecie to cholerny zapierdol !
Czekaj, wypada mniej wicej jedna nowa sztuka na tydzie, trzeba
to jeszcze troch obsugiwa w midzyczasie, jeste pewien? Musisz
by przekonany, czego chcesz!
- N o dobra, tak z trzydzieci, ale ani p dupy mniej ! - Mike si
wyranie rozkrca.

39
Mistrzowie mistrzw

- Dobra - zamknij oczy i zobacz swoj lini czasu, biegnie std


a pod cian, na kocu stoisz TY ! Wadca ko bi et, pierdolony
samiec alfa, ktremu adna samica nie moe si oprze! ! ! - znowu
wrzeszcza. - Widzisz swj wasny umiech zwycizcy, widzisz
przepikne kobiety, ktre bagaj, eby pozwoli im zrobi loda!
A teraz ruszaj powoli w tamt stron ! Ju ! ! !
Mike ruszy dostojnie. Wierzcie lub nie, ale z kadym krokiem
wida byo wyranie, jak si zmienia!
- Spjrzcie na jego twarz ! - krzycza mistrz - To ju nie aden
Mike ! To hiperkosmiczny Maj (t) kozdzierca, jebany zwierz! ! ! Teraz
stj ! - Mike (czy te to, w co si przeisto czy) zatrzyma si
w po owie drogi. - Nie moesz przej do ko ca, zanim nie
poznasz technik. Siadaj i s uchaj, j este ju po wa ciwej stronie
mocy!
Potem byy rne techniki przesuwania mentalnych obrazw i za
stpowania ich innymi, pozytywne wizualizacje w hipnozie, najroz
maitsze techniki likwidowania lkw i stres w, je dnym s owem
solidna robota terapeutyczna. Wszys tko wrd krzykw naszego
krewkiego nauczyciela. N a jakiekolwiek pytania skierowane do sali
kaza nam odpowiada gromkim: JES SER! ! ! ". Sowa chyba nie
bywa oSOWIAY.
W przerwie na kaw podszedem do Zwierzaka. Przyszy zaoyciel
Maopolskiego Zakonu Braci w Grzechu" ju teraz, po raz pierw
szy repetujc NLS, by mocno wyluzowany. Wys oki, koo trzy
dziestki, umiechnity, modne okularki, z wygldu troch studen
cik" . W ruchach i mowie jakby tro ch liski" - go, z ktrym
nie chciaoby si wisie na jednej linie", ale fachowiec.
- Suchaj, to wszystko rzeczywicie dziaa? - zapytaem niepew
nie. Potwierdzenie zasadno ci mojego tu przybycia przez kogo,
kto jes zcze niedawno mia przypuszczalnie takie same dylematy,
byo mi potrzebne.
- Stary! - mia bardzo egzaltowany sposb mwienia - To jest
zajebiste ! Teraz na co dzie wstawiam laskom takie kity, e wymi-

40
Droga bez powrotu

kaj w oczach ! Na ywo, przez internet, mwi ci, najpierw jakie


interdynamiczne otwarcie, potwierdzanie rzeczywistoci, dwa pat
terny, krtka synestezja, dobra kotwica kinestetyczna i jest twoja!
Potem wydzwaniaj i napraszaj si. Mwi ci, e to o djazd! -
mwi jakim magicznym slangiem, ktry ju niedugo miaem za
cz rozumie. Chciaem jednak zada jedno konkretne pytanie:
- Porad mi co. Chc umwi si ze znaj om lask podczas
pobytu tutaj . Kiedy bdzie ten waciwy moment, no wiesz, eby
i na pewniaka?
Rzeczywicie mj przyjaciel z Warszawy mia dziewczyn, ktra
zawsze mi si podobaa, gwnie z powo du niezwykle obfitych
piersi. Mielimy za sob par wsplnych imprez, ale c, zawsze
bya to dziewczyna kumpla. Tu przed przyj azdem do stoli cy
zadzwo niem do Jacka, eby si umwi na spotkanie i nocleg,
no i dowiedziaem si, e wanie nie dawno si rozstali. Uznaem
to za zrzdzenia losu i postanowiem, e to b dzie mj pierwszy
poligon.
- C - zastanowi si mj wyedukowany rozmwca - jutro. Po
jutrzejszym dniu bdziesz ju potrafi j jako tako zmanipulowa.
Pod koniec dnia wszed Lech Dbski. Jego wygld by wspaniaym
dowodem, e powodzenie u kobiet nie ma nic wsplnego z apary
cj. ysawy facet przed pidziesitk. Czerwona, troch diabo
liczna, noszca jakby lekkie lady poparzenia twarz. Byo w nim
tyle mskiej urody i seksapilu co w dzwonniku z Notre Dame. M
wi spokojnie, po ojcowsku, zupenie inaczej ni krewki sierant
Sowa.
- Sssssuchaaajcie - hipnotyzujcy gos, modulowany w zakresach
od Marlona Brando w Ojcu chrzestnym do Darta Wadera w Gwiezd
nych wojnach, od razu zacz przenosi nas w odmienne stany wia-
domo ci - Kada kobieta . . . chce by uwo dzona . . . Skutecznie,
fachowo i . . . wyjtkowo . Waszym zadaniem jest . . . zawadn jej
wyo brani. Tak, jak ja teraz zzzawwaaadn waaasz - gos

41
Mistrzowie mistrzw

zni y si w ki erunku Wadera. Mistrz Mefisto wybauszy oczy


i z diabolicznym umiechem rozejrza si po sali.
- Ty - ws kaza palcem na potnego Gre ga - bdziesz moj
pierwsz ofiaaar!
Greg usiad na wskazanym krzele, a Lech kaza mu przypomnie
sobie jakie udane wakacj e. Mwi spokojnie, s ugestywnie, bez
przes adnej egzaltacj i, a Gre g, w miar zagbiania si w dowiad
czenie z przeszo ci, coraz bardziej odpywa. Gos hipnotyzera
obnia si i spowalnia, a gdy Gre g zamkn oczy, twarz mu si
wygadzia i spowolni oddech. Wtedy Lech, mwic ju w jawnie
hipnotyczny sposb, poleci - A teraz twoja rka zacznie si uno
si . . . cakowicie niewiadomym ruchem . . . i z kadym centymetrem
tego rwnomiernego ruchu w gr . . . po czuj esz - rka zacza
wdrowa w stron twarzy - coraz bardziej, jak ogarnia ci prze
mona ch . . . po drapania si za lewym uchem, ale b dziesz mg
zrobi to dopiero wtedy . . . gdy wyj dziesz z transu - gos zacz
wraca do normalnej barwy i rytmu. - Raz, dwa, trzy . . . dzie
si! - Goliat, wyrwany wanie z mocy Dawida, rozejrza si po
sali z gupawym umieszkiem.
- No i jak byo ? - zapyta Lech po ojcowsku.
- C , dziwnie . . . - odpowiedzia Greg, DRAPIC SI ZA
LEWYM UCHEM !
- Nie moecie hipnotyzowa w tak bezporedni sposb wieo
poznanej kobiety - ins truowa Lech - bo wemie was za wira
i ucieknie. Ale zauwacie, e przynajmniej piciu z was zaczy si
samo czynnie podnosi r ce, mimo e nie byo to do was skiero
wane. Wasz wiadomy umys, cenzor sprzeciwiajcy si wszelkim
prbom manipulacji, zosta wanie oszukany. I tego wanie bdzie
my uczy jutro.
Wsplnie z Sow, mwic sugestywnie na dwa gosy, poddali nas
jeszcze kilku zbiorowym transom, ktre miay zainstalowa w pod
wiadomoci energi i odwag do kobiet, i dzie si skoczy.

42
Po rad n i k 1
Jak zai nstalowa w sobie postaw J amesa Bonda
i pozby s i lku przed kob i eta m i

W tym porad n i ku zaJ m iemy s i KO N K R ETNYM I tec h n i ka m i


uwodzen ia kobiet. Znajdziesz tu ko m pleksowe wskazwki przed
stawione krok po kroku . Bdzie ich wicej , n i jeste w sta n ie
wyko rzysta. Przetestuj wszystkie l u b tyle, i le zdoasz . B dziesz
zaskoczony skutecznoci kadej z nich, ale n iektre bd WYJT
KOWO s kuteczne wa n i e d l a C I E B I E . Po m i m o e metody s
u n iwersalne, to jed nak kady z nas jest i n ny. Znajd swj wasny,
n i epowtarza l ny sty l uwodzen ia. N ie bdziemy si tu zaj m owa
zagad n i en iem, D LACZEGO te tec h n i ki dziaaj. Istn ieje na te n
temat duo dobrych pu blikacj i. Anal izuj one kobiecy u mys, zag
biaj si w ku ltu rowe przyczyny pan ujcych re lacj i m idzy kobiet
i mczyzn itd . To bardzo wany i po uczaj cy mate ria i warto
si z tym zapozna. Po leca m :
A . Batko, L . Dbski, P . Sowa : Alchemia uwodzenia, czyli jak
wpywa na umysy, uczucia i zachowanie kobiet.
D. DeAngelo: Double Your Dating (e- boo k) .

Opisane tu tech n i ki, tricki i schematy s kwi ntesencj moich oso


bistych dowiadcze oraz wiedzy m istrzw tematu , o ktrych ki l ka
krotn ie wspomn w ksice, wrd ktrych wym ien i takie osoby
jak Ross Jeffri es, Eri k von Markovi k, czyl i sy n ny Myste ry, Steve
Pi ccus, David DeAngelo, Bad B oy czy Batko, Dbski i Sowa,
czyi i twrcy N LS.

Wiele osb, czytajc ten porad n i k, dojdzie do wn iosku, e opisy


wane tu metody i tricki s bardzo skuteczne, ale stosowan ie ich

43
Mistrzowie mistrzw

jest n ie w po rzd ku wobec kobiet. Szczeglnie w czci dotyczcej


man ipu lacj i kobiecym u mysem . D laczego? Po n iewa kobieta zaw
sze powi n na m ie wybr, a stosujc tech n i ki, ktre tu opiszemy,
spowod ujesz, e kobiety bd Ci u lega niezalenie od RZECZV
WISTYCH intencj i . I n n i powiedz, e relacje m idzy kobiet i m
czyzn powi n ny m ie na ce l u gboki, szczery zwize k, oparty na
wzajem nym szacu n ku . Maj racj . N igdy n ie stosuj opisanych tu
tec h n i k, gdy spotkasz dziewczyn, ktra nie stosuje wzgldem Cie
bie ad nych gierek, ma jasne, u czciwe i ntencje i mwi Ci o n ich .

Gdy Ty i ja wa lczymy na bokserskiej macie i obaj przestrzegamy


zasad, byo by cakowicie nie w po rzd ku ko pn Ci w ko lano.
Ty wa lczysz uczciwie, ja te powi n iene m .

Gdy jed nak zaczynasz walczy nieczysto, bybym gu peem, konty


n u ujc cise przestrzeganie regu lam i n u . W tym momencie wane
staj e si, eby wygra, uywajc wszystkich dostpnych u m iejt
noci i podstpw.

N iestety, zadaj c si z ko bieta m i , z n aj d ujesz si bardzo czsto


w tego typu sytuacjach . Oczekuj od Ciebie czystej gry, lecz same
czuj si cakowicie zwo l n ione z ko n iecznoci przestrzegan ia tych
zasad . Jak wiele razy zdarzyo Ci si romansowa z zalotn i wy
syajc niedwuznaczne, erotyczne sygnay kobiet, eby na kocu
ran d ki usysze: Zosta my przyjacim i " l u b Faceci myl tyl ko
o jednym "? Wym ienianie tych bzd u r zajoby p ksiki. Kobiety
uwie l b iaj trwo n i Twj czas i pien idze, pozwa lajc C i myle
o cze kajcej nagrodzie (se ksual nej ) .

Mwi o seksie, zachowuj si uwodzicielsko i ob iecujco, a pod


ko n i ec spotka n ia a p l i kuj Ci jeden z tych ge n ia l nych te kstw.
Pote m moe si o kaza, e n p . c h o pak nowo poznanej ko
biety wyjec h a na duej i n ie chciaa sama siedzie w dom u .

OK. Czasem Twoim celem n ie jest jak najszybsze zdobycie kobiety,


zachowujesz si jak dentel men, brzydzisz si zwierzc c h u ci"

44
jak zainstalowa w sobie postaw Jamesa Bonda i pozby si lku przed kobietami

i zam ierzasz odebra swoj nagrod" dopiero po ki l ku randkach .


Scenari usz bdzie prawdopodobnie taki sam, tylko zabo li mocn iej .

N I E MASZ MORALN EGO O B OWIZKU D O BYC IA J EJ OF IAR!

Postpuj fai r, gdy dowiadczasz tego samego od n iej .

I jeszcze jed no w kwestiach moral nych . Czy to fai r, e przystoj n ia


czek wyposaony przez natu r w pikn, msk twarz, a przez tat
w zasobny po rtfel bez tru d u wzbu dza podan ie w najatrakcyj n iej
szych kobietach, a Ty i ja zadowalamy si resztkam i z jego stou "?
Z pewnoci n ie!

Kobieta, nawet n ie najbardziej atrakcyj na, z zasady sama wyb iera


sobie mczyzn. Jedyne, co musi zrobi, to pj do jakiego kl ubu
czy baru i wysa odpowied nie erotyczne sygnay w kieru n ku poten
cjalnego koc h a n ka. W zasadzie moe by pewna efe ktu . Je l i n ie
wzgldem najprzystoj niejszego mczyzny w lokalu, to kto trafi si
na pewno. Przecitne m u mczyn ie jest znacz n ie tru d n iej .

D LA KO B I ET S E KS J EST S P RAW WYBO R U ,


D LA M CZYZN - P RZYPA D KU I SZCZ C IA

N ie zapo m i naj o tej rn icy! Uczc si opisanych tu tech n i k i tric


kw, zmien iasz parametry tego rwna n ia i doczasz do wskiego,
el itarnego grona mczyzn, dla ktrych seks i powodzenie u kobiet
staj si SPRAW WYB O R U .

B U DOWAN I E STAN U

Od czasu mojego pierwszego ku rsu N LS podszedem do dziesitek,


jeli n ie setek kobiet. Teksty, ktre stosowaem, oscyloway od nie
win nych zaczepe k do jawn ie seksual nych propozycj i . Zaczepiane
kobiety byway dwa razy modsze ode m n ie, ad ne, brzyd kie, same
i w towarzystwie. N ie zawsze wzbu dzaem zachwyt, ale N I GDY n ie
dostae m po pysku a n i n ie zostae m potra ktowa ny w aden

45
Mistrzowie mistrzw

sposb agresywn ie, chamsko czy brutal nie. ad nej z n ich n ie przy
szo do gowy dzwo n i po po l icj l u b woa o pomoc.

Podczas podejcia do obcej kobiety pam i taj zawsze, e :

NAJ G O RSZE, CO MO E S I ZDARZY , NASTP I WT E DY,


G DY N I E ZDARZY S I N I C.

A jed nak, pom i mo e bdziesz cakowicie wiadom tej zasady,


to wiedza ta n ie usu n ie sam oczyn n ie strach u przed ko bietam i .
Twj u mys po prostu zrobi C i psikusa i zd rtwiejesz ze strach u ,
m imo wiadomoci, e n ie m a si czego ba. By moe jakim
cudem czy si woli przeam iesz to i podejdziesz. Otworzysz usta
i . . . usyszysz wasny, bezdwiczny bekot. Gdzie si podziaa caa
Twoja inteligencja i fi nezja ! W I E DZI E N I E ZNACZV U M I E .
N apisano m nstwo p u b l i kacj i na te mat rde tego strach u . N a
zywa si to ewolucyjn obaw przed odrzuceniem materiau ge
netycznego" l u b i n aczej . N ie bdziemy si tu tym zaj mowa. Zaj
m iemy si L I KWI DACJ tego lku, n iezale n ie od tego, z jakiej
powsta przyczyny. N iewtpliwie najskuteczn iejsz metod na
zbudowanie w sobie stanu pewnoci, odwagi i wewntrznej mocy
jest podejcie do od powiedniej liczby kobiet. Jeli kto czuje si na
siach przeama opory i podej DO TEJ P I E RWSZEJ , moe po
m i n cay ten rozdzia i przej do kon kretnych tech n i k konwer
sacyj nych. Przy podejciu do trzeciej (po kolei, szybko i bez ad
nych planw na przyszo) bdziesz j u prawdopodobn ie bardziej
wyl uzowany, a do dziesitej podejdziesz jak po swoj ". Swobod
ny, pewny siebie, zdobywczy. W p rosty spos b os ign iesz sta n ,
kt ry tys i ckrotn ie pod n i esie Twoj skuteczno, n iezale n i e od
tego, co potrafisz.

N iestety, wi kszo z Was po prostu n ie podejdzie do tej pierwszej


albo zrobi to, przeam ujc opory i walczc ze sob na tyle, e spali
si na wstpie i przy nastpnej zab rakn ie mu j u energi i .

46
jak zainstalowa w sobie postaw Jamesa Bonda i pozby si lku przed kobietami

Strach istn ieje w Two i m u myle.


N ie ch cesz go, ale sa m go prod u kujesz.

Przeorgan izuj sposb mylen ia, a strach zn i kn ie.

Zan i m zaczniesz instalowa w sobie postaw odwagi, mocy i pew


noci siebie (nazwij my to w skrcie postaw Jamesa Bonda"), po
wimy m i n utk na may eksperyme nt.

Wyobra sobie, e jedziesz w pie rwszym wago n ie kolej ki g rskiej


w wesoym m iasteczku . Zo bacz sieb ie, jak bled n iesz i staj esz si
n iebieski na twarzy, gdy wago n i k zatrzymuje si tu przed karko
o mnym zj azdem .

Teraz w swojej wyobra n i wejd w siebie i zacznij patrze swoi m i


oczami, tak jakby rzeczywicie tam by. Zobacz swoje rce, ku r
czowo zacin ite na porczy, zobacz tory biegnce prawie piono
wo w d, tu przed Tob. Wytrzymaj chwi l, patrzc w ten sposb.

Sprawd, co czujesz w obu przypad kach . W jaki m stopn i u emocje


towarzyszce tamte m u wydarzen i u powrciy podczas wspomn ie
n ia? Zao si, e przy pierwszym sposobie patrzen ia bye do
obojtny, przy drugi m (jeli prawidowo wykonae zadan ie) co naj
mniej zblade.

Powi tyle czasu, i le potrzebujesz, na zrozu m ienie rn icy m i


dzy tymi sposobam i mylen ia. To wane. Dla po rzd ku nazwiemy
ten pierwszy sposb (kiedy widzisz swoje plecy) sposobem A, za
ten drugi (kiedy patrzysz swoimi oczami) sposobem B . Ross Jeffries
w swoich p u b l i kacjach twierdzi, e :

KO POTY W ZROZU M I E N I U R N I CY M I DZY SPOS O B EM


B U DOWAN IA M E N TALNYC H O B RAZ W S G WNYM
POWO D EM, D LA KT REGO WI KSZO L U DZI
N I E OS IGA SWO I C H C E L W W YC I U .

Pon iej opisze my ki l ka sprawdzonych, prostych sposobw na za


instalowa n ie postawy Jamesa Bonda". N ie kada metoda dziaa

47
Mistrzowie mistrzw

jed nakowo skutecznie na kadego . Zaley to od wielu rzeczy,


gwn ie od tzw. syste m u re preze ntacj i ", czyl i charakte rystycz
nego d la kadego czowi e ka rodzaj u mylen ia. S wzro kowcy,
such owcy, ki nestetycy i rne kom b i nacje tych systemw. N ie za
stanawiaj si nad tym . Po prostu przetestuj wszystkie metody i wy
bierz naj lepiej dziaaj c. Jee l i ad en z szyb kich sposobw n ie
zadziaa wysta rczaj co skuteczn ie, wykonaj ostatn ie wicze n ie
(czwarte) . Jest troch bardziej czasochon ne, ale dziaa ZAWSZE
I NA KAZDEGO !

Skuteczno wszystkich opisanych pon iej wicze zwikszy si,


jee l i bdziesz je wyko nywa w sta n ie transu. Jeli znasz skuteczne
metody re laksacj i a l bo masz znaj o mego h i p notyzera, skorzystaj
z tej mol iwoci .

1 . KOTWI CA

KRO K P I E RWSZY

Przywoaj wspo m n ienie chwi l i , kiedy czue si n iezwykle pewny


siebie i bye peen wiary we wasne moliwoci . Czas, kiedy udao
Ci si osign tak wewntrzn postaw, ktr chciaby cz u
wzgldem kobiet. To mogo by ja kie wybitne osign icie spo r
towe, wspan iay seks a l bo cokolwiek i n nego .

KRO K D R U G I

Wej d w to dowiadczen ie, czyl i zastosuj sposb B . Zobacz wa


snym i ocza m i , co wtedy widziae, usysz, co syszae, przywoaj
jak najwicej szczegw. Zapach, temperatu ra, ko lory - co ty l ko
si da. Zao bse rwuj , jakie wrae n i a odbierao Twoje ciao, i po
czuj je teraz. Postaraj si, eby te u czucia si zwielokrotn iy.

KRO K TRZECI

Kiedy te uczucia siy i pewnoci siebie osign w Twoim ciele eks


tremum, chwy si praw rk za lewy przegu b i do mocno cin ij .

48
jak zainstalowa w sobie postaw Jamesa Bonda i pozby si lku przed kobietami

Potem pomyl przez chwi l o czym cakiem i n nym i powtrz ucisk


w taki sa m sposb. To powi n no p rze kierowa Twj u mys na to
samo dowiadcze n i e. Powt rz ki l ka razy.

KRO K CZWARTY

Pomyl o sytuacj i, kiedy postawa Jamesa Bonda bdzie Ci potrzebna


wzgldem kobiet. Chodzi tu na przykad o tak sytu acj jak po
dejcie do kobiety o taki m typie u rody i zachowan ia, ktry zwy
kle wzb u dza Twj najwikszy lk.

KRO K P ITY

Wejd w siebie (sposb B ) i popatrz na n i swo i m i ocza m i .

KRO K SZ STY

Chwy si za przegu b, w sposb przewiczony w p u n kcie trze


c i m , i sprawd, jak zm ien ia si Twj stan .

U WAGA ! Kro k trzec i nazywa si kotwic ki nestetycz n" -


u mol iwia on osigan ie podanego stan u w sposb automatyczny
i byskawiczny. Ma t przewag nad pozytywnym mylen iem, e
w sytuacj i bojowej, zan i m wzb u dzisz to" w sobie, moe by j u
za pno.

N I E R B TEGO ( n ie stos uj kotwicy), zan i m n i e przetestuj esz


wszystki ch metod i n i e zdecyd uj esz, ktra naj lepiej wzb u dza
w To b i e postaw Jamesa B o nda. Wtedy zakotwicz.

2 . S P I RALA

KRO K P I E RWSZY

Znw po myl o sytu acj i wz b u dzaj cej l k i opory. Zam i erzasz


podej do n iezwykle atrakcyj nej kobiety. Patrz na n i w sposb B.
Zasta nw si, w kt ry m m i ejscu w ciele gro m adzi si te n lk.
U wikszoci l udzi dzieje si to w o ko l icach od ka.

49
Mistrzowie mistrzw

KRO K D R U G I

N adaj te m u lkowi jaki ko lor. Prawdopodobn ie bdzie to jaki


odcie szaroci, ale wybierz swj wasny. Poczuj go jako m ikk,
plastyczn su bstancj.

KRO K TRZECI

Wycign ij su bstancj rkam i. Wyob raajc sobie, e wydu bujesz


j z ciaa, wykonaj rzeczywiste ruchy rkam i . U lep z n iej pik i za
czn ij kozowa. Wane jest, eby od bijajc pik od ziem i, na
przem ian krzyowa i rozkada rce.

KRO K CZWARTY

Chwy pik i wrzu do kosza. W mo mencie, gdy pika przeciska


si przez ob rcz, ma potny o rgazm (usysz aaach !) i zaczyna wi
rowa. Wirujc, wieci kolorami, ktre kojarz Ci si z zabaw,
beztros k itp . Ko n fetti , i l u m i n acj a - co w tym styl u . W pew
nym momencie wi rujca pika byskawiczn ie, jakby dostaa kopa,
rusza w Twoim kieru n ku i wpada w ciao. Wci wi ruje. Wizki
zabawowej, ko lo rowej energi i rozprzestrzen iaj si na cae ciao .

KRO K P ITY

Od stp a po czu bek gowy wsp i na si su p energi i w kolorze


kojarzcym si z si, moc i zdecydowaniem. Ko lorowe, zaba
wowe wizki owijaj si wo k n iego jak bluszcz, wi rujc cay czas
w tym samym kieru n ku (niewane w jaki m). Szczeg l n ie wyra n ie
poczuj to w o ko l i cach od ka i se rca. I m bardziej fizycz n i e
u d a C i s i pocz u to w i rowan ie, tym lepiej .

KRO K SZ STY

Znw oczam i u mysu popatrz na kobiet, ktra bya rdem lku ,


i wyl ij kolo rowe jzyczki energi i od Twojej gowy do jej gowy,
od serca do serca i od jder do cipki. W tym momencie powi
n iene cz u l uz, moc i zaciekawien ie. Je l i tak jest, zakotwicz.

SO
jak zainstalowa w sobie postaw Jamesa Bonda i pozby si lku przed kobietami

3 . SWITC H PATTE RN

KRO K P I E RWSZY

Wyobra sobie, a jeszcze lepiej przypo m n ij sobie sytu acj, kiedy


zam ierzae podej do kobiety, ale ogarna Ci masa wtpliwo
ci. Poczue opr wewntrzny i w poczuciu bezsi lnoci patrzye,
jak Ci m ija. Patrz na to sposobem A, czyli widzc wasn syl
wetk . N iemoc i poczucie poraki maj by wyranie widoczne na
Twojej twa rzy. F izycz n ie zaangauj si w to dowiadcze n ie. Ne
gatywne em ocj e cakiem C i o p a n owuj. J e l i n i e cz uj esz i c h
wyra n ie, zm ie param etry tego obrazu , czyl i powiksz, przyb l i
do sieb ie, przypo m n ij sobie (l u b wyobra), jakie towarzyszyy te
m u dwiki i te je pogon ij . To powi n no spowodowa, e po
czuj esz si naprawd le. Masz N I E L U B I siebie z tego obrazu !
W m iar jak negatywne emocje bd staway si co raz i nte n
sywn iejsze, zwr uwag, w jakiej czci ciaa bdziesz je odczu
wa naj i ntensywn iej . Gdy j u wzbudzisz to w sobie i przez chwil
bdziesz rzeczywicie n ieszczl iwy, wykonaj .

KRO K D R U G I

Teraz n a chwi l odsu n a bo k t n ieprzyjemn ko m pozycj obra


zw i dwikw. Wyrecytuj swj n u mer te lefo n u , a pote m jeszcze
raz, od tyu . Zaj m ij swj u mys czym z u pen ie obojtnym . N iech
to trwa ok. 30 seku nd do m i n uty.

KRO K TRZECI

Powi m i n ut albo dwie na stworzen ie w u myle obrazu siebie


ze swo ich marze . Na l uzie i z wielk pewnoci podch odzisz
do n iej . m ieje si z Twoich dowci pw, wycz uwa Twj magne
tyzm , eman ujesz charyz m i wdzikiem . Dajesz jej preze nt" ze
swoj ego zai nteresowan ia i ona to rozu m ie. Ten przyszy Ty roz
wiza swj problem, wyko rzystujc metody, kt re dopiero po
znasz . Te n Ty wie, e osign iesz su kces, pon iewa jemu j u si to

51
Mistrzowie mistrzw

udao. Zobacz tego s u perc i e b i e tu przed sob - n iech bdz ie


to duy, jasny i ko lorowy obraz. U pewnij si, e czujesz si mocno
przycigany przez t osob. Samo patrzenie sprawia, e czujesz
intensywne pragn ien ie bycia tym mczyzn. Jeli n ie czujesz wy
starczajco sil nego przycigania przez t wizj przyszoci, posta
raj si uczyn i j jeszcze bardziej realn i wyran. Powiksz obraz,
nasy go kolorami, usysz wyran ie, jak kobieta, zaskoczona i pod
ekscytowana, mwi ooooch ! ". Wsuchaj si w ciche echo tego
dwiku . . . Bdzie Ci si wydawa, e Twoja gowa znajduje si we
wntrzu dzwo n u , a ten dwik Ci omywa" i przepywa przez
Ciebie. Pozwl, aby cakowicie wypeniy Ci zwizane z tym do
bre emocje.

KRO K CZWARTY
U mie obraz przyszego su perciebie w maym, roziskrzonym pun
kcie u noszcym si w przestrzen i tu przed Tob. Pozwl, aby ten
p u n kt szyb ko rs, a ob raz osign ie rzeczywiste rozm iary i b
dziesz mg zobaczy su perciebie tu przed sob . . . duego, jasnego
i ko lo rowego .
Te raz ocza m i u m ysu zo bacz pu sty e kran , j a k w ki n i e przed
seanse m .

KRO K P ITY
U m ie wspo m n iany roziskrzony p u n kt w ce ntru m n ieprzyjem
nego obrazu, ktry stwo rzye w pu n kcie pierwszym .

KRO K SZ STY
Szybko wym i e ob razy. Pozw l , aby roziskrzo ny pu n kt szyb ko
rs, a obraz su perciebie zakryje cakowicie poprzed n i obraz. Na
ciesz si przez chwi l tym widokiem.

52
jak zainstalowa w sobie postaw Jamesa Bonda i pozby si lku przed kobietami

KRO K S I DMY
Znw zobacz pusty ekran, jak w ki n ie. Wpatruj si w niego przez
chwi l.

KRO K SMY
Powtrz kroki 5 . 7. dziesiciokrotn ie, za kadym razem wym ie
-

n iajc ob razy troch szybciej .


W m iar jak nieprzyjem ny ob raz bdzie blakn i zan i ka, przy
gldaj si, jak Twj nowy wizeru nek staje si szyb ko wikszy i ja
niejszy, a przeso n i cakowicie stary. Uznaj proces za zako
czony, kiedy nowy ob raz bdzie si pojawia automatyczn ie, gdy
bdziesz usiowa przypomn ie sobie stary. Wikszoci osb wyko
nanie wiczen ia dziesiciokrotn ie w zu penoci wystarczy. N iektrzy
pot1Zebuj wyko na je wicej razy, i n nym za wystarczy m n iejsza
l iczba powt rze .

KRO K DZI EWITY


Do obrazu su persiebie docz ramy" i chwy go rkami przed so
b. Gdy go dotkn iesz, zacznie wieci. Zwielo krotn ij to na wiele
obrazw, jak potn tali kart, i rzu wysoko do gry. Opadajc,
obrazy uo si wo k Ciebie we wsposiowe krgi . Z przod u ,
z tyu , blisko i daleko, w przyszoci i przeszoci widzisz ob razy
nowego siebie u kadajce si w krgi i syszysz sz u m dwi kw
wydawanych przez zachwycon kobiet ooooch t ". Poczuj si
cakowicie otoczo ny tym i obrazam i przez par m i n ut.

KRO K DZI ES ITY


Przetestuj . Na razie jeszcze nie w waru n kach bojowych . Po prostu
sprbuj przypo m n ie sobie nieprzyjemn sytuacj. Osigne ce l,
jee l i nie jeste w stan ie tego zrobi.

53
Mistrzowie mistrzw

4. S U P E R KOTW I CA

KRO K P I E RWSZY
Usid wygod n ie z wyprostowanym krgosu pem . Wyobra sobie
nad sob kosmiczn energi w for m ie wizek, co w rodzaj u emi
towa nej przez i m pe rato ra w Gwiezdnych wojnach , cho n ie
tak destru kcyj n i i ntensywn. Deli katne, wib rujce wizki energii
zbierajce si nad Twoj gow. N adaj te m u jaki ko lor.

KRO K D R U G I

Powo l i zacz n ij wciga powietrze, a wraz z n i m energi. Wiz


ki wpywaj przez cz u bek gowy i prze m ieszczaj si w d
wzdu przed niej czci tuowia. Poczuj w tych m iejscach deli katn
wi bracj. Jeli masz kopot ze wzbudzen iem tego odczu cia, to nie
szkodzi - przyjdzie pn iej . Zlokal izuj w ciele pu n kt gro madze
n ia si tej energii . Mn iej wicej w poowie drogi pom idzy koci
ogo now a ppkie m, okoo dziesi centymetrw powyej jder.
Ten pu nkt staje si podstaw jakby maego tornada", ktre wi ruje,
zasi lane t energi. I m si l n iejsze wi rowa n ie poczujesz, tym lepiej .
Zatrzymaj oddech, pozwalajc energi i wci wpywa i wi rowa
w tym pu n kcie co raz i ntensywniej .

KRO K TRZECI

Gdy zaczynasz czu fizjologiczn potrzeb wydech u, zacznij wy


dycha powietrze, cz uj c, jak energia - tym razem w form ie
silnego, czerwonego supa - intensywnie wznosi si do gry. Od
tornada" przez gow w kosmos. To ma by silne i w m iar mo
liwoci odczuwalne w caym ciele. Pod kon iec wydech u zatrzymaj
oddech i jeszcze zi nte nsyfi kuj su p cze rwo nej energi i . Wyob ra
sobie, e wrcz wiecisz na czerwono! W miar pojawian ia si po
trzeby wdech u su p wygasa i znw pojawiaj si del i katne wizki.

54
jak zainstalowa w sobie postaw Jamesa Bonda i pozby si lku przed kobietami

KRO K CZWARTY

Powtarzaj cykl wdechw i wydechw, a zaczn iesz czu pojawiaj


cy si power. Nastpi to po okoo dwch, piciu m i n utach . Poczu
jesz to NA PEWN O ! Specyficzny rodzaj m ocy, pewnoci sieb ie,
relaksu, harmo n i i ze wiatem itp. W tym momencie zcz del ikatn ie
palec wskaz uj cy prawej r ki z kci u kiem lewej .

KRO K P ITY

Ko ntyn u uj proces, uwaajc, eby a n i na chwi l n ie straci z oczu


kieru n ku przepywu energii . I m wi kszy power czujesz, tym moc
n iej zac iskaj zczo ne palce. Odczucie powi n no osign eks
trem u m po 1 O - 1 5 m i n utach . W tym momencie palce powi n ny
j u zaciska si bardzo mocno. W ten sposb zai nstal ujesz w sobie
bardzo s i l n kotwic ki nestetyczn do odpalen ia" w dowol nym
momencie.

KRO K SZ STY

Wyko n uj wszystkie opisane czynnoci codzien n ie przez dziesi


d n i po 1 O - 1 5 m i n ut. W tym czasie nie wo l no testowa kotwicy,
czyli zcza palcw, w i n nej sytuacj i n i wtedy, kiedy podczas wi
czen ia pojawia si powe r. Po dziesic i u d n iach moesz spokoj
n i e uzna, ZE P RO B L EM ST RAC H U PRZ E D PO DC H O DZE N I EM
DO KO B I ET NALE y J U DO PRZESZO CI ! Kiedy potrzebujesz
l uzu, odwagi czy pewnoci siebie, po prostu zczysz palce i za
czn iesz powoli je zaciska. Power przypynie w tym samym te m p ie,
tak s i l ny, jak mocno zaci n iesz palce. Rwnie d o b rze zadziaa,
kiedy podczas zai n icjowanej wczen iej rozmowy z kobiet za
czn iesz si jka i poczujesz, e pewno siebie odpywa. Z cako
wit od powiedzialnoci stwierdzam, e ta metoda, cho troch
pracochon na, dziaa ZAWSZE.

SS
Rozdzia 4.

Moc

Tego wieczoru, po zaj ciach, postanowiem umwi si z Paul


o obfitych cyckach, by dziewczyn kumpla. Zgodnie z zaleceniem
Zwie rzaka terminem by nastpny dzie. O d razu po wyj ciu
z Harendy wykrciem numer, eby i za ciosem i nie pozwoli
sobie na przypyw wtpliwoci. Od wielu lat nie umawiaem si na
randk z kobiet, z ktr nic mnie nie czy. Ale zgodnie z zale
ceniami mistrzw przeamaem strach i - zamiast dugich wst
pw - poj echaem od razu z grubej rury:
- Cze. Poznajesz mnie po gosie czy musz si przedstawia? -
nie widzielimy si od paru lat.
- Poznaj - pierwsze zaskoczenie. Mwia tak, jakby spodziewaa
si telefonu.
- Jestem w Warszawie i doszy mnie suchy, e jeste do wzicia.
Jutro wieczorem zamierzam si z tob spotka. Gdzie mnie zapro
sisz? - wyrecytowaem, zanim myl, e to nie ma adnych szans
powodzenia, zdya mnie sparaliowa. Byem ju gotw ago
dzi ze wraenie, tumaczc, e to taki art i e jeli znalazaby
chwil, to moe .
- Czemu nie ? - odpowiedziaa zupenie naturalnie. - Miesz
kam tu przy starym rynku. Pasuje ci przy kolumnie Zygmunta?
- Jasne - trzymaem si roli - Jutro, dwudziesta, przy kolumnie.
Jeli si troch zestarzaa i ci nie poznam, to bd w czarnej
skrze i butach EC CO - Paula miaa okoo dwudziestu siedmiu
lat, a ja czterdzieci. Bezpie czny dowcip.
- Nic si nie bj, jestem moda i wiea jak wiosna.
- Zobaczymy, ocenimy. Jutro, dwudziesta. Pa!

56
Moc

Byem w szoku. Nie pamitam, czy kiedykolwiek w yciu um


wiem si z kobiet tak szybko i bezstresowo, a ju na pewno nie
z tak, ktra bya prawie obca, po kilku latach bez kontaktu, no i na
trzewo ! Gdybym tego dnia mia si z ni spotka, to - pomimo
wtoczonej mi przez mistrzw nowej wiedzy i energii - nie mia
bym pojcia, co mwi, i na pewno poszedbym po czterech bro
warach na odwag i rozjanienie umysu. Jutro miao by inaczej .
Dostalimy zadania domowe polegajce na podchodzeniu do obcych
kobiet i mwieniu komplementw. Niestety, na sam myl o tym
dostawaem paroksyzmu strach u - to si nie zmienio, ale byem
dobrej myli.
Wieczorem poszlimy razem z moim gospodarzem, Jackiem, i jego
kumplami na dupy" i oczywicie skoczyo si na ocenie kobiet
przy ssiednich stoach. Nawalilimy si w kilku pubach po kolei,
z kadym kolejnym browarem bardziej miao wyraajc swoje,
przewanie negatywne opinie o piknych kobietach na sali. Spe
cyficzny rodzaj mskiej solidarno ci. Mwisz, e zbaj erowaby
sztuk dwa stoliki dalej, ale ma zbyt byszczce buty i to ci odpy
cha. Ja udaj, e ci wierz, wiedzc, e mog tego samego oczekiwa
od ciebie. Zdemaskowanie twojego strachu byoby w zym tonie.
Takie podejcie daje nam poczucie komfortu - jestemy wybredni,
a nie przeraeni. Dopki kto nie zamie tego tabu i nie powie wy
ranie, e to po prostu ciema i sabo, czuj emy si msko i jako
tako dobrze . Poszlimy spa pijani i sami.

:- :- :-

Nie wiem, czy w kadym mczynie drzemie ukryta atawistyczna


MOC, ktra czasem kae przeistoczy si w samca, dzikusa, wadc
dungli, ksicia haremu, dzikie, wadcze bydl, ktremu wszelkie
ograniczenia natury spoecznej tyle przeszkadzaj co napalonemu
lwu chandra lwicy.
We mnie ta moc bya. Tkwia ukryta gboko midzy kompleksami,
normami zachowa, ca sztywnoci i napiciem, ktre nosiem na

57
Mistrzowie mistrzw

co dzie. I od czasu do czasu wypywaa, pokazywaa pazury. Byy


to stany oscylujce od przyjemnego luzu do cakowitej euforii. Nie
stety krtkotrwae i zazwyczaj po alkoholu lub innych uywkach.
W czasie moich nadmiernie przeduajcych si studiw mieszka
em jaki czas w akademiku z Basi, do atrakcyjn blondynk,
ktr wychodziem" podczas trwajcych ponad trzy n1iesice pod
chodw. Status wiecznego studenta powodowa dobre notowania
w krgach towarzyskich, co pomagao mi organizowa huczne im
prezy, wyjazdy turystyczne i inne atrakcje, w wyniku ktrych po
ntna Basia zostaa w kocu moj dziewczyn. Potem okazao si,
e jestem jej pierwszym partnerem seksualnym, co bardziej zwi
zao nas emocj onalnie, i zamieszkaem u niej .
W kwestiach fizj ologicznych nigdy nie byem demonem seksu,
ale - moe w wyniku braku innych do wiadcze - Basia bya
zadowolona. Wszelkie propozycje typu trjkt lub inne perwersje
odrzucaa od razu i bez dyskusji, ale w sumie byo niele.
Tego dnia wybralimy si we dwoje na piwo (w socjalistycznych
czasach kady pi tyle, ile udao si kupi bez zakski") , i po
kilku browarach dosiad si do nas jaki kole. Chyba nas polubi,
bo na poegnanie dostalimy w prezencie skrta, pono jaki super
stuff". Nie miaem adnych do wiadcze z marihuan, wic gdy
w naszym przytulnym gniazdku lekko nawaleni piwem zapalilimy,
lec w eczku, nie spodziewaem si adnych specjalnych efek
tw i dla zgrywy zaczem udawa nadmiern wes oo.
W pewnej chwili wesoo zacza si robi coraz trudniejsza do
opanowania, w porywach histeryczna. Typowe zrywanie bokw
w wyniku zgitego palca.
Moe si to wyda dziwne, ale pamitam kad my l i odczucie
z tamtego wieczoru. Poczuem konieczno wzicia si w gar i si
woli opanowaem coraz bardziej natrtne michy chichy.

Moc zacza si pojawia.

58
Moc

Zaczem rozumie, z czego zbudowane jest powietrze .

Zaczem rozumie, dlacze go ludzie irracj onalnie


pragn pozna kosmos.

Zaczem rozumie, co czuje wilk wyjcy do ksiyca itp.

Dzika, pieprzona nadwiadomo. Patrzyem na nagie, ulege ciao


mojej partnerki, czuj c wyranie, jak wzrasta wraliwo skry na
dotyk. Receptory w koniuszkach palcw odczuway kade muni
cie w nowy, rozkoszny i jednoczenie cakowicie naturalny sposb
(aden chemiczny skadnik marihuany nie dziaa w ten sposb -
to pyno z gowy) . Byem cakowicie przekonany, e ona czuj e
to samo.
Kady milimetr naszych cia mia swoje zadanie, swj cile okre
lony cel i poziom wraliwoci. Chropowato skry (dokadnie
chropowato", nie gadko) powodowaa atawistyczn tsknot
za poczeniem twardego z mikkim, brutalnego z ule gym, yin
z yang, wody z ogniem itd. W miar odpywania resztek jakichkol
wiek konwenans w, cywilizacyjnych ogranicze, ktre ka nam
mwi i robi rze czy inne, ni chce natura, przypywaa samcza
stanowczo, brutalny, lecz czuy i nieznoszcy sprzeciwu zachwyt
nad ciaem i umysem. Rzeczy odzyskiway swj prawdziwy porz
dek i hierarchi. Zupenie nie skupiaem si na stanie wasnej erekcji,
jedyne, co mogo wskazywa, e te jest niecodzienna, by okrzyk
B as1:. oooc h '. J ak'1 d uzy
. " '. " .

Ale nie wspaniae i powtarzajce si raz za razem wsplne orga


zmy byy najlepsze. Najwaniejsze byo POROZUMIENIE. Co,
co sprawiao, e drobny gest wadcy" wys tarcza za wszystkie
instrukcje, ktre ona, w penym zaufaniu, e za chwil poczuje nowe
fale rozkoszy, wykonywaa natychmiast. Po paru godzinach takiej
zabawy powiedziaem stanowczym gos em: Bya wspaniaa i za
suya na co wyjtkowego. Teraz twoje ciao potrzebuje chwili
odpoczynku od rozkoszy. Pie si czule i delikatnie, czekajc na
mnie, a ja przyprowadz kogo, kto spotguj e nasze doznania".

59
Mistrzowie mistrzw

Litery skadaj si w sowa, sowa w zdania, zdania "WYgldaj czasem


dziwacznie, prbujc wiernie odda rzeczywisto , ale to, co zo
stao wtedy powiedziane, brzmiao tak naturalnie, jakbym mwi
o cakowicie oczywistych i niepodlegaj cych adnym o cenom
rzeczach.
Przewizaem si w pasie rcznikiem, co nie skrywao mojej erek
cji, i zapukaem do drzwi ssiadki. Ukad akademika by taki, e
dwa pokoiki korzystajce ze wsplnej azienki tworzyy segment
mieszkalny. Byo po pnocy i Jola z pitego roku filologii pol
skiej otworzya w szlafroku. Pomimo niewielkich piersi i przesadnej
szczupoci uwaana bya za seksbomb. Wysoka blondyna, deli
katna, adna twarz, fryzura a la anioek Charliego, czyli niesfornie
opadajce na oczy wosy, ktre co jaki czas odgarniaa zmyso"WYm,
filmowym ruchem gowy. Nie lubia mnie. Prbowaem j kiedy
podrywa, ale poszedem w bezwzgldny odstrza, nie syszc nawet
synnego : Zostamy przyjaci mi". Po prostu zlew". Dobros
siedzkie stosunki z Basi pozostawiay te wiele do yczenia. Laski
yy w zup enie innym wie cie i nie poyczay so bie szczypty
soli albo, tym bardziej, prezerwatyw przed wizyt roztrzepanego
chopaka.
Ale to by magiczny wieczr.

Jola bya bardziej zaskoczona ni rozgniewana. Rzut oka na moj


twarz, potem na "WYrany wzwd wybrzuszajcy rcznik, nagie od
pasa w gr ciao i znowu na twarz (w tej kolejnoci) . Krtki bysk
niechci znik, po prostu znik, gdy mierzylimy si przez chwil
wzrokiem. Nie zapytaem, czy mog wej, w ogle nic nie powie
dziaem. Spokojnym, pewnym gestem odsunem j leciutko od
drzwi, wszedem i wskazaem fotel, jakbym przyjmowa u siebie
petenta. U siada.
Nie wiem, czy magia bya "WYstarczajco silna, eby j teraz tak bez
sowa wzi za rk i wyprowadzi, nie sprbowaem, wic si nie
dowiem.

60
Moc

- Jeste wyj tkow kobiet - powiedziaem, delikatnie gadzc


j po twarzy wierzchem doni - i dlatego przeyj esz dzis iaj co
wyjtkowego. Wiem, e potrafisz ama konwenanse i n1asz w sobie
t kobiec dziiiko. I nie pytaj, czy zasuya, to niewane. Po
prostu nakarmisz zaraz swoj kobieco - naprawd takie wanie
egzaltowane pierdy mwiem - widokiem ze swoich wyuzdanych
snw. - Pocaowaem j namitnie, byem kosmicznie pewny",
. . .

ze nie zaoponuj e.
- Ale pamitaj - cignem swj samczy wywd - to nie ty jeste
moj dziewczyn, idziesz tam tylko dlatego, e zostaa wybrana. -
Paradoks polegajcy na tym, e dookoa nie byo nikogo innego,
nie zwrci jej uwagi.
- Gdzie id ? - jakby chwilowy powrt do rzeczywistoci, ale na
krtko.
- Do jassskiini rospuuuussty - cedziem sowa, patrzc jej w oczy
tyl e wyzywaj co, co czule, opie kuczo i ze zrozumieniem -
I zobaczysz tam najwspanialszy i najbardziej wyuzdany, magiczny
seks, jaki mogaby sobie wyobrazi. A moe nawet pozwolimy ci
uszczkn cz tej roooozkooooszy. I to bdzie TU i TERAZ !
Idziemy, taka moliwo ju ci nie spotka. - Objem j ojcow
skim, wadczym ruchem i po prostu przyprowadziem do naszego
gniazdka.
Gdy weszlimy, Basia bezwstydnie si onanizowaa. Nie przestaa.
Poj kujc i patrzc na nas wyzywaj co, prc si i ciskajc uda,
bya j ak pornogwiazda wczuwaj ca si w swoj yciow rol.
Lekko przymknite oczy, przyspieszony oddech, zaczerwienione,
jdrnie sterczce piersi, zamglone, bezwstydne spojrzenia rzucane
w nasz stron.
- Jola bdzie nasz asystentk - powiedziaem gosem nieznosz
cym sprzeciwu - powierniczk naszej rozkoszy, i pamitajcie, e
obie jestecie wyjtkowe i dlatego daj wam t moliwo - m
wiem niemal bez przerwy. Natchnione, pene ponadczas owej
prawdy" przemowy, przerywane rubasznymi, ale w czuy sposb

61
Mistrzowie mistrzw

wplatanymi dowcipami, towarzyszyy nam cay czas . Zrzuciem


rcznik, eksponujc erekcj. Basi zawieciy si oczy, a Jola przym
kna swoj e, biorc gboki oddech i kadc skrzyowane r ce na
swoich niewielkich, skrytych pod szlafrokiem piersiach.
- Bas iu, musimy do ceni odwag naszej kole anki - cign
em. - Nie kada kobieta wykazaaby tak kreatywno i mdro.
Jolu, w nagrod moesz go chwil pogadzi, i to jako pierwsza! -
Wyjem jej spocon rk zza szlafroka i dostojnym, rwnomier
nym gestem przesunem j wzdu mojego napronego prcia,
tak e musna go opuszkami palcw. Ponownie westchna. Wsze
dem w Basi i kochalimy si od tyu, oboje patrzc sugestywnie na
powierniczk rozkoszy".
Cay czas gadaem.
Nie wiem, na ile spowo doway to moje nieustajce przemwienia
(miaem co w rodzaju sowotoku) , a na ile ekscytujcy urok chwili,
e Jola do szybko przyczya si do zabawy. Zaczlimy kocha
si we troje w najrozmaitszych pozycjach i konfiguracjach. W ca
kowicie naturalny i niewymuszony sposb byem wci przewod
nikiem stada i duchowym przywdc dwch kobiet, ktre uprawiay
ze mn wyrafinowany, prawie mis tyczny seks . Tej nocy bye m
sprawny tak wiele razy, e nawet w przyblieniu nie wydarzyo si
to nigdy przedtem, ani potem.

MOC zacza wygasa nad ranem.

Jola wysza oszoomiona


i potem unikaa mojego wzroku i kontaktu.

Dziewczyny pono odbyy powan rozmow,


ale nie zaczy poycza sobie soli.

Nie szukaem rde mocy. Szukaem metod,


jak odblokowa moc tkwic we mnie od zawsze.

62
Moc

Drugi dzie szkolenia rozpocz si od patternw. Pattern to wzo


rzec, konkretny tekst, ktrego zadaniem j est wywo a jaki stan
w kobiecym umyle, rodzaj hipnotycznej sugestii. Kolejno wywo
ywanych w kobiecie stanw jest cile okrelona. Najpierw poczu
cie bliskoci. Potem zaufanie, zaciekawienie, ekscytacja, na koniec
podniecenie seksualne. Uczc nas budowania patt ernw, Le chu
kaza zastanawia si, z jakich odczu skada si dany stan umysu.
Na przykad skadowymi poczucia bliskoci s:
wraenie, e znamy si dugo,
relaks,
przyjemna, swojska atmos fera itp.
- Przestacie notowa - zgani nas mistrz. - Macie nauczy si
ZASAD budowania patternw, a nie wkuwa na blach ! - Jednak
chyba nikt nie uwierzy w swoje moliwoci w tym zakresie, bo
wszyscy (bracia w grzechu te !) zapisywali zawzicie kade sowo.
Do wieczora musiaem nauczy si na pami co najmniej dwch
patternw i sprawdzi ich magiczne dziaanie po dczas randki.
Wkuwalimy zasady uywania cytatw, sowa trans owe, sposoby
na omijanie jej wiadomego umys u celem zaszczepienia po da
nia w podwiadomoci. Duo zupenie nowej, cakowicie zmienia
jcej moje pogldy wiedzy.
W oglnym zarysie schemat uwo dzenia, krok po kroku, jest na
stpuJ cy:
1 . Wzbud w sobie odpowiedni stan - postaw Jamesa Bonda.
2. Podejd i otwrz, czyli rozpocznij interesujc rozmow.
3. Zapro od razu na kaw albo zdobd numer telefonu i umw
si w odpowiednim czasie.
4. Gdy ju gdzie sie dzicie, doprowad do rozm owy, ktra
umoliwi Ci uycie patternw i innych technik, rozbudzajcych
w niej odpowiednie stany.
5. Gdy wzbudzisz w niej odpowiednie stany umysu, szczeglnie
stan silnego po dniecenia seksualnego - zakotwicz.

63
Mistrzowie mistrzw

6. Przynajmniej raz zmie lokal, zanim zaprosisz j do siebie,


bdzie to substytutem odbycia kilku randek i zmniejszy
jej odczucie, e j est atwa".
7. Stosuj techniki podnoszce Twoj atrakcyj no
(frakcj onowanie) .
8. Wykonaj odpowiednie testy, ktre jasno wyka, czy j est
gotowa do pocaunku.
9. Jeli jest gotowa, to:
Moliwo pierwsza: oboje (albo ktre z was) nie macie
zbyt wiele czasu bd nie dysponuj ecie lokalem, w ktrym
mona uprawia seks . Wtedy w momencie, kiedy zaczyna
Ci caowa, przerywasz i umawiasz si w lepszym terminie.
Nie doprowadzaj do gbokich pocaunkw.
Moliwo druga: warunki t echniczne s O K. Cauj esz
j namitnie i, stosuj c o dp owie dnie tricki, prowadzisz
w intymne mieJS Ce.
Uywaj technik rozbrajajcych tzw. ostatnie opory prze d
seks em (w skrcie OOPS) .
Stosuj zaawans owane, tantryczne techniki na wielokrotny
seks i kobiecy orgazm z wytryskiem (opcj onalnie) .

64
Po rad n i k 2 .
J a k rozpocz roz mow, a by od pie rwszych chwi l
sta si d la n i ej ki m i nteresuj cym i wyj tkowym,
czyi i podej cie (otwarcie)

Abso l utn ie podstawowa jest tu sy n na Zasada trzech seku nd".


Dostrzeony obiekt naley zaatakowa NATYC H M IAST. Je l i n ie
podejdziesz do kobiety w cigu trzech seku nd od jej zobaczen ia,
zaczniesz wymyla sto powodw, d la ktrych n ie naley tego
zrobi. I albo sam zrezygn ujesz, albo ona dostrzee Twoje wah an ie
i Ci odstrzeli, albo podejdziesz z pen gow za i przeciw", sku
piajc si bardziej n a walce ze swoj n iem iaoci n i n a n iej . Trzy
seku ndy! N ie zdysz - sz u kaj i n n ego obiektu .

Istn ieje ki lka rodzajw podej. Wybierasz waciwe, w zalenoci


od Twojego stan u i wstpnej oceny kobiety. Jeli jedno i d rugie jest
w danej chwi l i bl iej n ieokrelone, wybierasz potwierdzenie bie
cej rzeczywistoci. Podejcie ma by orygi nal ne, odwane i od
raz u ma skierowa roz mow na waciwe tematy.

- Przepraszam, widz, e idziesz szybko w t stron, i pomylaem,


e jeli do ciebie n ie podejd, to oboje straci my mol iwo pozna
nia kogo i nteresujcego . Jeste m X.

- Przep raszam, widz, e si pan i spieszy, ja te n ie mam w tej


chwi li czasu . Ale je l i ma pan i to samo odczucie co ja, e mogl iby
my porozmawia w fascynujcy sposb, to moe powi n n imy si
spotka.

65
Mistrzowie mistrzw

Jeli jeste we waciwym STAN I E, tzn. czujesz moc, energi i po


tencja, czyli postaw Jamesa Bo nda, wybierasz podejcie bezpo
rednie:
- Przepraszam , ale m u sz ci co powiedzie (M U SZ", n igdy:
Czy mgbym ?") . Jeste tak fantastyczna, e bardzo si ciesz, i
znalaze m w sobie odwag, eby si przedstawi. Jeste m X.
Je l i jest rzeczywicie ad na, to kom plementy na ten te mat syszaa
setki razy i moe j to nawet nudzi. Rzeczywicie pracuje tu zna
lazem w sobie odwag, eby". S u geruje to, e jej wyjtkowo
wzbudzia on iem iele n ie nawet w ki m tak pewnym siebie jak Ty.

W lokal u

- Przepraszam, ale m usz ci co powiedzie. J este tak oszaa


m iajca, e dziewidziesit p i procent kobiet wchodzcych
przez te d rzwi zabioby wasn matk, eby tak wyglda! - ko
biety, kt re s stworzen ia m i troch podob nym i do kotw, uwiel
biaj, jak zazd roszcz im i n n e kob i ety, wic znw n ie chodzi tu
o ko m p lement w postaci wyrazu : oszaam iajca", ale o sowa :
dziewidziesit dziewi procent zabio by . . . ".
Te teksty mog wydawa si Wam dziwaczne i bezsensowne, ale
te wtpl iwoci rozwiewa jed na metafora :

- Jel i idziesz na ryby, jak stosuj esz przynt? To, co ty l u b isz,


czy to, co l u bi ryba?! Ryba bierze na robala, pom i mo e ty by go
n ie tkn, ale n ie ruszy Joh ny' ego Wal kera, nawet gdyby pidzie
sitk dao si zaoy na h aczyk.

Komplementy
A. Wygld :
- Przepraszam, uwaam, e ma pa n i niezwykle pocigajcy kolor
opalen izny - wane jest wyraenie opi n i i, a n ie stwierdzen ie faktu
( Uwaa m, e ma pan i . . . ", a n ie: Ma pan i . . . ") .

66
Jak rozpoczq rozmow

B . Energia ruch u :
- Przepraszam, musz o co zapyta. Czy u prawiasz jakie sztu ki
wal ki albo tan iec? - n ieza le n i e od od powiedzi konty n u uj esz
- bo poruszasz si w bardzo specyficzny sposb. Jest to poczen ie
gracj i i wdziku ze szczegl nym rodzajem siy i energi i .
C. Wyzwa n ie i le kka prowokacja:

- Wygldasz na osob, ktr chciabym pozna, cho n ie jestem


tego tak cakiem pewien. Jeli chcesz, moemy chwi l porozma
wia, eby si o tym przekona.
D. Dowcip i emanowa n ie dobrym nastrojem. Szczegl n ie polecam
te n rodzaj otwa rc ia, gdy uyty waciwie spenia ki l ka fu n kcj i :
przeam uje lody, am ie stereotypy, powod uje, e jeste od bierany
jako kto dowcipny i n iesta ndardowy, wprowadza atmosfe r l uzu
i zaciekawien ia. Poniej przedstawiam ki lka wielokrotn ie sprawdzo
nych przeze m n ie otwar, opracowanych przez m istrzw tematu .

Na u l i cy (auto r Ross J effries)

Zrwn ujesz si na u licy z kobiet, idziesz chwi l koo niej, przygl


dajc si jej z um iechem, analizuj c, co nadaje si do komple
mentowan ia. Gdy to za uway, mwisz:

- Bardzo podoba mi si twj kapelusik (lub co tam ma na gowie) .


Od powie prawdopodob n ie: Dzikuj". Idziesz chwi l, przygl
dajc si w te n sam sposb i mwisz:
- Ta torebka te jest fantastyczn a !

Te raz przyp uszcza l n ie si roze m i eje i podzikuje jeszcze raz .


Idziesz koo n iej d alej , m ie rzc wz rokiem od gowy d o cz u b ka
b utw. Konieczny jest um iech . Teraz, po krtkiej pauzie, mwisz,
wkadajc w to maksyma l n ie d uo czaru i h u m oru :

- Waciwie po krtki m zastanowie n i u stwierdzam, e wszystko


m i si w to bie podoba!

67
Mistrzowie mistrzw

Dziewi na dziesi kobiet rozem i eje si w tym momencie moc


no. Jeli n ie, oznacza to, e jest strasznie sztywna i spita, wic le
piej si ewakuowa. Je l i tak - przedstawiasz si:

- Jestem X, a jak ciebie zw, byszczcy przykadzie genetycznej


doskonaoci ? - brzmi troch wie n iacko, ale zdziwisz si, jak j
to rozbawi . Cokolwiek od powie mwisz :

- Wa n ie zdaem so bie spraw, e m oja i ntu icja pod powiada


mi co na twj temat. Uwaam, e masz wietny gust i poczucie
h u moru . Wiesz, skd ja to wie m ?

- N o skd ? - zapyta.

- Po n iewa miejesz si ze wszystkich moich fantastycznych dow-


ci pw!

Cze kasz, a przestan ie si m ia, i mwisz :

- Czy wierzysz w irracjonal ne, natych m iastowe zau roczenie, ktre


zdarza si l u dziom n ie wiadomo d laczego ?

Je l i od powie: ta k", wznosisz rce do g ry w dowcipnym gecie


dzikowa n ia n ieb iosom i mwisz:

- Dziki Bogu ! Zapraszam ci na kaw do pobl iskiego . . . (lepiej


do McDonalda, baru m lecz nego itp. n i do nocnego kl u b u ) .

Jeli odpowie: n ie" (na pyta n ie o zau rocze n ie, a n ie zaproszen ie


na kaw), mwisz:

- Wic n i e ma n ic i rracj o n a l n ego w ty m , e wyp ij e m y kaw


w po b l iski m . . .

Mao prawdopodobne, e w tym momencie po prostu ci odmwi .


Bye czarujcy, kreatywny i na pewno wzbudzie jej zai ntereso
wan ie. Moe si zdarzy, e si spieszy albo jest mocno przeko
nana, i n ie naley p i kawy z ki m wieo poznanym, i powie,
e si spieszy. N ie odpuszczaj . Powiedz :

68
Jak rozpoczq rozmow

- Szczerze mwic, teraz i tak n ie mgbym powici ci wicej


ni par m i n ut, ale byoby m i bardzo m io spotka si z tob (podaj
kon kretny term in) - mwic to, bd jak najbardziej bezporedn i .

W s kl e p i e o d zi eowym (autor Davi d DeAnge l o)

Obserwujesz kobiet przym ierzajc jaki ci uch . Jeli tyl ko oglda,


to n ie szkodzi . Patrzysz wymown ie, l u strujc j od stp do gw.
Gdy to zauway, mwisz zdecydowanym gose m :

- Za krtkie !

- Co jest za krtkie? - zapyta zas koczo na.

- ycie jest zdecydowan ie za krtkie, eby przegapi kogo n ie-


zwykle atrakcyj n ego ! - mwisz to, patrzc na n i z zachwyte m .

- Dzikuj - od powie zadowolona albo le kko speszo na.

- Ale za co ? - pytasz zdziwiony - Mylaem o SO B I E !

Potem moesz kontyn uowa zgodn i e ze schematem z poprzed nie


go otwarcia.

Mona to te zastosowa, gdy np. kobieta stoi koo swojego samo


chod u . Zawsze, gdy przy n iej (lub na niej) jest co, o czym mona
powiedzie: za krtkie".

W ko l ej ce d o d entysty (praw n i ka, fryzj era,


gdz i e kolwi e k) - Ross J effri es

Patrzysz na buty siedzcej obok kobiety i mwisz:

- N ie mog oderwa wzroku od pan i bucikw, s naprawd cool !

Albo podtrzyma rozmow i powie na przykad : I do tego bardzo


wygod ne", albo n ie i powie po p rostu : Dz ikuj ". W d rugi m
przypad ku mwisz :

69
Mistrzowie mistrzw

- I wygldaj na wygodne - n i ezale n i e od tego, co powie,


zastanawiasz si przez chwi l i mwisz:

- Coo l i Wygoda ! Co za zbieg o kol icznoci, ta k nazywaj si


moje koty !

Jaka by nie bya jej reakcja, wykonaj m i n pod tytuem: Ale zrobi
em z siebie id iot", rozem iej si lekko zaenowany i powiedz :

- Chyba powi n ienem na jaki czas zaprzesta zawierania nowych


znajo moci z atra kcyj nym i ko bieta m i . To byo chyba najgu psze,
co wymyl iem w tym m iesicu . No, moe tyl ko jed n o byo bar
dziej idiotyczne, gdy przedwczoraj zapytaem si jednej dziewczyny
w E m p i ku , gdzie ku pia czasop ismo, ktre przeglda!

Istn ieje wiel kie prawdopodobiestwo, e w tym momencie za


czn ie Ci przekonywa, e to wcale n ie byo takie ze. Wtedy masz
j u wietn pozycj do ata ku - to o n a Tob ie mwi ko m p le
menty! Zauwa, e n ie powiedziae jej wprost, e jest atrakcyj na,
tyl ko prze mycie to w stwierdzen i u : Powi n ienem zaprzesta . . . ".
Takie tzw. i m p l i kowane ko m plementy dziaaj d uo lepiej . Rozwi
rozmow w od powied n i m kieru n ku za po moc pytan ia:

- Jaki sposb zawiera n ia nowej znajomoci z bardzo inte resuj


cym mczyzn naj bardziej ci odpowiada? - zawierania znajo
moci", n ie zaczepiania". Dobr sw jest wany. Jest o wiele bar
dziej prawdopodobne, e powie: N ie l u bi by zaczepiana" n i:
N ie l u bi zawie ra i nteresujcych znajomoci". To, co od powie,
wykorzystasz pn iej, stosujc tech n i ki budowan ia kontaktu i wzbu
dzania od powied n ich stanw u mysu (w nastpnych rozdziaach).

W su pe rmar keci e

Gdy zauwaysz gorc kobiet myszkujc po jakich pkach, te


zaczynasz tam grzeba i w pewnej chwi l i udajesz, e chcesz kich
n, ale n ie moesz. Podch odzisz do niej i, z tru dem wydobywaj c
gos, mwisz:

70
Jak rozpoczq rozmow

- Przep rasza m , czy mogaby . . . pan i so l i . . . d n i e h u kn m n ie


w plecy?

Moe n ie od razu, ale si zgodz i . L u dzie z zasady s do uczyn n i


w sprawach medycznych . Pewnie powie co w tym styl u :

- Jest pan pewie n ?

- Oczywicie, natych m iast - nadstaw p l ecy . Gdy dosta n iesz


strzaa ", wyprostuj si i u m i ech n ij zagad kowo .

- I co, po mogo? - zapyta.

- N a kichanie n i e - od powiedz z czaruj cym um iechem -


ale czuj, e wzbudzio we m n ie specyficzny rodzaj zau roczen ia. Je
stem X, a jak ciebie zw, byszczcy przykadzie . . .

N ie jest zalecane pytan ie o u l ic, godzin itp. To nigdzie n ie pro


wadzi. No owszem, jeli kto jest tak n iem iay, e sama wizja jakie
gokolwiek kontaktu z kobiet powod uje strach, to takie podejcia
mog by jak fo rm terapi i , przynaj m n iej na pocztku . Zreszt
mona powiedzie:

- Przep raszam, jak doj na u l ic Marszakowsk? - gdy kobieta


zaczyna tu maczy, mwisz:

- Ta k naprawd to zapytae m , bo c h c ci poz n a, a sza


tak szyb ko, e n iczego md rzejszego n ie zdye m wymyl i.

Podejcie ma by cie kawe, odwa ne, am i ce stereotypy i od ra


zu nakrela m i dzy wam i waciwy rodzaj ko ntaktw.

S pecyfi czn gru p otwa r s tzw. Cookie and Funny. To rodzaj


pocze n ia dowcipu, prowokacj i i zaskoczenia. Stosujc je, oscy
l ujesz na gran icy i m pertynencj i, bezczelnoci i arogancj i, ale jej n ie
przekraczasz. Celem jest rozbawienie kobiety i chwi lowe zdezorien
towan ie, podczas ktrego moesz szybko i skutecznie nakreli wa
ciwe ramy Waszych ko ntaktw. Trzeba stosowa je u m iejtn ie
i kon iecznie poprze dawk dobrego h u moru i u roku osobistego, bo
w przeciwnym przypad ku mog zosta odebrane jako obral iwe .

71
Mistrzowie mistrzw

Kiedy wpad n ie na Ciebie w kl u b ie bd w markecie:

- Hej ! N ie dotyka towaru ! - pauza - N ie, wiesz co, zm ien iem


zdanie . . . tyl ko nie dotykaj miejsc intym nych, OK? Postaraj si kon
trolowa do czasu , kiedy si lepiej poznamy.

Kiedy na Ciebie wpad n ie i przeprasza:

- O K, n ie ma sprawy. Wiem, e chciaa m n ie poderwa. Wiesz . . .


jak chcesz m n ie pozna, to wystarczy powiedzie: cze", n ie
m usisz m n ie fizycznie atakowa (ha, ha!). Mwi serio, to moje
sabsze ram i . . .

Kiedy ma podart spd n icz k bd spod n ie:

- Oooo, biedactwo ... Masz porwane spod n ie (spd n iczk) ! ! Wy


gldasz, jakby zaatakowa ci may yo rk! C h od, znajdziemy d l a
ciebie nowe c i u chy, Caritas jest n i edaleko std . . .

Kiedy ma skp bl uzk:

- Oooo, biedactwo . . . N ie sta ci na pen bl uzk (kosz u l k) ! Dam


ci 1 O z. Ku pimy ci prawdziw kosz u l k. Chod ze m n, Carrefo u r
jest bl isko.

Kiedy kobieta idzie za Tob:

- Czy ty m n ie ledzisz ? Wycz uwam n ut podgldacza . . . -


pauza - I przesta gapi si na m j tye k! ( N ie gap iam si na
tye k! ") Dobra, d o b ra, czuj j a k twj wz ro k wypala m i dzi u r
w spod n i ach . . . Dobra, moesz zrobi zdj cie za 1 O z, ale ob ie
caj m i, e to bdzie tyl ko d la cieb ie.

Kiedy kobieta jest w pob l i u przez dusz chwi l:

- Hej, jeste n iem iaa, prawda? - pauza, zaskoczen ie. - Stoj


tu od trzec h m i n ut, a ty a n i n ie powiedziaa : cze", a n i si n ie
przedstawia, kamon ! (ha, ha!) Dobra, masz szans si zrehab i l i
towa, jestem Piter (rsia). OK, teraz, jak j u si poznalimy, opo
wiedz jaki dowc i p . . .

72
Jak rozpoczq rozmow

W dowo l nej sytuacj i :

- Zdaj so bie spraw, e jeste n iem iaa, bo wyglda na to, e


mczyni zazwyczaj nie zwracaj na ciebie uwagi, wiec postano
wiem, e si tob zai nteresuj . . .

W kl u b ie podchodzisz d o kobiety a l bo do ki l ku i mwisz:

- Cze dziewczyny, suchajcie, mam tak tradycj, e jak jestem


w kl u b ie, to m u sz pogada z n ajad n iejszym i dziewczyna m i . . .
- pauza i wskazan ie jakiej i n nej dziewczyny palcem - Moecie
m n ie przedstawi tej , ktra stoi przy barze ?

Moesz ko nty n uowa za po moc:

- No, chyba e jestecie gotowe o m n ie wa lczy, to poga


dam z wam i .

Kiedy sto isz za n i i czytasz jej przez ram i :

- Hej, zaczekaj, n ie skoczyem jeszcze tej strony! - Kiedy prze


prosi - O K, wybaczam ci - od cze kaj seku nd i powiedz -
Dobra, m oesz przewrci stro n.

Na pero n i e metra, kiedy ona wyglda, czy j u co jedzie:

- Hej, n ie wpad n ij na to ry, przez ciebie sp n i si do pracy . . .

Push pu l i - dajesz i zabierasz :

- Hej, u rocza jeste . . . Bdziesz moj wspania dziewczyn . . . Ale


nie, czekaj . . . U m iesz gotowa? N ie u m iesz . . . ? O n ie, to j u ze rwa
l imy . . . Ale moment, ad n ie pach n iesz . . . No n ie, na te perfu my
mam alergi, to j u ko n iec. . . Moesz zatrzyma psa ; )

- Znajomo wygldasz . . . Aaaaa t Wiem . . . t Wygldasz jak moja


przysza dziewczyna.

73
Mistrzowie mistrzw

Komplementy:
1 . Co ty tu robisz? Kobieta taka jak ty powi n na by teraz
w jakim p u b ie, zbierajc cay wiecz r darmowe d ri n ki
od facetw.
2 . Gdzie jest twoja papierowa to rba? (Co?) Papierowa to rba
na gow. To n iebezpieczne d la kogo takiego jak ty przebywa
w p u b l icznym m iej scu ze wszystki m i napaleca m i wo k.
Ale n ie martw si, och ro n i ci.
3. Powiedz m i, u m iesz przyj ko m p lement od n ieznajomego ?
(Tak) S u per! Ja te ! Ty pierwsza . . . Ale, ale . . . N ie mw n ic
o moich rzsach, kobiety zawsze m i tego zazd roszcz.
4. Wygldaaby dobrze . . . na mo i m ram ien i u .
5. Dokd z m ierzasz? ( Do dom u , d o pracy, n a za ku py itp.)
Kamon, n ie masz wikszych ce lw w yc i u ?

WAZNA UWAGA

Wysuchaj bardzo uwanie md rych, d owiad czonych nauczycieli uwo


dzenia, ktrzy mwi, e najwaniej sza jest Twoj a i nwe ncja. Zgd si
z nimi, e jak poznasz za sad two rzenia otwiera czy", to Twj kre
atywny u mys sam pod powi e Ci, co p owiedzie. Potwi erd ich opini,
e nal ey unika gotowcw, a nast pnie NAUCZ S I ICH NA PAM I ! ! !

I to ta k, e by re cytowa obu dzony w nocy! Gwa ra ntuj C i , e nawet


najwi ks i m i strzowie tematu uywaj wyu czonych g re p s w. O K, gdy
j u pozbdziesz si resztek stresu p rzy konta kta ch z ko bieta m i i p rze
testujesz s kuteczno wikszoci gotowych technik, Twoja niewtpl iwa
kreatywno zacznie podsuwa Ci nowe, wietne rozwiza nia. S u kcesy
dodadz Ci pewnoci siebie i rozjani Twj u mys, za niepowta rzal ny
styl uwodzenia stwo rzysz pniej .

N a razi e daj s o b i e atom ow p rzewa g polegajc na pewnoci, e .

WI ESZ, C O POWI EDZI E !

74
Rozdzia 5 .

Magia zaczyna dziaa

Pojechaem na spotkanie z Paul, dodajc sobie animuszu za pomoc


wieo poznanych technik. Jadc, uwiadomiem sobie, e mam
cholern ochot strzeli kilka piw na odwag. Jak zwykle. Ale Lech
mwi, e nie wolno pi ani tym bardziej upija kobiety. Uwodze
nie ma polega na zainstalowaniu odpowiednich wyobrae w j ej
umyle, wic oba umys y musz by sprawne i niezamulone.
Paula czekaa pod kolumn Zygmunta. W pnojesiennej scenerii,
w paszczu i czapce nie wygldaa tak atrakcyj nie jak kie dy na
imprezach, kiedy fascynowa mnie j ej intrygujcy dekolt. Przywi
talimy si bez zbdnych ceregieli i pojechalimy do wybranej przez
ni knajpy - jakiego eleganckiego lokalu w Zamku Ujazdowskim
w azienkach. W gowie telepay mi si patterny, sowa transowe,
techniki zmiany czas u itp., ale jak na razie gadka bya o niczym.
Siedzielimy naprzeciwko siebie przy eleganckim stoliku w pustej
knajpie, a sztywny kelner natrtnie pyta: Co dla pastwa?". Czu
em, e udziela mi si sztywno lokalu i razem z inwencj odpywa
postawa Jamesa Bonda. Zazwyczaj w takiej sytuacji uciekaem si
do alkoholu. Po szybkim wypiciu odpowiedniej dawki luz fakty
cznie wraca. Nie daem si. Przeprosiem, wyszedem do kibla, wy
konaem spiral" i olbrzyma". Chyba pomogo, bo zaczlimy
troch swobodniej dowcipkowa, cho wci bya to pogawdka
o dupie Maryny". W pewnym momencie poprosiem j o wymie
nienie swoich najlepszych cech, z ktrych skorzystaaby, chcc zdo
by idealnego mczyzn (gest na siebie) , ale wypado to sztucznie
i bez sensu.
- Co jest, do cholery? ! Gdzie magia i czarodziejska skuteczno!
Myli przesuway si z szybkoci karabinu maszynowego, a za
trzymaem si na j ednym wspomnieniu.

75
Mistrzowie mistrzw

eglarska wyprawa, tawerna w Sztynorcie. Zczone stoy, brzk


szka, rozpiewane dziewczta. Ja z gitar w centrum zaintereso
wania. Zdrowo nawalony, ale kontroluj cy sytuacj . Wpada mi
w oko urocza eglarka siedzca par krzese dalej przy moim kom
panie z ajby - Marcinie. piewaem dononie eglarskie piosenki,
dowcipkowaem, ogniskujc uwag coraz bardziej na niej. Marcin
szepta jej co do ucha, ale to ja byem w centrum zainteresowania
i widziaem, e ona te to okazuj e. Machaa do mnie rk i miaa
si z moich dowcipw. Daem z siebie wszystko i laska naleaa mi
si, jak wa cicielowi knajpy zapata za potuczone szko. Jakie
byo moje oburzenie, gdy zobaczyem, jak maa grupka, a w niej
Marcin wraz z moj wybrank, wstaa i, olewajc moje twrcze
wysiki, wysza przed tawern. Jeszcze przez chwil trzymaem si
roli wodzireja, ale ktem oka obserwowaam przez otwarte drzwi,
e go bki zaczynaj sobie bezczelnie grucha ! Oburzajce ! Ja tu
flaki wypruwam, eby wszyscy mieli wietny ubaw, a ten cichodu
pek zaiwania mi towar sprzed nos a! Odoyem gitar, przepra
szajc zawiedzionych wspbiesiadnikw, i doczyem do grupki
przed drzwiami. Marcin patrzy lasce gboko w oczy. Mia cyga
sk aparycj i romantyczny sposb bycia. Wygldao, e co zaczyna
midzy nimi iskrzy.
Podbiegem z rozstawionymi rkami, imitujc mess erschmitt (ca
kiem bez zwizku) i krzyczc: Porwanie na morzu ! ". Chwyciem
j, zarzuciem sobie na plecy i pobiegem w stron lasu. Rzut oka na
grupk - wszyscy si miali, poza Marcinem. Dziewcz radonie
krzyczao: Ratunku ! ", tukc mnie nie zbyt mo cno po ple cach.
Gdy z dala od gwaru postawiem j na ziemi w ciemnym, intym
nym gszczu (by wieczr) , powie dziaa:
- I co teraz, ty brutalu? ! - powiedziaa to w taki sposb, e od
razu wiedziaem, e jest moja. Po paru gbokich pocaunkach prze
nielimy si na moj dk, a raczej usiowalimy, bo Marcin, amic
niepisane eglarskie prawo, nie ustpi kajuty i by na mnie obra
ony do koca rejsu.

76
Magia zaczyna dziaa

- Natychmiast zmieniamy lokal - powiedziaem stanowczo. -


Co ty za muzeum wybraa na romantyczne spotkanie? Zaprowad
mnie gdzie, gdzie jest gwarno, duszno, zadymione, a najlepiej mi
dzy punw i ro ckandrollowcw.
- Nie ma sprawy, po drugiej stronie zamku jest fajna kafejka -
zapaciem i wyszlimy.
To, e ucz si nowych, odkrywczych metod uwodzenia ko bi et, nie
znaczy, e mam rezygnowa ze starych, sprawdzonych, pomyla
em. Chwyciem Paul wp i zarzuciem sobie zde cydowanie na
plecy, mwic:
- Pokazuj kierunek!
Troch maj taa nogami i rozbawiona mwia: Pus zczaj, j estem
cika ! ", ale kierowaa mnie, jak naley. Knajpka z drugiej strony
zamku rzeczywicie rnia si od poprzedniej drastycznie. Prze
wanie modzi ludzie siedzieli byle gdzie w rnych zakamarkach,
na pododze pety, muzyczka a la Pulp Fiction, a dugowosy bar
man nie wyglda na przesadnie trzewego.
Gdy wparowaem z wierzgaj c Paul na ramieniu, rozlegy si
oklaski.
- Miejsce prosz dla janie pani ! - oznajmiem od razu. To byo
nieze wejcie i szybko zaczo procentowa, bo siedzc zdecydo
wanie bardziej wyluzowany na jakim pufie w kcie, zaczem sobie
przypomina ca wieo nabyt wiedz. Po paru minutach spdzo
nych na niewinnej, dowcipnej pogawdce zaaplikowaem pattern na
niesamowit blisko ".
- Czy zdarzyo ci si kiedy spotka kogo po latach i praktycznie
od razu poczu z nim tak dziwn blisko, rodzaj magnetycznego
przycigania . . . - nie wcinaa si i nie przerywaa, czyli najlepsza,
moliwa opcja. Lechu mwi, e bywa z tym rnie, w zaleno ci
od tego, czy jest zamknita, czy otwarta emocj onalnie oraz czy
lubi prowadzi, czy by prowadzona. Metody istniej na kad, ale
najlepiej jest, kiedy milczy i sucha.

77
Mistrzowie mistrzw

- Wiesz, jak to jest - kontynuowaem. - Rozmawiasz przez


chwil z TYM mczyzn i nagle zdaj esz s obie spraw, e te
sowa . . . jakby rezonuj w twojej gowie. Zaczynasz skupia si
coraz bardziej . . . na tym gosie i . . . tej twarzy . . . a waciwie drob
nym elemencie tej twarzy i . . . cay wiat odchodzi jakby na dalszy
plan. Jeste tylko ty . . . ten gos . . . ta twarz . . . i czujesz, e ta chwila
staje si urocza i magiczna. Masz nieodparte wraenie, e znasz
TEGO mczyzn od lat . . . i jeste z nim . . . gboko zwizana . . .
Zadziaao. Oboje czulimy to samo, w kadym razie ja czuem to
mocno. Blis ko i prawie fizyczn rado przebywania ze s ob.
Zacza si przytula i zachowywa zalotnie. Czuem jej pikne,
obfite piersi tu przy sobie. Miaem erekcj i chyba to wyczuwaa.

Zapomniaem zakotwiczy.

W arsenale miaem jeszcze kawa o wudu wibratorze, ktry Andrzej


Batko opowiada zaproszonej na nasz kurs dziewczynie, demon
strujc jego podniecajce dziaanie. Kawa j est rednio mies zny
i bardzo dugi, ale nie o rozbawienie tu chodzi, tylko o wywoanie
stanu silnego podniecenia seksualnego. Tre kawau w Poradniku".

Panie i panowie ! Po skoczeniu kawau i zaobserwowaniu


widocznych ladw podnie cenia zaproponowaem po prostu,
e idziemy do jej mieszkania, a ona si zgodzia!

Dokonaem tego po okoo p godzinie i bez alkoholu !

Byem zszokowany.

Oczywicie zarzuciem sobie wybrank na plecy, znw wzbudza


jc oglny aplauz, i zaniosem do samo chodu. Pattern na blisko
i kawa o wibratorze wyczerpay na razie moje wieo nabyte umie
jtnoci i w aucie prowadziem ju raczej rozmow w klasyczny
sposb, staraj c si pamita o zasadach. Ju na Starym Rynku
uwiadomiem sobie, e nie mam prezerwatyw.

78
Magia zaczyna dziaa

- Powiedz mi, gdzie j est najbliszy sklep, i po czekaj na mnie


chwilk w domu, kupi j akie wino - powie dziaem, ale Paula
chciaa i ze mn. Poszlimy do pobliskiego spoywczaka, a ja kom
binowaem, jak dyskretnie to zaatwi. Niestety, trzymaa si cay
czas tu przy mnie i, po pierwsze, posze dem do niej nieuzbro
jony", a po drugie, moj e zdenerwowanie chyba byo wyczuwalne
i nastrj troch prys . Mieszkanko urzdzone byo w stylu arty
stycznym. Obrazy, sztalugi i baagan. Paula bya aktork, chyba
niezbyt wzit, jej nieobecny wsplokator by za malarzem. Miej
sce oglnie do nastroj owe. Wczylimy muzyczk, zaczlimy
taczy blisko przytuleni, ale na razie nic wicej nie mogem wy
walczy. Przy prbach pocaunku odsuwaa gow zmysowyn1 ges
tem, mruczc co niezrozumiale. Byem napalony i zaczynaem si
wkurza, ale nie chciaem psu nastroju jak konkretn dyskusj
na ten temat. Mwia, e nie jest jeszcze gotowa na nowy zwizek
po tym wszys tkim, co przesza z Jackiem itp. Zanios em j na
ko, przytulilimy si, ale wci nie pozwalaa si rozebra. Byo
mio, ale j ako bezpciowo . eby wprowadzi wicej erotyzmu,
zaproponowaem, e uywajc magii, zgadn, jak ma fryzur ono
w. Nie miaa nic przeciwko temu, ale gdy powiedziaem, e jest to
prawdopodobnie irokez cigncy si od szparki a do brzucha, co
si zepsuo. Odsuna si i przestaa patrze mi w oczy. Teraz sdz,
e prawdopodobnie zgadem, a ona pomylaa, e mam te wiado
moci od jej byego chopaka, ale wtedy nie miaem pojcia, co jest
grane. Wstaa i zacza zachowywa si oschle, a ja ju jawnie za
czem okazywa niezadowolenie i rozczarowanie. Wystarczyo mi
godno ci na tyle, e nie zaczem baga i przekonywa, tylko
grzecznie si poegnaem, mwic:
- Nie gniewaj si ksi niczko, ale noc jeszcze mo da, napalony
tygrys idzie na owy. Wiesz, czego o d ciebie oczekuj nas tpnym
razem, wi c jak bdziesz gotowa, to zadzwo.
Pocaowaa mnie grzecznie na poegnanie i obiecaa, e zapamita.
Poszedem, oczywicie nie na adne owy, tylko spa.

79
Mistrzowie mistrzw

Trzeci dzie kursu rozpo cz si o d relacji z placu boju. wieo


upieczeni uwodziciele mieli opowiada o swoich wczorajszych osi
gniciach. Nie byo spektakularnych zwycistw. Wikszo nie
miaa nic do opowie dzenia, po prostu olali zadania domowe i nie
poszli na owy. Kilku podeszo do obcych kobiet. Trzech skute
cznie zaprosio obc kobiet na kaw . Nikt nie zamkn sprze
day", czyli nie doprowadzi do seksu. Moja opowie bya chyba
najciekawsza, ale pozbawiona bardzo istotnego elementu - zaini
cjowania nowej znajomo ci. Mistrzowie nie bardzo wiedzieli, co
spowo dowao porak na kocu randki. Andrzej Batko mwi:
- I tak bardzo duo osigne jak na pierwszy raz. A poza tym
nie istnieje co takiego jak poraka. S tylko informacje zwrotne.
Po prostu za kadym razem uczysz si czego nowego. Wszyscy
popeniaj bdy, wane, eby nastpnym razem wykorzysta to
na swoj korzy.
Pominem milczeniem fakt, e skoro nie wiadomo, co zrobiem
le, to jak mog to wykorzysta na swoj korzy. Nie miaem ad
nych wtpliwoci co do magicznej siy patternw. W kocu pierw
szy raz w yciu namwiem tak szybko kobiet do zaproszenia mnie
do domu, i to zupenie na trzewo. Nie miaem adnej wprawy
w konstruowaniu uwodzicielskich zda, dopasowywaniu niewer
balnym i wszys tkich tych cakiem nowych dla mnie cudach, ale
i tak zadziaao ! Jak wiele mo liwo ci przede mn, skoro ledwo
liznem now wiedz, a ju cakiem niemao osignem ! Widzia
em, e moja opowie wpyna stymulujco na innych, szczegl
nie tych, ktrzy wieczorem nigdzie nie poszli.
Andrzej Batko reprezentowa chodn kompetencj . Nie byo
w nim nic z ywioowoci Pawa Sowy ani z ciepego, ojcowskiego
podejcia Lecha Dbskiego. Mwi konkretnie i z wielk pewnoci
siebie. Typowy biznesmen, ktry posiad rzeteln wiedz i za go
dziwe pienidze si ni dzieli. Mwic o uwodzeniu, uywa stwier
dze: nego cjacj e, korzyci, marke ting i zamknicie sprze day",
nawizuj c do kolejnych etap w procesu. C o jaki czas wplata

80
Magia zaczyna dziaa

reklam swoich innych kursw i produktw, ale nie byo to m


czce. W zasadzie podczas caego kursu aden z mistrzw nie pod
szed na naszych oczach do adnej kobiety, ale wszyscy trzej byli
tak przekonywajcy, e nikt nie mia wtpliwoci, e rzeczywicie
to potrafi. Dzie min na przekazywaniu nam zmiksowanej wie
dzy na temat hipnozy, frakcj onowania, pseudoorientacji w czasie,
sposobw na omijanie obiekcji i wielu innych technik. Staralimy
si chon wiedz na wszystkie mo liwe spos oby i pod koniec
kursu miaem gow pen pomysw i zeszyt peen najcenniejszych
w yciu notatek. Na koniec trenerzy wsplnie zaindukowali zbioro
wy trans, w ktrym otrzymalimy sugestie co do naszych dalszych
poczyna. Wtedy Pawe z waciwym sobie animuszem oznajmi:
- Teraz kady z was po dchodzi do najbliej stoj cego kumpla,
przybija mu pitk i krzyczy: Pierdol si fraj erze ! ". W ten spo
sb podczas o glnego harmideru i radosnych okrzykw zako
czylimy przygod.
W siadajc do samochodu, nie byem pewien, czy co si we mnie
zmienio, ale na pierwszej stacji benzynowej, napdzany jakby wy
sz koniecznoci, zaczem miao i bez adnego zaenowania
flirtowa ze sprzedawczyni. Nigdy wczeniej tego nie robie m !
W tym mo mencie po czuem, e nas tpia diametralna zmiana,
i prawie wykrzyczaem:

NIE JESTEM JUZ PSF -em !

Nastpne dni miny jak w pijanym zwidzie. W domu praktycznie


od razu nawizay si namitne i romantyczne stosunki z on,
cho w ostatnich czasach bywao z tym rnie. Rozkwita sielanka.
W firmie (prowadz sklep sportowy) flirtowaem z kad adniejsz
klientk, a one wydaway si by tym zachwycone i bynajmniej nie
rezygnoway z zakupw. Kad woln chwil przeznaczaem na
wkuwanie patternw, sw transowych, wyrae -wprowadzajcych,
indukcji hipnotycznych i czuem, e kompetencje rosn.

81
Mistrzowie mistrzw

W zaoeniach NLS ma wiele zastos owa.

Jedni -wykorzystaj te techniki do uwodzenia jak najwikszej liczby


kobiet i maksymalnego urozmaicenia ycia seksualnego. Inni po
szukuj staej partnerki i chc mie w tym wzgldzie wiksze mo
liwoci. S tacy, ktrzy chc urozmaici swj wasny zwizek, doda
jc mu magii, pikanterii i nieznanej wczeniej namitno ci. Kade
z tych zastosowa jest waciwe, jak rwnie rne ich kombinacje.

82
Po rad n i k 3 .
Jak sprawi , e by ko bi eta, ktr wa n i e spotkae,
poczua, e oto stoi p rzed n i mczyzna z jej marze

O K, podszede do ko b iety, zastosowae jeden z otwieraczy",


zostae zakwalifi kowany jako kto i nteresujcy i n iestandardowy,
przedstawie si i wreszcie rozpoczynacie rozmow . Zan i m za
czniesz stosowa werbal ne tech n i ki budowania od powied n ich sta
nw, masz ki l ka m i n ut na zwyk pogawd k. Powtarzam KI LKA
M I N UT - n ie wicej ! Masz na to aku rat tyle czasu, i le potrzeba na
wygan icie zai nteresowania l u b le kkiego szoku , spowodowanego
n iekonwe ncjonal nym sposo bem zawarcia znajo moci . Zapytaj j
o par szczegw z ycia, powiedz co w skrcie o sobie itp. Gdy
by zacz od razu stosowa zaawansowa ne patte rny, mogaby Ci
wzi za dziwaka l u b czon ka sekty. Jed nak od razu, od pierw
szych chwi I rozmowy stosuj :

TECH N I KI B U DOWAN IA KO NTAKTU

Ich skuteczno d la kogo, kto n igdy tego n ie robi, jest szo kujca !
Opanowanie czterech pon iszych sposobw pomoe Ci bardziej,
n i mgby to zrobi m i l ion dolarw l u b ciao jak Arnold Schwa
rzenegger.

1 . Do pasowan ie postawy ci aa

J e l i istn ieje taka mo l iwo, us id z bo k u , a n i e naprzeciwko .


Z boku , pod le kki m kte m . Oparcia Waszych krzese maj
tworzy rozwarty kt, okoo 1 2 0 stopn i . Usid do kad n ie tak jak

83
Mistrzowie mistrzw

ona i zacznij naladowa jej ruchy, gesty, rytm oddychania. Na


lad uj absol utn ie wszystko [ Gdy zaoy nog na nog, zrb to samo.
Pod nie do ust fi l ian k z kaw dokad n ie w tym samym momencie
i w ide ntyczny sposb. Pochyl si w jej kieru n ku dokad n ie tak
samo jak ona w Two i m . Podczas p rze rwy w mwien i u oddychaj
w tym samym te m p ie i rwn ie i nte nsywnie co ona. Ma to wrcz
przypom i na dziecic zabaw w naladowanki". Oczywicie
bardzo n iewskazane byoby pozwol i jej zauway, co robisz, ale
zapewn iam, e moesz sobie w tym wzgldzie pozwoli na znacz
n ie wicej, n i przypuszczasz. Wystarczy, e bdziesz u n i ka kiero
wa n ia wzro ku na wyko nywa ny wa n ie gest. Tak wic je l i ona
pod rapie si po uch u, a Ty zrob isz to samo, n ie wolno w tej chwi l i
patrze an i na jej ucho czy rk, a n i n a swoj. Masz patrze w zu
pen ie i n nym kieru n ku , zazwyczaj w oczy, i N I E KI E ROWA
UWAGI na wykonywane gesty.

Jej podwiadomo zauway, co ro bisz, i zakwa l ifi kuje Ci j a ko


b ratn i d u sz, a wiadom ie n ie bdzie m iaa pojcia, d laczego
tak si dzieje. eby si prze ko na, i tak to si wanie od bywa,
zrb nastpujcy eksperyme nt:
1 . Popro ku mpla, eby zam kn oczy i zgadywa, co aktual n ie
rob isz.
2 . Zacz n ij kiwa gow w przd i w ty, cigle co do n iego
mwic.
3. Zapytaj go, czy wie, co robisz.

Odpowie bez zastanowien ia, e poruszasz gow w przd i w ty.


Gdy zapytasz, skd to wie, odpowie, e syszy rnic w naten i u
dwiku .

Teraz n iech otworzy oczy i zrb jeszcze raz to samo. Zapytaj go,
czy syszy teraz r n ic w nate n i u dwiku . Od powie, e n ie.
Gwarantuj, e MO E wci sysze rn ic, po n iewa wci ma
te same uszy - nie syszy jej jed nak WIADOM I El Podwiadom ie
na pewno tak.

84
Jak sprawi, eby kobieta poczua, e oto stoi przed niq mczyzna z jej marze

2 . Mwi e n i e w rytm o d d ych an ia


T metod wymyli ojciec nowoczesnej h i pnozy - Mi lton Erics
son. Ericsso n potrafi za h i pnotyzowa praktyczn ie kadego, sto
sujc zawsze t wan ie tech n i k. Nawet jeli syszae o tym sposo
bie na byskawiczne zbu dowan ie wspan iaego kontaktu z kobiet,
to prawdopodobn ie n i kt nie wytu maczy, jak ko n kretn ie to robi.

Najwikszym problemem jest to, e zazwyczaj podczas rozmowy


po prostu nie wida, jak oddycha Twj rozmwca. Wida to wy
ran ie, gdy kto jest zdyszany po biegu albo po seksie, ale podczas
ran d ki raczej tak n ie bdzie.
Zaj m ij pozycj opisan wyej (1 2 0 stopn i), na i le pozwa laj
wa ru n ki . N awet troch z boku jest lepiej n i cakiem
naprzeciwko .
Obse rwuj jak cz jej garderoby, n p . guzi k, naj lepiej gdzie
pom idzy brzuchem i piersiam i . Patrz w m iejsce, gdzie kontu r
u b ra n i a widocz n y jest na tl e tego, co znaj d uje si z tyu ,
n p . ciany. Rb to dyskretn ie. Tym sposobem dostrzeesz
nawet bardzo d robny ruch wdech u i wydech u .
,,. ,,.

MOW PO DCZAS J EJ WYD ECH U , RO B P RZ E RW


PO DCZAS W D EC H U .

S kuteczne zastosowan ie tej tech n i ki wymaga od ro b i ny tren i ngu .


Na pocztku bdzie Ci si wydawao, e to, co rob isz, jest n iena
tu ral ne i dziwne. Szczeg l n ie pauzy m idzy sowam i uznasz za
przydugie i generujce kopotl iwe m i lczenie. Potem przekonasz si,
e tylko Tobie tak si wydaje. Twj rozmwca uzna, e pauzy s
dowodem zastanawiania si nad waciwym doborem sw, czyli
szac u n ku d la suchacza. wicz to w n astpujcy sposb :
Usid ze swo i m ku mplem ( n ie ma to by bl iski przyjaciel,
z ktrym masz dobry ko ntakt) w sposb opisany powyej .
Obse rwuj od powied n i cz jego garderoby.
Dopas uj si n i ewe rbal n ie . N alad uj jego postaw i ruchy.
N i e i nfo rm uj go o tym .

85
Mistrzowie mistrzw

Zaczn ij z n i m rozmawia w rytm oddech u . Mw, gdy wydycha,


rb przerw, gdy wdycha. On n iech ro bi to samo.
Cay czas mwic w te n sposb, i nfo rm ujcie si wzajem n ie
o swoich odczuciach. Prze ko nasz si, e to, co w czasie Twojej
wypowiedzi wyda Ci si n iezrcznym, przydugi m m i lczeniem,
on od bierze bardzo pozytywnie. Ty odczujesz to samo, podczas
gdy on mwi . W efekcie poczujecie ze sob bardzo mocn wi.
Wpyw tych dwch tech n i k na skuteczno w uwodze n i u trudno
przecen i. Zawsze mylae, e to, jak bdziesz odebrany, zaley od
tego, CO M WISZ. Okazuje si jednak, e wielokrotn ie istotn iej
sze jest to, JAK M WISZ. Jeli w odpowied n i sposb, dopasowujc
si i uywajc odpowied n iego ton u gosu, powiesz fragment statutu
parti i kom u n istycznej, bdzie to m iao bardziej uwodzicielski
skutek n i wyrecytowan ie pattern u gose m kaczora Donalda.
Gdy j u poczujesz, e kontakt jest waciwy, zacznij j PROWA
DZI . Polega to na tym, e gdy dob rze si dopasowae, nalad ujc
j, ona zacznie wykazywa natu ral n sko n no do naladowania
Ciebie. Moesz na przykad m rugn oczami, a ona zrobi prawdo
podobn ie to samo. To j u ideal na baza do przekazania odpowied
n ich sugestii, ale o tym potem. Moesz w tym momencie wyko na
jeszcze jeden podstpny trick. Wcign ij bardzo gboko powietrze,
co powod uje intensywne askotanie" w genital iach . Jeli pody za
Tob i te wyko na gboki wdec h , odczuje to sam o w o kol icach
on owych . Oczywicie pomyli, e to Ty ta k na n i dziaasz .

3 . Zota ko p ua
Ta tech n i ka jest z pogranicza magi i i nie bd kruszy kopii, prze
kon ujc, e zawsze jest stu procentowo skuteczna. W moim przeko
nan iu dziaa znakom icie. Uwodzenie jest troch jak walka u l iczna.
Atakuj wszystki m, co masz, a im wicej masz, tym wiksze szanse.
Wyobra sobie, e razem z kobiet, z ktr rozmawiasz, znaj d u
jesz si we wntrzu zotej , pprzezroczystej kopuy. Ze cian ko
puy spywa zota energia i napen ia Was.

86
Jak sprawi, eby kobieta poczua, e oto stoi przed niq mczyzna z jej marze

To wszystko .
Powi n no to wzmocn i kontakt i poczucie wspl nego wyobcowa
n ia z otocze n ia. J a kby wiat zewntrzny przesta si l iczy. Je l i
czujesz si na siach znale dwie osoby chtne d o eksperymentu ,
zrbcie tak: siadacie we trzech, a Ty u m ieszczasz jed n osob we
wntrz kopuy, a d rug pozostawiasz na zewntrz. Oso ba spoza
kopuy bled n ie w Twojej wyobran i i staje si bezbarwna. Oczy
wicie n ie i nfo rm ujesz, kto jest gdzie. Po paru m i n utach ta kiej
proj e kcj i pytasz, kto czu si dobrze i komfortowo, a kto wyauto
wany" . Je l i ki l ka razy od powiedzi bd prawdz iwe, znaczy, e
metoda dziaa bezbd nie, wic wprowad j na stae do swojego
arsenau .

4. Oczy sowy
Tru d no powiedzie, czy nazwa tech n i ki wzia si z faktu , e
opu b l i kowa j Pawe Sowa, czy te z tego, e stosujcy t metod
wyglda troch jak zamylony puchacz . Jest to specyficzny, moc
no h i pnotyzujcy rodzaj spoj rzen ia, powod ujcy wzmocn ien ie
transu u kobiety. Stosuj ten sposb od momentu, kiedy po dobrym
dopasowan i u kobieta zaczyna za Tob poda. N igdy wczen iej,
bo pomy l i, e pu n ! Tech n icz n ie rzecz jest do prosta. Podczas
mwi e n i a patternw l u b i n nych te kstw m ajcych za zadan ie
wprowadzi j w podany stan u mysu rozmyd lij " wzrok. eby
si tego nauczy, ogldaj ste reogra my. Je l i n ie wiesz, co to jest,
wp isz w wysz u kiwarce stereogra m " i pojawi si obrazki, kt re
maj specyficzn cech - gdy od powied n io rozmyd l isz" wzro k,
doj rzysz w gbi obrazka zu pen ie i n ny, trjwym iarowy obraz. Gdy
to potrafisz - opan owae oczy sowy". Taki sposb patrze n ia
przyj m uje w natu ra l ny sposb oso ba, kt ra m aj c otwarte oczy,
znajd uje si w gboki m transie. I d latego, gdy zrobisz to na etapie
prowadze n ia, prawdopodob n ie pody za Tob i wejdzie gbiej
w trans.

87
Cz II

Wzloty i upadki

Rozdzia 6.

Naszyjnik

Skoro czytasz t ksik, to zakadam, e raczej nie jeste czon


kiem stowarzyszenia moherowych beretw" pod wezwaniem ojca
Rydzyka. Jeli tak, to od to narzdzie s zatana czym pr dzej ,
zanim nowe, grzeszne umiej tno ci przewrc do gry nogami
Twoje cnotliwe ycie.
Myl jednak, e nie tylko propagatorzy czystoci duszy i zbonego
onanizmu zadadz wane pytanie - A CO Z WIERNO C I
MA E SK ? Moje podejcie do tego problemu do dobrze
streszcza wspaniaa nowela Guy de Maupassanta Klejnoty.
W wielkim skr cie:
Niejaki pan Lantin utrzymywa si ze skromnej pensyjki urzdnika
w ministerstwie. Zako cha si w niezwykle uroczej dziewczynie,
owiadczy si jej i zosta przyjty. Pani Lantin okazaa si nie tylko
pikna, mia, rozsdna i kochajca, ale te jej gospodarno zasu
giwaa na pochwa. Pomimo skromnych, urzdniczych funduszy
dom prowadzony by na wysokim poziomie, mo na powiedzie, e
wrcz wykwintnie. Jedyn saboci wspaniaej ony bya skonno
do sztucznej biuterii. Znosia do domu naszyjniki, kolczyki, pier
cionki, lecz m, pomimo e nie pochwala jej jarmarcznego gustu,
nie robi z tego wikszych problemw. Poniewa sielanka w opo
wieciach nigdy nie trwa wiecznie, kobieta przemarza w drodze
Wzloty i upadki

z teatru, zapada na cik grulic i umara. Rozpacz zakochanego


ma nie miaa sobie rwnych. Pi, paka, unika ludzi, straci ch
do ycia. Ale szara rzeczywisto nie zna sentymentw, musia
wrci do pracy i zadba o swoj egzystencj . Okazao si jednak,
e bez gospodarnej ony bardzo trudno zwiza koniec z kocem.
Biedny i godny nie mg si nadziwi, jak skromne fundusze wy
starczay once na tak dostatnie ycie. W kocu, walczc ze skru
puami, postanowi sprzeda sztuczny nas zyjnik ony, liczc, e
sze, siedem frankw, ktre za ni ego dostanie, pozwoli mu si
naje. Jubiler obejrza prze dmiot i stwierdzi, e to pikne dia
menty. O ceni warto nas zyjnika na okoo dwadzie cia tysicy
frankw, ale mg zaproponowa najwyej pitna cie tysicy. Gdy
inni jubilerzy potwierdzili zdumionemu panu Lantinowi, e jest
w pos iadaniu wielkiej fortuny, zrozumia, e jego ona braa pre
zenty od mo nych tego wiata za us ugi, ktrych na pewno nie
mona nazwa zbonymi. al, rozczarowanie i wrcz nienawi do
niewiernej maonki musiay jednak po jakim czasie ustpi fizjo
logicznym potrzebom. Sprzeda ca zgromadzon biuteri, a ma
jtek zgromadzony w ten sposb pozwoli mu na dostatnie, barwne
ycie wrd arystokracji. Po jakim czasie, cieszc si urokami do
brobytu, coraz mniej narzeka na nieboszczk. Stwierdzi wreszcie,
e waciwie nie ma si o co dsa. Bya dla niego dobra, kochaa go
i prawdopodobnie, gdyby nie umara, przeyliby swj czas w szcz
ciu i radoci. Fina jest taki, e o eni si z niezwykle cnotliw
kobiet i by z ni bardzo nieszczliwy.
Co j est najwaniejsze w staym zwizku mczyzny z kobiet?
Uwaam, e s to: mio, podanie, urozmaicenie i poszukiwa
nie wci nowych emocji i atrakcji. I pewnie nie tylko moherowe
berety" os tro si temu sprze ciwi, ale jestem przekonany, e

WYCZNO SEKSUALNA
W ADEN SPOS B TEMU NIE SU Y.

Znam kilka tzw. wiernych par. Takie zwizki to najczciej kon


trakty dwojga ludzi, ktrzy za punkt honoru postawili sobie uni-

90
Naszyjnik

kanie kontaktw z innymi ludmi pci przeciwnej . Postanowili, e


j ednoosobowo bd wzajemnie zaspokaja wszystkie swoje po
trzeby. By moe istniej bardzo szczliwe pary rzdzce si t
zasad, jednak ja ich niestety nie znam. Znam raczej ludzi, ktrzy
wieczorem, miertelnie znudzeni, zasiadaj do telewizora, eby
w milczeniu odczeka na por spania. Syszaem o powanych kon
fliktach, ktre wybuchy z powodu niedomytej szklanki. Scenariusz
jest mniej wicej taki: ona beznamitnie stawia przed nim herbat,
on oglda szklank pod wiato i z oburzeniem mwi:
- Cika cholera, wszystko dla ciebie powi ciem, a ty szklanki
nie moesz domy ! ! !

S ze sob i wypeniaj swoje obowizki,


bo tak robi porzdni ludzie.

Nie musz si stara.

Maj siebie na wasno.

Wiedz, e nikt nigdy nie okae si lepszy


i bardziej godny mioci, bo nie ma nikogo innego.

Wszelka konkurencja zostaa wyeliminowana. Nie za pomoc pracy


nad jakoci wasnych uczu, nie za pomoc stara o to, eby byo
wspaniale i wyj tkowo, tylko za p omoc gwarancji wyczno ci.
Cakowity monopol pod kadym wzgldem. Jestem z tob i nie
mam ci z kim porwna. Ty jeste w tej samej sytuacji, wic nie ma
si czym przejmowa. Po co mamy si wysila, eby utrzyma co,
co i tak nam si naley.
Nie wiem, czy moja ona jest mi wierna. Wiem, e jest wyjtkowa,
pontna i po prawie pitnastu latach zwizku wci wzbudza we
mnie dzikie emocje. Jest namitna, otwarta na wszystkie nowoci
i fantazje w seksie, a ja staram si jej odpaca tym samym.

91
Wzloty i upadki

Dopki jestem najwaniejszym mczyzn w jej yciu,


nie interesuje mnie, czy je dynym.

Nie pytam.

A gdy to uczucie zacznie sabn, zastanowi si, dlaczego tak si


dzieje i co mog poprawi. Nie spotkaem si j eszcze z tym, aby
wygasajce uczucie udao si wznieci na nowo za pomoc awan
tur, pretensji i przesucha, a jednak ludzie po odkryciu zdrady tak
wanie usiuj naprawia swj zwizek.

Nie jestemy z natury monogamiczni.

Gdybymy byli, to onaty mczyzna automatycznie przestaby si


podnieca na filmie erotycznym, a poderwa udawaoby si wycz
nie wolne kobiety. Nie bd pisa o sprawach oczywistych ani przy
tacza przykadw z ycia pokrewnych nam gatunkw. To pewnik.
Sowo wierno" zwyko si utos amia z pojciem wyczno ci
seksualnej . A przecie wierno w przyjani polega na pewnoci,
e zawsze mona liczy na przyjaciela, a nie na tym, e nigdy nie
wypij esz piwa z innym kumplem. Wierno oj czynie polega na
tym, e b dziesz jej broni przed wszelkim zagro eniem, a nie na
tym, e nigdy nie wyjedziesz z kraju.
Bywajc z innymi kobietami, wiem na pewno, kto jest w moim yciu
najwaniejszy. Wiem to w wyniku po rwnania, a nie sztucznej
monopolizacji. Zwaszcza odkd - po opanowaniu nowej wie
dzy - kontakty z kobietan1i stay si spraw prost i czst. I n1yl,
e dopki w ten sam sposb postrzegam moliwoci drugiej strony,
jest to w porzdku.
Jeli jeste mskim szowinist, ktry uwaa, e pozamaeski seks
jest przywilejem wycznie mczyzny, to rnimy si pogldami
o 1 80 stopni i nie dla Ciebie pisz t ksik. Jeli jeste statutowo
wierny i wymagasz wiernoci od swojej ony, to natychmiast od
t lektur i izoluj od podobnych publikacji swoj partnerk. (Istniej

92
Naszyjnik

dobre poradniki dla kobiet, jak np. Alchemia uwodzenia Agnieszki


Ornatowskiej) . Brak wiedzy o waciwym podejciu do pci prze
ciwnej jest cakiem niezym gwarantem wiernoci w tym wydaniu.
Zas tanw si tylko, czy Twoja staa partnerka nie wolaaby by
z mczyzn, dla ktrego kontakty z innymi kobietami s spraw
naturaln i oczywist (raczej nigdy Ci tego nie przyzna ! ) , ni
z kim, kto rozpaczliwie szuka okazji, ale mu nie wycho dzi. Jaki
bdzie prawdopodobny s cenariusz, gdy mu w kocu wyj dzie"
i jaka kobieta zgodzi si askawie zosta jego kochank? Widy
waem to nie raz. Rodzina, ktra przestaje nagle by jedyn alter
natyw, idzie w odstawk, a nasz bohater odchodzi w sin dal ze
sw bo gdank i czsto lwi czci wsplnego majtku.

To w skrcie moje pogldy.


Reszt zostawiam Twoj emu sumieniu.

93
Po rad n i k 4 .
Jak skutecz n i e zai n i cj owa spotka n i e

S n a te n temat dwie szkoy. Jedna mwi, e naley wzi n u mer


telefonu i po dwch - pici u dn iach zadzwon i, aby u mwi si
na spotkanie. Wedug drugiej naley dy do wyprowadzen ia ko
biety gdz ieko lwiek, i to natych m i ast. I m szybciej, tym lepiej . Jeli
n i e moe w danej chwi l i l u b tego wieczoru, zain icj uj spotkanie na
stpnego d n ia, ale w kon kretnym term i n ie i m iejscu .
Oso b icie jeste m zdecydowa nym zwolen n i kiem d rugiej metody.
Rozpoczynajc randk od razu, zbierasz profity wyn i kajce z tego,
e jest podekscytowana, zaskoczona i n ie zdyy jeszcze u rucho
m i si w n iej rne syste my obro n ne. Swo i m n iestandardowym
otwa rciem zaszczepie w n i ej dz przygd, ciekawo i ch
przeycia czego ekscytujcego. Nawet jeli m iaa i n ne wane plany,
zmieni je, gdy zastosujesz tech n i ki zm iany wiadomoci (w na
stpnych rozdziaach). Jed nym sowem : kujesz elazo, pki go rce.
D la ko ntrastu, gdy m i no par d n i, moe si zdarzy, e emocje
j u troch opady i rozsdek podpowie jej, e naley Ci spawi.
Oczywicie, czsto zdarzaj si sytuacje, kiedy j ust on th e spot"
jest n iemoliwe. Moe by z ko lean k cerberem, moe sta za la
d knaj py l u b sklepu itp. Dlatego obie szkoy wymagaj opisu .

1 . WZI C I E N U M ERU TE L E FO N U
C i , ktrym zda rzyo si bezskutecz n ie prosi o n u mer te lefo n u ,
za uwayl i n a pewno jeden fe nomen : kobiety rzad ko od mawiaj

94
jak skutecznie zainicjowa spotkanie

w sposb bezpored n i . Raczej n ie usyszysz: N ie", prdzej : Sorry,


n i e mam telefo n u " .

- To jak si dziewczyno kom u n i kujesz? Sygnaam i dym nym i ?

- Wiesz, daj m i swj te lefo n , o ddzwon i . - N i gdy tego n ie


ykaj ". Gdy na to pjdziesz, Twj n u mer zostan ie wywalony do
najbliszego kosza, gdy tyl ko si oddal isz. Pokiwaj ze zrozu m ien iem
gow, wsta (j e l i siedzisz), szykuj c si do odejcia, i powiedz
z um i ech e m :

- Jasne, 0800 6 6 6 6 6 6 (albo i n ne party l i ne) - N ie ma gwarancj i,


e Ci zatrzyma, ale zrozu m ie, e ma do czynien ia z mczyzn,
kt ry n ie daje si w tak banalny sposb zrobi w bam b u ko. Tu
warto wspom n ie o jed nej zasadzie, ktra obowizuje na kadym
etapie procesu uwodze n ia:

E BY ZDOBY KO B I ET,
M U S ISZ BY ZAWSZE GOTOWY J STRACI !

N iezale n ie od tego, jakiej tech n i ki uyjesz, eby daa Ci te lefon,


zawsze mw tak, jakby by cakowicie pewny, e go dastan iesz.
Ze ro wtpl iwoci !
1 . Bezporednio: Czas na m n ie, ale chc ci jeszcze zobaczy,
bo jeste i nte resujca. Magiczne dziewi n u merw prosz ! " .
Mwisz to gosem zdecydowanym, ale ciepym . Jest to bardziej
inspi rujce n i zwyke : Daj, prosz, n u mer telefon u ", a rzeczy
i nspirujce dziaaj znaczn ie lepiej .
2 . Zrzdzenie losu : N ie powi n n o s i dawa n u meru
te lefo n u o bce m u mczy n ie, na twoi m m i ejscu bym tego
n i e ro bi. Za ufaj my losowi . Zobaczy my, czy powi n n imy si
jeszcze spotka. Wyrecytuj szybko swj n u mer, a ja nie bd
si na n i m sku p ia. Je l i j utro a l bo p n i ej co spowod uje,
e sob i e przypo m n , to do ciebie zadzwo n i, ob iecuj".

J a k tyl ko powie, ewa ku ujesz si i oczywicie za pierwszym za


krtem zapisujesz, co usyszae. Wbrew pozorom n ie jest trudno

95
Wzloty i upadki

zapamita szeciocyfrowy n u mer. Trzycyfrowy n u mer operatora


jeszcze atwiej, bo czsto si powtarza. Powicz to. Jeli masz ko
poty z zapam itaniem (tyl ko na m i n ut) n u meru w zwyky sposb,
wyobra sobie d ue, kolo rowe cyfry. Jeli n ie pomaga, odsyam do
ks i ki To ny'ego B uzana Pami na zawoanie . W cigu o koo
dwch godzi n moesz opanowa metod, dziki kt rej bdz iesz
byskawiczn ie zapam itywa nawet bardzo dugie nu mery. Zrz
dzenie losu " to moim zdan iem najskuteczniejsza z tech n i k i rzad ko
zawodzi . Wymawiajc powysz kwesti, m usisz demo nstrowa
gotowo do odejcia i patrze w jaki m obojtnym kieru n ku , n p.
obserwowa ptaszka na d rzewie.
1 . Mai/: Wi dz, e mocno ci za i nteresowao to , co mwi,
ale n iestety m usz przerwa, bo si spiesz. Reszt mog
wysa ci na mai la. Napisz tu swj ad res". Rzad ko si zdarza,
e kob i eta od m awia u d ost p n i e n ia ad res u m a i l owego .
W przeciwiestwie do n u meru te lefo n u n i e i nge ruje to
w jej prywatno. W m o m e n c i e, gdy wpisuje @ , mwisz
zdecydowa n i e : Sto p ! Dop isz j eszcze te lefo n . Ob iecuj,
e n i e bd dzwo n i czc iej n i dziesi razy na m i n ut " .
Prawdopodobn ie, w wyn i ku tzw. przerwania wzorca", napisze
auto matycz n i e, n ie bardzo zdajc sobie spraw, d laczego to
ro b i . Przerwa n i e wzo rca to tech n i ka po pu larna w h i p nozie.
Jeli zrob isz co skraj n ie i n nego, n i druga osoba si spodziewa,
to na chwi l zawiesza si u mys" i moesz w tym czasie wyda
po lece n ie bezpored n io do podwiadomoci .
2 . Zabieranie cukierka : Wspan iale s i roz mawiao ! Wie l ka
sz koda, e n i e bdziemy m i e l i m ol iwoci , eby to
ko nty n u owa" . Mwisz to i za mykasz si. Ocze kuj esz
oczywic ie, e od powie: Ale d laczego n ie?! Mog ci da
n u m er te lefo n u i jeszcze pogad amy". Tech n i ka jest do
ryzy kowna. Wedug m n ie sp rawdza si w 50 proce ntach
przypad kw. Ale gdy otrzymasz n u mer dziki tej metodzie,
zostaj esz auto m atyczn ie postawi o ny w bardzo wygod nej
pozycj i . To ona zabiegaa o spotkan ie, a Ty p n i ej

96
jak skutecznie zainicjowa spotkanie

to wykorzystasz ! Wyb ierz t metod, gdy cz ujesz, e mocno


j zafascynowae. Term i n zabiera n ie cu kierka" ma jeszcze
i n ne, kl u czowe znacze n ie, ale o tym pn iej .

Gdy dostae n u mer, spywaj tak szybko, jak to mo l iwe . To n ie


jest czas na kontynuowanie pogawdki, zam kne sprzeda. Teraz
moesz so bie najwyej zaszkodzi. Pozostaw j pode kscytowan
i pen emocj i . N i e pozw l, eby ja kie n i epotrzeb n e sowo l u b
n i ewaciwe zachowa n ie zm ien io stan jej u mysu .

Jak dugo powi n iene czeka, zan i m zadzwonisz? Zaley. Jeli czu
jesz, e jej zai nteresowanie Tob jest rzeczywicie d ue, bezpiecz
nie jest poczeka pi do sied m i u d n i . Bdzie zastanawiaa si, co
si dzieje, d laczego n ie dzwo n isz, co wzmoe jej zainteresowan ie.

Je l i czujesz, e poziom jej fascynacj i Twoj osob jest taki sob ie,
dzwo po dwch czy trzech d n i ach .

Ko lej na do logicz n a zasada mwi, e masz na to tym wicej


czasu , im starsza jest kobieta, ktra czeka na Twj telefon. Jeli jest
m idzy Wa m i o koo pi lat r n i cy wieku - do jeden dzie .

Podczas rozmowy te lefon icznej bd bezpored n i i stanowczy, ale


nadaj swojem u gosowi pogod ny i beztroski to n. Rozmawiaj z ni
gosem, kt rego uywasz, gdy jeste w towarzystwie przyjaci,
z kt rym i l u b isz przebywa.

Zasad gwn jest: U M W S I Z N I NA KO N KRETNY T E R


M I N . N ie mw: A moe bymy spotkali si w tym tygod n i u ?" albo
Ktrego wieczora bdziesz wolna?". Tak mwi micza ki, wic
nawet j e l i si z Tob u mwi, podwiadom ie zacznie traktowa
Ci z m n iejszym szacu n kiem . Waciw form jest: Spotykamy
si w rod wi eczore m, bd gotowa o 1 8 . Idziemy na ko lacj,
a pote m pota czy". J a k to powiesz, zam kn ij si i AN I SOWA
WI CEJ !

97
Wzloty i upadki

Ta krtka chwi la m i lczenia bdzie d la Ciebie testem . Jeli usyszysz


wahan ie, zan im odpowie, l u b wymwki albo cokolwiek i n nego
n i: O K, bdzie m i m io", spodziewaj si kopotw !

Jeli kobieta rzeczywicie chce si z Tob spotka, ale term i n jej n ie


odpowiada, zaproponuje Ci i n ny, kon kretny term i n , np. : Wybacz,
w rod przyj eda ciocia z A m e ryki . A co powiesz na czwar
te k o 1 9 ?".

N igdy n ie akceptuj propozycj i typu : N ie mog w rod. Spotkaj my


si i n nym raze m, dam zna, kiedy bd moga " . Gdy usyszae
co taki ego, to po prostu dostae kosza! Zapytaj kogokolwiek, kto
ykn" taki tekst, czy doszo do ran d ki . Byo stresujce oczeki
wanie na te lefon, kt ry n igdy n ie nastpi. Albo kon kretny te rm in
spotkan ia, a l bo zapo m n ij o n iej !

Uwaaj na jeszcze jeden rodzaj podstpu ! Powiedzmy, e zapro


ponowae rod, i ona mwi : Jasne, bdzie faj n ie". Czujesz j u
dreszczyk emocj i przed spotkan iem i syszysz: Czy mgby godzi
n wczeniej zadzwon i, to potwierdz?". Albo moesz usysze:
Zadzwo , to podam ci ad res".
Je l i to zaakceptowae, od pade w przed biegach . O b l ae test!
Prawdopodobie stwo, e si z n i spotkasz, jest takie jak poziom
to lerancj i Modziey Wszech po lskiej . Prawie na pewno usyszysz,
dzwo nic we wskazanym term i n ie, e niestety kotek dosta sraczki
albo e wydarzya si i n na wana rzecz.

Na takie propozycje od powiadaj : N ie sdz, eby to by dobry


pomys. Lepiej przemy to na czas, kiedy twj grafi k bdzie
m n iej nap ity". To j ustawi na waciwym m iejscu . Pokazae, e
n ie dajesz si na takie gwn iane tricki nabiera. Jeli rzeczywicie
na to zasuguje i w m idzyczasie n i e poznasz piciu ciekawszych,
zadzwo za tydzie . Istn ieje wie l kie prawdopodobiestwo, e
tym razem u mwi si zgod n ie ze sztu k. Jeli n ie, wywal jej n u mer
- n ie zasuguje na Ciebie.

98
jak skutecznie zainicjowa spotkanie

N igdy, przen igdy n ie zostawiaj jej wiadomoci na automatycznej


sekretarce ! ! ! Po pierwsze, to nie Ty masz czeka niecierpliwie na jej
te lefon i zastanawia si, co od powie. Po d rugie, jest d uo lepiej,
gdy podej m ujc decyzj podczas rozmowy, ma n iewiele czasu
na zastanowien ie si i wymylen ie wymwki .

2 . ZAI N I CJ OWAN I E S POTKAN IA NATYC HM IAST

Je l i poznae zu pen ie obc osob, n ie zap raszaj jej od razu do


siebie ! Nawet je l i czuj esz, e si zgodz i . Zapro j do pobl iskiej
pizzeri i, McDonalda, gdziekolwiek. N ie staraj si wybiera m iejsc
intym nych i przesikn itych zmysow atmosfer. Wrcz ich u n i kaj !
Two i m zadan iem na pocztku jest roz l u n i j i wprowadzi
w m iy, swobod ny nastrj . Mw, e masz 1 5 m i n ut. Stawiaj wy
zwania: J e l i bdzie nam si rzeczywicie wietn ie rozmawiao,
to moe zrezygn uj z paru rzeczy i troch to przedu ".
Idc w miejsce, ktre wybrae, n ie mw n ic, co mogoby j prze
straszy. N ie pytaj o preferencje seksual ne, n ie mw, e pod n ieca
Ci jej sposb chodze n i a itp. Te mat ma by ne utra l ny, naj lepiej
dowcipny, np. i le fi kokw potrafi zrobi m i koala. N ie martw si.
Gdy j u pozn asz h i pnotycz ne tech n i ki zm iany sta nw, bdziesz
u m ia wprowadzi j (Was oboje) w magiczny, zmysowy nastrj,
n iezalenie od tego, co byo wczen iej . N a razie re laks i swoboda.

Przynaj mn iej raz zm ie otoczen ie. Przeniecie si do i n nego lokalu


albo idcie posiedzie na awce . W jej podwiadomoci bdzie to
ekwiwale ntem od bycia wicej n i j ed nej randki. Jej wewntrzny
cenzor, ktry czuwa, eby n ie zostaa uznana za atw", zosta n ie
osz u kany.

99
Rozdzia 7.

Smak sukcesu

Euforia, ktr wyniosem z kursu, utrzymywaa si kilka dni, potem


zacza troch sabn, ale moje podejcie do kobiet, a nawet mona
powiedzie, e oglnie do wiata, ulego trwaej zmianie. Wci nie
zaczepiaem obcych kobiet na ulicy, ale tumaczyem sobie, e prze
amanie tej bariery to tylko kwestia czasu. W Poznaniu nie byo
adnego brata w grze chu, z ktrym m gbym urzdza wsplne
polowania, dyskutowa o strategiach itp. Skupiem si na pog
bianiu wiedzy teoretycznej i flirtowaniu z klientkami w moim skle
pie sportowym.
Zadzwonia Joasia z Mielna. Moja w dup ma przyjacika". Jedna
z tych odjazdowych lasek, co mwi: Ty jeste wyjtkowy i zaw
sze bdziemy przyjacimi. Seks by to zniszczy". W dosownym
tumaczeniu oznacza to: Ty masz trzepa konia i tuli mnie w bra
terskich ramionach, a dyma bd mnie inni". Od kursu nie mia
em z ni kontaktu, wic teraz poczuem owiecki instynkt. N owe
spojrzenie, nowe narzdzia - zobaczymy.
- Witaj Piterku, no jak dawno ci nie syszaam ! - ju sam jej gos
dziaa na mnie stymulujco. Znalimy si od trzech lat. Joasia bya
zmysow brunetk, na ktr co drugi zakapior w Mielnie ostrzy
szpad". Twierdzia, e mnie kocha, i uwaali nas tam za par. Poga
dalimy chwil, co tam w Mielnie, usyszaem zwyczajowe ochy
i achy", e znw mnie zobaczy, i zapowie dziaa si na wieczr.
Studiowaa zao cznie w Poznani u i chciaa u mnie przenocowa.
Przerabialimy to ju paro kro tnie i w Mielnie, i w Po znaniu.
Wsplna kpiel, czas em wsplna noc. U mnie wzw d jak kolumna
Zygmunta, u niej przemwienie o wyszoci prawdziwej przyjani
nad prymitywnym seksem. Ekler w takiej sytuacji mwi krtko:

1 00
Smak sukcesu

W cipk czy do buzi ? ". Naj bardziej aosne byo to, e ykaem
ten kit przez trzy lata!
Przyjem j w mojej firmie, w adnie urzdzonym pokoiku, ktry
nazywaem pomieszczeniem rekreacyjno-socjalnym". Staraem si,
eby pokoik zasuy sobie na robocz nazw jaskini rozpusty",
ale na razie byy to pobone yczenia. Urzdziem go w sposb do
wyzywajcy. Duo czerwieni, indiaskie maski na cianach, instru
menty muzyczne i kobiece akty. Nastrojowy, podwietlony barek.
Przymione, czerwonawe wiato. Sdziem, e to bdzie potgo
wa nastrj, ale potem przekonaem si, e efekt jest odwrotny.
wieo poznana kobieta przyprowadzona w takie miejsce spra si
i czuj e si w zbyt oczywisty sposb nakaniana do seksu. Zakada
su k otarcz " .
Z Joasi nie miao to specj alne go znacze nia, bylimy w bardzo
zayych stosunkach. Oczywicie, przed spotkaniem zasignen1
porady, gdzie si dao. Sowa powiedzia:
- Trudna sprawa, Piter, zaszufladkowaa ci ju jako frajera przy
jaciela. Patterny na podniecenie, a potem zabierz cukierka.
- Ukradnij jej obiekcje - radzi Lech Dbski. - Wzbud w niej
podniecenie, a potem powiedz, e przyjaciele nie uprawiaj seksu,
zanim ona zdy to powiedzie. Patterny wycznie na zas adzie
cytatw! Nie moe czu si nakaniana. Dranij j jak naj duej,
a potem askawie pozwl chwyci si za fiuta.
- Po kadym patternie kotwica - mwi Andy - najlepiej suwa
kowa. Odpalaj wtedy, kiedy mwisz o pierdolonej przyjani ! Niech
. .

CZUJ e, co traci.
Uzbrojony w patterny, kotwice, pytania transowe i inne schematy
ruszyem na najwaniejsze owy. Ta noc miaa jednoznacznie wyka
za, na ile nowa wiedza jest rzeczywicie skuteczna, a na ile daem
si zwie przyjemnej iluzji. Wczeniejsze sukcesy mogy by kwe
sti przypadku lub dobrego dnia. Tutaj miaem do prze amania
efekty wielokrotnej poraki. Jeli uda mi si zmieni beznadziejnie

101
Wzloty i upadki

frajerskie relacj e z Joasi, na pewno nie bdzie to dzieem przy


padku. Zdecydowanie bardziej zaleao mi na tej wiadomoci ni
na seksie. Nagle przes taa by obiektem marze i niedostpnym
przedmiotem podania. Bya zwyk adn lask do uwiedzenia.

Dobry objaw.

Przysza rozemiana, sypic mi komplementy, jak modo i msko


wygldam . Z pewnych wzgl dw sytuacj a bya ko mfort owa.
Mogem pomin etap otwarcia, budowania wizi, przekraczania
przestrzeni intymnej itp. Jedynym zadaniem byo mocno j podnie
ci, tak aby seksualne emocje wziy gr nad przyjacielsk wizi.
Pozwoliem jej troch potrajkota o pracy i jej chopaku, a potem
zaatakowaem caym dostpnym arsenaem.
Lechu mwi: Daj jej posmakowa towar, ale nie rozdawaj caego
sklepu", ale teraz nie miao to znaczenia, wszystko albo nic.
Zaczem od zacytowania koleanki - Beaty, ktra opowiadaa
mi", jak pewnego razu podczas rozmowy z wieloletnim przyjacie
lem poczua nagle dziwne fale podniecenia.
- Wiesz, jak to jest - mwiem, zwalniajc - kiedy rozmawia
jc z kim takim, czuj esz . . .
Przeskanowaem" j dwoma patternami po kolei. Na po cztku
bya troch zdziwiona, nigdy wczeniej nie mwiem w ten sposb,
ale ewidentnie wesza w trans. Przytulia si i powiedziaa dwuzna
cznie un1iechnita:
- Kocham ci Piterku! - nie dodaa jak najlepszego przyjaciela",
ale s yszaem o tej mio ci" dzies itki razy i teraz mnie to nie
wzruszao.
- Zastanawiaa si, na czym polega rnica midzy po daniem
a zako chaniem?
- Hm ... - zawsze uwielbiaa takie tematy.

1 02
Smak sukcesu

- Myl, e rnica jest w miejs cu, gdzie to wystpuje. Podanie


jest wtedy, gdy jeste w towarzystwie tego mczyzny. Rozma
wiasz z nim i czujesz . . . (Poradnik") - kolejny pattern ewidentnie
wzmg erotyczny nastrj, wtulia si mo cniej i zacza gaska
mnie po udzie. Nie wyprowadzajc j ej z transu, opowiedziaem nie
zastpiony kawa o wudu wibratorze. Zakotwiczyem na prawym
. .

ram1en1u.
- Piterku, po cauj mnie - popros ia. Pocaowaem w czoo.
- Nie tak - dsaa si zalotnie. - Naprawd mnie po cauj .
- Nie mog Joasiu, jestemy przyj acihni - gra si zaczynaa.
- Szybciutko, bo si rozmyl ! - jeszcze nie wysza z roli uwiel-
bianej gwiazdy. - Przecie caowalimy si ju wiele razy!
- Ale nie byo to wa ciwe, sama wiesz, e takie rze czy niszcz
przyj a. Lepiej naucz ci, jak spowo dowa, eby zawsze czua
si wietnie ze swoim chopakiem. Powiedz, zdarzaj si wam gor
sze chwile ?
- Jasne, jak wszys tkim.
Zas tos owaem po kolei synestezj i ps eudo orientacj w czasie
(Poradnik") . Laska zaczynaa wariowa, magia dziaaa, podniece
nie udzielao si i mi, czuem ciasno w spo dniach, ale tym razem
staraem si to ukry. Kotwiczyem. Unikaem po caunkw.
Signem po bomb neutronow", czyli ET-pattern.
- Ogldaem ostatnio na Discovery program o tym, jak w pewnym
indiaskim plemieniu w Amazonii dowiadczone kobiety wprowa
dzaj w ycie mode dziewczyny, uczc je odczuwania przyjemno
ci - mwiem w rytm oddychania, pogbiajc trans. - Dowiad
czona kobieta bierze t mod do namiotu za wsi i mwi do niej . . .
(Poradnik") .
ET-pattern to ju zaawansowana hipnotyczna technika. Jeli zro
bisz to dobrze i we waciwych warunkach, n1oe zdziaa cuda.

1 03
Wzloty i upadki

I zdziaaa ! Gdy dotknem nasyconym palcem" jej ucha, piersi,


a potem okolic onowych, zadraa i powiedziaa:
- Cho dmy pod prys znic.
W splny prysznic z Joasi nie oznacza seksu, bolenie si o tym
kiedy przekonaem, ale tym razem ton gosu by taki, e rwnie
dobrze mogaby powiedzie: Zernij mnie pod prysznicem".

Wygraem.

Ju ch ciaem radonie ciga spodnie, gdy wspomnienie sprzed


mniej wicej roku ostudzio mnie:
Ja i Joasia leymy nago w tym samym miejs cu. - Posmaruj mnie
elem po kpieli - poprosia cichym, mikkim gosem. Ochoczo
wziem si do ro boty. Dugimi, zmysowymi ruchami wcieraem
el. W plecy i pup. Przewrcia si na plecy, wic potem w piersi,
wzgrek onowy . . . Masujc cipk (od zewntrz) , klczaem przed
ni i widziaa wyranie mj sztywny wzwd. Mruczaa z zadowole
nia. Pochyliem si, eby zacz j liza, a ona mnie odepchna.
- Piotr, nie bd taki jak wszyscy, prosz . . . - zlekcewayem
to i potraktowaem jako niby-opr", a nastpnie znw si przy
ssaem. Teraz odepchna mnie bardziej zdecydowanie.
- Prosz, to zniszczyoby nasz przyja !
- Mo emy si ko cha i jednoczenie przyjani - bagaem. -
To umocni przyj a !
- Nie - stwierdzia stanowczo. - Ju tak kiedy miaam. Dopu
ciam do seksu i wszystko si popsuo. Nie mog. Za bardzo ci
ko cham. Niech to, co j est mi dzy nami, b dzie wyjtkowe . -
Kurwa, mwic to, nawet nie zczya n g! Jej pachnca, wyeks
ponowana szparka bya tak bliska, jak niedostpna. Ambicja nie
pozwolia mi prosi, aby po przyjacielsku" strzepaa konia. W bra
terskim ucis ku z nag, pikn kobiet do czekaem rana.

1 04
Smak sukcesu

Po czuem wcieko, stary wstyd, ch odwetu.

- No co ty! A przyja ? - powie dziaem to, odpalajc kotwic


suwakow.
- Psija, psi ja - asia si jak napalona kotka. - N o chod,
mj mczyzno - zacza z lubi enym umiechem ciga mi
spodnie.
- ANI MI SI WA ! - powiedziaem to mocnym, samczym go
sem. Tu ju nie chodzio o skuteczno . To ju bya moja maa
woj na. - T e r a z p j d z i e s z g r z e c z n i e d o a z i e n k i , we -
m i e s z p r ys z n i c , a j a k wr c i s z , t o m o e b d z i e j a k a
n i e s p o d z i a n k a . - Cedzc sowo za sowem, ponownie odpali
em suwak". Prbowaa si jeszcze troch poobraa, mwic, e
jestem wini, ale wiedziaa, dlaczego jej dokuczam. Posza grzecz
nie, rozbierajc si w erotyczny sposb jeszcze w pokoju. Gdy wy
sza przewizana rcznikiem, powiedziaem tylko :
- cigaj - cigna i stana naga.
- Jeszcze raz ! - pastwiem si jak sadys ta. - Jeste w wityni
seksu, a nie sklepowej przebieralni ! - Przez chwil mylaem, e
si zirytuje, ale przewizaa si rcznikiem jeszcze raz i zdja, ta
czc go-go jak zawodowa striptizerka.
- A teraz pozwalam ci zrobi najlepszego, przyjacielskiego loda,
na jakiego ci sta. Potem zobaczymy!
Jak mwi Wolf z Pulp Fiction, jeszcze za wczenie na lizanie si
po fiutach : ) " - odpisa Pawe Sowa, gdy pochwaliem si swoimi
osigniciami. Nie brandzluj si maymi, gwnianymi sukcesikami,
tylko trenuj, trenuj , trenuj ! Skuteczno 9010, to twj cel! Te 1 010,
ktre ci nie ulegn, to gupie lesby i wojujce feministki".

1 05
Po rad n i k 5 .
Co ro bi, gdy ko bi eta mwi N I E " - cz p i e rwsza

1 . G d y zacze pie j na u l i cy ( l u b gdz i e k o l wie k)


i n i ez byt grzecz n i e C i o d strze l ia"

Tak nap rawd to zdarza si to bardzo rzad ko . Ko biety l u b i by


zagadywane, a zagadywane z se nsem, h u morem i w zaskakujcy
sposb po prostu uwielb iaj. Zakadamy wic, e jeli tak si za
chowaa, to n ie chcesz mie z n i n ic wsp l nego, bo co z n i jest
n ie w porzd ku . To, co powiesz, powiesz tyl ko po to, eby wyj
z twarz i eby zdaa sobie sp raw z tego, co traci .

Pam itaj o jednej rzeczy: TO DZI EJ E S I WYCZN I E M I DZV


TO B A N I! Jest pozbawiona ku ltu ry i nie potrafi dostrzec Twojej
wyj tkowoc i , to J EJ p rob l e m ! D l a Ciebie to bardzo uyteczna
i nfo rm acja, e by n i e traci czasu na kob iet, ktra na to n ie
zasuguj e.

Pam itaj :

- N ie jeste obserwowany przez gromad krytycznych przemiew


cw, ktrzy od tej pory bd wytyka Ci palcami i krzycze: O!
To te n, co n ie u m ie d u p pod rywa ! " .

- N ie bdzie opowiada o tym swoi m kolean kom, a one swo i m ,


w wyn i ku czego zam kn si przed Tob wszystkie pochwy wiata !

- Prawdopodobnie bdzie za chwi l aowa tego, co n ieopatrz


nie powiedziaa.

1 06
Co robi, gdy kobieta mwi NIE"

Przykadowe d ialogi :

O NA: Odczep si, n ie mam czasu !

TY: wietne! (Z entuzjazmem i szczerze rozbawiony) Zawsze w ten


sposb spawiasz facetw! ? I oni rzeczywicie odch odz? Zrb to,
prosz, jeszcze raz . Tyl ko ko n iecz n i e z t wydt d o l n warg.
To takie: odczep si, n ie morn ciasu". Musz nauczy swoj
dziewczyn!

Ko biety uywaj autopilota, tzn . m aj wyuczony te kst i prawdo


podobn ie brak w zanad rzu jakiegokolwie k i n nego. Gdy j zasko
czysz w te n sposb, bdzie by moe zab iega o kontynuowan ie
roz mowy. Pam i taj : n ie zdaa testu , to na d rzewo !

Alte rnatywa 1 .:

TY: Bardzo ci dzikuj. To n i ezm iernie m io z twoj ej strony, e


od razu pokazaa, jaka jeste ko bieca i dobrze wychowana.

Alte rnatywa 2.:

TY : (wpatruj c si w jej d o l n wa rg) Wow ! S i l i ko n w wa rdze !


Odjazd - gdzie to robi?

Alternatywa 3. (mniej kulturalna) :


TY: Co c i z noska zwisa. N i e u m i echaj si te raz, bo spad n i e !

2. G d y ku l tu ral n i e Ci o d m wia
(usiowaa C i o d mwi )
W tym przypad ku dajesz jej jeszcze szans. By moe jest to ko
bieta, ktra na Ciebie zasuguje. Sprawd to. Pam itaj, e tego ro
dzaj u odrzucen ie" rzad ko jest odwzorowan iem jej prawdziwych
intencj i . Najczciej jest to swego rodzaj u test. Rodzaj odsiewu
m iczakw. J e l i jest nap rawd atrakcyj na i ma wybr, n ie c h ce
otacza si mczyznam i , kt rzy wycofuj si przy pierwszych

107
Wzloty i upadki

niepowodzen iach . Pozosta na placu boj u . Zmie szybko sposb jej


mylenia i przedefi n i uj to, co powiedziaa, na swoj korzy. Wik
szo z proponowa nyc h od powiedzi o p i e ra s i n a tzw. jzyku
wpywu i manipu lacj i . Jeli i nteresuje Ci, D LACZEGO one dziaaj
i jak budowa ich wicej, odsyam do p u b l i kacj i Andrzej Batko :
Sztuka perswazji.

ONA: Mam faceta (jestem matk).


- N ie zam ierzam ci pod rywa, ale gdybym m ia taki zam iar,
byoby to d la m n ie wietn re komendacj. Po n iewa oznacza to,
e jeste atrakcyj na i u m iesz sprawi mczynie przyjem no. Ja
zadaj si wyczn ie z taki m i kobietami, kt re - tak jak ja - po
trafi dawa przyjem n o.

- Moesz twierdzi, e posiadan ie faceta (ma) w czym prze


szkadza i jed noczen ie usi tu ze m n na chwi l i usysze najcie
kawsz rzecz na swj temat. Co takiego, czego n ie powie ci na
wet naj lepsza przyjacika.

- Ciesz si, e masz kogo, kto daje ci zawsze to, na co zasugu


jesz, i zawsze ci rozum ie, i spenia wszystkie twoje marzen ia, i do
cen ia to, co sama ce n isz w sob ie naj bardziej, bo jeli n ie cakiem
tak jest, to moesz dostrzec nowe mol iwoci, kt re stoj przed
tob. Moesz pozwol i sobie na co szalonego i wyjtkowego, bo
na to zasug u jesz.

- O, a i l u facetw masz? (Ona: Jed nego") . Tyl ko jed nego? Po


wi nna m ie co naj m n iej dwch !

- Kamon, znamy si 1 O seku nd, a ty m i j u o proble mach opo


wiadasz?

- OK, rozu m iem . . . (z ko nspi racj w glosie) To bdziemy uwaali,


eby n iczego n ie zauway . . . (Ona: N iestety n ie mog, wykl u
czone"). Ha! Oczywicie, e n ie, tyl ko ci testowae m. OK, to jak
z so botn i m wi eczo re m ? Powiedz m u , e idziesz na preze ntacj
Oriflame albo co w tym styl u , i przyjed do m n ie. (Ona: N ie ma

1 08
Co robi, gdy kobieta mwi NIE"

mowy. Ty ignoruj esz to) . Bd m ia dwie b ute l ki sza m pana, jed


n wypijemy, a drug oblej twoje ciao. Wic jak - o 1 8 ? (O na:
N ie, mam faceta") . O K . no tak . twj facet. N ie ma sprawy,
n iech bdzie o 20, trudno.

- S u per[ Bdzie nam gotowa l

- Faj n ie. Aaa . l u b i patrze?

ONA: Nie umwi si z tob, bo nie mam w zwyczaju


umawia si z nieznajomymi.
- Tu n ie chodzi o to, e n ie u mawiasz si z n ieznajomym i, tu
chodzi o mol iwo poznan ia mczyzny, o ktrym zawsze ma
rzya.

- To n ie jest u mawia n ie si, to jest pierwsza rozmowa, na ktrej


moemy si prze kona, czy chcemy si u mwi (na kt rej moesz
prze ko n a m n ie, czy jeste warta tego, by si z tob u mwi) .

- To, e n ie u m awiasz si z n iez n aj o mym i, oz nacza, e tra


cisz o kazj poznawa n ia nowych z n ajomych .

ONA: Nie jeste w moim typie.


- To, e n ie jeste m w twoi m typie, czyl i e jestem w n ie . typie,
oznacza, e se ks ze m n bdzie n ie . typowy i wyj tkowy.

- To n ie jest tak, e n ie jeste m w twoi m typie. Mczyzna o taki m


typie u rody sprawia, e TE RAZ si cze rwien isz.

ONA: Nie jestem pierwsz lepsz.


- Oczywicie [ Wyczuem to od razu i d latego si tob zai ntere
sowae m.

ONA: Miae na pewno wiele kobiet.


Tu n i e c h odzi o to, e m iae m wiele ko biet. Tu chodz i o to, e
moje dowiadczen ie sprawi, e przeyjesz n iesamowit przygod.

1 09
Wzloty i upadki

3 . Ki e d y p r b uje ze rwa u mwi one spotka n i e

Dziewidziesit wymwe k n a sto w takiej sytu acj i TO KAM


STWA. N aley chyli czoa nad ko biec i nwencj w wymy la n i u
kom icznych usprawied l iwie, ale w ad nym wypad ku n ie odpusz
cza. Jaki m prawem traktuje tak m istrza uwodzen ia, jaki m jeste? !
Ma swoje powody, d l a ktrych n ie chce si z Tob spotka, ale to
n ie Twj problem . Zaangaowaa Twj czas i emocje, a to zobo
wizuje ! S ko j do zm iany decyzj i, nawet je l i wydaje si, e
stracia zai nte resowan ie Twoj oso b. Gdy uyj esz pote m tech
n i k n a szybkie wzbudzanie podanych emocj i, jej wcze n iejsze
inte ncje przestan by istotne.

Technika jest do prosta:


ONA: Och, wybacz, n ie mog si z tob dzi spotka, bo mj ka
narek ma kryzys i m usz z n i m by, eby wesprze go psych icz n ie
(albo le si czuj", a l bo co kolwiek) .

TY: (powoli i sugestywn ie) H m . . . Wiesz, siedz sobie ze suchawk


w rku, suchajc tego, co mwisz, i nie mam pojcia, o co chodzi.
Oboj e wie my, e mog zaakceptowa kad twoj prawdziw
wypowied. Wic d laczego n ie powiesz m i , O CO C H O DZ I ?

Bardzo wane jest, eby to ostatn ie zdanie powiedziane byo g


boko, powoli i dosad nie. N ie mwisz dosown ie, e jest kamczu
ch, ale bardzo wyranie to sugerujesz. Uwierz lub nie, ale po ta
ki m postawien i u do kta" dziewi na dziesi przyzna si do
ciemy i wyrazi skruch. To w zasadzie powi n no wystarczy, eby
zmien ia decyzj, ale jak chcesz j dob i, mwisz:

TY: Powiedz, jakie to uczucie wiedzie, e boisz si wzi odpo


wiedzialno za wasne decyzje i m usisz ucieka si do kamstwa?

Te raz prawdopodobn ie otrzymasz propozycj spotkania si w in


nym czasie. Zdecydowa n ie doradzam od mwi. Je l i zgodzisz si
od razu na jej propozycj, zosta n i esz zakwa l ifi kowany jako facet

1 10
Co robi, gdy kobieta mwi NIE"

na kade zawoan ie. Z zasady n ie szan uje si tego, co jest atwo


dostpne. Musisz stanowi jakie wyzwan ie, jeste mczyzn,
o kt rego si walczy. Wiem, e wyglda to jak gwn iarskie prze
pychan ki na podw rku, ale uwierz - podwiado mo rzdzi si
bardzo prostym i, a czase m nawet i nfantyl nym i prawam i . Od ma
wiasz - stanowisz wyzwanie. Przypo m i nam tu zasad gwn:
eby zdobywa, trzeba by gotowym straci". Powiedzmy, e
skarco na kamczucha mwi :

O N A : N i e gn i ewaj si, bardzo bym c h c i aa si z to b spotka


i n nego d n ia. Co powiesz na sobot ?

TY: N iestety, sobot mam zajt (choby nie m ia i marzy o jak


najszybszym spotkan i u z n i) .

Od tego momentu masz dwie moliwoci:


1 . TY: Cze m u nie sprbujemy u mwi si, gdy twj grafi k bdzie
l u n i ejszy?
Wtedy grzeczn ie mwisz: Pa ! N a raz i e " i ewaku uj esz si.
Cze kasz dwa tygod n ie i dzwo n isz do n iej z pro pozycj
spotka n ia w ko n kretnym czasie. Je l i od m wi l u b poda i n n
. . .

propozyq, wyrzucasz JeJ n u mer 1 zapom masz .

2 . TY : Powiem c i , co z ro b i my. Gdy kto odwouje spotka n ie,


z zasady pozostawiam te mu ko m u decyzj co do nastpnego .
Gdy dojdziesz d o wn iosku , e ch cesz si spotka, zadzwo .
To lepszy wybr (o i le n ie jeste onaty l u b z i n nych wzgldw
n i e daj esz ko b i eto m swojego n u m e ru ) . Za kadasz, e n i c
z tego, przestajesz o n iej myle, a je l i zadzwo n i , to bdzie
to n iespodzian ka. Poza tym zawsze jest lepiej , gdy ona prosi
Ci o spotka n ie.

111
Wzloty i upadki

4. Ki e d y o d rz ucia C i p i kna barman k a


( ke i n e r k a, sprze d awczyn i w s kl e p i e itp.)

Ta metoda jest god na polecen ia, je l i barmanka bya NAPRAWD


FANTASTYCZNA i bardzo ci zaley. Powiedzmy, e wykonae
prawidowe, n ietuzi n kowe, kreatywne podejcie i m i mo wszystko
zostae od rz u co ny. N ast p n ego d n ia ku pujesz b u kiet kwiatw.
N ie dwanacie czerwonych r, to byoby za mocne. B u kiecik pe
largo n i i l u b co w tym styl u . Wkadasz karteczk z napisem: Od
cichego wielbiciela" i prosisz kogo na u l icy, eby jej da, nie m
wic od kogo. Ludzie s z reguy chtn i do wszelkiej po mocy, jeli
idzie o sprawy sercowe. Nastpnie dajesz ktry ze swoich T-sh i rtw
na sitod ru k ( u sugi tego typu s w kadym m i ec ie) celem wy
konan ia z przod u d uego napisu : Jestem twoi m cichym wielbicie
lem ". Jeli znasz jej i m i, n iech dopisz, czyl i : An nol Jestem twoi m
wie lb icielem". Czekasz jeden d o dwch d n i, zakadasz T-sh irt
z napisem, a na wierzch ku rtk. Podchodzisz do swojej wybran ki,
patrzysz jej przez chwi l w oczy i od krywasz ku rtk, eby moga
przeczyta. Gwarantuj, e doceni twoje wysiki i dostaniesz co
naj m n iej buziaka.

1 12
Rozdzia 8 .

Zimny prysznic

- No to ile spuci mi pan z rachunku? - zapytaa zalotnie umie


chnita blondynka po podsumowaniu jej rachunku.
- To zaley przede wszystkim od pani zdolnoci negocjacyjnych.
Prosz przedstawi mi przekonywaj ce argumenty, to zobaczy
my - nadaem tonowi swoj ego gosu taj emnicz nutk.
- No, wie pan . . . te narty s ju troch zniszczone (handluj mi
dzy innymi uywanym sprztem) . Nie wiadomo, jak dugo na nich
poj ed . . .
- Nie, nie ! Tak to mwi wszys cy. Pro sz raczej uy w tych
negocjacjach cze go, co mnie zainspiruj e w niestandardowy spo
sb. Czego bardziej osobistego - ostatnie sowa powiedziaem
wolniej, niszym gos em, patrzc j ej w oczy.
- C, jestem studentk i mam skromne fundusze.
- Nie, w adnym wypadku nie na lito! W biznesie jestem cako-
wicie nieczuy na cudz krzywd. Mog ci oczywicie przytuli
i pocieszy - to mwic, wyskoczyem zza lady i uciskaem zszo
kowan lask, gadzc czuym gestem po gowie. - Biedactwo,
na pewno wszystko si uoy! - wskoczyem z powrotem i jakby
nigdy nic powrciem do negocjacj i. - N o to teraz daj z siebie
wszystko i sko mnie jako do tego upustu. Wygldasz na osob
bardzo kreatywn, ktra na pewno sobie z tym poradzi. Jeste mia,
wic zrobi wyjtek i troch podpowiem. Lubi komplementy.
- No, bardzo . . . oryginalnie si tu kupuje - widziaem, e miaa
mieszane uczucia. Na sali byo trzech klientw, a caej pogawdce
przysuchiwali si moi rozbawieni pracownicy. Rola gwiazdy pro
gramu jednoczenie peszya j i sprawiaa j ej przyj emno.

1 13
Wzloty i upadki

- A, to ju troch lepiej - pochwaliem j. - Wywalczya wa


nie dziesi zotych (cay rachunek opiewa na okoo osiemset) ,
ale w adnym wypadku na tym nie poprzes tawaj . Jestem pewien,
e sta ci na znacznie wicej . Co studiuj esz?
- Jestem na trzecim roku medycyny - do chtnie zaakcepto
waa zmian tematu.
- O, czy to dlatego, e lubisz pomaga ludziom, czy raczej z ja
kich bardziej praktycznych wzgldw? To ci ki kierunek i albo
mas z pasj, albo chcesz mie kosztem duego wys iku popatny
zawd.
- Raczej to pierwsze.
- A, to teraz mnie zainteres owaa . Pos iadanie pasji to j e dna
z trzech cech, ktre sprawiaj, e kobieta jest w stanie mnie zafa
scynowa. Wiesz, powiedz co o s obie. Ale zaraz, nie tutaj . Hej,
popilnuj kasy - zwrciem si do Witka, mojego kumpla i pra
cownika - Id z klientk na kaw ! - W zasadzie od po cztku
tej rozmowy nie uyem adne go znanego grepsu ani schematu.
Peny spontan. Chyba rzeczywicie najwaniejszy jest stan. Proste
rozwizania dziaaj, i to rewelacyjnie. Po prostu zazwyczaj nie wie
rzymy w nie i sigamy mniej lub bardziej umiejtnie po te skompli
kowane. Nie zastos owaem tu niczego, czego si nauczyem, no
moe troch te orii szoku. To bya kwestia zapomnienia o o gra
niczeniach. Dopki nie wiesz, czego nie wolno, wolno wszystko.
Z czajnikiem kawy w jednej i z jej doni w drugiej rce pewnym
krokiem poszedem schodami w g r, do jaskini rozpusty". Sza
pos usznie, rzucajc porozumiewawcze spojrzenia Witkowi, ktry
te widzia j po raz pierwszy. Serio ! Szukaa akceptacji u cakiem
obcego faceta. Patrzya na niego wzrokiem: Patrz, co ten wariat
wyprawia. Wiesz, o co mu chodzi?". Witek konfidencjonalnie da jej
znak kciukiem OK", wzruszya ramionami w gecie : No dobra -
zobaczymy" i posza grzecznie za mn. Zrozumiaem, e kobieta
odmawia wte dy, kiedy nie j estemy cakowicie pewni jej reakcji.
Przekonaj sam siebie, e NA PEWNO zrobi to, co chcesz, a zaczn

1 14
Zimny prysznic

dzia si cuda. Pocztkuj cy uwodziciel, taki jak ja, patrzy na to


wszys tko szeroko otwartymi ze zdziwienia oczami. Jakby nagle
ro zwiza si worek peen odkry i olnie. Kada zas kakuj ca
reakcj a kobiety wynikaa z j akiej zas ady, ktr naleao pozna
lub odkry. Oczywi cie, nie o wszystkim powiedziano na kursie.
Istnieje bardzo aktywne forum internetowe NLS. Zalogowani uwo
dziciele wymieniaj si pogldami, pytaj o rady bardziej dowiad
czonych kole gw, opisuj swoje po dboje. Zaws ze mo na byo
zapyta braci w grzech u, z czego ich zdaniem wynika taka czy
inna reakcja, i natychmiast wybuchaa oywiona dys kusja online.
Postanowiem, e musz zacz bardziej si tam udziela.
By rodek dnia, odsonite aluzje i jaskinia rozpusty nie wygldaa
tak gronie. Zapomniaem o pierwszej zasadzie mowy ciaa i usie
dlimy naprzeciwko.
- Jestem Piter - przedstawiem si, nalewajc kaw . Niektre
szkoy (w midzyczasie dowiedziaem si, e istnieje wiele rnych
teorii uwo dzenia) ucz, e nie naley tego robi, dopki kobieta
pierwsza nie poda swojego imienia i nie zapyta o Twoje. Ma to na
krela waciwe relacj e mi dzy Wami, jaki ekwiwalent wraenia,
e to ona zabiega o Twoje wzgldy. NLS zakada, e takie demon
stracje s zbdne, przejcie kontroli nad jej wyobrani na etapie
patternw pozwoli osign to samo w duo ele gantszy sposb.
- Gosia - podaa mi rk przez st. - A co z nasz negocja
cj? - zapytaa niepewnie.
- OK, dwie dychy upustu. Moesz by z siebie dumna i opowia
da koleankom - zwykle przy takim rachunku opuszczam okoo
pidziesit, ale Gosia wygldaa na zadowolon. Patrzya na mnie
oczekujcym, lekko kpicym spojrzeniem. Mczyni obawiaj si
nawizywania kontaktw z kobietami z rnych wzgldw, ale
je dnym z najwaniejszych jest niepewno , co wa ciwie naley
powiedzie. Gosi zdarzyo si ju pewnie spotka kogucika", kt
rego elokwencja ograniczya si do dziarskich, zdecydowanych spoj
rze i gestw. Gdy przyszo do rozmowy, spon w ogniu. Postawa

1 15
Wzloty i upadki

Jamesa Bonda okazaa si by nieudoln prb naladowania ekra


nowych amantw.
- Aha, zapomniaem powie dzie, e jeli chcesz wypi ze mn
kaw w tym ekstrawaganckim miejscu i pogawdzi o czym napra
wd fascynujcym, musisz obieca, e nie bdziesz mnie podrywa.
Rozumiem, e urok chwili moe wzbudza w tobie takie wanie
emocje, ale chciabym, eby to opanowaa - tego typu wypowie
dzi to nie tylko art, cho rzeczywi cie wietnie rozluniaj atmos
fer. To swoisty wentyl bezpieczestwa. Teraz ju trudno jej bdzie
przyj postaw mwic: Chciaam pogada, a ten zwierz, jak
kady facet, myli tylko o jednym".
- Jaka szko da ! - trzymaa si roli. - A takie miaam zuchwae
plany. No dobra, mog obieca, e powstrzymam dze - podo
bao mi si, byle mato by tak nie zareagowa.
- wietnie. To postaram si na chwil rozjani twoj e ponure ycie
przepracowanej studentki. Cho waciwie nie wygldasz na osob,
co wci si uczy. Nie jeste blada i zabiedzona. Musz przyzna,
e jeste cakiem atrakcyjna. Wygldasz zupenie inaczej ni student
trzeciego roku me dycyny w tramwaju. Znasz ten dowcip ?
- Nie. Opowiedz.
- Jedzie student trzeciego roku medycyny w tramwaju. Wychu-
dzony, blady, jak to na medycynie. Chwieje si na nogach, trzyma
uchwytu nad gow, przez rk przewieszony paszcz. Jaka kobieta
mwi z litoci: Us tpi miejs ca, prosz usi , pan taki le dwo
ywy". Nie, dzikuj, jeszcze chwil wytrzymam", odpowiada stu
dent cienkim gosikiem. N o dobrze, ale co si stao ? ! Dlaczego
pan, mody czowiek, jest w takim opakanym stanie ? ", zapytaa
kobieta. Jestem na trzecim roku medycyny - zwierza si student
paczliwym gosem. - Wie pani, jak to jest. Czowiek nie ma czasu
na jedzenie ani sen, tylko cigle ta nauka ! Ju chyba nie wytrzy
mam!". Ojej ! No tak mi pana szkoda! Prosz przynajmniej da ten
paszcz, potrzymam", zaproponowaa kobieta. To nie paszcz, to
kolega z pitego roku ! "

116
Zimny prysznic

Rozemiaa si. Dobrze . Andrzej Batko przes trzega prze d zbyt


du dawk dowcipu. Jeli zaszufladkuje Ci jako permanentnego
wesoka, trudno Ci bdzie pniej przeskoczy do szufladki o na
zwie Ekscytujcy pirat-zdobywca" albo Romantyczny bohater".
Jednak we waciwej dawce jest bardzo wskazany. Podowcipkowali
my chwil na rne tematy, opowiedziaa co nieco o sobie. Mistrz
Style w ksice Gra nazywa to wat nudow". Wata nudowa, czyli
gadka o niczym, jest przez jaki czas konieczna. Byle nie trwaa za
dugo . W tym czasie dopas owywaem si niewerbalnie, robiem
zot kopu" i staraem si mwi w rytm oddychania. To ostat
nie byo utrudnione z powodu niewa ciwej pozycji. Teraz moim
zadaniem byo przej w naturalny sposb od waty nudowej do
schematw. Zadanie, ktre nowicjuszom zwykle sprawia najwik
sze kopoty. Tak naprawd mo na to zrobi w dowolnym mo
mencie.
- Dugo zajmujesz si sprzeda sprztu sportowego ? - zapy
taa, kontynuujc gadk o niczym.
- Od dwunastu lat. I wiesz co, najdziwniejsze jest to, e wci mnie
to nie nudzi, a nawet fascynuje. Nie mam pojcia, dlaczego tak si
dziej e. Zreszt jest wiele rze czy, ktrych nie rozumiem, na przy
kad na jakiej zasadzie ludzie si wzajemnie przycigaj. Zastana
wiaa si, dlaczego tak si dzieje, e czasem znasz kogo latami,
mijasz go codziennie i kompletnie nic ci z nim nie czy? - w
czyem gestykulacj, oczywicie robic gest od siebie. - A czasem
kto zupenie obcy, kto, kto by moe wcale nie jest w twoim
gu cie, zaczyna ci w niewytumaczalny sposb fascynowa. Czy
zdarzyo ci si kiedy spotka kogo i od razu poczu z nim ma
gnetyczne przyciganie ? Wiesz, j ak to j est. Rozmawiasz z tym
mczyzn przez chwil - gest na siebie- patrzysz na t . . . twarz,
suchasz tego gosu i . . . nagle czuj esz, e . . . (Poradnik") .
Wyrecytowaem po kolei ze trzy patterny, przeplatajc to trans o
wymi pytaniami, na ktre odpowiadaa zgo dnie ze sztuk. Potem
ps eudo orientacj a w czasie (to uwie lbiam) i niezawo dny kawa
o wudu wibratorze. Jechaem wszystkim, co mam, i nie zabieraem
117
Wzloty i upadki

cukierka". Mimo bdw dziaao jak cholera. Gosia miaa -wypieki


i pogbi jej si oddech. Nie wiem, czy to byo wiadome, ale nie
krya podniecenia. Pprzymknite oczy, rozanielony pumiech,
zaczerwieniony dekolt, powietrze wcigane wiszczcym, zmyso
wym ruchem. Byem pewien, e mog j w tym momencie pocao
wa. Seks tego wieczoru nie wchodzi w rachub, bo musiaem na
czas wrci do domu, wic nie dyem do po caunku tu i teraz.
Odwiozem j do akademika i dopiero w samochodzie poegna
limy si dugim, namitnym cmokiem. Mam nieodparte wrae
nie, e gdybym wtedy wyrazi tak ch, zaprosiaby mnie na gr
i egnalibymy si do rana. Wygldaa nawet na troch rozczaro
wan, e tego nie robi. Wziem numer telefonu i obie caem, e
niedugo si umwimy.
Rozpierao mnie uczucie sukcesu i wspaniaych moliwoci. Teraz
ju wyranie czuem, e j estem po drugiej stronie barykady".
W akcji zabrako spontanicznego zainicjowania nowej znajomoci,
z czym miaem zawsze najwikszy problem. (Miaa do mnie inte
res i dlatego zaczlimy rozmow) . Nie byo frakcjonowania, kot
wicy, odpowiedniej pozycji ciaa, popeniem te mnstwo innych
b dw. Jednak sukces by spektakularny. Uwio dem dwa razy
modsz od siebie atrakcyjn kobiet bez alkoholu i w rekordo
wo krtkim czas ie. Fakt, e nie doszo do seksu, nie mia tu ad
nego znaczenia. Zupenie wystarczya mi wiadomo, e mogem.
W tym momencie fakt, e popeniem sporo bdw, w niczym
nie zmniejsza mojej euforii. Przeciwnie, dawa jeszcze lepsze wi
doki na przyszo. Co bdzie, gdy je cakiem wyeliminuj i dojd
do wprawy? ! Przyszo rysowaa si rowo.
Zadzwoniem do niej dopiero po trzech tygodniach. W midzycza
sie byy ferie i wyjechaem z rodzin w Alpy. By to mio spdzony
czas, ale cakiem pozbawiony jakichkolwiek kontaktw z uwo
dzeniem.
Gos w suchawce brzmia do obojtnie, ale umwia si. Spotka
limy si nastpnego dnia w cukierni. Wygldaa bardzo seks ownie.

118
Zimny prysznic

Zmienia fryzur, tak e jej wosy wydaway si teraz gstsze, obfite


piersi byy mocno wyeksponowane pod obcis bluzk, umiechaa
si zalotnie. Dobrze, cigle dziaa - pomylaem. Zaczem si pod
nieca, mylc o czekajcych nas nieuchronnie rozkoszach. Zajem
odpowiedni pozycj.
- Jak byo na nartach ? - zapytaa. - Zazdroszcz ci.
- wietnie - odpowiedziaem i zgodnie z zasad, e kady temat
da si sprowadzi do seksualnych podtekstw, kontynuowaem -
Wiesz, szum wiatru, przyj emne przecienie w udach, to wzno
szenie i opadanie . . . wznos zenie i opadanie . . .
- Jak dugich nart uywasz? - przerwaa mi - Te, ktre kupi
am os tatnio, sigaj mi do nosa. Kumpel mwi, e s troch za
dugie. C o o tym sdzisz? - spytaa.
- Jeli nie uprawiasz fun-carvingu, s OK - byen1 zmuszony do
udzielenia kilku zupenie nieuwo dzicielskich wskazwek i znw
prbowaem zainicjowa odpowiedni nastrj - Narty s jak kada
inna pasja, dostarczaj ci wspomnie. Przypomnij sobie swj naj
bardziej ekscytujcy narciarski wyjazd i . . .
- W zeszym roku byo wporzo, ale buty mnie cisny - znowu
mi przerwaa. To ju zaczyna by bojkot. Zaczem si zastana
wia, czy robi to celowo. Pocignem troch nudow wat", cho
wiedziaem, e na tym etapie to bd. Bya roztargniona, mao sku
piaa si na tym, co mwi. Musiaem zacisn dwa palce, eby ca
kiem nie odpyn mi animusz. Postanowiem uy patternu na
skupienie.
- Wiesz, zauwayem, e ludzie maj bardzo rn zdolno do
przycigania uwagi rozmwcy. Ostatnio na kursie NLP spotkaem
gocia, ktry mwi tak sugestywni e, e po prostu nie dao si go
nie sucha. Wiesz, jak to jest, siedzisz pogrona w mylach i nagle
apiesz si na tym . . . e te s owa cakowicie pochaniaj twoj
uwag. On mwi, a ty . . .
- A ja bym jeszcze szarlotk zjada, zamwimy?

1 19
Wzloty i upadki

Nic nie iskrzyo, nic nie dziaao. Po jakim czasie zaczem si


irytowa i to jeszcze pogorszyo sytuacj . Byem pod wraeniem
magii poprzedniego spotkania, wic brnem w to dalej z nadziej,
e zmysowa, erotyczna atmosfera si odbuduje. U dao mi si j
nawet namwi na odwiedzenie pomieszczenia rekreacyjno-socjal
nego". Tam usztywnia si jeszcze bardziej, a ja zaczem si dsa,
co w sztuce uwodzenia jest cakowicie zakazane. Nigdy nie pro
o seks ! Obraony odwiozem j do akademika. PSF wylaz ze mnie
ca gb!
A si prosio, eby zasign porady braci na forum. Nie ma pora
ek !", mawia Andrzej Batko, S tylko informacje zwrotne. Kade
niepowodzenie da si przeku na sukces, jeli wycigniesz waciwe
wnioski. Kade zachowanie kobiety wynika z jakiej zasady, poznaj
.

J , a nas tpnym razem wygrasz " .


Posty na forum miay najrozmaitszy charakter. Zwykle ktry
z braci nakrela swj problem, a inni, bazujc na swojej wiedzy
i dowiadczeniu, udzielali porad. Jedne byy proste i rzeczowe, inne
zawie i gboko psychologiczne, ale wszystkie raczej yczliwe i po
zbawione zoliwoci i przechwaek. Za nickami kryli si znajomi
z kursu i cakiem obce osoby. Liderzy wybijali si rzeczowo ci
porad. Andy, Zwierzak, Tupak, Ruchmistrz - ich posty nie byy
poddawane w wtpliwo . Czas em charyzmatycznie wczali si
mistrzowie mistrzw - Sowa-Sensei, Dbski Master Trener, Batko.
Problemy byway niestandardowe :

Shop o
Witam Bra!
Os tatnio ycie mi si troch sko mplikowao ... Poznaem faj n
dziewczyn, sprzedaem jej kilka ciekawych rzeczy, a dziewczyna
si we mnie zakochaa. Pniej przez mniej wicej miesic cieszy
em si z efektu i korzystaem, ile tylko mona ... Niestety, przez
moje lenistwo od momentu, kiedy si we mnie zabujaa, nie robi
em nic, by pogbi ten stan. A ostatnio w niedziel powiedziaa

1 20
Zimny prysznic

mi, e musz jej pomc ... w tym, eby si znowu we mnie zako
chaa ( ! ) , bo od kilku dni nie odczuwa tego, co odczuwaa na po
cztku naszej znaj omoci . . . Jakby tak szybko i bezbolenie jej
pomc? Musz jej pomc, bo w przeciwnym razie bd mia wra
enie, e przegraem. Czy kto z was powie mi, jak to sprawnie
rozegra?
Z gry dziki za wszystkie przydatne odpowiedzi : )

Co ci nie zabij e, to ci wzmo cni ! "

Lech Dbski
Master Trener
Przyp omnij jej ten stan, w ktrym bya w tobie zako chana (Po
czym poznaa, e jeste ju we mnie zakochana?", Jaki by pierw
szy sygna pyncy z ciaa, po ktrym poznaa, e ju jeste we
mnie zakochana?" - oczywicie po odpowiednim "'Prowadzeniu) .
Potem wzmacniasz ten stan (metodami z NLP albo po prostu m
wic: Czy kiedykolwiek wyobraaa sobie, jakby to byo, gdyby
to uczucie byo 2 razy bardziej intensywne ? A gdyby byo 1 0 razy
bardziej intensywne, to co by wtedy czua, bdc teraz ze mn?") ,
zakadasz kotwic (najlepiej suwakow podczas wzmacniania stanu)
albo kradniesz jej osobist kotwic, dokadnie powtarzajc jej gest,
ktry wykonuje po dczas pokazywania, gdzie poczua ten sygna.
A potem kilka razy odpalasz kotwic, by w twojej obecnoci wielo
krotnie przypomniaa sobie to uczucie zakochania. Voila!
Pozdrawiam, Lechu

Kobieta zmienn jest, jak mwi poeta. Ale ja nie pisz wierszy,
zajmuj si tylko uwo dzeniem kobiet".

121
Wzloty i upadki

Dro m
I pamitaj o tym, e przede wszystkim jak bdziesz chcia to wzmo
cni, to sam musisz by w jakim fajnym stanie. Dobrze by byo,
gdyby przypomnia sobie te stany z pocztku waszej znajomo ci,
zakotwiczy je w sobie i odpala, do tego dobra by bya kotwica
feromonowa odpalana par razy w cigu rozmw.
Powodzenia!

Shop o
Dziki bracia, poinformuj o efektach.

Niektre posty wywo yway lawinow reakcj . Problem Mirka


wydawa si by troch podobny do mojego:

Mirekski
Daem wczoraj strasznie dupy. Zastanawiam si, jak wybrn z tej
sytuacji. Chodzi o to, e zadzwoniem wczoraj do las ki, z ktr
kiedy tam tegez" i od ktrej zawsze dostawaem kosza (przed
NLS-em) . No i zaczem ma pogawdk i nagle stao si tak, jakby
mi kto wyrwa jzyk. Poczuem, e ona ma nade mn znowu kon
trol, tak jak to byo jeszcze przed NLS -em. A chciaem si po
prostu z ni spotka i powiedziaem jej, e wybieram si do naszej
wsplnej koleanki i moglibymy si tam spotka. Jej reakcja bya
na nie, lecz za moment propozycja od niej, ebym j gdzie zapro
si, i wtedy zburaczaem". Powiedziaem jej, eby przyjechaa do
mnie do domu o 20.00. Ona, e to za pno, wic ja po chwilowym
zastanowieniu mwi: No dobrze, jeeli si wyrobi, to zajad do
ciebie o 1 7. 00. Bd zwarta i gotowa". Ona: OK, nie ma sprawy".
Zmieniem wic plany na wieczr i pojechaem do domu, by cho
cia troch po sprzta, bo mam syf, a tej laski nie byo u mnie
z ptora roku. Jad do domu, kiedy ona wysya do mnie esemesa
o treci: Mirek, sorry, ale jednak dzisiaj nie dam rady si spotka.
Nastpnym razem, OK? ". Ja odpisaem: Szkoda, bo ju zmieniem
plany. Moglimy mio spdzi wieczr. Nie mylmy jednak o tym.

1 22
Zimny prysznic

Trzymaj si. Pa! ". To laska, w ktrej si kiedy mocno kochaem


i ktra o tym wie. Powiem, e pojawiy si we mnie nieprzyjemne
uczucia. Pomylaem sobie : OK, ja, stary NLS-er, a spotka mnie
taki durny problem". Zastanawiam si, jak odkrci ca t sytuacj.
Gdzie zrobiem bd i jak to naprawi ?
Pozdrawiam, Mirek

harry_angel
Miaem podobn sytuacj tydzie czy dwa po szkoleniu (ostatnie
wakacj e w Sopocie) . W moim przypadku byo tak, e laska sama
do mnie zadzwonia, bo pokcia si z chopakiem i pewnie szukaa
pocieszenia. A mi si odpaliy wszystkie petenckie zachowania, jak
bym w ogle nie uczy si NLS-u. Nie musz ci mwi, jak kiepsko
wpyno to na moj postaw.
Dlaczego tak si stao? Kto ju gdzie opisywa ten mechanizm -
nie chce mi si teraz szuka - ktry polega na tym, e sam widok
tej laski lub myl o niej jest dla ciebie kotwic, do ktrej podczone
s silne stany emocjonalne. I zamiast luziku i zlewy masz bicie serca
i te wszystkie inne - wiesz, o czym mwi.
Zatem chyba pozos taj e ci albo zdj t kotwic j ako samen1u
(dysocjacja?) czy przy pomocy fachowca (pamitasz, jak Andrzej
robi to na mnie ?), albo ... tyle piknych kobiet, a tak mao czasu".

- I love you ...


- I know".

boloJoung
Mirekski: jeli tak z tob postpia, to znaczy, e ma ci w dupie,
moim zdaniem zbyt mikko zareagowae, nalea jej si za to opier
dol. Poka j ej, kto tu rzdzi, niech wie, e j e ste facetem i co
takiego ci wkurwia, a nie do, e nie wyraasz swoich negatyw
nych emocji - przecie si wkurwie, nie ? :-) - to jeszcze piszesz
jej: trzymaj si, pa! ". Teraz ona wie, e moe sobie w stosunku

123
Wzloty i upadki

do ciebie pozwoli na wszystko i j eli tego nie zmienis z, b dzie


jeszcze gorzej . Dam ci dobr rad, olej j. Jeli si odezwie, za
cznij stawia warunki, jeli nie, to lepiej dla ciebie, nie tra czasu
na szmat.

Mirekski
Dziki za odpowied. Jeszcze si borykam z rnymi mylami. Nie
jest to przyjemne. Troch poczuem si poturbowany - powoli
wracam do si. Zastanawiam si, jaka byaby najlepsza reakcja, gdyby
okazao si, e zadzwoni do mnie. Wys aa mi zapytanie esemesem:
Mirek, jak wczorajszy wieczr? ". Zastanawiam si, jak taktyk
przyj, w gowie mam chwilow pustk. Cel za mam: rozbi j ej
program. Zgupiaem, ma kto moe jakie rady? To mieszne,
ebym ja, stary NLS-er, mia tak sieczk w gowie. Cholera, co ja
mam z tym zrobi? ? ?

VOLVO
Hej ! ! Wal SMS-a, e wieczr spdzie fantas tycznie, nawet nie
zwrcie uwagi, jak ci mijay godziny, bo poszede do pubu i po
znae tam fantastyczn panienk . Wej d jej na ambicj, gadaj, e
poznae fajn dup, ktra ci fascynuje, i nie moesz si doczeka,
kiedy znowu si z ni spotkasz, i napisz jej, e musi ci wybaczy,
ale wanie jes te zaj ty rozmow z nowo poznan lasencj.

Przegrywa tylko ten, kto sam si poddaje".

Zalo gowaem si i wysmarowaem swj pierwszy post na forum.


PiterXXL
Witaj cie Bracia! Jestem nowy na forum i prosz wielce szanown
bra o wyrozumiao i fachow porad. A oto, co mi si przyda
rzyo: fajna laseczka, lat 22, wpada w moje zdeprawowane ramiona
po okoo dwugodzinnej, wzorcowej akcji. Akcj mona by umie
ci w podrcznikach: gadka wstpna, patterny, pytania trans owe

1 24
Zimny prysznic

i wszystko jak na kursie. Zabrako zabierania cukierka i paru innych


te chnik, ale wybaczcie po cztkuj cemu. Reagowaa znakomicie !
Wspaniaa atmos fera, podniecenie, oczy w lewo i prawo, wiecie -
peny sukces. Dymanka nie byo z powodw technicznych - spie
szyem si do domu. U mwiem si, e zadzwoni i zadzwoniem
za trzy tygodnie, bo byem na rodzinnym wyjedzie. Zaprosiem
j do cukierni, byem przekonany, e przed nami konkrety. A tu
niespodzianka! Laska cakowicie zmienia front. Obojtna, chodna.
Przerywaa mi, gdy tylko zaczynaem NLS-owa. Rozmowa o pier
doach, zero atmos fery i cakowita poraka. Nawet zaprowadzenie
jej w ustronne miejsce nie pomogo, a nawet zaszkodzio. Usztyw
nia si jeszcze bardziej. Z gry wiem, e bdzie opierdol na forum,
ale na koniec zaczem j prosi, wiecie, miaem ciasno w spodniach.
Oczywicie gwno dao i zostaem na tarczy" pod kadym wzgl
dem. Nie tyle zaley mi na reaktywacji tej cizi, olaem j (cho by
oby mio wygra t rozgrywk) , co na wnioskach na przyszo.
Prosz o opinie wielce wyedukowanych braci, co si naprawd wy
darzyo, bo zgupiaem.

RUCHMISTRZ
Witaj Piter!
Przede wszystkim zadbaj nastpnym razem, aby mia czas ruch
n pann, skoro znakomicie reagowaa i wpada w twoje ra1niona,
to naley jej si nagro da.
Myl, e w cigu tych trzech tygodni laska zdya (a) wkurwi
si, e nie dzwonisz, (b) wkurwi si i zapomnie o tobie - i tu
akurat niespecjalnie si jej dziwi. U mwia si drugi raz, eby da
ci do zrozumienia, e trzy tygo dnie czekania na kontakt to za
duo. C , one tak maj, e zamiast powiedzie wprost, prbuj
si odegra. I udao si jej, skoro si prosie. W tym miejscu dae
dupy po caoci. Zabrako wczeniej kontaktu, bo nie wierz, e
przez cay czas pobytu z rodzin nie miae ani chwili, eby wysa
jej z partyzanta jednego pierdolonego SMS-a z banalnym: Miego
dnia" czy jakim fajnym patternem. Im naprawd niewiele potrzeba,

125
Wzloty i upadki

aby po czuy si fajnie. Oczywicie z kadej sytuacji jest wyjcie,


jeli chcesz j ruchn, daj zna, na czym si skoczyo drugie spot
kanie, abym wiedzia, od czego zacz.
www.ruchmistrz.blog.pl
www.geniuszuwodzenia. com

Tupak
Wic tak - jeeli laska na drugim spotkaniu reaguje wstecznie, to
moe oznacza, e albo na pierwszym spotkaniu nie zosta zbudo
wany wystarczajcy komfort i pojawiy si wyrzuty kupujcego",
albo naleao j eszcze raz wrci do budowania atrakcyjno ci.
Zgaduj, e o komfort cho dzi, jeeli za drugim razem przej cie
w ustronne miejsce zaszkodzio. Nie byo komfortu i laska si baa,
e znw si to za szybko poto czy i znw bdzie miaa wyrzuty
(pro gram spoeczny - nie chce wyj na atw) .
Omijanie fazy komfortu to jeden z czstszych bdw uwodzicieli.
Startuj z atrakcyjnoci od razu do uwodzenia, pomijajc komfort
i emocjonalne poczenie. Oczywicie, bd si zdarzay takie sytu
acje, e laska sama do tego prowadzi, bo klimat akurat temu sprzyja
albo ona ma po prostu ochot na przygod. Naley je dnak mie
wtedy na uwadze to, e trzeba temat dokoczy tego samego wie
czoru, bo laska moe si zerwa - albo uzna, e nie po ciga ci
wys tarczajco i nie ma sensu kontynuowa, albo wrci trzewe
mylenie (syndrom dziwki) i pojawi si wyrzuty, albo cala seria
innych.
Takie szybkie akcje raczej nie bywaj regu, to raczej jest ut szcz
cia, wic nie bez powo du nazywa si je szewskim matem".
W solidnej grze nie liczysz na ut szczcia - cho jak si zdarzy,
te piknie ;) - tylko rozgrywasz wszystko tak, eby nie skoczyo
si na jednym wieczorze pettingu, ale na wielokrotnych nocach pe
nych pasjonuj cego seksu.
Rzecze Tupak

126
Zimny prysznic

S OWA SENSEI
Kotwica, Piter, kotwica i jeszcze raz kotwica. Po to j, kurwa, wy
mylili, eby stosowa, a nie opierdala si jak Platforma na wybo
rach ! Laska przestraszya si wasnych reakcji i powiedziaa sobie:
A gwno ! Drugi raz mnie nie zmanipuluje ! ". Zreszt, dajc jej trzy
tygodnie na zastanowienie, a si prosie ! Posza tam tylko po to,
eby ci pokaza, e nie taka z niej mikka plastelina. Jakby odpali
dobr kotwic, dos zaby do wnios ku, e tak ju na ni dziaasz
i trudno, mus si dyma !

127
Po rad n i k 6 .
Jak z h u more m wz budz i w n iej
sta n pod n i ece n i a se ksual n ego, czyl i kaway tra nsowe

Tak naprawd n ie chodzi tu o to, eby j rozbawi. Znam m n


stwo m ieszn iejszych kawaw, a w kadym razie dowcipna puenta
n ie tu maczy ich rozwlekoci i czstego powtarzan ia rnych kwe
sti i. D l atego dobrze jest wymy l i ja ki powd ich o powiadan ia.
Mona na przykad powiedzie: Wiesz, czasem to, czy dowcip jest
i nteresujcy, zaley bardziej od sposo bu mwie n ia n i od treci .
Znam gocia, ktry opowiada rozwleke, red n io m ieszne kaway
w ta ki spos b, e wszyscy bo ki zrywaj . Ostatn i o opowiedz ia
o w u d u wibrato rze". B rzm ia m n iej wicej tak:

WU D U WI B RATO R

Pewien facet pracowa jako ko m iwojaer i m ia o n n i mfoman


k. Po prostu m iaa potne potrzeby seksualne i n iestandardowo
czsto czua ogrom ne, n iepo hamowane pod n iecenie seksualne.
Wiesz, jak to jest, kiedy czujesz, e po prostu musisz si z ki m ko
cha tu i teraz ! No i pewnego d n ia wybiera si w jak subow
pod r, jak to ko m iwojaer, i mwi do ony z n iepokojem :

- Suchaj, n ie wiem, co robi. Przecie zaraz po moim wyjciu ty


zaczniesz odczuwa potne . . . pod n iecenie se ksualne. Zaczniesz
myle wyczn ie . . . o seksie ze mn. Ja musz wyjecha, a zawsze,
kiedy n ie ma m n ie par godzin, ty czujesz . . . n iemo l iw do opa
nowa n ia ochot na seks.
- Taka j u jestem, n ie moja wina. Jeste facetem, masz do wyjaz
du jeszcze dwie godzi ny, kom b i n uj .

128
jak z humorem wzbudzi w niej stan podniecenia seksualnego, czyli kaway transowe

W natu ralny sposb skierowa kroki do sex-shopu . Patrzy, wi bra


tory, ku l ki, stym u latory ec htaczki i m nstwo i n nych gadetw.
E tam, moja stara ma tego dwie szuflady i zuywa byskawicznie -
po myla. N agle j ego uwag przykuo mae, i n krustowane pu de
ecz ko .

- Co to jest? - zapyta sprzedawc.


- A, to jest, prosz pana, mj naj lepszy artyku, wud u wibrator!
- Przecie to jest zwyczaj ny, prosty wi brator - zaopo nowa nasz
bohater po otwarci u pudeka.

- Zaraz, za raz. Prosz patrze!


Sprzedawca zdecydowanym gose m powiedzia:
- Wudu wib rato rze, atakuj d rzwi !
I wu d u wi b rator spokoj nym ru chem pod n is si, zawis chwil
w powietrzu i popyn w stro n d rzwi . Zacz atakowa je z tak
inte nsywnoci, e sprzedawca w obawie o sprzt klasn w rce
i wyda dyspozycj - Wu d u wibrato rze, pu deko ! Wud u wibrator
grzecz n ie wpyn z powrote m do pudeka.
- O ! To jest co d l a mojej kobiety - u c ieszy si ko m iwojaer
i po krtkich negocjacjac h ch u dszy o dwa tysice dolarw wrci
do domu ze sprztem .
- Suchaj o no - powiedzia. - Gdy niedugo po moi m wyjc i u
zacz n i esz czu znajome sygnay z ciaa . . . kt re mwi ci, e . . .
zaczynasz by coraz bardziej pod niecona, a twoje najbardziej ko
biece m iejsca . . . nabrzm iej i poczujesz, jak ch na se ks . . . roz
pywa si po caym ciele, wtedy wydasz od powied n i dyspozy
cj wud u wi bratorowi, a on zaspokoi ci w najbardziej waciwy
sposb. Pote m klaniesz w rce i bdz iesz moga go odwoa.
Rzeczywicie, j a ki czas po wyjedz i e ma zacza odcz uwa
w caym ciele wszech ogarn iaj cy po pd seksual ny. Wiesz, j a k
to jest. Nagle zaczynasz myle tyl ko o swoich nabrzm iewaj
cych sutkach . . . w naj bardziej wral iwyc h m i ejscach poj awia si

129
Wzloty i upadki

wi lgotno i . . . n iemol iwa do opanowania ochota na seks. I wtedy


przypo m n iaa sobie o wudu wibratorze. Przygotowaa si, rozo
ya nogi i powiedziaa :

- W u d u wibrato rze, wejd we m n ie.

I tu przeya bardzo przyjemne zaskoczenie. Wudu wibrator wszed


w n i pod NAJWA CIWSZVM KT EM i zacz pracowa z NAJ
BARDZ I EJ U LU B ION PRZEZ N I CZSTOTLIWO CI i wchodzi
NA NAJWA CIWSZ G BOKO ! Bardzo szybko jej ciaem za
czy wstrzsa nieopanowane spazmy rozkoszy. Orgazmy, inten
sywne jak nigdy wczeniej , powtarzay si RAZ ZA RAZEM . Wiesz,
czase m p rzeywasz roz kosz ta k i ntensywn . . . e jedyne, co ci
powstrzym uje, to i lo tej przyjem noci, jak jeste w sta n ie wy
trzyma. A wu d u wibrato r wci wchodzi w n i pod najwaciw
szym kte m i na najwaciwsz gboko. Pracowa w rytm ie,
kt ry sprawia najwiksz przyjem no. Powtarzajce si raz za
razem orgazmy rozpyway si j u n ie tyl ko w m iejscach i ntym nych,
ale po caym ciele ! W pewnej chwi l i poczua, e n ie moe j u wy
trzyma wicej rozkoszy i . zapom n iaa, jak si go wycza. Pod
czas kiedy wu d u wibrato r wci wchodzi w n i na najwaciwsz
gbo ko, z najwaciwsz czstotl iwoci i pod naj lepszym ktem,
walczc z wci nowym i falami rozkoszy, zadzwon ia do szpitala
i - majc w sobie ten wci przesuwajcy si z najwaciwsz . . . ,
ws iada do samoch od u . Po n i ewa wud u wibrato r n ie przestawa
an i na chwi l ociera si o najwral iwsze, nabrzmiae z rozkoszy
miejsca, jechaa wykiem, a usyszaa E U U , E U U " . Po l icja.

- Czy pa n i pia? - zapyta po l i cjant po zatrzyman i u .

- N ie, nie! Pan ie oficerze, ja tylko mam w sobie taki wudu wi-
brato r! O n cay czas we m n ie wch odz i . Pod najwaciwszym k
te m, z waciw . Ja j u n ie mog wytrzyma z rozkoszy !

- Ta! J asne! Wudu wibrato r! A pocauj m n ie w d u p !

1 30
jak z humorem wzbudzi w niej stan podniecenia seksualnego, czyli kaway transowe

Opowiadajc kawa, cay czas bardzo dokad n ie j obserwuj .


Gdy zauwaysz objawy intensywnego pod niecenia seksualnego,
zakotwicz, na przykad nakryj do n i jej do, mwic dosad nie:
OK . . . n iedugo puenta". Oczywicie pote m w od powied n i m
mome ncie odpal isz, mwic pod j a ki m kolwiek pozo re m O K"
i powtarzajc gest. Maksymal na i ntensyfi kacja podn iecenia nast
puje zwykle podczas dzwon ienia do szpitala", ale obserwuj do
kad n ie, przede wszystki m dekolt i doln warg. Jak j u wspo m i na
em, wyranym i objawami pod n iece n ia s zaczerwien iony dekolt
i powi kszo na dolna warga.

131
Rozdzia 9.

Rozterki ekologiczne

FORUM NLS
Autor: PiterXXL
Witajcie Bracia!
Musz podzieli si dowiadczeniami z ostatnich tygodni, bo znw
zos taem o guszony poziomem nieprzewidywalnoci kobiecego
umysu. Poznaem urocz matk na nartach w Austrii. Nie byo
atwo. Hania bya instruktork, byo duo jej i moich znajomych,
a do tego (dowie dziaem si potem) j e den yczliwy" rzuci jej
tekstem: Uwaaj na Pitera, lubi cudze ony". Pewnie gnojek sam
sobie na ni szpad ostrzy, bo nigdy w jego obecnoci nie podry
waem adnej matki ! W kadym razie zacienianie stosunkw
szo powoli. Pierwszego dnia troch popiewaem dla wszystkich,
a potem zaczem z ni gaw dzi, ale unikaa jakichkolwiek roz
mw na swj temat. O patternach nie byo mowy. Zreszt ycz
liwy" cay czas nam towarzyszy. Dla spokoju sumienia przed rozej
ciem si powiedziaem kawa o wudu wibratorze. yczliwy bardziej
brechta ni ona. Odpu ciem. Nastpnego dnia na stoku - nie
spodzianka. Hania bya mn wyranie zainteresowana. Podjedaa,
dowcipkowaa, nawet wyrazia niezadowolenie, e za szybko si
wczoraj ewakuowaen1, bez poegnania. Czyby wudu efekt? Na
stpny wieczr, nastpne zaloty. Wida byo wyranie, e czuje si
zawieszona midzy chci pjcia na cao a obaw przed publik.
Jej przyjaciele dobrze znali jej m a. Niewiele technik zdyem
przemyci w tych krtkich chwilach, w ktrych bylimy san1i.
Popatrzyem prawym okiem w jej prawe, szukajc duszy", powie
dziaem co tam o intuicji i zaoyen1 kotwic suwakow, wznie
cajc barwn energi w caym ciele. Iskrzyo, ale warunki byy nie
korzystne.

1 32
Rozterki ekologiczne

Musiaem wyjecha dzie wczeniej i ju w drodze dostaem SMS:


Bez ciebie gry jakby zblady".
Hania? ", odpisaem, bo nie miaem numeru. Ona mojego te zre
szt nie, musiaa zdoby.
Tak, zwias tunka wiosny".
Umwiem si ze zwiastunk wiosny w cukierni. Bya troch spita
na pocztku, ale tu ju miaem cay arsena pod rk i nikt nie prze
szkadza. Pka podczas sentencji Don Juan DeMarco". Znacie to.
Po prostu op owiadasz j ej film. Don Juan DeMarco wchodzi do
wypasionej knajpy, zblia si do piknej, eleganckiej blondynki
.

1 mow1 :
- Dzie dobry. Jestem Don Juan DeMarco i uwiodem tysic dwie
cie czterna cie ko bi et.
- I co, uwiedziesz mnie? - pyta kobieta. Don Juan siada, bierze
j za rk i mwi, patrzc gboko w oczy:
- Istniej kobiety o do specjalnym typie urody (opisuje dokad
nie rozmwczyni) , ktre maj wyjtkow cech. Gdy caowa jej
wewntrzn cz doni (robi to) , to czuj e intensywne wraenie
w stopach. Gdy caowa jej przedrami (przesuwa usta wyej), to
w ydkach. Gdy wewntrzn stron okcia, wewntrz kolan (prze
suwa usta coraz wyej, a kobieta jest coraz bardziej podekscyto
wana) . Grna cz prze dramienia - wewntrzna cz uda . . .
Hania na chwil przerwaa trans w okolicach okcia, dekonspi
rujc n1oj n1anipulacj :
- C zekaj , cay czas o tym mwisz i . . . tylko dlatego to . . . tak
intensywnie czuj . Gdyby mi nie sugerowa. . .
- OK, wic nie bd mwi. . . e teraz czuj esz intensywne . . .
Zadziaao. Pojechalimy do mnie, caujc si namitnie w takswce.
Nie byo adnych niby-oporw. Seks pierwsza klasa, ale szczegy
w nas tpnym po cie. W kadym razie odj azdowe, piorunuj ce
prze ycia. Oczywicie umwilimy si na nastpny raz.

133
Wzloty i upadki

Zadzwoniem w umwiony dzie (pitek) , eby ustali godzin


spotkania. Zasko czy mnie zapakany gos w suchawce:
- Kurwa, nie mog . . . Co ja wyprawiam . . . Jestem tak rozjebana
jak nigdy w yciu !
- Co si stao ? - wszyscy wiemy, e kobiety bywaj dziwne, ale
kompletnie mnie zaskoczya.
- Byam u mojego guru . . . Wiesz, odwiedzam go raz w miesicu,
eby mi da nowe zioa na przemian materii - gos robi si histe
ryczny. - A on, jeszcze zanim co kolwiek powie dziaam, popa
rzy na mnie i mwi - Co ty wyprawiasz? ! Wesza w jaki tok
syczny zwizek! To si le skoczy.
- He, he, na pewno chce ci zern i eliminuje konkurencj -
zaartowaem.
- Przesta! Ostrzega, e bdziesz stara si mnie przekona i e
musz by stanowcza . . .
- A czy ja ci do czego przekonuj ? - zaczynaem si wku
rza. - Czy to oznacza, e nici z dzisiejszego spotkania?
- Nie mog, zrozum, to mnie przerasta - i takie tam ale w tym
stylu, nie bd was zanudza. W kadym razie dos taem klasycz
nego kosza i przezajebiste bzykanko odjechao w kosmos. Zadzwo
nia po tygo dniu z tekstem:
- Mo gabym przyj do ciebie, ale tylko na niewinn kawk?
- Niewinne kawki pijam z babochopami, czas em z klientkami
oraz z kobietami, ktre nie pocigaj mnie z innych powodw. Ty
moesz przyj po dziki, szczery i wyj tkowy seks .
- Wybacz, nie mog.
Po kilku dniach zadzwonia ponownie i powiedziaa po minucie
teatralnej ciszy: OK . . . jeli mnie jeszcze chcesz". Chciaem. Przy
sza nastpnego dnia i uprawialimy seks peen nostalgii. Zaszklone
oczy i bezgone orgazmy. Przy nastpnych spotkaniach wyrzuty

1 34
Rozterki ekologiczne

sumienia si rozpierzchy a do kolejnego pitku i wizyty u feng


-szui-w-dup-jego-ma-uzdrowiciela. Pieprzony czarnowidz znowu
mia wizj i s cenariusz si powtrzy. Znw byem toksyczny"
i w ogle BE. Tym razem powiedziaem jej, co o tym myl, i odpu
ciem na caego.

Jeli kto ma inteligentne pomysy na wyjanienie


takiego kuriozum, prosz o opini.

Tym razem bracia nie byli zbyt kreatywni. Przewaay opinie typu:
Pewnie kiepsko j dymne i stracia animus z".
Jak zwykle konkretny Sowa-Sens ei napisa: Stary, w te klocki
obowizuje jedna zasada: nie jeste psychoterapeut, nie jeste bio
ani energo - ani adnym w dup terapeut, WIC nie zadaj esz si
z kobietami, ktre maj wiksze problemy od ciebie. Daj wi c
w dug w podskokach". Nie miaem wikszych problemw z zasto
sowaniem si do tej rady, bo Hania tym razem nie szukaa ju kon
taktu. Niby dobrze, ale byo mi troch przykro . . .
Przyszed czerwiec, czas na Mielno. Drobne interesy i wielki uwo
dzicielski poligon. Tak mi si przynajmniej wydawao. Z Marcinem
(tym, co przed laty kajuty nie ustpi) i Andrzejem, moim wspl
nikiem od straganw, wynajmowalimy od kilku lat duy bunga
low tu nad morzem. Optymalne warunki te chniczne i wspaniae
tereny owieckie. Z racji skonnoci do haaliwych imprez byem
tam do znany, szczeglnie wr d restauratorw. Jadc na wy
brzee z now wiedz, czuem si j ak Mistrz Yedi wkraczajcy na
niezbyt uzbroj one pozycj e wroga. Skoro jako PSF radziem sobie
cakiem niele, to teraz dryj cie crki rybaka!
Gdzie w okolicach Szczecinka dostaem SMS :

Musisz wiedzie jedn rzecz.


Byam gotowa zostawi dla ciebie rodzin,
ale wiedziaam, e ty nie zrobisz tego samego.
Kocham ci. Nie pisz do mnie. Hania"

135
Wzloty i upadki

Mj dobry, zwyciski nastrj prys. Nie na tym miao polega rado


sne i konstruktywne uwo dzenie. Ross J effries jako jedn z gw
nych zasad przytacza:

ZO STAW J LEPSZ, NI ZASTAE .

Steve Piccus, wielki amerykaski uwo dziciel i hipnotyzer, ktry


yj e midzy innymi z nauki kobiet, jak przeywa hiperorgazmy,
przekazuje swoj wiedz tylko wybranym mczyznom. Twierdzi,
e najpierw musi si upewni, e adept nie bdzie krzywdzi kobiet.
Nie wolno dawa dzieciom dynamitu do zabawy" - mwi.
Opiekun Spidermena powiedzia zdanie, ktre stao si mottem
filmu: Pamitaj, wielka sia to wielka odpowiedzialno".
Naduyem tej siy, gdzie tkwi bd.
Jzyk NLS -u, czas em troch podobny do tego, ktrego uywaj
bohaterowie harlequinw, drastycznie rni si od zwykle uywa
nego przez mczyzn. Uminiony, wytatuowany macho, a nawet
zdrowy meneder, suchajcy mwionego w rytm oddychania pat
ternu, powie: Co to za pedalska gadka? ! ". Dla kobiety jednak sta
jesz si romantycznym bohaterem, ktry amie stereotypy try
wialnego, beznamitnego wiata.

atwo tu o niekontrolowane uczucie.

To nie oszustwo ani zakadanie cudzych masek. Im bardziej przy


wykasz do takiego stylu mwienia, tym bardziej taki si stajesz.
Nie jeste w stanie wzbudzi emocji, jeli sam ich nie przeywasz.
Zabieras z j do krainy wyobrani po emocje, ktre zabieracie do
realnego wiata. Ty prowadzisz, ale podrujecie tam razem. Idzie
cie do ka, bo taka ch wzbudzia si w Waszych ciaach. Z ad
nego innego powo du. Nie obiecujesz rzeczy, ktrych nie zamie
rzasz da. Jeli pragniesz staego zwizku, uywasz odpowiedniej
sekwencji, np. o czterech poziomach umys u (Poradnik") . Jeli
przelotnego (przelotny nie znaczy byle jaki) seksu, mwisz o tym

136
Rozterki ekologiczne

i stosujesz techniki wzbudzajce maksymalne podniecenie seksualne


(w Was obojgu ! ) .
Przebiega manipulacja? Jak najbardziej. Gdy rano podajesz swojej
onie kaw i bueczki do ka, to jest to bezwzgldna manipulacja.
U ye konkretnej techniki, eby sterowa jej umysem i wprawi
na cay dzie w dobry nastrj. Co innego, gdyby przechodzi aku
rat z kaw w rkach, zo baczy przypadkiem on i pomyla:
A, kopsn jej, co mi tam ! ". Wtedy byoby to naturalne !
Nie ma znacze nia, jakimi meto dami wzbudzone zostay w Was
emocje. Wane, ebycie oboj e przeywali takie same.

Jak zabezpieczy s amego siebie


prze d niekontrolowanym uczuciem?

W rozumieniu NLP niechciana mio to ro dzaj natrctwa. My


limy obrazami (wizuali ci bardziej ni kinestetycy, ale w jakim
stopniu wszyscy) . Jeli jaki obraz pojawia si bez przerwy, nazywa
si to natrctwem. Prze ye wspaniay seks i wci wracasz do
tego mylami. Tak naprawd oznacza to, e wci widzisz w umyle
jaki konkretny obraz. To wanie mio. Trenerzy NLP ucz: prze
su obraz w lewo, zmniejsz, pozbaw kolorw, dwikw, a wspo
mnienie przestanie by istotne. Byskawicznie wyleczysz si z na
trctwa. Dziaa, ale ja wol inn metod kontrolowania wasnych
emocji. Jest prosta: duo kobiet, duo przygd, duo wspomnie,
duo obrazw. Nie skupiasz si zbyt intensywnie na jednym, gdy
j est ich wiele. Nie zakochuj esz si, gdy nie chcesz.

A jak j?

Trenerzy mwili: Ustal ram". Powiedz:


- Wyjtkowa i nieulegajca pospolitym stereotypom kobieta, taka
jak ty, powinna mie co najmniej dwch mczyzn. Z jednej strony
masz tego kogo (gest od siebie) , kto si tob opiekuje, kocha ci
i warto spdzi z nim ycie. Z drugiej strony jest ten PIRAT (gest

137
Wzloty i upadki

na siebie), ktry OD CZASU DO CZASU wdziera si w twoj


codzienno i dostarcza ci ekscytujcych przey. Wiesz, e to tylko
chwile i e niczego innego od siebie nie oczekujecie, wiesz te , e
on odejdzie, a ty przeniesiesz te dobre emocje na swj stay zwizek.
Bardziej bezporednio moesz powiedzie:
- Suchaj, to wspaniae, e przeywamy razem co tak niesamo
witego. I myl, e ta krtkotrwao i brak jakichkolwiek planw
dodaje temu uroku.
Postanowiem od tej pory zwraca wiksz uwag na ekologi ".

138
Po rad n i k 7 .
O czym rozmawi a, czyl i h i pn otyczn e tech n i ki
z m i any sta nw u m ysu - cz p i e rwsza

Drugiego wieczo ru w M ie l n i e Marc i n , z braku lepszego zajcia,


poszed czyta ksik i przyda rzyo m u si co i nteresujcego .
Opowiada, e jak zacz czyta, to jak n igdy wczen iej zda sobie
spraw z ki l ku rzeczy. Nagle zacz dostrzega, jak czer liter kon
trastuje z biel kartki . Jednoczenie jego uwag przyku ksztat liter,
specyficzny ksztat literek u kadajcych si w sowa. I widzc to,
zacz dostrzega gad ko papieru . Zauway, e odstpy midzy
wyrazam i s raz wiksze, raz m niejsze. I im bardziej by te
go wiadomy, tym bardziej mg poczu wznoszen ie i opadanie
klatki piersiowej podczas oddychan ia i del ikatne kiwanie gow, ruch
gowy w przd i w ty. I jego oczy zaczy si zamyka . . .

OK. Co si zdarzyo, gdy czytae powyszy tekst? Zao si, e


zacze zauwaa wszystko, co sugerowae m. Zacze zauwaa
czer l iter, biel i gad ko kartki, rytm wasn ego oddychan ia itd .
N ie postawi ony i samochod u, e kiwae gow i oczy ci si za
mykay, ale jest to wysoce prawdopodobne. Dlaczego tak si dzieje?
To proste. Jedyna mol iwo, eby zroz u m ie co, co syszysz l u b
czytasz, to wej w to dowiadczenie. N ie obliczysz prostego rw
nan ia, je l i n ie zobaczysz w wyobran i cyfe rek. N ie powiesz, czy
podoba Ci si koncert sprzed tygodn ia, jeli n ie usyszysz m uzyki .
Tak to dziaa. Gdy mwisz o czym, kierujesz wyobrani suchacza
w tym kieru n ku . Oczywicie im bardziej u m iejtn ie i sugestywn ie
to robisz, tym wyra n i ejsze o brazy pojawiaj si w jego gowie.

139
Wzloty i upadki

Wana uwaga ! Zauwa, e nie napisaem: Dostrze czer liter


i poczuj , j a k twoja kl atka piersiowa . . . " . N awet n ie napisae m :
ksztat pochyych l iter". Byaby to sugestia ZBYT OCZl'W ISTA.
Gdy powiesz obcej kob iecie: A te raz poczuj esz . . . wiel kie po
dan ie . . . i wilgotno . . . raz . . . dwa . . . trzy", to skutki n ietrudno prze
widzie. Twoim zadaniem jest przemyci sugestie do podwiadomo
ci , podczas, zdawao by si , normal nej pogawd ki . Mwisz jej
o dowiadczen iach, ktre przeywa KTO I N NY, a ona, zgod n ie
z powysz zasad, dowiadcza ich w swoim u myle. Do niczego
jej n ie nakan iasz, wic n ie powstaje opr.

I w tym momencie zaczyna si magia.

TY: Syszaa, co si Marcinowi wczoraj p rzydarzyo ?

O NA: N ie, co takiego?

TY: Wiesz, on ma dziewczyn, ktra opowiada m u takie rne


dziwne h istorie. I wczoraj opowiedziaa mu, jak rozmawiaa z ja
ki m . . . h m . . . ku mplem. No i nagle zaczy si dzia dziwne rzeczy.
Cakiem niespodziewan ie zacza si bardzo sku pia na tym go
sie . . . i i m bardziej zdawaa sobie spraw z barwy tego gosu . . .
i m bardziej zacz rezo nowa . . . w jej gowie, tym bardziej za
cza zdawa sobie spraw z i n nych dwikw w pom ieszcze n i u . . .
i z fa lowan ia piersi podczas wci ga n ia i wypuszczan ia powietrza.
Zacza dostrzega takie szczegy . . . jak nacisk do n i na porczy
fotela, a spo koj ny, gboki to n tego gosu . . . zacz powodowa, e
oddech . . . coraz bardziej si pogbia. Z kadym sowem bardziej . . .
skupiaa si na zarysie tej twarzy . . . a waciwie na drobnym szcze-
gle twarzy . . . Coraz wiksze, irracjonal ne sku pienie . . . na drob nym
szczegle . . . i zaczyna si wkrada jaka n iesamowita . . . ekscytujca
atmosfe ra. Poczua ogro m n ch cakowitego otwa rcia si na
tego . . . mczyzn, odrzucenia wszystkich konwenansw . . . Wiesz,
jak to jest, gdy cae twoje ciao zaczyna tskn i . . . za dotykiem. I i m
gbiej wchodzisz w to . . . dowiadcze n ie, tym bardziej pozwalasz
sobie . . . na rozszerzan ie si tych sygnaw . . . na cae ciao . . . I gdy
o n te to wycz u. . . i del i katn ie m usn j po twarzy (pogad j

1 40
O czym rozmawia, czyli hipnotyczne techniki zmiany stanw umysu

le kko po twarzy zewntrzn czci don i), poczua przyjem no


pync z tego dotyku . . . powod ujc, e zaczyna si czu znajome
sygnay z ciaa . . . ktre mwi, e . . . pod n iece n ie . . . w form ie deli
katnych d reszczy . . . rozszerza si na coraz i n ne obszary. B icie serca
staje si w m iar wzrostu tej przyj e m noci bardziej wyra ne . . .
pogbiajcy si oddech . . . znajome uczucie w piersiach . . . ktrych
sutki staj si nabrzmiae. A gdy to i ntensywne pod n iece n ie zaczo
m ija brzuch i dociera do . . . najbardziej kob iecych miejsc, poczua
ciepo i wi lgo . . . i potne, prawi e po nce pragn ien ie, eby to
wypeni . . . i cakowicie otwo rzy si na tego mczyzn . . . i po
cz u a to j eszcze i nte nsywn iej , gd y jego r ka dotkn a u d a . . .
(dotkn ij de l i katn ie jej wewntrz n ej stro ny u d a) .

Zadziaa wspan iale . . . w ideal nych waru n kach .

A zate m jeli bdzie romantyczny nastrj, kolacja ze wieca m i itp.


W zasadzie po tej akcj i jestecie gotowi do pjcia do ka. Jeszcze
raz czy dwa razy odpalisz kotwic (zaoon na udzie, oczywicie)
i pow i n n o wystarczy.

Jed nak w standardowych u kadach , szczeg l n ie gdy rozmowa


ma m iejsce bezpored n io po zawarci u znajomoci, n i e pjdzie
a tak prosto. No, chyba e trafisz na bardzo romantyczn dziew
czyn. W i n nym przypad ku poczuje si dziwaczn ie i przerwie Ci
w poowie.

E l i m i n ujemy przypad kowo. N asze m etody maj dziaa


ZAWSZE .

Two i m zadan iem j est wzb u dz i w n iej podane stany u mysu .


Docelowo podan ie seksualne (l u b gbokie uczucie, je l i szu kasz
partnerki na ycie) . Rb to stopn iowo i po kolei . I do tego wan ie
su

PATTE RNY.

141
Wzloty i upadki

Obiecaem streszcza teoretyczne opisy do m i n i m u m, wic powiem


tyl ko, e wzb u dzamy po ko lei nastpujce stany:
zaciekawien ie,
re laks i wyl uzowan ie,
bl isko i wrae n i e, jakbycie z n a l i si od dawna,
poczucie bezpieczestwa,
fascynacj i zai ntrygowan ie,
pod n iece n ie seksual ne.

Ta kolej no n ie jest bezwzgld n ie wymaga na, ale regu jest, e


na pocztku pojawia si zaciekawien ie, a na ko cu pod n iecen ie.

Przy wzb u dzan i u pozytywnych sta nw istotna jest gestyku lacja.


Wykonujesz normal ne, jak podczas kadej rozmowy, ruchy rkami
(dyskretn ie, a n ie jak pol icjant kierujcy ru chem ! ) i w od powied
n i m momencie wskazujesz na siebie l u b od siebie. Dziki tej me
todzie kotwiczysz emocje. Pozytywne czysz ze swoj osob, ne
gatywne z i n nym i . Oczywicie bez jej wiedzy.

I znw powtrz: jeste i nte l igentny, kreatywny, wyj tkowy. N a


pewno nauczysz si sam tworzy dobre patterny n a pocze ka n i u .
W swoi m czasie. N a razie ucz si n a pam i, kuj na blach, ryj na
zicher! (N ie wszystkie sowa dosown ie, ale to wyjani na kocu
rozdziau , przy pyta n i ach transowych ) .
1 . Zastanawi aa si kiedy, jak to si dzieje, e n iekt rzy l u dzie
w atwy i n ies ko m p l i kowa ny sposb potrafi zaci e kawi
i n nych . Czase m wietny te m at podany jest tak, e wszyscy
z i ewaj (gest od s i e b i e - w s k rcie GOS), a czasem kto,
n i e wiadomo d laczego, przykuwa uwag tak, e n i e mona
si oderwa. Bye m ostatn io na ku rsie i trener, ta k poza
te mate m , o powiada red n i o m iesz ny i bardzo dugi kawa.
Opowiem ci pote m . N ie wiadomo dlaczego, ale po pie rwszych
sowach zacz l imy sucha z taki m zai nteresowa n ie m , jakby
zaraz . . . m iao wydarzy si co . . . wyjtkowego. To troch tak,

1 42
O czym rozmawia, czyli hipnotyczne techniki zmiany stanw umysu

jakby po kadym sowie nastawiaa si na . . . coraz bardziej


pasjon uj c tre. Wiesz . . . su c hasz tego gosu (gest do siebie
- G OS) . . . i przy kadej pauzie w mwien i u . . . n ie m oesz
docze ka si, co bdz ie za chwi l . Cze kasz n a p u e nt . . .
a jed n oczen i e po p rostu . . . smakujesz sowa. I z j a kich
taj e m n iczyc h wzgl dw . . . dwik tego gos u j e d n ocze n i e
uspokaja ci . . . i i ntryguje. I zaczynasz ocze kiwa, e wydarzy
si co wyj tkowego . Moesz n awet wycz u specyficzny
d reszczyk zai nte resowa n ia . . . gdzie tu . . . (poka o krnym
ruchem do n i okol ice powyej j ej piersi).
2. Zao si, e j a k kada kreatywna ko b ieta, i nte res uj esz si
naprawd pasjon ujcym i rzeczam i . S sp rawy, ktre i m
duej zg b i a m , ty m wi cej poj awia s i n iewiad o myc h .
Cz uj, e ta kie fascyn ujce tem aty, jak n p . tajem n ice u mysu,
nie s ci obce, a n ieczsto mona spotka kogo, z ki m wa rto
o tym porozmawia. J a k to si dzieje, e jed n i l u dzie
od pychaj si (GOS), a i n n i n i eod parcie przycigaj (G OS) .
Og l n ie uwaa si, e przycigaj si przeciwiestwa. A ja
uwaam , e w d rugiej osobie naprawd pociga ci (GDS FW
- gest do sieb ie, fi uta wska) to, co m acie wsp l nego .
Czy zdarzyo c i si ki edy spotka kogo i praktycznie od razu
poczu z n i m tak dziwn . . . magn etyczn b l isko? Wiesz,
jak to jest. Rozmawiasz z tym m czyzn (G OS) przez
chwi l, widz isz t twarz, such asz tego gos u i . . . n agle
cz uj esz, e zaczynasz tra ktowa go j a k kogo b l iskiego . . .
B rzm ien ie tego gosu sprawia, e czujesz, j akby z n aa go
od lat. Wsze l kie ko nwenanse p rzestaj si l i czy . . . widzisz
przed sob czowi e ka, kt re m u p ragn iesz powierzy
najskrytsze taj e m n i ce . . . Cz uj esz nawet w c i e l e ogarn iajcy
ci relaks . . . i ch, eby ta chwi la trwaa wiecznie . . . M n ie ta kie
dowiadczenia skan iaj do bada nad istot ludzkich i nterakcj i.
3. Do rota, moja ko lean ka, yj e troch w wiecie magi i .
Wiesz, fe ng sh u i, tarot, wschod n ie sztu ki wal ki i takie tam .
Jej czsto przydarzaj si takie mentalne przygody. Ostatn io

143
Wzloty i upadki

opowiadaa m i o spotkan i u , kt re m i ao by n u d n e,
zawodowe, wiesz, jaka gad ka o nowyc h prom ocjach
( Do rota pracuje w Erze) . Go, kt ry przyjecha, jeszcze
bardziej j w tym utwierdzi. Wiesz, tu rkusowy garn itu rek
i teczuszka ze sztucznej sk ry. N ie m i no par m i n ut
zawodowej gad ki, kiedy nagl e zaczy si dzia dziwne
rzeczy. N i espodz iewa n i e zacza cz u , e jest tym
mczyzn zafascynowana . O n mwi o zwykych rzeczac h ,
a o n a zacza zauwaa, e j to w specyficzny spos b
pod n i eca . M iaa ta k kiedy, e podczas n o r m a l nej
rozm owy zaczy nasz odcz uwa . . . znaj o m e sygn ay ? Kade
sowo jakby rezon uje w twojej gowie . . . i nagle cz ujesz taki . . .
kl i k (wska o ko l ice jej se rca) i cay wiat odch odzi na dalszy
plan . . . Jeste tyl ko ty . . . te n gos . . . ta twa rz, a waciwie
d robny element tej twa rzy (wska swoj brod) i wzrastaj ce
pod n iece n ie . . . kt re co raz bardziej powod u je fizj o l ogicz n e
odcz u c i a . . . Wiesz, de l i katn e d reszcze w o ko l i cach piersi . . .
tward n iej ce sutki . . . Do rota si p rzestraszya i pomy l aa
sobie: Co jest? To n ienormalne! Jestem porzd n dziewczyn,
to dzieje si za szybko" i takie ta m . Wiesz, czasem jest tak,
e usiujesz wa lczy z mylami, ktre wydaj si n iewaciwe,
ale one wracaj i rzdz si wasnym yciem. Trzeba si tem u
podda, bo to, co dzi jest n a wyci gn iecie r ki, j u tro moe
by cakiem n ieosigalne. Ale o n a zwalczya to w jaki sposb
i si wo l i sprowadzia rozmow na beznam itne to ry. On to
wycz u, czar prys, pogadal i chwil i poj echa. Su c h aj . . .
j a k zdaa sobie spraw, co stracia, zacza go sz u ka przez
fi rmowe macki, znalaza, nawet si u mwi l i , ale ta m agia n ie
powrcia. Czu l i , e z n iszczyl i co, co powi n n o si chwyci
i trzyma ... mnie . . . si wydaje, e gdy czujesz co ta kiego,
to jest to bardzo cen n e !

Musz tu wyjani zasad stosowania dwuznacznoci, ktre - wa


ciwie zas tosowane - bardzo wzmacniaj efekt hipnotyczny.
Ostatnie zdanie, ktre wydaje si by niepoprawne gramatycznie,
1 44
O czym rozmawia, czyli hipnotyczne techniki zmiany stanw umysu

jest przykadem takiej dwuznacznoci. Podwiadomo otrzy


m uje suges ti: PO WINNO SI CHWYCI I TRZVMA MNIE",
a wiadomo dostaje informacj: MNIE SI WYDAJE, E". Sugestia
przemycona w ten sposb dziaa duo lepiej, gdy omija wiado
my opr przed poddaniem si cudzej woli. Inne przykady takich
dwuznacznoci to:
- I pragniesz zrobi to . ze mn . tak jes t, e lubi, gdy .
- Czujesz . podniecenie . udzielao si caej sali, gdy to opowia-
da.
- To wspaniae, gdy POSUWAMY SI krok po kroku ku coraz lep
szemu porozum1en1u.

4. N ie gn i ewaj si, e n i e bd ci pod rywa, uwodzi i ro b i


tyc h wszystkich rzeczy, kt re faceci zwykle u s iuj ro b i
w towarzystwie pi knych kobiet. Jeste n iezwykle pontna,
ale ja potrzebuj czego wicej . To tajem n icze CO , ktre
czasa m i poj awia s i m i dzy l u d m i i sp rawia, e od raz u
wiadomo, e seks m idzy n i m i byby naprawd wyjtkowy.
Wiesz, o czym mwi. Czase m podczas zwykej pogawd ki
zaczynasz odczuwa do tego czowi e ka (G OS) tru d ny
do wyt u m acze n ia pocig. Po p rostu patrzysz na n iego
i zaczynasz odczuwa fale ciepa i przyjem noci, ktre zwykle
pojawiaj si w zu pen ie i n nych sytuacjach . Czase m m idzy
mczyzn i kobiet tworzy si od razu . . . zmysowa atmosfera.
Czase m del i katny, elektryzuj cy dotyk (m un ij j po twarzy)
odcz u wasz ba rdz iej i nte nsyw n i e . . . n i i n nym razem dugi
i mocny se ks . . . Po ta ki m zwy kym dotyku zaczynasz . . .
fantazjowa . . . jakby to byo, gdyby ta rka . . . zacza pieci
twoje naj bardziej wral iwe m iejsca . . . A im bardziej otwie rasz
si na te pieszczoty, tym bardziej ocze kujesz dozna, ktrych
intensywnoci nie potrafisz i n ie ch cesz opanowa . . . bo wiesz,
e jedyne, co bdzie ci w tych magicznych chwi l ac h
powstrzymywa, to i lo przyj e m noci, kt r jeste w stan ie

145
Wzloty i upadki

wytrzy m a . . . I odcz u wasz to n i e ty l ko w naj ba rdziej


ko b i ecyc h . . . n a b rzm iayc h przyj e m noc i, wi lgotnych
m iejscach (w zalenoci od tego, jak reaguje, mn iej l u b bardziej
dyskretn ie wska cipk), ale . . . w caym ciele. I wtedy dopiero
wiesz, e . . . moesz pozwo l i sobie na . . . naprawd ekscytujce
doznania . . . ze m n . . . tak j est, e naj pierw m u sz co takiego
poczu.
5. Zasta nawi aa s i kiedy, czym r n i si pod a n i e
o d zakochan ia? (Co tam od pow i ada) . Myl, e r n i ca
tkwi w m i ejsc u , gdzie to wyst p uj e . Pod a n i e jest wtedy,
kiedy jeste w towarzystwie tego mczyz ny (G OS) . Wiesz,
przez chwi l rozmawiacie, a ty czujesz co raz i ntensywniejsze
sygnay z ciaa, ktre mwi ci, e . . . zaczynasz by pod niecona.
Zaczynasz patrze na tego (G OS) mczyzn jak na kogo,
kto potrafi dostarczy ci p rzyj e m noci, i . . . ta wiadomo
sprawia, e . . . wyob raasz sobie jego dotyk na twoi m ciele . . .
de l i katny, lecz zdecydowany dotyk na tych czciach ciaa,
kt re n aj i nte nsywn iej odcz u waj przyj e m no (teste m,
czy mwisz to we waciwy sposb, jest, czy n ie przerwie ci
pytan iem : O K, a co z tym za koch an iem?"). A . . . zakochan ie
jest wtedy, kiedy n ie jeste w jego towa rzystwie. Pam itasz,
jak si pie rwszy raz zakochaa? Po prostu idziesz do do m u ,
a obraz tej twarzy (obwied rka m i swoj gow, zrb z do n i
co n a ksztat maego ekra n u ) cay czas c i towarzyszy.
I z zas kocze n iem stwie rdzasz, e . . . widok tej twa rzy . . .
w twoj ej gowie powod uje te same reakcje, kt re m iaa,
gdy z n i m bya . . . To samo pod n iece n ie . . . to samo pragn ien ie,
eby ci dotkn. . . a po n i ewa masz te n o b raz p rzed sob
n iemal cay czas, to . . . co raz mocn iej odczuwasz to w caym
ciele. I dostrzegasz w n i m coraz wicej wyjtkowych cech . . . Jest
przystoj ny, wi etn i e wam si rozmawia i ch cesz rob i z n i m
rzeczy . . . magiczne, kt re dostarcz c i . . . prawdziwej ekstazy.

Pojawia si pytanie: D laczego nie od razu 4?". Do dobrze odpo


wied na to oddaje metafora Rossa Jeffriesa o kolejce rol ler coaster.

146
O czym rozmawia, czyli hipnotyczne techniki zmiany stanw umysu

Naj piervv rzut oka, czy warto wsi. OK, wysokie, pokrcone tory,
gwatowne zjazdy. Moe by bardzo ciekawie. Wsiadam . Wagonik
jedzie do gry, zaczynam by podekscytowany czekajcym m n ie
zj azdem, ale cieszy m n ie tyl ko d latego, e wago n i k jest bezpie
czny. wiadomo, e konstru ktorzy wszystko dokad nie obliczyli,
pozwala mi przeywa pozytywne emocje. Pragn poczu w sobie
gwatowno i si tego dowiadczen ia. Potem zjazd, szu m w go
wie i krzyk oddajcy si tego doz n a n ia. A pote m c h c jeszcze
i jeszcze [
Jak pewnie zauwaye, metafo ra sama w sobie jest n iezym
patterne m .

Specyfi ka polskiego jzyka pozwala na pyn ne przejcie o d mwie


nia w trzeciej osobie liczby pojedynczej do drugiej osoby. Stosuj
to, kiedy si da. Wp rawdzie podwiadomy u mys tworzy ob razy
n iezalenie od fo rmy gramatycz nej, ale ta k jest zawsze lepiej . N a
przykad :

Mojej koleance zdarzyo si to i owo i poczua to i owo", a dalej


j u w d rugiej osobie: Wiesz, jak to jest, kiedy nagle zaczynasz czu,
e w twoi m ciele pojawia si znajome uczucie pod n iecen ia . . . " itd .

wicz patterny przed lustrem. Pam itaj o pauzach, ktrych dugo


ma od powiada dugoci czasu wydec h u wyobraonej rozmw
czyn i . Twrz zot kopu", rb oczy sowy" itp. Zauwaysz ze
zdziwien iem, e m i mo braku rozmwcy, i tak potn ie wzrasta
energia. Gdy par razy wyj dzie Ci bez zaj kn icia, poczuj esz,
e jeste prawdziwym macho.

N ie mwisz jed nego pattern u po d rugi m . N ie jeste kaznodziej .


Gdy podczas mwienia zauwaysz, e ko bieta wesza w poda
ny stan, zakotwicz. Szczeglnie jeli chodzi o stan silnego pod n ie
cen ia se ksual nego. Poznajesz to po ki l ku sym pto m ach :
przyspieszo ny oddech,
zaczervvien iony deko lt (szczeg l n ie u blo ndynek),

147
Wzloty i upadki

rozsze rzone wargi (zwaszcza dolna),


wpatrzone w Cieb ie, ale n ieobecne oczy (to jest objaw
trans u , ale przy patternach na pod n iece n ie na jed no
wychodzi) .

Wtedy zm ien iasz temat. Przez chwi l wata n udowa". Potem za


dajesz PYTAN I E TRANSOWE, na przykad : Co naj bardziej cen isz
w mczyznach (mczynie swojego ycia, zwizku itp.)?". Pyta
n ie jest transowe", bo zadajesz je po to, eby sowa, ktrych ona
w swojej od powiedzi uyje, wyko rzysta w ko lej nych patternach
i i n nych schematach , aby wzm oc n i trans.

Moe odpowiedzie na przykad : W mczyn ie mojego ycie naj


waniejsze jest, eby m n ie inttygowa, wzbudza zaufanie, eby y
cie z n i m byo ekscytujce ".

Uzys kae trzy wa ne d l a n i ej sowa : i ntrygowa", za u fan i e "


i e kscytowa" . Staraj s i uy i c h w patternac h . B dziesz m ia
wtedy pewno, e opisujc dany stan, rzeczywicie j w n iego
wp rowadzasz. Na przykad w patternie n r 3 zam iast: zacza
czu , e jest tym mczyzn zafascynowana", uyj zain tl}'gowana .
Znaczy m n iej wicej to samo ( n ie cakie m, ale n i e sz kodzi), a na
pewno mocn iej zadziaa. W pattern ie nr 2 do sw: B rzm ienie te
go gosu sprawia, e czujesz, jakby znaa go od lat" do i po
wod u je wzrastajce zaufanie ".

W patternie n r 5: ta wiadomo sprawia, e . . . wyob raasz sobie


J EGO DOTYK na twoi m ciele . . . del i katny, lecz . . . " dodaj J EGO
E KSCYTUJCY DOTYK ".

N iekt rzy maj problemy z t ostatn i, do sko m pl i kowan kwe


sti. Maj prob lemy z wyapan iem sw transowych , zapamita
n iem ich i u m iejtnym uyciem w schematach . Jeli tak jest, olej to
(przynaj mn iej na pocztku ) .

Patterny dziaaj i bez tego.

148
Cz III

Mode w-ilki

Rozdzia 1 0 .

May guru

Pierwszy wieczr na wybrzeu spdzilimy przy browarku i gitarze.


Nie byo kogo zaprosi. Joasia na fali ostatniej emigracji wyjechaa
do Anglii, jak zreszt wikszo znanych mi adnych dziewczt
z tych okolic. Kolesie troch si dziwili, e jak co roku nie wyci
gam ich do knajpy w poszukiwaniu przygd. Po co ? Od jutra kada
napotkana las ka bdzie moim upem. Nie chwaliem si nowymi
umiejtno ciami. Ju widziaem ich coraz bardziej zszokowane
miny, gdy codziennie nad ranem mj pokoik opuszczaj kolejne
pikne kobiety. Pojedynczo i parami.
Nastpnego dnia jako odwlekaem moment wyjcia na owy. Sio
wnia, rowerek i inne wane sprawy. Ale w kocu ruszyem do boju.
W czerwcu po promenadzie nie spaceruje tyle dziewczt co w sezo
nie, ale byo w czym wybiera. Najpierw ogld sytuacji. Po godzi
nie ogldu may browarek, przecie mam cay miesic, po choler
. . /

si sp1eszyc.
O bok usiada nieza blondyneczka. Sama by tak nie usiada, na
pewno na kogo czeka - stwierdziem, udaj c sam przed sob, e
nie zauwaam wrastajcych w ziemi korzeni na myl, e naley do
niej podej. Na ulic ! Tam chodz znudzone, szukajc przygd.
Cel upatrzony. Krcc uroczo biodrami, zbliaa si w moj stron
Mode wilki

pontna, opalona szatynka. Ruszyem ukiem, eby zgodnie z zale


ceniami podej lekko z boku i . . . zatoczyem znacznie wikszy
uk, mijajc j bez sowa. Sza troch za szybko, usprawiedliwiaem
si sam przed sob. Wszystkie kobiety na ulicy zaczy mie rne
defekty. Byy za mode, za stare, szy za szybko, byy zbyt pogr
one w rozmowie itp. Rosa frustracja i ochota, eby si kontrol
nie nawali. Andrzej Batko mawia, e jak co nie dziaa, rb co
innego". Cholera, kady moe mie gorszy dzie! Zerwa si fajny
wiaterek, poszedem na desk surfingow. Niestety nastpnego dnia
sytuacja si powtrzya. Wyuczone grepsy, sekwencje, patterny ani
wspomnienia niedawnych, spektakularnych sukcesw nie pomagay.
Zdaem sobie spraw, e tak naprawd nie podszedem jeszcze do
obcej kobiety. Ani razu. W kadym razie nie na trzewo. NAJ
CZSTSZYM POWODEM KOPOT W W KONTAKTACH
Z KOBIETAMI JEST BRAK KONTAKT W Z KOBIETAMI,
mwili guru na kursie, ale nikt nie pokaza mi, jak naprawd si to
robi. Wie dziaem dokadnie , e nie ma si czego ba, ale nawyki
.
z caego ycia wziy gr. Zeby zosta uwodzicielem, brakowao
mi jeszcze jednego elementu. Kto musia wzi mnie za rk i jak
mistrz Padawana poprowadzi w bj. Zadzwoniem do Zwierzaka.
Jak zwykle mwi w egzaltowany spos b, udzielajc instrukcji, kt
rych czuem, e nie wykorzystam:
- Podchod do nich po kolei, niczego nie oczekujc, i mw: Prze
praszam, gdybym chcia ci bliej pozna, a ty chciaaby pozna
mnie, to co musiabym powiedzie? ". Stary, ja w ten sposb pozna
em ju tyle lasek, e opdzi si nie mog ! Mam je pozakotwiczane,
chopie, jak to dziaa! Chc j wyprowadzi z dyskoteki, ona - nie,
a ja krtki u cisk za rami i sama nie wie, dlaczego idzie ze mn!
Na przykad wczoraj . . .
- Czekaj ! - przerwaem nie bez trudu - Proponuj ci kilka dni
darmowych wakacji. Pakuj mandur i przyj edaj . Morze, surfing,
imprezy, fajne lokum. Wemiesz mnie za ryj i prze amiemy to
razem.

150
May guru

- Hm - przez chwil si zastanawia - byoby super, ale nie


mog. Czekaj , pomylmy, kogo my tam mamy. Chyba blisko
Mielna nie ma adnego brata. Naj bliej Szczecin. U mwi ci
z Ruchmistrzem. To rwny go. Pomoe ci.
Ruchmistrz ani chwili si nie zastanawia i od razu mnie zaprosi.
W Szczecinie miaem dawno niewidzianego kumpla, wic i nocleg,
pas owao mi. Przyj echaem, przenocowaem u Sebastiana, poszli
my porzdzi do studenckich klubw, ale - podobnie jak za daw
nych czasw - podrywanie studentek ograniczyo si do ich obga
dywania. Nastpnego dnia umwiem si z Ruchmistrzem w jakiej
knajpie na Waach Chrobrego. Znaem go tylko z postw na forum.
Pojawi si z powan min, lekko po czasie. Gdybym mia okreli
gocia jednym sowem, najlepsze byoby sympatyczny". W moim
wieku, niewys oki, nie za przys tojny i sporo jeszcze byoby tego
nie". Lekko podkrone oczy zdradzajce zamiowanie do nocnego
trybu ycia i przenikliwy wzrok, cakowicie pozbawiony katalogo
wego, zwyczajowego przy przywitaniu umiechu.
- Witaj Piter, mio ci wi dzie - mia w s obie co takiego, e
uwierzyem, i mu faktycznie mio - Przepraszam za spnienie.
Jestem Pawe.
Spni si tylko par minut. Jako od razu gocia polubiem. Poga
dalimy chwil, eby si lepiej pozna, ale nie byo w tym nic
wymuszonego. We waciwym momencie poprosi, ebym streci
problem.
- OK - powiedzia po uwanym wys uchaniu - Gdy zamie
rzas z podej do kobiety i czujesz lk, to gdzie w ciele on si
gromadzi ?
- Kurwa, kolejny terapeuta - pomylaem, ale odpowiedziaem
z grzeczno ci - No, gdzie tu, w okolicach klatki piersiowej.
- Dobra, to teraz . . . Zobacz, w jakim jest kolorze . . . Zanurz w tym
rce . . . - wiedziaem dokadnie, co bdzie dalej, ale Pawe mwi
tak sugestywnie, e zaczem odpywa - Teraz wycignij to i . . .
w to miejs ce w ... kolorow kul. Jakie kolory ma twoja kula?

151
Mode wilki

- Jest pomaraczowo-seledynowa - odpowiedziaem po duszej


chwili. Dobrze byo mi w transie.
- Teraz kula... si ... krci. Raz widzisz pomaraczowy . . . raz sele
dynowy . . . pomaraczowy . . . seledynowy . . . i nie ma ju tam miej
sca . . . na lk. I tak ju . . . zostanie. I moesz . . . wrci do rzeczy
wistoci razem z t kul.
Kurwa, zahipnotyzowa mnie!
Niej eden domorosy NLP-er ju tego prbowa i raczej z mar
nym skutkiem. A teraz byem po krtkiej, intensywnej j e dzie.
Fachowiec.
- Do roboty Piter, bo si ciemnia - powie dzia. - Pj dziemy
teraz zrobi z siebie kompletnych idiotw.
Na pobliskiej awce siedziay dwie maolaty. Ruchmistrz podszed
bez wahania z tekstem:
- Przepraszam, musz wam co powiedzie, dzi od rana wcale
nie mierdz mi nogi !
Popatrzyy chwil zdezorientowane i wybuchny miechem.
- I o to chodzi, brachu ! Teraz ty - poleci.
- W ska obiekt, to nie bd szuka wymwek - wykrztusiem.
Jak na zo ws kaza dziesitk (w dzie siciostopniowej skali
urody) . Sza zamylona w nasz stron. Kolorowa kula . . . Lk nie
istniej e . . . Spadochron otwiera si zawsze . . .
- Przepraszam . . . - ju chciaem spyta o godzin, gdy spojrzaa
bez cienia umiechu czy zachty, ale dostrzegem skupion twarz
Pawa i wyrecytowaem - Musz powiedzie ci co wanego, dzi
od rana zupenie nie mierdz mi nogi - nie byo jak zapa si pod
ziemi, wic obserwowaem reakcj. Krtka konsternacja i zdrowy
miech. W ci yem.
- No i musiaem si tym z kim podzieli - dodaem ju z wa-
sneJ inicJ atywy.

152
May guru

- Brawo Piter! - Ruchmistrz mia sympatyczny nawyk czstego


powtarzania imienia rozmwcy - Walimy do nastpnej.
Zaczem si rozkr ca. Pawe ws kazywa wci nowe kobiety,
informowa o b dach, udziela wskazwek.
- Skup si na jednym obiekcie - powiedzia, gdy po wejciu do
fast fo oda zaczem si rozglda po atrakcyjnych sprzedawczy
niach.
- Nigdy nie mw: Mam spraw" - instruowa, gdy w ten sposb
odezwaem si do dwch dziewczyn pod sklepem i uday, e mnie
nie zauwayy. - Tak mwi akwizytorzy.
- Nie ma adnego zwizku midzy tym, jak si zachowuje, a tym,
jak zareaguje na ciebie - tumaczy. - Podejd do tej smutnej na
przystanku.
Po krtkim wahaniu podszedem, informujc oczywicie o stanie
moich stp. Rozemiaa si jak adna przedtem.
Po jakim czasie przes taem ju liczy, ile kobiet w Szcze cinie
dowiedziao si o wyleczeniu mojej przypadoci, a mistrz by wci
niezmordowany.
- Na ulicy robi si pusto - powiedzia. - Idziemy do Galaxy
(najwiksza gal eria) . Wi esz co ? Teraz ty wymyl j aki durny
tekst. - Po krtkim namyle wymyliem:
- Przepraszam, mam dzi wietny dzie, bo uciliwe pirko
z dupki mi wypado. Moe by?
- Dobre, zaraz przetestujemy - i jak sta, tak ruszy do najbliej
stojcej, niemodej kobiety:
- Przepraszam, musz pani co powiedzie - umiechna si. -
Piro z dupy mi wypado i dobrze si z tym czuj - Ups ... Nie
zaskoczyo mnie, e zblada i pucia wich, w ktrej cham" byo
naj delikatniejszym okreleniem. Jednak hiperluzak ani na chwil
nie straci yczliwego umie chu. Przepro si grze cznie i yczy

153
Mode wilki

miego wieczoru. Chyba nic nie byo w stanie zbi go z pantayku.


W Galaxy musiaem podchodzi do ekspedientek i kobiet w towa
rzystwie mw. W pewnej chwili Ruchmistrz zapyta:
- A do faceta by podszed?
- No wiesz - tumaczyem si. - Jestem duy, wziby to za
agresj . . .
Ruchmis trz niewiele mylc, skoczy do przecho dzcego karka"
ze standardowym tekstem:
- Stary, wiesz, co mi si przydarzyo, od rana mi dzisiaj giry nie
mierdz!
Kark zrobi karpia", potem krzywo si umiechn - He, he. -
Zrozumienie tego dowcipu nie wymagao byskotliwoci.
- Widzisz Piter, ludzie maj znacznie mniej skonnoci do agresji,
ni nam si wydaje - kolejna niebanalna zota myl.
Potem musiaem wraca do wcze niej zaczepionej ekspedientki,
eby si przekona, e wcale j to nie bulwersuj e, obserwowa
reakcje zagadywanych grupek mieszanych itp. Dawno ju adna
zabawa nie wprawia mnie w tak szampaski humor. Wsiadajc p
nym wieczorem do auta, czuem si, jakbym wiadro trawy wypali.
Zeby w Mielnie nie robi siary i nie pali sobie gruntu (na pewno
byaby zjebka od Ruchmistrza za takie mylenie) , pojechaem wi
czy do pobliskiego Kos zalina. Utrzymyway si jeszcze resztki
szczeciskiej euforii, ale bez mistrza nie byo ju tak prosto. Po
duszym wahaniu, zczeniu palcw i paru innych mentalnych
operacjach zaczem w kocu podchodzi, przekazujc dziewczy
nom cenn wiedz o stanie moich stp. Kurwa, Ruchmistrz zacz
bezstres owo zaczepia laski ju w pocigu z Warszawy po kursie.
Andy, Zwierzak, Tupak, Szakal i mnstwo innych braci twierdzio,
e po krtkim przeamaniu na pocztku nie mieli ju z tym adnych
problemw. Lechu na kursie mwi, e jak przeamiesz strach po
raz pierwszy, to potem ju ewidentnie z grki.

154
May guru

Dlaczego, do cholery, miaem z tym tyle kopotw? !


Nastpnego dnia pojechaem ju z zamiarem zawierania znajomoci.
Na po cztek otwarcie na energi ruchu". Zapytam, czy wiczy
sztuki walki. Wypatrzyem faj n sztuk na deptaku. Pierwsza se
kunda, druga . . .
- Przepraszam . . . - nie dokoczyem, przerwaa mi w p sowa:
- Jeli to o tych no gach, to s yszaam ju wczoraj .
Za mae miasto, stwierdziem. Warszawa czy Szczecin to co innego !
I pogoda do dupy. W taki upa laski myl, gdzie si s chodzi,
a nie o romansach. Wymwki, usprawiedliwienia, s hit. Usiadem
w pizzerii, zy na siebie, i w tym momencie zadzwoni Andy.
- Za kilka dni robimy szkolenie ze Zwierzakiem. Troch teorii
i mns two praktyki. Ostre akcj e w hipermarketach, klubach i na
ulicy. Dla kumpli superznika. Przyje daj .
Uznaem to za zrzdzenie losu. Z punktu widzenia marketingu nie
mg zadzwoni w lepszym momencie. N aj pierw si zgodziem,
a potem dopiero zapytaem o szczegy. I tak, po dw ch dniach
wchodziem do hotelu Agrykola po now wiedz i energi.

155
Po rad n i k 8 .
O czym rozmawi a, czyl i h i pnotyczne tech n i ki
z m i any sta nw u m ys u - cz d ruga

KOTW I CA S U WAKOWA (SYN ESTEZJA)

Chciaaby u m ie w kadej chwi li poczu si wspan iale, n iezale


n ie od sytu acj i ? N a u cz ci. O K. Zam kn ij oczy i przypo m n ij
sob i e jak bardzo przyjemn sytuacj. Jakie dowiadczen ie,
ktre byo tak przyjem ne, e jeszcze do dzi na myl o tym czu
jesz d reszcze . Naj lep iej , eby bya to przyjem no gra n iczca
z rozkosz. O K. Zobacz jak najwicej szczegw towarzyszcych
tem u dowiadcze n i u . Ko lory, dwiki, moe zapachy w m iejscu,
gdzie to si dziao. Zastanw si przez chwi l, w ktrym miejscu
w ciele czua to naj mocniej . Gdzie w twoim ciele u m iejscowio si
to uczucie ogromnej przyjem noc i ? (N ie ka jej ko n iecz n ie od po
wiada, je l i n ie chce, 9 na 1 O pomyli o oko l icach onowych). N ie
wiem, czy zauwaya, e uczucia maj kolory. W jakim kolorze jest
to twoje uczucie przyjem noci graniczcej z rozkosz? (Powiedzmy,
e rowe) . O K, teraz wyob ra sob ie taki may potencjometr -
i m dalej go przesuwasz, tym bardziej zwiksza si to u czucie.
Del i katn ie i powo l i p rzes u to, cz ujc . . . jak wz rasta . . . le kko
wib rujca su bstancja w ko lorze rowym . . . del i katn ie wi brujce
u czucie n i esychanej przyjem noc i . Co raz jan iejsze, bo bardz iej
i ntensywne u czucia maj . . . ja n i ejszy ko l o r. Roz lewa si na
co raz wi ksze obsza ry c i aa . . . (Mwic to, wyko n uj o krne,
s ugestywne ruchy r k w powietrzu wok jej brzucha, zataczajc
coraz wiksze krgi . Jeli ma otwarte oczy, rb to okoo 1 O cm od
jej ciaa. Jeli zam kn ite, tu przy ciele, ale bez dotykan ia) . I na i le

156
O czym rozmawia, czyli hipnotyczne techniki zmiany stanw umysu

teraz czujesz si wspan iale w skal i 1 O-stopniowej ? (Powiedzmy, e


na 5). Ch cesz wicej ? (Na pewno zechce) . To te raz przesu suwak
potencjometru jeszcze bardziej . . . i bardziej ! I poczuj, jak ta wibru
jca, rowa, co raz janiejsza przyjem no ogarn ia cae twoje
ciao ! Zaczyna wychodzi na zewn trz i wi bruje, two rzc wo k
ciebie centymetrow mgiek ! I teraz w ska l i 1 O-stopn iowej czu
jesz si n a 1 OOO ! (Ostatn ie zda n ia mwisz z pasj). Bardzo dobrze.
A teraz zgarn ij rk od ro b i n tej jasno rowej su bstancj i . (Ka jej
wyko na r k rzeczywisty gest nabieran ia) . Hej ! N ie bj si, zo
sta n ie pod dostatkiem ! I u lep z tego j a ki ksztat, kt ry l u b i sz.
(Powiedzmy, e bdzie to ku la) . I teraz popatrz przez t jasnor
ow, le kko przezroczyst ku l na wiat. Spj rz, jaki jest po ntny
i wspan iay, gdy tak na niego patrzysz ! (Ustaw si tak, eby przez
ku l patrzya NA C I E B I E) . O K, a te raz oddaj m i to ostro n ie
(zabierz jej ku l, u m ie na swojej wycign itej rce, eby leaa
na do n i przed jej twarz. Cay czas ma patrze przez ku l na Twoj
twarz) . Zaobserwuj, jak zm ienia si i ntensywno odczuwania
przyjem noci, gdy ku la S I Z B LIA (powoli przyb liaj do jej twarzy)
i O D DALA (przybl iaj do swojej ). I j eszcze raz ! (Wyko naj t czyn
no ki l kakrotn ie). I wyko n ujc taki ruch, moesz w kadej chwi l i
poczu s i wspan iale. N a razie bior ku l d o depozytu . Moe
pote m ci oddam .

Przez chwi l pogadajcie o niczym, a potem niespodziewanie i z dia


bolicznym um iechem odpal " kotwic, sugestywn ie przybl iajc
i oddalaj c r k w te n sam spos b . Prawdopod o b n i e usyszysz :
Przesta , ty d iable ! " l u b co w tym styl u .

ET- PATT E RN

Ogldae m ostatn io program na Discovery (czytaem p u b l i kacj,


byem na wykadzie itd.) o tym, jak w n iektrych amazoskich ple
m ionach mode dziewczyny ucz s i odczuwania przyjem noci.
Starsza, dowiadczona kobieta bierze mod, wch odzc w ycie
dziewczyn do nam iotu pooon ego na u boczu wioski i mwi :

157
Mode wilki

- Przypom n ij sobie chwi l, kiedy czua prawdziw przyjem no.


Przypo m n ij sobie, jak ta przyjem no powodowaa, e cz ua si
fantastyczn ie. Poczuj wyran ie, jakby to byo teraz. - I wtedy ta
I n d ia n ka bierze jej r k (we j ej r k i u n ie na wyso ko oczu)
i m wi - Wyo bra sobie, e caa ta p rzyj e m no gro m adzi
si w tym palcu (powo l nym ru chem spraw, eby wyprostowaa
palec wskazuj cy i tak go trzymaa) . Teraz n iech do tego palca
wpywaj wszystkie i n ne przyjem noci, ktre przeywaa kiedy
kolwiek. Twj palec staje si nasycony przyjem noci. Z kad
chwi l bardziej . . . i bardziej . . . odczucie przyjem noci z wci no
wych . . . wspo m n ie wpywa do palca, ktry staj e si tak nasyco
ny . przyjem noci, e zaczyna a wieci! I nabywa te tak
mo l iwo, e moe t elektryzujc . . . przyj e m n o prze kaza
w kade m iejsce, ktrego dotkn ie. ( Bardzo del i katn ie m u n ij j jej
wasnym palcem po uch u . Obserwuj reakcj. Jeli zad ry, kontyn u
uj, jeli brak reakcj i, jeszcze troch ponasycaj " palec przyjem no
ci) . I te n wieccy . . . przyjem noci elektryzujcy palec ma te
tak waciwo, e moe prze kaza to na i n ny palec (dotkn ij jej
palca swo i m), ktry . . . te zaczyna wieci nasycony t n iesamo
wit przyjemnoci. I moe w elektryzujcy sposb . . . przenosi to
na rne czci ciaa (powo l nym r u c h e m , od g ry do dou, m u
n ij jej po l icze k. Prawdopodobn ie zam kn ie oczy. Wtedy przesu
zewntrzn czci ET-palca wzdu jej o ka) .

Ten sch e m at stosuj , gdy jestecie j u w do zayych ko nta k


tach , naj lepiej wtedy, kiedy czujesz, e moesz sobie pozwo l i na
dotkn icie j ej m iejsc i ntym nych . Dotkn icie dobrze nasyco nym
ET-palcem sutka dziaa pioru n ujco ! Dobrym i m iejscam i s uszy,
szyja, kark i wewntrzna strona ud. Moesz dotyka przez ubran ie,
te dziaa . Czasem wspan i ay efe kt daje dotkn icie wewntrznej
stro ny do n i .

N ie przej m uj si faktem, e wiele razy w tekcie powtarzaj si te


same okrelenia (na przykad sowo elektryzujcy"). W tech n i kach
h i pnotycznych to n ic n i e szkodzi, a nawet jest wskazane.

158
O czym rozmawia, czyli hipnotyczne techniki zmiany stanw umysu

PS E U DOO R I E N TACJA W CZAS I E


Oczywicie, jak zawsze, na pocztku m usisz znale jaki powd,
d la kt rego bdziesz mwi pon iszy te kst, na przykad :
- Czy zdajesz sobie spraw, jak wiele zaley od wyobra n i ? Cza
sem wystarczy wyobrazi sobie co rozluniajcego, eby cakowi
cie si zrelaksowa. Jeli masz odwan wyobran i, moemy zro
bi may eksperyment. Zam kn ij oczy i wyobra so bie l i n i czasu
biegnc od ciebie gdzie w przyszo. I ta k gdzie za dwa m i e
sice od tej chwi li zobacz na tej l i n i i siebie (nie wyobra sobie",
tyl ko zobacz". Wane jest, eby patrzya sposobe m A", czyl i
widziaa wasn sylwetk) . Zobacz siebie, jak leysz . . . nago w moich
ram ionach . . . wstrzsana spazmam i po niedawnych, naj bardziej
intensywnych orgazmach, jakie moe przey kobieta. Twoje ciao
powoli zaczyna si rozlun ia . . . po rozkosznych sku rczach, kt re
bez wytch n ienia powtarzay si raz za razem. W twoich najbardziej
kobiecych m iejscach . . . pozostaj jeszcze lady tego nabrzmiaego
pod n iecen ia, ktre powo li . . . przech odzi w poczucie ogro m nego
re laksu . . . i bezpiecze stwa. Czujesz przy sob ie due, mskie ciao
(jeli jeste niewiel kiego wzrostu, powiedz jd rne" albo gorce"),
w ktre moesz si wtu l i. Dreszcze rozkoszy, ktre jeszcze przed
chwi l byy tak intensywne, e n ie moga powstrzyma si przed
krzykiem . . . przechodz w tych samych m iejscach w cakowite roz
lunien ie. Cae twoje ciao jest cudown ie odprone i czujesz si po
prostu fantastyczn ie! I teraz, z tamtej perspektywy popatrz tu, na
nas, gdy siedzimy tak i wydaje nam si, e n ic nas nie czy. I po
wiedz, czy po tym eksperymencie n ie czuj esz si o wiele lepiej ? !
Wane w tym sche macie jest, aby po n iespodziewanym przejciu
do opisw erotycznych mwi zdecydowanie i autorytatywnie. Gdy
zrobisz to w ten sposb, nawet wieo poznana i bardzo n iemiaa
dziewczyna pody za Tob, wyobraajc sobie to wszystko i wcho
dzc w sta n s i l n ego pod n iecen ia, bez wiado moci, e robisz to
ce lowo . Wb rew pozo ro m mo n a to stosowa nawet na samym
pocztku znajomoci. Dziaa n ie tyl ko jako trans pobudzajcy pod
niecen ie seksual ne, ale te jako wspan iay lodoamacz".

159
Rozdzia 1 1 .

Polski Hitch

Jaki s cechy samca alfa?


To byo pierwsze pytanie, jakie zada Andy ze swojej mwnicy.
- Zde cydowanie i msko - zgosi si Mike.
- OK, co jeszcze ?
- Stanowczo i przekonanie o swojej wartoci - powiedzia nie-
znany mi go w rednim wieku z plakietk Mariachi".
Dobra, tu macie wypisane . To mwic, odsoni tablic, na ktrej
byo 1 3 PRZYKAZA .

Zote zasady samca alfa:


1. Bd p ewny siebie.
2. Bd nieprzewidywalny (planowo spontaniczny).
3. Planuj swoj e dziaania (zawsze wiedz, co bdziesz robi
w przyszoci).
4. Prowad j i decyduj .
5. Poruszaj si wadczo i powoli.
6. Bd p ogodny, wes oy i baw si z ni.
7. Wiedz, czego chcesz, i komunikuj to w jasny sposb.
8. Miej zasady, reguy i trzymaj si ich.
9. Bd taj emniczy i nieodgadniony.
1 0. Bd dla niej wyzwaniem.
11. Miej duo atrakcyj nych koleanek.
12. Miej swj wiat i swoj e sprawy.
13. Bd PRAWDZIWYM MCZYZN - samcem ALFA.

1 60
Polski Hitch

Rozejrzaem si po sali, wszyscy zapamitale notowali. Sporo zna


jomych twarzy. Mike, Greg, Max, kilku bez plakietek, ktrych twa
rze pamitaem z NLS-u. Pierwszy raz zobaczyem znanego z netu
Tupaka. Mistrza wyrafinowanych porad wyobraaem sobie inaczej.
Mody, szybki w ruchach. Troch spity, ale nadrabia to manife
stacyjn pewnoci siebie. Wszed spniony, przyprowadzajc ze
sob cakiem niebrzydk brunetk .
Trenerzy stali na rodku, lustrujc nas wzrokiem, ktry mwi, e
trzyna cie przykaza to ich druga os obowo. Andy j ak zwykle
wyglda jak znuony rozpustnym yciem playboy. Lekko kpica
mina, luzacko skrzyowane ramiona, modne, wyzywaj ce ciuchy.
O ile Ruchmistrza dao si streci j ednym sowem sympatyczny",
o tyle dla Andy'ego wa ciwym byoby bezczelny". Koysa si
lekko z zestawem suchawkowym na uszach, a gdy poruszane byy
kwestie, w ktrych nie uczestniczy, zdarzao mu si ziewn. C,
takie zachowanie moe uchodzi na sucho tylko uznanemu guru.
Andy pi si po szczeblach kariery wiata uwodzenia wyjtkowo
szybko i skutecznie. Fakt, e by onaty i do mocno zaangao
wany w prac w firmie farmaceutycznej , w niczym nie przes zka
dza mu by najaktywniejszym uwodzicielem, trenerem i racjonali
zatorem. Tak w sieci, jak i w realnym wiecie. Udziela prywatnych
lekcji uwodzenia, ktrych cena wci wzrastaa, publikowa opisy
swoich podboj w, nowe, nietuzinkowe patterny i schematy. Jego
sytuacja pokazywaa jasno, e tzw. obiektywne przeszkody w uwo
dzeniu kobiet to usprawie dliwienia i wymwki. Jas no to precy
zowa:
- Rusz dup j eden z drugim i do boj u ! Wymwki to s hit ! Nie
ma zych dni i wanych spraw! Albo idziesz i si rozwij asz, albo
trzepiesz konia, ogldajc pornole !
W swojej Akademii Uwodzenia poczy rne szkoy: NLS oparty
na SPEED SEDUCTION Rossa Jeffriesa, ktrego gwne haso to:
Zawadnij jej wyobrani", MYSTERY METHOD, ktra uczya:

161
Mode wilki

Poka swoj warto i nie zwracaj uwagi na kobiet, ktr wy


brae", oraz BAD BOY STYLE, ktrego mottem byo: Prowad
i dominuj ". Uzupeni to wasnymi pomysami i rozpocz szkole
nia w zupenie nowym stylu. Podstawowa rnica pomidzy Aka
demi Uwodzenia i NLS to praktyka. Trenerzy AU osobicie pre
zentowali swoje techniki i czuwali nad wykonaniem zada przez
uczniw najpierw w warunkach laboratoryjnych (na kursie byy
kobiety) , potem na ulicy, w galeriach handlowych, a wieczorem
w klubach.
Polski Hitch zasuy na swoj ksyw . Alex Hitch, bohater syn
nego filmu Andy' ego Tennanta nie powstydziby si nastpcy.
Zaproszony do wsppracy Zwierzak zupenie nie pasowa do swo
jej ksywy. By kulturalny i agodnie umiechnity. Mwi mikko,
wyrozumiale i jakby tro ch urzdowo. Duo luzu, ale cakowity
brak nutki szalestwa i obuzerstwa. Zorganizowany, czujny i nie
mogem si oprze wraeniu, e troch liski". Zreszt bya chyba
na ten temat jaka rozmowa mi dzy trenerami, bo do szybko
zmieni pseudonim na Angelo.
Na pocztku Andy zas erwowa kawa o chomiku:
Przychodzi go pno wieczorem do domu, wcieky, bo nic nie
poderwa, i krzyczy do syna - Dawaj chomika! - Syn posusznie
przynosi zwierztko, a ojciec z pasj zaczyna go owija tam kle
jc. - Co robisz tato? - pyta syn. Na to wci wcieky ojciec -
Sklejam skurwiela, eby mi si nie rozpad, jak go bd dyma !
- Macie wybr - powiedzia. - Albo wykonujecie wszystkie wi
czenia i wychodzicie std jako nowi ludzie, albo . . . chomik!
Zaczlimy wiczy spos oby podchodzenia do kobiet. Trenerzy
pokazywali, dziewczta mwiy o swoich odczuciach. Zachowanie
kadego uczestnika byo komentowane i poprawiane.
- Brakowao mi tu zdecydowania - zdawaa relacj Agnieszka,
jedna z zaproszonych.

1 62
Polski Hitch

- Podchodzie, jakby chcia poprosi o 5 0 groszy.


- Wanie - wczy si Zwierzak - James Bond by tak nie pod-
chodzi. A poza tym niewaciwy kt ! Mwiem, zataczasz lekki uk
i zbliasz si pod ktem okoo 45 stopni.
- Kurwa, to nie wojsko ! - krzycza Andy do wysokiego, sztyw
nego chudzielca, ktry jak na ironi nosi identyfikator Luzak" -
Mylaa, e po ryju j ej chcesz da !
- Faktycznie, poczuam si niepewnie, szede szybko, centralnie
z przodu i zero umiechu - komentowaa tym razem Ela, szczupa
blondynka.
Je dnym szo lepiej, innym gorzej. Naj bardziej po chlebne opinie
zarwno dziewczt, jak i trenerw zbiera Max. Wysoki, postawny,
ysy, podchodzi dostojnie i z tajemniczym, uwodzicielskim umie
chem. Zdyem go cia lepiej pozna po dczas NLS-u. Trzydzie
stokilkuletni pisarz i specjalista o d reklamy by sprawami uwo
dzenia pochonity bez reszty. Zna si na tantrze seksualnej, NLP
i zalicza kurs za kursem. Mieszka sam w centrum Warszawy, wic
chtnie przyjem zaproszenie i zatrzymaem si u niego.
Zabawa rozkrcaa si na caego. Gdy wikszo bdw w podej
ciu zostaa ju wyeliminowana, zostalimy wyposaeni w otwie
racz, ktry ju wczeniej syszaem od Zwierzaka przez telefon:
- Przepraszam, gdybym chcia ci bliej pozna, a ty bardzo
chciaaby bliej pozna mnie, to co musiabym powiedzie?
- To na chwil zawiesza jej umys - mwi Andy. - Co by nie
powiedziaa, powtarzasz to, robi si przez chwil wesoo, a poten1
jedziesz tekstem na opini", na przykad: Wiesz, zadzwonili do
mnie od Ewy Drzyzgi, ebym wzi udzia w programie o cichych
wielbicielach. Podobno kto czuj e do mnie mit i mam pozna go
na antenie. Nie mam pojcia, kto to. Poszaby na moim miejscu?".
- Potem improwizujecie - kontynuowa. - Jeli powie, e by nie
posza, oskarasz j o brak odwagi i fantazji, jeli namawia ci do

1 63
Mode wilki

wzicia udziau, moesz powiedzie: A co, jeli to mczyzna? ".


W ten sposb skierujesz rozmow na waciwe, damsko-mskie tory
i bdziesz interesujcy.
Trenerzy powiedzieli nam jeszcze par rzeczy o implikacjach, po
zornych wyborach i paru innych konstrukcjach lingwistycznych.
Wydaje mi si, e nikt nie zdy si w tym gbiej rozezna, kiedy
pado haso:
- To do roboty!
Poje chalimy do galerii Mokotw. Zasiliem grupk prowadzon
przez Zwierzaka. Krtki o gld i mis trz zaatakowa. Wygldao,
jakby nawizanie kontaktu z nieznaj om kobiet byo dla niego tak
naturalne j ak poranne mycie zbw. Z ujmujcym u miechem,
amic wikszo wtaczanych nam zasad, podbieg z tyu do dwch
bardzo modych dziewczt, ktre ju nas miny, apic je za rami,
i po prostu zawoa: STO P ! " . Byo to tym bardziej szalone, e
dziewczyny staway ju na ruchomych schodach i zastosowanie si
do dania wymagao odrobiny akrobacji. ALE ONE PODJY
TEN WYSIEK!
- O co cho dzi ? - pytaa z umiechem wysza blondynka, kie dy
udao si jej ju stan na pewnym gruncie - Jaki sonda?
- Nie, ale mj kumpel, Piter, chce si was o co zapyta - powie
dzia, popychajc mnie wcale nie dys kretnie w ich kierunku.
- No tak . . . Gdybym chcia was bliej pozna, a wy mnie, to co
musiabym powie dzie ? - wykrztusiem, ale nie doczekaem si
odpowiedzi, bo Zwierzak przerwa zdecydowanie :
- Dobra dziewczyny, bardzo wam ju dzikujemy, nawet nie wie
cie, jak przysuyy cie si nauce - zgarn grupk, zostawiajc
oszoomione laski, i krtko stwierdzi:
- Teraz samodzielnie i po kolei. Tylko tekst podstawowy, adnych
rozwini. Nie umawiacie si, nie bierzecie numerw telefonw,
tylko otwarcia!

1 64
Polski Hitch

Mike, Luzak, Jerry i ja ruszylimy do akcji. Nie tylko dla mnie byo
to co cakowicie nowego. Szczeglnie Luzak kombinowa, jak uni
kn podejcia, wymylajc wymwki typu: Idzie za szybko", ale
trener by nieubagany.
- Idziesz czy sam mam ci j przyprowadzi? - Luzak pamita
moj konsternacj, wic wola sam. Prawie z zamknitymi oczami
i blady jak ciana podszed wreszcie do wskazanego obiektu z zada
nym tekstem. Mimo wido cznych go ym okiem bdw w posta
wie zosta przez idc z zakupami, troch korpulentn szatynk
potraktowany do yczliwie. Wida byo nawet, e chtnie kon
tynuowaaby pogawdk, gdy ewakuowa si tyle zdenerwowany,
co rozpromieniony. Kady z nas podszed w sumie do okoo dzie
siciu kobiet. Na twarzach kursantw wyranie rysowaa si eufo
ria, ktr czuem j u kilkakrotnie, odkd rozpoczem przygod
z NLS-em.
- Wystarczy, przerwa, spotykamy si wszys cy w Parku" o 2 1 -
pada komenda.
Prawdziwa j azda" zacza si wieczorem. Po odstaniu w kolejce
i wymianie opinii, e w takim haas ie nic si nie da zrobi, zosta
limy przez trenerw zgromadzeni w okolicach kibla. Andy wyko
na po kolei kilka podej , zagadujc laski wychodzce z toalety.
Miao to by tylko kilka wzorcowych sw, ale ponioso go chyba,
bo z jedn po okoo dwch minutach szeptania do ucha zacz si
caowa. Nie jako specjalnie namitnie, ale wystarczyo, eby nas
zszokowa. W sob otni wieczr ruch by pot ny i przez drzwi
kibla pyn w obie strony potok dziewczt. Z zaskoczeniem stwier
dziem, e mimo dudnicej muzyki nie ma problemw z porozu
miewaniem si. Dokonaem odkrycia, e istotne jest nadanie innej
czstotliwoci dwikom, a nie gono wypowiadanych sw. To
wanie nazywa si sugestywno ci mwienia.
Do pierwszej laski zostaem wys any na kopach, tzn. Andy tak
mnie popchn, napierajc plecami, e zastpiem drog dwm ma
olatom. Spojrzay lekko przestraszone. Zy pocztek, stwierdziem

1 65
Mode wilki

i chciaem j e przepu ci, ale bezwzgl dny ciemizca j e dn rk


pooy na moim ramieniu, drug na ramieniu dziewczyny i z za
gadkowym umiechem powiedzia - Czekaj cie, Piter chcia wam
co powiedzie!
Chciaem mie trening w terenie, to kurwa mam ! Chtnie strze
libym go po umiechnitym pysku. Nie pozostao mi nic innego,
jak wyrecytowa kwe sti. Dawno nie czuem si tak kretysko,
.

mow1c:
- Mam pytanie. Gdybym chcia was bliej pozna, a wy mnie . . . -
wygldao, jakby nie zauwaay mojego zaenowania, a skupiy si
na treci. Spojrzay po sobie i wzruszyy ramionami.
- Nie wiem, co ciekawego - odpowiedziaa wysza.
Silny ucisk na ramieniu podczas prby poegnania si w tym mo
mencie uwiadomi mi, e zadanie j eszcze nie zostao wykonane.
- Nie wiem, co ciekawe go" ? Naprawd to bym musia powie
dzie, eby si midzy nami nawizaa wi? Nie wierz ! - tro
ch trwao, nim zrozumiay dowcip. Andy pu ci, gdy dziewczyny
si rozemiay. Poegnaem si i otrzsnem jak po bitwie. Chcia
em do baru, ale mistrz natychmiast pchn mnie w stron nastp
nych obiektw - Jazda, te dwie s twoje !
- Daj ochon, zapraszam na browar - oponowaem.
- Jak ci kopa zapal, to ochoniesz! Do roboty, bo ci znowu siary
narobi !
Zrezygnowany podszedem do nastpnych, eby wyre cytowa
swoj kwesti. Poszo troch atwiej i chyba stres zacz sabn.
Przy pitej zaczem si tym bawi i dokada do gotowca wasne
kwestie. Szstej, cakiem atrakcyjnej, krtko ostrzyonej blondynce
powiedziaem, e moja intuicja podpowiada mi co na j ej temat
i otrzymaem w nagrod maila, ebym mg pozna wicej szcze
gw. Potem przestaem liczy dziewczyny. Jedna poprosia, e
bym jej postawi piwo przy barze. Gdy odmwiem, odesza lekko

1 66
Polski Hitch

obraona, ale po pitnastu minutach wrcia, mwic, e skoro nie


jestem przy kasie, to mi piwo kupi. Odpowiedziaem ni mniej, ni
wicej, tylko e nie mo g, bo jestem zajty zaczepianiem kobiet.
Pogrozia palcem i potem przychodzia jeszcze ze trzy razy.
Akcja zacza rozwija si tak dynamicznie, e zaczlimy wzbu
dza w klubie zainteres owanie. Niektre dziewczyny, jak amen
w pacierzu, przychodziy w okolice kibla bez adnej fizjologicznej
potrzeby. Paru kolesi dostao od trenerw wizytwki z reklam
kurs w.
Nie wszystkim szo je dnakowo . Max po jakim czasie uzna, e
to ju nie jego liga i oddali si w inne rejony klubu. Luzak i Gwi
don wygldali na przypadki beznadziejne. Gwidon, mody, przy
lizany blondyn w nienagannie odprasowanym garniturze, sta obok
Zwierzaka jak przymurowany i patrzy wzrokiem zdobywcy na
wszystkie dziewczyny po kolei, ale do adnej si nie odezwa. Luzak
wykona kilka podej, ale zrobi to a la genera Jaruzelski na defi
ladzie. Wyprony jak struna, wojskowym gosem odszczeka swoj
kwesti, ale niestety zamiast karnego: Tak jest ! " dosta zlewk".
Zablokowao go to i straci wszelk aktywno. Pozostali bawili si
coraz lepiej. Im bardziej wzrastaa nasza energia i pewno siebie,
tym mniej istotne stawao si to, CO mwimy.
- Zobaczymy, na ile mo na s obie pozwoli - stwierdzi Mike
i podszed do bardzo adnej i do dos tojnie wygldajcej siliko
nwy - Przepraszam, ale musz ci co powiedzie. Jeste . . . niesa
mowicie wyj ebana z pyska !
Mimo caego luzu byem przekonany, e przegi. Chwila konster
nacji. Zlustrowaa go od stp do gw i powiedziaa niepewnie:
- Czy to by. . . hm . . . komplement ?
- Sama sobie odpowiedz, wszystko zaley od tego, na ile umiesz
go przyj - Mike jecha na penym gazie.
- No, musz stwierdzi, e byo to oryginalne. Nigdy jeszcze nikt
mi tak nie powiedzia.
167
Mode wilki

Zrozumiaem po raz kolejny, e wikszo ogranicze zostaje za


projektowana w naszych umys ach. Tak naprawd bardzo niewiele
rzeczy jest niemoliwych. Osobicie waham si, czy w ogle istniej,
ale to ju mj prywatny pogld. W kadym razie w tym momen
cie, przybijajc z Mikem pitk, bylimy totalnie alfa ! A jednak,
gdy j uj rzaem, zawahaem si. Dzi ewczyna stojca nieopo dal
z kol w rce naprawd przypominaa mi mio z smej klasy.
Dugie, czarne pukle wos w, skone oczy, niewyzywajca, kobieca
sylwetka. To nie by nawrt strachu, byem w tej chwili pozba
wiony jakichkolwiek oporw, a raczej przypyw nostalgii. Do tej
dziewczyny chciaem podej w zupenie innym celu ni trening.
Moje niezdecydowanie od razu zauwaya Ela, jedna z zaproszonych
dziewczt, ktre dzielnie pomagay trenerom w tym specyficznym
rodzaju przepoczwarzania larw w motyle.
- Pogadam z ni chwil, po dej d, jak dam zna - powiedziaa
i zacza gaw dzi z moj wybrank. Za chwil zawo aa mnie,
mwic - Natalia chce ci pozna. Opowiedziaam jej o tym, jak
mj brat kci si ze mn, twierdzc, e uroda nie jest u kobiety
najwaniej sza. Wiesz, ona ma to samo zdanie co ty.
- Witaj Natalio - z bliska bya jeszcze bardziej atrakcyjna i troch
si spociem, podajc jej rk. Widziaem ju wielokrotnie, e na
prawd pikne kobiety w takich miejscach duo czciej siedz same
ni ich bardziej przecitne kole anki. Uroda powyej 7 raczej
deprymuje, ni przyciga. Ruchmistrz twierdzi, e podstawowym
powodem, dla ktrego kobiety akceptuj ten ostracyzm, a kada
semka stara si wyglda jak dziesitka, jest walka genw. Wielka
uroda odstrasza sabszych, ktrzy maj potencjalnie sabsze geny,
jak nastroszony grzebie samicy warana mniejszych zalotnikw.
- Mio ci pozna. Skoro mamy podobne pogldy, to moemy
zamieni par sw.
- Zostawiam was samych - po angielsku zmya si Ela. - Przyjd
potem opowiedzie, jak byo.

1 68
Polski Hitch

Natalii jako nie przeszkadzao, e zabrzmiao to zbyt oczywicie,


i umiechaa si do mnie wyczekujco. Czuem, e niepotrzebne mi
s wyrafinowane otwieracze. Powoli i sugestywnie powiedziaem
po prostu:
- JAK LECI?
Dziwne, jak zmys owe i osobiste moe by takie proste pytanie.
Spojrzaa wzrokiem oswojonego gobia, a ja nie czuem potrzeby,
eby udowadnia, e jestem jastrzbiem. Zdecydowanie bardziej
cigno mnie, eby otoczy j skrzydem ni porwa w locie. Tro
ch si baem, e usysz wporzo" lub co w tym stylu. Nie chcia
em, by gob zaskrzecza sroczym gosem.
- Oglnie niele, cho twoja siostra powiedziaa, e wygldam na
smutn i samotn. Te masz takie wraenie ?
Miaem ochot powiedzie jej, e wyglda jak natchnienie poetw
i marzenie czterdziestolatka, chciaem prosi, eby wzia mnie za
rk i odleciaa ze mn na szczyt Parnasu, ale zasad uwodzenia prze
strzega trzeba z jednego, podstawowego powodu - one dziaaj!
- Nie wiem - odpowiedziaem po chwili zastanowienia. - Bar
dziej interesuje mnie, e chyba do dobrze si czuj w twojej bez
poredniej obecno ci. Czekaj , sprawdzimy, czy to rzeczywicie
twoja zasuga. Hej ! - zawoaem do przechodzcej dziewczyny. -
Mogaby tu stan na chwil ? Musz przeprowadzi may ekspe
ryment.
Zaczem powoli przesuwa si w kierunku Natalii i z powrotem do
stojcej grzecznie uczestniczki do wiadczenia, analizujc gboko
w czyjej bliskoci czuj si lepiej . Zywo zainteresowana czekaa na
werdykt.
- C, ciko stwierdzi. Jak znowu to po czuj, to ci powiem.
- Szkoda . . . - nostalgiczna nutka w jej gosie bya naprawd za-
skakujca. Gobek potulnie pooy dzibek na ramieniu wik
szego ptaka, cho ptak troch dzioba i drani. Odleciay resztki

1 69
Mode wilki

jastrzbia. Dwa pocztowe gobie zawiroway z dzik iluminacj


dyskoteki. Czuem, e bardzo chc spotka si z ni w innym miej -
. .

scu 1 czasie.
- Bardzo chc spotka si z tob w innym miejscu i czasie - po
wiedziaem, amic wszystkie zasady.

Wziem jej numer telefonu i po prostu wyszedem z lokalu.

Nigdy nie zadzwoniem.

Nie mogem pozwoli sobie na uczucia.

I nie chciaem.

1 70
Po rad n i k 9 .
O czym rozmawi a, czyl i h i pnotyczne metody
z m i any sta nw u m ysu - cz trzecia

CZT E RY POZI OMY U MYS U

Na pocztku oczywicie musisz wymyli jakie wprowadzenie


w temat. Na przykad:
Wiesz, jednym z moich najbardziej u l u bionych hobby jest wn ikliwa
obserwacja kobiecego u mysu . Wikszo mczyzn szowi n istycz
n ie twierdzi, e to zu pen ie n iemol iwa do zgbie n i a materia.
Ja jednak zauwaam rne prawidowoci. Zaobserwowaem na
przykad, e kada kobieta fu n kcjo n uje na czterech poziomach
u mysu . (Zamknij si, niech ci prosi o wyjan ien ie) . OK. Na pierw
szym poziom ie u mysu mylisz o wszystkich tych przyziem nych
sprawach, z ktrym i kadego d n ia wszyscy m u sz si zmierzy.
M usisz pj do pracy l u b na u czel n i, odebra auto z naprawy,
PJ DO SWOJ EGO C H OPAKA, KT RY J U C I TROC H
N U DZI, nakarm i kanarka i takie tam . Wiadomo. N ie da si uciec
od spraw d n ia codzien nego .

Drugi poziom u mysu j u n ie jest taki oczywisty. To poziom ko n


we nansw i ste reotypw. Na tym poziom ie myl isz o tym wszyst
ki m, co wydaje si, e jest twoje wasne . . . zro n ite n ierozczn ie
z twoj natu r . . . A tak naprawd zostaa tego nauczona przez
rne spoeczne uwaru n kowania. Masz tak zwane . . . zasady.
Wiesz, co wol no, a czego nie. Wiesz, co wypada, a czego n ie wy
pada robi. Co powi n ien, a czego n ie powi n ien robi twj cho
pak, na co mo n a so bie pozwol i w ko ntaktach z mczyznam i .

1 71
Mode wilki

Wi esz, co na ten temat powiedziayby koleanki, rodzina, czasopi


sma kobiece. Na przykad : N ie chodz do ka na pieiwszej
randce" albo N ie zadaj si z o natym i " . N ie zastanawiasz si
nad tym, e wpojono ci takie przekonan ia, nie podajc przyczyn .
Myl isz p o prostu , e masz j e o d zawsze, i zwykle wedug n ich
postpujesz. A gdy czasem zdarzy ci si za ma jaki stereotyp,
moesz nawet cz u si win na. Wiesz, jak to jest, kady ma swj
may, skonwencjonal izowany wiat.

Trzeci poziom u mysu nazywam poziomem przyzwyczaje. Mylisz


tu o tym wszystki m , czego - j a k ci s i wydaje - p ragn iesz .
Wiesz . . . rzeczy z n aj o m e wydaj si by bezpieczne. By m oe
sdzisz, e twoi m najwi kszym marze n iem jest . . . h m . . . wysoki
blo ndyn w szybki m samochodzie, domek w grach i seks dwa razy
w tygod n i u przy dwikach Vivald iego . Z tego wan ie pozio m u
bierze si prze konan ie, e podoba c i si jaki okrelony typ m
czyzny, i zdziwien ie, e nagle kto cakowicie do tego typu n iepa
sujcy wzbu dza twoje podanie.

Pomyl, czym r n i si to, czego - jak sdzisz - p ragn iesz, od


tego, co daoby ci PRAWDZIW rozkosz i n iewyobraaln, ma
giczn przyjem no? Albo i naczej . Gdyby moga przez dwa tygo
d n ie robi absol utn ie wszystko, co zechcesz, z cakowit pewnoci,
e n i kt n ie bdzie ci ocen ia, czn ie z zaspo kajan iem naj bardziej
wyrafi nowanych fa ntazj i , to . . . ro b iaby troch i n n e rzeczy n i
zazwyczaj , prawda ? I tu wchodzi my na czwarty pozio m .

Istn ieje ta kie taj e m n e m iejsce w u my le, gdzie p rzechowuj esz


swoj e naj lepsze wspomnien ia, marzenia, dzi kie fantazje. Fantazje,
o ktrych n ie powiedz iaaby nawet naj lepszej koleance. Rne
natu ral ne, przejte w ge nach cechy, ktre sprawiaj, e przyci
gasz gorce mskie spoj rze n ia nawet bez porannego ma kijau .
Jed nak spoeczestwo narzuca ci rne role do wykonan ia, w wyn i
ku czego czsto jeste zm uszona, eby schowa te wszystkie
dze i fantazje do tego tajem nego m iejsca i trzyma je tam uwi
z i o n e . Wiesz, o czym mwi. W two i m ciele s takie orod ki

1 72
O czym rozmawia, czyli hipnotyczne metody zmiany stanw umysu

odczuwa n i a przyjem noci, e gdyby je wszystkie uaktywn i, to


jedynym , co by ci powstrzymywao, byoby to, i le przyjemnoci
jeste w sta n ie wytrzyma !

I czasem zadaj sobie pytan ie, jak to jest, e w towarzystwie n iekt


rych os b zaczynamy o tym myle. Po prostu u m ieszczasz tego
mczyzn (GOS) w tym m iejscu w u myle i zaczynasz o n i m my
le jak o ki m, z ki m wsp l n ie chcesz zwiedza t krain przy
jem noci . I widzisz t twarz, syszysz ten gos i czujesz, e moesz
przey najwspan ialsz przygod.

Bo jakby to byo, gdyby wszystkie te dze, fa ntazje, wspa n i ae


i n iezaspokojone potrzeby wydostay si na zewntrz, god ne oraz
spragn ione, i zaczy wypen ia twoj codzienno! Raze m z tym
wyjtkowym mczyzn dajecie sobie n iespotykane wczen iej
doznan i a ! Codzien n ie, mocno, bez ja kich ko lwiek za hamowa .
I i m bardziej czujesz si z n i m zwizana, tym gbsze pokady
przyjem noci u daje si wam od krywa !

Te n pattern Ross Jeffries okrel i jako bo m b atomow w arsenale


uwodziciela". Rzeczywicie, jee l i od powied n io zai n d u kujesz trans
podczas mwien ia o trzech pierwszych poziomach, to skutek cao
ci moe przerosn Twoje oczekiwan ia. Stosowan ie tego patternu
jest ZAKAZAN E przy przelotnych romansach ! Uywaj go w caoci
tyl ko wtedy, gdy planujesz zwizek!

1 73
Rozdzia 1 2 .

Przeom

To by przeom. Brakujcy element rwnania, ostatnia cega w cia


nie, punkt zwrotny czy jak to jeszcze nazwa. Wiedza, ktrej nie
uywasz, nie ma adnego znaczenia, powiedzia Richard Bandler
w ktrej ze swoich publikacji. Moesz ukoczy pitnacie fakul
tetw z architektury, ale jeli nie projektuj esz domw, to turysta
rozbijajcy namiot ma w tym wzgldzie duo wiksze osignicia.
Zaczem podchodzi do kobiet. Mino ponad p roku od kursu
NLS, kiedy po raz pierwszy mogem powiedzie, e nastpia kom
pletna przemiana. PSF tkwicy we mnie gbiej, ni si spodziewa
em, zacz coraz rzadziej dawa o sobie zna. Nauczyem si ju,
e kadej przemianie towarzyszy euforia, ktra potem zanika. Efekt
placebo. Przewiadczenie, e wiat ley u stp, jest tyle stymu
lujce, co nietrwae. Teraz ju postanowiem nie da si zepchn
z fali. Kobiety przestay by wyzwaniem, zaczy by uroczymi
istotami, z ktrych kada moga czym zainteres owa, czego na
uczy lub pozwoli na przeycie fantastycznej przygody. Wraz ze
stresem mina presja. Do Eweliny sprze daj cej lody w cukierni
podszedem bez adnego wyranego celu.
- Wyglda na to, e masz dzi dobry dzie - powiedziaem i nie
byo to adne wyuczone otwarci e. Po prostu sympatycznie si
umiechaa i poczuem potrzeb krtkiej pogawdki podczas pako
wania ciacha.
- Do bry dzie, a pczki j e szcze lepsze ! Mam wraenie, e nie
oprze si pan tej wieoci i aromatowi. Ile jeszcze zapakowa? -
zapytaa ze miechem, wskazujc rzeczywicie apetycznie wyglda
jce ciasteczka. Uja mnie i zainteresowaa. Bya dowcipna i inteli
gentna, a moe kobiety te maj swoj e otwieracze.

1 74
Przeom

- Bardzo uprzejmie prosz nie po drywa mnie na ciasteczko" !


Jestem nie zwykle oszcz dny i efe kt moe by odwrotny. Cho
z drugiej strony nie mog nie doceni twojej marketingowej finezji.
Tak sugestywnie powiedziaa o tym aromacie, e od razu poczu
em zapach. Zach mnie, prosz, j eszcze do czego.
- Bardzo dobre s . . .
- Zaczekaj ! - przerwaem. - Postaram si czyta w twoich my-
lach. Na pewno chcesz zaproponowa mi jakie . . . ciastko !
- N o, brawo, zgade ! - zaapaa dowcip.
- Wiesz, czasem, gdy spotykam kogo, z kim czuj niestandar-
dowy kontakt, rzeczywicie potrafi odczyta prostsze myli. Daj
mi rk i pomyl jak liczb od jednego do dziesi ciu . . .
Trafiem, pomylaa siedem ! Peny szok, oczywicie.
- Skd wiedziae, naprawd czytasz w mylach? ! - uwielbiam
t metod, bo jak zgadn, stanowi doskona drog na skrty.
- Tylko u osb, ktre myl w sposb wyjtkowy. Mam te co
do ciebie wyran intuicj. W jakim stopniu zdajesz sobie spraw
z tego, jak bardzo chcesz j pozna? W skali od jednego do
dziesiciu prosz.
- Widz, e lubisz liczby. N o, tym razem dzies i !
- No dobrze, j estem Piter - dzi ewczyna si przedstawi a. -
Przepraszam, teraz si troch spiesz. Jeli chcesz usysze o sobie
par fascynujcych rzeczy, mam czas wieczorem. Dwudziesta druga
U Rycha".
- Do zobaczenia, czarodzieju.
Czy moe by prociej ? W powrotnej drodze do domu zaczepiem
jeszcze trzy dziewczyny. Od jednej znudzonej turystki z Lublina
wziem numer telefonu. Nie pierwszy raz zauwayem, e to, co
ma si wypisane na twarzy, w ruchach i oglnie w postawie, ma
znacznie wiksze znaczenie od tego, co si mwi. Podobno tylko

1 75
Mode wilki

1 O procent komunikacji to sowa. Ca reszt mona okreli zwro


tem mowa ciaa". Im bardziej atwe i naturalne wydawao si uwo
dzenie kobiet, tym bardziej rzeczywicie si takim stawao. Kobiety
same zaczy zwraca na mnie uwag, wysya znaczce umiechy,
czas em si rumieni. Dotychczas mi si to nie zdarzao. Uwodze
nie rozpoczyna si nie w momencie wymiany pierwszych sw, ale
znacznie wczeniej . Kobiety, do ktrych podchodziem, WIE
DZIAY, po co si zbliam, i tak naprawd najwicej rozgrywao
si podczas tych kilku krokw poprzedzaj cych otwarcie. Krtkie
spicie spojrze i reakcja. Pontne zawstydzenie, wyzwanie, czasem
niepewno i lekki niepokj . Rzadziej irytacj a i ch zniechcenia
podrywacza w przedbiegach. W kadej sytuacji naley reagowa
troch inaczej, uywa innych s chematw, przekaza inn tre
i inny rodzaj energii.
Z Ewelin przegadalimy p nocy. Bya studentk psychologii. Nie
pamitam ju, kiedy os tatnio rozmawiaem z kobiet o tajemni
cach umys u w innym celu ni szybkie uwodzenie. Paradoksalnie,
przekonanie o skutecznoci technologii pozwolio mi na znacznie
mniej technologiczne" kontakty z kobietami. Im mniej musiaem
si sprawdza, tym wicej naprawd interesujcych cech dostrzega
em w moich rozmwczyniach. Mczyni, zdominowani koniecz
no ci zro bienia ws zys tkiego, co si da, eby zwiks zy swoj e
szanse na powodzenie, rozmawiaj z potencjalnym upem", a nie
z interesujcym czowiekiem pci odmiennej . Myliwy, uganiajcy
si za zwierzyn, nie ma czasu na podziwianie sposobu ycia, cha
rakteru i nawykw swoj ej potencjalnej o fiary.
Okoo trzeciej nad ranem przypomniaem sobie, e jestem prak
tykujcym uwodzicielem. Cakiem niewykluczone, e zostalibymy
kochankami w tzw. naturalny spos b, jednak wolaem skorzysta
z arsenau niezawodnych rodkw. O koo godziny zajo mi prze
prowadzenie jej, a wa ciwie nas oboje, przez kolejno nastpujce
po so bie stany emocjonalne, takie jak zaciekawienie, zaufanie,
blisko i silne po dnie cenie seksualne. Wie dziaem, e o sidmej

1 76
Przeom

zaczyna prac, wic zakotwiczyem, co si dao. I umwilimy si


na nas tpny wieczr.
Nas tpnego wieczoru poszedem po ni do cukierni. Zamykajc
lokal, bya niezwykle radosna i pena energii jak na dwie go dziny
spania. Na wstpie odpaliem zaoon wczoraj kotwic, chwytajc
j za przegub i mwic - DOBRZE . . . si czujesz po tak krtkim
spaniu?
Nic nie odpowiedziaa, tylko przytulia si i poszlimy Do Rycha",
ale przed lokalem tylko przystanlimy na chwil i ruszylimy dalej,
do mojego bungalowu. Jeszcze jedn rzecz zrobiem po raz pierw
szy od p roku. Nad ranem wylizgnem si z ka, eby w cao
nocnej kwiaciarni kupi jej ryczk . Zasuya.
Zadzwoni Ruchmistrz:
- S uchaj Piter, mam dla ciebie co ekstra. Jak stoisz, to usid.
Us iadem.
- OK. Wolisz wej w trans szybko czy bardzo szybko ? - da mi
tzw. pozorny wyb /
or" .
- Bardzo.
- No to jedziemy, bye ju par razy w transie, a zanim zdasz
sobie spraw, e czuj esz te szczeglne sygnay z ciaa, ktre Ci
jednoznacznie mwi, e ... wchodzisz coraz gbiej w trans, powiem
ci par rzeczy... na temat .... starych ... i mao uytecznych przeko-
na. Zwaszcza tych, ktre jeszcze przeszkadzaj w niektrych
sprawach ... Poniewa z tym jest tro ch tak jak z kupnem nowych
mebli do mieszkania. Kiedy chcesz kupi nowe meble, musisz naj
pierw wyrzuci stare, aby zrobi miejsce na nowe ... Niby oczywi
ste i, kiedy teraz siedzisz ... i syszysz ton mojego gosu, to moesz
zastanowi si, jak fajnie byoby si ... odla, zdajc sobie jednocze
nie spraw, e za kadym razem, gdy lej esz . . . wraz z moczem
naturalnie pozbywasz si starych przekona, robic miej sce na
nowe, by z kadym napoj em, ktry pij esz ... zwaszcza z twoim
ulubionym napojem, przyj nowe, bardziej uyteczne przekonania,

1 77
Mode wilki

ktre sprawi, i osigniesz jeszcze wiksze sukcesy z kobietami ...


A kiedy ju zaczniesz sika, w peni zrozumiesz sens tego, o czym
wanie rozmawialimy.
Nie powiedziaem mu, e chyba nie bardzo ju potrzebuj moty
wacyjnych trans w. Po prostu podzikowaem serdecznie. Z caej
chmary mniej lub bardziej charyzmatycznych uwo dzicieli ten by
jedynym, o ktrym mona byo po prostu powiedzie fajny kum
pel". Wikszo nauczycieli reklamujca swoje treningi informo
waa, e jeli nie bdzie efektw, oddadz pienidze. Temu jedne
mu wierzyem, e naprawd by to zrobi.
Paradoksalnie wanie teraz, kiedy zaczem odnosi spektakularne
sukcesy, poczuem gd wiedzy. Uwodzenie polegajce na zaci
gniciu kobiety do ka jest proste. Max Hedon na swoj ej stronie
reklamujcej wieo przez niego stworzony system Uwo-Combat
twierdzi, e wystarczy pokn czerwon piguk i wyj z ma
triksa. Wa ciwe podejcie w tej kwestii mamy zakorzenione g
boko w genach. Rozumiana w tym znaczeniu nauka uwodzenia jest
czym zupenie innym ni na przykad nauka gry na instrumencie
lub obcego jzyka. Tam trzeba zgromadzi jak najwi cej nowych
umiejtnoci i, trenujc, przeku je w nawyk. Tu przeciwnie. Naley
zapomnie o gromadzonych przez cae ycie informacjach i usu
n je z umys u. Ten etap miaem waciwie za sob. Coraz mniej
potrzebne mi byy patterny, hipnoza i cay ten romantyczny be
kot, eby pj do ka z adn kobiet. Ale jednoczenie coraz
silniej zdawaem sobie spraw z tego, e nie o to w tym wszystkim
chodzi. Przecie do zaatwienia tej kwestii wystarczy tak naprawd
okoo 1 5 0 z wrczone burdelmamie na obrzeach miasta. Steve
Piccus NIE mwi swoim nielicznym uczniom: N aucz ci, jak
zacign kobiet do ka" . Mwi: Naucz ci, jak przeywa
magiczne, niepowtarzalne chwile z kobiet".
Gdy pozbywamy si destabilizujcych lkw, napi i obsesyjnej
chci pjcia z kimkolwiek do ka, pojawia si nowy rodzaj ener
gii. Przestajemy szuka okazji do spuszczenia z krzya" albo udo
wodnienia sobie i innym poziomu wasnej atrakcyjnoci.

1 78
Przeom

Zaczynamy szuka baniowych przygd.


I tak zacz si kolejny etap moj ej edukacji. Bardziej dogbny,
celowy i pozbawiony kompleks w. Dotarem w necie na strony
najsawniejszych uwodzicieli wiata. Zapisaem si na listy subskryp
cyjne i zaczem dostawa maile od takich guru, jak Ross J effries,
Steve Piccus, Mystery, Style, Bad B oy, David DeAngelo. Kady
z nich reprezentowa zupenie inny styl i te chniki. Pos tanowiem
od kadego z nich wzi to, co najlepsze, i stworzy wasny i nie
powtarzalny styl. Buszowaem po polskich i zagranicznych forach
internetowych. Midzynarodowa spoeczno uwodzicieli PU A"
wcale nie bya, jak wczeniej sdziem, elitarn grup dentelmenw,
ktrzy nigdy nie pokc si o dupy. Byy spory, wyzwiska, prby
zawaszczenia cudzych pomysw i powane, czasem opierajce si
o s ankcj e prawne konflikty mi dzy po szczeglnymi szkoami.
Tylko jednego guru cakowicie omijay jakiekolwiek napaci i inwe
ktywy. Steve Piccus by jakby medialnie nieatakowalny. Nawet
przedstawiciele nurtw cakowicie ode gnuj cych si o d NLP
i hipnozy wyraali si o nim z niemal nabonym szacunkiem. Neil
Strauss w Grze opisa gocia jako uwodziciela tak potnego, e
kobiety paciy mu za przywilej zro bienia mu lo da" i j ednego
z najwikszych hipnotyzerw wiata". Po dotarciu na jego stron
i znalezieniu adresu mailowego zasypaem mistrza pytaniami o jego
techniki. O dziwo, odpowiedzia. Grzecznie podzikowa za zain
teresowanie jego skromn osob w tak odlegej czci wiata i obie
ca odpowiedzie na wszystkie pytania po powrocie z dwutygo
dniowej podry subowej do Kanady. Na razie odesa do swojej
taj emnej " strony www.forbiddensextips. com. I tak dowiedziaem
si, e istniej e antyczna, taj emna wie dza o tym, jak spowodowa
u kobiety potny, trwajcy od dwudziestu minut do czterech go
dzin orgazm z wytryskiem (a nawet wieloma wytryskami) . Steve
nagra pi pyt instruktaowych, j ak tego dokona, i sprzedawa
je w necie, informujc, e ich liczba jest ograniczona. Twierdzi, e
ta wiedza musi pozosta elitarna i tylko najbardziej zaangaowani
osign do niej dostp.

1 79
Mode wilki

Stwierdziem, e to chwyt marketingowy, ale gdy wsplnie z Tupa


kiem i Maksem uzbieralimy 400 dolarw i kliknem zamw to
war", okazao si, e sprzeda pyt zostaa wstrzymana. Steve po
moich kolejnych probach o wyskrobanie cho jednego egzempla
rza o des a mnie do jakich pracownikw swojej firmy, tamci
twierdzili, e nie ma i nie bdzie. Po dwch tygodniach takiego
przepychania napisaem: Sawni ludzie, tacy jak ty, maj czas em
nieracjonalne, kawalerskie fantazje. Moe po prostu zapakuj i wy
lij swoj emu kumplowi z Polski?". Zaraz wysyam, przepraszam za
kopoty, bdzie mi bardzo mio, jeli pyt przyjmiesz jako prezent",
odpisa i po tygodniu rozpakowywaem kompendium wiedzy, kt
rej opanowanie podnioso moj e relacje z kobietami na nieznane
/ . .

wczesnieJ poziomy.
Kada kobieta jest fizjologicznie predysponowana do przeywania
orgazmw z obfitym wytryskiem. R nica mi dzy takin1 orgaz
mem a tym klasycznym jest mniej wicej taka jak midzy kichni
ciem a powstrzymaniem si od tego w poowie. Powodem, dla kt
rego zjawisko to pojawia si niezmiernie rzadko, jest napicie, ktre
w wyniku codziennych stresw pojawia si w kobiecych miniach.
Za pomoc hipnozy po czonej z bardzo specjalis tycznym masa
em mona usun te napicia z waciwych miejsc. Gdy ju ich
nie ma, za pomoc kilkudziesiciu specjalistycznych ruchw do
prowadza si kobiet do najintensywniejszego z moliwych orga
zmw, ktremu towarzysz wytryski podobnej do mskiego nasie
nia substancji.
Niestety nie da si tego opisa w Poradniku".

1 80
Porad n i k 1 0 .
Co ro bi, gdy ko bieta mwi N I E", czyl i przeamywan ie
ostatn i ch oporw p rzed se kse m - cz d ruga

Czsto syszymy n o n sensy w rodzaj u : N i e z naczy n ie " a l bo


Naley respe ktowa ko biece prawo do odmowy".

J e l i jeste zwo l e n n i ki e m tyc h pogldw, pom i te n rozdz ia.


Pamitaj jed nak, e bardzo czsto n ie" moe oznacza co ca
kiem in nego. Moe znaczy: N ie chc wyda si atw". Moe te
oznacza: N ie jeste m pewna" albo Chc, ale troch si boj".

J aki ko lwiek j est powd o d m owy, dwie n aj go rsze rzeczy, j a kie


moesz zrobi, to :
1 . Kci si z n i o to .
2 . Wycofa si.

Pierwsz rzecz, jak naley zrob i, to przewidzie, e pojawi si


ostatn ie opory przed seksem (OO PS) i rozbroi je wczeniej . Suy
do tego metoda zwana kradzie obiekcj i .

KRADZ I EZ O B I E KCJ I
Powiedzmy, e jeste ze swoj wybran k w i ntym nym pom ieszcze
n i u . Caujecie si nam itn ie. N ie czekaj , a usyszysz nagle: Prze
sta, to dzieje si za szyb ko ", tyl ko SAM TO POWI E DZ !

Dziwne? Wcale n i e . Zauwa, j a k wiele zyskasz za pomoc takiego


stwierdzen ia. Po pierwsze, uspokoi si. Sko ro Ty masz takie obiek
cj e, to ona j u n ie m u s i . Po d rugie, poczuje, e jest z ki m, kto
myli tak jak ona. Po trzecie, u n i kn iesz szuflad ki faceta, ktry myli
tyl ko o jed nym ".

181
Mode wilki

Moesz to zro b i na wiele sposobw. N a przykad :


- Chyba n ie powi n n imy si tak nam itn ie caowa na pierw
szym spotka n i u , a ja n ie powi n ienem jed nocze n ie pieci twoich
piersi - oczywicie a n i na chwi l n ie przestawaj tego robi.
- Suchaj, czy my n ie za szyb ko si posuwamy? - le kka dwu
znacz no zadziaa na Twoj ko rzy.
OOPS wystpuj u wikszoci kobiet. Stosuj kradzie obiekcj i "
zawsze przy pierwszym podejci u , nawet je l i n ic n ie wskaz uje
na to, e mog by kopoty.
N iestety, moe si zdarzy, e pom i mo wszystko usyszysz jeden
z tych ge n ial nych te kstw w rodzaj u : N ie pocigasz m n ie " a l bo
Zosta my przyjacim i ".
C, jeli tak powiedziaa, bo ma po prostu problem z seksem, na
przykad zostaa skrzywdzona w dziecistwie, to masz kopot. Jeli
to stwierdzisz, osobicie doradza m grzeczn i e od prowadzi j do
d rzwi . Chyba e ch cesz zosta jej terape ut.
Jeli jed nak l u bi seks, a uwaa, e jej n ie pocigasz, wtedy wszystko
przed Tob! Moesz jeszcze wygra - i to w piknym styl u ! Poni
ej ki l ka sprawdzonyc h , podstpnych metod, jak tego dokona.

STARE RAMY
To moim zdan iem naj lepsza i najbardziej podstpna metoda. Ba
zuje na tym, e je l i kto fizjo logi cz n ie dopasuje si do jakiego
sta n u u mysu, to faktyczn ie si w tym stanie znajdzie. Dziaa m n iej
wicej tak:
Zaatakowae i zostae od rzucony na przykad za pomoc zdania
w rodzaj u : N ie pocigasz m n ie". Zaczynasz przeprasza za to, e
le zrozu m iae jej wskazwki . Powiedz co w tym styl u :
- Wybacz, zawsze jeste m ko m p letn ie do n iczego, je l i chodzi
o odczytywan ie, co kobieta ma na myli. Moe mogaby mi w tym
pomc? Wiem, e to gu pio brzmi, ale chciabym si nauczy, jak
n ie popen i a takich bdw w stos u n kach z kobietam i .

1 82
Co robi, gdy kobieta mwi NIE", czyli przeamywanie ostatnich oporw przed seksem

Prawdopodobn ie si zgodzi. Te raz mwisz :


- Przypo m n ij so bie chwi l, kiedy bya z mczyzn, kt ry na
prawd ci pociga. Czy mogaby pokaza, jak wygldaa wtedy
twoja twarz? - rozem ieje si, ale ci po kae. - O K, a m ogaby
pokaza, jak wyglday twoje usta, czy byy otwarte? W jaki sposb
patrzya?
- A oddech, jak oddychaa? Moesz pokaza?
- Jak siedziaa? Jaka bya twoj a postawa ?
- A jakich u cz u , zamykaj c na chwi l oczy, bya wiadoma
w swoi m ciele? Jak zaczy si budowa?
Gdy dostrzeesz, e wchodzi w podany stan, masz dwie moli
woci. Moesz zakotwiczy i od pali kotwic podczas nastpnego
podejcia albo atakowa natych m iast w nastpujcy sposb :
- A co czuaby, gdybym dotkn ci tu i teraz, o tak - i oczywi
cie del i katn ie dotkn ij j po twarzy wierzchem doni. Potem dziaaj
zgod n ie z wczen iejszym i wskazwka m i .

P RZE D E F I N I OWAN I E
To podejcie jest typowo werba l ne. Gdy prbuje karm i Ci te k
ste m w rodzaj u : N i e pocigasz m n ie", od powiadasz :
- To, co mwisz, oznacza, e istn iej ludzie (GOS), ktrych poten
cjau jeszcze nie od krya, a kt rzy mog dostarczy ci niesamowitej
radoci i przyjem noc i .

KO N S E KW E N CJA
- Mwic m i to, sprawiasz, e chc ci jeszcze bardziej . Tak j u
mam, e kiedy kobieta m n ie od rzuca, wzbudza to we m n ie
ogromne podanie.
Teraz zaczn ij j ponown ie caowa. Gdy jeszcze raz powie, e
jej n ie pocigasz, bdzie to zn aczyo, e Ci uwodzi .

1 83
Mode wilki

SZO K

- Pocigasz? A kto powiedzia, e ty pocigasz m n ie ? l Tu n ie cho


dzi o poci gan ie. Tu chodzi o n iepowtarzal ny i ekscytujcy seks,
kt rym mog ci obdarzy.

H UMOR

Tym raze m prze rywasz jej wzo rzec, tak jak po p rzed n io, tyl ko
grzecz n iej :

- Oj , przepraszam, wybacz m i . - Idziesz do ku ch n i i zakadasz


na gow papierow torb. Wracasz i mwisz - Teraz w porzdku ?

W I NA

Jed n z naj bardziej wstrzsajcych rzeczy d la kobiety jest widok


paczcego mczyzny.

Ta metoda wym aga od Ciebie troch zdol noci akto rskich . J e l i


C i od rzucia, ods u si lekko, obej m ij rka m i swoj gow i spo
koj n ie zacz n ij szloch a, mwic - Wybacz m i . jak moge m
przypuszcza, e kobieta taka jak ty . mogaby m n ie chcie . -
pacz co raz bardziej i bardziej - pozwl m i na chwi l usi .
O K, odwioz ci do do m u . - je l i jeste w jej dom u , je l i
w Two i m , n ie mw tego, bo jeszcze mogaby si zgodzi[ - J u
n igdy n ie zaznam spokoj u . trzymania ci w ram ionach . ko
chania ci . . . - pacz i pacz - n igdy wczen iej n ie bye m z tak
wspania kobiet jak ty . . . - zaczn ij paka w sposb niekontro
lowany - Czy znajdziesz w sobie . . . potrzeb . . . - wyj l - eby
obdarzy m n ie ostatn i m pocau n kiem . ebym wrd s m u tku
i bez nadziei m ia co wspo m i na ? [

Gwarantuj, e je l i ma cho od ro b i n serca, pocauje Ci. Moe


nawet odda Ci si, eby n ie su cha tego b i adolen ia[

( H m . tej ostatn iej metody nie traktuj zbyt powan ie) .

1 84
Cz. IV

Na fali

Rozdzia 1 3 .

Perfekcj a

Po wynegocj owaniu w typ owo po znaskim stylu o dpowiedniej


obniki pojechaem na Black Bet, zaawans owane szkolenie NLS
dla absolwentw kursu podstawowego. Trenerzy mniej ju chyba
zabiegali o blichtr, bo tym razem zamiast w ekskluzywnym hotelu
w sercu miasta zebralimy si w niewielkiej salce Instytutu Neuro
lingwistyki w odlegej czci Saskiej Kpy. Szkolenie BB zorganizo
wane byo bezporednio po kolejnym kursie podstawowym i dla
tego oprcz starych znajomych sporo byo nowych twarzy, gwnie
modziey. Spniem si odrobin i wszedem w chwili, kiedy Lech
Dbski wyjania zawioci podwjnego kotwiczenia. adna bru
netka poddajca si jego zabiegom wygldaa na gboko zahipno
tyzowan. Wszyscy robili notatki.
Rozejrzaem si po sali. Zebraa si nieza mietanka. Andy, kt
rego rola lidera w wiecie uwodzenia bya coraz mniej kwestiono
wana, siedzia rozparty z nieodczn kpic min. 1 40-kilogramowy
Greg zasyn w midzyczasie wywiadem udzielonym w Claudii",
gdzie opowiada barwnie o swoich podbojach i sta si sztandaro
wym przykadem na to, e powo dzenie u kobiet ma niewiele
wsplnego z wygldem. Tupak wyspecjalizowa si w uwodzeniu
w sieci. Buszowa po serwisach randkowych, rozsya sieciowe pat
terny swojego pomysu i ciga z caego wiata wszystkie nowoci.
Szakal, chudy, wys oki, pozuj cy troch na zmczonego yciem
Na fali

artyst, znany by ze skonnoci do udzielania bardzo rozbudowa


nych porad na forum. Mao syszao si o jego godnych opis ania
sukcesach z kobietami, ale lubi urzdza happeningi w stylu per
formance. Niedawno przebrany za klauna wrcza napotkanym na
Krakowskim Przedmieciu kobietom prezerwatywy ze swoim nu
merem telefonu. Przedwczoraj wrci ze Stanw, gdzie wzi udzia
w kursie NLP bezporednio u Bandlera, najwikszego wiatowego
guru w tej dziedzinie, i twierdzi, e prawdziwa wiedza w jakim
kolwiek temacie jest za morzem. Tu s tylko nieudolni naladowcy.
Wygldao na to, e przyszed bardziej w celu przewiadczenia si
o tej prawdzie ni dla zdobycia nowej wiedzy.
Mj warszaws ki gospodarz, Max Hedon, siedzia rozparty zgod
nie z zasad, e samiec alfa ma zajmowa duo miejsca. Jak zawsze
cechoway go spokojne, wywaone ruchy oraz dostojny i zagad
kowy p umiech. Obserwujc tego gocia od chwili, kiedy prze
straszony i spity jak wszyscy przekroczy magiczn barier w ho
telu Harenda, widziaem przy kadym kolejnym spotkaniu co, co
nazwabym nieuchronnym perfekcjonizmem. W cigu niecaego
roku zaliczy wicej rnych szkole ni ja przez cae ycie. Kad
nowo nabyt umiejtno wiczy z trudnym do przecenienia zaan
gaowaniem tak dugo, a stawaa si czci jego natury. Tworzy
wanie wasny pro gram nauki uwodzenia, oparty, jak twierdzi,
na maksymalnej prostocie i na przekonaniu, e waciwe podejcie
do kobiet mamy w genach. Mike z Krakowa sta si specjalist od
eksperymentw w rodzaju: Przepraszam, czy bya kiedy wkad
na haka". Potem ze miechem tumaczy zaskoczonej dziewczy
nie, e idzie na ryby i potrzebuj e przynty. Nie za mdre, ale roz
bawione dziewczta byy najlepszym dowodem, e majc waciwy
stan, mona powiedzie wszystko. Robo - Skywalker ze Szczecina,
by chyba najpracowitszym z uwo dzicieli. Z ze garmistrzows k
regularnoci codziennie przeznacza dwie godziny na chodzenie po
ulicach w celu zawarcia nowych znajomoci. Luzak, Jerry i Mariachi
byli jednymi z tych, ktrzy nie przeamali oporw i - tak jak ja
do niedawna - szukali nowych rde mocy. Rozumiaem ich

1 86
Perfekcja

bardzo dobrze . Efekt placebo, czyli euforia, mija do szybko po


kursie, zwaszcza jeli treningi zostawia si na pniej, ale nikt ju
nie chce pogodzi si z faktem, e tak naprawd nic si nie zmie
nio. Chc czu to samo, tyle e permanentnie. I nie ma tu jakiej
jednoznacznej zalenoci midzy tym, jak gbokie masz kopoty
z kobietami, a tym, jak szybko zostaniesz skutecznym uwodzi
cielem. Widziaem goci ble dncych na sam myl o zamienieniu
paru sw z obc kobiet, ktrych kompleksy miny jak rk odj
po pierwszym kontakcie z NLS-em. Z drugiej strony byli tacy jak
ja, ktrzy nie mieli z tym wczeniej a tak wielkiego problemu, ale
na kompleksow zmian musieli po wici duo wicej czas u.
W czasie przerwy Pawe Sowa zaprosi mnie na obiad. Troch si
w midzyczasie zaprzyjanilimy z racji wsplnych zainteresowa
sportami zimowymi.
- Ewidentnie wida, e jeste jaki inny - powie dzia, wcinajc
sushi. - Wygldasz, jakby ci piorun jebn i rozwietli hory
zonty. Co si wydarzyo ?
Mogem powiedzie cokolwiek, ale nie zmyla si Sowie. Niedawno
demonstrowa mi technik polegajc na odrnianiu zda praw
dziwych od zmylonych. Wyapa bezb dnie pi prawdziwych
i pi faszywych, obserwujc moje oczy. Czyta z ruchw biaek
oczu i nic nie pomogo, gdy wyranie powiedzia mi, w jaki sposb
to zrobi. Prbowaem, mwic rne kwestie, patrze w inn stron,
ni powinienem, a skubaniec zgad i tak.
- Byem na szkoleniu u Andy' ego - przyznaem si - trudno
porwna to z wasz akcj, szczeglnie w kwestiach perswazji i hip
nozy jestecie niepodrabialni. Ale j est jedna rzecz, ktr powinni
cie natychmiast zmieni. Praktyka.
- To znaczy? - chyba nie s ysza o konkurencji.
- Widziae tych wszystkich podnieconych kolesi na sali patrz-
cych na was jak na bogw? Osiemdziesit procent z nich bdzie
przeywa ten sam stres co ja. Na razie s przekonani, e wiat

187
Na fali

ley u ich stp. Ale gdy rozjad si do domw i euforia wyganie,


wrc dawne lki i nie prze ami si, eby zacz po dchodzi do
kobiet. Bd uwaali, e szkolenie jest wspaniae, tylko z nimi co
jest nie tak. Tych wszystkich goci trzeba wzi za mord i pokaza
wszystko w praktyce.
- Hm - zastanowi si - nie syszaem, eby kto na wiecie tak
robi, ale chyba masz racj. - I w tym momencie usyszaem naj
bardziej nieoczekiwane i abstrakcyjne pytanie:

- PODJBY SI?

- Co, ja? ! Zwariowae ? Sam jeszcze nie do koca pozbyem si


oporw. Nie artuj. Myl, e wyjcie w teren podniesie rang wa
szych szkole jak nic dotychczas .
- Piter. Nikt z nas si tego nie podejmie, to nie w naszym s tylu.
I nie pytaj dlaczego. Tym musi zaj si kto inny. I chc, eby to
by ty. Proponuj wspprac. W czasie przerw zabierasz chopakw
do marketw, a po zaj ciach do klubu. Nie mw mi, e si nie na
dajesz. Znam si na tym. - Zabrzmiao to niezwykle tajemniczo
i budujco, ale byem zmuszony odmwi. Nie czuem si jeszcze
gotowy do uczenia innych, wic nawet tej klasy mistrz perswazji
mnie nie przekona. Sowa, wiedzc, e jestem mo cno w temacie,
zapyta, czy nie organizuj jakiej narciarskiej wycieczki. Organi
zowaem wyjazd do austriackiego Kaprun z kilko ma kolesiami
z Poznania i Eklerem. Ekler, nieo dczny towarzysz studenckich
imprez, niewiele si przez te lata zmieni, poza tym, e zdy zao
y trzy rodziny i troch uty. Pomylaem, e konfrontacja uczo
nego mistrza uwodzenia z emanujcym testosteronem naturalem"
moe by interesujca, i zaplanowalimy wsplny wyjazd.
Przypuszczenie, e nadaj si do prowadzenia s zkolenia, nie byo
ostatnim windujcym moje ego szokiem tego dnia. Po zajciach ja,
Ro bo, Max i trzech modziakw wieo po kursie poszlimy do
Foksal 1 9 . Dw ch kolesi poszo o d razu do baru i obs tawili si
mo cnymi drinkami jak tarcz. Grze ze lska, ktry mwi, e

1 88
Perfekcja

ksyw wymyli sobie nie wczeniej, ni zaliczy pierwsz dziew


czyn w swoim yciu, trzyma si mnie bez przerwy. Trenerzy NLS
na kadym kolejnym szkoleniu z mniejszym przekonaniem twier
dzili, e nocne kluby s niewa ciwym miejscem do poznawania
kobiet, ale wci nie popierali tej idei. Grze, nieco niedowierzajc,
e b dziemy robili cokolwiek innego, ni przywyk, chodzi za
mn krok w krok. Bardziej dla pokazu ni z os obistych powodw
zaczepiem kilka dziewczt. Wszystkie reagoway zgodnie ze sztuk,
umiechajc si i prbujc przeduy pogawdk. Ale tym razem
przyszlimy tu nie na po dryw, tylko pogawdzi i wymieni si
uwagami z kursu. Poszlimy wic z Grzesiem poszuka wolnego
stolika i po czeka na reszt towarzystwa. Trzech modych kolesi
dotrzymuj cych towarzystwa atrakcyj nej blondynce nie byo
zachwyconych, e si dosie dlimy.
- Ciekawe bryle, nie byo mskich? - skomentowa ge nialnie
moje okulary jeden z nich. Jawna zaczepka. Signem po wiedz
z zakresu jzyka wpywu i manipulacji. Jeli jaki temat zaczyna
by niewygodny, naley go PRZEDEFINIOWA .
- To wietnie, e dostrzege wyjtkowo moich okularw. Nie
wszyscy s tacy spostrzegawczy, eby zauway, w jakim stopniu
oryginalny gadet moe zwrci uwag innych. I nie chodzi tu
o to, na ile ciekawe okulary wyrniaj si wrd tych pospolitych.
Tu chodzi o to, na ile osoba, ktra je nosi, przyciga uwag mniej
wyrafinowanych osobnikw. Mam kilka egzemplarzy, kade inne.
I wiesz co? Nie masz poj cia, jak rodzaj okularw moe wpyn
na rodzaj ludzi, ktrzy si tob interesuj. Zupenie inne zakadam,
gdy chc pozna intelektualistw, a inne, gdy faj ne dziewczyny.
Te dzisiejsze s na gamoni.
Gdy towarzystwo si rozbrec tao, a mj adwersarz zblad, zaa
godziem sytuacj, mwic - Zartowaem, wyluzuj ! Wygldasz na
bardzo inteligentnego gocia. Znam si na tym troch, bo pro
wadz centrum chiromancyjno-odkrywcze - nie wiem, skd mi
to przyszo do gowy, ale efekt zosta osignity. Grze, ktry na

1 89
Na fali

pocztku spry si, przekonany, e bdzie mordobicie, patrzy


wyczekujco, nie wiedzc, jak mnie wesprze. Wszyscy pytali, co
to jest. Nigdy nie odpowiadaj wprost na pytania", uczy David
DeAngelo w swoich newsletterach.
- Widzisz, kady rozsiewa wok siebie energi i dziki temu, jeli
si wie, w jaki sposb, mona wstpnie wyczu poziom inteligencji
os oby w pobliu. Dokadne dane masz na doni. Poka - mody
posusznie po da rk. Wziem jego do w swoj, popatrzyem
chwil i gwatownie puciem przeraony", krzyczc - O kurwa!
- C o si stao, co tam wida ? - pytali wszys cy, a blondynka
w szczeglnoci.
- Przezro czysta! Tak jakby niezmcona adn myl! Tylko raz
w yciu widziaem co takiego. Kiedy waciciel zoo poprosi mnie
o zbadanie t metod pawiana, ktremu si w gowie pomieszao
i zacz spada z gazi ! - zdrowy miech po chwili konsternacji
wiadczy, e amator chamowatych zaczepek zosta z gry wyeli
minowany. W midzyczasie dosiedli si prosto od baru podchmie
leni Ruchmaster (nie myli z Ruchmistrzem) i Spiker, NLS -owe
wieaki. Bardziej z przyzwyczajenia ni z innych powodw zwr
ciem si do blondynki.
- Na twj temat te co wiem. Z ruchu gaek ocznych wyranie
wynika, e jeste osob z du zdolno ci do wizualizacji i kiedy
mylisz, to tworzysz w gowie obrazy. - Cakowity truizm, kady
tak robi, ale patrzya jak na jasnowidza.
- Susznie. Nie sdziam, e mona to odkry. Powiesz jeszcze co
ciekawego ?
- Jasne ! Przed standardowym facetem moesz ukry do osiem
dziesiciu procent swojej prawdziwej os obowoci, przede mn uda
ci si do dwudziestu. Czy ktry z tych panw jest twoim chopa
kiem? - zapytaem, wskazujc gupio umiechnitych trzech kolesi.
- Nie, to moi przyjaciele - odpowiedziaa.

190
Perfekcja

- W j akim s topniu, w skali o d j e dnego do dzi esi ciu, zdaj esz


sobie spraw, e jeli atrakcyjna, wyjtkowa kobieta chodzi wsz
dzie z przyj aci mi, to znacznie trudniej jej spotka fantastycz
nego mczyzn, ktry dos tarczy jej niezapomnianych prze y
i wspomnie?
- No, tak na osiem. - Jzyk wpywu i manipulacji trudno prze
ceni w kontaktach z kobietami. Regua jest taka, e j eli dysku
tant raz co potwierdzi, to potem si ju z tego nie wycofuje. Jeden
z przyjaci" chcia mi jako dokopa, wic sign po jego zdaniem
najbardziej oczywisty or:
- Stary, ile ty masz lat ?
- Od pasa w d czy w gr? - Cocky and Funny" stosowaem
automatycznie. - W d dwadzie cia.
Dooyem te tekst was nego pomysu - Jeli widzis z wietny
samochd, wiesz... wspaniaa linia z charakterem, a pod mask zwie
rz, e as falt wyrywa, wyrnia si drastycznie na tle 1nodych,
ale . . . byle jakich samocho dw bez wyrazu, no i chcesz pouy
wa go tydzie, dwa, nie przez p ycia, to . . . jakie znaczenie ma
jego wiek?
Kolesie zastos owali si do zasady: J ak nie moesz kogo poko
na, to si przycz".
- Ale mas z zaj ebiste gadki ! Naprawd prowadzisz to centrum
chiro-cotam? Kurwa, chciabym by taki w twoim wieku! - Regua
Mystery'ego: Najpierw zdobd samcw w stadzie" zastosowaa
si sama. Wrciem do rozmowy z Agat (przedstawia si w mi
dzyczasie) .
- Wyglda na to, e pod t interesujc aparycj kryje si nietu
zinkowa osoba. Dlatego chciabym, eby przysuya si troch
nauce. Pisz wanie poradnik dla mczyzn na temat waciwych
metod kontaktw z kobietami (uywaem tego schematu na dugo,
zanim faktycznie zaczem pisa) . Pewnie czasem udaj e ci si urwa
od swoich trzech przyjaci i, biorc pod uwag twoj urod, na

191
Na fali

pewno bywasz zaczepiana przez mczyzn. Pisz wanie o naj


gups zych zaczepkach. Twoje dowiadczenia prosz.
- C , jako nic mi nie wita - w dziewi ciu przypadkach na
dziesi sysz tak odpowied, wic nie zaskoczya mnie. Doko
czyem rozbawiciela", proszc o wybranie naj gupszego z trzech
wskazanych tekstw. Powiedziaem, e stosujc magi, mog roz
pozna jej najwaniejsze cechy charakteru, potem daem si upro
si" na taki tekst psycholo giczny, pod warunkiem e odej dziemy
w spokojniejsze miejsce. Siedzc przy schowanym w kocu sali
stoliku, zamiast testu powiedziaem kilka hipnotycznych patternw,
zako twiczyem i przeprosiem j, mwic, e musz wraca do
kolegw. Po dwch krokach zatrzymaem si, odwrciem, popa
trzyem jej przenikliwie w oczy i us iadem, zagadkowo " mierzc
j wzrokiem. Umiechna si wyczekujco.
- A moe . . . ty jeste jedn z tych kobiet, ktre zasuguj na co
naprawd wyjtkowego . . .
- Masz wtpliwoci? Zasuguj na wszystko, co najlepsze - to
bya bardziej zachta ni przechwaka.
- Jeli masz odwag przeywa rzeczy, o ktrych inne kobiety
nie maj pojcia, i uwaasz, e naley ci si w yciu wszystko, co
najlepsze, to mog ci co obieca. Widzisz, pomimo e wspaniale
si przy tobie czuj , takie rzeczy jak seks s mi dzy nami nie
wskazane.
- Dlaczego ?
- Wiesz, rnica wieku, krtka znaj omo i rne inne stereotypy.
Ale istnieje tajemna, zaginiona przed wiekami wiedza o tym, jak nie
uprawiajc seksu, kobieta moe nauczy si przeywania trwajcego
kilka go dzin, niesychanie intensywnego orgazmu z wytryskiem.
Powziem wanie decyzj, e ci tego naucz. Przepraszam, e nie
dzi. Na razie wezm od ciebie telefon i spotkamy si niebawem.
Nie wiedziaem, czy jak troch oprzytomnieje, to si nie przestra
szy. Za to wiedziaem na pewno, e si nie rozczaruj e.

1 92
Perfekcja

Nastpnego ranka w kawiarni na Saskiej Kpie dosiedli si do mnie


przy niadaniu Grze, Ruchmaster i Spiker. Patrzyli na mnie z na
maszczeniem.
- Suchaj Piter, ile czasu zajo ci dojcie do TAKIEJ PERFEK
CJI? - zapyta niemiao Grze.
- Jakiej perfekcj i? - nie apaem jeszcze, e chopaki mnie po
prostu podziwiaj.
- No, to wczoraj przy stoliku . . . to byo niesamowite ! Sprztne
lask sprzed nosa trzech kolesi. I to w jakim stylu!
- Wiecie, recytowaem schematy i tyle - byem troch speszony
ich atencjq i czuem si jak malowany paw. Niedawno walczyem
z oporami i stresem, a teraz trzech goci traktowao mnie jak guru!
Wyjaniem im, e autorytetw powinni szuka gdzie indziej, ale
nie dali si przekona.

193
Porad n i k 1 1
Jak zam kn sprzeda, czyl i co ro bi,
gd y j u znalaze si z kobi et w i n tym nym pom i eszczen i u

Podstawow zasad jest:

N I E NAL EY S I U S P RAW I E D L IWIA


Z NASZVC H M S KI C H P RAGN I E .

Ta regua istotna jest podczas caego procesu uwodzen ia, ale naj
bardziej na tym etapie. Jeste mczyzn, wiesz, czego chcesz, i n ig
dy n ie dawaj si wmanewrowa w ad ne poczucie winy z tego
powod u . Te ksty w rodzaj u : Myl isz tyl ko o jednym, jak wszyscy
faceci " s zazwyczaj podwiadomym testem sprawdzajcym, na i le
wytrzymasz presj. Gdy zaprosia Ci do siebie albo pozwolia si
zab ra do Twoj ego d o m u , to zn aczy, e oboj e c h cecie se ksu .
Ko n i ec. Kro p ka. B rak wyjtkw.

Ale to wcale nie znaczy, e od tej pory wszystko zrobi si samo".


Nadal bardzo wiele zaley od Ciebie i Twoich u m iejtnoci. C.
Jeli dobrze uye patte rnw, rzeczywicie moesz l iczy na to,
e atm osfera sta n ie si wystarczaj co go rca, eby w natu ral ny
sposb doprowadzi do seksu. Ale n ie zawsze jest tak ideal n ie. Pod
spodem zam ieszczam sprawdzo ne metody, jak w n ieh ipnotyczny"
spos b doprowadzi do tego, o czym marzy kady mczyzna
i ko b i eta . Do wyj tkowego, ogn istego se ks u .

1 94
Co robi, gdy ju znalaze si z kobietq w intymnym pomieszczeniu

1 . B I E RZESZ, CO C l S I NAL EZY

Co przecitny facet robi, gdy znajdzie si sam na sam z kobiet?


Powiem Ci co.
N aj p ierw prowadzi jak gad k, podczas kiedy o n a parzy kaw .

Potem nerwowo sodzi i m iesza, mylc i ntensywn ie, kiedy bdzie


waciwy moment, eby zaatakowa.
Moe si zdarzy, e siedzi obok n iej na kanapie, kom b i n ujc, jak
w natu ral ny sposb si przysu n.

Czas pynie. N ic si n ie dzieje, sytuacja coraz bardziej wymyka si


spod kontroli. Wypi, co m ia, i idzie do azien ki, eby zyska troch
czasu i przemyle strategi.

Prawdopodobn ie dojdzie do wn iosku, e czas najwyszy co zro


bi, wic przysuwa si troch bl iej i ostron ie kadzie jej rk na
ram ien i u . Zaczyna niem iao gadzi jej wosy, obserwujc reakcj.
Metoda bierzesz, co ci si naley" pozwala u n i kn tych wszyst
kich bzd u r. Pon iej opisuj, jak dziaa .

Zaprosia Ci do siebie na kaw. Pozwalasz jej na chwi l oddech u,


podczas gdy kawa si zaparza. To jest ki lka ostatn ich m i n ut, kiedy
ona bdzie moga czu si w Two i m towarzystwie wolna od na
m itnych emocj i .

Kawa jest gotowa, ona nalewa do obu fi l ianek. Czekasz, a we


mie pierwszy yk, i od tej pory przestajesz mwi. Po prostu zamy
kasz si i zaczynasz intensywnie patrze jej w oczy z tajem n iczym
pum ieszkie m .

Zauway to i prawdopodobn ie zapyta, o co chodzi. W tym mo


mencie SPOKOJ N I E, POWO LI i S U G ESTYWN I E od swoj fi l i
an k, zab ierz jej i postaw na stole. Popatrz na ni jeszcze przez
chwi l, we jej twarz w rce i ogn icie pocauj .

Takie zachowanie wysya do jej podwiadomoci jasn i si l n i nfor


macj, z jaki m rodzajem mczyzny ma do czyn ien ia. Osigne

195
Na fali

swj ce l, mwic B EZ SW : Jeste moja, male ka, czy chcesz,


czy n ie. Pragn ci i n ie zam ierzam si z tego powod u usprawie
d l iwia".

Najwaniejsze w tej metodzie jest to, by N I E MWI N IC ! Jak si


odezwiesz, zruj n ujesz wszystko . Bardzo wane jest te, eby ru
chy byy spokoj ne, powo lne i wyko nywane z namaszczen iem, nie
szybkie i ne rwowe, jakby si ba, e Ci zatrzyma.

Oczywicie n ie moesz zapomnie o rozbrojen i u OOPS, czyli przer


wa pocaunek i powiedzie : Czy to n ie dzieje si za szybko ? " .

2 . D RAZN I E N I E

W tym podejci u zachowujesz si, j akby by cakowicie pewien,


e ona marzy o spa n i u z Tob tu i te raz, ale Ty n ie jeste zdecy
dowa ny.

Mwic co, przysu si do n iej, wyra n ie dajc do zroz u m ien ia,


e chcesz j pocaowa. N iezalenie od reakcj i nagle si odsu. Id
do azienki a l bo do ku c h n i zrobi sobie d ri n ka. Gdy tak dziaasz,
ona nie wie, co myle. Jest jakby zawieszona i w tym stanie istn ieje
d uo m n iejsze prawdopodobiestwo, e odepch n ie Ci w decy
d ujcym momencie.

Gdy powie co zabawnego, um iech n ij si, przybli i deli katn ie po


gad po twarzy zewntrzn czci do n i , m wic: Ale zabaw
na z ciebie laseczka". Zrb to spo koj n ie i sugestywn ie, patrzc jej
gbo ko w oczy. Znw si wycofaj .

Potem, podczas rozmowy, ziewn ij nagle, popatrz na zegarek i po


wi edz : Czuj si troch z mczo ny, pogawdzi my o tym i n nym
raze m " . Je l i jeste u n iej , powiedz : Odwioz ci do dom u "
i rzeczywicie zachowuj si, jakby chcia wychodzi. Kiedy stoi
w p rzed po koj u , we j nagle w ram io n a i ogn icie pocauj . To
ostatn ia rzecz, jakiej si spodziewa, a n iespodziewane rzeczy
dziaaj zawsze naj lepiej .

196
Co robi, gdy ju znalaze si z kobietq w intymnym pomieszczeniu

3 . F I NALIZACJA

Podczas kiedy prac uj esz nad dop rowadze n i e m do se ks u , m u


sisz po kaza jej, e jeste zdeterm i n owany i cakowicie pewny,
e dosta n i esz to, co chcesz.

N ie marnuj zbyt wiele czasu przy jej ustach . To wiel ki bd, kt ry


popenia wikszo facetw. Bardzo dugie pocau n ki s dobre tyl ko
na fi l mach . Tak szyb ko, j a k mo n a, przej d do caowa n i a szyi.
Podczas gdy to rob isz, chwy jedn rk jej pier. Del ikatn ie pocie
raj do n i. Gdy n i e m a o po r u , ople r ka m i jej poladki i nawet
troch ci n ij . W te n spos b dajesz sygna - jeste m kr lem i to
jest moje te ryto ri u m . Sp rawd my, czy zech c je eksplorowa.

Zam iast prbowa od razu dosta si pod majtki, raczej zsu r k


i zacznij przez spod nie (lub spd nic) pociera do n i jej ko o
now, w gr i w d, m n iej wicej wzdu szparki . To powi n no
spowodowa pierwsze oznaki typowo seksualnego pod n iecen ia.

N ie pr b uj ciga biusto nosza, zan i m n ie zaczn iesz caowa jej


piersi. To czsto powod uje n iepotrzebny opr. Po prostu podwi
jej bl uzk, zdecydowanym ruchem u n ie biusto nosz do gry i za
cznij ssa sutki (na zm ian) . Chwy ustam i i zrb podcin ienie,
jed noczenie jzykiem lic okol ice sutka, sam brodawk dotykaj
de l i katn ie od czasu do czasu . Ki l ka razy u derz" brodawk jzy
kiem .

J e l i nosi spod n ie, zs u gow d o jej krocza i pocauj , a n awet


del i katn ie ugry. Moesz przy tym zam rucze albo l u bienie za
warcze. To rozad uje atmosfer i do pod n iecen ia doda troch
h u moru . Wtedy chwy za pasek, jeli nosi, i cignij jej spodn ie.
Ko mpletn ie si tego n ie wstyd. Je l i mol iwe, cigaj spod n ie od
razu z majtkam i. I m bardziej zdecydowan ie, tym lepiej . N I E WA
HAJ S I ! De l i katno a n iezdecydowanie to dwie z u pen ie rne
rzeczy ! Kobieta zawsze czuje si n iekomfo rtowo, gdy si wahasz.

197
Na fali

Wr do caowa n ia piers i , a l e ty m razem trzy maj r k na jej


wzg rku o nowym, de l i katn ie pocieraj c echtaczk rod kowym
palce m . N ie wkadaj palcw do ro d ka.

Po ki l ku m i n utach takich pieszczot znw zni si do cipki. Pocauj


raz l u b dwa i zacznij l iza echtaczk. A oto tajemny sposb na
zwielokrotn ien ie rozkoszy pyncej z pieszczot echtaczki : u klkn ij
tak, eby Twoja gowa bya na wysokoci krocza siedzcej na
krawdzi ka kobiety. Jej uda maj spoczywa na Twoich ram io
nach . Wskazujcym palcem lewej r ki rozs u fad k skry zasa
n iajc echtaczk . Prawym ws kaz ujcym zrb to samo z d ru
giej strony. echtaczka wyl izgn ie si i bdziesz j widzia w caej
okazaoci . Wtedy nacin ij kci u kiem u podstawy echtaczki i przyci
skaj cay czas podczas l izan ia i caowan ia, n ie roz l u n iajc chwytu
a n i na chwi l. Efekty przejd Twoj e oczekiwan ia. Kl uczowe w tej
tech n ice jest to, eby pom i mo ruchw m ied n ic, kt re kobieta
zwykle wyko n uje w takiej sytuacj i, n ie pozwo l i, aby kci u k si
zsu n albo z i n nego powod u zwo l n i ucisk. Pozostaym i palcam i
i drug rk dociskaj jej wzgrek onowy, co pozwo li Ci kontro
lowa jej ruchy i do pasowa si do n ich .

Od tej pory moesz zacz regu larny seks. Na temat, co robi, gdy
j u Twj wojown i k znajdzie si w jej wntrzu, napisano m nstwo
pod rcznikw (takich jak Kamasutra itd.). Jeli jed nak chcesz swoje
u m iejtnoci w tym wzgldzie wywi ndowa na pozio my, o jakich
Ci si n ie n io, wej d na stron Steve 'a Piccusa : www. forbidden
....sextips.
. com . Moe uda Ci si zamwi pyty, na kt rych Steve
pokazuje krok po kroku, jak wywoywa u kobiety potne orga
zmy z wytrys kie m . J e l i n i e, napisz do m n i e : piterxx/@onet.eu,
a przel Ci par i nformacj i .

198
Rozdzia 1 4 .

Puapka na romantyczki

Najbardziej podnym twrc nowych, opartych na jzyku wpywu


i manipulacji patternw i s chematw by Andy. Jego puapk na
romantyczki" zastosowaem par razy, zawsze z powo dzeniem.

Tytu: PUAPKA NA ROMANTYCZKI


Autor: ANDY
Mwisz, przyjmuj c postaw ciaa rozmwczyni.
Nie pamitam dokadnie, kiedy przytrafia mi si ta niesamowita
w moim odczuciu przygoda, ale bya ona naprawd fantastyczna.
Mimo e przeyem j w mao romantycznym i bardzo zwyczaj
nym miejs cu, cay czas mam w pamici tamte wydarzenia. Nawet
nie przypuszczasz, e mgby to by pocig na trasie Biaystok -
- Gdask. Wracaem z wesela moj ego dobrego znaj omego. Do
prze dziau, ktry zaj mowaem, ws zed mczyzna w filcowych
gumiakach. Nawet na to nie zwrciem uwagi, a do momentu,
kiedy rozsiadszy si w siedzeniu naprzeciwko mnie, wyj boczek
i cebul, a po jej obraniu i pokrojeniu zacz je brudnymi rkami.
Po czuem zapach cebuli, jednoczenie z kad chwil patrzc na
niego, wiedziaem ju, e musz natychmiast zmieni przedzia.
Wstaem, biorc moj torb, i wyszedem, mylc sobie: Ja to mam
pecha . . . ". Ale zaraz po tej myli stwierdziem, e to nie o to chodzi,
e mam pecha, a raczej o to, e los daje mi szans zmienienia
przedziau i poznania innych interesujcych osb podrujcych
do Gdaska.
Idc korytarzem, przygldaem si sie dzcym w prze dziaach
ludziom. W pewnym momencie w jednym z nich spostrzegem tro
szk zmczon, lekko niewyspan, adn kobiet. Bya w nieokre
lonym wieku. Na pierwszy rzut oka moga mie okoo 2 7 - 30 lat.

199
Na fali

Spo gldaa nieruchomo w okno, na nienobia rozcigaj c si


panoram. Pamitam, e bya niena, mrona zima. Bya zatopiona
w mylach, ale to, co rzucio mi si w oczy, to trzymana na kola
nach Polityka". Mimo i chwyciem za uchwyt i otwieraem drzwi,
nie oderwaa oczu od widoku zza okna . . . Byem tym lekko skon
fundowany, poniewa nie spotkaem si z sytuacj, kiedy wcho
dzca do przedziau osoba nie jest lustrowana" przez osoby w nin1
sie dzce. Jednoczenie niesamowicie zaintrygowaa mnie gazeta,
ktra tak naprawd bya dla mnie pierwszym impulsem, aby zwr
ci na ni uwag. Miaem wiadomo, e naruszam jej przestrze,
wcho dzc do prze dziau, ktry do tej pory nalea tylko do niej.
Powiedziaem: Dzie dobry" i usiadem przy oknie, naprzeciwko
niej. Mj gos sprawi, e wyrwaem j z zadumy. Spojrzaa na mnie,
umiechna si i odpowiedziaa na powitanie. Ale zaraz potem
znowu zacza patrze w okno i zatopia si w mylach.
Stwierdziem, e moe warto porozmawia z siedzc naprzeciwko
mnie kobiet. Nie bya ona bardzo adna, nie bya te brzydka,
j e dnak miaa w so bie to co, co nie do koca mona wyrazi
sowami - ten czar i powab. Jednoczenie trzymaa Polityk",
a to oznaczao, e rozmowa z ni mo gaby umili dalsz drog
w kierunku Gdaska. Zapytaem, cytujc Wesele: Co tam sycha
w polityce ? ".
Na jej twarzy wida byo zdziwienie moim pytaniem. Potrzebowaa
chwili na skojarzenie sensu. Po krtkim namy le odpowie dziaa:
Z Polityki czytam z ciekawoci dodatek kulturalny oraz czo
owy artyku. I jeli mnie na tyle zaintryguje, kupuj j". Jej nie
samowicie szczera odpowied i czarujcy umiech sprawiy, e
napicie midzy nami w jaki naturalny sposb si rozwiao. Zacz
limy rozmawia. Nie pamitam, o czym dokadnie mwilimy, ale
by to pocztek niezapomnianej, penej ciepa i szczeroci rozmowy.
Jechaa na rozmow w sprawie pracy w jednej z gdyskich firm.
Jej przeycia oraz sposb, w jaki o nich opowiadaa, spowodo
way, e rozmowa z ni sprawiaa mi niesamowit przyjemno.

200
Puapka na romantyczki

Skoczya prawo, a po studiach zrobia aplikacj radcowsk. Na


jaki czas wyjechaa za granic, ale tam nie moga si odnale i po
roku emigracji wrci a. Bya niesamowicie zakochana, ale jak to
w yciu czas em si zdarza - jej facet rzuci j dla innej kobiety
z wielk iloci pienidzy. Teraz wiodo jej si dobrze, poniewa
sprawdzaa si w yciu zawodowym, a jednoczenie miaa naprawd
szczerych i oddanych przyjaci.
Moe to dziwne, ale otworzylimy si przed sob w sposb nieprzy
staj cy do zwyczajnych przypadkowych po dr nych. Moe na
stroia nas do tego pogoda. Moe fakt, e ten czas wsplnie sp
dzony w pocigu jadcym z Biaegostoku do Gdaska dany by
nam jeden jedyny raz. Rozmawialimy o uczuciach i zwizanych
z nimi sytuacjach. Stanowilimy ciekawy duet. Kobieta i mczyzna
mwicy sobie rne, nawet intymne rzeczy. Mwilimy o ksi
kach i filmach, ktre w swoim yciu czytalimy i ogldalimy.
W ktrym momencie spostrzegem, e w prze dziale zrobio si
toczno. Wyszlimy do wagonu jadalnego. Idc przed ni w stron
Warsu, poczuem nagle jej do na moim ramieniu. Zatrzymaem
si, odwrciem, aby sprawdzi, co si stao. Zobaczyem przed sob
jej twarz, jej krge usta i jdrne piersi zarysowane pod bluzk, ktr
miaa na sobie. W tym momencie chwycia mnie za do i powie
dziaa: J akby zareagowa, gdybym miaa ochot teraz ci poca
owa?". Troszk mnie to zaskoczyo, ale jej to chyba nie przeszka
dzao, poniewa mwia do mnie dalej : Tak naprawd to ch
caowania si z tob jest dla mnie tylko namiastk tego, co mogliby
my zrobi teraz". W tym samym momencie przyoya moj do,
ktr trzymaa w swojej rce, do swoich piersi, mwic: Poczuj,
jak bardzo dr przy tobie". Syszc jej jake niesamowite s owa
i jednoczenie czujc pod palcami j ej ksztatne piersi, wiedziaem,
e to, co si dzieje mi dzy nami, to nie jest tylko chemia, ale to
co, co zdarza si tylko wybranym w wyjtkowych sytuacj ach.
Wiesz, jak to jest, kiedy czujesz te wszystkie znaj ome impulsy py
nce z gbi twojego ciaa, ktre mwi ci, e jeste niesamowicie
szczliwa i zafas cynowana, a jednoczenie podniecenie zaczyna

201
Na fali

ogarnia kad komrk twojego ciaa w taki spos b, jaki lubisz . . .


i wiesz, e to jest dokadnie to, o czym zawsze marzya, a do tego
chcesz, aby to podniecenie ci opanowao i roso, roso, roso . . .
dokadnie w takim rytmie i w taki sposb, eby sprawi ci jak naj
wiksz przyjemno . . . A do tego dokadnie wiesz, e ten m
czyzna, ktry do ciebie teraz mwi, jest osob mogc da ci te
wszystkie naprawd oczekiwane doznania.
Nasze emocje signy zenitu. Stalimy w korytarzu pierwszej klasy,
a najbliszy prze dzia obok nas by cakowicie pusty. Bez s owa
oboje weszlimy tam, zamykajc za sob drzwi . . . Kiedy zasania
em zasonki, ona bya ju przy moim rozporku. Rozpia mi spo
dnie i . . . zacza caowa mnie w taki sposb, ktry sprawia, e
wiedziaem ju, i na tym ta chwila si nie skoczy . . . Zaczem
rosn i rosn . . . a ona caowaa mnie i lizaa dokadnie tam . . . Ale
ja nie chciaem by j ej duny. Zaczem pieci jej piersi, powoli
i delikatnie, ale zarazem zdecydowanie, dokadnie z tak szybko
ci, j aka sprawiaa j ej najwiksz przyjemno . . . a moje donie
i usta byy coraz mielsze i posuway si coraz niej i niej, a ona
zacza wydawa z siebie niesamowite dwiki . . . I nagle w pew
nym momencie mj jzyk i wargi poprzez ono dotary do warg i . . .
echtaczki. Zaczem j delikatnie pieci . . . dokadnie w taki spo
sb, o jakim mona pewnie tylko pomarzy. Dokadnie tak, e
sprawiao jej to najfantas tyczniejsz przyj emno. Wiesz, jak to
jest, kiedy zaczynasz czu te wszystkie emocj e pynce z gbi
twojego ciaa . . . cho pewnie nie jeste sobie w stanie wyobrazi,
e mogoby to by dwa razy mocniejsze i doprowadzi ci do takiej
ekstazy, jakiej jeszcze do tej pory nie doznaa. A podczas tamtej
chwili wanie tak byo . . . i z kadym kolejnym oddechem otaczajca
nas energia narastaa mo cniej i mo cniej, i jeszcze mo cniej . . . I te
wszystkie doznania, ktre poczuem na jej ciele i zobaczyem na
jej twarzy, byy naprawd niesychane. Ale dopiero kiedy tak na
prawd w ni wszedem, dokadnie w taki sposb, jaki sprawi jej
najwiksz przyjemno . . . w tempie oraz pod ktem, ktry spra
wia e czuj esz t nies amowit, wie lk rozkosz . . . poniewa s to

202
Puapka na romantyczki

najbardziej wymarzone doznania, ktre daj ci prawdziw przy


jemno . . . sprawio, e poczuem i zobaczyem u niej narastajcy
orgazm, ktry coraz bardziej narasta, i narasta. Pewnie nawet nie
jeste s obie w stanie tego wyobrazi.
Ko chalimy si bardzo, bardzo dugo i nami tnie . . . zmieniaj c
pozycje i pieszczc si dokadnie w taki spos b, jaki sprawia nam
najwiksz przyjemno. Jak mi pniej wyznaa, nigdy nie prze
ya czego tak niesamowicie intensywnego przy tylu fantastycz
nych doznaniach. Ze mn tak jest, e to wszystko czuem dokad
nie w taki sam sposb.
Niestety na kolej nej czwartej czy pitej stacji stwierdzilimy, e
niezas onite okno jest fantastyczne, ale . . . sama wiesz, jak to jest
z ciekawskimi gapiami . . .
Ubralimy si i poszlimy do przedziau jadalnego. U dao nam si
znale wolny stolik i tam spdzilimy reszt czasu. Podczas kiedy
jedlimy, rozmawiajc, zwrcia mi uwag, e ludzie uwanie si
nam przygldaj. Musielimy wyglda jak para targanych rnymi
emocjami kochankw, poniewa raz po raz wybuchalimy mie
chem . . .
Po cig zblia si do stacji Gdask i mus ielimy wrci do prze
dziau. Chwyciem delikatnie jej do, drug rk przytulajc do jej
policzka, i czule musnem ustami. Niestety czas mija nieubaganie
i musiaem wysi.
Kiedy po pewnym czasie napis aa do mnie, poniewa wymienili
my si adresami mailowymi, oprcz informacji o tym, e wysza
za m i e czuj e si w nowym zwizku szczliwa, napisaa, i
podczas tamtej podry czua si przy mnie pikn, mdr i wy
jtkow kobiet, a to, e si kochalimy, byo tylko dopenieniem
tamtych towarzyszcych nam emo cji . . . Do daa te, e bardzo
auje, i na wie cie jest tak mao tak fantastycznych ludzi ... A ja
do tej pory nie wiem, co miaa na myli.

203
Porad n i k 1 2 .
Jak skutecz n i e uwodzi kobiet n a parkiecie ta necznym
(wedug gru py Warsaw Lai r)1

Piszc o polski m wiatku uwodzen ia, nie mona pom i n warszaw


skiej gru py Warsaw Lai r. Wrd modych wi lkw", ktrzy co raz
konsekwentn iej przed kadaj prostot i domi nacj nad h ipnotyczne
kierowanie u mysem, wyrn iaj si jedn szczegowo dopraco
wan u m iejtnoci, a m ianowicie uwodzen iem na parkiecie. Sp
dziem jeden weekend, towarzyszc i m w szkolen iu w roli obser
watora, i bye m pod wrae n i e m . Fac h owe porady w c i gu d n ia
i i nte nsywne nocne akcj e w kl u bach rzeczywicie sp rawiy, e
trzech wystraszo nyc h , modych ku rsantw cakowicie z m i e n io
swoj e nastawie n ie do kobiet.

Zacz n ij my od zdefi n iowan ia su kcesu w kontekcie uwodze n ia na


parkiecie.

Su kcesem w kontekcie uwodze n ia kobiet na parkiecie bdziemy


nazywa tan iec, po ktrym nastpi cign icie dziewczyny z par
kietu , l u b podejcie i wycign icie wybranej kobiety do cichszego
i spokoj n iejszego miejsca, gdzie bdziesz mg kontyn uowa proces
uwodzen ia.

1 Zamieszczony tu rozdzia pochodzi z e-booka znajdujcego si


na stronie grupy Warsaw Lair (www. warsawlair.pl) . Zosta
wykorzystany i poprawiony za zgod i wiedz autorw.

204
Jak skutecznie uwodzi kobiet na parkiecie tanecznym

1 . Przygotowa n i e d o wyj c i a

Zadbaj o to, aby sch l u d n ie wyglda. Podtrzym uj pogld, e wy


gld n ie jest najwaniejszy, ale daj sobie tyle p l u sw, i le moesz.
Szczegy doboru stroj u i perfu m nie s tematem tej p u b l i kacj i, ale
pam itaj, e naley u n i ka ciem nych oku larw w kl ubie. Ekstrawa
ga ncj a jest wskazana, ale uyj raczej gadetw pod krelaj cych
Twoj wyjtkowo. Jeli jeste na przykad m uzykiem, za ko
szu l ozdo b i o n n uta m i . I ntryguj ce wzo ry i nap isy zawsze si
sprawdzaj, na przykad napis na koszu lce: I am lady ki l ler" spo
wod uje, e ko biety same bd Ci zaczepia.

Podstaw wyjcia do kl u bu jest dobra zabawa. Kobiety czsto bd


mwi Ci, e przyszy do kl ubu tyl ko potaczy l u b si pobawi.
Emanuj entuzjazmem, um iechaj si, bd tak szczl iwy, jakby
trafi szstk w lotka.

Sta n ie pod cian i przytu lan ie piwa odsu n ie Ci tyl ko od s u kcesu .


Zapo m n ij o tym , a d r i n ka trzymaj n a wyso koci bioder.

Czst wymwk przed uwodzen ie m na parkiecie, a nawet przed


wejciem na parkiet jest bd ne przekonan i e : N ie u m iem do
brze taczy, n ie poradz sobie na parkiecie - to n ie d la m n ie".

Prawda jest taka, e n ie m usisz by profesjonal nym tancerzem, n ie


m usisz by nawet amatorem pasjonatem taca. Na pocztek wystar
czy, e bdziesz posiada podstawowe wyczucie rytm u, u m iejt
no krce nia biod ram i i radosne, zabawowe nastawienie. Wik
szo mczyz n n ie posiada ad nej z tych u m iejtnoci i d latego
ich ruchy na parkiecie s sztywne, bez emocj i i sprowadzaj si do
bujan ia si z lewej nogi na praw.

Pro po n uj, aby zapisa si wczen iej na podstawowy ku rs salsy.


Pomoe Ci to poczu si komfortowo, taczc z kobiet w parze,
o raz prze kona Ci, e ko biety uwielb iaj zmysowo taczy wa
nie z Tob.

205
Na fali

2 . Psych o l ogi a kl u bu

Kl u b jest miejscem zaprojektowanym do zabawy, gdzie gra gona


m uzyka, l u dzie pij alkohol i og l n ie przychodz si dobrze poba
wi. Moe wydawa si, e i n n i wygldaj, jakby bawi li si o wiele
lepiej od Ciebie, jakby non stop co si wok nich dziao. B rutal na
prawda jest jed nak taka, e zdecydowana wikszo osb w kl u bie
przysza tu wraz ze swoim kkiem znajomych i n i kogo nowego tej
nocy n ie pozna. Kobiety czy mczy n i racjonal izuj i usprawie
d liwiaj potem swoje wyjcia do kl u bw, mwic: Przecie i tak
w kl u bie n i kogo wartociowego nie poznam . ", Przecie wiadomo,
KTO chodzi do kl u bw . " bd Tak naprawd to ja przyszam tam
tyl ko potaczy".

Jeeli wyjdziesz sam do klubu i zataczysz czy porozmawiasz


z co najmniej picioma kobietami, to jeeli chodzi
o poznawanie nowych ludzi, jeste do przodu w stosunku
do 90% osb bawicych si w klubie.

Kl u b jest m iejscem, gdzie istn ieje spoeczne przyzwolenie na pod


chodze n ie do kobiet i poznawanie si (w przeciwiestwie na przy
kad do poznawania si na u l icy) . Kobiety bd zakada, e w kl u
bie kady mczyzna, ktry in icj uje rozmow, bdzie je podrywa,
aby zacign je do ka, wic i c h cz uj n o ustawiona jest na
maksi m u m .

Zadaj sobie jed nak pyta n i e :

Dlaczego kobiety wkadaj tyle wysiku w to, eby piknie


wyglda? Czy mczyni spdzaj tyle czasu przed lustrem,
w solarium, na zakupach bd u fryzjera ?

Od powied jest prosta: kobiety podwiadomie pragn pozna in


teresuj cego mczyzn i doskonale zdaj sobie spraw, e wygl
dajc red nio, maj m n iejsz szans osign swj czsto podwia
dom ie zaoony cel .

206
Jak skutecznie uwodzi kobiet na parkiecie tanecznym

Paradoksem wydaje si by zjawisko, e i m pikn iej dziewczyna


wyglda i im wicej wysiku wkada w swj wygld, tym mn iej m
czyzn ma odwag, by do n iej podej . Moesz by tym jedynym,
wyj tkowym mczyzn. Wycign ij tyl ko rk po to, czego pra
gn iesz! !

Pewno siebie polega na zdecydowanym robieniu


i wyraaniu czego bez poszukiwania akceptacji innych!!

O wiele atwiej bdzie kob iecie zaproponowa To bie tan iec,


gdy j u obydwoje znajdujecie si na parkiecie, n i podej do
Ciebie i powiedzie: Hej, wygldasz na faj nego kolesia, porozma-
. .
wiaJ my . . . .
"

Pam itaj, e kobiety pragn pozna atrakcyj nego mczyzn, wic


ta pierwsza, cho sporadyczna sytuacja wydaje si na parkiecie ca
kiem natu ral na. Spj rzmy prawdzie w oczy - jest jedynym spo
sobe m , na jaki kobiety mog so bie pozwo l i, by pozna nowego
mzczyzn.

Zam iast czeka, a podejdzie do Ciebie atrakcyj na kobieta z pro


pozycj taca, we sprawy w swoje rce i zaczn ij dziaa zgod n ie
z opisanymi pon iej zasadam i. Bardzo czstym zjawiskiem na par
kietach tanecznych w kl u bach jest tzw. kko frajerw. Wyglda
to mn iej wicej tak, e wok jed nej l u b dwch taczcych kobiet
ta czy ki l ku mczyz n , ale aden z n ich n i e m a odwagi podej
i zabra j z parkietu , obawiaj c si, e zostanie od rzucony. Pod
ad nym pozorem nie moesz doczy do tego kka! Moesz wej
tam jedynie po dziewczyn.

Tan iec z n i w tej sytuacj i n ie jest dobrym rozwiza n iem, po n ie


wa kady z kka frajerw j u tego prbowa. Ty masz by i n ny n i
wszyscy, m usisz by

WYJTKOWY ! !

207
Na fali

Oto sytuacje, z ktrym i najczciej bdziesz spotyka si na par


kiecie:
a) kobiety taczce we dwj k, ch ron ice si przed natrtny m i
i pijanym i ko lesiami,
b) samotne taczce ko biety - mog to by kobiety, kt re
przyszy same, z o p i e ku n a m i bd sponsora m i czy te
z ko lean ka m i , kt re od poczywaj; w tym mom encie jest
to jednak mao istotne,
c) wyej opisane kko frajerw,
d) ko b i ety ta czce w kkac h z n ajo mych tej samej
l u b od m ien nej pci ( m i n . 3 osoby),
e) ko b i eta ta czca z mczyz n - to, e z n i m ta czy,
nie oznacza, e s par, moe to by tylko jej znajomy
l u b kto z rodze stwa. Po czym to rozpoznasz? Zwr
uwag na nastpujce szczegy :
kobieta cigle rozglda si na boki i tyl ko z u przej moci
utrzym uje ko ntakt wzro kowy z mczyz n, z ktrym
taczy,
tacz w pewnej od legoci od sieb ie, n ie naruszajc
przy tym strefy oso b istej oraz n ie dotykajc si zmysowo,
n i e wida po m idzy n i m i c h e m i i ", a doty k m o n a
za kwa l ifi kowa raczej j a ko p rzyjac i e l s k i , a n i e j a ko
zmysowy czy se ksual ny, jaki towarzyszy na przykad
parze kochan kw.

3 . Mowa ciaa ko b i ety bawi cej si w kl u b ie

Obserwuj c parkiet, n a pewno wiele razy widziae dobrze tacz


ce i naprawd wietn ie si bawice kobiety. Zapewne czsto zasta
nawiae si, jak mgby sprawdz i, czy kobieta jest Tob zai n
teresowana, czy te n ie.

208
Jak skutecznie uwodzi kobiet na parkiecie tanecznym

Myl, e gdyby wiedzia, i le kobiet w kl u bie uznao Ci za atrak


cyj nego, to z pewnoci Twoja samoocena pods koczyaby w gr
o ki l ka stopn i .

Dowodem n a to, e kobiety obserwuj mczyzn w kl u bie, moe


by sytuacja, kt ra m iaa m iejsce podczas szko l e n ia Warsaw Lai r,
gdy uczestn i k podszed do dwch rozmawiajcych ze sob kobiet.
Rozmowa wygldaa m n iej wicej tak:
Ash ley : Hej dziewczyny . . .
Tutaj nagle dziewczyny prze rway i zaczy:
Dziewczyny: Wanie o tobie roz mawiaymy .
Ash ley : Tak? A o czy m ?
Dziewczyny: Zastanawiaymy si, czy zobaczymy, jak ta czysz
na parkiecie.

Podam Ci ki l ka przykadw zachowa kobiet, dziki ktrym d uo


atwiej bdziesz si porusza po kl u bowym parkiecie. Moe n ieko
n i ecz n i e staniesz si od razu re ki nem w ocea n i e penym ta
czcyc h ko biet, ale co naj m n iej poczujesz si jak ryba w wodzie
(na poczte k) .

Sygnay wysyane na parkiecie przez kob iety mog by wiadome


l u b n iewiadome, a na potrzeby tego porad n i ka podziel i my je na:
sygnay oznaczaj ce zai nteresowan ie,
sygnay oznaczaj ce brak zai nte resowan ia,
zaproszen ie do taca,
skanowanie o raz zb l ienie.

Omwmy je po ko lei.

Sygnay oznaczajce zai nteresowanie - kobieta, ktra bdzie Tob


zai nte resowana, zacz n ie taczy p rzodem do C ieb ie, zbl iy si
w Twoj stro n, zacz n i e utrzymywa z To b ko ntakt wzro kowy,
a gdy wreszcie z n i zata czysz, bdz ie si um iecha do Cieb ie,
dajc w ten sposb znak, e jest zadowolona z Twojej obecnoci.

209
Na fali

Podczas taca zai nteresowana Tob kobieta moe zacz si od


wraca do Ciebie p u p l u b bokiem, uwidacz n iajc w te n sposb
swj seksapi l . Je l i przypad kowo wpada na Ciebie, na przykad
cofajc si w tacu, albo stale Ci potrca, taczc obok Ciebie,
jest Tob zai nte resowa na. N ie zdziw si, gdy bdzie dya do
b l iszego kontaktu i sama zacz n i e na przykad obej mowa Ci
ram ionam i. Moe zdarzy si, e podczas taca zaczn iecie ze sob
rozmawia na ucho, a jeli bdziesz wyszy, ona bdzie stawa na
palcach, aby usysza to, co ma Ci do powiedzen ia. Wanie w tym
momencie zauwaysz, e ta ko bieta jest uwodzicielska i zalotna
w stosu n ku do Cieb ie, a jej kolean ki przestaj m ie dla n iej ja
kiekolwiek znaczen ie. Gdy zauwaysz, e Wasze ciaa zgrywaj si
w rytm ie m uzyki, a Wasza energia si wyrwn uje, potacz z ni
jeszcze chwi l, jed nak pam itaj o tym, e dysz do su kcesu .

Gdy w Twojej gowie zawita pomys,


by zabra dziewczyn z parkietu,
to jest to najwaciwszy moment, aby wanie to zrobi.

Uwaga na test! Jeli bardzo atrakcyj na kobieta na samym pocztku


ta ca, stojc na wprost Ciebie, p rzekrca si p u p do Cieb ie,
n ie musi to oznacza od razu, e jest Tob szczerze zai ntereso
wana i bardzo jej si podobasz. Moe tyl ko sprawdza, czy jeste
napalonym frajerem, tak jak ki l ku wczen iej .

Moja rada brzm i : ignoruj j przez jaki czas, kierujc swoje zain
teresowanie w stro n m n iej wyzywajcych kobiet.

Z czase m zauwaysz, e kobiety bd wysya w Twoj stro n


rwn ie se ksual ne sygnay zai nteresowan ia. Bd wkada Ci rk
pom idzy Twoje uda i dotyka Twojego pen isa. Bd chwyta Ci
za polad ki, ciska je i pod liwie dotyka. Pam itaj , e w przy
pad ku bardzo atrakcyj nych ko biet moe to by powyszy test.

Pam itaj, e parkiet jest dobrze owietlonym m iejscem i jeli posu


niesz si zbyt daleko w stron seksualnej fizycznoci z kobiet, ona

210
Jak skutecznie uwodzi kobiet na parkiecie tanecznym

w obawie przed tym, e w oczach caego kl u b u wyjdzie na atw


(de l i katn ie mwic), zrezygn uje ze znajo moci z Tob w m n iej
l u b bardz iej d rastyczny sposb. Dlatego w pewnym mome ncie
wrcz powin iene zam ieni parkiet na spokoj n iejsze, a nastpn ie
troszk cie m n iejsze m iejsce w kl u b ie.

B rak jej zai nte resowan i a Twoj osob mona pozna po tym , e
taczc w pewnej od legoci od Ciebie, po Twoi m przysu n ici u si
w jej stron zaczyna si odsuwa. Moe odsun si dalej i taczy
bokiem, mow ciaa odcinajc si od Ciebie. Jej spoj rzen ie bdzie
od Ciebie ucieka, a gdy zaczniesz j dotyka, moe odepch n
Twoje rce. Werbal n ie l u b n iewerbalnie da Ci wtedy do zrozu
m ien ia, e n ie jest zai nte resowana zabaw z Tob.

Czsto jej brak zai nteresowan ia Tob wyn i ka z tego, e zbyt usi l n ie
prb ujesz wywrze na n iej pozytywne wraen ie, zapom i najc przy
tym o dobrej zabawie, entuzjazm ie i przede wszystkim o wspan ia
ym samopoczuci u .

Pam itaj, e wszystko w uwodzen i u zaczyna si od Twojego podej


cia do tego procesu ! !

Zaprosze n ie do taca - gdy bdziesz cz u si j u komfo rtowo


na parkiecie, coraz czciej bd zdarzay si sytu acje, w kt rych
za i nte resowa na To b kob i eta zacz n ie o b raca co chwi l go
w w Twoj stro n, um iecha s i , utrzymywa ko nta kt wz ro
kowy, puszcza co jaki czas zalotne spoj rze n ia, a moe nawet
przybl iy si do Ciebie. Jej taniec moe by erotyczn prowokacj
skierowan do Ciebie. S to ewidentne sygnay, e ta kobieta jest
Tob zai nteresowa na. J e l i chocia tyl ko troch C i si podoba,
podej d do n iej , a su kces bdzie pewny. Je l i n i e zachwyci Ci
swoj osob, um iech na jej twarzy zwikszy Twoj atrakcyj no
w oczach i n nych kobiet. Pam itaj o ko lej nej zasadzie: lepiej roz
mawia z kobiet, zdobywajc nowe u miejtnoci towarzyskie, n i
ca noc pod piera ciany w nadziei, e sama do Ciebie przyjdzie.

211
Na fali

O sygnaach wskazuj cych na zai nteresowanie kobiety mczyzn


moesz poczyta w ksice Lucy Lowndes: Erotyczne sygnay, czyli
mowa ciaa kobiety.
Ostrzeen iet t Najgorszym zachowa n iem w kl u bie jest pod pieran ie
cian l u b bycie obroc piwa", czyli kolesiem trzymajcym kufel
na wysokoci klatki piersiowej, stojcym na skraj u parkietu i stale
obserwujcym kobiety. W oczach kobiet n ie wypad n ie te dobrze
stanie na rod ku parkietu ze smtn m i n, ledwo si ruszajc i ska
n ujc parkiet w poszu kiwan i u ofiary". Kobiety od razu wyczuj
w ta ki m mczy n i e desperacj.

4. Zawarcie znaj omoci z ko b i et

Moesz podej do kobiety na parkiecie i rozpocz z n i znajo


mo na ki l ka sposobw. Podstawowe to :
a) podejcie bez po red n i e z s i l n ym za m a n i e m sta n u
e m ocj o n a l n ego kobiety (tej nazwy uywamy na opis akcj i,
w kt rej wyko rzystujemy cakowite zaskocze n ie; w chwi l i ,
w kt rej u mys ko biety jest jakby zawieszo ny", m oe my
sobie pozwo l i na wiele wicej n i w sta ndardowej sytuacj i);
b) podejcie bezpored n i e do ko bi ety, wyc ign icie w jej stro n
do n i , kom u n i kujce : Chc z to b zata czy", i rozpoczcie
taca, trzymajc kobiet za rce ;
c) podejcie pored n ie z przod u , z boku l u b od tyu do kobiety;
d) podejcie pored n ie (praca nad caym kl u bem).

O mwmy je teraz po kolei.

Podejcie bezporednie z silnym zamaniem


stanu emocjonalnego kobiet.

Podchodz isz od tyu do swoj ego ce l u . O b i ema r ka m i chwytasz


dziewczyn od tyu za grne czci ram ion i przekrcasz j przo
dem do siebie. Ruch ten m usi by pyn ny, zdecydowany oraz po-

212
Jak skutecznie uwodzi kobiet na parkiecie tanecznym

wi nien wskazywa, e to Ty jeste stro n dom i n ujc. Pod ad


nym pozorem nie moesz si zachowywa agresywn ie! N ie moesz
rwn ie zatrzyma si w poowie obracania kobiety, bo wszystko
zepsujesz i jej reakcja bdzie negatywna. Kiedy j u obrcisz kobiet
do siebie, moesz rozpocz roz mow, mwic co w rodzaj u :
Twj tan iec m n ie oszoom i" czy Wygldasz w tacu tak cudow
n ie, e n ie mogem oprze si chci zatacze n ia z tob (poz na
n ia ciebie) " .

N astpnie zdej m ujesz swoje rce z jej ram ion i zaczynasz z n i


taczy l u b - biorc j za rk - opuszczacie parkiet, by poroz
mawia w cichszym m iejscu .

Kiedy sp rowadzasz w te n sposb ko b i et z parkietu , dodaj tak


zwa ny faszywy ogran i czn i k czas u , czyl i powiedz n a przykad :
Mam tyl ko chwi l, bo zaraz idziemy ze znajo mym i do i n nego
kl ubu (bo czekaj na m n ie znajom i), wic mamy tyl ko 2 m i n uty na
roz mow " .

Od m ian takiego podejcia jest wejcie d o tzw. kka frajerw. Na


pewno widziae tego typu sytuacj na parkietach . Jed na, a czasem
dwie l u b trzy dziewczyny otoczone kkiem mczyzn l i n icych
si na ich widok, ale n i emajcych odwagi, eby podej.

W takiej sytuacj i n ie moesz doczy do kka i ta czy. M usisz


si wyrni - bd jak wielki sam iec alfa, wejd m iao do rod
ka, wym ijajc mczyzn, a gdy zaj dzie taka potrzeba, lekko ich
rozsu (tak jakby wchodzi tam po swoj dziewczyn), eby zrob i l i
C i przejcie, podej d do ko b iety i zrb d o kad n i e to samo, co
jest opisane ki lka akapitw wyej (podejcie ze zaman iem stanu).
Nastpnie cign ij j za rk z parkietu albo zaczn ij z ni taczy,
przechodzc z n i w i n ne m iejsce parkietu, poza kko frajerw.

Podejcie bezporednie do kobiety, wycignicie


w jej stron doni, komunikujce: Chc z tob zataczy'',

i rozpoczcie taca, trzymajc kobiet za rce.

213
Na fali

Moesz stosowa to podejcie zarwno na parkiecie, jak i na skraj u


parkietu wobec kobiety stojcej i spogldajcej na parkiet. Moesz
poprzedzi to podejcie krtki m ko menta rze m w jej stron.

Przykad pierwszy
Uwodziciel : Wow, wietn ie taczysz, gdzie si tego nauczya?
Kobieta: B la, bla, b la.
Uwodziciel : N iesamowite, zata cz z tob.

Przykad drugi
Uwodzicie l : Hej , n ie moesz w te n sposb taczy i tak si
zachowywa !
Kobieta: Jak to ? Dlaczego?
Uwodziciel : Pon iewa sp rawiasz, e i n ne dziewczyny maj przy
tobie ko mpleksy. Popatrz, jakie s sm utne.
Kobieta: B la, bla, b la.
Uwodzicie l : O K, n iesamowite, zata cz z tob . . .

N iektrzy podchodz do kobiet na parkiecie l u b poza n i m i pytaj:


Czy mog z tob zata czy? " l u b Czy chciaaby ze mn za
taczy? " .

Czekaj n a decyzj kobiety i w ten sposb daj jej mol iwo od


powi edzen ia: Tak" l u b N ie". Takich pyta w aden spos b
n ie charakte ryz uje dom i nacja, a jedyn ie zdawa n i e si na to, czy
o n a Ci zaakceptuje, czy te nie. Odpowied na te pytania czsto
zaley od nastroj u kobiety.

Omawiane tu sposoby na podejcie do kobiety


maj wprowadzi j w dobry nastrj, tak by chciaa si z Tob
bawi, ale przede wszystkim maj zwikszy przewidywalno
Twoich sukcesw z kobietami.

214
Jak skutecznie uwodzi kobiet na parkiecie tanecznym

W tym momencie mog pojawi si 3 mol iwoci :


1 . Zaczynasz z n i ta czy i dziaasz dalej wedug Po rad n i ka".
2. Ona mwi : Ale ja n ie u m iem ta czy w parze . . . " l u b co
podobnego.

Uwaga!!
W ta kiej sytuacj i n i e wdajesz si z kob iet w dyskusj, czy o n a
u m ie taczy, czy n ie. Zgadasz si, mwisz z umiechem : OK,
naucz ci . . . " i natychm iast zaczynasz z n i tan iec. Jeli w tym
momencie przerwiesz i poczekasz na jej od powied, ryzykujesz, e
rozpoczn iecie ko lej n dyskusj, ktra bdzie prowadzi don i kd .

3 . O n a powie: Ale j a n ie c h c z tob zata czy . . . " . Wtedy


dzi kuj esz jej i odwracasz si do n i ej bokie m , a nast p n ie
rozpoczyn asz roz mow z i n n ko b i et n a oczac h tej
poprzed niej . W wersj i agod n iejszej kobieta moe powiedzie:
Ale j a n i e l u b i ta czy w parze . . . " . Od powiadasz : O K,
rozumiem". I zaczynasz przed ni taczy, stojc naprzeciwko,
n ie dotykaj c jej jed na k przez p ierwsze 3 0 seku n d . Potem
dziaasz wedug da lszych i nstru kcj i .

Podejcie porednie z przodu, z boku lub od tyu do kobiety.

N ie jestemy zwolen n i kam i pored nich podej do kobiet na par


kiecie z ki lku gwnych powodw. Mianowicie wikszo mczyzn
w kl u bie stara si podej do kobi ety na parkiecie, ta czc na
pocztku z bo ku , za n i l u b tu przed n i, w te n sposb staraj c
si jej zai m ponowa, czsto dodajc do tego tota l n ie frajerski ko
mentarz. Zao bse rwuj , e na parkiecie co d rugi (scenari usz opty
m istyczny) mczyzna taczy b l isko ko biety, um iecha si i cze
ka na jej reakcj . Moe zderzy si z n i biod ra m i l u b pr bowa
co jej powiedz ie na u ch o, wygl dajc p rzy tym jak ku rczak
dziobicy ziarno.

To podejcie polega gwnie na gran i u w gr: albo jej si spodobam,


albo n ie, co n ie jest te mate m tego po rad n i ka.

215
Na fali

Jest jed nak jeden sposb podejcia pored n iego do kobiety, ktry
swoi m dziaaniem moe wywoa naprawd zaskakujce reakcje
wrd kobiet.

Podejcie porednie - praca nad caym klubem.

Etap pocztkowy
Zaczynasz od wejcia na parkiet w widocznym m iejscu . Rozpoczy
nasz cie kawy, pee n ekspresj i ta n i ec przez o koo 1 - 2 utwo ry
w cel u rozkrcenia si, zaznaczen ia swojej obecnoci w kl u bie
oraz zako m u n i kowania: Uwielbiam wietn ie si bawi i taczy, nie
jestem obroc piwa, podpieraczem cian i obserwatorem lasek" .

Tan iec z kolean k (im bardziej atrakcyj n, tym lepiej) l u b dwiema


zwi ksza Twoj warto w oczach i n nych kobiet w kl u b ie i na
parkiecie. Zabierz wic swoj e ko lea n ki i spraw, aby zata czyy
z Tob naprawd zmysowo. Jeli n ie masz w kl ubie ad nych kole
anek, zaczyn asz ta czy z i n nym i ko bieta m i n a rozgrzewk "
w widocznym m iejscu parkietu . N ie m usz to by kobiety w Twoim
typie, n ie wybrzydzaj specjal n ie. Taczysz 1 2 utwory, dzikujesz
-

i idziesz do nastpnej . Celem jest wewntrzne rozgrzanie si i zwik


szenie wasnej wa rtoci w oczach i n nych kobiet. Pam itaj o tym ! !

Jeli zdarzy si, e kobieta odmwi Ci taca,


porozmawiaj z ni chwil i spraw, by si umiechna.
Inne kobiety na pewno to dostrzeg, a Ty wyjdziesz w ich
oczach na wesoego i wyluzowanego kolesia. Co wane,
odrnisz si w ten sposb od desperatw, zasmuconych
lub uraonych odmow.

Musisz by tutaj aktorem. Spraw, aby wygldao to tak, jakby wa


nie zam ien i par wesoych zda ze swoj star znajom, a nastp
nie podejd na oczach tej kobiety do nastpnej . Ewentua l n ie wr
do swoich znajomych l u b do miejsca, w ktrym taczye wczeniej .

Powi n iene zda sobie sp raw z tego, e i n ne kobiety n ie sysz


tego, co mwisz swojemu celowi . Mog tyl ko ktem o ka obserwo-

216
Jak skutecznie uwodzi kobiet na parkiecie tanecznym

wa, czy dobrze si bawisz, czy te przywizujesz zbyt du wag


do s u kcesu . Jest d ua rn ica m idzy mczyzn zrelaksowanym,
towarzyski m i wietn ie si bawicym a sm utnym, pon u rym, stoj
cym gdzie w rogu kolesiem, bez ad nego wyrazu twarzy wypatru
jcym swojej ofiary.

Zadaj sobie pytanie, z kim chcesz zacz si utosamia!!

Etap rod kowy


Po rozgrzewkowych podejciach kierujesz si w stro n swoj ego
ce l u l u b rozpoczynasz tzw. od bijanie si".

Od bijanie si to przejcie lub przeta czenie przez cz lub cao


parkietu, po legajce na tym , e wb ijasz si na rodek i zaczynasz
prowokowa do taca wiele kob i et po ko le i . Um i ec h asz si do
jednej, podsuwasz si, zaczynasz taczy kil ka seku nd, gdy ona pod
chwytuje propozycj l u b przynaj m n iej odwzajem n ia um iech, Ty
dajesz jej nadziej na tan iec, po czym od razu przesuwasz si do
jej ko lea n ki l u b dzi ewczyny obo k - w te n sposb czeszesz"
parkiet, zapa m i tujc, ktre kobi ety byy chtne do taca (moe
C i si to przyd a p n i ej ) , ale ta ke po kaz ujesz, e dobrze si
bawisz. Poza tym d ran isz si z dziewczynam i, czyl i demonstrujesz
swoj warto, a nastpn ie przestajesz interesowa si kobiet, by
sku pi si na czym i n nym.

Sekretem dobrego odbijania si jest wyso ki poziom energi i zabawy,


mae prowo kacj e i czasowe o kazywan ie braku zai nteresowa n i a
wyb ran kobiet. To samo robi czsto dziewczyny imprezwki "
- ko ncentruj na sobie uwag caego parkietu i przech odz go,
nakrcajc i prowo kujc facetw.

Etap kocowy
N ieza le n ie od tego, w jaki spos b rozpocze tan iec z ko biet
bdc Two i m ce lem, dalej ro b isz wszystko ta k sam o . Je l i n ie
znasz taca kl u bowego l u b jego od m ian, proponuj, aby - tak jak

217
Na fali

wspom n iaem wczen iej - zapisa si na ku rs (ku rsy podstawowe


moesz skoczy j u po m iesicu). Zakadam wic dalej , e masz
podstawowe u m iejtnoci taneczne i nie masz obaw przed jaki m
kolwiek tacem z kobiet.

O K. Najp ierw zaczynasz taczy na wprost kobiety, nie dotykajc


jej l u b j u trzym ajc j za rce . Pam itaj jed na k, e n i e moesz
ta czy z kobiet, w ogle jej n i e dotykaj c. N ie bdzi e wtedy
m iejsca na osobist i i ntymn wi bracj m idzy wam i, a po jaki m
czasie fakt, e b uj acie si naprzeciwko siebie i n ic z tego n ie wy
n i ka, bdzie d la was obojga co naj m n iej dziwny. Je l i oczekujesz,
e kobieta sama porwie Ci do taca, to jeste w bdzie. Takie
sytuacje zdarzaj si naprawd sporadyczn ie, zwaszcza z kobie
tam i, ktrych n ie znasz. Tan iec od sete k lat opiera si na mski m,
zdecydowanym prowadze n i u kob i ety.

Oczywicie to Ty i n icj uj esz dotyk, sprawdzajc w te n sposb jej


reakcj. Pam itaj o od powiedn i m nastawien i u swojego u mysu .
Przesta myle wstecz w styl u : A co bdzie, jak n ie da m i r ki,
a co jak ma chopaka, a co je l i n agle bdzie m u siaa std wyj,
bo jej chom i k zachorowa?".

Uwierz w to, e kobiety wietnie si bawi


w Twoim towarzystwie i uwielbiaj spdza z Tob czas.

Naucz si od powied nio nagradza kobiety za ich dobre zachowa


nie w stosu nku do Ciebie. Jeli kobieta, z ktr taczysz, umiecha
si, odwzajem n ia dotyk, jest w stosu n ku do Ciebie zalotna, zblia
si jeszcze bardziej do Ciebie, a Wasze biodra cz si, moesz
na przykad zintensyfi kowa dotyk i postara si, by by bardziej
zmysowy, zacz ko m plementowa jej u m iejtnoci taneczne,
wyczucie rytm u czy te jej pozytyw n energi.

Za negatywne zachowanie powi n iene kobiet u kara, obu rcz od


suwaj c j del i katn ie od siebie (bez u razy na twarzy, rozu m iesz, e
ona n ie chce z Tob taczy, taniec ma dawa Wam obojgu rado,
jeli o n a n ie chce - n i e ma sp rawy, jest tutaj tyle i n nych kobiet,

218
Jak skutecznie uwodzi kobiet na parkiecie tanecznym

a Ty to doskonale rozu m iesz) . Ta czysz dalej przed n i, n ie doty


kajc jej an i nie trzymajc za rce. Po chwi li ponown ie wystawiasz
rce, ponawiajc w te n sposb propozycj taca. W te n sposb
sp rawdzasz rwnie, czy kobieta j est w sta n i e Tob i e u lega. J e
l i po n own i e C i od mwi, m wisz : O K, m io byo ci pozna"
i z um iechem na twarzy odwracasz si do n iej pleca m i . Okazu
jesz jej w te n sposb brak zai nteresowa n i a n i w obecnej chwi l i .
Ze szczerym um iechem na twarzy podejd do i n nej dziewczyny
taczcej obok, porwij j do taca, aby po dwch utworach po
dzikowa i wrci do pie rwszej kobiety w cel u sprawdzen ia, czy
jest gotowa, aby Ci u lee.

Je l i otrzym ujesz reakcj pozytywn - taczysz z t kobiet, aby


dalej postpowa wedug wskazwek.

Cykl taneczny zakoczo ny. N ie tacz w rogach parkietu, tu przy


cianie lub w miejscach mao widocznych . Moesz pocztkowo
czu si w nich bezpieczn ie, ale m n iej w nich osign iesz. Chowanie
si po zakamarkach kl u bu kom u n i kuje ludziom wok, e miejsce,
w ktrym si znajdujesz, przytacza Ci, odbierajc pewno siebie.

5. Zabran i e ko b i ety z par k i etu


Tacze n ie p nocy na parkiecie rzad ko kiedy zaprowadzi Ci do
ce l u (ch ocia n i e ma rzeczy n i emol iwych i s l u dzie, kt rzy tak
dziaaj , jednak z moich obserwacj i i praktyki wyn i ka, e n ie wy
bieraj najatrakcyj niejszych kobiet w kl ubie). Zmczysz si i bdziesz
m ia raczej och ot wrci do do m u n i ko ntyn uowa proces
uwodzen ia.

Moja rada: tacz 2 - 3 kawaki muzyczne i proponuj zmian miejsca.

Aby Twoja propozycja zm iany m iej sca wygldaa natu ral n ie, po
zwl, e podsu n Ci ki l ka pomysw na to, jak w su btelny sposb
opuci parkiet. Jeeli DJ wan ie puci utwr, ktry ani Tobie, an i
jej si n ie podoba, natu ra l nym pomyse m jest propozycja zejcia

219
Na fali

z parkietu i po rozmawia n i a w jaki m cichszym m i ejscu ( m u s isz


wiedzie, gdzie w danym kl u b ie s takie spokoj n iejsze rejony) .

Naj lepiej , aby znalaz interesujcy powd zm iany m iejsca, np. :


Wow, jeste n iesamowit tancerk, a tam stoj moi znajom i . Mu
sz ci im przedstawi".

Moesz rwn ie by bardziej bezpored n i , mwic jej np. : Jeste


fantastyczn kobiet i u rzeka m n ie w tobie twoja pozytywna
energia, poza tym n iesamowicie nam si razem taczyo. Podoba
mi si to w to bie. C h od my naj p ierw do baru , bo straszn ie za
scho m i w gard le, a pote m znajdziemy jakie spo koj n i ejsze
m iejsce, eby chwi l k porozmawia . . . ".

Jeli do tej pory zrobie wszystko dobrze, bd pewien, e z Tob


pjdzie. Kolej n rzecz, o ktrej warto pam ita, jest fakt, e nadal
musisz prowadzi kobiet. Moe to polega na przykad na wziciu
jej za rk i zaprowadzen i u dokad n ie tam, gdzie chcesz ko nty
n u owa proces uwodzen ia.

Je l i jed nak zawahasz si, kobieta moe zosta na parkiecie.

Pamitaj wic, aby cile okre l i swoje ce le, cieszy si uwodze


n iem i by zdecydowanym w jego tra kcie ! !

6. Caowan i e na par k i ec i e
Caowa n ie n a parkiecie nowo poznanej ko biety n ie jest jaki m
wie l ki m wyczynem, zwaszcza jeli jest ona pijana. Czasem jednak
wyczujesz waciw wib racj i po prostu zaczniesz si z ni caowa
w czasie spokoj n iejszego taca (mona te przy szybkiej m uzyce,
wtedy nadajesz Wasze indywidual ne tempo, pomimo e obok ludzie
szalej) . Z pijanym i kobieta m i wszystko idzie gad ko . Aby pora
dzi sobie z trzewym i l u b lekko pijanym i, m usisz m ie wyczucie.
Kieruj si sygnaam i wiadczcym i o jej zai nteresowan i u : utrzymy
wan iem przez n i kontaktu wzro kowego, zmysowym patrzen iem
na Ciebie, e rotycznym ta ce m , jej nachylen iem w Twoj stro n
i bliskoci Waszych ust. Moesz zacz bezpieczniej od del ikatnych

220
Jak skutecznie uwodzi kobiet na parkiecie tanecznym

pocau n kw w szyj i wosy. J ee l i n ie ma protestu , idziesz dalej .


Sprawdzon metod jest zaufa n ie swo i m mylom. Je l i tan iec z ko
biet jest naprawd wyjtkowy, a Ty czujesz, e ten moment jest
n iepowtarzal ny, w Twojej gowie moe pojawi si my l i ch po
cau n ku . Tak szyb ko, jak si ona pojawi, tak szybko powi n iene
wyko na ruch w tym kieru n ku .

Zdaj sobie spraw, e przy prbie pocau nku moesz napotka lekki
we rbal ny protest. Ko bieta moe rwnie odwrci gow, ale je
l i nadal z Tob taczy, to . . . zgad n ij , jaki to znak?

Ko bieta moe te wspo m n ie: N ie tutaj . . . ".

To cenna informacja dla Ciebie.


N ie id z n i od razu gdzie na bok, n ie pytaj jak dziecko: N o to
gdzie?", potacz jeszcze chwi l i pod byle prete kstem zaprowad
kobiet do spo koj n iejszego m iejsca w kl u b ie, gdzie bdziecie si
mogl i sob zaj.

Caowan ie moe Ci na pocztku sprawia frajd i bdziesz myla,


e jeste wielki. N ic bardziej bd nego. Kobiety mog si caowa
z ki l koma ko lesiam i tej samej nocy i do n i czego to n ie prowadzi .
Lepiej wyprowad kobiet w cichsze miejsce kl u bu i tam graj soli
dn, pen gr. B ud uj komfort, eska l uj dotyk, cauj , ale na spokoj
n ie. Pocau n e k traktuj jako narzdzie suce do pogbian ia
komfo rtu pom idzy Wam i, a n ie gr wstpn i rozpa lanie seksu
alne ko biety.

Je l i rozpalasz ko biet w kl u b ie, my l o jed no n ocnej przygodzie.


Posta raj si wyprowadzi ko biet w m i ejsce, w ktrym bdziecie
mogl i u p rawia se ks (samochd czy te m iesz kan ie). Je l i w tym
przypad ku wemiesz od n iej nu mer, to dzwon ic do niej nastpne
go d n ia, moesz dowiedzie si od n iej , e ma wyrzuty su m ien ia,
l u b usysze najzwyklejszy sygna rozczanego poczen ia. W so
l id nej grze czas na pod n iecenie seksualne przychodzi dopiero pod
kon iec caej u kadan ki. Je l i chcesz gra w tak gr, stawiaj najpierw
na zbu dowanie emocj o nal nego poczen ia z kobiet.

22 1
Na fali

PYTANIA I ODPOWIEDZI
NA TEMAT UWODZENIA NA PARKIECIE
Jeli naprawd chcesz zosta pe rfekcjon ist w tej dziedzin ie, pro
pon uj wzicie udziau w szkolen iu gru py Warsaw Lai r. I nformacje
znajdziesz na stro n ie: www. warsawlair.pl.

Jed nak wyko rzystan ie zawartych tu wskazwe k pod n iesie Twoje


mol iwoci w stopn i u , kt rego n i e d a si przecen i. Po n iej ki l ka
dyskusyj nych kwesti i .

Pytanie: Czy n a parkiecie ta czy, czy uwodzi?


Odpowied: Robi i to, i to. Sam tan iec n igdzie Ci nie zaprowadzi.
Widziae m czsto przystoj nych kolesi, nawet n iele taczcych ,
rozgldajcych si wokoo po parkiecie i n ierobicych n ic, eby
podej do kobiety. Zapewne oczekiwali, e kobiety same ich za
prosz do taca. Je l i kochasz tan iec, sprawia Ci on wiele radoci
i robisz to dobrze - rb to dalej . Pam itaj tyl ko o tym, po co przy
szede do kl ubu. Jeeli na 1 00% tylko po to, eby zosta krlem
parkietu, to jest to jak naj bardziej O K. Lecz je l i tan iec jest Twoj
wymwk, eby n ie podchodzi do kobiet, to n ie jest dobrze.

Pytan ie: Czy wchodzi na parkiet, kiedy jest jeszcze mao l udzi,
w zasadzie tyl ko ki l ka dziewczyn ?

Od powied: To dobry spos b, eby zwi kszy swoj warto


w oczach kobiet obecnych w kl u b ie i wyrni si spord szarych
facetw, oczywicie je l i taczysz w widocznym m iejscu . Jedyn
wad jest to, e najatrakcyj niejsze kobiety pojawiaj si w kl u bach
raczej o p n iejszej godzin ie, czyli na przykad o koo 24.

Twoja gru pa docelowa (tak zakadam) moe zate m n ie by wiad


kiem Twojego wystpu . Poza tym traktuj to jako rozgrzewk. N ie
tacz wicej n i 2 3 utwory, raczej zaznacz swoj obecno i po
-

wr do znajomych .

222
Jak skutecznie uwodzi kobiet na parkiecie tanecznym

Pytan ie: Czsto widz w kl u b ie ba rdzo wyzywajco wygldajce


i taczce kobiety, mam wraen ie, e to prostytutki i e jak je po
derw, to rano wystawi m i rach u n e k. Czy moe si tak zdarzy?

Odpowied : To m it, e prostytutki chodz do kl u bw, eby zna


le kl ie nta. N ie wychodzc z agencj i, bd m iay wicej klientw
n i w czasie ki lku godzin w kl ubie. Prostytutka to taka sama kobieta
jak i n ne i te l u bi si bawi oraz taczy. Na og ma te wicej
pien idzy n i przecitny klu bowicz. Przesta si wic tym przej
mowa, czy aku rat ta kobieta jest prostytutk, czy te n ie. Po prostu
dziaaj .

Pytanie: N ie wiem, czy powi nienem uwodzi na parkiecie (sy


szaem p rzecie, e na parkiecie rzdzi DJ) ?

Odpowied: Na parkiecie rzdzisz Ty. DJ tyl ko gra m uzyk, moe


zmien ia emocje osb na imprezie, ale jego zadan iem jest spra
wien ie, by ludzie si dobrze bawi l i . Po prostu wykorzystuj to, jaka
jest m uzyka. Jee l i jest spokoj na, kieruj si w stron zmysowoci,
jee l i szybka i ostra - baw si z kobiet. Sz koda czasu na roz
trzsan ie takich kwesti i . Py z prdem, jeli n iesie Ci w dobrym
kieru n ku . Jee l i n i e - sprowad kobiet z parkietu .

Pytanie: Czy ta czy i rozmawia z kobiet, aby si n ie n u dzia,


czy lepiej zaj si tace m ? Jee l i roz mawia, to o czy m ?

Odpowied: Przede wszystki m m usisz zm ien i swoje nastawien ie.


Jak chcesz uwie kobiet, jeli Ty sam uwaasz, e moe si n u
dzi w Twoi m towarzystwie? Wicej wiary w siebie ! ! Zaj m ij si
tacem przez 1 2 utwory, utrzym ujc kontakt wzrokowy. Przesta
-

zawraca sobie gow taki m i myla m i, tacz i ciesz si chwi l.


Je l i rozmawiacie (co moe by utrud n ione ze wzgld u na gon
m uzyk), to na pytkie, og l n e te maty. Parkiet to n ie m i ejsce do
uywa n ia m i n i konwe rsacyj nyc h " . Swoj warto na parkiecie
demonstrujesz u m iejtnoci taca, mow ciaa, prowadzeniem ko
biety, kontrolowan iem ramy i nterakcj i i Twoj osobist wib racj.

223
Rozdzia 1 5 .

Ekler i S owa

Pdzc po niemieckiej autostradzie w stron Alp, czuem, e cze


kaj mnie emocjonujce przygody. Za kierownic mojego auta sie
dzia jeden z najlepszych uwodzicieli w tym kraju i, jak wyczytaem
ju w niej ednej publikacji, najbarwniejsza posta na polskiej s ce
nie rozwoju os obistego. Pawe Sowa. Z Wrocawia jecha Ekler,
najbardziej odjechany ze znanych mi naturali", czyli nieszkolo
nych, intuicyjnych uwo dzicieli. Pomimo up ywu lat go wci
emanowa testos teronem jak niedwied w okre sie godowym.
Skoczy studia, zajmowa si grubymi finansami, mia duo dzieci
w r nych zwizkach, ale nie mo gem oprze si wraeniu, e
nigdy do koca nie wydorola. Monotonny szum samochodu
sprzyja wspomnieniom. Przed oczami stan mi spyw kajakowy na
Biebrzy. Po kilku dniach kajakowych trudw urzdzilimy chrzest
rze czny, czyli przyj cie s zczurw ldowych do kajakowej braci.
Jako e pe niem funkcj Neptuna, do mnie nale ao wybranie
imienia dla kandydata i pilnowanie, aby ceremonia bya wystarcza
jco huczna i bolesna. Ekler ze swoim dominujcym charakterem
i skonnoci do klepania innych po ramieniu nie by je dnakowo
lubiany przez wszys tkich, wic gdy diaby" - po smarowaniu
botem, ciosami wiosem po dups ku, pawieniu ywcem w rzece
i innych pouczajcych operacjach - dowleky go klczcego przed
majestat, by trzykrotnie bardziej zmaltretowany ni reszta kandy
datw. Znis wszystko dzielnie, ucaowa Neptuna w pit i roz
bawiony czeka na werdykt.
- Witam ci byy szczurze ldowy w gronie rzecznych wilkw
powiedziaem uroczycie - i nadaj ci imi Szalone Ciacho ! No
je z dum i niech prd rzeki ci sprzyja!

224
Ekler i Sowa

Ekler zblad. Zamruga oczami, jakby nie mg uwierzy. Przysun


si do mnie i wyszepta:
- Pojebao ci? ! Przecie ja jestem Samotny Wilk McQuinn! Prze
cie wszyscy widzieli, e sam pyn, przecieram szlaki i cigle co
organizuj ! Jakie Ciacho ? ! Nie moesz mi tego zrobi! Chopaki -
zwrci si do diabw, zakadajc sobie znowu na gow garnek
z botem - wpierdolcie mi jeszcze raz, zasza pomyka. Pamitaj
Piter, SAMOTNY WILK MCQ UINN!
Niestety, sowo Neptuna musi by wite i Szalone Ciacho, obra
ony na swoj niesprawiedliw ksyw, nie odzywa si do mnie cay
nastpny dzie. Mino mu na kolejnym biwaku w miejscowoci
Szubin.
- Chod Piter, pj dziemy poszuka jakich crek rybaka ! -
Poszlimy. Miasteczko byo wyludnione, ale w gospodzie Gwar
nej'' wikszo stolikw bya zajta. Ekler wrzasn na progu:
- Hej ! Czy s tu jakie crki rybaka? - Kilku kolesiw siedz
cych przy zczonych stoach popatrzyo wzrokiem mwicym:
Chcesz miastowy po ryju?". Jeden zapyta:
- A bo co ? - Ekler podszed do niego z umiechem, pooy ap
na ramieniu i powiedzia:
- Co si laczku ciskasz? Przyszlimy was z Piotrusiem na ognisko
zaprosi. Stary, tyle fajnych studentek naraz w yciu nie widziae !
Piotru jest szefem i bdzie dzieli, ktra dla kogo, wic nie podska
kuj. Dobra, moecie nam browara postawi, to ustalimy szczegy.
Chopaki chyba naprawd przejli si perspektyw poznania pont
nych studentek, bo zamwili nam piwo i dopytywali si co, gdzie
i kiedy.
- Kady przynosi flaszk i drzewo na ognisko - komenderowa
Ekler. Dwa stoliki dalej sie dziay dwie niebrzydkie dziewczyny.
Dosiedlimy si do nich ze standardowym tekstem:
- Czy wy jestecie crkami rybaka?

225
Na fali

- Nie, jestemy przejazdem - odpowiedziay. Byy na wczasach


w Augustowie, troch si spieszyy, ale byy bardzo zainteresowane
kontynuowaniem znajomo ci, wi c umwilimy si, e przyjad
nastpnego dnia spotka si z nami o godz. 1 8 w Rajgrodzie. Tam
tdy wioda trasa spywu. Pomimo hucznej imprezy z miejscowymi
nastpnego dnia wstalimy przed wszystkimi o pitej rano i wsko
czylimy we dwch do kajakw, eby zdy na spotkanie. Nie
stety, analizujc map, nie wzilimy pod uwag, e rzeka pynie
zakosami i rzeczywista odlego j est cztery razy wiksza. Gdy,
pomimo nadludzkich wysikw, o godz. 22 mielimy jeszcze przed
sob szmat drogi, Ekler by tak wycieczony, e zaczyna gada od
rzeczy.
- Spjrz Piotru - wychrypia, gdy pynlimy po ciemnym jezio
rze w kierunku jakich wiate - ale jaja. Pyn prosto po unie,
ktra prowadzi do ksiyca, a taki e due jezioro. - Syszc to,
troch si o niego zaniep okoiem, ale po przybiciu do j aki ego
pomostu Ekler rozejrza si i ju przytomniej stwierdzi:
- Jakie kolonie. S kolonie, musz by wychowawczynie. Poszu
kam. - Saniajc si na nogach, poszed w stron budynkw. Zd
yem rozoy na pomocie piwory, gdy pojawi si, prowadzc
dwie dziewczyny.
- Asia i Lila - przedstawi nas - dziewczta pooyy ju dzieci
spa i dotrzymaj nam towarzystwa. Siadajcie, Piotru zagra co
na gitarze. - Byy rednio adne i mocno znudzone posad kolo
nistek. Lila od razu zmysowo si przytulia, gdy j objem. Czuem
seks w powietrzu. Z Asi, ktr uwodzi Ekler, byo gorzej . Nie
tylko wyrywaa si z jego obj, ale te usiowaa dys cyplinowa
koleank.
- Hej, co ty wyprawiasz - gldzia do Lili, gdy caowalimy si
namitnie. Mao brakowao, aby tak zwana kobieca s olidarno
zniszczya wszystko, gdy Ekler stanowczo wzi Asi za rk,
/ .

mow1c:

226
Ekler i Sowa

- Nie bd psem ogrodnika i nie zazdro koleance. Idziemy na


spacerek. - Gdy zostalimy sami, zaczlimy si kocha praktycz
nie natychmiast. Urok chwili, nastrj ksiyca wieccego nad wy
sunitym gboko w jezioro pomostem, mode, jdrne, ewidentnie
spragnione seks u ciao mojej partnerki sprawiy, e zapomniaem
o zm czeniu. Ko chajc si mocno i namitnie oraz zapominajc
o boym wiecie, stracilimy poczucie czasu. Z letargu wyrwa mnie
gos tu o bok:
- Uwaga gobki, przyczam si ! - Nie wiem, jak Ekler si tu
podkrad, ale by nagi do poowy i faktycznie szykowa si, eby
si z nami pooy.
- Nie, przesta, prosz ! - Lila nie bya jednak a tak wyluzowana.
Nerwowo zakrya nas piworem i zawstydzona schowaa twarz.
- Dobra, id spa na drug stron pomostu. Sprbowa nigdy nie
zawadzi ! Bawcie si dobrze. Dobranoc. - Oddali si z czystym
sumieniem, e zrobi, co mg.
Z zamylenia wyrwa mnie gos Pawa- W zamraalniku mojej
lodwki jest wicej niegu ni tutaj - stwierdzi zrezygnowanym
gos em, gdy mijajc urwiste, grone, ale wcale nie onieone alpej
skie widoki, dojedalimy do Kaprun.
- Nie am si, na lodowcu warunki s zawsze - odpowiedziaem
optymistycznie - a nawet jak nie, to jeszcze lepiej . Znudzone nar
ciarki bd si szwenda po miaste czku.
Nie wyglda na przekonanego. Snowboardowe szalestwo po
cigao go tym razem znacznie bardziej ni perspektywa mi
dzynarodowego podrywu . Ekler czeka ju na nas w apartamencie.
Wie dziaem, e nie kady j e dnakowo odbiera j e go rubas zno
i bezporednio, wic os trzegem Pawa, e zachowani e krla
naturali" moe mu si wyda troch dziwne.
- Spoko, stary - uspokoi mnie - z oryginaami spotykam si
na co dzie.

227
Na fali

Gdy Frau Berta wprowadzia nas na pokoje, Ekler krzykn:


- Sta ! Jak nie pierdolniesz kielonka na wej ciu, to si na stoku
poamiesz. Tak grale mwili, a z tymi fiutami nie ma co dys
kutowa.
To mwic, wrczy nam po solidnej szklance te quili i z zaska
kuj c jak na j ego potn sylwetk zrczno ci skoczy po sl
i cytrynk.
- Walnij Piotru jaki toacik. Chopie, wiesz, jakie on toaciki na
poczekaniu wykminia? - zwrci si do zdezorientowanego Sowy,
ktry nawet jeszcze walizki z rki nie wypu ci. - Moe by ten
o piknych paniach.
- Za zdrowie wszystkich uroczych pa obecnych w naszym towa
rzystwie po raz pierws zy! Hej ! - wypilimy.
- No witam ! Wacie chopaki, co w progu jak cioty s toicie !
A, guru Piotrusia, mio ci pozna - powiedzia, klepic Pawa
niedwiedzi ap po ramieniu, tak e si o mao nie zgi. - Fajnie,
e go tam troch wyuczy, bdzie nas mniej wkurwia, he, he.
Chodcie, obiadek czeka.
- Wiesz, on przypomina mi pewnego go cia, ktry mi niele na
miesza w czasach przemytniczych wycieczek. Bd musia wpro
wadzi si w trans, eby go polubi - wyszepta Sowa przy obie
dzie. Tego wieczoru wprowadzi si jednak w zupenie inny rodzaj
transu, speniajc toast za toastem, co po skumulowaniu ze skut
kami trudw po dry dao do opakany efekt.
- Jak bardzo . . . yczk . . . si zdziwisz, gdy odkryjesz, e bbbardzo
pragniesz nauczy mmmmnie . . . snowboardowych trickw - za
stosowanie j zyka wpywu i manipulacji do zorganizowania sobie
instruktora pozos tawiao wiele do yczenia.
- Klawy ten twj kole ! - stwierdzi Ekler - Kady troch pier
doli bez sensu na pocztku. Pij !
- Nnnnie chc. - wymamrota mistrz perswazji.

228
Ekler i Sowa

- Pij, bo ci jebn ! - mwiem Pawowi wczeniej, e Ekler stosuje


taki jzyk, jak kogo lubi, ale moe rnica w masie spowodowaa,
e grzecznie wypi. Za chwil stoczy si z krzesa. Ekler czym pr
dzej zarzuci go sobie na rami, mwic:
- Rwny koleka ! No i twj przyjaciel. Nie moe spa na podo
dze. - Zanis go na ko jak worek chipsw i troskliwie uoy
do spania. Sowa nastpnego dnia nie wsta na narty, ale niewiele
straci, bo na lodowcu cay dzie lao i wrcilimy w dwa razy
ciszych kurtkach. Przy obiedzie zapowiadaa si powtrka z roz
rywki. Polewajc alkohol, Ekler znw zwrci si do Pawa:
- Pij, bo blady.
- Dziki, dzi nie pij - odpowiedzia Sowa spokojnie i sta-
nowczo.
- He, he, dawaj, dawaj mistrzu, tu si nie opierdalamy - nalega
Ekler w swoim stylu, szykujc si do konfidencjonalnego pooenia
apy na ramieniu. Nie zdy. Pawe byskawicznie odwr ci si,
chwyci go za do i wyda co w rodzaju przecigego wistu. Ekler
zastyg z flaszk w lewej rce. Prawa, lekko naciskana przez Pawa,
zacza wdrowa w stron twarzy.
- Patrz na swoj do - mwi jakim niesamowitym, mechanicz
nym gosem - gdy zaczniesz zauwaa, jak linie papilarne lekko
si rozmywaj, we gboki oddech (znw wyda ten sam wist co
na po cztku) i poczuj . jak kolana zaczynaj ci si ugina . pod
wp ywem energii, ktra wpywa w ciebie i . . . przygniata ci do
fotela - po dtrzyma chwiejcego si lekko Eklera i pomg mu
usi na fotelu. Ekler usiad z otwartymi, ale nieprzytomnymi
oczami, wpatrujc si kataleptycznie w swoj uniesion rk.
- Teraz zamknij oczy - przesun mu rk przed oczami i Ekler
posusznie zamkn - i gdy jeszcze raz wemiesz gboki oddech . . .
zaniesz. - Rka powoli opada. Ekler wyglda na gboko upio
nego. Byem w szoku, ale Pawe zachowywa si, jakby byskawiczne
usypianie dwa razy ciszych od s iebie osobnikw byo rwnie
naturalne co mycie zbw.

229
Na fali

- Wa ciwie jednego moemy wypi - stwierdzi ju zupenie


normalnym, obuzerskim gosem. - Wiesz co, Piter, powiedz mu
w wolnej chwili, e nie przepadam za klepaniem. Poza tym klawy
kole, kady troch pierdoli na p o cztku ! He, he. Moesz go
obudzi.
Gdy Ekler po kilku wstrzsach i li ciach" na twarz n1ruga zdezo
rientowany oczami, Sowa poda mu kieliszek, mwic:
- Pij, tu si nie opierdalamy!
Ko lej nej nocy spad nieg i termometry z rana wskazay minus
osiem. Kamera internetowa, relacj onuj ca sytuacj na lodowcu,
informowaa o minus siedemnastu. Do tego soce - bajka. Sys
tem kolejek wwiz nas na szczyt Kitzsteinhornu i rozpoczlimy
biae szalestwo. Po dw ch go dzinach niezej zabawy pada ko
menda: Idziemy w tunel". Kitzsteinhorn jest najwyszym szczy
tem w tej okolicy. W celu zwikszenia atrakcyjnoci regionu praco
wici mieszkacy Kaprun przekuli tunel przez skalisty wierzchoek,
dziki czemu mona rzuci okiem na poudniow panoram Alp.
Zjazd w gbokim niegu z wylotu tunelu to niezy freeride. Po
przej ciu przez omszae ciany tunelu dw ch snowboardzistw
i j eden narciarz, czyli oczywi cie nasza trj ka, przypili sprzt.
Pojechaem pierwszy. Slalomowe narty nie uatwiaj jazdy w puchu,
ale po kilkunas tu emocjonuj cych szusach dotarem do miejs ca,
gdzie zaczynay si popularne trasy. Wylot tunelu majaczy w grze.
Daem zna rk ledwo widocznemu z tej odlegoci Pawowi, ktry
ruszy. Nie by wytrawnym snowboardzist, ale walczy. Wzbija
jce si wok zwikszajcej si sylwetki tumany niegu wskazy
way, e nie tylko si zs uwa, ale szuka emocji. Dotar po dwch
niegronych wywrotkach. Dalimy znak Eklerowi. W wieym
niegu byo ju troch ladw po amatorach freeridu. Ekler chcia
chyba zjecha po cakiem dziewiczej trasie, bo ruszy i znikn nam
z oczu za poudniow krawdzi stoku. Pojawi si za chwil znacz
nie niej , dziarsko przemykajc pord ska, i nagle po kolejnym
zakrcie . . . znik.

230
Ekler i Sowa

- Zakopa si w puchu - stwierdzi Pawe.


- Chyba tak - odparem, czekajc na rozwj wypadkw, ale nie
byem tak pewny optymistycznej wersji wydarze. Nieprzygoto
wane rej ony lodowca obfituj w szczeliny, a Ekler si nie poja
wia. Po kilku minutach nawoywa ruszylimy z kopyta pod gr.
Znikn okoo sto metrw od nas . Pod gr, brnc i zapadajc si
w niegu, wspinaczka zaj a nam z dwadzie cia minut. Widzieli
my ju lad po desce i miejs ce, gdzie si urywa. Mimo zadyszki
cay czas nawoywalimy. Po przebyciu okoo dwch trzecich drogi
usyszelimy wres zcie gos:
- Kurwa ! Tutaj ! - kamie spad mi z serca. yj e ! Przyspieszy
limy mimo braku tchu. Ekler rzeczywicie tkwi w szczelinie.
W pierwszej chwili widok wyda mi si jak z horroru. Nienaturalnie
skrcona sylwetka tkwica w zwajcej si w d jamie, dwa metry
poniej powierzchni niegu. Gdy nas zobaczy, powiedzia spo
kojnie:
- Nie mog zdj deski, zablokowao si.
- Nic ci nie jest? - niedowierzaem. Chyba mia szczcie. Nie-
naturalna pozycj a, co stwierdziem po dokadniejszym ogldzie,
wynikaa z tego, e mia kolana pod brod, a deska zablokowaa
si naprzeciwko. Nie mg si ruszy, ale nie wygldao, eby jaka
cz ciaa bya nie na swoim miejs cu.
- O K. Chyba, kurwa, jestem cay. Kto musi mi odpi desk -
powiedzia spokojnie.
- Moe pojedziemy po pomoc - zastanawiaem si.
- Zamarzn - stwierdzi Ekler. Rzeczywicie, mrz dawa si we
znaki coraz mocniej. Nie mielimy przy sobie komrek, eby nie
przerywano nam zjazdw. Co trzeba byo szybko wymyli.
- Spuszcz si do niego na kurtce - postanowiem, cho nie
byem pewien efektu. Sowa chwil milcza i powiedzia cicho:

23 1
Na fali

- Nie, Piter, po pierwsze, j este ciszy, a po drugie, silniejszy,


eby utrzyma kurtk. Ja zejd. - Nie mogem nie zgodzi si z t
logik. Konsultant biznes owy i mistrz manipulacji potrafi jednak
podj prost i msk decyzj w realnym yciu. Zdjem kurtk,
przywizaem mu rkaw dowia", czyli pancerza chronicego
krgosup, dowizaem jego kurtk i zaczem powoli spuszcza go
do szczeliny. Widziaem, e stara s i nie pokaza strachu, nawet
si umiecha, zanim zacz informowa o swojej pozycji Eklera,
ktry nie mg odwrci gowy. O dpicie wiza typu step-in"
nie byo atwe w warunkach mocnego naprenia. Pawe musia
zdj rkawice i gdy skoczy, mia tak zgrabiae rce, e nie mg
trzyma kurtki. Ekler wyzwoli si z deski, wyprostowa, zapar
nogami, podsadzi go i wsplnymi siami wydobylimy miaka na
powierzchni. Potem, cignc we dwch na szczcie mocn, gore
teksow kurtk, wydostalimy Eklera. Mia rozbity nos po uderze
niu kolanem, by przemarznity, al e cay. Biegiem, eby si roz
grza, dotarlimy do utartych tras.
- Dziki. -Ekler powiedzia tylko jedno sowo, podajc Pawowi
przemarznit rk, ale tego wieczoru zamiast: Pij, bo ci jebn"
powiedzia, polewajc mu tequil i podajc na kartce swj telefon:
- Gdyby czego potrzebowa, zadzwo.
Oznaczao to w dosownym tumaczeniu: J eli zadzwonisz
w ro dku no cy, mwic, e masz problem, a ja bd nawalony,
dwiecie kilometrw od ciebie i w towarzystwie trzech piknych
kobiet, to wsiadam natychmiast w co popadnie i przyjedam".

232
Porad n i k 1 3 .
Zasady Hedon Com bat

WIAT TO MAT RIX - prze ko n uje Max Hedo n. To, co widzisz,


syszysz i czujesz, jest tak przefi ltrowane przez Twj system prze
ko na, e ta k naprawd n ie ma n ic wsp l nego z rzeczywisto
ci. Docierajce do Ciebie obrazy, dwiki, zapachy itp. s rze
czywiste, ale to, jak je sobie tu maczysz, jakie wywouj skutki, co
d la Ciebie znacz, jest j u tyl ko kwesti Twoich przekona i przy
zwyczaje .

Na p rzykad widzisz kobiet, kt ra si n ie um iecha - i to jest


rzeczywiste. Jednak komentarz: wku rwiona, wic na pewno
m n ie odstrzel i " jest j u tylko w Twojej wyobran i . Jest z matriksa.
Bardzo mo l iwe, e laska ma wietny nastrj, ale n ie um iecha
si, bo ma aparat na zbach . Mol iwe te, e jest n iezadowolo
na, bo n i kt jej od rana n ie zaczepi, a bardzo to l u b i .

Masz wszystko, co m usi m ie skuteczny uwodzicie l . Masz mski


wdzik, skon no do dom i nacj i, zuchwao, odwag i pod
wiadom wiedz, co i jak mwi, eby wzb u dzi w ko biecie
emocje. Zostae w to wyposao ny w gen ach . Sko ro natu ra daa
C i zdo l n o do prokreacj i, d laczego m iaaby n ie wyposay Ci
w dobre narzdzia, eby do tego procesu doprowadzi? Jedyne,
co m usisz zrobi, to pozby si przekona, ktre to blokuj. Ale
obiecaem , e bdzie bez teo ri i, wic do rzeczy !

Z matri ksa jest wyjcie - naley wz i czerwo n piguk.

233
Na fali

Dugie, logiczne prze konywan ie, e trzeba patrze na wszystko


i n nym i oczam i, prawdopodob n ie n iewiele da. Wiedzie n ie zna
czy u m ie.

We waciwych dziaan iach, waciwych reakcjach i od powied n i m


myle n i u naley si WYT REN OWA.

Styl H . C. u czy, jak za pomoc od powied n i ej l iczby powt rze


wyrobi w so bie od powied n ie cechy i nawyki . Ko n kretny ce l -
kon kretny syste m wicze . J a k w sztu kach wa l ki .

Ce lem s trzy strategie:


Strategia 3-3 - jak w cigu 3 godzi n u mwi si z 3
dziewczynam i na natych m iastow kaw " ! ! !

Strategia 3-3-3- jak w cigu 3 godzi n w 3 kl u bach caowa si


z 3 dziewczynam i ! ! !
Strategia 3 - jak w cigu 3 godzi n pj do ka z nowo
poznan dziewczyn! ! !

Aby zreal izowa te strategie, H .C. rozwija u swoich ku rsantw trzy


cechy. Trzy afrodyzjaki, ktre dziaaj na kobiety i uatwiaj zreali
zowanie powyszych strategi i. Potna mikstu ra 3 x z. Facet ma by:
zuchway,
zwyciski,
za kochany.

Zuchway. Hedon Com bat to system, ktry odkrywa na nowo we


wntrzn, natu raln zuchwao i wbudowuje w osobowo obo
jtno na opi n ie i n nych l u dzi i totalny luz spoeczny. Dziki tem u
facet staje s i zdecydowany, odwany, przebojowy i jest w sta
n i e podej do kadej kobiety w kadej sytuacj i, a p n iej zapro
wadzi j ta m, gdzie chce.

Zwyciski. Tu chodzi o jed n rzecz. Mentalne nastawien ie. Nasta


wienie na zwycianie. Wiara w ko cowy su kces to wb rew pozo
rom rzad ka cecha. atwiej u lega tu maczeniom i oszu kujcym

234
Zasady Hedon Com bat

samego siebie wymwko m , kt re Max nazywa po angielsku


excuzam i " . Mental ne nastawien ie na kon kretny, pozytywny re
zu ltat to podstawa tre n i ngu . My l i kreuj rzeczywisto. H . C.
uczy podejcia opartego na su kcesie. Mwi, eby przed wyjciem
w te re n d o kad n ie usta l i sobie cel , eby wyobrazi sobie siebie
w chwi l i , kiedy j u si wrcio do dom u : swoje odczucia, myli, co
si widzi, co syszy, czy jest si na przykad z kobiet, czy n ie itp.
Naley zwizualizowa t sytuacj najdokad n iej, jak mona, i wcz u
si w n i. A potem po prostu dziaa z determ i nacj w teren ie. To
jest cecha kadego zwycizcy. Zdeterm i nowane dziaan ie z wizj
koca.

Zwycian ie to take wygrywan ie z samym sob, ze swo i m i sabo


ci a m i , excuza m i i zachcia n ka m i , spoecznym program owa
n i em i z ograniczajcym i przekonan iam i, ktre nie pozwalaj osi
ga tego, co si chce.

Zakochany. Czasam i mona od n ie wrae n ie, e m io kci si


z dom i nacj, e facet, ktry kocha, nie jest sil ny. N ic bardziej myl
nego. Prawdziwa m io do kobiet jest pot nym afrodyzjakie m .
Facet alfa potrafi kocha, cho wcale n ie m usi tego mwi co 1 5
m i n ut. Problem jest wtedy, kiedy facet chce m a n i p u lowa m io
ci, eby zdoby l u b utrzyma kobiet . Wtedy to j u n ie jest
m io.

H .C. uczy, jak uwodzi i kocha kobiety. Motto stanowi sowa


Don J u ana DeMa rco z fi l m u o tym samym tytu le:

- Jak ty to rob isz, e kobiety za tob szalej? - zapytano Don


J ua na, wi dzc, jak entuzjastyczn ie kobiety reaguj na jego oso
b.

- Patrz ponad to, co widz oczy. Wszystkie kobiety s olniewa


jco pikne. - od powiada Don J uan - N iektrzy widz w nich n ie
taki nos, biod ra, biust. JA W I DZ KO B I ETY TAKIM I, JAKIMI S
NAPRAW D [ Wspan iae, prom ien ne, wyjtkowe, doskonae.

N ie jeste m ogran iczo ny przez swj wzro kl l l

235
Na fali

Ko biety reaguj na m n ie w te n spos b, poniewa wyczuwaj, e


dostrzegam w n ich pikno i pozwa lam si n i m obezwad n i. N ie
mog powstrzyma pragn ien ia, eby wyzwoli to pikno i otoczy
m n ie n i m .

- Dlaczego kady chce wypaczy m io, wyssa z n iej cay splen


dor? - pyta retoryczn ie Don J u an .

Tak, stan zakochan ia jest potnym afrodyzjakiem i otwiera wszel


kie bramy.

H ed o n Com bat to tre n i ng ksztatuj cy w m czyznac h s i l n y


chara kter, charyzmatycz n, magn etyczn osobowo i ogro m n e
u m iejtnoci natu ral nego uwodzenia kobiet. Po tre n i ngu facet jest
s u pertwardy w stosu n ku do samoograniczajcych prze kona, nie
chcianych saboci i excuzw, a jednoczen ie ciepy d l a l u dzi .
Zuchway, zwyciski i zakoch any w kobi etac h . Takiej m ieszance
ad na dziewczyna n ie jest w sta n ie si oprze !

Z jednej strony Hedon - dobre samopoczucie, przyjemno,


rozkosz. Z drugiej strony Combat - postawa wojownika, kt
ry osiga to, co chce. To jes t Hedon Combat.

236
Rozdzia 1 6 .

Spotkanie z magi

Zainspirowany hipnotycznymi umiejtnociami Pawa niedugo po


powro cie z gr zapisaem si na Hypnozon" - intensywny,
kilkudniowy kurs hipnozy, prowadzony przez Andrzeja Batko
i Lecha Dbskiego. Kursoholizm j est zaraliwy, wic po wejciu
do hotelu Agrykola zobaczyem wiele znajomych twarzy. Andy,
Max, Greg, Zwierzak i kilku innych braci w grze chu dostrzego
wpyw hipnotycznych umiejtnoci na skuteczno uwo dzenia.
Byo kilkoro absolwentw kursu Sowy ycie na Maxa", w ktrym
w midzyczasie wziem udzia, biegnc na fali wzbudzonego nie
dawno godu nowej wiedzy. Dziewczta, ktre pomagay nam roz
gryza tajniki kobiecej psychiki na Akademii Uwodzenia, peniy
funkcj e organizacyjne. Jednym sowem, sami swoi.
Mistrzowie od pierwszych chwil wprowadzili magiczny nastrj.
Zaczem uczes tniczy w spektakl u, ktry cakowicie zachwia
moim przekonaniem, e s na tym wie cie rzeczy niemoliwe.
Lewituj ce rce, mosty kataleptyczne, bezporednie rozmowy
z podwiadomoci, cakowite znie czulenie caego ciaa to tylko
niektre spord zjawisk, o ktrych nie nio si nawet filozofom,
a ktrych umiejtno zaczynaem przyswaja. Nie ma ludzi nie
podatnych na hipnoz, s tylko nieudolni hipnotyzerzy", twierdzili
trenerzy, pokazujc nam wci bardziej wstrzsajce te chniki.
- Potrzebuj kogo, kto zna jakikolwiek obcy jzyk - powie
dzia Andrzej . Najszybciej zgosia si Wanda, blondynka okoo
trzydziestki. Za pomoc szybkiej indukcji w par minut wprowa
dzi j w gboki trans i powiedzia:

237
Na fali

- Jedn z podstawowych umiejtnoci czowieka jest sztuka zapo


minania. Teraz zapomnisz ojczystego jzyka. Wyjd z transu, jeden,
dwa, trzy! - Wanda zamrugaa nieprzytomnie, jak kady wyrwany
z gbokiego transu, umiechna si niepewnie i nic nie powiedziaa.
- Opowiedz o swoich wraeniach - prosi Batko, ale Wanda roz
gldaa si tylko po sali, a jej umiech znikn z twarzy, ustpujc
mieJ SCa panice.
- I can't ! - wychrypiaa.
- Spokojnie, zaraz sobie przypomnisz, uspokaja j po angielsku.
- Do it just now! Pleas e ! - prosia naprawd przestraszona.
- OK. Go deeply into trans - powiedzia znowu Batko hipno-
tycznym gosem i Wanda zamkna oczy. - Gdy policz od jed
nego do dziesiciu, otworzysz oczy i wypoczta oraz zrelaksowana
wrcisz tu i teraz, przypominajc sobie wszystkie szczegy jzyka
polskiego. Jeden, dwa . . . dziesi! - Rado Wandy, e znowu
moe normalnie rozmawia, bya ogromna.
- Poprosz okularnika z du wad wzroku - zgosi si pidzie
sicioletni dziennikarz, Janus z. Mia okulary minus pi dioptrii.
Bez okularw by w stanie czyta napisy na tablicy z odlego ci
dwch metrw. Mistrz zahipnotyzowa go, stosujc jedn ze zna
nych nam ju indukcji, sprawi , e podnios y mu si obie rce,
i powiedzia:
- Teraz bd rozmawia bezporednio z twoj podwiadomoci.
Niewiadomy umyle Janusza, prosz, daj mi jaki sygna za po
moc ktrego z palcw lewej rki, ktry bdzie oznacza, e jeste
gotowy rozpo cz wspprac . - Palec wskazuj cy nerwowo
drgn.
- Dzikuj, a teraz, niewiadomy umyle, prosz, za na jego
oczy mentalne soczewki, ktre pozwol mu widzie znacznie lepiej,
a gdy to zrobisz, znw poprosz o ten sam sygna - powiedzia
Batko i spokojnie czeka, obserwuj c uniesione rce Janusza. Po

238
Spotkanie z magiq

kilku minutach gwatowny ruch wskazujcego palca poinformowa


go, e proces jest zakoczony. Wyprowadzi go z transu i kaza
powiedzie o o dczuciach.
- N o nie wiem - marudzi pacj ent - jakby troch lepiej .
- Troch lepiej ? To kurwa czytaj ! - zdenerwowa si Andrzej,
pokazujc mu tablic z odle goci piciu metrw. Janusz prze
czyta bez zajknicia i dopiero wtedy wyda okrzyk zdziwienia.
Poprawa utrzymywaa si przez okoo dwie godziny, potem wzrok
wrci do normy. Cudom nie byo koca.
Batko i Dbski zajmowali si hipnoz ericksonowsk, czyli wpro
wadzaniem w trans za pomoc werbalnych indukcji i wykonywa
niem w transie terapeutycznej roboty. Pod koniec drugiego dnia
pojawi si Jurij Mokriszczew, hipnotyzer sceniczny, a z nim hindu
ski czowiek guma, ktry poyka ogie, rzuca noami z zawiza
nymi oczami i przygrywa do taca czterometrowej anakondzie.
Jurij wybra z sali kilkanacie osb i po kolei zahipnotyzowa ich
za pomoc dotknicia rk. Sala zamara, poykacz ognia, bbnic
zapamitale, potgowa nastrj, a Jurij w czarnym paszczu chodzi
dos tojnie od jednej ofiary do drugiej, wydajc im coraz bardziej
niedorze czne polecenia.
- Jeste wem - nakaza Kasi, szczupej brunetce, upionej wcze
niej dotkniciem rki. Le cym na pododze ciaem ws trzsn
dreszcz, zwina si w kbek i, pros tujc si, zacza lekko sycze.
Jurij da znak poykaczowi, ktry przynis kosz z anakond,
postawi obok nienaturalnie skrconej dziewczyny i zacz gra na
flecie hinduskie melodie. W zacz powoli podnosi si w rytm
muzyki, syczc i trzymajc gow wygit w stron Kasi, ktra . . .
robia dokadnie to samo ! Zacza najpierw przeciga si na podo
dze w wowo -erotycznych ruchach, a potem, nie przerywajc
taca, wznosi si powoli na rkach, wci syczc i trzymajc twarz
tu przy gowie wa. Wygldao to, jakby rozmawiali ze sob
w pradawnym, atawistycznym jzyku dungli. Wszystko z zam
knitymi oczami. Widok by wstrzsajcy. Nikt nie odway si

239
Na fali

goniej odetchn. Uczestniczylimy w jakim mistycznym, nie


samowitym spektaklu. Znaem Kasi i byem cakowicie pewien,
e nie zostaa namwiona do udawanej wsppracy. Zreszt w jej
ruchach bya taka dziwna wowa gibko, ktrej chyba nie da si
udawa. Obok Max bawi si wyimaginowanymi klo ckami, a gdy
Jurij zapyta go, ile ma lat, odpowie dzia cienkim, dziecicym go
sikiem:
- Tsiy!
Kto wita si z krasnalem w rodku lasu, miejc si z jego nie
uczesanej brody. Jaka dziewczyna uprawiaa seks z nieistniejcym
gaj owym. Obejmujc rkami powietrze, wykonywaa namitne
ruchy i wydawaa dwiki wiadczce o prawdziwych erotycznych
emocjach. Bawicy si wietnie Jurij, chyba eby nie dopu ci do
orgazmu na rodku sceny, poinformowa j, e gaj owy zmieni si
wanie w niedwiedzia. Odskoczya jak oparzona i usiada skoo
waciaa obok, zasaniajc si przed namitnym zwierzciem rkami.
Wykonujc najdziwniejsze czynnoci, ludzie leeli, siedzieli, stali
lub wis ieli rozcignici mi dzy dwoma krzes ami z cakowicie
usztywnionym ciaem. Potem wszyscy zaczli gra na wyimagi
nowanych instrumentach, tworzc niezwykle dynamiczn orkiestr
rockow, w rytm ktrej podskakiwali wszyscy obserwatorzy, cz
nie ze mn. Przysigbym, e s yszaem We Are The Champions.
Zreszt wszyscy syszeli muzyk, tylko - jak pniej ustaliem -
kady inn. Show zakoczyy pokazy chodzenia po rozarzonych
wglach. Zgosiem si i, szczerze mwic, nie mam pojcia, jak to
si stao, e nie poparzyem si, spacerujc po gorcych wgiel
kach, i nie poraniem, kadc si na potuczonym szkle. Wiedzia
em tylko, e bardzo chc si tej magii nauczy.

240
Porad n i k 1 4 .
Zasady skutecznego skrzyd owa n ia,
czyl i j a k skorzysta z pomocy k u m p l a pod czas uwodze n i a

Dobrego skrzydowego nie da si przeceni. Dobry skrzydowy to


kto, kto z wyczuciem, zaangaowaniem i wiedz wspomaga Twoj
akcj, buduje w oczach kobiety Twoj atrakcyj no oraz eli m i n uje
ewentu alne przeszkody. N ie sz u kaj skrzydowego wrd ku m p l i
z dzieci stwa, nawet tyc h , kt rzy w natu ral ny sposb ciesz si
powodze n iem u ko biet. O i le 11 natu ra l e " m i ewaj spektaku lar
ne su kcesy w uwodzeniu i w wielu przypad kach moemy si od
n ich uczy, o tyle skrzydowanie wymaga dopracowanej w szcze
gach tech n i ki . Skrzydowy m usi szyb ko ocen i rodzaj Twojej rela
cj i z kobiet, z ktr rozmawiasz, i zareagowa zgod n ie ze sztu k.
Jeli widzi, e wzbudzasz strach l u b zawstydzenie u swojej rozmw
czyn i, musi powiedzie, jak bardzo przeamywae si, eby do niej
podej. Jeli laska zachowuje si jak dom i n ujca seksbom ba, powi
n ien powiedzie co, co zwikszy Twoj atrakcyj no w jej oczach .
Moe na przykad zadzwo n i i powiedzie: 11Szefie, przypominam,
e jest pan dzi u mwiony na casti ng modelek" albo podej i ogo
si ze zoci, e n igdy j u nigdzie z Tob n ie pjdzie, bo gdzie si
pojawisz, atrakcyj ne ko biety lgn wycz n ie do C iebie.

Jednak podstawowym zadaniem skrzydowego jest tzw . 11 rozbijanie


u kadw dwj kowych " .

Jeli rozej rzysz si n a u l icy, w centru m handlowym, galerii czy gdzie


kolwiek indziej, stwierdzisz, e atrakcyj ne kobiety w okoo 80%
chodz param i. Jeli nawiesz waciwy kontakt z jed n z n ich, dru
ga prawie na pewno bdzie j blokowa i utrud n ia Wam romans.

24 1
Na fali

Oto, jak powi n na wyglda waciwa w takich sytuacjach wsp


praca ze skrzydowym :
1. Nigdy nie podchodcie obaj jednoczenie do ukadu
dwjkowego.
Typowe chybione podejcie. Dwie dziewczyny zaczepione
przez dwch facetw cz uj si zagroo ne i przytoczo ne.
Z grzecznoci od powiadaj na r ne pyta n ia,
ale n iedwuznacz n ie rozgldaj si na boki, j a kby sz u kay
d rogi u cieczki . Sytu acja staje si n iezrczna.
Waciwy sposb :
Twj znajomy powi n ien jako pierwszy podej d o u kad u ,
po roz mawia z ko b i eta m i o koo 3 0 45 seku n d i wtedy
-

wybra swj obiekt zai nteresowan ia. Kiedy ce l jest wybrany,


Ty cze kasz jeszcze par chwi l i podc h odzisz do d ru giej
dziewczyny z te kste m jak te n :
- Wyglda, e mj ko lega ci ignoruje. Chtn ie z tob
pogadam .
2. Kto podchodzi pierwszy, ten wybiera ce/.
Ta, wyd awaoby si, bana l n a zasada jest bardzo wana.
Ostatn ie, czego potrzeb ujecie, to wiad o m o dzi ewczt,
e ko n ku rujecie o n ie. Te n, kto podchodzi, wybiera obiekt,
zadan iem skrzydowego jest zaj si d rug kobiet, tak eby
j odse parowa i u krci ewentua l n e b l o kowa n ie.
N astpnym razem u mwicie si odwrotn ie.
3. Ignorowanie.
N i e c h odzi tu o czsto wspo m i na n e p rzez zwo l e n n i kw
szkoy alfa-dom i nacyj nej ignorowanie kobiety, ktre ma suy
zwi ksza n i u wasnej atrakcyj n oc i . To co i n n ego . Ta metoda
troc h zab u rza cisy podz ia, kto j est atakujcym , a kto
skrzydowym, i od ro b i n kci s i z zasad n r 2 , ale jest
s kuteczna. Powiedz my, e m oj e m u ku m plowi podo ba si
laska n r 2. Podch odz do zestawu, roz m awiam m i n utk

242
Zasady skutecznego skrzydowania

z obydwom a, wybiera m las k n r 1 i rozm awiajc z n i ,


zaczynam ko m p letn ie ignorowa d rug.
Po jakim czasie zaczyna by z n u dzo na i okazuje to . Przeglda
SMS-y albo nawet gdzie dzwo n i . Rozglda si na boki, usiuje
wczy do roz mowy i cz uje s i co raz ba rdz iej n i eswoj o .
S krzydowy cze ka, gdy i m bardziej las ka jest zn u dzona,
tym atwiejszy m staj e s i ce l e m .
D laczego ? J e l i n i kt z n i n i e roz m awia, cz uje s i co raz
bardziej spoecz n ie wya l i e nowana. Zaczyn a jej za lee
n i e tyl ko na p rzerwan i u n u dy, ale przede wszystki m
na p u b l icznym potwierdze n i u wasnej atra kcyj noc i . Chce
pogada z ki m kolwiek, byle to p rze rwa. Szczeg l n ie dobrze
dziaa z naprawd wystrzaowym i kobietami, ktre przywyky
by w ce ntru m zai nteresowan ia. Jej su kotarcza", czyli syste m
obrony przed pod rywaczam i, zostaj e cakowicie rozb ita.
Oczywicie skrzydowy n ie moe czeka zbyt dugo, bo gdy
przesadzi, igno rowana laska zacznie przeko nywa ko lean k,
e maj wa ne sp rawy i m u sz j u i. Waciwy m o m e nt
do podejcia trzeba wyczu , uwanie j obse rwujc.
W tym mo mencie, podch odzc j a ko zbawiciel ",
sza nse na szybk, waciw i nterakcj potn ie rosn.
4. Ustalcie jednoznaczne sygnay.
Tak jak kobiety maj setki sygnaw sucych porozu m iewan i u
s i m iedzy sob bez sowa, ta k i Wy powi n n icie stwo rzy
jed n oz n aczny syste m ko m u n i kacj i , kt ry pozwo l i Wa m
przekazywa so bie i nform acje poza ich wiedz.
N ie ma n ic go rszego ni szeptanie do ucha: Wyizo l uj my je",
podczas gdy dziewczyny patrz.
N ajwaniejsze akcje, ktre wymagaj ustale n ia sygn aw, to :
- Zam ie my si dziewczynam i .
To m oe by ba rdzo uytecz ne, gdy o kaz uje s i , e Twj
ku m pe l podoba si Twojej wyb ra n ce i odwrotn i e . M u sicie

243
Na fali

usta l i sygna: Zam i e n iamy s i ? " i, oczywicie, od powied.


Je l i Twj skrzydowy si n ie zgadza, w ad nym wypad ku n ie
zaczynajcie o tym dyskutowa a l bo, co go rsza, ko n ku rowa
o dziewczyn. Dopuszczalne rozwiza n ia to :
Ko ntyn uowa, l iczc, e stosujc od powied n ie tricki
i perswazj, zm ien icie ich nastawien ie.
J eden ko ntyn u uje gr, a d ru gi sta ra s i m u po mc,
zabierajc gdzie blo kujc ko lean k.
Obaj mw i c i e : M io was byo poz na" i idziecie
do n astpnych .
Wyprowadzac ie je gdzie.
Jestecie przy barze, emocj e rosn, wszystko idzie wietn ie
i czas najwyszy z m i e n i otocz e n i e na c i c h sze i bardziej
komfortowe. Daj znak, e czas zrobi jaki ruch i obaj starajcie
si zaprowadzi dziewczyny do cichszej i ciem n iejszej czci
kl u b u . I m bardziej bdziecie zgod n i, tym lepiej . Potem jeden
z Was zgodnieje" i zapropon uj e wyjcie do McDonalda itp.
- Rozdzielmy je.
Uyteczne w ba rdzo wie l u sytu acjach . N a przykad kiedy
jestecie wszyscy czworo w pokoj u , pijc d ri n ki albo ogldajc
TV. Poza wyj tkowym i sytuacj a m i raczej n i c seks u a l nego
n i e zdarzy si w tej ko nfigu racj i .
Ten , kt ry widzi wiksze widoki n a seks, daje znak d rugiem u
i ta mten sta ra si zabra ko lean k do d rugiego pokoj u albo
na zewntrz.
- Pocauj j .
Ze swojej pozycj i moesz dostrzec to, czego n ie zauwaa Twj
skrzydowy. Czasem dziewczyna Twojego ku m pla czuje si
z n i m komfortowo i wysya wskazwki, e chce by pocaowana
(sytuacja opisana wczen iej). Jeli on tego nie widzi i n ie zaczyna
jej caowa, nastrj moe si zepsu. Po i nform uj go .

244
Zasady skutecznego skrzydowania

5. Podnocie wzajemnie swoj warto.


N ie wspo m i nam nawet o tym , e n ie wo l no sobie wzajem n ie
dokopywa. To oczywiste i tyl ko cakowici frajerzy ta k ro bi.
N awet je l i przych odzi Ci do gowy dobry art, obn iajcy
warto Twojego towarzysza, zatrzymaj go d la siebie. Waszym
zadaniem jest demonstrowanie przed kobiet wysokiej wartoci.
Masz by od bierany jako kto odwany, przywdczy, prawy
- pozytywne cechy m o n a m noy w n ies ko czo no.
Ale je l i zacz n iesz opowiada o tym , jak wycigne to nce
dziecko, kiedy n a wszystki c h d oo koa pad b lady strac h ,
n i e poprawisz swojego wizeru n ku . C hwal s i c i , kt rzy
maj n iskie poczucie wartoc i . Co i n nego, je l i o Two ich
bo h ate rskich czynach o powie Twj skrzydowy . Wtedy
pozostanie Ci tylko stwierdze nie w rodzaj u : N o co ty, kady
by tak zrobi". Wzajem n ie opowiadacie o swoich wspan i aych
cechac h . On o Tobie, Ty o n i m .

245
Rozdzia 1 7.

Pierwszy ucze

Zadzwoni Luzak. Mwi tro ch niepewnie i nie bardzo wiedzia,


jak zacz. Przypomniaem sobie mj pierwszy telefon do Batki
w sprawie NLS-u. To byo co w tym stylu. Po zwyczajowym pyta
niu: Co u ciebie?" wykrztus i:
- S uchaj Piter, chciabym ci odwiedzi.
- Fajnie, zapraszam - Luzak, pomimo swojej onierskiej sztyw-
noci, by sympatycznym gociem, wic nie miaem nic przeciwko
spotkaniu w Poznaniu. Nie sdziem je dnak, eby zwyka ch
wypicia piwa z kumplem skonia go do przyjazdu z Krakowa -
Co si dzieje ? - zapytaem.
- Wiesz, cigle mam problemy z podchodzeniem. Chciabym co
z tym zrobi. - Rozumiaem go znakomicie i, szczerze mwic,
nie byem pewny, czy jego przypadek nie by jednym z tych nie
wielu beznadziejnych.
- C, mog ci da zestaw wicze - powiedziaem bez przeko
nania i nie zasko czyo mnie, e si tym nie zadowoli.
- Chciaem prosi ci o prywatny couching - wypali. - Kiedy
bdziesz mia dla mnie czas ?
- Ja? - zaskoczy mnie - Co ty, nie zajmuj si tym. Mog ci
da telefony do najlepszych trenerw, jeli nie masz.
- Mam - podzikowa - wolabym przyjecha do ciebie. Grze
i Ruchmaster opowiadali mi o twoich akcjach w klubie.
Bez przekonania powiedziaem, e pomog mu, jak umiem. Nie
czuem si trenerem uwodzenia. Z drugiej strony, obserwujc nie
ktrych domorosych nauczycieli", mo na byo stwierdzi, e to

246
Pierwszy uczdt

nic trudnego. Wskazanie przestraszonemu kursantowi dwch las ek


i wydanie polecenia: Podejd i zagadaj " nie wymagao wielkich
umiejtnoci. Coraz wiksza liczba mniej lub bardziej skutecznych
braci w grze chu zacza si tym zajmowa. Powstawaa paradok
salna sytuacja, w ktrej nauczycieli uwodzenia zaczynao by wicej
ni uwo dzicieli. Kolesie, ktrzy nigdy nie podcho dzili do kobiet,
uczyli tej sztuki innych i to za grube pienidze. Wydawao mi si,
e mam jeszcze stanowczo za mao osigni, by sta si trenerem,
ale pomc koledze bezinteresownie mogem zawsze. Problemem
Luzaka bya sztywno. By zawo dowym wojskowym i trudno
powie dzie, co byo skutkiem, a co przyczyn, ale tak jak w sto
sunku do podwadnych onierzy zachowywa si te wobec kobiet.
Podchodzi sprystym krokiem i recytowa swoj kwesti urz
dowym tonem i szczekajcym gos em. Uznaem, e potrzebuj e
gruntownej zmiany w gbokim trans ie. Przypomniaem so bie
trzeci dzie kursu hipnozy. Wikszo z nas umiaa ju wprowa
dza innych w trans za pomoc kilku rnych indukcji, likwido
wa fobie, wprowadza rne sugestie posthipnotyczne itp. Trene
rzy pokazali nam technik zwan identyfikacj w gbokim transie
za pomoc podwjnej indukcji". Zapytali wywoanego na rodek
Tadeusza, takswkarza w rednim wieku, czy jest kto, kogo cechy
i umiejtnoci chciaby przej . Powiedzia, e chciaby piewa jak
Juli o Iglesias .
- O K, czemu nie - stwierdzili po krtkim namyle i zaczli
wprowadza go w gboki trans , m wic j e dnoczenie z dwch
stron. Zadaniem Lecha byo pogbianie transu, Andrzeja - pro
wadzenie gboko zahipnotyzowanego Tadeusza przez konkretne
sytuacje. Podczas gdy jeden kaza mu coraz gbiej si rozlunia
i schodzi na coraz gbsze poziomy umys u, drugi sugerowa, e
Iglesias , coraz bardziej wyrany, materializuje si tu przed nim.
Potem, wci wrd dwikw partnera mwicego do drugiego
ucha, kaza mu wej w ciao swojego idola, popatrze na wiat jego
oczami i przej jego umiejtnoci. Gdy proces wchodzenia w ciao,

247
Na fali

cznie z poczeniem wszystkich organw wewntrznych, krwio


biegu i przyzwyczaj eniem si do nowej sytuacji, dobieg koca,
kazali mu wyj , zabierajc ze sob talent i sposb patrzenia na
wiat. Potem wybudzili go na chwil, mwic:
- Sprawd swoj e nowe umiejtnoci.
Tadeusz rozejrza si niepewnie, popatrzy z niedowierzaniem na
trenerw, ale ci wygldali na cakowicie pewnych efektu.
- No, piewaj Julio, na co czekasz - stwierdzi Andrzej lekko
zniecierpliwiony.
- Amor, amor, amor, naci de ti, naci de mi, de la esperanza -
popyny czyste, gbokie dwiki. Tadeusz Julio rozkrca si,
trzymajc w rku wyobraony mikr ofon, kiedy Lech powiedzia
stanowczo:
- Trans ! - i obaj klasnli w rce. Artysta usiad posusznie i zam
kn oczy. Po cakowitym wybudzeniu odesali go na krzeso jakby
nigdy nic i kazali nam wiczy technik w trzyosobowych grupach.
Chciaem przej hipnotyczne umiej tnoci Jurija. Andy z Gre
giem wprowadzili mnie w gbszy ni kiedykolwiek przedtem trans
i wszedem w ciao znanego hipnotyzera. Gdy obudzili mnie na
chwil, ebym sprawdzi umiej tno ci, nie wiedziaem, czy co
si zmienio. Troch niepewnie po dszedem do moich partnerw
i z umiechem cechujcym Jurija dotknem ich po kolei w czoo
i usztywniem ramiona. Skd wiedziaem, jak to zrobi, cho nie
miaem pojcia, w jaki sposb to dziaa. Po prostu wykonywaem te
same ruchy. Prawie natychmiast zastygli w kataleptycznym bez
ruchu. Podszedem jeszcze do kogo i z zaskoczenia zahipnotyzo
waem za pomoc kilku gestw. Nie mogem w to uwierzy, ale
miaem w s obie moc! Pozwoliem moim partnerom uwolni si
z transu, eby dokoczy wiczenie - i w ten sposb zostaem
hipnotyzerem. Inni prbowali szybkich indukcji w ten sam sposb
- bez skutku. W magiczny, zupenie niezrozumiay sposb prze
jem umiejtnoci Jurija i teraz zamierzaem zrobi z nich uytek.

248
Pierwszy uczdt

Luzak wszed do jaskini rozpusty" i wycign rk na przywi


tanie. Zamiast u cisn mu do, chwyciem wycignit prawic
i podniosem jeszcze wyej, jedno czenie kadc do na czole.
Element zaskoczenia wzmocni efekt. Pacjent zastyg w bezruchu.
Posadziem go na kanapie i wci pogbiajc trans, zaszczepia
em w podwiadomoci wszystko, czego moim zdaniem potrzebo
wa: przekonanie, e podoba si kobietom, samoczynne, gbokie
rozlunienie na widok obiektu, do ktrego naley podej . Szcze
glnie skupiem si na spos obie mwi enia. Kazaem mu wej
w ciao Marlona Brando z Ojca Chrzestnego i przej jego flegma
tyczn pewno siebie. Trwao to okoo czterdziestu minut, a Luzak
po wybudzeniu sdzi, e dziesi.
- Przez tyle czasu trzymaem us ztywnion rk ? - nie mg
.

uw1erzyc.
- Trzymae. I mam wraenie, e cakiem inaczej gadasz. Idziemy
do supermarketu - zadecydowaem. W Starym Browarze poligon
by pierwszorzdny. Mrowie ludzi na wszystkich poziomach. Luzak
przykurczy si i jakby przygas, gdy tylko przekroczylimy prg.
Mo gem teraz ws kaza mu pierwsz napo tkan lask i uderzy
typowym couchingowym" poleceniem: Podejd do niej", ale wie
dziaem, e poza pogbieniem stresu nic by to nie dao. Wiele razy
sysza ju od rnych trenerw: Masz by samcem alfa i emano
wa charyzm". Uznaem, e nie tdy droga. Z racji wykonywanych
funkcji w wojsku mia w sobie a nadto skonnoci do dominacji
i eksponowania wasnej wartoci. On po prostu musia sta si miy
i wyluzowany.
- Bd tu obok mnie - poleciem i z szerokim umiechem pod
szedem do pchajcej wzek z dzieckiem mo dej kobiety.
- Przepraszam - powiedziaem tak, jakbym si przeamywa -
musz pani co powiedzie. Uwaam, e j est pani fantas tyczna
i bardzo si ciesz, e . . . znalazem w sobie odwag, eby to powie
dzie i . . . si przedstawi. - Umiechna si szeroko i lekko spo
niona powiedziaa:

249
Na fali

- Bardzo dzikuj .
- J estem Piotr, ale tak naprawd to pierwszy zwrci na pani
uwag mj kolega - powiedziaem, wskazujc na Luzaka. Tomek
znany jest z dobrego gus tu.
- Anna - przedstawia si, obdarzajc Luzaka gorcym umie
chem i po dajc mu rk. Wzi jej do w swoj, bardzo mikkim
i spokojnym jak na niego gestem i mniej mechanicznym ni zazwy
czaj gosem przedstawi si. Odsunem si troch, patrzc na niego
z zainteresowaniem. Nie by to moe jeszcze Padre Corleone z Ojca
Chrzestnego, ale przemiana bya bezdyskusyjna. Wystarczyo, eby
odpyna z niego patologiczna sztywno, a naturalne skonnoci
do dominacji zaczy pracowa na j ego korzy .
- Jeste, Anno, niecodziennym zjawiskiem - powiedzia suge
stywnie, trzymajc wci jej do w swoich. - I ciesz si, e mo
glimy ci pozna. - Wybacz, musimy si po egna. - Odesza,
wci si umiechajc, a Luzak Brando pomacha j ej .
Nie mam poj cia, co tak naprawd dzieje si w hipnozie i na ile
zmiany s trwae, ale teraz widziaem prze d sob cakiem innego
czowieka. Trzyma si jeszcze blisko mnie, gdy szlimy po dalsze
przygody, ale niepewne wyczekiwanie, co zrobi, przeszo w obu
zerskie lustrowanie otoczenia. Z kad kolejn otwieran" kobiet
szala coraz bardziej. Podchodzi coraz pewniej i chyba zacz roz
tacza co w rodzaju charyzmatycznego magnetyzmu, bo niektre
kobiety umiechay si do niego pierwsze.
- Spjrz Piter, jaka lala - wskaza wys ok, opalon brunetk,
ktra rzeczywicie poruszaa si jak gwiazda filmowa. Lekko orien
talna, zmys owa twarz, dugie, czarne loki. Zapomniaem o cou
chingu i prawie instynktownie ruszyem za ni. Sza do windy i nagle
ruszya biegiem, a ja, niewiele mylc, za ni. Dobieglimy jedno
czenie, a za nami zdyszany Luzak.
- Biegem za pani - powiedziaem po prostu - z bliska bya
jeszcze bardziej niesamowita, ewidentna dziesitka.

250
Pierwszy uczdt

- Dlaczego ?
- B o mus z o co zapyta. Czy wiczy pani sztuki walki albo
tani e c ? - to zawsze dziaa. Zreszt zainteres owali si wszys cy
w windzie. To zaczynao przypomina przedstawienie.
- Nie, a czemu pan tak myli ?
- Najbardziej niesamowity sposb chodzenia, jaki kiedykolwiek
widziaem ! To by niepowtarzalny widok. Czy pastwo widzieli,
jak ta dziewczyna si porusza?
- N o to musi pani si nam zaprezentowa - powiedziaa jaka
starsza kobieta. Byo wida, e w roli gwiazdy moja wybranka
czua si wietnie.
- C - stwierdziem, lustrujc j od dou do gry - Nie ma na
tym wiecie sprawiedliwo ci. Po pierwsze, na pewno miaa pani
jakie znaj omo ci w departamencie uro dy. Po drugie, pomimo e
ewidentnie wida, jak do siebie pasujemy (prawda? - zwrciem
si do tumku, ktry potwierdzi skwapliwie) , na pewno ma pani
ma, chopaka albo obu naraz.
- Chwilowo nie mam - odpowiedziaa wrd miechu pozosta
ych. Winda zatrzymaa si i wyszlimy, trzymajc si demonstra
cyjnie za rk.
- yczcie nam pas two , ebymy wytrzymali te emocje, ktre
przed nami!
- Piter - przedstawiem si - a jak ci zw przykadzie genety
cznej doskonaoci? - troch gupawy tekst Rossa J effriesa jeszcze
mo cniej j rozbawi.
- Agata - przypomniaem sobie o Luzaku, ktry sta obok z roz
dziawionymi ustami. Nie mo gem teraz odej z Agat i zostawi
go na pas tw losu. Wziem od niej telefon i poegnaem prawie
namitnym pocaunkiem. Czuem, e kontynuacja b dzie gorca.

25 1
Na fali

- W mord ! To byo zajebiste ! - Luzak by zszokowany, a ja nie


mwiem, e taki gorcy atak" zdarzy mi si pierwszy raz w yciu.
Pod koniec akcji mj pierwszy ucze dysponowa trzema nume
rami telefonw od cakiem niezych dziewczt, mikkim, spry
stym chodem, magnetycznym umiechem od ucha do ucha i prze
konaniem, e ycie jest pikne.

252
Porad n i k 1 5 .
Jak sprawdzi j ej siy wita I ne

Ta tech n i ka tym rni si od wikszoci pozostaych, e N I E J EST


TRICKIEM. Uywajc wiatraczka, moesz nie tyl ko pozna kob iecy
poziom l i bido (i swj), ale te zai ntrygowa j i poprowadzi
roz mow we waciwym dla Ciebie we wstpnej fazie kieru n ku .
Kobiety uwielbiaj wszel kie psychologiczne testy. Mwisz jej :
Wygldasz na osob emanujc se ksualn (wital n) energi.
Sprawdmy, jak jest w rzeczywistoc i " . N astpn ie o rgan izujesz
sobie ostr ig, co, w co mona j wbi, czyli na przykad kawa
ek korka . W waru n kach kl u bowo-restau racyj nych atwiej bdzie
o powk cytryny. Potem m usisz zdoby cie n k bib uk o wymia
rach m n iej wicej 1 O x 1 O cm. Zagi nasz i profi lujesz jak na rysu n ku .

,

'
'
I ;
- - - - - , _ _

" I '
I '\.
" I'
" I
I '

Ig wb ijasz w kore k l u b cytryn gru bszym ko ce m , a na ostrym


czu bku igy kadziesz wiatrak. Obej m ujesz do m i , n ie dotykajc,
i starasz s i n ie my le o n iczym . Powi n ien zacz si krci.

25 3
Na fali

I ntensywno ob rotw wskazuje poziom Twoich si wital nych .


Potem ona. Jeli Twoje siy witalne s wiksze, mwisz:

- Mog prze kaza ci od robin tej energi i i sprawi, e poczu


jesz si jak n igdy przedte m .

Je l i jej krci s i szybciej :

- J este demonem seksu ! Przebywan i e w twojej bezpored n iej


bl iskoci to prawdziwe wyzwa n i e !

254
Cz V

Ukryty cel

Rozdzia 1 8 .

N admorskie polowania

Rozam w ro dowisku uwo dzicieli by coraz bardziej widoczny.


Zwolennicy starego, dobrego NLS-u, opartego na naukach Rossa
J effriesa k cili si z wyznawcami chorwackiego guru Bad Boya,
ktry w midzyczasie urzdzi w Polsce kilka seminariw. Powstao
alternatywne dla NLS forum UWO.pl, zarzdzane przez Maksa,
gdzie wielkimi literami wypisane byo:

TU NIE ZAJMUJEMY SI NLP.

Bad Boy uczy stylu direct", ktrego motto brzmi : DOMINUJ,


BD TWARDY, BEZPO REDNI, ZNAJ SWOJ WARTO ,
M W JASNO, O C O CI CHODZI.
NLS ewoluowa o tyle, e trenerzy dali si przekona do koniecz
noci prowadzenia wicze w terenie. Zaj li si tym na pocztku
Andy z Maksem. Po zajciach teoretycznych za dodatkow opat
prowadzili kursantw do klubw, gdzie powoli umieraa teoria, e
takie miejsca kiepsko nadaj si do uwodzenia. Jednak zasada pod
stawowa NLS pozostaa niezmienna:

ZAWADNIJ JEJ WYOBRA NI.


WZBUD W NIEJ PO DANE STANY UMYSU,
NIE M WIC WPROST, CZEGO OCZEKUJESZ.
Ukryty cel

Podczas kiedy bracia w grzechu mwili patterny i, patrzc kobie


tom gboko w oczy, budowali magiczn, erotyczn atmosfer,
dominatorzy alfa" starali si naladowa ruchy i sposb mwie
nia bohaterw kina akcji. Bracia patrzyli z politowaniem na teksty
w rodzaju: J est em tu szef em i jak zasuysz, to pozwol ci si
uwie". Alfa ripostowali: Skoczcie to pedalenie i zacznij cie
naprawd uwo dzi". Nawrconych" na now religi byo coraz
wicej . Dawni absolwenci NLS, Solid, Adept i Adventure nadal
rozwijali Wars aw Lair i - oprcz sztuki uwodzenia w tacu -
prowadzili szkolenia w typ owym s tylu direct". Podej d, jasno
powiedz, czego chcesz, domknij jak najszybciej - tego uczyli mo
dzi guru przewanie bardzo modych kursantw. Metoda oparta
bya na statystyce. W klubie penym rozbawionych kobiet naley
podej szybko i zdecydowanie do wybranego obiektu. amic
stereotypy, naley prosto i bezporednio zaproponowa seks. Jeli
odmwi, natychmiast atakowa nastpn. Bardzo wane, eby ema
nowa charyzm i pewnoci siebie. Takie wraenie osiga si przede
wszystkim za pomoc mowy ciaa, ktrej wiczenie jest gwnym
elementem teoretycznej czci kursu.
Oba style miay swoje plusy i minusy i a si prosio, eby po pro
stu z kadego z nich wybra to, co najlepsze. Kto raz prze y magi
baniowego seksu w hipnotycznej, wzbudzonej za pomoc patter
nw atmosferze, ten nie pozwoli s obie tego odebra. Z drugiej
strony wiczenie waciwej postawy ciaa i automatyzacji podej
przyda si kademu.
Max Hedon koczy wanie tworzenie materiaw reklamowych do
swojego projektu Uwo-C ombat, ja stwierdziem, e czas zagci
ruchy przy niniejszej publikacji. Postanowilimy poczy przy
jemne z poytecznym. Zaopatrzeni w laptopy i ambitne plany wy
ruszylimy na letnie tereny owieckie, czyli do Mielna.
- Zajebiste kurwideko ! - stwierdzi Max, gdy weszlimy do osa
wionego domku nad morzem. Rzeczywi cie lokal by wymarzony
do naszych celw. Obszerny s alon z kominkiem i dwa dyskretne

25 6
Nadm orskie polowania

pokoiki stwarzay dwm tygrys om na penej zwierzyny sawannie


idealne warunki. Peni optymizmu wysko czylimy na ulic, ale
pomimo wspaniaej pogody miaste czko w czerwcu okazao si
cakowicie wyludni one. Po ulicach space roway nieliczne pary
spragnionych j o du s taruszkw, wikszo lokali zamknitych,
a w nielicznych czynnych upijali si w milczeniu miejscowi rybacy.
Obdzwoniem zdobycze" z zeszego sezonu, ale miejs cowe pik
noci powyj eday za prac, gwnie do Anglii, turystki jeszcze
nie przyj e chay, a s ezonowe poszukiwaczki pracy (jak Ewelina
z cukierni) upatrzyy sobie lepiej rokujce miejscowoci, jak Sopot
czy Midzyzdroj e. Totalny marazm. Jednak spragnione krwi dra
pie niki nie po ddaj si tak atwo . Supsk - pada komenda -
tam kaszubska krew wymieszaa si z pomorsk i kobiety s naj
pikniejsze. Pojechalimy natychmiast, jednak o 22 ulice piknego,
historycznego grodu wyglday na cakowicie wymare. Jak cywili
zacj dao si zauway w ogrdku piwnym przy kinie Milenium,
wic usiedlimy tam, rozgldaj c si po zajtych gwnie przez
mczyzn stolikach. Max, popijajc kol, rozpocz wykad o wy
szoci alfa-dominacji nad mikkim", hipnotycznym uwodzeniem.
- Negi, Piter, gwnie negi - perorowa - musi poczu si przy
tobie malutka. Jeli jej odpowiednio nie zanegujesz, nie wzbudzisz
ATRACTION - czsto uywa angielskich sw w przekonaniu,
e lepiej oddaj istot rzeczy. - Jeli jeste naprawd alfa, to cay
ten hipnotyczny bekot jest zbdny ! Prosto i konkretnie.
Lokal zaczyna robi si koe dukacyjny, przycho dziy dziewczta
i zajmoway wolne stoliki. Max podszed do dwch na oko trzy
dziestolatek i z alfa-min zagada al fa-otwieraczem:
- Cze, macie dzi szczcie dziewczyny, bo akurat mamy z ko
leg chwil, wic moecie nam co postawi.
- Och, to super - zareagowaa adniejsza - ale nie skorzystamy
z szansy, bo czekamy na kogo.

25 7
Ukryty cel

- Wasza strata, to, co dzi jest w zasigu rki, jutro moe by


nieosigalne - zripostowa w alfa-stylu i wrci do stolika. Byem
ciekawy, czy rzeczywicie kto do nich przyj dzie, ale nie bardzo
by czas to weryfikowa, bo nie daleko usiady dwie mode laski
i wolaem nie czeka, a dosidzie si do nich kto inny.
- Przepraszam - zaczem w zupe nie odmiennym stylu - jeste
my turystami w obcym miecie i mamy wolne dwadziecia minut.
Jeli nie macie nic przeciwko temu, dotrzymamy wam przez ten
czas towarzystwa.
Max skrzywi si z dezaprobat, ale dziewczynom nie przeszkadzaa
chyba zbyt maa dawka alfa-dominacji, bo umiechny si radonie
i od razu nas zaprosiy. Jaki czas gawdzilimy sobie we troje, bo
mj partner, zgodnie z zasad niedostpnoci, nie przyszed od razu.
Magosia bya studentk polonistyki i adn, rozmown, kudat
brunetk. Jej bardziej milczca blond kole anka, Ewa, cay czas
zagadkowo si umiechaa. W procesie uwodzenia czsto mwi
o intuicji. Po stwierdzeniu: Moja intuicja podpowiada mi co na
twj temat" kady truizm powiedziany o jej charakterze urasta do
rangi jasnowidzcych prawd. Ale po wielu dowiadczeniach roz
wij a si te prawdziwa intuicja w stosunku do kobiet i tym razem
czuem, e dziewczyny s materiaem na ukad wieloosobowy.
Po kilku artach i rozluniajcych atmosfer opowiastkach powie
dziaem:
- Wygldacie na osoby, ktre szukaj PRAWDZIWYC H emocji
i nie zadowalaj si namiastk tego, co inni uwaaj za szczyt pra
gnie. Jestecie skrajnie inne, ale czy was wsplne, odwane pra
gnienie do przeywania rzeczy naprawd ekscytujcych, bez oglda
nia si na stereotypy - z takim oglnym stwierdzeniem trudno
si nie zgodzi, pokiway gow z zaskoczeniem i aprobat. Dobry
wstp do hipnotycznych sekwencji skierowanych na trjkt. W tym
momencie wparowa Max:

25 8
Nadm orskie polowania

- Co ty, Piter, nie przesadzaj - zripostowa, zajmujc miejsce


przy stoliku z al fa-umiechem. - Co im takie komplementy
sadzisz! Najpierw si dziewczyny troch wykacie !
Troch skonfundowane negiem" nie przestay by mie.
- Postaramy si - z umiechem stwierdzia Gosia i trudno byo
wyczu, na ile to dowcip, a na ile praktyczny dowd na skutecz
no alfa-metod. Skoro nasze podej cie tak si r ni, powinni
my to wykorzysta, improwizujc akcj zy i dobry policjant" -
pomylaem.
- Podobno patrzc prawym okiem w prawe oko otwartej emocj o
nalnie kobiety, mona zobaczy dusz - powiedziaem, synchro
nizujc odde chy z Gosi i powoli przechodzc na oczy sowy".
Bya chyba bardzo po datna na trans , bo zastyga i rozmydlia"
wzrok.
- Wszystkie kobiety udaj , e maj dusz, gbi i takie tam, jak
chc zaimponowa facetom. Nie daj si Piter zbajerowa - Max
trzyma si swoj ego stylu.
- Ja jednak co chyba dostrzegam - przechodziem powoli na
hipnotyczny sposb mwienia - ro dzaj mentalnego poczenia.
Wiesz, prze d s tandardowym mczyzn moesz ukry okoo
osiemdziesit procent swojej prawdziwej os obowoci. Przede mn
uda ci si do dwudziestu.
- Jeste psychologie m ? - lubi to pytanie, wiadczy o duym
zainteres owaniu, ale zawsze zaprzeczam. Niezwyke poczenie
dusz i umysw ma by spontaniczne i magiczne, a nie wyuczone.
- Skde ! - odpowiedziaem tym samym tonem - Po prostu
czste obserwacj e kobiecej natury pozwoliy mi wyrobi w sobie
wraliwo na szczegy. - Dysponowaem wystarczajcym do
wiadczeniem, eby stwierdzi, e Gosia po kilku hipnotycznych
sekwencj ach bdzie gotowa na seks, ale celowaem tym razem
w komplet", wic musiaem jako wczy w to Ew. Budowana
wanie charyzma duchowego eksperta uatwiaa spraw.

25 9
Ukryty cel

- Uwaajcie - Max zacz wsppracowa - Piter uwaany jest


za jednego z najwikszych ekspertw od tajemnic kobiecego umy
su w tej czci wiata. Ja tam bym si na was a tak nie skupia. He,
he ! - nie wiedziaem, czy to element budowania atraction" przez
negowanie, czy te uzna, e ukad naley do mnie, i przeszed do
roli skrzydowe go.
- Wecie si za rce - powie dziaem do dziewczyn - i zasta
nwcie si, jak to jest, gdy czujecie z kim tajemnicze, niezauwa
one wczeniej poczenie . . . jakby rodzaj delikatnej . . . erotycznej
mgie ki - Gosia cay czas miaa o czy sowy", a Ewa zamkna
swoje. Max tym razem uzna ju chyba, e wystarczy dominacji,
i nie burzy nas troju kolejnymi negami".
- Czasem jest tak . . . e drobny dotyk rki . . . tej wyjtkowej oso
by . . . powoduj e, e wyobrania zaczyna podsuwa . . . marzenia . . .
i fantazje, do ktrych nie wstydzicie si przyzna.
Dziewczyny zsynchro nizoway o dde chy w rytm mojego gosu
i wiedziaem, e w tym stadium mog sobie pozwoli na znacznie
wicej ni w standardowych sytuacj ach.
- Jakby z kadym kolejnym oddechem . . . wpywaa w was tsk-
nota . . . za wsplnym, eks cytuj cym doznanie m . . . w rytm tego
gosu, ktry powoduje znajome sygnay w ciele . . . erotyczne dre-
szcze . . . PRAWDA ? - zapytaem obnionym gosem, kadc im
donie na ramionach. Hipnotyczny trans w takich warunkach nie
moe trwa zbyt dugo, bo nienaturalno sytuacji moe dotrze
do wiadomoci i zburzy efekt. Dobra kotwica w tym momencie
wydawaa si by najlepszym rozwizaniem. Dziewczyny byy oszo
omione.
- Jeszcze nikt w ten sposb ze mn nie rozmawia - stwierdzia
bardziej komunikatywna Gos ia, a Ewa skina gow. Cay czas
trzymay si za rk. Pu ciy dopiero po chwili z nerwowym chi
chotem. Troch dowcipw, gadek o niczym, niemiertelny wudu
wibrator i kolejny trans z odpaleniem kotwicy spowo doway ju
jawnie erotyczn atmosfer.

260
Nadm orskie polowania

Od dawna ju nie recytowaem patternw. Hipnotyczny sposb


mwienia po jakim czasie wcho dzi w nawyk i przemycane bez
porednio do podwiadomoci polecenia dziaaj coraz skuteczniej.
Po okoo dwch godzinach takiej zabawy Gosia patrzya wzrokiem,
ktry mwi niedwuznacznie: Chc si ko cha i nie zamierzam
tego ukrywa! ". Ewa wci bya tajemnicza. Jeszcze raz zainduko
waem trans, sugerujc gbokie, erotyczne poczenie midzy nimi.
Gosia zacza delikatnie gadzi wosy Ewy. Ewa siedziaa po mojej
prawej stronie, Gosia naprzeciwko mnie, a Max z lewej . Odsun
si troch, zaoy nog na nog i pro gramowo wyalienowany
obserwowa sytuacj. Wci mwic w hipnotyczny sposb, rw
nie pooyem rk na wosach Ewy, nie zareagowaa. Zaczem
w specyficzny sposb mas owa miejsce, gdzie szyj a przecho dzi
w kark. Nauczyem si tego z filmu otrzymane go w newsletterze
Rossa J effriesa. Tajemny gest, ktry spe nia kilka zada:
- Po dnieca. Kobieta ma w tym miejs cu bardzo erogenne strefy.
- Testuje gotowo do wsppracy. Jeli nie oponuje, jest to wy-
rany znak do dziaania.
- Zaszczepia w podwiadomoci element samczej dominacji. Ko
bieta pieszczona w ten sposb naturalnie poddaje si mskiej woli.
Ewa, wci z zamknitymi oczami, wydaa niedwuznaczny pomruk.
Przecigajc si jak pieszczona kotka, zacza z lubienym umie
chem kr ci gow. Uznaem, e czas na konkrety.
- Nigdy nie zdarzyo mi si co takiego - powiedziaen1, zreszt
zgodnie z prawd, zbliajc gow do dziewczyn - musimy natych
miast pj gdzie w intymne miej s ce, eby nie pozwo li ten1u

wygasnc.
- Nie mamy gdzie - wyszeptaa Gosia - mieszkamy na stancji
z dwoma koleankami.
Byem cakowicie pewny seksu z Gosi, tak teraz, jak i za jaki czas.
Widziaem w jej oczach to, co tak naprawd jest celem kadego
podrywu. Je dyny w swoim rodzaju wzrok. Mies zanka oddania,

261
Ukryty cel

ulegoci, podziwu i obietnicy. Gdyby caa misternie szkolona sztuka


uwodzenia miaa prowadzi wycznie do takich chwil, to i tak
warto. Jednak Ewa wymagaa zdecydowanego dziaania tu i teraz.
Czuem, e dziaa urok chwili i kiedy emocje ostygn, otrznie si
i nie da si tego powtrzy.
- Wylij cie je do kina, nie moemy tego tak zostawi - nalega
em, ale problemy lokalowe nas przerosy. Wziem od Gosi tele
fon i gorco si poegnalimy.
Tym razem punkt by dla mnie i hipnotycznego uwodzenia, ale ju
nastpnego dnia w Koobrzegu Max pokaza w piknym stylu, na
czym polega Hedon Combat, ktrego niedugo zamierza zacz
regularnie uczy. Po go dzinie bezuytecznego szwendania si po
opustoszaych ulicach zjedalimy ruchomymi schodami w jakim
sklepie. Przed nami zjedaa kobieta. Niezbyt adna, ale jedyna.
Nieugity zwolennik alfa-dominacji skoczy jak jastrzb na zasko
czonego zaJ ca.
- Co to jest, zajmuje pani cae schody! Prosz zrobi miejsce ! -
Gniewny ton osodzi alfa-umiechem i wkomponowa si" na
s chodek koo niej.
- No, teraz lepiej - stwierdzi, przygldajc si jej lustrujco. -
Prosz pamita o dobrych manierach. Gdzie tak si spieszysz?
Przecie idc tak szybko, mogaby nas nie spotka! - przeszed
na form bezporedni.
- O, co to by bya za strata ! - Reagowaa zgo dnie ze sztuk.
Popatrzya do tyu na mnie, ale pomachaem rk i wycofaem si
o dwa schodki. To by j ego Combat.
- No dobrze, byo mio, ale troch si spiesz - powiedziaa
w drzwiach sklepu, ale Max ani myla si wycofa.
- W porzdku - odpar zdecydowanie - id z tob. Ech, kobiety!
Chwil si znamy i ju mnie gdzie wleczesz ! Nie podrywaj mnie
a tak ostro, musimy si najpierw troch pozna !

262
Nadm orskie polowania

Przekomarzajc si w tym stylu, odeszli. Max na luzie i z wypr


on klat, laska coraz bardziej rozbawiona. Zmyem si, gdy znik
nli w jakim odzieowym sklepie. P godziny p niej zadzwoni:
- Chod Piter, jest laska dla ciebie, jestemy na rynku ! - Nie
byo daleko, wic po chwili spotkaem rozbawione towarzys two.
- To j est Dorotka, zaj ebista dziewczyna! - przedstawi lask
z ruchomych scho dw, ktr obejmowa jak swoj - A to Ania,
ktrej chopak przyjedzie dopiero za dwa dni. Ania chtnie pjdzie
z nami na molo. To j es t Piter, dzi ewczyny, prawdziwy zwierz !
A jednoczenie niespotykany romantyk.
Niestety, z Ani by totalny pasztet. Maa, pkata i przezibiona,
wic - pomimo e doceniaem koleeskie wysiki Maksa - po
paru minutach pogawdki si zmyem. Nie mina godzina, gdy
dostaem SMS: Patrzymy z Dorotk na zacho dzce soce na
play. Zakochaem si. Zostaj. PS. Jako dziwnie dostaj skrzyde
w twoim towarzystwie. Dziki stary".
Nastpnego dnia wrci do Mielna autobus em zaj daczony jak
Makw kot", emanujcy aur zdobywcy i nowym zasobem wiedzy
do natychmiastowego przekazania:
- wiat to matrix, Piter - perorowa Max - wystarczy odway
si ykn czerwon piguk i nagle wszystko staje si jasne. Nie
musisz si niczego uczy. Alfa masz w sobie. Kosmos ci sprzyja.
Wystarczy wyj z matriksa, czyli uwolni si od blokujcych prze
kona, a naturalne, przekazane w genach umiejtnoci uwodzenia
zrobi reszt ! Tego wanie bd uczy.

263
Porad n i k 1 6 .
Jak usta l i i wykorzysta jej syste m re p reze ntacj i
(d la konese rw i pe rfe kcjon istw)

To, o czym tu nap isz, jest do sko m p l i kowane i n ie jest ko n ie


czne w proces ie uwodze n ia. Naucz si tego, jee l i :
Mwienie patte rnw i i n nych schematw przychodzi C i j u
z atwoci , bez proble m u tworzysz wasne.
Jeste j u skutecznym uwodzicielem, a ch cesz zosta
ARTYST uwodzen ia.
Ch cesz do m i n i m u m wye l i m i nowa po raki, ktre czasem
zdarzaj si na zasadzie: N i by wszystko z ro b ie m zgod n ie
ze sztu k, a n ie byo konta ktu ".
L u b isz wn i kl iwie obserwowa l u dz i .

Ludzie myl obrazami, dwikami i odczuciam i. Kady z nas. Gdy


przypom i nasz sobie jakiekolwiek zdarzenie z przeszoci, oznacza
to, e w Twoj ej gowie poj awia si obraz, dwik l u b odczucie.
Prawdopodobnie po wykonan iu tego n iesko m p l i kowanego eks
peryme ntu powiesz, e pojawiy si wszystkie trzy. Jeli na przy
kad po mylae o j a ki ej i m prezie, p rzypu szcza l n ie zobaczye
l u dzi siedzcych przy stole, usyszae harm ider gosw l u b dwik
m uzyki, moe poczue zapach kadzideka l u b potu ta czcych
cia. Zrb to jeszcze raz.

Wane jest, co pojawio si naj pierw.

Jeli by to obraz, uywasz SYSTEM U WPROWADZAJC EGO wzro


kowego. Jeli odczucie - ki nestetycznego. Jeli dwik (rzad ko) -
suchowego. Ta i nformacja na razie niewiele nam da w procesie

264
jak ustali i wykorzysta jej system reprezentacji

uwodzen ia, pisz o tym raczej po to, eby zrozu m ia, o co chodzi.
Sku pi my si na SYSTEM I E GWNYM. Teraz przypom n ij sobie
ca i m prez - od chwi l i , gdy dzwo n ie do lasek, ku powae
browary, schodzi l i si pierwsi gocie i tak po kolei. Co pam itasz ?
1 . Twj palec n a klawiatu rze te lefo n u , ko lor wosw
sprzedawczyn i w sklepie, ksztat wieszaka, na kt rym gocie
wieszal i u b rania, ko lor kanapek, jak u b rane byy dziewczyny,
czy na sto le bya jaka serweta, j aka? Czy moe :
2 . Gos w su c h awce, brzk b u te l e k w sklepie, gwa r gosw
przy przywitan i u goci, jaka bya m uzyka, szu ranie krzese,
trzaska n ie d rzwi ? Czy m oe :
3 . C h ropowato te lefo n u , chd szka b u te l e k, szo rstko
i te m peratu r paszcza, gdy cis kae dziewczyny
na przywitan ie, zapach kanapek, d rapa n ie w gard le
po gonym piewie?

Jeli Twoja odpowied brzm i : Wszystko po troch u ", zastanw si,


ktrych elementw (z pu n ktu 1 . , 2 . czy 3 .) pam itasz najwicej ?

Jeli naj lepiej przypom i nasz sobie obrazy, jeste WZRO KOWCEM,
je l i dwiki, S U C H OWC EM, je l i odczucia - jeste KI N ESTE
TYKI EM. Moe tak by, e w og le niewiele zdarze pam itasz, ale
na my l o i m p rez ie cz uj esz n p . u kucie zazd roci i d o p i e ro
pote m uwiad a m i asz sobie, e kol ega sprztn Ci sprzed nosa
wybran k. Albo robi Ci si dziwn ie przyjem n ie i dopiero po wni
kl iwej analizie m i n io nych zdarze przypom i n asz sobie, e u ro
cza bru netka ro b ia Ci loda pod stoe m . Je l i tak si dzieje, to te
jeste ki n estetykiem .

Jak t wiedz wyko rzysta?

Najpierw m usisz ustal i, z jakiego system u repreze ntacj i ko rzysta


Twoja rozmwczyn i , czyl i czy jest wzro kowcem, suchowcem, czy
ki nestetykiem . Ksi kowe zalece n i a s ta ki e:

Pop ro j, eby opisaa Ci swoj e naj le psze wa kacje, sp rowad


roz mow do o pa l a n i a si na play. Zapytaj : Co dostarczyo ci

265
Ukryty cel

najwikszej przyjem noci?" albo Co sprawio, e czua si tam


fantastycznie?".
Je l i w jej opisie bd przewaay zwroty typu : B kitne n iebo
odbijao si w falach, na horyzo ncie wida byo mae statki, oboki
rzucay cie na piasku itd . ", to masz do czyn ienia ze wzrokowcem .

Je l i uyje op isw: Sz u m morza, krzyki mew walczcych o po


ywien ie, wesoy gwa r roz bawio nych p l aowiczw", jest su
ch owce m .

Jeli powie, e pam ita: Gorce pro m ienie soca n a twarzy, sony
zapach morskiej piany i przyjem ny chodek na rozgrzanej twarzy
podczas powieww wiatru ", jest ki nestetykiem.

Zrb to, ale n ie rcz za efekt.

N iestety, w pra ktyce wikszo kobiet n i e uywa tak wyrafi no


wanego jzyka. Duo bardziej prawdopodobne jest, e usyszysz
odpowied typu : Faj n ie byo, p d n ia byczyam si na kocu, no
i pogoda bya wporzo, ku mple zabrali m n ie na skuter wod ny, ludzie
rozemiani, mwi ci, byo zajebicie ! ". Z takiej wypowiedzi n ic
si n ie dowiesz. N ie radz naciska za mocno, mwic: Ale jakie
wraen ia i emocje pam itasz naj lepiej ?", bo moesz zosta zakwa
l ifi kowany jako u pierd l iwy dziwak. Jest i n na metoda.

Wpatruj si uwanie w jej oczy.

Podczas gdy l u dzie opowiadaj o rnych m i n ionych zdarze


n iach, ich gaki oczne n iewiadomie poruszaj si w n iemoliwy do
opanowania sposb. Dla ustalen ia, z jakiego system u reprezentacyj
nego ko rzysta rozmwca, wysta rczy wiedzie, e :
Wzro kowcy kie ruj wzro k do g ry.
Such owcy w pozio m ie.
Ki nestetycy w d.
Oczywicie, podczas roz mowy ko bieta bdzie patrze na Ciebie,
moe obserwowa wasne paznokcie itp. Chodzi tu o szybkie ruchy
gaek ocznych w chwi li, kiedy opisuje zdarzen ia. Dokadn ie w tym

266
jak ustali i wykorzysta jej system reprezentacji

momencie, kiedy przywouje w gowie obraz, dwik l u b odczucie,


jej oczy skocz" na chwi l w jaki m kieru n ku . Nawet jeli wie, e
jest obserwowana, n ie jest w stan ie tego opanowa.

Jee l i z jakich wzgldw i nteresuje C i, czy Twoja rozmwczyn i


jest prawdomwna, obserwuj rwn ie ruchy gaek ocznych w po
ziom ie, czyl i zwr uwag, czy podczas kierowan ia wzroku do gry
i w d oczy s kacz" rwn ie w lewo l u b w prawo . Je l i jest
praworcz na, dziaa nastpujca zasada:
Jeli obrazy, dwiki lub odczucia s przypomi nane, patrzy w lewo.
Jeli wyob raa ne, w prawo.
Reasu m ujc, obserwujc ruchy gae k ocznych, mona wyci
gn nastpujce wn ioski :
W gr na lewo - obrazy przypo m i nane (wzrokowiec mwi
prawd) .
W gr na prawo - ob razy wyobraone (wzrokowiec kam ie).
Poziomo w lewo - dwiki przypom i nane (su chowiec mwi
prawd) .
Poziomo w prawo - dwiki wyobraone (suchowiec kam ie).
W d na lewo - odczucia przypom i nane (kinestetyk mwi
prawd) .
W d na prawo - odczucia wyob rao ne albo d ialog
wewntrzny" (ki nestetyk kam ie a l bo inte nsywn ie zastanawia
si, co powiedzie) .
I stn iej jeszcze i n ne ws kazwki m ogce pomc C i z roz u m ie,
z jakiego system u korzysta dana osoba. Na przykad sposb m
wienia - wzrokowcy mwi szybciej i wyszym gosem, bo obrazy
przelatuj szybko przez gow, kinestetycy wolno, gbszym gosem
i raczej z pochylon gow, z ko lei su chowcw mona u m ieci
gdzie porod ku .

267
Ukryty cel

Mona te podobno odczyta system reprezentacj i danej osoby po


odcie n i u skry, napic i u m in i i paru i n nych sym pto mach , ale
m n ie si to jeszcze n igdy n ie udao .

Gdy j u wiesz, z jakiego syste m u repreze ntacyj nego ko rzysta ko


bieta, U)'WAJ J EJ J ZVKA, czyl i mw, dobierajc stwierdzen ia z jej
system u .

Je l i jest wzrokowce m , powiedz : WI DZISZ t twarz tu p rzed


sob i to powod uje, e moesz DOSTRZEC, j a k twoja uwaga
zaczyna by przykuwana przez drobny element tej twarzy . . . wiat
n agle zaczyna by KO LO ROWY i po ntny, a i m ba rdz i ej si
WPAT R UJ ESZ, tym bardziej . . . ".

Jeli jest suchowcem, uywasz zwrotw: S U CHASZ tego gosu,


ktry zaczyna REZONOWA w twojej gowie, i z kadym kolej nym
SOWEM zauwaasz, e DWI KI wi ata zewntrzn ego odpy
waj na dalszy plan, a coraz wyra n iej SYSZVSZ bicie wasnego
serca . . . " .

Je l i jest ki nestetyki e m , mwisz : CZUJC specyfi cz ne C I E PO


pynce z jego sw, zaczyn asz WTAP IA si w t ekscytuj c
ATM OS F E R ta k . . . e a zaczynasz O DCZUWA specyficzne
D RESZCZE w o ko l icach . . . ".

Mwic to, bardzo uwa n ie j obserwuj . Jeli dobrze rozpoznae


jej syste m i uye waciwych zwrotw, mwic w rytm oddy
chan ia, prawdopodobnie bardzo szyb ko uzyskasz dobry ko ntakt.
Sprawd to, na przykad . n iespodziewanie gboko wcigaj c po
wietrze . Je l i zrobi to sa mo, macie wietny ko ntakt. Teraz zrb
oczy sowy". Pod y za Tob i zacz n ie wchodzi w trans.

W tym momencie zm ie syste m rep reze ntacyj ny!

Zaczn ij uywa stwierdze z i n nego systemu, cay czas obserwujc,


czy n ie tracisz ko ntaktu .

268
jak ustali i wykorzysta jej system reprezentacji

PRZECZE N I E KO B I ETY Z J E DN EGO SYSTEM U REPREZENTA


CYJ N EGO NA DRUGI J EST NAJSZVBSZ M ETO D WP ROWA
DZE N IA J EJ W G B O KI TRAN S.

I n nym i sowy, jeeli przywyka do mylen ia obrazami i, podajc


za Tob, zaczyna sysze w wyobra n i dwiki i odczuwa wrae
n ia zmysowe, jest zah ipnotyzowana. W tym stanie kada sugestia
jest odbierana wielokrotn ie mocn iej i moesz bez trud u wzbudzi
w n iej taki stan emocjonal ny, jaki chcesz, na przykad s i l ne pod
n i ecen ie seksual ne.

Jest jeszcze i n ny aspekt, d la kt rego napisaem, eby stosowa te


metody, jeli chcesz zosta artyst uwodzenia. C, jeli stale utrzy
mujesz waciwy stan i cech uj e Ci ugru ntowana pewno siebie
i wprawa, to tak naprawd n ie potrzeb ujesz magii, h ipnozy i men
talnych sztu cze k, eby pj z ko b i et do ka . J a k j u wspo
m i naem, uwodzicielskie zdol noci mamy we krwi i wicej naley
si od uczy n i nauczy. Gdy w m iar pogbiania praktyki opad
n blokady, stresy i i n ne destru ktywne napicia, zauwaysz, e
tak naprawd n iewiele trzeba mwi, eby doprowadzi do seksu.
W s kraj nych przypad kach n i c. Twoja eman ujca si i pewno
ci siebie postawa wystarczy za wszystkie patte rny i schematy.
Dowiadczye m tego wielo krotn ie. wiadomo, e namwienie
kob i ety na se ks j est proste i n i es ko m p l i kowa ne, powod uje na
pocztku eufori i u czu cie, e wiat ley u st p. Ale do szyb ko
zaczynasz zdawa sobie spraw, e n ie o to chodz i .

Seks, ktry od bywa s i w h i pnotycznej, m agicznej atmosfe rze,


jest i n ny.

Ta kie stwierdzen ia, jak: Wzn ieli si na szczyty rozkoszy" albo


Poczu l i d u chow ekstaz ", n ie s tyl ko wymyse m poetw. Na
pocztku tego rozdziau stwierdziem, e nie jest on obowizkowy.
Pom i go, jeli uznasz, e Two i m celem jest poprawa statystyki wy
rywania lasek i n ie i nteresuj Ci zbyt skompli kowane rozwaan ia.

269
Ukryty cel

W wyn i ku rnych fizycznych czynnoci przeywamy tzw. orgazmy.


S przyjemne i zd rowe, powod uj rozlunien ie i relaks. Jednak seks
to d uo, d uo wicej . W n iekt ryc h re l igiach pocze n ie se ksu
alne uwaane jest za d rog do boskoci (cokolwiek m iaoby to
oznacza) . N ie wiem, na ile zaley Ci na rozwoj u d uchowym, ale
mog zarczy, e gdy m idzy mczyz n i kobiet poj awia si
gbo kie, mental ne i zmysowe poczenie, gdy Wasze figle staj si
ba n iow przygod, gdy pojawia si rodzaj atawistycznego poro
zu mien ia, wtedy MOESZ WI CEJ I MOCN I EJ ! Magia i h i pnoza s
lepsze od viagry albo narkotykw. I to jest prawdziwy powd, d la
kt rego naley nauczy si patternwl

270
Rozdzia 1 9.

Podniebny owca

Kamae ! I to wiele razy! ! !


Ale nie przej muj si, to no rmalne, bo wszys cy faceci kami.
W pubie przy piwie, przy kawie w pracy, apic oddech po siowni.
Spjrzmy prawdzie w oczy, jeli chodzi o kwestie damsko-mskie,
1 0 0/o zakompleksionych uwo dzicieli amatorw kamie. Wyol
brzmia, ciemnia i nieudolnie leczy kompleksy.
Wrd uwo dzicieli profesjonalis tw jest troch inaczej . Ale i tak
naprawd rzadko zdarza si egzepmlarz, ktry skromnie ZANIA
swoj e wyniki, a do tego potrafi si swoimi sukcesami orgiastycznie
cieszy z brami w grzechu. Ale do rze czy . . .
Zadzwoni Robo ze Szczecina:
- Poznam ci, Piter, z zajebistym go ciem. Myl, e to najlepszy
ze znanych mi uwodzicieli. Al mieszka na stae w Belgii. Zadzwoni,
jak b dzie w Poznaniu.
Po kilku dniach dostaem SMS: Cze, jestem Al, PUA1 z Belgii.
Bd dwa dni w Poznaniu i moglibymy wsplnie zauroczy kilka
kobiet". Napisa: zauroczy", nie: wyrwa, domkn, przemiano
wa itd.". Polubiem gocia, zanim poznaem. Lekko zagraniczny
akcent, gdy zadzwo ni, nie by racy, umwilimy si w rynku
i nastpnego dnia poznaem jednego z najbardziej odjazdowych
podrywaczy. Trzydziestoparoletni, przystojny, umiechnity, cht
nie opowiada o swoich przygo dach. Al z racji zada subowych
w wielu miejscach na wiecie czsto lata samolotami. Postawi sobie
za cel kocha si ze wieo poznan kobiet w pokadowej toalecie.

1 PUA (ang. Pick Up Artists) - midzynarodowe internetowe


stowarzyszenie uwodzicieli zaoone w Stanach.

271
Ukryty cel

Na chwil obecn nie zrealizowa j eszcze w peni zadania, ale do


szed do poziomu perfekcji - podczas kadego rej su doprowadza
do gorcego po caunku z jedn z pasaerek. Raz ju zamkn si
w podniebnym kiblu z urocz Portugalk, ale pu ciy jej nerwy
i skoczyo si na pettingu.
- Bardzo ceni sobie midzynarodowo - mwi Al - to roz
szerza horyzonty. Zamierzam spa z kobietami ze wszystkich zna
nych mi nacji. Polki s naprawd fantastyczne - powiedzia, poka
zujc mi zeszyt z szokujcym grafikiem, z ktrego wynikao, e
1 7 kobiet utrzymuje z nim zaye kontakty - ale staram si, eby
w moim pamitniku by lad po wszystkich krajach wiata. W chwili
obe cnej stanem na 2 1 .
- Dwadziecia jeden krajw?
- Tak - Al wyglda na zaenowanego niewielk liczb - ale
teraz, jak spotkam dziewitk z Polski albo szstk z kraju, ktrego
jeszcze nie byo, wybieram t drug.
Wszystko to wydawao mi si jakie zbyt technologiczne i kcio
si troch z pogodnym, lekko nostalgicznym sposobem bycia mo
jego rozmwcy. Gdy poruszyem t kwesti, sta si troch egzal
towany:
- Mi te wbrew pozorom nie chodzi o liczby - mwi z pasj -
cho mio mie nienagann statystyk. Chodzi mi gwnie o dozna
nia, wraenia, a przede wszystkim . . . o przekraczanie granic. Swoich
i kobiety. Gra na granicy przepaci midzy magicznym pociganiem
i prowokacj , prowadzc czas em do wybuchw namitno ci,
a czasem nawet do agresji. Gra va banque, to mnie krci. Nie chc
sysze od kobiet: Dobrze mi si z tob rozmawiao". Chc do
starczy jej niepowtarzalnych wrae i te je przey. Nawet nega
tywne emocje s lepsze od adnych. Za kadym razem ucz si cze
go nowego i im wicej poznaj kobiet z caego wiata, tym mniej
rzeczy wydaje si by niemoliwych . . . przepraszam - przeskoczy
potek piwnego ogrdka, w ktrym s iedzielimy, i popdzi za

272
Podniebny owca

krcc zmysowo biodrami, orientaln spacerowiczk, wygldajc


na mulatk. Po krtkiej, penej gestykulacj i pogawdce wr ci ,
/ .

mow1c:
- Sri Lanka. Nie zna adnego jzyka poza swoim.
Wymiana pogldw tak nas wcign a, e na wsplne polowanie
w Starym Browarze nie zostao zbyt wiele czasu, wieczr miaem
zarezerwowany na sprawy zawo dowe . Al by wie tnym skrzy
dowym. Gdy zaczem rozmow z wyzywajco ubran klientk
u jubilera (typ seksbomby) , podszed po minucie i z nieodcznym
umiechem powiedzia:
- Jestem zmuszony przestrzec pani, e ten mczyzna uchodzi
za jednego z najskuteczniejszych uwodzicieli w tej czci wiata. -
Nie bya to sztampa, bo gdy za jaki czas rozmawiaem z niemia,
niewinnie umiechnit mod blondynk, powiedzia:
- Jeli mog ci o co poprosi, bd uprzejma dla mojego kolegi,
bo musia si bardzo przeama, eby podej do tak atrakcyjnej,
jak twierdzi, kobiety.
Po niecaej godzinie zabawy musiaem pdzi. Al mia jeszcze tro
ch czasu do odjazdu, wic wieczorem zadzwoni:
- Suchaj Piter, poznaem przepikn Ormiank. Pomyliem, cho
lera, pocigi i doje chaem do Wronek. Spotkalimy si na dworcu
i poczulimy taki kontakt, e wsiada ze mn do pocigu do Pozna
nia, mimo e jechaa do Piy. Chyba si zakochaa, bo chciaa jecha
ze mn dalej do Berlina. Wysya gorce SMS-y co par minut. Nie
moemy dopu ci, eby si taki towar zmarnowa ! Um wi j
z tob, niby e co tam mas z do przekazania ode mnie. Okaesz
si potem podstpnie niekoleeski i pocieszysz niewias t.
- Oto po dejcie godne brata w grze chu - wyraziem uznanie
i nastpnego dnia spotkaem si z ni w cukierni. Bya rzeczywicie
fascynujco pikna. Mwia znakomicie po polsku, ze zmysowym,
wschodnim akcentem, ale niestety wycznie o Alu. Skd si znamy,

273
Ukryty cel

jaki on jest naprawd, co mi o niej opowiada, poziom zafascyno


wania podniebnym owc wskazywa, e nie bdzie atwo.
- Al j est wyjtkowy - powiedziaem - i wiem, e te nie masz
co do tego wtpliwoci. Wygldasz na osob, ktra od razu potrafi
zauway czyj wyjtkowo. Gdy spotykasz mczyzn, ktry
roztacza . . . to niezwyke . . . zmysowe CO , zaczynasz sucha tego
wyjtkowego . . . gosu ze zdwojon uwag. Kade sowo powo
duje . . . (Poradnik") .
Musiaem by ostroniejszy ni zwykle, gdy najmniejsze podejrze
nie o celow manipulacj zniszczyoby hipnotyczny efekt. Byem tu
w roli emisariusza Ala, za ktrym ona szalaa. Stosowaem krtkie
transy, za kadym razem kierujc emocje troch bardziej w moj
stron. Bya romantyczna i podatna na odmienne stany wiado
mo ci. Po godzinie patrzya wzrokiem, ktry mwi: Gdzie ty
si podziewa przez cae moje ycie ? ! ". Teraz, lekko si dranic
i stosuj c kilka delikatnych prowokacji, mogem ju bez trudu
pokierowa emocjami tak, e sama zaproponowaaby poj echanie
do jaskini rozpusty. Miaem jednak inny plan.
Makiaweliczny.
- Wiesz, to, co czuj emy w tej chwili, zdarza si bardzo rzadko.
Czytaem o tym, e czasem midzy ludmi nawizuje si takie ma
giczne, erotyczne po czenie, lecz nie sdziem, e sam tego do
wiadcz. Wielka szkoda, e teraz nie moemy po prostu poj echa,
by przeku to wyjtkowe uczucie we wspaniay seks .
- Dlaczego ? - zapytaa po prostu.
- Jeste dziewczyn Ala. Nie ro bi si takich rzeczy.
- Wa ciwie to nie jestem, nic midzy nami nie byo na powa-
nie - odpowiedziaa, ale widziaem, e wspomnienie konkurenta
wzbudzio emocj e.
- OK. Rozumiem, e czar tej chwili kae ci tak mwi, ale wyra
nie czuj , e nie jest ci obojtny. adnego seksu! Zabieram ci do
siebie w cakiem innym celu. Niespodzianka.

274
Podniebny owca

Dla pewnoci zastos owaem jeszcze jedn technik, przej t od


Adepta z warszawskiej grupy Warsaw Lair:
- Zobaczymy, czy jeste dobrym kamczuchem - powiedzia
em. - Zadam ci pi pyta, a ty odpowiadajc, musisz skama.
Jeli cho raz odpowiesz zgodnie z prawd, od tej chwili ja decyduj
w stu procentach, co robimy. Jeli pi razy skamiesz, rzdzisz.
Pierwsze pytanie: czy dookoa nas unosz si w powietrzu zote
tygrysy?
- Tak, oczywicie - odpowiedziaa pewna wygranej .
- OK, a czy ty jeste tustym brzydalem bez cyckw i z wsami ?
- Jasne, he, he !
- Cholera, nie bdzie z tob atwo - wyraziem uznanie - a po-
wiedz . . . no, czy ja wiem, gdzie stoi Statua Wolnoci?
- Dwadziecia metrw std, na ulicy!
- O esz! Dobra. To byo . . . czwarte, tak?
- Trzecie - poprawia mnie.
- Wanie powie dziaa prawd !
Pojechalimy do jaskini rozpusty i, robic jej tiger-tantra masa,
opowiadaem o tajemnej wiedzy na temat kobiecego orgazmu z wy
tryskiem, ktr posiado bardzo niewielu wtaj emniczonych itd.
W naturalny sposb, mwic, e przeszkadzaj w masau, zdjem
jej stanik i majtki. Masowanie wzgrka onowego wci byo ele
mentem rozluniajcego masau i nadal twierdziem, e nie ma nic
wsplnego z seksem. Gdy wszystkie knoty (tak Steve Piccus nazy
wa specyficzne punkty napi miniowych, uniemoliwiajce wa
ciwy przepyw seksualnej energii) zostay rozmasowane, zapyta
em, czy jest gotowa, eby nauczy si przeywania rozkoszy, ktra
sprawi, e jej ycie seksualne zmieni si na zawsze. Cay czas trzy
maem si roli instruktora, nie kochanka. Skoowana sytuacj zgo
dzia si. Z jej penego, orientalnego ciaa emanowaa taka energia,
e zrezygnowaem z indukowania gbokiego transu, co zwykle

275
Ukryty cel

robi, by wzmocni efekt. Gdy wprowadziem dwa palce, skada


jc je do pierwszej, spe cjalistycznej tiger-pozycji, wydaa od razu
jk rozkoszy. Niektre kobiety potrzebuj kilku sesji, eby ciao
nauczyo si po dczas orgazmu uwalnia subs tancj e uwizione
w okoli cach gbczastych czci cianki macicy. Uwizione przez
stres, napicie i konieczno ukrywania swojej seksualnoci. Widzia
em, e Raisa dokona tego od razu.
- Och! Dziwnie czustwuju! - wyszeptaa z zaenowaniem, za
krywaj c twarz, w rd odgosw pierwszych oznak klasycznego
orgazmu - Jakby siku dzie a miaa ! - przestaa kontrolowa
poprawny polski, a moim zadaniem byo sprawi, eby przes taa
kontrolowa cokolwiek.
- To nie siku - poinformowaem, nie przerywaj c rytmicznych
ruchw - to zblia si nieznana rozkosz. Pozwl temu przyj !
Rozlunij si jeszcze bardziej !
Przez chwil wr ciem do mas owania okolic onowych i znw
wprowadziem palce. Po paru minutach jej ciaem wstrzsny ko
lejne spazmy, ale nie by to ju klasyczny orgazm. Nastpi wytrysk.
Bardziej wyciek ni fontanna, ale na twarzy Raisy rozkosz mieszaa
si z szokiem.
- To . . . niesamowite ! Co ty ze mn wyprawiasz - dyszaa ciko,
ale nie pozwoliem opa podnie ceniu i po nowiem tiger-akcj.
Nastpny wytrysk by ju obfity i pe ny. Orgazm wywoywany t
metod moe trwa od dwudziestu minut do trzech godzin. Czsto
uywany przeze n1nie w patternach tekst: Nie wiadon10, ile roz
koszy jest e w stanie wytrzyma" nabiera tu praktycznego znacze
nia. Raisa po trzech wytryskach miaa do. Chciaa skoni mnie
do klasycznego seksu, ale pomimo podniecenia ogniskujcego si
w mocnym wzwodzie odmwiem.
- Wci jeste dziewczyn mojego kumpla - mwiem, gadzc
j delikatnie i o dpychaj c rce o d rozporka. Mo emy to zro bi
razem.

276
Podniebny owca

- Zgadzam si na wszys tko - wyszeptaa z pasj. - Chc si


kocha !
Al od razu zapali si do wsplnej przygody. Potraktowa spraw
tak entuzjastycznie, jak ambicjonalnie.
- To nie bdzie trjkt, tylko czworokt - napis a. - Zobo
wizuj si przyprowadzi dobrze przygotowan, wieo poznan
dziewczyn. PS: Wanie zdaem sobie spraw z tego, e w zeszym
tygodniu miaem wicej kobiet ni przecitny Europejczyk w caym
yciu. Przyznam, e to do przyjemne uczucie.
Gdy po tygo dniu przyj echa do Polski, umwilimy si z Rais
nastpnego dnia, a pierwszy wieczr postanowi spdzi na poszu
kiwaniu odpowiedniego do naszych zdro nych celw obiektu.
- Jeli nie poznam nikogo odpowiedniego w cigu dwch godzin,
zadzwoni do jednej z kobiet poznanych ostatnim razem - trak
towa uwodzenie jak parti szachw. Zorganizowane, przemylane,
cile umiejscowione w czas owych ramach.
Na spotkanie przyprowadzi niebrzydk, apetyczn blondynk.
Niezrcznie byo pyta, czy to wiey, czy poznany wczeniej
nabytek. Przywita si serdecznie z Rais, dziewczyny poznay si,
troch niepe"'Wllie ciskajc sobie rce. Mwic na przemian z Alem,
zasypalimy je schematami, skierowanymi na szybkie rozlunienie
atmos fery i wprowadzenie erotycznego nas troju. Okazao si, e
Ewa jest studentk, ktr Al oczarowa wczoraj w Starym Browa
rze, wic zdyli ju spdzi ze sob noc. Szybki skubaniec. Obie
pary miay wic ju za sob do zaawansowane dowiadczenia, ale
czuli my, e nie mona naciska zbyt szybko . Poprosiem Rais,
eby opowiedziaa o swoich dowiadczeniach podczas tiger-tantry.
Opowiadaa na po cztku troch oglnie i niemiao.
- Wej d w to uczucie, ktrego wtedy dowiadczya - powie
dziaem, masujc j delikatnie ruchami przypominajcymi tiger
tantra masa. Zacza mwi w sposb coraz bardziej egzaltowany,
przymykajc oczy i wykonujc zmysowe ruchy. Ewa do szybko

277
Ukryty cel

daa si namwi na ekscytujce dowiadczenie. Al i Raisa wiedzieli


mniej wicej, o co chodzi, Raisa z wiadomych wzgldw, Al, ponie
wa po mocnej obietnicy, e nikomu tego nie udostpni, daem mu
do przejrzenia pyty.
Rozebra Ew, rozdaem olejek z pestek winogron i pod moje dyk
tando na przykrytej kocem awie zaczlimy masa na sze rk.
Raisa zgrzaa si, wic rozebraa si do bielizny. Atmos fera robia
si lubienie i radonie gorca. Wrd aplauzu reszty zdj a sta
nik, taczc przy bambusowej rurze, a ja wysmarowaem jej obfite
piersi olejkiem, twierdzc, e przydadz si do masau. Gdy masa
by skoczony i delikatnymi z pocztku ruchami rozpoczem po
budzanie prowadzce do orgazmu, Raisa pochylia si i byszcz
cymi od olejku obfitymi piersiami zacza pie ci niewielkie piersi
Ewy. Al, ktry w midzyczasie si rozebra, przylgn do niej z tyu.
Zadraa i jeszcze intensywniej kontynuowaa pocieranie biustw.
Obie dziewczyny miay sterczce, twarde sutki. Ewa zacza pr
y swoje mokre i byszczce od olejku ciao i pojkiwa. Skumu
lowane bodce z dwch stron musiay spotgowa doznania. Poja
wiy si pierwsze krople. Zwikszyem intensywno rytmicznych
ruchw, do ktrych natychmias t dopas oway si ruchy miednicy.
Al pochyli si i zdj Raisie majtki, caujc i gadzc ksztatn, opa
lon pup. Lekko pojkujc, usiowaa swoimi sutkami trafi w roz
hutane s utki Ewy, ktra wanie wydaa okrzyk, a spomidzy jej
szeroko rozwartych ng wydoby si przezroczys ty, re dnio
gsty pyn.
- Kada kobieta wydziela pyny o innej konsystencj i - przem
kno mi przez gow po dczas pospiesznego cigania spodni.
Byem podniecony jak sztubak. Al zacz kocha si od tyu z Rais,
ktra pochylona wci caowaa zszokowan Ew, masujc jej piersi
rkami. Wytarem r cznikiem mokre uda Ewy i wszedem w ni
najmocniej, jak umiaem. Raisa, sklejona z Alem, odwrcia si od
Ewy, wyprostowaa i zacza caowa ze mn. Splecione, byszczce
ciaa, przyspieszone oddechy, zapach kadzide i indiaska muzyka
sprawiy, e po czuem si jak na jakim pradawnym, erotycznym

278
Podniebny owca

misterium i wiedziaem, e to samo czuj wszys cy jego uczestnicy.


Kochalimy si w najrozmaitszych konfiguracjach i z pasj, ktra
trwaa przez kilka godzin. Potem, dowcipkujc i przytulajc si,
pooylimy si wszyscy razem na wersalce. Nad ranem Al niczym
Humphrey Bogart z Casablanki stwierdzi:
- To wyglda jak pocztek piknej przyjani.

279
Rozdzia 20.

Zlot

Na moim koncie pojawio si 500 z. Tytu wpaty: Za przemian".


Imi, nazwisko i krakowski adres wpacajcego nic mi nie mwiy.
C , pomylaem, obym tylko takie mia problemy. Zreszt nie
miaem zbyt wiele czasu, bo za chwil wyj edaem do Sopotu.
Andy zaprosi mnie na hiperszkolenie. Zorganizowa podobno co
wyjtkowego i chcia, ebym to zobaczy jako potencjalna sia opi
niotwrcza. Rze czywicie zapowiadao si monumentalnie. Pi
dziesiciu kursantw, omiu trenerw, ktrzy, jak twierdzi, wrcili
wanie z kursw pobieranych bezporednio u amerykaskich mi
strzw, cakiem nowe techniki i trzy dni eks cytujcej, magicznej
zabawy. Trudno byo odmwi. Wyj echaem dwa dni wczeniej,
eby odwiedzi Modego, towarzysza pijackich zabaw w Mielnie,
ktry przenis si do Trjmiasta. Robercik mia 28 lat, adnych
kontaktw ze wiatem uwodzicieli i - tak jak ja ptora roku
wczeniej - nie mia poj cia o ich is tnieniu. Poznalimy si par
lat temu przy wejciu na pla, gdzie otoczony wianuszkiem dziew
czt stawia pierwsze kroki we wasnej dziaalnoci gospo darczej,
czyli wykonywaniu szybkich tatuay we wskazanym miej s cu na
ciele. Poniewa nie mia bladego pojcia o niuansach tej skompli
kowanej sztuki, ogosi, e us ugi wykonuje gratis, bez gwarancji,
a jeli klient bdzie zadowolony, ui ci niewygrowan opat.
- Faktycznie, smok mgby by chyba mniej podobny do kota -
tumaczy wpatrujcej si w dziwaczne stworzenie na swoim ramie
niu blondynce. - Ale ty masz takie fantastyczne ciao, e i tak
kady patrzy ci w dekolt. Za tydzie tatua zblednie, ja si w tym
czasie naucz i sypn ci takiego smoka na cycuszkach, e wszyscy
zwariuj! I bdzie gratis, niezalenie od efektu. Nastpna prosz.

280
Zlot

Laski wrd chichotw przepychay si do operacji, Mody wyko


nywa raczej szkaradne ozdoby, co nie przeszkadzao mu nawi
zywa mnstwo kontaktw, z czego niektre byy typowo zawo
dowe, jak zaproszenie na kwater celem wykonania serdus zka na
poladku. Umia robi koo siebie zamieszanie i by na okrgo we
soy. Zaprosiem go oczywicie na swoj e imieniny, ktre urzdza
em rednio co trzy dni. Godzin przed imprez zadzwoni, e
trzeba zorganizowa dziewczyny i potrzebny jest bus. Rzeczywi
cie, do mojego volkswagena T-4, j edc po miasteczku po j ego
znajomych, zapakowalimy w p godziny jedenacie rozbawionych
lasek. Mody mia to do siebie, e gdzie si pojawia, tam za chwil
by tutejszy", nie miaem wic wtpliwoci, e w Gdasku bdzie
podobnie. Z zamylenia wyrwa mnie sygna telefonu. Luzak.
- Jeszcze raz dziki Piter za ca t zaj ebist akcj - mwi mik
kim, przyj emnym gosem - kas a do tara? - Skoj arzyem. Nie
ch ciaem wzi od niego pienidzy i sdziem, e skrzynka piwa,
ktr pos tawi, zaatwia spraw . Ale onierska natura moj ego
ucznia nie dopuszczaa widocznie takiej moliwoci. Postanowi
em ju na ten temat nie dyskutowa, tylko przekona si, na ile
uczciwie zarobiem swoje pierwsze pienidze w tej brany.
- No i jak sobie radzisz? - zapytaem.
- Jak sobie radz? - przez telefon przebijay zapa i rado -
Ano tak sobie radz, e od spotkania z tob nie byo dnia, ebym nie
pozna paru nowych dziewczt. Poza tym sypiam z on dowdcy
jednostki i zaczyna si robi gnj, bo widziao nas paru szerego
wych. Myl, eby zmiata z tego syfu i zaj si czym bardziej
kreatywnym.
Zdbiaem. Dotychczas wojsko byo caym j e go yciem. Taki e
skutki ubo czne moj ej pomocnej doni" nie byy w planie.
- Zastanw si dziesi razy - powiedziaem tonem starszego
brata - a na razie wal z nami do Sopotu - zaproponowaem z lek
kim wyrzutem sumienia, e tak pno o tym mwi, ale odmieniony

281
Ukryty cel

onierz po dwch krtkich, technicznych pytaniach ju si pako


wa. Ojczyzna poniosaby wielk strat, pomylaem, gdyby kto
taki odszed z armii. Zlot podrywaczy zapowiada si ciekawie.
Z Warszawy jecha Max, Lopez i Jerry, z Krakowa Mike i Luzak, ze
Szczecina Ruchmistrz i pracowity Robo, ktrych te namwiem
w ostatniej chwili.
Zbliaem si do Bydgoszczy. Intensywne, czerwcowe soce roz
grzewao mnie i troch olepiao, gdy skr caem na stacj benzy
now. Nagle z prawej strony usyszaem uderzenie, jakby co roz
pdzonego wbijao si w drzwi volkswagena. Przez uamek sekundy
czyj cie za szyb i cisza. Wyskoczyem, by na ciece rowerowej,
krzyujcej si z wjazdem na stacj , zobaczy gramolc si z tru
dem na nogi rowerzystk .
- Jeste caa? ! - rzuciem tekstem jak z filmu akcji, jednoczenie
podnoszc oszoomione dziewcz z cho dnika i przytulaj c po
ojcowsku.
- Chyba . . . tak - wyszeptaa roztrzsiona - nic mnie nie boli.
Przepraszam, zamyliam si. Ma pan wgite drzwi . . .
Jej rower lea z przednim koem w ksztacie semki. Chyba jed
nak ja byem w znacznie wikszym stopniu sprawc kolizji, wje
dajc zbyt szybko, ale oboje bylimy w tej chwili dalecy od chci
szukania winnych.
- Gdzie j e chaa ? - zapytaem logicznie, pakuj c j ej rower na
pak. - Do Bydgoszczy?
- Tak, nie trzeba, dam sobie rad - speszona i wci lekko oszo
omiona prbowaa oponowa, ale ju podawaem jej rk, poma
gajc wsi. Przyjrzaem si mojej ofierze. Bya lekko korpulentna,
nie do przesady, po prostu pene, kobiece ksztaty. Poza tym bom
ba! Kruczo czarne wosy, lekko skone, gbokie oczy, wys oka,
mikki, pontny gos.
- Nie mamy wiele czasu - powiedziaem - bo do twojego mia
sta niedaleko. Wic skoro ju naraaa ycie, eby mnie pozna,

282
Zlot

to te raz powiedz co o s obie. Wies z, nigdy j eszcze kobieta nie


nawizaa ze mn znajomoci z tak desperacj i powiceniem.
Dowcip by troch nie na miejscu, dziewczyna wci ciko oddy
chaa, powo li wycho dzc z szoku, rower lea z tyu cakiem
pogity, ale rozemiaa si.
- Znajomoci? He, he, no, rzeczywicie, mus iaoby mi bardzo
zalee - stwierdzia, wymownie sprawdzajc, czy stawy ramion
dziaaj poprawnie. Zlustrowaa mnie krtkim spojrzeniem. Zre
zygnowaem z tankowania i poj echalimy.
- Jestem Piter i zanim mnie polubisz, musz ci co o sobie powie
dzie. Jestem zawo dowym podrywaczem, uwio dem setki kobiet
i gdy zaczniesz czu w moim kierunku niemo liwe do opanowa
nia . . . po danie, to nie bdzie to naturalne. Bdzie to efektem
moich manipulacji.
Ross J effries mwi: Kobieta nigdy nie moe wiedzie, co robisz.
Gdy uyjesz sw uwodzenie albo hipnoza, to rwnie dobrze
mgby powiedzie AIDS". Lech Dbski uczy: Wywoywanie
emocji ma przypomina niewinn pogawdk". Postanowiem za
ma te zasady i zobaczy, co bdzie. Robiem to ju kilkakrotnie
i z niezym skutkiem. Zasad jest, eby cay czas oscylowa na gra
nicy dowcipu. Kobieta nie jest pewna, czy to, co mwisz, j est
prawd, czy tylko zr czn gr s w, wi c na wszelki wypadek j
podtrzymuje. Niby" daje si uwodzi. Suchajc patternw i hip
notycznych kwestii, udaje", e wchodzi w odpowiednie stany emo
cj onalne. Oczywi cie w miar udawania" zaczyna odczuwa to
. .

w rzeczyw1stosc1.
- Aha . . . N o wietnie. Ju si nie mog powstrzyma przed twoim
uwodziciels kim czarem - poczucie humoru u kobiety naprawd
dziaa na mnie jak afrodyzjak. Poczuem, e szkoda byoby, gdyby
wysiada w Bydgoszczy.
- No, no ! To nie ty mnie, tylko ja ciebie mam uwodzi! I to tylko
wtedy, kiedy dojd do wniosku, e warto - tak zwane frakcjono
wanie, czyli zabieranie cukierka, jest elazn regu. Ewentualne

283
Ukryty cel

komplementy i uwodzicielskie s chematy musz by przeplatane


lekk prowokacj.
- C o to znaczy, czy warto ? ! Mas z wtpliwoci? - Mwic to,
umie chna si zalotnie. Niby lekko obraona, ale tym je dnym
zdaniem, po pierwsze, potwierdzia, e chce by uwodzona, a po
drugie, zostaa sprowokowana do pokazania si od jak najlepszej
strony.
- A co, uwaasz, e zaczn ci uwodzi, czarowa, wprowadza
w wiat magii i erotyzmu tylko dlatego, e jeste atrakcyjna wizu
alnie ? Nigdy tak nie robi.
- Tak? A czym musi zasuy si kandydatka, eby dostpi tego
zaszczytu?
- Niestety, nie mog ci a tak uatwi zadania, bo to nie jest jaka
konkretna cecha, ktr posiadasz lub nie - wida byo, e traci
powoli rozeznanie, co traktowa jako art, a co jako szczere wy
znanie. - Chodzi raczej o ro dzaj porozumienia. Czy zdarzyo ci
si kiedy, e spotykasz kogo i waciwie od pierwszej chwili . . .
(Poradnik") .
Kilka s chematw budujcych niesamowit blisko i eks cytujc
atmosfer spowodowao, e doj edajc do Bydgoszczy, trzymali
my si za rce (z przerwami na zmian biegw) . Na poegnanie,
gdy stalimy ju pod jej domem, powiedziaem:
- Skoro ju zdarzyo si co tak nieco dziennego, skoro w tak
krtkim czasie poczulimy tak niestandardowe emocje, to na poe
gnanie dam ci co wyjtkowego. Naucz ci, jak w kadej chwili,
kiedy tylko zachcesz, czu si wspaniale. Chcesz?
- To mo liwe ? - zapytaa - Jasne, e chc.
- OK, to zamknij oczy i wyobra sobie lini czasu . (Poradnik") .
Po synestezji Asia bya gotowa do gorcego pocaunku i niedwu
znacznie to okazywaa. Zgodnie z zasad: Nie cauj, gdy nie ma
widokw na seks ", odsunem si po pierwszym zetkniciu ust.

284
Zlot

Popatrzyem wymownie prawym okiem w prawe oko, mwic


oczywicie o obs erwacji duszy, i . . . poczuem, e chciabym zabra
j ze sob!
- Wygldasz na osob, ktra nie boi si zrobi czasem czego sza
lonego - powiedziaem, wpatrujc si wci w prawe oko.
- To wida w duszy? - zapytaa, wzmacniajc na chwil u cisk
rki.
- Chyba tak, cho nigdy duszy z bliska nie widziaem. Jeli ma si
dobrze rozwinit intuicj, mona z takiego spojrzenia wywnio
skowa bardzo duo. Twoje mwi, e potrafisz wyrwa si ze wiata
stereotypw, ola to, co spoecznie akceptowane, i pozwoli sobie
na robienie rzeczy, ktre naprawd dostarcz ci niezapomnianych
wrazen . . .
- Jeli chcesz mnie gdzie zaprosi - przerwaa - to si zga
dzam.
Zatkao mnie na chwil. Przywykem, e to ja rozdaj karty. Za
pomoc mieszaniny hipnozy, manipulacji i lekkiej prowokacji mia
em stopniowo przekonywa j do moich planw. Paradoksalnie
sukces przed czas em wcale mnie nie ucieszy. Poczuem zo, jak
dowdca grupy szturmowej, ktry po wielodniowym, misternym
opracowywaniu planu akcji dosta wiadomo, e przeciwnik si
podda. - Kurwa, chyba jestem coraz mniej normalny - pomy
laem.
- No to pakuj si, jedziemy do S opotu - powiedziaem troch
wbrew sobie. - Tylko pamitaj o tym, co mwiem na pocztku.
Ostrzegaem !
- Tak, wiem - powiedziaa pieszczotliwie, gaszczc mnie doni
po policzku - mj wielki uwodziciel. N o to teraz pacia pjdzie
si spakowa, a pan podrywacz dwadziecia minut poczeka. OK?
- OK ... - wykrztusiem coraz bardziej zdezorientowany. Co
tu byo nie tak. W cigu ostatniego roku spaem z wiksz liczb

285
Ukryty cel

kobiet ni przedtem przez cae ycie. Fakt, e za kadym kolej


nym razem przychodzio mi to coraz atwiej, by naturaln kon
sekwencj wzrostu umiejtnoci i pewnoci siebie. Jednak zdarzay
si te przygody, o ktrych chciabym zapomnie. Ostatnim razem,
kiedy udao mi si namwi kobiet na seks w cigu p go dziny
od poznania, urocza brunetka okazaa si transwes tyt. Niestety,
przekonaem si o tym dopiero, kiedy wsadzi em jej" rk do
majtek. Nie wiem, czy gdybym znalaz tam jadowitego skorpiona,
ewakuowabym si bardziej gwat ownie. Innym razem, kiedy
w klubie byskawicznie uwio dem pontn trzydziestolatk, do
zdecydowanie cignc mnie do siebie, w samochodzie wyznaa, e
jej zadaniem byo znale partnera dla jej przyjaciela geja. Ja mia
em si z nim migdali, a ona przyglda.
Jednak najbardziej prawdopodobne wydawao mi si, e po prostu
Asia nie zejdzie. Typowa podpucha. Kiedy po dwudziestu minutach
laski nie byo, odpaliem silnik. Poczuem bardziej ulg ni rozcza
rowanie. W tym momencie pojawia si zdyszana w drzwiach.
- Nie gniewaj si tygrysie, jeszcze pi minutek ! - i popdzia
z powrotem. Punktualnie za pi minut pakowaa si rozpromie
niona do busa, majc ze sob po duny, ro ckandrollowy plecak.
adnych niespodzianek, postanowiem, pakujc jej bezceremonial
nie rk do majtek podczas dugiego pocaunku. Byo w porzdku.
Musiaem przerwa caowanie, eby odetchn z ulg.
Pojechaem wic z mod, zgrabn lask do letniego Sopotu, a reszty
moesz si atwo domyli.
Domylasz si?
Cha, cha, nie masz naj mniej szej s zansy si domyli, bo to, co
wydarzyo si podczas drogi nad morze, byo NIESAMOWITE.
W kadym razie, gdy po wielu, wielu cakowicie odjechanych godzi
nach dojedaem wycieczony i oszoomiony do miejsca spotka
nia z Modym w Gdasku, OL NIO MNIE.

286
Zlot

Kilka rze czy uoyo mi si w logi czn cao i zrozumiaen1, e


odkryem wanie sekret wyrywania kobiet w cigu 20 minut !
Prosta, potna, magiczna technika, ktrej do dzi nauczyem tylko
dwie osoby, i wci nie jestem pewien, czy naley j gdziekolwiek
upowszechnia. Jest jak bomba atomowa wrd redniowiecznych
wczni. Zdecydowaem si nie zamieszcza jej w tej ksice, a gdy
kiedy odwa si na to, jako to ogosz.
Mody czeka na przedmieciach przy zdezelowanym golfie. Da
znak rk, eby jecha za nim, i podajc za rozpdzonym pojaz
dem, z ktrego machay do nas dwie rozemiane dziewczyny, dotar
limy na jakie blokowisko na Jelitkowie. Czteropokojowe miesz
kanie byo raczej surowo urzdzone. Materace, sprzt grajcy, stosy
butelek i potna fajka wodna wskazyway, e natura gospodarza
niewiele si zmienia.
- Sam tu mieszkasz?
- Skd ! - odpar Mody, rozemiany jak zawsze. - Z czterema
kolesiami ze stoczni. Ale jak stary druh przyje da z kumplami, to
maj wychodne ! O, przepraszam, z koleankami te - zreflek
towa si, witajc si z Asi.
Do wieczora dokooptowa si Ruchmistrz, Luzak, Lopez i Jerry.
Max wynaj sobie co w Sopocie, bo potrzebowa spokoju, piszc
jakie newslettery. Roba zatrzymay jakie zawodowe sprawy, Mike
mia doj echa jutro. Wieczorem zorganizowalimy imprez w zu
penie nieszkolonym stylu. Jak za dawnych czas w objechalimy
z Modym busem Trjmiasto, by dostarczy do wesoego miesz
kanka kilka rozemianych dziewczt. Gitara, alkohol i klasyczna
w takich sytuacjach wizyta patrolu policyjnego spowo doway, e
bawiem si wietnie. Okoo pnocy zlitowalimy si nad stukaj
cymi do cian ssiadami i wzgldnie trzewy Ruchmistrz zawiz
towarzystwo do meksykaskiej tawerny przy gdaskiej play. By
em ju w do zayym kontakcie z mi blondynk o dwicznym
imieniu Euzebia. Twierdzia, e rodzice byli kompletnie nawaleni

287
Ukryty cel

w U rzdzie Stanu Cywilnego, i wymoga na mnie obietnic, e dan1


po pysku kademu, kto powie na ni Zenia albo Zuzia. Gdy obu
rzony tak ewentualnoci stwierdziem, e miakowi nogi z dupy
powyrywam, wzruszona Euzebia przylgna do mnie w namitnym
pocaunku.
- Chodmy odda si jakim bardziej odwanym pieszczotom -
powiedziaem po prostu dnej przygd dziewitnastolatce. Roz
mawiaa tak dowcipnie i dojrzale, e jej wiek nie wydawa si by
przeszkod. Na pobliskich wydmach byo ciemno, ciepo i do
gsto od majaczcych w ciemno ciach par. W wygodnym, piasz
czystym, mocno zacienionym doku zaczlimy oddawa si pory
wom namitno ci, gdy s zepty zbliajcej si pary dotary do nas
z niebezpie cznie bliskiej odlegoci.
- Pst! Zaraz nas nadepn! - zdekonspirowaem si dopiero, gdy
noga Modego omal nie wyldowaa na moich plecach. Przytulona
do niego Asia z Bydgoszczy wygldaa radonie jak zwykle. Drobne
ukucie zazdroci wskazywao, e nie do koca jeszcze jestem wolny
od dawnych, niechcianych przyzwyczaj e. Po wymianie artw
Robert wzi mnie na stron.
- Ona ma 1 6 lat - wyszepta, wskazujc Euzebi. - Mwi ci to,
bo zwykle kamie.
Nie zwaajc na nocn por, wykonaem telefon do kumpla praw
nika ze studenckich lat.
- Czy mona bzyka szesnastki ? - zapytaem wycignitego
z ka Sawka prokuratora.
- Mo na i naley - powiedzia stanowczo zaspany gos.
Pozbieralimy si okoo pitej rano. Lopez poderwa barmank,
ktra jednak bya tak wykoczona, e odmwia pojechania z nami,
Luzak zgarn trzydziestoletni turystk z N owego Scza i migdalili
si na tylnych siedzeniach busa. Koleeski Ruchmistrz ca noc
szkoli J erry'ego, wraca wic sam. Euzebia z Asi szeptay sobie
co do ucha na rodkowym rzdzie siedze. Staraem si ukry fakt,

288
Zlot

e usiuj usysze, co mwi, ale gdy Mody 2:acz robi dokadnie


to samo, rozemialimy si wszyscy czworo. Zadne szkolenia i tre
ningi nie zmieni nas w jednym wzgldzie. Zaws ze chcemy si
dowie dzie, KTO BY LEPSZY.
Lokal koo po udnia m gby suy za to do filmu Dekameron.
Butelki po wypitych przez nas trunkach zasiliy stosy poprzednich.
Sklej one, pice gdzie popadnie pary i single, wszechobecne pre
zerwatywy, kanapki ze zwid saat, zapach wczorajszej marihu
any. Dawno nie czuem si tak swojsko.
Pojechalimy z Modym do Sopotu na sushi, gdzie czeka na nas
Max z Adamem, swoim byym kursantem. Max w ramach obsugi
gwarancyjnej" skoczy wanie robi mu trans motywacyjny i mo
dziak siedzia troch otumaniony.
- Co chyba stary nie przy kondycji - stwierdzi Mody, witajc
si z Adamem. - Ostra balanga bya?
- Wiesz, troch ostatnio wypadem z gry. W negach" jestem nie
zy. Otwieram i frakcjonuj, ale wskaniki domkni mocno siady.
Wiesz, wahania stanu. Poprawilimy wanie bilans energetyczny,
kapujesz . . . trzeba zakotwiczy. A ty jakich presupozycji uywasz?
- Hm .. .
- Lubi direct" - kontynuowa Adam - ale musz poprawi
wypas w fazie otwarcia. Indirect" te jest niezy, no nie ? Znam
faj ne openery, ale musz je dokwalifikowa, czujesz, nie ?
Mody pokiwa gow, sczc browara, i ze zrozumieniem wy
szepta:
- Napany?
- Nie, wyedukowany - odpowiedziaem. Niestety, spoeczno
uwodzicieli, zmieniajc sfrustrowanych nieudacznikw w tygrysw
podrywu i nabijajc im gowy wiedz, ktrej czasem nie byli w sta
nie przetrawi, produkowaa te takie przypadki.

289
Rozdzia 2 1 .

Tycia

Spae kiedy z brzydk kobiet?


Nawet nie prbuj zaprzecza. Poza prawiczkami nie znam nikogo,
kto tego nie robi.
Po ostrej imprezie, kiedy zagapie si i inni zgarnli lepsze towary.
Pochmurnego wieczoru, gdy koleanka z roku przysza wypaka
Ci si w rkaw, bo jej chopak si puszcza. Na dwutygodniowym
obozie w Bieszczadach, gdzie do wyboru miae niezwykle wytrzy
ma w marszu Zdzisi o koskiej twarzy i mskich ruchach lub
trzepanie konia w uro czej, dzikiej s cenerii.
Zapytany o to, opowiadam zwykle przygod ze studenckich lat,
ktra skonia mnie do zadbania o korekcj wzroku, w wyniku czego
do dzi nosz okulary. Na dyskotece w je dnym z wrocaws kich
akademikw okryem ze cztery razy taczce dziewczta, eby
wybra naprawd atrakcyjn. Jes t ! Wys oka, kruczo czarna, zmy
sowe, pontne ruchy, zachcajcy umiech. Poprosiem do taca,
potem - zgodnie z obowizujcym algorytmem dziaa - na pepsi
do baru i znw na parkiet. Po trzykrotnym powtrzeniu tych spe
cjalistycznych rajdw uznaem, e jestemy gotowi do udania si na
pokoje. Przepraszajc na chwil, pobiegem do gry zaatwi jaki
lokal. Niestety, sobota wieczr, pna pora. Zanim udao mi si
znale jaki pokoik, ktrego zaprzyjanieni mieszkacy zgodzili
si go dla mnie zwolni, mino tyl e czasu, e skoczya si dys
koteka. Ale nie ma przeszkd dla prawdziwej mioci. Wiedziaem,
e moja wybranka ma na imi Marta, jest na pitym roku filologii
rosyjskiej i mieszka w Dwudziestolatce - potnym, zamieszka
ym przez ponad tysic osb akademiku. Nastpnego dnia rozpo
czem poszukiwania. Gdy - wypytujc kogo si dao i idc po
nitce do kbka - odnalazem wreszcie Mart, znowu by pny

290
Tycia

wieczr. Ona wyszykowana na bstwo wycho dzia na jak im


prez, a ja po intensywnych poszukiwaniach, po dczas ktrych
odwiedziem wielu znajomych, miaem troch w czubie. Podobaa
mi si jeszcze bardziej. Umwilimy si za tydzie na disco, a tam,
w zaciemnionej, pobudzajcej zmys y i wzmocnionej alkoholem
atmosferze, wrd gorcych pocaunkw daa si razem z kolean
kami zaprosi na zbliajcy si spyw kajakowy. Jako osoba zarz
dzajca organizowan przez AZS es kapad opiekowaem si te
finansami, ktrych lwi cz przeznaczyem na dziaalno szko
leniow, czyli kilka plecakw piwa na dro g. Nie pamitam, jak
przebiega zbirka, podr pocigiem, rozpakowywanie kajakw
itd. Pamitam za to pierwszy poranek na onie natury.
Dowiadczye kiedy tego niedajcego si z niczym porwna
uczucia, gdy obudzony cykaniem wierszczy otwierasz oczy i wi
dzisz pierwsze promienie soca, ktre przedzierajc si przez zie
le sosny, zatrzymuj si na tropiku namiotu? Wrd piewu prze
budzonych ptakw wdychasz ywiczny zapach lasu, rozkoszujc
si szumem jeziora. Twoja rka obejmuje lece obok ciao. Obra
casz si, patrzysz i . . . zastygasz w przeraeniu !
Makija moj ej bo gdanki rozmaza si, ukazujc pozbawione wy
razu, rude oczka i dugi, indiaski nos. Rzadkie wosy nie zakryway
podunej twarzy i nienaturalnie wys okiego czoa. Wychudzone,
pozbawione biustu ciao i ewidentnie niewiey oddech dopeniay
obraz naj bardziej klasycznego P ASZTETA, jaki mona opisa.
Wyskoczyem z namiotu, mylc pospiesznie, co robi. Ekler w tej
sytuacji zapakowaby lask na kajak, odwiz do pobliskich Miko
ajek, kupi bilet i grzecznie poegna. Je dnak ja nie byem nim.
Spdziem dwa romantyczne tygodnie z Pas ztetem, spoywaj c
potne iloci alkoholu, w nadziei, e to ograniczy moje seksualne
/ .

pow1nnosc1.
Ale bywa te inaczej. Czasem brzydka dziewczyna roztacza wok
siebie trudny do zdefiniowania urok. Mczyni lubi przebywa
w jej towarzystwie, adoruj j, bo uwaaj, e z racji braku uro dy

29 1
Ukryty cel

jest atw zdobycz. W rezultacie cieszy si powodzeniem znacz


nie wikszym ni jej pikne koleanki, ktre oniemielaj poten
cj alnych zalotnikw.
Taka wanie bya Tycia.
W Sopocie w najlepsze miaa si dekadencja. Wyluzowani pensjona
riusze mieszkanka na Jelitkowie coraz rzadziej zastanawiali si, co
do kogo nale y. Kto pierwszy wstawa, ten najlepiej si ubiera.
Stosy butelek rosy razem z naszym przekonaniem, e si staczamy.
Dziewczyny traktoway lokal raczej jako chwilow przysta i po
chwilowych przygodach wracay do swoich zaj. Tylko Asia z Byd
goszczy i koleanka Modego, Marzenka, ktr nikt si jako nie
zaopiekowa, nocoway co dziennie i dbay jako tako o porzdek,
ale bez przes ady. Ruchmistrz, ktry mia kontakty internetowe
z gdask agencj modelek, przyprowadzi jedn z nich - sko
no ok Nikit (nie chciaa powiedzie, czy to imi, czy ksywa) .
Tycia bya jej koleank. Miaa metr osiemdziesit pi, masywne
nogi, przecitn, troch nalan twarz, nieciekaw cer i niedajcy
si zapomnie umiech. Rzucia okiem na posesj i zanim zostaa
komukolwiek przedstawiona, powiedziaa:
- No, sprztamy ten bajzel! - o dziwo wszys cy wzili si do
roboty jak grzeczne dzieci. Tycia bya studentk medycyny i siat
kark. Kla jak szewc, pia za dwch, ale jako nikomu nie przyszo
do gowy klepn j konfidencjonalnie w tyek. Miaa charyzm.
Pierwszy zacz startowa Mike. Siga jej gow do nosa, co nie
byo takim zym wynikiem, bo na przykad Lopez do szyi.
- W naturze najbardziej przycigaj si przeciwnoci - zacz,
dopasowuj c postaw ciaa.
- I dlatego tak mnie do ciebie cignie - przerwaa Tycia. - Zdro
wie najbardziej pocigajcego mczyzny! - wzniosa toast, ga
dzc go po wosach. Rozbawio go to jak wszys tkich, ale mia
do. U ro czy brzydal wzbudza coraz wiksze zainteres owanie,

292
Tycia

w powietrzu wisiaa konkurencja o kobiet, co, co znanym uwo


dzicielom nigdy nie powinno si przytrafi.
Nie wiem, dlaczego zostaem wybrany.
Ju samo stwierdzenie wybrany" kci si z zasadami jakichkol
wiek szk uwodzenia. A co dopiero wybrany przez brzydala! Ale
tak byo. Po jakiej bardziej pijackiej ni wzruszaj cej piosence
usiada przy mnie i obj a jak swego. Jako zrezygnowaem z obo
wizkowego, wydawaoby si, w tej sytuacji tekstu: Hej, prosz nie
dotyka towaru ! ". Patterny, negi, zabieranie cukierka, schematy na
wa ciwe relacj e, niczego nie uyem. Janie pani za pomoc jed
nego gestu stwierdzia - Ty b dziesz moim chopakiem - i . . .
zos taem nim. Zamknlimy si w naj mniejszym pokoiku, eby
nie wychodzi z niego przez cay nastpny dzie. Sama poprosia
o tiger-tantr. Wiedziaa od Ruchmistrza, e to potrafi. W prze
rwach midzy seksem recytowaa wiersze i taczya nago w hindu
skim stylu.
Nie mogem sobie przypomnie, dlaczego wczeniej wydawaa mi
si brzydka.
- W szede na wyszy poziom - powiedzia rano przez telefon
Andy, gdy przepraszaem go, e dzi nie przyj d na hiperszkole
nie. - Uroda jest tylko wabikiem dla mocnych genw i buforem do
ods trzau frajerw. Poszukuj emy kobiet o aparycji zblionej do
katalogowej nie dlatego, e to gwarantuj e lepszy seks, tylko eby
zaimponowa kumplom. Witaj w klubie, jeli to zrozumiae.
Andy by pozbawiony skonnoci do filozoficznych rozwaa.
Dzi wieczr rniesz t lal albo ci kopa zapal ! " - to zdani e
znacznie lepiej mi do niego pasowao. Wygldao na to, e uwodzi
ciele ze cisej czowki maj dwie twarze: prost, swojsk, rubaszn
na potrzeby komercyjne i gbsz, analityczn we wasnych krgach.
- Przyjedziesz za miesic do Wars zawy, powtrzymy szkolenie.
A teraz korzystaj, bo takie rzeczy nie zdarzaj si codziennie.

293
Ukryty cel

Wrciem do mojej wityni rozwizoci, gdzie grubonoga Tycia


pikniaa wraz z kad wyrecytowan mi do ucha ballad, z kadym
bezwstydnym, cakowicie pozbawionym jakichkolwiek komplek
sw tacem. Bya krucha i delikatna, gdy mwia wiersze o mioci,
ale twarda i wojownicza, gdy recytowaa Konrada Wallenroda. Tak
jak prze d laty, gdy z dwoma kobietami upajaem si wzbudzon
przez narkotyk MOC, tak teraz nie byo wane, kto dominuj e,
jakich uywamy technik i co bdzie dalej . Chyba odnalazem to,
za czym przed laty w zaciszu akademika wzbudzia si tsknota.
Odnalazem MOC. Nie mio. Wie dziaem, e Tycia nie zapyta
mnie, czy bd dzwoni, i adne z nas nie bdzie przeywao uczu
ciowych rozterek. Wiedziaem te, e nauczyem si ju wszyst
kiego, co chciaem.

294
Dodatek

Ten pomys mg si zrodzi


tylko w lekko szalonym umyle

Max Hedon wierzy, e kosmos mu sprzyj a i nic nie j es t ni e


moliwe.
- Sid, jak stois z - usyszaem w telef o nie - wycho dzimy
z ukrycia!
Zamieniem si w such. Max tym si r ni od wielu znanych mi
wizj onerw, e realizowa swoje pomysy, a nie tylko o nich gada.
- Bdziesz prelegentem na Pierwszym Oglnopolskim Szczycie
Uwodzicieli. Telewizja, prasa, okoo dwustu uczestnikw. Wrd
prelegentw najwiksi guru z zagranicy! Imprezy, nagrody i w ogle
haas, tak jak lubisz. Mamy na to miesic.
- W jakim stadium j est organizacj a imprezy? - zapytaem rze
czowo.
- W najwaniejszym, brachu ! Wanie to wymyliem.
Max wzi si do roboty od razu na penym gazie. Wszyscy mniej
lub bardziej zainteres owani sprawami uwo dzenia w caym kraju
otrzymywali kilka maili dziennie. Lis ta polskich i zagranicznych
uczestnikw za kadym razem bya dusza i bardziej imponujca.
Zaproszeni zostali twrcy NLS-u, wszystkie bardziej znane mode
wilki". Z Chorwacji zapowiedzia si synny Shark, twrca stylu
direct", ktry za spraw bardziej me dialnego Bad Boya zdomi
nowa uwodzenie na caym wiecie. Russian style of seduction"
reprezentowa mieli: Re d Gremlin, Kex i 4You4Ever - trio tre
nerw z rosyjskiej szkoy uwodzenia RMES, w ktrej przeszko
lono pono ju przeszo 20 tysicy mczyzn! Szykowao si impo-
. .

nuJce gremium.
Dodatek

W ci nie mo gem pozby si wraenia, e robi nie do koca to,


co powinienem, gdy kolejni pretendenci do miana uwodzicieli uma
wiali si ze mn na couchingi i proponowali niez kas. Nie zabie
gaem o uczniw, nie reklamowaem si. Za kadym razem, gdy
rozpromieniony, wieo upieczony uwodziciel wrcza mi pieni
dze, czuem si troch nieswoj o. Dys kretnie, eby nie zaburzy
euforii, sugerowaem, e zwrc natychmiast, gdyby nowe umiejt
noci okazay si efektem placebo". I chocia nigdy nie byo rekla
macji, uczucie, e jestem malowanym ptakiem nie mijao. Pomimo
kilku do lukratywnych propozycji zde cydowanie odmawiaem
wzicia udziau w regularnych szkoleniach. Te same hamulce, ktre
kiedy nie pozwalay mi podej do obcej kobiety, teraz wstrzymy
way mnie przed staniem si trenerem uwodzenia. Czuem, e wy
stpienie przed tak du publicznoci i wrd tak uznanych pre
legentw moe by sprawdzianem i kolejnym przeomem.
Jadc InterCity do Warszawy, wci nie do koca wiedziaem,
o czym bd mwi i czy starannie przygotowa tre wypowiedzi,
czy raczej i na ywio.
Gdy naprzeciw usiada urocza brunetka (dam gow, e kiedy
znacznie rzadziej siaday koo mnie pikne kobiety) , uderzya
mnie myl, przed ktr ostrzega kiedy Andrzej Batko : Znowu
wystrzaowa laska, z ktr bd spa". Miaa na imi Madzia i,
wierzcie mi, chciaem tylko pogada, eby monotonia podry bya
mniej uciliwa, ale rutyna j est drug natur. S chematy i patterny
zastosoway si same, tak e po godzinie caowalimy si namitnie
i umawialimy na rne eksperymenty. Najbardziej naukowy z nich
mia na celu sprawdzenie, czy podczas askotania miejsc intymnych
Madzia potrafi powstrzyma si od miechu. Poegnaem si z Ma
dzi gilgotk na dworcu centralnym, bo przyjechaa po ni rodzina,
a po mnie Max.
- Pieprzone mohery! - piekli si zwykle spokojny organizator
PO S-u. - Zaczynam powanie myle, eby z tego witego Ka
czogrodu spierdala ! Musiaem w ostatniej chwili zmienia miej
sce akcji !

296
Ten pomys mg si zrodzi tylko w lekko szalonym umyle

Rzeczywicie, impreza miaa na pocztku odby si w Bibliotece


Narodowej, potem w hotelu Kyriad, jednak w obu miejscach zde
cydowany opr zbo nych oponentw okaza si nie do przej cia.
Agresywni obrocy cnoty i wyszych, patriotyczno-onanistycznych
wartoci wyrazili tak zdecydowany sprzeciw, e trzeba byo poszu
ka innego grzesznego miejs ca. W rezultacie rzesze ludzi spra
gnionych wiedzy i kontaktu z mistrzami adeptw uwodzenia zmie
rzay do klubu Park. Kto chyba wskaza mnie z daleka, bo przy
wejciu doskoczyy do mnie trzy dziewczyny z kamerami, propo
nujc wywiad dla TVN-u. Odmwiem. W moim drugim, niezwi
zanym z uwo wie cie nie chciaem rozgosu. Max przedstawi mi
Sharka. Do niepozorny, mody, na swj sposb przystojny, nie
wywar na mnie wraenia charyzmatycznego guru.
- Hi ! - zapiszcza dziwnie wysokim gosem - Nice to see you!
I'm Shark ! And you?
- Piter - przedstawiem si lekko zniesmaczony. Mio mu, e
mnie widzi, nie majc poj cia, z kim gada! C, w zasadzie nie
poznaem jeszcze bezporednio adnego z midzynarodowych mi
strzw. Moe taki styl jest tu norm. Gwna nagroda do wyloso
wania podczas seminarium, dwudniowy couching z Sharkiem, bya
niewtpliwie je dnym z wikszych wabikw, ktre sprawiy, e
ponad sto pidziesit osb wykupio wejciwki.
Max otworzy imprez, prze dstawi prelegentw i rozpo cz
wykad.
- Naszym najwikszym wrogiem s tumaczenia - mwi - gdy
trzeba przeama si, eby podej do kobiety, twj podwiadomy
umys bdzie podsuwa ci sto powodw, dla ktrych nie naley
tego robi. Bdziesz sysza: Nie chce mi si, jestem dzi w nie
wa ciwym nastroju, idzie za szybko" i setki innych wymwek.
Mj program Excuse killer" wykasuje to raz na zawsze !
Powtarzajce si co chwila salwy miechu, gdy kolejne plastikowe
krzeso pkao pod ci arem siedzcych, zaburzay troch wykad.
Max zareagowa byskotliwie:

29 7
Dodatek

- Hej zwierzaki ! Jak w jednym miejscu zebrao si tyle buzuj


cego testosteronu, to musi by wielka rozpierducha!
Wystpuj cy po nim Tupak da popis dopracowanej kompetencji
i szczegowego przygotowania. Slajdy pokazujce, jak sposb my
lenia o sobie moe wpyn na postrzeganie przez innych, byy
rzeczywicie przekonywajce. lnner Game - mwi - jest w sta
nie sprawi, e z wystraszonych frajerw stajecie si liderami, i nikt
tego nie kwestionuje. Mowa ciaa, sposb mwienia, ubierania itp.
zmienia si wraz ze sposobem mylenia.
Pomimo e porusza do otrzaskane kwestie, to dokadne przy
gotowanie i pewno s iebie sprawiy, e wykad wypad ciekawie
i przekonywaj co.
Gw d pro gramu, S hark, niestety nie porwa tumw. Troch
przyczyni si do tego brak tumacza, ale czuo si, e twrcy stylu
direct" brakuje charyzmy i medialnego wyrobienia, ktre mia jego
synny byy ucze Bad Boy. Chorwacki guru skupi si gwnie
na sposobach podchodzenia do kobiet w rnych sytuacjach.
- OK, go od. N o, wrong - udzie la monotonnych wskazwek
wybranym z sali ochotnikom, podcho dzcym pod rnym ktem
do lekko znudzonej dziewczyny. W pewnej chwili podczas kolej
nego podejcia ukiem do siedzcej laski Al nie wytrzyma.
- Wyczcie kamery! - krzykn mj belgijski towarzysz pozna
skich zabaw - Poka wam, jak to si robi !
Podbieg do zaskoczonej brunetki, chwyci zdecydowanie za prze
gub, obr ci j dwa razy i, trzymajc w ramionach, powiedzia,
patrzc wymownie w oczy - Cze , jestem Al, co sprawio, e
musiaem podej i ci pozna.
- OK, good, but . . . - niestety, gone oklaski uniemo liwiy
Sharkowi dokonanie krytycznej oc eny podej cia Ala. Widziaem
go w akcji kilka razy i faktycznie za pomoc podejcia z obrotem,
szczeglnie od tyu, dziaa cuda. Zasada, e najlepiej dziaa to, czego

298
Ten pomys mg si zrodzi tylko w lekko szalonym umyle

kobieta najmniej si spo dziewa, po raz kolejny okazaa si bez


dyskusyjna.
Ranko Magani (prawdziwe imi i nazwisko Sharka) wrci do swo
jego przydugiego wykadu, tym razem obsadzajc w roli asy
stentw rosyjskich guru. Chopaki zdecydowanie zasugiwali na
miano oryginaw. 4You4Ever mia ksyw jak fryzur. Wielki, ro
wy irokez na gowie kontrastowa z byszczcym, winiowym kra
watem. Sztruksowa marynarka, pumpiaste spodnie i lakierki z czu
bem dopeniay obrazu eleganta z Petersburga. Wygldali na bardzo
dumnych ze swoj ego wygldu, niestety, jak si pniej okazao, ich
zachwytu nie podzielili selekcjonerzy w warszaws kich klubach.
Tego wieczoru w czterech eleganckich klubach po kolei wiat uwo
dzenia ponis wielk strat, poniewa mistrzom wizau odm
wiono wej cia, twierdzc, e moda na tak tandet mina u nas
pitnacie lat temu.
Na razie jednak wiedza pyna z mwnicy nieprzerwanym stru
mieniem. Chorwacki mistrz ulotni si gdzie po swoim wykadzie,
a Al, ktry zaj jego miejsce, w prostych, dynamicznych sowach
opisa swoj metod. - Podejd, zafascynuj, rb zawsze to, czego
nie robi inni - mwi i czuo si, e naprawd to potrafi.
- Nigdy nie zapominaj cie o tym - poucza, wycigajc prezer
watyw. - Jeli tego nie masz, oznacza, e nie wierzysz w sukces.
Prosz ci o pomoc, Dorotko - zwrci si do jednej ze sucha
czek, ktra penia wczeniej rol asystentki u Sharka, ale troch
ju chyba zmczona zdecydowanie odmwia. Al ani myla po
zwoli na zmniejszenie rangi swojej prelekcji z powodu tak bahego
problemu. - Poczekaj cie chwil - powiedzia i wybieg przed
klub, wracajc za chwil z zupenie obc dziewczyn. Ta krtka
demonstracja skutecznoci w nawizywaniu kontaktu niewtpliwie
uczynia jego wykad jeszcze bardziej przekonywajcym. Intensywny
couching, ktry z Alem i Robem zaaplikowalimy kilku wiea
kom w Szklanych Tarasach, dopeni pierwszej czci cakiem uda
neJ imprezy.

299
Dodatek

Max by rozpromieniony, gdy odwiealimy si u niego po ci


kim dniu.
- Widzisz brachu - zacz w swoim stylu - kosmos sprzyja tym,
ktrzy wierz w sukces.
Zastanawiaem si wanie, czy umwi si na wie czr z Madzi
gilgotk, czy raczej dotrzyma towarzystwa braciom w grzechu na
imprezie w Parku", gdy do garsoniery przy Starym Rynku wesza
para najbardziej ekscytujcych piersi, jakie kiedykolwiek widziaem
z bliska, a za nimi ich wacicielka, przyjacika Maksa, blond Kasia.
Niektre kobiety po prostu na mnie dziaaj. Nie wiem, czy sposb
bycia, czy inne cechy blond piknoci spowodoway, e r cznik,
ktrym byem przepasany, uwypukli si.
- Dotrzymaj Kas i towarzystwa - zadecydowa Max i zostaem
z mocno niezadowolon takim traktowaniem lask sam na sam.
Nie wypadao uwodzi dziewczyny kumpla, wic eby unikn waty
n udowej, zrobiem wiatraczek. Jej nie krci si wcale.
- Mog czu si bezpiecznie w twoim towarzystwie - odetchn
em z ulg. - W pierwszej chwili wydaa mi si seksbomb, pewnie
nawet zauwaya, jak dziaaj na mnie twoje piersi - powiedzia
em, dyskretnie wskazujc na rcznik. - To dobrze, e dzi jeste
pozbawiona witalno ci.
- eby si nie zdziwi - odpara zalotnie i w tym momencie
dostaem SMS od Maksa: Masz pene bogosawiestwo w spra
wie Kasi". Natychmiast rozwinem skrzyda. Dawno nie czuem
tak intensywnego popdu seksualnego do obcej kobiety, ale byem
ju wystarczajco wprawny, eby taki stan nie spowodowa zamie
nia umysu. Wiedziaem, e musimy wyj ze, zdawaoby si, prze
siknitego erotyzmem pomieszczenia. Spacerujc po nadwila
skich gszczach, szybko przeprowadzaem j przez kolejne stany
emocjonalne. Nie chciaem tak po prostu pj z ni do ka. Na
to przygotowanych miaem sto atomowych sekwencji, ale chcia
em znw przey to, co kiedy w zaciszu akademika, a cakiem

3 00
Ten pomys mg si zrodzi tylko w lekko szalonym umyle

niedawno w objciach nieadnej Tyci - magiczn moc. Po godzinie


penej gbokich transw i jeszcze gbszych po caunkw straci
limy resztki wtpliwoci, e jes temy gotowi na s eks tak mocny
i niepowtarzalny, e nie ma ani minuty do stracenia.
- Jedziemy do ciebie - stanowczo stwierdziem w jej samocho
dzie, na chwil przerywaj c coraz intensywniejsze pieszczoty.
- Nie . . . jeszcze nie dzi - nie przejem si niby-oporem i zdecy
dowanym ruchem zdjem jej majtki, by ujrze ono tak nabrzmiae
i wilgotne, e mogoby suy jako symbol seksualnych pragnie.
Pozwolia si liza i caowa, ale nic poza tym.
- Jedmy - szepnem - takich niepowtarzalnych emocji nie
roztrwania si na numerki w samo chodzie.
- Nie . . . tak nie mona - tym razem to ju chyba nie by niby
opr - jeste kochany, ale tak nie n10na.
- Co musiaoby si zdarzy, eby w wikszym stopniu uzmyso
wia sobie, e lepiej robi to, czego naprawd pragniesz, ni potem
aowa, e poddaa si przestarzaym konwenans om i stereoty
pom - zapytaem, ale nawet jzyk perswazji nie zmieni jej decyzji.
- Trudno, zawie mnie prosz do Parku" - wiedziaa o imprezie
uwodzicieli i w tym momencie us yszaem tekst, po ktrym zba
raniaem:
- A gdybym tak bardzo, bardzo poprosia . . . nie m gby po
prostu pj spa?
Od czasw Hani i jej wpywowego uzdrowiciela nie syszaem wik
szego kuriozum. Zawsze, gdy wydaje mi si, e ju wszystko wiem
o kobietach, ktra z nich zaskakuje mnie czym zupenie niera
cj onalnym. Ale zanim zdyem wyrazi swoje oburzenie niczym
nieuzasadnion zaborczoci, Kasia zacza z namaszczeniem i pra
wie matczyn delikatnoci robi mi lo da. Nie z powo du fizj olo
gicznej przyjemno ci obie caem, e speni jej prob. Po prostu
nigdy jeszcze nie widziaem kobiety tak rozradowanej faktem, e

301
Dodatek

jej niedoszy kochanek idzie grzecznie do domu. O dziwo, zasy


piajc samotnie, nie aowaem.
Mody i sympatyczny DeMarco rozpocz wykady nastpnego dnia
od hasa: Bd spontaniczny!". Niezawodni ludzie z Warsaw Lair
przekazali rzeteln wiedz o uwodzeniu na parkiecie. Tu czu byo
kompetencje, cho chyba Solid tro ch przesadzi, gdy po jakim
zabawnym wkrcie" powiedzia uro czej Paulinie: Nie przejmuj
si, o wiele inteligentniejsze dziewczta od ciebie daway si nabra
na ten numer". U znaem to za dobr okazj do demonstracji, jak
za pomoc hipnozy przeku totalnie w ciek lask w oddanego
baranka, i pos tanowiem, e bdzie asys tentk po dczas moj e go
wystpienia. C, moi przedmwcy tyle ju powie dzieli o tym,
jak si ubiera, emanowa charyzm, dominacj i by samcem alfa,
e temat by cakowicie wyczerpany. Wiedziaem, e gdy modym,
zwykle przesiknitym testosteronem i dzik chci zernicia cze
gokolwiek kolesiom zaczn opowiada o hipnozie, zaczn ziewa.
Musiaem najpierw zrobi show. Kilka opowieci o przygodach
z Eklerem i wplecione w to techniki budowania stanw przykuy
uwag, co mona byo pozna po wybuchach miechu i oklaskach
suchaczy. Teraz mogem ju zademonstrowa meritum, prawdziw
wiedz o uwodzeniu. Mocno niechtn do wsppracy Paulink
musiaem po prostu przynie na s cen i wrd rozadowujcych
atmos fer dowcipw zaczem stopniowe pogbianie transu.
- Wiadomo, e takie rzeczy jak s eks s midzy nami cakowicie
niewskazane - powiedziaem w rytm oddychania.
- Dlaczego ? - zapytaa zgodnie ze sztuk.
- Bo eby to mogo nastpi na naprawd . . . wyjtkowym pozio-
mie, najpierw musielibymy poczu ten . . . rzadki ro dzaj po cze
nia - patrzya na razie lekko kpico, wzrokiem mwicym: Gadaj
zdrw". - Wiesz, o czym mwi, czy zdarzyo ci si kiedy, e
po krtkiej rozmowie z nieznajomym mczyzn . . . po czua, e
suchasz go z ogromn uwag . . . niezalenie od okolicznoci, ktre

302
Ten pomys mg si zrodzi tylko w lekko szalonym umyle

mog by bardzo niesprzyjajce . . . i pojawia si specyficzny rodzaj


dreszczy . . . o tu . . . ktre omijajc na razie najbardziej wraliwe
miejs ca, pyn . . .
Po kilku minutach Paulinka wygldaa, jakby pena napalonych sam
cw sala zupenie przestaa j interes owa - rozanielona twarz,
przymknite oczy, zaczerwieniony dekolt.
- Efe kty pomn cie przez pi - powie dziaem, wyrywaj c
z transu poow sali - gdy bdziecie to robi w intymnej, pozba
wionej presji atmosferze.
Zaprezentowana na poproszonej o krtk wspprac barmance
gboko hipnotyczna metoda przeamywania mentalnych opo
rw polegaa na niespodziewanym zarzuceniu oponentki na plecy
i ucieczce do lasu". Teraz ju w rd miechw i oglnego luzu
mogem zej ze sceny i odda si tumaczeniu r nych zawioci
otaczajcym mnie gsto poszukiwaczom wiedzy.
Kawa rzetelnej wiedzy zaprezentowali Rosjanie, cho niemiertelny
temat, jak si ubiera, wywoa w wietle wczorajszych zdarze, hm,
. . .

mieszane wrazen1a.
Od nowa towarzystwo rozrusza potny Greg, noszcy zasuon
ksyw Zaklinacza kobiet, pompujc na sal ogromn dawk ener
gii. Kompetentny Adept opowiedzia o zasadach gry dziennej",
a zakoczy Max, mwic o zaawansowanych, seksualnych techni
kach, czyli o swoim programie Nirwana tantra".

Chyba rzeczywicie wyszlimy z podziemia.

Programy o zlocie wyemitoway takie telewizj e jak TVP2, TVN


i PULS. Wywiady z prelegentami ukazay si w wielu s tacjach
radiowych. Po raz pierwszy komentarze byy zrnicowane, a nie
tylko ods dzajce dewiantw od czci i wiary.

Istnienie spoecznoci uwodzicieli stao si faktem.

303
Zakoczenie

Miae kiedy wraenie, e os igne wszys tko i nic Ci si nie


chce ?
Przyjemnie jest wiedzie, e po latach cikich treningw kung-fu
jeste w stanie pokona bez trudu kadego napastnika, ale o ile
na pocztku kariery wczye si wieczorami po ciemnych ulicz
kach zakazanych dzielnic, szukajc przygd, o tyle teraz tego nie
robisz. Z takimi mylami jechaem do Warszawy, czujc, e tym
razem bardziej zaley mi na spotkaniu przyjaci ni na erotycz
nych podbojach.
Ruchmistrz by w Warszawie od dwch dni. U mwiem si z nim
i z Maksem w Szparce" na Placu Trzech Krzyy. Na tych dwch
zawsze mogem liczy w kwestii porady odnonie mojego kryzysu
motywacJ l.
- Mam to samo Piter - przyzna si Ruchmistrz - sypiam z ob
cymi kobietami tylko dlatego, e to daje mi now energi w moim
staym zwizku. Ale gdybym nie musia zdobywa wci nowych
dowiadcze dla moich uczniw, chyba bym tego nie robi.
- Kosmos daje ci to, czego konsekwentnie pragniesz - Max zacz
wywd w swoim stylu - ale czasem cel okazuje si rodkiem. C,
ja bd rwa dupy cae ycie, uwaam, e nie ma nic bardziej odje
chanego. Ale widocznie dla ciebie atwo uwo dzenia kobiet bya
rodkiem do poradzenia sobie z czym innym.
To byy mdre sowa, a wieczorem jechaem do Parku" bez entu
zjazmu. Brak byo upierdliwego gosu wewntrznego, krzyczcego:
Nie jed ! " . Jednak kosmos wysya sygnay, najpierw zadzwoni
Wojtek, stary znajomy, zapraszajc na msk, gitarow imprez,
Zakoczenie

potem wypada mi s oczewka kontaktowa i musielimy wraca po


zapas ow.
W kocu dotarlimy do klubu, g dzie gromadki rozbawionych
dziewczt stay w dugiej kolej ce do wejcia . . .

:- :- :-

Pniejsze wydarzenia znacie. Obraenia po bjce okazay si mniej


dotkliwe, ni sdziem, ale zagipsowany i ciemnogranatowy od si
cw wycofaem si na dwa miesice ze wiatka uwodzicieli. Mia
em czas na przemylenia. Mj stay zwizek nabra rumiecw jak
nigdy przedtem.
- Podoba mi si to, co robisz - powiedziaa pewnego dnia moja
ona. - Mio jest mie wiadomo, e yj z kim, kto moe mie
kad kobiet, a jednak wybiera zawsze wanie mnie. Dobrze jest
czu oparcie w niezakompleksionym, pewnym siebie mczynie.
To wspaniae, e uczysz tego innych mczyzn, i nie chc, eby
przestawa to robi, ale . . .

Zdziwiem si, jak atwo przyszo mi zrezygnowa z tego,


co jeszcze niedawno wydawao si najwaniej sze.

Jedyna wana kobieta w moim yciu poprosia mnie o to, ebym


nie sypia z innymi. Bez ladu szantau, warunkw czy stawiania
wszystkiego na jedn kart. Powiedziaa po prostu: Wiesz, poczu
am, e zaczo mi to przes zkadza. Nie wiem, dlaczego i co si
zn1ienio. To irracjonalne. Czy duo kosztowaoby ci, gdyby to
ograniczy lub cakiem zrezygnowa? ".
W podtekcie, mi dzy sowan1i, us yszaem jeszcze jedno zdanie:

A ja bd dla ciebie najwspanialsz kochank,


jak moe sobie wymarzy mczyzna".

I to ju w zas adzie koniec tej historii.

306
Zakoczenie

Praktycznie co dziennie poznaj nowe kobiety. Na ulicy, w mojej


firmie, w marketach i dziesitkach innych miejsc. U cz si wci
nowych metod wzbudzania w nich i sobie najrniejszych emocji.

Nie sypiam z nimi, ale nie maj pretensji,


wszystko jest kwesti ustalonej wczeniej ramy.

Czas em towarzyszy mi moja ona.

Jest wietnym skrzydowym.

307