You are on page 1of 8

DVMS Co.

, Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM,Viet Nam
Số: 31082017-QT/TECH-SYS

HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI
( Tài liệu kỹ thuật )

Nhật ký thay đổi
A – Added, M – Modified, D – Deleted
Ngày Người thực hiện A,M,D (*) Detail Version Phê duyệt

31/08/2017 NVL Hướng dẫn đăng tin 3.7

[Tài liệu này là sở hữu của CTY TNHH DVMS]

Mục lục

1. Tạo bài viết................................................................................................................. 2

2. Thêm hình ảnh........................................................................................................... 4

3. Từ khóa và mô tả từ khóa ........................................................................................ 5

4. Tags ............................................................................................................................. 6

5. Ngôn ngữ và bài nổi bật ............................................................................................ 7

Thông tin liên hệ hỗ trợ..................................................................................................... 8

1 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM,Viet Nam

1. Tạo bài viết

Chú ý: bài viết này dùng trên hệ thống quản lý đã Việt hóa và đa ngôn ngữ, nếu bạn dùng bản English thì
bạn chọn các tính năng tương tự nhé

Để tạo bài viết bạn vào menu Nội dung -> Quản lý bài viết -> Viết bài mới

Hoặc nhìn ở phía trên trái cũng có link truy cập vào ( phần khoanh đỏ )

Tiếp theo chúng ta sẽ điền các thông tin sau :

2 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM,Viet Nam

Title : Tiêu đề của bài viết.

Content : Là nội dung bài, chú ý ở trên thanh công cụ soạn thảo có khá nhiều nút chức năng để format bài viết.
Nhưng đa số các bạn dễ bị nhầm 2 nút Ngắt trang và Đọc tiếp.

Ví dụ để có nút: Xem thêm... như phần khoanh đỏ ở dưới thì bạn dùng nút Đọc tiếp trong công cụ soạn thảo
nhé.

Status ( Trạng thái ) : Publisher tức sẽ xuất bản bài viết

Category ( Thể loại ) : vì hệ thống đã chia theo nhiều thể loại khác nhau vì vậy khi viết bài thì bạn cũng cần
chọn thể loại.

3 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM,Viet Nam

2. Thêm hình ảnh

+ Thêm hình ảnh vào trong bài viết

Bạn click vào nút ở trên thanh công cụ, Một cửa sổ hiện ra. Ở đây bạn có thể thêm hình ảnh mà
bạn muốn bằng cách lựa chọn các hình ảnh có sẵn và nhấn Chèn ảnh.

hoặc các bạn muốn upload hình lên bài viết thì sau khi click vào nút Browse... để chọn hình sau đó nhấn Tải lên.

Sau khi upload xong chúng ta chỉ cần lựa chọn hình mà chúng ta muốn rùi nhấn Chèn ảnh

4 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM,Viet Nam

* Chú ý: Bạn có thể tạo ra các thư mục lưu ảnh riêng bằng cách tạo ở menu Quản lý phương tiện (Quản lý
Media )

ở phần này cho phép chúng ta tạo ra các thư mục chứa ảnh và file

3. Từ khóa và mô tả từ khóa
- Để bài viết của bạn được tẳng SEO ( thứ hạng tìm kiếm trên google, bing,...) thì bạn cần nhập vào các từ
khóa và một đoạn mô tả ngắn cho bài viết của bạn.

5 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM,Viet Nam

- Trong màn hình soạn thảo, bạn chọn vào tab Tùy chọn xuất bản

Bạn nhập thông tin mô tả bài viết và các từ khóa bạn muốn người dùng tìm thấy bài viết của bạn vào ô
tương ứng.

4. Tags
Tags chính là từ để kết nối các bài viết liên quan lại với nhau, đây là một trong những công cụ hỗ trợ cho SEO,
ở các version trước thì bạn phải cài thêm phần mở rộng cho nó nhưng ở version này thì nó đã được tích hợp
sẵn

Viết bài xong thì bạn chỉ cần click vào vùng Tags và chọn từ liên quan cho nó.

*Chú ý: để có danh sách tags thì bạn cần tạo trước tại menu Mở rông -> Tags

6 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM,Viet Nam

Việc tạo tag chỉ cần tạo 1 lần và sau đó trong bài viết bạn chỉ việc chọn chứ không phải mỗi lần viết bài là phải
tạo tag nhé

5. Ngôn ngữ và bài nổi bật
- Chú ý chọn ngôn ngữ cho bài viết và chọn phần Nổi bật thành Yes

Sau khi đã xong thì bạn chọn một trong 2 nút

7 © DVMS
DVMS Co., Ltd
www.dvms.vn | info@dvms.vn
+842836028937 | +842835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, HCM,Viet Nam

Thông tin liên hệ hỗ trợ
DVMS
Head Office: 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Ha Noi Branch: Floor 9, 169 Nguyen Ngoc Vu Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Viet Nam
Hai Phong Branch: Hai Phong city, Viet Nam
Tel: +842836028937 | +842835531145 - Fax: +842835531145
Email: sale@dvms.vn

Nơi nhận:
- Lưu CRM
- Gửi khách hàng
- Đăng lên kênh truyền thông

8 © DVMS