You are on page 1of 8

Riddarvarvet 1

Start 1 11:00:00
Start 2 11:10:00

Placering Båtens namn Typ Spinnaker Segelnummer SRS Start Målgång Seglad tid Ber tid
1 Ingunn III Int 5m ja SWE 59 0,858 11:00:00 12:23:00 01:23:00 01:11:13
2 JUNGFRUN R6 ja S 133 0,975 11:00:00 12:19:46 01:19:46 01:17:46
3 Kerma SK95 nej S1 1,093 11:10:00 12:22:36 01:12:36 01:19:21
4 Jo-Jo Folkbåt nej SWE 2 0,796 11:00:00 12:42:38 01:42:38 01:21:42
5 Borgila R6 ja S18 0,945 11:00:00 12:36:26 01:36:26 01:31:08
6 Rödnäbba int 5m ja S80 0,862 11:00:00 12:59:56 01:59:56 01:43:23
7 Beatrice Aurore SK 150 nej 150 S1 1,143 11:10:00 12:42:34 01:32:34 01:45:48
11 La Bagatella Folkbåt nej 114 0,796 11:00:00 DNF
11 Fjollan Folkbåt nej 685 0,796 11:00:00 DNC
11 Moana R10 ja 10 S4 1,045 11:10:00 DNF
Riddarvarvet 2
Start 1 13:20:00
Start 2 13:30:00

Placering Båtens namn Typ Spinnaker Segelnummer SRS Start Målgång Seglad tid Ber tid
1 Jo-Jo Folkbåt nej SWE 2 0,796 13:20:00 14:21:11 01:01:11 00:48:42
2 La Bagatella Folkbåt nej 114 0,796 13:20:00 14:24:18 01:04:18 00:51:11
3 Ingunn III Int 5m ja SWE 59 0,858 13:20:00 14:19:56 00:59:56 00:51:25
4 Kerma SK95 nej S1 1,093 13:30:00 14:17:33 00:47:33 00:51:58
5 JUNGFRUN R6 ja S 133 0,975 13:20:00 14:13:27 00:53:27 00:52:07
6 Rödnäbba int 5m ja S80 0,862 13:20:00 14:24:22 01:04:22 00:55:29
7 Beatrice Aurore SK 150 nej 150 S1 1,143 13:30:00 14:20:12 00:50:12 00:57:23
8 Borgila R6 ja S18 0,945 13:20:00 14:21:03 01:01:03 00:57:42
9 Moana R10 ja 10 S4 1,045 13:30:00 14:32:40 01:02:40 01:05:29
11 Fjollan Folkbåt nej 685 0,796 13:20:00
Riddarvarvet total
Placering Båtens namn Namn Typ SRS R1 R2 Total Pris
Smithkoppen
1 Ingunn III Gunnar Lindberg Int 5m 0,858 1 3
4
Roland Svensson Tavla VP
2 Jo-Jo Anders Olsen Folkbåt 0,796 4 1
5
Sk 15 Ratten
3 JUNGFRUN Anders Brinnen R6 0,975 2 5
7

4 Kerma Claes Ahlin SK95 1,093 3 4
7

5 Borgila Gunnar Göthberg R6 0,945 5 7
12

6 Rödnäbba Janne Gustavsson int 5m 0,862 6 6
12

7 La Bagatella Henrik Sweidqvist Folkbåt 0,796 11 2
13

8 Beatrice Aurore Johan Kuylenstierna Corthesy SK 150 1,143 7 7 14

9 Moana Ulf Stockhaus R10 1,045 11 9 20

Fjollan Mathias larsson Folkbåt 0,796 DNC DNC
Svensk Lösen Starttid
11:00:00

Placering Båtens namn: Typ Spinnaker: Segelnummer: SRS Start Målgång Seglad tid Ber tid
1 Jo-Jo Folkbåt nej SWE 2 0,796 11:00:00 12:25:05 01:25:05 01:07:44

2 Royne Sk 22 nej S20 0,877 11:00:00 12:24:48 01:24:48 01:14:22
3 La Bagatella Folkbåt nej 114 0,796 11:00:00 12:35:06 01:35:06 01:15:42
4 Rödnäbba Int 5m ja S80 0,862 11:00:00 12:27:51 01:27:51 01:15:44
5 Ingunn III Int 5m ja SWE 59 0,858 11:00:00 12:30:46 01:30:46 01:17:53

Signe SK 30 nej S 204 0,961 11:00:00 DNC
The Scandal Beauty Trophy Race Starttid
11:10:00

Placering Båtens namn Typ Spinnaker Segelnummer SRS Start Målgång Seglad tid Ber tid tid
1 Kerma SK95 nej S1 1,093 11:10:00 12:15:55 01:05:55 01:12:03

2 JUNGFRUN R6 ja S 133 0,953 11:10:00 12:26:01 01:16:01 01:12:27

3 LAiglon II SK 55 nej S 45 0,983 11:10:00 12:23:50 01:13:50 01:12:35

4 Lyst Sk30 sport nej SWE 09 DY3000 0,957 11:10:00 12:27:21 01:17:21 01:14:01

5 Beatrice Aurore SK 150 nej 150 S1 1,143 11:10:00 12:15:08 01:05:08 01:14:27
6 Borgila R6 ja S18 0,915 11:10:00 12:34:52 01:24:52 01:17:39

7 Hexan SK55 nej 55 S41 1,008 11:10:00 12:27:15 01:17:15 01:17:52

8 Britt-Marie SK 95 nej S8 1,109 11:10:00 12:20:27 01:10:27 01:18:08

9 S/Y Kajsa Ö8 nej Ö8 SWE 10 0,772 11:10:00 12:51:52 01:41:52 01:18:38

10 Seahawk Kryssare nej S-176 0,921 11:10:00 12:39:11 01:29:11 01:22:08
DNC Irmelin Gaff nej S-11 0,949 11:10:00 DNC
DNF Asagao Gaff nej H1 0,895 11:10:00 DNF
DNF Gerdny Kosster nej Barkade segel 0,760 11:10:00 DNF
DNS Moana R10 ja 10 S4 1,044 11:10:00 DNS
DNF Ninni SK55 nej 55 SWE 15 0,974 11:10:00 DNF
DNF Oberon SK75 nej 1 0,951 11:10:00 DNF
Svensk Lösen - Resultat

Placering Båtens namn: Namn Typ Segelnummer: SRS Pris
1
Jo-Jo Anders Olsen Folkbåt SWE 2 0,796 Svensk Lösen

2 Royne Mattias Malmros Sk 22 S20 0,877 Torsten Mobergs Vandringspris

3
La Bagatella Henrik Sweidqvist Folkbåt 114 0,796 GY SK22 Pokal

4
Rödnäbba Janne Gustavsson Int 5m S80 0,862

5
Ingunn III Gunnar Lindberg Int 5m SWE 59 0,858

DNC Signe Conny Örnell SK 30 S 204 0,961

Bonuspris: Folkbåtarnas Vandringspris "Skrapan"
La Bagatella
The Scandal Beauty Trophy Race - Resultat

Placering Båtens namn Namn Typ SRS Pris
1 Kerma Claes Ahlin SK95 1,093 TSBTR Pokal

2 JUNGFRUN Anders Brinnen R6 0,953 Bonnes och Gogo:s VP
3 LAiglon II Linus Ek SK 55 0,983 Holger Grafmans Pokal
Sk30
4 Lyst Lars Nordlund 0,957 Tor Sundbergs Schatull
sport
5 Beatrice Aurore Johan Kuylenstierna Corthesy SK 150 1,143 Norma Jean Baker VP
6 Borgila Gunnar Göthberg R6 0,915 ASBs VP

7 Hexan Göran Blomberg SK55 1,008
8 Britt-Marie Leif Grönvall SK 95 1,109
9 S/Y Kajsa Anders Wästfelt Ö8 0,772
10 Seahawk Fredrik Sahlberg Kryssare 0,921
DNC Irmelin Bobby Cyrus Gaff 0,949
DNS Moana Ulf Stockhaus R10 1,044
DNF Asagao Kjell Levihn Gaff 0,895
DNF Gerdny Gunnar Eriksson Kosster 0,760
DNF Ninni Tor Hedvall SK55 0,974

DNF Oberon Lars Göransson SK75 0,951

Storjohans Johans VP (kanon) - Seahawk
Irmelin Pokalen
Brödseglarnas VP (Älgen) - Laiglon II
Sams Vandringshorn (Två horn på platta) - Nini
Bonnes & Gogos VP (Matuska memorial) - Janne Gustavsson