You are on page 1of 12

Europisches Magazin SOWA 4.

September 2017

Antwort an @bbudka @BeataSzydlo pomwienie art. 212 3 k.k. typ kwalifikowany, wnioskuj o nawizk
na cel spoeczny Przestpstwo zniesawienia na
podst. art. 212 kk w. Admin od Cenzury FO297

Spotkanie informacyjne dla krgu osb po


operacji usunicia raka trzustki

Napisa sowa () dzisiaj w 13:06 w kategorii


OSWIATA, czytaj: 4

radio: shoudio.com/user/sowa/status/11340

Stefan Kosiewski SEMINARIA, TAGUNGEN


und REISEN 4 wrz, 12:07 sowa @sowa
Antwort an @bbudka @BeataSzydlo
pomwienie art. k.k. typ kwalifikowany, wnioskuj o nawizk cel spoeczny
http://oswiata.weebly.com/blog/freistellungsbescheid-23082017 z
szacunkiem https://twitter.com/sowa/status/904644123604516864
11:55 - 4. Sep. 2017
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/BF3xwBQjVrp

art. k.k. przewiduje, e wobec sprawcy przestpstwa pomwienia (zarwno typu podstawowego, jak i
kwalifikowanego , sd moe orzec majtkowy rodek karny w postaci nawizki na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego
Czerwonego Krzya lub na inny wskazany przez pokrzywdzonego cel spoeczny. Innym rodkiem karnym, ktry moe mie
zastosowanie jest m.in. podanie wyroku do publicznej wiadomoci art. 5 k.k.

Szerszy zasig pomwienia wiksza kara, czyli typ kwalifikowany

Zniesawienie jak wiele przestpstw ma swj typ kwalifikowany typ czynu zabronionego, ktrego znamiona wskazuj na
zwikszon szkodliwo spoeczn . W tym przypadku osoba pomawiajca dokonuje czynu okrelonego w za pomoc
rodkw masowego komunikowania. Pojcie to jest tosame ze rodkami masowego przekazu, do ktrych zaliczamy m.in.
telewizj, pras, radio. Stosunkowo najmodszym rodkiem rozpowszechniania informacji jest Internet i wszystkie czce si z
nim narzdzia, jak np. portale spoecznociowe czy fora internetowe, gdzie czsto mona spotka si z przejawami
zniesawienia. Za prb zdyskredytowania kogokolwiek za pomoc tych rodkw osoba pomawiajca podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku.

Zgodnie z definicj art. Kodeksu karnego zniesawienie polega na pomawianiu o takie postpowanie lub waciwoci,
ktre mog poniy w opinii publicznej lub narazi na utrat zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju
dziaalnoci. Zniesawi mona nie tylko pojedyncz osob fizyczn, ale take grup osb, instytucj, osob prawn lub
jednostk organizacyjn niemajc osobowoci prawnej. Zniesawienie musi odnosi si do postpowania np. gosimy, e pan
X prowadzi bardzo niemoralne ycie lub waciwoci np. ogaszamy, e pan Y jest narkomanem lub stwierdzamy, e dziaanie
spki A jest pozbawione profesjonalizmu . Warto zauway, e aby pocign sprawc do odpowiedzialnoci, pomwienie nie
musi odnie zamierzonego skutku w postaci utraty zaufania do pokrzywdzonego lub jego ponienie. Wystarczajcym jest, e
czyja wypowied moe potencjalnie spowodowa tak sytuacj. Przekazana informacja powinna wywoywa obiektywne
poczucie ponienia, bowiem odbierane go jedynie przez osob, do ktrej odnosi si dana wypowied nie wypenia znamion
zniesawienia.

Pomwienie ma wiele form moe by ustne, pisane, w postaci rysunku, a zdaniem niektrych moe do niego doj nawet w
wyniku wykonania gestu lub miny. Zniesawienie w typie podstawowym jest zagroone kar grzywny lub kar ograniczenie
wolnoci.

Przestpstwo zniesawienia na podstawie art. kodeksu karnego

Zniesawienie jest przestpstwem, ktrego przedmiotem jest naruszenie czci i godnoci czowieka. Ustawodawca majc na
uwadze znaczenie tych wartoci uregulowa kwesti pomwienia nie tylko w kodeksie cywilnym jako naruszenie dobra
osobistego, ale rwnie w kodeksie karnym. http://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/odpowiedzialnosc-
karna/702487,Przestepstwo-znieslawienia-na-podstawie-art-212-kodeksu-karnego.html

http://sowa.typepad.com/blog/2017/09/

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 4. September 2017

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/09/re-zgoszenie-011151703-twoj-komentarz.html

radio: w. Admin od Cenzury FO297 Stefan Kosiewski 20140205 Osoby odpowiedzialne za nieludzki i
antyydowski by SOWA

usunity przez pomyk. Komentarz zosta przywrcony na swoje miejsce. Uprzejmie przepraszamy

Feb 11 Spotkanie informacyjne dla krgu osb po operacji usunicia raka trzustki
lipca 2013 Wiesbaden | europisches magazin sowa Ten komentarz nie narusza zasad
Forum, zosta usunity przez pomyk. Komentarz zosta przywrcony na swoje
miejsce. Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia. Pozdrawiamy, Dzia Monitoringu
Treci Onet.pl

Sw. Admin od Cenzury FO297 Stefan Kosiewski 20140204 Swia...

mj przyjaciel, yd z pochodzenia umiera na raka i bylem z nim na spotkaniu


podtrzymujcym na duchu, z ktrego relacj potraktowae jako reklam, bo nie znasz jzykw, durniu,
robicy za Administracje Forum jak zamierzasz naprawi sw... Pages: 2 Embed Reads: 27 Reads: 131
Published 7 days ago

Stefan Kosiewski : Spotkanie informacyjne dla krgu osb po operacji usunicia raka trzustki lipca
Wiesbaden Miejska i Landowa Klinika Dra Horsta Schmidta we Wiesbaden HSK ; na ponad ek,
klinik specjalistycznych zaliczana jest (na 34 miejscu) do 100 najlepszych szpitali w Niemczech.

Hans Berg po zdiagnozowaniu u niego raka trzustki i usuniciu mu tego i kilku innych organw yje od lat z
powanymi utrudnieniami, lecz nic nie straci ochoty do ycia a dodaje jej innych ludziom dotknitym t
chorob, suy wyjanieniami i pomoc tel. domowy: / Heppenheim adb.berg@web.de ; AdB
e.V. w Haus der Krebs-Selbsthilfe Thomas-Mann-Strae 40 5311 Bonn Tel.: 0228 33889-251 u. 33889-252
Telefax: 0228 33889-253 bgs@adp-bonn.de/ Hans Berg lebt seit 15 Jahren mit einer schweren
gesundheitlichen Beeintrchtigung, hat die Lust am Leben aber nicht verloren. Vor 15 Jahren wurde beim
Heppenheimer Hans Berg Bauchspeicheldrsenkrebs diagnostiziert.Hannes Berg 15 Jahre nach der Diagnose
Bauchspeicheldrsen- Krebs http://wiadomosci.onet.pl/forum/kolejna-edycja-kampanii-rakto-sie-
leczy,1,1074463,125222510,czytaj.html

----- Original Message -----


From: Forum Onet.pl To: sowa-frankfurt@t-online.de Sent:
Tuesday, February 11, 2014 3:01 PM Subject: Re: [Zgoszenie
011151703] Twj komentarz zosta usunity [ , ]
Witamy, Dzikujemy za list.

Ten komentarz nie narusza zasad Forum, zosta usunity przez


pomyk. Komentarz zosta przywrcony na swoje miejsce.

Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia.


Pozdrawiamy, Dzia Monitoringu Treci Onet.pl
Grupa Onet.pl SA, ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30- Krakw; Spka
zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla miasta Krakw-
rdmiecie, XI Wydzia Gospodarczy, KRS ; NIP -00-09- , Kapita Zakadowy Spki
648 PLN.
2014-02-05 16:10 - sowa-frankfurt napisa: http://sowa-magazyn.blogspot.de/2014/02/sw-admin-od-cenzury-
fo297-stefan.html
Szanowni Pastwo, zlikwidowany komentarz nie naruszy adnych zasad Forum, natomiast Dzia
Monitoringu Treci Onet.pl nie uzasadni w aden sposb dokonanego aktu bezprawnej cenzury, zniszczenia
zamieszczonej przeze mnie na Forum Onet.pl treci bdcej moj, prywatn wasnoci.

Nie zostaa podjta przez Onet.pl prba wyjanienia treci, ktre w jzyku niemieckim pozostaj
niezrozumiae dla Administracji Forum w Polsce.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 4. September 2017

Zanim wystpi do Wadz Administracyjnych RP o skontrolowanie legalnoci dziaania Grupa Onet.pl SA, ul.
Gabrieli Zapolskiej 44, 30- Krakw, daj Wadzom Spki Osobom uprawnionym do wystpowania na
zewntrz w imieniu Grupa Onet.pl SA moliwo niezwocznego ustosunkowania si ujawnionego przeze
mnie, przestpczego dziaania o charakterze terrorystycznym) Administracji Forum Onet.pl.

Naprawienie szkody, wyrzdzonej m.in. osobom chorym w Polsce na raka, nie moe ograniczy si tylko do
przywrcenia zniszczonego komentarza, poniewa Onet.pl nie jest w stanie przywrci wczorajszego dnia,
wiatowego Dnia Walki z Rakiem, w ktrym nie dotara do Klientw Onet.pl moja informacja zamieszczona
na Forum Onet.pl w wiatowym Dniu Walki z Rakiem .

Prawo do komentowania oraz do wymiany informacji na Forum Internetowym nie moe by w Polsce
gwacone przez pracownikw Spki zobowizanych do dziaania zgodnego z prawem.

Obstawanie z uporem przy terrorystycznej dziaalnoci przez osoby odpowiedzialne w Spce Onet.pl za
nieludzki i antyydowski sposb traktowania Klienta Internetu w Polsce a take na caym wiecie, nie moe
mie miejsca w przyszoci.

Take "...wszyscy dobrzy chrzecijanie wiedz, e maj obowizek denia do witoci, e musz by witymi.
Kady wiecki w swojej yciowej sytuacji jest tam umiejscowiony z zadaniem wasnego uwicenia i witoci
Kocioa" - czytamy z katolickim zrozumieniem i z pen akceptacj wezwanie zawarte w zaproszeniu do
zapoznania si z materiaami zamieszczonymi na stronie internetowej KRAKOWSKIEJ PROWINCJI
WIECKIEGO ZAKONU KARMELITW BOSYCH (OCDS).
Z Panem Bogiem
Stefan Kosiewski, Vorsitzender

Die Krperschaft frdert folgende gemeinntzige Zwecke


- Frderung der Jugendhilfe
- Frderung der Erziehung
- Frderung der Volks- und Berufsbildung einschlielich der
Studentenhilfe

Konto-Nr. 128995321 BLZ 500 502


Frankfurter Sparkasse UST-ID DE 114104095

Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V.

IBAN: DE15 5005 0201 0128 9953 21


SWIFT-BIC: HELADEF1822

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/09/re-zgoszenie-011151703-twoj-komentarz.html

radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/11340

Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V. Postfach 800626 65906 Frankfurt

Freistellungsbescheid 23.08.2017 8/29/2017

http://oswiata.weebly.com/blog/freistellungsbescheid-23082017

http://de.scribd.com/seuropejski http://sowa.quicksnake.de/EU-Schwerbehindertenausweis/Spotkanie-
informacyjne-dla-krgu-osob-po-operacji-usunicia-raka-trzustki-29-lipca-2013-Wiesbaden

http://sowa.quicksnake.de/EU-Schwerbehindertenausweis/Spotkanie-informacyjne-dla-krgu-osob-po-
operacji-usunicia-raka-trzustki-29-lipca-2013-Wiesbaden Opublikowano 2 minutes ago , autor: sowa
Lokalizacja: Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Krakau, Polen

http://sowamagazyn.blogspot.de/2014/02/usuniety-przez-pomyke-komentarz-zosta.html

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 4. September 2017

Stefan Kosiewski
SEMINARIA, TAGUNGEN und REISEN 4 wrz, 12:07 sowa @sowa
Antwort an @bbudka @BeataSzydlo
pomwienie art. k.k. typ kwalifikowany, wnioskuj o nawizk cel spoeczny
http://oswiata.weebly.com/blog/freistellungsbescheid-23082017 z
szacunkiem https://twitter.com/sowa/status/904644123604516864
11:55 - 4. Sep. 2017
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/BF3xwBQjVrp

http://sowa.typepad.com/blog/2017/09/

Sw. Admin od Cenzury FO297 Stefan Kosiewski Zawiadomienie


20140206 delegat Kacperek nie jest godzien.pdf

by Stefan Kosiewski on Scribd


Spotkanie informacyjne dla krgu osb po operacji usunicia raka
trzustki lipca
sowa.blogg.de
4 lutego 2014 o 18:18

https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/640615422661647

Freistellungsbescheid 23.08.2017

8/29/2017

Die Krperschaft frdert folgende gemeinntzige Zwecke


- Frderung der Jugendhilfe
- Frderung der Erziehung
- Frderung der Volks- und Berufsbildung einschlielich der
Studentenhilfe

Konto-Nr. 128995321 BLZ 500 502


Frankfurter Sparkasse UST-ID DE 114104095

Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V.

IBAN: DE15 5005 0201 0128 9953 21


SWIFT-BIC: HELADEF1822

Stefan Kosiewski: Agenci tajnych slub rozbijaj Poloni ...


8:40

IANICULUM PDO201 Bracia Kaczynscy oglosili plan


stabilizacyjny FO601 von Stefan Kosiewski ZR SANHEDRYN
IPN von Lech Klekot 20170830 ME SOWA Agenci tajnych
sluzb rozbijaja Polonie w Niemczech

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-
Kosiewski/IANICULUM-PDO201-Bracia-Kaczynscy-oglosili-
plan-stabilizacyjny-FO601-von-Stefan-Kosiewski-ZR-
SANHEDRYN-IPN-von-Lech-Klekot

radio:
https://gloria.tv/audio/XtrJRZSV2JqQ4DMUAV3KK1tFh

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 4. September 2017

Czy absencja Kaczynskiego w polityce z rakiem


trzustki 20170904...

http://safari.blox.pl/2017/09/Lenina-brat-
blizniaczy-tez-byl-jednojajowy-a.html

Mialem do czynienia z
wyjatkowo czarnymi robotnikami
z Polski P...
Radio:

https://gloria.tv/audio/Qzc4fst2nT6G2nTZtsZc9ftMm

IANICULUM PDO201 bracia Kaczynscy oglosili Plan


Stabilizacyjny...

radio: gloria.tv/audio/BysXfW647m9c6j1348US1yRmM

Stefan Kosiewski ilu agentw takich, jak


@Andrzej Wolny zatrudni za pienidze JKM do
robienia tu za NAGANIACZY? Jeden powalczy
ostatnio z policj pod knajp, kiedy ona jego
przebywaa w ciy. Kryptosyjonistyczna
maszynka propagandowa wrzuca na fej... Pages:
8 Reads: 67 Published 5 days ago

Zamach na Prezydenta purimowych artystw PDO513 Dlaczego t...

RADIO: https://gloria.tv/audio/XtrJRZSV2JqQ4DMUAV3KK1tFh

PiS w furii. Wasa publikuje nieznane zdjcie Kaczyskiego z Kiszczakiem,


http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Zamach-na-Prezydenta-purimowych-ar...
Pages: 13 Reads: 125 Published 6 days ago

KATABAZA nieuleczalna Kaczynskiego PDO512 DIAGNOZA dra Kazi...

Radio: https://gloria.tv/audio/VU7nUfcvmSZE6M7aHtTpxWYjM

Akcja w gabinecie Prokuratora Generalnego HERODY Herodenspiel Akt 2 scena 8 Zniweczona


Rzeczywistosc Na rodku sceny ukazuje si nisza w cianie, pozorne drzwi die Schein... Pages:
41 Reads: 110 Published 8 days ago

CZEKANIE GODOTA NA NOWE LIMUZYNY PREMIERA PDO511 Timaj...

radio: https://gloria.tv/audio/6RECVtFvTCwf3tsfxjS3WuQWV

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2014/02/sw-admin-od-cenzury-fo297-stefan.html

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/09/re-zgoszenie-011151703-twoj-komentarz.html

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 4. September 2017

Limeryczna fraszka na Brudzinskiego Cud Kaczynskiego nad Wisla...

radio: https://gloria.tv/audio/CUWdxFJNBBZT2z8qQxyBdXAqN

Biedny nie zrozumie bogatego i to jest patologia systemu aspolec...

Radio: https://gloria.tv/audio/qnNMzNFrk46T64YwJDG8268TC

POLSKA w karczmie PDO508 PLAMA HERODY Herodenspiel von St...

radio: https://gloria.tv/audio/D9SVxvGFFD2V2LmXpRiqL7HJd

https://issuu.com/kulturzentrum/docs/czy_absencja_kaczynskiego_w_polityc

Stefan Kosiewski

SEMINARIA, TAGUNGEN und REISEN


4 wrz, 13:37 poniewa informacja istotna yciowo dla Jarosawa Kaczyskiego
jest zdaniem cenzury onetu] reklam
Original Message
From: forum@onet.pl
To: kultur@gazeta.pl
Sent: Tuesday, February 04, 2014 3:15 PM
Subject: Twj komentarz zosta usunity [ , ] poniewa jest
reklam
Administracja Forum
Witaj Stefan Kosiewski,
Twj komentarz:
Spotkanie informacyjne dla krgu osb po operacji usunicia raka trzustki
lipca 2013 Wiesbaden Miejska i Landowa Klinika Dra Horsta Schmidta we
Wiesbaden HSK ; na ponad ek, klinik specjalistycznych zaliczana
jest (na 34 miejscu) do 100 najlepszych szpitali w Niemczech. Hans Berg po
zdiagnozowaniu u niego raka trzustki i usuniciu mu tego i kilku innych organw
yje od lat z powanymi utrudnieniami, lecz nic nie straci ochoty do ycia a
dodaje jej innych ludziom dotknitym t chorob, suy wyjanienami i pomoc
(tel. domowy: 06252/ 796890 Heppenheim adb.berg@web.de); AdB e.V. w Haus
der Krebs-Selbsthilfe Thomas-Mann-Strae 40 5311 Bonn Tel.: 0228 33889-251
u. 33889-252 Telefax: 0228 33889-253 bgs@adp-bonn.de/ Hans Berg lebt seit 15
Jahren mit einer schweren gesundheitlichen Beeintrchtigung, hat die Lust am
Leben aber nicht verloren. Vor 15 Jahren wurde beim Heppenheimer Hans Berg
Bauchspeicheldrsenkrebs diagnostiziert.Hannes Berg 15 Jahre nach der
Diagnose Bauchspeicheldrsen- Krebs
http://sowa.blogg.de/2013/07/29/spotkanie-informacyjne-dla-kregu-
osob-po-operacji-usuniecia-raka-trzustki-29-lipca-2013-wiesbaden/
dotyczcy artykuu Kolejna edycja kampanii Rak.To si leczy! zosta
usunity poniewa jest reklam
Administracja Forum http://sowa.wirblogger.de/2013/07/29/spotkanie-informacyjne-dla-kregu-osob-po-
operacji-usuniecia-raka-trzustki-29-lipca-2013-wiesbaden/

Spotkanie informacyjne dla krgu osb po operacji usunicia raka trzustki lipca Wiesbaden
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/SVjgVoUruW4

http://sowa.blog.quicksnake.pl/OSWIATA/Antwort-an-bbudka-BeataSzydlo-pomowienie-art-212-3-k-k-typ-
kwalifikowany-wnioskuje-o-nawiazke-na-cel-spol-Przestepstwo-znieslawienia-na-podst-art-212-kk-sw-
Admin-od-Cenzury-FO297

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 4. September 2017

Engels o rnych modelach i rodzinie

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachw


3 godz.

https://archive.org//IANICULUMPDO BraciaKaczynscy 7 9

http://mysowa.tumblr.com//via-ianiculum-pdo-201-bracia-kac

http://mysowa.rajce.idnes.cz/sowa/

... Zobacz wicej

janiculumPDO201braciaKaczynscyMEsowa20170903mialemdoczynieniaPDO
514KarlJASPERS : Stefan Kosiewski : Free Download &
Streaming : Internet Archive
archive.org
KACZORY
Blog > Komentarze do wpisu
Logika Dudy PDO po Myli prof. Wittgensteina

Lenina brat bliniaczy te by jednojajowy, a jednak mniej


histeryczny, bardziej opanowany, mski po niewtpliwym
zamachu

https://www.pinterest.de/pin/452752568781566933/
homoseksualny tryb ycia dobija polityka na staro

Lech Wasa udostpni a post uytkownika


UuuJeee.
Wczoraj o 20:25

https://www.facebook.com/me.sowa/posts/308731062927564 Tak pytam z ciekawoci - Czy


absencja Kaczyskiego w polityce jest spowodowana jego problemami z rakiem trzustki ?

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 4. September 2017

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/haHkZ5aXXbU

,

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny


Zamachw udostpni a Twj post.
8 min

Czy Jarosaw Kaczyski wiedzia, e Lenin


mia brata bliniaka jednojajowego, Siergieja
ktry przey szczliwie zamach na wodza
i nie mia te do mierci wyrzutw sumienia

https://press-profi.com/86091-a-vy-znali-chto-u-vladimira-
u

PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/czy_absencja_kaczynskiego_w_polityc

Stefan doda w tym roku 200 znajomych na Facebooku

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 4. September 2017

stycze kwiecie maj

maj maj czerwiec

czerwiec lipiec

lipiec

Stefan Kosiewski wituje przyja.

https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1347977865310776
sobota, wrzenia 7,

Stefan Kosiewski udostpni link.

32 min

video:

sowa
(via IANICULUM PDO 201 Bracia Kaczynscy Oglosili Plan Stabilizacyjny FO 601 Von Stefan Kosiewski ZR Lech
Klekot 20170903 ME SOWA Mialem Do Czynienia Z Wyjatkowo Czarnymi Robotnikami Z Polski PDO 514 Karl
JASPERS : Stefan Kosiewski : Free Download & Streaming : Internet Archive)
mysowa.tumblr.co
http://mysowa.tumblr.com/post/164933931186/mysowarajcenet-via-ianiculum-pdo-201-bracia

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 4. September 2017

Lenina brat bliniaczy te by jednojajowy, a jednak


mniej
jestemy z siebie zadowowleni, DOBRA ZMIANA,
Stefan Kosiewski udostpni link . 44 min Mll/
mieci/ rubbish This Pin was discovered by magazyn
europejski. Di
safari.blox.pl
Komentarze

Marek Pacyski wida ciebie dobi, a politykiem nie


jeste. 17 min

Stefan Kosiewski @Marek Pacyski Kiedy pacan Engelsa czyta?


https://sowafrankfurt.wordpress.com//engels-o-roznych/

Engels o rnych modelach rodziny


KACZORY Blog > Komentarze do wpisu Logika Dudy PDO504 po Myli prof.
Wittgensteina Lenina brat
sowafrankfurt.wordpress.com15 min

Marek Pacyski A kiedy ty czytae w ogle jak ksik? Bo wida jedynie twj mzg jedynie
przyswaja debilizmy z internetu, tworzone przez kogo, kto swoich odbiorcw ma za debili. 12
min

Stefan Kosiewski @Marek Pacyski czy moe sie pacan odmeldowa, ebym nie musia blokowa?
9 min

Marek Pacyski Stefan Kosiewski tak.. pisz tak dalej o sobie meduzo 10 min

Marek Pacyski Mnie nie dziwi debilizm ludzi takich jak Ty Uwaam za normalne istnienie
kretynw i durniw. Musz stanowi naturalny kontrast dla ludzi z rozumiem. 7 min

Stefan Kosiewski @Marek Pacyski czy yd mgby si odpier..li, ebym nie musia bardziej
kurtuazyjnie z chamem https://gloria.tv/audio/Qzc4fst2nT6G2nTZtsZc9ftMm
1,1 tys. przedwczoraj

46:59 Mialem do czynienia z wyjatkowo czarnymi robotnikami z Polski


gloria.tv Przed chwil

46 min
Marek Pacyski Stefan Kosiewski Jestem takim ydem jak ty posiadaczem rozumu. A gdybym
by ydem to bym si tego nie wstydzi i napisabym Ci buraku, e nim jestem. Wic sam debili
odpierdol si od porzdnych ludzi bdc sam chorym umysowo pariasem spoecznym wypisujcym
i powielajcym chore brednie.
Stefan Kosiewski @Marek Pacyski tu jest dokumentacja chamstwa
https://sowafrankfurt.wordpress.com//engels-o-roznych/ , na ktre grupa niczym sobie nie
zasuya, zatem blokuj chama, ktry uwaa si za porzdnego czowieka, chocia nie ma
rodziny, ktra mogaby mu powiedzie, e przyzwoito w internecie popaca
https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 4. September 2017

Engels o rnych modelach rodziny


KACZORY Blog > Komentarze do wpisu Logika Dudy PDO504 po Myli prof.
Wittgensteina
sowafrankfurt.wordpress.com
Przed chwil

http://safari.blox.pl/2017/09/Lenina-brat-blizniaczy-tez-byl-jednojajowy-a.html

Podobne

Kanalizacja PDO443 Hus w Czeladzi FO16 von Stefan Kosiewski ZR Pidgin_Art Studia Slavica et
Khazarica ZEChW "chazaria"

Nur fuer 18+/ poema dla doroslych 20130619 Stefan Kosiewski do Prokuratury Generalnej nad
Prokuraturami w Gdansku FO198 ZRW "Poema"

Chanuka 13/ Purim Czarnecki urodzi si w ubogiej dzielnicy ydowskiej LondynuW "Nowy
Przegld Wszechpolski"

Stefan Kosiewski @Tomasz Ryszard Elbl "Co maj te osoby ze sob wsplnego?" -
ydostwo, jako pochodzenie etniczne i mtalno aspoeczn
https://archive.org/.../IANICULUMPDO201BraciaKaczynscy201...

janiculumPDO braciaKaczynscyMEsowa 7 9 mialemdoczynieniaPDO


archive.org Przed chwil
https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/09/02/engels-o-roznych-modelach-rodziny/
(via IANICULUM PDO 201 Bracia Kaczynscy Oglosili Plan Stabilizacyjny FO 601 Von Stefan
Kosiewski ZR Lech Klekot 20170903 ME SOWA Mialem Do Czynienia Z Wyjatkowo Czarnymi
Robotnikami Z Polski PDO 514 Karl JASPERS : Stefan Kosiewski : Free Download & Streaming :
Internet Archive)
Opublikowano 4 godziny temu
rdo: archive.org
mysowa
490 w zesz rod 23:10 IANICULUM PDO201 Bracia Kaczynscy oglosili plan stabilizacyjny FO601
von Stefan Kosiewski ZR SANHED
PDF:
www.scribd.com//IANICULUM-
PDO IANICULUM PDO201 Bracia
Kaczynscy oglosili plan stabilizacyjny
FO601

sowa.blog.quicksnake.pl//IANICULUM-PDO von Stefan Kosiewski ZR sowa.typepad. Wicej

http://mysowa.tumblr.com/post/164933931186/mysowarajcenet-via-ianiculum-pdo-201-bracia

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 4. September 2017

https://issuu.com/kulturzentrum