You are on page 1of 5

Fr. E.P.

Hontiveros SJ

Tayo'y Magtipon
Tayo'y Magtipon
(Mga Pambungad
`` na Awit)

Fr. E.P. Hontiveros SJ


Pastorela F C7 F B G7
Ta - yo'y mag - ti - pon na may ga - lak sa ha - pu - nan ng Ta - ga - lig -

4 C7 F Dm Gm F C7 Ftas. Mag - pa - ha - yag ng ma - sa - ya Ng kan - yang pag - ba - lik sa wa - kas

9 C7 F B G71.Ta - yo'y da - pat la - ging han - da Sa pag - ba - ba - lik N'ya sa wa -
2.Ang S'yang na - ma - tay sa krus, Ba - ba - lik na mag - ta - ta - gum -

1.

13 C C7 F G7


C7kas S'ya rin ay pa - na - bi - kan Nang kan - yang gras- ya'y ma - kam - tan.
pay At ang kan - yang pag - ha - ha - ri Ma - gi - ging lu - bos at ga -

18 2. F C7 F B G7nap Ta - yo'y mag - ti - pon na may ga - lak sa ha - pu - nan ng Ta - ga - lig -

23 C7 F Dm Gm F C7 Ftas. Mag - pa - ha - yag ng ma - sa - ya Ng kan - yang pag - ba - lik sa wa - kas

For more FREE sheet music LIKE


www.Facebook.com/LibrengPiyesa
Tayo'y Magtipon
(Mga Pambungad
`` na Awit)

Fr. E.P. Hontiveros SJ


Pastorela


F C7 F B G7 C7Ta - yo'y mag - ti - pon na may ga - lak sa ha - pu - nan ng Ta - ga - lig - tas. Mag - pa -


Guitar
3 0 3
3
2 0
3 2 3
0 2 3 3 3 2 0
3
0 2 3


5 F Dm Gm F C7 Fha - yag ng ma - sa - ya Ng kan - yang pag - ba - lik sa wa - kas


1
0 2 3 0 0 2 0 0
3 3 3 3 2 3 3


9 C7 F B G71.Ta - yo'y da - pat la - ging han - da Sa pag - ba - ba - lik N'ya sa wa -
2.Ang S'yang na - ma - tay sa krus, Ba - ba - lik na mag - ta - ta - gum -


0 0 2 3 3 3 2 0
3 2 2 3 3 2 3 3


13 C C7 F G7kas S'ya rin ay pa - na - bi - kan Nang kan - yang gras - ya'y ma - kam -
pay At ang kan - yang pag - ha - ha - ri Ma - gi - ging lu - bos at ga -


0 0
0 0 0 0 2 2 0 2
2 2 3 3 2 3 3

For more FREE sheet music LIKE


www.Facebook.com/LibrengPiyesa
3
1. 2.


17 F C7


C7 C7tan. nap Ta - yo'y mag - ti - pon na may ga -1 1
2 0
3 3 2
3 0 3

21 F B G7 C7 F Dmlak sa ha - pu - nan ng Ta - ga - lig - tas. Mag - pa - ha - yag ng ma - sa -

1
0 2 3 3 3 2 0 0 2 3 0 2
3 3 3 3


25 Gm F C7 Fya Ng kan - yang pag - ba - lik sa wa - kas

3 0 0 2 0 0
3 3 2 3 3

For more FREE sheet music LIKE


www.Facebook.com/LibrengPiyesa
Hi Im Allen Lucas, Maraming salamat sa pag download ng libreng piyesa ko
para sa mga church choir, sigurado akong malaki ang maitutulong nito sa service ninyo
sa church.

Kung sa tingin mo malaki ang maitutulong nito sa ibang choir groups, Please feel
FREE to DISTRIBUTE itong piyesa na ito sa kanila, meron lang akong isang favor, paki
send sa kanila itong file na ito as is para mas marami ang makakakuha ng piyesa na ito.

Kung gusto mo ng mga instant updates sa mga piyesa na ibibigay ko please like
my Official Facebook Page: https://www.facebook.com/LibrengPiyesa

My other Social Media Sites:

Official Classical Guitar Youtube Channel My VMobile Business Website:


www.youtube.com/user/allenvincentlucas http://selfload.biz/

Official Classical Guitar Facebook Page: My VMobile Facebook Page:


www.facebook.com/AllenTheGuitarSchool www.facebook.com/AllenLucasMylifePro

Dont Forget to SERVE always for OUR LORD