You are on page 1of 6

F. Li.

Ramirez, SJ

Ama, Kaawaan Ako


D.B. Isidro. SJ
Ama, Kaawaan Ako F. Li. Ramirez, SJ


Em Am Em
1.A - ma, ka - a - wa - an a - ko a -
yong ha - bag i - la - wit mo pa -
tu - ro 'yong ka - ru - nu - ngan A -
ang hi - ling ko sa i - yo A -


5 D7 G


ko - sa - na - ay ding - gin mo A -
wi - in ka - sa - ma - an ko A -
ma, li - ni - sin pu - so ko At
ma i - lik - ha mo a - ko I -


9 B7 Em


no't i - kaw ay lu - ma - yo, sa
yon sa 'yong ka - bu - ti - han, O
tu - nay pu - pu - ti a - ko, pa -
sang ma - li - nis na pu - so, pa -


13 Am6 F#7 B7bu - hay ko ay nag - la - ho. Ang
D'yos, ka - a - wa - an a - ko. Pa -
rang bu - si - lak li - nis ko. I -
ni - ba - gong es - pi - ri - tu Sa -


17 Em Am Emlo - ob ko ay na - si - ra a -
ka - hu - ga san mo a - ko sa
pa - ri - nig mo sa a - lin a -
na'y i - ba - lik sa a - kin ga -

For more FREE sheet music LIKE


www.facebook.com/LibrengPiyesa
3

21 D7 G


bang - a - ba pag - mas - dan mo Nag -
m - ga ka - sa - ka - nan ko Pag -
wit ng ka - ga - la - kan mo Mag -
lak ng pag - li - lig - tas mo Sa


25 E7 Am


hi - hin - tay, u - ma - a - sa A -
kat sa pag - ka - ka - sa - la pi -
sa - sa - ya m - ga - bu - tong pi -
a - wa at pag - i - big mo, A -


29 B7 Em
ma, a - ko'y ba - li - kan mo 2.I -
nag - li hi't ni - lang a - ko 3.I -
nang - hi - na ng sa - la ko. 4.At -
ma, pa - ti - ba - yin a - ko.

For more FREE sheet music LIKE


www.facebook.com/LibrengPiyesa
D.B. Isidro. SJ
Ama, Kaawaan Ako F. Li. Ramirez, SJ


Em Am Em1.A - ma, ka - a - wa - an a - ko a -
yong ha - bag i - la - wit mo pa -
tu - ro 'yong ka - ru - nu - ngan A -
ang hi - ling ko sa i - yo A -


Guitar
2
2 4
0
4 2 0 2
2


D7 G


ko - sa - na - ay ding - gin mo A -
wi - in ka - sa - ma - an ko A -
ma, li - ni - sin pu - so ko At
ma i - lik - ha mo a - ko I -


0 1 0 0
0 2
2 4


9 B7 Em


no't i - kaw ay lu - ma - yo, sa
yon sa 'yong ka - bu - ti - han, O
tu - nay pu - pu - ti a - ko, pa -
sang ma - li - nis na pu - so, pa -


2 0 2 0 0
4 4 2


13 Am6 F#7 B7bu - hay ko ay nag - la - ho. Ang
D'yos, ka - a - wa - an a - ko. Pa -
rang bu - si - lak li - nis ko. I -
ni - ba - gong es - pi - ri - tu Sa -


0
4 2 1 2 4 4
2
3


Em Am Em D7 G


17


lo - ob ko ay na - si - ra a - bang - a - ba pag - mas - dan mo Nag -
ka - hu - ga san mo a - ko sa m - ga ka - sa - ka - nan ko Pag -
pa - ri - nig mo sa a - lin a - wit ng ka - ga - la - kan mo Mag -
na'y i - ba - lik sa a - kin ga - lak ng pag - li - lig - tas mo Sa

0 1 0 0
0 0 2
2 4 4 2 0 2 2 4
2


25 E7 Am


hi - hin - tay, u - ma - a - sa A -
kat sa pag - ka - ka - sa - la pi -
sa - sa - ya m - ga - bu - tong pi -
a - wa at pag - i - big mo, A -

0 0 1 0 0 1
2 2


B7 Em

29ma, a - ko'y ba - li - kan mo 2.I -
nag - li hi't ni - lang a - ko 3.I -
nang - hi - na ng sa - la ko. 4.At -
ma, pa - ti - ba - yin a - ko.0
2 0
1 4 2 2
2

For more FREE sheet music LIKE


www.facebook.com/LibrengPiyesa
Hi Im Allen Lucas, Maraming salamat sa pag download ng libreng piyesa ko
para sa mga church choir, sigurado akong malaki ang maitutulong nito sa service ninyo
sa church.

Kung sa tingin mo malaki ang maitutulong nito sa ibang choir groups, Please feel
FREE to DISTRIBUTE itong piyesa na ito sa kanila, meron lang akong isang favor, paki
send sa kanila itong file na ito as is para mas marami ang makakakuha ng piyesa na ito.

Kung gusto mo ng mga instant updates sa mga piyesa na ibibigay ko please like
my Official Facebook Page: https://www.facebook.com/LibrengPiyesa

My other Social Media Sites:

Official Classical Guitar Youtube Channel My VMobile Business Website:


www.youtube.com/user/allenvincentlucas http://selfload.biz/

Official Classical Guitar Facebook Page: My VMobile Facebook Page:


www.facebook.com/AllenTheGuitarSchool www.facebook.com/AllenLucasMylifePro

Dont Forget to SERVE always for OUR LORD