You are on page 1of 7

Fr. Simplicio C.

Esteban

Alay Kapwa
Alay Sa Kapwa
Fr. Simplicio C. Esteban


G

C Am
G/D D7 GKap - wa na -


10 C Am B7 Em E7
ting i - a - lay a - ting sa - ri - ling ka - may At big -


18 Am D7 Em G Am D7 Gyan na - tin ng bu - hay i - tong pag - i - big na tu - nay.


25 G C Am D7 G
1.Ang a - ting sa - ri - ling ka - ka - ya - han, Big - ya na - tin ng ka - ha - la - ga - han. Ang a - ting sa -


35 Bm C G C G Am D7 G D7

ri - li ay a - ting i - la - an sa a - ting kap - wa, sa kan - yang ka - un - la - ran. Kap45 G C Am D7 G2.Ta - yo'y ni - lik - ha ng Pa - ngi - no - on, Kap - wa ki - tang nag - si - si - kap di - to. Ka - ya sa - ma


55 Bm C G C G Am D7 G
sa - ma na - ting pag - ya - ma - nin at big - yang da - ngal ang bu - hay ng ta - o.


64 D7 C Am B7 Em


Kap - wa na - ting i - a - lay a - ting sa - ri - ling ka - may


73 E7 Am D7 Em G Am D7 GAt big - yan na - tin ng bu - hay i - tong pag - i - big na tu - nay.

For more FREE sheet music LIKE


www.Facebook.com/LibrengPiyesa
Alay Sa Kapwa
Fr. Simplicio C. Esteban


G

C Am
G/D


0 0 1 0
0 2 2
Guitar 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0
2 2 2 3 3 3 3 3


6 D7 G
Kap - wa na - ting i -2
3
0 2 0
0
2
0
2
0
2
0
2 2
0
2
0
2


11 C Am B7 Em
a - lay a - ting sa - ri - ling ka - may


2 0
4 2 2 2 2 4 1 4 2
5 3 3 3 3 6 6


16 E7 Am D7 EmAt big - yan na - tin ng bu -


0 1 1 3 1 0
0 2 0
2 2 2 2 2 4 4


21 G Am D7 Ghay i - tong pag - i - big na tu - nay.


0 1 0
0 2 2 2 0
0 0 0 2 0
3 3 3 2

For more FREE sheet music LIKE


www.Facebook.com/LibrengPiyesa
3


25 G C Am1.Ang a - ting sa - ri - ling ka - ka - ya - han,

0
0 0 0 0 2
2 3 2 0


30 D7 GBig - ya na - tin ng ka - ha - la - ga - han. Ang a - ting sa -

0
0 2 0 2 0
4 4 4 0 2 0 0
2 2 3 2


35 Bm C G Cri - li ay a - ting i - la - an sa a - ting kap -

0 0
4 4 4 2 2 4 2 0 0 2 2 2
5 5 5 3 5 3 2 2 3 3


40 G Am D7 G D7

wa, sa kan - yang ka - un - la - ran. Kap


0
2
0
2
2
3
2
3
0
2 4
5
2
3
0
2
0
2


45 G C Am2.Ta - yo'y ni - lik - ha ng Pa - ngi - no - on,

0
0 0 0 0 2
2 3 2 0
4


50 D7 GKap - wa ki - tang nag - si - si - kap di - to. Ka - ya sa - ma


0
0 2 0 2 0
4 4 4 0 2 0 0
2 2 3 2


55 Bm C G C


sa - ma na - ting pag - ya - ma - nin at big - yang da -


0 0
4 4 4 2 2 4 2 0 0 2 2 2
5 5 5 3 5 3 2 2 3 3


60 G Am D7 G
ngal ang bu - hay ng ta - o.


0 2 0
0 0 2 2 4
2 2 3 5 3 2


64 D7 C
Kap - wa na - ting i - a - lay a -


0
0 0 0 4 2 2
2 2 2 2 5 3 3


69 Am B7 Em E7

ting sa - ri - ling ka - may At big -


0
2 0 0 2
2 2 4 1 4 2 2 2 2
3 3 6 6
574 Am D7 Em G Amyan na - tin ng bu - hay i - tong pag - i -

1 1 3 1 0 0
0 0 2 2
2 2 4 4 0 0 0
3 3


79 D7 G
big na tu - - nay.

1 0
2 0
2 0
3 2

For more FREE sheet music LIKE


www.Facebook.com/LibrengPiyesa
Hi Im Allen Lucas, Maraming salamat sa pag download ng libreng piyesa ko
para sa mga church choir, sigurado akong malaki ang maitutulong nito sa service ninyo
sa church.

Kung sa tingin mo malaki ang maitutulong nito sa ibang choir groups, Please feel
FREE to DISTRIBUTE itong piyesa na ito sa kanila, meron lang akong isang favor, paki
send sa kanila itong file na ito as is para mas marami ang makakakuha ng piyesa na ito.

Kung gusto mo ng mga instant updates sa mga piyesa na ibibigay ko please like
my Official Facebook Page: https://www.facebook.com/LibrengPiyesa

My other Social Media Sites:

Official Classical Guitar Youtube Channel My VMobile Business Website:


www.youtube.com/user/allenvincentlucas http://selfload.biz/

Official Classical Guitar Facebook Page: My VMobile Facebook Page:


www.facebook.com/AllenTheGuitarSchool www.facebook.com/AllenLucasMylifePro

Dont Forget to SERVE always for OUR LORD