You are on page 1of 24

Obnovljivi izvori energije i odriv razvoj

Energetske statistike

Definicije energije

Jedinice za energiju

Ogrijevna moc

Zakoni termodinamike

Efikasnost energetskih pretvorbi

Energetske statistike
Proizvodnja
Potrosnja
Po izvorima
Po sektorima
Godisnje
Izvori:
Energija u Hrvatskoj, Godisnji energetski pregled (MINGORP)
Annual Energy Review (DOE EIA)
Annual Energy Outlook (DOE EIA)
World Energy Outlook (International Energy Agency IEA)
UN Energy
BP Statistical Review of World Energy

1
Mjere energije:
1 Joule
MJ = 106 J = 1.000.000 J
GJ = 109 J = 1.000.000.000 J
EJ = 1018 J = 1000.000.000.000.000.000 J

Druge mjere/jedinice energije: kWh (elektrina) toe (ton of oil equivalent)

kWh = 3.6 MJ 1 toe = 41.686 GJ 1 lit benzina = 33 MJ

Energija u odredjenom vremenu Jedinica snage: W


na pr. EJ/godinu ili GJ/dan 1 W = 1 J/s
1 kW = 1000 W
1kW = 1 kWh/h

Heat of combustion heating value

1 mol of H2 + mol of O2 1 mol of H2O (l)


2 g of H2 + 16 g of O2 18 g of H2O (l)
T = 25 C (298.15 K) T = 25 C (298.15 K)
Volume = ? Volume = 18 cm3
PV = GRT or PV = NRT
Heat = 286 kJ

2
Heat of combustion heating value

1 mol H2 + x mol O2 1 mol of H2O (g) + (x- ) mol O2


2 g of H2 + 32x g of O2 18 g of H2O (g)
T = 25 C (298.15 K) T = 25 C (298.15 K)
Volume = ? Volume = ?

PV = GRT or PV = NRT Heat = 241 kJ

Higher and lower heating value

Liquid water produced: 286 kJ/mol Higher heating value

Water vapor produced: 241 kJ/mol Lower heating value

The difference is: 45 kJ/mol Heat of evaporation

45 kJ/mol
= 2.5 kJ/g = 2500 kJ/kg
18 g/mol

3
Basic Equations
Combustion: H2 + O2 H2O (g) + 241 kJ

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O(g) + 802.5 kJ

C8H18 + 12.5O2 8CO2 + 9H2O(g) + 5,063.8 kJ

CH3OH + 1.5O2 CO2 + 2H2O(g) + 638.5 kJ

C + O2 CO2 + 407 kJ

Energetski zakoni ili zakoni termodinamike

Neformalne definicije:

1. zakon: u sustavu, energija s ne moze stvoriti niti unistiti


vec samo promijeniti oblik
2. zakon: raspoloziva energija degradira u svakoj pretvorbi energije;
entropija uvijek raste

3. zakon: postoji apsolutna nula temperature

4
Princip maksimiziranja snage

U prirodi pobjeuju oni sustavi koji


maksimiziraju tok korisne energije.
Lotka, 1922

etvrti glavni zakon termodinamike?

H.T. Odum:
U samo-organiziranim sustavima snaga je maksimizirana
tako da proizvodi koji zahtijevaju vie rada za njihovu
proizvodnju ili proporcionalno vie doprinose sustavu
ili sustav obustavlja njihovu proizvodnju

5
6
7
8
Potronja energije u Svijetu

9
Rate of world energy usage in terawatts (TW), 1965-2005

1 TW = 1 TWh/h = 8769 TWh/god = 31,536 EJ/god

Global Primary Energy Transitions


10
0.9

traditional
coal

1 oil 0.5

f/(1-f) f

0.1
0.1
natural
gas
nuclear

solar
0.01

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

10
11
Obnovljivi izvori energije u Svijetu

na

) na
) ra

W i ra
W ali

)
(%

. ( no
(G tal

h)
(G inst

et ja
08 de
08 ins

TW
08

cit en
ka kor r
Is k to
ag na

a
20 izve
20

pa ist
20 a
sn kup

u ag

Fa
u
a

o
Sn

Pr
st
U

Ra

u
hidroenergija (iz rijeka) 962 36 3,7 3359 0,40
hidroenergija (iz morskih 0,3 0
mijena i valova)
vjetroenergija 122 28 23,0 254 0,26
sunceva energija 15 5,6 37,3 17 0,15
(iz FN sustava)
sunceva energija (iz >0,5 >0,1 20,0 1 0,25
solarnih termoelektrana)
energija iz biomase 52 4 7,7 227 0,51
geotermalna energija 10 0,2 2,0 55 0,63

Ukupno 1162 74 6,4 3913 0,40

12
13
14
15
16
17
18
Energy consumption per capita versus the GNP per capita The graph plots
the per capita energy versus the per capita income for all countries with more
than 20 million inhabitants, the data more than 90% of the world's population.
The image shows the broad relation between wealth and energy consumption.

19
Energy Intensity of different economies The graph shows the amount of energy it
takes to produce a US $ of GNP for selected countries. GNP is based on 2004
purchasing power parity and 2000 dollars adjusted for inflation. Source: Energy
Information Administration

20
21
22
23
24