You are on page 1of 2

ISI YK ve BORU API BAZ ALINARAK.

SU HIZINA
GRE BORU API SEM ( Sait iniolu 16170 )
Hazen - Williams Metodu Edeger boru
ISI YK ( MKS ) 6000 Kcal/h HESAPLA
boyu ( MMO Yay.no 2001 / 297 syf. 92 )

Glop vana (yayl)


Hz ( m / sn )

ped dirsek
ISI YK ( SI ) 6961 W/h = 7.0 Kw/h

Kazan - Kombi
Stgl vana
( T ) ayrlma

Rad. vanas
Rediksiyon
90 O dirsek

45 O dirsek

ibet vana
90.00 *C = 194.00 *F

Radyatr
KAZAN CIK SICAKLII

Kollektr
###

O
KAZAN DN SICAKLII 70.00 *C = 158.00 *F

90
BORU API 3/4 3/4 Parmak = DN 20
HAT PARASI BORU BOYU 1.00 Metre 0.61 0.42 0.30 0.24 0.61 7.29 0.30 0.36 1.21 1.82 2.12 2.43 Pm ( mmSS )

HDROLK AP Boru i ap 21.30 mm ### ######


DEB

SU HIZI
5.00 L/dk = 3.00 m3/h
0.23 m / sn
1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOPLAM ( L e )
0.00 0.00 2.43 1.82 0.00

5.46 Metre dir.


0.00

###
TOPLAM BASIN KAYBI 30.47 mmSS = 0.030 mSS ### ### ###
ISI YK, BORU API VE GD DN SICAKLIK FARKLARI BAZ ALINARAK. BORU NDEK SU HIZI GRSEL SKALASI ( Birim m /sn )
### ##############################################################################
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23

BIRAMAN HATTI KOLON VEYA DAITIM HATTI KAZAN, KOLLEKTR HATTI


ktibas edilmemitir. Dileyen diledii ekilde kullanabilir. Hesap hatalar ve
sorumluluu . Projeyi hazrlayan kiiye aittir.
HIZINA
170 )
HESAPLA
Hz ( m / sn )

###
Pm ( mmSS )

###
irim m /sn )
######
0.23 0.23

AN, KOLLEKTR HATTI


alar ve