Ιστορία Παραρτήματος ΕΜΕ Μεσσηνίας

Ιδρυτική διακήρυξη: 26 Μαρτίου 1987.
Υπογράφει ο Προεδρεύων κ. Μιχάλης Σούμπλης και τοι μαθηματικοί κ.κ. : 1.
Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος 2. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος 3. Βασιλοπούλου
Ελένη 4. Γιακουμής Παναγιώτης 5. Γιαννόπουλος Γεώργιος 6. Θεοδωρίδης Μαρίνος
7. Κατόπης Χρήστος 8. Κουρμαδάς Αριστείδης. 9. Λύκος Αδάμ 10. Μπαζίγος
Βασίλειος. 11. Μπεσσής Βασίλειος. 12. Μπίτζας Διονύσιος 13. Ντόκολας Νικόλαος
14. Οικονόμου Χρήστος 15. Παναγάκου Αθηνά 16. Παρασκευαΐδου Αφροδίτη 17.
Περδικέα Όλγα 18. Πέτρου Βασίλειος 19. Πίτσικας Παναγιώτης 20. Σκιαδόπουλος
Παναγιώτης 21. Σωτηροπούλου Άννα 22. Τσούγκος Δημήτριος 23. Χαραμής Κώστας.
Εκλέγεται προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (Πράξη 2η 16/09/1987 )
Πρόεδρος Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος Γιακουμής Παναγιώτης
Γραμματέας Κουρμαδάς Αριστείδης
Ταμίας. Μπαζίγος Βασίλειος
Οργανωτικός Γραμματέας Θεοδωρίδης Μαρίνος

Στέγαση Παραρτήματος: (Πράξη 4η 16/11/1987)
Έπειτα από προσφορά του μέλους Τριανταφυλλοπούλου Ειρήνης, το παράρτημα
αποκτά στέγη στο υπ΄αρίθμ. 29 λυώμενο οίκημα της οδού Νέδωντος στην
Καλαμάτα (Έχουν προηγηθεί οι πρόσφατοι καταστροφικοί σεισμοί του 1986)
Πρώτες εκλογές : 18 Δεκεμβρίου 1987 (Πράξη 8η)
Ψήφισαν 95 Μαθηματικοί , οι 02 ταχυδρομικώς. Έγκυρα 94, άκυρα 01
Υποψήφιοι: Για Δ.Ε. 1. Γιακουμής Παναγιώτης 2. Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος 3.
Θεοδωρίδης Μαρίνος 4. Κολοκάθης Βασίλειος 5. Κουρμαδάς Αριστείδης 6. Λύκος
Αδάμ 7. Μπαζίγος Βασίλειος 8. Σκιαδόπουλος Παναγιώτης 9. Σμέρλας Γεώργιος 10.
Τριανταφυλλοπούλου Ειρήνη 11. Χασανάκος Κωνσταντίνος.
Υποψήφιοι για Ε.Ε. 1. Μπίτσας Αθανάσιος 2. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος 3.
Μπόβης Αθανάσιος 4. Παναγάκου Αθηνά.
Πρώτο 7-μελές Δ.Σ. (πρ. 9η 21/12/1987)

Πρόεδρος Χασανάκος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος Γιακουμής Παναγιώτης
Γ. Γραμματέας Λύκος Αδάμ
Ειδ. Γραμματέας Θεοδωρίδης Μαρίνος
Ταμίας Τριανταφυλλοπούλου Ειρήνη
Υπευθ. βιβλιοθήκης Κουρμαδάς Αριστείδης
Μέλος Μπαζίγος Βασίλειος
Ομάδα εργασίας για προετοιμασία για τους διαγωνισμούς ΕΜΕ (πρ. 11η 05/02/1988 )

1 . Καλογερέας Ιωάννης 2. Κατσιλιέρης Παύλος 3. Κυριακόπουλος Κώστας 4. Ξαρχάκος
Γεώργιος 5. Σικαλιάς Παναγιώτης 6. Σούμπλη ς Μιχάλης 7. Σταθόπουλος Θανάσης.

Τακτική Γενική Συνέλευση (πρ. 19/13-11-1988)

Πρόεδρος της Συνέλευσης Ιωάννης Μαλαβάζος

Γραμματείς: Γιαννόπουλος Γεώργιος -Χαραμής Κώστας.

Εκλογές Παραρτήματος : (Πρ. 20/25-11-1988)

Υποψήφιοι για ΔΕ

Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος 2. Γιάννόπουλος Γεώργιος 3. Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος 4.
Θεοδωρίδης Μαρίνος 5. Κονταξής Παναγιώτης 6. Λύκος Αδάμ 7. Μπελλογιάννης Γεώργιος
8. Μπίτσας Αθανάσιος 9. Παπαδημητρόπουλος Νικήτας 10 . Σκιαδόπουλος Παναγιώτης 11.
Τριανταφυλλοπούλου Ειρήνη

Δ.Σ. (πρ. 21 / 02 -12-1988 ) Ψήφισαν 91 , έγκυρα 91. Οι 10 ταχυδρομικώς

Πρόεδρος Θεοδωρίδης Μαρίνος
Αντιπρόεδρος Μπελογιάννης Γεώργιος
Γ. Γραμματέας Μπίτσας Αθανάσιος
Ειδικός Γραμματέας Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Ταμίας Κονταξής Παναγιώτης
Υπ. Βιβλιοθήκης Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος
Μέλος Λύκος Αδάμ

Δ.Σ. (πρ. 43 / 23-03- 1991) Ψήφισαν 55 , έγκυρα 55 , οι 9 ταχυδρομικώς

Πρόεδρος Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Κυριακόπουλος Κώστας
Γ. Γραμματέας Μπρέγιαννης Νικήτας
Ειδικός Γραμματέας Μουτσούλας Στασινός
Ταμίας Παναγόπουλος Θεώδορος
Υπ. Βιβλιοθήκης Σταθόπουλος Θανάσης
Μέλος Παυλάκος Κώστας.

Δ.Σ. (πρ. 58/ 08-03-1993 ) Ψήφισαν 82, έγκυρα 80

Πρόεδρος Σταθόπουλος Θανάσης
Αντιπρόεδρος Γεωργακίλας Δημήτρης
Γ. Γραμματέας Χαραμής Κώστας
Ταμίας Παναγόπουλος Θεόδωρος
Υπ. Βιβλιοθήκης Γιακουμής Παναγιώτης
Ειδικός Γραμματέας Θεοδωρίδης Μαρίνος
Μέλος Μαυρίκης Δημήτρης
Δ.Σ. (πρ. 73/ 20-03-1995 ) Ψήφισαν 97, έγκυρα 97

Πρόεδρος Σταθόπουλος Θανάσης
Αντιπρόεδρος Μαυρίκης Δημήτρης
Γ. Γραμματέας Χαραμής Κώστας
Ταμίας Μπίτσας Αθανάσιος
Υπ. Βιβλιοθήκης Δημοπούλου Άννα
Ειδικός Γραμματέας Μπιτζιβής Γεώργιος
Μέλος Μανούσου Πηνελόπη

Δ.Σ. (πρ. 78/ 01-04-1997 ) Ψήφισαν 107, έγκυρα 107

Πρόεδρος Χαραμής Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος Παναγόπουλος Θεόδωρος
Γ. Γραμματέας Μαυρίκης Δημήτριος
Ταμίας Κυριακόπουλος Κωνστααντίνος
Υπ. Βιβλιοθήκης Γεωργακίλας Δημήτρης
Ειδικός Γραμματέας Γιαννόπουλος Δημήτριος
Μέλος Κονταξής Παναγιώτης

Δ.Σ. (πρ. 83/ 29-03-1999 ) Ψήφισαν 95, έγκυρα 95

Πρόεδρος Σικαλιάς Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος Καπράλος Παναγιώτης
Γ. Γραμματέας Γιαννόπουλος Δημήτριος
Ταμίας Τριανταφυλλοπούλου Ειρήνη
Υπ. Βιβλιοθήκης Μπάρλας Αναστάσιος
Ειδικός Γραμματέας Θεοδωρίδης Μαρίνος
Μέλος Κούρκουλος Νίκος
Δ.Σ. (πρ. 95/ 25-06-2001 ) Ψήφισαν 78, έγκυρα 78

Πρόεδρος Στρατηγόπουλος Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος Καπράλος Παναγιώτης
Γ. Γραμματέας Κονταξής Παναγιώτης
Ταμίας Καφές Μάνος
Υπ. Βιβλιοθήκης Κουτσουμπός Γεώργιος
Ειδικός Γραμματέας Θεοδωρίδης Μαρίνος
Μέλος Λιαδής Γιάννης

Δ.Σ. (πρ. 112/ 18-03-2003 ) Ψήφισαν 40, έγκυρα 40

Πρόεδρος Κισκήρας Χρήστος
Αντιπρόεδρος Κονταξής Παναγιώτης
Γ. Γραμματέας Παυλάκος κώστας
Ταμίας Μέντη Σταυρούλα
Υπ. Βιβλιοθήκης Κουτσουμπός Γιώργος
Ειδικός Γραμματέας Μπεχράκης Σταμάτης
Μέλος Καφές Μάνος
Δ.Σ. (πρ. 126/ 25-04-2005 ) Υπάρχει κενό για ψηφίσαντες. (Περίπου 40 η εκτίμηση)

Πρόεδρος Μπιτζιβής Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Μπεχράκης Σταμάτης
Γ. Γραμματέας Θεοδωρίδης Μαρίνος
Ταμίας Παρασκευόπουλος Παντελής
Μέλος Κισκήρας Χρήστος
Ειδικός Γραμματέας Εξηνταβελόνη Χριστίνα
Μέλος Βεργόπουλος Δημήτρης

Δ.Σ. (24-05-2007 ) Ψήφισαν 32, έγκυρα 31

Πρόεδρος Μπεχράκης Σταμάτης
Αντιπρόεδρος Πλατάρος Ιωάννης
Γ. Γραμματέας Θεοδωρίδης Μαρίνος
Ταμίας Μπιτζιβής Γεώργιος
Υπ. Βιβλιοθήκης Παρασκευόπουλος Παντελής
Ειδικός Γραμματέας ΠαπαδημητρόπουλοςΝικήτας
Μέλος Σταθόπουλος Θανάσης.

Δ.Σ. (2009) Ψήφισαν 29, έγκυρα 29

Πρόεδρος Πλατάρος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος Παρασκευόπουλος Παντελής
Γ. Γραμματέας Μπεχράκης Σταμάτης
Ταμίας Μπιτζιβής Γεώργιος
Υπ. Βιβλιοθήκης Παπαδημητρόπουλος Νικήτας
Ειδικός Γραμματέας Θεοδωρίδης Μαρίνος
Μέλος Κισκήρας Χρήστος

Διαχρονικές δραστηριότητες Παραρτήματος Μεσσηνίας

Κεντρικό ρόλο στην προαγωγή των Μαθηματικών απετέλεσαν οι δραστηριότητες του
Παραρτήματος Μεσσηνίας στα εξής

1. Υποστήριξη αδιάληπτη και συνεχής όλων των διαγωνισμών της ΕΜΕ Θαλής και
Ευκλείδης, όπως και διακίνηση των περιοδικών της ΕΜΕ. Κατά καιρούς εγίνοντο
υποστηρικτικά μαθήματα σε διαγωνιζόμενους, κάποια μεγάλη περίοδο έγινε και
διαγωνισμός προσομοίωσης Πανελληνίων εξετάσεων για τελειοφοίτους της
Γ΄Λυκείου , δημοσίευση μαθηματικών θεμάτων στον τοπικό τύπο (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) και βραβεύσεις των μαθητών, οι οποίες και τα πρώτα χρόνια ήταν
και χρηματικές, από τοπικούς χορηγούς που ήταν φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Έγιναν και πολλές συνεστιάσεις ιδίως τα πρώτα χρόνια για σύσφιξη των δεσμών
των συναδέλφων μαθηματικών, πάντα με επιτυχία. Πολλά μέλη του Παραρτήματος
είχαν τακτικές παρουσίες σε ανά την Ελλάδα Συνέδρια της ΕΜΕ, όπως και το
Προεδρείο στις συναντήσεις των Παραρτημάτων.
2. Υποστηρίχθηκαν πολλά σεμινάρια Πληροφορικής κατά καιρούς και περιόδους υπό
την αιγίδα του Παραρτήματος Μεσσηνίας.
3. Έκδοση μεγάλου καλαίσθητου ημερολογίου 1994 με βιογραφικά και
προσωπογραφίες των Ευκλείδη, Αρχιμήδη, Πυθαγόρα,Θαλή, Φερμά, Νεύτωνα,
Γκαλουά, Καραθεοδωρή, Βαρόπουλου, Κολμογκόρωφ, Γκάους και Κωσύ.
4. Ημιημερίδες -Ημερίδες :
• Κοντογιάννης Δημήτρης , μέλος ΔΣ ΕΜΕ 28-2-1988
• Εξαρχάκος Θεόδωρος , καθηγητής ΕΚΠΑ 25-2-1989
• Παντελίδης Γ. ,καθηγητής ΕΜΠ 24-3-1989
• Κατσαργύρης Β. , Αδαμόπουλος Γ. Δικαιάκου Π. Μάϊος 1991
• Ανδρεαδάκης Στυλ. & Παντελίδης «Στόχοι και περιεχόμενο των Μαθηματικών
Βιβλίων του Λυκείου» 15-05-1993
• Διήμερο σεμινάριο Μαθηματικών Φθινόπωρο 1996
• Καζαντζής Θ. «Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Πρόβλημα» , Μήτσιου Ε. «Συνδυαστική»
Μάϊος 1997
• Διήμερο σεμινάριο Διδακτικής Μαθηματικών από κεντρικά ΕΜΕ 17-18 Μαρτίου
2000
• Παπαδοπετράκης Ευτύχης Λέκτορας Παν. Πατρών «Μαθηματικά και Τεχνολογία»
03 -03-2002
• Μανωλακάκη Ελένη Παν. Πατρών. Διάλεξη Μαθηματικών Μάρτιος 2003
• Σιμόπουλος Διανύσιος «Το Σύμπαν» 13-12-2003 (Συνδιοργάνωση με ΕΕΦ)
• Ομάδα Πανεπιστημιακών «Σεισμοί της Μεσσηνίας» . 29-4-2004
• Κοντογιάννης Δημήτριος «Η απόδειξη στα Μαθηματικά» 22-10-2005
• Στρατής Γιάννης «Συνέχεια Πραγματικής Συνάρτησης» 02-04-2006
• Κυριακόπουλος Αντώνης «Μέθοδοι Απόδειξης και εύρεσης στα Μαθηματικά» 05-
02-2006
• Μαρίνης Στέλιος «Κριτική στα να Βιβλία Μαθηματικών Δημοτικού» 15-02-2006
• Καλλιγάς Χάρης, Δρούτσας Παναγιώτης, Αργυράκης Δημήτρης «Τα μαθηματικά
του Γυμνασίου» 11-05-2007
• Πετράκης «Αντίστροφη Συνάρτηση» 20-10-2007
• Θωμαϊδης Γιάννης : Διάλεξη για την Γεωμετρία 2008
• Πλατάρος Ιωάννης: «Απλές -καθημερινές έννοιες πίσω από περιώνυμες
μαθηματικές έννοιες και θεωρήματα» 08-05-2011 (Συνδιοργάνωση με Σύλλογο
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Μεσσηνίας)
• Λάμπρου Μιχάλης «Διαμάντια από τα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά» 04—7-2012
(Συνδιοργάνωση με Εκπαιδευτήρια Μπουγά)
• Μιχαηλίδης Τεύκτρος «Το Μαθηματικό-Αστυνομικό αφήγημα» 24-11-2012
(Συνδιοργάνωση με Εκπαιδευτήρια Μπουγά και Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου)
• Κεΐσογλου Στέφανος, Γαβρίλης Κώστας, Μηλιώνης Χρίστος , Πλατάρος Ιωάννης ,
Ημερίδα για Σχολικά Μαθηματικά 20-04-2013 (Συνδιοργάνωση με Γρ. Σχ.
Συμβούλων Μεσσηνίας και Ένωση για την Διδακτική των Μαθηματικών)
• Λάμπρου Μιχάλης «Αποδείξεις θεωρημάτων της επιπεδομετρίας με έξοδο στον
χώρο» Διάλεξη . 03-07-2013 (Συνδιοργάνωση με Εκπαιδευτήρια Μπουγά)

5. Συνέδρια Πανελλήνια ΕΜΕ
Το Παράρτημα Μεσσηνίας, είχε την μέγιστη και εξαιρετική τιμή να φιλοξενήσει
δύο Πανελλήνια ετήσια Συνέδρια της ΕΜΕ στην Μεσσηνία:
• Το 10ο , σε Καλαμάτα , 17,19 & 19 Δεκεμβρίου 1993
• Το 29ο , σε Καλαμάτα & Μεσσήνη 9,10,&11 Νοεμβρίου 2012

6. Συμμετοχή στα Συνέδρια της ΕΜΕ από Μεσσηνία
Πάντα αδιάλειπτη συμμετοχή μελών του ΔΣ και μέλων του Παραρτήματος και με
εισηγήσεις.
7. Διαδικτυακή παρουσία
• Ιστολόγιο: https://parartimamessiniaseme.blogspot.gr/ (από 27/7/2011)
• Facebook : https://www.facebook.com/groups/MessiniasEME/ (από 2017)

8. Το σοβαρότερο επίτευγμα της Μεσσηνίας των τελευταίων χρόνων :

Διαγωνισμό ΘΑΛΗΣ της ΕΜΕ

ΕΤΗ Αριθμός συμμετεχόντων Μαθητών Μεσσηνίας

2012 και πενταετία πριν ~ 100

2013 155

2014 241

2015 260

2016 312

9. Έκφραση ευγνωμοσύνης

`Το νυν Δ.Σ. εκφράζει την ευγνωμοσύνη του και τον σεβασμό του σε όλα τα
παρελθόντα Δ.Σ. για την προσφορά τους στην Μαθηματική Παιδεία, όπως και στα απλά
μέλη που βοηθούν τις δραστηριότητες του παραρτήματος παντί τρόπω, ιδίως στα
τελευταία δίσεκτα έτη της οικονομικής κρίσης της Πατρίδας μας.

Πηγή : Βιβλίο πράξεων ΔΣ Παραρτήματος ΕΜΕ

-Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γιάννης Π. Πλατάρος