You are on page 1of 1

Minhauzenov sindrom – optuženoj majci preti četiri godine zatvora

Jedna žena je izvedena u Hamburgu na sud jer je svom sinu krijući davala bakterije da bi se prikazala
kao brižna majka koja brine o bolesnom detetu. Državno tužilaštvo zahteva kaznu u dužini od skoro
četiri godine.

Ona je svom sinu ubrizgavala štetne supstance da bi imala od čega da ga leči, što umalo nije dovelo do
smrti deteta. Državno tužilaštvo u Hamburgu u procesu koji se vodi protiv majke zbog zlostavljanja
deteta zahteva kaznu zatvora od tri godine i deset meseci, saopštila je službenica za odnose sa javnošću
ovog državnog organa.

Tridesetogodišnja žena je pred okružnim sudom u Hamburgu optužena za zlostavljanje deteta o kome je
dužna da se stara, kao i za telesno povređivanje istog i povredu zakonske obaveze o starateljstvu. Proces
je počeo protekle nedelje i zatvoren je za javnost.

U optužnici stoji da je žena svom trogodišnjem sinu ubrizgavala supstance koje su bile pomešane sa
fekalijama, pljuvačkom i supstancama za zalivanje cveća. To se prema mišljenju istražitelja odigravalo u
vremenskom razmaku od nekoliko meseci u toku 2013. godine.

Dečak je nakon toga dobijao užasne bolove i teško se razboleo. 2013. godine je više puta ležao u bolnici,
povremeno čak i na intezivnoj nezi i nalazio se u životnoj opasnosti. Istražitelj polazi od pretpostavke da
optužena boluje od Minhauzenovog sindroma. Za tu bolest je karakteristično da oboleli svesno čini da se
druga osoba razboli nakon čega zlodela lečenje žrtve. Očekuje se da će presuda biti izrečena sledećeg
četvrtka.