You are on page 1of 32

TAI cHI

u harmoniji s prirodom
B R O J 11 PROSINAC 2003.
List Tai Chi kluba Rijeka

CHING
w w w.dinamik.hr

Dragi Tai Chievci!
Ne, nismo zaboravili na vas. Vrijeme od posljednjeg broja bilo nam
je poticaj za nastanak novog i mudrijeg lista, roðenog u mjesecu
praznièkog duha darivanja. Ovog smo puta sve svoje kreativne snage
usmjerili u istraživanje fenomena I Chinga, knjige koja je nadahnula
tvorce Tai Chia. I dalje vas vodimo u Indiju-zemlju duhovnosti i
boja, uèimo nove mudrosti alternativnih metoda koje zaokupljaju
èovjeka veæ tisuæama godina, govorimo o disanju, hrani, energiji i
napokon o Tai Chiu koji obuhvaæa sve.
U želji da vam darujemo mudrost za sljedeæu godinu, posegnuli smo
za neèim što je dublje i veæe od nas samih, a to je prièa koju nam
šapuæe Zemlja. Mudraci koji nas oduševljavaju samo su dobri
slušaèi. Poslušajte prièu aboridžina, poruku iz Zauvijek.
“Ljudski je život tvoj dar i ti ga istražuješ. Možeš promatrati što se
dogaða i bez prosuðivanja, intuitivno odluèiti da to ne miriše na
dobro, da nema dobar okus i da ne pruža dobar osjeæaj za tvoj put.
Tada to blagoslovi i kreni dalje. Tako možeš ispuniti zahtjev da voliš
sve ljude. To ne znaèi da ti se moraju sviðati njihova djela ili njihov
odabir ponašanja. Ali ti ne prosuðuješ da je osoba u krivu. To jed-
nostavno nije dio tvoga puta. U to ne ulažeš svoju energiju. Ni rijeèi,
ni djela, ni misli. Ako prosuðuješ, isto tako moraš nauèiti opraštati.
Oprosti drugima, oprosti zbivanjima, oprosti samome sebi.
Svoju pojedinaènost izrazi stvaralaèki.
Shvati da si odgovoran.
Prije roðenja pristao si pomagati drugima.
Moraš osjeæajno sazrijeti.
Zabavljaj se.
Upravljaj svojom energijom.
Bavi se glazbom.
Teži postizanju mudrosti.
Nauèi se samodisciplini.
Promatraj bez prosuðivanja.”

1 SADRŽAJ TAI CHI
List Tai Chi kluba
2. VIJESTI Rijeka
3. PUT U INDIJU
UREDNICI:
6. TAI CHI RJEÈNIK Kristina Matesic
7. SIMBOLI - BILJKE Zeljka Bruk
8. TAI CHI ŠKOLA
TAI CHI on line:
10. VJEÈNI LJUDI - FU HSI
www.dinamik.hr
12. TEMA BROJA - I CHING
18. KLASICI TAI CHIA E-MAIL:
kojaleti.hotmail.co
20. ŠTO GOVORE ÈLANOVI
m
21. ZNATE LI - BIOSKALARNA ENERGIJA
23. ENERGETSKO DJELOVANJE BOJA List je nastao iz
teznje za znanjem
25. ALTERNATIVA - ALERGIJA
i besplatan je.

“Mirna i ispravna ustrajnost donosi sreæu”, mudro zbori I Ching, knjiga promje-
na. U našem užurbanom životu neprestano smo tjerani da tražimo nove putove,
nove ideje. Èesto se odluèujemo za nešto što ubrzo ostavljamo zaboravu. Sve što
je kratkoga vijeka ne ostavlja trag. Vježbanjem Tai Chia pokazujete svoju istra-
jnost i želju da na stalan naèin mijenjate sebe. Jer, Tai Chi upravo pomaže u
mijenjanju. U razgovorima s našim vježbaèima svi istièu promjene koje osjeæa-
ju nakon redovitog vježbanja.
Upornošæu nagraðujemo sami sebe. Upornošæu guramo planinu, èinimo sebi
dobro, otvaramo vrata primanja i davanja. Koliko god teške, prepreke su nam
najbolji uèitelji. Osnovna pogreška koju èinimo je negiranje problema i otpor
prema njima. A problemi samo naizgled ugrožavaju ostvarenje naših ciljeva ili
èine prijetnju rušenjem neèeg postojeæeg. Ispod te destruktivne površine leži
pozitivna namjera promjene. Dobro je biti svjestan izvorne pozitivne nam-
jere svega što nam se dogaða. Tako nam i promjena postaje lakša.
U susret novoj 2004. godini želimo vam koraèanje samo naprijed, napuštanje
svega starog i nepotrebnog. Želimo vam mir, radost i mnogo svjetlosti u vašim
životima!

“Tko god poznaje tao promjena i preobražaja, poznaje i namjere bogova.”
Konfucije o I Chingu

20. prosinca 2003. 29. a ove godine u restoranu Skala na Preluku. tradicionalno se okupljamo na božiænoj veèeri. sijeènja 2004. listopada 2003. do 28. “Obièan èovjek djeluje putem moæi. Happening poèinje u 17. predpraznièko raspo- loženje i kinesko-japanski duh mirišu na jako dobar provod. prosinca 2003. Ina Muharemoviæ.2 VIJESTI TA I C H I 11. i 30. prosinca možete trenirati prema starom ras- poredu. Andrea Sgardelli.” I Ching . Istra nam je pružila zaista nezaboravne trenutke.30 sati. prosinca do 01. prosinca 2003. Posluživat æemo èaj i nadamo se pokojem osmijehu ili suzi. zabavni program. godine prema rasporedu 2003. 28. zvanje uèenika Tai Chia dobili su Anita Hodak. Pod velikim nebom marljivo smo trenirali svoje tijelo i duh ne zaboravljajuæi na odmor i zabavu. srpnja 2003. klub ne radi zbog blagdana. 31. u Motovunu se održao seminar Tai Chia i Karatea. pravi èovjek to ne èini. do 15. godine. Živa glazba. Prijave u tajništvu! 23. sijeènja 2004. 24. Mladen Majer i Siniša Stjepanoviæ. uz veliku podršku okupljenih znatiželjnika i vježbaèa. još je jedna kratka pauza i napokon poèinje- mo s radom 02. dobra klopa. pozivamo vas u klub gdje æete prisustvovati raðanju svijeta u izvedbi èlanova Tai Chi kluba “Rijeka”.

Ali. ni bhaðane. Došlo je toliko mnogo ljudi da sam pomislila da æe me ugušiti. pravi je blagoslov! Osjeæate kako se iz dana u dan mijenjate.Mnogi su došli jer se nadaju da æe ih Baba izlijeèiti. kao da se ništa nije dogodilo. o hrani i shoppingu. oèito nije tako. Danas mi nekako svi izgledaju bolesni.3 PUT U INDIJU 4. Nakon bhaðana otišli smo u Sai Babinu školu koja prima siromašnu i napuštenu djecu. Ogromna masa ljudi stalno se gurala. novac.” Sai Baba 16. juriti ka izlaznim vratima. . Ali. sreæu. ako si pozvana u vrijeme ovih gužvi znaèi da tu trebaš biti. Neprestano èujem oko sebe kašalj i podrigivanje. srpnja 2002. Trebala sam oprati neke stvari. Jutro je bilo grozno. Mislim da ovdje ima malo pravih duhovnih tragaèa. Školica je malena. da æe im naæi posao. Trenutno do mene sjede neke Talijanke i brbljaju li brbljaju. èetiri puta dnevno. Èim Baba nestane ljudi poènu. Mislim da previše govorim. osluškivati glas svoga srca. Treba mi mir i tišina da se mogu promatrati. Hoæu mir. Ne razumijem kako mogu nakon Babinog daršana toliko prièati. Želim se izdignuti iznad tog “maškaranog” plesa i razvijati svoju duhovnost. a i nije mi se prièalo. Vidjeti Swamija. Nakon veèere odmah sam otišla u sobu. Sjedimo u mandiru i èekamo Swamija. Želim šutjeti i posveti- ti se svome srcu. ali djeca su sretna. Ne namjeravam gubiti vri- jeme na isprazne æakule. kažem sebi. 17. kako postajete bolji. To mi pokazuje njihovo ponašanje. Bilo je vrlo ugodno. srpnja 2002. Tako sam odluèila da ne propustim ni daršan. jer mi se èini da æu inaèe sve što dobijem od Sai Babe izgubiti.NASTAVAK TA I C H I PIŠE IVNA BRUK “Uèinite svoj život ružom koja tiho govori jezikom mirisa. Engleska uèiteljica pozvala nas je da doðemo u èetvrtak slušati kako pjevaju bhaðane. poput horde konja. Zbog toga sam došla ovdje.. Suze naviru na oèi kada vas pogledaju svojim velikim crnim oèima i iskreno vam se nasmiješe. Zamišljala sam da æe u mandiru stvarno vladati poštovanje tišine. da æe se ljudi moliti i uživati u miru koji se širi nakon Babinog prolaska. Na trenutak sam pomis- lila da neæu dolaziti na daršan dok gužve ne prestanu. Èini mi se da je velika veæina stranaca ovdje došla samo na izlet..

Stalno se gurkaju. nastavila sa pran- jem stolova i stolica te na kraju. neki su ispunjeni knjiga- ma. Nakon jutarnjih bhaðana Ivanka i ja posjetile smo Babin muzej. . skromnost. kao da hvataju njegovu energiju pa je prenose sebi. Svugdje su redovi predugaèki. Vidim da je drugaèiji od nas po tome što materijalizira vibhuti i mnoge druge stvari koje nisam vidjela. Èekam biranje broja da bismo ušli u mandir.NASTAVAK TA I C H I Kada ga ugledaju dižu ruke u zrak prema njemu pa ih onda približe svom licu. Tmurno je vrijeme. Ne znam. To je kao kada nešto znate. Sve je nekako lijepo i jednostavno. Kazalište i likovne izložbe. malo naprijed. U ašramu se vrše pripreme za veliki narodni praznik Guru Purnimu. Kažu da se Sai Baba spominje u Kuranu. Naveèer su ljudi iz Australije održali predstavu za Swamija. Nakon veèere odluèila sam otiæi u “evropsku kuhinju” raditi sevu (dobrovoljno služenje). Kaže se da odraðuju svoju lošu karmu. Vjerojatno su to nekakvi gurui. Ima lagan hod. a našla se usred vrtloga dogaðaja. Na ulicama ima starijih indijaca obuèenih u naranèastu boju (boja odricanja). Veæ je primjetno više ljudi. Postavili su veæ štandove. srpnja 2002. buduæi da mi uvijek nešto nedostaje u životu. Mislim da su svi ovi ljudi duboko nesretni. Na nekim snimkama u muzeju vidi se Swamijeva aura koja zraèi nekoliko kilometara od njega. doðem u Indiju i što naðem. Bilo je naporno no bila sam zado- voljna što sam to odradila. te u njegovoj nazoènosti osjeæam jako strujanje energije kroz srce. lijepo ureðena. Oèekivala sam mir.4 PUT U INDIJU 4. Velika je to zgrada na tri kata. vjerujem li mu zato što se oko njega podigla toli- ka strka? Želim li vjerovati zato jer se nadam da æe mi pomoæi pronaæi pravi put ili imam potrebu vjerovati u nešto više. Eto. poda. Poèela sam sa sušenjem suða. Izbjegavam ih gledati u oèi jer se prièa da su dobri u hipnozi. Razgledavajuæi muzej imam osjeæaj kao da sam na nekom drugom svijetu. a i Nostradamus ga spominje u svojim proroèanstvima. Simpatièan je i voljela bih ga pozvati na šetnju. Pitam se. Ima jako puno invalida. Mislim da nikada neæu moæi racionalno objasniti zašto mu vjerujem. malo nazad. tišinu. sigurni ste u to. možda sve to odjednom. Èini se kao da klizi po crvenom tepihu. Izraz lica mu je pun ljubavi i razumijevanja. Sjedim u redu za popodnevni daršan. a ne možete objasniti. 18. Meni Sai Baba djeluje vrlo blisko. Ljudi oko mene postaju pomalo nervozni.

Uživam u prenošenju znanja. Prijateljica iz naše grupe prièala mi je da je u duæanima pozivaju na èaj i meditaciju. oko 5. promatraju. Baba je sa strane sjedio i u tišini promatrao predstavu. Sjela sam u zadnji red. Unutra je bilo oko 1500 ljudi. Mandir je vrvio od ljudi. Baš èudno! Kako bi to izgledalo kod nas? Zanimljivo je kako Indijke mašu glavom da bi rekle “da”. Kako broj ljudi silovito raste. Nisam puno vidjela. biti èov- jek. Još su objesili nekakve zastavice i naranèasto-ljubièastu dekoraciju. Posve im je normalno doticati druge ljude. Vježbamo svaki dan sat vre- mena.” Sai Baba .5 PUT U INDIJU 4. Napravimo malo zagrijavanje. sav u svijetlim i zlatnim bojama.Indijci su opušteni. veæ jed- nom nogom vani. “Èisto srce vidi iza intelekta i postaje nadahnuto. Ako budu marljivo vježbali za godinu dana osjetit æe promjene. Indijke su stvarno neobièna stvorenja! Danas sam vidjela kako. Danas smo se svi probudili vrlo kasno. sada je još kiæastiji. Opušteno sam sjedila naslonjena na zidiæ. pa sa zatim koncentriramo na formu. dok kupuju. Kad bih nešto pitala one bi poèele ljuljati glavu lijevo-desno pa bih ja mislila da mi nijeèu. statièki Wai Dan. Mandir. Ovo sveto mjesto. Tako su se u poèetku dogaðali nesporazumi.10 sati. a nadam se i krenuti na teèj Tai Chia. disanje Chi Kung. pozdravljajuæi ih i govoreæi da nemam vremena. Za dvije stvari koje sam kupila èekala sam sat i pol. jedna drugoj vade stvari iz košarice. komentiraju i na kraju vrate. one to rade lijevo-desno. Baš mi se sviða biti uèitelj. mandir je bio skoro popunjen kad sam stigla. Meni se to nije dogodilo jer sam ja. Trebalo mi je da shvatim da su potvrðivale što sam rekla. uzimaju ih bez pitanja. puno su bliži jedni drugima nego mi. èak i nepoznate. Nakon bhaðana uèila sam svoju grupicu Tai Chi. koji je sam po sebi kiæast. Popodne sam posjetila shopping centar u Puttaparthyu i zaklela se da tamo neæu odlaziti u slijedeæa èetiri dana. srpnja 2002. Mislim da je osnovni zadatak bivanja u Indiji nauèiti biti opušten. ali bilo mi je lijepo. prepustiti se. Dok mi glavom potvrðujemo pokretom gore-dolje. ima svoju ljepotu. Kažu da ih za Guru Purnimu bude i više te da se redovi èekaju veæ od 1 sat u zoru. èak i napadno okiæeno. Ne znam gdje æe svi stati. 20. kad mi ponude sjesti. Znaèi da nisam prošla lekciju o opuštenosti.NASTAVAK TA I C H I Predstavu nisu radili profesionalni glumci pa svakako treba cijeniti trud i ljubav s kojom je pripremljena.

neæemo oboljeti ni od ozbiljne. Smještena je nasuprot treæem oku. Naziva se još i “Kuæa duha”. žIVOTNA žLIJEZDA (EPIFIZA) . Njeno se stanje provjerava pritiskom na toèku izmeðu dviju bradavica. Tijekom stoljeæa došli su do spoznaje da su sedam žlijezda u organizmu zapravo energetski centri zaduženi za reguliranje protoka energije u pojedinim sustavima ljudskog tijela (u anatomiji se zovu “endokrine žlijezde” ili žlijezde s unutrašnjim izluèi- vanjem).upravlja pamæenjem. mudrošæu. HIPOFIZA . Te su žlijezde odgovorne za luèen- je hormona. inteligencijom i razmišljanjem.smještene iznad bubrega. Skup ovih žlijezda naziva se “Kuæa esencije”. GUŠTERAÈA .brine se za metabolizam stanica i nadzire rast. u središtu glave.6 TAI CHI RJEÈNIK TA I C H I TEORIJA SEDAM ŽLIJEZDA Drevni Taoisti uvidjeli su važnost stalnog optoka energije ljudskim tijelom koja hrani njegova tkiva i organe.svojim izluèevinama djeluje izravno na druge žlijezde. Zove se i “Kuæa inteligencije”. Ne obolimo li od ozbiljne bolesti. Sudjeluju u radu bubrega.prostata i testisi kod muškarca. neæemo oboljeti ni od umjerene.upravlja radom srca i cirkulacijskim sustavom. vagina i grudi kod žene. Ne obolimo li od umjerene bolesti. kontroli tjelesne temperature i kolièine glukoze u krvi. Zove se još i “Kuæa rasta”. seksualne reakcije i razmnožavanje. TIMUS (PRSNA žLIJEZDA) . Predstavlja psihièko i duhovno središte tijela. Smještena je u udubini u dnu lubanje. “Ne obolimo li od slabe bolesti. .” taoistièki aforizam . Znali su da èovjek ostaje u dobrom zdravlju dok god postoji ravnoteža energija koja kola kroz orga- nizam.jajnici. NADBUBREžNE žLIJEZDE . SPOLNE žLIJEZDE . Sustav nadbubrežnih žlijezda naziva se “Kuæa vode”. neæemo nikada umrijeti. ŠTITNJAÈA . Gušteraèa se naziva “Kuæa transcendenci- je”. koštane i leðne moždine.igra važnu ulogu u nadzoru probavnog sustava. Ta se žlijezda zove “Kuæa srca”. maternica. seksualnu energiju. kostiju.

zbog toga što kratko traje i što je izuzetno krhak. Poput svake voæke s brojnim košticama i naranèa je simbol plodnosti. Èuvari tih vrata hvatali su zle duhove mrtvih i bacali ih tigrovima koji jedu samo zle osobe. Zbog svoje ljepote orhideja je ipak postala sim- bolom duhovnog savršenstva i èistoæe. U Kini. Naranèa. Upotrebljavaju se za istjerivanje štetnih utjecaja za vrijeme proljetnih sveèanosti. Zli se duhovi istjeruju štapom od breskvina drva. Ki-Pi. Ponekad se u Kini cvijet kruške smatra simbolom žalosti jer je bijele boje. a u krošnji su se nalazila Vrata Duhova.e. što pokretima crtaju slova i èaraju. Prava rodnica ljudskog života jest zelenilo koje prekriva majku-zemlju. Kipiæi od breskvina drva stavljaju se za Novu godinu iznad vrata da bi otklonili zle utjecaje.” Tajni život biljaka . U drevnoj Kini darivanje naranèi djevojkama znaèilo je prosidbu. sastavljenoj otprilike u 3. Od breskv- ina je drva i pero koje prorièe. neka vrsta rašlji premazanih crven- im lakom.n. Slavnom vladaru Huang Diju (Žuti Car) palo je na um da ukloni èuvare i jednostavno na vrata objesi njihove likove izraðene od breskvina drveta. stoljeæu p. a prvenstveno simbolom prolaznog karaktera pos- tojanja. orhideja pomaže zaèeæe i jamstvo je oèinstva. ništa bitno važnije od biljke. Pripremila Maša Ormanoviæ “Ako izuzmemo Afroditu. Orhideja. Prema mitološkoj geografiji. uostalom. naroèito protiv neplodnosti. na ovoj našoj planeti nema ništa ljepše i ljupki- je od cvijeta. Plodu breskve u Kini pripisuju se egzorcistièka svojstva.7 SIMBOLI U KINESKOJ TRADICIJI BILJKE Kruška. nastupa smrt djeteta koje je pod njihovim utjecajem zaèeto. Knjizi planina i mora. Orhis (jaje). Èesto su stablo i plod breskve simbol besmrtnosti. kao što ime pokazuje simbol je oplodnje. Breskva. Odsijeku li se cvjetovi. postojala je gorostasna breskva kojoj je deblo bilo široko oko 1500 km.

DIO APLIKACIJE “Tijekom izvoðenja aplikacija ili guran- ja dlanova. izdahom . g.pokreæite se iz struka i leða .spustite težište i pronaðite svoju ravnotežnu os . ne umara se. a kada uzmièe. vaš protivnik pogledom prema gore dobija dojam da ste vi puno više. U ovom broju nastavljamo s predstavljanjem osnovnih tehnika samoobrane koristeæi položaje kratke Yang forme.) U prošlom broju lista škola Tai Chia prikazala je aplikacije položaja “potapanje lopte” i “držanje lopte na kuku”.”) “ D Rž A N J E P T I C E N A D L A N U” Ova aplikacija kreæe iz hvata za podlakticu (Slika 1.ne koristite silu.). Kada krene naprijed. nema kamo pobjeæi.” Wong Chung-yua (oko 1600. Bez obzira na silinu stiska.vaš pokret neka bude voðen namjerom pomoæu koje tijelo reagira kao cjelina (“Ako èovjek ide tamo gdje želi. kada pogleda dolje.opuštenost .8 TAI CHI ŠKOLA TA I C H I TAI CHI SAMOOBRANA 2.akcije privlaèenja i odbijanja popratite udahom odn. Savjeti za izvoðenje Tai Chi aplikacija: . prisjetite se osnovnog naèela Tai Chia . vi ste puno niže. ne može doæi do vas. najprije podižemo uhvaæenu ruku u visinu grudi . zato što mu se um kreæe prema naprijed. “držanje ptice na dlanu” i “ždral širi krila”.

U meðuvremenu pripremamo suprotnu ruku i nogu te iskoraèujemo iza partnera istovremeno ulazeæi slobodnom rukom ispod partnerove ispružene ruke. a uvijek spremne ruke.Ovim položajem ruku podižemo partneru težište. Ovdje je primaran rad strukom koji prenosi trzaj na opuštene. pokretljivost struka i stabilnost stava. Prebacujuæi težinu na prednju nogu okreæemo tijelo prema naprijed. Kada izbijemo partnerovu ruku. iskorijenjujemo ga te lako prebacujemo preko noge do potpunog gubitka ravnoteže. Druga ruka spušta i zateže partnerovu. U ovoj aplikaciji zauzimamo poziciju držanja ptice na dlanu. izbjegavajuæi vrat (Slika 3. neæete uspjeti osloboditi se stiska. a iskorak i ulazak rukom izvodimo uz izdah. Upotrijebite li silu u ovoj situaciji.). Dlanom uhvaæene ruke sada držimo partnerovu podlakticu (Slika 2.). a ramenom prednje ruke ulazimo ispod partnerovog pazuha vodeæi ruku gore i gurajuæi part- nera preko ispružene noge. a izvodimo je posebno obraæajuæi pažnju na opuštenost ruku. Aplikaciju izvodimo uz podršku disanja gdje je akcija pripreme i privlaèenja popraæena udahom. slobodnom rukom “skidamo” hvat dijago- nalnim spuštanjem podlaktice na partnerovu ruku uz korištenje trzaja strukom (Slike 1. i 2.9 TAI CHI ŠKOLA aplikacije TA I C H I kao na grljenje lopte te rotacijom struka u stranu izvuèemo partnera iz ravnoteže. privlaèeæi ga sebi. . Bez otpora i opuštene ruke.). “ žD R A L Š I R I K R I L A” Ovu aplikaciju upotrijebit æemo u situaciji kada nas partner drži rukom za pod- lakticu. a slobodnom rukom izvodimo udarac zapešæem u protivnikovu bradu. vodimo je u stranu.

Prema jednoj.Pr esvijetli “U davno doba ovim je svijetom vladao Fu Hsi. Iznenada je shvatio da bi ti znakovi mogli poslužiti za izražavanje ideja i rijeèi. majka ga je nosila 12 godina. . vidio je simbole na Nebu. Vidio je oznake na pticama i životinjama i mjesta gdje su živjeli na Zemlji.e. a pripisuje mu se veli- ka mudrost. car je nastavio crtati simbole na tlu.1 0 VJEÈNI LJUDI TA I C H I FU HSI . s ljudskom glavom i zmijskim tijelom. Pogledavši dolje vidio bi uzorke na Zemlji. Izumio je i muzièki instrument.n. Spontano stvorivši osam trigrama. Tako su Fu Hsi i jed- norog udarili temelj kineskom pismu. odredio je prirodu nebrojenih stvari. sa pedeset žica.n. Jednoga dana dok je razmišljao o pro- laznosti života. na obali Žute Rijeke spazio je životinju nalik jelenu. a postao je carem kada je imao 12 godina. Bio je prvi koji je uz pomoæ Promjene pomogao ljudima.) prikazivan je kao èovjek-zmija. U mitovi- ma drevne Kine nalazimo ga pod imenom Fuxi . U jednoj drugoj prièi Fu Hsi je prvi èovjek koji je ikada vidio jednoroga i pisao o tome. znan još i pod imenima Taihao i Pao Hsi roðen je u Cheng Chiu oko 2800 godina p.božanstvo koje je opon- ašajuæi pauka napravilo mrežu za lovljenje ribe i životinja te tome poduèi- lo ljudski rod. Fu Hsi je zapazio èudne oznake na njegovu tijelu i dok je jed- norog odlazio. Upravo se iz tog susreta rodila ideja o prikazivanju promje- na u prirodi kroz sistem trigrama . ribarenja i lova. Smatra ga se prvim i najveæim carem Kine i utemeljiteljem kulture. Se.znakova kojima se prori- cala buduænost. Bio je na glasu kao izumitelj pisma. p. a prièe o njemu prerastaju u legende. U vrijeme dinastije Han (206-220 g.” Fu Hsi.e. Kada bi pogledao gore. To je biæe imalo srebrni rog koji je izlazio iz njegove glave.

Kada se vrate svom zajednièkom korijenu. inteligenciju. a “sve” njemu oznaèava kombinacija trigrama u osam moguæih situacija kojima prikazuje promjenjivi odnos yina i yanga u ovom našem pojavnom svijetu. Kao mudar èovjek znao je da mudrost dolazi od pažljivog proma- tranja prirode. duboki smisao i opasnost. Vjetar (Sun) sa svojstvom prodornosti i nježnog utjecaja. Trigrami predstavljaju stalan proces promjene i razvo- ja u kojem se razni elementi prirode razlikuju i raðaju jedni druge. kreativnost. mir.Knjige Promjena. On je prvi u povijesti koji je osmislio teoriju svega. Voda (Kan) koja odaje nedokuèivost. za koje se smatra da ih je uoèio i na korn- jaèinom oklopu su Nebo (Chien .ženski princip) koja odaje popustljivost. Uèenje o svijetu oko sebe i unutar sebe dovelo ga je do uvida u naèin na koji trigrami odražavaju osnovnu istinu o kretanju energije. Tako je postavio temelje I Chinga i tradicionalnog kineskog svjetonazora. Stanje mirovanja zove se ispunjenjem života. radosti. Vatra (Li) koja daje svjetlost. ali na kraju se vraæaju svom zajednièkom korijenu. aktivnosti i kretanja. “Stvari izgledaju višestruke i raznovrsne.” Lao Tse . dolazi do mirovanja. Fu Hsi zaslužuje da ga se smatra vjeènim. mistiènost. meditaciju i spokoj. Grom (Jen) s predznakom rasta. Zemlja (Kun .muški princip) koje predstavlja èvrstoæu. nepokretnost. jasnoæu. Osam trigrama. te Rosa ili Jezero (Duei) sa svo- jstvom otvorenosti. pokornost i prijemèivost. predanost. stvarajuæi fenomen života i postojanja.11 vjeèni ljudi Fu Hsi TA I C H I Fu Hsi se smatra ocem kineske Tai Chi filozofije Yina i Yanga te I Chinga . zadovoljstva i neum- jerenosti. snagu i moæ. Planina (Gen) koja karakterizira stabil- nost.

Ubrzo nakon ovog zajednièkog slavlja života. U Kini se razvila skupina simbola koja je kineskoj filozofiji dala dublji smisao. I Ching temelji svoje znanje na promjeni. a to je PA KUA ili 8 TRIGRAMA. 32. Podstaknuta nevidljivom naredbom ona oblikuje cvijet i razvija plod. A kada biljka na kraju klone i stane i poništi samu sebe. upoznat æete se s velikim brojem simbola koji prikazuju prikriveni smisao mnogih stvari i pojava. Jedna je od najstarijih knjiga nastala prije pet tisuæa godina. heksagram/Heng) Krenete li u istraživanje jedne kulture. a drevni mudraci koji su sakupljali to znanje smatrali su da upravo promjena daje smisao životu i u sebi sadrži elemente postojanosti te vjeèno naèelo postojanja. njeno korijenje prodire duboko u zemlju. daje nam uvid u jedan od najpoznatijih sistema za razumijevanje promjena svojstvenih prirodi i ljudima. S vremenom cvijet se èarobno rascvjetava i mami senzualnim obil- jem boja i mirisa. a plod je proni- cavog promatranja èovjekovog života i njegove okoline te odnosa pojedinca i univerzuma.KNJIGA PROMJENA. Tu poèiva tajna vjeènosti.KNJIGA PROM - JENA “Promatrajte postojani razvoj biljke: njeni listovi se otvaraju i pružaju ka oživl- javajuæem suncu. o njihovom znaèenju i upotrebi. I Ching zauzima jedinstveno mjesto meðu najvrijednijim književnim djelima svi- jeta.1 2 TEMA BROJA “I CHING” TA I C H I I CHING . biljka koncentrira svu snagu na zrenje ploda i sazrijevanje sjemena.” (I Ching. tradicije ili religije. “Voda i Vatra nadomještaju jedno drugo.” Konfucije . Grom i Vjetar se ne ometaju. sagledavamo narav zemaljskih i božanskih tendencija. Kinezi za ovaj heksagram kažu: “Kada prouèi- mo stvari koje se dugo nastavljaju. Tako sve stvari postaju cjelovite kroz promjenu i preobrazbu. Priroda zauzvrat pomaže donošenju sjemena skrivenog u plodu. sjeme otpada i pada na zemlju. Planine i Jezero ovise jedno o drugom. Znanje o razvoju trigrama. nastavljajuæi neprekidni misterij postojanja. zbirci tekstova I CHING . upijajuæi u sebe hranjive sastojke. sudbine i slobodne volje.

U simbolici I Chinga. LI . Istražujuæi odnose trigrama kakvi se nalaze u I Chingu. Trigrami su vrlo prepoznatljivi i nije ih teško zapamtiti. SUN . .1 3 TEMA BROJA “I CHING” TA I C H I I Ching se razvio iz drevnih tehnika predviðanja i proricanja. Yin je prikazan kao propustljiva (prekinuta) crta. Na taj naèin umjesto da se suprostavljamo silama života u nama i izvan nas. Jedan od najpoznatijih simbola taoizma . CHIEN .Yin i Yang. I Ching nas savjetuje kroz svoja objašnjen- ja i komentare te mi tada osvješæujemo svoje prikrivene namjere i težnje. ali se tijekom vre- mena preobrazio u filozofiju života.Nebo.Voda. Simboli koji predstavljaju sve pojavnosti ovog svijeta nazivaju se trigra- mi. Jednostavnije reèeno. Pomoæu trigrama utvrðujemo na koje se sve naèine iz dualnosti Yina i Yanga stvaraju i umnožavaju stvari.Vatra. a sastoje se od tri paralelne crte. trigrami su kodovi procesa koji se dešavaju u prirodi.heksagram simbolizira spoj neba (višeg) i zeml- je (nižeg).Planina. Stoljeæima su ih kineski mudraci analizirali. JEN . Kombiniranjem tri linije trigrama dobivamo osam moguæih kombinacija koje su tvorci I Chinga nazvali imenima elemenata iz prirode. Kinezi su pokušali razumjeti i predvidjeti obrasce i cikluse prirode kombinirajuæi simbole koji se odnose na aktivne sile prisutne u prirodi i ljudima. a u želji da stvore suptilniji i širi prikaz njihovih znaèenja. KUN . Razlièitim kombinacijama osam trigrama došli su do 64 heksagrama koji u sebi imaju 6 crta. mi suraðu- jemo s njima te oni postaju sudionici u odreðivanju naše buduænosti.Grom. GEN . moguæe je iskoristiti ih za pred- viðanje i uvide u prošle i buduæe dogaðaje.Vjetar. KAN . I Ching se razvijao u duhu taoizma. dok se Yang prikazuje kroz èvrstu (neprekinutu) liniju. Svako kretanje u heksagramu poèinje na dnu i zato najniža linija predstavlja poèetak razvoja odreðene situacije. DUEI- Jezero. Spoj dva trigrama . Knjiga Promjena smatra izvorom svih stvari.Zemlja.

Prije vladavina dinastija. stvore brojne kombinacije. ciklusi i ritmovi svojstveni toj prom- jeni. a veliki dio kineske povijesti èine legende koje najèešæe nisu u skladu sa stvarnim dogaðajima. Drevni Kinezi su bili praktièni pa su tako u mnogim sluèajevima svoja uvjerenja temeljili na onome što se dešavalo oko njih. Mislilo se da linije koje se èešæe Fu Hsi pojavljuju na oklopu nose neko znaèenje pa se ta praksa kasnije razvila u sustav trigrama i heksagrama. kulturni utjecaji. . filo- zofije i religije. Kinu je jedan za drugim vodilo pet careva. Ova dva ekstrema u svojoj biti nisu potpuno suprotna. I prije razvoja sistema trigrama (za èiji se pronalazak vezuje ime cara Fu Hsia) zabilježeno je da su ljudi za proricanje koristili kornjaèine oklope koje su prethodno zagrijavali na vatri dok se ne bi pojavile pukotine.1 4 TEMA BROJA “I CHING” TA I C H I Heksagrami se koriste kao kratke šifre iz kojih su pomoæu jedinstvenih pravila izvuèene poruke razlièite dužine i detalja. Shen Nung. POVIJEST I CHINGA Teško je jasno odrediti izvor ovog kineskog filozofskog djela iz razloga što su se na tom podruèju miješale mnoge tradicije. Svi ostali izraz su njihovog odnosa. Oni meðusob- no djeluju jedan na drugog i nisu statièni. Njihova je karakteristika stalan pokret i mijena. mjeseène i godišnje cikluse i pokušali uz pomoæ njih razumjeti obrasce razvoja prirode i ljudi na Zemlji. svi redom veliki i slavni. a da ipak posto- je odreðene pravilnosti. Uoèavali su dnevne. a zvali su se Fu Hsi. Ta polubožansva. Yin i Yang bile su dvije krajnje toèke opaženog prirodnog ciklusa. Uoèili su da je priroda u stalnoj promjeni. Shao Hao i Chuan Hsu bili su zaslužni za nastanak I Chinga prije otprilike 5000 godina. Najveæi naglasak u Knjizi Promjena dan je prvom i drugom heksagramu (Stvaralaštvo i Prijemèivost) koji su sastavljeni samo od Yang (Stvaralaštvo) i Yin (Prijemèivost) linija. Upravo je taj njihov dinamièki odnos inspirirao tvorce trigrama da uz pomoæ linija koje predstavljaju ova dva principa. Huang-Ti.

nebo. Zbog velikog broja mudrosti i životnih istina koje su tijekom stoljeæa zapisivali veliki mislioci Kine. I CHING KAO KNJIGA ZA PRORICANJE Knjiga Promjene predstavlja najstariji sustav izuèavanja naravi univerzuma.n. Pomoæu heksagrama (slikovitih rješenja) mogu se od Knjige dobiti odgovori na mnoga pitanja. godišnja doba. Prvotni raspored trigrama u kojem se suprotni trigrami odražavaju jedni u drugi- ma razvio je legendarni prvi car Fu Hsi. . To ga je potak- lo da spoji trigrame u formu od 64 heksagrama kojima je dao imena i napisao objašnjenja. dijelove tijela. vjetar. g. p. Na taj naèin dobivamo lik koji se sastoji od 6 punih i/ili praznih linija jer se vrši i toliko bacanja. Proricanje se najèešæe izvodi s tri novèiæa ili 50 štapiæa. zemlju. jezero. vodu. Ovim poretkom prikazano je osam sila koje predstavljaju prvotni red koji se temelji na mirnoæi. I Ching se štuje kao jedan od šest klasika te je bio obavezno štivo za svakog tko je želio postati dijelom više klase. strane svijeta. Prièa se da je meditirao nad trigramima dok je služio zatvorsku kaznu oko 1143. potpunu mirnoæu prije pokreta. planine.e. a najèešæa metoda proricanja je bacanje novèiæa ili štapiæa stolisnika. za izuèavanje prirodnih pojava i uzgajanje biljaka i životinja. mjerenje vremena. Na okomitoj osi jedan nasuprot drugom stoje dva osnovna trigrama Nebo i Zemlja koji balansiraju cijeli krug. Kineski filozof i mudrac Kong Fu-zi (Konfucije) koji je živio prije otprilike 2500 godina bio je toliko obuzet prouèavanjem I Chinga te je izjavio da bi za to želio poživjeti još barem stotinjak godina. no mogu se odnositi i na životinje. Wen Wangu se pripisuje stvaranje heksagrama I Chinga. On je služio za odreðivanje godišnjih doba. brojeve. a išèitava se putem èetiri osi. grom. Fu Hsievi trigrami položeni u krug predstavljaju savršenu ravnotežu za koju smatramo da je postojala prije zaèetka života. vatru.1 5 TEMA BROJA “I CHING” TA I C H I Trigrami simboliziraju prirodne objekte.

kada je car Chin Shih Huang Ti naredio spaljivan- je svih knjiga. Ispred knjige stavlja se posuda za paljenje tamjana i novèiæi ili štapiæi za predskazivanje. Njeni najraniji dijelovi (5000 g. koristeæi bogatu riznicu prirodne mudrosti. a odgovaraju energetskim centrima u tijelu. st. Što toènije odredimo svoje pitanje. dobit æemo precizniji odgovor. g. poveæanje Yang (pozitivne) snage. a drugi o buduænosti. I Ching nije samo knjiga o pror- icanju. p.n. Ona sadrži poeziju. p. psihološke savjete te su je sljedbenici kon- fucijanizma i taoizma toliko štovali da je uvrštena meðu klasike kineske književnosti.n. Kineska shvaæan- ja o meditaciji potjeèu upravo iz I Chinga. Konfucijevi uèenici uklesali su I Ching i još 4 klasièna teksta u kamen.Kod heksagrama. To je poseban obred u kojem se izgraðuje uzajamni odnos s knjigom mudrosti koja zrcali naše potisnute težnje.1 6 TEMA BROJA “I CHING” TA I C H I Formuliranje pitanja je važan dio postupka ili savjetovanja. Kinezi imaju poseban stav i veliko poštovanje prema I Chingu. Krajem 2. knjiga zauzima središnje mjesto na stolu u pros- toriji koja je okrenuta prema jugu. koja se prikazuje napredovanjem neprekinutih linija s dna prema vrhu heksagrama. I C H I N G I TA I C H I C H U A N Poznavanje I Chinga od velike je važnosti za razumi- jevanje energetskih kanala i centara u tijelu koji se aktiviraju prilikom Tai Chi meditacije. Posebnu važnost za praksu Tai Chia ima dvanaest “kalendarskih” hek- sagrama koji predstavljaju mjesece u godini. Prilikom proricanja. predstavlja rast .e.) preživjeli su i masovno uništenje knjiga 213. Dobivene heksagrame zatim konzultiramo s komentarima i analizama znaèenja.e. I Ching vjeruje da ne postoji sluèajnost veæ su promjene znaèajne i imaju smisla. zaboravljene osobine ili pak savjetuje. Prvi heksagram odgovara na pitanje o našoj sadašnjoj situaciji. filozofiju. tako da njihova mudrost nika- da ne bude izgubljena. Stvari koje se dogaðaju naizgled sluèajno zapravo imaju veze s puno drugih stvari koje se dogaðaju istovremeno.

Dah treba neometeno spustiti do Dan Tiena. CHIEN/Stvaranje “Ove neprekinute linije znaèe prvobitnu snagu koja daje svjetlost. jako izvana. a kosti ispunjene srži. Vrat je uspravan i opušten. Dah potpomaže protok chia. PI/Zastoj “Nebo i Zemlja se ne ujedinjuju i nitko ne može postiæi jedin- stvo. GOU/Susret “Slabo napreduje da bi se srelo s jakim. ali èvrst i otporan kao èelik. Sjenka je iznutra. . rast. Kada je faza Yanga najjaèa. svjetlo izvana. TAI/Napredak “Na taj naèin nebo i zemlja se ujedinjuju i sva biæa postaju jedno.” Ako je gornji dio tijela je pre težak.” Vježbaè Tai Chia posjeduje um ispunjen duhom. Treba biti prilagodljiv i opušten.” Odnosi se na pogled u Tai Chiu.17 TEMA BROJA “I CHING” TAI CHI neba i smanjivanje zemlje. Gledanjem naprijed zadržavamo kon- centraciju. LIN/Napredovanje “Èvrsto prodire i raste. GUAN/Razmišljanje “Divan pogled je gore. klijanje. a gore lakoæa. Chi nastavlja svoje kre- tanje prema gore.” Chi se nagomila dugim i odluènim radom. Nastavljanje donosi nesreæu. takoðer odražavaju i ciklièku prirodu Tai Chia i to kroz stalno smjenjivanje pokreta i mirovanja do povratka na poèetak kada se vježbanje završava. slabo je iznutra. tijelo energijom. DUN/Povlaèenje Slika koju nam predstavlja je planina pod nebom. te tada snage Yina (prekinute crte) poèinju jaèati. njegov rast i razvoj te transformaciju u ching .” Taoisti bi rekli da se vatra poèinje povlaèiti. GUAI/Odluènost “Jaèina i snaga-one znaèe odluènost i sklad. DA JUANG/Velika moæ “Snaga u nožnim prstima. Tijelo postaje jako. Sam je heksagram gore jak a dolje slab.” Ovo je u suprotnosti s onim što zahtijeva Tai Chi. cvjetanje. a um odluèan te tako postižu sklad. BO/Odvajanje “Nema koristi od kretanja ni u jednom smijeru. uma i tijela.” U Tai Chiu energija prodire iz stopala u noge do Dan Tiena te se širi po cijelom tijelu.unutrašnju snagu. Odanost i nježnost. chi stiže do glave. u Tai Chi meditaciji unutrašnja energija shvaæa se kao nešto što pripada prirodi. Isto tako. Na ovom stupnju on je popustljiv. što raste i što se mora uzgajati. donošenje ploda i napokon žetvu. KUN/Prijemèivost Sve su linije Yin te sa ovim heksagramom dolazimo do kraja ciklusa.” U Tai Chiu predstavlja stopala na koja se èvrsto oslanjamo kao drvo èiji su korijeni duboko u zemlji. Ovo kretanje u skladu je s napredovanjem sila prirode pa je tako cijela godina simbolièno predstavljena kroz nastajanje.” Struktura ovog heksagrama je vrlo jaka i odgovara kiè- menom stupu onih koji se bave Tai Chiem. FU/Povratak “Korijenje duboko ispod zemlje. heksagram se sastoji samo od èvrstih linija.” Kroz Tai Chi postižemo jedinstvo pokreta. Heksagrami I Chinga u kojima se ogleda godišnji cik- lus rasta i propadanja. moæna i pripada duhu. koja je djelatna. Ciklus poèin- je u centru tijela (Dan Tien) u kome se sadi eliksir (životna snaga). ne treba ni pokušati pomaknuti se. Snaga bi trebala biti u nogama. Baš kao što je nebo izvan domašaja planina tako je i onaj tko se bavi Tai Chiem izvan domašaja svojih protivnika.

Tai Chi je stvoren na ideji o jedinstvenim prin- cipima sklada i harmonije. pokreæu se svi dijelovi. ali ne bi ga tre- bali zaboraviti ni napredniji vježbaèi. a ne samo neki njegovi dijelovi.) “Kada zapoènete pokret. Poèevši od Chang San Fenga. Kada se pokrene. cijelo vaše tijelo pokreæe se kao jedinstvena cjelina. Tako æete uskladiti um (volju za odreðenim pokretom) s tijelom. prvi i osnovni princip koji slijedite je upravo kretanje cijelim tijelom. no niti u jednom klasiènom tekstu ne stoji da je jedan stil bolji od drugog.“ Dok vježbate Tai Chi.18 KLASICI TAI CHIA TAI CHI U naravi Tai Chia je prenošenje znanja s uèitelja na uèenika. Klasici Tai Chia su bili predstavnici mnogih stilova Tai Chia. g. no ipak su davni majstori vrijedno zapisivali svoje razumijevanje vještine. TEKSTOVI UÈITELJA CHANG SAN FENGA (oko 1200.n. a ne zaseb- nim pokretanjem njegovih dijelova. Svaki dio vašeg tijela trebao bi biti povezan s drugim dijelovima. Ovaj je princip posebno važan u poèetku uèenja forme. ruka ili lakat. cijelo tijelo trebalo bi biti lagano i gipko.e. Cijelo je tijelo usklaðeno. Kada radite Tai Chi. . koje æe tada izvršavati želje uma. a ne samo noga. opušteno. pokreæuæi se s lakoæom u svim smjerovima. legen- darnog osnivaèa Tai Chia. tijekom stoljeæa uèitelji su opisivali i pritom razvijali svoje osobno shvaæanje principa vježbe. Kada se Zemlja okreæe. cijeli se planet kreæe. udobno. Iz tih uvida mi danas možemo uèiti i zovemo ih klasici Tai Chia. p. Tekstovi se bave razu- mijevanjem osnovnih principa kojima bi se svaki vježbaè trebao voditi u svom razvoju. mirno i u pažnji.

Kad bi samo tri ptice uzletjele u potragu za svojom pticom nad pticama. Kada se pokreæe npr. One lete dotle dok ne shvate da je tom kralju. razlomljeno. Kada se povlaèi od njega. prateæi pokret. toj ptici koju traže. osjeæa da je užasno kratka. ime Stoptica. Estetski lijep pokret nikako ne bi trebao biti ideal u izvoðenju forme.” Ikkyu .” Perzijska alegorija “Duh - kako da ga nazovemo? To je šum povjetarca što puše meðu borovima na slici naslikanoj tušem.” Tai Chi klasici “Stotinu je ptica bilo uzletjelo u potragu za pticom koja je njihov kralj. veæ sinhronizirani pokret kojim æemo pot- pomoæi razvoj unutrašnje energije i napokon korištenje unutrašnje snage. onda bi toj njihovoj bilo ime Troptica. osjeæa da je razdaljina meðu njima nevjerojatno velika. bog i život. ostatak tijela odgovara. bogu i životu. To se dešava zato što je tijelo ostalo neujedinjeno.19 KLASICI TAI CHIA TAI CHI Osnovna poteškoæa poèetnika je “razlomljeni” pokret u kojem se neki dijelovi tijela pokreæu nezavisno. ruka. “Kada se obièan èovjek približava uèitelju.

Sada redovito treniram i zadovoljan sam. a veseli me što mi se poboljšala tjelesna kondicija i što mogu izvesti neke vježbe i položaje koje prije nisam mogao. Pokušao sam nešto raditi samostalno kod kuæe. “Moje zanimanje za Tai Chi poèelo je još 2000. No. a od tada je prošlo veæ 10 mjeseci.” Taisen Deshimaru .2 0 ŠTO GOVORE ÈLANOVI TA I C H I TAI C HI ZA RAZV OJ DUHA MLADEN MAJER je najredovitiji vježbaè Tai Chia u klubu. ali mis- lim polagati za asistenta.” Mjeseèev odraz na površini rijeke je nepomièan.10. Za sada sam uèenik.” O TKRIVANJE TAI C HIA JELENA PETKOVIÆ upoznaje se s Tai Chiem veæ tri godine. Ono što me najviše privlaèi Tai Chiu je jaèan- je unutrašnje energije i snage koja podiže samopouzdanje i razvija duh. Od kada je poèeo trenirati Tai Chi. Zanima me razvoj unutrašnje snage. a preko godinu dana èlan je našeg kluba. Rad u klubu je O. zahvaljujuæi slobodnom vremenu i želji za kretanjem. Kroz Tai Chi se ljudi otkrivaju. 28.. dolazi na jutarnje i popodnevne treninge. Tai Chi je zan- imljiv. godine kada je sestra kupila knjige o Tai Chiu. Samo voda teèe. Tai Chi mi se sviða. ali ubrzo sam odustao. “Prijatelj mi je prièao o Tai Chiu i tako sam poèela. Prošle su tri godine i ja sam se našao u klubu. Sigurna sam da æu nas- taviti uèiti Tai Chi. uvijek ga iznova otkrivam i tek sada znam da ništa ne znam. nikuda ne teèe. ove godine položio je ispit za uèenika Tai Chia te namjerava napredovati i dalje. a posebno želim uèiti borilaèki Tai Chi. treneri su dobri. Dok radim formu mogu prepoznati svoje pogreške iznutra. nadam se slijedeæe godine. ipak mogu osjetiti Tai Chi “iznutra”.K. mogu reæi da sam puno nauèila o drugima.

Život ne bi postojao bez tog biopolja. Ona je dio svih živih i mrtvih stvari. povrede ili lošeg stanja orga- nizma. a dobar protok tjelesnih tekuæina ubrza- va ozdravljenje. energija se širi prema van u krugovima. što je i razumljivo jer se vrlo rijetko spominje u struènim i pop- ularnim knjigama. Termin je prvi upotrijebio Nikola Tesla krajem 19. Bioskalarna energija je najobilnija stalna energija našeg svemira. Bioskalarnu energiju lakše je stvoriti ukoliko zapoènemo disanje koncentracijom na podruèje grudnog koša. a spominjao ju je i Einstein 1920. st. . Fokusirajmo se na disanje i zamislimo da svakim udahom elektromagnetska energija ulazi ravnom linijom u tijelo. Kada je prostor koji zauz- ima dovoljan.Š T O J E B I O S K A L A R N A E N E R G I J A? Jeste li èuli za skalarnu energiju? Vjerojatno niste.. Skalarna energija ne teèe poput valova veæ zauzima prostor i poveæava svoj obujam. KAKO STVORITI BIOSKALARNU ENERGIJU? Bioskalarnu energiju možemo stvoriti unutar našeg tijela tako da svjesno upravl- jamo elektromagnetizmom iz naše okoline. veæ bi postojali samo biokemijski spojevi. Istraživanja dokazuju da skalarna energija “odljeplju- je” krvna zrnca. tj.. Takvo širenje energije utjeèe na krvožilni i limfni sustav tijela. Nedavno je otkriven drugaèiji oblik elektromagnetske energije koja se ne širi poput valova.. naziva se bioskalarni val. kao i atmos- fere. TAI CHI . Tu pojavu proširenog energetskog polja poznajemo kao ljudsku auru. godine. U fizici se naziva skalarnim valom. veæ ima oblik stajaæe energije. Cirkulacija se znatno poboljšava u limfnom i krvožilnom sustavu. Laboratorijski testovi su pokazali da crvena i bijela krvna zrnca imaju tendenciju “slje- pljivanja” u sluèaju bolesti. iz zraka kojeg udišemo.21 ZNATE LI.. Bioenergetsko polje sastoji se od elektriène i mehanièke energije (frekvencija) koja dolazi iz tijela i pro- lazi kroz njega poput valova energije. sa suprotnih strana istovremeno.. U atomima naših stanica stvaramo elektromagnetske energije koje se pojaèavaju u dodiru s atmosferskim energetskim poljem. Kada postoji u tijelu.

Zaustavite to svjesno stvaranje energije i svojim umom recite energiji što da uèini dok se širi. ležeæi na boku. poput onih koji nastaju kada bacite kamen u vodu. zglobovi- ma i vezivnom tkivu ukljuèujuæi staraèki artritis. ljubièasta ili bijela). ukloni bol. naranèasta. zele- na. žuta. Bolesti uzrokovane bakterijama i virusima uspješno se lijeèe skalarnim valom. plava. Daljnjim napretkom moæi æete. bioskalar je bitan u samoozdravljenju. stvarati bioskalarnu energiju izmeðu prsa i leða te izmeðu križa i zatiljka. bit æe dovoljno 10 min- uta nekoliko puta dnevno da bi postigli izvrsne rezultate. postajete svjesni da vam se prsa pune. Tijekom vremena nauèit æete automatski stvarati bioskalarnu energiju u središnjem dijelu tijela. Mnogi su pacijenti uklonili zloæudne tumore stalnim stvaranjem skalarnog vala. obnovi tkivo. Vizualizirajte boju energije koja kroz obje ruke istovremeno ulazi u tijelo prilikom udaha. Kako bi bili sigurni da ista jaèina energije ulazi kroz obje ruke. Pored promjene naèina života. dva puta dnevno. Elektromagnetska energija se ujedinjuje unutar tijela. Svakim udahom zamislite da kroz obje ruke energija jednake frekven- cije ulazi u središte vašeg tijela. izaberite jednu od èistih primarnih ili sekundarnih boja (crvena. Frekvencije su se meðu- sobno poništile i preostala je stalna (stajaæa) bioskalarna energija. Kada postanete vještiji. To je djelovanje skalarnog vala koji odvaja stisnuto tkivo i stanice i pomaže u procesu ozdravljenja. posebno infekcije desni i dubokog zubnog mesa koje su otporne na uporabu antibiotika.22 ZNATE LI... TAI CHI S TVARANJE BIOSKALARNE ENERGIJE Lezite na pod i ravno raširite ruke s obje strane tijela. Skalarna energija ubrzava lijeèenje kod kroniènih bolova u mišiæima. Pripremila Jadranka Mladenoviæ . Kod izdaha zadržite energiju unutar vašeg tijela i samo ispustite zrak kako bi mogli ponovno udahnu- ti. Dok nastavljate bioskalarno disanje. ne zrakom veæ skalarnom energijom. Prestanite se koncentrirati na disanje i osjetit æete bioskalarnu energiju koja se širi u krugovima. eliminira bakterije ili viruse. Bioskalarni postupak treba trajati u poèetku oko 30 minuta.

Nije ni èudo što je gradski èovjek izgubio svoju osjetljivost prema bojama. stolice. urina. a boje koje ga prošaraju su industrijski proizvedene osnovne nijanse. . Na Tibetu su boje uvijek bile vezane za iscjeliteljsku tradiciju. a Ayurvedska terapija bojom primjenjuje se i danas. noktiju. Simboli boja imali su etièku i religijsku vrijed- nost. Industrijski proizvedene boje nikada neæe moæi nadomjestiti beskrajnu raznolikost boja kojima treperi priroda. Prevladava sivi ton. sluzokože. Stare civilizacije živjele su u izravnom dodiru s prirodom i mnogo su bolje razumjele boje. Kromoterapeut æe u okviru bolesti što nas muèe prouèiti i spektar specifiènih boja svake osobe. U Egiptu su bolesnici tražili spas u hramovima svjetla i boje. Pregled podrazumijeva boju bjelooènice. Samim time podrazumijeva se da se boja ne otiskuje samo na mrežnicu veæ da èini interakciju sa èovjekom kao energetskom cjelinom. Svaki èovjek je simfonija boja. Stari Sumerani lijeèili su bojama. Boje ne djeluju samo kao elektromagnetsko zraèenje veæ je njihovo specifièno djelovanje posljedica karakteristiènih vibracija. U pitanju je izgubljena veza sa dubljim znaèenjem boja koja prelazi njihovu komercijalnu i estetsku funkciju. veliko siromaštvo u pogledu boja. Sjevernoamerièkih Indijanaca.23 ENERGETSKO D JELOVANJE B OJ A TAI CHI Užurbani naèin života donio je sa sobom. izmeðu ostalih ogranièenja. Istraživanja su pokazala da: C RV E N A B O J A razdražuje i poveæava krvni tlak P L AVA B O J A umanjuje napetost Ž U TA B O J A poveæava broj crvenih krvnih zrnaca Z E L E N A B O J A djeluje umirujuæe L J U B I È A S TA B O J A djeluje analgetièno N A R A N È A S TA B O J A pomaže probavi Pokazalo se da ove boje djeluju i na ljude koji ne vide. Boje su bile znaèajne u kulturama Kine. Bojama se uglavnom manipulira radi što bolje prodaje nekog proizvoda. Asteka. Gotovo da se i ne ide toliko za bojama. Nije hendikepiran time što ne može razaznati pedeset nijansi zelene boje (kao što mogu novozelandski Maori) ili što ne može opisati bjelinu snijega na desetak naèina kao Eskimi.

On povezuje boju s oblikom i ritmom. U tu se svrhu primjenjuju jednobojne tkanine te èovjek boravi u prostoriji odreðene boje. Tako je. kromoterapeut pristupa “bojenju”. efikasnu i lako dostupnu pomoæ. Plava boja djeluje povoljno na dišni sustav. Temelji se na meditaciji koja se vježba dva puta dnevno (ujutro i naveèer). a koja se pije. Kada se ustanovi vrsta poremeæaja. uz odgovarajuæu muziku. uspostavlja energetsku vezu s osobom i šalje mu boje koje uravnotežuju poremeæeni spektar. Žuta boja djeluje kod trbušnih problema. Kromoterapeut ulazi u stanje meditacije. a žuta sa zrakastim oblicima. Poznat je tradicionalni postupak “iscjeljivanja dugom”. To je svojevremeno predlagao i Rudolf Steiner. orga- nizam se dovodi u sklad odreðenim dijetama zasnovanim na boji namirnica. Odreðene boje imaju i preventivno znaèenje. osoba zamišlja kako boja teèe prema njoj i lijeèi. Crvena boja je uèinkovita kod krvnog i limfnog sustava. . Ljubièasta boja djeluje stimulativno na pineal- nu žlijezdu. Èetvrti naèin je sve više korišten. Najpoznatiji je naèin “disan- ja boja”. Najviše se koristi sunèeva svjetlost i to tako što joj se izlaže cijeli organizam ili samo odreðeni dio. U staklenu posudu ulije se voda koja je bila izložena sunèevoj svjetlosti. na primjer. Svaki od 24 pršljena odgovara odreðenoj boji pa se uz pomoæ viska pregleda kièma kako bi se utvrdilo u okviru kojeg je dijela spektra došlo do poremeæaja.24 ENERGETSKO D JELOVANJE B OJ A TAI CHI Uz pomoæ posebnog optièkog pomagala ispituje se i ljudska aura. Drugi naèin kromoterapije koristi se vizualizacijom. pušta potrebne boje. Izgovarajuæi rijeèi namijenjene odreðenoj osobi. Treæi naèin kromoterapijskog djelovanja je projekcija na spiri- tualnoj razini. Ustanovljeno je da izmeðu boja i oblika postoji usuglašenost. oblika i ritma koji kroz odreðeni otvor programiranom jaèinom. Ustanovljeno je da kod astmatiènih napa- da dolazi do smirenja kada se sijalica zamijeni svjetlošæu plave boje. crvena u skladu s vertikalnim oblicima. Zelena boja je djelotvor- na kod emocionalnih poremeæaja. Danas kromoterapeuti koriste stroj usmjerivaè boja. Kromoterapija je sposobna da u sluèajevima stresa i napetosti pruži brzu. Osim toga.

svoju obranu. Pravo iscijeljenje moguæe je samo ako svijesno prihvatimo podruèja koja izbjegavamo. na što nas upozorava simbolièni neprijatelj protiv kojeg se usmjerava alergija te što izbjegavamo i potiskujemo jer nam ulijeva strah. Spoznat æemo da ništa što bi bilo loše ne postoji tako dugo dok mi to ne uèinimo takvim. ne branimo se od toga i ne proglašavamo ih neprijateljskima. Da bismo došli do toga moramo biti svijesni na koga smo alergièni. svoj strah i unutarnju agresiju. Obrana je suprotnost ljubavi. imamo li strah od vremenskih ogranièenja. protiv kojeg se nesvjesno borimo. u neravnoteži. Morali bismo zakljuèiti mir sa svime što u nama živi i sa svime što postoji. Moramo se zapitati. Predstavlja osjetljivost organizma prema zaraznoj tvari koja je veæ jednom bila u njemu. osjeæamo li krivicu. jesmo li nepovjerljivi prema životu i okrivljavamo li druge preuzimajuæi ulogu žrtve. To je put ljubavi. To je podsvjesna borba protiv neèega što nam ulijeva strah i ne želimo ga pustiti u svoj život. put bioenergije i samospoznaje. gomilamo li emo- cije. znanje i razumijevanje. jer ljubav uvijek predstavlja prih- vaæanje i jedinstvo. Zatim moramo svjesno promatrati to podruèje. jesmo li ogorèeni. neodluèni. a obrana protiv neprijatelja kojeg smo sami stvorili uvijek znaèi agresiju. To je tjelesna obrana protiv neke tvari koja je proglašena neprijateljem. odbijamo li razboritost. porièemo li osobnu duhovnost.25 ALTERNATIVA TAI CHI PIŠE T ODOR RUDIÆ. BIOTERAPEUT A LERGIJA Rijeè alergija dolazi od grèke rijeèi allo što znaèi drugi i ergen što znaèi djelo. . zašto ne vjerujemo sebi. Tvar koja se koristi kao simbol koji izaziva alergiju ukazuje na podruèje koje izbjegavamo.

ako curi: molimo za pomoæ (unutarnji plaè) OÈI . OSIP .mali prikriveni strahovi (èiniti od buhe slona). Tjelesna bolest ukazuje na mjesto gdje leži problem. Pomaže afirmacija VOLIM I PRIHVAÆAM SEBE.nezadovoljstvo s postignutim PLUÆA .osjeæaj da nismo dovoljno primijeæeni URTIKARIJA . Time se pokazuje nesvjesna odbrana osobito na seksualnom podruèju. ÈIREVI.26 ALTERNATIVA TAI CHI ALERGIJA NA KUÆNU PRAŠINU ukazuje nam na strah od svega što smatramo prl- javim. ako je zaèepljen: ne prepoznajemo svoju vrijednost.” kineska izreka . EKCEMI . buduæi sve vrste životinjskih dlaka simboliziraju ta podruèja. PELUDNA HUNJAVICA je alergija na cvjetni pelud koji je simbol oplodnje i razm- nožavanja. VOLJENU. PONOSNA (PONOSAN) SAM NA SEBE! “Èovjek ima godine koje ima. NOS . CIJENJENU OSOBU. AKNE. Pomaže afirmacija VIDIM SEBE KAO LIJEPU. Strah od seksualnosti obièno je jako izražen u podsvijesti. djetinjasti naèin privlaèen- ja pažnje. a èesto se prenosi na seksualno podruèje.samoprepoznavanje. Pseæa dlaka ukazuje na potiskivanje agresivnog vida seksualnosti.ljutnja zbog odgaðanja.loše mišljenje o sebi.osjeæaj skuèenosti LICE . Rijeè antibiotik se sas- toji od rijeèi anti = protiv i bios = život. ALERGIJA NA žIVOTINJSKU DLAKU je alergija na podruèju ljubavi. koje nešto ubija u nama. U SKLADU SAM SA žIVOT- NIM PROCESOM. ALERGIJA NA ANTIBIOTIKE je zdrava reakcija organizma. mekoæu i nježnost pa su problemi u tim podruèji- ma. Maèja dlaka sim- bolizira žensku seksualnost. strah od emocionalnih veza. nagona i sek- sualnosti. Pomaže afirmacija DONOSIM MIR U SVAKI KUTAK SVOG žIVOTA. Konjska dlaka simbolizira seksualni nagon te pokazuje strah i obranu od njega. To je dakle sredstvo koje je upravljeno protiv života. koje mu drugi daju i koje sam sebi daje.

sposobnosti uèenja. ne stvaraju kancerogene slobodne radikale. koji u nekim vrstama doseže èak 31%. raspoloženja. Naime. Suncokretove sjemenke su vrlo dobar izvor raznih minerala: kalcija. L ANENE SJEMENKE Lanene sjemenke razlikuju se ovisno o mjestu uzgoja. Sadrže visok pos- totak bjelanèevina. Suncokretovo sjemenje sadrži vitamin E. magnezija. Buèine sjemenke su u biljnom svijetu. S JEMENKE BUNDEVE Sjemenke bundeve odlièan su izvor primarnih bjelanèevina. Sve to zajedno s obiljem vitamina E èini suncokretovo sjemenje izvrsnom namirnicom koju bi trebalo redovito upotrebljavati. gdje su ga Indijanci koristili na mnogo razlièitih naèina još 900 godina prije Krista. banane. koji su neophodni za mnoge tjelesne funkcije poput vida. a u Indiji žuækaste. Sadrži sve esencijalne aminokiseline u znatnoj kolièi- ni. koordi- nacije. kalija i željeza. orasi. bademi. uz laneno sjeme. natrija. lan u sebi sadrži najmanje sedam puta više tih masnih kiselina nego ostale biljke kao što su soja. a sve esencijalne aminokiseline zastupljene su u odliènom omjeru... što je važno zbog mnogostruko nezasiæenih masnih kiselina koje uz vita- min E. tako su u Kanadi crne ili smeðe. kao i vitamina B kompleksa i vitam- ina A. fosfora. U prehrani je najbolje koristiti cjelovite sjemenke te ih umiješati u kruh ili kolaèe.. Upravo zbog toga je najbolje upotrebljavati korisne masnoæe izravno iz sjemenja. a bogate su mnogim vitaminima i mineralima. koji je antioksidant. .27 ZDRAVA HRANA TAI CHI S UNCOKRET Suncokret potjeèe iz Sjeverne Amerike. špinat. najbolji izvori esencijalne masne kiseline omega 3. za koju se zna da je u našem tijelu preteèa prostaglandina tipa 3. Bitno je uvrstiti lan u svakodnevnu prehranu zbog esencijalne omega 3 masne kiseline koja je rijetka u našoj hrani. cijele ili usitnjene.

pripadnika kulta. Meditacija se jednostavno sastoji u tome da budemo svoji i saznamo ponešto o tome tko smo. zagrob- na aktivnost. a ne nešto èime se bavimo. biæa s drugog plane- ta.barem tako dugo dok stojimo sakriveni u sjeni naših navi- ka. poklonika mistika ili istoènjaèkog filozofa. i da ono što se dogodi sada. Meditacija nam može pomoæi da uvidimo da ta staza koju nazivamo svojim životom ima smjer.Zinn Jon Kabat-Zinn je lijeènik. Na jed- nostavan i zdravorazumni naèin pokušava nam ukazati na put koji nas vodi do nas samih. kako je naša kultura može doživljavati.K.” “Sviæe samo onaj dan. da je uvijek neomeðena. osnivaè i ravnatelj Klinike za smanjivanje stresa pri Medicinskom Centru Univerziteta Massachusetts u Americi i predavaè na Odsjeku preventivne i bihevioristièke medicine na istom Univerzitetu.” Walden . utjeèe na ono što æe se dogoditi i u iduæem trenutku. Radi se o tome da shvatite da ste na stazi. Kazuje nam kako bi meditacija trebala biti naèin života. trenutak za trenutkom. Sam autor u uvodu knjige o meditaciji kaže: “Kada govorimo o meditaciji. sviðalo se to vama ili ne. važno je da znate da to nije neka uvrnuta. Od nje ne postajemo neka vrsta zombija.” J. U ovoj nam knjizi nudi pristup samoj biti meditacije i njenoj primjeni. stazi koja je vaš život.2 8 NAŠ IZBOR TA I C H I JON KABAT-ZINN GDJEGOD DA KRENEŠ VEÆ SI TAMO “Stalno riskiramo da nikada ne spoznamo svoju osobnost. Glavne teme njegovih istraživanja meðusobna su povezanost i djelovanje uma i tijela pri ozdravljivanju te klinièka primjena meditacije kod ljudi s kroniènim bolestima i poremeæajima povezanim sa stresom. èudaka. za kojeg smo budni. biljke. samozadovoljnog narcisoida. jedin- stvenost . ovog èasa.

Što je Tai Chi. “DIN A MI K” odjeæa za borilaèke sportove i vještine (kimona za Tai Chi. CD “Transport Chia” uèi nas osnovnim tehnikama disanja u Chi Kungu. što nam Tai Chi daje.KNJIGE VIDEO KAZETE KIMONA TAI CHI Knjiga “Èudesna energija Chi Kung” Namika Dizdareviæa uvodi nas u svijet kineskih metoda za poveæanje opæeg tjelesnog i duhovnog stanja. kako i kada ga vježbati. praktikant se uvodi u prve korake za uèenje Tai Chia te redovitim vježbanjem uspostavlja energetsku ravnotežu unutar tijela. Bavi se posebnim tehnikama disanja. CD je namijenjen samostal- nom vježbanju. Video kazeta i video CD “Dinamièki Tai Chi . “Tai Chi Chuan Boks Sjenke” Namika Dizdareviæa je knjiga o Tai Chiu i njegovom porijeklu. pitanja su kojima se bavi ova knjiga uz objašnjenje 24 položaja kratke Yang forme. CD-e i opremu možete naruèiti u Tai Chi klubu “Rijeka” Podpinjol bb ili na telefon 051/33 09 03. CD “Osam Brokata” prikazuje drevnu vježbu kineskih majstora koja je nastala u tradiciji Chi Kunga prije nekoliko tisuæa godina te je jedna od najstarijih i najcijenjenijih vježbi na svijetu. Knjige. karate i karate aerobic) izraðena od najboljih pamuènih materijala i modernog dizajna. Glazbeni CD “Kineska glazba za vježbanje Tai Chia” opušta nas uz 16 posebno odabranih melodija koje upotpunjuju iskustvo meditacije u pokretu. masažom te vježbama za buðenje vitalnosti tijela.Kratka Yang Forma” kroz 3 tematske cjeline upoznaje nas s iskustvima vježbanja u Kini te obraðuje 24 položaja kratke forme s moguænošæu samostalnog uvježbavanja. . a kroz dvije serije vježbi.

hr M TAI CHI KLUB R I J E K A K A R ATE KLUB D E L T A L A K TAI CHI POÈETNI TEÈAJ A TAI CHI NAPREDNI TEÈAJ TAI CHI VIŠI I VISOKI TEÈAJ UECHI RYU KARATE SPORTSKI KARATE KARATE ŠKOLA KARATE AEROBIC KOBUDO tai chi chuangkarategkobudogkarate-aerobic . tel.SPORTSKI CENTAR Podpinjol bb. w w w.dinamik. 33 09 03.