You are on page 1of 6

1

EXAMPLE PROBLEM

1. İncongruent eriyen AB bileşiğine sahip A-B-C üçlü sistemi, pirimer faz bölgeleri ile birlikte, altta
görüldüğü gibi, bir kenarı 120 mm olan bileşim üçgeninde verilmiştir. Tüm sınır çizgileri üzerindeki
oklar sıcaklığın düşüş yönünü göstermektedir. E ve P noktaları sırasıyla üçlü ötektik ve peritektik
noktalarıdır. Bu bileşim üçgeninde bileşimleri X, Y ve Z ile belirli üç alaşım veriliyor.

a. X, Y ve Z alaşımlarının katılaşma yollarını ve bu yollar boyunca meydana gelen kristal oluşumlarını
ve hangi değişmez noktalarda katılaşmanın tamamlanacağını ayrı ayrı açıklayın. (10)
b. X, Y ve Z alaşımları en son hangi noktada ve hangi reaksiyonla katılaşır? Bu reaksiyonları ve
reaksiyona giren ve reaksiyondan çıkan fazların yüzdelerini hesaplayınız. (10)
c. Katılaşma bittiğinde X, Y ve Z alaşım sistemlerinde mevcut kristalleri ve bunların yüzde miktarlarını
hesaplayınız. (10)
d. Her alaşımın katılaşması sonunda alaşımlarda mevcut kristallerdeki toplam A, B ve C yüzdelerinin
orijinal X, Y ve Z alaşımlarındaki A, B ve C yüzdelerine eşit olduğunu gösteriniz. (10)

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .