You are on page 1of 1

Örebro kommun SCHEMA Läsåret 2017-2018

Örebro kommun

Utskriftsdatum: 2017-08-31
Klass: 2C Ansvarig lärare: Helmina Pallhed, Martin Karlsson, Emma Liljeg

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
08:00 08:00
08:10 08:10 08:10 08:10
Ombyte id MALOV22,EMLIL24
08:10
Resurs 2C MALOV22
SV HEHAL27,MAKAR88,
20 EMLIL24 08:20 08:20 08:20 08:20 20
08:30 SV HEHAL27,
08:30
40
SO MAKAR88, MAKAR88 SV HEHAL27, IDH THLAG22 BLEHAR24
L Bibliotek
HEHAL27
40
09:00 EMLIL24, 09:05 MAKAR88, 09:00 09:00
Ombyte id MALOV22,EMLIL24
09:00
09:10 09:10 09:10
20 MALOV22 EMLIL24 09:15 09:15
20
09:35 09:35 MU
Spec SV HEHAL27
40 BL MAKAR88,MALOV22

KRSJO24 HEHAL27 09:45 09:40 09:40 40
09:45 09:45 09:45 Rast 09:45 09:45

10:00 Rast 10:00
Rast
10:00 Rast Rast 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
20 20
MA HEHAL27, MA HEHAL27,
40 SO MAKAR88, MA HEHAL27, 40
MAKAR88, MAKAR88, MA HEHAL27
EMLIL24 MAKAR88
11:00 EMLIL24 EMLIL24 11:00
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
20 Lunch HEHAL27,MAKAR88 Lunch HEHAL27, Lunch HEHAL27, Lunch HEHAL27, 20
11:30 11:30 MAKAR88 MAKAR88 MAKAR88 Lunch HEHAL27
Lunch MAKAR88

40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 40
Rast
12:00 Rast Rast 12:00
Ombyte id
12:00
MALOV22,EMLIL24
Rast Rast 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:20 12:15 12:15 12:15 12:15
20 20
SV
NO MAANDI22 Spec 12:35
40 12:45
MAKAR88,
12:45 EMLIL24 HEHAL27 EV HEHAL27 40
IDH THLAG22
13:00
NO
13:00 SV HEHAL27, 13:00 13:00
20 MAANDI22,
13:15
Ombyte id
EMLIL24
13:20 13:15 EMLIL24 20
13:30 13:30 Spec
40 MAKAR88 EN MAANDI22,
EMLIL24 HEHAL27 40
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
20 20
40 40
15:00 15:00
20 20
40 40
16:00 16:00
20 20
40 40

Block 1
N O HEHAL27