You are on page 1of 3

ISPITNA PITANJA ZA PRAKTIČNI 2.

Boraks u obliku rastvora za ispiranje usta kod
DEO ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE stomatitisa ili soor-a
3. Borna kiselina u obliku rastvora za ispiranje
SA TOKSIKOLOGIJOM ZA usne šupljine
STUDENTE STOMATOLOGIJE 4. Cink oksid u obliku praška za posipanje
5. Dezinfekcija zuba pre otvaranja pulpe
6. Dezinfekcija usta posle ekstrakcije zuba
0. STOMATOLOŠKI I GALENSKI PREPARATI 7. Jodoform Chlumsky
(tekstualni deo) 8. Kombinacija cink oksida i eugenola kao pasta
0. Fluor za indirektno prekrivanje pulpe
1. Minerali, vitamini i hormoni značajni za 9. Kombinovana pasta cink oksida i timola
tvrda zubna tkiva 10. Kombinovani analgetički prašak
2. Sredstva za identifikaciju i uklanjanje plaka 11. Lek za tuširanje erozije u ustima
3. Odontoantiseptici 12. Lečenje «foetor ex ore»
4. Sredstva za devitalizaciju i mumifikaciju 13. Lokalna profilaksa zubnog karijesa
pulpe 14. Hidrogen pasta za izbeljivanja zuba
5. Sredstva za prekrivanje pulpe 15. Hloramin u obliku rastvora kao oralni
6. Sredstva za privremeno zatvaranje kanala antiseptik
korena zuba 16. Metilensko plavo u obliku rastvora za
7. Sredstva za definitivno punjenje kanala premazivanje obolelih mesta u usnoj šupljini
korena zuba 17. Mlečna kiselina za izbeljivanje zuba
8. Lečenje dentogenih infekcija 18. Mumifikaciona pasta prema Gysi-u
9. Sredstva za izbeljivanje zuba 19. Rebel-ova pasta
10. Sredstva za nagrizanje gleđi i dentina 20. Solutio Chlumsky
11. Lekovi za lečenje oboljenja mekih tkiva 21. Sredstvo za infiltracionu anesteziju
usne duplje 22. Sredstvo za mumifikaciju pulpe
12. Oralni antiseptici 23. Vodonikov peroksid u obliku paste
13. Oralni antiflogistici 24. Čaj od žalfije
14. Oralni analgetici 25. Čaj za ispiranje usta
15. Lekovi za epitelizaciju sluznice 26. Vodeni rastvor joda za dezinfekciju kaviteta
16. Manifestacije endokrinih poremećaja na zuba
oralnoj sluznici 27. Ulje od karanfilića u obliku paste
17. Lečenje specifičnih infekcija oralne sluznice
18. Upotreba antibiotika u profilaktičke svrhe 2. PREMA INDIKACIJAMA
19. Zaštićena i nezaštićena (INN) imena lekova (recept)
20. Magistralni lekovi 1. Lek za anginu pektoris – akutni napad
21. Oficinalni lekovi 2. Lek za anginu pektoris – profilaksa
22. Gotovi lekovi 3. Lek za bronhijalnu astmu – akutni napad
23. Recept i delovi recepta 4. Lek za bronhijalnu astmu – profilaksa
24. Tablete i vrste tableta 5. Lek za depresiju
25. Kapsule 6. Lek za dijabetes – insulin zavisni
26. Praškovi 7. Lek za dijabetes – insulin nezavisni
27. Lekoviti rastvori, suspenzije, emulzije 8. Lek za gonoreju
28. Kapi 9. Lek za herpes simplex infekciju
29. Injekcije 10. Lek za hipertenziju
30. Intravenske infuzije 11. Lek za hipertireozu
31. Preparati za inhalaciju 12. Lek za hipohromnu anemiju
32. Transdermalni flasteri 13. Lek za hormonsku supstitucionu terapiju
33. Lekovite masti 14. Lek za eradikaciju Helicobacter pylori
34. Paste, kreme, gelovi 15. Lek za monilijazu
35. Supozitorije 16. Lek za nesanicu
36. Klizme 17. Lek za pernicioznu anemiju
37. Vodeni ekstrakti 18. Lek za pneumoniju
38. Čajevi 19. Lek za rahitis
39. Serumi i vakcine 20. Lek za shizofreniju
40. Drugi materijal (papirni šiljci, gutaperka 21. Lek za sinuzitis
šiljci, impregnirani konac, vlakna za lokalno 22. Lek za tonzilitis
oslobađanje lekova) 23. Lek za ulkusnu bolest
24. Lek za urtikariju
1. MAGISTRALNI PREPARATI 25. Terapija anafilatičkog šoka
(recept)
1. AgNO3 u obliku rastvora za smanjenje 3. PREMA FARMAKOLOŠKIM GRUPAMA
osetljivosti zuba (recept)

diazepam 9. acetilsalicilna kiselina 64. meropenem receptora 47. benzilpenicilin 4. Tiazidni diuretik 60. vitamin K 5. insulin dugog delovanja 27. Beta blokator 30. gliceriltrinitrat 19. vitamin B12 3. Diuretik Henleove petlje 36. atenolol 2. Selektivni agonist beta2-adrenoreceptora 56. diklofenak 10. Dezinficijentno sredstvo 35. metoprolol 40. Inhibitor protonske pumpe 42. gvožđe za oralnu primenu 21. vitamin A + D 2. Bronhodilatator 31. izosorb mononitrat 29. Aminoglikozidni antibiotik 11. Analgetik 12. Antibiotik za lokalnu primenu 16. nistatin 43. Antiepileptik 22. furosemid 17. Fluorohinolon 39. folna kiselina 16. Antihistaminik H2 24. gentamicin 18. Selektivni blokator beta adrenergičkog 57. Oralni antidijabetik 49. kaptopril 32. kalciferol 30. vitamin D 4. Nesteroidni antiinflamatorni lek 48. verapamil 1. Ringer-ov rastvor 49. Antidot kod trovanja opijatima 19. aminofilin 67. 1. Tetraciklin 59. Oralni antikoagulans 50. Antidot kod trovanja metalima 20. Preparat tireoideje u terapiji hipotireoze 55. benzilpenicilin+prokain penicilin 5. eritromicin 13. morfin 41. ibuprofen 24. paracetamol 45. karbamazepin 33. aciklovir 65. ACE inhibitor 9. izoniazid 28. sulfadiazin srebro 50. Alfa 1 selektivni blokator 10. sulfasalazin 61. glukoza rastvor za infuziju 20. ranitidin 48. Oralni kontraceptiv 51. Diuretička kombinacija koja čuva kalijum 38. Antacidno sredstvo 14. levotiroksin 37. Antimikotik 25. karvedilol 34. heparin 22. hloramfenikol za lokalnu primenu 23. nifedipin 42. Polusintetski penicilin 54. Dekongestiv – nazalni 34. insulin srednje dugog delovanja 26. amlodipin Odgovara se pismeno (4 recepata + 1 pitanje 8. Antidepresiv – SSRI 17. Diuretik koji štedi kalijum 37. cefaleksin 6. fenoksimetilpenicilin 15. Anksiolitik 13. amoksicilin+klavulanska kiselina Način polaganja praktičnog ispita: 7. fenobarbiton 14. metadon 39. Benzodiazepin kao anksiolitik 28. antitetanusni serum stomatološki ili galenski preparati) . lidokain 38. Antipsihotik 27. adrenalin 66. Antidot kod trovanja preparatima gvožđa 21. PREMA INN-u 62. Cefalosporin za oralnu primenu 32. prednizon 47. Antagonist kalcijuma 15. ciprofloksacin 8. Antihistaminik H1 23. Kortikosteroid za inhalaciju 44. Kombinovani antihipertenziv 43. doksiciklin 11. Benzodiazepin kao hipnotik 29. ceftriakson 7. atropin kapi 3. Neselektivni blokator beta adrenergičkog 46. valproat natrijum (recept) 63. rifampicin receptora 58. enalapril 12. Glukokortikoid 41. kotrimoksazol 36. amoksicilin 6. Antipiretik 26. omeprazol 44. Penicilin otporan na penicilinazu 52. Makrolidni antibiotik 45. kalcitonin 31. Cefalosporin za parenteralnu primenu 33. propranolol 46. tramadol 4. insulin brzodelujući 25. klindamicin 35. Fungicid 40. Penicilin za oralnu primenu 53. Antidot kod trovanja benzodiazepinima 18.

.Institut za farmakologiju sa toksikologijom Kosovska Mitrovica. 2009.