You are on page 1of 2

Dictionar de termeni pedagogici

1.Curriculum = in sens foarte larg, proiect educativ care defineste scopurile si
obiectivele unei actiuni educative, caile, mijloacele si activitatile utilizate pentru
realizarea finalitatilor, metodele si instrumentele de evaluare.

2.Didactica = stiinta sau teoria predarii ( de catre profesor) si invatarii ( de catre elev) in
toate formele si pe toate nivelurile invatamantului; teoria generala a instruirii; teoria
conducerii procesului de predare si de invatare.

3.Deprindere = capacitate de a aplica rapid, operativ, cu randament sporit o serie de
operatii. Este priceperea transformata in act reflex, automatizarea operatiilor ( executie cu
usurinta, dexteritate, ca urmare a repetarii, a exercitiului).

4.Documente curriculare = acele documente care planifica si performeaza activitatile
de formare ( plan de invatamant, programa analitica, manuale, ghiduri metodologice,
culegeri etc.)

5.Educatie = activitate sociala complexa care se realizeaza prin actiuni exercitate
constient, sistematic si organizat de catre un subiect – individual sau colectiv actionand
asupra unui obiect – individual sau colectiv in vederea transformarii acestuia din urma
intr-o personalitate activa si creatoare, corespunzatoare conditiilor istorico-sociale
prezente si de perspectiva si cu potentialul sau biopsihoindvidual.

6.Grup (scolar) = pluralitate dinamica de persoane intre care exista mai multe tipuri de
relatii, cu influente multiple asupra membrilor sai (K.Lewin) si in cadrul caruia fiecare
persoana are un anumit status, adica o anumita pozitie reala, de valorizare sau de
devalorizare. Grupul scolar are anumite particularitati de varsta, viteza de reactie,
capacitate de intelegere, nive de cunoastere etc.

7.Interdisciplinaritate = un anumit grad de integrare intre diferite domenii ale
cunoasterii si intre diferite abordari, precum si utilizarea unui limbaj comun, permitand
schimbari de ordin conceptual si metodologic; relatii ce se stabilesc intre doua sau mai
multe discipline din aceeasi arie curriculara sau la acelasi nivel de invatamant.

8.Lectie = cel mai utilizat mod de organizare a instruirii. Tipurile si variantele ei
structural-functionale sunt determinate de obiective, continuturi (cognitive, afectiv-
volitionale, psihomotrice, trasaturi de personalitate si caracter etc.). Momentele/etapele
lectiei nu sunt stabilite printr-o norma didactica, nu sunt parcurse intr-o ordine anume, dar
sunt specifice pentru fiecare tip de lectie.

9.Manual = cel mai important instrument de lucru pentru elevi, urmand indeaproape
programa analitica, detaliind in limbaj adecvat tot ceea ce este necesar pentru ca elevii sa

fiind evidentiat prin estimarea raportului dintre rezultatul didactic ideal si necesar.Orar scolar = particularizari ale planurilor cadru pentru o anumita clasa. niveluri ( prescolar. 10. bazata pe un ansamblu de rezultate. 15. primar. caracteristicile clasei de elevi etc) elementelor programei cu timpul optim pentru parcurgerea acestora pe parcursul unui semestru al unui an scolar. longitudinala. MUSCU MARIA PAULA .Planificare calendaristica = document managerial ( al profesorului ca manager al clasei) alcatuit de cadrul didactic ce urmareste corelarea (in functie de specificul continuturilor. in functie de optiunea exprimata pentru completarea trunchiului comun cu diferite tipuri de curriculum la decizia scolii. proiectata intr-o secventa de timp mai lunga. Este organizat pe trepte. Se relationeaza astfel disciplinele obligatorii si cele optionale astfel incat sa se incadreze in numarul de ore prevazut de planul de invatamant. profesional si tehnic. postuniversitar). ca s-a produs o schimbare in sistemul personalitatii lui la sfarsitul perioadei cand a fost angajat intr-o situatie de predare-invatare. care ofera posibilitatea de a se emite o judecata de valoare. secundar. superior.Performanta = expresia nivelului de realizare a unei sarcini de invatare. proiectat in documentele scolare. traditiile culturale ale fiecarei tari. prin operationalizare trebuie specificat acel indicator pe baza caruia se poate constata si aprecia ca elevul a realizat un anumit progres.poata atinge obiectivele pedagogice stabilite prin programa scolara in conditiile definite prin principii pedagogice generale si specifice. cicluri.Sistem de invatamant = organizare a invatamantului in functie de dezvoltarea economico-sociala. 11. si rezultatul didactic obtinut in practica. 13. Fiind dat un continut al invatarii. 12.Portofoliu (didactic) = metoda de evaluare complexa.Randament scolar = modalitate in care se reflecta eficienta programului de predare-invatare la un moment dat sau la sfarsitul perioadei de scolarizare. 14.