You are on page 1of 4

Proiectul de lungă durată la educația plastică / 2016-2017 / CLASA a V-a

SC N Tema Manual Subiectul/ Repere de evaluare curentă și sumativă Nr. Data
ore
d/o Pag.
DOMENIUL: Exprimarea artistico-plastică
I.Unitatea de învățare: Materiale, instrumente și tehnici de arta
Standardul 1. Demonstrează cunoştinţe şi abilităţi de lucru cu materiale, instrumente şi tehnici de artă şi le utilizează ca mijloace de comunicare vizuală în redarea unor idei, emoţii,
stări sau mesaje pentru un public divers.
Standardul 2. Aplicarea tehnicilor mixte în realizarea imaginilor bidimensionale şi tridimensionale.
Standardul 4. Selectarea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor de artă necesare în realizarea unor lucrări plastice picturale, grafice, sculpturale sau decorative.
Standardul 5. Demonstrarea atitudinii estetice în procesul reprezentării structurilor din natură şi fenomenelor naturale.
Standardul 6. Folosirea tehnologiilor curente la realizarea unei idei sau proiect artistic.
Standardul 8. Utilizarea creativă a mijloacelor artistico-plastice în exprimarea ideilor, emoţiilor şi experienţelor personale.
Standardul 10. Identiicarea şi descrierea scopurilor pe care şi le pun artiştii plastici în processul creării operelor de artă.
Competenţa specifică: Reprezentarea plastică a structurilor şi Indicatori: Selecteazeă materiale, instrumente și tehnici de artă necesare pentru realizarea unui proiect artistic.
fenomenelor naturii în diverse materiale şi tehnici de artă.
1.1.Să utilizeze materialele, tehnicile şi 1. Tehnica securitatii. Reguli de comportare si protectie in timpul 1
instrumentele de lucru adecvate lucrului.
contextului plastic.
3.1 Să reprezinte individual-creativ 2. Materiale si instrumente. Pag. 6/9 Particularitatile si proprietatile 1
structuri ale naturii. instrumentelor si materialelor de arta.
1.2. Să exprime plastic propriile idei şi Termeni de atelier.
sentimente în materiale şi tehnici 3. Tehnici ale graficii. Pag. Desen ,,Prima zi la liceu,, 1
specifice graficii, picturii şi sculpturii. 10/11
5.1. Să identifice ramurile şi 4. Desenul in creion Pag. Realizarea unui peisaj 1
genurile artelor plastice; simplu. 10/11  Modalitati de hasurare
5.3. Să utilizeze în comunicare termeni Desenul in creioane
specifici artelor plastice; colorate
5. Realizarea desenului pe  Exersarea desenarii pe etape a unui 1
etape. animal, pasari.
 Desen ,,Prietenul meu,,
6. Colaj. Pag. Aplicarea diverselor materiale ”Castelul din 1
18/19 vis”.
7. Modelarea din Pag. ”Coșul cu daruri ale naturii” 1
plastilină. 20/21

aplicarea culorii prin 1 Proiect de creație diverse tehnici. Evaluare sumativă: Pag. 7.1. Aplicarea culorii cu hîrtie 1 mototolită sau monotipia. .Să identifice elemente de limbaj 9. Nonculorile.Expresivitate plastică. realizate cu pensula. Pag. 33 Tehnici de lucru. Linia. Să obţină expresivităţi plastice -29 Flori decorative.2. Biblioteca artei plastice. Expresivitatea ei. De elaborat o 1 artelor plastice. 32 Lucrare de creație „Paleta sentimentelor ” 1 sau ”Tristețe”. 38 Eseu ”Monumentul statuar al lui Ștefan Plămădeală. 12. fig. 28 /29 legume”. Pag. Forme plane și spațiale. Pag. Lucrare practică. Pata de culoare. elaborat dicţionarul de termeni specifici artei plastice la tema ”Ramuri și genuri ale artelor plastice”. Creația lui A. 1 2. 14. 28 Exercițiu-joc/ linia de duct continuu. Punctul plastic. Pag. Brâncuși” sau De lui C. Hulubi. artă 27/65 diverse culori. cel Mare” din or. Pag. Creația 22/23 carte ”Creația lui C.Unitatea de învățare: Mijloace artistico-plastice 2. Natură statică „Fructe şi 1 plastic . Chișinău. Prezentarea lucrării Culorile – despre ce ne  Tehnici de pictură vorbesc ele? utilizate. pictură. utilizînd creativ elementele de limbaj 11. Exercițiu practic. 13.Perceperea artistică a operelor de Culori și nuanțe calde şi artă plastică din cultura naţională şi reci. Forme spațiale. Pag. Brâncuși. coroana se îndeplenește cu puncte de plastice: grafică.  Originalitatea  Conținut II. 10. Pag. Origami. 34 Lucrare de creație. 1 35/36 16. Lucrare de creație ”Stejarul lui Ștefan cel 1 plastic în natură şi în diverse contexte 26 / Mare”. universală. 5. Ramuri și genuri ale Pag.  Compoziție 15. 8. sculptură. decorativă.1.

animale. 19.1Să realizeze compoziţii plastice 24. 64-65 copacilor”. Pag. III. evidenţiind unele particularităţi de Pix sau creion simplu. 22.3Să manifeste atitudine individual. Compoziția abstractă.60 Creația lui I. subiectelor plastice şi proiectelor artistice. inspiraţie. 78 Portret din profil.3Să manifeste atitudine individual. 66 Exercițiu practic:”Animalul preferat”.Planșa 2. Demonstrarea atitudinii estetice în procesul reprezentării structurilor din natură şi fenomenelor naturale. Planșa 6. de limbaj plastic în redarea diverselor 20. Natura ca mijloc de Pag. Vieru. Compoziția realistă. Standardul 6. Să reprezinte structuri din natură inspiraţie . compoziţiei: exemple.2 Să utilizeze creativ elementele inspiraţie. Porteret din față. Exercițiu practic: „Lumea miraculoasă a 1 3. 1 abstracte. Comunică idei și mesaje într-o varietate de forme plastice.2Să aplice procedee artistice în 26. 18. Natura ca mijloc de Pag.Planșa 4. Transformarea 1 realizarea unor idei proprii.vegetaţie. Construirea Transformarea prizmei în obiecte. vegetale și ale omului. Pag. Unitatea de învățare: Structuri și fenomene ale naturii Standardul 5. Natura ca mijloc de Pag.1.9 1 creativă în reprezentarea plastică a 76-77 lumii animale. compoziţiilor plastice. Desenul a 1 organizarea suprafeţelor plastice. Pag. artistice în realizarea cilindrului în obiecte. Creația lui A. 1 3.păsări. 21.4Să aplice ritmul plastic în 27. formă şi textură. Portretul. Planșa 6. 39 Schițe la tema: Personaje din mitologia 1 Dubinovschi. 37 Exercițiu plastic ”Omagiu pictural”. românească. Pag.4 Să demonstreze interes pentru 23. Folosirea tehnologiilor curente la realizarea unei idei sau proiect artistic. Creația lui L.13 1 3. 17. creativă în tratarea subiectelor – construirea. 2-3 exemple. Desenul a 2-3 4. Pag. Competenţa specifică: Crearea compoziţiilor plastice Indicatori de competenţă: Îmbină într-o lucrare diverse mijloace de expresie pentru a obține rezultatul în diverse tehnici şi materiale de artă. în imagini” sau ”Pasărea măiastră” 3. Unitatea de învățare: Compoziția plastică STANDARDUL DE EFICIENŢĂ: Utilizează creativ limbajul plastic ca mijloc de realizare a ideilor. 1 racordate la cerinţele artei realiste şi 25. Analiza planșelor. Sîrbu 4. scontat. 1 studierea şi reprezentarea plastică a fenomenelor naturii. . Mijloace şi procedee Construirea ovalului. Figura umană. Corpuri geometrice. Pag. 4. 67 Exercițiu practic:”Viaţa celor ce nu cuvîntă 1 stări ale naturii. 4. 40 Exercițiu plastic.

portofoliilor. specifici artelor plastice. idee.2.4. Compararea şi deosebirea caracteristicilor distinctive ale operelor de artă plastică din diferite perioade istorice şi culturale.Construcția formelor Pag.  Utilizează corect terminologia. 31. Analiza Pag. Clarobscurul. 33.”Covorul” 1 înconjurător. artă din lume. Standardul 9. 1 artă plastică din cultura naţională şi operei de artă. obiecte de artă şi opere de artă diverse ca stil. 28. Evaluare sumativă: Prezentarea publică a portofoliilor 1 procesul perceperii operelor de artă Evaluarea plastică. 1 29. la alegere. Ritmul în artă şi mediul Pag. Opera de artă. pentru a descoperi şi înţelege multiple dimensiuni ale lumii artistice şi experienţei umane.Lucrul practic Evaluare sumativă .Să manifeste atitudine şi emoţii în 34. Să utilizeze în comunicare termeni  Răspuns la subiect. Standardul 7. 52 Joc de fond. 5. Semestrul I Semestrul II Evaluare curentă. Reprezentarea clarobscurului pe obiecte. Unitatea de învățare: Inițiere în istoria artelor DOMENIUL: Perceperea artistică a operelor de artă plastică STANDARDUL 3: Receptează imagini.Perceperea artistică a operelor de 32. Prezentare 5. 69 30 Evaluare sumativă: Aplicarea expresivă a limbajului plastic Lucrare de creaţie de în lucrarea ”La bucătărie” sau ”Micul totalizare.3. Extragerea elementelor de expresie plastic universală.Să explice deosebirea dintre muzeu. manieră de reprezentare din diferite perioade istorice. Crearea unei lucrări plastice care încorporează elemente caracteristice culturii naţionale şi ale unei culturi diferită de a lor. dejun”. Cele mai mari muzee de ” Maeştri şi capodopere” Discuţia / 1 galerie de artă şi atelier de creaţie. 5. 5.1. Utilizarea terminologiei specifice artelor plastice şi istoriei artelor în procesul analizei operelor de artă din diverse culturi.68/ Exercițiu practic: ”Cană” 1 create de om. 24 Rafael ”Madona Sextină”. dintr-o opera de artă.