You are on page 1of 3

Eclipse de soare și de lună

Cum se produc eclipsele?
Eclipsele au fascinat din totdeauna, atât prin spectaculozitatea lor
cât şi prin misterul pe care-l degajă. Este evident că din punct de
vedere astronomic şi matematic o eclipsă nu reprezintă ceva special
- este doar interesantă -, însă din punct de vedere astrologic
reprezintă un moment important, pe baza ei făcându-se previziuni
pe termen lung.
Explicarea eclipselor este extrem de simplă! Pământul şi Luna sunt
corpuri opace care, luminate de Soare, au fiecare o umbră şi
anume: un con de umbră în care nu va pătrunde deloc lumina
Soarelui şi un con de penumbră în care va pătrunde lumina Soarelui
doar parţial.
Se poate ca Luna, în mişcarea ei în jurul Pământului, să intre în
conul de penumbră al acestuia şi astfel se va produce o eclipsă de
Lună. Dacă Luna se va găsi între Soare şi Pământ şi conul său de
umbră va atinge planeta noastră, va avea loc o eclipsă totală de
Soare, Soarele fiind în întregime ascuns de discul Lunii. Dacă Luna
este prea departe de Pământ şi suprafaţa terestră se află dincolo de
vârful conului de penumbră, discul Lunii nu va acoperi Soarele în
întregime şi va rămâne un inel luminos din astrul zilei: eclipsa va fi
inelară. Pentru locurile de pe Pământ aflate în conul de penumbră al
Lunii va avea loc o eclipsă parţială de Soare şi Soarele va fi acoperit
doar în parte de discul Lunii.

în fiecare lună ar avea loc câte o eclipsă de Soare şi una de Lună. iar eclipsele de Lună la fazele de Lună Plină. Eclipsele de Lună se produc într-un mod mai simplu. de aceea eclipsele de Lună pot fi văzute de pe mai mult de jumătatea Pământului. care reprezintă intersecţia drumurilor circulare urmate de ele pe sfera cerească.Eclipsele de Soare au loc la fazele de Lună Nouă.62 de zile.5 zile (18 ani. Astfel dacă Soarele şi Luna se întâlnesc o dată în punctul nodal. 11 zile şi 3 ore). avem eclipsă de Lună. în cazul maximului . însă datorită orbitelor Pământului şi Lunii. discul lunar apare uneori mai mic”.cinci sunt de Soare şi două de Lună sau patru de Soare şi trei de Lună. Luna nu este un corp luminos.5306 zile. Deci eclipsele de Soare sunt mai numeroase decât cele de Lună. numită “Saros”. Astfel. acest lucru se repetă după 6585. Perioada unei revoluţii complete a Soarelui (intervalul dintre 2 treceri consecutive în dreptul unui Nod) este de 346. Printr-o ciudată coincidenţă cosmogonică “diametrele aparente ale Soarelui şi Lunii sunt aproape la fel de mari. Dacă planul orbitei descrise de Lună în jurul Pământului ar coincide cu planul orbitei descrise de Pământ în jurul Soarelui (ecliptica). a fost constatată pentru prima dată abia în secolul al XVII-lea de către astronomul englez Edmund Halley. De câte ori Luna intră în conul de umbră al Pământului. o eclipsă se poate produce numai atunci când cele două planete trec simultan printr-un punct nodal – Nodurile lunare -. În schimb o eclipsă de Soare se poate vedea . Numărul maxim de eclipse dintr-un an este 7 iar cel minimum este de patru. Această periodicitate a eclipselor. pe când pentru Lună este de 29. Ea se vede din orice punct al Pământului.

atunci când Luna intră în întregime în conul de umbră al Pământului sau parţiale. .doar din regiunile pe care cade umbra Lunii. atunci când numai o parte din ea intră în acest con. Şi eclipsele de Lună pot fi totale.