You are on page 1of 81

EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat

Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület

Munkaerő-piaci ismeretek
Kézikönyv

Kádár Erika - Dr. Kovács András - Tóth Ibolya

Szerkesztette:
Balogh Zsuzsanna

Debrecen

2008.

1

EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat
Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület

A foglalkozás módszere

A tananyag célja, hogy gyakorlati ismeretekkel segítse azokat a fiatalokat, akik a
szakma megszerzése után nem tanulnak tovább, hanem a munka világában
szeretnék magukat kipróbálni.

A tananyagnak nem célja a pályaorientáció, mivel a fiatalok a szakma
megszerzése előtt állnak, megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a választott
pályájukkal kapcsolatban, ismerik a helyi és a környékbeli foglalkoztatókat,
kisebb-nagyobb szakmai gyakorlatot töltöttek el ezeken a helyeken, vagy
üzemlátogatáson vettek részt.
Ha mégsem elégséges a fiatalok pályaismerete, érdemes személyesen vagy
interneten felkeresni a környező cégeket, meghívni képviselőiket, mondják el
milyen elvárásaik vannak az alkalmazni kívánt munkaerővel kapcsolatban,
milyen munkakörök vannak a cégnél, milyen a munkarend, fizetés stb.
Lehetőséget kell hagyni a fiataloknak a kérdéseik feltevésére. Meghívható az
előző években az iskolában végzett fiatal, aki az érintett szakmában helyezkedett
el, illetve olyan is, aki másik pályát választott.
A területileg illetékes Regionális Munkaügyi Központ Foglalkozási Információs
Tanácsadó (FIT) irodája is sokat segíthet abban, hogy akár csoportban is fogadja
a fiatalokat, és pályaválasztással, pályakorrekcióval, álláskereséssel
kapcsolatban nyújtson tanácsokat, hasznos információkat.

A tananyag hat témakört ölel fel, melyet többféleképpen lehet feldolgozni, az
idő, az érdeklődés és az előzetes tudásszint figyelembevételével. Ajánlott az öt
napos, napi 6 órát kitöltő tréningforma, az iskolarendszerű oktatásban az
epochális rendszerben vagy projektmódszerrel történő anyagfeldolgozás.
Amennyiben a tréninget választjuk, a napi kezdés előtt érdemes apróbb
ráhangoló feladatokkal kezdeni, (pl. mondatbefejezés: idefelé azon
gondolkodtam, hogy…), valamint zárásként minden csoporttag elmondhatja, mi
tetszett aznap a legjobban, mi volt újdonság stb. A foglalkozás eredményességét
növeli, ha a fiataloknak lehetőségük van az aktív álláskeresés időszakában
személyesen vagy telefonon megosztani tapasztalataikat csoporttársaikkal,
illetve további segítséget kérhetnek a foglalkozást vezetőtől.

A foglalkozás kiscsoportos jellegű (12-15 fő), épít a résztvevők önkéntességére,
előzetes ismereteire, az egymástól való tanulásra, valamint az aktív részvételre.
A foglalkozásvezetőnek ügyelnie kell arra, hogy verbálisan és nonverbálisan
pozitív megerősítést nyújtson, mindenkire egyénre szabott figyelem jusson, a
vélemények meghallgatásra találjanak, nyílt, elfogadó bizalmi légkör alakuljon
ki. Fontos tudatosítani a résztvevőkben, hogy itt nincs jó vagy rossz válasz,
nincsenek osztályzatok. Az ilyen csoporthelyzet növeli a fiatalok önbizalmát,

2

EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat
Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület
önismeretét, fejleszti a kulcsképességeiket, a konkrét ismeretek birtokában
céltudatossá, bátrabbá válnak.
A csoportvezetőtől nagyfokú koncentrációt igényel a foglalkozások vezetése,
mert a pozitív légkör megteremtésén és megtartásán kívül figyelnie kell az
elhangzott információk megjegyzésére, valamint a feladatok végrehajtására és
arra is, hogy minden csoporttag elmondhassa saját véleményét. Az
álláskeresőkkel végzett gyakorlatban nem ritka ezért a kettős csoportvezetés.
A rövid instrukciójú, értelmező elméleti ismertető után a fiataloknak lehetősége
nyílik a gyakorlatokon keresztül elsajátítani az álláskeresési technikákat. Az
egyes feladatokat úgy érdemes végrehajtani, hogy minden információt
csomagolópapírra vagy flip-chart papírra írunk. Miután egy feladat lezárul, a
papír felkerül a falra, hogy bármikor vissza lehessen rá utalni. Amennyiben
lehetséges, ezeket a papírokat a foglalkozás végéig fent kell tartani.
A csoport tagjait az motiválja a legjobban, ha személyes sikerekről
számolhatnak be az álláskeresés terén. Figyelmet kell fordítani arra, hogy a
fiatalok beszámoljanak az alkalmazott álláskeresési technikák kimeneteléről.
Ilyenkor módunk van a helyesen alkalmazott technikák kiemelésére, a pozitív
megerősítésre. A csoportvezető számára ez a következő csoportoknál már
hivatkozási alappá válik.
A képzés tematikájának befejezése után olyan „portfolió” áll össze, mellyel a
fiatal biztos háttérrel, gyakorlati tudással felvértezve indulhat a munkaerőpiacra.
A tananyagot a könnyebb feldolgozhatóság érdekében fogalomtár, ajánlott
irodalom, hasznos linkek gyűjteménye egészíti ki.

A foglalkozásokhoz lehetőleg olyan termet kell választani, amelyben
körbeülhető asztalnál kényelmesen elfér a csoport, a teremben található tábla,
filc, csomagoló papír, papírok, tollak, számítógépek interneteléréssel, projektor,
videokamera, digitális fényképezőgép, telefonkönyvek, Arany Oldalak, egyéb
tematikus telefonkönyvek, napilapok.

A foglalkozás tartalma

A hat témakör a következő:
- munkaerő-piaci ismeretek
- MIT: foglalkozási érdeklődés, felnőttképzés, reális célállás
megfogalmazása
- HOL: rejtett és nyílt munkaerőpiac
- HOGYAN: álláskeresési technikák (telefon, önéletrajz, kísérőlevél,
személyes találkozás, az állás megtartása)
- intézményi segítség (munkaügyi központ, magán munkaerő közvetítők,
álláskereső portálok)
- munkajogi ismeretek

3

EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat
Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület

témakör tananyag felhasznált módszerek
1. 1.1. Bemutatkozás - előadás
Munkaerő- 1.2. A foglalkozás célja - irányított beszélgetés
piaci 1.3. A foglalkozás tartalma, az álláskeresés - gyűjtés
ismeretek négy dimenziója - szemléltető eszköz:
1.4. Csoportszabályok projektor
1.5. Munkaerő-piaci helyzetkép
/Magyarország, régió, település; bérezés,
minimálbér, régiós kereseti lehetőségek/
Az elhelyezkedést akadályozó tényezők
2. 2.1. A munkahellyel kapcsolatos elvárások - előadás
Mit 2.2. A tervezés jelentősége (rövid, és hosszú - irányított beszélgetés
távú célok) - gyűjtés
2.3. Foglalkozási érdeklődés - kérdőív
2.4. 10 tevékenység, amit szeretek csinálni - szemléltető eszköz:
2.5. A tanult szakma jellemzőinek gyűjtése, a projektor
szakmával betölthető munkakörök,
elhelyezkedési lehetőségek, a cégek jellemzői
a régióban
2.6. A képzés jelentősége a munkaerő-piaci
esélyek növelésében, élethosszig tartó
tanulás, felnőttképzés
2.7. Célállás megfogalmazása
3. 3.1. A munkaadók alkalmazási eljárásai - előadás
Hol 3.2. Személyes kapcsolati háló - gyűjtés
3.3. Magán munkaerő-közvetítők - irányított beszélgetés
3.4. Internetes álláskereső oldalak, - szemléltető eszköz:
cégportálok projektor

4. 4.1. Személyes tulajdonságok - előadás
Hogyan 4.2. SWOT analízis - irányított beszélgetés
4.3. Erősségeim (képzettség, - helyzetgyakorlat
munkatapasztalat, képességek, kompetenciák, - szemléltető eszköz:
egyéni jellemzők) projektor
4.4. Álláskeresési technikák:
4.4.1. Telefonon: újsághirdetésre,
ismerősnek, „kopogtató”
- újsághirdetés megfogalmazása, állást keres
rovat

4

előadás Intézményi Szolgáltatásai .2.1. nyugdíj (fekete. határozott- ismeretek határozatlan idő. rendkívüli. majd 5-5 perces bemutatkozó beszélgetés után bemutatják a csoportnak a mellettük ülőt.2. felmondás rendes. Start kártya 6. munkatapasztalatok (gyakorlatok).tájékoztató anyagok segítség 5. Személyesen: felvételi interjú (első benyomás. ahogy szeretné.1. Zárás A témakörök leírása 1.2.1. kísérőlevél. A Regionális Munkaügyi Központ .3. (A csoportvezető is készít névtáblát.1.4.5. keresett állás. Szabadság 6. emeltdíjas telefonszám 4. Írásban: önéletrajz. Társadalombiztosítás. Munkaszerződés (elemei. napi időbeosztás 5. szürke foglalkoztatás) 6.4. beilleszkedés. 5.1. Állás megtartása.1.3. A beszélgetés szempontjai lehetnek az iskolarendszeren belül.1.Internet vagy személyes történő munkavállalásról látogatás 6.2. Munkaerő-piaci ismeretek 1. közös megegyezés) 6. Bemutatkozás: amennyiben a csoport tagjai nem ismerik a csoportvezetőt. motivációs levél 4. Munkajogi ismeretek . bemutatkozik.1 FIT iroda szolgáltatásai szétosztása 5. a szomszédjukkal párt alkotnak. ha ebben a csoportban szólítanák. Információnyújtás az Európai Unióban . 5 .1.1. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület . A foglalkozás egészének értékelése 6.újsághirdetések jellemzői.1.5. 6.1.4. illetve azon kívül szerzett végzettségek.) Ha a csoport tagjai nem ismerik egymást. feltehető kérdések) 4. majd megkéri a jelenlévőket. Béren kívüli juttatások 6.előadás Munkajogi 6. várható kérdések. hogy egy háromszög alakban meghajtogatott névtáblára mindenki írja rá azt a nevet.3.

1. egymás meghallgatása. hogy az álláskeresők túl általánosan fogalmaznak. hogy nagyon fontos szempont pl. amelyet csoporton kívül nem biztos. kistérségi.3. Állás megtartása – tanácsok. a célok és az azokhoz szükséges tevékenységek átgondolása. ahol több szempont szerint lehet tájékozódni a keresetek alakulásáról. melléklet 1. Állást nem lehet keresni úgy. mit keresünk. melyet. Hol – munkaerő-piaci információforrások. valamint a hatékony álláskeresési technikák megismerése. megyei és települési adatokat. szünetek). miről beszélgettünk. mit tanultunk ebben a körben. hiszen ez nem tanóra. a mielőbbi elhelyezkedés és az állás megtartása érdekében.) 1. praktikák a családban és a munkahelyen.2. Fontos tisztázni. hogy a résztvevők olyan dolgot is elmondanak magukról. munkaadók alkalmazási szokásai. (Ez nem azt jelenti. munkakör megnevezése. A foglalkozás tartalma. az álláskeresés négy dimenziója Mit – konkrét állás. valamint a minimálbér és a járulékok fogalmát. amely valakit személyesen érint. de a beszélgetések során kiderül. Szintén a statisztika cím alatt található az egyéni bérek és keresetek statisztikája menüpont. elsajátítása. titoktartás. a munkarend. 1. A munkaerőpiacon általában bruttó bérekkel szokás számolni. hogy nem tudjuk.5. Hogyan – Hatékony álláskeresési technikák alkalmazása elengedhetetlen az állás megszerzéséhez. ha mindenki elfogad.4. A szemléltetés segíti a fiatalokat a reális bérigény kialakításában. ezen kívül a bruttó és a nettó bér közötti különbséget. aktív részvétel. A következő szabályokban célszerű megállapodni: időbeosztás (a foglalkozás időbeosztása. A foglalkozás célja a munka világával való ismerkedés. kezdődhet a munka. A főmenü. hogy nem szabad a résztvevőknek elmondaniuk. Megkéri a 6 . hogy olyasmit ne vigyenek a csoporton kívülre. Ez a csoport nem megy bele komoly pszichés mélységekbe. hogy megtennének. A munkaerő-piaci helyzetképről mindig friss adatokat szerezhetünk az Állami Foglalkoztatási Szolgálat oldaláról. Gyakori. csupán annyit kérünk tőlük. dohányzás. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 1. a jövőkép. sz. az együttdolgozás szabályait közösen írjuk fel a papírra. személyes és intézményi kapcsolati háló működtetése. Az elhelyezkedést akadályozó tényezőket a csoport tagjai közösen szedik össze. néha azonban előfordul. segítése. mobiltelefon használata. A csoportszabályok megalkotása fontos. statisztika címnél találhatunk havonkénti lebontásban országos. melyet a csoportvezető felír a papírra.

Ezután megjelöljük azokat az elhelyezkedést akadályozó tényezőket. hogy mindenki ugyanazt értse alatta. de hangsúlyozni kell. A munkahellyel kapcsolatos elvárások feladatot hasonlóan bonyolítjuk. Amennyiben ezek a csoporttagok kezdik a feladatot. akkor kell azt megmagyarázni. könnyen és szabadon beszélnek. hogy mindenki sorra kerüljön. melyik három a legfontosabb számukra a táblán szereplők közül. (pl. a közvetlen környezetükben mi nehezíti az elhelyezkedést. milyen az ideális munkahely számukra. Sok nehezítő tényező között kell az állást megtalálni. nem célszerű őt a végére hagyni a válaszadásban. Mit 2. Megkérjük a csoportot. számítógépes ismeretek hiánya) 2.1. nem érint személyes témát. melyek a térség foglalkoztatási problémái. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csoportot. milyen elvárásaik vannak. A csoporttagok egyenként felolvassák és indokolják a jellemzőket. válasszák ki. alacsony iskolai végzettség. könnyen gondolhatja a csoport. hogy ez a foglalkozás. hogy a három műszakos munkarendhez nincs időben induló tömegközlekedési eszköz. akár egymás után. egyenként közösen kerülnek megbeszélésre. akár önként jelentkezési sorrendben történik a válaszadás. amelyet valaki nem ért. jogosítvány. a többiek hozzájuk hasonló tartalommal mondják el véleményüket. hogy gondolják át. (Ha időközben olyan fogalom merül fel. 2. Minden ötlet a táblára kerül. ha felmerül a béren kívüli 7 . így a feladat végére kialakul a csoport preferenciája is. Megkérjük a fiatalokat. nincs mitől tartani. mint az előző feladatot. melyek ezek közül a legfontosabbak. A nem válaszolásra természetesen van lehetőség. Minél hamarabb érdemes megjegyezni néhány olyan tagot. akiknek nem jelent problémát a csoportban való kommunikáció. és írják le fontossági sorrendben a munkafüzetbe (munkafüzet 1. képzési. a csoportvezető minden említett jellemző után jelölést tesz. Ez a feladat közelíti az elvárásokat és a betölteni kívánt munkakört. melléklet A csoportvezetőnek érdemes megfigyelnie. megszerezni. amikor felmerült. munkaerő-piaci problémák feldolgozásáról szól. Figyelni kell arra. amelyeket egyenként végigbeszélünk. mintaként számíthatunk rájuk. kiderülhet. pl. Külön figyelmet kell fordítani a szorongó csoporttagra. feladat). hogy melyik csoporttag hogyan viselkedik a csoportban. Amennyiben valaki kimarad vagy kétszer kerül szólításra. megtartani. hogy a csoportvezető nem figyel. nyelvtudás. hogy gondolkodjanak azon. mert addigra esetleg annyira szorong. amelyeken tudunk változtatni. sz. hogy nem tud válaszolni a kérdésre. majd. Minden ötlet felkerül a papírra.

A célok meghatározásának ismeretében tervezhetjük meg azokat a tevékenységeket. vagy csak később állnának munkába.. Mi lesz velük. alkalmat. Ha valakinek kérdése van. hogy melyik a leginkább jellemző. Megkérjük a fiatalokat. melléklet 8 . majd a hozzá tartozó szakmákat. amelyekkel el tudjuk érni azokat. jelölje meg azokat. hogy a munkafüzetbe írják le (munkafüzet 2. ha az adott tevékenységekkel nem foglalkoztak addig. írjuk fel és egy következő alkalommal térjünk rá vissza. mit terveznek az elkövetkező egy évben. A két célt röviden minden csoporttag mondja el társainak. akkor nem kell megvárni a 6. és hosszú távú célok) A bizonyítvány megszerzésével lezárul egy korszak a fiatalok életében. Ilyenkor azt kell jelölni. illetve annak elvetése esetén a keresett állások körének bővítése. hosszú távú cél – 5 év és azon túl). hogy minden kérdésre válaszoljanak. feladat). személyes jellemzők és a választott munkakör illeszkedésének fontosságára. A munkafüzetben (munkafüzet 3. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület juttatások fogalma. feladat). A csoportvezető egyenként felolvassa az érdeklődési körök jellemzőit. melléklet 2.2. új célokat szükséges meghatározni. sz. és írják le azt is (munkafüzet 2. esetleg továbbtanulást terveznek. A tervezés jelentősége (rövid. hogy ehhez milyen lépéseket kell megtenniük. Ki lehet térni a munkaügyi központnál való regisztráció előnyeire. sz. 4. A célok időbelisége: rövid távú cél – 1 évnél rövidebb. Majd megkérjük a tagokat. (Rögtön el szeretnének helyezkedni. A foglalkozási érdeklődési kérdőív munkafüzetben való (munkafüzet 3. amelyek magas pontszámot kaptak (8-10 pont). illetve tovább bővítnek. milyen munkakörben fognak dolgozni. stb. A kérdőív instrukcióinak megfelelően a résztvevők töltsék ki a kérdőív mind a 90 kérdését. melyeket a csoporttal közösen értelmeznek. Fontos.3. Ezt szintén írják le a munkafüzetbe. található önpontozási útmutató segítségével minden tag értékelje ki a tesztet. lépéseket. hogy képzeljék el magukat 5 év múlva. A csoportvezető kitér az érdeklődési kör. 2. és nem tudunk rá azonnal válaszolni. hogy egy-egy kérdésnél ne időzzenek sokáig.) A rövid távú cél meghatározása fontos a stratégia felállításához. még akkor sem. és az is. feladat) kitöltésének és értékelésének célja a választott szakmában való megerősítés. hol.) 3. feladat).

tavasszal és ősszel. szabadidős tevékenységként végzett munka. sz. A képzéseket két forrásból finanszírozzák. (Iskolai végzettség. felhasználói szintű számítógép ismeret. iskolai gyakorlati helyek. ruhatervezés . (Nemegyszer fordult elő. hogy a csoport tagjaiban tudatosuljon. nyelvismeret. kulcsképességek. hogy fontossági sorrendben írjanak olyan tevékenységeket. (Ajánlott: amit a munkaügyi központ ajánl fel a résztvevőnek. elfogadott: amit az ügyfél maga kutat fel.) A csoport tagjai egyenként mondják el a 3 legfontosabb tevékenységet. amelyekkel szívesen foglalkoznak szabadidejükben. az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján „álláskeresőknek” menüpont választásával kereshetünk konkrét felnőttképzési lehetőségeket.4. Célállás megfogalmazása A csoportvezető még egyszer összefoglalja és felírja a táblára azokat a tényezőket. egyéb ismeretek. Pl. A képzés lehet ajánlott vagy elfogadott képzés. pl. 9 . feladat) található. valamint ennek révén bővíthető a célállások listája.5. 2.) 5. és mondják el. önkéntesként. kulcsképességek. A tanult szakma jellemzőinek gyűjtése. hogy a hobbiból lett a későbbi főállás. amelyeket figyelembe kell venni a célállás megfogalmazása előtt. munkahelyek. díszállattenyésztés. és a munkaügyi központ támogat. tanfolyami végzettség. Érdemes tudni. egyrészt a Munkaerőpiaci Alapból (MPA). feltüntethető az önéletrajzban. A képzés jelentősége a munkaerő-piaci esélyek növelésében. (A munkaadók általában szeretik és figyelik a szabadidő és a betöltendő munkakör közötti összefüggést. 2. hogyan függ össze a keresett állás és a hobbi. A csoportvezető megkéri a csoport tagjait. elhelyezkedési lehetőségek. a cégek jellemzői a régióban. hogy kit. milyen módon tud támogatni a munkaügyi központ. A feladat célja. diákmunka.6. másrészt Európai uniós forrásból és magyar társfinanszírozásból (TÁMOP).bolti eladó. melléklet 2. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 2. amely nem feltétlenül igazolt végzettség. pl. hogy a szabadidős tevékenység felhasználható a munkaadóval történő személyes találkozáskor a képességek részletezéséhez. jogosítvány. amit szeretek csinálni elnevezésű feladat a munkafüzetben (munkafüzet 4.) A résztvevőkkel a felnőttképző intézmények felnőttképzési szerződést kötnek.7. hogy a munkaügyi központ évente két alkalommal hirdet meg tömegesen képzéseket. valamint az „információk támogatást kérőknek” menüpont tartalmazza. a szakmával betölthető munkakörök. 10 tevékenység.

amelyek a felső szinteken már átszivárogtak. majd az ábra szerint felfelé haladva kiegészíteni az elhangzottakat. hogy a saját dolgozóik közül választanak. 10 tevékenység eredménye ((2. feladat eredménye. TV. A munkaadók első helyen említették. Az ábrán látható még egy szaggatott vonal. Az ellentmondásra érdemes a tagok figyelmét felhívni. hogy álláskeresők vagyunk. hogy a munkanélküli helyett az álláskereső kifejezést használjuk. A rejtett munkaerőpiac túlsúlya általában megdöbbenti a csoportot.1. feladat)). EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület munkahelyi értékek ((2. hogy a hagyományos információforrások segítségével keresnek a legtöbben állást. célállásokat (nagy bizonytalanság esetén a szakmacsoporto(ka)t). Az előző feladatból jól látszik a személyes kapcsolati háló jelentősége az álláskeresés során. feladat) leírják a választott célállást. A két fogalom magyarázata után kérjük meg a csoportot. alkalmazását. mondják el.1.2. valószínűleg a foglalkoztatási törvényben is ezért változtatták meg a 10 . feladat)). Megkéri a csoportot. Fontos. majd indoklással elmondják a csoportnak döntésüket. majd így tovább lefelé. 6. munkaügyi központ). sz. Fontosnak tartjuk. tehát az ábra éppen ellentétesen szűkül. rokonokban. A hagyományos forrásokat érdemes a lap jobb aljára írni (újság. míg az álláskeresők többsége a hagyományos álláskeresési technikákkal próbálkozik. amely elválasztja egymástól a nyílt és a rejtett munkaerőpiacot. állásinformációkra van szükségünk. hogy a barátokban. 3. ezt mutatja az ábrán a szűkülő vonal. mert ez egyfajta aktivitást mutat. A munkaadók alkalmazási eljárásainak bemutatása során a csoportvezető a 6. ezek általában olyan munkakörök.3. melléklet 3. ismerősökben tudatosítsuk. hogy mondják el alkalmazási szokásaikat. Így az állásinformációk elévülése alig pár napos. foglalkozási érdeklődési kérdőív eredménye ((2. Megállapíthatjuk.4. Hol 3. Az ábra másik felének magyarázata: egy kutatás során megkérték a munkaadókat. számú mellékletet használja. milyen forrásokból lehet állásinformációkhoz jutni. tippeljék meg a nyílt és rejtett munkaerőpiac arányát. hogyan választanak munkatársat új feladat keletkezése esetén. addig a munkaadók ezt a formát az utolsó helyekre rangsorolják.)) Ezután a résztvevők a munkafüzetbe (munkafüzet 5. nem tartozik hozzá pejoratív tartalom. amely megalapozza a hagyományostól eltérő álláskeresési technikák tanulását.

A munkaerő közvetítő cégek listája az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján az „álláskeresőknek” menüpont alatt található. iskolai végzettség. Minden említést írjunk újabb kis körökbe és húzzuk össze az egyénnel. feliratkozhatunk hírlevél szolgáltatásra stb. sz. A 7. Ezt a tevékenységet meg kell különböztetni az ún. hogy személyes ismeretség. Arany oldalak) internetes keresőprogram segítségével a potenciális cégek honlapjait megkeressük. szakmacsoport stb. hogy minél hamarabb reagáljunk. hogy írjanak a munkafüzetbe (munkafüzet 6. Megkérjük a csoport tagjait. 3. melyeken a munkaadók gyakran jelentetnek meg álláshirdetéseket. fejvadász cégek tevékenységétől. amely a csoport egyes tagjait jelképezi. Fontos megjegyezni. hogy nem azt kérjük az ismerősöktől.4. feltételeit. valamint a jelentkezések módját. Internetes álláskereső oldalakon. kiktől szerezhetnek állásinformációkat a közvetlen környezetükben. Miután minden lehetőség elhangzott és felkerült a táblára. Az adatbázisba való bekerülés személyesen vagy internetes regisztráció útján történik. Az állásinformáció szerzés másik módja lehet az. az álláskeresők számára ez a szolgáltatás térítésmentes. feladat) csoportonként 3-5 konkrét személyt telefonszámmal. sz. A munkafüzetbe (munkafüzet 7. hanem csak információt. hogy a munkaadók konkrét munkaköri megrendelésének megfelelően kiválasztják az ideális jelöltet a feladatra. feladat) a résztvevők írják le 5 álláskereső oldal címét és 3 olyan cég 11 . a többi az álláskereső dolga. Ezeken a lapokon általában beállíthatjuk a keresési feltételeket (település. Magán munkaerő-közvetítő irodák szintén jelenthetnek állásinformációs forrást. maximum 2 nap). amelyek tevékenységének az a lényege. melléklet szerint a táblára rajzolunk egy kört. kérjük meg a résztvevőket.3. találhatunk önéletrajzmintát. hogy mondják el. 7. így törekedni kell arra.). vagy vigyenek be a munkahelyükre. elfogult lehet a személyünkkel szemben. ajánlás útján vagy információs kiadványokból (telefonkönyv. kísérőlevél mintát. A személyes ismerős csak nagyon ritkán ismeri a munkavállalói magatartásunkat. hogy szerezzenek állást. A szolgáltatásért a munkaadó fizet. Az álláskereső oldalakon vagy közvetlenül a munkaadók hirdetnek munkaköröket. cégportálokon nagyon sok állásinformációt találhatunk. vagy munkaerő- közvetítő cégek keresik a jelentkezőket egy konkrét munkakör betöltése érdekében. Az állásinformációk érvényességi ideje nagyon rövid (1. melléklet 3. akitől állásinformációkat lehet szerezni. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kifejezést.

amiről a dokumentumok elküldésre. A csoporttagok válaszai révén a lista bővíthető. hogy a személyes célok valóra válhassanak (pl. munkatapasztalat. feladat) érdemes leírni. hogy a résztvevők négy dimenzió mentén értékeljék pillanatnyi állapotukat. nyelvtudás.1. helyzetüket a munkaerőpiacon. valamint ahová a válaszok fogadásra kerülnek. hogy az álláskeresésnél a résztvevők olyan felhasználónevet adjanak meg. amely a jelentkező nevét tartalmazza. hétvégén-ünnepnapokon kell-e dolgozni stb. hogy mennyire érezzük magunkat jól egy adott munkakörben. amely jellemző rájuk. nézzék meg a találat részleteit. A lehetőségek elnevezésű harmadik negyedbe azok a szolgáltatások. amelynél szívesen elhelyezkednének. feladat) található feladatlapon szereplő utasításoknak megfelelően. hogy a csoport tagjaiban tudatosuljon. röviden indokolják választásukat.). fontos. A következő negyedbe azok a fejlesztendő területek kerülnek. varrónő: jó kézügyesség. monotónia tűrés stb. Hogyan 4. A munkafüzetben (munkafüzet 9. számítógépes ismeret). fel lehet használni mind az önéletrajzírás. A SWOT analízis készítésének célja. sz.). illeszkedik a célálláshoz. feladat) található feladatlapon az első negyedbe kerülnek az erősségek (pl. iskolai végzettség ((utolsó évesek estében megelőlegezhető)). ne használjuk a barátok közt megengedett beceneveket. hogy az álláskeresés folyamatában és az állás megtartásában nagy jelentősége van a személyes tulajdonságoknak. képességek. Javasoljuk. türelem. hogy a választott munkakörhöz milyen jellemzők tartoznak (ülő munka. A személyes tulajdonságok befolyásolhatják azt. a résztvevők jelöljenek minden csoportból 3 olyan tulajdonságot. A munkafüzetben (munkafüzet 8.2. 8. 4. személyes tulajdonságok). Az interneten történő álláshirdetésre jelentkezéshez szükséges egy e-mail cím. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület honlapjának címét. vicces címeket. 12 . kompetenciák. munkatapasztalat. melléklet 4. amelyek szükségesek ahhoz. A személyes tulajdonságok feladatlap kitöltésének célja. Az álláskeresés aktív szakaszában az internetes postaláda tartalmát naponta meg kell nézni. tanár: jó kommunikációs készség. A munkafüzetbe (munkafüzet 8. A résztvevők mondják el választásaik eredményét. hogy a résztvevők tudatosítsák a keresett célálláshoz tartozó személyes tulajdonságokat (pl. mind a munkaadóval történő telefonbeszélgetés és a személyes interjú során. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat portálján keressék meg a célállást. csoportban végezett munka.

amelyeken a jelenlegi helyzetben nem tudunk változtatni. önkormányzati segítség. A munkafüzetbe (munkafüzet 9. képzési lehetőség hiánya stb. bér és járuléktámogatás stb. család. mely alkalmas a telefonon történő bemutatkozáshoz. sz. (start kártya. 4. Néhány álláskereső meg szokta említeni. Fontos. ahová azokat a tényezőket kell felsorolni.). hogy a technikák alkalmazása során mindig a pozitív 13 . hanem olyan álláskeresőknél is. képességek. hogy a jelentkezőnek nincs munkatapasztalata. Ez nem csak pályakezdőknél fordul elő. Erősségeim elnevezésű feladat célja. gyakornoki rendszerben hazai és külföldi munkatapasztalat szerzésre is. valamint nem szükséges kitérni a munkatapasztalat hosszára sem. szakmai önéletrajzot. hogy térítésmentesen segítenek egy-egy munkahelyen. A rövid bemutatkozás célja a munkaadó figyelmének felkeltése.3. kompetenciák. melléklet 4. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület eszközök kerülnek. Elkészítik a célállásukhoz tartozó kísérőlevelet. amelyek segítségével a célok elérhetők (pl.4.). 9. egyéni jellemzők felhasználásával kell a résztvevőknek egy rövid bemutatkozást leírniuk. akik új szakképesítést szereztek. munkatapasztalat. Egyre gyakoribb. nem vagyunk képesek befolyásolni (anyagi helyzet. Kitöltés után a résztvevők ismertetik a csoporttal a leírtakat. de a szakképzés nem tartalmazott elegendő hosszúságú munkahelyi gyakorlatot. „középfokú szakirányú iskolai végzettséggel és munkatapasztalattal rendelkezem a fémforgácsolás területén. hogy a résztvevők egy mondatban össze tudják foglalni az erősségeiket a telefonon történő álláskeresés során. megismerik a szakmai önéletrajzok és a kísérőlevél formai és tartalmi követelményeit. önkéntesként. Pl. Az egyik leggyakoribb elutasítási indok a munkaadók részéről. ezért figyelembe kell venni a telefonbeszélgetés időtartamát. Emellett van lehetőség pályázati úton. civil szervezetek által nyújtott támogatás). egészségi állapot. A telefonos bemutatkozásnál szükségtelen a képző intézmény nevének említése. munkaügyi központ szolgáltatásai. hogy kedvezmények vehetők igénybe foglalkoztatása esetén. pontos vagyok”. a személyes bemutatkozás lehetőségének elérése. A negyedik rész az akadályokról szól. valamint felkészülnek a munkaadóval történő személyes találkozóra. hogy az álláskeresők úgy szereznek munkatapasztalatot. Álláskeresési technikák tanulása során a résztvevők elsajátíthatják a telefonon történő álláskeresési technikákat. munkámban megbízható. feladat) a SWOT analízis erősségek negyedébe írt képzettség.

de történhet telefonos álláskeresés konkrét cégek felhívásával olyan esetben is. munkahelyi preferencia miatt szeretnénk a kiválasztott szervezetnél dolgozni. 4. mert nem minden munkaadó várja meg az összes jelentkezőt és csak azt követően dönt. akkor megkereshetjük a kapcsolati hálóban megjelölt barátokat. multinacionális vállalatok – Humánerőforrás gazdálkodási osztály vezetője (HR) Személyzeti osztály vezetője − Kis és középvállalkozások Bt. Amikor nincs meghirdetett állás. Tapasztalatok alapján azt szoktuk javasolni az álláskeresőknek. kerüljük az olyan kifejezéseket. tartósan munkanélküliek) érdemes elfogadni olyan munkakört. A munkaadóval való kapcsolatteremtés során az udvarias magázódó formát célszerű használni. ismerősöket telefonon. a kísérőlevelet és a szakmai önéletrajzot zárt borítékban. feladat) írják le a csoport tagjai. rektor Egy helyi napilap álláshirdetéseit vizsgálva általában háromféle megoldással találkozunk. Kft – ügyvezető igazgató − Egyéni vállalkozó – vállalkozó − Önkormányzat – jegyző − Egészségügy – főnővér. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület jellemzőinket emeljük ki. Ha jeligés a hirdetés. ami nem teljesen az elképzelésüknek megfelelő. Telefonon történő álláskeresés többféle módon történhet. akkor érdemes megpróbálkozniuk a jelentkezéssel. nem tudom. de személyes szimpátia. a ki a legmegfelelőbb. főorvos − Egyesület – elnök − Alapítvány – a kuratórium elnöke − Iskola – igazgató − Egyetem – tanszékvezető. − Nagyvállalatok. rokonokat. sajnos.4. ha számukra megfelelő lenne a munkakör. hogy nem jelentkezik megfelelő jelölt. amikor nincs meghirdetve az adott cégnél álláslehetőség. 14 . Közvetlen telefonszám valamint a személyes jelentkezés megadása esetén törekedni kell minél hamarabbi kapcsolatfelvételre. mint pl.1. A munkafüzetbe (munkafüzet 10. kevés. amely általában az adott hirdető cég megkeresését jelenti. stb. mert előfordul. a jelige feltüntetésével kell az újság szerkesztőségében leadni. de magasabb iskolai végzettséggel hirdetik meg az állást. hanem az első alkalmas jelöltet választja. hogy melyik cégtípus esetén milyen beosztású munkatárs kompetens általában a munkaerő felvételében. A leggyakoribb az újsághirdetésre történő telefonálás. Szintén meg kell említeni. hogy a munkaerőpiacon hátrányban lévőknek (pályakezdők. vagy a jelentkezők számára nem felel meg az ajánlat. de ugródeszkának. a nincs.

hogy bizonyos pénzösszeg ellenében küldik a munkát. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület tapasztalatszerzésnek jól használható. Abban az esetben. És az így történő pénzszerzés a hirdető részéről. a pénz átvétele után a „munkaadók” eltűnnek. Amennyiben a hirdetésből nem derül ki. hogy érdekelt abban. Szintén óvatosan kell bánni az otthon végezhető vagy a maximális haszonnal kecsegtető olyan munkákkal. a szakmai önéletrajz eljuttatásának lehetőségére. ekkor rákérdezhetünk más munkakörökre. lényegre törő. amelyekben azt ígérik a hirdetők. A telefonálás során figyelni kell arra. Előfordul. így érdemes a cég honlapján.) A cél minden esetben a személyes találkozó elérése a munkaadóval. hogy szakmai ügyben szeretnénk vele beszélni. A hirdetések olvasásakor minden esetben meg kell vizsgálni a telefonszámot. vagy nem az illetékes veszi fel a telefont. az ehhez kapcsolódó képzési lehetőségekről. ha a vezetőt a vezetéknevén szólítjuk (pl. Kovács úr). az órát és a helyszínt. A beszélgetés előtt célszerű papírt. Ismételt köszönés után kedvezően hat. hogy új munkaerő kerüljön a szervezethez. bővítések általában munkaerő felvétellel járnak. feladat). célszerű azt válaszolni. Előfordul. hogy elutasításban lesz részünk. miért keressük a vezetőt. a papírra érdemes felírni a személyes találkozó napját. Az újság álláshirdetései mellett érdemes a lap tartalmi részét is átnézni. kit kell keresnünk állás ügyben. Amennyiben a válasz pozitív. hogy mindig a kompetens személlyel beszéljünk (aki dönteni fog). Ezekhez a telefonszámokhoz (06/90) általában nem tartozik komoly munkalehetőség. a telefonálás legyen rövid. a helyi beruházások. hogy a cégnél álláslehetőséget hirdetnek. mint később állásból állásba jutni. tollat előkészíteni a jegyzeteléshez. hogy kapcsolják nekünk. mivel a munkaerőpiacra sokkal nehezebb munkanélküliként bekerülni. Az újsághirdetésre jelentkezés technikájának lépései megtalálhatók a munkafüzetben (munkafüzet 11. melynek célja a beszélgetés idejének elhúzása. Tapasztalatok szerint ezek a hirdetések kihasználják az emberek jóhiszeműségét. személyesen vagy a munkaügyi központban tájékozódni a várható munkaerőigényről. ha a telefonban megkérdezik milyen ügyben. célszerű megkérdezni a vezető nevét és kérni. telefonon. dátumát és a meghirdetett munkakört. hogy a személyes találkozó után a 15 . Biztonságérzetet adhat a bemutatkozó mondat előzetes leírása is. A napszaknak megfelelő köszönés után bemutatkozunk. Először pontosan meg kell hivatkoznunk az újság nevét. szakmai tapasztalat halmozódik fel. mert előfordul emelt díjas telefonszám megadása. valamint nem biztos. titkárnő nem minden esetben tud arról. majd következhet a begyakorolt bemutatkozó mondat és a személyes találkozó kérése. bővül a személyes kapcsolati háló. építkezések. (A portás. Folyamatos munkaviszony alatt a kulcsképességek fejlődnek.

és ezt követően telefonálunk. hogy kivel mi történt az elmúlt időszakban. hogy tudja. Ha a csoport tagjai páratlanul vannak. feladat) ábrája a következőképpen magyarázható: Azért ez a technika elnevezése. feladat) található beszélgetési sablon alapján a köszönés után rövid csevegés rész következik. mielőtt annál sor kerülne egy állás meghirdetésére. hogy az előttünk felvett munkaerő nem válik be. Amikor tisztázódott.) A munkafüzetben (munkafüzet 12. 10. vagy megszakadt. kérdezünk rá. és lehetséges-e a személyes bemutatkozás. hogy javasoljon új cégeket. hogy utánanézzen az információknak. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület jelentkezőnek más munkakört ajánlanak fel. Aztán a beszélgetést bemutatják hangosan a csoportnak is. 16 . Az álláskeresők gyakran azelőtt telefonálnak. valamint az is ösztönzően hat. Kérhetünk információt az üres álláshelyekről a saját. vagy az egyik párhoz becsatlakozik az egyedül maradt csoporttag. rátérhetünk a lényegre. vagy juttatják el önéletrajzukat a kiszemelt munkaadóhoz. mert álláskeresők vagyunk. családja. hamarosan újra telefonálunk. kiemeli a helyesen használt elemeket. kérjük meg ismerősünket. 11. Az álláskeresési technikák közül ez a forma az egyik legnehezebbnek tartott. mint az előző esetben. Mivel az információ nekünk fontos. a cég/szervezet mint potenciális munkaadó kerül megkeresésre (rejtett munkaerőpiac). Talán könnyebb feladat. illetve azt is számításba kell venni. mert nem vált be az előzőleg felvett kolléga. Vagy olyan időpontban „kopogtatnak”. mert a hívott helyen nincs meghirdetve munkakör. hogy megkapták-e önéletrajzunkat. hogy néhány nap vagy egy hét elteltével újra felhívhassuk. melléklet A „kopogtató” telefon munkafüzeti (munkafüzet 13. A csoport vezetője megerősíti. de az egyik leghatékonyabb. (Ez a technika alkalmazható utcai találkozás alkalmával is. A telefonálás célja a segítségkérés. ekkor a beadott önéletrajz alapján gyorsan és egyszerűen elérhetőek vagyunk. így a kör végére rögzül az új technika. de a kapcsolat lazult. akikkel néhány évvel ezelőtt közeli viszonyban voltunk. barátai köréből vagy kérhetjük. Ismerősnek történő telefonálás esetében olyan személyekre gondolunk. melléklet Gyakorlat: a csoport tagjai a mellettük ülővel párt alkotnak és a megbeszéltek alapján kipróbálják a munkaadó és a munkavállaló szerepét is. míg a kapcsolatot kissé felelevenítjük. sz. hogy a szakmai önéletrajzot és a kísérőlevelet előre beküldjük. vagy a csoportvezető lép be gyakorló párként. amikor sürgősen új munkatársra van szükség. sz. és mi kértünk segítséget. A technika gyakorlása ugyanúgy történik. Az egy hét elég idő arra.

hogy ki. hogy személyes találkozót érjünk el. 16.. melléklet 4. sz. miért. melléklet A kísérőlevél célja a szakmai önéletrajz útjának segítése. Az eddig megismert tevékenységek azt a célt szolgálták. 10-45 percig tartó beszélgetésre való felkészülésnek három nagy területe van: az adott cég ismerete. utána az erősségek feladatra építve fogalmazzák meg a munkafüzetben (munkafüzet 14. sz. melyben bemutatta erősségeit. a személyes bemutatkozás lehetőségének kérésére. feladat). melléklet Több álláskeresőnek sikerült úgy elhelyezkednie. 12. Az interjúra való alapos felkészülés magabiztossá tesz. 14. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Miután meggyőződtünk arról. 18. feladat) a saját álláskereső hirdetésüket. motivált a munkakör betöltésére. annak érdekében. melléklet 4. hetilapot.. tájékoztatja az olvasót. melynek van ilyen rovata. csak a köszönés után rögtön az erősségek pontban leírt bemutatkozó mondat elmondása (felolvasása) történik. formáját. hogy személyes találkozón vehessünk részt a munkaadóval. hogy a helyi lapban az állást keres rovatban hirdetést adott fel. mint az újsághirdetés esetében. A fiatalok fogalmazzák meg. az újsághirdetésre való jelentkezéshez hasonló a forgatókönyv. tartalmát. 17. nagyobb eséllyel pályázunk a kívánt állásra. sz. A kísérőlevél tartalmi és formai követelményeinek összegyűjtése és megbeszélése után a kísérőlevél megírása következik a munkafüzetbe (munkafüzet 16. majd minták segítségével minden csoporttag elkészíti saját szakmai önéletrajzát a munkafüzetbe (munkafüzet 15.4. melyek a jó hirdetés elemei.2. A kb. Elemezzük a hirdetések terjedelmét. cél a figyelemfelhívás és a személyes találkozó elérése. milyen munkakörre jelentkezik. 19. melléklet A motivációs levél azt mutatja be. 13.3. Az írásban történő álláskeresés technikái közül először a szakmai önéletrajz tartalmi és formai elemei kerülnek ismertetésre. A feladathoz keressünk olyan napilapot. most fel kell készülnünk a nehéz kérdésekre is. sz. A gyűjtés kerüljön fel a táblára. A pozitív vagy negatív válaszok szerint hasonlóan járunk el. hogy az illetékes munkatárssal beszélünk a telefonban. A telefonos technikák során és az önéletrajzban csak az erősségeinket emeltük ki.4. Majd rátérhetünk a telefonálás céljára. feladat). hogy a jelentkező mennyire alkalmas. a 17 . 15.. A cél az önéletrajz kiegészítése még több információval. miért az adott cégnél szeretne elhelyezkedni. sz.

ahol amúgy sem lehet viselni munka közben. állva maradunk. Sokan osztják azt a véleményt. Első találkozáskor kötelező a pontosság. A haj legyen frissen mosott. ez meghatározó a felvételnél. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület pozitív első benyomás keltése. majd belépés után a napszaknak megfelelő köszönés következik. az illat diszkrét. hogy 3-4 körben hallgatják meg egyénenként vagy csoportosan a jelentkezőket. Első találkozásnál az udvarias magázódó forma ajánlott. számítanunk kell arra. Pl. a nők minden évszakban harisnyát viselnek. előfordulhat. Az is előfordulhat. tehát először az álláskereső mondja a nevét. a munkakör ellátásához illeszkedő teszteket is ki kell kitöltenünk. legyen kényelmes. egyre kisebb létszámból válogatva. A cipő mindig zárt legyen. Fontos a személyes tér megtartása. A kedvező benyomás kialakítása több tényezőtől függ. személyiséghez illő. valamint próbamunka elkészítésére is megkérhetik az álláskeresőket. Ajánlott a mosolygó arc. Feladat. Fel kell készülni arra. élelmiszeripar. az elkészítési idő és a pontosság. akkor a kézfogás elmarad. de egy irodai munkára való jelentkezés esetén ajánlott. Mindig az érkező fél köszön először. Nagyon sok munkaadó nézi a körmök és a cipő tisztaságát. Más esetekben se legyen kihívó. probléma megoldási készségeinket értékelik. harsány. A pozitív benyomás kialakításához fontos. valamint a várható kérdésekre és az általunk feltehető kérdésekre való készülés. Mindig kopogtassunk. melyben számítanak a kérdésekre adott válaszaink.) Ha belépés után hellyel kínálnak. ha nem. hogy az interjú az első pár percben eldől. Amennyiben kézzel készített önéletrajzot kérnek tőlünk. pl. mielőtt még a beszélgetés elkezdődne. melyek az első benyomást kialakító tényezők. ne kelljen igazítani az interjú során. hogy a csoport tagjai mondják el. smink azokon a munkahelyen nem ajánlott. Az első benyomás kialakítása néhány perc alatt eldől. olyan széket válasszunk ahol a térdünk nincs magasabban annál. hogy grafológus fog elemzést készíteni róla. amit azután nehéz megváltoztatni. az autószerelőnek nem szükséges öltönyben mennie a meghallgatásra. a problémák ajtón kívül hagyása. hogy csoportos formában egy szituációt kell megoldanunk. hogy mindig a megpályázott munkakörnek megfelelő öltözéket válasszunk. majd ezzel ellentétesen következik a bemutatkozás. ebben a félórában kizárólag a felvételi beszélgetésre koncentráljunk. Ha lehet választani az ülőhelyek közül. (Ha a munkaadó nem nyújt kezet. leülünk. mert innen nehéz felállni (süppedős fotel kerülendő). ahol a csoportban való együttműködési. mint ahogy ülünk. A felvételi eljárás nem minden esetben egylépcsős. hogy különféle személyiségteszteket. Ezután minden esetben a munkaadónak kell nyújtania a kezét. 18 . majd a táblára való felírás után a csoport egyenként elemezze azokat.

DE gyorsan és könnyen tanulok.) Ajánlott interjú előtt még egyszer átolvasni az álláskeresőnek is saját önéletrajzát. 40 éves vagyok. mennyiért vállalja el a munkát. szintén nem célszerű a családunk bemutatásával kezdeni. gyakorlat. A beszélgetés alatt általában több lehetőséget adnak arra. Fontos tartani a szemkontaktust. ismerik a fő profilját. (Fontos. kényelmetlen (zsúfolt busz. 20. A tapasztalatok alapján azt mondhatjuk. a cég honlapja. tudunk-e válaszolni ezekre. aktuális. rázós kérdéseknél is. Az interjún mindig az igazat mondjuk. idegességet sugall. melléklet Az interneten és a nyomtatott formában is megtalálható szakirodalom több ezer kérdést gyűjtött össze arról. Pl. sz. még a nehéz. A munkaadók szeretik. amit a munkaadó épp akkor olvas. DE gyógyszeres kezelés és rendszeres orvosi felügyelet mellett ez nem jelent problémát. A cégről való tájékozódásra a helyi írott és elektronikus média. miért minket válasszon a munkaadó (feltehetően a sok száz jelentkező közül). talpuk (két lábbal állnak) a földön. lift). de időnként pillantsunk rá. önéletrajz stb. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület ami európai embereknél kb. visszahúzódást. hogy az önéletrajz nem gyűrött. mennyit szeretne keresni a jelentkező.). bármit. az figyelmet. lesütött szem sunyiságot. Férfiak a lábukat összezárják. zavartságot jelenthet. DE nagy tapasztalattal rendelkezem…. vagy éppen az interjú elején teszi ezt meg. hogy miért mi vagyunk a legmegfelelőbbek az állásra az összes jelentkező közül. Figyeljük a munkaadó jelzéseit is. kezünket előnyös lazán magunk elé rakni. Egyenes háttal ülünk. valamint a személyes ismerősök adnak lehetőséget a jelentkezőnek. aznapi dátummal készült. nem ajánlott fogózkodni (toll. A beszélgetés alatt kitérhetünk a munkakörhöz kapcsolódó munkatapasztalat. nincs szakmai tapasztalatom. az összefont kar pedig zárkózottságot jelent. esetleg rövid történetét. lehetőleg fehér A/4-es papírlapra. hogy a munkaadó teszi fel a kérdést. nőknél megengedett a bokánál keresztezett láb. Több 19 . ha bólogat és előredől a székében. érdeklődést jelent. a kinyújtott kéz hosszával egyezik meg. hogy milyen kérdéseket tehet fel az interjú alkalmával a munkaadó. bármiről kérdezhet. hogy ez kiderüljön (miért ide jelentkezett. hogy válaszolunk-e. ha a pályázók felkészülnek a cégből. számunkra az a fontos.). A bemutatkozás kérésénél feltehetőleg a munkaadó már olvasta az önéletrajzot. hosszú távú céljai. cukorbeteg vagyok. mert az már zavaró. ennél közelebb ne menjünk a másik félhez. hogy folyamatosan szuggesztíven nézzük a beszélgetőtársat. Azt kell kiemelnünk a beszélgetésben. tanulmányok ismertetésére. fizetési igény stb. mert bizonytalanságot. Gyakran előfordul. ez nem azt jelenti. A félrenézés. Nem ajánlott elismételni azt.

hogy zuhanyozni szeretünk vagy inkább fürdeni. megkérdezi. pl. Erre a kérdésre is előre fel kell készülni. idegesítő precizitás. tehát mindenképpen válaszolnunk kell erre a kérdésre is. hogy szokványos kérdések után (szakmai tapasztalat) hirtelen a munkaadó egy teljesen oda nem illő kérdést tesz fel. nem vagyunk esélyesek az állásra. tisztaságmánia. amelyek hétköznapi értelemben negatívak. ha túl keveset. az adott cégnél lévő fizetésekkel és ehhez viszonyítva mondjunk egy reális összeget. mert az erősségek. valamint az önéletrajz elkészítése során már gyakoroltuk. de a munkaadó szempontjából az adott munkakörhöz kapcsolódva tulajdonképpen pozitívak lesznek. hogy elérhetőségét megadjuk. amennyit ennél a cégnél a hasonló végzettségű. stressz kérdések a gondolati rugalmasságot és a reakciót vizsgálják. beosztását. akitől támogatást remélünk. hogy mit mondunk! Olyan tulajdonságokon kell gondolkodnunk előzetesen. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület támpontot kereshetünk a válaszhoz (amelyet általában bruttó összegben adhatunk meg). az előző munkahelyi keresetünkkel. aprólékosság. A válasz maga nem sokat számít. Ha túl nagy összeget mondunk. akkor lehet. Tartalmazza az alkalmazás időszakát. Mindenkinek vannak negatív tulajdonságai. A referencia célja. hogy a váratlanul elhangzó kérdésre milyen a reakciónk és hogyan válaszolunk. a személyes tulajdonságok feladatnál. de a negatív tulajdonságainkra is rákérdezhetnek. hogy mit mondhatunk erre. és engedélyt kell tőle kérni. az elvégzett munka értékelését. képző intézményünktől. túlzott rendszeretet. mert ezt kérheti telefonon. Az interjún elhangzó ún. de nem mindegy. amennyiért már valóban vállalnánk a munkát. A referencia levelet a munkavállaló kérésére adják. A munkaadó kérhet referenciát a volt munkahelyünkről. az számít. A „miért pont önt kellene választanunk” és a „sorolja fel pozitív tulajdonságait” kérdésekre már nem nehéz válaszolnunk. hasonló munkatapasztalattal rendelkező munkatárs keres. Az írásban készült referenciát a szakmai önéletrajzhoz csatolhatjuk. 20 . a szóbeli referenciához előzőleg fel kell hívnunk azt a személyt. Ajánlott visszadobni a labdát és azt mondani: annyit szeretnék keresni. vagy írásban. hogy a korábban végzett munka pozitív értékelésével az előző munkáltató támogassa a jelenlegi álláskeresésünket. főként az emberek kiszolgálásával kapcsolatos munkaköröknél (ügyfélszolgálat. hogy a mi fizetésünk lesz a legkisebb a cégnél. a referenciaadó nevét. pl. bolti eladó) gyakoriak. Ezt úgy kell elképzelnünk. előzőleg tisztában kell lennünk a minimálbérrel. a beosztást. kérhetjük a munkaviszony megszűnésétől számított kb. elérhetőségét. Ha mindenképpen mondanunk kell egy összeget. egy éven belül.

sz. pozitív dolgokat érdemes mondani. figyelmet jelent a jelentkező részéről. ezért az erre vonatkozó kérdés mindenképpen ajánlott.1. valamint érdeklődést mutat az álláskereső részéről. ami a beszélgetés során eddig nem hangzott el. mert egyrészt lehet. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Ha szóba kerülnek személyes tulajdonságaink. speciális kérdések: feszültségkeltés. munkaviszony jellege . meggyőzés. érvelés. amelyek nem hangzottak el. bér. tanulok. lehet-e telefonon érdeklődni az eredményről. kérdezzen minden típusú kérdésből néhányat) a kopogástól a búcsúzásig. karrier. munkához való hozzáállás . feladatban leírt munkahellyel kapcsolatos elvárásokra. Egyébként mindent meg lehet kérdezni. célok . a szakmával kapcsolatos kérdések . megkérdezhetjük azokat a számunkra fontos dolgokat. A leggyakoribb interjúkérdések típusai a következők: . becsapós kérdés 21. A konkrét fizetéssel. Egyik résztvevő vegye 21 . amit tudni akart. Utolsóként célszerű megkérdezni. hogy elkerüljük a „majd értesítjük” szituációt. bemutatkozás . Gondoljunk vissza a 2. hogy mikor döntenek a felvételről. hogy leendő munkáltatónk személyesen ismeri az érintetteket. másrészt joggal gondolhatja azt. állást keresek. A kérdésfeltevés motiváltságot. hogy róla is hasonlóan beszélünk majd a háta mögött. melléklet Ha a munkaadó elmondta és megtudta. tanulmányok . óvakodni kell korábbi kolléga. és nem kell hetekig bizonytalanul várakoznunk a válaszra. A munkaadók általában szeretik a tanulási hajlandóságot. béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos kérdéseket a beszélgetés végére célszerű hagyni. hogy van-e kérdése a jelentkezőnek. melyek szerint munkahelyet választunk. meg kell jegyezni azokat a témaköröket. pl. megkérdezheti. tanár negatív beállításától. indító kérdés. béren kívüli juttatások. személyiségjegyek . Erre a kérdésre számítanunk kell. szituációs kérdések: döntési helyzet. 22. főnök. segítek a háztartási munkák ellátásában stb. Előnye. sz. konfliktuskezelés . A „jelenleg mivel foglalkozik” kérdésre minden esetben cselekvő. melléklet Feladat: a csoport tagjai játsszák el a tanult szituációt álláskeresőként (a csoportvezető legyen a munkaadó. cégismeret .

23. A családban vállalt feladatok megváltozhatnak. sz. így hatékonyan képesek segítséget kérni és igénybe venni azokat az álláskeresés vagy a képzéskeresés során. sz. ne magyarázzuk. amelyeket a Regionális Munkaügyi Központok. hogy az elérhető támogatásokról.5. 4. sporttársak stb. Intézményi segítség 5. Az állás megtartása függ attól. Ezért fontos. és azt. A munkaügyi központok által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatásokat 22 . szabadidő témakörben. majd 3-4 elkészült interjúként érdemes a felvett anyagot levetíteni. illetve azok helyi kirendeltségei nyújthatnak számukra. 24. Ezt követően a résztvevők mutassák meg a rajzot a társaiknak. ezért sokszor véletlenszerű. barátnők. Mindenki az alapján rajzoljon. ezért a család tagjait mindenképpen be kell vonni az új helyzet megbeszélésébe. hogy átlagosan mennyi időt fordítnak ezekre a tevékenységekre.) annak érdekében. A kört 3 részre osszák fel munka. Fogalmazzák meg. vagy azt. feladat). beilleszkedésről szóló táblázat megtalálható a munkafüzetben (munkafüzet 17. mely tevékenységekre szánt idő fog csökkenni. hatékony. Azt. hogy a munkafüzetbe (munkafüzet 18. szolgáltatásokról halljanak a fiatalok. hogy ez az időátstrukturálás mennyire rugalmas. ismertessék az általuk felvázolt arányokat. barátok. annak alapján. feladat) rajzoljanak egy nagy kört. hogy az álláskereső megtalálja-e a neki leghatékonyabb segítséget jelentő szolgáltatási formákat. felvetéseket. ha a csoport tagjai elhelyezkednek. hogy az egyes fogalmak alatt milyen tevékenységeket értenek. Az állás megtartásáról. kikkel kell erről beszélniük (család. Azután más színű íróeszközzel jelöljék azt a helyzetet. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület fel videóra az interjút. a helyesen alkalmazott technikákat megerősíteni. hogy mit tekintenek munkának. hogy a családdal töltött idő összecsúszik a szabadidővel. hogy a munkába állásuk minél zökkenőmentesebb legyen. melléklet A napi időbeosztás meg fog változni abban a helyzetben. A csoport tagjai beszéljék meg egyenként az ott leírt tanácsokat. Kérjük meg a csoportot. hogy ilyen jellegű tájékoztatást nyújtsanak.1. fokozottan igaz ez a pályakezdő fiatalokra. család. A munkaügyi központoknak kevés a kapacitása arra. melléklet 5. ez kiket érint. ami a munkába állás után jellemzi majd az idejük felosztását. hogy személyesen mit ért az egyes fogalmak alatt. A Regionális Munkaügyi Központok szolgáltatásai Gyakran a már hosszabb ideje álláskeresőként nyilvántartott ügyfelek sem ismerik pontosan azokat a szolgáltatásokat.

és ezáltal a lehető legrövidebb időn belül megtalálják a számukra leginkább megfelelő állást. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület az veheti igénybe. pályamódosítási tanácsadás a pályakezdőket és a pályamódosításra készülőket segíti abban. honnan juthat állásinformációkhoz. Így a csoporttagok egymástól is kaphatnak információkat. megtudhatja. Pályatanácsadás: Pályatanácsadás keretében kerülhet sor pályaválasztási tanácsadásra és pályamódosítási tanácsadásra. pályamódosításban ad segítséget. aki a munkaügyi központ regisztrált ügyfelei közé tartozik. valamint a munkavállalással kapcsolatos egyéb kérdésekről. hogyan. megoszthatják egymással tapasztalataikat. ösztönzést jelent és segít feloldani az álláskereső létből fakadó szorongásokat. az Álláskeresők Klubja is nyújtja. negatív érzéseket. először védett. a csoport. tanácsokat kap az állás megszerzéséhez és minél hosszabb ideig történő megtartásához. információt nyújt a munkaerő-piaci lehetőségekről. félelmeket. de itt sokkal több idő áll rendelkezésükre a résztvevőknek az elméleti ismeretek elsajátításához. és ismereteket szerezzenek az általuk választott szakmáról. Így az Álláskeresők Klubjának hatékonysága is általában nagyobb. a gyakorlatban való kipróbáláshoz. majd élesben a munkaerőpiacon. megismerheti az álláspályázat és az önéletrajzírás módjait. Az álláskeresési tanácsadás hozzásegíti a résztvevőt önismeretének fejlesztéséhez. bátorítást kapnak társaiktól. 12-15 fős csoportban. Álláskeresési tanácsadás: Álláskeresési tanácsadás történhet egyéni álláskeresési tanácsadás keretében. stratégiákat. A munkaügyi központokban a következő szolgáltatások vehetők igénybe: Munkatanácsadás: A munkatanácsadás a pályaválasztásban. Álláskereső Klub: Az Álláskeresők Klubjában a klub tagjai általában 3 héten keresztül napi rendszerességgel vesznek részt. elhelyezkedési esélyekről. képességeikről. személyes tulajdonságaikról reális képet alkossanak. 23 . A módszer éppen csoportos volta miatt hatékony. mint a rövidebb ideig tartó álláskeresési technikák foglalkozásé. A pályaválasztási. azaz adatait nyilvántartásba vették. vagy álláskeresési technikákon illetve álláskereső klubon való részvétel formájában. Az álláskeresési technikák alkalmával az álláskeresési tanácsadás csoportos formában történik. amelyeket az álláskeresési technikák kapcsán említettünk. hogy saját érdeklődésükről. általában 3-5 napon keresztül. . . inkubátor helyzetben. hogy megismerjék a hatékony álláskeresési technikákat. Ugyanazokat az előnyöket.

A Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) irodák 1994 óta működnek Magyarországon. ahol a magyar munkavállalók számára a munkaerő-piacra való bejutás korlátozások nélküli (nincs szükség munkavállalási engedélyre). Pszichológiai tanácsadás: A pszichológiai tanácsadás azokat az elhelyezkedést akadályozó tényezőket segít feltárni és megoldani. a vállalkozási tevékenység élénküléséhez. vállalkozásoknak igyekszik segíteni.1.2. cégeknek. a munkaerő-piacukat korlátlanul nem megnyitó. Helyi (térségi) tanácsadás: A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás nem elsősorban az álláskeresőknek. szakképző intézményekkel. A honlapon. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján megtalálható azoknak az EU és EGT tagállamoknak a listája. de jelentős könnyítéseket bevezető országok. információs mappák. ahol a pályaválasztás előtt álló fiatalok képző. amelyek segítenek a pályakezdő fiataloknak és az álláskeresőknek elhelyezkedési esélyeik javításában. A FIT irodák előzetes egyeztetés alapján csoportokat. tájékoztató kiadványok. módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a térség foglalkoztatási helyzetének javításához. 5. továbbá új munkahelyek teremtéséhez. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Rehabilitációs tanácsadás: A rehabilitációs tanácsadáson a megváltozott munkaképességű álláskeresők számára nyújt segítséget a munkaügyi központ a számukra megfelelő állás vagy képzés megtalálásához. iskolai osztályokat is fogadnak. videofilmek. a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához. annak érdekében.1. szakmákkal ismerkedhetnek meg. és a munkaerő-piaci korlátozásokat fenntartó országok listája szintén megtalálható ezen az oldalon. Nagy érdeklődésre tartanak számot az általuk szervezett szakmabemutató találkozók. Ezekben az irodákban számos információs anyag. rendhagyó osztályfőnöki órákat tartanak pályaválasztás. hogy munkaképességüket a lehető legteljesebb módon érvényesítsék. hanem a munkáltatóknak. szakkönyvek találhatók. személyiségi problémáiból ered. Célja szakmai. amely az álláskeresők életvezetéséből.1 A munkaügyi központok információt nyújtó szervezeti egysége a Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT). 5. valamint az egyes Regionális Munkaügyi Központok honlapján és a helyi munkaügyi kirendeltségeken megtalálhatók azok 24 . Információnyújtás az Európai Unióban történő munkavállalásról A munkaügyi központok az Európai Unióban és EGT tagállamokban történő munkavállaláshoz is segítséget nyújtanak az érdeklődő álláskeresőknek. álláskeresési technikák témakörében.

hogy melyek a szerződés kötelező elemei.1. akik személyesen adnak tájékoztatást az álláskeresők és munkáltatók igényei alapján. Az EURES 1993-ban jött létre. hogy tudatosodjon. hová forduljon segítségért. más részük a munkavégzés során válik fontossá. az Európai Gazdasági Térség (EU-tagállamok és Norvégia. amelyek az említett országokban megpályázhatók. illetve munkavégzési helyében. az Európai Bizottság. majd felírjuk táblára/flipchartra. 6. amelyek a munkaszerződésben szerepelnek. A munkaszerződésben meg kell jelölni a felek nevét.1. így ha bárkit részletesebben érdekel valamely jogszabály. amelyek ismerete nélkül könnyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek a munkaerőpiacon. Ezeket a csoport összegyűjtheti. évi XXII. A pályakezdő fiatalok gyakran egyáltalán nincsenek tudatában azoknak a munkajogi és társadalombiztosítási szabályoknak. § tartalmazza. A külföldön munkát vállalni szándékozóknak érdemes felkeresniük az EURES oldalát is. ahol a tréning során elhangzó információk megtalálhatók. A feleknek a munkaszerződésben meg kell állapodniuk a munkavállaló személyi alapbérében. (1992. illetve megnevezését és a munkaviszony szempontjából lényeges adatait. 25 . törvény a Munka Törvénykönyvéről) 6. A munkaszerződés kötelező elemeit a Munka Törvénykönyve (MT) 76. mire kell figyelni a szerződés megkötésekor. Szintén fontos felhívni a figyelmet a munkaszerződés írásba foglalására. tudja. munkakörében. melyek csupán lehetséges elemei. A munkaszerződés A munkaszerződéssel kapcsolatban fontos tisztázni azokat a kérdéseket. Munkajogi ismeretek A munkajogi ismeretek egy részével már a munkaviszony létesítésekor igen fontos tisztában lennünk. hogy a fiatalok már a munkába lépés előtt is ismerjék az őket megillető jogokat és a rájuk vonatkozó kötelezettségeket. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület az aktuális állásajánlatok is. Svájc is részt vesz az EURES-együttműködésben. Az EURES olyan tanácsadók hálózatával is rendelkezik. Liechtenstein) országaiban működő állami foglalkoztatási szolgálatok és más partnerszervezetek közötti együttműködési hálózatként.1. ezért lényeges. Izland. A munkajogi ismeretek feldolgozása során érdemes a csoportnak megemlíteni azokat a forrásokat. Munkajogi ismeretek 6. A munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződést csak közös megegyezéssel módosíthatja.

amikor a munkaviszony automatikusan megszűnik (MT 86. és azt hol találják a településen vagy ahhoz legközelebb. ha a szerződés lejártáig járó munkabért a munkavállalónak megfizeti (MT 88. melyik szerződésfajtának milyen előnyei és hátrányai vannak (MT 79. Jó. a felmondás fajtáiról és a jogkövetkezményekről. Fontos. míg a munkavállaló erre nem kötelezhető. § tartalmazza. §). §). ha munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg. akár a munkavállaló azonnali hatállyal megszüntetheti. hogy a határozott idejű szerződésből is származnak pozitív következmények. Hasznos linkek) A rendes és rendkívüli felmondás kapcsán szó eshet arról. A munkaviszony megszüntetésének esetei a következők lehetnek általában: a) a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével. d) azonnali hatállyal a próbaidő alatt (MT 87. hiszen a munkáltató rendes felmondással csak abban az esetben szüntetheti meg a határozott idejű szerződést. Ennek részletes szabályait a MT 95. ha tudják a résztvevők. b) rendes felmondással. és hogy a munkáltatónak minden esetben indoklási kötelezettsége van. §). A munkaszerződésben. (ld. Itt megemlíthető. hogy szó essen a jogorvoslat lehetőségéről. Közvetlenül a szerződéshez kapcsolódva beszélhetünk a munkaviszony megszűnéséről és megszüntetéséről is. de legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt is megállapíthatnak. Fontos. Kollektív szerződés. c) rendkívüli felmondással. milyen típusai vannak a munkaszerződésnek. illetve a három hónap lejártával a próbaidő nem indulhat újra. mit jelent a határozott és a határozatlan időre kötött szerződés. A munkaviszony megszűnésének leggyakoribb esete a határozott idő lejárta. hogy a fiatalok tisztában legyenek azzal. §). milyen esetekben fordulhatnak Munkaügyi Bírósághoz. illetve a felek ennél rövidebb vagy hosszabb. A munkavállalót végkielégítés illeti meg. A próbaidő tartama harminc nap. a munkaviszony létesítésekor próbaidő is kiköthető. hogy mikor van joga a munkáltatónak és a munkavállalónak ezekkel élni. § tartalmazza. akár a munkáltató. A felmondási idő legalább harminc nap. Próbaidő: A próbaidőre vonatkozó szabályokat a MT 81. hogy a próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél. az egy évet azonban nem haladhatja meg (MT 92. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Ezt követően szó eshet arról. Itt érdemes megemlíteni a felmondási időt és a végkielégítést. §). hogy három hónapnál hosszabb próbaidőt senki számára nem lehet megállapítani. 26 .

(„A szabadság kiadásának időpontját . ahol a munkavállalók egy adott kínálati skálából egy meghatározott összeghatárig maguk állíthatják össze az igénybe veendő béren kívüli juttatásokat. hogyan és mikor kell bejelenteniük szabadságigényüket a munkáltató felé.-131. hogy évente hány nap szabadságra jogosult egy munkavállaló. helyi utazási bérlet. Társadalombiztosítás. munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép. Ezeket a csoport tagjai összegyűjthetik. MT 134. iskolakezdési támogatás. Itt említhetjük a táppénzt. hogy a fiatalok tudják. Szabadság A szabadság kérdéskörébe tartozik.3.1.2. üzleti ajándék és reprezentáció. A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg. étkezési hozzájárulás. amely az életkor előrehaladtával növekszik. Béren kívüli juttatások A béren kívüli juttatások kérdése általában már a munkáltatónak feltehető kérdések blokkjánál felmerül. Ismertethetjük a cafeteria rendszer lényegét. hogy tisztázzuk. A munkavállalónak a szabadságra vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie.4.” MT 134. Évente három alkalommal egy-egy napot a 15 napos szabály mellőzésével is kivehet. milyen előnyökkel jár a bejelentett munkaviszony. Ezt azonban a munkáltató felszólítására a munkavállaló igazolni köteles. ott is beszélhetünk róla. de a foglalkozásnak ebben a szakaszában részletesen is szót ejthetünk a béren kívüli juttatásokról. melyek a lehetséges juttatások: önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjvállalás. hogy a nekik járó szabadságnak a Munka Törvénykönyve értelmében csak egynegyedével rendelkeznek szabadon. nyugdíj A társadalombiztosítás témakörét érdemes azzal kezdeni. amely alap. akit járulékbefizetőként tartanak nyilván. milyen ellátásokat vehet igénybe az a munkavállaló.a munkavállaló előzetes meghallgatása után . ami indokolja a munkából való távolmaradást. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 6.a munkáltató határozza meg.1. a többivel a munkáltató gazdálkodik.és pótszabadságból áll. §) Itt érdemes tisztázni. ezeket az ellátásokat a fiatalok is ismerik. Az alapszabadság mértéke 20 munkanap. 27 . önsegélyező pénztári tagdíjátvállalás. § 2. 6.1. 6. üdülési csekk. milyen szabályai vannak a szabadság igénybevételének. (MT 130.és internet használat. egészségpénztári tagdíjátvállalás. művelődési intézményi szolgáltatás. bár előzetesen egyeztetnie kell a munkavállalóval. a gyermekgondozási ellátásokat és a nyugdíjat. ha váratlan esemény jön közbe. és a táblára/flipchartra felírhatjuk. §) Azt is fontos tudatosítani a fiatalokban.

egy formanyomtatvány kitöltésével. hogy őt a munkáltató valóban bejelentette. az orvosi ellátás. hogy a munkáltató ilyenkor „többet ad kézbe”. a táppénz.1. A kártya ingyenesen kiváltható. a gyermekgondozási díj és a nyugdíj miatt azonban mindenképpen érdemes bejelentett munkaviszony létesítésére törekedni. hogy van-e írásos munkaszerződésük. hogy van-e a résztvevők közül bárkinek kérdése. hogy bár ezek rövidtávon valóban előnyösnek tűnnek. a munkáltatóknak pedig a fiatalok foglalkoztatásához kötődő járulékkedvezmény érvényesítésére. A foglalkozás egészének értékelése Az utolsó foglalkozás végén a csoport vezetője összefoglalja a foglalkozásokon elhangzott főbb témaköröket. hogy a fiatalok tisztában legyenek az alkalmazásuk révén igénybe vehető kedvezményekkel. hogyan bizonyosodhat meg a munkavállaló arról. A fekete és szürke foglalkoztatás kapcsán általában elhangzik az az érv. A program célja a fiatalok munkaerőpiacra történő belépésének elősegítése a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen munkatapasztalat megszerzésének céljából. mint munkavállalók. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Szót kell ejteni arról. (Ügyfélkapu kérése a települési önkormányzatnál. Minden foglalkozást azzal zárunk. Megyei Egészségbiztosítási Pénztár). 6. észrevétele a megbeszéltekkel kapcsolatban.5. Zárás 28 . és két évig nyújt lehetőséget a fiatalokat alkalmazó munkáltatónak kedvezmények igénybevételére. vagy elmondják észrevételeiket. ahol a fiatalok tájékozódhatnak a bejelentés tényéről. még egyszer hangsúlyozza a legfontosabb megjegyzendő ismereteket. nem terhelik járulékok a bért. Start kártya A Start kártyáról a legfontosabb tudnivaló a résztvevők számára. hanem naponta-hetente van fizetés. hogy a fiatalok munkatapasztalat-szerzését elősegítő START program 2 éven át biztosít lehetőséget a pályakezdőknek a munkatapasztalat szerzésre. Meg kell említeni azokat a lehetőségeket. mivel ezt a fiatalok általában azzal a körülménnyel azonosítják.3. a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége. 6. hogy rákérdezzenek arra. így a munkáltatók számára vonzóbbá tudják tenni önmagukat. és kapnak-e havonta bérjegyzéket a munkáltatótól. és gyakran nem havi rendszerességgel. Ezekről is érdemes beszélgetni a fiatalokkal. Fontos. de az utolsó alkalommal még adjunk lehetőséget a csoport tagjainak. amit nem sikerült megérteniük.2. 6. A kártyát a lakóhely szerint illetékes APEH irodáiban lehet igényelni.

Köszönjük meg az aktív részvételt. 29 . melyek voltak a legfontosabb ismeretek számukra. és utoljára igyekezzünk még pozitív megerősítést adni a csoport tagjainak. hogy az itt szerzett tudásukkal. a csoport vezetője ajánlja fel a további segítséget annak. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület A tréning/foglalkozássorozat zárásaként törekedjünk arra. aki szükségét érzi. amit leginkább hasznosnak tartottak. mi az. nagyobb eséllyel indulnak el a munkakeresés útján. A résztvevők fogalmazzák meg. Ha van rá lehetőség. hogy mindenki megszólaljon. mi tetszett és mi nem tetszett nekik a foglalkozások során.

sz. tv. sz. sz. sz. első benyomás 21. sz. europass) 17. sz. melléklet Az álláskeresés négy dimenziója 2. pályakezdő. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Mellékletek 1. melléklet Kísérőlevél minták (újsághirdetés. sz. sz. melléklet Telefonálás ismerősnek 12. önpontozási útmutató. melléklet Telefonálás újsághirdetésre 11. sz. melléklet Szakmai önéletrajz minták (általános. melléklet 10 tevékenység. sz. melléklet Foglalkozási érdeklődési kérdőív. melléklet Munka – család – szabadidő 25. melléklet Személyes találkozó. melléklet Állást keres hirdetés 14. melléklet A szakmai önéletrajz tartalmi követelményei 16. sz. melléklet Az állás megtartása 24. személyiségtípusok 5. sz. sz. tulajdonságok 9. melléklet Személyes kapcsolati háló 8. melléklet A kísérőlevél tartalmi és formai követelményei 18. melléklet Munkahellyel kapcsolatos elvárások 4. telefon. melléklet Kopogtató telefon 13. sz. sz. melléklet Start Kártya 30 . sz. sz. melléklet Munkaadók alkalmazási eljárásai 7. melléklet Az elhelyezkedést nehezítő tényezők 3. sz. sz. sz. A Munka Törvénykönyvéről 26. évi XXII. sz. sz. amit szeretek csinálni 6. sz. melléklet SWOT analízis 10. melléklet A szakmai önéletrajz formai követelményei 15. melléklet 1992. melléklet A munkában hasznosítható képességek. sz. melléklet A munkavállaló által feltehető kérdések 23. melléklet Motivációs levél 20. sz. melléklet A munkaadó által feltehető kérdések 22. kopogtató) 19. sz.

Kukla Mária – Székely Vince: Álláskereső Klubok vezetőinek kézikönyve Budapest. Budapest 2004. Budapest 2002. .Prókai Orsolya Munka-kör Debreceni Egyetem Szociálpolitikai tanszék.Csoportos önépítés. . 1996. Milyen vagyok? Műszaki Könyvkiadó. .Galambos Katalin: Pályaorientáció 1.Pályaorientáció csoportos foglalkozás A) változat Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gödöllő 1996. Hogyan tájékozódjunk a lehetőségekről? Műszaki Könyvkiadó.Boda Margit . (kézirat) . 2003.Kulcsképességek feltárása.Zachár László: Pályaorientáció 15-18 évesek számára Műszaki Könyvkiadó. Budapest 2004.Galambos Katalin: Pályaorientáció 5.Galambos Katalin: Pályaorientáció 3. Miskolc . . . .Pályaorientációs és munkaerő-piaci ismeretek Szerkesztette: Lovas Ferencné. Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gödöllő 1997. . 31 .Képességek Milyen képességeim vannak? Országos Munkaügyi Központ . Milyen pályákat ismerek? Műszaki Könyvkiadó. Hogyan tanuljak? Műszaki Könyvkiadó. (kézirat) .Galambos Katalin: Pályaorientáció 2. Milyen esélyeim lesznek a munkaerőpiacon? Műszaki Könyvkiadó. .Kukla Mária – Székely Vince: Álláskereső Klubok Magyarországon Munkaügyi Szemle 10.Galambos Katalin: Pályaorientáció 4. Budapest 1995. . 2008. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Irodalom: . Módszerek és gyakorlatok a munkanélküliek továbbképzésében. 1991. . (kézirat) . Budapest 2004.Pintér Zsolt: Az álláskeresés enciklopédiája Budapest 2003. Budapest 2004.Székely Vince: Álláskereséséi technikák pályakezdők részére.Diebel Andrea . Gödöllő 1997. .Igényfelmérő csoportos foglalkozás pályakezdők részére. Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gödöllő. Budapest 2002.

hu/engine.afsz.aspx?page=allaskeresoknek_kepzes http://www.europa.hu/engine.aspx?page=ma_magan_es_allami_merokozv_kozos álláskereső oldalak: www.afsz.hu Képzés: http://www.afsz.eu/eures/home.jsp?lang=hu 32 .hu www.hu http://ec.afsz.milegyek.topjob. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Linkek: www.aspx?page=allakeresoknek_informaciok_tamogatast_ keroknek magán munkaközvetítők linkjei: http://www.hu/engine.

amelyeket a munkaadónak a munkavállaló számára kifizetett munkabéren felül még be kell fizetnie az államkasszába. Nettó bér: Bruttó bér . a munkaközvetítők ajánlatai. a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összege. Nagyon fontos. a pótlékok. vagyis az az összeg. egészségügyi hozzájárulás. Élethosszig tartó tanulás: Minden tervszerű tanulási tevékenység. hol szeretne dolgozni egy-három. esetleg öt év múlva. hogy milyen segítséget lehet felajánlani számára. munkavállalói járulék. szakképzési hozzájárulás. eszközöket meghatározni. a munkaügyi központok által felkínált lehetőségek. Rövid távú cél: Az elhelyezkedéssel kapcsolatos. hogy néhány hónapon belül mik a tervei. 33 . Munkavállalót terhelő járulékok: Azok a költségek. hogy minden álláskereső meg tudja fogalmazni. ismeretek. Jelenleg a következő járulékok terhelik a munkaadót: nyugdíjjárulék. hiszen ettől függ. amelyeket a munkavállalónak a bruttó munkabéréből be kell fizetnie adó. amit kézhez kapunk. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Fogalomtár: Bruttó bér: A bruttó bér megegyezik az alapbér. nyugdíjjárulék. Ide tartoznak az újsághirdetések. Hosszú távú cél: A hatékony elhelyezkedéshez vezető út. Minimálbér: A minimálbér a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes. készségek és kompetenciák fejlesztésének a céljával. és a jutalmak összegével. a következő néhány (1-3) hónapra. Nyílt munkaerőpiac: A nyílt munkaerőpiac a nyilvánosan meghirdetett állásokat jelenti. Ezek jelenleg a következők: személyi jövedelemadó. Ennek alapján számítják ki az összes bérrel kapcsolatos terheket. így általában többen is jelentkeznek az ilyen módon közzétett álláshirdetésekre. Munkaadót terhelő járulékok: Azok a költségek. rehabilitációs hozzájárulás. munkaadói járulék.és járulékfizetési kötelezettsége keretében. egészségbiztosítási járulék. 1 évre vonatkozó célokat tekinthetjük rövid távú céloknak. A hosszú távú célok ismeretében lehet a szükséges lépéseket. egészségbiztosítási járulék. max. mint fizetés. Ezeket bárki megismerheti.levonások = Nettó bér. ha az álláskereső meg tudja fogalmazni azt. kezdve a kora gyermekkori oktatástól egészen a nyugdíjasok szabadidős oktatásáig.

kapcsolatukat a felnőttképzési szerződés szabályozza. ideértve a magyar állampolgárok külföldre. iskolai tanulmányait befejezte. Tevékenységük során bonyolult kiválasztási eljárást alkalmaznak. életévét (felsőfokú végzettség esetén a 30. Jogi szabályozás szempontjából felnőttképzésnek számít a felnőttképzést segítő szolgáltatás is. életévét). Ide taroznak azok az álláslehetőségek is. Munkaerő-kölcsönzés: Olyan tevékenység. amely arra irányul. Tartósan munkanélküli: Tartósan munkanélküli az a személy. aki nem töltötte be 25. aki legalább hat hónapja. kiválasztásával foglalkoznak. Fejvadász cég: A fejvadász cégek általában közép. A távolsági tömegközlekedési eszközzel utazók a lakóhely és az képző intézmény között 90%-os jegyet 34 . a kettő tevékenysége azonban elkülönül egymástól. többnyire nagyobb. volt munkatársak révén szerezhetünk tudomást.és felsővezetők felkutatásával. amelyeket még meghirdetésük előtt betöltenek azok. Pályakezdő: A munkanélküli-ellátások szempontjából az minősül pályakezdőnek. vagy megszakította. a résztvevők keresetpótló támogatást kapnak. nyelvi vagy szakmai képzés. A felnőttképzésben részt vevők nincsenek a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. a külföldi állampolgárok Magyarországra való közvetítését is. sokszor multinacionális cégek megbízásából. a fejvadász cégek az esetek többségében állásban lévő vezetőket keresnek meg ajánlataikkal. Ajánlott képzés esetén a képzés díja a taneszközök és a vizsga térítésmentes. Célja szerint lehet általános. hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából. A fejvadász cégeket a köznyelv gyakran keveri a magán munkaerő-közvetítő szervezetekkel. és azt követően nem tudott elhelyezkedni. Felnőttképzés: Tankötelezett koron túliak részére szervezett iskolarendszeren kívüli képzés. akik kopogtató módszerrel korábban jelezték szándékukat a munkaadó felé. Munkaközvetítés: A munkaügyi központ munkaközvetítői tevékenységén kívül végzett olyan szolgáltatások összessége. rokonok. pályakezdő illetve megváltozott munkaképességű személy esetén pedig legalább három hónapja regisztrált munkanélküli. regisztráltatta magát az illetékes munkaügyi központ kirendeltségén és vállalta az együttműködést. Ezekről leginkább ismerősök. amelynek keretében a kölcsönadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Rejtett munkaerőpiac: A rejtett vagy zárt munkaerőpiac tartalmazza a meg nem hirdetett álláslehetőségeket.

SWOT: Betűszó jelentése: S: W: O: T: Strengths. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület válthatnak. Első benyomás: A munkaadó az első találkozáskor képet alkot az állásra jelentkezőről. azokat. Elfogadott képzés (egyéni kezdeményezésű) esetén a képzési költség 50-90%- a adható támogatásként. fejlesztendő területek. Threats. képességeket. mert a néhány perc alatt kialakult képen később már igen nehéz változtatni. számba vehetjük a lehetőségeket és azokat a veszélyeket. amelynek segítségével összegyűjthetjük bármely témában azokat a készségeket. ami azt jelenti. tulajdonságokat. minimum heti 20 órás. amelyeket el kell kerülnünk a siker érdekében. Felnőttképzési szerződés: A felnőttképzést folytató intézmény és a képzésben részt vevő felnőtt kötelezően kötendő szerződése. hogy mindennap van tanítás. azaz erősségek. amelyek még fejlesztésre szorulnak. Weaknesses. Opportunities. amelyek erősségnek tekinthetők. A SWOT egy olyan elemzési módszer. hogy az első benyomás pozitív legyen. A képzés jellege intenzív. lehetőségek és veszélyek. Fontos. körülményeket. 35 . adottságokat.

sz. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 1. melléklet Az álláskeresés négy dimenziója MIT KÉPZÉS AZ ÁLLÁS HOL MEGTARTÁSA HOGYAN MUNKAJOGI KÉRDÉSEK 36 .

SZ. melléklet AZ ELHELYEZKEDÉST NEHEZÍTŐ TÉNYEZŐK LAKÓHELY-TÁVOLSÁG ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG NEM PIACKÉPES A SZAKMÁJA KEVÉS A MEGHIRDETETT ÁLLÁS ALACSONYAK A FIZETÉSEK KEVÉS A BEJELENTETT ÁLLÁS NINCS GYAKORLATA MUNKATAPASZTALAT HIÁNYA ÉLETKOR NINCS JOGOSÍTVÁNYA-NYELVVIZSGÁJA TÚLKÉPZETT KIS GYEREKE(I) VAN(NAK) EGÉSZSÉGI PROBLÉMÁJA VAN NEM TUD TÖBB MŰSZAKOT VÁLLALNI 37 . EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 2.

BIZTOS BEJELENTETT MUNKAHELYI LÉGKÖR TOVÁBBKÉPZÉSI LEHETŐSÉG ELŐREJUTÁS A CÉGEN BELÜL JÓ FŐNÖK BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK MAGAS SZÍNVONALÚ TECHNOLÓGIA MUNKARUHA GYERMEKBARÁT. melléklet MUNKAHELLYEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK: LAKÓHELYHEZ KÖZEL MEGKÖZELÍTHETŐ TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL FIZETÉS HOSSZÚ TÁVÚ. sz. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 3. CSALÁDBARÁT RÉSZMUNKAIDŐ 38 .

Örömmel vállalja-e fel a dolgokat és oldja meg őket? Igen Nem 39 . Szereti.Kellemesen érzi magát Új ismerősök társaságában és szívesen köt új barátságokat? Igen Nem 3. ami meggondolkodtatja? Igen Nem 10. Meg tud vitatni emberekkel bonyolult témákat anélkül. amíg befejezi? Igen Nem 2. ellenőrzi és tervezi mások tevékenységét? Igen Nem 4. adakozásgyűjtéssel. hogy felkavarná őket? Igen Nem 7. Szeret dolgokat készíteni. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 4. mint sok más ember? Igen Nem 11. Általában pontosan követi az utasításokat? Igen Nem 6. vagy megjavítani? Igen Nem 9. sz. melyben Ön irányítja. hogy Ön szisztematikusabb és pontosabb. Úgy találja. Szeret sakkozni vagy más problémamegoldó játékot játszani? Igen Nem 8.Szívesen folytatja-e a feladatot addig. ha sok olyan dolga van. melléklet FOGLALKOZÁSI ÉRDEKLŐDÉSI KÉRDŐÍV Karikázza be minden kérdés mellett az „Igen” vagy a „Nem” választ aszerint. Volt – e valaha dolga papírformaságokkal. hogy melyik illik jobban Önre! 1. Szeretne egy olyan állást. vagy házról-házra járva oldott-e már meg valamilyen problémát? Igen Nem 12. ha munkakörében szabad és független? Igen Nem 5. Szereti-e.

Képes Ön tervezni. Elvégez – e bármilyen önkéntes munkát olyan szervezetben. Szeretne Ön egy olyan állást. lépésről-lépésre teszi? Igen Nem 20. ahogy Ön? Igen Nem 21. Szereti-e az olyan tudományos témájú könyveket. Szeretne-e olyan munkakört. hogy hobbyjával foglalkozhasson? Igen Nem 18. Szeret segíteni barátainak a problémáik megoldásában? Igen Nem 25. Szereti irányítani az emberek tevékenységét? Igen Nem 22. amelyben nem tudja mit hoz a holnap vagy a jövő hét? Igen Nem 19. ha leszögezett szabályok szerint dolgozik? Igen Nem 24. gyakran másoktól eltérő módon teszi ezt? Igen Nem 14. amely embereket segít? Igen Nem 16. vagy TV műsorokat. gondosan. Szereti-e befolyásolni az embereket azért. Gyakran szívesen otthon marad. hogy megvegyenek valamit. hogy a problémákat megoldja? Igen Nem 26. hogy úgy lássák a dolgokat. Amikor munkatervet. alkotni vagy feltalálni? Igen Nem 23. vagy egyéb feladatot végez el. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 13. mint például a biológia vagy az asztrológia? Igen Nem 17. amelyben mindig tudja mit kívánnak Öntől? Igen Nem 15. Szeret olyan munkatervek szerint dolgozni amelyeket maga készít? Igen Nem 40 . Amikor elvállal egy tervet vagy feladatot. vagy azért. Szereti. Szeret mélyen beásni az okok közé.

hogy hangoztassa. hogy valami újat. Szereti az olyan munkát. ahol döntéseiért felelősséget vállalhat? Igen Nem 31. Képes Ön segíteni olyan embereken. Könnyű-e az Ön számára megegyezéseket vagy üzleti megbeszéléseket telefonon lebonyolítani? Igen Nem 30. a kertészkedést. vagy elkeseredettek? Igen Nem 34. Szeret az előírt módszereknek megfelelően dolgozni? Igen Nem 33. amelyben az emberek véleményét kell megtudakolnia a dolgokról vagy az eseményekről? Igen Nem 39. vagy fényképek előhívását?Igen Nem 36. hogy rendelkezik zenei. Szeretne-e futószalag mellett dolgozni? Igen Nem 38. Szeret hosszú ideig ugyanazzal a dologgal foglalkozni? Igen Nem 29. Szeretne egy olyan állást. művészi vagy színészi képességekkel? Igen Nem 41 . Szeretne-e olyan állást. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 27. mit tett Ön azért. vagy szervezet elnöke? Igen Nem 40. Gondolja. és egészen mást indítson el? Igen Nem 28. illetve valamilyen bizottság csapat. Általában képes-e Ön arra. Szereti-e az olyan hobbykat. Jó képzelő ereje van Önnek? Igen Nem 32. amelyeket egyedül űzhet. amelyben minden nap új és különböző dolgokat csinálhat? Igen Nem 37. például a modellépítést. Szeret-e bizonyítékokat keresni a problémamegoldás folyamán? Igen Nem 35. akiknek gondjaik vannak. Volt-e valaha egy klub vezetője. régi bútorok felújítását.

vagy fém? Igen Nem 54. amely többé-kevésbé automatikusan végezhető? Igen Nem 47. Örömmel dolgozik eszközökkel és gépekkel? Igen Nem 45. amikor betegek. vagy bajban vannak? Igen Nem 52. textília. Képes Ön világosan megmagyarázni dolgokat másoknak? Igen Nem 48. amelyek a téma elméleti oldalát hangsúlyozzák? Igen Nem 50. Szeretne kutatási terveken dolgozni? Igen Nem 44. mint a fa. ahogy ők elvárják? Igen Nem 51. Kedveli az olyan tanulmányokat vagy kurzusokat. Örömmel dolgozik olyan anyagokkal. Gyakran végez több dolgot egyszerre? Igen Nem 42 . Meghallgat – e másokat is? Igen Nem 43. Szeretne olyan állást. Képes Ön eleget tenni folyamatosan új és váratlan dolgoknak? Igen Nem 46. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 41. kő. Szeretne olyan állást. anyag. Jó képességei vannak a számtan és a tudományok terén? Igen Nem 53. Szeret-e másokért cselekedni úgy. amelyben nem kell terveznie és döntenie? Igen Nem 42. Magabiztosnak és önállónak tartják Önt? Igen Nem 49. Szeret segédkezni az embereknek.

Képes Ön utasításokat követni anélkül. amely új dolgok vagy eszmék felfedezését teszi lehetővé? Igen Nem 59. szociális helyzetekben vagy munkában? Igen Nem 66. szövés. kerámia. amelyben sok különböző részletkérdésnek kellett utánanéznie? Igen Nem 64. bőrdíszmű készítés? Igen Nem 63. Szereti először befejezni az egyik dolgot. amelyben munkáját gyakran szigorúan korlátozzák és ellenőrzik? Igen Nem 60. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 55. Általában tevékeny Ön. Örömmel végez –e olyan kézimunkákat. Szeretne olyan munkaterven dolgozni. Felelt – e valaha Ön olyan munkatervért vagy tevékenységért. vagy problémákat oldjon meg? Igen Nem 62. Szeret – e kísérletezni különböző módszerekkel. Untatják Önt a pontos. mielőtt a másikhoz hozzákezdene? Igen Nem 65. hogy tökéletesítsen valamit. hogy kérdezősködne? Igen Nem 43 . Szeretne – e olyan állást. mint a makramé. amelyben egész nap gépeket kezelhet? Igen Nem 56. Tetszene – e Önnek egy olyan állás. Versenyképes Ön? Igen Nem 58. szisztematikus tevékenységek? Igen Nem 68. Szeretne-e egy klub vagy szervezet bizottságának tagja lenni? Igen Nem 57. Felelt – e valaha Ön egy tevékenység megszervezéséért és valaminek a tervezéséért? Igen Nem 67. Szeretne olyan állást. amelyben a szociális fellendüléssel kell foglalkozni? Igen Nem 61.

ha szokatlan helyekkel és körülményekkel kerül szembe? Igen Nem 44 . Szeretne olyan állást. amely felekezeti szolgáltatást foglal magába? Igen Nem 70. esetleg más irányított embercsoportban? Igen Nem 79. amelyben statisztikai számítások segítségével oldja meg a feladatot? Igen Nem 71. Kreatív személynek tartja – e magát? Igen Nem 77. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 69. Szereti az olyan tevékenység formákat. Szeretne olyan munkát. mint például a vízvezeték javítás. ha ellenőr szerepe van egy csoportban. Szereti az olyan kétkezi munkát. Volt Ön valaha tanár hétvégi iskolában. mintha csak egyszerű tag lenne? Igen Nem 76. Tagja Ön egy vagy több csoportnak illetve szervezetnek? Igen Nem 73. Általában kedveli. amelyben egész nap emberekkel kelljen foglalkoznia? Igen Nem 75. Jobban szereti. amelyek valamilyen módon lehetőséget adnak a vizsgálatra és a mérésre? Igen Nem 80. hogyan készülnek vagy működnek dolgok? Igen Nem 81. vagy tanácsadó egy táborban. az autójavítás. Szeretne olyan munkát. a szövés vagy a tapétázás? Igen Nem 72. Örül ha könyvekből vagy TV műsorból rájön. Képes Ön rendet tartani? Igen Nem 78. amelyben egyenletes tempóban dolgozik egész nap? Igen Nem 74. Szeretne olyan állást.

vagy tárgyakkal dolgozik. Általában sikerül elérnie. hogy az emberek azt tegyék. Szeret problémákat megoldani vagy terveket készíteni saját ötletei alapján? Igen Nem 86. mint egy olyat. hogy megszervezze saját tevékenységét. Könnyűnek találja Ön az emberekkel végzendő munkát és a velük való együttműködést? Igen Nem 84. amelyben gépekkel. amit Ön akar? Igen Nem 85. amelyben a számítógépes formanyomtatványok kitöltése a fő feladat? Igen Nem 89. Szeretne egy olyan állást. Engedelmeskedő embernek tartják Önt? Igen Nem 87. ahogy jónak látja? Igen Nem 45 . amelyben Ön felel azért. vagy szövegfeldolgozását? Igen Nem 83. Szeretné-e kezelni egy komputer adatbevitelét. Szívesen viseli gondját az embereknek? Igen Nem 88. Jobban szeretne egy olyan állást. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 82. amelyben emberekkel? Igen Nem 90. Szeretne olyan munkakört.

Lépés Most számolja össze. Kérdésre.(4) 5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 ……….(6) 7 16 25 34 43 52 61 70 79 88 ………. Számot az alábbi táblázatban.(7) 8 17 26 35 44 53 62 71 80 89 ………. így a (1) SZERVEZETT és az (6) EMBERKÖZPONTÚ (SEGÍTŐKÉSZ) részeket kell majd elolvasnia. Például. amelyekre nemmel felelt. 46 . Ezek valószínűleg az Ön érdeklődési területét jelzik. Lépés A következő számsorban karikázza be az igennel megválaszolt kérdéseknek megfelelő számokat.. Mondjuk például.. 2. akkor karikázza be az 1.. melyik részt kell elolvasnia a következő oldalakról.. és írja az összeget a táblázat jobb kéz felöli részére.és a 4.(2) 3 12 21 30 39 48 57 66 75 84 ………...(5) 6 15 24 33 42 51 60 69 78 87 ………. a zárójeles számok mellé...(3) 4 13 22 31 40 49 58 67 76 85 ……….2.. Hagyja ki azokat a kérdéseket. ha Ön igennel válaszolt az 1. A zárójelben levő számok azt mutatják. és 4. hogy az Ön legmagasabb pontszámai az (1) és (6) sorban találhatók. Lépés Most figyelje azt a két-három sort.. 3. 1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 ………(1) 2 11 20 29 38 47 56 65 74 83 ………. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület FOGLALKOZÁSI ÉRDEKLŐDÉS VIZSGÁLAT ÖNPONTOZÁSI ÚTMUTATÓ 1. amelyben a legmagasabb pontszámot érte el.(8) 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 ……….(9) 2. Bizonyosodjék meg róla. hogy végignézte a lapot. hány számot karikázott be mindegyik vízszintes sorban.

lakberendező. csoporttervező. rovatvezető. amelyeket általában dominánsnak tekintenek. riporter. radiológus. élelmiszertartósító. adatrögzítő. amelyek tervezést. Képesek könnyedén irányítani másokat. Önmagukat önállónak és önirányítónak látják és szeretnek főnökösödni. lakossági szolgáltatások ügyintézői. formatervező. húsfeldolgozó. munkacsoport szervező. eladói pályák. elképzeléseket és új megoldásokat kitalálni. hogy szigorúan betartják az adott munkamódot. és amelyekben konkrét dolgokkal kell foglalkozni. Megbecsüli a kellemes munkahelyi kapcsolatokat. műszaki rajzoló. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület SZEMÉLYISÉG TÍPUSOK (1) A szervezett munkafolyamatokat kedvelő típus A szervezett munkafolyamatokat kedvelő emberek szeretik a rendszeres. kútkezelő. divattervező. Nem szeret egyedül dolgozni. egyenruhás pályák (pl. üzletvezető. Azokat a tevékenységeket részesítik előnyben. amelyek meghatározott sorrendben történnek. társadalmi vagy gazdasági értelemben. kerámiaformázó. A következő példák olyan pályákat sorolnak fel. Jól boldogulnak versenyhelyzetekben. osztályvezető. kereskedelmi. fényképész. főrendező. műszerész. amelyeket aktívnak tartanak. művezető. A következő sorokban olyan szakmák vannak. ügynök. Ők nem bánják. telefonos marketing ügyintéző csoportban. A következőkben olyan foglalkozásokat sorolunk fel. vezetői beosztások / igazgató. ipari foglalkozások. főszerkesztő. irodai ügykezelő. a személyiség önmegvalósítását. cipőfelsőrész-készítő. Képes könnyedén kapcsolatot teremteni másokkal és a csoport általában elfogadja őt. Szeretnek a saját elméletük szerint dolgozni és tudatában vannak saját ízlésüknek és szempontjaiknak. menedzser. utasításokat adni vagy parancsokat osztani. szobrász. fodrász. amelyeket szervezettnek tekinthetünk: esztergályos. amelyek lehetővé teszik az egyéni hajlam érvényesítését. amelyekben elméleti kérdésekkel kell foglalkozni pl. és a személyes értékekhez való ragaszkodást. rendőr) (4) A kreatív típus A kreatív személyek szeretik az olyan tevékenységeket. valamint részt akarnak venni a környezet alakításában. gép-kezelő (2) A társas típus (szociábilis) A társas típus szereti. ügyintézők. főszakács. olyan tevékenységeket kedvelnek inkább. táncos 47 . Szeretnek felelős beosztást elérni olyan tevékenységekben. Jól tűrik a változatosság hiányát. ügynök (3) A domináns típus A domináns személyek szeretik uralni és ellenőrizni a többieket. gépi varró.fonalgyártó. szeretik másokra erőltetni a saját stílusukat. rutin tevékenységeket és szeretik elkerülni a váratlan dolgokat. ha másokkal együtt lehet. idegenvezető. amelyek jól megvannak szervezve. virágkötő. vagy a megállapított tempót a gép vagy más dolgozó függvényében. vendéglátó-ipari foglalkozások. A további sorokban olyan foglalkozásokat sorolunk fel. Kellemesnek találja. telefonközpont-kezelő. kereskedelemtervező. amelyek rutinszerűek. kötő. amelyeket társasnak tartanak. főnővér. író. és egyszerre csak egy dolgot csinálnak. ha különböznek másoktól és nem szívesen utánoznak másokat. képesek úgy dolgozni. ha az új emberekkel találkozhat és ismerkedhet meg. döntést és irányítást igényelnek. Szeretnek kezdeményezni. Képesek változtatás nélkül hosszú ideig folytatni ugyanazt a feladatot. minőségi ítéleteket kell hozni. vagy saját programot készíteni. Az önkifejezés nagyon fontos a kreatív személyek számára és előnyben részesítenek olyan tevékenységeket. revizor.

Általában szeretik. amelyeket nem szociábilisnak tartanak: statisztikus. Olyan módszereket igényelnek. gyakran konfliktushelyzetekben. amelyekben az egyéni erőfeszítés. lelkész. Az olyan tevékenységeket kedvelik. ha több dolog van folyamatban egy-időben. méréssel. olyan tevékenységekben. eljárások. könyvelő. óvónő. társadalmi jólét. amelyekben saját kezdeményezés alapján oldhatnak meg dolgokat. hogy a figyelem az egyik dologról a másikra tevődjék át és ne összpontosuljon hosszabb ideig ugyanarra a dologra. laboratóriumi technikus. amelyeket mások döntései alapján csinálnak. hogy jobban belemélyednek mások problémáiba. pénzügyi nyilvántartó. Keresik az olyan helyzeteket. titkár. adatrögzítéssel kapcsolatos munkakörök (8) Nem szociábilis típus A nem szociábilis személyek szeretnek egymagukban dolgozni. gépész. Ilyenek lehetnek: tisztviselő. műbútorasztalos (9) A sokoldalú típus A sokoldalú személyek kedvelik az olyan helyzeteket. boldogulás megvalósítása. amelyet racionálisan kell végrehajtani és az eredmények nyilvánvaló bizonyítékokra alapozódnak illetve mérésekre és ellenőrzésekre. szociális gondozó. ápolónő. A következőkben olyan pályákat sorolunk fel. de úgy tűnik. biológus. folyamatok. amelyek standardizált megfigyelési folyamatokat foglalnak magukba A tudományos vagy technikai természetű tevékenységeket részesítik előnyben és azokat. ismeretek és az önmagukra utalás dominál. Ezek a személyek szeretnek emberekért dolgozni. amelyek alkalmat adnak új és váratlan eseményekkel való találkozásra. adatok. Gyakran érdeklődnek természeti jelenségek és azok okai iránt. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület (5) Az alkalmazkodó típus Az alkalmazkodó típusú emberek olyan dolgokat kedvelnek. pénztáros. Könnyedén állnak át az előzőtől egészen különböző feladatra vagy kedélyállapotra. kézbesítő. Ilyen például: tanácsadó. kiadó. gépkezelő. Szeretnek a mások utasításai szerint cselekedni és olyan feladatokat végezni. számítógép-kezelő. amelyeket objektívnek tartanak: programozó. A következőkben olyan foglalkozásokat sorolunk fel. technikus. orvos. csecsemőgondozó (7) Az objektív típus Az objektív személyek szeretik az olyan típusú problémamegoldást. beruházási szakértő. lehetővé teszik. így a segítségnyújtásba is. A következőkben olyan foglalkozásokat sorolunk fel. mint a társas (szociábilis) személyek. adminisztrátor. amelyekben nem szükséges tervezni vagy határozatot hozni. és képesek helytállni folyamatos ellenőrzések közepette. amelyek változatosak. vállalkozó. tanár. mint pl. Képesek különböző dolgokat szem előtt tartani és alkalmazkodnak a tevékenység menetében lévő változásokhoz. a gépek. mérnök. amelyeket általában sokoldalúnak tartanak: ügyvéd. mint pl. matematikus. konyhai kisegítő (6) Az emberközpontú típus (segítőkész) A segítőkész személyek hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek. népművelő 48 . geológus. hirdetésfelvevő. amelyekben az élettelen tárgyakkal van dolguk.

9. 6. 8. 4. 3. Az összegyűjtött tevékenységeke a következő szempontok szerint csoportosíthatók: 1. AMIT SZERETEK CSINÁLNI 1. amit szeretnek csinálni. 2. pénzszerzéshez kapcsolódó tevékenység nem a munkavégzéshez kapcsolódó tevékenység A résztvevők mondják el a csoport előtt azt a három legfontosabb tevékenységet. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 5 sz. munkavégzéshez. 5. 7. 10. másokkal végzett tevékenység egyedül végzett tevékenység 2. melléklet TÍZ TEVÉKENYSÉG. 49 .

EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 6. sz. melléklet 50 .

melléklet SZEMÉLYES KAPCSOLATI HÁLÓ 51 . EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 7. sz.

amely a legjobban jellemzi a személyiségüket. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 8. képességeket. amelyek illenek önökre. majd minden csoportból válasszák ki azt a 3-3-at. sz. TULAJDONSÁGOK Instrukciók: Húzzák alá azokat a tulajdonságokat. Munkához való hozzáállás: Gyakorlatias Lelkiismeretes Termelékeny Kritikus Feladat centrikus Igényes Alapos Eredmény centrikus Gyors Szolgálatkész Együttműködő Kitartó Törekvő Kezdeményező Lelkes Megbízható Vállalkozó kedvű Kihívásokat kedvelő Precíz Következetes Keményen dolgozó Ötletgazdag Lelkesedésre képes Örömmel veszi az új feladatokat Célorientált Minőségre törekvő Inkább végrehajtja a feladatokat. melléklet A MUNKÁBAN HASZNOSÍTHATÓ KÉPESSÉGEK. utasításokat Felelősséget vállaló Pontos Kommunikáció: Világosan fogalmaz Hiteles Jó humorú Közérthető Meggyőző Könnyed Röviden beszél Tárgyalóképes Szórakoztató Szabatosan fogalmaz Halk szavú Közvetlen Tud jól kérdezni Határozott Gátlásoktól mentes Tud nemet mondani Bőbeszédű Szeret közösség előtt beszélni Jó kapcsolatteremtő Jól értelmezi mások Szeret másokat hallgatni szavait 52 .

másokhoz való viszony: Toleráns Nyitott Segítőkész Figyelmes Előzékeny Dinamikus Igazságos Nyílt Barátságos Udvarias Őszinte Együtt érző Megértő Diplomatikus Következetes Türelmes Tapintatos Társaságot kedvelő Közvetlen Beleérző Pozitív gondolkodású Optimista Józan Békés Könnyen alkalmazkodó Szavatartó Vezéregyéniség Megnyerő Természetes Közösségi ember Érdeklődő Tisztelettudó Emberközpontú Gondoskodó Emberszerető Áldozatkész Diszkrét Egyéni jellemzők: Kiegyensúlyozott Elszánt Dinamikus Higgadt Széles látókörű Vidám alaptermészetű Nyugodt Jó megjelenésű Szereti kijavítani a hibákat Sokoldalú Eredeti Elfogadja a kritikát Becsületes Jó az önismerete Magabiztos Rugalmas Vállalkozó kedvű Tud szembesülni magával Lelkiismeretes Külön is jelölje meg azokat a fogalmakat. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Emberi kapcsolatok. 53 . amelyek fontosak vagy szükségesek lehetnek a megcélzott állása vagy a leendő munkaadója számára.

sz. melléklet SWOT analízis Erősségek Fejlesztendő területek Lehetőségek Akadályok 54 . EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 9.

mutatkozzon be. aki felveszi a telefont! ↓ Kérdezze meg az igazgató nevét! ↓ Szólítsa nevén az igazgatót. óra. hivatkozzon az újsághirdetésre (az újság neve. sz. dátum) majd mutassa be képzettségét! ↓ Kérjen személyes találkozót! ↓ Igen ↓ Nem ↓ Nap. melléklet AZ ALKALMAZÓVAL FOLYTATOTT TELEFONBESZÉLGETÉS (ÚJSÁGHIRDETÉS) Mutatkozzon be annak. helyszín egyeztetése! ↓ Önéletrajz elküldése! 55 . EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 10.

milyen végzettséggel-. melléklet TELEFONBESZÉLGETÉS (BARÁTOKKAL. tapasztalatokkal rendelkezem? Az Ön tapasztalata és szakértelme AMIT AZ ISMERŐS MEGTEHET: Értesül megüresedett állásról Valaki kilépett Ajánlólevél Ajánlás Beszél a felettesével Javasol helyeket. csevegés Állást keresek! Miért. sz. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 11. akivel beszélni szeretne Üdvözlés. ISMERŐSÖKKEL) Bemutatkozás A személy neve. ahová álláskérelmet nyújthat be Üres állások az ő munkahelyén Visszahívás 56 .

mutatkozzon be. ↓ Igen ↓Nem ↓ ↓ nap. mutassa be magát röviden (képzettsége. hogy kapcsolják. helyszín Kérdezze meg. gyakorlata) ↓ Kérjen találkozót. ↓ Szólítsa nevén az igazgatót. óra. kérje. sz. aki felveszi a telefont ↓ Kérdezze meg az igazgató nevét. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 12. melléklet KOPOGTATÓ TELEFON Mutatkozzon be annak. hogy eljuttathatja-e az önéletrajzát ↓ személyesen ↓ ↓ postán e-mail 57 .

szakmai gyakorlat. tömör lényegre törő felhívó jellegű keresett munkakör pontos megnevezése felsorolja a hirdető erősségeit (szaktudás. személyes jellemzők) elérhetőségek felsorolása 58 . EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 13. melléklet ÁLLÁST KERES HIRDETÉS rövid. sz.

ha kifejezetten nem kérik a kézírást.egy-két oldalnál ne legyen hosszabb terjedelmű .az önéletrajzon mindig aktuális dátum szerepeljen .a szöveg legyen tagolt. A/4 borítékba tenni . sz.mellékletek csatolása (bizonyítványok. számítógéppel kell készíteni . sorkizárt .hivatalos stílusú. melléklet A szakmai önéletrajz formai követelményei . referenciák) amennyiben kérik . akkor is.A/4 fehér vagy halványszínű papírt kell használni . rövidítéseket. ha többi része gépelve van . EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 14.az önéletrajzot mindig kézírással kell aláírni.ajánlott a fényképpel ellátott önéletrajz (a kép illeszkedjen a hivatalos formához) .az önéletrajzot mindig kísérőlevéllel együtt küldjük 59 . jól olvasható betűtípussal íródó. helyesírási hibákat nem tartalmazó .az önéletrajzot legjobb nem összehajtva.

telefon ajánlott.iskolai végzettség (iskolarendszerben szerzett végzettségek felsorolása: az iskola pontos neve (ami a bizonyítványban van).személyes adatok (pontos cím ahova a választ meg is kapja. 60 .az aktuális információkat tartalmazza. Felsorolási módok: csak a legmagasabb iskolai végzettség. ez a leggyakoribb kapcsolati mód) . helyszín. bizonyítványokkal megegyező felsorolások A szakmai önéletrajz fő tartalmi elemei . hely.Egyéb ismeret kategóriába kerülnek azok a tudások. tanulmányi időszak.egyéb végzettség (iskolarendszeren kívül szerzett végzettség pl: OKJ-s szakma. melléklet A szakmai önéletrajz tartalmi követelményei .pontos.csak pozitív. fordított sorrend) . valós információkat tartalmaz . nyelvvizsga típussal együtt. ha nem erősség (35 év felett). vezetői engedély típus megnevezésével) . születési idő nem kötelező.Munkatapasztalat/szakmai gyakorlat/képességek (időszak. alapfokú vagy társalgási szintű nyelvismeret . amelyek illeszkednek a célálláshoz . feladat megfogalmazása egy mondatban) . amennyiben szakmát adott annak megnevezése.mindig a meghirdetett munkakör preferenciáihoz igazodik . az igazolványokkal.Egyéni jellemzők: hobbi. fontos tantárgyak ami illeszkedik a munkakörhöz stb. sz. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 15. időrendi sorrend. személyes tulajdonságok megfogalmazása egy-egy mondatban. Kiegészítő információk lehetnek: megpályázott munkakör. amelyekről nem rendelkezünk bizonyítvánnyal pl: felhasználói szintű számítógépes ismeret. munkakör.

melléklet Szakmai önéletrajz Név: Szabó Ildikó Lakcím: 4025 Debrecen. 1995. A rám bízott feladatokat becsülettel elvégzem. Szabadidőmben szívesen túrázok. ahol a levelezés és az ügyfelekkel való kapcsolattartás mellett szervezési feladatokat is kaptam. levelek megírása. 1987.1990 között ügyintézőként dolgoztam a Hajdú Turist utazási irodában. Telefon: 52 / 441-215 E-mail: szabo. Piac utca 11.-nél. Munkatapasztalatok: 1990-től 1993-ig adminisztratív feladatokat láttam el az Éden Kft. 1993. Oktáv Ráció Kft. számlázás és egyéb adminisztrációs feladatok. Debrecen. Egyéb végzettség: Középfokú számítógépkezelő-szövegszerkesztő. október 2. igazgatási ügyintéző.ildiko@valami. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Fénykép 16/a sz. Debrecen. könnyen alkalmazkodó ember vagyok. Egyéb információk: Az új feladatokat kedvelő. „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezem 1991. Feladataim közé tartozott az ügyfelek kiszolgálása.hu Iskolai végzettség: Berzsenyi Dániel Gimnázium Debrecen. 2007. kirándulok és nagyon szeretek állatokkal foglalkozni. jó kommunikációs képességekkel rendelkezem. Szabó Ildikó 61 . 1987 .

pénzügy.. táncolás monopolizás Bárdos Veronika Budapest.dfmk. 62 . statisztika. adózás. szeptember 30. Tél utca 10/A E – MAIL: veronika. melléklet SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Bárdos Veronika SZÜLETÉSI HELY. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 16/b sz. marketing. 1976. tőzsde.bardos@orso. IDŐ: Debrecen. logisztika. gazdasági matematika DIPLOMAMUNKA CÍME: A privatizáció problematikája KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉG: Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola 1990-1994 számvitel. Kecskemét könyvelő MÁS KÉPZETTSÉGEK: homepage-szerkesztés értékelemzés Nemzetközi Számítógép-kezelői Vizsga HOBBI: kerékpározás. közgazdaságtan. számítástechnika. Kecskemét Értékpapír osztály 1995-1997 P&T Kft. közgazdaságtan. LEVÉLCÍM: 6000 Kecskemét. középfokú állami nyelvvizsga Francia: középfokú nyelvismeret MUNKAHELYEK: 1997-1999 OTP Rt. március 6. költségvetés NYELVISMERET: Angol: üzleti. 2008.hu FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK: Pénzügyi és Számviteli Főiskola (Zalaegerszeg) 1994-1999 számvitel. külkereskedelem. pénzügy.

Róna utca 7. • Üzleti ágazat típusa Telekommunikáció • Beosztás Országos értékesítési vezető • Főbb tevékenységek és Országos disztribúciós hálózat kiépítése. – 2001.. Kapás utca 10. marketingkommunikáció • Végzettség szintje Egyetemi diploma SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK ANYANYELV MAGYAR 63 . melléklet ÖNÉLETRAJZ Fotó helye SZEMÉLYES ADATOK Név KÖVES KÁLMÁN Cím 1119 Budapest.. majd később a kiemelt ügyfelek kezelése felelősségek TANULMÁNYOK • Dátum 1996-2002 • Oktatási Intézmény neve és típusa Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Szakközgazdász Marketing Szakirány..‚1125 Budapest. - • Cég neve és címe East-Tel Rt.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1972. • Üzleti ágazat típusa Kereskedelem • Beosztás Értékesítési munkatárs • Főbb tevékenységek és Vállalati ügyfelek. Telefon 06-20-111-1111 E-mail kalman. 1119 Budapest Margit körút 11. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 16/c sz.koves@freemail.11. értékesítési hálózat kiépítése. új termékek bevezetése felelősségek • Dátum 1999. – 1999. • Cég neve és címe InfoCOM Kft. Marketingkommunikáció mellékszakirány • Kiemelt tárgyak Marketing. • Cég neve és címe Trade Kft.‚1148 Budapest. • Üzleti ágazat típusa Telekommunikáció • Beosztás Területi értékesítési vezető • Főbb tevékenységek és 200 ügynök irányítása 8 megyében. továbbképzés felelősségek szervezés ügynökök részére • Dátum 1996. SZAKMAI TAPASZTALAT • Dátum 2001.19. marketingkutatás. Margit körút 6.

Excel®. Power Point®. SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK Szakmai konferenciák szervezése. internet teljes körű használata. alapfokú SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK Microsoft Word®. tenisz. tárgyalóképes SPANYOL. január 10. VEZETŐI ENGEDÉLY B kategóriás vezetői engedély. lebonyolítása . 64 . 2001. színház KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK/ 2002 Marketing Szakdolgozat: “Telekommunikáció és Magyarország” PUBLIKÁCIÓK MELLÉKLETEK Motivációs levél Budapest. ÉRDEKLŐDÉSI KÖR Futás. tárgyalóképes NÉMET. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület EGYÉB NYELVISMERET ANGOL. 2008.

mérete illeszkedik az önéletrajzhoz. Tisztelt Hölgyem/Uram! megszólítás elfogadott. a megszólítás lehetőleg névre szóló legyen. udvarias. betűtípusa. hivatalos levél .a kísérőlevél rövid.az önéletrajzhoz hasonlóan minden jelentkezéshez új kísérőlevél készül .lássuk el dátummal. .szerepeljen az állásinformáció forrásának feltüntetése .a telefonos technikához hasonlóan törekedni kell az illetékes nevének.a levél végén minden esetben fel kell tüntetni a személyes találkozó kérését 65 . pozíciójának megismerésére. gyakorlat és a meghirdetett munkakör illeszkedése. tömör.tűnjön ki belőle a szakmai végzettség.a kísérőlevelet kézírással kell aláírni . melléklet A KÍSÉRŐ LEVÉL TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI . nem több mint egy oldal .pontos címzés kerüljön az elejére. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 17.papírja. sz. a hosszú távú terveink . bal felső sarokba . és az elérhetőségeinkkel . Amennyiben nem sikerült.

Tisztelettel: Szabó Istvánné Debrecen. Debrecen. 16. 05. nyelvtudás) megfelelek. a kiírás feltételeinek (megfelelő végzettség. Pilisi utca 10. 4030 Kovács Tamás Kereskedelmi Igazgató részére Tisztelt Kovács Úr! A Heti Világgazdaság 2002. Így tájékozódhatnék a felkínált lehetőségekről. A mellékelt önéletrajzomból látni fogja. 2008. melléklet VÁLASZLEVÉL MINTA EGY ÁLLÁSHIRDETÉSRE BRBG Debrecen Kocsisor utca 11. ha személyes találkozásra is lehetőségem nyílna egy Önnek alkalmas közeli időpontban. szakmai tapasztalat. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 18/a sz. Telefon: 52/512-420 66 . Nagyon szeretném. és beszélgethetnénk arról. május 16-i számában megjelent hirdetésükre válaszolva jelentkezem a kereskedelmi-üzletkötői állásra. hogy képes lennék- e megfelelni az Önök elvárásainak.

ezúton küldöm önéletrajzom egy példányát. február 15. Tisztelt Kovács Úr! Legutóbbi telefonbeszélgetésünkre hivatkozva. amelyekből további információkat tudhat meg rólam. vagy a fent megadott címen értesítsen. kérem. 2008. Szeretném Önnel személyesen megbeszélni a jelenlegi vagy a jövőbeli álláslehetőségeket. Köszönettel és tisztelettel: ……………………………………. Amennyiben önéletrajzom elnyerte tetszését. valamint az ajánlóleveleket. hogy az 56/362-456-os telefonszámon hívjon fel. Telefon: 56/362-456 Tranzex Kft... 3245 Veszprém Kossuth utca 54. Mint ahogy arra beszélgetésünk során utaltam. melléklet KÍSÉRŐLEVÉL / TELEFONOS KOPOGTATÓRA (minta) Kovács János Zöld Sándor Vezérigazgató 3245 Veszprém Bíbic utca 6. Veszprém. 67 . EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 18/b sz. amit az Önök cége is hasznosítani tudna.területén. több éves tapasztalattal rendelkezem a ………………………………………………………………………………………………… ………………………….

ha egy. vagy új feladatok ellátására rövid idő alatt kell megtalálni a megfelelő szakembert. Értesítés esetén az alábbi címen és telefonszámon vagyok elérhető: Tisztelettel: Kerekes Gizella Szeged. Szívesen venném. pénzügy. T: 62-245-567 Szeged. jó munkaerő. 2008. hogy egy munkaterületről tartósan kiesik a megfelelő szakértelmű munkatárs. melléklet Ingatlankezelő Vállalat Szeged 6722 Dáni János utca 14-16. könyvelés területén hiányzik most. április 1. az Ön számára alkalmas időpontban egy személyes találkozó keretében alkalmam nyílna egy részletesebb bemutatkozásra is. vagy a későbbiekben egy energikus. 6724 Hajnal utca 13. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 18/c sz. Amennyiben a TB ügyintézés. tekintse át mellékelt önéletrajzom. Személyzeti Osztály Vezetője részére Tisztelt Uram/Asszonyom! Az Ön cégénél is előfordulhat. 68 . úgy kérem.

Jártasságot szereztem számítógépes-szövegszerkesztői munkában. célom a középfokú nyelvvizsga letétele. Tisztelettel: Kiss Katalin 69 . Gyakorlatom van gyors. számítógép-kezelői végzettséggel rendelkezem. ahol bővebb információkkal szolgálhatok magamról. házipénztár kezelésben. önálló levelezésben. irodai gépek. 1097 Ludwigné Dervadelin Mária Humánpolitikai Osztályvezető Tisztelt Asszonyom! Az Expressz hirdetési újság 1995. a fentiek hasznosak lehetnek az Ön cége számára. Tapasztalatom van emberekkel való kapcsolatteremtésben. iktatásban. Közgazdasági szakközépiskolai érettségim van. Budapest. „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezem. nyilvántartások vezetésében. rendezvényekre járni. tevékenységek. energikus. Tudok gépírni. Társalgási szinten beszélem a német nyelvet. Úgy vélem. 2008. Címem: 1234 Budapest. Szeretek olvasni. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 19. lebonyolításában. berendezések kezelésében. április 16. munkában megbízható.és gépírásban. kirándulni. melléklet MOTIVÁCIÓS LEVÉL Stollwerck-Budapest KFT Budapest Vágóhíd utca 20. Remélem. Orgona utca 1. április 15-i számában meghirdetett titkárnői állásra jelentkezem. pontos. sz. A 231-1448-as telefonszámon vagyok elérhető. független. hogy hamarosan egy találkozón vehetek részt Önöknél. 23 éves vagyok. melyet folyamatosan tanulok. események megszervezésében.

TÁVOZÁS .MIT VIGYÜNK MAGUNKKAL 70 .LELKESEDÉS .KÉZFOGÁS . EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 20.PONTOS MEGJELENÉS . sz.ÖLTÖZKÖDÉS .KOPOGÁS .SZEMKONTAKTUS .TESTTARTÁS .KÉRDÉSEK – VÁLASZOK . melléklet SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ ELSŐ BENYOMÁS .PROBLÉMÁK KIZÁRÁSA . MOSOLYGÓS ARC .KÖSZÖNÉS.DERŰS.

MILYEN A JÓ FŐNÖK ZUHANYOZNI SZERET VAGY FÜRDENI VAN-E KÉRDÉSE 71 . melléklet A MUNKAADÓ ÁLTAL FELTEHETŐ KÉRDÉSEK MUTASSA BE ÖNMAGÁT ÉLETKOR CSALÁD GYEREK (SZÁMA KORA. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 21. EGÉSZSÉGE. HA NINCS. sz. MIKOR TERVEZI) MIÉRT ÖNT ALKALMAZZUK MIÉRT HOZZÁNK JELENTKEZETT MIT TUD A CÉGÜNKRŐL 3 POZITÍV. SZABADIDŐ JELLEMEZZE AZ ELŐZŐ FŐNÖKE TULAJDONSÁGAIT. 3 NEGATÍV TULAJDONSÁG JOGOSÍTVÁNY NYELVISMERET GYAKORLAT TÚLÓRA TOVÁBBKÉPZÉS MIVEL FOGLALKOZIK MOST MILYEN HOSSZÚ TÁVÚ TERVEI VANNAK MIÉRT SZŰNT MEG A LEGUTÓBBI MUNKAVISZONYA MENNYI FIZETÉST SZERETNE KITŐL KÉRHETÜNK-E REFERENCIÁT MIKOR TUD MUNKÁBA ÁLLNI MIÉRT NEM SIKERÜLT EDDIG ELHELYEZKEDNI KÁROS SZENVEDÉLY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT HOBBI.

EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat
Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület
22. sz. melléklet

MUNKAVÁLLALÓ KÉRDÉSEI:

SZERETNÉK TÖBBET MEGTUDNI A CÉGRŐL

MI LESZ A FELADATOM

MIKOR KEZDHETEM A MUNKÁT

MILYEN A MUNKAIDŐ BEOSZTÁSA

MILYEN AZ ALKALMAZÁS JOGVISZONYA

KIKKEL KELL EGYÜTT DOLGOZNI

ÉRDEKLŐDÉS A CÉGRŐL- TERVEZIK-E A BŐVÍTÉST, ÚJ TERMÉK

BÉREN FELÜLI JUTTATÁSOK

BÉREZÉS

MEGTEKINTHETŐ A MUNKAVÉGZÉS HELYE

VAN-E KÉPZÉSRE LEHETŐSÉG

MIKOR DÖNTENEK A FELVÉTELRŐL

ÉRDEKLŐDHETEK-E AZ EREDMÉNYRŐL TELEFONON

72

EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat
Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület
23. sz. melléklet

AZ ÁLLÁS MEGTARTÁSA

Idők pontos Személyes Feladat, Praktikus
betartása kapcsolatok munkakör javaslatok
rendszere
• Munkaidő • Közvetlen • Feladatok • Mindig tartsa
pontos munkatársak pontos be a szavát!
betartása • Felettesek, ismerete • Tanuljon meg
• Ebédszünet szakmai • „Munkám” hallgatni!
• Dohányzás, vezetők helye és • Vigyázzon a
étkezés • Szolgálati út szerepe pletykára!
rendje pontos • Tárgyak, • Ne
• Munkaidő ismerete gépek, panaszkodjon!
teljes eszközök • Ne
kihasználása pontos beszélgessen,
• Szabadságok ismerete, ha éppen nincs
rendje szakszerű fontos
kezelése, munkája!
felelősség • Ne a
munkahelyen
randevúzzon!
• Tartsa be az
érvényes
dohányzási
szokásokat!

73

EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat
Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület
24. sz. melléklet

Munka – család – szabadidő

74

EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat
Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület
25. sz. melléklet

1992. évi XXII. tv. A Munka Törvénykönyvéről
76. § (1) A munkaviszony - ha törvény másként nem rendelkezik - munkaszerződéssel
jön létre.
(2) A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a
munkáltató köteles gondoskodni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés
érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül -
hivatkozhat.
(3) A munkaszerződés, ha a munkaviszony létesítéséhez hatósági engedély szükséges,
csak az engedély beszerzését követően köthető meg.
(4) A munkaszerződésben a felek bármely kérdésben megállapodhatnak. A
munkaszerződés jogszabállyal, illetve kollektív szerződéssel ellentétben nem állhat,
kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapít meg.
(5) A feleknek a munkaszerződésben meg kell állapodniuk a munkavállaló személyi
alapbérében, munkakörében, illetve munkavégzési helyében. A munkáltató a
munkavállalót a munkaköri feladatokról, a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai
végzettségről - kivéve, ha ezt jogszabály határozza meg - a 76. § (7)-(8) bekezdésében
foglalt rend szerint tájékoztatja.
(6) A munkaszerződésben meg kell jelölni a felek nevét, illetve megnevezését és a
munkaviszony szempontjából lényeges adatait.
(7) A munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató a munkavállalót
tájékoztatja
a) az irányadó munkarendről,
b) a munkabér egyéb elemeiről,
c) a bérfizetés napjáról,
d) a munkába lépés napjáról,
e) a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve
f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának
szabályairól,
g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
h) a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről, illetőleg
arról, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi tanács (központi üzemi tanács, üzemi
megbízott).
(8) A munkáltató a (7) bekezdésben előírt tájékoztatást legkésőbb a munkaszerződés
megkötésétől számított harminc napon belül írásban is köteles a munkavállaló részére
átadni.

79. § (1) A munkaviszony - eltérő megállapodás hiányában - határozatlan időtartamra
jön létre.
(2) A határozott idejű munkaviszony időtartamát naptárilag, vagy más alkalmas módon
kell meghatározni. Ha a felek a munkaviszony időtartamát nem naptárilag határozták meg,
a munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkaviszony várható időtartamáról.
(3) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezésétől eltérően, ha a munkaviszony létesítéséhez
hatósági engedély szükséges, a munkaviszony legfeljebb az engedélyben meghatározott
időtartamra létesíthető.
(4) Határozatlan időtartamúnak kell tekinteni a munkaviszonyt, ha a határozott
időtartamú munkaviszony azonos felek közötti ismételt létesítésére, illetve
meghosszabbítására az ahhoz fűződő munkáltatói jogos érdek fennállása nélkül kerül sor
és a megállapodás megkötése a munkavállaló jogos érdekének csorbítására irányul.

75

c) a határozott idő lejártával. § b) pontjában foglaltak alapján szűnik meg. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület (5) A határozott időre szóló munkaviszony időtartama . (6) A határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakul. a hátralévő időre jutó átlagkeresete megilleti.az öt évet nem haladhatja meg. ha rendes felmondás esetén a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára a munkavállaló munkabérre nem lenne jogosult. 86. Ettől eltérően. 87. ha a munkavállaló az időtartam lejártát követően legalább egy munkanapot. ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb. illetve a közcélú foglalkoztatás érdekében létesített munkaviszonyra. a munkavállalót azonban egyévi. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet. § A munkaviszony megszűnik: a) a munkavállaló halálával. 86/A. amilyen időtartamra eredetileg létrehozták. 81. b) rendes felmondással. 88. d) azonnali hatállyal a próbaidő alatt. illetve a felek ennél rövidebb vagy hosszabb. a munkavállaló részére a munkáltató rendes felmondása esetén meghatározott munkavégzés alóli mentesítési idejére járó átlagkeresetnek megfelelő összeget ki kell fizetni. illetve nyilatkozatokat írásba kell foglalni. A harmincnapos vagy ennél rövidebb időre létesített munkaviszony azonban csak annyi idővel hosszabbodik meg. § (1) bekezdésében meghatározott esetben. a (3) bekezdésben meghatározott esetben az engedély meghosszabbítása esetén az újabb határozott idejű munkaviszony időtartama . (2) Az (1) bekezdéstől eltérően is megszüntetheti a munkáltató a határozott időre alkalmazott munkavállaló munkaviszonyát. § Ha a munkaviszony a 86. Kollektív szerződés. közvetlen vezetője tudtával tovább dolgozik. A próbaidő meghosszabbítása tilos. (3) A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti. § (1) A határozott időre szóló munkaviszony csak közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással. (7) A (6) bekezdésben meghatározott szabályok nem vonatkoznak a választással keletkezett. (2) A próbaidő tartama harminc nap. 76 . c) rendkívüli felmondással.a korábban létesített munkaviszony időtartamával együtt . (2) A munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodást. de legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt is megállapíthatnak. d) a 86/B. kivéve. ettől érvényesen eltérni nem lehet. § (1) A munkaszerződésben. § (1) A munkaviszony megszüntethető: a) a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével. illetőleg próbaidő kikötése esetén azonnali hatállyal szüntethető meg. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. e) a 88. illetve a hatósági engedélyhez kötött. b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével. a munkaviszony létesítésekor próbaidő is kiköthető.az öt évet meghaladhatja.ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott időtartamú munkaviszony tartamát is .

b) öt év után tizenöt nappal. ettől érvényesen eltérni nem lehet. § (1) A munkavállalót végkielégítés illeti meg. c) nyolc év után húsz nappal. kivéve a közeli hozzátartozó. § (5) bekezdés] első évére. A végkielégítésre való jogosultság szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a) a szabadságvesztés. b) legalább öt év esetén: kéthavi.és pótszabadságból áll. ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamát. b) a szülési szabadság tartamára. hogy a munkaviszony a munkáltatónál a (4) bekezdésben meghatározott időtartamban fennálljon. a közérdekű munka. 95. § (1) bekezdés]. (5) A végkielégítésnek a (4) bekezdésben meghatározott mértéke háromhavi átlagkereset összegével emelkedik. valamint b) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem jár végkielégítés a munkavállalónak. 130. ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül [87/A. továbbá b) a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. f) legalább huszonöt év esetén: hathavi átlagkereset összege. d) tíz év után huszonöt nappal. § (1) A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg. és 77 . (2) A munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő esetekben jár szabadság: a) a keresőképtelenséget okozó betegség tartamára. amely alap. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a munkavállalót. g) húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik. ha az a) vagy a b) pontban foglaltak alapján korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült. d) a harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság tartamára. ha a munkavállaló munkaviszonya az (1) bekezdésben meghatározott módon a) az öregségi nyugdíjra [87/A. (3) A végkielégítésre való jogosultság feltétele. az egy évet azonban nem haladhatja meg. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 92. (2) A harmincnapos felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött a) három év után öt nappal. e) tizenöt év után harminc nappal. c) a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság [138. c) legalább tíz év esetén: háromhavi. d) legalább tizenöt év esetén: négyhavi. ha munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg. f) tizennyolc év után negyven nappal. § (1) A felmondási idő legalább harminc nap. valamint a tíz éven aluli gyermek gondozása. e) a tartalékos katonai szolgálat idejére. (4) A végkielégítés mértéke a) legalább három év esetén: egyhavi. e) legalább húsz év esetén: öthavi. § (1) bekezdés a) pont].

(3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. amelyben a (2) bekezdésben meghatározott életkort betölti.a következő évben jár le. valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít be. g) harminckilencedik életévétől huszonhét. (3) A hosszabb tartamú szabadság abban az évben illeti meg először a munkavállalót.legfeljebb három alkalommal . Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság egynegyedéből összesen három munkanapot . illetve a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadságot legkésőbb az esedékesség évét követő év március 31-ig. Az időpontot a munkáltató csak rendkívül indokolt esetben változtathatja meg. j) negyvenötödik életévétől harminc munkanapra emelkedik. és a munkavállalónak ezzel összefüggésben felmerült kárát. illetőleg családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna. ha az esedékesség éve eltelt. e) harmincötödik életévétől huszonöt. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabadság a munkavállaló a) huszonötödik életévétől huszonegy.a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. (6) A munkáltató a munkavállaló már megkezdett szabadságát a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok vagy kivételesen fontos gazdasági érdeke miatt megszakíthatja. és a következő évre átnyúló szabadságrész nem haladja meg az öt munkanapot. illetőleg a visszautazással. kollektív szerződés rendelkezése esetén az esedékesség évét követő év június 30-ig. c) harmincegyedik életévétől huszonhárom. 131. Ha a munkavállalót érintő olyan körülmény merül fel. amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi. Ebben az esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre. (2) Az alapszabadság egynegyedét . Az esedékesség évében kiadottnak kell tekinteni azt a szabadságot. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület f) minden olyan munkában nem töltött időre.a munkavállaló előzetes meghallgatása után .a munkaviszony első három hónapját kivéve . A munkáltató a) kivételesen fontos gazdasági érdek. i) negyvenharmadik életévétől huszonkilenc. A 78 . a tizenöt napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni.a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban. f) harminchetedik életévétől huszonhat. (5) A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt egy hónappal közölni kell. d) harmincharmadik életévétől huszonnégy. b) a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül adja ki. E rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet. b) huszonnyolcadik életévétől huszonkettő. illetve költségeit köteles megtéríteni.az esedékesség évében történő megkezdése esetén . A munkavállaló a munkáltató felszólítása esetén a körülmény fennállását a munkába állásakor haladéktalanul igazolni köteles.a munkáltató határozza meg. § (1) Az alapszabadság mértéke húsz munkanap. 134. amelynek megszakítás nélküli tartama . h) negyvenegyedik életévétől huszonnyolc. § (1) A szabadság kiadásának időpontját . (4) A szabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni. amelyre a munkavállaló távolléti díj-. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie. illetve átlagkereset-fizetésben részesül. a munkavállaló erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót.

hu/kozerdeku/5 http://www.szükséges. elemi csapás vagy súlyos kár. továbbá az életet.különösen baleset. A (2) bekezdésben foglalt szabadságot ekkor is a tárgyévben kell kiadni.jogiforum.birosag.kiadhatta volna. illetve a (9) bekezdés szerinti gazdasági érdeke sérelme nélkül . EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület munkavállalónak a megszakítással összefüggésben felmerült kárát.hu/adatbank.munkajog.a (8) bekezdés szerinti. (9) A (3) bekezdés a) pontja. egészséget. ha az esedékesség évéből még fennmaradó időtartamban a rendes szabadságot .php?f=2&i=1 http://www. ha az a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt . illetve a kivételesen fontos gazdasági érdek fennállására. munkaszervezéstől független olyan körülményt kell érteni. (10) A rendes szabadság esedékesség évében nem teljes mértékben történő kiadása esetén a munkáltató nem hivatkozhat a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok. § (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a) a szabadság kiadására vonatkozó munkavállalói igény a munkaviszony fennállása alatt nem évül el. Munkaügyi Bíróságok elérhetősége: http://www. illetve költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. működési körét érintő ok következményei orvoslása mellett. melynek felmerülése esetén a rendes szabadságnak az esedékesség évében teljes mértékben történő kiadása a munkáltató gazdálkodását meghatározó módon hátrányosan befolyásolná. (7) A (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazásakor legfeljebb a rendes szabadság egynegyedét lehet az esedékesség évét követően kiadni. illetőleg elhárítása érdekében .hu 79 . (11) A 11. testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése. illetve a (6) bekezdés alkalmazásakor kivételesen fontos gazdasági érdeken a rendes szabadság kiadásával kapcsolatos. b) a szabadság megváltásával kapcsolatos munkavállalói igény elévülése a munkaviszony megszűnésének napján kezdődik. (8) A (7) bekezdés első mondatában foglaltaktól eltérni csak akkor lehet.

.forint összegű igazgatási (cserekártya) kiadása az eredeti kártya birtokából való elkerülés (megsemmisülés. hogy a részére korábban kiadott START-kártya érvényessége két évnél azért rövidebb.a huszonötödik életévét. A START-kártyát igénylő személy a nyilatkozattételével egyidejűleg a felsőfokú végzettségét bizonyító oklevéllel (diplomával) vagy a felsőfokú oktatási intézmény által kiadott. A kártya tulajdonosa a kártya ismételt kiadásáért 2.200.az igénylés okáról. feltüntetve. a diploma adataival egyező tartalmú igazolással. . és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés. ilyen jogviszony fennállása esetén a jogviszony kezdetének dátumáról. vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. Díjmentesen adják ki a kártyát akkor is.a START-kártya igénylésekor mely munkaadónál áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban.a tanulmányainak befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt. és . ismételt igénylés esetén fel kell tüntetni. ha a korábban kiadott kártyán szereplő adat megváltozott vagy téves.befejezte vagy megszakította-e tanulmányait. továbbá ha azt a felsőfokú végzettséget szerzett munkavállaló arra tekintettel kéri. amikor az igénylő új kártyára válik jogosulttá. felsőfokú végzettség esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be. és . külföldön szerzett diploma esetén az elismerést. vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. aki . EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 26. Ugyancsak díjmentesen adják ki a kártyát minden olyan törvényben előírt esetben. melléklet Szociális és Munkaügyi Minisztérium Start Kártya Pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának kedvezménye Ki jogosult a Start kártya kiváltására? A START kártya kiváltására jogosult. Ha a középfokú végzettség alapján kiváltott START kártya tulajdonosa a kártya érvényessége alatt felsőfokú végzettséget szerez. mert az érvényesség a kártyatulajdonos munkavállaló huszonötödik életéve betöltésével lejár. hogy első vagy ismételt igénylésről van szó. megsemmisülése. .tanulmányait befejezte vagy megszakította. hogy azt a korábbi START-kártya elveszése (ide értve a jogtalan eltulajdonítást is). A Start kártya igénylésekor kell-e díjat fizetni? A kártya első alkalommal történő kiadása díjmentes. köteles azt munkaadójának és az állami adóhatóságnak haladéktalanul bejelenteni. elveszés vagy jogtalan eltulajdonítás).rendelkezik-e felsőfokú végzettséggel. illetve a honosítást igazoló határozat bemutatásával igazolja a felsőfokú végzettségét.tanulói vagy hallgatói jogviszonya megszűnését követően először létesít-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt. indokolja-e. illetőleg megrongálódás miatt válik szükségessé. és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés. Az igénylésekor az adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével nyilatkozatot kell tenni a következő adatokról: . Milyen adatokat tartalmaz a Start kártya? 80 . október 1-jét megelőzően pályakezdőként vagy ösztöndíjas foglalkoztatottként létesítette. . sz. megrongálódása. Hol kell kiváltani a Start kártyát? A lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál (APEH) kell formanyomtatványon igényelni. amennyiben azt 2005..

és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal esetében legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér másfélszeres. Forrás: www. foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel és érvényes START-kártyával rendelkező személy. de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő huszonötödik életévének.szmm. megsemmisülés tudomására jutásától számított három munkanapon belül az adóhatóságnál bejelenteni. Az adóhatóság elutasíthatja-e a Start kártya kiváltására vonatkozó igényt? Az adóhatóság az igényt határozattal utasítja el. születési ideje. ha a pályakezdő a munkába lépést megelőző napon rendelkezik START-kártyával vagy azt helyettesítő igazolással. Postai úton érkezett nyilatkozat esetén a kiállítás kelte az adóhatósághoz történő beérkezés napja. b) a kártyatulajdonos adóazonosító jele.a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér tizenöt százalékának. de legkésőbb az elveszés. A START-kártya elveszését. EQUAL Fiatalok Tematikus Hálózat Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Az adóigazolványt kiegészítő kártya a következő adatokat tartalmazza: a) a kártya tulajdonosának neve. anyja neve.második évében huszonöt százalékának megfelelő fizetési kötelezettség.alap. megsemmisülését a kártya tulajdonosa köteles haladéktalanul. Mennyi ideig érvényes a Start kártya? A kártya érvényességi ideje két év. a foglalkoztatók közül az érvényesítheti a kedvezményt.be nem töltött. A START-kártya kiállításának kelte azonos a nyilatkozat nyomtatvány adóhatósághoz történő benyújtásának napjával. d) az érvényesség időtartama. és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésekor a pályakezdő fiatal részére visszaszolgáltatni. felsőfokú végzettséggel rendelkező igénylő esetén a harmincadik életévének betöltéséig. A munkaadó milyen összegű járulékalap alapján érvényesítheti a kedvezményt? A munkaadó a fenti b) pontban meghatározott kedvezményt .hu/download. A munkaadó mely esetben jogosult kedvezmény érvényesítésére? A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg. A pályakezdő fiatal foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény szabályai Pályakezdő fiatal: a huszonötödik életévét .php?ctag=download&docID=14648 81 . a kártya kiállítását megelőzően. az állami adóhatóság területi szerve igazolást ad ki a fenti adatokról Mely időponttól érvényes a Start kártya? A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltének napjával kezdődik. . amennyiben az igénylő személy nem rendelkezik a Start kártya kiváltásához szükséges jogosultsági feltételekkel. b) a három százalékos munkaadói járulék és a huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett: . A kiváltásra jogosult személy vagy meghatalmazottja kérelmére. c) a kiállítás kelte. Pályakezdő foglalkoztatása esetén milyen kedvezmény illeti meg a munkaadót? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása után a munkaadót járulékkedvezmény illeti meg a következők szerint: a) a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség.felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét . . születési helye. amely (aki) a munkavállaló START-kártyáját a foglalkoztatás időtartama alatt őrzi. A pályakezdő fiatal foglalkoztatása esetén a munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles a START-kártyát megőrizni. Ha a START-kártyával rendelkező munkavállaló egyidejűleg több foglalkoztatási jogviszonyban is áll.gov.felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal esetében a minimálbér kétszeres összegének megfelelő járulékalap után érvényesítheti.