STELNICA / PROIECTE IN DERULARE

- În luna iunie 2017, pe teritoriul UAT Stelnica, la nivel Administrativ, conform listei de Investiţii pe anul 2017,
este în curs de derulare, proiectul de asfaltare a trei străzi, două în Stelnica, str. Gutuilor şi str. Vişinilor pe o
lungime de 850 m şi una în satul Maltezi, str. Dr. Udrea, pe o lungime de 650 m., aceasta fiind de altfel o lucrare
multianuală. Acum se vor asfalta cele două străzi din Stelnica şi se vor instala şi rigole, iar pentru str. Dr. Udrea din
Maltezi, lucrările se vor realiza în anul 2018.

- Pentru Proiectul de Extindere Reţea de Canalizare şi Staţie de Epurare implementat prin Programul Agenţiei
Fondului de Mediu / AFM, pentru anul 2017, s-a efectuat prima vizită în teren şi s-a efectuat plata urmând ca până
la sfârşitul anului să se finalizeze şi acest proiect.
- Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (P N D L I), s-au finalizat 8,8 km de canalizare cu două staţii de
pompare (una în Stelnica şi una în Maltezi), pentru care se va face Recepţia Finală.

- Începând cu data de 25 iunie se va derula proiectul care vizează reparaţiile pe DC 8 pentru care s-a primit
sprijin de la bugetul judeţului, în cuantum de două miliarde de lei vechi. Din această sumă se vor fi reabilita
rigolele stradale ( prin betonare) şi se vor monta podeţe.

Primar,
Decu Fănica