Europa în mișcare

Combaterea schimbărilor climatice
UE – deschizătoare de drumuri

Uniunea Europeană

Comisia Europeană Combaterea schimbărilor climatice UE – deschizătoare de drumuri
Seria Europa în mișcare

2008 — 24 p. — 16,2 × 22,9 cm

Puteți găsi această broșură, precum și alte explicații succinte și clare despre UE, la adresa de internet: ec.europa.eu/publications

Comisia Europeană Direcția Generală Comunicare Publicații B-1049 Bruxelles Manuscris finalizat în septembrie 2007 și actualizat în septembrie 2008 Ilustrația copertei: © iStockPhoto Luxemburg: Oficiul pentru Publicații Oficiale ale Comunităților Europene, 2008 ISBN 978-92-79-09761-4 DOI 10.2775/2750 © Comunitățile Europene, 2008 Reproducerea acestei broșuri este permisă Printed in Germany TIPĂRIT PE HÂRTIE ÎNĂLBITĂ FĂRĂ CLOR

Combaterea schimbărilor climatice UE – deschizătoare de drumuri .

Cuprins Pericolul și provocarea Calea de urmat: o soluție integrată Valorificarea rezultatelor obținute Contribuția politicii privind energia Rolul tehnologiei Cum vă puteți reduce amprenta de carbon? Lecturi suplimentare 3 5 10 13 21 22 24 2 .

este foarte probabil ca în acest secol temperatura să mai crească cu încă 1. ar putea.8-4. În condiții climatice din ce în ce mai extreme. cea dintâi dată începând cu care există măsurători exacte. Din 1850. În plus. consecințele pe termen lung putând fi incomensurabile.76 °C. Pe parcursul a 10 000 de ani. aceasta a crescut cu 0. A început cursa pentru a preîntâmpina situația în care planeta atinge un nivel considerat a fi un punct critic — o creștere a temperaturii cu 2 °C. conform estimărilor unui comitet internațional de oameni de știință creat de Organizația Națiunilor Unite (ONU). Veneţia nu va fi singura care va trebui să-și dezvolte măsurile de protecție împotriva inundațiilor. Dacă temperatura Pământului crește cu mai mult de 2 °C peste nivelurile preindustriale.Pericolul și provocarea Schimbările climatice reprezintă unul dintre cele mai mari pericole cu care se confruntă planeta. posibil chiar cu 6. este foarte probabil ca schimbările climatice să devină ireversibile. Cheltuielile determinate de răspunsul la schimbările climatice ar putea duce la înregistrarea unor declinuri economice. până la revoluția industrială. Zonele joase de pe Pământ. temperatura medie pe glob a fost în mare măsură stabilă. să dispară sub nivelul mării aflat în continuă creștere. Dacă nu se acționează. în multe părți ale lumii sursele de apă dulce nu ar mai fi suficiente pentru a acoperi necesitățile. în cele din urmă. Cu siguranță. Fenomenele meteorologice extreme cauzând pagube de natură fizică și economică ar deveni mai frecvente. aceasta va fi pierdută dacă până cel târziu în anul 2020 emisiile globale nu sunt stabilizate și apoi reduse până în anul 2050 la aproximativ jumătate din nivelul lor înregistrat în 1990.0 °C. © Belga 3 . incluzând părți extinse din multe state europene.4 °C.

în locul unor zăcăminte deja epuizate de gaze sau în saline. absorbind dioxidul de carbon. în special de dioxid de carbon. gaz și cărbuni pentru electricitate. dioxid de carbon și alte gaze naturale care lasă razele soarelui să treacă dar absorb căldura reflectată de Pământ. încălzire. 4 . Trebuie să ardem mai puțini astfel de combustibili și s-o facem mai eficient. iar apoi prin stocarea lui în subteran. Cu toate acestea. însă îl eliberează atunci când sunt tăiate. temperatura medie pe glob ar fi insuportabilă. Acumularea acestor gaze „cu efect de seră” mărește efectul de seră natural.Combaterea schimbărilor climatice De ce apar schimbările climatice Atmosfera conține vapori de apă. Acest proces natural denumit „efectul de seră” menține temperatura planetei la un nivel care permite existența vieții pe Pământ. Pentru a face față schimbărilor climatice. În același timp. de exemplu prin „captarea” acestuia la sursă. Când sunt în creștere. dar principalele cauze ale acesteia rămân utilizarea combustibililor fosili și defrișarea. situându-se în jurul valorii de -18 °C. pădurile absorb dioxidul de carbon. Combustibilii fosili — petrol. este esențială inversarea procesului de defrișare. răcire și transport — reprezintă surse majore de emisii de gaze cu efect de seră. Soluția rezidă în reducerea emisiilor globale a gazelor cu efect de seră. este important să prevenim eliberarea în atmosferă de dioxid de carbon. ceea ce antrenează creșterea temperaturii pe Pământ și apariția unor schimbări climatice. Aceasta înseamnă o mai bună utilizare a resurselor naturale. Mai există și alți factori care contribuie la încălzirea globală precum emisiile de metan din agricultură sau cele cauzate de deșeurile din rampele de depozitare sau emisiile cauzate de întrebuințarea excesivă de fertilizatori. Fără acesta. activitățile umane cum ar fi arderea combustibililor fosili și distrugerea pădurilor pentru a crea terenuri agricole determină creșterea nivelului dioxidului de carbon și al altor gaze care rețin căldura în atmosferă. pe măsură ce este produs. în special cel care duce la dispariția pădurilor tropicale care acționează ca „bazine de colectare” de carbon.

bazată pe combinarea tehnologiilor și surselor de energie sărace în emisii de carbon. Ca prim pas.Calea de urmat: o soluție integrată Calea de urmat pentru UE este o politică integrată privind energia și schimbările climatice. în același timp. precum și tipurile de energie utilizate. UE își propune să realizeze această reducere prin acțiuni programate în cadrul noii politici integrate privind energia și schimbările climatice. pe plan internațional. Pentru a limita încălzirea globală la 2 °C. Pentru a sublinia hotărârea sa și pentru a da un exemplu de urmat partenerilor săi. UE încearcă să obțină un nou acord global pentru atingerea acestor obiective. UE joacă un rol central în combaterea schimbărilor climatice și. vor trebui să înceapă să limiteze creșterea propriilor emisii. Aceasta demonstrează că. precum China și India. Obiectivul este acela de a face progrese către o economie care respectă climatul. iar apoi acestea trebuie reduse până în anul 2050 la aproximativ jumătate din nivelul înregistrat în 1990.europa. UE a convenit să reducă emisiile sale de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20 % până în anul 2020. întrucât arderea combustibililor fosili pentru obținerea energiei este principalul factor determinant al schimbărilor climatice. UE consideră că statele industrializate ar trebui să reducă în mod colectiv până în 2020 emisiile de gaze cu efect de seră ale acestora cu 30 % sub nivelul înregistrat în 1990. care se vor alinia măsurilor existente deja. Liderii UE au aprobat o astfel de politică încă din martie 2007. statele în curs de dezvoltare. creșterea emisiilor globale de gaze cu efect de seră trebuie să înceteze în următorii 10-15 ani. O politică integrată privind energia și schimbările climatice semnalează lansarea unei noi revoluții industriale care să transforme modalitățile de producere și utilizare a energiei. 5 . pregătește calea pentru sporirea siguranței aprovizionării și creșterea competitivității UE. Pentru mai multe informații referitoare la soluția integrată a UE: ec.eu/climateaction/ © Van Parys Media Arderea cărbunelui pentru producerea de electricitate este în mod special dăunătoare pentru climat. indiferent care vor fi acțiunile altor state. De asemenea.

6 © Deutsche Bahn Trenul este mai rapid și mai ecologic: reducerea emisiilor provenind de la autovehicule este esențială pentru combaterea schimbărilor climatice. o mai bună integrare a politicii UE privind energia cu alte politici – nu doar cu politica de mediu. creșterea cu 20 % până în 2020 a proporției energiei regenerabile în cadrul consumului general de energie. creșterea de zece ori până în 2020 — la cel puțin 10 % — a proporției carburanților regenerabili. din consumul total de benzină și motorină.Combaterea schimbărilor climatice Liderii UE au decis: economisirea a 20 % din consumul de energie față de previziunile pentru 2020 prin sporirea eficienței energetice. triplându-se astfel nivelul actual al acestora. Toți biocarburanții — indiferent dacă sunt produși în UE sau importați — trebuie să fie produși într-un mod durabil. o mai bună integrare a piețelor de energie ale UE. în locul unor zăcăminte de gaze deja epuizate sau în mine vechi de sare – astfel încât acestea să își aducă o contribuție majoră la reducerea emisiilor până în 2020. pe care să o exprime la unison. consolidarea cooperării internaționale: dacă UE reușește să adopte o abordare comună în ceea ce privește energia. În ianuarie 2008 Comisia Europeană a prezentat propuneri specifice de politici referitoare la aceste probleme menite să aducă Europa și cetățenii săi pe drumul cel bun în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice. creșterea siguranței aprovizionării cu energie și promovarea unei creșteri economice continue. inclusiv de tehnologii de captare și stocare a carbonului în vederea împiedicării pătrunderii CO2 în atmosferă prin captarea și stocarea acestuia în subteran. va putea astfel să conducă dezbaterea la scară mondială. dezvoltarea și promovarea de tehnologii având un nivel scăzut sau zero de emisii. ci și cu politici precum cea privind cercetarea. Vor fi oferite stimulente pentru dezvoltarea biocarburanților obținuți din deșeuri. . politica agricolă și cea comercială. inclusiv a biocarburanților. reziduuri și alte surse nealimentare. pentru realizarea unor progrese către piețe de electricitate și gaz mai competitive în întreaga UE.

7 . Din 1990 încoace. dintre care cel mai recent în 2007. iar cea datorată industriei a fost de 65 %.8-4 ºC față de nivelul actual. În sectorul de aprovizionare cu energie. Cu fiecare raport. dacă nu se întreprind niciun fel de acțiuni. evaluează informațiile de natură științifică. precum și ca urmare a modificărilor în folosirea terenurilor. valurile de secetă și de căldură. în cel mai rău caz chiar cu 6. încălzirea globală trebuie limitată la maximum 2 ºC peste nivelul temperaturii din perioada preindustrială. tehnică și socioeconomică relevante pentru înțelegerea riscului schimbărilor climatice datorate activității umane. dacă se dorește preîntâmpinarea consecințelor ireversibile ale schimbărilor climatice. În perioada 1970-2004 s-a înregistrat o creștere cu 70 % a emisiilor de gaze cu efect de seră.4 ºC. Redactarea evaluărilor acestuia implică sute de experți de renume din întreaga lume. Creșterea datorată transportului a fost de 120 %. Cu toate acestea. în cursul acestui secol temperatura medie pe glob ar putea crește cu 1. temperatura medie a crescut cu aproape 0. Forumul internațional responsabil cu evaluarea dovezilor științifice ale schimbărilor climatice și a consecințelor acestora este Comitetul interguvernamental pentru schimbările climatice (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC). comitetului i s-a întărit convingerea că gazele cu efect de seră constituie cauza schimbărilor climatice. Comitetul. care a fost creat în 1988. precum și intensitatea mai mare a ciclonilor tropicali.74 ºC la nivel mondial. Impactul temperaturilor în creștere poate fi observat în fenomene cum ar fi topirea ghețarilor și a gheții din regiunea arctică. Clima Europei se încălzește mai rapid decât media pe glob: temperatura a crescut cu aproximativ 1 ºC. Din 1850. creșterea a fost de 145 %. anul în care au început să se efectueze înregistrări fiabile. schimbarea modelelor de precipitații sub formă de ploaie și zăpadă.Ce spun oamenii de știință? În ultimii 100 de ani. IPCC a realizat patru asemenea rapoarte de evaluare. o inițiativă comună a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu și a Organizației Mondiale Meteorologice. Mulți experți sunt de părere că. doisprezece din cei 13 ani cu cele mai ridicate temperaturi la nivel mondial au fost în perioada 1995-2007. consensul la care au ajuns oamenii de știință este că. S-a înregistrat o creștere de 40 % datorată capacității reduse a pădurilor de a „capta” emisii de dioxid de carbon.

este foarte probabil ca aceste beneficii să fie mai mult decât ceea ce este necesar pentru a compensa costurile economice ale reducerii emisiilor. În practică. dar acest fapt nu presupune neapărat sacrificarea standardului de viață. Aceasta ar reprezenta un preț mic de plătit pentru a evita potențialele costuri pe termen lung ale schimbărilor climatice. nu este luată în considerare valoarea altor beneficii cum ar fi poluarea diminuată a aerului. precum și cu obiectivul dezvoltării durabile. Costurile acestei acțiuni sunt foarte reduse. Astfel de modificări sunt perfect compatibile cu prioritățile UE pentru locuri de muncă și creștere. . vacanțele la schi vor deveni un lucru de domeniul trecutului pentru generațiile viitoare. în plus. creșterea economică anuală va fi afectată cu mai puțin de 0. siguranța aprovizionării cu energie la prețuri previzibile și îmbunătățirea competitivității prin intermediul inovării. 8 © Bilderbox Dacă acum nu se întreprinde nimic. fiind în orice caz mult mai mici decât costurile pagubelor pe care schimbările climatice le vor cauza dacă nu se întreprinde nimic în acest sens.Combaterea schimbărilor climatice Pentru generațiile viitoare Combaterea schimbărilor climatice este foarte probabil să însemne modificări semnificative în privința stilului nostru de viață. Dacă statele dezvoltate acceptă să reducă emisiile colective cu 30 % până în 2020.2 %.

Emisiile de gaze cu efect de seră pe persoană în țările UE în 1990 și în 2006 Sursa: CE 9 .

Combaterea schimbărilor climatice Valorificarea rezultatelor obținute În lupta împotriva schimbărilor climatice. UE este avansată deja într-un program elaborat în vederea reducerii emisiilor cu 8 % până în 2012. inclusiv comercializarea emisiilor. UE a realizat progrese. Cel de al șaptelea program pentru cercetare și dezvoltare tehnologică este cel mai recent dintr-o serie de programe de cercetare la nivel UE care pune un accent deosebit pe mediu. adoptând măsuri concrete în vederea atingerii obiectivelor sale în ceea ce privește emisiile. nu contribuie în mod oficial la realizarea acestui obiectiv. UE nu trebuie să înceapă totul de la zero. 10 . mecanisme flexibile bazate pe principiile economiei de piață. ea își consolidează progresiv măsurile luate în vederea creșterii eficienței energetice. 15 dintre statele care erau la acea dată membre UE au mers chiar mai departe. cunoscută sub denumirea de amprentă de carbon a acesteia. prin urmare.2 % în perioada 1990-2012. Chiar dacă Statele Unite nu au ratificat acest protocol și. Protocolul de la Kyoto Protocolul de la Kyoto a fost convenit în 1997. Acesta a stabilit un obiectiv pentru statele dezvoltate în ansamblul lor de a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră în medie cu 5. Normele de reciclare și de limitare a utilizării rampelor de gestionare a deșeurilor contribuie și ele la reducerea cantității de carbon emise în UE. În plus. măsuri care iau în considerare nivelul de dezvoltare economică și industrială al fiecărui stat membru în parte. luându-și angajamentul colectiv de a-și reduce emisiile cu 8 %. de asemenea. energie nepoluantă și săracă în emisii de carbon și pe schimbările climatice. limitării emisiilor emanând de la întreprinderi și autovehicule și încurajării economisirii energiei. Protocolul a creat. De ani buni. Majoritatea statelor care au aderat la UE în 2004 au negociat încă înainte de aderare obiective individuale în temeiul Protocolului de la Kyoto. UE s-a angajat să atingă acest obiectiv în cadrul așa-numitului Protocol de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice. pentru a ajuta statele industrializate să realizeze aceste reduceri cu un cost minim și pentru a încuraja investițiile în proiecte bazate pe energie nepoluantă în statele în curs de dezvoltare și în economiile în tranziție.

Cele mai recente previziuni pentru emisiile viitoare arată că acest obiectiv poate fi atins în cazul în care statele UE realizează efectiv toate acțiunile planificate. ECCP a condus până în prezent la crearea a aproximativ 40 de politici și măsuri la nivel european de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Chiar dacă economia UE a crescut între anul de referință 1990 și 2006. Pentru cele 15 state membre „mai vechi” (UE-15). emisiile colective ale celor 27 de membri au scăzut cu 10. Acest fapt este încurajator.7 %. Turbinele eoliene în curs de instalare vor fi din ce în ce mai vizibile în viitor.8 %. Printre măsurile la nivel UE se înscriu și standarde referitoare la energie pentru construcții și legi care restrâng uzul anumitor gaze industriale având un puternic efect de încălzire globală. Aflat în administrarea Comisiei Europene. reducerea corespunzătoare a emisiilor a fost de 2. Acestea completează acțiunile întreprinse la nivel național de către fiecare țară din UE în parte.Atingerea obiectivelor Programul menit să ajute UE și statele membre să își îndeplinească obiectivele în ceea ce privește emisiile în conformitate cu Protocolul de la Kyoto este Programul European privind schimbările climatice (ECCP). dar mai sunt încă multe de făcut pentru a atinge obiectivul asumat de UE-15 de a înregistra o reducere cu 8 % până în 2012. De departe cea mai importantă evoluție în ceea ce privește politicile în cadrul ECCP este schema UE de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră (a se vedea figura de la pagina 12). UE a reușit să întrerupă legătura dintre creșterea economică și emisiile de gaze cu efect de seră. © Van Parys Media 11 .

ar putea face ca aceasta să cuprindă mai multe sectoare și gaze. Plafonul maxim. sau limita numărului total de cote creează insuficiența necesară pentru ca piața să poată funcționa. o revizuire a schemei. Această schemă reprezintă primul sistem internațional de comercializare a emisiilor de CO2 și a devenit forța motrice din spatele expansiunii rapide a comerțului cu carbon din întreaga lume. Atribuind un cost emisiilor de carbon eliberate de aceste instalații. În consecință. Instalațiile din sectorul energetic și cel industrial nu sunt singurele culpabile pentru creșterea nivelului de CO2 în atmosferă. Comerțul cu emisii contribuie la garantarea faptului că reducerea emisiilor se realizează în cel mai rentabil mod posibil. Aceasta se efectuează în cadrul Protocolului de la Kyoto cu ajutorul mecanismului de dezvoltare nepoluantă (CDM) și al instrumentului de implementare comună (JI). investind în tehnologii mai eficiente sau folosind surse de energie mai sărace în emisii de carbon).Combaterea schimbărilor climatice Un mecanism inovator Elementul fundamental al strategiei UE de combatere a schimbărilor climatice este schema UE de comercializare a emisiilor (UE ETS). 12 . Societățile care își păstrează emisiile sub nivelul cotelor alocate pot să vândă cotele de care nu au nevoie. Societăților vizate de schema UE ETS li se permite să utilizeze credite de emisii generate de proiecte de reducere a emisiilor în țări din afara UE. Cererea de astfel de credite este un puternic stimulent pentru investiții în idei care au în vedere reducerea emisiilor din alte țări. Cele care întâmpină dificultăți în respectarea cotelor atribuite trebuie fie să ia măsuri de reducere a propriilor emisii (de exemplu. fie să cumpere cote suplimentare de piață — plătind efectiv o altă societate ca să îndeplinească în locul lor obligația de reducere a emisiilor. autoritățile naționale din fiecare stat UE alocă un număr de cote de emisii fiecărei instalații. Comisia Europeană a propus extinderea UE ETS începând cu 2011 pentru a cuprinde și emisiile aflate în ascensiune rapidă care provin din sectorul aviației. schema creează un stimulent permanent pentru societățile participante să își reducă emisiile cât mai mult cu putință. lansată în ianuarie 2005. În plus. care este în curs de desfășurare. UE ETS acoperă la ora actuală 11 600 de instalații din sectorul energetic și cel industrial care sunt responsabile în mod colectiv pentru aproape jumătate din totalul emisiilor de CO2 din UE. Conform schemei.

De ani buni. Comerțul transfrontalier este vital pentru a face piețele cât mai competitive posibil. UE a admis nevoia urgentă de a include un număr de direcții de acțiune într-o politică unică. Sunt disponibile credite pentru emisii în vederea efectuării de investiții în acest gen de tehnologie alternativă ecologică pentru producerea de cărămidă în India. o politică ambițioasă în privința energiei regenerabile. o politică coordonată în privința rezervelor strategice de petrol și produse petroliere. sigure și coordonate cu practici sănătoase în domeniul mediului. diversificare. Piețe mai eficiente în domeniul electricității și gazului Alegerile pe care le facem în calitate de consumatori au un impact real asupra emisiilor de gaze cu efect de seră provenind din utilizarea și producerea de energie. politica privind energia este crucială pentru realizarea obiectivelor în ceea ce privește schimbările climatice. UE are un cadru unic de reglementare a politicii privind energia. ele ajută la menținerea de către UE a avantajului său competitiv. © World Bank photo/CDCF India carbon finance project VSBK 13 . Această politică va asigura resurse de energie competitive. Practic. toți consumatorii UE sunt în prezent liberi să își cumpere gazul și electricitatea de la oricare furnizor. ceea ce va reduce emisiile de CO2 și de alte gaze cu efect de seră. Piețe eficiente fac energia mai accesibilă și contribuie la eliminarea barierelor din calea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. privind clima și energia. Acțiunea coordonată în privința energiei nu este o noutate. Prin urmare. De exemplu.Contribuția politicii privind energia Emisiile de gaze cu efect de seră provin în mare măsură din utilizarea și producerea de energie. că societățile noi în acest domeniu nu sunt puse într-o poziție de dezavantaj și că electricitatea și gazul circulă liber peste granițele UE. economisirea energiei. ca reacție la o criză de aprovizionare de la acea vreme. cooperare internațională. durabile. În același timp. Elementele esențiale contribuind la realizarea acestor obiective în cadrul politicii UE privind energia sunt următoarele: piețe mai eficiente în domeniul electricității și gazului. devenind din ce în ce mai serioase. UE are încă de la începutul anilor '70. Răspunsul coordonat la o criză de energie nu reprezintă nici el o noutate. Pe măsură ce avertizările oamenilor de știință cu privire la consecințele schimbărilor climatice s-au intensificat. inclusiv de la cei care sunt specializați pe energie regenerabilă. Cu toate acestea. rămân încă multe de făcut pentru a garanta că fiecare obține ceea ce i se cuvine. integrată la nivel european.

fiind. ținând cont de faptul că nivelurile de dependență de importuri ale diferitelor state UE variază considerabil. 14 © Berliner Verkehrsbetriebe. a asigura restul de energie din alte regiuni stabile ale lumii. diversificarea către aprovizionarea cu mai multă energie produsă pe plan intern va necesita utilizarea într-o mai mare proporție a tehnologiilor sărace în emisii de carbon sau chiar cu emisii zero. UE își procură aproximativ 50 % din necesarul de gaze pentru consum doar din trei surse — Rusia. întrucât tehnologia fuziunii nucleare nu se prevede a fi disponibilă înainte de sfârșitul secolului prezent. BVG Berlinul este doar unul dintre cele câteva orașe europene în care circulă autobuze pe bază de hidrogen finanțate cu ajutorul fondurilor UE. Norvegia și Algeria — și importă aproximativ două treimi din necesarul de petrol din țările OPEC (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol) și Rusia. de asemenea. o mai mare siguranță înseamnă și a ajunge la un acord privind împărțirea resurselor în perioade de criză. Cu toate acestea. până în 2030. Dacă consumul de energie nu este controlat și combinația de combustibili nu este modificată. Gradul general de dependență a UE de importuri de energie a fost de 53. precum și la limitarea schimbărilor climatice. De asemenea. dacă este necesar. gaze naturale și căr-bune — toți aceștia reprezentând surse majore de emisii de CO2. din ce în ce mai vulnerabilă la șocuri în ceea ce privește aprovizionarea și prețurile. solară.Combaterea schimbărilor climatice Diversificare O mai mare siguranță a aprovizionării înseamnă a nu depinde de un singur tip de energie sau de un număr restrâns de țări furnizoare din afara UE. prin urmare. combustibilii fosili sunt o resursă finită care se va epuiza în mare parte până la jumătatea secolului prezent. În prezent. Câteva state UE vor utiliza. resursele de combustibili fosili ale UE se epuizează într-un ritm mai rapid decât cele ale restului lumii. Înseamnă a produce mai multă energie în UE și. Reducerea utilizării combustibililor fosili contribuie astfel la îmbunătățirea siguranței aprovizionării cu energie a UE. iar în cazul gazului la 84 %. Aproximativ 80 % din consumul de energie în UE este asigurat din combustibili fosili — petrol. În plus. Ea devine din ce în ce mai dependentă de importuri. energia nucleară alături de celelalte surse de energie. precum energia eoliană. bazate pe surse de energie nepoluante. Tehnologia contribuie la reducerea acestor emisii. hidroelectrică și biomasa. o tehnologie nepoluantă pentru cărbune fiind prevăzut să devină operațională aproximativ în următoarea decadă. Până la urmă. este foarte probabil ca hidrogenul să poată fi încadrat și el între aceste surse.8 % în 2006. . dependența de importuri ar putea crește în cazul petrolului la 95 %. În viitorul previzibil aceasta va proveni din fisiunea nucleară. Dat fiind faptul că UE are puține surse proprii de combustibili fosili.

2006 Sursa: Eurostat.Consumul de energie pe categorii de combustibili. 15 .

Pentru a realiza aceasta. Această inițiativă permite diversificarea surselor de energie utilizate și contribuie la o mai mare siguranță a aprovizionării cu energie. ghețarii vor continua să se topească. Ca prim pas. UE a început să dezvolte și să promoveze utilizarea și producerea de energie regenerabilă. pentru a o substitui combustibililor fosili. Între timp au fost propuse obiective naționale diferite pentru fiecare țară pentru a realiza 20 % la nivelul întregii UE. De asemenea. liderii UE au luat o poziție mai fermă prin stabilirea obiectivului de a asigura 20 % din consumul total de energie din surse regenerabile până în 2020. În plus. ea dezvoltă noi industrii și tehnologii. . statele UE au convenit asupra unui obiectiv orientativ de utilizare a surselor regenerabile de energie pentru o proporție de 12 % 16 din totalul necesar începând cu 2010. sectorul privat a fost încurajat să facă investițiile necesare. au fost adoptate noi legi prin care s-au stabilit obiective naționale pentru energia electrică regenerabilă și pentru biocarburanți pentru transport în vederea creșterii nivelului de energie din surse regenerabile utilizată în statele UE.Combaterea schimbărilor climatice O politică ambițioasă în privința energiei regenerabile Începând cu anii '90. Acest obiectiv de © Corbis Dacă nu vom utiliza energia mai chibzuit. În 2007.

la fel ca și co-generarea. în special la înlocuirea sistemelor de încălzire a apei pe bază de benzină sau electricitate. 17 .Previziuni în privința creșterii gradului de utilizare a energiei regenerabile în Uniunea Europeană Producţia de energie în terawaţi/oră pe an Sursa: CE 20 % pentru energie din surse regenerabile include un nou obiectiv obligatoriu prin care se urmărește ca. Utilizarea biomasei (lemnului). Realizarea acestor obiective duce la creșterea considerabilă a gradului de utilizare a energiei regenerabile. de asemenea. dezvoltarea extragerii căldurii din sol (surse geotermale). procedeu în cadrul căruia aburul generat în procesul de producere a electricității nu este irosit ci se folosește. Este prevăzută. în sistemele de încălzire urbană. va avea un mijloc de reducere a emisiilor sale de CO2 ca urmare a creșterii prevăzute a utilizării carburanților regenerabili. inclusiv biocarburanți. Sectorul transportului. Totodată. până în 2020. aflat în ascensiune rapidă. a biogazului și a deșeurilor biodegradabile de către centralele electrice va crește. Generarea de energie eoliană cu ajutorul unor turbine eoliene din ce în ce mai multe ca număr și mai eficiente va reprezenta probabil cea mai mare creștere în producția de electricitate. de exemplu. 10 % din carburanții utilizați în transport să fie asigurați din carburanți regenerabili. se va face mai mult uz de boilerele funcționând pe bază de lemn în clădiri. precum și a utilizării energiei solare.

Biomasa provine din silvicultură. și anume că nu duce la defrișări sau la pierderea biodiversității și că nu pune în pericol producția de alimente. ori printr-o combinație a celor două. 18 Acest obiectiv poate părea greu de atins. deșeuri biodegradabile). Biocarburanții sunt la ora actuală singurul substitut disponibil pe scară largă pentru benzina și motorina utilizate pentru transport. Acestea generează electricitate. biogazul și biocarburanții în general pot fi depozitați cu ușurință. Bioenergia este produsă din biomasă solidă. Programul internațional „Energy Star” oferă orientări cu privire la cele mai . UE are un potențial agricol semnificativ pentru producția de biocarburanți. solară. Acest lucru se poate realiza prin intermediul tehnologiilor de economisire a energiei sau prin schimbarea comportamentului nostru. forestiere. cum ar fi mașinile de spălat sau cele de spălat vase. Economisirea energiei Cel mai simplu mod de ameliorare a siguranței aprovizionării și de protejare a climei este reducerea cererii de energie. Biomasa. biocarburanții vor fi produși dintr-o varietate mult mai mare de produse decât până acum (agricole. Aceasta înseamnă utilizarea mai eficientă a energiei. În viitorul apropiat. hidraulică și geotermală. însă în practică există un spațiu larg de acțiune în domeniul eficientizării utilizării energiei. Bioenergia reprezintă aproximativ jumătate din energia regenerabilă consumată în UE. Promovarea utilizării biocarburanților contribuie la reducerea emisiilor și asigură o mai mare varietate a carburanților oferiți pe piață. Fie că vor fi produși în UE sau nu. ceea ce înseamnă că bioenergia poate fi produsă din aceste surse la nevoie. trebuie să se garanteze că producția de biocarburanți este viabilă. în timp ce biocarburanții lichizi provin în prezent mai ales din culturi agricole. Această sursă de energie reprezintă una dintre sursele regenerabile. consumul a fost eficientizat cu peste 25 %. biogaz sau biocarburanți lichizi disponibili în întreaga Europă. standardele minime de eficiență și acordurile voluntare ale producătorilor de aparate electrocasnice au redus deja consumul mediu al unui frigider sau congelator nou cu aproape 50 % în comparație cu 1990. Pentru multe alte aparate. agricultură sau din reziduuri și deșeuri organice. De exemplu. între care se numără și energia eoliană.Combaterea schimbărilor climatice Un nou rol pentru agricultură și silvicultură Bioenergia provenită din agricultură și silvicultură joacă un rol deosebit de important în combaterea schimbărilor climatice și în creșterea siguranței aprovizionării cu energie. Din punct de vedere economic. etichetarea energetică. și nu doar din culturi care sunt folosite și pentru producerea de alimente și furaje. uneori chiar cu depunerea unor eforturi minime. economisirea energiei este soluția de urmat cu precădere: obiectivul UE de a utiliza începând cu anul 2020 cu 20 % mai puțină energie decât în mod normal va reduce cheltuielile pentru energie cu 100 de miliarde de euro pe an. astfel încât mai puțină să fie irosită. eliberează energie termică și sunt utilizate drept carburanți în transport.

trecerea de la becurile „normale” la cele „economice” reduce consumul de energie cu peste 75 %. Aceste becuri costă mai mult. Cercetătorii vor contribui la rândul lor prin descoperirea unor noi materiale pentru izolare. Totodată. Mulți dintre noi utilizăm energie de care nu avem nevoie. prin impunerea etichetării energetice și prin fixarea unor cerințe minime de performanță. UE depune eforturi susținute pentru aparate și mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie. O mai bună informare cu privire la consumul nostru Fiți siguri că explică consumul de energie. Prin urmare. eticheta europeană roșie. în birourile și în casele noastre este relativ ușor de realizat.rentabile echipamente informatice și de birou din punctul de vedere al consumului de energie. Clădirile sunt responsabile pentru 40 % din necesarul de energie al UE. se lucrează la infrastructură și la politici menite să reducă traficul congestionat. Astfel de măsuri au potențialul de a reduce consumul de energie în clădiri cu 28 % până în 2020. pentru a realiza acest lucru și pentru a reduce emisiile de CO2 provenind de la autovehicule. Înăsprirea standardelor pentru clădiri și pentru sistemele de încălzire și de apă caldă ale acestora va reduce cantitatea de energie pe care o folosesc și emisiile produse de acestea prin încălzire sau răcire inutilă. Acest procent este echivalentul a mai mult de 10 % din consumul total de energie al UE. © Van Parys Media 19 . Utilizarea pe scară mai largă a iluminării eficiente din punct de vedere energetic pe străzi. Blocajele în trafic risipesc combustibil. De exemplu. dar facturile mai mici la electricitate vor compensa acest cost inițial. UE conlucrează cu industria automobilelor și cu cea a combustibililor. fără să ne dăm seama cât suntem de risipitori. galbenă și verde privind energia este acolo pentru a da o mână de ajutor. În această privință. Prin urmare. Multă energie este irosită de aparate ineficiente. Transportul este un alt domeniu în care există un potențial imens neexploatat pentru eficiență energetică. noi standarde UE sunt prevăzute să intre în vigoare înainte de sfârșitul decadei prezente. mai eficiente.

de eficientizare a utilizării energiei. Însă succesul în acest domeniu poate fi obținut numai printr-o participare activă a cetățenilor. . țările din Asia centrală. Aceasta înseamnă cooperarea cu țările de la est și sud — Rusia. Cooperarea cu alte state consumatoare este în aceeași măsură importantă. fie ele state industrializate sau în curs de dezvoltare. Cercetarea poate juca un rol deosebit de important în răspândirea tehnologiilor care sunt în același timp convenabile și nepoluante. Este foarte probabil ca în orașele noastre să fie generate idei noi și inovative privind combaterea încălzirii globale. Dar aceasta necesită o schimbare în comportamentul nostru.Combaterea schimbărilor climatice cu ajutorul unor aparate mai sofisticate de măsurat instalate în mașinile și casele noastre ne va ajuta să utilizăm energia într-un mod mai inteligent. În consecință. precum și cele din zona mediteraneeană. din zona Mării Caspice și cea a Mării Negre. menținerea unor relații bune cu 20 © Carofoto Un bec economic vă va costa mai puțin pe termen lung. în cadrul căreia orașele participante își oferă angajamentul necondiționat de a depăși obiectivele UE de reducere a emisiilor de CO2. Acesta reprezintă principiul de bază al „Convenției primarilor”. de dezvoltare a unor tehnologii bazate pe energii regenerabile sau cu emisii scăzute. țările din estul Europei având graniță cu UE. statele producătoare de energie. în special de captare și stocare a carbonului. Cooperare internațională Dependența de importuri va scădea. reprezintă o prioritate. Campania UE pentru energie durabilă în Europa oferă exemplele precursoare. însă ea rămâne o realitate. precum și cu statele prin care trec conductele de energie. astfel încât să poată fi convenite măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

inovare sunt disponibile fonduri pentru cercetarea în domeniul energiei și pentru promovarea economisirii de energie. o parte semnificativă a fondurilor este alocată pentru cercetarea privind tehnologia cu emisii de carbon scăzute sau chiar zero. în cadrul programului UE pentru competitivitate și 21 . transportul nepoluant și eficient și materialele ecologice. producția și distribuția acesteia. în industrie. captarea și stocarea de CO2. În plus. Acesta promovează cercetarea și dezvoltarea. iar industriile ecologice și sistemele și serviciile pe bază de energie durabilă oferă mii de locuri de muncă. Industria europeană este deja bine plasată. Fiind prima în lume în domeniul eco-inovației și al energiei durabile. Tehnologia poate să își aducă o contribuție majoră la o utilizare mai eficientă a energiei în viața de zi cu zi. Aceste activități includ un plan strategic pentru tehnologia în domeniul energiei menit să ajute UE să deschidă calea către o schimbare totală a abordării noastre privind aprovizionarea cu energie. industria UE are avantajul primului venit. ceea ce generează locuri de muncă și creștere. De asemenea. Societățile europene sunt lideri în ceea ce privește durabilitatea în aproape trei pătrimi din sectoarele industriale majore. de asemenea. platforme tehnologice. aceasta nu înseamnă sacrificarea nivelului de trai actual sau viitor. Acestea includ: dezvoltarea hidrogenului și pilelor de combustie pe care va trebui să ne bazăm tot mai mult. mobilizează fonduri și îmbunătățește condițiile de piață. Promovarea inovației ecologice Programul de acțiune UE pentru tehnologia de mediu acoperă un spectru larg de acțiuni de promovare a eco-inovației și adoptare de tehnologii de mediu. în transport și în dezvoltarea durabilă. Ele cuprind. precum platforma tehnologică europeană „Hidrogen și pile de combustie”. Acesta include un subprogram denumit „Energie inteligentă — Europa”. deținând o treime din piața mondială a industriilor ecologice și a sistemelor de energie durabilă. pe măsura reducerii utilizării combustibililor fosili. eficiența energetică. UE oferă asistență în privința diseminării celor mai bune practici și furnizării unei platforme pentru schimbul de cunoștințe între oamenii de știință. O mare parte din aceste fonduri vor fi direcționate către proiecte consacrate direct sau indirect problemei schimbărilor climatice.Rolul tehnologiei Deși reducerea utilizării de combustibili fosili poate însemna o schimbare a stilului nostru de viață în viitor. În cadrul celui de al șaptelea program-cadru pentru finanțarea cercetării și dezvoltării tehnologice pentru perioada 2007-2013.

scoateți din priză încărcătorul telefonului mobil atunci când nu îl folosiți. Lăsați mâncarea să se răcească înainte de a o pune în frigider. puteți reduce emisiile și deseori veți economisi în același timp și bani. Stingeți becurile. modem. Schimbările minore pot avea un impact major.5 litri necesită mai puțină energie pentru a fi produsă și creează mai puține deșeuri decât trei sticle a câte jumătate de litru fiecare. Stingând cini becuri în holurile și camerele din casă atunci când nu aveți nevoie de ele. alegeți programul de spălare la temperatura corectă și utilizați uscătorul mecanic numai atunci când este absolut necesar. La dumneavoastră acasă Șaptezeci la sută din energia utilizată de locuințele din UE este consumată pentru încălzire și 14 % pentru apă caldă. energia astfel economisită ar putea ilumina o treime din străzile din Europa. Reduceți temperatura sistemului de încălzire centrală cu numai 1°C. Sortați deșeurile pentru reciclare. Apoi demarați fără să apăsați pedala de accelerație și comutați într-o treaptă superioară de viteză cât mai rapid posibil. Când vă faceți o cană de ceai sau de cafea. fixați termostatul la o temperatură chiar mai redusă când nu stați acasă și noaptea pentru a vă reduce facturile cu până la 25 %. puteți economisi în jur de 60 de euro pe an. Opriți motorul atunci când staționați mai mult de un minut. Închideți robinetul în timp ce vă periați dinții și faceți duș mai degrabă decât baie. 22 .Combaterea schimbărilor climatice Cum vă puteți reduce amprenta de carbon? Reducerea amprentei de carbon a UE nu înseamnă doar un proces îndepărtat de luare de decizii de către liderii politici și investiții masive din partea industriei. Nu îl lăsați să înghețe. Nu lăsați aparatele în standby. cu atât consumul de carburanți este mai eficient. Profitați de oferta pieței și alegeți utilități care oferă energie curată și de o calitate mai bună. Încălzirea motorului utilizează mai mult carburant. Dacă fiecare dintre noi am evita să fierbem un litru de apă inutil pe zi. Gândiți-vă înainte să folosiți aparatele electrocasnice: utilizați mașina de spălat haine și cea de spălat vase numai atunci când sunt pline. Făcând aceasta puteți economisi 100 de euro pe an. Cu cât este mai înaltă treapta de viteză. Pierderea căldurii prin pereți. Deplasați frigiderul departe de aragaz și de boilerul pentru apă. Un duș normal utilizează până la de 4 ori mai puțină apă decât o baie în cadă. La fel. acoperiș și podea reprezintă în general peste 70 % din pierderea totală de căldură. și nu le lăsați în standby. Următoarele sunt câteva exemple de șofat ecologic. Înseamnă și contribuția individuală a fiecăruia și informarea în permanență. etc. închideți și computerul de la birou. De asemenea. Reciclarea unei conserve din aluminiu poate economisi 90 % din energia necesară pentru a produce una nouă. fierbeți doar cantitatea de apă de care aveți nevoie. Reduceți deșeurile utilizând mai puține produse și ambalaje care nu pot fi refolosite și cumpărați inteligent: o sticlă de 1. Treceți la electricitatea ecologică. În mașina dumneavoastră Șofatul care ține cont de mediul înconjurător poate să reducă consumul de carburant cu 5 %. Închideți complet electronicele din locuința dumneavoastră. Reciclați deșeurile organice ca și compost. Izolați conductele sistemului de încălzire centrală și cavitățile din pereți. Plecați imediat după ce ați pornit motorul. astfel încât căldura să nu forțeze frigiderul să funcționeze mai mult decât este nevoie. computer. Luând următoarele măsuri. Profitați de ocazia lucrărilor de renovare pentru a îmbunătăți performanța energetică din locuința dumneavoastră.

produse reciclabile și cu ambalaj redus. Cumpărați inteligent. consumați cu 30 % mai mult carburant pe kilometru decât la 80 km pe oră. Uleiurile de cea mai bună calitate pot reduce consumul de carburant și emisiile de CO2 cu peste 2.Verificați presiunea în pneuri. Alte sugestii Călătoriți cu trenul. Irosirea apei înseamnă irosirea energiei. Deplasarea cu avionul este sursa de emisii de CO2 aflată în cea mai rapidă ascensiune la nivel mondial. 23 © Van Parys Media . Găsiți alternative la deplasarea cu avionul. De asemenea. în special la viteze mari. alimente de proveniență locală și de sezon. atunci gândiți-vă să „compensați” emisiile de carbon pe care le provocați printr-o organizație care să investească mica dumneavoastră contribuție în energie regenerabilă sau în plantare de arbori. Dacă este cu 0.5 bari mai mică decât cea recomandată. Închideți geamurile. transportul public sau munca la distanță. consumând astfel mai puțin carburant. Șofând cu peste 120 km pe oră.5 %. Dacă obișnuiți să călătoriți cu avionul. mașina dumneavoastră utilizează cu 2. mașini cu consum redus de carburant și cu cele mai mici niveluri de emisii de CO2 pe kilometru. Conduceți mai încet și mai puțin sportiv. O persoană în tren emite cu două treimi mai puțin dioxid de carbon decât o persoană călătorind singură cu mașina. Alegeți aparate care sunt etichetate ca eficiente din punctul de vedere al consumului de energie. Chiar și un portbagaj gol poate crește consumul de carburant și emisiile de CO2 cu până la 10 %. păstrați o viteză constantă. Utilizați ulei de motor cu viscozitate redusă.5 % mai mult carburant. folosiți sistemul de car-pooling (utilizarea mașinii personale simultan de către mai multe persoane). și demontați portbagajul montat pe plafonul mașinii. Mergeți cu bicicleta.

eu/themes/climate Uniunea Europeană State membre ale Uniunii Europene (2008) Țări candidate 24 .eu/environment/climat/home_en.europa.pdf Campania pentru „Energie durabilă – Europa”: www.europa.net Mai multe detalii despre schimbările climatice pot fi obținute de la Agenția Europeană de Mediu (date și rapoarte): www.sustenergy.europa.managenergy.org Inițiativa „ManagEnergy”: www.europa.eu/climateaction Schimbări climatice: ec.Lecturi suplimentare Acțiuni climatice: Energie pentru o lume în schimbare: ec.eea.eu/environment/climat/pdf/bali/post_2012.htm „Inițiative UE de combatere a schimbărilor climatice: conducând acțiunea globală spre anul 2020 și mai departe”(broșură): ec.

de asemenea. delegații în alte țări din lume.eu Puteți obține informații și broșuri în limba română despre Uniunea Europeană de la: Uniunea Europeană în România Str.europa. există numeroase centre de informare regională ale UE.europa. Puteți găsi adresa centrului celui mai apropiat de dumneavoastră la adresa următoare: europedirect.europa.eu În toate țările Uniunii Europene există reprezentanțe ale Comisiei Europene și birouri ale Parlamentului European. Mai 2007 . Puteți accesa acest serviciu apelând la numărul gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (puteți apela.eu Biroul de Informare al Parlamentului European în România Strada Boteanu nr. la europedirect.europa.eu Citiți despre Europa EU Bookshop Puteți găsi publicații despre UE accesând printr-un simplu clic site-ul internet al EU Bookshop: bookshop. Comisia Europeană are. Jules Michelet nr.Alte informații privind Uniunea Europeană Consultați-ne online Puteți găsi informații în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene pe site-ul internet Europa: europa.europa. sau prin poșta electronică.eu Sunați-ne sau scrieți-ne Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană.18 sector 1 010463 București Telefon: (40-21) 20 35 400 Fax: (40-21) 21 28 808 E-mail: delegation-romania@ec.eu Vizitați-ne Pentru cei interesați. 1 Sector 1 010027 București Telefon: (40-21) 30 57 986 Fax: (40-21) 31 57 929 E-mail: epbucarest@europarl. din afara granițelor UE: (32-2) 299 96 96). de asemenea.

eu/climateaction Lumea întreagă a ajuns la concluzia că. NA. dacă nu se iau măsuri imediate în cel mai scurt timp.europa. Acest lucru poate presupune o schimbare a stilului nostru de viață. Acest lucru va contribui la preîntâmpinarea creșterii temperaturii pe glob cu peste 2 °C. dar nu trebuie să pună în pericol nivelul nostru de trai sau cel al generațiilor viitoare. captarea și stocarea dioxidului de carbon și inversarea procesului de defrișare.RO ec. a angajamentului ferm de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu minimum 20 % până în anul 2020 și a unei promisiuni de a prelua conducerea negocierilor internaționale în vederea fixării de obiective și mai ambițioase. trebuie să facem uz de resursele de energie într-un mod viabil și să luăm mai în serios trecerea la utilizarea în mai mare măsură a formelor de energie regenerabile. Pentru a realiza acest obiectiv. nivelul pe care oamenii de știință îl percep din ce în ce mai mult ca fiind punctul de la care nu mai există cale de întoarcere.AB-08-128-RO-C ISSN 1830-6012 ISBN 978-92-79-09761-4 Oficiul pentru Publicații . UE a forschimbare mulat deja un răspuns clar sub forma unei politici integrate privind energia și schimbările climatice. planeta se va confrunta cu schimEnergie pentru o lume în bări climatice ireversibile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful