ακέραιο μέρος δεκαδικό μέρος

υποδιαστολή

1 0,1 0,01 0,001
ακέραιη μονάδα 1 δέκατο 1 εκατοστό 1 χιλιοστό
10 δέκατα 10 εκατοστά 10 χιλιοστά
100 εκατοστά 100 χιλιοστά
1000 χιλιοστά

Αρβανιτάκη Μαρία