AYAT KURSI

Cover ....................................................................... Daftar isi .................................................................. Bacaan Ayat Kursi .................................................... Ayat Kursi Ilmu Pamungkasnya Orang Mukmin ....... Sifat Orang Mulia ..................................................... Shalat..Shalat.. ......................................................... Sabar Itu Indah ........................................................ Jangan Sampai Hal-hal yang Sepele Membinasakan Anda ........................................................................ Daftar Bacaan ..........................................................

Kasih Rahayu
Diringkas Dari Buku Keajaiban Ayat Kursi Karangan Dr. Ahmad As-Syarqawi & Berbagai Sumber Dari Internet DAFTAR ISI

Ayatul kursi (Arab: ‫ ) آية الكرسي‬merupakan ayat yang paling agung karena mengisahkan keagungan Allah serta kekuasaan-Nya yang tidak terbatas. Wa laa ya-udhuu hifzhuhumaa wahuwal 'aliyyul azhiiim. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardh. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. .AYAT KURSI Artinya: Bacaan Ayat Kursi Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Man dzal ladzii yasfa'u 'indahuu illaa bi idznih. tidak mengantuk dan tidak tidur Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Wa laa yuhithuuna bi syai-in min (dengung) 'ilmihii illaa bi maasyaa-a. Laa ta'khudzuhuu sinatuw wa laa nauum. (QS : Al-Baqarah: 255) Pengertian Ayat Kursi . Ayat ini dipercayai dibaca untuk mendapat keredhaan serta perlindungan daripada Allah. Ya'lamu maa baina aidiihim wa maa kholfahum. Wasi'a Sejarah Ayat Kursi kursiyyuhussamaawaati wal ardh. Allohu laa ilaaha illa huwal hayyul qoyyum. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat ini merupakan ayat yang ke-255 dalam Surah Al-Baqarah dan dijadikan bacaan serta hafalan oleh masyarakat Muslim.

bercocok tanam. mantra. Bagi orangorang ahli hikmah. yang menuntun kita untuk berbuat apa yang semestinya menurut Allah agar kita mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Ada beberapa orang yang memahami Al-Qur’an dengan berbagai macam dalil dan kebutuhannya. Ia mendasari alasannya dengan dalil bahwa Al-Qur’an itu obat. Al A’raaf : 201) Was-was adalah keadaan dimana orang tidak bisa bersikap dengan tegas atas keadaan dirinya sehingga jiwa terombang-ambing.” – Makanlah dan minumlah. dan menjaga kesehatan baik dari segi makanan maupun menjaga kondisi fisik. Dasar yang dipakai adalah pendapat seperti kata Ibnut Tien : Menangkal atau merajah. maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya”. Apabila diucapkan oleh lisan Al Abrar. dan jampi-jampi atau wirid-wirid untuk . Misalnya ada sebuah ayat yang berbunyi “kuluu wasyrabuu …. mereka mengingat Allah. apabila mereka ditimpa was-was dari syetan. Rasulullah SAW dengan segera memerintahkan Zaid bin Tsabit menulis serta menyebarkannya. (QS. tentu lebih disukai (Al Itqaan: 2-166) Ada sebagian orang yang memahami Al-Quran dengan pengertian yang sempurna. Seperti dalam ayatayat yang menganjurkan untuk bermuamalah (jualbeli). Ada yang membaca Al-Qur’an sekedar untuk pelipur lara dari kesedihannya. oleh Semasa memohon kekuatan kepada Allah. Ayat Kursi Ilmu Pamungkasnya Orang Mukmin “Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa.Ayat ini diturunkan ia telah setelah diiringi hijrah. bahwa Al-Qur’an itu adalah tuntunan untuk memahami maksud Allah di dalam perintah dan larangannya. ayat ini kalau tidak difahami dengan benar akan menjadi sebuah peristiwa salah kaprah di dalam penurunannya beribu-ribu malaikat karena kebesaran dan kemuliaannya. pengobatan. jika dengan doa-doa yang diterima dari Nabi Saw sendiri. (Ash shifa’). Al-Qur’an itu adalah sebuah mu’jizat yang bisa digunakan untuk rajah. hasilnya kesembuhan dengan izin Allah (Al Itqaan 2165) Kata Al Qurthuby: Dibolehkan ruqyah dengan kalamullah dan namanama-Nya. itulah “thibburruhany”. Syaitan dan iblis juga menjadi gempar karena adanya satu perintang dalam perjuangan mereka. dan dengan demikian terobatilah rasa dukanya. Al-Qur’an adalah hudan (petunjuk). memperhatikan alam semesta dalam mengatur sebuah negara. menawar mu’awwidzat dan lain-lainnya dari nama-nama Allah.

sangat dekat. Maha melihat. berbohong. kita tidak akan berbuat korupsi karena Allah selalu mengawasi perbuatan kita setiap saat. sedang mereka tiada meliputi (mengetahui) sesuatu dari ilmuNya melainkan sekedar yang Tuhan kehendaki. Ia mengetahui apa yang dihadapan mereka dan apa yang dibelakang mereka. ketika melihat orang Indonesia mewiridkan makanlah minumlah. kita tidak akan berani berbohong karena Allah sangat mendengar bisikan hati kita. bahwa dengan membaca ayat ini akan mendapatkan karomah atau kelebihan dari yang menjaga ayat atau huruf dari Al-Qur’an. orang akan tetap mencuri. mengeluh. yang tujuannya tersebut. Dia tidak dipengaruhi oleh kantuk dan tidur.penerapannya. Mungkin bagi orang yang mengerti bahasa Arab. akan tetapi jika kita mengerti akan maknanya dengan benar dan menerapkan sebagai pengertian secara dewasa. agar yaitu memahami membuka isi hijab kandungan manusia. sebanyak seribu kali. dan Allah itu maha Tinggi lagi Maha Besar (Ayat Kursi). karena Rasulullah sendiri menganjurkan untuk sering membacanya. Tuhanlah yang mempunyai segala apa yang dilangit dan segala apa yang di bumi. Maksud ayat ini adalah agar kita menyadari bahwa Allah itu sangat luas kekuasaan-Nya. makanlah minumlah. Maha penyantun. Dia mengetahui apa yang dibelakang (tersembunyi) dan apa yang di hadapan kita. Atau penegasan ayat yang mengatakan bahwa Allah itu sangat kuat. Maha kuasa atas segala sesuatu. dan Maha mendengar. Siapakah gerangan yang memberi syafaat di sisi-Nya dengan tiada seizin-Nya. termasuk segala urusan langit dan bumi dan tiada berat lagi bagi Allah memelihara langit dan bumi itu. dan takut. akan tersenyum mendengar orang yang membaca ayat ini. Jika hal ini hanya dibaca diulang-ulang tidak akan membawa dampak kepada perubahan mental atau keimanan seseorang. Sebab kalau tidak difahami sebagai makna sebenarnya. tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Dia. makanlah minumlah. kita tidak akan mengeluh karena Allah sangat memperhatikan manusia yang mau mendekat. sehingga ayat tersebut hanya diulangulang dibaca dengan alasan. makanlah minumlah. Sehingga jika kita memahami ayat ini . yang senantiasa hidup dan menguasai dan memelihara kepentingan hamba-Nya. Tidak dipengaruhi oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Begitu juga dengan bacaan ayat kursi yang diwiridkan. Saya tidak menyalahkan orang yang mendawamkan bacaan ayat ini. ayat untuk menyadari bahwa Dialah Allah. semua dalam liputannya (pengawasan-Nya). makanlah minumlah.

secara benar maka tidaklah mungkin orang akan berbuat seenaknya. hanya Allah tujuan kita. Didalam mewiridkan. dan aliran darahku… Ya Allah. jangan sedikitpun mengharapkan datangnya petunjuk dari selain Allah (misalnya khadam. Agar kita tidak terjebak dengan pengertian yang keliru. karena Engkau yang Maha Ghaib… Ya Allah Engkaulah yang memelihara alam ini. bukan sekedar untuk dibaca dan diulang-ulang (wirid). akan terjadi arogansi si pembaca karena kadang si pembaca malah menunggu bantuan dari khadam pemelihara ayat-ayat tersebut sehingga menjadikan dirinya terjebak kedalam nilai kesyirikan yang di kutuk oleh Allah. akan tentang perintah makan dan minum. yang terjadi malah sebaliknya. Tiada Tuhan kecuali Engkau… Ya Allah Engkau sedang memperhatikan gerak-gerik hatiku. Yang Meliputi dan Maha Melihat… Inilah prinsip yang harus kita terapkan setelah membaca makna ayat kursi. seperti korupsi. karena Engkau tidak pernah tidur dan Engkau yang tahu kejadian yang akan datang. maka hendaklah ketika kita membaca ayat kursi. Kita di perintahkan bersandar kepada Allah. curang dan pengrusakan alam sekitarnya. Ya Allah. Akan tetapi jika ayat ini hanya dijadikan sebuah wiridan. yang tersembunyi dan yang dhahir. janganlah engkau takut karena Allah mengawasi kita. selain itu kita tolak! Ayat kursi kita jadikan sebuah prinsip hidup di dalam bertauhid kepada Allah. tempat meminta. dengan demikian anda akan keluar dari persoalan pengaruh secara kejiwaan seperti pada mimpi anda (object to be a victim). percayakan semua urusan kepada petunjuk Allah. Engkau melihat perbuatanku yang lalu dan yang akan datang. menghayati maksud ayat tersebut. atau orang yang mengaku wali dll). Saya sering mendengarkan orang berbicara mengenai wirid yang di dawamkan akan mempunyai khadam pembantu yang akan selalu menolong siapa saja yang mengamalkannya. berdusta. kita mendapatkan pesan apa yang diinginkan oleh Allah . orang berjubah putih. dan yang menjaga Arsy… Ya Allah dengan segala kerendahan hatiku aku berserah dan takluk dihadapan-Mu karena Engkaulah yang Maha Kuasa. nafasku. tanpa mengerti maksud tujuan ayat tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan ayat tersebut yang menegaskan bahwa Allah adalah Sang Penolong. Mari kita coba menghayati prinsip-prinsip itu dalam kehidupan kita. fikiranku. hanya Seperti di baca sebuah dan ayat yang sebut tidak diatas. jika ayat-ayat ini diwiridkan. Yang memelihara semua makhluk-Nya.

Aku lalu menegurnya. dan besok akan kembali lagi”. Rasulullah bertanya. “Aku betul-betul sangat membutuhkan makanan itu sekarang. Laki-laki itu menjawab. apa yang kau lakukan kemarin?” Aku menjawab. “Dia telah mengelabuimu. “Wahai Rasulullah. aku . dia telah berada di ruang harta zakat sambil memilih-milih harta zakat yang terkumpul lalu ia mengambilnya. memakan dan meminum. aku berkata kembali. Ayat kursi merupakan ilmu pamungkasnya orangorang mukmin jika diterapkan dengan benar. keesokan harinya aku mengawasi secara teliti dan ternyata betul apa yang disampikan Rasulullah. Laki-laki itu menjawab. seorang lakilaki mengadukan kesusahan keluarganya dan dia memohon harta zakat pada saat itu juga. wahai Abu Hurairah.yaitu. sebelum kusampaikan tentangmu kepada Rasulullah”. Syetan pun hapal ayat Kursi. Ketika pagi tiba. Mudah-mudahan ayat kursi menjadi prinsip hidup yang ideal. “Jangan dulu mengambil. dia tidak akan pernah takut. Rasulullah SAW bersabda kembali.” Mendengar itu. yang tujuannya untuk membangun tubuh menjadi tumbuh dan sehat. Karena tahu dia akan kembali lagi. Syaitan Juga Hafal Ayat Kursi Kita semua meyakini bahwa ayat kursi apabila dibaca maka syetan lari terbirit-birit berdasarkan beberapa hadist dan riwayat. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki melihat-lihat makanan dan langsung mengambilnya. “Wahai Abu Hurairah. Melihat itu. Aku berjanji tidak akan kembali lagi esok hari. “Aku sudah berkeluarga dan saat ini betul-betul membutuhkan makanan untuk mereka”. lalu aku persilahkan dia mengambilnya”. “Jangan kau ambil dulu harta itu sampai ada izin dari Rasulullah SAW”. tidak pernah khawatir. keluargaku kini sedang menunggu menahan lapar. bukan sekedar mencapai target hitungan dan waktu. ini bukan cerita khayalan akan tetapi memang fakta yang terjadi di zaman nabi berikut kisahnya: Abu Hurairah RA bercerita: Suatu hari Rasulullah SAW menugaskanku untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadhan. hatinya akan selalu waspada karena Allah melihat kelebat hati setiap manusia. karena tauhid adalah kehidupan dan keimanan yang tidak boleh ditentukan oleh jarak dan waktu. Mendengar itu aku akhirnya mengizinkan dia mengambil makanan itu.

“Apabila kau hendak tidur. “Ketahuilah. “Dia telah membohongimu dan besok akan kembali untuk yang ke tiga kalinya”. Bukankah kau berjanji tidak akan kembali lagi. “Apa yang kau lakukan kemarin. “Kini apa yang dia sampaikan memang betul namun tetap saja dia sudah berhasil kali itu?” Aku menjawab. Seperti biasanya.merasa kasihan dan akhirnya aku persilahkan kembali dia mengambil harta zakat.” (HR. Rasul bersabda kembali. tapi kenapa kini kembali juga?” Laki-laki itu menjawab. Mendengar itu. aku akan memohon izin kepada Rasulullah SAW terlebih dahulu. Tahukah kau siapa laki yang mendatangimu tiga . “Orang kemarin datang lagi dan meminta harta zakat. Kali inipun aku mengizinkannya mengambil harta zakat. membolehkannya kembali mengambil harta zakat kalimat mengajarkanku bermanfaat dan berfaedah. “Jangan mengambil dahulu. Karena keluarganya sudah lama menunggu kelaparan. dia itu setan. Keesokan kukatakan. “kalimat apa yang diajarkannya?” Aku menjawab bahwa dia mengajarkan ayat Kursi dari awal sampai akhir dan dia katakana bahwa kalau aku membacanya Allah akan menjagaku sampai pagi hari. Aku pun menanyakan kalmat apa itu. Aku tertarik dengan ucapannya. dia mengambil harta zakat yang telah terkumpul di dalam gudang. “Izinkanlah untuk terakhir kalinya aku mengambil harta zakat ini dan sebagai imbalan aku akan ajarkan kepadamu sebuah kalimat yang apabila kamu membacanya. Allah akan selalu menjagamu dan kau tidak akan disentuh dan didekati oleh setan sehingga pagi hari”. Bukhari) Keajaiban Ayat Kursi mengelabuimu dengan mengambil harta zakat. Keesokan harinya Rasulullah bertanya kembali. Melihat itu.” Rasul bertanya. aku tidak tahu” Rasulullah SAW kembali bersabda. kembali aku menegur. “Tidak. wahai Abu Hurairah?” Aku menjawab. setelah dia “Ya harinya Rasulullah aku yang kembali terpaksa sangat menanyakan apa yang telah kulakukan kemarin dan Rasulullah. akhirnya aku kembali mengizinkan dia mengambil harta zakat tersebut”. Rasulullah SAW lalu bersabda. Besoknya ternyata laki-laki itu kembali lagi. Dia menjawab. jangan lupa membaca Ayat Kursi terlebih dahulu karena dengannya Allah akan menjagamu dan kau tidak akan didekati setan hingga pagi tiba”.

Karena itu. orang gila. 2. penulis buku ini. pelakunya mendapatkan kabar gembira sebagai calon penghuni surga. setiap kali keluar masuk rumah atau hendak musafir. anak-anak. binatang buas yang akan memudaratkan dirinya bahkan keluarga. Tugasnya adalah untuk menanam keraguan di hati suami terhadap kesetiaan isteri di rumah dan keraguan di hati isteri terhadap kejujuran suami di luar rumah. Namun. zalim maupun yang sedang marah. mengajak kita mengarungi luasnya makna kandungan ayat ini terlebih dahulu. Di saat itu syaitan akan lari bersama-sama dengan salam itu. Fadhilah Ayat Kursi Dalam sebuah hadist ada yang menyebut perihal seekor syaitan yang duduk diatas pintu rumah. . Mengikut keterangan dari kitab "Asraarul Mufidah" sesiapa mengamalkan membacanya setiap hari sebanyak 18 kali maka akan dibukakan dadanya dengan berbagai hikmah. Membacanya setiap usai shalat menjadikan seseorang dilindungi Allah sepanjang hari. kejahatan manusia. sebelum menuntun kita menemukan keajaiban ayat Kursi. Jika ayat ini dibaca dengan jujur dan penuh penghayatan. Bahkan. Mereka hanya menjadikan ayat Kursi sebagai hiasan dinding dan jimat penangkal setan yang ditempelkan di pintu-pintu rumah. Sebab itulah Rasulullah tidak akan masuk rumah sehingga Baginda mendengar jawaban salam dari isterinya. dinaikkan darjatnya dan diberikannya pengaruh sehingga semua orang akan menghormatinya serta terpelihara ia dari segala bencana dengan izin Allah. dimurahkan rezekinya. Hikmat Ayat Kursi mengikut hadist-hadist: 1.t.w. Sesiapa yang membaca ayat Kursi dengan khusyuk setiap kali selepas sholat fardhu. Dengan demikian. insyaAllah akan terpeliharalah dirinya dari godaan syaitan. kita pun tak akan terjebak dalam filosofi 'memegang senjata tanpa amunisi'. Ia adalah benteng penjaga yang tidak bisa ditembus oleh jin dan setan. maka ia bisa mengusir setan. harta bendanya juga akan terpelihara dengan izin Allah s. kesurupan. Syaikh Ahmad Asy-Syarqawiy. setiap pagi dan petang. baik yang merasuki jiwa manusia.Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang lebih agung dari ayat Kursi. Ayat Kursi adalah senjata ampuh untuk mengalahkan serangan setan. di balik keagungan tersebut banyak orang yang salah paham.

Mereka yang beramal dengan bacaan ayat Kursi akan mendapat pertolongan serta perlindungan Allah daripada gangguan serta hasutan syaitan. bersabda bermaksud: "Sesiapa pulang ke rumahnya serta membaca ayat Kursi. rumah jirannya & ahli rumah2 di sekitarnya. Orang yang selalu membaca ayat Kursi dicintai dan dipelihara Allah sebagaimana DIA memelihara Nabi Muhammad. pahala nabi2 juga Allah melimpahkan padanya rahmat. Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir setiap sembahyang Fardhu. Allah menganugerahkan dia hatihati orang yang bersyukur perbuatan2 orang yang benar. 9. akan terhindar daripada pencerobohan pencuri. insyaAllah mudah-mudahan anda sekeluarga terhindar daripada gangguan lahir dan batin. Allah hilangkan segala kefakiran di depan matanya. Jika anda berpindah ke rumah baru maka pada pertama anda menduduki rumah itu malam sebaiknya anda membaca ayat Kursi 100 kali. Allah akan mencerdaskan akal fikirannya serta memudahkannya menerima ilmu pengetahuan. Allah mewakilkan 2 orang Malaikat memeliharanya hingga subuh. 13. dan barang siapa sholat. tidak menegah akan dia daripada masuk syurga membacanya ketika hendak tidur. Barang siapa membaca ayat Al-Kursi diakhir tiaptiap sholat Fardhu. . 14. Ayat Kursi menjadi benteng yang kuat menyekat pencuri daripada memasuki rumah. kemudian berwuduk dan sembahyang sunat dua rakaat. Sabda baginda lagi. Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap kecuali maut. Ayat Kursi yang dibaca dengan penuh khusyuk. "Umatku yang membaca ayat Kursi 12 kali pada pagi jumaat. 4. Allah memelihara akan dia ke atas rumahnya. Barang siapa membaca ayat Al-Kursi apabila berbaring di tempat tidurnya. Allah memeliharanya daripada kejahatan syaitan dan kejahatan pembesar. siapa yang membacanya sebanyak 50 kali lalu ditiupkannya pada air hujan kemudian diminumnya. dengan izin Allah. 12. Rasullullah s. 8. 7. Pengamal ayat Kursi juga. Mengamalkan memberikan perjalanannya. bacaan ayat Kursi juga akan dalam keselamatan ketika 10. insya-Allah akan menyebabkan syaitan dan jin terbakar.3. 5. Syeikh Abu Abbas ada menerangkan." 6. 11.a.w. Insya-Allah. 15. ia akan berada dalam lindungan Allah hingga sholat yang lain.

mereka semua memohon DAFTAR BACAAN Dr. .a.000 Malaikat 17. Jakarta: CV.16. Barang siapa yang membaca ayat al-Kursi ketika dalam kesempitan niscaya Allah berkenan memberi pertolongan kepadanya Dari Abdullah bin 'Amr r. Seyka. 1999. Barang siapa membaca ayat Al-Kursi sebelum kepadanya. Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir sembahyang Allah azza wajalla akan mengendalikan pengambilan rohnya dan ia adalah seperti orang yang berperang bersama nabi Allah sehingga mati syahid. maka Allah mengutuskan 70. 18. keampunan dan mendoakan baginya. keluar rumahnya. Ahmad As-Syarqawi. Keajaiban Ayat Kursi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful