You are on page 1of 8

T i u n ĉ i k r i z on n i n e k a ŭ z i s !

Ki a l n i pa gu ĝi n ?
Almenaŭ utilu nin la krizo por vidi klare la reton el mensogoj, per kiuj ili
trompis nin dum ĉiuj tiuj jaroj. Memkompreneble, kiam ni lasas decidi nian
estonton al la povelitoj, ili faras tion je sia profito kaj je nia malprofito.
La Jornada

Principo pri travidebleco


Principo pri rekta civitana partopreno kaj demokratia profundiĝo

Principo pri libera eksperimentado


Sep urĝaj mezuroj

Unua

Dua
Tria

Kvara
Kvina

Sesa
Sepa