You are on page 1of 15

SULIT 2 5227/1

A
] 02[
.

: .1

( ) 9 :


A .
B .
C .
D .

: .2

( ) 13 :


A .
B .
C .
D .

5227/1 SULIT
SULIT 3 5227/1

:
.3
( ) 162 :

:
. A

. B

. C

. D

. .4

.
A -
.
B -

.
C -
.
D

: 5

A .
. B

. C

. D

5227/1 SULIT
SULIT 4 5227/1

* . 6

* .
* .
:
. A

. B

. C

. D

: .7

A.
B.
C.
D.

.8

. I

. II

. III

.
IV

III II I A

II I IV B

III I IV C

III II IV D

5227/1 SULIT
SULIT 5 5227/1

: .9

:


:

...

()


A .
B -.
C .
D .

.11

I .
II .
III .
IV .

III II I A

II I IV B

III I IV C

III II IV D

5227/1 SULIT
SULIT 6 5227/1

.11 .

A .
B - .
. C

- . D

.12
A .
B .
C .
D .

. .13

122 222.

A.
B.
C.
D.

5227/1 SULIT
SULIT 7 5227/1

* . .11

* .
:
A .
B.
C.
D.

.11 :
. A

. B

. C

. D

.11 :
. A

. B

. C

. D

5227/1 SULIT
SULIT 8 5227/1

.17
.
.
.
X

.
X :
A .
B .
C .
D .

.18
A .
B.
C.
D.

.19
A .
B .
C .
D .

5227/1 SULIT
SULIT 9 5227/1

.02 .
A .
B .
C .
D .

5227/1 SULIT
SULIT 10 5227/1

B
[ 02]
.

: ) a( .1


)162-163 :(


[ 2 ] . (i)

( ii )

[ 4 ] .
(iii )

:
.( a)
.( b)
.( c)
.( d)
[ 4 ]

5227/1 SULIT
SULIT 11 5227/1

: )b(

:


) ( .


[ 2 ] . ( i )
( ii )
[ 4 ] .
( iii )
Kebimbangan yang dilahirkan oleh Naib Canselor Universiti Utara Malaysia
(UUM), Datuk Prof. Ir. Mohammad Noor Salleh terhadap sikap pelajar sekarang
yang semakin malas belajar perlu dijadikan iktibar untuk kebaikan generasi
muda masa kini.
Menurut beliau, kehilangan minat belajar di kalangan para pelajar sekolah
rendah, menengah dan juga pengajian tinggi semakin meningkat.
Perkara ini katanya tidak boleh dipandang ringan kerana ia meninggalkan kesan
besar tidak sahaja kepada pelajar bahkan menjejaskan pembangunan bangsa
dan negara.
Bagi pelajar yang berada pula tidak bererti kemewahan yang mengelilingi
kehidupan mereka dapat membantu mereka di kemudian hari kerana semua itu
bersifat sementara.
Tidakkah mereka merasa cemburu dengan kejayaan yang dikecapi oleh rakan-
rakan yang lain yang berjaya menjejakkan kaki ke menara gading hasil penat
lelah belajar? (Utusan ONLINE)


[ 4 ] .

5227/1 SULIT
SULIT 12 5227/1

: ) a( 2

)1-13 :(

[ 2 ] . (i)

: ( ii )

) a(

) b (

) c (

) d (

[ 4 ]
Merawat Anemia-Asam Folat & Vit ( iii )
B9
Pencegah Penuaan Vit C
Menjaga Tulang Dan Sendi
Potassium
Kesihatan Gigi Dan Mulut Porfor
Menjaga Kesihatan Tiroid Tembaga
Mengurangkan Selera Makan Vit
B1
Mencegah Migraine Vit B2
Meredakan Stress Vit B6\Piridoksin

buahbuahanbermanfaat.blogspot.my


[ 4 ]

5227/1 SULIT
SULIT 13 5227/1

( )b
( )
.

] 2 [ . )(i

) ( ii


] 4 [ .
] 4 [ . ) ( iii

] 2 [ . )(i )a( .3
) ( ii

.


] 4 [ .
] 4 [ ( )b .
] 2 [ ( ( i ) )c .
] 2 [ ) ( ii .
] 4 [ ( ( i ) )d .
] 2 [ ) ( ii

5227/1 SULIT
SULIT 14 5227/1

)a( .1 :
] 2 [ ( )i
] 2 [
( )ii
] 2 [ ( )b .
( )c .
] 4 [ .
()d


"

( ) ".
.

] 2 [

()e


] 4[ .
( )f
] 4 [

5227/1 SULIT
SULIT 15 5227/1

] 2 [ . )(i )a( .1
[ ] 4 . ) ( ii

] 4 [ ( )b .
( )c .
] 4 [ ) ( i .
) ( ii

Gambar tunjuk perasaan] 4 [ .
) ( iii

] 2 [

5227/1 SULIT
SULIT 16 5227/1

] 4 [ )a( .1 .
()b

] 2 [ .
()c

11
12 .

.
] 4 [

( )d
] 4 [ .
( )e .
] 4 [

( )f .
] 2 [

KERTAS SOALAN TAMAT

5227/1 SULIT