You are on page 1of 9

SULIT

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH


DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2017 5227/1(PP)


PEDIDIKAN Al-QURAN DAN AL-SUNNAH
Kertas 1
Peraturan Pemarkahan
Ogos

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN
Peraturan Pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Bahagian Pengurusan
Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan, Kementerian
Pendidikan Malaysia. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang
berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam Peraturan Pemarkahan ini tidak
boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh
dikeluarkan dalam apa-apa juga bentuk media.

___________________________________________________________________________
Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 9 halaman bercetak
Lihat sebelah]
5227/1 (PP) 2017 Hak Cipta BPSBPSK SULIT
2

BAHAGIAN A

Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jawapan A D B B B C C A D D B A C D B A C A D A

BAHAGIAN B

()i ()a 1

-
- .
- .
- .
2 isi x 2m
= 2m

()ii

- :
/ / - :
- :
4 isi x 1m - :
= 4m

()iii

1
1
1
1

()i ()b
1 isi x 2m
= 2m

3

- ()ii

- /
- /
2 isi x 2m - /
= 4m

()iii

- /
- /

- /
2 isi x 2m
= 4m

()i ()a 2

-
2 isi x 1m
= 2m - 80

()ii

- /

- /
2 isi x 2m
= 4m

()iii

- 4
- 2
- 2
4 isi x 1m
= 4m -
4

()i ()b 2
2 isi x 1m
= 2m
- /

()ii

-
-
-
4 isi x 1m
= 4m -

()iii

1
1
1 " ...
1
5

()i ()a 3

- :
1 isi x 2m
= 4m
- :
-
- ()
1 isi x 2m
= 2m

()b

-

- -

-

-
2 isi x 2m
= 4m

()c

-

-
- ( )

2 isi x 2m
= 4m -

()d

-

-

2 isi x 2m
= 4m
6

()iii

1
1

1 ( )

1

()a 4
1 isi x 2m
= 2m
: ()i
1 isi x 2m
= 2m
: )(ii

()i ()b

1 isi x 2m
= 2m

)(ii

-
-
-
-
2 isi x 2m
= 4m -

()i ()c

-
-
-
2 isi x 1m
= 2m -

)(ii

-

2 isi x 2m
= 4m -
7

( )d
1
1
1
1

()i ()a 5

- /

- /
- /

- -
2 isi x 2m
= 4m

()ii

- /

- /

2 isi x 2m
= 4m - /

()i ()b

-
-
-
-
-
4 isi x 1m
= 4m -
8

()ii
- /

- /
.
- /
2 isi x 1m
= 2m - /

( )c
1 -
1
1

()i ()a 6

-

- /
2 isi x 1m
= 2m - -

()ii

-

-

- ,
.
2 isi x 2m
= 4m -
9

()i ()b 6

-
-
2 isi x 1m
= 2m -

()c

-
-
-
2 isi x 1m
= 2m

()i ()d

-
- 7 1869

-
4 isi x 1m
= 4m -

()ii

-
-
-
2 isi x 1m
= 2m -
( )e
1
1
1
1

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT